📖 සිංහල | Emoji List: Sinhala

Versions: 😍 Compact Emoji List | Emojis in Sinhala

 • 💯
 • 😀
 • 👋
 • 🐵
 • 🍎
 • 🌍
 • 🎃
 • 👓
 • 🏧
 • 🏁
 • 🧒
 • 🏻
 • 💯 වඩාත් ජනප්‍රිය ඉමෝජි
  😀💾සිනහ මුහුණ
  🤣💾බිම පෙරළීමෙන් සිනාසීම
  😂💾සතුටු කඳුළු සහිත මුහුණ
  😉💾ඇස් ගසන මුහුණ
  😊💾සිනාසෙන ඇස් සහිිත සිනහ මුහුණ
  🥰💾හදවත් 3ක් සහිත සිනාසී සිටින මුහුණක්
  😍💾හදවතක හැඩය ගත් ඇස් සහිත සිනහ මුහුණ
  🤩💾ඇස් වල තරු ඇති සිනාවෙන මුහුණ
  ☺️💾සිනහ මුුහුණ
  😋💾රස ආහාරවලින් පිනා යන මුහුණ
  🤑💾කටේ මුදල් රුවා ගත් මුහුණ
  🤗💾වැළඳ ගන්නා මුහුණ
  🫣💾හොරෙන් බලන ඇස් සමඟ මුහුණ
  🤔💾කල්පනා කරන මුහුණ
  🫡💾ආචාර කරන මුහුණ
  🥵💾රත් වූ මුහුණ
  🥳💾උත්සව මුහුණ
  😎💾අව් කණ්ණාඩි පැළඳි සිනහ මුහුණ
  🤓💾මෝඩ මුහුණ
  🥹💾කඳුළු සඟවාගෙන සිටින මුහුණ
  😢💾අඬන මුහුණ
  😭💾හයියෙන් අඩන මුහුණ
  😡💾අමනාපයෙන් යුතු මුහුණ
  😠💾කේන්තියෙන් යුතු මුහුණ
  😈💾අං සහිත සිනහ මුහුණ
  💀💾මිනී ඔළුව
  💩💾අසූචි ගොඩ
  🤖💾රොබෝ මුහුණ
  ❤️‍🔥💾ගිනි ගත් හදවත
  ❤️💾රතු හදවත
  🩷💾රෝස හදවත
  💬💾කථන බැලූනය
  👋💾අත වැනීම
  👉💾දකුණට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල
  👇💾පහළට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල
  👍💾මහපටැඟිල්ල ඉහළට
  🙌💾අත් ඔසවන පුද්ගලයා
  🫶💾හදවත අත්
  🤝💾අතට අත දීම
  🙏💾එක් කළ දෙඅත්
  💪💾සුනම්‍ය මස්ගොබ
  👀💾ඇස්
  👁️💾ඇස
  🤷💾උරහිස් සෙලවීම
  🐶💾සුනඛ මුහුණ
  🐕💾සුනඛයා
  💐💾මල් පොකුර
  🌸💾චෙරි මල
  🪷💾නෙළුම්
  🌺💾වද මල
  🌻💾සූරියකාන්ත මල
  🌼💾මල
  🌷💾ටියුලිප්
  🌱💾බීජ පැළය
  🌿💾ඔසු පැළය
  🎂💾උපන් දින කේක්
  🌎💾ඇමෙරිකාව පෙන්වන ලෝක ගෝලය
  ✈️💾ගුවන් යානය
  🚀💾රොකට්ටුව
  🌑💾නව සඳ
  🌒💾පුරපක්ෂයේ අඩසඳ
  🌓💾පළමු චතුර්ථක සඳ
  🌔💾පුරපක්ෂයේ අටවක සඳ
  🌖💾අවපක්ෂයේ අටවක සඳ
  🌗💾අවසන් චතුර්ථක සඳ
  ☀️💾සූර්යයා
  💾සුදු මධ්‍යම තරුව
  🌟💾දිලෙන තරුව
  🔥💾ගින්න
  💾දියමන්ති
  🎉💾පාටි පොපර්
  🎀💾පීත්ත පටිය
  🎁💾ඔතන ලද තෑග්ග
  🏆💾කුසලානය
  💾සොකර් බෝල්
  🎯💾සෘජු පහර
  👑💾ඔටුන්න
  💎💾මැණික් ගල
  📢💾ශබ්දවාහිනිය
  💡💾විදුලි බුබුළ
  📚💾පොත්
  💰💾මුදල් බෑගය
  📅💾දින දර්ශනය
  📍💾රවුම් පුෂ්පින්
  🗿💾මොආයි
  ⚠️💾අවවාදය
  ➡️💾දකුණු ඊතලය
  ⬇️💾යටි ඊතලය
  💾විස්මයාර්ථ ලකුණ
  💾සුදු බර හරි ලකුණ
  ✔️💾බර හරි ලකුණ
  💾කතිර ලකුණ
  🇨🇦💾කොඩිය: කැනඩාව
  🇬🇧💾කොඩිය: එක්සත් රාජධානිය
  🇮🇳💾කොඩිය: ඉන්දියාව
  🇵🇭💾කොඩිය: පිලිපීනය
  🇺🇸💾කොඩිය: එක්සත් ජනපදය
  😀 මුහුණු සහ හැඟීම්
  😀💾සිනහ මුහුණ
  😃💾කට ඇරුණ සිනාසෙන මුහුණ
  😄💾කට ඇරුණ සිනාාසෙන ඇස් සහිත සිනහ මුහුණ
  😁💾සිනාසෙන ඇස් සහිත දත් විරිතත්න මුහුණ
  😆💾කට ඇරුණ ඇස් තදින් වසා ගත් සිනහ මුහුණ
  😅💾කට ඇරුණ දහඩිය දමන සිනහ මුහුණ
  🤣💾බිම පෙරළීමෙන් සිනාසීම
  😂💾සතුටු කඳුළු සහිත මුහුණ
  🙂💾යන්තම් සිනාවෙන මුහුණ
  🙃💾යටිකුරු වූ මුහුණ
  🫠💾දිය වෙන මුහුණ
  😉💾ඇස් ගසන මුහුණ
  😊💾සිනාසෙන ඇස් සහිිත සිනහ මුහුණ
  😇💾රැස් වළල්ල සහිත සිනහ මුහුණ
  🥰💾හදවත් 3ක් සහිත සිනාසී සිටින මුහුණක්
  😍💾හදවතක හැඩය ගත් ඇස් සහිත සිනහ මුහුණ
  🤩💾ඇස් වල තරු ඇති සිනාවෙන මුහුණ
  😘💾සිප ගැනීමක් ලබා දෙන මුහුණ
  😗💾සිඹින මුහුණ
  ☺️💾සිනහ මුුහුණ
  😚💾වැසුණු ඇස් සහිත සිඹින මුහුණ
  😙💾සිනාසෙන ඇසි සහිත සිඹින මුහුණ
  🥲💾කඳුළු වලින් සිනහ මුසු මුහුණ
  😋💾රස ආහාරවලින් පිනා යන මුහුණ
  😛💾දිව එළියට දැමූ මුහුණ
  😜💾දිිව එළියට දැමූ සහ ඇස් ගසන මුහුණ
  🤪💾පිස්සු මුහුණ
  😝💾දිව එළියට දැමූ සහ තදින් වැසුණ ඇස් සහිත මුහුණ
  🤑💾කටේ මුදල් රුවා ගත් මුහුණ
  🤗💾වැළඳ ගන්නා මුහුණ
  🤭💾අතින් කට වැසුණු මුහුණ
  🫢💾විවෘත ඇස් ඇති සහ අතින් කට වසා ගත් මුහුණ
  🫣💾හොරෙන් බලන ඇස් සමඟ මුහුණ
  🤫💾නිශ්ශබ්ද කිරීමේ මුහුණ
  🤔💾කල්පනා කරන මුහුණ
  🫡💾ආචාර කරන මුහුණ
  🤐💾කටට සිප් එකක් දැමූ මුහුණ
  🤨💾ඉහළ ගිය ඇහි බැමි ඇති මුහුණ
  😐💾උදාසීන මුහුණ
  😑💾හැඟීමක් පළ නොකරන මුහුණ
  😶💾කටක් රහිත මුහුණ
  🫥💾තිත් රේඛා මුහුණ
  😶‍🌫️💾වලාකුළුවල මුහුණ
  😏💾නියවන මුහුණ
  😒💾විනෝදයක් නැති මුහුණ
  🙄💾කරකවන ඇස් ඇති මුහුණ
  😬💾පුලුටු කර ගත් මුහුණ
  😮‍💨💾හුස්ම හෙළන මුහුණ
  🤥💾බොරුකියන මුහුණ
  🫨💾වෙව්ලන මුහුණ
  😌💾සැනසුමක් ලත් මුහුණ
  😔💾කල්පනාවෙහි ගැලුණ මුහුණ
  😪💾නිදිබර මුහුණ
  🤤💾කෙළ බේරෙන මුහුණ
  😴💾නිදින මුහුණ
  😷💾මුකවාඩමක් සහිත මුහුණ
  🤒💾උණකටුවක් රඳවා ගත් මුහුණ
  🤕💾හිසට බැන්ඩේජ් දැමූ මුහුණ
  🤢💾පිළිකුල් වූ මුහුණ
  🤮💾වමනය යන මුහුණ
  🤧💾කිඹුහුම් යවන මුහුණ
  🥵💾රත් වූ මුහුණ
  🥶💾සීතල මුහුණ
  🥴💾දුක්ඛිත මුහුණ
  😵💾නිදිමත ගතියක් ඇති මුහුණ
  😵‍💫💾සර්පිලාකාර ඇස් ඇති මුහුණ
  🤯💾පිපිරෙන හිස
  🤠💾ගොප තොප්පි මුහුණ
  🥳💾උත්සව මුහුණ
  🥸💾වෙස්වලාගත් මුහුණ
  😎💾අව් කණ්ණාඩි පැළඳි සිනහ මුහුණ
  🤓💾මෝඩ මුහුණ
  🧐💾තනි කාචයක් සහිත මුහුණ
  😕💾ව්‍යාකූල වූ මුහුණ
  🫤💾ඇල වූ කටක් ඇති මුහුණ
  😟💾කනගාටුවට පත් මුහුණ
  🙁💾මදක් රවන මුහුණ
  ☹️💾රවන මුහුණ
  😮💾කට ඇරුණ මුහුණ
  😯💾නිශ්ශබ්ද මුහුණ
  😲💾විස්මයට පත් මුහුණ
  😳💾රතු වූ මුහුණ
  🥺💾කණගාටුයි මුහුණ
  🥹💾කඳුළු සඟවාගෙන සිටින මුහුණ
  😦💾කට ඇරුණ රවන මුහුණ
  😧💾වේදනාවට පත් වූ මුහුණ
  😨💾බියට පත් වූ මුහුණ
  😰💾කට ඇරුණු දහඩිය දමන මුහුණ
  😥💾බලාපොරොත්තු සුන්වූ නමුත් සැනසුමක් ලත් මුහුණ
  😢💾අඬන මුහුණ
  😭💾හයියෙන් අඩන මුහුණ
  😱💾බියෙන් කෑගසන මුහුණ
  😖💾අවුල් සහගත වූ මුහුණ
  😣💾උත්සාහවන්ත මුහුණ
  😞💾බලාපොරොත්තු සුන් වූ මුහුණ
  😓💾දහඩිය දමා ගත් මුහුණ
  😩💾වෙහෙසට පත් වූ මුහුණ
  😫💾විඩාබර මුහුණ
  🥱💾ඈනුම් අරින මුහුණ
  😤💾නහයෙන් හුමාලය එන මුහුණ
  😡💾අමනාපයෙන් යුතු මුහුණ
  😠💾කේන්තියෙන් යුතු මුහුණ
  🤬💾කටේ ලකුණු ඇති මුහුණ
  😈💾අං සහිත සිනහ මුහුණ
  👿💾මිත්‍යා කථාවල එන සත්ත්වයා
  💀💾මිනී ඔළුව
  ☠️💾මිනී ඔළුව සහ හරස් ඇටකටු
  💩💾අසූචි ගොඩ
  🤡💾විකටය මුහුණ
  👹💾මිනී කන යක්ෂයා
  👺💾ගොබ්ලින් යක්ෂයා
  👻💾හොල්මන
  👽💾පිටසක්වල ජීවියා
  👾💾පිටසක්වල යක්ෂයා
  🤖💾රොබෝ මුහුණ
  😺💾කට ඇරුණ සිනාසෙන බළල් මුහුණ
  😸💾සිනාසෙන ඇස් සහිත දත් විරිතත්න බළල් මුහුණ
  😹💾සතුටු කඳුළු සහිත බළල් මුහුණ
  😻💾හදවතක හැඩය ගත් ඇස් සහිත සිනාසෙන බළල් මුහුණ
  😼💾කට ඇදවූ සිනහව සහිත බළල් මුහුණ
  😽💾ඇස් වැසුණ සිඹින බළල් මුහුණ
  🙀💾වෙහෙසට පත් වූ බළල් මුහුණ
  😿💾අඬන බළල් මුහුණ
  😾💾අමනාපයෙන් යුතු බළල් මුහුණ
  🙈💾නරක දේවල් නොබලන්න
  🙉💾නරක දේවල් නොඅසන්න
  🙊💾නරක දේවල් කථා නොකරන්න
  💌💾ආදර හසුන
  💘💾ඊතලය සහිත හදවත
  💝💾පීත්ත පටියක් සහිත හදවත
  💖💾දිදුලන හදවත
  💗💾වැඩෙන හදවත
  💓💾ගැහෙන හදවත
  💞💾කරකැවෙන හදවත්
  💕💾හදවත් දෙකක්
  💟💾හදවත් සැරසිල්ල
  ❣️💾හදවතක හැඩය ගත් විස්මයාර්ථ ලකුණ
  💔💾බිඳුණු හදවත
  ❤️‍🔥💾ගිනි ගත් හදවත
  ❤️‍🩹💾සුව වෙන හදවත
  ❤️💾රතු හදවත
  🩷💾රෝස හදවත
  🧡💾තැඹිලි හදවත
  💛💾කහ හදවත
  💚💾කොළ හදවත
  💙💾නිල් හදවත
  🩵💾ලා නිල් හදවත
  💜💾දම් හදවත
  🤎💾දුඹුරු හදවත
  🖤💾කළු හදවත
  🩶💾අළු හදවත
  🤍💾සුදු හදවත
  💋💾හාදු ලකුණ
  💯💾ලකුණු සියයි
  💢💾තරහ ලකුණ
  💥💾ඝට්ටනය
  💫💾වල්ග තාරකාව
  💦💾දහඩිය බිඳු
  💨💾ලිස්සා යාම
  🕳️💾කුහරය
  💬💾කථන බැලූනය
  👁️‍🗨️💾කථන බුබුළක තිබෙන ඇස
  🗨️💾වම් කථන බුබුළ
  🗯️💾දකුණු තරහ බුබුළ
  💭💾සිතුවිලි බැලූනය
  💤💾ස්ස්ස්
  👋 මිනිසුන් සහ ශරීරය
  👋💾අත වැනීම
  🤚💾පිටි අත ඔසවන ලදි
  🖐️💾විදහන ලද ඇඟිලි සහිත එසවූ අත
  💾එසවූූ අත
  🖖💾වල්කන් සැලියුට්
  🫱💾දකුණු පැත්තට අත
  🫲💾වම් පැත්තට අත
  🫳💾අත්ල පහළට අත
  🫴💾අත්ල ඉහළට අත
  🫷💾වමට තල්ලු කරන අත
  🫸💾දකුණට තල්ලු කරන අත
  👌💾හරිි යන්න දක්වන අත
  🤌💾වකුටු කළ ඇඟිලි
  🤏💾අත මිරිකීම
  ✌️💾ජයග්‍රහණය දක්වන අත
  🤞💾හරස් කළ ඇඟිලි
  🫰💾දබරැඟිල්ල සහ මාපට ඇඟිල්ල කතිර කළ අත
  🤟💾ඔබට ආදරෙයි ඉඟිය
  🤘💾හෝන්ස් ලකුණ
  🤙💾මට ඇමතුමක් දෙන්න ඇගවීම
  👈💾වමට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල
  👉💾දකුණට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල
  👆💾අත පිටුපස ඉහළට යොමු වූ දබරැඟිල්ල
  🖕💾මැදඟිල්ල
  👇💾පහළට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල
  ☝️💾ඉහළට යොමු වූ දබරැඟිල්ල
  🫵💾නරඹන්නා දෙසට යොමු කළ දබරැඟිල්ල
  👍💾මහපටැඟිල්ල ඉහළට
  👎💾මහපටැඟිිල්ල පහළට
  💾එසවූ මිට මෙළවීම
  👊💾ඉදිිරියට එන මිට මෙළවීම
  🤛💾මිට මොළ වූ වම
  🤜💾මිට මොළ වූ දකුණ
  👏💾අත්පුඩි ගැසීම
  🙌💾අත් ඔසවන පුද්ගලයා
  🫶💾හදවත අත්
  👐💾විවෘත අත්
  🤲💾අත්ලවල් එකට ඉහළ ඔසවා
  🤝💾අතට අත දීම
  🙏💾එක් කළ දෙඅත්
  ✍️💾ලියමින් සිටින අත
  💅💾නිය ආලේපන
  🤳💾සෙල්ෆි
  💪💾සුනම්‍ය මස්ගොබ
  🦾💾යාන්ත්‍රික හස්තය
  🦿💾යාන්ත්‍රික පාදය
  🦵💾කකුල
  🦶💾අඩිය
  👂💾කණ
  🦻💾ශ්‍රවණාධාර සහිත කන
  👃💾නාසය
  🧠💾මොළය
  🫀💾හෘද ඉන්ද්‍රිය
  🫁💾පෙනහළු
  🦷💾දත්
  🦴💾අස්ථි
  👀💾ඇස්
  👁️💾ඇස
  👅💾දිව
  👄💾කට
  🫦💾සැපුණු තොල්
  👶💾බබා
  🧒💾ළමයා
  👦💾පිරිමි ළමයා
  👧💾ගැහුණු ළමයා
  🧑💾වැඩිහිටියා
  👱💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත පුද්ගලයා
  👨💾පිරිිමියා
  🧔💾රැවුල සහිත පුද්ගලයා
  🧔‍♂️💾මිනිසා: රැවුල
  🧔‍♀️💾කාන්තාව: රැවුල
  👨‍🦰💾පිරිිමියා: රතු කොණ්ඩය
  👨‍🦱💾පිරිිමියා: රොද සහිත කොණ්ඩය
  👨‍🦳💾පිරිිමියා: සුදු කොන්ඩය
  👨‍🦲💾පිරිිමියා: තට්ට
  👩💾කාන්තාව
  👩‍🦰💾කාන්තාව: රතු කොණ්ඩය
  🧑‍🦰💾වැඩිහිටියා: රතු කොණ්ඩය
  👩‍🦱💾කාන්තාව: රොද සහිත කොණ්ඩය
  🧑‍🦱💾වැඩිහිටියා: රොද සහිත කොණ්ඩය
  👩‍🦳💾කාන්තාව: සුදු කොන්ඩය
  🧑‍🦳💾වැඩිහිටියා: සුදු කොන්ඩය
  👩‍🦲💾කාන්තාව: තට්ට
  🧑‍🦲💾වැඩිහිටියා: තට්ට
  👱‍♀️💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත කාන්තාව
  👱‍♂️💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත මිනිසා
  🧓💾මහලු වැඩිහිටියා
  👴💾වයසක මිනිසා
  👵💾වයසක කාන්තාව
  🙍💾රවන පුද්ගලයා
  🙍‍♂️💾රවන මිනිසා
  🙍‍♀️💾රවන කාන්තාව
  🙎💾අමනාපය දක්වන පුද්ගලයා
  🙎‍♂️💾කට උල්කරන මිනිසා
  🙎‍♀️💾කට උල්කරන කාන්තාව
  🙅💾නැත යන අභිනය
  🙅‍♂️💾හරි නැති බව පෙන්වන මිනිසා
  🙅‍♀️💾හරි නැති බව පෙන්වන කාන්තාව
  🙆💾හරි යන අභිනය
  🙆‍♂️💾හරි බව පෙන්වන මිනිසා
  🙆‍♀️💾හරි බව පෙන්වන කාන්තාව
  💁💾උපකාර කවුළු පුද්ගලයා
  💁‍♂️💾අත හෙළන මිනිසා
  💁‍♀️💾අත හෙළන කාන්තාව
  🙋💾අත ඔසවන ප්‍රීතිමත් පුද්ගලයා
  🙋‍♂️💾අත ඔසවන මිනිසා
  🙋‍♀️💾අත ඔසවන කාන්තාව
  🧏💾බිහිරි පුද්ගලයා
  🧏‍♂️💾බිහිරි මිනිසා
  🧏‍♀️💾බිහිරි කාන්තාව
  🙇💾හිස නවන පුද්ගලයා
  🙇‍♂️💾ගැඹුරින් හිස නවන මිනිසා
  🙇‍♀️💾ගැඹුරින් හිස නවන කාන්තාව
  🤦💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටීම
  🤦‍♂️💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටින මිනිසා
  🤦‍♀️💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටින කාන්තාව
  🤷💾උරහිස් සෙලවීම
  🤷‍♂️💾උරහිස් සොලවන මිනිසා
  🤷‍♀️💾උරහිස් සොලවන කාන්තාව
  🧑‍⚕️💾සෞඛ්‍ය සේවකයා
  👨‍⚕️💾දොස්තර
  👩‍⚕️💾දොස්තරවරිය
  🧑‍🎓💾ශිෂ්‍යයා
  👨‍🎓💾සිසුවා
  👩‍🎓💾සිසුවිය
  🧑‍🏫💾ගුරුවරයා
  👨‍🏫💾පිරිමි ගුරුවරයා
  👩‍🏫💾ගුරුවරිය
  🧑‍⚖️💾විනිසුරු
  👨‍⚖️💾විනිසුරුතුමා
  👩‍⚖️💾විනිසුරුවරිය
  🧑‍🌾💾ගොවියා
  👨‍🌾💾පිරිමි ගොවියා
  👩‍🌾💾ගෙවිලිය
  🧑‍🍳💾අරක්කැමියා
  👨‍🍳💾කෝකියා
  👩‍🍳💾කෝකිය
  🧑‍🔧💾කාර්මිකයා
  👨‍🔧💾පිරිමි කාර්මිකයා
  👩‍🔧💾කාර්මිකවරිය
  🧑‍🏭💾කර්මාන්තශාලා සේවකයා
  👨‍🏭💾පිරිමි කම්හල් කම්කරුවා
  👩‍🏭💾ගැහැණු කම්හල් කම්කරුවා
  🧑‍💼💾කාර්යාල සේවකයා
  👨‍💼💾පිරිමි කාර්යාල කම්කරුවා
  👩‍💼💾ගැහැණු කාර්යාල කම්කරුවා
  🧑‍🔬💾විද්‍යාඥයා
  👨‍🔬💾පිරිමි විද්‍යාඥයා
  👩‍🔬💾විද්‍යාඥවරිය
  🧑‍💻💾තාක්ෂණවේදියා
  👨‍💻💾කර්මාන්ත ශිල්පියා
  👩‍💻💾කර්මාන්ත ශිල්පිණිය
  🧑‍🎤💾ගායකයා
  👨‍🎤💾පිරිමි ගායකයා
  👩‍🎤💾ගායිකාව
  🧑‍🎨💾කලාකරු
  👨‍🎨💾පිරිමි කලාකරු
  👩‍🎨💾කලාකාරිණිය
  🧑‍✈️💾ගුවන් නියමුවා
  👨‍✈️💾නියමුවා
  👩‍✈️💾නියමුවරිය
  🧑‍🚀💾ගගනගාමියා
  👨‍🚀💾පිරිමි ගගනගාමියා
  👩‍🚀💾ගගනගාමීවරිය
  🧑‍🚒💾ගිනි නිවන භටයා
  👨‍🚒💾පිරිමි ගිනි නිවන භටයා
  👩‍🚒💾ගැහැණු ගිනි නිවන භටයා
  👮💾පොලිස් නිලධාරියා
  👮‍♂️💾පොලිස් නිළධාරියා
  👮‍♀️💾පොලිස් නිළධාරිණිය
  🕵️💾රහස් පරීක්ෂකයා
  🕵️‍♂️💾අපරාධ පරීක්ෂකයා
  🕵️‍♀️💾අපරාධ පරීක්ෂකවරිය
  💂💾රාජ්‍යාරක්ෂක භටයා
  💂‍♂️💾මුරකාරයා
  💂‍♀️💾මුරකාරිණිය
  🥷💾නින්ජා
  👷💾ඉදිකිරීම් සේවකයා
  👷‍♂️💾පිරිමි ඉදිකිරීම් කම්කරුවා
  👷‍♀️💾ගැහැණු ඉදිකිරීම් කම්කරුවා
  🫅💾ඔටුන්න සහිත පුද්ගලයා
  🤴💾කුමාරයා
  👸💾කුමාරිකාව
  👳💾තලප්පාව සහිත මිනිසා
  👳‍♂️💾තලප්පාවක් සහිත මිනිසා
  👳‍♀️💾තලප්පාවක් සහිත කාන්තාව
  👲💾චීන තොප්පිය සහිත මිනිසා
  🧕💾හිස් වැසුම් සහිත කාන්තාවකි
  🤵💾ටක්සෙඩෝව ඇද සිටින පුද්ගලයා
  🤵‍♂️💾ටක්සෙඩෝවෙන් සිටින මිනිසා
  🤵‍♀️💾ටක්සෙඩෝවෙන් සිටින කාන්තාව
  👰💾වේලය දැමූ පුද්ගලයා
  👰‍♂️💾වැස්ම සහිත මිනිසා
  👰‍♀️💾වැස්ම සහිත කාන්තාව
  🤰💾ගැබිණිය
  🫃💾ගර්භනී මිනිසා
  🫄💾ගර්භනී පුද්ගලයා
  🤱💾කිරි දීම
  👩‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන කාන්තාව
  👨‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන මිනිසා
  🧑‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන පුද්ගලයා
  👼💾ළදරු සුරදූතයා
  🎅💾නත්තල් සීයා
  🤶💾නතල් ආච්චි
  🧑‍🎄💾නත්තල් සීය
  🦸💾සුපිරි වීරයා
  🦸‍♂️💾මිනිසා සුපිරි වීරයා
  🦸‍♀️💾කාන්තා සුපිරි වීරයා
  🦹💾සුපිරි දුෂ්ටයා
  🦹‍♂️💾පිරිමි සුපිරි දුෂ්ටයා
  🦹‍♀️💾කාන්තාව දුෂ්ටයා
  🧙💾මායාකරුවා
  🧙‍♂️💾පිරිමි මායාකරුවා
  🧙‍♀️💾මායාකාරිය
  🧚💾සුරඟන
  🧚‍♂️💾පිරිමි සුරඟන
  🧚‍♀️💾සුරංගනාව
  🧛💾වැම්පයර්
  🧛‍♂️💾පිරිමි වැම්පයර්
  🧛‍♀️💾ගැණු වැම්පයර්
  🧜💾දියකිඳුරු
  🧜‍♂️💾පිරිමි දියකිඳුරා
  🧜‍♀️💾දියකිඳුරා
  🧝💾එල්ෆ්
  🧝‍♂️💾පිරිමි එල්ෆ්
  🧝‍♀️💾ගෑනු එල්ෆ්
  🧞💾බහිරවයා
  🧞‍♂️💾පිරිමි බහිරවයා
  🧞‍♀️💾ගැනු බහිරවයා
  🧟💾සොම්බි
  🧟‍♂️💾පිරිමි සොම්බි
  🧟‍♀️💾ගැනු සොම්බි
  🧌💾රාක්ෂයා
  💆💾මුහුණ මසාජ් කිරීම
  💆‍♂️💾මුහුණට මසාජ් කිරීමක් ලබන මිනිසා
  💆‍♀️💾මුහුණට මසාජ් කිරීමක් ලබන කාන්තාව
  💇💾කොණ්ඩය කැපීම
  💇‍♂️💾කොණ්ඩය කපන මිනිසා
  💇‍♀️💾කොණ්ඩය කපන කාන්තාව
  🚶💾පදිකයා
  🚶‍♂️💾ඇවිදීන පිරිමියා
  🚶‍♀️💾ඇවිදීන කාන්තාව
  🧍💾පුද්ගලයා සිටගෙන සිටී
  🧍‍♂️💾මිනිසා සිටිගෙන සිටී
  🧍‍♀️💾කාන්තාව සිටිගෙන සිටී
  🧎💾දණ ගසන පුද්ගලයා
  🧎‍♂️💾මිනිසා දණ ගසයි
  🧎‍♀️💾කාන්තාව දණ ගසයි
  🧑‍🦯💾සැරයැටියක් රැගෙන යන පුද්ගලයා
  👨‍🦯💾ඒෂණ දණ්ඩක් සහිත මිනිසා
  👩‍🦯💾ඒෂණ දණ්ඩක් සහිත කාන්තාව
  🧑‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවේ සිටින පුද්ගලයා
  👨‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවක සිටින මිනිසා
  👩‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවක සිටින කාන්තාව
  🧑‍🦽💾රෝද පුටුවේ සිටින පුද්ගලයා
  👨‍🦽💾අතින් කරකන රෝද පුටුවක සිටින මිනිසා
  👩‍🦽💾අතින් කරකන රෝද පුටුවක සිටින කාන්තාව
  🏃💾දුවන්නා
  🏃‍♂️💾දුවන පිරිමියා
  🏃‍♀️💾දුවන කාන්තාව
  💃💾නැට්ටුක්කාරි
  🕺💾නටන පිරිමියා
  🕴️💾ව්‍යාාපාර ඇඳුමෙන් ඉහළ පහළ යන මිනිසා
  👯💾හා කන් ඇති මිනිසුන්
  👯‍♂️💾හා කන් ඇති පිරිමි
  👯‍♀️💾හා කන් ඇති කාන්තාව
  🧖💾හුමාල කාමරය තුළ පුද්ගලයා
  🧖‍♂️💾හුමාල කාමරය තුළ පිරිමියා
  🧖‍♀️💾හුමාල කාමරය තුළ ගැහැණිය
  🧗💾කඳු නගින පුද්ගලයා
  🧗‍♂️💾කඳු නගින පිරිමියා
  🧗‍♀️💾කඳු නගින ගැහැණිය
  🤺💾කඩු හරඹ කරු
  🏇💾අශ්ව රේස්
  ⛷️💾ස්කයි ක්‍රීඩකයා
  🏂💾හිම මත ලිස්සා යන්නා
  🏌️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩකයා
  🏌️‍♂️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන මිනිසා
  🏌️‍♀️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව
  🏄💾හිම පුවරුවේ යන්නා
  🏄‍♂️💾හිම පුවරුවේ යන මිනිසා
  🏄‍♀️💾හිම පුවරුවේ යන කාන්තාව
  🚣💾පදින බෝට්ටුව
  🚣‍♂️💾බෝට්ටුව පදින මිනිසා
  🚣‍♀️💾බෝට්ටුව පදින කාන්තාව
  🏊💾පිහිනුම්කරු
  🏊‍♂️💾පිහිනන මිනිසා
  🏊‍♀️💾පිහිනන කාන්තාව
  ⛹️💾බෝලයක් සහිත පුද්ගලයා
  ⛹️‍♂️💾බෝලයක් සහිත මිනිසා
  ⛹️‍♀️💾බෝලයක් සහිත කාන්තාව
  🏋️💾බර උසුලන්නා
  🏋️‍♂️💾බර උසුලන මිනිසා
  🏋️‍♀️💾බර උසුලන කාන්තාව
  🚴💾බයිසිකල් පදින්නා
  🚴‍♂️💾බයිසිකල් පදින මිනිසා
  🚴‍♀️💾බයිසිකල් පදින කාන්තාව
  🚵💾කඳු බයිසිකල් පදින්නා
  🚵‍♂️💾කඳු බයිසිකල් පදින මිනිසා
  🚵‍♀️💾කඳු බයිසිකල් පදින කාන්තාව
  🤸💾කරත්ත රෝදය
  🤸‍♂️💾කරත්ත රෝද කරන කාන්තාව
  🤸‍♀️💾කරත්ත රෝද කරන මිනිසා
  🤼💾මල්ලව පොර කරුවන්
  🤼‍♂️💾පිරිමි මල්ලව පොර
  🤼‍♀️💾ගැහැණු මල්ලව පොර
  🤽💾ජල පන්දු
  🤽‍♂️💾ජල පන්දු ක්‍රීඩා කරන මිනිසා
  🤽‍♀️💾ජල පන්දු ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව
  🤾💾අත් පන්දු
  🤾‍♂️💾අත් පන්දු ක්‍රීඩා කරන මිනිසා
  🤾‍♀️💾අත් පන්දු ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව
  🤹💾විජ්ජා කිරීම
  🤹‍♂️💾විජ්ජා කරන මිනිසා
  🤹‍♀️💾විජ්ජා කරන කාන්තාව
  🧘💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින පුද්ගලයා
  🧘‍♂️💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින පිරිමියා
  🧘‍♀️💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින ගැහැණිය
  🛀💾නාන පුද්ගලයා
  🛌💾ඇ‍ඳෙහි සිටින පුද්ගලයා
  🧑‍🤝‍🧑💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්
  👭💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්
  👫💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව
  👬💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්
  💏💾හාදුව
  👩‍❤️‍💋‍👨💾හාදුව: කාන්තාව සහ පිරිිමියා
  👨‍❤️‍💋‍👨💾හාදුව: පිරිිමියා සහ පිරිිමියා
  👩‍❤️‍💋‍👩💾හාදුව: කාන්තාව සහ කාන්තාව
  💑💾හදවතක් සමගින් යුවල
  👩‍❤️‍👨💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව සහ පිරිිමියා
  👨‍❤️‍👨💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා සහ පිරිිමියා
  👩‍❤️‍👩💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව සහ කාන්තාව
  👪💾පවුල
  👨‍👩‍👦💾පවුල: පිරිිමියා, කාන්තාව, සහ පිරිමි ළමයා
  👨‍👩‍👧💾පවුල: පිරිිමියා, කාන්තාව, සහ ගැහුණු ළමයා
  👨‍👩‍👧‍👦💾පවුල: පිරිිමියා, කාන්තාව, ගැහුණු ළමයා, සහ පිරිමි ළමයා
  👨‍👩‍👦‍👦💾පවුල: පිරිිමියා, කාන්තාව, පිරිමි ළමයා, සහ පිරිමි ළමයා
  👨‍👩‍👧‍👧💾පවුල: පිරිිමියා, කාන්තාව, ගැහුණු ළමයා, සහ ගැහුණු ළමයා
  👨‍👨‍👦💾පවුල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සහ පිරිමි ළමයා
  👨‍👨‍👧💾පවුල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සහ ගැහුණු ළමයා
  👨‍👨‍👧‍👦💾පවුල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, ගැහුණු ළමයා, සහ පිරිමි ළමයා
  👨‍👨‍👦‍👦💾පවුල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, පිරිමි ළමයා, සහ පිරිමි ළමයා
  👨‍👨‍👧‍👧💾පවුල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, ගැහුණු ළමයා, සහ ගැහුණු ළමයා
  👩‍👩‍👦💾පවුල: කාන්තාව, කාන්තාව, සහ පිරිමි ළමයා
  👩‍👩‍👧💾පවුල: කාන්තාව, කාන්තාව, සහ ගැහුණු ළමයා
  👩‍👩‍👧‍👦💾පවුල: කාන්තාව, කාන්තාව, ගැහුණු ළමයා, සහ පිරිමි ළමයා
  👩‍👩‍👦‍👦💾පවුල: කාන්තාව, කාන්තාව, පිරිමි ළමයා, සහ පිරිමි ළමයා
  👩‍👩‍👧‍👧💾පවුල: කාන්තාව, කාන්තාව, ගැහුණු ළමයා, සහ ගැහුණු ළමයා
  👨‍👦💾පවුල: පිරිිමියා සහ පිරිමි ළමයා
  👨‍👦‍👦💾පවුල: පිරිිමියා, පිරිමි ළමයා, සහ පිරිමි ළමයා
  👨‍👧💾පවුල: පිරිිමියා සහ ගැහුණු ළමයා
  👨‍👧‍👦💾පවුල: පිරිිමියා, ගැහුණු ළමයා, සහ පිරිමි ළමයා
  👨‍👧‍👧💾පවුල: පිරිිමියා, ගැහුණු ළමයා, සහ ගැහුණු ළමයා
  👩‍👦💾පවුල: කාන්තාව සහ පිරිමි ළමයා
  👩‍👦‍👦💾පවුල: කාන්තාව, පිරිමි ළමයා, සහ පිරිමි ළමයා
  👩‍👧💾පවුල: කාන්තාව සහ ගැහුණු ළමයා
  👩‍👧‍👦💾පවුල: කාන්තාව, ගැහුණු ළමයා, සහ පිරිමි ළමයා
  👩‍👧‍👧💾පවුල: කාන්තාව, ගැහුණු ළමයා, සහ ගැහුණු ළමයා
  🗣️💾කථා කරන හිස
  👤💾සිලුවටයෙහි උඩුකය
  👥💾සිලුවටයෙහිි උඩුකයවල්
  🫂💾මිනිස්සු බදාගන්නවා
  👣💾පා සලකුණු
  🐵 සතුන් සහ ස්වභාවය
  🐵💾වඳුරු මුහුණ
  🐒💾වඳුරා
  🦍💾ගෝරිල්ලා
  🦧💾ඔරං ඔටං
  🐶💾සුනඛ මුහුණ
  🐕💾සුනඛයා
  🦮💾මඟ පෙන්වන බල්ලා
  🐕‍🦺💾සේවා බල්ලා
  🐩💾කුඩා පූඩල් බල්ලා
  🐺💾වෘක මුහුණ
  🦊💾නරියා
  🦝💾රාකියුං
  🐱💾බළල් මුහුණ
  🐈💾බළලා
  🐈‍⬛💾කළු බළලා
  🦁💾සිංහ මුහුණ
  🐯💾කොටි මුහුණ
  🐅💾කොටියා
  🐆💾දිවියා
  🐴💾අශ්ව මුහුණ
  🫎💾ගෝනා
  🫏💾බූරුවා
  🐎💾අශ්වයා
  🦄💾යුනිකෝන් අශ්ව මුහුණ
  🦓💾සිඹ්රා
  🦌💾මුවා
  🦬💾බයිසන්
  🐮💾හරක් මුහුණ
  🐂💾ගොනා
  🐃💾දිය මීහරකා
  🐄💾එළදෙන
  🐷💾උෟරු මුහුණ
  🐖💾ඌරා
  🐗💾බෝර් ඌරු මුහුණ
  🐽💾ඌරු නහය
  🐏💾මේෂ රාශිය
  🐑💾බැටළු දෙන
  🐐💾එළුවා
  🐪💾ඔටුුවා
  🐫💾මොල්ලි දෙකේ ඔටුවා
  🦙💾ලලාමා
  🦒💾ජිරාෆ්
  🐘💾අලියා
  🦣💾මැමත්
  🦏💾රයිනෝසිරස්
  🦛💾හිපපොටේමස්
  🐭💾මී මුහුණ
  🐁💾මීයා
  🐀💾ලොකු මීයා
  🐹💾හැම්ස්ටර් මුහුණ
  🐰💾හා මුහුණ
  🐇💾හාවා
  🐿️💾දඬුලේනා
  🦫💾බීවර්
  🦔💾ඉත්තෑවා
  🦇💾වවුලා
  🐻💾වළස් මුහුණ
  🐻‍❄️💾හිම වලහා
  🐨💾කෝලා
  🐼💾පැන්ඩා මුහුණ
  🦥💾අලස
  🦦💾දියබල්ලා
  🦨💾උරුලෑවා
  🦘💾කැන්ගරු
  🦡💾බැජර්
  🐾💾අඩිි සලකුණ
  🦃💾කළුකුමා
  🐔💾කිකිළි
  🐓💾කුකුළා
  🐣💾බිත්තරයෙන් එළියට එන කුකුළු පැටියා
  🐤💾ළදරු කුකුළු පැටියා
  🐥💾ඉදිරියට මුහුණ පා සිටින ළදරු කුකුළු පැටියා
  🐦💾කුරුල්ලා
  🐧💾පෙන්ගුවින්
  🕊️💾පරෙවියා
  🦅💾උකුස්සා
  🦆💾තාරාව
  🦢💾හංසයා
  🦉💾බකමුහුණා
  🦤💾ඩෝඩෝ
  🪶💾පිහාටු
  🦩💾රණහංසයා
  🦚💾මොනරා
  🦜💾ගිරවා
  🪽💾පියාපත්
  🐦‍⬛💾black bird*
  🪿💾පාත්තයා
  🐸💾ගෙඹි මුහුණ
  🐊💾කිඹුලා
  🐢💾ඉබ්බා
  🦎💾කටුස්සා
  🐍💾නයා
  🐲💾මකර මුහුණ
  🐉💾මකරා
  🦕💾සාරූපෝඩ්
  🦖💾ටී-රෙක්ස්
  🐳💾දිය විදින තල්මසා
  🐋💾තල්මහා
  🐬💾ඩොල්ෆින්
  🦭💾සීල් මත්ස්‍යයා
  🐟💾මාළුවා
  🐠💾නිවර්තන මාළුවා
  🐡💾ඉහඳ මාළුවා
  🦈💾මෝරා
  🐙💾බූවල්ලා
  🐚💾සර්පිල කටුව
  🪸💾කොරල්
  🪼💾ජෙලිෆිෂ්
  🐌💾ගොළුබෙල්ලා
  🦋💾සමනළයා
  🐛💾මකුණා
  🐜💾කූඹියා
  🐝💾මීමැස්සා
  🪲💾කුරුමිණියා
  🐞💾ලේඩි බීටල්
  🦗💾පළගැටියා
  🪳💾කැරපොත්තා
  🕷️💾මකුළුවා
  🕸️💾මකුළු දැල
  🦂💾ගොනුස්සා
  🦟💾මදුරුවෝ
  🪰💾මැස්සා
  🪱💾පණුවා
  🦠💾ක්ෂුද්‍ර ජීවියා
  💐💾මල් පොකුර
  🌸💾චෙරි මල
  💮💾සුදු මල
  🪷💾නෙළුම්
  🏵️💾රොසට් මල
  🌹💾රෝස මල
  🥀💾මැරුණු මල
  🌺💾වද මල
  🌻💾සූරියකාන්ත මල
  🌼💾මල
  🌷💾ටියුලිප්
  🪻💾හයසින්ත්
  🌱💾බීජ පැළය
  🪴💾පෝච්චි කළ පැලය
  🌲💾සදාහරිත ශාකය
  🌳💾පතනශීල ගස
  🌴💾තාල ගස
  🌵💾පතොක්
  🌾💾ගොයම් පඳුර
  🌿💾ඔසු පැළය
  ☘️💾තුන්පෙති මල
  🍀💾උඳුපියලිය
  🍁💾මේපල් පත්‍රය
  🍂💾වැටෙන කොළය
  🍃💾සුළඟේ පාවෙන කොළ
  🪹💾හිස් කැදැල්ල
  🪺💾බිත්තර සමඟ කූඩුව
  🍎 කෑම සහ බීම
  🍄💾හතු
  🍇💾මිදි
  🍈💾කොමඩු
  🍉💾පැණි කොමඩු
  🍊💾ජමනාරං
  🍋💾ලෙමන්
  🍌💾කෙසෙල්
  🍍💾අන්නාසි
  🥭💾අඹ
  🍎💾රතු ඇපල්
  🍏💾කොළ ඇපල්
  🍐💾පෙයාස්
  🍑💾පීච්
  🍒💾චෙරිි
  🍓💾ස්ට්‍රෝෙබෙරි
  🫐💾බ්ලූබෙරී
  🥝💾කීවිෆෘට්
  🍅💾තක්කාලි
  🫒💾ඔලිව්
  🥥💾පොල්
  🥑💾අලිගැට පේර
  🍆💾වම්බටු
  🥔💾අල
  🥕💾කෑරට්
  🌽💾ඉරිඟු
  🌶️💾අමු ගම්මිරිස්
  🫑💾බෙල් පෙපර්
  🥒💾පිපිඤ්ඤ
  🥬💾හරිත කොළ
  🥦💾බ්රොකොලී
  🧄💾සුදුළුනු
  🧅💾ලූනු
  🥜💾රටකජු
  🫘💾බෝංචි
  🌰💾චෙස්ට්නට්
  🫚💾ඉඟුරු අල
  🫛💾කඩල කරල්
  🍞💾පාන්
  🥐💾කිඹුලා බනිස්
  🥖💾බෑගට් පාන්
  🫓💾පැතලි පාන්
  🥨💾ප්‍රේට්සල්
  🥯💾මුදු හැඩැති පාන්
  🥞💾පැන් කේක්
  🧇💾වැෆල්
  🧀💾චීස් පෙත්ත
  🍖💾කටුවෙහි මස්
  🍗💾කුකුළු මස් කකුළ
  🥩💾මස් කැපීම්
  🥓💾බේකන්
  🍔💾හැම්බර්ගර්
  🍟💾ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්රයිස්
  🍕💾පීසා
  🌭💾හොට්ඩොග්
  🥪💾සැන්ඩ්විච්
  🌮💾ටැකෝ
  🌯💾බුරිටෝ
  🫔💾තමලේ
  🥙💾පිරවූ පාන්
  🧆💾ෆැලෆෙල්
  🥚💾බිත්තර
  🍳💾පිසීම
  🥘💾නොගැඹුරු තැටියේ කෑම
  🍲💾ආහාර බඳුන
  🫕💾ෆොන්ඩි
  🥣💾හැන්දක් සහිත බඳුන
  🥗💾කොළ සලාදය
  🍿💾පොරි
  🧈💾බටර්
  🧂💾ලුණු
  🥫💾ටින් කළ ආහාර
  🍱💾බෙන්ටෝ පෙට්ටිය
  🍘💾සහල් විස්කෝතුව
  🍙💾රයිස් බෝල්
  🍚💾පිසින ලද සහල්
  🍛💾බත් සහ හොදි
  🍜💾උණු බඳුන
  🍝💾ස්පැගටි
  🍠💾රෝස්ට් කළ බතල
  🍢💾ඕඩන්
  🍣💾සුෂි
  🍤💾බදින ලද ඉස්සා
  🍥💾කරකැවෙුණු මාළු කේක්
  🥮💾මුන් කේක්
  🍡💾ඩැන්ගෝ
  🥟💾ඩම්ප්ලිං
  🥠💾වාසනාවන්ත කුකී
  🥡💾කෑම ගෙන යන පෙට්ටිය
  🦀💾කකුළුවා
  🦞💾පොකිරිස්සා
  🦐💾කූනිස්සා
  🦑💾දැල්ලා
  🦪💾බෙල්ලා
  🍦💾මෘදු අයිස් ක්‍රීම්
  🍧💾වර්ණ ගැන්වූ අයිස්
  🍨💾අයිස් ක්‍රීම්
  🍩💾ඩෝනට්
  🍪💾කුකී
  🎂💾උපන් දින කේක්
  🍰💾ෂෝට්කේක්
  🧁💾කප්කේක්
  🥧💾පයි
  🍫💾චොකලට් තීරුව
