📖 Lea Fakatonga | Emoji List: Tongan

😀 Smileys & Emotions
😀mata fiefia
😃mata fiefia moe kanoʻimata lalahi
😄mata fiefia moe kanoʻimata malimali
😁mata ina moe kanoʻimata malimali
😆mata fiefia moe tetepa
😅mata fiefia moe tautaʻa
🤣mata kata moe teka faliki
😂mata moe loʻimata fiefia
🙂mata kiʻi malimali
🙃mata fulihi
🫠mata vaia
😉mata fakakuitaha
😊mata malimali moe kanoʻimata malimali
😇mata malimali moe takaniko
🥰mata malimali moe mafu ʻe 3
😍mata malimali moe kanoʻimata mafu
🤩mata fetuʻu
😘mata ʻoku puhi ʻae ʻuma
😗mata ʻuma
☺️mata malimali
😚mata ʻuma moe kanoʻimata kuikui
😙mata ʻuma moe kanoʻimata malimali
🥲mata malimali moe loʻimata
😋mataʻi ʻuakai
😛mata moe ʻelelo
😜mata kuitaha moe ʻelelo
🤪mata masoli
😝mata tetepa moe ʻelelo
🤑mata ngutu-paʻanga
🤗mata fāʻufua
🤭mata moe nima ʻi muʻa ʻoe ngutu
🫢mata matalahi moe nima ʻi muʻa ʻoe ngutu
🫣mata moe foʻimata tauasi
🤫mata fiemaʻu fakalongolongo
🤔mataʻi fakakaukau
🫡mata fetapa
🤐mata moe ngutu meʻa-fakamaʻu-fusi
🤨mata moe kemo mahiki
😐mata noa pē
😑mata matanoa
😶mata taʻengutu
🫥mata fakalaine toti
😶‍🌫️mata ʻihe ʻao
😏mata katakata manuki
😒mata taʻefiefia
🙄mata kilokilo
😬mata mioʻi
😮‍💨mata hō
🤥mata moe ihu lōloa
🫨mata tete
😌mata fakanongononga
😔mata fakalaulauloto
😪mata fiemohea
🤤mata ngutu hafu fāvai
😴mata mohe
😷mata moe pūloa fakafaitoʻo
🤒mata moe meʻafuamafana
🤕mata moe haʻi lavea
🤢mata kavahia
🤮mata lua
🤧mata mafatua
🥵mata vevela
🥶mata momoko
🥴mata konā
😵mata ninimo
😵‍💫mata takatakai
🤯mata pahū
🤠mata moe tatā fakakaupoe
🥳mata paati
🥸mata fakapuli
😎mata malimali moe matasioʻatalaʻā
🤓mata moe matasioʻata lahi
🧐mata moe matasioʻata tafaʻaki taha
😕mata puputuʻu
🫤mata ngutu fakahihifi
😟mata lotohohaʻa
🙁mata kiʻi fingo
☹️mata fingo
😮mata moe ngutu fakamanga
😯mata longo
😲mata ʻohovale
😳mata pahapaha
🥺mata kole
🥹mata loʻimata maʻu
😦mata fingo moe ngutu fakamanga
😧mata lotomamahi
😨mata fakamanavahē
😰mata lotomoʻua moe tautaʻa
😥mata lotomamahi kā fakanongononga
😢mata loʻimata
😭mata loʻimata lahi
😱mata ʻoku kekekeke he manavahē
😖mata fakapuputuʻu
😣mata lotokītaki
😞mata fakalotomamahi
😓mata lototaʻotaʻomia moe tautaʻa
😩mata ongosia
😫mata helaʻia
🥱mata mamao
😤mata moe mao meihe ihu
😡mata ʻita lahi
😠mata ʻita
🤬mata kapekape
😈mata malimali moe meʻatui
👿mata ʻita moe meʻatui
💀ʻulupoko
☠️ʻulupoko moe ongo hui fehauaki
💩tuʻunga meʻakovi
🤡mata tokotaha-fieoli
👹nifoloa
👺pīnōnō
👻fakapūloa
👽meʻamoʻuikehe
👾meʻamoʻuikehe fakamanavahē
🤖mata tangata-ukamea
😺mataʻipusi fiefia
😸mataʻipusi fiefia moe kanoʻimata malimali
😹mataʻipusi moe loʻimata fiefia
😻mataʻipusi malimali moe kanoʻimata mafu
😼mataʻipusi moe malimali feʻu
😽mataʻipusi ʻuma
🙀mataʻipusi ongosia
😿mataʻipusi loʻimata
😾mataʻipusi taʻefiemālie
🙈ngeli ʻikai sio kovi
🙉ngeli ʻikai fanongo kovi
🙊ngeli ʻikai lea kovi
💌tohi ʻofa
💘mafu moe ngahau
💝mafu moe lipine
💖mafu ngingila
💗mafu tupu
💓mafu ʻoku tā
💞ongo mafu takai
💕ongo mafu
💟mafu teuteuʻi
❣️mafu fakaʻilonga kalanga
💔loto lavea
❤️‍🔥mafu afi
❤️‍🩹mafu monomono
❤️mafu kulokula
🩷mafu lanupingikī
🧡mafu lanumoli
💛mafu engeenga
💚mafu lanumata
💙mafu lanupulū
🩵mafu lanupulū maama
💜mafu lanufesiʻifekika
🤎mafu melomelo
🖤mafu ʻuliʻuli
🩶mafu lanulavilavi
🤍mafu hinehina
💋ʻilonga loungutu
💯poini ʻe teau
💢fakaʻilonga ʻita
💥fepaki
💫ninimo
💦tautaʻa tulutā
💨ʻoho atu
🕳️ava
💬pulalea
👁️‍🗨️kanoʻimata ʻi ha pulalea
🗨️pulalea ʻi hema
🗯️pulalea ʻita
💭pulalea fakakaukau
💤mohe
👋 People & Body
👋nima taʻataʻalo
🤚tuʻanima hiki ki ʻolunga
🖐️nima fālalahi
nima hiki ki ʻolunga
🖖nima mavaeua
🫱nima ki mataʻu
🫲ninma ki hema
🫳nima ʻohifo
🫴nima ʻohake
🫷nima teke ki hema
🫸nima teke ki mataʻu
👌nima fakaʻilonga sai
🤌louhiʻinima fakamaʻopoʻopo
🤏nima fakamaʻopoʻopo
✌️nima ikuna
🤞louhiʻinima fehauaki
🫰louhiʻinima moe motuʻatuhu fehauaki
🤟nima fakaʻilonga mafu
🤘nima fakaʻilonga fakatēvolo
🤙nima fakaʻilonga tā mai
👈tuhu tuʻanima tonu ki hema
👉tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu
👆tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga
🖕tuhu ʻi loto
👇tuhu tuʻanima tonu ki lalo
☝️tuhu tonu ki ʻolunga
🫵tuhu tonu ki muʻa
👍motuʻatuhu ki ʻolunga
👎motuʻatuhu ki lalo
tuke hiki ki ʻolunga
👊tuke ki muʻa
🤛tuke ki hema
🤜tuke ki mataʻu
👏nima pasipasi
🙌ongo nima hiki ki ʻolunga
🫶ongo nima fakamafu
👐nima homo
🤲ongo aofinima hiki ki ʻolunga
🤝lulululu
🙏ongo nima tataʻo
✍️nima ʻoku tohi
💅valivali ngeʻesinima
🤳faitaaʻi pē kita
💪pāpela ʻoku pelu
🦾nima ukamea
🦿vaʻe ukamea
🦵vaʻe
🦶lauʻivaʻe
👂telinga
🦻telinga moe meʻa fakafanongo
👃ihu
🧠ʻuto
🫀mafu
🫁maʻamaʻa
🦷nifo
🦴hui
👀ongo kanoʻimata
👁️kanoʻimata
👅ʻelelo
👄ngutu
🫦uʻu loungutu
👶valevale
🧒fānau
👦tamasiʻi
👧taʻahine
🧑kakai lalahi
👱tokotaha ʻulu kelo
👨tangata
🧔tokotaha kava
🧔‍♂️tangata kava
🧔‍♀️fefine kava
👨‍🦰tangata: ʻulu kulokula
👨‍🦱tangata: ʻulu mingimingi
👨‍🦳tangata: ʻulu hinā
👨‍🦲tangata: ʻulu tula
👩fefine
👩‍🦰fefine: ʻulu kulokula
🧑‍🦰kakai lalahi: ʻulu kulokula
👩‍🦱fefine: ʻulu mingimingi
🧑‍🦱kakai lalahi: ʻulu mingimingi
👩‍🦳fefine: ʻulu hinā
🧑‍🦳kakai lalahi: ʻulu hinā
👩‍🦲fefine: ʻulu tula
🧑‍🦲kakai lalahi: ʻulu tula
👱‍♀️fefine ʻulu kelo
👱‍♂️tangata ʻulu kelo
🧓tokotaha motuʻa
👴motuʻa
👵finemotuʻa
🙍tokotaha matamamahi
🙍‍♂️tangata matamamahi
🙍‍♀️fefine matamamahi
🙎tokotaha mataʻita
🙎‍♂️tangata mataʻita
🙎‍♀️fefine mataʻita
🙅tokotaha kaunima fetuiaki
🙅‍♂️tangata kaunima fetuiaki
🙅‍♀️fefine kaunima fetuiaki
🙆tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga
🙆‍♂️tangata kaunima fetuiaki ʻolunga
🙆‍♀️fefine kaunima fetuiaki ʻolunga
💁tokotaha nima mafola
💁‍♂️tangata nima mafola
💁‍♀️fefine nima mafola
🙋tokotaha nima ʻi ʻolunga
🙋‍♂️tangata nima ʻi ʻolunga
🙋‍♀️fefine nima ʻi ʻolunga
🧏tokotaha tuli
🧏‍♂️tangata tuli
🧏‍♀️fefine tuli
🙇tokotaha punou
🙇‍♂️tangata punou
🙇‍♀️fefine punou
🤦tokotaha nima ʻihe mata
🤦‍♂️tangata nima ʻihe mata
🤦‍♀️fefine nima ʻihe mata
🤷tokotaha fakamahiki
🤷‍♂️tangata fakamahiki
🤷‍♀️fefine fakamahiki
🧑‍⚕️neesi
👨‍⚕️neesi tangata
👩‍⚕️neesi fefine
🧑‍🎓tokotaha ako
👨‍🎓tamasiʻi ako
👩‍🎓taʻahine ako
🧑‍🏫faiako
👨‍🏫faiako tangata
👩‍🏫faiako fefine
🧑‍⚖️fakamaau
👨‍⚖️fakamaau tangata
👩‍⚖️fakamaau fefine
🧑‍🌾tokotaha ngoue
👨‍🌾tangata ngoue
👩‍🌾fefine ngoue
🧑‍🍳tokotaha ngaohikai
👨‍🍳tangata ngaohikai
👩‍🍳fefine ngaohikai
🧑‍🔧ʻenisia
👨‍🔧ʻenisinia tangata
👩‍🔧ʻenisinia fefine
🧑‍🏭tokotaha ngāue fale faʻuʻanga
👨‍🏭tangata ngāue fale faʻuʻanga
👩‍🏭fefine ngāue fale faʻuʻanga
🧑‍💼tokotaha ngāue ʻōfisi
👨‍💼tangata ngāue ʻōfisi
👩‍💼fefine ngāue ʻōfisi
🧑‍🔬tokotaha faisaienisi
👨‍🔬tangata faisaienisi
👩‍🔬fefine faisaienisi
🧑‍💻tokotaha fakatekinolosia
👨‍💻tangata fakatekinolosia
👩‍💻fefine fakatekinolosia
🧑‍🎤tokotaha hiva
👨‍🎤tangata hiva
👩‍🎤fefine hiva
🧑‍🎨tokotaha tā-fakatātā
👨‍🎨tangata tā-fakatātā
👩‍🎨fefine tā-fakatātā
🧑‍✈️pailate
👨‍✈️pailate tangata
👩‍✈️pailate fefine
🧑‍🚀tokotaha folaufetuʻu
👨‍🚀tama folaufetuʻu
👩‍🚀fefine folaufetuʻu
🧑‍🚒tokotaha tāmate-afi
👨‍🚒tangata tāmate-afi
👩‍🚒fefine tāmate-afi
👮ʻofisa polisi
👮‍♂️ʻofisa polisi tangata
👮‍♀️ʻofisa polisi fefine
🕵️tokotaha fakatotolo
🕵️‍♂️tangata fakatotolo
🕵️‍♀️fefine fakatotolo
💂leʻo
💂‍♂️leʻo tangata
💂‍♀️leʻo fefine
🥷mata ninisā
👷tokotaha ngāue langa
👷‍♂️tangata ngāue langa
👷‍♀️fefine ngāue langa
🫅tokotaha ʻai kalauni
🤴ʻalo tangata
👸ʻalo fefine
👳tokotaha tui faʻu
👳‍♂️tangata tui faʻu
👳‍♀️fefine tui faʻu
👲tangata tui tatā fakasiaina
🧕fefine tui sikaafi
🤵tokotaha vala kakato
🤵‍♂️tangata vala kakato
🤵‍♀️fefine vala kakato
👰tokotaha tui veili
👰‍♂️tangata tui veili
👰‍♀️fefine tui veili
🤰fefine feitama
🫃tangata feitama
🫄tokotaha feitama
🤱fakahuhu
👩‍🍼fefine fakahuhu
👨‍🍼tangata fakahuhu
🧑‍🍼tokotaha fakahuhu
👼ʻangelo valevale
🎅Sānita Kalausi
🤶Sānita Kalausi fefine
🧑‍🎄Sānita Kalausi tokotaha
🦸tokotaha ivimālohi
🦸‍♂️tangata ivimālohi
🦸‍♀️fefine ivimālohi
🦹tokotaha kākā
🦹‍♂️tangata kākā
🦹‍♀️fefine kākā
🧙tokotaha taula-faʻahikehe
🧙‍♂️tangata taula-faʻahikehe
🧙‍♀️fefine taula-faʻahikehe
🧚feeli
🧚‍♂️feeli tangata
🧚‍♀️feeli fefine
🧛tokotaha misi toto
🧛‍♂️tangata misi toto
🧛‍♀️fefine misi toto
🧜tokotaha meimeite
🧜‍♂️tangata meimeite
🧜‍♀️fefine meimeite
🧝kiʻi feeli
🧝‍♂️kiʻi feeli tangata
🧝‍♀️kiʻi feeli fefine
🧞faʻahikehe
🧞‍♂️faʻahikehe tangata
🧞‍♀️faʻahikehe fefine
🧟tēvolo
🧟‍♂️tēvolo tangata
🧟‍♀️tēvolo fefine
🧌fakatele
💆tokotaha fotofotaʻi
💆‍♂️tangata fotofotaʻi
💆‍♀️fefine fotofotaʻi
💇tokotaha ʻulu kosi
💇‍♂️tangata ʻulu kosi
💇‍♀️fefine ʻulu kosi
🚶tokotaha lue
🚶‍♂️tangata lue
🚶‍♀️fefine lue
🧍tokotaha tuʻu
🧍‍♂️tangata tuʻu
🧍‍♀️fefine tuʻu
🧎tokotaha tūʻulutui
🧎‍♂️tangata tūʻulutui
🧎‍♀️fefine tūʻulutui
🧑‍🦯tokotaha moe tokotokokui
👨‍🦯tangata moe tokotokokui
👩‍🦯fefine moe tokotokokui
🧑‍🦼tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini
👨‍🦼tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini
👩‍🦼fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini
🧑‍🦽tokotaha ʻihe sāliote falemahaki
👨‍🦽tangata ʻihe sāliote falemahaki
👩‍🦽fefine ʻihe sāliote falemahaki
🏃tokotaha lele
🏃‍♂️tangata lele
🏃‍♀️fefine lele
💃fefine meʻe
🕺tangata meʻe
🕴️tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu
👯tokoua telinga-lāpisi
👯‍♂️ongo tangata telinga-lāpisi
👯‍♀️fafine telinga-lāpisi
🧖tokotaha ʻi loki mao
🧖‍♂️tangata ʻi loki mao
🧖‍♀️fefine ʻi loki mao
🧗tokotaha kaka
🧗‍♂️tangata kaka
🧗‍♀️fefine kaka
🤺tokotaha tau heletā
🏇lova hoosi
⛷️tokotaha heke sinou
🏂tokotaha heke laupapa sinou
🏌️tokotaha tāpulu
🏌️‍♂️tangata tāpulu
🏌️‍♀️fefine tāpulu
🏄tokotaha fānifo
🏄‍♂️tangata fānifo
🏄‍♀️fefine fānifo
🚣tokotaha ʻaʻalo
🚣‍♂️tangata ʻaʻalo
🚣‍♀️fefine ʻaʻalo
🏊tokotaha kakau
🏊‍♂️tangata kakau
🏊‍♀️fefine kakau
⛹️tokotaha tōpuna pulu
⛹️‍♂️tangata tōpuna pulu
⛹️‍♀️fefine tōpuna pulu
🏋️tokotaha hiki meʻamamafa
🏋️‍♂️tangata hiki meʻamamafa
🏋️‍♀️fefine hiki meʻamamafa
🚴tokotaha heka pasikala
🚴‍♂️tangata heka pasikala
🚴‍♀️fefine heka pasikala
🚵tokotaha heka pasikala moʻunga
🚵‍♂️tangata heka pasikala moʻunga
🚵‍♀️fefine heka pasikala moʻunga
🤸tokotaha tākisi
🤸‍♂️tangata tākisi
🤸‍♀️fefine tākisi
🤼kakai fangatua
🤼‍♂️ongo tangata fangatua
🤼‍♀️fafine fangatua
🤽tokotaha polovai
🤽‍♂️tangata polovai
🤽‍♀️fefine polovai
🤾tokotaha netipolo
🤾‍♂️tangata netipolo
🤾‍♀️fefine netipolo
🤹tokotaha hiko
🤹‍♂️tangata hiko
🤹‍♀️fefine hiko
🧘tokotaha tangutu fehauaki
🧘‍♂️tangata tangutu fehauaki
🧘‍♀️fefine tangutu fehauaki
🛀tokotaha kaukau
🛌tokotaha ʻi mohenga
🧑‍🤝‍🧑kakai fetakinima
👭fafine fetakinima
👫tangata mo fefine fetakinima
👬ongo tangata fetakinima
💏ʻuma
👩‍❤️‍💋‍👨ʻuma: fefine mo e tangata
👨‍❤️‍💋‍👨ʻuma: tangata mo e tangata
👩‍❤️‍💋‍👩ʻuma: fefine mo e fefine
💑ongo tokoua moe mafu
👩‍❤️‍👨ongo tokoua moe mafu: fefine mo e tangata
👨‍❤️‍👨ongo tokoua moe mafu: tangata mo e tangata
👩‍❤️‍👩ongo tokoua moe mafu: fefine mo e fefine
👪fāmili
👨‍👩‍👦fāmili: tangata, fefine mo e tamasiʻi
👨‍👩‍👧fāmili: tangata, fefine mo e taʻahine
👨‍👩‍👧‍👦fāmili: tangata, fefine, taʻahine mo e tamasiʻi
👨‍👩‍👦‍👦fāmili: tangata, fefine, tamasiʻi mo e tamasiʻi
👨‍👩‍👧‍👧fāmili: tangata, fefine, taʻahine mo e taʻahine
👨‍👨‍👦fāmili: tangata, tangata mo e tamasiʻi
👨‍👨‍👧fāmili: tangata, tangata mo e taʻahine
👨‍👨‍👧‍👦fāmili: tangata, tangata, taʻahine mo e tamasiʻi
👨‍👨‍👦‍👦fāmili: tangata, tangata, tamasiʻi mo e tamasiʻi
👨‍👨‍👧‍👧fāmili: tangata, tangata, taʻahine mo e taʻahine
👩‍👩‍👦fāmili: fefine, fefine mo e tamasiʻi
👩‍👩‍👧fāmili: fefine, fefine mo e taʻahine
👩‍👩‍👧‍👦fāmili: fefine, fefine, taʻahine mo e tamasiʻi
👩‍👩‍👦‍👦fāmili: fefine, fefine, tamasiʻi mo e tamasiʻi
👩‍👩‍👧‍👧fāmili: fefine, fefine, taʻahine mo e taʻahine
👨‍👦fāmili: tangata mo e tamasiʻi
👨‍👦‍👦fāmili: tangata, tamasiʻi mo e tamasiʻi
👨‍👧fāmili: tangata mo e taʻahine
👨‍👧‍👦fāmili: tangata, taʻahine mo e tamasiʻi
👨‍👧‍👧fāmili: tangata, taʻahine mo e taʻahine
👩‍👦fāmili: fefine mo e tamasiʻi
👩‍👦‍👦fāmili: fefine, tamasiʻi mo e tamasiʻi
👩‍👧fāmili: fefine mo e taʻahine
👩‍👧‍👦fāmili: fefine, taʻahine mo e tamasiʻi
👩‍👧‍👧fāmili: fefine, taʻahine mo e taʻahine
🗣️mata talanoa
👤ʻata ʻoe sino
👥ongo ʻata ʻoe sino
🫂kakai fāʻufua
👣topuvaʻe
🐵 Animals & Nature
🐵mataʻi-ngeli
🐒ngeli
🦍kolila
🦧ngeli-nofoʻuta
🐶mataʻi-kulī
🐕kulī
🦮kulī tokonikui
🐕‍🦺kulī tokoni
🐩kulī pūteli
🐺mataʻi-ulofi
🦊mataʻi-fokisi
🦝lakūni
🐱mataʻi-pusi
🐈pusi
🐈‍⬛pusi ʻuliʻuli
🦁mataʻi-laione
🐯mataʻi-taika
🐅taika
🐆lēpati
🐴mataʻi-hoosi
🫎tialahi
🫏ʻasi
🐎hoosi
🦄mataʻi-meʻatuitaha
🦓sepelā
🦌tia
🦬pisoni
🐮mataʻi-pulu
🐂pulu pokaʻi
🐃pafalō
🐄pulu
🐷mataʻi-puaka
🐖puaka
🐗puaka fekai
🐽ihuʻi-puaka
🐏sipi tau
🐑sipi fefine
🐐kosi
🐪kāmeli tuʻahulataha
🐫kāmeli tuʻahulaua
🦙lama
🦒silafi
🐘ʻelefānite
🦣mamota
🦏lainosolosi
🦛hipopotama
🐭mataʻi-kumāsiʻi
🐁kumāsiʻi
🐀kumā
🐹kumā-feti
🐰mataʻi-lāpisi
🐇lāpisi
🐿️sikueli
🦫kumā fai-tāpuni-vai
🦔puakatalatala
🦇peka
🐻mataʻi-pea
🐻‍❄️pea hinehina
🐨koala
🐼mataʻi-pea-ʻuliʻuli-moe-hinehina
🦥pea-fakapikopiko
🦦ʻotē
🦨manu fainamukū
🦘kangikalū
🦡patisē
🐾topuvaʻe manu
🦃pīpī
🐔moa
🐓moataʻane
🐣fōfoaʻimoa
🐤ʻuhikiʻimoa
🐥ʻuhikiʻimoa hanga mai
🐦manupuna
🐧penikuini
🕊️lupe
🦅ʻikale
🦆pato
🦢patolahi
🦉lulu
🦤toto
🪶fulufulu
🦩falamingo
🦚pīkoka
🦜kakā
🪽kapakau
🐦‍⬛manupuna lanuʻuliʻuli
🪿kuusi
🐸mataʻi-poto
🐊kalokataile
🐢fonu
🦎moko
🐍ngata
🐲mataʻi-talākoni
🐉talākoni
🦕saulopoti
🦖tainosauli nifo māsila
🐳tofuaʻa puhi
🐋tofuaʻa
🐬pungopunga
🦭kulītahi
🐟ika
🐠ika he hakau
🐡sokisoki
🦈ʻanga
🐙feke
🐚keleʻa
🪸feo
🪼kolokalu
🐌ʻelili
🦋pepe
🐛kutu
🐜
🐝hone
🪲mongomonga iiki
🐞mongomonga-fineʻeiki
🦗kālihi
🪳mongomonga
🕷️hina
🕸️matamatakupenga
🦂sikipio
🦟namu
🪰lango
🪱kelemutu
🦠siemu
💐haʻinga matalaʻiʻakau
🌸matalaʻi-seli
💮matalaʻiʻakau hinehina
🪷hainitevai
🏵️potupotutatau
🌹lose
🥀mae
🌺kaute
🌻siolaʻā
🌼matalaʻiʻakau
🌷tiulipe
🪻hainite
🌱pulopula
🪴ʻakau ʻihe kulo
🌲ʻakau lanumata maʻu pē
🌳ʻakau fakatōlau
🌴fuʻu niu
🌵kakatisi
🌾haʻinga laise
🌿ʻakau faitoʻo
☘️sameloki
🍀kihikihipālangi lau ʻe fā
🍁lauʻi-mapele
🍂lau kuo tō
🍃lau ngaungaue matangi
🪹ngeʻesi pununga
🪺pununga moe foʻimanu
🍄 Food & Drink
🍄fakamalu-ʻa-tēvolo
🍇kālepi
🍈meleni-pālangi
🍉meleni
🍊moli
🍋lemani
🍌siaine
🍍fainā
🥭mango
🍎ʻāpele kula
🍏ʻāpele mata
🍐pea
🍑piisi
🍒seli
🍓sitolōpeli
🫐pelilanupulū
🥝kiui
🍅temata
🫒ʻolive kai
🥥foʻi niu
🥑ʻāvoka
🍆paingani
🥔pateta
🥕kāloti
🌽foʻi koane
🌶️polo fifisi
🫑polo
🥒kiukamipa
🥬lētisi
🥦kāpisi
🧄kaliki
🧅ʻonioni
🥜pīnati
🫘piini
🌰ifi
🫚sinisā
🫛ngeʻesi piini
🍞
🥐mā kalipa
🥖mā lōloa
🫓mā lafalafa
🥨pani mamio
🥯pani mama
🥞pani
🧇pani manifi
🧀siisi
🍖kanomate moe hui
🍗vaʻeʻi-moa
🥩kanomate fahi
🥓pēkani
🍔hamipaka
🍟pateta fakapaku
🍕pisa
🌭sōsisi kulī vela
🥪sanuisi
🌮mā pelupelu
🌯polito
🫔mā pulupulu
🥙mā falati
🧆falafeli
🥚fuaʻimoa
🍳fakapaku
🥘fakapaku meʻakai
🍲kulo meʻakai
🫕siisi māfana
🥣poulu moe sepuni
🥗salati
🍿koane fakapaku
🧈pata
🧂masima
🥫meʻakai kapa
🍱puha meʻakai fakasiapani
🍘pisikete laise
🍙puluʻi laise
🍚laise moho
🍛laise kale
🍜kulo mao
🍝sipeketi
🍠kumala tunu
🍢ʻoteni
🍣susi
🍤ʻuosiʻisiʻi fakapaku
🍥keke ika
🥮keke māhina
🍡faikakai fakasiapani
🥟tōpai
🥠pisikete talamonū
🥡kato meʻakai
🦀paka
🦞ʻuo
🦐ʻuosiʻisiʻi
🦑ngūfeke
🦪tofe
🍦ʻaisikilimi molū
🍧ʻaisitele
🍨ʻaisikilimi
🍩keke fakapaku
🍪pisikete
🎂keke ʻaho fāʻeleʻi
🍰keke
🧁ipukeke
🥧pai
🍫lole sokaleti
🍬lole
🍭lolepopi
🍮kasitati
🍯kulo hone
🍼hinahuhu
🥛ipu huʻakau
inu māfana
🫖tīpota
🍵ipu tī
🍶uaine-laise
🍾hina moe ʻumosi
🍷ipu sioʻata uaine
🍸ipu sioʻata paati
🍹ʻotai
🍺moki pia
🍻moki fakapaaki
🥂ipu sioʻata fakapaaki
