📖 پښتو | Emoji List: Pashto / Pushto

Versions: 😍 Compact Emoji List | Emojis in Pashto / Pushto

 • 💯
 • 😀
 • 👋
 • 🐵
 • 🍎
 • 🌍
 • 🎃
 • 👓
 • 🏧
 • 🏁
 • 🧒
 • 🏻
 • 💯 تر ټولو مشهور ایموجیز
  😀💾خندېدلی مخ
  🤣💾د خندا نه په فرش رغړېدل
  😂💾د خوشحالۍ د اوښکو مخ
  😉💾سترګه وهونکی مخ
  😊💾مسکېدونکی مخ د مسکېدونکې سترګو
  🥰💾مسکېدونکی مخ د زړونو سره
  😍💾مسکېدونکی مخ د زړه سترګو سره
  🤩💾ستورو وهلی
  ☺️💾مسکېدلی مخ
  😋💾له خوړو خوند اخيستونکی مخ
  🤑💾د پېسو د خولې مخ
  🤗💾غاړه ورکوونکی مخ
  🫣💾د راوتلی سترګو سره مخ
  🤔💾فکرمند مخ
  🫡💾سلام مخ
  🥵💾تود مخ
  🥳💾پارټي کوونکی مخ
  😎💾مسکېدونکی مخ د لمر دعينکو سره
  🤓💾بېګانه مخ
  🥹💾د اوښکو شاته نیولو مخ
  😢💾ژړېدونکی مخ
  😭💾لوړ غږ ژړا مخ
  😡💾د بوڅې شونډې مخ
  😠💾قهرجن مخ
  😈💾مسکېدلی مخ د ښکرو سره
  💀💾کوپړۍ
  💩💾پو دا پخی
  🤖💾روبوټ
  ❤️‍🔥💾زړه اور
  ❤️💾سور زړه
  🩷💾ګلابي زړه
  💬💾بیان پوګاڼه
  👋💾لاس خورول
  👉💾په ښي لاس په شهادت ګوته اشاره کول
  👇💾په شهادت ګوته لاس شاخوا لاندي اشاره کول
  👍💾ډیر ښه
  🙌💾لاسونه اوچتول
  🫶💾زړه لاسونه
  🤝💾ستړې مشي
  🙏💾مننې لاسونه
  💪💾انعطافی مټې
  👀💾سترګي
  👁️💾سترګه
  🤷💾شخص اوږې پورته کوي
  🐶💾سپی مخ
  🐕💾سپی
  💐💾دګلوګېډى
  🌸💾د سرکۍ ګل
  🪷💾نيلو فر
  🌺💾هميش ګل
  🌻💾لمر ګلی
  🌼💾غوزه
  🌷💾غاټول
  🌱💾تخم
  🌿💾بوټی
  🎂💾د زېږېدنې کیک
  🌎💾نړۍ ښيي امریکا
  ✈️💾هوایی الوتکه
  🚀💾راکټ
  🌑💾نوې سپوږمۍ
  🌒💾رغېدونکې هلال سپوږمۍ
  🌓💾د لومړۍ ربعې سپوږمۍ
  🌔💾رغېدونکې شاټوغې سپوږمۍ
  🌖💾کمېدونکې شاټوغې سپوږمۍ
  🌗💾د ورستۍ ربع سپوږمۍ
  ☀️💾لمر
  💾ستوری
  🌟💾پړقېدونکی ستوری
  🔥💾اور
  💾پړقېدونکي
  🎉💾ګوند پاپر
  🎀💾پټۍ
  🎁💾بسته بندي شوې ډالۍ
  🏆💾مډال
  💾د فوټبال توپ
  🎯💾مستقیم ویشتنه
  👑💾تاج
  💎💾قیمتي ډبره
  📢💾لاوډسپیکر
  💡💾د رڼا بلب
  📚💾کتابونه
  💰💾د پيسو کڅوړه
  📅💾جنتري
  📍💾ګول ګل مېخ
  🗿💾موي
  ⚠️💾خبرداری
  ➡️💾ښي غشی
  ⬇️💾ښکته غشی
  💾ندا نښه
  💾د خوښنښې بټن
  ✔️💾خوښنښه
  💾د صليب نښه
  🇨🇦💾بيرغ: کاناډا
  🇬🇧💾بيرغ: برتانیه
  🇮🇳💾بيرغ: هند
  🇵🇭💾بيرغ: فلپين
  🇺🇸💾بيرغ: متحده آيالات
  😀 مخونه او احساسات
  😀💾خندېدلی مخ
  😃💾مسکېدلی مخ د غټو سترګو سره
  😄💾مسکېدلی مخ د مسکېدلی سترګو سره
  😁💾پړقېدونکی مخ دمسکېدلي سترګو سره
  😆💾مسکېدلی نيمکښ مخ
  😅💾مسکېدلی مخ د خولو سره
  🤣💾د خندا نه په فرش رغړېدل
  😂💾د خوشحالۍ د اوښکو مخ
  🙂💾لږ مسکېدلی مخ
  🙃💾نسکور مخ
  🫠💾خټکی مخ
  😉💾سترګه وهونکی مخ
  😊💾مسکېدونکی مخ د مسکېدونکې سترګو
  😇💾مسکېدونکی مخ د هالې سره
  🥰💾مسکېدونکی مخ د زړونو سره
  😍💾مسکېدونکی مخ د زړه سترګو سره
  🤩💾ستورو وهلی
  😘💾د الوزونکي مچولو مخ
  😗💾مچوونکی مخ
  ☺️💾مسکېدلی مخ
  😚💾مچوونکی مخ د بندو سترګو سره
  😙💾مچوونکی مخ د مسکېدلې سترګو سره
  🥲💾خندېدونکی مخ د اوښکو سره
  😋💾له خوړو خوند اخيستونکی مخ
  😛💾د ژبې مخ
  😜💾سترګه وهونکی مخ سره د ژبې
  🤪💾مسخره مخ
  😝💾د کږو سترګو مخ سره د ژبې
  🤑💾د پېسو د خولې مخ
  🤗💾غاړه ورکوونکی مخ
  🤭💾لاس په خوله مخ
  🫢💾د خلاص سترګو سره مخ او په خولې لاس
  🫣💾د راوتلی سترګو سره مخ
  🤫💾کرارونکی مخ
  🤔💾فکرمند مخ
  🫡💾سلام مخ
  🤐💾د ځنځير د خولې مخ
  🤨💾د اوچتو شويو وريځو مخ
  😐💾بې پلوه مخ
  😑💾بې تاثيره مخ
  😶💾پرته له خولې مخ
  🫥💾نخښه شوی لیکې مخ
  😶‍🌫️💾په وريځو مخ
  😏💾د ملنډو د خندا مخ
  😒💾پښيمانه مخ
  🙄💾د تاوهونکو سترګو مخ
  😬💾بړوسېدلی مخ
  😮‍💨💾د تنفس مخ
  🤥💾دروغ مخ
  🫨💾لړزونکې مخ
  😌💾خوشحاله مخ
  😔💾د فکر مخ
  😪💾خوبيولى مخ
  🤤💾د خندا وړ مخ
  😴💾د خوب مخ
  😷💾سره د طبي ماسک مخ
  🤒💾سره ترمامیتر مخ
  🤕💾سره سر-بنداژ مخ
  🤢💾زړه بدوالی مخ
  🤮💾قی کوونکی مخ
  🤧💾پرنجېدونکی مخ
  🥵💾تود مخ
  🥶💾سوړ مخ
  🥴💾خندور مخ
  😵💾سرګرزنی مخ
  😵‍💫💾مخ سرپل سترګې
  🤯💾چاودیدلی سر
  🤠💾د چروایي خولۍ مخ
  🥳💾پارټي کوونکی مخ
  🥸💾اصل ماهيت بدلوونکی مخ
  😎💾مسکېدونکی مخ د لمر دعينکو سره
  🤓💾بېګانه مخ
  🧐💾د يوې سترګې عينکې مخ
  😕💾وارخطا مخ
  🫤💾د مثلث خولې سره مخ
  😟💾اندېښمن مخ
  🙁💾د لږ تريو تندي مخ
  ☹️💾د تريو تندي مخ
  😮💾د بېرته خولې مخ
  😯💾د چپې خولې مخ
  😲💾حيران مخ
  😳💾سور او تود مخ
  🥺💾وکالت کوونکی مخ
  🥹💾د اوښکو شاته نیولو مخ
  😦💾د تريو تندې او خلاصې خولې مخ
  😧💾کړوونکی مخ
  😨💾ډارونکی مخ
  😰💾اندېښمن مخ د خولې سره
  😥💾پښيمانه خو دمه مخ
  😢💾ژړېدونکی مخ
  😭💾لوړ غږ ژړا مخ
  😱💾په ډار کې ژړېدونکی مخ
  😖💾ګډوډ مخ
  😣💾سخت سری مخ
  😞💾مايوسه مخ
  😓💾غمجن مخ سره د خولې
  😩💾بېزاره مخ
  😫💾ستړي مخ
  🥱💾د ارږمي مخ
  😤💾د پوزې د پخار مخ
  😡💾د بوڅې شونډې مخ
  😠💾قهرجن مخ
  🤬💾په خوله کې د سمبول مخ
  😈💾مسکېدلی مخ د ښکرو سره
  👿💾قهرجن مخ د ښکرو سره
  💀💾کوپړۍ
  ☠️💾کوپړۍ او اووښتي هډوکي