  🍬💾කැන්ඩි
  🍭💾ලොලිපොප්
  🍮💾කස්ටාර්ඩ්
  🍯💾හනී පොට්
  🍼💾ළදරු බෝතලය
  🥛💾කිරි වීදුරුව
  💾උණුු පානය
  🫖💾තේ පෝච්චිය
  🍵💾අඬුව රහිත තේ කෝප්පය
  🍶💾සකෙ
  🍾💾මූඩිය පනින බෝතලය
  🍷💾වයින් වීදුරුව
  🍸💾කොක්ටේල් වීදුරුව
  🍹💾නිවර්තන පානය
  🍺💾බියර් ජෝග්ගුව
  🍻💾එකිනෙක ගැටෙන බියර් ජෝගු
  🥂💾වීදුරු හැප්පවිම
  🥃💾බොන වීදුරුව
  🫗💾දියර වත් කිරීම
  🥤💾බටය සමඟ කෝප්පයක
  🧋💾බුබුලු තේ
  🧃💾බීම පෙට්ටිය
  🧉💾අත් උදව්කරුවා
  🧊💾අයිස් කැටය
  🥢💾චොප්ස්ටික්ස්
  🍽️💾පිඟාන සමගින් ගෑරප්පුව සහ පිහිය
  🍴💾ගෑරප්පුව සහ පිහිය
  🥄💾හැන්ද
  🔪💾මුළුතැන්ගෙයි පිහිය
  🫙💾භාජනය
  🏺💾ඇම්ෆෝරා
  🌍 ගමන් සහ ස්ථාන
  🌍💾යුරෝපා-අප්‍රිකාව පෙන්වන ලෝක ගෝලය
  🌎💾ඇමෙරිකාව පෙන්වන ලෝක ගෝලය
  🌏💾ආසියා-ඕස්ට්‍රේලියාව පෙන්වන ලෝක ගෝලය
  🌐💾ධ්‍රැවක රේඛා සහිත ලෝක ගෝලය
  🗺️💾ලෝක සිතියම
  🗾💾ජපානයේ සිතියම
  🧭💾මාලිමාව
  🏔️💾හිම සහිත කඳු මුදුන
  ⛰️💾කන්ද
  🌋💾ගිනිකන්ද
  🗻💾ෆීජි කන්ද
  🏕️💾කඳවුරු බැඳීම
  🏖️💾කුඩය හා මුහුද
  🏜️💾කාන්තාරය
  🏝️💾කාන්තාර දූපත
  🏞️💾ජාතික උද්‍යානය
  🏟️💾ක්‍රීඩාංගනය
  🏛️💾පැරණි ගොඩනැගිල්ල
  🏗️💾ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම
  🧱💾ගඩොල්
  🪨💾ගල
  🪵💾දැව
  🛖💾පැල්පත
  🏘️💾නිවාස ගොඩනැගිලි
  🏚️💾අත් හැර දමන ලද නිවාස ගොඩනැගිල්ල
  🏠💾නිවාස ගොඩනැගිල්ල
  🏡💾වත්ත සහිත නිවස
  🏢💾කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල
  🏣💾ජපන් තැපැල් කාර්යාලය
  🏤💾තැපැල් කාර්යාලය
  🏥💾රෝහල
  🏦💾බැංකුව
  🏨💾හෝටලය
  🏩💾පෙම් හෝටලය
  🏪💾සිල්ලර වෙළඳසල
  🏫💾පාසල
  🏬💾සිල්ලර වෙළඳ ආයතනය
  🏭💾කර්මාන්තශාලාව
  🏯💾ජපන් බලකොටුව
  🏰💾බලකොටුව
  💒💾විවාහ මංගල උත්සවය
  🗼💾ටෝනියෝ කුළුණ
  🗽💾නිදහස් ප්‍රතිමාව
  💾පල්ලිය
  🕌💾මුස්ලිම් පල්ලිය
  🛕💾හින්දු කෝවිල
  🕍💾සිනගෝගය
  ⛩️💾ෂින්ටෝ දේවස්ථානය
  🕋💾කාබා
  💾වතුර මල්
  💾කූඩාරම
  🌁💾මීදුමින් වැසුණ
  🌃💾තරු සහිත රාත්‍රිය
  🏙️💾නගරය
  🌄💾කඳුවලට ඉහළින් හිරු නැගීම
  🌅💾හිරු නැගීම
  🌆💾සන්ධ්‍යා කාලයේ නගරය
  🌇💾හිරු බැසීම
  🌉💾රාත්‍රියේදී පාලම
  ♨️💾උණු දිය උල්පත්
  🎠💾කැරවුසල් අශ්වයා
  🛝💾ක්‍රීඩා පිටියේ විනිවිදකය
  🎡💾ෆෙරිස් රෝදය
  🎢💾රෝලර් කෝස්ටර්
  💈💾බාබර් පෝල්
  🎪💾සර්කස් කූඩාරම
  🚂💾එන්ජිම
  🚃💾දුම්රිය මෝටර් රථය
  🚄💾අධිවේගී දුම්රිය
  🚅💾බුලට නාසය සහිත අධිවේගී දුම්රිය
  🚆💾දුම්රිය
  🚇💾මෙට්‍රො
  🚈💾සැහැල්ලු දුම්රිය
  🚉💾නැවතුම්පොළ
  🚊💾ට්‍රෑම්
  🚝💾මොනොරේල්
  🚞💾කඳු දුම්රිය
  🚋💾ට්‍රෑම් කාර්
  🚌💾බසය
  🚍💾ඉදිරියට එන බසය
  🚎💾ට්‍රොලි බසය
  🚐💾මිනි බසය
  🚑💾ගිලන් රථය
  🚒💾ගිනි නිවීමේ රථය
  🚓💾පොලිස් මෝටර් රථය
  🚔💾ඉදිරියට එන පොලිස් මෝටර් රථය
  🚕💾ටැක්සිය
  🚖💾ඉදිරියට එන ටැක්සිය
  🚗💾මෝටර් රථය
  🚘💾ඉදිරියට එන මෝටර් රථය
  🚙💾වැඩිදියුණු කළ වාහනය
  🛻💾කැබ් රථය
  🚚💾බෙදා හැරීමේ ට්‍රක් රථය
  🚛💾ට්‍රැක්ටර් ට්‍රේලර් ලොරිය
  🚜💾ට්‍රැක්ටරය
  🏎️💾රේසිං මෝටර් රථය
  🏍️💾මෝටර් බයිසිකලය
  🛵💾මෝටර් ස්කූටරය
  🦽💾අතින් කරකවන රෝද පුටුව
  🦼💾මෝටර් රෝද පුටුව
  🛺💾ස්වයං රික්ෂෝරථය
  🚲💾බයිසිකලය
  🛴💾පෙඩල ස්කූටරය
  🛹💾ස්කේට්බෝඩ්
  🛼💾රෝද සපත්තු
  🚏💾බස් නැවතුම
  🛣️💾මෝටර් රථ මාර්ගය
  🛤️💾දුම්රිය මාර්ගය
  🛢️💾තෙල් බැරලය
  💾ඉන්ධන පොම්පය
  🛞💾රෝදය
  🚨💾පොලිස් මෝටර් රථයේ ආලෝක ලාම්පු
  🚥💾සිරස් මාර්ග තදබද ලාම්පුව
  🚦💾තිරස් මාර්ග තදබද ලාම්පුව
  🛑💾නැවතුම් ලකුණ
  🚧💾ඉදිකිරීම
  💾නැංගුරම
  🛟💾මුදු බෝයාව
  💾නාවික බෝට්ටුව
  🛶💾ඔරුව
  🚤💾වේග බෝට්ටුව
  🛳️💾මගී නැව
  ⛴️💾පහුර
  🛥️💾මෝටර් බෝට්ටුව
  🚢💾නැව
  ✈️💾ගුවන් යානය
  🛩️💾කුඩා ගුවන් යානය
  🛫💾ගුවන් යානය පිටත්වීම
  🛬💾ගුවන් යානය පැමිණීම
  🪂💾පැරෂූටය
  💺💾ආසනය
  🚁💾හෙලිකොප්ටරය
  🚟💾එල්ලෙන දුම්රිය
  🚠💾කඳු කේබල් මාර්ගය
  🚡💾ගුවන් ට්‍රෑම් මාර්ගය
  🛰️💾චන්ද්‍රිකාව
  🚀💾රොකට්ටුව
  🛸💾පියාඹන පීරිසි
  🛎️💾බෙල්හොප් සීනුව
  🧳💾ගමන් මලු
  💾පෑතැටිය
  💾වාලුකා යන්ත්‍රය
  💾ඔරලෝසුව
  💾එලාම් ඔරලෝසුව
  ⏱️💾විරාම ඝටිකාව
  ⏲️💾කාල ගණක ඔරලෝසුව
  🕰️💾මැන්ටල්පීස් ඔරලෝසුව
  🕛💾දොළහ
  🕧💾දොළහමාර
  🕐💾එක
  🕜💾එකහමාර
  🕑💾දෙක
  🕝💾දෙකහමාර
  🕒💾තුන
  🕞💾තුනහමාර
  🕓💾හතර
  🕟💾හතරහමාර
  🕔💾පහ
  🕠💾පහමාර
  🕕💾හය
  🕡💾හයාමාර
  🕖💾හත
  🕢💾හතහමාර
  🕗💾අට
  🕣💾අටහමාර
  🕘💾නවය
  🕤💾නවයහමාර
  🕙💾දහය
  🕥💾දහයහමාර
  🕚💾එකොළහ
  🕦💾එකොළහමාර
  🌑💾නව සඳ
  🌒💾පුරපක්ෂයේ අඩසඳ
  🌓💾පළමු චතුර්ථක සඳ
  🌔💾පුරපක්ෂයේ අටවක සඳ
  🌕💾පුරසඳ
  🌖💾අවපක්ෂයේ අටවක සඳ
  🌗💾අවසන් චතුර්ථක සඳ
  🌘💾අවපක්ෂයේ අඩසඳ
  🌙💾අඩසඳ
  🌚💾නව සඳ මුහුණ
  🌛💾මුහුණ සහිත පළමු චතුර්ථක සඳ
  🌜💾මුහුණ සහිත අවසන් චතුර්ථක සඳ
  🌡️💾උෂ්ණත්ව මානය
  ☀️💾සූර්යයා
  🌝💾මුහුණ සහිත පුරසඳ
  🌞💾මුහුණ සහිත සූර්යයා
  🪐💾වටකුරු ග්‍රහයා
  💾සුදු මධ්‍යම තරුව
  🌟💾දිලෙන තරුව
  🌠💾කඩා වැටෙන තරුව
  🌌💾ක්ෂීර පථය
  ☁️💾වලාකුළ
  💾වළාකුළෙන් වැසුණ සඳ
  ⛈️💾විදුලි කෙටීම් සහ වැස්ස සහිත වලාකුළ
  🌤️💾කුඩා වලාකුළකට පිටුපසින් සඳ
  🌥️💾විශාල වලාකුළකට පිටුපසින් සඳ
  🌦️💾වැසි වලාකුළකට පිටුපසින් සඳ
  🌧️💾වැස්ස සහිත වලාකුළ
  🌨️💾හිම සහිත වලාකුළ
  🌩️💾විදුලි කෙටීම සහිත වලාකුළ
  🌪️💾ටොනාඩෝ
  🌫️💾මීදුම
  🌬️💾සුළං මුහුණත
  🌀💾සයික්ලෝනය
  🌈💾දේදුන්න
  🌂💾අකුළන ලද කුඩය
  ☂️💾කුඩය
  💾වැහි බිංදු සහිත කුඩය
  ⛱️💾බිම තිබෙන කුඩය
  💾අධි වෝලටීයතාව
  ❄️💾හිම පතුරු
  ☃️💾හිම මිනිසා
  💾හිම රහිත හිම මිනිසා
  ☄️💾වල්ග තරුව
  🔥💾ගින්න
  💧💾ජල බිංදුව
  🌊💾දිය රැල්ල
  🎃 කටයුතු
  🎃💾ජැකෝ ලැන්ටර්න්
  🎄💾නත්තල් ගස
  🎆💾ගිනිකෙළි
  🎇💾දිලිසීම
  🧨💾රතිඤ්ඤා
  💾දියමන්ති
  🎈💾බැලූනය
  🎉💾පාටි පොපර්
  🎊💾කොන්ෆෙටි බෝල්
  🎋💾තනබතා ගස
  🎍💾පයින් සැරසිල්ල
  🎎💾ජපන් බෝනික්කන්
  🎏💾කාප් ස්ට්‍රීමර්
  🎐💾දුම් නලය
  🎑💾සඳ උත්සවය
  🧧💾රතු ලියුම් කවරය
  🎀💾පීත්ත පටිය
  🎁💾ඔතන ලද තෑග්ග
  🎗️💾මතක් කිරීමේ පීත්ත පටිය
  🎟️💾ඇතුළත් වීමේ ටිකට් පත්
  🎫💾ටිකට් පත
  🎖️💾හමුදා පදක්කම
  🏆💾කුසලානය
  🏅💾ක්‍රීඩා පදක්කම
  🥇💾1වන ස්ථාන පදක්කම
  🥈💾1වන ස්ථාන පදක්කම්
  🥉💾3වන ස්ථාන පදක්කම්
  💾සොකර් බෝල්
  💾බේස්බෝල්
  🥎💾සැහැල්ලු පන්දු
  🏀💾පැසිපන්දු
  🏐💾වොලිබෝල්
  🏈💾ඇමරිකානු පාපන්දු
  🏉💾රග්බි පාපන්දු
  🎾💾ටෙනිස්
  🥏💾පියාඹන තැටිය
  🎳💾පන්දු දමන්නා
  🏏💾ක්‍රිකට් තරඟය
  🏑💾පිටියේ හොකී
  🏒💾අයිස් හොකී ස්ටික් සහ පක්
  🥍💾ලාක්‍රෝසි
  🏓💾පින්ග් පොන්ග්
  🏸💾බැඩ්මින්ටන්
  🥊💾බොක්සිං අත්වැස්ම
  🥋💾සටන් නිල ඇඳුම
  🥅💾පාපන්දු දැල
  💾හිල තුළ කොඩිය
  ⛸️💾අයිස් මත ලිස්සා යාම
  🎣💾මත්ස්‍ය ධ්‍රැවය
  🤿💾කිමිදුම් ආවරණය
  🎽💾ධාවන කමිසය
  🎿💾ස්කයි
  🛷💾හිමයානය
  🥌💾කැරකෙන ගල
  🎯💾සෘජු පහර
  🪀💾යෝ-යෝ
  🪁💾සරුංගලය
  🔫💾පිස්තෝලය
  🎱💾බිලියඩ්
  🔮💾වීදුරු බෝලය
  🪄💾මැජික් යෂ්ටිය
  🎮💾වීඩියෝ ක්‍රීඩාව
  🕹️💾ජෝයිස්ටික්
  🎰💾විදුම් යන්ත්‍රය
  🎲💾ක්‍රීඩා දාදු කැට‍ය
  🧩💾ජිග්සෝ
  🧸💾සෙල්ලම් වලසා
  🪅💾පිනාට
  🪩💾දර්පණ බෝලය
  🪆💾රුසියානු බෝනික්කන්
  ♠️💾ඉස්කෝප්පය
  ♥️💾හදවත
  ♦️💾දියමන්තිය
  ♣️💾කලාබර
  ♟️💾චෙස් ඉත්තා
  🃏💾ජෝකර්
  🀄💾මහජොන්ග් රතු මකරා
  🎴💾මල් ක්‍රීඩා කරන කාඩ්පත්
  🎭💾අභිවාහ්‍ය කලා
  🖼️💾පින්තූරය සහිත රාමුව
  🎨💾කලා පුවරුව
  🧵💾නූල්
  🪡💾මහන ඉඳිකටුව
  🧶💾කැටිනූල්
  🪢💾ගැටය
  👓 වස්තූන්
  👓💾කණ්ණාඩි
  🕶️💾අව් කණ්ණාඩි
  🥽💾ඇස් ආවරණ
  🥼💾පරීක්ෂණාගාර කබාය
  🦺💾ආරක්ෂක බැනියම
  👔💾ගෙළ පටිය
  👕💾ටී-ෂර්ටය
  👖💾දිග කලිසම්
  🧣💾උතුරුසළුව
  🧤💾අත්වැසුම්
  🧥💾කබාය
  🧦💾මේස්
  👗💾ගවුම
  👘💾කිමොනාව
  🥻💾සාරිය
  🩱💾තනි-කොටස් පිහිනුම් ඇඳුම
  🩲💾සංක්ෂිප්තයන්
  🩳💾කොට කලිසම්
  👙💾බිකිනිය
  👚💾කාන්තා ඇඳුම්
  🪭💾නැමීමේ අත් විදුලි පංකාව
  👛💾පර්ස් එක
  👜💾අත් බෑගය
  👝💾පසුම්බිය
  🛍️💾ෂොපින් බෑග්
  🎒💾පිටේ බැඳන් යන පාසැල් බෑගය
  🩴💾පටි සෙරෙප්පුව
  👞💾පිරිමිි සපත්තුව
  👟💾දිවීමේ සපත්තුව
  🥾💾ඇවිදීමේ බූට්
  🥿💾පැතලි සපත්තු
  👠💾අඩි උස සපත්තුව
  👡💾කාන්තා පටි සපත්තුව
  🩰💾බැලට් සපත්තු
  👢💾කාන්තා බූට් සපත්තුව
  🪮💾හිසකෙස් එකතු කරණය
  👑💾ඔටුන්න
  👒💾කාන්තා හිස් වැසුම
  🎩💾උස තොප්පිය
  🎓💾උපාධි තොප්පිය
  🧢💾බිල්ඩ් තොප්පිය
  🪖💾හමුදා හිස් වැස්ම
  ⛑️💾සුදු කුරුසය සහිත හෙල්මටය
  📿💾යාඥා මාලය
  💄💾තොල් ආලේපන
  💍💾මුදුව
  💎💾මැණික් ගල
  🔇💾ස්පීකරය ක්‍රියාවිරහිතයි
  🔈💾ස්පීකරය
  🔉💾ස්පීකරය ක්‍රියාත්මකයි
  🔊💾ස්පීකර ශබ්දය වැඩි
  📢💾ශබ්දවාහිනිය
  📣💾මෙගාෆෝනය
  📯💾තැපැල් නලාව
  🔔💾සීනුව
  🔕💾ඉරකින් කැපූ සීනුව
  🎼💾සංගීත තාරතාව
  🎵💾සංගීත ස්වරය
  🎶💾සංගීත ස්වර
  🎙️💾චිත්‍රාගාර මයික්‍රෆෝනය
  🎚️💾ලෙවල් ස්ලයිඩරය
  🎛️💾පාලන බොත්තම්
  🎤💾මයික්‍රෆෝනය
  🎧💾හෙඩ්ෆෝනය
  📻💾රෝඩියෝව
  🎷💾සැක්සෆෝනය
  🪗💾එකෝඩින්
  🎸💾ගිටාරය
  🎹💾සංගීතමය යතුරු පුවරුව
  🎺💾ට්‍රම්පට්
  🎻💾වයලීනය
  🪕💾බන්ජෝ
  🥁💾බෙරය
  🪘💾දිගු බෙර
  🪇💾මාරකාස්
  🪈💾නළාව
  📱💾ජංගම දුරකථනය
  📲💾ඊතලයක් සහිත ජංගම දුරකථනය
  ☎️💾ටෙලිෆෝනය
  📞💾දුරකථන ග්‍රාහකය
  📟💾පේජරය
  📠💾ෆැක්ස් යන්ත්‍රය
  🔋💾බැටරිය
  🪫💾බැටරි අඩු
  🔌💾විදුලි පේනුව
  💻💾ලැප්ටොප් පරිගණකය
  🖥️💾ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකය
  🖨️💾මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
  ⌨️💾යතුරු පුවරුව
  🖱️💾පරිගණක මූසිකය
  🖲️💾ට්‍රැක්බෝල්
  💽💾මිනිඩිස්ක්
  💾💾සුනම්‍ය තැටිය
  💿💾ප්‍රකාශ තැටිය
  📀💾ඩීවීඩී
  🧮💾ඇබකසය
  🎥💾චිත්‍රපට කැමරාව
  🎞️💾චිත්‍රපට රාමු
  📽️💾චිත්‍රපට ප්‍රොෙජක්ටරය
  🎬💾ක්ලැපර් බෝඩ්
  📺💾රූපවාහිනිය
  📷💾කැමරාව
  📸💾ෆ්ලෑෂරය සහිත කැමරාව
  📹💾වීඩියෝ කැමරාව
  📼💾වීඩියෝ කැසටය
  🔍💾වමට යොමු වූ විශාලන කාචය
  🔎💾දකුණට යොමු වූ විශාලන කාචය
  🕯️💾ඉටිපන්දම
  💡💾විදුලි බුබුළ
  🔦💾ෆ්ලෑෂ්ලයිට්
  🏮💾රතු කඩදාසි පහන
  🪔💾දියා ලාම්පුව
  📔💾අලංකාර කවරයක් සහිත සටහන් පොත
  📕💾වැසූ පොත
  📖💾විවෘත පොත
  📗💾කොළ පොත
  📘💾නිල් පොත
  📙💾තැඹිලි පොත
  📚💾පොත්
  📓💾සටහන් පොත
  📒💾ලෙජරය
  📃💾රෝල් වූ පිටුව
  📜💾ස්ක්‍රොල්
  📄💾ඉහළට මුහුණත ඇති පිටුව
  📰💾පුවත් පත
  🗞️💾රෝල් කළ පුවත් පත
  📑💾පිටු සලකුණු ටැබ
  🔖💾පිටු සලකුණ
  🏷️💾ලේබලය
  💰💾මුදල් බෑගය
  🪙💾කාසිය
  💴💾යෙන් බැංකු නෝට්ටුව
  💵💾ඩොලර් බැංකු නෝට්ටුව
  💶💾යූරෝ බැංකු නෝට්ටුව
  💷💾පවුම් බැංකු නෝට්ටුව
  💸💾පියාපත් ඇති මුදල්
  💳💾ණය කාඩ්පත
  🧾💾රිසිට් පත
  💹💾යෙන් සමග වැඩිවන ප්‍රස්තාරය
  ✉️💾ලියුම් කවරය
  📧💾ඊ-තැපෑල
  📨💾ලැබෙන ලියුම
  📩💾ඊතලය සහිත ලියුම් කවරය
  📤💾යන ලිපි තැටිය
  📥💾එන ලිපි තැටිය
  📦💾ඇසුරුම
  📫💾කොඩියක් සහිත වැසූ තැපැල් පෙට්ටිය
  📪💾පහතට දැමූ කොඩියක් ඇති තැපැල් පෙට්ටිය
  📬💾නංවන ලද කොඩියක් ඇති තැපැල් පෙට්ටිය
  📭💾පහතට දැමූ කොඩියක් ඇති තැපැල් පෙට්ටි
  📮💾තැපැල් පෙට්ටිය
  🗳️💾ඡන්ද පත්‍රිකාව සහිත ඡන්ද පෙට්ටිය
  ✏️💾පැන්සල
  ✒️💾කළු කටු පෑන
  🖋️💾තීන්ත පෑන
  🖊️💾පෑන
  🖌️💾තීන්ත බුරුසුව
  🖍️💾පාට හුණු කූර
  📝💾මෙමෝව
  💼💾ලිපිපෙට්ටිය
  📁💾ගොනු ෆෝල්ඩරය
  📂💾විවෘත ගොනු ෆෝල්ඩරය
  🗂️💾කාඩ් ඉන්ඩෙක්ස් ඩිවයිඩර්ස්
  📅💾දින දර්ශනය
  📆💾කොළ ඉරන දින දර්ශනය
  🗒️💾ස්පයිරල් සටහන් පෑඩය
  🗓️💾ස්පයිරල් දින දර්ශනය
  📇💾කාඩ්පත් දර්ශකය
  📈💾ප්‍රස්තාරය ඉහළ නැගීම
  📉💾ප්‍රස්තාරය පහළ බැසීම
  📊💾තීරු ප්‍රස්තාරය
  📋💾කලිප්බෝඩ්
  📌💾පුෂ්පින්
  📍💾රවුම් පුෂ්පින්
  📎💾කඩදාසි ඇමුණුම් ක්ලිපය
  🖇️💾සම්බන්ධිත කඩදාසි ඇමුණුම් ක්ලිප
  📏💾කෙලින් රූල
  📐💾ත්‍රිකෝණාකාර රූල
  ✂️💾කතුර
  🗃️💾කාඩ්පත් ගොනු පෙට්ටිය
  🗄️💾ගොනු කැබිනට්ටුව
  🗑️💾අපද්‍රව්‍ය කූඩය
  🔒💾අගුල
  🔓💾ඇරුණ අගුල
  🔏💾පෑන සහිත අගුල
  🔐💾යතුර සහිත වැසූ අගුල
  🔑💾යතුර
  🗝️💾පැරණි යතුර
  🔨💾මිටිය
  🪓💾පොරොව
  ⛏️💾කටුව
  ⚒️💾මිටිය සහ කටුව
  🛠️💾මිටිය සහ රෙංචිය
  🗡️💾කිරිච්චිය
  ⚔️💾හරහට තැබූ කඩු
  💣💾බෝම්බය
  🪃💾බූමරංගය
  🏹💾දුන්න සහ ඊතලය
  🛡️💾පලිහ
  🪚💾වඩු වැඩ කියත
  🔧💾රෙංචිය
  🪛💾ඉස්කුරුප්පු නියන
  🔩💾නට් ඇන්ඩ් බෝල්ට්
  ⚙️💾ගියරය
  🗜️💾සම්පීඩකය
  ⚖️💾තුලන තරාදිය
  🦯💾ඒෂණ දණ්ඩ
  🔗💾ගාන්චුව
  ⛓️💾දම්වැල්
  🪝💾කොක්ක
  🧰💾මෙවලම් පෙට්ටිය
  🧲💾චුම්බකය
  🪜💾ඉණිමඟ
  ⚗️💾ආස්‍රැත පාත්‍රය
  🧪💾පරීක්ෂණ නලය
  🧫💾පෙට්‍ට්‍රි දීසිය
  🧬💾ඩීඑන්ඒ
  🔬💾අණ්වීක්ෂය
  🔭💾දුරේක්ෂය
  📡💾චන්ද්‍රිකා අැන්ටනාව
  💉💾සිරින්ජය
  🩸💾ලේ බින්දුව
  💊💾වර්තිකාව
  🩹💾ඇලෙන වෙළුම් පටිය
  🩼💾කිහිලිකරුව
  🩺💾වෙද නළාව
  🩻💾එක්ස්-රේ
  🚪💾දොර
  🛗💾සෝපානය
  🪞💾කැඩපත
  🪟💾කවුළුව
  🛏️💾ඇඳ
  🛋️💾කුඩා ඇඳ සහ ලාම්පුව
  🪑💾පුටුව
  🚽💾වැසිකිළිය
  🪠💾ජලනල පොම්පය
  🚿💾වතුර මල
  🛁💾නාන බේසම
  🪤💾මී කතුර
  🪒💾දැළි පිහිය
  🧴💾ලෝෂන් බෝතලය
  🧷💾ආරක්ෂිත පින්
  🧹💾කොස්ස
  🧺💾කූඩය
  🧻💾කඩදාසි රෝල්
  🪣💾බාල්දිය
  🧼💾සබන්
  🫧💾බුබුළු
  🪥💾දත් බුරුසුව
  🧽💾ස්පොන්ජ්
  🧯💾ගිනි නිවනය
  🛒💾සාප්පු කරත්තය
  🚬💾දුම
  ⚰️💾මිනී පෙට්ටිය
  🪦💾මුදුන්ගල
  ⚱️💾භෂ්මාවශේෂ බඳුන
  🧿💾නාසාර් සුවඳ
  🪬💾හම්සා
  🗿💾මොආයි
  🪧💾පුවරුව
  🪪💾හැඳුනුම්පත
  🏧 සංකේත සහ සංඥා
  🏧💾ATM ලකුණ
  🚮💾අපද්‍රව්‍ය බඳුනට දමන ලකුණ
  🚰💾පිරිසිදු පානීය ජලය
  💾රෝද පුටුව
  🚹💾පිරිමියාගේ කාමරය
  🚺💾කාන්තාවගේ කාමරය
  🚻💾විවේක කාමරය
  🚼💾ළදරු සංකේතය
  🚾💾ජල මුද්‍රිත වැසිකිළි කට්ටලය
  🛂💾ගමන් බලපත්‍ර පාලනය
  🛃💾රේගුව
  🛄💾ගමන් මළු හිමිකම්
  🛅💾ගමන් මළු දමා යාම
  ⚠️💾අවවාදය
  🚸💾ළමයින් පාර හරහා මාරු වීම
  💾ඇතුළු වීම තහනම්
  🚫💾තහනම්ය
  🚳💾බයිසිකල්වලට තහනම්
  🚭💾දුම්බීම තහනම්
  🚯💾අපද්‍රව්‍ය දැමීම තහනම්
  🚱💾පානීය-නොවන ජලය
  🚷💾පදිකයන්ට තහනම්
  📵💾ජංගම දුරකථන තහනම්
  🔞💾දහඅටට අඩු කිසිවෙක් නැත
  ☢️💾විකිරණශීලී
  ☣️💾ජෛව අනතුරුදායක
  ⬆️💾උඩු ඊතලය
  ↗️💾උඩු-දකුණු ඊතලය
  ➡️💾දකුණු ඊතලය
  ↘️💾යටි-දකුණු ඊතලය
  ⬇️💾යටි ඊතලය
  ↙️💾යටි-වම් ඊතලය
  ⬅️💾වම් ඊතලය
  ↖️💾උඩු-වම් ඊතලය
  ↕️💾උඩු-යටි ඊතලය
  ↔️💾වම්-දකුණු ඊතලය
  ↩️💾වමට රවුම් වූ දකුණු ඊතලය
  ↪️💾දකුණට රවුම් වූ වම් ඊතලය
  ⤴️💾ඉහළට රවුම් වූ දකුණු ඊතලය
  ⤵️💾පහළට රවුම් වූ දකුණු ඊතලය
  🔃💾දක්ෂිණාවර්ත සිරස් ඊතල
  🔄💾වාමාවර්ත ඊතල බොත්තම
  🔙💾පසු ඊතලය
  🔚💾අවසානයට ඊතලය
  🔛💾ක්‍රියාත්මකයි! ඊතලය
  🔜💾ඉක්මන් ඊතලය
  🔝💾ඉහළ ඊතලය
  🛐💾පූජනීය ස්ථානය
  ⚛️💾පරමාණුවේ සංකේතය
  🕉️💾ඕම්
  ✡️💾ස්ටාර් ඔෆ් ඩේවිඩ්
  ☸️💾ධර්ම චක්‍රය
  ☯️💾යින් යැන්
  ✝️💾ලතින් කුරුසය
  ☦️💾සාධාර්මික කුරුසය
  ☪️💾අඩසඳ සහ තරුව
  ☮️💾සාම සංකේතය
  🕎💾මෙනොරා
  🔯💾තිත් සහිත කොණ්-6 තරුව
  🪯💾ඛණ්ඩ
  💾මේෂ
  💾වෘෂභ
  💾මිථුන
  💾කටක
  💾සිංහ
  💾කන්‍යා
  💾තුලා
  💾වෘශ්චික
  💾ධනු
  💾මකර
  💾කුම්භ
  💾මීන
  💾ඔෆිකස්
  🔀💾ඛණ්ඩ කළවම් කිරීමේ බොත්තම
  🔁💾පුනරාවර්තන බොත්තම
  🔂💾ඒකල පුනරාවර්තන බොත්තම
  ▶️💾ධාවන බොත්තම
  💾වේග-ධාවන බොත්තම
  ⏭️💾ඊළඟ ඛණ්ඩය බොත්තම
  ⏯️💾ධාවන හෝ විරාම බොත්තම
  ◀️💾ආපස්සට බොත්තම
  💾වේගයෙන් ආපස්සට බොත්තම
  ⏮️💾අවසන් ඛණ්ඩය බොත්තම
  🔼💾ඉහළට බොත්තම
  💾වේගයෙන් ඉහළට බොත්තම
  🔽💾පහළට බොත්තම
  💾වේගයෙන් පහළට බොත්තම
  ⏸️💾විරාම බොත්තම
  ⏹️💾නැවැත්වීමේ බොත්තම
  ⏺️💾පටිගත කිරීමේ බොත්තම
  ⏏️💾පිටතට ගැනීමේ බොත්තම
  🎦💾සිනමාව
  🔅💾අඳුරු කිරීමේ බොත්තම
  🔆💾දීප්තිය බොත්තම
  📶💾ඇන්ටනා තීරු
  🛜💾රැහැන් රහිත
  📳💾කම්පන ප්‍රකාරය
  📴💾ජංගම දුරකථනය ක්‍රියාවිරහිතයි
  ♀️💾ස්ත්‍රී ලකුණ
  ♂️💾පුරුෂ ලකුණ
  ⚧️💾සංක්‍රාන්ති ලිංගික සංකේතය
  ✖️💾ගුණ කිරීම
  💾ධන
  💾ඍණ
  💾බෙදීම
  🟰💾විශාල සමාන ලකුණ
  ♾️💾අනන්තය
  ‼️💾ද්වි විස්මයාර්ථ ලකුණ
  ⁉️💾විස්මයාර්ථ ප්‍රශ්නයාර්ථ ලකුණ
  💾ප්‍රශ්නයාර්ථ ලකුණ
  💾සුදු ප්‍රශ්නයාර්ථ ලකුණ
  💾සුදු විස්මයාර්ථ ලකුණ
  💾විස්මයාර්ථ ලකුණ
  〰️💾රැළි සහිත කෙටි ඉර
  💱💾මුදල් හුවමාරුව
  💲💾බර ඩොලර් ලකුණ
  ⚕️💾වෛද්‍ය සංකේතය
  ♻️💾ප්‍රතිචක්‍රීකරණ සංකේතය
  ⚜️💾ප්‍රංශයේ රාජ්‍ය සලකුණ
  🔱💾ත්‍රිශූලය
  📛💾නම් ලාංඡනය
  🔰💾නවකයා පිළිබඳ ජපන් සංකේතය
  💾බර විශාල රෝදය
  💾සුදු බර හරි ලකුණ
  ☑️💾හරි ලකුණ සහිත ඡන්ද පෙට්ටිය
  ✔️💾බර හරි ලකුණ
  💾කතිර ලකුණ
  💾කතිර ලකුණු බොත්තම
  💾රැළි ලූපය
  💾ද්වි රැළි ලූපය
  〽️💾කොටසක් වෙනස් කිරීමේ ලකුණ
  ✳️💾ගරාදි අටේ තරු ලකුණ
  ✴️💾කොණ් අටේ තරුව
  ❇️💾දිදුලන
  ©️💾කතුහිමිකම
  ®️💾ලියාපදිංචි
  ™️💾වෙළඳ ලකුණ
  #️⃣💾පියන: #
  *️⃣💾පියන: *
  0️⃣💾පියන: 0
  1️⃣💾පියන: 1
  2️⃣💾පියන: 2
  3️⃣💾පියන: 3
  4️⃣💾පියන: 4
  5️⃣💾පියන: 5
  6️⃣💾පියන: 6
  7️⃣💾පියන: 7
  8️⃣💾පියන: 8
  9️⃣💾පියන: 9
  🔟💾පියන: 10
  🔠💾ලතින් කැපිටල් අකුරු අදානය
  🔡💾ලතින් සිම්පල් අකුරු ආදානය
  🔢💾අංක ආදානය
  🔣💾සංකේත ආදානය
  🔤💾ලතින් අකුරු ආදානය
  🅰️💾a බොත්තම
  🆎💾ab බොත්තම
  🅱️💾b බොත්තම
  🆑💾CL බොත්තම
  🆒💾COOL බොත්තම
  🆓💾FREE බොත්තම
  ℹ️💾තොරතුරු මූලාශ්‍රය
  🆔💾ID බොත්තම
  Ⓜ️💾රවුම් M
  🆕💾රවුම් new
  🆖💾හතරැස් ng
  🅾️💾o බොත්තම
  🆗💾හතරැස් ok
  🅿️💾p බොත්තම
  🆘💾හතරැස් sos
  🆙💾up! බොත්තම
  🆚💾හතරැස් vs
  🈁💾හතරැස් katakana koko
  🈂️💾හතරැස් katakana sa
  🈷️💾හතරැස් සඳ සංකල්ප ලකුණ
  🈶💾හතරැස් පැවතීම සංකල්ප ලකුණ
  🈯💾හතරැස් ඇඟිලි සංකල්ප ලකුණ
  🉐💾හතරැස් වාසි සංකල්ප ලකුණ
  🈹💾හතරැස් බෙදීම් සංකල්ප ලකුණ
  🈚💾හතරැස් සෘණ සංකල්ප ලකුණ
  🈲💾හතරැස් තහනම් සංකල්ප ලකුණ
  🉑💾හතරැස් පිළිගැනීම් සංකල්ප ලකුණ
  🈸💾හතරැස් යෙදීම් සංකල්ප ලකුණ
  🈴💾හතරැස් එක්ව සංකල්ප ලකුණ
  🈳💾හතරැස් හිස් සංකල්ප ලකුණ
  ㊗️💾හතරැස් සුබ පැතුම් සංකල්ප ලකුණ
  ㊙️💾හතරැස් රහස් සංකල්ප ලකුණ
  🈺💾හතරැස් ක්‍රියා කරමින් සංකල්ප ලකුණ
  🈵💾හතරැස් පූර්ණයි සංකල්ප ලකුණ
  🔴💾රතු රවුම
  🟠💾තැඹිලි රවුම
  🟡💾කහ රවුම
  🟢💾කොළ රවුම
  🔵💾නිල් රවුම
  🟣💾දම් රවුම
  🟤💾දුඹුරු රවුම
  💾කළු රවුම
  💾සුදු රවුම
  🟥💾රතු චතුරස්‍රය
  🟧💾තැඹිලි චතුරස්‍රය
  🟨💾කහ චතුරස්‍රය
  🟩💾කොළ චතුරස්‍රය
  🟦💾නිල චතුරස්‍රය
  🟪💾දම් චතුරස්‍රය
  🟫💾දුඹුරු චතුරස්‍රය
  💾කළු විශාල කොටුව
  💾සුදු විශාල කොටුව
  ◼️💾කළු මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කොටුව
  ◻️💾සුදු මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කොටුව
  💾කළු මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ-කුඩා කොටුව
  💾සුදු මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ-කුඩා කොටුව
  ▪️💾කළු කුඩා කොටුව
  ▫️💾සුදු කුඩා කොටුව
  🔶💾විශාල තැඹිලි දියමන්තිය
  🔷💾විශාාල නිල් දියමන්තිය
  🔸💾කුඩා තැඹිලි දියමන්තිය
  🔹💾කුඩා නිල් දියමන්තිය
  🔺💾ඉහළට යොමු වූ රතු ත්‍රිකෝණය
  🔻💾පහළට යොමු වූ රතු ත්‍රිකෝණය
  💠💾තිතක් සහිත දියමන්තිය
  🔘💾රේඩියෝ බොත්තම
  🔳💾සුදු හතරැස් බොත්තම
  🔲💾කළු හතරැස් බොත්තම
  🏁 කොඩි
  🏁💾කොටු කොඩිය
  🚩💾ත්‍රිකෝණාකාර කොඩිය
  🎌💾හරහට දැමූ කොඩි
  🏴💾වැනෙන කළු කොඩිය
  🏳️💾වැනෙන කොඩිය
  🏳️‍🌈💾දේදුනු කොඩිය
  🏳️‍⚧️💾සංක්‍රාන්ති ලිංගික කොඩිය
  🏴‍☠️💾මුහුදු කොල්ලකාර කොඩිය
  🇦🇨💾කොඩිය: ඇසෙන්ෂන් දිවයින
  🇦🇩💾කොඩිය: ඇන්ඩෝරාව
  🇦🇪💾කොඩිය: එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යය
  🇦🇫💾කොඩිය: ඇෆ්ගනිස්ථානය
  🇦🇬💾කොඩිය: ඇන්ටිගුවා සහ බාබියුඩාව
  🇦🇮💾කොඩිය: ඇන්ගුයිලාව
  🇦🇱💾කොඩිය: ඇල්බේනියාව
  🇦🇲💾කොඩිය: ආර්මේනියාව
  🇦🇴💾කොඩිය: ඇන්ගෝලාව
  🇦🇶💾කොඩිය: ඇන්ටාක්ටිකාව
  🇦🇷💾කොඩිය: ආර්ජෙන්ටිනාව
  🇦🇸💾කොඩිය: ඇමරිකානු සැමෝවා
  🇦🇹💾කොඩිය: ඔස්ට්‍රියාව
  🇦🇺💾කොඩිය: ඕස්ට්‍රේලියාව
  🇦🇼💾කොඩිය: අරූබා
  🇦🇽💾කොඩිය: ඕලන්ඩ් දූපත්
  🇦🇿💾කොඩිය: අසර්බයිජානය
  🇧🇦💾කොඩිය: බොස්නියාව සහ හර්සගොවීනාව
  🇧🇧💾කොඩිය: බාබඩෝස්
  🇧🇩💾කොඩිය: බංග්ලාදේශය
  🇧🇪💾කොඩිය: බෙල්ජියම
  🇧🇫💾කොඩිය: බර්කිනා ෆාසෝ
  🇧🇬💾කොඩිය: බල්ගේරියාව
  🇧🇭💾කොඩිය: බහරේන්
  🇧🇮💾කොඩිය: බුරුන්දි
  🇧🇯💾කොඩිය: බෙනින්
  🇧🇱💾කොඩිය: ශාන්ත බර්තලෙමි
  🇧🇲💾කොඩිය: බර්මියුඩා
  🇧🇳💾කොඩිය: බෲනායි
  🇧🇴💾කොඩිය: බොලීවියාව
  🇧🇶💾කොඩිය: කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය
  🇧🇷💾කොඩිය: බ්‍රසීලය
  🇧🇸💾කොඩිය: බහමාස්
  🇧🇹💾කොඩිය: භූතානය
  🇧🇻💾කොඩිය: බුවට් දුපත්
  🇧🇼💾කොඩිය: බොට්ස්වානා
  🇧🇾💾කොඩිය: බෙලරුස්
  🇧🇿💾කොඩිය: බෙලීස්
  🇨🇦💾කොඩිය: කැනඩාව
  🇨🇨💾කොඩිය: කොකෝස් දූපත්
  🇨🇩💾කොඩිය: කොංගෝව (ඩීආර්සී)
  🇨🇫💾කොඩිය: මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය
  🇨🇬💾කොඩිය: කොංගො - බ්‍රසාවිල්
  🇨🇭💾කොඩිය: ස්විස්ටර්ලන්තය
  🇨🇮💾කොඩිය: කෝට් දි අයිවරි
  🇨🇰💾කොඩිය: කුක් දූපත්
  🇨🇱💾කොඩිය: චිලී
  🇨🇲💾කොඩිය: කැමරූන්
  🇨🇳💾කොඩිය: චීනය
  🇨🇴💾කොඩිය: කොළොම්බියාව
  🇨🇵💾කොඩිය: ක්ලීපර්ටන් දූපත
  🇨🇷💾කොඩිය: කොස්ටරිකාව
  🇨🇺💾කොඩිය: කියුබාව
  🇨🇻💾කොඩිය: කේප් වර්ඩ්
  🇨🇼💾කොඩිය: කුරකාවෝ
  🇨🇽💾කොඩිය: ක්‍රිස්මස් දූපත
  🇨🇾💾කොඩිය: සයිප්‍රසය
  🇨🇿💾කොඩිය: චෙචියාව
  🇩🇪💾කොඩිය: ජර්මනිය
  🇩🇬💾කොඩිය: දියාගෝ ගාර්සියා
  🇩🇯💾කොඩිය: ජිබුටි
  🇩🇰💾කොඩිය: ඩෙන්මාර්කය
  🇩🇲💾කොඩිය: ඩොමිනිකාව
  🇩🇴💾කොඩිය: ඩොමිනිකා ජනරජය
  🇩🇿💾කොඩිය: ඇල්ජීරියාව
  🇪🇦💾කොඩිය: සෙයුටා සහ මෙලිල්ලා
  🇪🇨💾කොඩිය: ඉක්වදෝරය
  🇪🇪💾කොඩිය: එස්තෝනියාව
  🇪🇬💾කොඩිය: ඊජිප්තුව
  🇪🇭💾කොඩිය: බටහිර සහරාව
  🇪🇷💾කොඩිය: එරිත්‍රියාව
  🇪🇸💾කොඩිය: ස්පාඤ්ඤය
  🇪🇹💾කොඩිය: ඉතියෝපියාව
  🇪🇺💾කොඩිය: යුරෝපා සංගමය
  🇫🇮💾කොඩිය: ෆින්ලන්තය
  🇫🇯💾කොඩිය: ෆීජී
  🇫🇰💾කොඩිය: ෆෝක්ලන්ත දූපත්
  🇫🇲💾කොඩිය: මයික්‍රොනීසියාව
  🇫🇴💾කොඩිය: ෆැරෝ දූපත්
  🇫🇷💾කොඩිය: ප්‍රංශය
  🇬🇦💾කොඩිය: ගැබොන්
  🇬🇧💾කොඩිය: එක්සත් රාජධානිය
  🇬🇩💾කොඩිය: ග්‍රැනඩාව
  🇬🇪💾කොඩිය: ජෝර්ජියාව
  🇬🇫💾කොඩිය: ප්‍රංශ ගයනාව
  🇬🇬💾කොඩිය: ගර්න්සිය
  🇬🇭💾කොඩිය: ඝානාව
  🇬🇮💾කොඩිය: ජිබ්‍රෝල්ටාව
  🇬🇱💾කොඩිය: ග්‍රීන්ලන්තය
  🇬🇲💾කොඩිය: ගැම්බියාව
  🇬🇳💾කොඩිය: ගිණියාව
  🇬🇵💾කොඩිය: ග්වෝඩලෝප්
  🇬🇶💾කොඩිය: සමක ගිනියාව
  🇬🇷💾කොඩිය: ග්‍රීසිය
  🇬🇸💾කොඩිය: දකුණු ජෝර්ජියාව සහ දකුණු සැන්ඩ්විච් දූපත්
  🇬🇹💾කොඩිය: ගෝතමාලාව
  🇬🇺💾කොඩිය: ගුවාම්
  🇬🇼💾කොඩිය: ගිනි බිසව්
  🇬🇾💾කොඩිය: ගයනාව
  🇭🇰💾කොඩිය: හොංකොං විශේෂ පරිපාලන කලාපය චීනය
  🇭🇲💾කොඩිය: හර්ඩ් දූපත සහ මැක්ඩොනල්ඩ් දූපත්
  🇭🇳💾කොඩිය: හොන්ඩුරාස්
  🇭🇷💾කොඩිය: ක්‍රොඒෂියාව
  🇭🇹💾කොඩිය: හයිටි
  🇭🇺💾කොඩිය: හන්ගේරියාව
  🇮🇨💾කොඩිය: කැනරි සූපත්
  🇮🇩💾කොඩිය: ඉන්දුනීසියාව
  🇮🇪💾කොඩිය: අයර්ලන්තය
  🇮🇱💾කොඩිය: ඊශ්‍රායලය
  🇮🇲💾කොඩිය: අයිල් ඔෆ් මෑන්
  🇮🇳💾කොඩිය: ඉන්දියාව
  🇮🇴💾කොඩිය: බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දීය සාගර බල ප්‍රදේශය
  🇮🇶💾කොඩිය: ඉරාකය
  🇮🇷💾කොඩිය: ඉරානය
  🇮🇸💾කොඩිය: අයිස්ලන්තය
  🇮🇹💾කොඩිය: ඉතාලිය
  🇯🇪💾කොඩිය: ජර්සි
  🇯🇲💾කොඩිය: ජැමෙයිකාව
  🇯🇴💾කොඩිය: ජෝර්දානය
  🇯🇵💾කොඩිය: ජපානය
  🇰🇪💾කොඩිය: කෙන්යාව
  🇰🇬💾කොඩිය: කිර්ගිස්තානය
  🇰🇭💾කොඩිය: කාම්බෝජය
  🇰🇮💾කොඩිය: කිරිබති
  🇰🇲💾කොඩිය: කොමොරෝස්
  🇰🇳💾කොඩිය: ශාන්ත කිට්ස් සහ නේවිස්
  🇰🇵💾කොඩිය: උතුරු කොරියාව
  🇰🇷💾කොඩිය: දකුණු කොරියාව
  🇰🇼💾කොඩිය: කුවේටය
  🇰🇾💾කොඩිය: කේමන් දූපත්
  🇰🇿💾කොඩිය: කසකස්තානය
  🇱🇦💾කොඩිය: ලාඕසය
  🇱🇧💾කොඩිය: ලෙබනනය
  🇱🇨💾කොඩිය: ශාන්ත ලුසියා
  🇱🇮💾කොඩිය: ලික්ටන්ස්ටයින්
  🇱🇰💾කොඩිය: ශ්‍රී ලංකාව
  🇱🇷💾කොඩිය: ලයිබීරියාව
  🇱🇸💾කොඩිය: ලෙසතෝ
  🇱🇹💾කොඩිය: ලිතුවේනියාව
  🇱🇺💾කොඩිය: ලක්ශම්බර්ග්
  🇱🇻💾කොඩිය: ලැට්වියාව
  🇱🇾💾කොඩිය: ලිබියාව
  🇲🇦💾කොඩිය: මොරොක්කෝව
  🇲🇨💾කොඩිය: මොනාකෝව
  🇲🇩💾කොඩිය: මොල්ඩෝවාව
  🇲🇪💾කොඩිය: මොන්ටෙනීග්‍රෝ
  🇲🇫💾කොඩිය: ශාන්ත මාර්ටින්
  🇲🇬💾කොඩිය: මැඩගස්කරය
  🇲🇭💾කොඩිය: මාෂල් දූපත්
  🇲🇰💾කොඩිය: උතුරු මැසිඩෝනියාව
  🇲🇱💾කොඩිය: මාලි
  🇲🇲💾කොඩිය: මියන්මාරය (බුරුමය)
  🇲🇳💾කොඩිය: මොන්ගෝලියාව
  🇲🇴💾කොඩිය: මැකාවු විශේෂ පරිපාලන කලාපය චීනය
  🇲🇵💾කොඩිය: උතුරු මරියානා දූපත්
  🇲🇶💾කොඩිය: මර්ටිනික්
  🇲🇷💾කොඩිය: මොරිටේනියාව
  🇲🇸💾කොඩිය: මොන්සෙරාට්
  🇲🇹💾කොඩිය: මෝල්ටාව
  🇲🇺💾කොඩිය: මුරුසිය
  🇲🇻💾කොඩිය: මාල දිවයින
  🇲🇼💾කොඩිය: මලාවි
  🇲🇽💾කොඩිය: මෙක්සිකෝව
  🇲🇾💾කොඩිය: මැලේසියාව
  🇲🇿💾කොඩිය: මොසැම්බික්
  🇳🇦💾කොඩිය: නැමීබියාව
  🇳🇨💾කොඩිය: නව කැලිඩෝනියාව
  🇳🇪💾කොඩිය: නයිජර්
  🇳🇫💾කොඩිය: නෝෆෝක් දූපත
  🇳🇬💾කොඩිය: නයිජීරියාව
  🇳🇮💾කොඩිය: නිකරගුවාව
  🇳🇱💾කොඩිය: නෙදර්ලන්තය
  🇳🇴💾කොඩිය: නෝර්වේ
  🇳🇵💾කොඩිය: නේපාලය
  🇳🇷💾කොඩිය: නාවුරු
  🇳🇺💾කොඩිය: නියූ
  🇳🇿💾කොඩිය: නවසීලන්තය
  🇴🇲💾කොඩිය: ඕමානය
  🇵🇦💾කොඩිය: පැනමාව
  🇵🇪💾කොඩිය: පේරු
  🇵🇫💾කොඩිය: ප්‍රංශ පොලිනීසියාව
  🇵🇬💾කොඩිය: පැපුවා නිව් ගිනියාව
  🇵🇭💾කොඩිය: පිලිපීනය
  🇵🇰💾කොඩිය: පාකිස්තානය
  🇵🇱💾කොඩිය: පෝලන්තය