🥃ipu sioʻata
🫗lilingi vai
🥤ipu moe vaʻakauinu
🧋tī maʻupu
🧃puha inu
🧉kofi fakaʻamelika-tonga
🧊puloka ʻaisi
🥢vaʻakau kai
🍽️huhukai moe helekai moe peleti
🍴huhukai moe helekai
🥄sēpuni
🔪hele paipa
🫙siā
🏺tukuʻanga uaine
🌍 Travel & Places
🌍kolope ʻasi mai ʻEulope-ʻAfilika
🌎kolope ʻasi mai ongo ʻAmelika
🌏kolope ʻasi mai ʻĒsia-ʻAositelēlia
🌐kolope moe ngaahi melitiane
🗺️mape ʻo māmani
🗾mape ʻoe Siapani
🧭kāpasa
🏔️moʻunga ʻufiʻufiʻaki he sinou
⛰️moʻunga
🌋moʻungaafi
🗻moʻunga ko Fusi
🏕️fakateniti
🏖️matātahi moe fakamalu
🏜️toafa
🏝️motu liʻekina
🏞️paʻake fakafonua
🏟️fale sipoti
🏛️fale fakakalisi/loma
🏗️langa fale
🧱piliki
🪨maka
🪵ʻakau
🛖fale ʻuta
🏘️ngaahi fale
🏚️lusaʻanga
🏠fale
🏡fale moe ngoue
🏢fale ʻōfisi
🏣ʻōfisi lītohi fakasiapani
🏤ʻōfisi lītohi
🏥falemahaki
🏦pangikē
🏨fale tali-fononga
🏩fale paʻumutu
🏪falekoloa
🏫faleako
🏬falekoloa lahi
🏭fale ngāueʻanga
🏯pālasi fakasiapani
🏰pālasi
💒mali
🗼taua Tokiō
🗽maka fakamanatu tauʻatāina
falelotu
🕌falelotu fakaʻisilami
🛕falelotu fakahinitū
🕍falelotu fakasiu
⛩️falelotu fakasiapani
🕋fale māʻoniʻoni fakaʻisilami
fauniteni
teniti
🌁fuʻukakapu
🌃pō fetuʻuʻia
🏙️fale lalahi lotokolo
🌄hopo ʻae laʻā he funga moʻunga
🌅hopo ʻae laʻā
🌆fale lalahi lotokolo mamalu efiafi
🌇tō ʻae laʻā
🌉hala kavakava poʻuli
♨️vaipuna mao
🎠hoosi vaʻinga
🛝malaʻe vaʻinga
🎡veʻeteka vaʻinga
🎢lola vaʻinga
💈pou kosiʻulu
🎪teniti sākisi
🚂mīsini lēlue
🚃sāliote lēlue
🚄lēlue oma
🚅lēlue oma fakasiapani
🚆lēlue
🚇lēlue lalofonua
🚈kiʻi lēlue
🚉tauʻanga lēlue
🚊talamu
🚝lēlue poutaha
🚞hala lēlue moʻunga
🚋sāliote talamu
🚌pasi
🚍pasi lele mai
🚎pasi ʻuhila
🚐pasi iiki
🚑meʻalele falemahaki
🚒meʻalele tāmateafi
🚓meʻalele polisi
🚔meʻalele polisi lele mai
🚕meʻalele utakakai
🚖meʻalele utakakai lele mai
🚗meʻalele
🚘meʻalele lele mai
🚙meʻalele sipoti
🛻lolo tapolokepi
🚚loli tiliva
🚛loli uta lalahi
🚜mīsini taulani
🏎️meʻalele lova
🏍️motopaiki
🛵paiki sikuta
🦽sāliote falemahaki
🦼sāliote falemahaki mīsini
🛺loli siʻisiʻi
🚲pasikala
🛴sikuta kauleka
🛹papasikeiti
🛼sū sikeiti
🚏tauʻanga pasi
🛣️hala lahi
🛤️hala lēlue
🛢️talamulolo
pausa
🛞veʻelapa
🚨maama meʻalele polisi
🚥maama hala fakalava
🚦maama hala tuʻutonu
🛑fakaʻilonga tuʻu
🚧fakaʻilonga ngāue langa
taula
🛟poe
vakalā
🛶pōpao
🚤vaka oma
🛳️vaka meili
⛴️vaka uta pāsese
🛥️vaka mīsini
🚢vakalahi
✈️vakapuna
🛩️vakapuna iiki
🛫vakapuna puna hake
🛬vakapuna puna hifo
🪂fakamalu fakatō
💺sea vakapuna
🚁helikopeta
🚟lēlue tāupe lahi
🚠lēlue tāupe moʻunga
🚡lēlue tāupe iiki
🛰️satelaite
🚀loketi
🛸peleti puna
🛎️fafangu hotele
🧳katoleta
sioʻata fuataimi ʻosi
sioʻata fuataimi teʻeki ʻosi
uasi
uasi fafangu
⏱️uasi sipoti
⏲️uasi talataimi
🕰️uasi tuʻulotofale
🕛hoko ʻae tahaua
🕧haafe taha
🕐hoko ʻae taha
🕜haafe ua
🕑hoko ʻae ua
🕝haafe tolu
🕒hoko ʻae tolu
🕞haafe fā
🕓hoko ʻae fā
🕟haafe nima
🕔hoko ʻae nima
🕠haafe ono
🕕hoko ʻae ono
🕡haafe fitu
🕖hoko ʻae fitu
🕢haafe valu
🕗hoko ʻae valu
🕣haafe hiva
🕘hoko ʻae hiva
🕤haafe hongofulu
🕙hoko ʻae hongofulu
🕥haafe tahataha
🕚hoko ʻae tahataha
🕦haafe tahaua
🌑mate ʻae māhina
🌒māhina ʻilo ʻehe maama
🌓māhina tuʻu efiafi
🌔māhina matofi
🌕māhina kātoa
🌖māhina lekeleka
🌗māhina tuʻu hengihengi
🌘māhina silipō
🌙māhina kalipa
🌚mata mate ʻae māhina
🌛mata māhina tuʻu efiafi
🌜mata māhina tuʻu hengihengi
🌡️fuamāfana
☀️laʻā
🌝mata māhina kātoa
🌞mata e laʻā
🪐palanite mama
fetuʻu
🌟fetuʻu ngingila
🌠fetuʻu ʻesiafi
🌌kaniva
☁️ʻao
laʻā ʻaoʻaofia
⛈️ʻao moe ʻuha moe ʻuhila
🌤️ʻaoʻaofia siʻi
🌥️ʻaoʻaofia lahi
🌦️ʻaoʻaofia ʻuha
🌧️ʻuha ʻaoʻaofia
🌨️sinou ʻaoʻaofia
🌩️ʻuhila ʻaoʻaofia
🌪️ʻahiohio
🌫️kakapu
🌬️mataʻi matangi
🌀saikolone
🌈ʻūmata
🌂tukuhifo fakamalu
☂️teke fakamalu
fakamalu ʻihe ʻuha
⛱️fakamalu tuʻu
volita māʻolunga
❄️foʻi sinou
☃️tangata sinou ʻihe ʻea sinou
tangata sinou
☄️fetuʻu fuka
🔥afi
💧tulutā vai
🌊peau
🎃 Activities
🎃matahina
🎄ʻakau kilisimasi
🎆fanaʻone
🎇fanaʻone fetapatapaki
🧨ʻone
fetapatapaki
🎈foʻi pula
🎉paatipuna
🎊pulu konifeti
🎋ʻakau kātoanga fakasiapani
🎍ongo matapā-paini
🎎tamapua fakasiapani
🎏ika fakamanumanu
🎐fafangu-matangi
🎑vakai-māhina
🧧sila kulokula
🎀lipine
🎁lipine puha
🎗️lipine fakamanatu
🎟️tikite fakahū
🎫tikite
🎖️mētali fakakautau
🏆fakapale
🏅mētali fakasipoti
🥇mētali fika ʻuluaki
🥈mētali fika ua
🥉mētali fika tolu
soka
peisipolo
🥎pulutenisi
🏀pasiketipolo
🏐volipolo
🏈ʻakapulu fakaʻamelika
🏉ʻakapulu
🎾tenisi
🥏tisi puna
🎳tekapulu
🏏kilikiti
🏑hoki
🏒hokiʻaisi
🥍hokiʻinitiakula
🏓pingipongo
🏸patiminitoni
🥊letafuhu
🥋teuteu fangatua
🥅kupenga kolo
fuka ʻihe luo
⛸️sū sikeiti ʻaisi
🎣ʻakau-taumātaʻu
🤿sioʻata uku
🎽falani sipoti
🎿heke sinou
🛷hekeʻanga
🥌maka tolo
🎯lotomālie ʻoe tāketi
🪀ioio
🪁lofa
🔫pekenene vai
🎱pulu fika 8
🔮pulu kalisitala
🪄vaʻakau fakamēsiki
🎮vaʻinga vitiō
🕹️ʻakau vaʻinga
🎰mīsini tā paʻanga
🎲taisi
🧩laʻilekileki
🧸pea tamapua
🪅tamapua lole
🪩pula-hulohula
🪆tamapua fakaʻotu
♠️sipeiti
♥️haati
♦️taimani
♣️kalapa
♟️pate veimau
🃏sioka
🀄talakoni kulokula
🎴sioka matalaʻiʻakau
🎭faiva aati
🖼️ʻesiaʻi tā
🎨tāvalivali
🧵filo
🪡huituitui
🧶filo lalanga
🪢fakapona
👓 Objects
👓matasioʻata
🕶️matasioʻatalaʻā
🥽sioʻata malu
🥼kote kemi
🦺vesi
👔hēkesi
👕falani
👖talausese
🧣sikaafi
🧤kofunima
🧥kote
🧦sitōkeni
👗kofu
👘kimono
🥻sali
🩱vala matātahi kongataha
🩲talausese loto
🩳talausese mutu
👙vala matātahi kongaua
👚vala fefine
🪭ī-pelupelu
👛kato paʻanga
👜kato
👝peesi teuteu
🛍️kato faʻoʻanga fakatau
🎒kato ako
🩴saniteli
👞sū fakatangata
👟sū lele
🥾sū puti ʻeva lalo
🥿sū fakafefine
👠sū ʻete
👡saniteli fakafefine
🩰sū faiva pālangi
👢sū puti fakafefine
🪮helu
👑kalauni
👒tatā fakafefine
🎩tatā māʻolunga
🎓tatā maʻu mataʻitohi
🧢kepi peisipolo
🪖helemeti
⛑️tatā fefeka
📿kulalotu
💄lipisitiki
💍mama
💎maka koloa
🔇leʻo matafa
🔈leʻo siʻi
🔉leʻo loto
🔊leʻo lahi
📢sipikā
📣meʻa fakaleʻolahi
📯meʻa fakakōkō
🔔fafangu
🔕fafangu matafa
🎼pepa hiva
🎵nota
🎶ngaahi nota
🎙️maikalofone fakamafolalea
🎚️meʻatoʻo tohoʻi
🎛️meʻatoʻo puleʻi
🎤maikalofone
🎧sipika ʻulu
📻letiō
🎷sakisefoni
🪗puhaleotoho
🎸kitā
🎹ʻū kī
🎺meʻaifi
🎻vaiolini
🪕penisiō
🥁nafa talamu
🪘nafa
🪇malaka
🪈fuluta
📱foni toʻotoʻo
📲foni toʻotoʻo moe ngahau
☎️telefoni
📞meʻa fakaongo telefoni
📟foni kikī
📠foni tohi
🔋maka fakaʻuhila
🪫maka vaivai
🔌ʻumosi ʻuhila
💻komipiuta fungasino
🖥️komipiuta
🖨️mīsini paaki
⌨️ngaahi foʻi kī
🖱️kumā fakakomipiuta
🖲️polo toho
💽tisi fefeka
💾tisi molū
💿tisi mamata
📀tisi faiva
🧮solopani
🎥faitā heleʻuhila
🎞️ʻata heleʻuhila
📽️mīsini heleʻuhila
🎬papapasi
📺televīsone
📷faitā
📸faitā moe kasa
📹faitā vitiō
📼kasete vitiō
🔍sioʻata ʻesiafi falala ki hema
🔎sioʻata ʻesiafi falala ki mataʻu
🕯️teʻelango
💡foʻi ʻuhila
🔦kasa
🏮maama matangi kulokula
🪔maama tia
📔pepa tohi teuʻi
📕tohi mapuni
📖tohi fakaava
📗tohi lanumata
📘tohi lanupulū
📙tohi lanumoli
📚ʻū tohi
📓pepa tohi
📒lētisa
📃pepa fafatu
📜takainga tohi
📄pepa hanga hake
📰nusipepa
🗞️nusipepa takainga
📑vahevahe tohi
🔖fakaʻilonga tohi
🏷️fakaʻilonga
💰tangai paʻanga
🪙paʻanga maka
💴laʻi paʻanga fakasiapani
💵laʻi paʻanga fakaʻamelika
💶laʻi paʻanga fakaʻeulope
💷laʻi paʻanga fakapilitania
💸paʻanga moe kapakau
💳kaati pangikē
🧾lisiti
💹siate tupulaki, paʻanga fakasiapani
✉️sila
📧tohila
📨sila hūmai
📩sila moe ngahau
📤laulau hū atu
📥laulau hū mai
📦kofukofu
📫puha meili mapuni moe fuka ki ʻolunga
📪puha meili mapuni moe fuka ki lalo
📬puha meili ava moe fuka ki ʻolunga
📭puha meili ava moe fuka ki lalo
📮puha lītohi
🗳️puha fili moe pepa fili
✏️peni
✒️mataʻipeni
🖋️peniʻutu
🖊️polopeni
🖌️polosi vali
🖍️sioka tāvalivali
📝pepa fakamanatu
💼kato leta toʻotoʻo
📁takafi faile
📂takafi faile ava
🗂️vahevahe takafi faile
📅tohimāhina
📆tohimāhina fakaʻaho
🗒️pepa fakamaʻu vilovilo
🗓️tohimāhina fakamaʻu vilovilo
📇tohi fakahinohino fakamaʻu vilovilo
📈siate tupulaki
📉siate maholo
📊siate pā
📋papa fakamaʻu pepa
📌pine
📍pine fuopotopoto
📎fakamaʻu pepa
🖇️fakamaʻu pepa sēini
📏lula hangatonu
📐lula tapatolu
✂️helekosi
🗃️puha takafi faile
🗄️toloa takafi faile
🗑️kapa veve
🔒loka
🔓taʻeloka
🔏loka moe peni
🔐loka moe kī
🔑
🗝️kī motuʻa
🔨hamala
🪓toki
⛏️toki tākelekele
⚒️hamala moe toki tākelekele
🛠️hamala moe sipana
🗡️heletā
⚔️heletā fehauaki
💣pulukōkō
🪃pūmalengi
🏹kaufana moe ngahau
🛡️
🪚kili
🔧sipana
🪛vetesikalu
🔩nati moe polota
⚙️veʻeteka
🗜️fakauʻu
⚖️meʻa fuamamafa
🦯tokotoko fakaʻeke
🔗kupuʻi sēini
⛓️sēini
🪝mātaʻu
🧰puha meʻangāue
🧲makinito
🪜tuʻunga
⚗️hina hakaʻanga
🧪tiupi kemi
🧫tisi kemi
🧬TNA
🔬meʻa fakaʻataefu
🔭meʻa fakaʻatafetuʻu
📡tisi satelaite
💉meʻafana faitoʻo
🩸tulutā toto
💊foʻiʻakau
🩹haʻihaʻi fakapipiki
🩼kalatisi
🩺meʻa fakaongo
🩻huelo fakaʻēkesi
🚪matapā
🛗lifi
🪞sioʻata
🪟matapā-sioʻata
🛏️mohenga
🛋️sea mālōlōʻanga moe maama
🪑sea
🚽po toileti
🪠meʻapamu toileti
🚿meʻa fakapihi kaukau
🛁topu kaukau
🪤tauhele kumā
🪒telekava
🧴hina kilimi milimili
🧷pine nāpikeni
🧹taufale
🧺kato lālanga
🧻takainga pepa
🪣kane
🧼koa
🫧maʻupu
🪥fulufulunifo
🧽oma
🧯meʻa tāmateʻi afi
🛒saliote tanakiʻanga fakatau
🚬sikaleti
⚰️puha tanu
🪦maka fakamanatu
⚱️hina fakamomofi
🧿mana nasā
🪬mataʻinima
🗿moai
🪧fakaʻilonga sikinali
🪪kaati id
🏧 Symbols & Signs
🏧mīsini toho paʻanga
🚮ʻilonga kapa veve
🚰vai inu
sea poliō
🚹fale mālōlō tangata
🚺fale mālōlō fefine
🚻fale mālōlō
🚼ʻilonga valevale
🚾toileti
🛂ʻofisa tohifolau
🛃tute
🛄maʻuʻanga katoleta
🛅toloa katoleta
⚠️fakatokanga
🚸fānau kolosiʻanga
tapu hū
🚫tapu
🚳tapu pasikala
🚭tapu ifi tapaka
🚯tapu fakaveve
🚱vai taʻe inu
🚷tapu lue
📵tapu telefoni
🔞tapu taʻu 18 hifo
☢️mofi ʻātomi
☣️fakatuʻutāmaki moʻui
⬆️ngahau ki ʻolunga
↗️ngahau ki ʻolunga toʻomataʻu
➡️ngahau ki toʻomataʻu
↘️ngahau ki lalo toʻomataʻu
⬇️ngahau ki lalo
↙️ngahau ki lalo toʻohema
⬅️ngahau ki toʻohema
↖️ngahau ki ʻolunga toʻohema
↕️ngahau ki ʻolunga mo lalo
↔️ngahau ki toʻohema mo toʻomataʻu
↩️ngahau afe ki toʻohema
↪️ngahau afe ki toʻomataʻu
⤴️ngahau afe ki ʻolunga
⤵️ngahau afe ki lalo
🔃ngahau vilovilo toʻomataʻu
🔄ngahau vilovilo toʻohema
🔙ngahau FOKI
🔚ngahau NGATA
🔛ngahau FUNGA
🔜ngahau OFI
🔝ngahau TUMUTUMU
🛐feituʻu faiʻanga lotu
⚛️ʻātomi
🕉️omikala
✡️fetuʻu ʻo Tēvita
☸️veʻeteka ʻo Tāma
☯️ingi-iangi
✝️kolosi fakalatina
☦️kolosi fakakalisi
☪️fetuʻu moe kalipa
☮️ʻilonga fakamelino
🕎menola
🔯fetuʻu tapaono moe ʻila
🪯ʻilonga fakasiki
Sipi tangata (pupunga)
Pulu tau (pupunga)
Māhanga taʻane (pupunga)
ʻUo (pupunga)
Laione (pupunga)
Taupoʻou (pupunga)
Fuatautau (pupunga)
Sikipio (pupunga)
Tangata fana (pupunga)
Kositahi (pupunga)
Fineʻutuvai (pupunga)
Ongo ika (pupunga)
Tangata toʻo ngata (pupunga)
🔀meʻalolomi tuifio
🔁meʻalolomi toutou
🔂meʻalolomi toe tuʻotaha
▶️meʻalolomi tā
meʻalolomi fakalaka vave
⏭️meʻalolomi fasi hoko
⏯️meʻalolomi tā pe tatali
◀️meʻalolomi foki
meʻalolomi foki vave
⏮️meʻalolomi fasi kimuʻa
🔼meʻalolomi hake
meʻalolomi hake vave
🔽meʻalolomi hifo
meʻalolomi hifo vave
⏸️meʻalolomi tatali
⏹️meʻalolomi taʻofi
⏺️meʻalolomi hiki
⏏️meʻalolomi toʻo
🎦fale heleʻuhila
🔅meʻalolomi fakapōpōʻuli
🔆meʻalolomi fakamaama
📶pā lave
🛜mākoni
📳foni tetetete
📴foni toʻotoʻo tāmateʻi
♀️ʻilonga fakafefine
♂️ʻilonga fakatangata
⚧️ʻilonga fakaleiti moe tomupoi
✖️liunga mamafa
tānaki mamafa
kole mamafa
vahevahe mamafa
🟰tatau mamafa
♾️taʻengata mamafa
‼️kalanga lōua
⁉️kalanga-fehuʻi
fehuʻi kulokula
fehuʻi hinehina
kalanga hinehina
kalanga kulokula
〰️kohi fafasi
💱paʻanga fakafetongi
💲paʻanga mamafa
⚕️ʻilonga tōketā
♻️ʻilonga ngāueʻaki foʻou
⚜️ʻilonga lile
🔱tao matatolu
📛kaati hingoa
🔰tokotaha langalangafoʻou fakasiapani
fuopotopoto mamafa
meʻalolomi sivi
☑️puha fili moe sivi
✔️sivi mamafa
kolosi
meʻalolomi kolosi
laine fakasākisi
laine fakasākisi lōua
〽️liliu faʻahi
✳️fetuʻu huelovalu
✴️fetuʻu tapavalu
❇️fetapaki
©️mafai-pulusi
®️lēsisita
™️fefakatauʻaki
#️⃣tatā foʻi kī: #
*️⃣tatā foʻi kī: *
0️⃣tatā foʻi kī: 0
1️⃣tatā foʻi kī: 1
2️⃣tatā foʻi kī: 2
3️⃣tatā foʻi kī: 3
4️⃣tatā foʻi kī: 4
5️⃣tatā foʻi kī: 5
6️⃣tatā foʻi kī: 6
7️⃣tatā foʻi kī: 7
8️⃣tatā foʻi kī: 8
9️⃣tatā foʻi kī: 9
🔟tatā foʻi kī: 10
🔠hū mataʻitohi lahi pē
🔡hū mataʻitohi siʻi pē
🔢hū mataʻifika pē
🔣hū fakaʻilonga pē
🔤hū mataʻitohi fakalatina
🅰️meʻalolomi faʻahinga toto A
🆎meʻalolomi faʻahinga toto AB
🅱️meʻalolomi faʻahinga toto B
🆑meʻalolomi CL
🆒meʻalolomi COOL
🆓meʻalolomi FREE
ℹ️fakaʻilonga fakamatala
🆔meʻalolomi ID
Ⓜ️fakaʻilonga M fuopotopoto
🆕meʻalolomi NEW
🆖meʻalolomi NG
🅾️meʻalolomi faʻahinga toto O
🆗meʻalolomi OK
🅿️meʻalolomi P
🆘meʻalolomi SOS
🆙meʻalolomi UP!
🆚meʻalolomi VS
🈁meʻalolomi «ʻi heni» (fakasiapani)
🈂️meʻalolomi «totongi faifatongia» (fakasiapani)
🈷️meʻalolomi «moʻua fakamāhina» (fakasiapani)
🈶meʻalolomi «totongi» (fakasiapani)
🈯meʻalolomi «taʻofi» (fakasiapani)
🉐meʻalolomi «maʻamaʻa» (fakasiapani)
🈹meʻalolomi «fakamaʻamaʻa» (fakasiapani)
🈚meʻalolomi «taʻetotongi» (fakasiapani)
🈲meʻalolomi «tapu» (fakasiapani)
🉑meʻalolomi «ala tali» (fakasiapani)
🈸meʻalolomi «ʻai heni» (fakasiapani)
🈴meʻalolomi «fika lava» (fakasiapani)
🈳meʻalolomi «loki ʻatā» (fakasiapani)
㊗️meʻalolomi «fakamālō» (fakasiapani)
㊙️meʻalolomi «lilolilo» (fakasiapani)
🈺meʻalolomi «ava he ngāue» (fakasiapani)
🈵meʻalolomi «hala loki ʻatā» (fakasiapani)
🔴fuopotopoto kulokula
🟠fuopotopoto lanumoli
🟡fuopotopoto engeenga
🟢fuopotopoto lanumata
🔵fuopotopoto lanupulū
🟣fuopotopoto lanuvaioleti
🟤fuopotopoto melomelo
fuopotopoto ʻuluʻuli
fuopotopoto hinehina
🟥tapafā kulokula
🟧tapafā lanumoli
🟨tapafā engeenga
🟩tapafā lanumata
🟦tapafā lanupulū
🟪tapafā lanuvaioleti
🟫tapafā melomelo
tapafā lahi mo ʻuliʻuli
tapafā lahi mo hinehina
◼️tapafā tauloto mo ʻuliʻuli
◻️tapafā tauloto mo hinehina
tapafā siʻi mo ʻuliʻuli
tapafā siʻi mo hinehina
▪️tapafā siʻisiʻi mo ʻuliʻuli
▫️tapafā siʻisiʻi mo hinehina
🔶taiamoni lahi mo lanumoli
🔷taiamoni lahi mo lanupulū
🔸taiamoni siʻi mo lanumoli
🔹taiamoni siʻi mo lanupulū
🔺tapatolu ki ʻolunga kulokula
🔻tapatolu kulokula ki lalo
💠taiamoni moe ʻila
🔘meʻalolomi lētio
🔳meʻalolomi tapafā hinehina
🔲meʻalolomi tapafā ʻuliʻuli
🏁 Flags
🏁fuka lova
🚩fuka tapatolu
🎌fuka fehauaki
🏴fuka ʻuliʻuli
🏳️fuka hinehina
🏳️‍🌈fuka ʻūmata
🏳️‍⚧️fuka pulū-pingikē-hinehina
🏴‍☠️fuka kaihaʻatahi
🇦🇨fuka: Motu ʻAsenisini
🇦🇩fuka: ʻAnitola
🇦🇪fuka: ʻAlepea Fakatahataha
🇦🇫fuka: ʻAfikānisitani
🇦🇬fuka: Anitikua mo Palaputa
🇦🇮fuka: Anikuila
🇦🇱fuka: ʻAlipania
🇦🇲fuka: ʻĀmenia
🇦🇴fuka: ʻAngikola
🇦🇶fuka: ʻAnitātika
🇦🇷fuka: ʻAsenitina
🇦🇸fuka: Haʻamoa ʻAmelika
🇦🇹fuka: ʻAositulia
🇦🇺fuka: ʻAositelēlia
🇦🇼fuka: ʻAlupa
🇦🇽fuka: ʻOtumotu ʻAlani
🇦🇿fuka: ʻAsapaisani
🇧🇦fuka: Posinia mo Hesikōvina
🇧🇧fuka: Pāpeitosi
🇧🇩fuka: Pengilātesi
🇧🇪fuka: Pelesiume
🇧🇫fuka: Pekano Faso
🇧🇬fuka: Pulukalia
🇧🇭fuka: Paleini
🇧🇮fuka: Puluniti
🇧🇯fuka: Penini
🇧🇱fuka: Sā Patēlemi
🇧🇲fuka: Pēmuta
🇧🇳fuka: Pulunei
🇧🇴fuka: Polīvia
🇧🇶fuka: Kalipiane fakahōlani
🇧🇷fuka: Palāsili
🇧🇸fuka: Pahama
🇧🇹fuka: Pūtani
🇧🇻fuka: Motu Puveti
🇧🇼fuka: Potisiuana
🇧🇾fuka: Pelalusi
🇧🇿fuka: Pelise
🇨🇦fuka: Kānata
🇨🇨fuka: ʻOtumotu Koko
🇨🇩fuka: Kongo - Kinisasa
🇨🇫fuka: Lepupelika ʻAfilika Lotoloto
🇨🇬fuka: Kongo - Palasavila
🇨🇭fuka: Suisilani
🇨🇮fuka: Matafonua ʻAivolī
🇨🇰fuka: ʻOtumotu Kuki
🇨🇱fuka: Sili
🇨🇲fuka: Kameluni
🇨🇳fuka: Siaina
🇨🇴fuka: Kolomipia
🇨🇵fuka: Motu Kilipatoni
🇨🇷fuka: Kosita Lika
🇨🇺fuka: Kiupa
🇨🇻fuka: Muiʻi Vēte
🇨🇼fuka: Kulasao
🇨🇽fuka: Motu Kilisimasi
🇨🇾fuka: Saipalesi
🇨🇿fuka: Sēkia
🇩🇪fuka: Siamane
🇩🇬fuka: Tieko Kāsia
🇩🇯fuka: Siputi
🇩🇰fuka: Tenimaʻake
🇩🇲fuka: Tominika
🇩🇴fuka: Lepupelika Tominika
🇩🇿fuka: ʻAlisilia
🇪🇦fuka: Siuta mo Melila
🇪🇨fuka: ʻEkuetoa
🇪🇪fuka: ʻEsitōnia
🇪🇬fuka: ʻIsipite
🇪🇭fuka: Sahala fakahihifo
🇪🇷fuka: ʻElitulia
🇪🇸fuka: Sipeini
🇪🇹fuka: ʻĪtiōpia
🇪🇺fuka: ʻEulope fakatahataha
🇫🇮fuka: Finilani
🇫🇯fuka: Fisi
🇫🇰fuka: ʻOtumotu Fokulani
🇫🇲fuka: Mikolonīsia
🇫🇴fuka: ʻOtumotu Faloe
🇫🇷fuka: Falanisē
🇬🇦fuka: Kaponi
🇬🇧fuka: Pilitānia
🇬🇩fuka: Kelenatā
🇬🇪fuka: Seōsia
🇬🇫fuka: Kuiana fakafalanisē
🇬🇬fuka: Kuenisī
🇬🇭fuka: Kana
🇬🇮fuka: Sipalālitā
🇬🇱fuka: Kulinilani
🇬🇲fuka: Kamipia
🇬🇳fuka: Kini
🇬🇵fuka: Kuatalupe
🇬🇶fuka: ʻEkueta Kini
🇬🇷fuka: Kalisi
🇬🇸fuka: ʻOtumotu Seōsia-tonga mo Saniuisi-tonga
🇬🇹fuka: Kuatamala
🇬🇺fuka: Kuamu
🇬🇼fuka: Kini-Pisau
🇬🇾fuka: Kuiana
🇭🇰fuka: Hongi Kongi SAR Siaina
🇭🇲fuka: ʻOtumotu Heati mo Makitonali
🇭🇳fuka: Honitulasi
🇭🇷fuka: Kuloisia
🇭🇹fuka: Haiti
🇭🇺fuka: Hungakalia
🇮🇨fuka: ʻOtumotu Kaneli
🇮🇩fuka: ʻInitonēsia
🇮🇪fuka: ʻAealani
🇮🇱fuka: ʻIsileli
🇮🇲fuka: Motu Mani
🇮🇳fuka: ʻInitia
🇮🇴fuka: Potu fonua moana ʻInitia fakapilitānia
🇮🇶fuka: ʻIlaaki
🇮🇷fuka: ʻIlaani
🇮🇸fuka: ʻAisilani
🇮🇹fuka: ʻĪtali
🇯🇪fuka: Selusī
🇯🇲fuka: Samaika
🇯🇴fuka: Soatane
🇯🇵fuka: Siapani
🇰🇪fuka: Keniā
🇰🇬fuka: Kīkisitani
🇰🇭fuka: Kamipōtia
🇰🇮fuka: Kilipasi
🇰🇲fuka: Komolosi
🇰🇳fuka: Sā Kitisi mo Nevisi
🇰🇵fuka: Kōlea tokelau
🇰🇷fuka: Kōlea tonga
🇰🇼fuka: Kueiti
🇰🇾fuka: ʻOtumotu Keimeni
🇰🇿fuka: Kasakitani
🇱🇦fuka: Lau
🇱🇧fuka: Lepanoni
🇱🇨fuka: Sā Lūsia
🇱🇮fuka: Likitenisiteini
🇱🇰fuka: Sīlangikā
🇱🇷fuka: Laipelia
🇱🇸fuka: Lesoto
🇱🇹fuka: Lituania
🇱🇺fuka: Lakisimipeki
🇱🇻fuka: Lativia
🇱🇾fuka: Līpia
🇲🇦fuka: Moloko
🇲🇨fuka: Monako
🇲🇩fuka: Molotova
🇲🇪fuka: Monitenikalo
🇲🇫fuka: Sā Mātini (fakafalanisē)
🇲🇬fuka: Matakasika
🇲🇭fuka: ʻOtumotu Māsolo
🇲🇰fuka: Masetōnia fakatokelau
🇲🇱fuka: Māli
🇲🇲fuka: Mianimā (Pema)
🇲🇳fuka: Mongokōlia
🇲🇴fuka: Makau SAR Siaina
🇲🇵fuka: ʻOtumotu Maliana tokelau
🇲🇶fuka: Mātiniki
🇲🇷fuka: Maulitenia
🇲🇸fuka: Moʻungaselati
🇲🇹fuka: Malita
🇲🇺fuka: Maulitiusi
🇲🇻fuka: Malativisi
🇲🇼fuka: Malaui
🇲🇽fuka: Mekisikou
🇲🇾fuka: Malēsia
🇲🇿fuka: Mosēmipiki
🇳🇦fuka: Namipia
🇳🇨fuka: Niu Kaletōnia
🇳🇪fuka: Nisia
🇳🇫fuka: Motu Nōfoliki
🇳🇬fuka: Naisilia
🇳🇮fuka: Nikalakua
🇳🇱fuka: Hōlani
🇳🇴fuka: Noauē
🇳🇵fuka: Nepali
🇳🇷fuka: Naulu
🇳🇺fuka: Niuē
🇳🇿fuka: Nuʻusila
🇴🇲fuka: ʻOmani
🇵🇦fuka: Panamā
🇵🇪fuka: Pelū
🇵🇫fuka: Polinisia fakafalanisē
🇵🇬fuka: Papuaniukini
🇵🇭fuka: Filipaini
🇵🇰fuka: Pākisitani
🇵🇱fuka: Polani
🇵🇲fuka: Sā Piea mo Mikeloni
🇵🇳fuka: ʻOtumotu Pitikeni
🇵🇷fuka: Puēto Liko
🇵🇸fuka: Potu Palesitaine
🇵🇹fuka: Potukali
🇵🇼fuka: Palau
🇵🇾fuka: Palakuai
🇶🇦fuka: Katā
🇷🇪fuka: Lēunioni
🇷🇴fuka: Lomēnia
🇷🇸fuka: Sēpia
🇷🇺fuka: Lūsia
🇷🇼fuka: Luanitā
🇸🇦fuka: Saute ʻAlepea
🇸🇧fuka: ʻOtumotu Solomone
🇸🇨fuka: ʻOtumotu Seiseli
🇸🇩fuka: Sūteni
🇸🇪fuka: Suēteni
🇸🇬fuka: Singapoa
🇸🇭fuka: Sā Helena
🇸🇮fuka: Silōvenia
🇸🇯fuka: Sivolopāti mo Sani Maieni
🇸🇰fuka: Silōvakia
🇸🇱fuka: Siela Leone
🇸🇲fuka: Sā Malino
🇸🇳fuka: Senekalo
🇸🇴fuka: Sōmalia
🇸🇷fuka: Suliname
🇸🇸fuka: Sūtani fakatonga
🇸🇹fuka: Sao Tomē mo Pilinisipe
🇸🇻fuka: ʻEle Salavatoa
🇸🇽fuka: Sā Mātini (fakahōlani)
🇸🇾fuka: Sīlia
🇸🇿fuka: ʻEsuatini
🇹🇦fuka: Tulisitani ta Kunuha
🇹🇨fuka: ʻOtumotu Tuki mo Kaikosi
🇹🇩fuka: Sāti
🇹🇫fuka: Potu fonua tonga fakafalanisē
🇹🇬fuka: Toko
🇹🇭fuka: Tailani
🇹🇯fuka: Tasikitani
🇹🇰fuka: Tokelau
🇹🇱fuka: Timoa fakahahake
🇹🇲fuka: Tūkimenisitani
🇹🇳fuka: Tunīsia
🇹🇴fuka: Tonga
🇹🇷fuka: Toake
🇹🇹fuka: Tilinitati mo Topako
🇹🇻fuka: Tūvalu
🇹🇼fuka: Taiuani
🇹🇿fuka: Tenisānia
🇺🇦fuka: ʻŪkalaʻine
🇺🇬fuka: ʻIukanitā
🇺🇲fuka: ʻOtumotu siʻi ʻo ʻAmelika
🇺🇳fuka: ʻŪ fonua fakatahataha
🇺🇸fuka: Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika
🇺🇾fuka: ʻUlukuai
🇺🇿fuka: ʻUsipekitani
🇻🇦fuka: Kolo Vatikani
🇻🇨fuka: Sā Viniseni mo Kulenatini
🇻🇪fuka: Venesuela
🇻🇬fuka: ʻOtumotu Vilikini fakapilitānia
🇻🇮fuka: ʻOtumotu Vilikini fakaʻamelika
🇻🇳fuka: Vietinami
🇻🇺fuka: Vanuatu
🇼🇫fuka: ʻUvea mo Futuna
🇼🇸fuka: Haʻamoa
🇽🇰fuka: Kōsovo
🇾🇪fuka: Iemeni
🇾🇹fuka: Maiote
🇿🇦fuka: ʻAfilika tonga
🇿🇲fuka: Semipia
🇿🇼fuka: Simipapuei
👋🏻 Skin Tones
👋🏻nima taʻataʻalo: kili hinehina
👋🏼nima taʻataʻalo: kili kelokelo
👋🏽nima taʻataʻalo: kili melomelo
👋🏾nima taʻataʻalo: kili melomelo-ʻuliʻuli
👋🏿nima taʻataʻalo: kili ʻuliʻuli
🤚🏻tuʻanima hiki ki ʻolunga: kili hinehina
🤚🏼tuʻanima hiki ki ʻolunga: kili kelokelo
🤚🏽tuʻanima hiki ki ʻolunga: kili melomelo
🤚🏾tuʻanima hiki ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤚🏿tuʻanima hiki ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
🖐🏻nima fālalahi: kili hinehina
🖐🏼nima fālalahi: kili kelokelo
🖐🏽nima fālalahi: kili melomelo
🖐🏾nima fālalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🖐🏿nima fālalahi: kili ʻuliʻuli
✋🏻nima hiki ki ʻolunga: kili hinehina
✋🏼nima hiki ki ʻolunga: kili kelokelo
✋🏽nima hiki ki ʻolunga: kili melomelo
✋🏾nima hiki ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
✋🏿nima hiki ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
🖖🏻nima mavaeua: kili hinehina
🖖🏼nima mavaeua: kili kelokelo
🖖🏽nima mavaeua: kili melomelo
🖖🏾nima mavaeua: kili melomelo-ʻuliʻuli
🖖🏿nima mavaeua: kili ʻuliʻuli
🫱🏻nima ki mataʻu: kili hinehina
🫱🏼nima ki mataʻu: kili kelokelo
🫱🏽nima ki mataʻu: kili melomelo
🫱🏾nima ki mataʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🫱🏿nima ki mataʻu: kili ʻuliʻuli
🫲🏻ninma ki hema: kili hinehina
🫲🏼ninma ki hema: kili kelokelo
🫲🏽ninma ki hema: kili melomelo
🫲🏾ninma ki hema: kili melomelo-ʻuliʻuli
🫲🏿ninma ki hema: kili ʻuliʻuli
🫳🏻nima ʻohifo: kili hinehina
🫳🏼nima ʻohifo: kili kelokelo
🫳🏽nima ʻohifo: kili melomelo
🫳🏾nima ʻohifo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🫳🏿nima ʻohifo: kili ʻuliʻuli
🫴🏻nima ʻohake: kili hinehina
🫴🏼nima ʻohake: kili kelokelo
🫴🏽nima ʻohake: kili melomelo
🫴🏾nima ʻohake: kili melomelo-ʻuliʻuli
🫴🏿nima ʻohake: kili ʻuliʻuli
🫷🏻nima teke ki hema: kili hinehina
🫷🏼nima teke ki hema: kili kelokelo
🫷🏽nima teke ki hema: kili melomelo
🫷🏾nima teke ki hema: kili melomelo-ʻuliʻuli
🫷🏿nima teke ki hema: kili ʻuliʻuli
🫸🏻nima teke ki mataʻu: kili hinehina
🫸🏼nima teke ki mataʻu: kili kelokelo
🫸🏽nima teke ki mataʻu: kili melomelo
🫸🏾nima teke ki mataʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🫸🏿nima teke ki mataʻu: kili ʻuliʻuli
👌🏻nima fakaʻilonga sai: kili hinehina
👌🏼nima fakaʻilonga sai: kili kelokelo
👌🏽nima fakaʻilonga sai: kili melomelo
👌🏾nima fakaʻilonga sai: kili melomelo-ʻuliʻuli
👌🏿nima fakaʻilonga sai: kili ʻuliʻuli
🤌🏻louhiʻinima fakamaʻopoʻopo: kili hinehina
🤌🏼louhiʻinima fakamaʻopoʻopo: kili kelokelo
🤌🏽louhiʻinima fakamaʻopoʻopo: kili melomelo
🤌🏾louhiʻinima fakamaʻopoʻopo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤌🏿louhiʻinima fakamaʻopoʻopo: kili ʻuliʻuli
🤏🏻nima fakamaʻopoʻopo: kili hinehina
🤏🏼nima fakamaʻopoʻopo: kili kelokelo
🤏🏽nima fakamaʻopoʻopo: kili melomelo
🤏🏾nima fakamaʻopoʻopo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤏🏿nima fakamaʻopoʻopo: kili ʻuliʻuli
✌🏻nima ikuna: kili hinehina
✌🏼nima ikuna: kili kelokelo
✌🏽nima ikuna: kili melomelo
✌🏾nima ikuna: kili melomelo-ʻuliʻuli
✌🏿nima ikuna: kili ʻuliʻuli
🤞🏻louhiʻinima fehauaki: kili hinehina
🤞🏼louhiʻinima fehauaki: kili kelokelo
🤞🏽louhiʻinima fehauaki: kili melomelo
🤞🏾louhiʻinima fehauaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤞🏿louhiʻinima fehauaki: kili ʻuliʻuli
🫰🏻louhiʻinima moe motuʻatuhu fehauaki: kili hinehina
🫰🏼louhiʻinima moe motuʻatuhu fehauaki: kili kelokelo
🫰🏽louhiʻinima moe motuʻatuhu fehauaki: kili melomelo
🫰🏾louhiʻinima moe motuʻatuhu fehauaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
🫰🏿louhiʻinima moe motuʻatuhu fehauaki: kili ʻuliʻuli
🤟🏻nima fakaʻilonga mafu: kili hinehina
🤟🏼nima fakaʻilonga mafu: kili kelokelo
🤟🏽nima fakaʻilonga mafu: kili melomelo
🤟🏾nima fakaʻilonga mafu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤟🏿nima fakaʻilonga mafu: kili ʻuliʻuli
🤘🏻nima fakaʻilonga fakatēvolo: kili hinehina
🤘🏼nima fakaʻilonga fakatēvolo: kili kelokelo
🤘🏽nima fakaʻilonga fakatēvolo: kili melomelo
🤘🏾nima fakaʻilonga fakatēvolo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤘🏿nima fakaʻilonga fakatēvolo: kili ʻuliʻuli
🤙🏻nima fakaʻilonga tā mai: kili hinehina
🤙🏼nima fakaʻilonga tā mai: kili kelokelo
🤙🏽nima fakaʻilonga tā mai: kili melomelo
🤙🏾nima fakaʻilonga tā mai: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤙🏿nima fakaʻilonga tā mai: kili ʻuliʻuli
👈🏻tuhu tuʻanima tonu ki hema: kili hinehina
👈🏼tuhu tuʻanima tonu ki hema: kili kelokelo
👈🏽tuhu tuʻanima tonu ki hema: kili melomelo
👈🏾tuhu tuʻanima tonu ki hema: kili melomelo-ʻuliʻuli
👈🏿tuhu tuʻanima tonu ki hema: kili ʻuliʻuli
👉🏻tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu: kili hinehina
👉🏼tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu: kili kelokelo
👉🏽tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu: kili melomelo
👉🏾tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
👉🏿tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu: kili ʻuliʻuli
👆🏻tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga: kili hinehina
👆🏼tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga: kili kelokelo
👆🏽tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga: kili melomelo
👆🏾tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
👆🏿tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
🖕🏻tuhu ʻi loto: kili hinehina
🖕🏼tuhu ʻi loto: kili kelokelo
🖕🏽tuhu ʻi loto: kili melomelo
🖕🏾tuhu ʻi loto: kili melomelo-ʻuliʻuli
🖕🏿tuhu ʻi loto: kili ʻuliʻuli
👇🏻tuhu tuʻanima tonu ki lalo: kili hinehina
👇🏼tuhu tuʻanima tonu ki lalo: kili kelokelo
👇🏽tuhu tuʻanima tonu ki lalo: kili melomelo
👇🏾tuhu tuʻanima tonu ki lalo: kili melomelo-ʻuliʻuli
👇🏿tuhu tuʻanima tonu ki lalo: kili ʻuliʻuli
☝🏻tuhu tonu ki ʻolunga: kili hinehina
☝🏼tuhu tonu ki ʻolunga: kili kelokelo
☝🏽tuhu tonu ki ʻolunga: kili melomelo
☝🏾tuhu tonu ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
☝🏿tuhu tonu ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
🫵🏻tuhu tonu ki muʻa: kili hinehina
🫵🏼tuhu tonu ki muʻa: kili kelokelo
🫵🏽tuhu tonu ki muʻa: kili melomelo
🫵🏾tuhu tonu ki muʻa: kili melomelo-ʻuliʻuli
🫵🏿tuhu tonu ki muʻa: kili ʻuliʻuli
👍🏻motuʻatuhu ki ʻolunga: kili hinehina
👍🏼motuʻatuhu ki ʻolunga: kili kelokelo
👍🏽motuʻatuhu ki ʻolunga: kili melomelo
👍🏾motuʻatuhu ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
👍🏿motuʻatuhu ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
👎🏻motuʻatuhu ki lalo: kili hinehina
👎🏼motuʻatuhu ki lalo: kili kelokelo
👎🏽motuʻatuhu ki lalo: kili melomelo
👎🏾motuʻatuhu ki lalo: kili melomelo-ʻuliʻuli
👎🏿motuʻatuhu ki lalo: kili ʻuliʻuli
✊🏻tuke hiki ki ʻolunga: kili hinehina
✊🏼tuke hiki ki ʻolunga: kili kelokelo
✊🏽tuke hiki ki ʻolunga: kili melomelo
✊🏾tuke hiki ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
✊🏿tuke hiki ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
👊🏻tuke ki muʻa: kili hinehina
👊🏼tuke ki muʻa: kili kelokelo
👊🏽tuke ki muʻa: kili melomelo
👊🏾tuke ki muʻa: kili melomelo-ʻuliʻuli
👊🏿tuke ki muʻa: kili ʻuliʻuli
🤛🏻tuke ki hema: kili hinehina
🤛🏼tuke ki hema: kili kelokelo
🤛🏽tuke ki hema: kili melomelo
🤛🏾tuke ki hema: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤛🏿tuke ki hema: kili ʻuliʻuli
🤜🏻tuke ki mataʻu: kili hinehina
🤜🏼tuke ki mataʻu: kili kelokelo
🤜🏽tuke ki mataʻu: kili melomelo
🤜🏾tuke ki mataʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤜🏿tuke ki mataʻu: kili ʻuliʻuli
👏🏻nima pasipasi: kili hinehina
👏🏼nima pasipasi: kili kelokelo
👏🏽nima pasipasi: kili melomelo
👏🏾nima pasipasi: kili melomelo-ʻuliʻuli
👏🏿nima pasipasi: kili ʻuliʻuli
🙌🏻ongo nima hiki ki ʻolunga: kili hinehina
🙌🏼ongo nima hiki ki ʻolunga: kili kelokelo
🙌🏽ongo nima hiki ki ʻolunga: kili melomelo
🙌🏾ongo nima hiki ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙌🏿ongo nima hiki ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
🫶🏻ongo nima fakamafu: kili hinehina
🫶🏼ongo nima fakamafu: kili kelokelo
🫶🏽ongo nima fakamafu: kili melomelo
🫶🏾ongo nima fakamafu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🫶🏿ongo nima fakamafu: kili ʻuliʻuli
👐🏻nima homo: kili hinehina
👐🏼nima homo: kili kelokelo
👐🏽nima homo: kili melomelo
👐🏾nima homo: kili melomelo-ʻuliʻuli
👐🏿nima homo: kili ʻuliʻuli
🤲🏻ongo aofinima hiki ki ʻolunga: kili hinehina
🤲🏼ongo aofinima hiki ki ʻolunga: kili kelokelo
🤲🏽ongo aofinima hiki ki ʻolunga: kili melomelo
🤲🏾ongo aofinima hiki ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤲🏿ongo aofinima hiki ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
🤝🏻lulululu: kili hinehina
🤝🏼lulululu: kili kelokelo
🤝🏽lulululu: kili melomelo
🤝🏾lulululu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤝🏿lulululu: kili ʻuliʻuli
🫱🏻‍🫲🏼lulululu: kili hinehina mo e kili kelokelo
🫱🏻‍🫲🏽lulululu: kili hinehina mo e kili melomelo
🫱🏻‍🫲🏾lulululu: kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
🫱🏻‍🫲🏿lulululu: kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
🫱🏼‍🫲🏻lulululu: kili kelokelo mo e kili hinehina
🫱🏼‍🫲🏽lulululu: kili kelokelo mo e kili melomelo
🫱🏼‍🫲🏾lulululu: kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
🫱🏼‍🫲🏿lulululu: kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
🫱🏽‍🫲🏻lulululu: kili melomelo mo e kili hinehina
🫱🏽‍🫲🏼lulululu: kili melomelo mo e kili kelokelo
🫱🏽‍🫲🏾lulululu: kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
🫱🏽‍🫲🏿lulululu: kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
🫱🏾‍🫲🏻lulululu: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
🫱🏾‍🫲🏼lulululu: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
🫱🏾‍🫲🏽lulululu: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
🫱🏾‍🫲🏿lulululu: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
🫱🏿‍🫲🏻lulululu: kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
🫱🏿‍🫲🏼lulululu: kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
🫱🏿‍🫲🏽lulululu: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
🫱🏿‍🫲🏾lulululu: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
🙏🏻ongo nima tataʻo: kili hinehina
🙏🏼ongo nima tataʻo: kili kelokelo
🙏🏽ongo nima tataʻo: kili melomelo
🙏🏾ongo nima tataʻo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙏🏿ongo nima tataʻo: kili ʻuliʻuli
✍🏻nima ʻoku tohi: kili hinehina
✍🏼nima ʻoku tohi: kili kelokelo
✍🏽nima ʻoku tohi: kili melomelo
✍🏾nima ʻoku tohi: kili melomelo-ʻuliʻuli
✍🏿nima ʻoku tohi: kili ʻuliʻuli
💅🏻valivali ngeʻesinima: kili hinehina
💅🏼valivali ngeʻesinima: kili kelokelo
💅🏽valivali ngeʻesinima: kili melomelo
💅🏾valivali ngeʻesinima: kili melomelo-ʻuliʻuli
💅🏿valivali ngeʻesinima: kili ʻuliʻuli
🤳🏻faitaaʻi pē kita: kili hinehina
🤳🏼faitaaʻi pē kita: kili kelokelo
🤳🏽faitaaʻi pē kita: kili melomelo
🤳🏾faitaaʻi pē kita: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤳🏿faitaaʻi pē kita: kili ʻuliʻuli
💪🏻pāpela ʻoku pelu: kili hinehina
💪🏼pāpela ʻoku pelu: kili kelokelo
💪🏽pāpela ʻoku pelu: kili melomelo
💪🏾pāpela ʻoku pelu: kili melomelo-ʻuliʻuli
💪🏿pāpela ʻoku pelu: kili ʻuliʻuli
🦵🏻vaʻe: kili hinehina
🦵🏼vaʻe: kili kelokelo
🦵🏽vaʻe: kili melomelo
🦵🏾vaʻe: kili melomelo-ʻuliʻuli
🦵🏿vaʻe: kili ʻuliʻuli
🦶🏻lauʻivaʻe: kili hinehina
🦶🏼lauʻivaʻe: kili kelokelo
🦶🏽lauʻivaʻe: kili melomelo
🦶🏾lauʻivaʻe: kili melomelo-ʻuliʻuli