  💩💾پو دا پخی
  🤡💾ټوکي مخ
  👹💾ديو
  👺💾پېری
  👻💾شيشکه
  👽💾پردیو
  👾💾ناشنا بلا
  🤖💾روبوټ
  😺💾د پيشو خندېدونکی مخ
  😸💾خندېدونکی پيشو د مسکېدونکي سترګو ستره
  😹💾پيشو د خوشالۍ د اوښکو سره
  😻💾مسکېدلی پيشو د زړه د سترګو سره
  😼💾پيشو د کږې خندا سره
  😽💾مچوونکی پيشو
  🙀💾ستړی پيشو
  😿💾ژړېدونکی پيشو
  😾💾ډېوه خولی پيشو
  🙈💾وګورئ بریښنايي بندر
  🙉💾اوریدل بریښنايي بندر
  🙊💾غږېدل بریښنايي بندر
  💌💾د مینې لیک
  💘💾تیر وهلۍ زړه
  💝💾تړلۍ زړه
  💖💾ځلاداره زړه
  💗💾غټیدونکې زړه
  💓💾ضربان زړه
  💞💾تړلۍ زړونه
  💕💾دوه زړونه
  💟💾سینګار زړه
  ❣️💾د زړه ندا
  💔💾مات زړه
  ❤️‍🔥💾زړه اور
  ❤️‍🩹💾ښه کول زړه
  ❤️💾سور زړه
  🩷💾ګلابي زړه
  🧡💾نارنجی زړه
  💛💾ژیړ زړه
  💚💾شین زړه
  💙💾اسماني زړه
  🩵💾روښانه ودي زړه
  💜💾بنفش زړه
  🤎💾نسواري زړه
  🖤💾تور زړه
  🩶💾خړ زړه
  🤍💾سپين زړه
  💋💾مچو نښه
  💯💾سل ټکي
  💢💾د قهر نښه
  💥💾تکړ
  💫💾سربدال
  💦💾خولو څاڅکی
  💨💾لري کول
  🕳️💾سورۍ
  💬💾بیان پوګاڼه
  👁️‍🗨️💾غږ پوګاڼه کې سترګه
  🗨️💾د بیان چپه پوګاڼه
  🗯️💾ښې خوا قهر پوګاڼه
  💭💾د خبرو پوقانه
  💤💾zzz
  👋 خلک او بدن
  👋💾لاس خورول
  🤚💾لاس شاخوا اچوتول
  🖐️💾پنجه
  💾اوچت لاس
  🖖💾ښه راغلاست
  🫱💾ښي لاس
  🫲💾کیڼ لاس
  🫳💾ورغوې ښکته اړخ لاس
  🫴💾ورغوس پورته لاس
  🫷💾کیڼ اړخ ته لاس وهل
  🫸💾ښي خوا ته لاس وهل
  👌💾اوکی لاس
  🤌💾چونګ ګوتې
  🤏💾سکونډونکی لاس
  ✌️💾د بریا نښه
  🤞💾متقاطع ګوتي
  🫰💾د شاخص د ګوتو او ګوتو سره لاس تېر شو
  🤟💾د مینې اشاره
  🤘💾دوشاخه
  🤙💾زنګ وهلو اشاره
  👈💾په چپ لاس په شهادت ګوته اشاره کول
  👉💾په ښي لاس په شهادت ګوته اشاره کول
  👆💾شهادت ګوته لاس شاخوا پورته نیول
  🖕💾منځنې ګوته
  👇💾په شهادت ګوته لاس شاخوا لاندي اشاره کول
  ☝️💾شهادت ګوته پورته نیول
  🫵💾شاخص لیدونکی ته اشاره کول
  👍💾ډیر ښه
  👎💾ډیر بد
  💾موټۍ پورته نیول
  👊💾مخامخ موټۍ
  🤛💾چپ موټۍ
  🤜💾ښۍ موټۍ
  👏💾لاسونه پړکول
  🙌💾لاسونه اوچتول
  🫶💾زړه لاسونه
  👐💾خلاص لاسونه
  🤲💾لپه لاسونه
  🤝💾ستړې مشي
  🙏💾مننې لاسونه
  ✍️💾لیکونکې لاس
  💅💾نوکانو رنګ
  🤳💾سيلفي
  💪💾انعطافی مټې
  🦾💾ميخانيکي مټ
  🦿💾ميخانيکي پنډۍ
  🦵💾پنډۍ
  🦶💾پښه
  👂💾غوږ
  🦻💾غوږ د اورېدنې د مرستې سره
  👃💾پوزه
  🧠💾مغز
  🫀💾د زړه عضو
  🫁💾سګي
  🦷💾غاښ
  🦴💾هډوکی
  👀💾سترګي
  👁️💾سترګه
  👅💾ژبه
  👄💾خوله
  🫦💾د ټي کولو شونډی
  👶💾کوچنی
  🧒💾ماشوم
  👦💾هلک
  👧💾نجلۍ
  🧑💾شخص
  👱💾شخص: د سرو ويښتانو
  👨💾سړی
  🧔💾سړی: ږيره
  🧔‍♂️💾سړی: ږیره
  🧔‍♀️💾ښځه: ږیره
  👨‍🦰💾سړی: سره ويښتان
  👨‍🦱💾سړی: لوپه ويښتان
  👨‍🦳💾سړی: سپين ويښتان
  👨‍🦲💾سړی: ګنجى
  👩💾ښځه
  👩‍🦰💾ښځه: سره ويښتان
  🧑‍🦰💾شخص: سره ويښتان
  👩‍🦱💾ښځه: لوپه ويښتان
  🧑‍🦱💾شخص: لوپه ويښتان
  👩‍🦳💾ښځه: سپين ويښتان
  🧑‍🦳💾شخص: سپين ويښتان
  👩‍🦲💾ښځه: ګنجى
  🧑‍🦲💾شخص: ګنجى
  👱‍♀️💾ښځه: د زېړ وېښتانو
  👱‍♂️💾سړی: د زيړ وېښتانو
  🧓💾زوړ شخص
  👴💾زوړ سړی
  👵💾زړه ښځه
  🙍💾شخص وروځې راغورځوي
  🙍‍♂️💾سړی وروځې راغورځوي
  🙍‍♀️💾ښځه وروځې راغورځوي
  🙎💾شخص تندی کوت کوي
  🙎‍♂️💾سړی تندی کوت کوي
  🙎‍♀️💾ښځه تندی کوت کوي
  🙅💾شخص د نه اشاره کوي
  🙅‍♂️💾سړی د نه اشاره کوي
  🙅‍♀️💾ښځه د نه اشاره کوي
  🙆💾شخص د او کی اشاره کوي
  🙆‍♂️💾سړی د او کی اشاره کوي
  🙆‍♀️💾ښځه د او کی اشاره کوي
  💁💾شخص لاس ښايي
  💁‍♂️💾سړی لاس ښايي
  💁‍♀️💾ښځه لاس ښايي
  🙋💾شخص لاس اوچتوي
  🙋‍♂️💾سړی لاس اوچتوي
  🙋‍♀️💾ښځه لاس اوچتوي
  🧏💾کوڼ شخص
  🧏‍♂️💾کوڼ سړی
  🧏‍♀️💾کڼه ښځه
  🙇💾شخص ښکته کيږي
  🙇‍♂️💾سړی ښکته کيږي
  🙇‍♀️💾ښځه ښکته کيږې
  🤦💾شخص مخ ته لاس نيولي
  🤦‍♂️💾سړي مخ ته لاس نيولی
  🤦‍♀️💾ښځې مخ ته لاس نيولی
  🤷💾شخص اوږې پورته کوي
  🤷‍♂️💾سړی اوږې پورته کوي
  🤷‍♀️💾ښځه اوږې پورته کوي
  🧑‍⚕️💾روغتيايي کارمند
  👨‍⚕️💾سړی روغتيايي کارکوونکی
  👩‍⚕️💾ښځه روغتيايي کارکوونکي
  🧑‍🎓💾محصل
  👨‍🎓💾سړی محصل
  👩‍🎓💾ښځه محصل
  🧑‍🏫💾ښوونکی
  👨‍🏫💾سړی ښوونکی
  👩‍🏫💾ښځه ښوونکي
  🧑‍⚖️💾قاضي
  👨‍⚖️💾سړی قاضي
  👩‍⚖️💾ښځه قاضي
  🧑‍🌾💾بزګر
  👨‍🌾💾سړی بزګر
  👩‍🌾💾ښځه د بزګر
  🧑‍🍳💾اشپز
  👨‍🍳💾سړی پخوونکی
  👩‍🍳💾ښځه پخوونکی
  🧑‍🔧💾مستري
  👨‍🔧💾سړی مستري
  👩‍🔧💾ښځه مستري
  🧑‍🏭💾د فابريکې کارمند
  👨‍🏭💾سړی د فابريکې کارګر
  👩‍🏭💾ښځه د فابريکې کارګر
  🧑‍💼💾دفتري کارمند
  👨‍💼💾سړی دفتري کارګر
  👩‍💼💾ښځه دفتر کارګر
  🧑‍🔬💾څېړونکی
  👨‍🔬💾سړي څېړونکی
  👩‍🔬💾ښځه څېړونکی
  🧑‍💻💾تيکنالوجست
  👨‍💻💾سړی تکنالوجست
  👩‍💻💾ښځه تکنالوجست
  🧑‍🎤💾ښځه سندرغاړی
  👨‍🎤💾سړی سندرغاړی
  👩‍🎤💾ښځه سندرغاړې
  🧑‍🎨💾فنکار
  👨‍🎨💾سړی فنکار
  👩‍🎨💾ښځه فنکار
  🧑‍✈️💾پيلوټ
  👨‍✈️💾سړی پيلوټ
  👩‍✈️💾ښځه پيلوټ
  🧑‍🚀💾فضانورد
  👨‍🚀💾سړی فضانورد
  👩‍🚀💾ښځه فضانورد
  🧑‍🚒💾د اور وژنې کارمند
  👨‍🚒💾سړی اور وژونکی
  👩‍🚒💾ښځه اور وژونکی
  👮💾د پولیسو افسر