  🇵🇲💾කොඩිය: ශාන්ත පියරේ සහ මැකෝලන්
  🇵🇳💾කොඩිය: පිට්කෙය්න් දූපත්
  🇵🇷💾කොඩිය: පුවර්ටෝ රිකෝ
  🇵🇸💾කොඩිය: පලස්තීන රාජ්‍යය
  🇵🇹💾කොඩිය: පෘතුගාලය
  🇵🇼💾කොඩිය: පලාවු
  🇵🇾💾කොඩිය: පැරගුවේ
  🇶🇦💾කොඩිය: කටාර්
  🇷🇪💾කොඩිය: රීයුනියන්
  🇷🇴💾කොඩිය: රුමේනියාව
  🇷🇸💾කොඩිය: සර්බියාව
  🇷🇺💾කොඩිය: රුසියාව
  🇷🇼💾කොඩිය: රුවන්ඩාව
  🇸🇦💾කොඩිය: සෞදි අරාබිය
  🇸🇧💾කොඩිය: සොලමන් දූපත්
  🇸🇨💾කොඩිය: සීශෙල්ස්
  🇸🇩💾කොඩිය: සූඩානය
  🇸🇪💾කොඩිය: ස්වීඩනය
  🇸🇬💾කොඩිය: සිංගප්පූරුව
  🇸🇭💾කොඩිය: ශාන්ත හෙලේනා
  🇸🇮💾කොඩිය: ස්ලෝවේනියාව
  🇸🇯💾කොඩිය: ස්වෙල්බර්ඩ් සහ ජේන් මයේන්
  🇸🇰💾කොඩිය: ස්ලෝවැකියාව
  🇸🇱💾කොඩිය: සියරාලියෝන්
  🇸🇲💾කොඩිය: සැන් මැරිනෝ
  🇸🇳💾කොඩිය: සෙනගාලය
  🇸🇴💾කොඩිය: සෝමාලියාව
  🇸🇷💾කොඩිය: සුරිනාමය
  🇸🇸💾කොඩිය: දකුණු සුඩානය
  🇸🇹💾කොඩිය: සාඕ තෝම් සහ ප්‍රින්සිප්
  🇸🇻💾කොඩිය: එල් සැල්වදෝරය
  🇸🇽💾කොඩිය: ශාන්ත මාර්ටෙන්
  🇸🇾💾කොඩිය: සිරියාව
  🇸🇿💾කොඩිය: එස්වාටිනි
  🇹🇦💾කොඩිය: ට්‍රිස්ටන් ද කුන්හා
  🇹🇨💾කොඩිය: ටර්ක්ස් සහ කයිකොස් දූපත්
  🇹🇩💾කොඩිය: චැච්
  🇹🇫💾කොඩිය: දකුණු ප්‍රංශ දූපත් සමූහය
  🇹🇬💾කොඩිය: ටොගෝ
  🇹🇭💾කොඩිය: තායිලන්තය
  🇹🇯💾කොඩිය: ටජිකිස්තානය
  🇹🇰💾කොඩිය: ටොකලාවු
  🇹🇱💾කොඩිය: ටිමෝර් - ලෙස්ත්
  🇹🇲💾කොඩිය: ටර්ක්මෙනිස්ථානය
  🇹🇳💾කොඩිය: ටියුනීසියාව
  🇹🇴💾කොඩිය: ටොංගා
  🇹🇷💾කොඩිය: තුර්කිය
  🇹🇹💾කොඩිය: ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ
  🇹🇻💾කොඩිය: ටුවාලූ
  🇹🇼💾කොඩිය: තායිවානය
  🇹🇿💾කොඩිය: ටැන්සානියාව
  🇺🇦💾කොඩිය: යුක්රේනය
  🇺🇬💾කොඩිය: උගන්ඩාව
  🇺🇲💾කොඩිය: එක්සත් ජනපද ඈත දූපත්
  🇺🇳💾කොඩිය: එක්සත් ජාතීන්
  🇺🇸💾කොඩිය: එක්සත් ජනපදය
  🇺🇾💾කොඩිය: උරුගුවේ
  🇺🇿💾කොඩිය: උස්බෙකිස්ථානය
  🇻🇦💾කොඩිය: වතිකානු නගරය
  🇻🇨💾කොඩිය: ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්
  🇻🇪💾කොඩිය: වෙනිසියුලාව
  🇻🇬💾කොඩිය: බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්
  🇻🇮💾කොඩිය: ඇමරිකානු වර්ජින් දූපත්
  🇻🇳💾කොඩිය: වියට්නාමය
  🇻🇺💾කොඩිය: වනුවාටු
  🇼🇫💾කොඩිය: වැලිස් සහ ෆුටුනා
  🇼🇸💾කොඩිය: සැමෝවා
  🇽🇰💾කොඩිය: කොසෝවෝ
  🇾🇪💾කොඩිය: යේමනය
  🇾🇹💾කොඩිය: මයෝට්
  🇿🇦💾කොඩිය: දකුණු අප්‍රිකාව
  🇿🇲💾කොඩිය: සැම්බියාව
  🇿🇼💾කොඩිය: සිම්බාබ්වේ
  🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💾කොඩිය: එංගලන්තය
  🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿💾කොඩිය: ස්කොට්ලන්තය
  🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿💾කොඩිය: වේල්සය

  ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: 🧒 ලිංගය: පුද්ගලයා, 👦 ලිංගය: පිරිමි, 👧 ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: ගැහැණු

  🧒 ලිංගය: පුද්ගලයා
  🧒💾ළමයා
  🧑💾වැඩිහිටියා
  👱💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත පුද්ගලයා
  🧔💾රැවුල සහිත පුද්ගලයා
  🧑‍🦰💾වැඩිහිටියා: රතු කොණ්ඩය
  🧑‍🦱💾වැඩිහිටියා: රොද සහිත කොණ්ඩය
  🧑‍🦳💾වැඩිහිටියා: සුදු කොන්ඩය
  🧑‍🦲💾වැඩිහිටියා: තට්ට
  🧓💾මහලු වැඩිහිටියා
  🙍💾රවන පුද්ගලයා
  🙎💾අමනාපය දක්වන පුද්ගලයා
  🙅💾නැත යන අභිනය
  🙆💾හරි යන අභිනය
  💁💾උපකාර කවුළු පුද්ගලයා
  🙋💾අත ඔසවන ප්‍රීතිමත් පුද්ගලයා
  🧏💾බිහිරි පුද්ගලයා
  🙇💾හිස නවන පුද්ගලයා
  🤦💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටීම
  🤷💾උරහිස් සෙලවීම
  🧑‍⚕️💾සෞඛ්‍ය සේවකයා
  🧑‍🎓💾ශිෂ්‍යයා
  🧑‍🏫💾ගුරුවරයා
  🧑‍⚖️💾විනිසුරු
  🧑‍🌾💾ගොවියා
  🧑‍🍳💾අරක්කැමියා
  🧑‍🔧💾කාර්මිකයා
  🧑‍🏭💾කර්මාන්තශාලා සේවකයා
  🧑‍💼💾කාර්යාල සේවකයා
  🧑‍🔬💾විද්‍යාඥයා
  🧑‍💻💾තාක්ෂණවේදියා
  🧑‍🎤💾ගායකයා
  🧑‍🎨💾කලාකරු
  🧑‍✈️💾ගුවන් නියමුවා
  🧑‍🚀💾ගගනගාමියා
  🧑‍🚒💾ගිනි නිවන භටයා
  👮💾පොලිස් නිලධාරියා
  🕵️💾රහස් පරීක්ෂකයා
  💂💾රාජ්‍යාරක්ෂක භටයා
  👷💾ඉදිකිරීම් සේවකයා
  👳💾තලප්පාව සහිත මිනිසා
  👲💾චීන තොප්පිය සහිත මිනිසා
  🤵💾ටක්සෙඩෝව ඇද සිටින පුද්ගලයා
  👰💾වේලය දැමූ පුද්ගලයා
  🧑‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන පුද්ගලයා
  🧑‍🎄💾නත්තල් සීය
  🦸💾සුපිරි වීරයා
  🦹💾සුපිරි දුෂ්ටයා
  🧙💾මායාකරුවා
  🧛💾වැම්පයර්
  🧜💾දියකිඳුරු
  🧝💾එල්ෆ්
  🧞💾බහිරවයා
  🧟💾සොම්බි
  💆💾මුහුණ මසාජ් කිරීම
  💇💾කොණ්ඩය කැපීම
  🚶💾පදිකයා
  🧍💾පුද්ගලයා සිටගෙන සිටී
  🧎💾දණ ගසන පුද්ගලයා
  🧑‍🦯💾සැරයැටියක් රැගෙන යන පුද්ගලයා
  🧑‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවේ සිටින පුද්ගලයා
  🧑‍🦽💾රෝද පුටුවේ සිටින පුද්ගලයා
  🏃💾දුවන්නා
  🕴️💾ව්‍යාාපාර ඇඳුමෙන් ඉහළ පහළ යන මිනිසා
  🧖💾හුමාල කාමරය තුළ පුද්ගලයා
  🧗💾කඳු නගින පුද්ගලයා
  🤺💾කඩු හරඹ කරු
  🏌️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩකයා
  🏄💾හිම පුවරුවේ යන්නා
  🚣💾පදින බෝට්ටුව
  🏊💾පිහිනුම්කරු
  ⛹️💾බෝලයක් සහිත පුද්ගලයා
  🏋️💾බර උසුලන්නා
  🚴💾බයිසිකල් පදින්නා
  🚵💾කඳු බයිසිකල් පදින්නා
  🤸💾කරත්ත රෝදය
  🤽💾ජල පන්දු
  🤾💾අත් පන්දු
  🤹💾විජ්ජා කිරීම
  🧘💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින පුද්ගලයා
  🛀💾නාන පුද්ගලයා
  🛌💾ඇ‍ඳෙහි සිටින පුද්ගලයා
  👦 ලිංගය: පිරිමි
  👦💾පිරිමි ළමයා
  👨💾පිරිිමියා
  🧔‍♂️💾මිනිසා: රැවුල
  👨‍🦰💾පිරිිමියා: රතු කොණ්ඩය
  👨‍🦱💾පිරිිමියා: රොද සහිත කොණ්ඩය
  👨‍🦳💾පිරිිමියා: සුදු කොන්ඩය
  👨‍🦲💾පිරිිමියා: තට්ට
  👱‍♂️💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත මිනිසා
  👴💾වයසක මිනිසා
  🙍‍♂️💾රවන මිනිසා
  🙎‍♂️💾කට උල්කරන මිනිසා
  🙅‍♂️💾හරි නැති බව පෙන්වන මිනිසා
  🙆‍♂️💾හරි බව පෙන්වන මිනිසා
  💁‍♂️💾අත හෙළන මිනිසා
  🙋‍♂️💾අත ඔසවන මිනිසා
  🧏‍♂️💾බිහිරි මිනිසා
  🙇‍♂️💾ගැඹුරින් හිස නවන මිනිසා
  🤦‍♂️💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටින මිනිසා
  🤷‍♂️💾උරහිස් සොලවන මිනිසා
  👨‍⚕️💾දොස්තර
  👨‍🎓💾සිසුවා
  👨‍🏫💾පිරිමි ගුරුවරයා
  👨‍⚖️💾විනිසුරුතුමා
  👨‍🌾💾පිරිමි ගොවියා
  👨‍🍳💾කෝකියා
  👨‍🔧💾පිරිමි කාර්මිකයා
  👨‍🏭💾පිරිමි කම්හල් කම්කරුවා
  👨‍💼💾පිරිමි කාර්යාල කම්කරුවා
  👨‍🔬💾පිරිමි විද්‍යාඥයා
  👨‍💻💾කර්මාන්ත ශිල්පියා
  👨‍🎤💾පිරිමි ගායකයා
  👨‍🎨💾පිරිමි කලාකරු
  👨‍✈️💾නියමුවා
  👨‍🚀💾පිරිමි ගගනගාමියා
  👨‍🚒💾පිරිමි ගිනි නිවන භටයා
  👮‍♂️💾පොලිස් නිළධාරියා
  🕵️‍♂️💾අපරාධ පරීක්ෂකයා
  💂‍♂️💾මුරකාරයා
  👷‍♂️💾පිරිමි ඉදිකිරීම් කම්කරුවා
  🤴💾කුමාරයා
  👳‍♂️💾තලප්පාවක් සහිත මිනිසා
  🤵‍♂️💾ටක්සෙඩෝවෙන් සිටින මිනිසා
  👰‍♂️💾වැස්ම සහිත මිනිසා
  👨‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන මිනිසා
  🦸‍♂️💾මිනිසා සුපිරි වීරයා
  🦹‍♂️💾පිරිමි සුපිරි දුෂ්ටයා
  🧙‍♂️💾පිරිමි මායාකරුවා
  🧚‍♂️💾පිරිමි සුරඟන
  🧛‍♂️💾පිරිමි වැම්පයර්
  🧜‍♂️💾පිරිමි දියකිඳුරා
  🧝‍♂️💾පිරිමි එල්ෆ්
  🧞‍♂️💾පිරිමි බහිරවයා
  🧟‍♂️💾පිරිමි සොම්බි
  💆‍♂️💾මුහුණට මසාජ් කිරීමක් ලබන මිනිසා
  💇‍♂️💾කොණ්ඩය කපන මිනිසා
  🚶‍♂️💾ඇවිදීන පිරිමියා
  🧍‍♂️💾මිනිසා සිටිගෙන සිටී
  🧎‍♂️💾මිනිසා දණ ගසයි
  👨‍🦯💾ඒෂණ දණ්ඩක් සහිත මිනිසා
  👨‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවක සිටින මිනිසා
  👨‍🦽💾අතින් කරකන රෝද පුටුවක සිටින මිනිසා
  🏃‍♂️💾දුවන පිරිමියා
  🕺💾නටන පිරිමියා
  🧖‍♂️💾හුමාල කාමරය තුළ පිරිමියා
  🧗‍♂️💾කඳු නගින පිරිමියා
  🏌️‍♂️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන මිනිසා
  🏄‍♂️💾හිම පුවරුවේ යන මිනිසා
  🚣‍♂️💾බෝට්ටුව පදින මිනිසා
  🏊‍♂️💾පිහිනන මිනිසා
  ⛹️‍♂️💾බෝලයක් සහිත මිනිසා
  🏋️‍♂️💾බර උසුලන මිනිසා
  🚴‍♂️💾බයිසිකල් පදින මිනිසා
  🚵‍♂️💾කඳු බයිසිකල් පදින මිනිසා
  🤸‍♂️💾කරත්ත රෝද කරන කාන්තාව
  🤽‍♂️💾ජල පන්දු ක්‍රීඩා කරන මිනිසා
  🤾‍♂️💾අත් පන්දු ක්‍රීඩා කරන මිනිසා
  🤹‍♂️💾විජ්ජා කරන මිනිසා
  🧘‍♂️💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින පිරිමියා
  👧 ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: ගැහැණු
  👧💾ගැහුණු ළමයා
  🧔‍♀️💾කාන්තාව: රැවුල
  👩💾කාන්තාව
  👩‍🦰💾කාන්තාව: රතු කොණ්ඩය
  👩‍🦱💾කාන්තාව: රොද සහිත කොණ්ඩය
  👩‍🦳💾කාන්තාව: සුදු කොන්ඩය
  👩‍🦲💾කාන්තාව: තට්ට
  👱‍♀️💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත කාන්තාව
  👵💾වයසක කාන්තාව
  🙍‍♀️💾රවන කාන්තාව
  🙎‍♀️💾කට උල්කරන කාන්තාව
  🙅‍♀️💾හරි නැති බව පෙන්වන කාන්තාව
  🙆‍♀️💾හරි බව පෙන්වන කාන්තාව
  💁‍♀️💾අත හෙළන කාන්තාව
  🙋‍♀️💾අත ඔසවන කාන්තාව
  🧏‍♀️💾බිහිරි කාන්තාව
  🙇‍♀️💾ගැඹුරින් හිස නවන කාන්තාව
  🤦‍♀️💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටින කාන්තාව
  🤷‍♀️💾උරහිස් සොලවන කාන්තාව
  👩‍⚕️💾දොස්තරවරිය
  👩‍🎓💾සිසුවිය
  👩‍🏫💾ගුරුවරිය
  👩‍⚖️💾විනිසුරුවරිය
  👩‍🌾💾ගෙවිලිය
  👩‍🍳💾කෝකිය
  👩‍🔧💾කාර්මිකවරිය
  👩‍🏭💾ගැහැණු කම්හල් කම්කරුවා
  👩‍💼💾ගැහැණු කාර්යාල කම්කරුවා
  👩‍🔬💾විද්‍යාඥවරිය
  👩‍💻💾කර්මාන්ත ශිල්පිණිය
  👩‍🎤💾ගායිකාව
  👩‍🎨💾කලාකාරිණිය
  👩‍✈️💾නියමුවරිය
  👩‍🚀💾ගගනගාමීවරිය
  👩‍🚒💾ගැහැණු ගිනි නිවන භටයා
  👮‍♀️💾පොලිස් නිළධාරිණිය
  🕵️‍♀️💾අපරාධ පරීක්ෂකවරිය
  💂‍♀️💾මුරකාරිණිය
  👷‍♀️💾ගැහැණු ඉදිකිරීම් කම්කරුවා
  👸💾කුමාරිකාව
  👳‍♀️💾තලප්පාවක් සහිත කාන්තාව
  🧕💾හිස් වැසුම් සහිත කාන්තාවකි
  🤵‍♀️💾ටක්සෙඩෝවෙන් සිටින කාන්තාව
  👰‍♀️💾වැස්ම සහිත කාන්තාව
  🤰💾ගැබිණිය
  👩‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන කාන්තාව
  🦸‍♀️💾කාන්තා සුපිරි වීරයා
  🦹‍♀️💾කාන්තාව දුෂ්ටයා
  🧙‍♀️💾මායාකාරිය
  🧚‍♀️💾සුරංගනාව
  🧛‍♀️💾ගැණු වැම්පයර්
  🧝‍♀️💾ගෑනු එල්ෆ්
  🧞‍♀️💾ගැනු බහිරවයා
  🧟‍♀️💾ගැනු සොම්බි
  💆‍♀️💾මුහුණට මසාජ් කිරීමක් ලබන කාන්තාව
  💇‍♀️💾කොණ්ඩය කපන කාන්තාව
  🚶‍♀️💾ඇවිදීන කාන්තාව
  🧍‍♀️💾කාන්තාව සිටිගෙන සිටී
  🧎‍♀️💾කාන්තාව දණ ගසයි
  👩‍🦯💾ඒෂණ දණ්ඩක් සහිත කාන්තාව
  👩‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවක සිටින කාන්තාව
  👩‍🦽💾අතින් කරකන රෝද පුටුවක සිටින කාන්තාව
  🏃‍♀️💾දුවන කාන්තාව
  💃💾නැට්ටුක්කාරි
  🧖‍♀️💾හුමාල කාමරය තුළ ගැහැණිය
  🧗‍♀️💾කඳු නගින ගැහැණිය
  🏌️‍♀️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව
  🏄‍♀️💾හිම පුවරුවේ යන කාන්තාව
  🚣‍♀️💾බෝට්ටුව පදින කාන්තාව
  🏊‍♀️💾පිහිනන කාන්තාව
  ⛹️‍♀️💾බෝලයක් සහිත කාන්තාව
  🏋️‍♀️💾බර උසුලන කාන්තාව
  🚴‍♀️💾බයිසිකල් පදින කාන්තාව
  🚵‍♀️💾කඳු බයිසිකල් පදින කාන්තාව
  🤸‍♀️💾කරත්ත රෝද කරන මිනිසා
  🤽‍♀️💾ජල පන්දු ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව
  🤾‍♀️💾අත් පන්දු ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව
  🤹‍♀️💾විජ්ජා කරන කාන්තාව
  🧘‍♀️💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින ගැහැණිය

  සමේ වර්ණ: 🏻 සැහැල්ලු සමේ වර්ණය, 🏼 මධ්යම සැහැල්ලු සමේ වර්ණය, 🏽 මධ්යම සමේ වර්ණය, 🏾 මධ්යම අඳුරු සමේ වර්ණය, 🏿 අඳුරු සමේ වර්ණය, 👩🏻‍🤝‍👨🏾 බහු පිහිටි වර්ණ කැටි

  🏻 සැහැල්ලු සමේ වර්ණය
  👋🏻💾අත වැනීම: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤚🏻💾පිටි අත ඔසවන ලදි: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🖐🏻💾විදහන ලද ඇඟිලි සහිත එසවූ අත: සමෙහි වර්ගය-1-2
  ✋🏻💾එසවූූ අත: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🖖🏻💾වල්කන් සැලියුට්: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫱🏻💾දකුණු පැත්තට අත: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫲🏻💾වම් පැත්තට අත: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫳🏻💾අත්ල පහළට අත: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫴🏻💾අත්ල ඉහළට අත: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫷🏻💾වමට තල්ලු කරන අත: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫸🏻💾දකුණට තල්ලු කරන අත: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👌🏻💾හරිි යන්න දක්වන අත: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤌🏻💾වකුටු කළ ඇඟිලි: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤏🏻💾අත මිරිකීම: සමෙහි වර්ගය-1-2
  ✌🏻💾ජයග්‍රහණය දක්වන අත: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤞🏻💾හරස් කළ ඇඟිලි: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫰🏻💾දබරැඟිල්ල සහ මාපට ඇඟිල්ල කතිර කළ අත: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤟🏻💾ඔබට ආදරෙයි ඉඟිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤘🏻💾හෝන්ස් ලකුණ: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤙🏻💾මට ඇමතුමක් දෙන්න ඇගවීම: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👈🏻💾වමට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👉🏻💾දකුණට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👆🏻💾අත පිටුපස ඉහළට යොමු වූ දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🖕🏻💾මැදඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👇🏻💾පහළට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-1-2
  ☝🏻💾ඉහළට යොමු වූ දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫵🏻💾නරඹන්නා දෙසට යොමු කළ දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👍🏻💾මහපටැඟිල්ල ඉහළට: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👎🏻💾මහපටැඟිිල්ල පහළට: සමෙහි වර්ගය-1-2
  ✊🏻💾එසවූ මිට මෙළවීම: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👊🏻💾ඉදිිරියට එන මිට මෙළවීම: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤛🏻💾මිට මොළ වූ වම: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤜🏻💾මිට මොළ වූ දකුණ: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👏🏻💾අත්පුඩි ගැසීම: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙌🏻💾අත් ඔසවන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫶🏻💾හදවත අත්: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👐🏻💾විවෘත අත්: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤲🏻💾අත්ලවල් එකට ඉහළ ඔසවා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤝🏻💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙏🏻💾එක් කළ දෙඅත්: සමෙහි වර්ගය-1-2
  ✍🏻💾ලියමින් සිටින අත: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💅🏻💾නිය ආලේපන: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤳🏻💾සෙල්ෆි: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💪🏻💾සුනම්‍ය මස්ගොබ: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🦵🏻💾කකුල: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🦶🏻💾අඩිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👂🏻💾කණ: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🦻🏻💾ශ්‍රවණාධාර සහිත කන: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👃🏻💾නාසය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👶🏻💾බබා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧒🏻💾ළමයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👦🏻💾පිරිමි ළමයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👧🏻💾ගැහුණු ළමයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👱🏻💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧔🏻💾රැවුල සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧔🏻‍♂️💾මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ රැවුල
  🧔🏻‍♀️💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ රැවුල
  👨🏻‍🦰💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ රතු කොණ්ඩය
  👨🏻‍🦱💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ රොද සහිත කොණ්ඩය
  👨🏻‍🦳💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සුදු කොන්ඩය
  👨🏻‍🦲💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ තට්ට
  👩🏻💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🦰💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ රතු කොණ්ඩය
  🧑🏻‍🦰💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ රතු කොණ්ඩය
  👩🏻‍🦱💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ රොද සහිත කොණ්ඩය
  🧑🏻‍🦱💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ රොද සහිත කොණ්ඩය
  👩🏻‍🦳💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සුදු කොන්ඩය
  🧑🏻‍🦳💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සුදු කොන්ඩය
  👩🏻‍🦲💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ තට්ට
  🧑🏻‍🦲💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ තට්ට
  👱🏻‍♀️💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👱🏻‍♂️💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧓🏻💾මහලු වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👴🏻💾වයසක මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👵🏻💾වයසක කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙍🏻💾රවන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙍🏻‍♂️💾රවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙍🏻‍♀️💾රවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙎🏻💾අමනාපය දක්වන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙎🏻‍♂️💾කට උල්කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙎🏻‍♀️💾කට උල්කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙅🏻💾නැත යන අභිනය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙅🏻‍♂️💾හරි නැති බව පෙන්වන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙅🏻‍♀️💾හරි නැති බව පෙන්වන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙆🏻💾හරි යන අභිනය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙆🏻‍♂️💾හරි බව පෙන්වන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙆🏻‍♀️💾හරි බව පෙන්වන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💁🏻💾උපකාර කවුළු පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💁🏻‍♂️💾අත හෙළන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💁🏻‍♀️💾අත හෙළන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙋🏻💾අත ඔසවන ප්‍රීතිමත් පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙋🏻‍♂️💾අත ඔසවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙋🏻‍♀️💾අත ඔසවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧏🏻💾බිහිරි පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧏🏻‍♂️💾බිහිරි මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧏🏻‍♀️💾බිහිරි කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙇🏻💾හිස නවන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙇🏻‍♂️💾ගැඹුරින් හිස නවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🙇🏻‍♀️💾ගැඹුරින් හිස නවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤦🏻💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටීම: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤦🏻‍♂️💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤦🏻‍♀️💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤷🏻💾උරහිස් සෙලවීම: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤷🏻‍♂️💾උරහිස් සොලවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤷🏻‍♀️💾උරහිස් සොලවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍⚕️💾සෞඛ්‍ය සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍⚕️💾දොස්තර: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍⚕️💾දොස්තරවරිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🎓💾ශිෂ්‍යයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍🎓💾සිසුවා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🎓💾සිසුවිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🏫💾ගුරුවරයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍🏫💾පිරිමි ගුරුවරයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🏫💾ගුරුවරිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍⚖️💾විනිසුරු: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍⚖️💾විනිසුරුතුමා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍⚖️💾විනිසුරුවරිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🌾💾ගොවියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍🌾💾පිරිමි ගොවියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🌾💾ගෙවිලිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🍳💾අරක්කැමියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍🍳💾කෝකියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🍳💾කෝකිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🔧💾කාර්මිකයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍🔧💾පිරිමි කාර්මිකයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🔧💾කාර්මිකවරිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🏭💾කර්මාන්තශාලා සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍🏭💾පිරිමි කම්හල් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🏭💾ගැහැණු කම්හල් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍💼💾කාර්යාල සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍💼💾පිරිමි කාර්යාල කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍💼💾ගැහැණු කාර්යාල කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🔬💾විද්‍යාඥයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍🔬💾පිරිමි විද්‍යාඥයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🔬💾විද්‍යාඥවරිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍💻💾තාක්ෂණවේදියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍💻💾කර්මාන්ත ශිල්පියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍💻💾කර්මාන්ත ශිල්පිණිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🎤💾ගායකයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍🎤💾පිරිමි ගායකයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🎤💾ගායිකාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🎨💾කලාකරු: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍🎨💾පිරිමි කලාකරු: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🎨💾කලාකාරිණිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍✈️💾ගුවන් නියමුවා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍✈️💾නියමුවා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍✈️💾නියමුවරිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🚀💾ගගනගාමියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍🚀💾පිරිමි ගගනගාමියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🚀💾ගගනගාමීවරිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🚒💾ගිනි නිවන භටයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍🚒💾පිරිමි ගිනි නිවන භටයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🚒💾ගැහැණු ගිනි නිවන භටයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👮🏻💾පොලිස් නිලධාරියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👮🏻‍♂️💾පොලිස් නිළධාරියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👮🏻‍♀️💾පොලිස් නිළධාරිණිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🕵🏻💾රහස් පරීක්ෂකයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🕵🏻‍♂️💾අපරාධ පරීක්ෂකයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🕵🏻‍♀️💾අපරාධ පරීක්ෂකවරිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💂🏻💾රාජ්‍යාරක්ෂක භටයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💂🏻‍♂️💾මුරකාරයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💂🏻‍♀️💾මුරකාරිණිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🥷🏻💾නින්ජා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👷🏻💾ඉදිකිරීම් සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👷🏻‍♂️💾පිරිමි ඉදිකිරීම් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👷🏻‍♀️💾ගැහැණු ඉදිකිරීම් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫅🏻💾ඔටුන්න සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤴🏻💾කුමාරයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👸🏻💾කුමාරිකාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👳🏻💾තලප්පාව සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👳🏻‍♂️💾තලප්පාවක් සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👳🏻‍♀️💾තලප්පාවක් සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👲🏻💾චීන තොප්පිය සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧕🏻💾හිස් වැසුම් සහිත කාන්තාවකි: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤵🏻💾ටක්සෙඩෝව ඇද සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤵🏻‍♂️💾ටක්සෙඩෝවෙන් සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤵🏻‍♀️💾ටක්සෙඩෝවෙන් සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👰🏻💾වේලය දැමූ පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👰🏻‍♂️💾වැස්ම සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👰🏻‍♀️💾වැස්ම සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤰🏻💾ගැබිණිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫃🏻💾ගර්භනී මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫄🏻💾ගර්භනී පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤱🏻💾කිරි දීම: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👼🏻💾ළදරු සුරදූතයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🎅🏻💾නත්තල් සීයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤶🏻💾නතල් ආච්චි: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🎄💾නත්තල් සීය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🦸🏻💾සුපිරි වීරයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🦸🏻‍♂️💾මිනිසා සුපිරි වීරයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🦸🏻‍♀️💾කාන්තා සුපිරි වීරයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🦹🏻💾සුපිරි දුෂ්ටයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🦹🏻‍♂️💾පිරිමි සුපිරි දුෂ්ටයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🦹🏻‍♀️💾කාන්තාව දුෂ්ටයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧙🏻💾මායාකරුවා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧙🏻‍♂️💾පිරිමි මායාකරුවා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧙🏻‍♀️💾මායාකාරිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧚🏻💾සුරඟන: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧚🏻‍♂️💾පිරිමි සුරඟන: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧚🏻‍♀️💾සුරංගනාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧛🏻💾වැම්පයර්: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧛🏻‍♂️💾පිරිමි වැම්පයර්: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧛🏻‍♀️💾ගැණු වැම්පයර්: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧜🏻💾දියකිඳුරු: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧜🏻‍♂️💾පිරිමි දියකිඳුරා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧜🏻‍♀️💾දියකිඳුරා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧝🏻💾එල්ෆ්: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧝🏻‍♂️💾පිරිමි එල්ෆ්: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧝🏻‍♀️💾ගෑනු එල්ෆ්: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💆🏻💾මුහුණ මසාජ් කිරීම: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💆🏻‍♂️💾මුහුණට මසාජ් කිරීමක් ලබන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💆🏻‍♀️💾මුහුණට මසාජ් කිරීමක් ලබන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💇🏻💾කොණ්ඩය කැපීම: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💇🏻‍♂️💾කොණ්ඩය කපන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💇🏻‍♀️💾කොණ්ඩය කපන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🚶🏻💾පදිකයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🚶🏻‍♂️💾ඇවිදීන පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🚶🏻‍♀️💾ඇවිදීන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧍🏻💾පුද්ගලයා සිටගෙන සිටී: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧍🏻‍♂️💾මිනිසා සිටිගෙන සිටී: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧍🏻‍♀️💾කාන්තාව සිටිගෙන සිටී: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧎🏻💾දණ ගසන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧎🏻‍♂️💾මිනිසා දණ ගසයි: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧎🏻‍♀️💾කාන්තාව දණ ගසයි: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🦯💾සැරයැටියක් රැගෙන යන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍🦯💾ඒෂණ දණ්ඩක් සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🦯💾ඒෂණ දණ්ඩක් සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවේ සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවක සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවක සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🦽💾රෝද පුටුවේ සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍🦽💾අතින් කරකන රෝද පුටුවක සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍🦽💾අතින් කරකන රෝද පුටුවක සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏃🏻💾දුවන්නා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏃🏻‍♂️💾දුවන පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏃🏻‍♀️💾දුවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💃🏻💾නැට්ටුක්කාරි: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🕺🏻💾නටන පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🕴🏻💾ව්‍යාාපාර ඇඳුමෙන් ඉහළ පහළ යන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧖🏻💾හුමාල කාමරය තුළ පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧖🏻‍♂️💾හුමාල කාමරය තුළ පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧖🏻‍♀️💾හුමාල කාමරය තුළ ගැහැණිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧗🏻💾කඳු නගින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧗🏻‍♂️💾කඳු නගින පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧗🏻‍♀️💾කඳු නගින ගැහැණිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏇🏻💾අශ්ව රේස්: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏂🏻💾හිම මත ලිස්සා යන්නා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏌🏻💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩකයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏌🏻‍♂️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏌🏻‍♀️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏄🏻💾හිම පුවරුවේ යන්නා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏄🏻‍♂️💾හිම පුවරුවේ යන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏄🏻‍♀️💾හිම පුවරුවේ යන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🚣🏻💾පදින බෝට්ටුව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🚣🏻‍♂️💾බෝට්ටුව පදින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🚣🏻‍♀️💾බෝට්ටුව පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏊🏻💾පිහිනුම්කරු: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏊🏻‍♂️💾පිහිනන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏊🏻‍♀️💾පිහිනන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  ⛹🏻💾බෝලයක් සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  ⛹🏻‍♂️💾බෝලයක් සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  ⛹🏻‍♀️💾බෝලයක් සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏋🏻💾බර උසුලන්නා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏋🏻‍♂️💾බර උසුලන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏋🏻‍♀️💾බර උසුලන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🚴🏻💾බයිසිකල් පදින්නා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🚴🏻‍♂️💾බයිසිකල් පදින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🚴🏻‍♀️💾බයිසිකල් පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🚵🏻💾කඳු බයිසිකල් පදින්නා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🚵🏻‍♂️💾කඳු බයිසිකල් පදින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🚵🏻‍♀️💾කඳු බයිසිකල් පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤸🏻💾කරත්ත රෝදය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤸🏻‍♂️💾කරත්ත රෝද කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤸🏻‍♀️💾කරත්ත රෝද කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤽🏻💾ජල පන්දු: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤽🏻‍♂️💾ජල පන්දු ක්‍රීඩා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤽🏻‍♀️💾ජල පන්දු ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤾🏻💾අත් පන්දු: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤾🏻‍♂️💾අත් පන්දු ක්‍රීඩා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤾🏻‍♀️💾අත් පන්දු ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤹🏻💾විජ්ජා කිරීම: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤹🏻‍♂️💾විජ්ජා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🤹🏻‍♀️💾විජ්ජා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧘🏻💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧘🏻‍♂️💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧘🏻‍♀️💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින ගැහැණිය: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🛀🏻💾නාන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🛌🏻💾ඇ‍ඳෙහි සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏻‍🤝‍🧑🏻💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👭🏻💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👫🏻💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👬🏻💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-1-2
  💏🏻💾හාදුව: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏻💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏻💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  💑🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍❤️‍👨🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏻‍❤️‍👨🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏻‍❤️‍👩🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏻💾සමෙහි වර්ගය-1-2
  🏼 මධ්යම සැහැල්ලු සමේ වර්ණය
  👋🏼💾අත වැනීම: සමෙහි වර්ගය-3
  🤚🏼💾පිටි අත ඔසවන ලදි: සමෙහි වර්ගය-3
  🖐🏼💾විදහන ලද ඇඟිලි සහිත එසවූ අත: සමෙහි වර්ගය-3
  ✋🏼💾එසවූූ අත: සමෙහි වර්ගය-3
  🖖🏼💾වල්කන් සැලියුට්: සමෙහි වර්ගය-3
  🫱🏼💾දකුණු පැත්තට අත: සමෙහි වර්ගය-3
  🫲🏼💾වම් පැත්තට අත: සමෙහි වර්ගය-3
  🫳🏼💾අත්ල පහළට අත: සමෙහි වර්ගය-3
  🫴🏼💾අත්ල ඉහළට අත: සමෙහි වර්ගය-3
  🫷🏼💾වමට තල්ලු කරන අත: සමෙහි වර්ගය-3
  🫸🏼💾දකුණට තල්ලු කරන අත: සමෙහි වර්ගය-3
  👌🏼💾හරිි යන්න දක්වන අත: සමෙහි වර්ගය-3
  🤌🏼💾වකුටු කළ ඇඟිලි: සමෙහි වර්ගය-3
  🤏🏼💾අත මිරිකීම: සමෙහි වර්ගය-3
  ✌🏼💾ජයග්‍රහණය දක්වන අත: සමෙහි වර්ගය-3
  🤞🏼💾හරස් කළ ඇඟිලි: සමෙහි වර්ගය-3
  🫰🏼💾දබරැඟිල්ල සහ මාපට ඇඟිල්ල කතිර කළ අත: සමෙහි වර්ගය-3
  🤟🏼💾ඔබට ආදරෙයි ඉඟිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🤘🏼💾හෝන්ස් ලකුණ: සමෙහි වර්ගය-3
  🤙🏼💾මට ඇමතුමක් දෙන්න ඇගවීම: සමෙහි වර්ගය-3
  👈🏼💾වමට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-3
  👉🏼💾දකුණට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-3
  👆🏼💾අත පිටුපස ඉහළට යොමු වූ දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-3
  🖕🏼💾මැදඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-3
  👇🏼💾පහළට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-3
  ☝🏼💾ඉහළට යොමු වූ දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-3
  🫵🏼💾නරඹන්නා දෙසට යොමු කළ දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-3
  👍🏼💾මහපටැඟිල්ල ඉහළට: සමෙහි වර්ගය-3
  👎🏼💾මහපටැඟිිල්ල පහළට: සමෙහි වර්ගය-3
  ✊🏼💾එසවූ මිට මෙළවීම: සමෙහි වර්ගය-3
  👊🏼💾ඉදිිරියට එන මිට මෙළවීම: සමෙහි වර්ගය-3
  🤛🏼💾මිට මොළ වූ වම: සමෙහි වර්ගය-3
  🤜🏼💾මිට මොළ වූ දකුණ: සමෙහි වර්ගය-3
  👏🏼💾අත්පුඩි ගැසීම: සමෙහි වර්ගය-3
  🙌🏼💾අත් ඔසවන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🫶🏼💾හදවත අත්: සමෙහි වර්ගය-3
  👐🏼💾විවෘත අත්: සමෙහි වර්ගය-3
  🤲🏼💾අත්ලවල් එකට ඉහළ ඔසවා: සමෙහි වර්ගය-3
  🤝🏼💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-3
  🙏🏼💾එක් කළ දෙඅත්: සමෙහි වර්ගය-3
  ✍🏼💾ලියමින් සිටින අත: සමෙහි වර්ගය-3
  💅🏼💾නිය ආලේපන: සමෙහි වර්ගය-3
  🤳🏼💾සෙල්ෆි: සමෙහි වර්ගය-3
  💪🏼💾සුනම්‍ය මස්ගොබ: සමෙහි වර්ගය-3
  🦵🏼💾කකුල: සමෙහි වර්ගය-3
  🦶🏼💾අඩිය: සමෙහි වර්ගය-3
  👂🏼💾කණ: සමෙහි වර්ගය-3
  🦻🏼💾ශ්‍රවණාධාර සහිත කන: සමෙහි වර්ගය-3
  👃🏼💾නාසය: සමෙහි වර්ගය-3
  👶🏼💾බබා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧒🏼💾ළමයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👦🏼💾පිරිමි ළමයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👧🏼💾ගැහුණු ළමයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-3
  👱🏼💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧔🏼💾රැවුල සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧔🏼‍♂️💾මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3 සහ රැවුල
  🧔🏼‍♀️💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3 සහ රැවුල
  👨🏼‍🦰💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-3 සහ රතු කොණ්ඩය
  👨🏼‍🦱💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-3 සහ රොද සහිත කොණ්ඩය
  👨🏼‍🦳💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සුදු කොන්ඩය
  👨🏼‍🦲💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-3 සහ තට්ට
  👩🏼💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🦰💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3 සහ රතු කොණ්ඩය
  🧑🏼‍🦰💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-3 සහ රතු කොණ්ඩය
  👩🏼‍🦱💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3 සහ රොද සහිත කොණ්ඩය
  🧑🏼‍🦱💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-3 සහ රොද සහිත කොණ්ඩය
  👩🏼‍🦳💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සුදු කොන්ඩය
  🧑🏼‍🦳💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සුදු කොන්ඩය
  👩🏼‍🦲💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3 සහ තට්ට
  🧑🏼‍🦲💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-3 සහ තට්ට
  👱🏼‍♀️💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  👱🏼‍♂️💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧓🏼💾මහලු වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-3
  👴🏼💾වයසක මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  👵🏼💾වයසක කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🙍🏼💾රවන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🙍🏼‍♂️💾රවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🙍🏼‍♀️💾රවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🙎🏼💾අමනාපය දක්වන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🙎🏼‍♂️💾කට උල්කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🙎🏼‍♀️💾කට උල්කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🙅🏼💾නැත යන අභිනය: සමෙහි වර්ගය-3
  🙅🏼‍♂️💾හරි නැති බව පෙන්වන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🙅🏼‍♀️💾හරි නැති බව පෙන්වන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🙆🏼💾හරි යන අභිනය: සමෙහි වර්ගය-3
  🙆🏼‍♂️💾හරි බව පෙන්වන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🙆🏼‍♀️💾හරි බව පෙන්වන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  💁🏼💾උපකාර කවුළු පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  💁🏼‍♂️💾අත හෙළන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  💁🏼‍♀️💾අත හෙළන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🙋🏼💾අත ඔසවන ප්‍රීතිමත් පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🙋🏼‍♂️💾අත ඔසවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🙋🏼‍♀️💾අත ඔසවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🧏🏼💾බිහිරි පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧏🏼‍♂️💾බිහිරි මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧏🏼‍♀️💾බිහිරි කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🙇🏼💾හිස නවන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🙇🏼‍♂️💾ගැඹුරින් හිස නවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🙇🏼‍♀️💾ගැඹුරින් හිස නවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🤦🏼💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටීම: සමෙහි වර්ගය-3
  🤦🏼‍♂️💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🤦🏼‍♀️💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🤷🏼💾උරහිස් සෙලවීම: සමෙහි වර්ගය-3
  🤷🏼‍♂️💾උරහිස් සොලවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🤷🏼‍♀️💾උරහිස් සොලවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍⚕️💾සෞඛ්‍ය සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍⚕️💾දොස්තර: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍⚕️💾දොස්තරවරිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🎓💾ශිෂ්‍යයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍🎓💾සිසුවා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🎓💾සිසුවිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🏫💾ගුරුවරයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍🏫💾පිරිමි ගුරුවරයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🏫💾ගුරුවරිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍⚖️💾විනිසුරු: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍⚖️💾විනිසුරුතුමා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍⚖️💾විනිසුරුවරිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🌾💾ගොවියා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍🌾💾පිරිමි ගොවියා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🌾💾ගෙවිලිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🍳💾අරක්කැමියා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍🍳💾කෝකියා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🍳💾කෝකිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🔧💾කාර්මිකයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍🔧💾පිරිමි කාර්මිකයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🔧💾කාර්මිකවරිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🏭💾කර්මාන්තශාලා සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍🏭💾පිරිමි කම්හල් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🏭💾ගැහැණු කම්හල් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍💼💾කාර්යාල සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍💼💾පිරිමි කාර්යාල කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍💼💾ගැහැණු කාර්යාල කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🔬💾විද්‍යාඥයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍🔬💾පිරිමි විද්‍යාඥයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🔬💾විද්‍යාඥවරිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍💻💾තාක්ෂණවේදියා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍💻💾කර්මාන්ත ශිල්පියා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍💻💾කර්මාන්ත ශිල්පිණිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🎤💾ගායකයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍🎤💾පිරිමි ගායකයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🎤💾ගායිකාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🎨💾කලාකරු: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍🎨💾පිරිමි කලාකරු: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🎨💾කලාකාරිණිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍✈️💾ගුවන් නියමුවා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍✈️💾නියමුවා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍✈️💾නියමුවරිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🚀💾ගගනගාමියා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍🚀💾පිරිමි ගගනගාමියා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🚀💾ගගනගාමීවරිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🚒💾ගිනි නිවන භටයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍🚒💾පිරිමි ගිනි නිවන භටයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🚒💾ගැහැණු ගිනි නිවන භටයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👮🏼💾පොලිස් නිලධාරියා: සමෙහි වර්ගය-3
  👮🏼‍♂️💾පොලිස් නිළධාරියා: සමෙහි වර්ගය-3
  👮🏼‍♀️💾පොලිස් නිළධාරිණිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🕵🏼💾රහස් පරීක්ෂකයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🕵🏼‍♂️💾අපරාධ පරීක්ෂකයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🕵🏼‍♀️💾අපරාධ පරීක්ෂකවරිය: සමෙහි වර්ගය-3
  💂🏼💾රාජ්‍යාරක්ෂක භටයා: සමෙහි වර්ගය-3
  💂🏼‍♂️💾මුරකාරයා: සමෙහි වර්ගය-3
  💂🏼‍♀️💾මුරකාරිණිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🥷🏼💾නින්ජා: සමෙහි වර්ගය-3
  👷🏼💾ඉදිකිරීම් සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👷🏼‍♂️💾පිරිමි ඉදිකිරීම් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-3