🦶🏿lauʻivaʻe: kili ʻuliʻuli
👂🏻telinga: kili hinehina
👂🏼telinga: kili kelokelo
👂🏽telinga: kili melomelo
👂🏾telinga: kili melomelo-ʻuliʻuli
👂🏿telinga: kili ʻuliʻuli
🦻🏻telinga moe meʻa fakafanongo: kili hinehina
🦻🏼telinga moe meʻa fakafanongo: kili kelokelo
🦻🏽telinga moe meʻa fakafanongo: kili melomelo
🦻🏾telinga moe meʻa fakafanongo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🦻🏿telinga moe meʻa fakafanongo: kili ʻuliʻuli
👃🏻ihu: kili hinehina
👃🏼ihu: kili kelokelo
👃🏽ihu: kili melomelo
👃🏾ihu: kili melomelo-ʻuliʻuli
👃🏿ihu: kili ʻuliʻuli
👶🏻valevale: kili hinehina
👶🏼valevale: kili kelokelo
👶🏽valevale: kili melomelo
👶🏾valevale: kili melomelo-ʻuliʻuli
👶🏿valevale: kili ʻuliʻuli
🧒🏻fānau: kili hinehina
🧒🏼fānau: kili kelokelo
🧒🏽fānau: kili melomelo
🧒🏾fānau: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧒🏿fānau: kili ʻuliʻuli
👦🏻tamasiʻi: kili hinehina
👦🏼tamasiʻi: kili kelokelo
👦🏽tamasiʻi: kili melomelo
👦🏾tamasiʻi: kili melomelo-ʻuliʻuli
👦🏿tamasiʻi: kili ʻuliʻuli
👧🏻taʻahine: kili hinehina
👧🏼taʻahine: kili kelokelo
👧🏽taʻahine: kili melomelo
👧🏾taʻahine: kili melomelo-ʻuliʻuli
👧🏿taʻahine: kili ʻuliʻuli
🧑🏻kakai lalahi: kili hinehina
🧑🏼kakai lalahi: kili kelokelo
🧑🏽kakai lalahi: kili melomelo
🧑🏾kakai lalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿kakai lalahi: kili ʻuliʻuli
👱🏻tokotaha ʻulu kelo: kili hinehina
👱🏼tokotaha ʻulu kelo: kili kelokelo
👱🏽tokotaha ʻulu kelo: kili melomelo
👱🏾tokotaha ʻulu kelo: kili melomelo-ʻuliʻuli
👱🏿tokotaha ʻulu kelo: kili ʻuliʻuli
👨🏻tangata: kili hinehina
👨🏼tangata: kili kelokelo
👨🏽tangata: kili melomelo
👨🏾tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿tangata: kili ʻuliʻuli
🧔🏻tokotaha kava: kili hinehina
🧔🏼tokotaha kava: kili kelokelo
🧔🏽tokotaha kava: kili melomelo
🧔🏾tokotaha kava: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧔🏿tokotaha kava: kili ʻuliʻuli
🧔🏻‍♂️tangata kava: kili hinehina
🧔🏼‍♂️tangata kava: kili kelokelo
🧔🏽‍♂️tangata kava: kili melomelo
🧔🏾‍♂️tangata kava: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧔🏿‍♂️tangata kava: kili ʻuliʻuli
🧔🏻‍♀️fefine kava: kili hinehina
🧔🏼‍♀️fefine kava: kili kelokelo
🧔🏽‍♀️fefine kava: kili melomelo
🧔🏾‍♀️fefine kava: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧔🏿‍♀️fefine kava: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🦰tangata: kili hinehina mo e ʻulu kulokula
👨🏼‍🦰tangata: kili kelokelo mo e ʻulu kulokula
👨🏽‍🦰tangata: kili melomelo mo e ʻulu kulokula
👨🏾‍🦰tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula
👨🏿‍🦰tangata: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula
👨🏻‍🦱tangata: kili hinehina mo e ʻulu mingimingi
👨🏼‍🦱tangata: kili kelokelo mo e ʻulu mingimingi
👨🏽‍🦱tangata: kili melomelo mo e ʻulu mingimingi
👨🏾‍🦱tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi
👨🏿‍🦱tangata: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi
👨🏻‍🦳tangata: kili hinehina mo e ʻulu hinā
👨🏼‍🦳tangata: kili kelokelo mo e ʻulu hinā
👨🏽‍🦳tangata: kili melomelo mo e ʻulu hinā
👨🏾‍🦳tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā
👨🏿‍🦳tangata: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā
👨🏻‍🦲tangata: kili hinehina mo e ʻulu tula
👨🏼‍🦲tangata: kili kelokelo mo e ʻulu tula
👨🏽‍🦲tangata: kili melomelo mo e ʻulu tula
👨🏾‍🦲tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu tula
👨🏿‍🦲tangata: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu tula
👩🏻fefine: kili hinehina
👩🏼fefine: kili kelokelo
👩🏽fefine: kili melomelo
👩🏾fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿fefine: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🦰fefine: kili hinehina mo e ʻulu kulokula
👩🏼‍🦰fefine: kili kelokelo mo e ʻulu kulokula
👩🏽‍🦰fefine: kili melomelo mo e ʻulu kulokula
👩🏾‍🦰fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula
👩🏿‍🦰fefine: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula
🧑🏻‍🦰kakai lalahi: kili hinehina mo e ʻulu kulokula
🧑🏼‍🦰kakai lalahi: kili kelokelo mo e ʻulu kulokula
🧑🏽‍🦰kakai lalahi: kili melomelo mo e ʻulu kulokula
🧑🏾‍🦰kakai lalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula
🧑🏿‍🦰kakai lalahi: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula
👩🏻‍🦱fefine: kili hinehina mo e ʻulu mingimingi
👩🏼‍🦱fefine: kili kelokelo mo e ʻulu mingimingi
👩🏽‍🦱fefine: kili melomelo mo e ʻulu mingimingi
👩🏾‍🦱fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi
👩🏿‍🦱fefine: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi
🧑🏻‍🦱kakai lalahi: kili hinehina mo e ʻulu mingimingi
🧑🏼‍🦱kakai lalahi: kili kelokelo mo e ʻulu mingimingi
🧑🏽‍🦱kakai lalahi: kili melomelo mo e ʻulu mingimingi
🧑🏾‍🦱kakai lalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi
🧑🏿‍🦱kakai lalahi: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi
👩🏻‍🦳fefine: kili hinehina mo e ʻulu hinā
👩🏼‍🦳fefine: kili kelokelo mo e ʻulu hinā
👩🏽‍🦳fefine: kili melomelo mo e ʻulu hinā
👩🏾‍🦳fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā
👩🏿‍🦳fefine: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā
🧑🏻‍🦳kakai lalahi: kili hinehina mo e ʻulu hinā
🧑🏼‍🦳kakai lalahi: kili kelokelo mo e ʻulu hinā
🧑🏽‍🦳kakai lalahi: kili melomelo mo e ʻulu hinā
🧑🏾‍🦳kakai lalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā
🧑🏿‍🦳kakai lalahi: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā
👩🏻‍🦲fefine: kili hinehina mo e ʻulu tula
👩🏼‍🦲fefine: kili kelokelo mo e ʻulu tula
👩🏽‍🦲fefine: kili melomelo mo e ʻulu tula
👩🏾‍🦲fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu tula
👩🏿‍🦲fefine: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu tula
🧑🏻‍🦲kakai lalahi: kili hinehina mo e ʻulu tula
🧑🏼‍🦲kakai lalahi: kili kelokelo mo e ʻulu tula
🧑🏽‍🦲kakai lalahi: kili melomelo mo e ʻulu tula
🧑🏾‍🦲kakai lalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu tula
🧑🏿‍🦲kakai lalahi: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu tula
👱🏻‍♀️fefine ʻulu kelo: kili hinehina
👱🏼‍♀️fefine ʻulu kelo: kili kelokelo
👱🏽‍♀️fefine ʻulu kelo: kili melomelo
👱🏾‍♀️fefine ʻulu kelo: kili melomelo-ʻuliʻuli
👱🏿‍♀️fefine ʻulu kelo: kili ʻuliʻuli
👱🏻‍♂️tangata ʻulu kelo: kili hinehina
👱🏼‍♂️tangata ʻulu kelo: kili kelokelo
👱🏽‍♂️tangata ʻulu kelo: kili melomelo
👱🏾‍♂️tangata ʻulu kelo: kili melomelo-ʻuliʻuli
👱🏿‍♂️tangata ʻulu kelo: kili ʻuliʻuli
🧓🏻tokotaha motuʻa: kili hinehina
🧓🏼tokotaha motuʻa: kili kelokelo
🧓🏽tokotaha motuʻa: kili melomelo
🧓🏾tokotaha motuʻa: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧓🏿tokotaha motuʻa: kili ʻuliʻuli
👴🏻motuʻa: kili hinehina
👴🏼motuʻa: kili kelokelo
👴🏽motuʻa: kili melomelo
👴🏾motuʻa: kili melomelo-ʻuliʻuli
👴🏿motuʻa: kili ʻuliʻuli
👵🏻finemotuʻa: kili hinehina
👵🏼finemotuʻa: kili kelokelo
👵🏽finemotuʻa: kili melomelo
👵🏾finemotuʻa: kili melomelo-ʻuliʻuli
👵🏿finemotuʻa: kili ʻuliʻuli
🙍🏻tokotaha matamamahi: kili hinehina
🙍🏼tokotaha matamamahi: kili kelokelo
🙍🏽tokotaha matamamahi: kili melomelo
🙍🏾tokotaha matamamahi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙍🏿tokotaha matamamahi: kili ʻuliʻuli
🙍🏻‍♂️tangata matamamahi: kili hinehina
🙍🏼‍♂️tangata matamamahi: kili kelokelo
🙍🏽‍♂️tangata matamamahi: kili melomelo
🙍🏾‍♂️tangata matamamahi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙍🏿‍♂️tangata matamamahi: kili ʻuliʻuli
🙍🏻‍♀️fefine matamamahi: kili hinehina
🙍🏼‍♀️fefine matamamahi: kili kelokelo
🙍🏽‍♀️fefine matamamahi: kili melomelo
🙍🏾‍♀️fefine matamamahi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙍🏿‍♀️fefine matamamahi: kili ʻuliʻuli
🙎🏻tokotaha mataʻita: kili hinehina
🙎🏼tokotaha mataʻita: kili kelokelo
🙎🏽tokotaha mataʻita: kili melomelo
🙎🏾tokotaha mataʻita: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙎🏿tokotaha mataʻita: kili ʻuliʻuli
🙎🏻‍♂️tangata mataʻita: kili hinehina
🙎🏼‍♂️tangata mataʻita: kili kelokelo
🙎🏽‍♂️tangata mataʻita: kili melomelo
🙎🏾‍♂️tangata mataʻita: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙎🏿‍♂️tangata mataʻita: kili ʻuliʻuli
🙎🏻‍♀️fefine mataʻita: kili hinehina
🙎🏼‍♀️fefine mataʻita: kili kelokelo
🙎🏽‍♀️fefine mataʻita: kili melomelo
🙎🏾‍♀️fefine mataʻita: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙎🏿‍♀️fefine mataʻita: kili ʻuliʻuli
🙅🏻tokotaha kaunima fetuiaki: kili hinehina
🙅🏼tokotaha kaunima fetuiaki: kili kelokelo
🙅🏽tokotaha kaunima fetuiaki: kili melomelo
🙅🏾tokotaha kaunima fetuiaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙅🏿tokotaha kaunima fetuiaki: kili ʻuliʻuli
🙅🏻‍♂️tangata kaunima fetuiaki: kili hinehina
🙅🏼‍♂️tangata kaunima fetuiaki: kili kelokelo
🙅🏽‍♂️tangata kaunima fetuiaki: kili melomelo
🙅🏾‍♂️tangata kaunima fetuiaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙅🏿‍♂️tangata kaunima fetuiaki: kili ʻuliʻuli
🙅🏻‍♀️fefine kaunima fetuiaki: kili hinehina
🙅🏼‍♀️fefine kaunima fetuiaki: kili kelokelo
🙅🏽‍♀️fefine kaunima fetuiaki: kili melomelo
🙅🏾‍♀️fefine kaunima fetuiaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙅🏿‍♀️fefine kaunima fetuiaki: kili ʻuliʻuli
🙆🏻tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga: kili hinehina
🙆🏼tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga: kili kelokelo
🙆🏽tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo
🙆🏾tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙆🏿tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
🙆🏻‍♂️tangata kaunima fetuiaki ʻolunga: kili hinehina
🙆🏼‍♂️tangata kaunima fetuiaki ʻolunga: kili kelokelo
🙆🏽‍♂️tangata kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo
🙆🏾‍♂️tangata kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙆🏿‍♂️tangata kaunima fetuiaki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
🙆🏻‍♀️fefine kaunima fetuiaki ʻolunga: kili hinehina
🙆🏼‍♀️fefine kaunima fetuiaki ʻolunga: kili kelokelo
🙆🏽‍♀️fefine kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo
🙆🏾‍♀️fefine kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙆🏿‍♀️fefine kaunima fetuiaki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
💁🏻tokotaha nima mafola: kili hinehina
💁🏼tokotaha nima mafola: kili kelokelo
💁🏽tokotaha nima mafola: kili melomelo
💁🏾tokotaha nima mafola: kili melomelo-ʻuliʻuli
💁🏿tokotaha nima mafola: kili ʻuliʻuli
💁🏻‍♂️tangata nima mafola: kili hinehina
💁🏼‍♂️tangata nima mafola: kili kelokelo
💁🏽‍♂️tangata nima mafola: kili melomelo
💁🏾‍♂️tangata nima mafola: kili melomelo-ʻuliʻuli
💁🏿‍♂️tangata nima mafola: kili ʻuliʻuli
💁🏻‍♀️fefine nima mafola: kili hinehina
💁🏼‍♀️fefine nima mafola: kili kelokelo
💁🏽‍♀️fefine nima mafola: kili melomelo
💁🏾‍♀️fefine nima mafola: kili melomelo-ʻuliʻuli
💁🏿‍♀️fefine nima mafola: kili ʻuliʻuli
🙋🏻tokotaha nima ʻi ʻolunga: kili hinehina
🙋🏼tokotaha nima ʻi ʻolunga: kili kelokelo
🙋🏽tokotaha nima ʻi ʻolunga: kili melomelo
🙋🏾tokotaha nima ʻi ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙋🏿tokotaha nima ʻi ʻolunga: kili ʻuliʻuli
🙋🏻‍♂️tangata nima ʻi ʻolunga: kili hinehina
🙋🏼‍♂️tangata nima ʻi ʻolunga: kili kelokelo
🙋🏽‍♂️tangata nima ʻi ʻolunga: kili melomelo
🙋🏾‍♂️tangata nima ʻi ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙋🏿‍♂️tangata nima ʻi ʻolunga: kili ʻuliʻuli
🙋🏻‍♀️fefine nima ʻi ʻolunga: kili hinehina
🙋🏼‍♀️fefine nima ʻi ʻolunga: kili kelokelo
🙋🏽‍♀️fefine nima ʻi ʻolunga: kili melomelo
🙋🏾‍♀️fefine nima ʻi ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙋🏿‍♀️fefine nima ʻi ʻolunga: kili ʻuliʻuli
🧏🏻tokotaha tuli: kili hinehina
🧏🏼tokotaha tuli: kili kelokelo
🧏🏽tokotaha tuli: kili melomelo
🧏🏾tokotaha tuli: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧏🏿tokotaha tuli: kili ʻuliʻuli
🧏🏻‍♂️tangata tuli: kili hinehina
🧏🏼‍♂️tangata tuli: kili kelokelo
🧏🏽‍♂️tangata tuli: kili melomelo
🧏🏾‍♂️tangata tuli: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧏🏿‍♂️tangata tuli: kili ʻuliʻuli
🧏🏻‍♀️fefine tuli: kili hinehina
🧏🏼‍♀️fefine tuli: kili kelokelo
🧏🏽‍♀️fefine tuli: kili melomelo
🧏🏾‍♀️fefine tuli: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧏🏿‍♀️fefine tuli: kili ʻuliʻuli
🙇🏻tokotaha punou: kili hinehina
🙇🏼tokotaha punou: kili kelokelo
🙇🏽tokotaha punou: kili melomelo
🙇🏾tokotaha punou: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙇🏿tokotaha punou: kili ʻuliʻuli
🙇🏻‍♂️tangata punou: kili hinehina
🙇🏼‍♂️tangata punou: kili kelokelo
🙇🏽‍♂️tangata punou: kili melomelo
🙇🏾‍♂️tangata punou: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙇🏿‍♂️tangata punou: kili ʻuliʻuli
🙇🏻‍♀️fefine punou: kili hinehina
🙇🏼‍♀️fefine punou: kili kelokelo
🙇🏽‍♀️fefine punou: kili melomelo
🙇🏾‍♀️fefine punou: kili melomelo-ʻuliʻuli
🙇🏿‍♀️fefine punou: kili ʻuliʻuli
🤦🏻tokotaha nima ʻihe mata: kili hinehina
🤦🏼tokotaha nima ʻihe mata: kili kelokelo
🤦🏽tokotaha nima ʻihe mata: kili melomelo
🤦🏾tokotaha nima ʻihe mata: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤦🏿tokotaha nima ʻihe mata: kili ʻuliʻuli
🤦🏻‍♂️tangata nima ʻihe mata: kili hinehina
🤦🏼‍♂️tangata nima ʻihe mata: kili kelokelo
🤦🏽‍♂️tangata nima ʻihe mata: kili melomelo
🤦🏾‍♂️tangata nima ʻihe mata: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤦🏿‍♂️tangata nima ʻihe mata: kili ʻuliʻuli
🤦🏻‍♀️fefine nima ʻihe mata: kili hinehina
🤦🏼‍♀️fefine nima ʻihe mata: kili kelokelo
🤦🏽‍♀️fefine nima ʻihe mata: kili melomelo
🤦🏾‍♀️fefine nima ʻihe mata: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤦🏿‍♀️fefine nima ʻihe mata: kili ʻuliʻuli
🤷🏻tokotaha fakamahiki: kili hinehina
🤷🏼tokotaha fakamahiki: kili kelokelo
🤷🏽tokotaha fakamahiki: kili melomelo
🤷🏾tokotaha fakamahiki: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤷🏿tokotaha fakamahiki: kili ʻuliʻuli
🤷🏻‍♂️tangata fakamahiki: kili hinehina
🤷🏼‍♂️tangata fakamahiki: kili kelokelo
🤷🏽‍♂️tangata fakamahiki: kili melomelo
🤷🏾‍♂️tangata fakamahiki: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤷🏿‍♂️tangata fakamahiki: kili ʻuliʻuli
🤷🏻‍♀️fefine fakamahiki: kili hinehina
🤷🏼‍♀️fefine fakamahiki: kili kelokelo
🤷🏽‍♀️fefine fakamahiki: kili melomelo
🤷🏾‍♀️fefine fakamahiki: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤷🏿‍♀️fefine fakamahiki: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍⚕️neesi: kili hinehina
🧑🏼‍⚕️neesi: kili kelokelo
🧑🏽‍⚕️neesi: kili melomelo
🧑🏾‍⚕️neesi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍⚕️neesi: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍⚕️neesi tangata: kili hinehina
👨🏼‍⚕️neesi tangata: kili kelokelo
👨🏽‍⚕️neesi tangata: kili melomelo
👨🏾‍⚕️neesi tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍⚕️neesi tangata: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍⚕️neesi fefine: kili hinehina
👩🏼‍⚕️neesi fefine: kili kelokelo
👩🏽‍⚕️neesi fefine: kili melomelo
👩🏾‍⚕️neesi fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍⚕️neesi fefine: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🎓tokotaha ako: kili hinehina
🧑🏼‍🎓tokotaha ako: kili kelokelo
🧑🏽‍🎓tokotaha ako: kili melomelo
🧑🏾‍🎓tokotaha ako: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🎓tokotaha ako: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🎓tamasiʻi ako: kili hinehina
👨🏼‍🎓tamasiʻi ako: kili kelokelo
👨🏽‍🎓tamasiʻi ako: kili melomelo