  👮‍♂️💾سړی د پولیسو افسر
  👮‍♀️💾ښځه د پولیسو افسر
  🕵️💾کشفي
  🕵️‍♂️💾سړی کشفي
  🕵️‍♀️💾ښځه کشفي
  💂💾ساتونکی
  💂‍♂️💾سړی ساتونکي
  💂‍♀️💾ښځه ساتونکي
  🥷💾ننجا
  👷💾ساختماني کارکونکي
  👷‍♂️💾سړی ساختماني کارګر
  👷‍♀️💾ښځه ساختماني کارګر
  🫅💾د تاج کس
  🤴💾شهزاده
  👸💾شهزادګی
  👳💾شخص لونګۍ په سر
  👳‍♂️💾سړی لونګۍ په سر
  👳‍♀️💾ښځه لونګۍ په سر
  👲💾سړی د چینایی کیپ سره
  🧕💾ښځه د سرکوف سره
  🤵💾سړی په ټکسيډو کې
  🤵‍♂️💾سړی په تکزیدو
  🤵‍♀️💾ښځه په ټکسیدو
  👰💾ناوي په حجاب کې
  👰‍♂️💾سړی د پردې
  👰‍♀️💾ښځه د پردې سره
  🤰💾امیندواره ښځه
  🫃💾امیندواره سړی
  🫄💾امیندواره کس
  🤱💾د سينې شيدې ورکول
  👩‍🍼💾ښځه ماشوم تغذیه کوي
  👨‍🍼💾یو شخص ماشوم ته خواړه ورکوي
  🧑‍🍼💾شخص ماشوم ته خواړه ورکوي
  👼💾ماشوم فرښته
  🎅💾سانټا کلاز
  🤶💾ميرمن کلاز
  🧑‍🎄💾میکس کلاز
  🦸💾لوي اتل
  🦸‍♂️💾سړی لوي اتل
  🦸‍♀️💾ښځه لوي اتله
  🦹💾لوي ورانکاری
  🦹‍♂️💾سړی لوي ورانکاری
  🦹‍♀️💾ښځه لوي ورانکارې
  🧙💾جادوګر
  🧙‍♂️💾سړی جادوګر
  🧙‍♀️💾ښځه جادوګره
  🧚💾ښاپيرۍ
  🧚‍♂️💾سړی خاپېری
  🧚‍♀️💾ښځه ښاپيرۍ
  🧛💾بلا
  🧛‍♂️💾سړی بلا
  🧛‍♀️💾ښځه بلا
  🧜💾مرپرسن
  🧜‍♂️💾مرمین
  🧜‍♀️💾مرمیڈ
  🧝💾ګوړا
  🧝‍♂️💾سړی ګوړا
  🧝‍♀️💾ښځه ګوړا
  🧞💾جینی
  🧞‍♂️💾سړی جینی
  🧞‍♀️💾ښځه جینی
  🧟💾زومبی
  🧟‍♂️💾سړی زومبی
  🧟‍♀️💾ښځه زومبی
  🧌💾پیری
  💆💾شخص مالش ترلاسه کوي
  💆‍♂️💾سړی مالش ترلاسه کوي
  💆‍♀️💾ښځه مالش ترلاسه کوي
  💇💾شخص پرېټ کوي
  💇‍♂️💾سړی پرېټ کوي
  💇‍♀️💾ښځه پرېټ کوي
  🚶💾روان شخص
  🚶‍♂️💾روان سړی
  🚶‍♀️💾روانه ښځه
  🧍💾ولاړ شخص
  🧍‍♂️💾ولاړ سړی
  🧍‍♀️💾ولاړه ښځه
  🧎💾شخص چوکېږي
  🧎‍♂️💾سړی چوکېږي
  🧎‍♀️💾ښځه چوکېږي
  🧑‍🦯💾شخص د معلولينو د امسا سره
  👨‍🦯💾سړی د معلولينو د همسا سره
  👩‍🦯💾ښځه د معلولينو د همسا سره
  🧑‍🦼💾شخص د معلولينو په موټر چوکۍ کې
  👨‍🦼💾سړی د معلولينو په موټر چوکۍ کې
  👩‍🦼💾ښځه د معلولينو په موټر چوکۍ کې
  🧑‍🦽💾شخص د معلولينو په لاسي چوکۍ کې
  👨‍🦽💾سړی د معلولينو په لاسي چوکۍ کې
  👩‍🦽💾ښځه د معلولينو په لاسي چوکۍ کې
  🏃💾شخص ځغلي
  🏃‍♂️💾سړی ځغلي
  🏃‍♀️💾ښځه ځغلي
  💃💾ښځه نڅيږې
  🕺💾سړی نڅيږې
  🕴️💾سړي په کالو کې اوچتيږي
  👯💾خلک د سويې غوږونو سره
  👯‍♂️💾سړی د سويې غوږونو سره
  👯‍♀️💾ښځې د سويې غوږونو سره
  🧖💾شخص د پخار په خونه کې
  🧖‍♂️💾سړی د پخار په خونه کې
  🧖‍♀️💾ښځه د پخار په خونه کې
  🧗💾شخص هسکېږي
  🧗‍♂️💾سړی هسکېږي
  🧗‍♀️💾ښځه هسکيږې
  🤺💾شخص جنګېدل
  🏇💾آس ځغلي
  ⛷️💾سکیر
  🏂💾سنو بورډر
  🏌️💾شخص ګالف کوي
  🏌️‍♂️💾سړی ګالف کوي
  🏌️‍♀️💾ښځه ګالف کوي
  🏄💾شخص سرفنگ کوي
  🏄‍♂️💾سړی سرفنګ
  🏄‍♀️💾ښځه سرفنګ
  🚣💾شخص کښتۍ چلوي
  🚣‍♂️💾سړی کښتۍ چلوي
  🚣‍♀️💾ښځه کښتۍ چلوي
  🏊💾شخص لامبو وهي
  🏊‍♂️💾سړی لامبو وهي
  🏊‍♀️💾ښځه لامبو وهي
  ⛹️💾شخص بال تمبوي
  ⛹️‍♂️💾سړی بال تمبوي
  ⛹️‍♀️💾ښځه بال تمبوي
  🏋️💾شخص وزن پورته کوي
  🏋️‍♂️💾سړی وزن پورته کوي
  🏋️‍♀️💾ښځه وزن پورته کوي
  🚴💾شخص بايک چلوي
  🚴‍♂️💾سړی بايک چلوي
  🚴‍♀️💾ښځه بايک چلوي
  🚵💾شخص په غر بايک چلوي
  🚵‍♂️💾سړی په غر بايک چلوي
  🚵‍♀️💾ښځه په غر بايک چلوي
  🤸💾شخص کارټ ويلنګ کوي
  🤸‍♂️💾سړی کارټ ويلنګ کوي
  🤸‍♀️💾ښځه کارټ ويلنګ کوي
  🤼💾خلک پهلواني کوي
  🤼‍♂️💾سړي پهلواني کوي
  🤼‍♀️💾ښځې پهلواني کوي
  🤽💾شخص د اوبو پولو لوبه کوي
  🤽‍♂️💾سړی د اوبو پولو لوبه کوي
  🤽‍♀️💾ښځه د اوبو پولو لوبه کوي
  🤾💾شخص د هنډبال لوبه کوي
  🤾‍♂️💾سړی د هنډ بال لوبه کوي
  🤾‍♀️💾ښځه د هنډبال لوبه کوي
  🤹💾شخص جادو کوي
  🤹‍♂️💾سړی جادو کوي
  🤹‍♀️💾ښځه جادو کوي
  🧘💾شخص د پرلت په حالت کې
  🧘‍♂️💾سړی د پرلت په حالت کې
  🧘‍♀️💾ښځه د پرلت په حالت کې
  🛀💾شخص غسل کوي
  🛌💾شخص په بستره کې
  🧑‍🤝‍🧑💾خلکو لاسونه نيولي
  👭💾دوه ښځو لاسونه نيولي
  👫💾سړی او ښځه لاس په لاس کې
  👬💾دوه سړو لاسونه نيولي
  💏💾مچول
  👩‍❤️‍💋‍👨💾مچول: ښځه و سړی
  👨‍❤️‍💋‍👨💾مچول: سړی و سړی
  👩‍❤️‍💋‍👩💾مچول: ښځه و ښځه
  💑💾د زړه سره جوړه
  👩‍❤️‍👨💾د زړه سره جوړه: ښځه و سړی
  👨‍❤️‍👨💾د زړه سره جوړه: سړی و سړی
  👩‍❤️‍👩💾د زړه سره جوړه: ښځه و ښځه
  👪💾کورنۍ
  👨‍👩‍👦💾کورنۍ: سړی, ښځه, هلک
  👨‍👩‍👧💾کورنۍ: سړی, ښځه, نجلۍ
  👨‍👩‍👧‍👦💾کورنۍ: سړی, ښځه, نجلۍ, هلک
  👨‍👩‍👦‍👦💾کورنۍ: سړی, ښځه, هلک, هلک
  👨‍👩‍👧‍👧💾کورنۍ: سړی, ښځه, نجلۍ, نجلۍ
  👨‍👨‍👦💾کورنۍ: سړی, سړی, هلک
  👨‍👨‍👧💾کورنۍ: سړی, سړی, نجلۍ
  👨‍👨‍👧‍👦💾کورنۍ: سړی, سړی, نجلۍ, هلک
  👨‍👨‍👦‍👦💾کورنۍ: سړی, سړی, هلک, هلک
  👨‍👨‍👧‍👧💾کورنۍ: سړی, سړی, نجلۍ, نجلۍ
  👩‍👩‍👦💾کورنۍ: ښځه, ښځه, هلک
  👩‍👩‍👧💾کورنۍ: ښځه, ښځه, نجلۍ
  👩‍👩‍👧‍👦💾کورنۍ: ښځه, ښځه, نجلۍ, هلک
  👩‍👩‍👦‍👦💾کورنۍ: ښځه, ښځه, هلک, هلک
  👩‍👩‍👧‍👧💾کورنۍ: ښځه, ښځه, نجلۍ, نجلۍ
  👨‍👦💾کورنۍ: سړی و هلک
  👨‍👦‍👦💾کورنۍ: سړی, هلک, هلک