  👷🏼‍♀️💾ගැහැණු ඉදිකිරීම් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-3
  🫅🏼💾ඔටුන්න සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🤴🏼💾කුමාරයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👸🏼💾කුමාරිකාව: සමෙහි වර්ගය-3
  👳🏼💾තලප්පාව සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  👳🏼‍♂️💾තලප්පාවක් සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  👳🏼‍♀️💾තලප්පාවක් සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  👲🏼💾චීන තොප්පිය සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧕🏼💾හිස් වැසුම් සහිත කාන්තාවකි: සමෙහි වර්ගය-3
  🤵🏼💾ටක්සෙඩෝව ඇද සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🤵🏼‍♂️💾ටක්සෙඩෝවෙන් සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🤵🏼‍♀️💾ටක්සෙඩෝවෙන් සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  👰🏼💾වේලය දැමූ පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👰🏼‍♂️💾වැස්ම සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  👰🏼‍♀️💾වැස්ම සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🤰🏼💾ගැබිණිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🫃🏼💾ගර්භනී මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🫄🏼💾ගර්භනී පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🤱🏼💾කිරි දීම: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👼🏼💾ළදරු සුරදූතයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🎅🏼💾නත්තල් සීයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🤶🏼💾නතල් ආච්චි: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🎄💾නත්තල් සීය: සමෙහි වර්ගය-3
  🦸🏼💾සුපිරි වීරයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🦸🏼‍♂️💾මිනිසා සුපිරි වීරයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🦸🏼‍♀️💾කාන්තා සුපිරි වීරයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🦹🏼💾සුපිරි දුෂ්ටයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🦹🏼‍♂️💾පිරිමි සුපිරි දුෂ්ටයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🦹🏼‍♀️💾කාන්තාව දුෂ්ටයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧙🏼💾මායාකරුවා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧙🏼‍♂️💾පිරිමි මායාකරුවා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧙🏼‍♀️💾මායාකාරිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🧚🏼💾සුරඟන: සමෙහි වර්ගය-3
  🧚🏼‍♂️💾පිරිමි සුරඟන: සමෙහි වර්ගය-3
  🧚🏼‍♀️💾සුරංගනාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🧛🏼💾වැම්පයර්: සමෙහි වර්ගය-3
  🧛🏼‍♂️💾පිරිමි වැම්පයර්: සමෙහි වර්ගය-3
  🧛🏼‍♀️💾ගැණු වැම්පයර්: සමෙහි වර්ගය-3
  🧜🏼💾දියකිඳුරු: සමෙහි වර්ගය-3
  🧜🏼‍♂️💾පිරිමි දියකිඳුරා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧜🏼‍♀️💾දියකිඳුරා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧝🏼💾එල්ෆ්: සමෙහි වර්ගය-3
  🧝🏼‍♂️💾පිරිමි එල්ෆ්: සමෙහි වර්ගය-3
  🧝🏼‍♀️💾ගෑනු එල්ෆ්: සමෙහි වර්ගය-3
  💆🏼💾මුහුණ මසාජ් කිරීම: සමෙහි වර්ගය-3
  💆🏼‍♂️💾මුහුණට මසාජ් කිරීමක් ලබන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  💆🏼‍♀️💾මුහුණට මසාජ් කිරීමක් ලබන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  💇🏼💾කොණ්ඩය කැපීම: සමෙහි වර්ගය-3
  💇🏼‍♂️💾කොණ්ඩය කපන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  💇🏼‍♀️💾කොණ්ඩය කපන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🚶🏼💾පදිකයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🚶🏼‍♂️💾ඇවිදීන පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-3
  🚶🏼‍♀️💾ඇවිදීන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🧍🏼💾පුද්ගලයා සිටගෙන සිටී: සමෙහි වර්ගය-3
  🧍🏼‍♂️💾මිනිසා සිටිගෙන සිටී: සමෙහි වර්ගය-3
  🧍🏼‍♀️💾කාන්තාව සිටිගෙන සිටී: සමෙහි වර්ගය-3
  🧎🏼💾දණ ගසන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧎🏼‍♂️💾මිනිසා දණ ගසයි: සමෙහි වර්ගය-3
  🧎🏼‍♀️💾කාන්තාව දණ ගසයි: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🦯💾සැරයැටියක් රැගෙන යන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍🦯💾ඒෂණ දණ්ඩක් සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🦯💾ඒෂණ දණ්ඩක් සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවේ සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවක සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවක සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🦽💾රෝද පුටුවේ සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍🦽💾අතින් කරකන රෝද පුටුවක සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍🦽💾අතින් කරකන රෝද පුටුවක සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🏃🏼💾දුවන්නා: සමෙහි වර්ගය-3
  🏃🏼‍♂️💾දුවන පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-3
  🏃🏼‍♀️💾දුවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  💃🏼💾නැට්ටුක්කාරි: සමෙහි වර්ගය-3
  🕺🏼💾නටන පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-3
  🕴🏼💾ව්‍යාාපාර ඇඳුමෙන් ඉහළ පහළ යන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧖🏼💾හුමාල කාමරය තුළ පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧖🏼‍♂️💾හුමාල කාමරය තුළ පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧖🏼‍♀️💾හුමාල කාමරය තුළ ගැහැණිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🧗🏼💾කඳු නගින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧗🏼‍♂️💾කඳු නගින පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧗🏼‍♀️💾කඳු නගින ගැහැණිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🏇🏼💾අශ්ව රේස්: සමෙහි වර්ගය-3
  🏂🏼💾හිම මත ලිස්සා යන්නා: සමෙහි වර්ගය-3
  🏌🏼💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩකයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🏌🏼‍♂️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🏌🏼‍♀️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🏄🏼💾හිම පුවරුවේ යන්නා: සමෙහි වර්ගය-3
  🏄🏼‍♂️💾හිම පුවරුවේ යන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🏄🏼‍♀️💾හිම පුවරුවේ යන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🚣🏼💾පදින බෝට්ටුව: සමෙහි වර්ගය-3
  🚣🏼‍♂️💾බෝට්ටුව පදින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🚣🏼‍♀️💾බෝට්ටුව පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🏊🏼💾පිහිනුම්කරු: සමෙහි වර්ගය-3
  🏊🏼‍♂️💾පිහිනන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🏊🏼‍♀️💾පිහිනන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  ⛹🏼💾බෝලයක් සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  ⛹🏼‍♂️💾බෝලයක් සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  ⛹🏼‍♀️💾බෝලයක් සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🏋🏼💾බර උසුලන්නා: සමෙහි වර්ගය-3
  🏋🏼‍♂️💾බර උසුලන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🏋🏼‍♀️💾බර උසුලන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🚴🏼💾බයිසිකල් පදින්නා: සමෙහි වර්ගය-3
  🚴🏼‍♂️💾බයිසිකල් පදින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🚴🏼‍♀️💾බයිසිකල් පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🚵🏼💾කඳු බයිසිකල් පදින්නා: සමෙහි වර්ගය-3
  🚵🏼‍♂️💾කඳු බයිසිකල් පදින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🚵🏼‍♀️💾කඳු බයිසිකල් පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🤸🏼💾කරත්ත රෝදය: සමෙහි වර්ගය-3
  🤸🏼‍♂️💾කරත්ත රෝද කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🤸🏼‍♀️💾කරත්ත රෝද කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🤽🏼💾ජල පන්දු: සමෙහි වර්ගය-3
  🤽🏼‍♂️💾ජල පන්දු ක්‍රීඩා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🤽🏼‍♀️💾ජල පන්දු ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🤾🏼💾අත් පන්දු: සමෙහි වර්ගය-3
  🤾🏼‍♂️💾අත් පන්දු ක්‍රීඩා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🤾🏼‍♀️💾අත් පන්දු ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🤹🏼💾විජ්ජා කිරීම: සමෙහි වර්ගය-3
  🤹🏼‍♂️💾විජ්ජා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-3
  🤹🏼‍♀️💾විජ්ජා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  🧘🏼💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧘🏼‍♂️💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧘🏼‍♀️💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින ගැහැණිය: සමෙහි වර්ගය-3
  🛀🏼💾නාන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🛌🏼💾ඇ‍ඳෙහි සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏼‍🤝‍🧑🏼💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-3
  👭🏼💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-3
  👫🏼💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3
  👬🏼💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-3
  💏🏼💾හාදුව: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏼💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏼💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏼💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  💑🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍❤️‍👨🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏼‍❤️‍👨🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏼‍❤️‍👩🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🏼💾සමෙහි වර්ගය-3
  🏽 මධ්යම සමේ වර්ණය
  👋🏽💾අත වැනීම: සමෙහි වර්ගය-4
  🤚🏽💾පිටි අත ඔසවන ලදි: සමෙහි වර්ගය-4
  🖐🏽💾විදහන ලද ඇඟිලි සහිත එසවූ අත: සමෙහි වර්ගය-4
  ✋🏽💾එසවූූ අත: සමෙහි වර්ගය-4
  🖖🏽💾වල්කන් සැලියුට්: සමෙහි වර්ගය-4
  🫱🏽💾දකුණු පැත්තට අත: සමෙහි වර්ගය-4
  🫲🏽💾වම් පැත්තට අත: සමෙහි වර්ගය-4
  🫳🏽💾අත්ල පහළට අත: සමෙහි වර්ගය-4
  🫴🏽💾අත්ල ඉහළට අත: සමෙහි වර්ගය-4
  🫷🏽💾වමට තල්ලු කරන අත: සමෙහි වර්ගය-4
  🫸🏽💾දකුණට තල්ලු කරන අත: සමෙහි වර්ගය-4
  👌🏽💾හරිි යන්න දක්වන අත: සමෙහි වර්ගය-4
  🤌🏽💾වකුටු කළ ඇඟිලි: සමෙහි වර්ගය-4
  🤏🏽💾අත මිරිකීම: සමෙහි වර්ගය-4
  ✌🏽💾ජයග්‍රහණය දක්වන අත: සමෙහි වර්ගය-4
  🤞🏽💾හරස් කළ ඇඟිලි: සමෙහි වර්ගය-4
  🫰🏽💾දබරැඟිල්ල සහ මාපට ඇඟිල්ල කතිර කළ අත: සමෙහි වර්ගය-4
  🤟🏽💾ඔබට ආදරෙයි ඉඟිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🤘🏽💾හෝන්ස් ලකුණ: සමෙහි වර්ගය-4
  🤙🏽💾මට ඇමතුමක් දෙන්න ඇගවීම: සමෙහි වර්ගය-4
  👈🏽💾වමට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-4
  👉🏽💾දකුණට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-4
  👆🏽💾අත පිටුපස ඉහළට යොමු වූ දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-4
  🖕🏽💾මැදඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-4
  👇🏽💾පහළට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-4
  ☝🏽💾ඉහළට යොමු වූ දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-4
  🫵🏽💾නරඹන්නා දෙසට යොමු කළ දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-4
  👍🏽💾මහපටැඟිල්ල ඉහළට: සමෙහි වර්ගය-4
  👎🏽💾මහපටැඟිිල්ල පහළට: සමෙහි වර්ගය-4
  ✊🏽💾එසවූ මිට මෙළවීම: සමෙහි වර්ගය-4
  👊🏽💾ඉදිිරියට එන මිට මෙළවීම: සමෙහි වර්ගය-4
  🤛🏽💾මිට මොළ වූ වම: සමෙහි වර්ගය-4
  🤜🏽💾මිට මොළ වූ දකුණ: සමෙහි වර්ගය-4
  👏🏽💾අත්පුඩි ගැසීම: සමෙහි වර්ගය-4
  🙌🏽💾අත් ඔසවන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🫶🏽💾හදවත අත්: සමෙහි වර්ගය-4
  👐🏽💾විවෘත අත්: සමෙහි වර්ගය-4
  🤲🏽💾අත්ලවල් එකට ඉහළ ඔසවා: සමෙහි වර්ගය-4
  🤝🏽💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-4
  🙏🏽💾එක් කළ දෙඅත්: සමෙහි වර්ගය-4
  ✍🏽💾ලියමින් සිටින අත: සමෙහි වර්ගය-4
  💅🏽💾නිය ආලේපන: සමෙහි වර්ගය-4
  🤳🏽💾සෙල්ෆි: සමෙහි වර්ගය-4
  💪🏽💾සුනම්‍ය මස්ගොබ: සමෙහි වර්ගය-4
  🦵🏽💾කකුල: සමෙහි වර්ගය-4
  🦶🏽💾අඩිය: සමෙහි වර්ගය-4
  👂🏽💾කණ: සමෙහි වර්ගය-4
  🦻🏽💾ශ්‍රවණාධාර සහිත කන: සමෙහි වර්ගය-4
  👃🏽💾නාසය: සමෙහි වර්ගය-4
  👶🏽💾බබා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧒🏽💾ළමයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👦🏽💾පිරිමි ළමයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👧🏽💾ගැහුණු ළමයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-4
  👱🏽💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧔🏽💾රැවුල සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧔🏽‍♂️💾මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4 සහ රැවුල
  🧔🏽‍♀️💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4 සහ රැවුල
  👨🏽‍🦰💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-4 සහ රතු කොණ්ඩය
  👨🏽‍🦱💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-4 සහ රොද සහිත කොණ්ඩය
  👨🏽‍🦳💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සුදු කොන්ඩය
  👨🏽‍🦲💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-4 සහ තට්ට
  👩🏽💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🦰💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4 සහ රතු කොණ්ඩය
  🧑🏽‍🦰💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-4 සහ රතු කොණ්ඩය
  👩🏽‍🦱💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4 සහ රොද සහිත කොණ්ඩය
  🧑🏽‍🦱💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-4 සහ රොද සහිත කොණ්ඩය
  👩🏽‍🦳💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සුදු කොන්ඩය
  🧑🏽‍🦳💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සුදු කොන්ඩය
  👩🏽‍🦲💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4 සහ තට්ට
  🧑🏽‍🦲💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-4 සහ තට්ට
  👱🏽‍♀️💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  👱🏽‍♂️💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧓🏽💾මහලු වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-4
  👴🏽💾වයසක මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  👵🏽💾වයසක කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🙍🏽💾රවන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🙍🏽‍♂️💾රවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🙍🏽‍♀️💾රවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🙎🏽💾අමනාපය දක්වන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🙎🏽‍♂️💾කට උල්කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🙎🏽‍♀️💾කට උල්කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🙅🏽💾නැත යන අභිනය: සමෙහි වර්ගය-4
  🙅🏽‍♂️💾හරි නැති බව පෙන්වන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🙅🏽‍♀️💾හරි නැති බව පෙන්වන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🙆🏽💾හරි යන අභිනය: සමෙහි වර්ගය-4
  🙆🏽‍♂️💾හරි බව පෙන්වන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🙆🏽‍♀️💾හරි බව පෙන්වන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  💁🏽💾උපකාර කවුළු පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  💁🏽‍♂️💾අත හෙළන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  💁🏽‍♀️💾අත හෙළන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🙋🏽💾අත ඔසවන ප්‍රීතිමත් පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🙋🏽‍♂️💾අත ඔසවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🙋🏽‍♀️💾අත ඔසවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🧏🏽💾බිහිරි පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧏🏽‍♂️💾බිහිරි මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧏🏽‍♀️💾බිහිරි කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🙇🏽💾හිස නවන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🙇🏽‍♂️💾ගැඹුරින් හිස නවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🙇🏽‍♀️💾ගැඹුරින් හිස නවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🤦🏽💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටීම: සමෙහි වර්ගය-4
  🤦🏽‍♂️💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🤦🏽‍♀️💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🤷🏽💾උරහිස් සෙලවීම: සමෙහි වර්ගය-4
  🤷🏽‍♂️💾උරහිස් සොලවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🤷🏽‍♀️💾උරහිස් සොලවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍⚕️💾සෞඛ්‍ය සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍⚕️💾දොස්තර: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍⚕️💾දොස්තරවරිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🎓💾ශිෂ්‍යයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍🎓💾සිසුවා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🎓💾සිසුවිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🏫💾ගුරුවරයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍🏫💾පිරිමි ගුරුවරයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🏫💾ගුරුවරිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍⚖️💾විනිසුරු: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍⚖️💾විනිසුරුතුමා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍⚖️💾විනිසුරුවරිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🌾💾ගොවියා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍🌾💾පිරිමි ගොවියා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🌾💾ගෙවිලිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🍳💾අරක්කැමියා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍🍳💾කෝකියා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🍳💾කෝකිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🔧💾කාර්මිකයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍🔧💾පිරිමි කාර්මිකයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🔧💾කාර්මිකවරිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🏭💾කර්මාන්තශාලා සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍🏭💾පිරිමි කම්හල් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🏭💾ගැහැණු කම්හල් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍💼💾කාර්යාල සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍💼💾පිරිමි කාර්යාල කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍💼💾ගැහැණු කාර්යාල කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🔬💾විද්‍යාඥයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍🔬💾පිරිමි විද්‍යාඥයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🔬💾විද්‍යාඥවරිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍💻💾තාක්ෂණවේදියා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍💻💾කර්මාන්ත ශිල්පියා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍💻💾කර්මාන්ත ශිල්පිණිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🎤💾ගායකයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍🎤💾පිරිමි ගායකයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🎤💾ගායිකාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🎨💾කලාකරු: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍🎨💾පිරිමි කලාකරු: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🎨💾කලාකාරිණිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍✈️💾ගුවන් නියමුවා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍✈️💾නියමුවා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍✈️💾නියමුවරිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🚀💾ගගනගාමියා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍🚀💾පිරිමි ගගනගාමියා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🚀💾ගගනගාමීවරිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🚒💾ගිනි නිවන භටයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍🚒💾පිරිමි ගිනි නිවන භටයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🚒💾ගැහැණු ගිනි නිවන භටයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👮🏽💾පොලිස් නිලධාරියා: සමෙහි වර්ගය-4
  👮🏽‍♂️💾පොලිස් නිළධාරියා: සමෙහි වර්ගය-4
  👮🏽‍♀️💾පොලිස් නිළධාරිණිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🕵🏽💾රහස් පරීක්ෂකයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🕵🏽‍♂️💾අපරාධ පරීක්ෂකයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🕵🏽‍♀️💾අපරාධ පරීක්ෂකවරිය: සමෙහි වර්ගය-4
  💂🏽💾රාජ්‍යාරක්ෂක භටයා: සමෙහි වර්ගය-4
  💂🏽‍♂️💾මුරකාරයා: සමෙහි වර්ගය-4
  💂🏽‍♀️💾මුරකාරිණිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🥷🏽💾නින්ජා: සමෙහි වර්ගය-4
  👷🏽💾ඉදිකිරීම් සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👷🏽‍♂️💾පිරිමි ඉදිකිරීම් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-4
  👷🏽‍♀️💾ගැහැණු ඉදිකිරීම් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-4
  🫅🏽💾ඔටුන්න සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🤴🏽💾කුමාරයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👸🏽💾කුමාරිකාව: සමෙහි වර්ගය-4
  👳🏽💾තලප්පාව සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  👳🏽‍♂️💾තලප්පාවක් සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  👳🏽‍♀️💾තලප්පාවක් සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  👲🏽💾චීන තොප්පිය සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧕🏽💾හිස් වැසුම් සහිත කාන්තාවකි: සමෙහි වර්ගය-4
  🤵🏽💾ටක්සෙඩෝව ඇද සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🤵🏽‍♂️💾ටක්සෙඩෝවෙන් සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🤵🏽‍♀️💾ටක්සෙඩෝවෙන් සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  👰🏽💾වේලය දැමූ පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👰🏽‍♂️💾වැස්ම සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  👰🏽‍♀️💾වැස්ම සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🤰🏽💾ගැබිණිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🫃🏽💾ගර්භනී මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🫄🏽💾ගර්භනී පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🤱🏽💾කිරි දීම: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👼🏽💾ළදරු සුරදූතයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🎅🏽💾නත්තල් සීයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🤶🏽💾නතල් ආච්චි: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🎄💾නත්තල් සීය: සමෙහි වර්ගය-4