👨🏾‍🎓tamasiʻi ako: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍🎓tamasiʻi ako: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🎓taʻahine ako: kili hinehina
👩🏼‍🎓taʻahine ako: kili kelokelo
👩🏽‍🎓taʻahine ako: kili melomelo
👩🏾‍🎓taʻahine ako: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍🎓taʻahine ako: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🏫faiako: kili hinehina
🧑🏼‍🏫faiako: kili kelokelo
🧑🏽‍🏫faiako: kili melomelo
🧑🏾‍🏫faiako: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🏫faiako: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🏫faiako tangata: kili hinehina
👨🏼‍🏫faiako tangata: kili kelokelo
👨🏽‍🏫faiako tangata: kili melomelo
👨🏾‍🏫faiako tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍🏫faiako tangata: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🏫faiako fefine: kili hinehina
👩🏼‍🏫faiako fefine: kili kelokelo
👩🏽‍🏫faiako fefine: kili melomelo
👩🏾‍🏫faiako fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍🏫faiako fefine: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍⚖️fakamaau: kili hinehina
🧑🏼‍⚖️fakamaau: kili kelokelo
🧑🏽‍⚖️fakamaau: kili melomelo
🧑🏾‍⚖️fakamaau: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍⚖️fakamaau: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍⚖️fakamaau tangata: kili hinehina
👨🏼‍⚖️fakamaau tangata: kili kelokelo
👨🏽‍⚖️fakamaau tangata: kili melomelo
👨🏾‍⚖️fakamaau tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍⚖️fakamaau tangata: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍⚖️fakamaau fefine: kili hinehina
👩🏼‍⚖️fakamaau fefine: kili kelokelo
👩🏽‍⚖️fakamaau fefine: kili melomelo
👩🏾‍⚖️fakamaau fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍⚖️fakamaau fefine: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🌾tokotaha ngoue: kili hinehina
🧑🏼‍🌾tokotaha ngoue: kili kelokelo
🧑🏽‍🌾tokotaha ngoue: kili melomelo
🧑🏾‍🌾tokotaha ngoue: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🌾tokotaha ngoue: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🌾tangata ngoue: kili hinehina
👨🏼‍🌾tangata ngoue: kili kelokelo
👨🏽‍🌾tangata ngoue: kili melomelo
👨🏾‍🌾tangata ngoue: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍🌾tangata ngoue: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🌾fefine ngoue: kili hinehina
👩🏼‍🌾fefine ngoue: kili kelokelo
👩🏽‍🌾fefine ngoue: kili melomelo
👩🏾‍🌾fefine ngoue: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍🌾fefine ngoue: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🍳tokotaha ngaohikai: kili hinehina
🧑🏼‍🍳tokotaha ngaohikai: kili kelokelo
🧑🏽‍🍳tokotaha ngaohikai: kili melomelo
🧑🏾‍🍳tokotaha ngaohikai: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🍳tokotaha ngaohikai: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🍳tangata ngaohikai: kili hinehina
👨🏼‍🍳tangata ngaohikai: kili kelokelo
👨🏽‍🍳tangata ngaohikai: kili melomelo
👨🏾‍🍳tangata ngaohikai: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍🍳tangata ngaohikai: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🍳fefine ngaohikai: kili hinehina
👩🏼‍🍳fefine ngaohikai: kili kelokelo
👩🏽‍🍳fefine ngaohikai: kili melomelo
👩🏾‍🍳fefine ngaohikai: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍🍳fefine ngaohikai: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🔧ʻenisia: kili hinehina
🧑🏼‍🔧ʻenisia: kili kelokelo
🧑🏽‍🔧ʻenisia: kili melomelo
🧑🏾‍🔧ʻenisia: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🔧ʻenisia: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🔧ʻenisinia tangata: kili hinehina
👨🏼‍🔧ʻenisinia tangata: kili kelokelo
👨🏽‍🔧ʻenisinia tangata: kili melomelo
👨🏾‍🔧ʻenisinia tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍🔧ʻenisinia tangata: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🔧ʻenisinia fefine: kili hinehina
👩🏼‍🔧ʻenisinia fefine: kili kelokelo
👩🏽‍🔧ʻenisinia fefine: kili melomelo
👩🏾‍🔧ʻenisinia fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍🔧ʻenisinia fefine: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🏭tokotaha ngāue fale faʻuʻanga: kili hinehina
🧑🏼‍🏭tokotaha ngāue fale faʻuʻanga: kili kelokelo
🧑🏽‍🏭tokotaha ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo
🧑🏾‍🏭tokotaha ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🏭tokotaha ngāue fale faʻuʻanga: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🏭tangata ngāue fale faʻuʻanga: kili hinehina
👨🏼‍🏭tangata ngāue fale faʻuʻanga: kili kelokelo
👨🏽‍🏭tangata ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo
👨🏾‍🏭tangata ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍🏭tangata ngāue fale faʻuʻanga: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🏭fefine ngāue fale faʻuʻanga: kili hinehina
👩🏼‍🏭fefine ngāue fale faʻuʻanga: kili kelokelo
👩🏽‍🏭fefine ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo
👩🏾‍🏭fefine ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍🏭fefine ngāue fale faʻuʻanga: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍💼tokotaha ngāue ʻōfisi: kili hinehina
🧑🏼‍💼tokotaha ngāue ʻōfisi: kili kelokelo
🧑🏽‍💼tokotaha ngāue ʻōfisi: kili melomelo
🧑🏾‍💼tokotaha ngāue ʻōfisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍💼tokotaha ngāue ʻōfisi: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍💼tangata ngāue ʻōfisi: kili hinehina
👨🏼‍💼tangata ngāue ʻōfisi: kili kelokelo
👨🏽‍💼tangata ngāue ʻōfisi: kili melomelo
👨🏾‍💼tangata ngāue ʻōfisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍💼tangata ngāue ʻōfisi: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍💼fefine ngāue ʻōfisi: kili hinehina
👩🏼‍💼fefine ngāue ʻōfisi: kili kelokelo
👩🏽‍💼fefine ngāue ʻōfisi: kili melomelo
👩🏾‍💼fefine ngāue ʻōfisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍💼fefine ngāue ʻōfisi: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🔬tokotaha faisaienisi: kili hinehina
🧑🏼‍🔬tokotaha faisaienisi: kili kelokelo
🧑🏽‍🔬tokotaha faisaienisi: kili melomelo
🧑🏾‍🔬tokotaha faisaienisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🔬tokotaha faisaienisi: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🔬tangata faisaienisi: kili hinehina
👨🏼‍🔬tangata faisaienisi: kili kelokelo
👨🏽‍🔬tangata faisaienisi: kili melomelo
👨🏾‍🔬tangata faisaienisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍🔬tangata faisaienisi: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🔬fefine faisaienisi: kili hinehina
👩🏼‍🔬fefine faisaienisi: kili kelokelo
👩🏽‍🔬fefine faisaienisi: kili melomelo
👩🏾‍🔬fefine faisaienisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍🔬fefine faisaienisi: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍💻tokotaha fakatekinolosia: kili hinehina
🧑🏼‍💻tokotaha fakatekinolosia: kili kelokelo
🧑🏽‍💻tokotaha fakatekinolosia: kili melomelo
🧑🏾‍💻tokotaha fakatekinolosia: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍💻tokotaha fakatekinolosia: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍💻tangata fakatekinolosia: kili hinehina
👨🏼‍💻tangata fakatekinolosia: kili kelokelo
👨🏽‍💻tangata fakatekinolosia: kili melomelo
👨🏾‍💻tangata fakatekinolosia: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍💻tangata fakatekinolosia: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍💻fefine fakatekinolosia: kili hinehina
👩🏼‍💻fefine fakatekinolosia: kili kelokelo
👩🏽‍💻fefine fakatekinolosia: kili melomelo
👩🏾‍💻fefine fakatekinolosia: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍💻fefine fakatekinolosia: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🎤tokotaha hiva: kili hinehina
🧑🏼‍🎤tokotaha hiva: kili kelokelo
🧑🏽‍🎤tokotaha hiva: kili melomelo
🧑🏾‍🎤tokotaha hiva: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🎤tokotaha hiva: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🎤tangata hiva: kili hinehina
👨🏼‍🎤tangata hiva: kili kelokelo
👨🏽‍🎤tangata hiva: kili melomelo
👨🏾‍🎤tangata hiva: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍🎤tangata hiva: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🎤fefine hiva: kili hinehina
👩🏼‍🎤fefine hiva: kili kelokelo
👩🏽‍🎤fefine hiva: kili melomelo
👩🏾‍🎤fefine hiva: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍🎤fefine hiva: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🎨tokotaha tā-fakatātā: kili hinehina
🧑🏼‍🎨tokotaha tā-fakatātā: kili kelokelo
🧑🏽‍🎨tokotaha tā-fakatātā: kili melomelo
🧑🏾‍🎨tokotaha tā-fakatātā: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🎨tokotaha tā-fakatātā: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🎨tangata tā-fakatātā: kili hinehina
👨🏼‍🎨tangata tā-fakatātā: kili kelokelo
👨🏽‍🎨tangata tā-fakatātā: kili melomelo
👨🏾‍🎨tangata tā-fakatātā: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍🎨tangata tā-fakatātā: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🎨fefine tā-fakatātā: kili hinehina
👩🏼‍🎨fefine tā-fakatātā: kili kelokelo
👩🏽‍🎨fefine tā-fakatātā: kili melomelo
👩🏾‍🎨fefine tā-fakatātā: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍🎨fefine tā-fakatātā: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍✈️pailate: kili hinehina
🧑🏼‍✈️pailate: kili kelokelo
🧑🏽‍✈️pailate: kili melomelo
🧑🏾‍✈️pailate: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍✈️pailate: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍✈️pailate tangata: kili hinehina
👨🏼‍✈️pailate tangata: kili kelokelo
👨🏽‍✈️pailate tangata: kili melomelo
👨🏾‍✈️pailate tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍✈️pailate tangata: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍✈️pailate fefine: kili hinehina
👩🏼‍✈️pailate fefine: kili kelokelo
👩🏽‍✈️pailate fefine: kili melomelo
👩🏾‍✈️pailate fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍✈️pailate fefine: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🚀tokotaha folaufetuʻu: kili hinehina
🧑🏼‍🚀tokotaha folaufetuʻu: kili kelokelo
🧑🏽‍🚀tokotaha folaufetuʻu: kili melomelo
🧑🏾‍🚀tokotaha folaufetuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🚀tokotaha folaufetuʻu: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🚀tama folaufetuʻu: kili hinehina
👨🏼‍🚀tama folaufetuʻu: kili kelokelo
👨🏽‍🚀tama folaufetuʻu: kili melomelo
👨🏾‍🚀tama folaufetuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍🚀tama folaufetuʻu: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🚀fefine folaufetuʻu: kili hinehina
👩🏼‍🚀fefine folaufetuʻu: kili kelokelo
👩🏽‍🚀fefine folaufetuʻu: kili melomelo
👩🏾‍🚀fefine folaufetuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍🚀fefine folaufetuʻu: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🚒tokotaha tāmate-afi: kili hinehina
🧑🏼‍🚒tokotaha tāmate-afi: kili kelokelo
🧑🏽‍🚒tokotaha tāmate-afi: kili melomelo
🧑🏾‍🚒tokotaha tāmate-afi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🚒tokotaha tāmate-afi: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🚒tangata tāmate-afi: kili hinehina
👨🏼‍🚒tangata tāmate-afi: kili kelokelo
👨🏽‍🚒tangata tāmate-afi: kili melomelo
👨🏾‍🚒tangata tāmate-afi: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍🚒tangata tāmate-afi: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🚒fefine tāmate-afi: kili hinehina
👩🏼‍🚒fefine tāmate-afi: kili kelokelo
👩🏽‍🚒fefine tāmate-afi: kili melomelo
👩🏾‍🚒fefine tāmate-afi: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍🚒fefine tāmate-afi: kili ʻuliʻuli
👮🏻ʻofisa polisi: kili hinehina
👮🏼ʻofisa polisi: kili kelokelo
👮🏽ʻofisa polisi: kili melomelo
👮🏾ʻofisa polisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
👮🏿ʻofisa polisi: kili ʻuliʻuli
👮🏻‍♂️ʻofisa polisi tangata: kili hinehina
👮🏼‍♂️ʻofisa polisi tangata: kili kelokelo
👮🏽‍♂️ʻofisa polisi tangata: kili melomelo
👮🏾‍♂️ʻofisa polisi tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
👮🏿‍♂️ʻofisa polisi tangata: kili ʻuliʻuli
👮🏻‍♀️ʻofisa polisi fefine: kili hinehina
👮🏼‍♀️ʻofisa polisi fefine: kili kelokelo
👮🏽‍♀️ʻofisa polisi fefine: kili melomelo
👮🏾‍♀️ʻofisa polisi fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
👮🏿‍♀️ʻofisa polisi fefine: kili ʻuliʻuli
🕵🏻tokotaha fakatotolo: kili hinehina
🕵🏼tokotaha fakatotolo: kili kelokelo
🕵🏽tokotaha fakatotolo: kili melomelo
🕵🏾tokotaha fakatotolo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🕵🏿tokotaha fakatotolo: kili ʻuliʻuli
🕵🏻‍♂️tangata fakatotolo: kili hinehina
🕵🏼‍♂️tangata fakatotolo: kili kelokelo
🕵🏽‍♂️tangata fakatotolo: kili melomelo
🕵🏾‍♂️tangata fakatotolo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🕵🏿‍♂️tangata fakatotolo: kili ʻuliʻuli
🕵🏻‍♀️fefine fakatotolo: kili hinehina
🕵🏼‍♀️fefine fakatotolo: kili kelokelo
🕵🏽‍♀️fefine fakatotolo: kili melomelo
🕵🏾‍♀️fefine fakatotolo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🕵🏿‍♀️fefine fakatotolo: kili ʻuliʻuli
💂🏻leʻo: kili hinehina
💂🏼leʻo: kili kelokelo
💂🏽leʻo: kili melomelo
💂🏾leʻo: kili melomelo-ʻuliʻuli
💂🏿leʻo: kili ʻuliʻuli
💂🏻‍♂️leʻo tangata: kili hinehina
💂🏼‍♂️leʻo tangata: kili kelokelo
💂🏽‍♂️leʻo tangata: kili melomelo
💂🏾‍♂️leʻo tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
💂🏿‍♂️leʻo tangata: kili ʻuliʻuli
💂🏻‍♀️leʻo fefine: kili hinehina
💂🏼‍♀️leʻo fefine: kili kelokelo
💂🏽‍♀️leʻo fefine: kili melomelo
💂🏾‍♀️leʻo fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
💂🏿‍♀️leʻo fefine: kili ʻuliʻuli
🥷🏻mata ninisā: kili hinehina
🥷🏼mata ninisā: kili kelokelo
🥷🏽mata ninisā: kili melomelo
🥷🏾mata ninisā: kili melomelo-ʻuliʻuli
🥷🏿mata ninisā: kili ʻuliʻuli
👷🏻tokotaha ngāue langa: kili hinehina
👷🏼tokotaha ngāue langa: kili kelokelo
👷🏽tokotaha ngāue langa: kili melomelo
👷🏾tokotaha ngāue langa: kili melomelo-ʻuliʻuli
👷🏿tokotaha ngāue langa: kili ʻuliʻuli
👷🏻‍♂️tangata ngāue langa: kili hinehina
👷🏼‍♂️tangata ngāue langa: kili kelokelo
👷🏽‍♂️tangata ngāue langa: kili melomelo
👷🏾‍♂️tangata ngāue langa: kili melomelo-ʻuliʻuli
👷🏿‍♂️tangata ngāue langa: kili ʻuliʻuli
👷🏻‍♀️fefine ngāue langa: kili hinehina
👷🏼‍♀️fefine ngāue langa: kili kelokelo
👷🏽‍♀️fefine ngāue langa: kili melomelo
👷🏾‍♀️fefine ngāue langa: kili melomelo-ʻuliʻuli
👷🏿‍♀️fefine ngāue langa: kili ʻuliʻuli
🫅🏻tokotaha ʻai kalauni: kili hinehina
🫅🏼tokotaha ʻai kalauni: kili kelokelo
🫅🏽tokotaha ʻai kalauni: kili melomelo
🫅🏾tokotaha ʻai kalauni: kili melomelo-ʻuliʻuli
🫅🏿tokotaha ʻai kalauni: kili ʻuliʻuli
🤴🏻ʻalo tangata: kili hinehina
🤴🏼ʻalo tangata: kili kelokelo
🤴🏽ʻalo tangata: kili melomelo
🤴🏾ʻalo tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤴🏿ʻalo tangata: kili ʻuliʻuli
👸🏻ʻalo fefine: kili hinehina
👸🏼ʻalo fefine: kili kelokelo
👸🏽ʻalo fefine: kili melomelo
👸🏾ʻalo fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
👸🏿ʻalo fefine: kili ʻuliʻuli
👳🏻tokotaha tui faʻu: kili hinehina
👳🏼tokotaha tui faʻu: kili kelokelo
👳🏽tokotaha tui faʻu: kili melomelo
👳🏾tokotaha tui faʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
👳🏿tokotaha tui faʻu: kili ʻuliʻuli
👳🏻‍♂️tangata tui faʻu: kili hinehina
👳🏼‍♂️tangata tui faʻu: kili kelokelo
👳🏽‍♂️tangata tui faʻu: kili melomelo
👳🏾‍♂️tangata tui faʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
👳🏿‍♂️tangata tui faʻu: kili ʻuliʻuli
👳🏻‍♀️fefine tui faʻu: kili hinehina
👳🏼‍♀️fefine tui faʻu: kili kelokelo
👳🏽‍♀️fefine tui faʻu: kili melomelo
👳🏾‍♀️fefine tui faʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