  👨‍👧💾کورنۍ: سړی و نجلۍ
  👨‍👧‍👦💾کورنۍ: سړی, نجلۍ, هلک
  👨‍👧‍👧💾کورنۍ: سړی, نجلۍ, نجلۍ
  👩‍👦💾کورنۍ: ښځه و هلک
  👩‍👦‍👦💾کورنۍ: ښځه, هلک, هلک
  👩‍👧💾کورنۍ: ښځه و نجلۍ
  👩‍👧‍👦💾کورنۍ: ښځه, نجلۍ, هلک
  👩‍👧‍👧💾کورنۍ: ښځه, نجلۍ, نجلۍ
  🗣️💾د خبرو سر
  👤💾بې مخه سړی
  👥💾پرته له مخ سړي
  🫂💾خلک غاړۍ کيږې
  👣💾پښو نښي
  🐵 حیوانات او طبیعت
  🐵💾د بيزو مخ
  🐒💾بيزو
  🦍💾ګوریلا
  🦧💾وحشي سړى
  🐶💾سپی مخ
  🐕💾سپی
  🦮💾لارښوونی سپی
  🐕‍🦺💾د خدمت سپی
  🐩💾ببر سپی
  🐺💾لېوه
  🦊💾ګيدړه
  🦝💾رکون
  🐱💾پيشو مخ
  🐈💾پيشو
  🐈‍⬛💾توره پیشو
  🦁💾شېر
  🐯💾پړانګ مخ
  🐅💾پړانګ
  🐆💾چيته
  🐴💾د آس مخ
  🫎💾ګاوزه
  🫏💾خر
  🐎💾آس
  🦄💾يو ښکر لرونکی ژوي
  🦓💾زبرا
  🦌💾هوسۍ
  🦬💾بايسن
  🐮💾غوا مخ
  🐂💾غوایی
  🐃💾د اوبو مېښه
  🐄💾غوا
  🐷💾د سور مخ
  🐖💾سور
  🐗💾بور
  🐽💾سور پوزه
  🐏💾پسه
  🐑💾مېږه
  🐐💾وزه
  🐪💾اوښ
  🐫💾د دوه بوکو اوښ
  🦙💾لاما
  🦒💾زرافه
  🐘💾هاتي
  🦣💾لوی
  🦏💾ګرګدن
  🦛💾د اوبو آس
  🐭💾موږک مخ
  🐁💾موږک
  🐀💾خاڼی
  🐹💾موش خرما
  🐰💾سويه مخ
  🐇💾سويه
  🐿️💾چپمنک
  🦫💾داوبو سپى
  🦔💾شکوڼ
  🦇💾ماښامی
  🐻💾اېږ
  🐻‍❄️💾قطبی خرس
  🐨💾کوالا
  🐼💾پانډا
  🦥💾دجنوبي امريکا ژوى
  🦦💾د اوبو ژوى
  🦨💾يوډول امريکايي پيش پړانګ
  🦘💾کينګرو
  🦡💾ګورګښه
  🐾💾د پنجې نښانونه
  🦃💾پيل مرغ
  🐔💾چرګ
  🐓💾بانګي
  🐣💾چرګوړی راوتل
  🐤💾چرګوری
  🐥💾مخامخ چرګوری
  🐦💾مرغه
  🐧💾پینگوین
  🕊️💾کوتره
  🦅💾عقاب
  🦆💾هيلۍ
  🦢💾قو
  🦉💾کونګ
  🦤💾ډوډو
  🪶💾وزرې
  🦩💾غزى، ډينګ
  🦚💾طاوس
  🦜💾طوطي
  🪽💾وزر
  🐦‍⬛💾black bird*
  🪿💾بته
  🐸💾ځينګښ
  🐊💾تمساح
  🐢💾شمشتۍ
  🦎💾لټکه
  🐍💾مار
  🐲💾ژدهار مخ
  🐉💾ژدهار
  🦕💾سوروپډ
  🦖💾ټي-ریکس
  🐳💾ګرداوی ويل
  🐋💾ويل
  🐬💾دولفين
  🦭💾سيل
  🐟💾کب
  🐠💾ګرمسير کب
  🐡💾بلوکب
  🦈💾شارک
  🐙💾اکتوپس
  🐚💾ګول سيپۍ
  🪸💾مرجان
  🪼💾جیلی فش
  🐌💾شاپېټی
  🦋💾کمبلۍ
  🐛💾سپږۍ
  🐜💾ميږی
  🐝💾د شاتو مچۍ
  🪲💾خزدکه
  🐞💾پالپونکه
  🦗💾حشره
  🪳💾ګړندى
  🕷️💾غڼې
  🕸️💾د غڼې ويب
  🦂💾شوبلکه
  🦟💾غوماشه
  🪰💾مچ
  🪱💾چينجی
  🦠💾مايکروب
  💐💾دګلوګېډى
  🌸💾د سرکۍ ګل
  💮💾سپين ګل
  🪷💾نيلو فر
  🏵️💾وريښمين ګلى
  🌹💾ګلاب
  🥀💾مړاوي ګل
  🌺💾هميش ګل
  🌻💾لمر ګلی
  🌼💾غوزه
  🌷💾غاټول
  🪻💾هایسنت
  🌱💾تخم
  🪴💾د ننګرۍ بوټی
  🌲💾تل زرغون ونه
  🌳💾غورځونکي ونې
  🌴💾د خجورې ونه
  🌵💾کیکټس
  🌾💾شولې
  🌿💾بوټی
  ☘️💾شفتل
  🍀💾د څلورو پاڼو شفتل
  🍁💾میپل پاڼی
  🍂💾غورځېدلې پاڼه
  🍃💾په باد کې خوزېدونکې پاڼه
  🪹💾تش ځاله
  🪺💾د هګو سره ځاله
  🍎 خواړه او څښاک
  🍄💾مرخېړى
  🍇💾انګور
  🍈💾خټکى
  🍉💾هندواڼه
  🍊💾سنتره
  🍋💾ليمو
  🍌💾کيله
  🍍💾انناس
  🥭💾آم
  🍎💾سره مڼه
  🍏💾شنه مڼه
  🍐💾ناشپاټي
  🍑💾شفتالو
  🍒💾سرکۍ
  🍓💾ځمکنی توت
  🫐💾بلو بيريز
  🥝💾کیوی میوه
  🍅💾رومي
  🫒💾زيتون
  🥥💾کو پره
  🥑💾پاپيته
  🍆💾توربانجان
  🥔💾آلو
  🥕💾زردکه
  🌽💾د جوار وږی
  🌶️💾ګرم مرچ
  🫑💾شمله مرچ
  🥒💾بادرنګ
  🥬💾سلاد
  🥦💾ګوپې
  🧄💾ووږه
  🧅💾پياز
  🥜💾مونګ پلي
  🫘💾لوبيا
  🌰💾خورماني
  🫚💾د ادرک ريښه
  🫛💾د نخود پوزه
  🍞💾ډوډۍ
  🥐💾کلچه
  🥖💾بګیټ ډوډۍ
  🫓💾نرۍ ډوډۍ
  🥨💾تروه کلچه
  🥯💾يو ډول کلچه
  🥞💾پینکیکونه
  🧇💾کولچه
  🧀💾د پنیر پیښه
  🍖💾د هډوکي غوښه
  🍗💾د چرګانو پښه
  🥩💾د غوښې ټکړه
  🥓💾د خنځير غوښه
  🍔💾هامبرګر
  🍟💾چپس
  🍕💾پیزا
  🌭💾هاټ ډاګ
  🥪💾سانډویچ
  🌮💾ټکو
  🌯💾بريټو
  🫔💾تمالا
  🥙💾خړوب شوي ډک
  🧆💾فلافل
  🥚💾هګۍ
  🍳💾پخلي
  🥘💾د خواړو سطحي هرکاره
  🍲💾د خوړو لوښي
  🫕💾ارکاره
  🥣💾پياله د کاچوغې سره
  🥗💾شنه سلاد
  🍿💾د جوارونينې
  🧈💾کوچ
  🧂💾مالګه
  🥫💾بند کړل شوي خواړه
  🍱💾د بینټو بکس
  🍘💾د وريجو کريکر
  🍙💾د وريجو بال
  🍚💾پخې وريجې
  🍛💾کري وریجی
  🍜💾بړاس کوونکې پياله
  🍝💾مکروني
  🍠💾سور شوی خوږ آلو
  🍢💾اوډین
  🍣💾سوشي
  🍤💾سور شوی چنګاښ
  🍥💾مچھلی کیک
  🥮💾سپوږمۍ کيک
  🍡💾ډانګو
  🥟💾غونډاری
  🥠💾د بخت بسکوټ
  🥡💾وباسل بکس
  🦀💾سرطان
  🦞💾لوبسټر
  🦐💾چنګاښ
  🦑💾سکویډ
  🦪💾سمندري صدف
  🍦💾نرم آيس کریم
  🍧💾پالوده
  🍨💾آیس کریم
  🍩💾ډونټ
  🍪💾بسکوټ
  🎂💾د زېږېدنې کیک
  🍰💾لنډ کیک
  🧁💾کپ کيک
  🥧💾پائی
  🍫💾د چاکلیټ بار
  🍬💾پتاسه
  🍭💾لالیپپ
  🍮💾فرني
  🍯💾د شاتو لوښی
  🍼💾د ماشوم بوتل
  🥛💾د شيدو ګيلاس
  💾ګرم څښاک
  🫖💾د چای لوښی
  🍵💾بې لاستي پياله
  🍶💾سیک
  🍾💾د پوپنګ کارک بوتل
  🍷💾د شرابو ګلاس
  🍸💾د کاکټیل ګلاس
  🍹💾ګرمسېر څښاک
  🍺💾بير پياله
  🍻💾د بير شړنګېدونکی غټ ګيلاس
  🥂💾شړنګېدونکی غټ ګيلاس
  🥃💾جام ګلاس
  🫗💾د مایع اچول
  🥤💾پياله د نيچې سره
  🧋💾ببل چای
  🧃💾د څښاک دبلی
  🧉💾يو ډول څښاک
  🧊💾کنګل
  🥢💾چوپسټيکس
  🍽️💾ښاخۍ او چاقو د پليټ سره
  🍴💾ښاخۍ او چاقو
  🥄💾کاشوغه
  🔪💾د پخلنځی چاقو
  🫙💾مرتبان
  🏺💾امفورا
  🌍 سفر او ځایونه
  🌍💾نړۍ ښيي اروپا-افریقا
  🌎💾نړۍ ښيي امریکا
  🌏💾نړۍ ښيي آسیا - آسټرالیا
  🌐💾نړۍ د نصف لنهارليکې سره
  🗺️💾د نړۍ نقشه