  🦸🏽💾සුපිරි වීරයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🦸🏽‍♂️💾මිනිසා සුපිරි වීරයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🦸🏽‍♀️💾කාන්තා සුපිරි වීරයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🦹🏽💾සුපිරි දුෂ්ටයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🦹🏽‍♂️💾පිරිමි සුපිරි දුෂ්ටයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🦹🏽‍♀️💾කාන්තාව දුෂ්ටයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧙🏽💾මායාකරුවා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧙🏽‍♂️💾පිරිමි මායාකරුවා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧙🏽‍♀️💾මායාකාරිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🧚🏽💾සුරඟන: සමෙහි වර්ගය-4
  🧚🏽‍♂️💾පිරිමි සුරඟන: සමෙහි වර්ගය-4
  🧚🏽‍♀️💾සුරංගනාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🧛🏽💾වැම්පයර්: සමෙහි වර්ගය-4
  🧛🏽‍♂️💾පිරිමි වැම්පයර්: සමෙහි වර්ගය-4
  🧛🏽‍♀️💾ගැණු වැම්පයර්: සමෙහි වර්ගය-4
  🧜🏽💾දියකිඳුරු: සමෙහි වර්ගය-4
  🧜🏽‍♂️💾පිරිමි දියකිඳුරා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧜🏽‍♀️💾දියකිඳුරා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧝🏽💾එල්ෆ්: සමෙහි වර්ගය-4
  🧝🏽‍♂️💾පිරිමි එල්ෆ්: සමෙහි වර්ගය-4
  🧝🏽‍♀️💾ගෑනු එල්ෆ්: සමෙහි වර්ගය-4
  💆🏽💾මුහුණ මසාජ් කිරීම: සමෙහි වර්ගය-4
  💆🏽‍♂️💾මුහුණට මසාජ් කිරීමක් ලබන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  💆🏽‍♀️💾මුහුණට මසාජ් කිරීමක් ලබන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  💇🏽💾කොණ්ඩය කැපීම: සමෙහි වර්ගය-4
  💇🏽‍♂️💾කොණ්ඩය කපන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  💇🏽‍♀️💾කොණ්ඩය කපන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🚶🏽💾පදිකයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🚶🏽‍♂️💾ඇවිදීන පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-4
  🚶🏽‍♀️💾ඇවිදීන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🧍🏽💾පුද්ගලයා සිටගෙන සිටී: සමෙහි වර්ගය-4
  🧍🏽‍♂️💾මිනිසා සිටිගෙන සිටී: සමෙහි වර්ගය-4
  🧍🏽‍♀️💾කාන්තාව සිටිගෙන සිටී: සමෙහි වර්ගය-4
  🧎🏽💾දණ ගසන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧎🏽‍♂️💾මිනිසා දණ ගසයි: සමෙහි වර්ගය-4
  🧎🏽‍♀️💾කාන්තාව දණ ගසයි: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🦯💾සැරයැටියක් රැගෙන යන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍🦯💾ඒෂණ දණ්ඩක් සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🦯💾ඒෂණ දණ්ඩක් සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවේ සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවක සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවක සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🦽💾රෝද පුටුවේ සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍🦽💾අතින් කරකන රෝද පුටුවක සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍🦽💾අතින් කරකන රෝද පුටුවක සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🏃🏽💾දුවන්නා: සමෙහි වර්ගය-4
  🏃🏽‍♂️💾දුවන පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-4
  🏃🏽‍♀️💾දුවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  💃🏽💾නැට්ටුක්කාරි: සමෙහි වර්ගය-4
  🕺🏽💾නටන පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-4
  🕴🏽💾ව්‍යාාපාර ඇඳුමෙන් ඉහළ පහළ යන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧖🏽💾හුමාල කාමරය තුළ පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧖🏽‍♂️💾හුමාල කාමරය තුළ පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧖🏽‍♀️💾හුමාල කාමරය තුළ ගැහැණිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🧗🏽💾කඳු නගින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧗🏽‍♂️💾කඳු නගින පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧗🏽‍♀️💾කඳු නගින ගැහැණිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🏇🏽💾අශ්ව රේස්: සමෙහි වර්ගය-4
  🏂🏽💾හිම මත ලිස්සා යන්නා: සමෙහි වර්ගය-4
  🏌🏽💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩකයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🏌🏽‍♂️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🏌🏽‍♀️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🏄🏽💾හිම පුවරුවේ යන්නා: සමෙහි වර්ගය-4
  🏄🏽‍♂️💾හිම පුවරුවේ යන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🏄🏽‍♀️💾හිම පුවරුවේ යන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🚣🏽💾පදින බෝට්ටුව: සමෙහි වර්ගය-4
  🚣🏽‍♂️💾බෝට්ටුව පදින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🚣🏽‍♀️💾බෝට්ටුව පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🏊🏽💾පිහිනුම්කරු: සමෙහි වර්ගය-4
  🏊🏽‍♂️💾පිහිනන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🏊🏽‍♀️💾පිහිනන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  ⛹🏽💾බෝලයක් සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  ⛹🏽‍♂️💾බෝලයක් සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  ⛹🏽‍♀️💾බෝලයක් සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🏋🏽💾බර උසුලන්නා: සමෙහි වර්ගය-4
  🏋🏽‍♂️💾බර උසුලන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🏋🏽‍♀️💾බර උසුලන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🚴🏽💾බයිසිකල් පදින්නා: සමෙහි වර්ගය-4
  🚴🏽‍♂️💾බයිසිකල් පදින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🚴🏽‍♀️💾බයිසිකල් පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🚵🏽💾කඳු බයිසිකල් පදින්නා: සමෙහි වර්ගය-4
  🚵🏽‍♂️💾කඳු බයිසිකල් පදින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🚵🏽‍♀️💾කඳු බයිසිකල් පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🤸🏽💾කරත්ත රෝදය: සමෙහි වර්ගය-4
  🤸🏽‍♂️💾කරත්ත රෝද කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🤸🏽‍♀️💾කරත්ත රෝද කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🤽🏽💾ජල පන්දු: සමෙහි වර්ගය-4
  🤽🏽‍♂️💾ජල පන්දු ක්‍රීඩා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🤽🏽‍♀️💾ජල පන්දු ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🤾🏽💾අත් පන්දු: සමෙහි වර්ගය-4
  🤾🏽‍♂️💾අත් පන්දු ක්‍රීඩා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🤾🏽‍♀️💾අත් පන්දු ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🤹🏽💾විජ්ජා කිරීම: සමෙහි වර්ගය-4
  🤹🏽‍♂️💾විජ්ජා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-4
  🤹🏽‍♀️💾විජ්ජා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  🧘🏽💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧘🏽‍♂️💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧘🏽‍♀️💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින ගැහැණිය: සමෙහි වර්ගය-4
  🛀🏽💾නාන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🛌🏽💾ඇ‍ඳෙහි සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏽‍🤝‍🧑🏽💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-4
  👭🏽💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-4
  👫🏽💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4
  👬🏽💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-4
  💏🏽💾හාදුව: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏽💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏽💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏽💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  💑🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍❤️‍👨🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏽‍❤️‍👨🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏽‍❤️‍👩🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🏽💾සමෙහි වර්ගය-4
  🏾 මධ්යම අඳුරු සමේ වර්ණය
  👋🏾💾අත වැනීම: සමෙහි වර්ගය-5
  🤚🏾💾පිටි අත ඔසවන ලදි: සමෙහි වර්ගය-5
  🖐🏾💾විදහන ලද ඇඟිලි සහිත එසවූ අත: සමෙහි වර්ගය-5
  ✋🏾💾එසවූූ අත: සමෙහි වර්ගය-5
  🖖🏾💾වල්කන් සැලියුට්: සමෙහි වර්ගය-5
  🫱🏾💾දකුණු පැත්තට අත: සමෙහි වර්ගය-5
  🫲🏾💾වම් පැත්තට අත: සමෙහි වර්ගය-5
  🫳🏾💾අත්ල පහළට අත: සමෙහි වර්ගය-5
  🫴🏾💾අත්ල ඉහළට අත: සමෙහි වර්ගය-5
  🫷🏾💾වමට තල්ලු කරන අත: සමෙහි වර්ගය-5
  🫸🏾💾දකුණට තල්ලු කරන අත: සමෙහි වර්ගය-5
  👌🏾💾හරිි යන්න දක්වන අත: සමෙහි වර්ගය-5
  🤌🏾💾වකුටු කළ ඇඟිලි: සමෙහි වර්ගය-5
  🤏🏾💾අත මිරිකීම: සමෙහි වර්ගය-5
  ✌🏾💾ජයග්‍රහණය දක්වන අත: සමෙහි වර්ගය-5
  🤞🏾💾හරස් කළ ඇඟිලි: සමෙහි වර්ගය-5
  🫰🏾💾දබරැඟිල්ල සහ මාපට ඇඟිල්ල කතිර කළ අත: සමෙහි වර්ගය-5
  🤟🏾💾ඔබට ආදරෙයි ඉඟිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🤘🏾💾හෝන්ස් ලකුණ: සමෙහි වර්ගය-5
  🤙🏾💾මට ඇමතුමක් දෙන්න ඇගවීම: සමෙහි වර්ගය-5
  👈🏾💾වමට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-5
  👉🏾💾දකුණට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-5
  👆🏾💾අත පිටුපස ඉහළට යොමු වූ දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-5
  🖕🏾💾මැදඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-5
  👇🏾💾පහළට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-5
  ☝🏾💾ඉහළට යොමු වූ දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-5
  🫵🏾💾නරඹන්නා දෙසට යොමු කළ දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-5
  👍🏾💾මහපටැඟිල්ල ඉහළට: සමෙහි වර්ගය-5
  👎🏾💾මහපටැඟිිල්ල පහළට: සමෙහි වර්ගය-5
  ✊🏾💾එසවූ මිට මෙළවීම: සමෙහි වර්ගය-5
  👊🏾💾ඉදිිරියට එන මිට මෙළවීම: සමෙහි වර්ගය-5
  🤛🏾💾මිට මොළ වූ වම: සමෙහි වර්ගය-5
  🤜🏾💾මිට මොළ වූ දකුණ: සමෙහි වර්ගය-5
  👏🏾💾අත්පුඩි ගැසීම: සමෙහි වර්ගය-5
  🙌🏾💾අත් ඔසවන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🫶🏾💾හදවත අත්: සමෙහි වර්ගය-5
  👐🏾💾විවෘත අත්: සමෙහි වර්ගය-5
  🤲🏾💾අත්ලවල් එකට ඉහළ ඔසවා: සමෙහි වර්ගය-5
  🤝🏾💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-5
  🙏🏾💾එක් කළ දෙඅත්: සමෙහි වර්ගය-5
  ✍🏾💾ලියමින් සිටින අත: සමෙහි වර්ගය-5
  💅🏾💾නිය ආලේපන: සමෙහි වර්ගය-5
  🤳🏾💾සෙල්ෆි: සමෙහි වර්ගය-5
  💪🏾💾සුනම්‍ය මස්ගොබ: සමෙහි වර්ගය-5
  🦵🏾💾කකුල: සමෙහි වර්ගය-5
  🦶🏾💾අඩිය: සමෙහි වර්ගය-5
  👂🏾💾කණ: සමෙහි වර්ගය-5
  🦻🏾💾ශ්‍රවණාධාර සහිත කන: සමෙහි වර්ගය-5
  👃🏾💾නාසය: සමෙහි වර්ගය-5
  👶🏾💾බබා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧒🏾💾ළමයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👦🏾💾පිරිමි ළමයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👧🏾💾ගැහුණු ළමයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-5
  👱🏾💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧔🏾💾රැවුල සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧔🏾‍♂️💾මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5 සහ රැවුල
  🧔🏾‍♀️💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5 සහ රැවුල
  👨🏾‍🦰💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-5 සහ රතු කොණ්ඩය
  👨🏾‍🦱💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-5 සහ රොද සහිත කොණ්ඩය
  👨🏾‍🦳💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සුදු කොන්ඩය
  👨🏾‍🦲💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-5 සහ තට්ට
  👩🏾💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🦰💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5 සහ රතු කොණ්ඩය
  🧑🏾‍🦰💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-5 සහ රතු කොණ්ඩය
  👩🏾‍🦱💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5 සහ රොද සහිත කොණ්ඩය
  🧑🏾‍🦱💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-5 සහ රොද සහිත කොණ්ඩය
  👩🏾‍🦳💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සුදු කොන්ඩය
  🧑🏾‍🦳💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සුදු කොන්ඩය
  👩🏾‍🦲💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5 සහ තට්ට
  🧑🏾‍🦲💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-5 සහ තට්ට
  👱🏾‍♀️💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  👱🏾‍♂️💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧓🏾💾මහලු වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-5
  👴🏾💾වයසක මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  👵🏾💾වයසක කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🙍🏾💾රවන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🙍🏾‍♂️💾රවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🙍🏾‍♀️💾රවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🙎🏾💾අමනාපය දක්වන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🙎🏾‍♂️💾කට උල්කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🙎🏾‍♀️💾කට උල්කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🙅🏾💾නැත යන අභිනය: සමෙහි වර්ගය-5
  🙅🏾‍♂️💾හරි නැති බව පෙන්වන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🙅🏾‍♀️💾හරි නැති බව පෙන්වන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🙆🏾💾හරි යන අභිනය: සමෙහි වර්ගය-5
  🙆🏾‍♂️💾හරි බව පෙන්වන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🙆🏾‍♀️💾හරි බව පෙන්වන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  💁🏾💾උපකාර කවුළු පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  💁🏾‍♂️💾අත හෙළන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  💁🏾‍♀️💾අත හෙළන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🙋🏾💾අත ඔසවන ප්‍රීතිමත් පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🙋🏾‍♂️💾අත ඔසවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🙋🏾‍♀️💾අත ඔසවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🧏🏾💾බිහිරි පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧏🏾‍♂️💾බිහිරි මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧏🏾‍♀️💾බිහිරි කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🙇🏾💾හිස නවන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🙇🏾‍♂️💾ගැඹුරින් හිස නවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🙇🏾‍♀️💾ගැඹුරින් හිස නවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🤦🏾💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටීම: සමෙහි වර්ගය-5
  🤦🏾‍♂️💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🤦🏾‍♀️💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🤷🏾💾උරහිස් සෙලවීම: සමෙහි වර්ගය-5
  🤷🏾‍♂️💾උරහිස් සොලවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🤷🏾‍♀️💾උරහිස් සොලවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍⚕️💾සෞඛ්‍ය සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍⚕️💾දොස්තර: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍⚕️💾දොස්තරවරිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🎓💾ශිෂ්‍යයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍🎓💾සිසුවා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🎓💾සිසුවිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🏫💾ගුරුවරයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍🏫💾පිරිමි ගුරුවරයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🏫💾ගුරුවරිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍⚖️💾විනිසුරු: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍⚖️💾විනිසුරුතුමා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍⚖️💾විනිසුරුවරිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🌾💾ගොවියා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍🌾💾පිරිමි ගොවියා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🌾💾ගෙවිලිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🍳💾අරක්කැමියා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍🍳💾කෝකියා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🍳💾කෝකිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🔧💾කාර්මිකයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍🔧💾පිරිමි කාර්මිකයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🔧💾කාර්මිකවරිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🏭💾කර්මාන්තශාලා සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍🏭💾පිරිමි කම්හල් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🏭💾ගැහැණු කම්හල් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍💼💾කාර්යාල සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍💼💾පිරිමි කාර්යාල කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍💼💾ගැහැණු කාර්යාල කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🔬💾විද්‍යාඥයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍🔬💾පිරිමි විද්‍යාඥයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🔬💾විද්‍යාඥවරිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍💻💾තාක්ෂණවේදියා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍💻💾කර්මාන්ත ශිල්පියා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍💻💾කර්මාන්ත ශිල්පිණිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🎤💾ගායකයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍🎤💾පිරිමි ගායකයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🎤💾ගායිකාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🎨💾කලාකරු: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍🎨💾පිරිමි කලාකරු: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🎨💾කලාකාරිණිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍✈️💾ගුවන් නියමුවා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍✈️💾නියමුවා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍✈️💾නියමුවරිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🚀💾ගගනගාමියා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍🚀💾පිරිමි ගගනගාමියා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🚀💾ගගනගාමීවරිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🚒💾ගිනි නිවන භටයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍🚒💾පිරිමි ගිනි නිවන භටයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🚒💾ගැහැණු ගිනි නිවන භටයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👮🏾💾පොලිස් නිලධාරියා: සමෙහි වර්ගය-5
  👮🏾‍♂️💾පොලිස් නිළධාරියා: සමෙහි වර්ගය-5
  👮🏾‍♀️💾පොලිස් නිළධාරිණිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🕵🏾💾රහස් පරීක්ෂකයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🕵🏾‍♂️💾අපරාධ පරීක්ෂකයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🕵🏾‍♀️💾අපරාධ පරීක්ෂකවරිය: සමෙහි වර්ගය-5
  💂🏾💾රාජ්‍යාරක්ෂක භටයා: සමෙහි වර්ගය-5
  💂🏾‍♂️💾මුරකාරයා: සමෙහි වර්ගය-5
  💂🏾‍♀️💾මුරකාරිණිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🥷🏾💾නින්ජා: සමෙහි වර්ගය-5
  👷🏾💾ඉදිකිරීම් සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👷🏾‍♂️💾පිරිමි ඉදිකිරීම් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-5
  👷🏾‍♀️💾ගැහැණු ඉදිකිරීම් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-5
  🫅🏾💾ඔටුන්න සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🤴🏾💾කුමාරයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👸🏾💾කුමාරිකාව: සමෙහි වර්ගය-5
  👳🏾💾තලප්පාව සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  👳🏾‍♂️💾තලප්පාවක් සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  👳🏾‍♀️💾තලප්පාවක් සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  👲🏾💾චීන තොප්පිය සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧕🏾💾හිස් වැසුම් සහිත කාන්තාවකි: සමෙහි වර්ගය-5
  🤵🏾💾ටක්සෙඩෝව ඇද සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🤵🏾‍♂️💾ටක්සෙඩෝවෙන් සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🤵🏾‍♀️💾ටක්සෙඩෝවෙන් සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  👰🏾💾වේලය දැමූ පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👰🏾‍♂️💾වැස්ම සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  👰🏾‍♀️💾වැස්ම සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🤰🏾💾ගැබිණිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🫃🏾💾ගර්භනී මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🫄🏾💾ගර්භනී පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🤱🏾💾කිරි දීම: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👼🏾💾ළදරු සුරදූතයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🎅🏾💾නත්තල් සීයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🤶🏾💾නතල් ආච්චි: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🎄💾නත්තල් සීය: සමෙහි වර්ගය-5
  🦸🏾💾සුපිරි වීරයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🦸🏾‍♂️💾මිනිසා සුපිරි වීරයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🦸🏾‍♀️💾කාන්තා සුපිරි වීරයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🦹🏾💾සුපිරි දුෂ්ටයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🦹🏾‍♂️💾පිරිමි සුපිරි දුෂ්ටයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🦹🏾‍♀️💾කාන්තාව දුෂ්ටයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧙🏾💾මායාකරුවා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧙🏾‍♂️💾පිරිමි මායාකරුවා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧙🏾‍♀️💾මායාකාරිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🧚🏾💾සුරඟන: සමෙහි වර්ගය-5
  🧚🏾‍♂️💾පිරිමි සුරඟන: සමෙහි වර්ගය-5
  🧚🏾‍♀️💾සුරංගනාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🧛🏾💾වැම්පයර්: සමෙහි වර්ගය-5
  🧛🏾‍♂️💾පිරිමි වැම්පයර්: සමෙහි වර්ගය-5
  🧛🏾‍♀️💾ගැණු වැම්පයර්: සමෙහි වර්ගය-5
  🧜🏾💾දියකිඳුරු: සමෙහි වර්ගය-5
  🧜🏾‍♂️💾පිරිමි දියකිඳුරා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧜🏾‍♀️💾දියකිඳුරා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧝🏾💾එල්ෆ්: සමෙහි වර්ගය-5
  🧝🏾‍♂️💾පිරිමි එල්ෆ්: සමෙහි වර්ගය-5
  🧝🏾‍♀️💾ගෑනු එල්ෆ්: සමෙහි වර්ගය-5
  💆🏾💾මුහුණ මසාජ් කිරීම: සමෙහි වර්ගය-5
  💆🏾‍♂️💾මුහුණට මසාජ් කිරීමක් ලබන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  💆🏾‍♀️💾මුහුණට මසාජ් කිරීමක් ලබන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  💇🏾💾කොණ්ඩය කැපීම: සමෙහි වර්ගය-5
  💇🏾‍♂️💾කොණ්ඩය කපන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  💇🏾‍♀️💾කොණ්ඩය කපන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🚶🏾💾පදිකයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🚶🏾‍♂️💾ඇවිදීන පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-5
  🚶🏾‍♀️💾ඇවිදීන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🧍🏾💾පුද්ගලයා සිටගෙන සිටී: සමෙහි වර්ගය-5
  🧍🏾‍♂️💾මිනිසා සිටිගෙන සිටී: සමෙහි වර්ගය-5
  🧍🏾‍♀️💾කාන්තාව සිටිගෙන සිටී: සමෙහි වර්ගය-5