👳🏿‍♀️fefine tui faʻu: kili ʻuliʻuli
👲🏻tangata tui tatā fakasiaina: kili hinehina
👲🏼tangata tui tatā fakasiaina: kili kelokelo
👲🏽tangata tui tatā fakasiaina: kili melomelo
👲🏾tangata tui tatā fakasiaina: kili melomelo-ʻuliʻuli
👲🏿tangata tui tatā fakasiaina: kili ʻuliʻuli
🧕🏻fefine tui sikaafi: kili hinehina
🧕🏼fefine tui sikaafi: kili kelokelo
🧕🏽fefine tui sikaafi: kili melomelo
🧕🏾fefine tui sikaafi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧕🏿fefine tui sikaafi: kili ʻuliʻuli
🤵🏻tokotaha vala kakato: kili hinehina
🤵🏼tokotaha vala kakato: kili kelokelo
🤵🏽tokotaha vala kakato: kili melomelo
🤵🏾tokotaha vala kakato: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤵🏿tokotaha vala kakato: kili ʻuliʻuli
🤵🏻‍♂️tangata vala kakato: kili hinehina
🤵🏼‍♂️tangata vala kakato: kili kelokelo
🤵🏽‍♂️tangata vala kakato: kili melomelo
🤵🏾‍♂️tangata vala kakato: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤵🏿‍♂️tangata vala kakato: kili ʻuliʻuli
🤵🏻‍♀️fefine vala kakato: kili hinehina
🤵🏼‍♀️fefine vala kakato: kili kelokelo
🤵🏽‍♀️fefine vala kakato: kili melomelo
🤵🏾‍♀️fefine vala kakato: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤵🏿‍♀️fefine vala kakato: kili ʻuliʻuli
👰🏻tokotaha tui veili: kili hinehina
👰🏼tokotaha tui veili: kili kelokelo
👰🏽tokotaha tui veili: kili melomelo
👰🏾tokotaha tui veili: kili melomelo-ʻuliʻuli
👰🏿tokotaha tui veili: kili ʻuliʻuli
👰🏻‍♂️tangata tui veili: kili hinehina
👰🏼‍♂️tangata tui veili: kili kelokelo
👰🏽‍♂️tangata tui veili: kili melomelo
👰🏾‍♂️tangata tui veili: kili melomelo-ʻuliʻuli
👰🏿‍♂️tangata tui veili: kili ʻuliʻuli
👰🏻‍♀️fefine tui veili: kili hinehina
👰🏼‍♀️fefine tui veili: kili kelokelo
👰🏽‍♀️fefine tui veili: kili melomelo
👰🏾‍♀️fefine tui veili: kili melomelo-ʻuliʻuli
👰🏿‍♀️fefine tui veili: kili ʻuliʻuli
🤰🏻fefine feitama: kili hinehina
🤰🏼fefine feitama: kili kelokelo
🤰🏽fefine feitama: kili melomelo
🤰🏾fefine feitama: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤰🏿fefine feitama: kili ʻuliʻuli
🫃🏻tangata feitama: kili hinehina
🫃🏼tangata feitama: kili kelokelo
🫃🏽tangata feitama: kili melomelo
🫃🏾tangata feitama: kili melomelo-ʻuliʻuli
🫃🏿tangata feitama: kili ʻuliʻuli
🫄🏻tokotaha feitama: kili hinehina
🫄🏼tokotaha feitama: kili kelokelo
🫄🏽tokotaha feitama: kili melomelo
🫄🏾tokotaha feitama: kili melomelo-ʻuliʻuli
🫄🏿tokotaha feitama: kili ʻuliʻuli
🤱🏻fakahuhu: kili hinehina
🤱🏼fakahuhu: kili kelokelo
🤱🏽fakahuhu: kili melomelo
🤱🏾fakahuhu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤱🏿fakahuhu: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🍼fefine fakahuhu: kili hinehina
👩🏼‍🍼fefine fakahuhu: kili kelokelo
👩🏽‍🍼fefine fakahuhu: kili melomelo
👩🏾‍🍼fefine fakahuhu: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍🍼fefine fakahuhu: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🍼tangata fakahuhu: kili hinehina
👨🏼‍🍼tangata fakahuhu: kili kelokelo
👨🏽‍🍼tangata fakahuhu: kili melomelo
👨🏾‍🍼tangata fakahuhu: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍🍼tangata fakahuhu: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🍼tokotaha fakahuhu: kili hinehina
🧑🏼‍🍼tokotaha fakahuhu: kili kelokelo
🧑🏽‍🍼tokotaha fakahuhu: kili melomelo
🧑🏾‍🍼tokotaha fakahuhu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🍼tokotaha fakahuhu: kili ʻuliʻuli
👼🏻ʻangelo valevale: kili hinehina
👼🏼ʻangelo valevale: kili kelokelo
👼🏽ʻangelo valevale: kili melomelo
👼🏾ʻangelo valevale: kili melomelo-ʻuliʻuli
👼🏿ʻangelo valevale: kili ʻuliʻuli
🎅🏻Sānita Kalausi: kili hinehina
🎅🏼Sānita Kalausi: kili kelokelo
🎅🏽Sānita Kalausi: kili melomelo
🎅🏾Sānita Kalausi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🎅🏿Sānita Kalausi: kili ʻuliʻuli
🤶🏻Sānita Kalausi fefine: kili hinehina
🤶🏼Sānita Kalausi fefine: kili kelokelo
🤶🏽Sānita Kalausi fefine: kili melomelo
🤶🏾Sānita Kalausi fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤶🏿Sānita Kalausi fefine: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🎄Sānita Kalausi tokotaha: kili hinehina
🧑🏼‍🎄Sānita Kalausi tokotaha: kili kelokelo
🧑🏽‍🎄Sānita Kalausi tokotaha: kili melomelo
🧑🏾‍🎄Sānita Kalausi tokotaha: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🎄Sānita Kalausi tokotaha: kili ʻuliʻuli
🦸🏻tokotaha ivimālohi: kili hinehina
🦸🏼tokotaha ivimālohi: kili kelokelo
🦸🏽tokotaha ivimālohi: kili melomelo
🦸🏾tokotaha ivimālohi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🦸🏿tokotaha ivimālohi: kili ʻuliʻuli
🦸🏻‍♂️tangata ivimālohi: kili hinehina
🦸🏼‍♂️tangata ivimālohi: kili kelokelo
🦸🏽‍♂️tangata ivimālohi: kili melomelo
🦸🏾‍♂️tangata ivimālohi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🦸🏿‍♂️tangata ivimālohi: kili ʻuliʻuli
🦸🏻‍♀️fefine ivimālohi: kili hinehina
🦸🏼‍♀️fefine ivimālohi: kili kelokelo
🦸🏽‍♀️fefine ivimālohi: kili melomelo
🦸🏾‍♀️fefine ivimālohi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🦸🏿‍♀️fefine ivimālohi: kili ʻuliʻuli
🦹🏻tokotaha kākā: kili hinehina
🦹🏼tokotaha kākā: kili kelokelo
🦹🏽tokotaha kākā: kili melomelo
🦹🏾tokotaha kākā: kili melomelo-ʻuliʻuli
🦹🏿tokotaha kākā: kili ʻuliʻuli
🦹🏻‍♂️tangata kākā: kili hinehina
🦹🏼‍♂️tangata kākā: kili kelokelo
🦹🏽‍♂️tangata kākā: kili melomelo
🦹🏾‍♂️tangata kākā: kili melomelo-ʻuliʻuli
🦹🏿‍♂️tangata kākā: kili ʻuliʻuli
🦹🏻‍♀️fefine kākā: kili hinehina
🦹🏼‍♀️fefine kākā: kili kelokelo
🦹🏽‍♀️fefine kākā: kili melomelo
🦹🏾‍♀️fefine kākā: kili melomelo-ʻuliʻuli
🦹🏿‍♀️fefine kākā: kili ʻuliʻuli
🧙🏻tokotaha taula-faʻahikehe: kili hinehina
🧙🏼tokotaha taula-faʻahikehe: kili kelokelo
🧙🏽tokotaha taula-faʻahikehe: kili melomelo
🧙🏾tokotaha taula-faʻahikehe: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧙🏿tokotaha taula-faʻahikehe: kili ʻuliʻuli
🧙🏻‍♂️tangata taula-faʻahikehe: kili hinehina
🧙🏼‍♂️tangata taula-faʻahikehe: kili kelokelo
🧙🏽‍♂️tangata taula-faʻahikehe: kili melomelo
🧙🏾‍♂️tangata taula-faʻahikehe: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧙🏿‍♂️tangata taula-faʻahikehe: kili ʻuliʻuli
🧙🏻‍♀️fefine taula-faʻahikehe: kili hinehina
🧙🏼‍♀️fefine taula-faʻahikehe: kili kelokelo
🧙🏽‍♀️fefine taula-faʻahikehe: kili melomelo
🧙🏾‍♀️fefine taula-faʻahikehe: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧙🏿‍♀️fefine taula-faʻahikehe: kili ʻuliʻuli
🧚🏻feeli: kili hinehina
🧚🏼feeli: kili kelokelo
🧚🏽feeli: kili melomelo
🧚🏾feeli: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧚🏿feeli: kili ʻuliʻuli
🧚🏻‍♂️feeli tangata: kili hinehina
🧚🏼‍♂️feeli tangata: kili kelokelo
🧚🏽‍♂️feeli tangata: kili melomelo
🧚🏾‍♂️feeli tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧚🏿‍♂️feeli tangata: kili ʻuliʻuli
🧚🏻‍♀️feeli fefine: kili hinehina
🧚🏼‍♀️feeli fefine: kili kelokelo
🧚🏽‍♀️feeli fefine: kili melomelo
🧚🏾‍♀️feeli fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧚🏿‍♀️feeli fefine: kili ʻuliʻuli
🧛🏻tokotaha misi toto: kili hinehina
🧛🏼tokotaha misi toto: kili kelokelo
🧛🏽tokotaha misi toto: kili melomelo
🧛🏾tokotaha misi toto: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧛🏿tokotaha misi toto: kili ʻuliʻuli
🧛🏻‍♂️tangata misi toto: kili hinehina
🧛🏼‍♂️tangata misi toto: kili kelokelo
🧛🏽‍♂️tangata misi toto: kili melomelo
🧛🏾‍♂️tangata misi toto: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧛🏿‍♂️tangata misi toto: kili ʻuliʻuli
🧛🏻‍♀️fefine misi toto: kili hinehina
🧛🏼‍♀️fefine misi toto: kili kelokelo
🧛🏽‍♀️fefine misi toto: kili melomelo
🧛🏾‍♀️fefine misi toto: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧛🏿‍♀️fefine misi toto: kili ʻuliʻuli
🧜🏻tokotaha meimeite: kili hinehina
🧜🏼tokotaha meimeite: kili kelokelo
🧜🏽tokotaha meimeite: kili melomelo
🧜🏾tokotaha meimeite: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧜🏿tokotaha meimeite: kili ʻuliʻuli
🧜🏻‍♂️tangata meimeite: kili hinehina
🧜🏼‍♂️tangata meimeite: kili kelokelo
🧜🏽‍♂️tangata meimeite: kili melomelo
🧜🏾‍♂️tangata meimeite: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧜🏿‍♂️tangata meimeite: kili ʻuliʻuli
🧜🏻‍♀️fefine meimeite: kili hinehina
🧜🏼‍♀️fefine meimeite: kili kelokelo
🧜🏽‍♀️fefine meimeite: kili melomelo
🧜🏾‍♀️fefine meimeite: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧜🏿‍♀️fefine meimeite: kili ʻuliʻuli
🧝🏻kiʻi feeli: kili hinehina
🧝🏼kiʻi feeli: kili kelokelo
🧝🏽kiʻi feeli: kili melomelo
🧝🏾kiʻi feeli: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧝🏿kiʻi feeli: kili ʻuliʻuli
🧝🏻‍♂️kiʻi feeli tangata: kili hinehina
🧝🏼‍♂️kiʻi feeli tangata: kili kelokelo
🧝🏽‍♂️kiʻi feeli tangata: kili melomelo
🧝🏾‍♂️kiʻi feeli tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧝🏿‍♂️kiʻi feeli tangata: kili ʻuliʻuli
🧝🏻‍♀️kiʻi feeli fefine: kili hinehina
🧝🏼‍♀️kiʻi feeli fefine: kili kelokelo
🧝🏽‍♀️kiʻi feeli fefine: kili melomelo
🧝🏾‍♀️kiʻi feeli fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧝🏿‍♀️kiʻi feeli fefine: kili ʻuliʻuli
💆🏻tokotaha fotofotaʻi: kili hinehina
💆🏼tokotaha fotofotaʻi: kili kelokelo
💆🏽tokotaha fotofotaʻi: kili melomelo
💆🏾tokotaha fotofotaʻi: kili melomelo-ʻuliʻuli
💆🏿tokotaha fotofotaʻi: kili ʻuliʻuli
💆🏻‍♂️tangata fotofotaʻi: kili hinehina
💆🏼‍♂️tangata fotofotaʻi: kili kelokelo
💆🏽‍♂️tangata fotofotaʻi: kili melomelo
💆🏾‍♂️tangata fotofotaʻi: kili melomelo-ʻuliʻuli
💆🏿‍♂️tangata fotofotaʻi: kili ʻuliʻuli
💆🏻‍♀️fefine fotofotaʻi: kili hinehina
💆🏼‍♀️fefine fotofotaʻi: kili kelokelo
💆🏽‍♀️fefine fotofotaʻi: kili melomelo
💆🏾‍♀️fefine fotofotaʻi: kili melomelo-ʻuliʻuli
💆🏿‍♀️fefine fotofotaʻi: kili ʻuliʻuli
💇🏻tokotaha ʻulu kosi: kili hinehina
💇🏼tokotaha ʻulu kosi: kili kelokelo
💇🏽tokotaha ʻulu kosi: kili melomelo
💇🏾tokotaha ʻulu kosi: kili melomelo-ʻuliʻuli
💇🏿tokotaha ʻulu kosi: kili ʻuliʻuli
💇🏻‍♂️tangata ʻulu kosi: kili hinehina
💇🏼‍♂️tangata ʻulu kosi: kili kelokelo
💇🏽‍♂️tangata ʻulu kosi: kili melomelo
💇🏾‍♂️tangata ʻulu kosi: kili melomelo-ʻuliʻuli
💇🏿‍♂️tangata ʻulu kosi: kili ʻuliʻuli
💇🏻‍♀️fefine ʻulu kosi: kili hinehina
💇🏼‍♀️fefine ʻulu kosi: kili kelokelo
💇🏽‍♀️fefine ʻulu kosi: kili melomelo
💇🏾‍♀️fefine ʻulu kosi: kili melomelo-ʻuliʻuli
💇🏿‍♀️fefine ʻulu kosi: kili ʻuliʻuli
🚶🏻tokotaha lue: kili hinehina
🚶🏼tokotaha lue: kili kelokelo
🚶🏽tokotaha lue: kili melomelo
🚶🏾tokotaha lue: kili melomelo-ʻuliʻuli
🚶🏿tokotaha lue: kili ʻuliʻuli
🚶🏻‍♂️tangata lue: kili hinehina
🚶🏼‍♂️tangata lue: kili kelokelo
🚶🏽‍♂️tangata lue: kili melomelo
🚶🏾‍♂️tangata lue: kili melomelo-ʻuliʻuli
🚶🏿‍♂️tangata lue: kili ʻuliʻuli
🚶🏻‍♀️fefine lue: kili hinehina
🚶🏼‍♀️fefine lue: kili kelokelo
🚶🏽‍♀️fefine lue: kili melomelo
🚶🏾‍♀️fefine lue: kili melomelo-ʻuliʻuli
🚶🏿‍♀️fefine lue: kili ʻuliʻuli
🧍🏻tokotaha tuʻu: kili hinehina
🧍🏼tokotaha tuʻu: kili kelokelo
🧍🏽tokotaha tuʻu: kili melomelo
🧍🏾tokotaha tuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧍🏿tokotaha tuʻu: kili ʻuliʻuli
🧍🏻‍♂️tangata tuʻu: kili hinehina
🧍🏼‍♂️tangata tuʻu: kili kelokelo
🧍🏽‍♂️tangata tuʻu: kili melomelo
🧍🏾‍♂️tangata tuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧍🏿‍♂️tangata tuʻu: kili ʻuliʻuli
🧍🏻‍♀️fefine tuʻu: kili hinehina
🧍🏼‍♀️fefine tuʻu: kili kelokelo
🧍🏽‍♀️fefine tuʻu: kili melomelo
🧍🏾‍♀️fefine tuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧍🏿‍♀️fefine tuʻu: kili ʻuliʻuli
🧎🏻tokotaha tūʻulutui: kili hinehina
🧎🏼tokotaha tūʻulutui: kili kelokelo
🧎🏽tokotaha tūʻulutui: kili melomelo
🧎🏾tokotaha tūʻulutui: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧎🏿tokotaha tūʻulutui: kili ʻuliʻuli
🧎🏻‍♂️tangata tūʻulutui: kili hinehina
🧎🏼‍♂️tangata tūʻulutui: kili kelokelo
🧎🏽‍♂️tangata tūʻulutui: kili melomelo
🧎🏾‍♂️tangata tūʻulutui: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧎🏿‍♂️tangata tūʻulutui: kili ʻuliʻuli
🧎🏻‍♀️fefine tūʻulutui: kili hinehina
🧎🏼‍♀️fefine tūʻulutui: kili kelokelo
🧎🏽‍♀️fefine tūʻulutui: kili melomelo
🧎🏾‍♀️fefine tūʻulutui: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧎🏿‍♀️fefine tūʻulutui: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🦯tokotaha moe tokotokokui: kili hinehina
🧑🏼‍🦯tokotaha moe tokotokokui: kili kelokelo
🧑🏽‍🦯tokotaha moe tokotokokui: kili melomelo
🧑🏾‍🦯tokotaha moe tokotokokui: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🦯tokotaha moe tokotokokui: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🦯tangata moe tokotokokui: kili hinehina
👨🏼‍🦯tangata moe tokotokokui: kili kelokelo
👨🏽‍🦯tangata moe tokotokokui: kili melomelo
👨🏾‍🦯tangata moe tokotokokui: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍🦯tangata moe tokotokokui: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🦯fefine moe tokotokokui: kili hinehina
👩🏼‍🦯fefine moe tokotokokui: kili kelokelo
👩🏽‍🦯fefine moe tokotokokui: kili melomelo
👩🏾‍🦯fefine moe tokotokokui: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍🦯fefine moe tokotokokui: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🦼tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili hinehina
🧑🏼‍🦼tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili kelokelo
🧑🏽‍🦼tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo
🧑🏾‍🦼tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🦼tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🦼tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili hinehina
👨🏼‍🦼tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili kelokelo
👨🏽‍🦼tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo
👨🏾‍🦼tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍🦼tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🦼fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili hinehina
👩🏼‍🦼fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili kelokelo
👩🏽‍🦼fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo
👩🏾‍🦼fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍🦼fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🦽tokotaha ʻihe sāliote falemahaki: kili hinehina
🧑🏼‍🦽tokotaha ʻihe sāliote falemahaki: kili kelokelo
🧑🏽‍🦽tokotaha ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo
🧑🏾‍🦽tokotaha ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🦽tokotaha ʻihe sāliote falemahaki: kili ʻuliʻuli
👨🏻‍🦽tangata ʻihe sāliote falemahaki: kili hinehina
👨🏼‍🦽tangata ʻihe sāliote falemahaki: kili kelokelo
👨🏽‍🦽tangata ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo
👨🏾‍🦽tangata ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍🦽tangata ʻihe sāliote falemahaki: kili ʻuliʻuli
👩🏻‍🦽fefine ʻihe sāliote falemahaki: kili hinehina
👩🏼‍🦽fefine ʻihe sāliote falemahaki: kili kelokelo
👩🏽‍🦽fefine ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo
👩🏾‍🦽fefine ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍🦽fefine ʻihe sāliote falemahaki: kili ʻuliʻuli
🏃🏻tokotaha lele: kili hinehina
🏃🏼tokotaha lele: kili kelokelo
🏃🏽tokotaha lele: kili melomelo
🏃🏾tokotaha lele: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏃🏿tokotaha lele: kili ʻuliʻuli
🏃🏻‍♂️tangata lele: kili hinehina
🏃🏼‍♂️tangata lele: kili kelokelo
🏃🏽‍♂️tangata lele: kili melomelo
🏃🏾‍♂️tangata lele: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏃🏿‍♂️tangata lele: kili ʻuliʻuli
🏃🏻‍♀️fefine lele: kili hinehina
🏃🏼‍♀️fefine lele: kili kelokelo
🏃🏽‍♀️fefine lele: kili melomelo