  🗾💾د جاپان نقشه
  🧭💾قطب نما
  🏔️💾د واورې ډک غر
  ⛰️💾غر
  🌋💾آتش فشان غر
  🗻💾د فوجي غر
  🏕️💾کیمپنګ
  🏖️💾ساحل د چتری سره
  🏜️💾دښته
  🏝️💾دښتې ټاپو
  🏞️💾ملي پارک
  🏟️💾لوبغالی
  🏛️💾کلاسیکي ودانۍ
  🏗️💾وداني رغول
  🧱💾خښته
  🪨💾ګټ
  🪵💾لرګی
  🛖💾کوډله
  🏘️💾کورونه
  🏚️💾متروک کور
  🏠💾کور
  🏡💾کور د باغ سره
  🏢💾دفتري وداني
  🏣💾د جاپان پوستي دفتر
  🏤💾پوستي دفتر
  🏥💾روغتون
  🏦💾بانک
  🏨💾هوټل
  🏩💾د مينې هوټل
  🏪💾د آسانتيا پلورنځی
  🏫💾ښوونځی
  🏬💾د څانګې پلورنځی
  🏭💾فابریکه
  🏯💾جاپاني کلا
  🏰💾کلا
  💒💾واده
  🗼💾د توکیو ټاور
  🗽💾د خپلواکۍ مجسمه
  💾کلیسا
  🕌💾جومات
  🛕💾د هندوانو معبد
  🕍💾د يهودانو جومات
  ⛩️💾شینټو مزار
  🕋💾کعبه
  💾مورينه
  💾خيمه
  🌁💾دهند
  🌃💾شپه د ستورو سره
  🏙️💾د ښار منظره
  🌄💾په غرونو کې لمر
  🌅💾لمرخاته
  🌆💾د ښار منظره په ماښام کې
  🌇💾لمر لوېده
  🌉💾په شپه کې پل
  ♨️💾تودې چينې
  🎠💾کارطوس آس
  🛝💾Vote د لوبې د میدان ښویندې
  🎡💾د فيرس پايه
  🎢💾رولر کوستر
  💈💾د نايي نښه
  🎪💾د سرکس خیمه
  🚂💾لوکوموتيو
  🚃💾د اورګاډي موټر
  🚄💾زیات سرعت ريل
  🚅💾بلت ريل
  🚆💾اور ګاډی
  🚇💾میترو
  🚈💾کوچنی اور کاډی
  🚉💾تمځای
  🚊💾ټرام
  🚝💾مونوریل
  🚞💾د غره پټلۍ
  🚋💾ټرام موټر
  🚌💾بس
  🚍💾راتلونکی بس
  🚎💾ټرالي بس
  🚐💾کوچنی بس
  🚑💾امبولانس
  🚒💾د اور وژونکی انجن
  🚓💾دپولیس موټر
  🚔💾راتلونکی پولیس موټر
  🚕💾ټیکسي
  🚖💾راتلونکی ټیکسي
  🚗💾ګاډي
  🚘💾راتلونکی ګاډي
  🚙💾د سپورټ د استعمال موټر
  🛻💾پک اپ
  🚚💾د وړاندې کولو لارۍ
  🚛💾دوه سرويسه
  🚜💾ټراکټور
  🏎️💾ریسنگ موټر
  🏍️💾موټرسیکل
  🛵💾موټر سکوټر
  🦽💾د معلولينو لاسي چوکۍ
  🦼💾د معلولينو موټري چوکۍ
  🛺💾آټو رکشه
  🚲💾بايسکل
  🛴💾کک سکوټر
  🛹💾سکيټبورډ
  🛼💾رولر سکيټ
  🚏💾د بس تم ځای
  🛣️💾لوی سړک
  🛤️💾د اورګاډي پټلۍ
  🛢️💾د تیلو ډرم
  💾د سونګ پمپ
  🛞💾څرخ
  🚨💾د پولیسو موټر رڼا
  🚥💾افقی ټرافيکي رڼا
  🚦💾عمودی ټرافيکي رڼا
  🛑💾تم ځای نښانې
  🚧💾د جوړولو
  💾لنګر
  🛟💾زنګ وهونکی
  💾سیلبوټ
  🛶💾وړه بېړۍ
  🚤💾چټک کښتۍ
  🛳️💾مسافر آبګوټ
  ⛴️💾بېړۍ
  🛥️💾موټر کشتۍ
  🚢💾بيړۍ
  ✈️💾هوایی الوتکه
  🛩️💾کوچنی هوایی الوتکه
  🛫💾د هوايي الوتکې روانېدنه
  🛬💾هوایی الوتکه راتګ
  🪂💾پاراشوټ
  💺💾څوکۍ
  🚁💾چورلکه
  🚟💾هوايي اور ګاډی
  🚠💾د غرونو کیبل وي
  🚡💾هوای ټرام وی
  🛰️💾سپوږمکۍ
  🚀💾راکټ
  🛸💾الوتونکى نا لبکى
  🛎️💾لاسي زنګ
  🧳💾سامان
  💾ګړۍ لوښې ترسره
  💾کړۍ لوښی ندی ترسره
  💾ګړۍ
  💾زنګ وهونکې ګړۍ
  ⏱️💾سپورټي ګړۍ
  ⏲️💾ټايمر ساعته
  🕰️💾مينټل پيس ساعت
  🕛💾دولس بجې
  🕧💾دولس نيمې
  🕐💾یوه بجې
  🕜💾يوه نيمه
  🕑💾دوه بجې
  🕝💾دوه نيمې
  🕒💾درې بجې
  🕞💾درې نيمې
  🕓💾څلور بجې
  🕟💾څلور نيمې
  🕔💾پنځه بجې
  🕠💾پنځه نيمې
  🕕💾شپږ بجې
  🕡💾شپږ نيمې
  🕖💾اووه بجې
  🕢💾اووه نيمې
  🕗💾اته بجې
  🕣💾اته نيمې
  🕘💾نهه بجې
  🕤💾نهه نيمې
  🕙💾لس بجې
  🕥💾لس نيمې
  🕚💾یولس بجې
  🕦💾يوولس نيمې
  🌑💾نوې سپوږمۍ
  🌒💾رغېدونکې هلال سپوږمۍ
  🌓💾د لومړۍ ربعې سپوږمۍ
  🌔💾رغېدونکې شاټوغې سپوږمۍ
  🌕💾بشپړه سپوږمۍ
  🌖💾کمېدونکې شاټوغې سپوږمۍ
  🌗💾د ورستۍ ربع سپوږمۍ
  🌘💾کمېدونکې هلال سپوږمۍ
  🌙💾هلال سپوږمۍ
  🌚💾نوې سپوږمۍ مخ
  🌛💾په لومړۍ ربع سپوږمۍ مخ
  🌜💾د ورستۍ ربع د سپوږمۍ مخ
  🌡️💾ترمامیتر
  ☀️💾لمر
  🌝💾د بشپړه سپوږمۍ مخ
  🌞💾لمر د مخ سره
  🪐💾کړۍ داره سپوږمکۍ
  💾ستوری
  🌟💾پړقېدونکی ستوری
  🌠💾د ډزو ستوري
  🌌💾کهکشان
  ☁️💾وريځ
  💾لمر د ريځې شا ته
  ⛈️💾وريځ د باران او پړقا سره
  🌤️💾لمر د کوچنۍ وريځې شا ته
  🌥️💾لمر د لوی وريځې شا ته
  🌦️💾لمر د باران د وريځ شا ته
  🌧️💾ورېځ سره باران
  🌨️💾ورېځ سره واوره
  🌩️💾وريځ د پړقا سره
  🌪️💾بړبوکۍ
  🌫️💾خوپڼه
  🌬️💾د باد مخ
  🌀💾سایکلون
  🌈💾شنه زرغونه
  🌂💾تړل شوي چترۍ
  ☂️💾چترۍ
  💾چترۍ سره د باران څاڅکي
  ⛱️💾چترۍ پر ځمکه
  💾لوړ ولیټیج
  ❄️💾سنوفليک
  ☃️💾د واورې سړی
  💾د واورې ښځه پرته له واورې
  ☄️💾لکۍ دار ستوری
  🔥💾اور
  💧💾څاڅکي
  🌊💾د اوبو څپه
  🎃 فعالیتونه
  🎃💾د کدو لالټين
  🎄💾د کريسمس ونه
  🎆💾اورلوبې
  🎇💾الماس
  🧨💾پټاکۍ
  💾پړقېدونکي
  🎈💾پوکاڼۍ
  🎉💾ګوند پاپر
  🎊💾کنفټی بال
  🎋💾د تناباتا ونې
  🎍💾پائن سجاې
  🎎💾جاپاني ګوډاګی
  🎏💾کارپ سټریمر
  🎐💾د باد زنګ
  🎑💾د سپوږمۍ لیدنې مراسم
  🧧💾سره لفافه
  🎀💾پټۍ
  🎁💾بسته بندي شوې ډالۍ
  🎗️💾د یادونې پټۍ
  🎟️💾د داخلې ټکټونه
  🎫💾ټکټ
  🎖️💾پوځي مډال
  🏆💾مډال
  🏅💾سپورتي مډال
  🥇💾د لومړي مقام مډال
  🥈💾د دوهم مقام مډال
  🥉💾د دریم مقام مډال
  💾د فوټبال توپ
  💾بیسبال
  🥎💾نرم بال
  🏀💾باسکیټبال
  🏐💾والیبال
  🏈💾امریکايي فوټبال
  🏉💾د رګبي فوټبال
  🎾💾ټنیس
  🥏💾الوتونکی ککوړی
  🎳💾بالنګ
  🏏💾د کرکټ لوبه
  🏑💾د میدان هاکي
  🏒💾د یخ هاکي
  🥍💾لوکروس
  🏓💾پنګ پونګ
  🏸💾بیډمنټن
  🥊💾د سوک وهلو دستکشه
  🥋💾رزمي یونیفورم