  🧎🏾💾දණ ගසන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧎🏾‍♂️💾මිනිසා දණ ගසයි: සමෙහි වර්ගය-5
  🧎🏾‍♀️💾කාන්තාව දණ ගසයි: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🦯💾සැරයැටියක් රැගෙන යන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍🦯💾ඒෂණ දණ්ඩක් සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🦯💾ඒෂණ දණ්ඩක් සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවේ සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවක සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවක සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🦽💾රෝද පුටුවේ සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍🦽💾අතින් කරකන රෝද පුටුවක සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍🦽💾අතින් කරකන රෝද පුටුවක සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🏃🏾💾දුවන්නා: සමෙහි වර්ගය-5
  🏃🏾‍♂️💾දුවන පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-5
  🏃🏾‍♀️💾දුවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  💃🏾💾නැට්ටුක්කාරි: සමෙහි වර්ගය-5
  🕺🏾💾නටන පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-5
  🕴🏾💾ව්‍යාාපාර ඇඳුමෙන් ඉහළ පහළ යන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧖🏾💾හුමාල කාමරය තුළ පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧖🏾‍♂️💾හුමාල කාමරය තුළ පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧖🏾‍♀️💾හුමාල කාමරය තුළ ගැහැණිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🧗🏾💾කඳු නගින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧗🏾‍♂️💾කඳු නගින පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧗🏾‍♀️💾කඳු නගින ගැහැණිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🏇🏾💾අශ්ව රේස්: සමෙහි වර්ගය-5
  🏂🏾💾හිම මත ලිස්සා යන්නා: සමෙහි වර්ගය-5
  🏌🏾💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩකයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🏌🏾‍♂️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🏌🏾‍♀️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🏄🏾💾හිම පුවරුවේ යන්නා: සමෙහි වර්ගය-5
  🏄🏾‍♂️💾හිම පුවරුවේ යන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🏄🏾‍♀️💾හිම පුවරුවේ යන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🚣🏾💾පදින බෝට්ටුව: සමෙහි වර්ගය-5
  🚣🏾‍♂️💾බෝට්ටුව පදින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🚣🏾‍♀️💾බෝට්ටුව පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🏊🏾💾පිහිනුම්කරු: සමෙහි වර්ගය-5
  🏊🏾‍♂️💾පිහිනන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🏊🏾‍♀️💾පිහිනන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  ⛹🏾💾බෝලයක් සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  ⛹🏾‍♂️💾බෝලයක් සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  ⛹🏾‍♀️💾බෝලයක් සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🏋🏾💾බර උසුලන්නා: සමෙහි වර්ගය-5
  🏋🏾‍♂️💾බර උසුලන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🏋🏾‍♀️💾බර උසුලන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🚴🏾💾බයිසිකල් පදින්නා: සමෙහි වර්ගය-5
  🚴🏾‍♂️💾බයිසිකල් පදින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🚴🏾‍♀️💾බයිසිකල් පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🚵🏾💾කඳු බයිසිකල් පදින්නා: සමෙහි වර්ගය-5
  🚵🏾‍♂️💾කඳු බයිසිකල් පදින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🚵🏾‍♀️💾කඳු බයිසිකල් පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🤸🏾💾කරත්ත රෝදය: සමෙහි වර්ගය-5
  🤸🏾‍♂️💾කරත්ත රෝද කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🤸🏾‍♀️💾කරත්ත රෝද කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🤽🏾💾ජල පන්දු: සමෙහි වර්ගය-5
  🤽🏾‍♂️💾ජල පන්දු ක්‍රීඩා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🤽🏾‍♀️💾ජල පන්දු ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🤾🏾💾අත් පන්දු: සමෙහි වර්ගය-5
  🤾🏾‍♂️💾අත් පන්දු ක්‍රීඩා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🤾🏾‍♀️💾අත් පන්දු ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🤹🏾💾විජ්ජා කිරීම: සමෙහි වර්ගය-5
  🤹🏾‍♂️💾විජ්ජා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-5
  🤹🏾‍♀️💾විජ්ජා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  🧘🏾💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧘🏾‍♂️💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧘🏾‍♀️💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින ගැහැණිය: සමෙහි වර්ගය-5
  🛀🏾💾නාන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🛌🏾💾ඇ‍ඳෙහි සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏾‍🤝‍🧑🏾💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-5
  👭🏾💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-5
  👫🏾💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5
  👬🏾💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-5
  💏🏾💾හාදුව: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏾💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏾💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏾💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  💑🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍❤️‍👨🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏾‍❤️‍👨🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏾‍❤️‍👩🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🏾💾සමෙහි වර්ගය-5
  🏿 අඳුරු සමේ වර්ණය
  👋🏿💾අත වැනීම: සමෙහි වර්ගය-6
  🤚🏿💾පිටි අත ඔසවන ලදි: සමෙහි වර්ගය-6
  🖐🏿💾විදහන ලද ඇඟිලි සහිත එසවූ අත: සමෙහි වර්ගය-6
  ✋🏿💾එසවූූ අත: සමෙහි වර්ගය-6
  🖖🏿💾වල්කන් සැලියුට්: සමෙහි වර්ගය-6
  🫱🏿💾දකුණු පැත්තට අත: සමෙහි වර්ගය-6
  🫲🏿💾වම් පැත්තට අත: සමෙහි වර්ගය-6
  🫳🏿💾අත්ල පහළට අත: සමෙහි වර්ගය-6
  🫴🏿💾අත්ල ඉහළට අත: සමෙහි වර්ගය-6
  🫷🏿💾වමට තල්ලු කරන අත: සමෙහි වර්ගය-6
  🫸🏿💾දකුණට තල්ලු කරන අත: සමෙහි වර්ගය-6
  👌🏿💾හරිි යන්න දක්වන අත: සමෙහි වර්ගය-6
  🤌🏿💾වකුටු කළ ඇඟිලි: සමෙහි වර්ගය-6
  🤏🏿💾අත මිරිකීම: සමෙහි වර්ගය-6
  ✌🏿💾ජයග්‍රහණය දක්වන අත: සමෙහි වර්ගය-6
  🤞🏿💾හරස් කළ ඇඟිලි: සමෙහි වර්ගය-6
  🫰🏿💾දබරැඟිල්ල සහ මාපට ඇඟිල්ල කතිර කළ අත: සමෙහි වර්ගය-6
  🤟🏿💾ඔබට ආදරෙයි ඉඟිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🤘🏿💾හෝන්ස් ලකුණ: සමෙහි වර්ගය-6
  🤙🏿💾මට ඇමතුමක් දෙන්න ඇගවීම: සමෙහි වර්ගය-6
  👈🏿💾වමට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-6
  👉🏿💾දකුණට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-6
  👆🏿💾අත පිටුපස ඉහළට යොමු වූ දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-6
  🖕🏿💾මැදඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-6
  👇🏿💾පහළට යොමු වූ අත පිටුපස දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-6
  ☝🏿💾ඉහළට යොමු වූ දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-6
  🫵🏿💾නරඹන්නා දෙසට යොමු කළ දබරැඟිල්ල: සමෙහි වර්ගය-6
  👍🏿💾මහපටැඟිල්ල ඉහළට: සමෙහි වර්ගය-6
  👎🏿💾මහපටැඟිිල්ල පහළට: සමෙහි වර්ගය-6
  ✊🏿💾එසවූ මිට මෙළවීම: සමෙහි වර්ගය-6
  👊🏿💾ඉදිිරියට එන මිට මෙළවීම: සමෙහි වර්ගය-6
  🤛🏿💾මිට මොළ වූ වම: සමෙහි වර්ගය-6
  🤜🏿💾මිට මොළ වූ දකුණ: සමෙහි වර්ගය-6
  👏🏿💾අත්පුඩි ගැසීම: සමෙහි වර්ගය-6
  🙌🏿💾අත් ඔසවන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🫶🏿💾හදවත අත්: සමෙහි වර්ගය-6
  👐🏿💾විවෘත අත්: සමෙහි වර්ගය-6
  🤲🏿💾අත්ලවල් එකට ඉහළ ඔසවා: සමෙහි වර්ගය-6
  🤝🏿💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-6
  🙏🏿💾එක් කළ දෙඅත්: සමෙහි වර්ගය-6
  ✍🏿💾ලියමින් සිටින අත: සමෙහි වර්ගය-6
  💅🏿💾නිය ආලේපන: සමෙහි වර්ගය-6
  🤳🏿💾සෙල්ෆි: සමෙහි වර්ගය-6
  💪🏿💾සුනම්‍ය මස්ගොබ: සමෙහි වර්ගය-6
  🦵🏿💾කකුල: සමෙහි වර්ගය-6
  🦶🏿💾අඩිය: සමෙහි වර්ගය-6
  👂🏿💾කණ: සමෙහි වර්ගය-6
  🦻🏿💾ශ්‍රවණාධාර සහිත කන: සමෙහි වර්ගය-6
  👃🏿💾නාසය: සමෙහි වර්ගය-6
  👶🏿💾බබා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧒🏿💾ළමයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👦🏿💾පිරිමි ළමයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👧🏿💾ගැහුණු ළමයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-6
  👱🏿💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧔🏿💾රැවුල සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧔🏿‍♂️💾මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6 සහ රැවුල
  🧔🏿‍♀️💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6 සහ රැවුල
  👨🏿‍🦰💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-6 සහ රතු කොණ්ඩය
  👨🏿‍🦱💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-6 සහ රොද සහිත කොණ්ඩය
  👨🏿‍🦳💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සුදු කොන්ඩය
  👨🏿‍🦲💾පිරිිමියා: සමෙහි වර්ගය-6 සහ තට්ට
  👩🏿💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🦰💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6 සහ රතු කොණ්ඩය
  🧑🏿‍🦰💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-6 සහ රතු කොණ්ඩය
  👩🏿‍🦱💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6 සහ රොද සහිත කොණ්ඩය
  🧑🏿‍🦱💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-6 සහ රොද සහිත කොණ්ඩය
  👩🏿‍🦳💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සුදු කොන්ඩය
  🧑🏿‍🦳💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සුදු කොන්ඩය
  👩🏿‍🦲💾කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6 සහ තට්ට
  🧑🏿‍🦲💾වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-6 සහ තට්ට
  👱🏿‍♀️💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  👱🏿‍♂️💾තඹ පැහැ කොණ්ඩය සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧓🏿💾මහලු වැඩිහිටියා: සමෙහි වර්ගය-6
  👴🏿💾වයසක මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  👵🏿💾වයසක කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🙍🏿💾රවන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🙍🏿‍♂️💾රවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🙍🏿‍♀️💾රවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🙎🏿💾අමනාපය දක්වන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🙎🏿‍♂️💾කට උල්කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🙎🏿‍♀️💾කට උල්කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🙅🏿💾නැත යන අභිනය: සමෙහි වර්ගය-6
  🙅🏿‍♂️💾හරි නැති බව පෙන්වන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🙅🏿‍♀️💾හරි නැති බව පෙන්වන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🙆🏿💾හරි යන අභිනය: සමෙහි වර්ගය-6
  🙆🏿‍♂️💾හරි බව පෙන්වන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🙆🏿‍♀️💾හරි බව පෙන්වන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  💁🏿💾උපකාර කවුළු පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  💁🏿‍♂️💾අත හෙළන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  💁🏿‍♀️💾අත හෙළන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🙋🏿💾අත ඔසවන ප්‍රීතිමත් පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🙋🏿‍♂️💾අත ඔසවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🙋🏿‍♀️💾අත ඔසවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🧏🏿💾බිහිරි පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧏🏿‍♂️💾බිහිරි මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧏🏿‍♀️💾බිහිරි කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🙇🏿💾හිස නවන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🙇🏿‍♂️💾ගැඹුරින් හිස නවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🙇🏿‍♀️💾ගැඹුරින් හිස නවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🤦🏿💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටීම: සමෙහි වර්ගය-6
  🤦🏿‍♂️💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🤦🏿‍♀️💾මුහුණේ අල්ල ගසා සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🤷🏿💾උරහිස් සෙලවීම: සමෙහි වර්ගය-6
  🤷🏿‍♂️💾උරහිස් සොලවන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🤷🏿‍♀️💾උරහිස් සොලවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍⚕️💾සෞඛ්‍ය සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍⚕️💾දොස්තර: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍⚕️💾දොස්තරවරිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🎓💾ශිෂ්‍යයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🎓💾සිසුවා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🎓💾සිසුවිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🏫💾ගුරුවරයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🏫💾පිරිමි ගුරුවරයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🏫💾ගුරුවරිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍⚖️💾විනිසුරු: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍⚖️💾විනිසුරුතුමා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍⚖️💾විනිසුරුවරිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🌾💾ගොවියා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🌾💾පිරිමි ගොවියා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🌾💾ගෙවිලිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🍳💾අරක්කැමියා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🍳💾කෝකියා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🍳💾කෝකිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🔧💾කාර්මිකයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🔧💾පිරිමි කාර්මිකයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🔧💾කාර්මිකවරිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🏭💾කර්මාන්තශාලා සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🏭💾පිරිමි කම්හල් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🏭💾ගැහැණු කම්හල් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍💼💾කාර්යාල සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍💼💾පිරිමි කාර්යාල කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍💼💾ගැහැණු කාර්යාල කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🔬💾විද්‍යාඥයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🔬💾පිරිමි විද්‍යාඥයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🔬💾විද්‍යාඥවරිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍💻💾තාක්ෂණවේදියා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍💻💾කර්මාන්ත ශිල්පියා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍💻💾කර්මාන්ත ශිල්පිණිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🎤💾ගායකයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🎤💾පිරිමි ගායකයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🎤💾ගායිකාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🎨💾කලාකරු: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🎨💾පිරිමි කලාකරු: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🎨💾කලාකාරිණිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍✈️💾ගුවන් නියමුවා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍✈️💾නියමුවා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍✈️💾නියමුවරිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🚀💾ගගනගාමියා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🚀💾පිරිමි ගගනගාමියා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🚀💾ගගනගාමීවරිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🚒💾ගිනි නිවන භටයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🚒💾පිරිමි ගිනි නිවන භටයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🚒💾ගැහැණු ගිනි නිවන භටයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👮🏿💾පොලිස් නිලධාරියා: සමෙහි වර්ගය-6
  👮🏿‍♂️💾පොලිස් නිළධාරියා: සමෙහි වර්ගය-6
  👮🏿‍♀️💾පොලිස් නිළධාරිණිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🕵🏿💾රහස් පරීක්ෂකයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🕵🏿‍♂️💾අපරාධ පරීක්ෂකයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🕵🏿‍♀️💾අපරාධ පරීක්ෂකවරිය: සමෙහි වර්ගය-6
  💂🏿💾රාජ්‍යාරක්ෂක භටයා: සමෙහි වර්ගය-6
  💂🏿‍♂️💾මුරකාරයා: සමෙහි වර්ගය-6
  💂🏿‍♀️💾මුරකාරිණිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🥷🏿💾නින්ජා: සමෙහි වර්ගය-6
  👷🏿💾ඉදිකිරීම් සේවකයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👷🏿‍♂️💾පිරිමි ඉදිකිරීම් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-6
  👷🏿‍♀️💾ගැහැණු ඉදිකිරීම් කම්කරුවා: සමෙහි වර්ගය-6
  🫅🏿💾ඔටුන්න සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🤴🏿💾කුමාරයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👸🏿💾කුමාරිකාව: සමෙහි වර්ගය-6
  👳🏿💾තලප්පාව සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  👳🏿‍♂️💾තලප්පාවක් සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  👳🏿‍♀️💾තලප්පාවක් සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  👲🏿💾චීන තොප්පිය සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧕🏿💾හිස් වැසුම් සහිත කාන්තාවකි: සමෙහි වර්ගය-6
  🤵🏿💾ටක්සෙඩෝව ඇද සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🤵🏿‍♂️💾ටක්සෙඩෝවෙන් සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🤵🏿‍♀️💾ටක්සෙඩෝවෙන් සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  👰🏿💾වේලය දැමූ පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👰🏿‍♂️💾වැස්ම සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  👰🏿‍♀️💾වැස්ම සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🤰🏿💾ගැබිණිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🫃🏿💾ගර්භනී මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🫄🏿💾ගර්භනී පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🤱🏿💾කිරි දීම: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🍼💾බබා පෝෂණය කරන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👼🏿💾ළදරු සුරදූතයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🎅🏿💾නත්තල් සීයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🤶🏿💾නතල් ආච්චි: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🎄💾නත්තල් සීය: සමෙහි වර්ගය-6
  🦸🏿💾සුපිරි වීරයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🦸🏿‍♂️💾මිනිසා සුපිරි වීරයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🦸🏿‍♀️💾කාන්තා සුපිරි වීරයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🦹🏿💾සුපිරි දුෂ්ටයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🦹🏿‍♂️💾පිරිමි සුපිරි දුෂ්ටයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🦹🏿‍♀️💾කාන්තාව දුෂ්ටයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧙🏿💾මායාකරුවා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧙🏿‍♂️💾පිරිමි මායාකරුවා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧙🏿‍♀️💾මායාකාරිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🧚🏿💾සුරඟන: සමෙහි වර්ගය-6
  🧚🏿‍♂️💾පිරිමි සුරඟන: සමෙහි වර්ගය-6
  🧚🏿‍♀️💾සුරංගනාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🧛🏿💾වැම්පයර්: සමෙහි වර්ගය-6
  🧛🏿‍♂️💾පිරිමි වැම්පයර්: සමෙහි වර්ගය-6
  🧛🏿‍♀️💾ගැණු වැම්පයර්: සමෙහි වර්ගය-6
  🧜🏿💾දියකිඳුරු: සමෙහි වර්ගය-6
  🧜🏿‍♂️💾පිරිමි දියකිඳුරා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧜🏿‍♀️💾දියකිඳුරා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧝🏿💾එල්ෆ්: සමෙහි වර්ගය-6
  🧝🏿‍♂️💾පිරිමි එල්ෆ්: සමෙහි වර්ගය-6
  🧝🏿‍♀️💾ගෑනු එල්ෆ්: සමෙහි වර්ගය-6
  💆🏿💾මුහුණ මසාජ් කිරීම: සමෙහි වර්ගය-6
  💆🏿‍♂️💾මුහුණට මසාජ් කිරීමක් ලබන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  💆🏿‍♀️💾මුහුණට මසාජ් කිරීමක් ලබන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  💇🏿💾කොණ්ඩය කැපීම: සමෙහි වර්ගය-6
  💇🏿‍♂️💾කොණ්ඩය කපන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  💇🏿‍♀️💾කොණ්ඩය කපන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🚶🏿💾පදිකයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🚶🏿‍♂️💾ඇවිදීන පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-6
  🚶🏿‍♀️💾ඇවිදීන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🧍🏿💾පුද්ගලයා සිටගෙන සිටී: සමෙහි වර්ගය-6
  🧍🏿‍♂️💾මිනිසා සිටිගෙන සිටී: සමෙහි වර්ගය-6
  🧍🏿‍♀️💾කාන්තාව සිටිගෙන සිටී: සමෙහි වර්ගය-6
  🧎🏿💾දණ ගසන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧎🏿‍♂️💾මිනිසා දණ ගසයි: සමෙහි වර්ගය-6
  🧎🏿‍♀️💾කාන්තාව දණ ගසයි: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🦯💾සැරයැටියක් රැගෙන යන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🦯💾ඒෂණ දණ්ඩක් සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🦯💾ඒෂණ දණ්ඩක් සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවේ සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවක සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🦼💾මෝටර් රෝද පුටුවක සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🦽💾රෝද පුටුවේ සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🦽💾අතින් කරකන රෝද පුටුවක සිටින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🦽💾අතින් කරකන රෝද පුටුවක සිටින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🏃🏿💾දුවන්නා: සමෙහි වර්ගය-6
  🏃🏿‍♂️💾දුවන පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-6
  🏃🏿‍♀️💾දුවන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  💃🏿💾නැට්ටුක්කාරි: සමෙහි වර්ගය-6
  🕺🏿💾නටන පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-6
  🕴🏿💾ව්‍යාාපාර ඇඳුමෙන් ඉහළ පහළ යන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧖🏿💾හුමාල කාමරය තුළ පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧖🏿‍♂️💾හුමාල කාමරය තුළ පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧖🏿‍♀️💾හුමාල කාමරය තුළ ගැහැණිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🧗🏿💾කඳු නගින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧗🏿‍♂️💾කඳු නගින පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧗🏿‍♀️💾කඳු නගින ගැහැණිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🏇🏿💾අශ්ව රේස්: සමෙහි වර්ගය-6
  🏂🏿💾හිම මත ලිස්සා යන්නා: සමෙහි වර්ගය-6