🏃🏾‍♀️fefine lele: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏃🏿‍♀️fefine lele: kili ʻuliʻuli
💃🏻fefine meʻe: kili hinehina
💃🏼fefine meʻe: kili kelokelo
💃🏽fefine meʻe: kili melomelo
💃🏾fefine meʻe: kili melomelo-ʻuliʻuli
💃🏿fefine meʻe: kili ʻuliʻuli
🕺🏻tangata meʻe: kili hinehina
🕺🏼tangata meʻe: kili kelokelo
🕺🏽tangata meʻe: kili melomelo
🕺🏾tangata meʻe: kili melomelo-ʻuliʻuli
🕺🏿tangata meʻe: kili ʻuliʻuli
🕴🏻tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu: kili hinehina
🕴🏼tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu: kili kelokelo
🕴🏽tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu: kili melomelo
🕴🏾tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🕴🏿tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu: kili ʻuliʻuli
🧖🏻tokotaha ʻi loki mao: kili hinehina
🧖🏼tokotaha ʻi loki mao: kili kelokelo
🧖🏽tokotaha ʻi loki mao: kili melomelo
🧖🏾tokotaha ʻi loki mao: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧖🏿tokotaha ʻi loki mao: kili ʻuliʻuli
🧖🏻‍♂️tangata ʻi loki mao: kili hinehina
🧖🏼‍♂️tangata ʻi loki mao: kili kelokelo
🧖🏽‍♂️tangata ʻi loki mao: kili melomelo
🧖🏾‍♂️tangata ʻi loki mao: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧖🏿‍♂️tangata ʻi loki mao: kili ʻuliʻuli
🧖🏻‍♀️fefine ʻi loki mao: kili hinehina
🧖🏼‍♀️fefine ʻi loki mao: kili kelokelo
🧖🏽‍♀️fefine ʻi loki mao: kili melomelo
🧖🏾‍♀️fefine ʻi loki mao: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧖🏿‍♀️fefine ʻi loki mao: kili ʻuliʻuli
🧗🏻tokotaha kaka: kili hinehina
🧗🏼tokotaha kaka: kili kelokelo
🧗🏽tokotaha kaka: kili melomelo
🧗🏾tokotaha kaka: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧗🏿tokotaha kaka: kili ʻuliʻuli
🧗🏻‍♂️tangata kaka: kili hinehina
🧗🏼‍♂️tangata kaka: kili kelokelo
🧗🏽‍♂️tangata kaka: kili melomelo
🧗🏾‍♂️tangata kaka: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧗🏿‍♂️tangata kaka: kili ʻuliʻuli
🧗🏻‍♀️fefine kaka: kili hinehina
🧗🏼‍♀️fefine kaka: kili kelokelo
🧗🏽‍♀️fefine kaka: kili melomelo
🧗🏾‍♀️fefine kaka: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧗🏿‍♀️fefine kaka: kili ʻuliʻuli
🏇🏻lova hoosi: kili hinehina
🏇🏼lova hoosi: kili kelokelo
🏇🏽lova hoosi: kili melomelo
🏇🏾lova hoosi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏇🏿lova hoosi: kili ʻuliʻuli
🏂🏻tokotaha heke laupapa sinou: kili hinehina
🏂🏼tokotaha heke laupapa sinou: kili kelokelo
🏂🏽tokotaha heke laupapa sinou: kili melomelo
🏂🏾tokotaha heke laupapa sinou: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏂🏿tokotaha heke laupapa sinou: kili ʻuliʻuli
🏌🏻tokotaha tāpulu: kili hinehina
🏌🏼tokotaha tāpulu: kili kelokelo
🏌🏽tokotaha tāpulu: kili melomelo
🏌🏾tokotaha tāpulu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏌🏿tokotaha tāpulu: kili ʻuliʻuli
🏌🏻‍♂️tangata tāpulu: kili hinehina
🏌🏼‍♂️tangata tāpulu: kili kelokelo
🏌🏽‍♂️tangata tāpulu: kili melomelo
🏌🏾‍♂️tangata tāpulu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏌🏿‍♂️tangata tāpulu: kili ʻuliʻuli
🏌🏻‍♀️fefine tāpulu: kili hinehina
🏌🏼‍♀️fefine tāpulu: kili kelokelo
🏌🏽‍♀️fefine tāpulu: kili melomelo
🏌🏾‍♀️fefine tāpulu: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏌🏿‍♀️fefine tāpulu: kili ʻuliʻuli
🏄🏻tokotaha fānifo: kili hinehina
🏄🏼tokotaha fānifo: kili kelokelo
🏄🏽tokotaha fānifo: kili melomelo
🏄🏾tokotaha fānifo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏄🏿tokotaha fānifo: kili ʻuliʻuli
🏄🏻‍♂️tangata fānifo: kili hinehina
🏄🏼‍♂️tangata fānifo: kili kelokelo
🏄🏽‍♂️tangata fānifo: kili melomelo
🏄🏾‍♂️tangata fānifo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏄🏿‍♂️tangata fānifo: kili ʻuliʻuli
🏄🏻‍♀️fefine fānifo: kili hinehina
🏄🏼‍♀️fefine fānifo: kili kelokelo
🏄🏽‍♀️fefine fānifo: kili melomelo
🏄🏾‍♀️fefine fānifo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏄🏿‍♀️fefine fānifo: kili ʻuliʻuli
🚣🏻tokotaha ʻaʻalo: kili hinehina
🚣🏼tokotaha ʻaʻalo: kili kelokelo
🚣🏽tokotaha ʻaʻalo: kili melomelo
🚣🏾tokotaha ʻaʻalo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🚣🏿tokotaha ʻaʻalo: kili ʻuliʻuli
🚣🏻‍♂️tangata ʻaʻalo: kili hinehina
🚣🏼‍♂️tangata ʻaʻalo: kili kelokelo
🚣🏽‍♂️tangata ʻaʻalo: kili melomelo
🚣🏾‍♂️tangata ʻaʻalo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🚣🏿‍♂️tangata ʻaʻalo: kili ʻuliʻuli
🚣🏻‍♀️fefine ʻaʻalo: kili hinehina
🚣🏼‍♀️fefine ʻaʻalo: kili kelokelo
🚣🏽‍♀️fefine ʻaʻalo: kili melomelo
🚣🏾‍♀️fefine ʻaʻalo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🚣🏿‍♀️fefine ʻaʻalo: kili ʻuliʻuli
🏊🏻tokotaha kakau: kili hinehina
🏊🏼tokotaha kakau: kili kelokelo
🏊🏽tokotaha kakau: kili melomelo
🏊🏾tokotaha kakau: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏊🏿tokotaha kakau: kili ʻuliʻuli
🏊🏻‍♂️tangata kakau: kili hinehina
🏊🏼‍♂️tangata kakau: kili kelokelo
🏊🏽‍♂️tangata kakau: kili melomelo
🏊🏾‍♂️tangata kakau: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏊🏿‍♂️tangata kakau: kili ʻuliʻuli
🏊🏻‍♀️fefine kakau: kili hinehina
🏊🏼‍♀️fefine kakau: kili kelokelo
🏊🏽‍♀️fefine kakau: kili melomelo
🏊🏾‍♀️fefine kakau: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏊🏿‍♀️fefine kakau: kili ʻuliʻuli
⛹🏻tokotaha tōpuna pulu: kili hinehina
⛹🏼tokotaha tōpuna pulu: kili kelokelo
⛹🏽tokotaha tōpuna pulu: kili melomelo
⛹🏾tokotaha tōpuna pulu: kili melomelo-ʻuliʻuli
⛹🏿tokotaha tōpuna pulu: kili ʻuliʻuli
⛹🏻‍♂️tangata tōpuna pulu: kili hinehina
⛹🏼‍♂️tangata tōpuna pulu: kili kelokelo
⛹🏽‍♂️tangata tōpuna pulu: kili melomelo
⛹🏾‍♂️tangata tōpuna pulu: kili melomelo-ʻuliʻuli
⛹🏿‍♂️tangata tōpuna pulu: kili ʻuliʻuli
⛹🏻‍♀️fefine tōpuna pulu: kili hinehina
⛹🏼‍♀️fefine tōpuna pulu: kili kelokelo
⛹🏽‍♀️fefine tōpuna pulu: kili melomelo
⛹🏾‍♀️fefine tōpuna pulu: kili melomelo-ʻuliʻuli
⛹🏿‍♀️fefine tōpuna pulu: kili ʻuliʻuli
🏋🏻tokotaha hiki meʻamamafa: kili hinehina
🏋🏼tokotaha hiki meʻamamafa: kili kelokelo
🏋🏽tokotaha hiki meʻamamafa: kili melomelo
🏋🏾tokotaha hiki meʻamamafa: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏋🏿tokotaha hiki meʻamamafa: kili ʻuliʻuli
🏋🏻‍♂️tangata hiki meʻamamafa: kili hinehina
🏋🏼‍♂️tangata hiki meʻamamafa: kili kelokelo
🏋🏽‍♂️tangata hiki meʻamamafa: kili melomelo
🏋🏾‍♂️tangata hiki meʻamamafa: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏋🏿‍♂️tangata hiki meʻamamafa: kili ʻuliʻuli
🏋🏻‍♀️fefine hiki meʻamamafa: kili hinehina
🏋🏼‍♀️fefine hiki meʻamamafa: kili kelokelo
🏋🏽‍♀️fefine hiki meʻamamafa: kili melomelo
🏋🏾‍♀️fefine hiki meʻamamafa: kili melomelo-ʻuliʻuli
🏋🏿‍♀️fefine hiki meʻamamafa: kili ʻuliʻuli
🚴🏻tokotaha heka pasikala: kili hinehina
🚴🏼tokotaha heka pasikala: kili kelokelo
🚴🏽tokotaha heka pasikala: kili melomelo
🚴🏾tokotaha heka pasikala: kili melomelo-ʻuliʻuli
🚴🏿tokotaha heka pasikala: kili ʻuliʻuli
🚴🏻‍♂️tangata heka pasikala: kili hinehina
🚴🏼‍♂️tangata heka pasikala: kili kelokelo
🚴🏽‍♂️tangata heka pasikala: kili melomelo
🚴🏾‍♂️tangata heka pasikala: kili melomelo-ʻuliʻuli
🚴🏿‍♂️tangata heka pasikala: kili ʻuliʻuli
🚴🏻‍♀️fefine heka pasikala: kili hinehina
🚴🏼‍♀️fefine heka pasikala: kili kelokelo
🚴🏽‍♀️fefine heka pasikala: kili melomelo
🚴🏾‍♀️fefine heka pasikala: kili melomelo-ʻuliʻuli
🚴🏿‍♀️fefine heka pasikala: kili ʻuliʻuli
🚵🏻tokotaha heka pasikala moʻunga: kili hinehina
🚵🏼tokotaha heka pasikala moʻunga: kili kelokelo
🚵🏽tokotaha heka pasikala moʻunga: kili melomelo
🚵🏾tokotaha heka pasikala moʻunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
🚵🏿tokotaha heka pasikala moʻunga: kili ʻuliʻuli
🚵🏻‍♂️tangata heka pasikala moʻunga: kili hinehina
🚵🏼‍♂️tangata heka pasikala moʻunga: kili kelokelo
🚵🏽‍♂️tangata heka pasikala moʻunga: kili melomelo
🚵🏾‍♂️tangata heka pasikala moʻunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
🚵🏿‍♂️tangata heka pasikala moʻunga: kili ʻuliʻuli
🚵🏻‍♀️fefine heka pasikala moʻunga: kili hinehina
🚵🏼‍♀️fefine heka pasikala moʻunga: kili kelokelo
🚵🏽‍♀️fefine heka pasikala moʻunga: kili melomelo
🚵🏾‍♀️fefine heka pasikala moʻunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
🚵🏿‍♀️fefine heka pasikala moʻunga: kili ʻuliʻuli
🤸🏻tokotaha tākisi: kili hinehina
🤸🏼tokotaha tākisi: kili kelokelo
🤸🏽tokotaha tākisi: kili melomelo
🤸🏾tokotaha tākisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤸🏿tokotaha tākisi: kili ʻuliʻuli
🤸🏻‍♂️tangata tākisi: kili hinehina
🤸🏼‍♂️tangata tākisi: kili kelokelo
🤸🏽‍♂️tangata tākisi: kili melomelo
🤸🏾‍♂️tangata tākisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤸🏿‍♂️tangata tākisi: kili ʻuliʻuli
🤸🏻‍♀️fefine tākisi: kili hinehina
🤸🏼‍♀️fefine tākisi: kili kelokelo
🤸🏽‍♀️fefine tākisi: kili melomelo
🤸🏾‍♀️fefine tākisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤸🏿‍♀️fefine tākisi: kili ʻuliʻuli
🤽🏻tokotaha polovai: kili hinehina
🤽🏼tokotaha polovai: kili kelokelo
🤽🏽tokotaha polovai: kili melomelo
🤽🏾tokotaha polovai: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤽🏿tokotaha polovai: kili ʻuliʻuli
🤽🏻‍♂️tangata polovai: kili hinehina
🤽🏼‍♂️tangata polovai: kili kelokelo
🤽🏽‍♂️tangata polovai: kili melomelo
🤽🏾‍♂️tangata polovai: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤽🏿‍♂️tangata polovai: kili ʻuliʻuli
🤽🏻‍♀️fefine polovai: kili hinehina
🤽🏼‍♀️fefine polovai: kili kelokelo
🤽🏽‍♀️fefine polovai: kili melomelo
🤽🏾‍♀️fefine polovai: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤽🏿‍♀️fefine polovai: kili ʻuliʻuli
🤾🏻tokotaha netipolo: kili hinehina
🤾🏼tokotaha netipolo: kili kelokelo
🤾🏽tokotaha netipolo: kili melomelo
🤾🏾tokotaha netipolo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤾🏿tokotaha netipolo: kili ʻuliʻuli
🤾🏻‍♂️tangata netipolo: kili hinehina
🤾🏼‍♂️tangata netipolo: kili kelokelo
🤾🏽‍♂️tangata netipolo: kili melomelo
🤾🏾‍♂️tangata netipolo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤾🏿‍♂️tangata netipolo: kili ʻuliʻuli
🤾🏻‍♀️fefine netipolo: kili hinehina
🤾🏼‍♀️fefine netipolo: kili kelokelo
🤾🏽‍♀️fefine netipolo: kili melomelo
🤾🏾‍♀️fefine netipolo: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤾🏿‍♀️fefine netipolo: kili ʻuliʻuli
🤹🏻tokotaha hiko: kili hinehina
🤹🏼tokotaha hiko: kili kelokelo
🤹🏽tokotaha hiko: kili melomelo
🤹🏾tokotaha hiko: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤹🏿tokotaha hiko: kili ʻuliʻuli
🤹🏻‍♂️tangata hiko: kili hinehina
🤹🏼‍♂️tangata hiko: kili kelokelo
🤹🏽‍♂️tangata hiko: kili melomelo
🤹🏾‍♂️tangata hiko: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤹🏿‍♂️tangata hiko: kili ʻuliʻuli
🤹🏻‍♀️fefine hiko: kili hinehina
🤹🏼‍♀️fefine hiko: kili kelokelo
🤹🏽‍♀️fefine hiko: kili melomelo
🤹🏾‍♀️fefine hiko: kili melomelo-ʻuliʻuli
🤹🏿‍♀️fefine hiko: kili ʻuliʻuli
🧘🏻tokotaha tangutu fehauaki: kili hinehina
🧘🏼tokotaha tangutu fehauaki: kili kelokelo
🧘🏽tokotaha tangutu fehauaki: kili melomelo
🧘🏾tokotaha tangutu fehauaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧘🏿tokotaha tangutu fehauaki: kili ʻuliʻuli
🧘🏻‍♂️tangata tangutu fehauaki: kili hinehina
🧘🏼‍♂️tangata tangutu fehauaki: kili kelokelo
🧘🏽‍♂️tangata tangutu fehauaki: kili melomelo
🧘🏾‍♂️tangata tangutu fehauaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧘🏿‍♂️tangata tangutu fehauaki: kili ʻuliʻuli
🧘🏻‍♀️fefine tangutu fehauaki: kili hinehina
🧘🏼‍♀️fefine tangutu fehauaki: kili kelokelo
🧘🏽‍♀️fefine tangutu fehauaki: kili melomelo
🧘🏾‍♀️fefine tangutu fehauaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧘🏿‍♀️fefine tangutu fehauaki: kili ʻuliʻuli
🛀🏻tokotaha kaukau: kili hinehina
🛀🏼tokotaha kaukau: kili kelokelo
🛀🏽tokotaha kaukau: kili melomelo
🛀🏾tokotaha kaukau: kili melomelo-ʻuliʻuli
🛀🏿tokotaha kaukau: kili ʻuliʻuli
🛌🏻tokotaha ʻi mohenga: kili hinehina
🛌🏼tokotaha ʻi mohenga: kili kelokelo
🛌🏽tokotaha ʻi mohenga: kili melomelo
🛌🏾tokotaha ʻi mohenga: kili melomelo-ʻuliʻuli
🛌🏿tokotaha ʻi mohenga: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍🤝‍🧑🏻kakai fetakinima: kili hinehina
🧑🏻‍🤝‍🧑🏼kakai fetakinima: kili hinehina mo e kili kelokelo
🧑🏻‍🤝‍🧑🏽kakai fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo
🧑🏻‍🤝‍🧑🏾kakai fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏻‍🤝‍🧑🏿kakai fetakinima: kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
🧑🏼‍🤝‍🧑🏻kakai fetakinima: kili kelokelo mo e kili hinehina
🧑🏼‍🤝‍🧑🏼kakai fetakinima: kili kelokelo
🧑🏼‍🤝‍🧑🏽kakai fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo
🧑🏼‍🤝‍🧑🏾kakai fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏼‍🤝‍🧑🏿kakai fetakinima: kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
🧑🏽‍🤝‍🧑🏻kakai fetakinima: kili melomelo mo e kili hinehina
🧑🏽‍🤝‍🧑🏼kakai fetakinima: kili melomelo mo e kili kelokelo
🧑🏽‍🤝‍🧑🏽kakai fetakinima: kili melomelo
🧑🏽‍🤝‍🧑🏾kakai fetakinima: kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏽‍🤝‍🧑🏿kakai fetakinima: kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
🧑🏾‍🤝‍🧑🏻kakai fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
🧑🏾‍🤝‍🧑🏼kakai fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
🧑🏾‍🤝‍🧑🏽kakai fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
🧑🏾‍🤝‍🧑🏾kakai fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏾‍🤝‍🧑🏿kakai fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
🧑🏿‍🤝‍🧑🏻kakai fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
🧑🏿‍🤝‍🧑🏼kakai fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
🧑🏿‍🤝‍🧑🏽kakai fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
🧑🏿‍🤝‍🧑🏾kakai fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏿‍🤝‍🧑🏿kakai fetakinima: kili ʻuliʻuli
👭🏻fafine fetakinima: kili hinehina
👩🏻‍🤝‍👩🏼fafine fetakinima: kili hinehina mo e kili kelokelo
👩🏻‍🤝‍👩🏽fafine fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo
👩🏻‍🤝‍👩🏾fafine fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏻‍🤝‍👩🏿fafine fetakinima: kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
👩🏼‍🤝‍👩🏻fafine fetakinima: kili kelokelo mo e kili hinehina
👭🏼fafine fetakinima: kili kelokelo
👩🏼‍🤝‍👩🏽fafine fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo
👩🏼‍🤝‍👩🏾fafine fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏼‍🤝‍👩🏿fafine fetakinima: kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
👩🏽‍🤝‍👩🏻fafine fetakinima: kili melomelo mo e kili hinehina
👩🏽‍🤝‍👩🏼fafine fetakinima: kili melomelo mo e kili kelokelo
👭🏽fafine fetakinima: kili melomelo
👩🏽‍🤝‍👩🏾fafine fetakinima: kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏽‍🤝‍👩🏿fafine fetakinima: kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
👩🏾‍🤝‍👩🏻fafine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👩🏾‍🤝‍👩🏼fafine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👩🏾‍🤝‍👩🏽fafine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👭🏾fafine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏾‍🤝‍👩🏿fafine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
👩🏿‍🤝‍👩🏻fafine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👩🏿‍🤝‍👩🏼fafine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👩🏿‍🤝‍👩🏽fafine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👩🏿‍🤝‍👩🏾fafine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👭🏿fafine fetakinima: kili ʻuliʻuli
👫🏻tangata mo fefine fetakinima: kili hinehina
👩🏻‍🤝‍👨🏼tangata mo fefine fetakinima: kili hinehina mo e kili kelokelo
👩🏻‍🤝‍👨🏽tangata mo fefine fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo
👩🏻‍🤝‍👨🏾tangata mo fefine fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏻‍🤝‍👨🏿tangata mo fefine fetakinima: kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
👩🏼‍🤝‍👨🏻tangata mo fefine fetakinima: kili kelokelo mo e kili hinehina
👫🏼tangata mo fefine fetakinima: kili kelokelo
👩🏼‍🤝‍👨🏽tangata mo fefine fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo
👩🏼‍🤝‍👨🏾tangata mo fefine fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏼‍🤝‍👨🏿tangata mo fefine fetakinima: kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
👩🏽‍🤝‍👨🏻tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo mo e kili hinehina
👩🏽‍🤝‍👨🏼tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo mo e kili kelokelo
👫🏽tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo
👩🏽‍🤝‍👨🏾tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏽‍🤝‍👨🏿tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
👩🏾‍🤝‍👨🏻tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👩🏾‍🤝‍👨🏼tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👩🏾‍🤝‍👨🏽tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👫🏾tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏾‍🤝‍👨🏿tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
👩🏿‍🤝‍👨🏻tangata mo fefine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👩🏿‍🤝‍👨🏼tangata mo fefine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👩🏿‍🤝‍👨🏽tangata mo fefine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👩🏿‍🤝‍👨🏾tangata mo fefine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👫🏿tangata mo fefine fetakinima: kili ʻuliʻuli
👬🏻ongo tangata fetakinima: kili hinehina
👨🏻‍🤝‍👨🏼ongo tangata fetakinima: kili hinehina mo e kili kelokelo
👨🏻‍🤝‍👨🏽ongo tangata fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo
👨🏻‍🤝‍👨🏾ongo tangata fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏻‍🤝‍👨🏿ongo tangata fetakinima: kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
👨🏼‍🤝‍👨🏻ongo tangata fetakinima: kili kelokelo mo e kili hinehina
👬🏼ongo tangata fetakinima: kili kelokelo
👨🏼‍🤝‍👨🏽ongo tangata fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo
👨🏼‍🤝‍👨🏾ongo tangata fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏼‍🤝‍👨🏿ongo tangata fetakinima: kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
👨🏽‍🤝‍👨🏻ongo tangata fetakinima: kili melomelo mo e kili hinehina
👨🏽‍🤝‍👨🏼ongo tangata fetakinima: kili melomelo mo e kili kelokelo
👬🏽ongo tangata fetakinima: kili melomelo
👨🏽‍🤝‍👨🏾ongo tangata fetakinima: kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏽‍🤝‍👨🏿ongo tangata fetakinima: kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
👨🏾‍🤝‍👨🏻ongo tangata fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👨🏾‍🤝‍👨🏼ongo tangata fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👨🏾‍🤝‍👨🏽ongo tangata fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👬🏾ongo tangata fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏾‍🤝‍👨🏿ongo tangata fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
👨🏿‍🤝‍👨🏻ongo tangata fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👨🏿‍🤝‍👨🏼ongo tangata fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👨🏿‍🤝‍👨🏽ongo tangata fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👨🏿‍🤝‍👨🏾ongo tangata fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👬🏿ongo tangata fetakinima: kili ʻuliʻuli
💏🏻ʻuma: kili hinehina
💏🏼ʻuma: kili kelokelo
💏🏽ʻuma: kili melomelo
💏🏾ʻuma: kili melomelo-ʻuliʻuli
💏🏿ʻuma: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏼ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili kelokelo
🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏽ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili melomelo
🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏾ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏿ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏻ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili hinehina
🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏽ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili melomelo
🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏾ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏿ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏻ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili hinehina
🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏼ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili kelokelo
🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏾ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏿ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏻ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏼ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏽ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏿ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏻ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏼ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏽ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏾ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: fefine, tangata mo e kili hinehina
👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili kelokelo
👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo
👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili hinehina
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: fefine, tangata mo e kili kelokelo
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili hinehina
👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili kelokelo
👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: fefine, tangata mo e kili melomelo
👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: fefine, tangata mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: fefine, tangata mo e kili ʻuliʻuli
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: tangata, tangata mo e kili hinehina
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili kelokelo
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili hinehina
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: tangata, tangata mo e kili kelokelo
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili hinehina
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili kelokelo
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: tangata, tangata mo e kili melomelo
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: tangata, tangata mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: tangata, tangata mo e kili ʻuliʻuli
👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏻ʻuma: fefine, fefine mo e kili hinehina
👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏼ʻuma: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili kelokelo
👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏽ʻuma: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili melomelo
👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏾ʻuma: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏿ʻuma: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏻ʻuma: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili hinehina
👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏼ʻuma: fefine, fefine mo e kili kelokelo
👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏽ʻuma: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili melomelo
👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏾ʻuma: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏿ʻuma: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏻ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili hinehina
👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏼ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili kelokelo
👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏽ʻuma: fefine, fefine mo e kili melomelo
👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏿ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏻ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏼ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏽ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏾ʻuma: fefine, fefine mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏿ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏻ʻuma: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏼ʻuma: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏽ʻuma: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏾ʻuma: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏿ʻuma: fefine, fefine mo e kili ʻuliʻuli
💑🏻ongo tokoua moe mafu: kili hinehina
💑🏼ongo tokoua moe mafu: kili kelokelo
💑🏽ongo tokoua moe mafu: kili melomelo
💑🏾ongo tokoua moe mafu: kili melomelo-ʻuliʻuli
💑🏿ongo tokoua moe mafu: kili ʻuliʻuli
🧑🏻‍❤️‍🧑🏼ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili kelokelo
🧑🏻‍❤️‍🧑🏽ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili melomelo
🧑🏻‍❤️‍🧑🏾ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏻‍❤️‍🧑🏿ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
🧑🏼‍❤️‍🧑🏻ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili hinehina
🧑🏼‍❤️‍🧑🏽ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili melomelo
🧑🏼‍❤️‍🧑🏾ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏼‍❤️‍🧑🏿ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
🧑🏽‍❤️‍🧑🏻ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili hinehina
🧑🏽‍❤️‍🧑🏼ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili kelokelo
🧑🏽‍❤️‍🧑🏾ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
🧑🏽‍❤️‍🧑🏿ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
🧑🏾‍❤️‍🧑🏻ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
🧑🏾‍❤️‍🧑🏼ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
🧑🏾‍❤️‍🧑🏽ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
🧑🏾‍❤️‍🧑🏿ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
🧑🏿‍❤️‍🧑🏻ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
🧑🏿‍❤️‍🧑🏼ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
🧑🏿‍❤️‍🧑🏽ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
🧑🏿‍❤️‍🧑🏾ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏻‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata mo e kili hinehina
👩🏻‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili kelokelo
👩🏻‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo
👩🏻‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏻‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
👩🏼‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili hinehina
👩🏼‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata mo e kili kelokelo
👩🏼‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo
👩🏼‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏼‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
👩🏽‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili hinehina
👩🏽‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili kelokelo
👩🏽‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata mo e kili melomelo
👩🏽‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏽‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
👩🏾‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👩🏾‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👩🏾‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👩🏾‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏾‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
👩🏿‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👩🏿‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👩🏿‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👩🏿‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata mo e kili ʻuliʻuli
👨🏻‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata mo e kili hinehina
👨🏻‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili kelokelo
👨🏻‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo
👨🏻‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏻‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
👨🏼‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili hinehina
👨🏼‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata mo e kili kelokelo
👨🏼‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo
👨🏼‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏼‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
👨🏽‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili hinehina
👨🏽‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili kelokelo
👨🏽‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata mo e kili melomelo
👨🏽‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏽‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
👨🏾‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👨🏾‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👨🏾‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👨🏾‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏾‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
👨🏿‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👨🏿‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👨🏿‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👨🏿‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👨🏿‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata mo e kili ʻuliʻuli
👩🏻‍❤️‍👩🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine mo e kili hinehina
👩🏻‍❤️‍👩🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili kelokelo
👩🏻‍❤️‍👩🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili melomelo
👩🏻‍❤️‍👩🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏻‍❤️‍👩🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
👩🏼‍❤️‍👩🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili hinehina
👩🏼‍❤️‍👩🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine mo e kili kelokelo
👩🏼‍❤️‍👩🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili melomelo
👩🏼‍❤️‍👩🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏼‍❤️‍👩🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
👩🏽‍❤️‍👩🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili hinehina
👩🏽‍❤️‍👩🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili kelokelo
👩🏽‍❤️‍👩🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine mo e kili melomelo
👩🏽‍❤️‍👩🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏽‍❤️‍👩🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
👩🏾‍❤️‍👩🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👩🏾‍❤️‍👩🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👩🏾‍❤️‍👩🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👩🏾‍❤️‍👩🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏾‍❤️‍👩🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
👩🏿‍❤️‍👩🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
👩🏿‍❤️‍👩🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
👩🏿‍❤️‍👩🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
👩🏿‍❤️‍👩🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
👩🏿‍❤️‍👩🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine mo e kili ʻuliʻuli
🏻kili hinehina
🏼kili kelokelo
🏽kili melomelo
🏾kili melomelo-ʻuliʻuli
🏿kili ʻuliʻuli
🦰ʻulu kulokula
🦱ʻulu mingimingi
🦳ʻulu hinā
🦲ʻulu tula
🔝