  🥅💾د ګول وهلو جال
  💾په سوري کې بیرغ
  ⛸️💾آیس سکیټ
  🎣💾د کب نیوني خاده
  🤿💾د غوټې وهلو څېره
  🎽💾د منډې وهلو کمیس
  🎿💾سکي
  🛷💾ښويېدونی
  🥌💾د کورلینګ ډبره
  🎯💾مستقیم ویشتنه
  🪀💾يو يو
  🪁💾پتنګ
  🔫💾طمانچه
  🎱💾د پول ۸ توپ
  🔮💾کرسټال بال
  🪄💾د جادو لښته
  🎮💾ویډیو لوبې
  🕹️💾جوی سټیک
  🎰💾سلاټ ماشين
  🎲💾د کمسايي لوبه
  🧩💾د معما ټکړه
  🧸💾ايږ
  🪅💾پناتا
  🪩💾ښیښې بال
  🪆💾ځاله کوونکې نانځکه
  ♠️💾د قرې پته
  ♥️💾د تپان پته
  ♦️💾د الماس پته
  ♣️💾د کلب پته
  ♟️💾د سترنج ګوټک
  🃏💾جوکر
  🀄💾د ماهجونګ سور خامار
  🎴💾د ګل تاش
  🎭💾عملي فنون
  🖼️💾چوکاټ شوی انځور
  🎨💾فنکار تخته
  🧵💾تار
  🪡💾د ګنډلو ستن
  🧶💾مزی
  🪢💾غوټه
  👓 توکي
  👓💾عینکې
  🕶️💾لمر عینکې
  🥽💾عينکې
  🥼💾د لابراتور کرتۍ
  🦺💾حفاظتي ملابند
  👔💾نیکټائي
  👕💾ټی شرټ
  👖💾کاوبای پتلون
  🧣💾غاړې دسمال
  🧤💾دستکشی
  🧥💾جامپر
  🧦💾جرابي
  👗💾کمیس
  👘💾کیمینو
  🥻💾ساړې
  🩱💾يو ستوی د لامبو سوټ
  🩲💾لنډ جانګی
  🩳💾جانګی
  👙💾بکینی
  👚💾ښځینه لباس
  🪭💾د لاس تړلی پکه
  👛💾پرس
  👜💾دسکول
  👝💾کڅوړي بکسه
  🛍️💾خریدارۍ بکسه
  🎒💾د مکتب بکسه
  🩴💾واهه چپلې
  👞💾نارینه بوټان
  👟💾د منډي بوټان
  🥾💾په غره د ختلو بوټ
  🥿💾هوار پېزار
  👠💾کوری-بلند بوټان
  👡💾ښځینه سینډل
  🩰💾د نڅا پېزار
  👢💾ښځینه موزي
  🪮💾ویښتان غوره کول
  👑💾تاج
  👒💾ښځینه خولۍ
  🎩💾تندی خولۍ
  🎓💾فراغت خولۍ
  🧢💾پيکداره خولۍ
  🪖💾پوځي خولۍ
  ⛑️💾د ژغورنې کارمندانو هیلمټ
  📿💾تسبیح
  💄💾لب شیرین
  💍💾ګوتې
  💎💾قیمتي ډبره
  🔇💾ګونګ شوی سپیکر
  🔈💾د سپیکر ټیټ غږ
  🔉💾د سپیکر منځنی غږ
  🔊💾د سپیکر لوړ غږ
  📢💾لاوډسپیکر
  📣💾میګافون
  📯💾پستي هارن
  🔔💾زنګ
  🔕💾سلش لرونکی زنګ
  🎼💾د موسیقۍ نمرې
  🎵💾د موسیقۍ یادښت
  🎶💾د موسیقۍ ساز
  🎙️💾د سټوډیو مایکروفون
  🎚️💾لیول سلایډر
  🎛️💾د کنټرول غوټې
  🎤💾میکروفون
  🎧💾غوږۍ ګوشکه
  📻💾راډیو
  🎷💾ساکسفون
  🪗💾اکورديون
  🎸💾ګیتار
  🎹💾د موسیقي کیبورډ
  🎺💾سورنی
  🎻💾ويلون
  🪕💾بينجو
  🥁💾ډول
  🪘💾اوږود ډول
  🪇💾ماراکاس
  🪈💾بانسري
  📱💾ګرځنده ټېلیفون
  📲💾غشی لرونکی ګرځنده ټېلیفون
  ☎️💾ټیلیفون
  📞💾د ټیلیفون رسیور
  📟💾پیجر
  📠💾د فکس ماشین
  🔋💾بیټري
  🪫💾ټیټه بیټرۍ
  🔌💾برېښنايي پلګ
  💻💾لپټاپ کمپیوټر
  🖥️💾ډیسکټاپ کمپیوټر
  🖨️💾پرنټر
  ⌨️💾کیبورډ
  🖱️💾د کمپیوټر موږک
  🖲️💾ټریکبال
  💽💾د کمپیوټر ډیسک
  💾💾فلاپي ډیسک
  💿💾آپتيکي ډسک
  📀💾ډي وي ډي
  🧮💾ابيکس
  🎥💾د فلم کامره
  🎞️💾د فلم چوکاټ
  📽️💾د فلم پروجیکټر
  🎬💾د کلیپر تخته
  📺💾تلویزیون
  📷💾کامره
  📸💾فلش لرونکې کامره
  📹💾ویډیو کامره
  📼💾ویډیو کیسټ
  🔍💾لويوونکې ښيښه چپ اړخ ته کږه
  🔎💾ښي لور ته ذره بین لرونکې ښیښه
  🕯️💾شمع
  💡💾د رڼا بلب
  🔦💾لاسي څراغ
  🏮💾د سور کاغذ لاټين
  🪔💾ډيوه څراغ
  📔💾د ښايسته جلد کاپي
  📕💾بند کتاب
  📖💾خلاص کتاب
  📗💾شنه کتاب
  📘💾آسماني رنګ کتاب
  📙💾نارنجي کتاب
  📚💾کتابونه
  📓💾کاپي
  📒💾ليجر
  📃💾پاڼه د تاو سره
  📜💾اڼه اړول
  📄💾پاڼه سره مخ کړي
  📰💾ورځپاڼې
  🗞️💾تړل شوی ورځپاڼې
  📑💾د کتاب نښې ټيبز
  🔖💾د کتاب نښه
  🏷️💾لیبل
  💰💾د پيسو کڅوړه
  🪙💾سکه
  💴💾ين بانک نوټ
  💵💾ډالر بانک نوټ
  💶💾يورو بانک نوټ
  💷💾پونډه بانک نوټ
  💸💾پیسې د وزرونو
  💳💾کریډیټ کارت
  🧾💾رسيد
  💹💾چارټ د یین سره زیاتیږي
  ✉️💾لفافه
  📧💾برېښناليک
  📨💾راتلونکی لفافه
  📩💾لفافه د غشي سره
  📤💾آوټ باکس ټری
  📥💾ان باکس ټری
  📦💾بنډل
  📫💾تړل شوی میل باکس د هسک بېرغ سره
  📪💾بند ميل باکس د د ښکته بېرغ سره
  📬💾خلاص ميل باکس د هسک بېرغ سره
  📭💾خلاص میل باکس د ښکته بېرغ سره
  📮💾پوسته بکسه
  🗳️💾د ووټونو بوکسه د ووټ سره
  ✏️💾پنسل
  ✒️💾تور نب
  🖋️💾د فونټين قلم
  🖊️💾قلم
  🖌️💾د رنګونې برش
  🖍️💾کريان
  📝💾د يادښت کتابچه
  💼💾بسته
  📁💾دوتنې پوښۍ
  📂💾دوتنه پوښۍ خلاص
  🗂️💾کارت جدول وېشونکي
  📅💾جنتري
  📆💾د شلولو جنتري
  🗒️💾حلزوني يادښت پېډ
  🗓️💾حلزوني جنتري
  📇💾کارت جدول
  📈💾چارټ زیاتوالی
  📉💾چارټ کمېدونکی
  📊💾بار چارټ
  📋💾کلیپ بورډ
  📌💾ګل مېخ
  📍💾ګول ګل مېخ
  📎💾کاغذ نيوونى
  🖇️💾تړل شوي کاغذ نيووني
  📏💾سيدها خطکش
  📐💾درې کنجه خطکش
  ✂️💾بياتي
  🗃️💾کارت دوتنې بکس
  🗄️💾د دوتنې کابينټ
  🗑️💾د ضایع ټوکر
  🔒💾کلپ شوی
  🔓💾خلاص شوی
  🔏💾د قلم سره تړل شوی
  🔐💾د کیلي سره تړل شوی
  🔑💾کیلي
  🗝️💾زاړه کیلي
  🔨💾څټک
  🪓💾تبر
  ⛏️💾دوه سري کلنګ
  ⚒️💾څټک او کلنګ
  🛠️💾څټک او رنچ
  🗡️💾خنجر
  ⚔️💾اوړېدلې تورې
  💣💾بم
  🪃💾کږه لکړه
  🏹💾غشی او لينده
  🛡️💾ډال
  🪚💾د نجارۍ اره
  🔧💾رنچ
  🪛💾پيچ کش
  🔩💾نټ او بولټ
  ⚙️💾ګيرارۍ
  🗜️💾رکاب
  ⚖️💾متوازن تله
  🦯💾د معلولينو همسا
  🔗💾ربط
  ⛓️💾زنځيرونه
  🪝💾کنډه
  🧰💾د اوزارو بوکسه
  🧲💾مقناطيس
  🪜💾زينه
  ⚗️💾اليمبک
  🧪💾ټسټ تيوب
  🧫💾پيټري ډش
  🧬💾ډي اين ای
  🔬💾مایکروسکوپ
  🔭💾ټیلي سکوپ
  📡💾د سپوږمکۍ انټينا