  🏌🏿💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩකයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🏌🏿‍♂️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🏌🏿‍♀️💾ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🏄🏿💾හිම පුවරුවේ යන්නා: සමෙහි වර්ගය-6
  🏄🏿‍♂️💾හිම පුවරුවේ යන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🏄🏿‍♀️💾හිම පුවරුවේ යන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🚣🏿💾පදින බෝට්ටුව: සමෙහි වර්ගය-6
  🚣🏿‍♂️💾බෝට්ටුව පදින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🚣🏿‍♀️💾බෝට්ටුව පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🏊🏿💾පිහිනුම්කරු: සමෙහි වර්ගය-6
  🏊🏿‍♂️💾පිහිනන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🏊🏿‍♀️💾පිහිනන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  ⛹🏿💾බෝලයක් සහිත පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  ⛹🏿‍♂️💾බෝලයක් සහිත මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  ⛹🏿‍♀️💾බෝලයක් සහිත කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🏋🏿💾බර උසුලන්නා: සමෙහි වර්ගය-6
  🏋🏿‍♂️💾බර උසුලන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🏋🏿‍♀️💾බර උසුලන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🚴🏿💾බයිසිකල් පදින්නා: සමෙහි වර්ගය-6
  🚴🏿‍♂️💾බයිසිකල් පදින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🚴🏿‍♀️💾බයිසිකල් පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🚵🏿💾කඳු බයිසිකල් පදින්නා: සමෙහි වර්ගය-6
  🚵🏿‍♂️💾කඳු බයිසිකල් පදින මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🚵🏿‍♀️💾කඳු බයිසිකල් පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🤸🏿💾කරත්ත රෝදය: සමෙහි වර්ගය-6
  🤸🏿‍♂️💾කරත්ත රෝද කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🤸🏿‍♀️💾කරත්ත රෝද කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🤽🏿💾ජල පන්දු: සමෙහි වර්ගය-6
  🤽🏿‍♂️💾ජල පන්දු ක්‍රීඩා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🤽🏿‍♀️💾ජල පන්දු ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🤾🏿💾අත් පන්දු: සමෙහි වර්ගය-6
  🤾🏿‍♂️💾අත් පන්දු ක්‍රීඩා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🤾🏿‍♀️💾අත් පන්දු ක්‍රීඩා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🤹🏿💾විජ්ජා කිරීම: සමෙහි වර්ගය-6
  🤹🏿‍♂️💾විජ්ජා කරන මිනිසා: සමෙහි වර්ගය-6
  🤹🏿‍♀️💾විජ්ජා කරන කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  🧘🏿💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧘🏿‍♂️💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින පිරිමියා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧘🏿‍♀️💾පද්මාකාර ඉරියව්වෙන් සිටින ගැහැණිය: සමෙහි වර්ගය-6
  🛀🏿💾නාන පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🛌🏿💾ඇ‍ඳෙහි සිටින පුද්ගලයා: සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🤝‍🧑🏿💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-6
  👭🏿💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-6
  👫🏿💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6
  👬🏿💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-6
  💏🏿💾හාදුව: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏿💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏿💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏿💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  💑🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍❤️‍👨🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍❤️‍👨🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍❤️‍👩🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🏿💾සමෙහි වර්ගය-6
  🫱🏻‍🫲🏿 බහු පිහිටි වර්ණ කැටි
  🫱🏻‍🫲🏼💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🫱🏻‍🫲🏽💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🫱🏻‍🫲🏾💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🫱🏻‍🫲🏿💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🫱🏼‍🫲🏻💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫱🏼‍🫲🏽💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🫱🏼‍🫲🏾💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🫱🏼‍🫲🏿💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🫱🏽‍🫲🏻💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫱🏽‍🫲🏼💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🫱🏽‍🫲🏾💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🫱🏽‍🫲🏿💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🫱🏾‍🫲🏻💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫱🏾‍🫲🏼💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🫱🏾‍🫲🏽💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🫱🏾‍🫲🏿💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🫱🏿‍🫲🏻💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🫱🏿‍🫲🏼💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🫱🏿‍🫲🏽💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🫱🏿‍🫲🏾💾අතට අත දීම: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏻‍🤝‍🧑🏼💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏻‍🤝‍🧑🏽💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏻‍🤝‍🧑🏾💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏻‍🤝‍🧑🏿💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏼‍🤝‍🧑🏻💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏼‍🤝‍🧑🏽💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏼‍🤝‍🧑🏾💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏼‍🤝‍🧑🏿💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏽‍🤝‍🧑🏻💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏽‍🤝‍🧑🏼💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏽‍🤝‍🧑🏾💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏽‍🤝‍🧑🏿💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏾‍🤝‍🧑🏻💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏾‍🤝‍🧑🏼💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏾‍🤝‍🧑🏽💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏾‍🤝‍🧑🏿💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍🤝‍🧑🏻💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏿‍🤝‍🧑🏼💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏿‍🤝‍🧑🏽💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏿‍🤝‍🧑🏾💾අත් අල්ලා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏻‍🤝‍👩🏼💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏻‍🤝‍👩🏽💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏻‍🤝‍👩🏾💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏻‍🤝‍👩🏿💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏼‍🤝‍👩🏻💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏼‍🤝‍👩🏽💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏼‍🤝‍👩🏾💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏼‍🤝‍👩🏿💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏽‍🤝‍👩🏻💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏽‍🤝‍👩🏼💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏽‍🤝‍👩🏾💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏽‍🤝‍👩🏿💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏾‍🤝‍👩🏻💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏾‍🤝‍👩🏼💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏾‍🤝‍👩🏽💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏾‍🤝‍👩🏿💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🤝‍👩🏻💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏿‍🤝‍👩🏼💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏿‍🤝‍👩🏽💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏿‍🤝‍👩🏾💾අත් අල්ලාගෙන සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏻‍🤝‍👨🏼💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏻‍🤝‍👨🏽💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏻‍🤝‍👨🏾💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏻‍🤝‍👨🏿💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏼‍🤝‍👨🏻💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏼‍🤝‍👨🏽💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏼‍🤝‍👨🏾💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏼‍🤝‍👨🏿💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏽‍🤝‍👨🏻💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏽‍🤝‍👨🏼💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏽‍🤝‍👨🏾💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏽‍🤝‍👨🏿💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏾‍🤝‍👨🏻💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏾‍🤝‍👨🏼💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏾‍🤝‍👨🏽💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏾‍🤝‍👨🏿💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍🤝‍👨🏻💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏿‍🤝‍👨🏼💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏿‍🤝‍👨🏽💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏿‍🤝‍👨🏾💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමියා සහ කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏻‍🤝‍👨🏼💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏻‍🤝‍👨🏽💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏻‍🤝‍👨🏾💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏻‍🤝‍👨🏿💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-1-2 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏼‍🤝‍👨🏻💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏼‍🤝‍👨🏽💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏼‍🤝‍👨🏾💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏼‍🤝‍👨🏿💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-3 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏽‍🤝‍👨🏻💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏽‍🤝‍👨🏼💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏽‍🤝‍👨🏾💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏽‍🤝‍👨🏿💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-4 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏾‍🤝‍👨🏻💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏾‍🤝‍👨🏼💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏾‍🤝‍👨🏽💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏾‍🤝‍👨🏿💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-5 සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍🤝‍👨🏻💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏿‍🤝‍👨🏼💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏿‍🤝‍👨🏽💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏿‍🤝‍👨🏾💾අත් අල්ලාගෙන සිටින පිරිමි දෙදෙනෙක්: සමෙහි වර්ගය-6 සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏼💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏽💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏾💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏿💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏻💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏽💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏾💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏿💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏻💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏼💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏾💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏿💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏻💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏼💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏽💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏿💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏻💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏼💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏽💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏾💾හාදුව: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏼💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏽💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏾💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏿💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏽💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏾💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏿💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏻💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏼💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏾💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏿💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏻💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏼💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏽💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏿💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏻💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏼💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏽💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏾💾හාදුව: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏼💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏽💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏾💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏿💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏻💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏽💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏾💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏿💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏻💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏼💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏾💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏿💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏻💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏼💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏽💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏿💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏻💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏼💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏽💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏾💾හාදුව: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏼💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏽💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏾💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏿💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏻💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏽💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏾💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏿💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏻💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏼💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏿💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏻💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏼💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏽💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏿💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏻💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏼💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏽💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏾💾හාදුව: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏻‍❤️‍🧑🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏻‍❤️‍🧑🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏻‍❤️‍🧑🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏻‍❤️‍🧑🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏼‍❤️‍🧑🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏼‍❤️‍🧑🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏼‍❤️‍🧑🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏼‍❤️‍🧑🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏽‍❤️‍🧑🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏽‍❤️‍🧑🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏽‍❤️‍🧑🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  🧑🏽‍❤️‍🧑🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏾‍❤️‍🧑🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏾‍❤️‍🧑🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏾‍❤️‍🧑🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏾‍❤️‍🧑🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  🧑🏿‍❤️‍🧑🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  🧑🏿‍❤️‍🧑🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  🧑🏿‍❤️‍🧑🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  🧑🏿‍❤️‍🧑🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: වැඩිහිටියා, වැඩිහිටියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏻‍❤️‍👨🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏻‍❤️‍👨🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏻‍❤️‍👨🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏻‍❤️‍👨🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏼‍❤️‍👨🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏼‍❤️‍👨🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏼‍❤️‍👨🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏼‍❤️‍👨🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏽‍❤️‍👨🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏽‍❤️‍👨🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏽‍❤️‍👨🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏽‍❤️‍👨🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏾‍❤️‍👨🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏾‍❤️‍👨🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏾‍❤️‍👨🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏾‍❤️‍👨🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍❤️‍👨🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏿‍❤️‍👨🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏿‍❤️‍👨🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏿‍❤️‍👨🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏻‍❤️‍👨🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏻‍❤️‍👨🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏻‍❤️‍👨🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏻‍❤️‍👨🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏼‍❤️‍👨🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏼‍❤️‍👨🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏼‍❤️‍👨🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏼‍❤️‍👨🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏽‍❤️‍👨🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏽‍❤️‍👨🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏽‍❤️‍👨🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👨🏽‍❤️‍👨🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏾‍❤️‍👨🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏾‍❤️‍👨🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏾‍❤️‍👨🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏾‍❤️‍👨🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👨🏿‍❤️‍👨🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👨🏿‍❤️‍👨🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👨🏿‍❤️‍👨🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👨🏿‍❤️‍👨🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: පිරිිමියා, පිරිිමියා, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏻‍❤️‍👩🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏻‍❤️‍👩🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏻‍❤️‍👩🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏻‍❤️‍👩🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-1-2, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏼‍❤️‍👩🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏼‍❤️‍👩🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏼‍❤️‍👩🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏼‍❤️‍👩🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-3, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏽‍❤️‍👩🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏽‍❤️‍👩🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏽‍❤️‍👩🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-5
  👩🏽‍❤️‍👩🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-4, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏾‍❤️‍👩🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏾‍❤️‍👩🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏾‍❤️‍👩🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏾‍❤️‍👩🏿💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-5, සහ සමෙහි වර්ගය-6
  👩🏿‍❤️‍👩🏻💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-1-2
  👩🏿‍❤️‍👩🏼💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-3
  👩🏿‍❤️‍👩🏽💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-4
  👩🏿‍❤️‍👩🏾💾හදවතක් සමගින් යුවල: කාන්තාව, කාන්තාව, සමෙහි වර්ගය-6, සහ සමෙහි වර්ගය-5

  *Emoji names in English that currently don't have a translation in Sinhala (1 in total)  🔝