  💉💾سرنج
  🩸💾د وينې څاڅکی
  💊💾ګولۍ
  🩹💾نښلېدونکې پټۍ
  🩼💾چاره
  🩺💾ستېتوسکوپ
  🩻💾اکسرې
  🚪💾دروازه
  🛗💾لوړګر
  🪞💾هنداره
  🪟💾کړکۍ
  🛏️💾بستره
  🛋️💾سوفه او څراغ
  🪑💾چوکۍ
  🚽💾تشناب
  🪠💾پلنجر
  🚿💾شاور
  🛁💾د لامبلو ټب
  🪤💾لټ
  🪒💾چاړه (د ږيرې)
  🧴💾د مرهم بوتل
  🧷💾حفاظتي پن
  🧹💾جارو
  🧺💾ټوکرۍ
  🧻💾د کاغذ بنډل
  🪣💾ستل
  🧼💾صابن
  🫧💾پوکڼۍ
  🪥💾د غاښو برش
  🧽💾اسفنج
  🧯💾اور وژونکی
  🛒💾د سودا لاس ګاړۍ
  🚬💾سګريټ
  ⚰️💾تابوت
  🪦💾شناخته
  ⚱️💾د جنازې ګلدان
  🧿💾د نظر تعويذ
  🪬💾حمصه
  🗿💾موي
  🪧💾پلی کارت
  🪪💾د پیژندنې کارت
  🏧 سمبولونه او نښې
  🏧💾د ای ټي ايم نښه
  🚮💾ورخړ په فاضلدانۍ کې نښه
  🚰💾د څښاک اوبه
  💾د ویلچیر نښه
  🚹💾د نارینه خونه
  🚺💾د ښځو خونه
  🚻💾د آرام خونه
  🚼💾د ماشوم نښه
  🚾💾د تشناب د اوبو لوښی
  🛂💾د پاسپورت کنټرول
  🛃💾ګمرک
  🛄💾د سامانونو ادعا
  🛅💾پاتې سامانونو
  ⚠️💾خبرداری
  🚸💾ماشومان تېرېږي
  💾داخلېدل منع دي
  🚫💾منع شوی
  🚳💾بایسکلانو ته اجازه نشته
  🚭💾سګرټ څکول منع دي
  🚯💾ورخړ خپرول منع دي
  🚱💾د څښاک اوبه نه دي
  🚷💾پیاده منع دي
  📵💾ګرځنده تیلیفونونه منع دي
  🔞💾له اتلس کالو څخه کم عمر کسان منع دي
  ☢️💾راډيو اکټيو
  ☣️💾بایو خطر
  ⬆️💾پورته غشی
  ↗️💾پورته ښي غشی
  ➡️💾ښي غشی
  ↘️💾ښکته ښي غشی
  ⬇️💾ښکته غشی
  ↙️💾ښکته چپ اړخ ته غشی
  ⬅️💾چپ غشی
  ↖️💾پورته چپ غشی
  ↕️💾پورته ښکته غشی
  ↔️💾ښۍ چپ غشی
  ↩️💾ښۍ غشی چپ اړخ ته کوږ
  ↪️💾چپ غشی ښۍ اړخ ته کوږ
  ⤴️💾ښۍ غشی پورته کوږ
  ⤵️💾ښۍ غشی ښکته کوږ
  🔃💾کلاک وايز عمودي غشي
  🔄💾خلاف کلاک وايز غشي بټن
  🔙💾شاته غشی
  🔚💾د پای غشی
  🔛💾چالو! غشی
  🔜💾ژر غشی
  🔝💾په سر غشی
  🛐💾د عبادت ځای
  ⚛️💾د ايټم سمبول
  🕉️💾اوم
  ✡️💾د ډیویډ ستوری
  ☸️💾د دهرما پايه
  ☯️💾ین یانگ
  ✝️💾لاتیني صلیب
  ☦️💾د ارتودکس صلیب
  ☪️💾هلال او ستوری
  ☮️💾د سولې سمبول
  🕎💾مینوره
  🔯💾داغدار شپږ ګوټی ستوری
  🪯💾خندا
  💾وری
  💾تورس
  💾جمني
  💾د سرطان ناروغي
  💾اسد
  💾زاڼه
  💾تله
  💾لړم
  💾نخښه ويشتونکی
  💾مرغومی
  💾دلو
  💾حوت
  💾اوفیوچس
  🔀💾شفل ټريک بټن
  🔁💾تکرار بټن
  🔂💾يو ځل تکرار بټن
  ▶️💾د غږولو بټن
  💾چټک مخکی بټن
  ⏭️💾راتلونکي ټريک بټن
  ⏯️💾د غږولو يا وقفې بټن
  ◀️💾د بيرته تلو بټن
  💾د چټک بيرته تلو بټن
  ⏮️💾وروستی ټريک بټن
  🔼💾د پورته تلو بټن
  💾چټک پورته بټن
  🔽💾ښکته بټن
  💾چټک ښکته بټن
  ⏸️💾د وقفې بټن
  ⏹️💾د درولو بټن
  ⏺️💾د ريکارډ بټن
  ⏏️💾د ويستلو بټن
  🎦💾سنيما
  🔅💾تته بټن
  🔆💾روښانه بټن
  📶💾اینټینا بارونه
  🛜💾بې سیم
  📳💾خوځښت موډ
  📴💾د ګرځنده تلیفون بند
  ♀️💾ښځینه نښه
  ♂️💾نارينه نښه
  ⚧️💾د جنس بدلوونکي سمبول
  ✖️💾د ضرب نښه
  💾د جمع نښه
  💾د منفي نښه
  💾د تقسيم نښه
  🟰💾دروند مساوي نښه
  ♾️💾لا محدود
  ‼️💾غبرګې ندا نښې
  ⁉️💾ندا پوښتنښه
  💾پوښتنښه
  💾سپينه پوښتنښه
  💾سپينه ندا نښه
  💾ندا نښه
  〰️💾کوږ ډيش
  💱💾د اسعارو تبادله
  💲💾د دروند ډالر نښان
  ⚕️💾طبي سمبول
  ♻️💾د ري سايکلنګ سمبول
  ⚜️💾فليور دي لوس
  🔱💾د درې غاښۍ نښه
  📛💾نوم بیج
  🔰💾د ابتکار لپاره جاپاني سمبول
  💾ګوګ سره دايره
  💾د خوښنښې بټن
  ☑️💾چيک بوکسه د چيک سره
  ✔️💾خوښنښه
  💾د صليب نښه
  💾د کراس نښې بټن
  💾تاو کړۍ
  💾دوه ځل تاو کړۍ
  〽️💾د برخې بدلولو نښه
  ✳️💾اته ګوټې اسټيريسک
  ✴️💾اته ګوټی ستوري
  ❇️💾ځلېدل
  ©️💾د چاپ حق
  ®️💾راجستر شوی
  ™️💾تجارتي نښان
  #️⃣💾کیکیپ: #
  *️⃣💾کیکیپ: *
  0️⃣💾کیکیپ: 0
  1️⃣💾کیکیپ: 1
  2️⃣💾کیکیپ: 2
  3️⃣💾کیکیپ: 3
  4️⃣💾کیکیپ: 4
  5️⃣💾کیکیپ: 5
  6️⃣💾کیکیپ: 6
  7️⃣💾کیکیپ: 7
  8️⃣💾کیکیپ: 8
  9️⃣💾کیکیپ: 9
  🔟💾کیکیپ: 10
  🔠💾شاملتوب لاتینې لوړ الفبا
  🔡💾شاملتوب لاتینې ټيټه الفبا
  🔢💾شاملتوب شمیرې
  🔣💾شاملتوب سمبولونه
  🔤💾شاملتوب لاتینې الفبا
  🅰️💾A بټن (د وینې ډول)
  🆎💾AB بټن (د وینې ډول)
  🅱️💾B بټن (د وینې ډول)
  🆑💾سي ايل بټن
  🆒💾د سوړ بټن
  🆓💾د آزاد بټن
  ℹ️💾معلومات
  🆔💾آي ډې بټن
  Ⓜ️💾دايره ايم
  🆕💾نوې بټن
  🆖💾اين جي بټن
  🅾️💾او بټن (د وینې ډول)
  🆗💾او کی بټن
  🅿️💾P بټن
  🆘💾ايس او ايس بټن
  🆙💾پورته! بټن
  🆚💾وي ايس بټن
  🈁💾جاپاني "دلته" بټن
  🈂️💾د جاپاني "خدمت چارج"بټن
  🈷️💾د جاپان د "میاشتنی پيسې" بټن
  🈶💾جاپاني "وړیا نه" بټن
  🈯💾جاپاني "د اضافي" بټن
  🉐💾جاپاني "جوړ جاړ" بټن
  🈹💾د جاپاني د "رعایت" بټن
  🈚💾جاپاني "وړیا"بټن
  🈲💾جاپاني "منع شوي" بټن
  🉑💾جاپاني "منلو وړ"بټن
  🈸💾د جاپاني "غوښتنليک" بټن
  🈴💾د جاپاني "تیریدو درجه" بټن
  🈳💾د جاپان د "د خالي ځايونو" بټن
  ㊗️💾د جاپان د "مبارکۍ" بټن
  ㊙️💾د جاپان د "پټ" بتن
  🈺💾جاپاني "د سوداګرۍ لپاره پرانستې" بټن
  🈵💾د جاپان د "خالي ځايونه نشته" بټن
  🔴💾سره دايره
  🟠💾نارنجي دايره
  🟡💾زېړه دايره
  🟢💾شنه دايره
  🔵💾آسماني رنګ دايره
  🟣💾ارغواني دايره
  🟤💾نسواري دايره
  💾توره دايره
  💾سپينه دايره
  🟥💾سره مربع
  🟧💾نارنجي مربع
  🟨💾زېړه مربع
  🟩💾شنه مربع
  🟦💾آسماني رنګ مربع
  🟪💾ارغواني مربع
  🟫💾نسواري مربع
  💾توره لوی مربع
  💾سپينه لوی مربع
  ◼️💾توره منځنۍ مربع
  ◻️💾سپينه ميانه مربع
  💾توره ميانه کوچنۍ مربع
  💾سپينه ميانه کوچنۍ مربع
  ▪️💾توره کوچنۍ مربع
  ▫️💾سپينه کوچنۍ مربع
  🔶💾لوی نارنجي الماس
  🔷💾لوي آسماني رنګ الماس
  🔸💾کوچنی نارنجي رنګ الماس
  🔹💾کوچنی آسماني رنګ الماس
  🔺💾سور مثلث پورته
  🔻💾سور مثلث ښکته
  💠💾الماس د ټکي سره
  🔘💾د راديو بټن
  🔳💾سپینه مربع بټن
  🔲💾توره مربع بټن
  🏁 بیرغونه
  🏁💾رنګداره بېرغ
  🚩💾درې کنجه بيراغ
  🎌💾کراسډ بېرغې
  🏴💾تور بیراغ
  🏳️💾سپین بیراغ
  🏳️‍🌈💾د بوډۍ ټال بېرغ
  🏳️‍⚧️💾آسماني رنګ، ګلابي، او سپينه بېرغ
  🏴‍☠️💾د بحري ډاکوانو بېرغ
  🇦🇨💾بيرغ: اسينشان ټاپو
  🇦🇩💾بيرغ: اندورا
  🇦🇪💾بيرغ: متحده عرب امارات
  🇦🇫💾بيرغ: افغانستان
  🇦🇬💾بيرغ: انټيګوا او باربودا
  🇦🇮💾بيرغ: انګیلا
  🇦🇱💾بيرغ: البانیه
  🇦🇲💾بيرغ: ارمنستان
  🇦🇴💾بيرغ: انګولا
  🇦🇶💾بيرغ: انتارکتیکا
  🇦🇷💾بيرغ: ارجنټاين
  🇦🇸💾بيرغ: امریکایی ساماوا
  🇦🇹💾بيرغ: اتریش
  🇦🇺💾بيرغ: آسټرالیا
  🇦🇼💾بيرغ: آروبا
  🇦🇽💾بيرغ: الاند ټاپوان
  🇦🇿💾بيرغ: اذربايجان
  🇧🇦💾بيرغ: بوسنيا او هېرزګوينا
  🇧🇧💾بيرغ: باربادوس
  🇧🇩💾بيرغ: بنگله دېش
  🇧🇪💾بيرغ: بیلجیم
  🇧🇫💾بيرغ: بورکینا فاسو
  🇧🇬💾بيرغ: بلغاریه
  🇧🇭💾بيرغ: بحرين
  🇧🇮💾بيرغ: بروندي
  🇧🇯💾بيرغ: بینن
  🇧🇱💾بيرغ: سينټ بارتيلمي
  🇧🇲💾بيرغ: برمودا
  🇧🇳💾بيرغ: برونائي
  🇧🇴💾بيرغ: بولیویا
  🇧🇶💾بيرغ: کیریبین هالینډ
  🇧🇷💾بيرغ: برازیل
  🇧🇸💾بيرغ: باهماس
  🇧🇹💾بيرغ: بهوټان
  🇧🇻💾بيرغ: بوویټ ټاپو
  🇧🇼💾بيرغ: بوتسوانه
  🇧🇾💾بيرغ: بیلاروس
  🇧🇿💾بيرغ: بلیز
  🇨🇦💾بيرغ: کاناډا
  🇨🇨💾بيرغ: کوکوز (کيلنګ) ټاپوګان
  🇨🇩💾بيرغ: کانګو - کینشاسا
  🇨🇫💾بيرغ: وسطي افريقا جمهور
  🇨🇬💾بيرغ: کانګو - بروزوییل
  🇨🇭💾بيرغ: سویس
  🇨🇮💾بيرغ: د عاج ساحل
  🇨🇰💾بيرغ: کوک ټاپوګان
  🇨🇱💾بيرغ: چیلي
  🇨🇲💾بيرغ: کامرون
  🇨🇳💾بيرغ: چین
  🇨🇴💾بيرغ: کولمبیا
  🇨🇵💾بيرغ: د کلپرټون ټاپو
  🇨🇷💾بيرغ: کوستاریکا
  🇨🇺💾بيرغ: کیوبا
  🇨🇻💾بيرغ: کیپ ورد
  🇨🇼💾بيرغ: کوراکاو
  🇨🇽💾بيرغ: د کريسمس ټاپو
  🇨🇾💾بيرغ: قبرس
  🇨🇿💾بيرغ: چکیا
  🇩🇪💾بيرغ: المان
  🇩🇬💾بيرغ: ډایګو ګارسیا
  🇩🇯💾بيرغ: جبوتي
  🇩🇰💾بيرغ: ډنمارک
  🇩🇲💾بيرغ: دومینیکا
  🇩🇴💾بيرغ: جمهوريه ډومينيکن
  🇩🇿💾بيرغ: الجزایر
  🇪🇦💾بيرغ: سيوتا او ماليلا
  🇪🇨💾بيرغ: اکوادور
  🇪🇪💾بيرغ: استونیا
  🇪🇬💾بيرغ: مصر
  🇪🇭💾بيرغ: لويديځ صحارا
  🇪🇷💾بيرغ: اریتره
  🇪🇸💾بيرغ: هسپانیه
  🇪🇹💾بيرغ: حبشه
  🇪🇺💾بيرغ: اروپايي اتحاديه
  🇫🇮💾بيرغ: فنلینډ
  🇫🇯💾بيرغ: فجي
  🇫🇰💾بيرغ: فاکلينډ ټاپوګان
  🇫🇲💾بيرغ: میکرونیزیا
  🇫🇴💾بيرغ: فارو ټاپو
  🇫🇷💾بيرغ: فرانسه
  🇬🇦💾بيرغ: ګابن
  🇬🇧💾بيرغ: برتانیه
  🇬🇩💾بيرغ: ګرنادا
  🇬🇪💾بيرغ: گورجستان
  🇬🇫💾بيرغ: فرانسوي ګانا
  🇬🇬💾بيرغ: ګرنسي
  🇬🇭💾بيرغ: ګانا
  🇬🇮💾بيرغ: جبل الطارق
  🇬🇱💾بيرغ: ګرینلینډ
  🇬🇲💾بيرغ: ګامبیا
  🇬🇳💾بيرغ: ګینه
  🇬🇵💾بيرغ: ګوادلوپ
  🇬🇶💾بيرغ: استوایی ګیني
  🇬🇷💾بيرغ: یونان
  🇬🇸💾بيرغ: سويلي جارجيا او سويلي سېنډوچ ټاپوګان
  🇬🇹💾بيرغ: ګواتیمالا
  🇬🇺💾بيرغ: ګوام
  🇬🇼💾بيرغ: ګینه بیسو
  🇬🇾💾بيرغ: ګیانا
  🇭🇰💾بيرغ: هانګ کانګ SAR چین
  🇭🇲💾بيرغ: هارډ او ميکډانلډ ټاپوګان
  🇭🇳💾بيرغ: هانډوراس
  🇭🇷💾بيرغ: کرواشيا
  🇭🇹💾بيرغ: هایټي
  🇭🇺💾بيرغ: مجارستان
  🇮🇨💾بيرغ: د کناري ټاپوګان
  🇮🇩💾بيرغ: اندونیزیا
  🇮🇪💾بيرغ: آيرلېنډ
  🇮🇱💾بيرغ: اسراييل
  🇮🇲💾بيرغ: د آئل آف مین
  🇮🇳💾بيرغ: هند
  🇮🇴💾بيرغ: د برتانوي هند سمندري سيمه
  🇮🇶💾بيرغ: عراق
  🇮🇷💾بيرغ: ايران
  🇮🇸💾بيرغ: آیسلینډ
  🇮🇹💾بيرغ: ایټالیه
  🇯🇪💾بيرغ: جرسی
  🇯🇲💾بيرغ: جمیکا
  🇯🇴💾بيرغ: اردن
  🇯🇵💾بيرغ: جاپان
  🇰🇪💾بيرغ: کینیا
  🇰🇬💾بيرغ: قرغزستان
  🇰🇭💾بيرغ: کمبودیا
  🇰🇮💾بيرغ: کیري باتي
  🇰🇲💾بيرغ: کوموروس
  🇰🇳💾بيرغ: سینټ کټس او نیویس
  🇰🇵💾بيرغ: شمالی کوریا
  🇰🇷💾بيرغ: سویلي کوریا
  🇰🇼💾بيرغ: کويت
  🇰🇾💾بيرغ: کیمان ټاپوګان
  🇰🇿💾بيرغ: قزاقستان
  🇱🇦💾بيرغ: لاوس
  🇱🇧💾بيرغ: لبنان
  🇱🇨💾بيرغ: سینټ لوسیا
  🇱🇮💾بيرغ: لیختن اشتاین
  🇱🇰💾بيرغ: سريلنکا
  🇱🇷💾بيرغ: لايبيريا
  🇱🇸💾بيرغ: لسوتو
  🇱🇹💾بيرغ: لیتوانیا
  🇱🇺💾بيرغ: لوګزامبورګ
  🇱🇻💾بيرغ: ليتهويا
  🇱🇾💾بيرغ: لیبیا
  🇲🇦💾بيرغ: مراکش
  🇲🇨💾بيرغ: موناکو
  🇲🇩💾بيرغ: مولدوا
  🇲🇪💾بيرغ: مونټینیګرو
  🇲🇫💾بيرغ: سینټ مارټن
  🇲🇬💾بيرغ: مدغاسکر
  🇲🇭💾بيرغ: مارشل ټاپوګان
  🇲🇰💾بيرغ: شمالي مقدونيه
  🇲🇱💾بيرغ: مالي
  🇲🇲💾بيرغ: ميانمار (برما)
  🇲🇳💾بيرغ: منګوليا
  🇲🇴💾بيرغ: مکاو SAR چین
  🇲🇵💾بيرغ: شمالي ماريانا ټاپوګان
  🇲🇶💾بيرغ: مارټینیک
  🇲🇷💾بيرغ: موریتانیا
  🇲🇸💾بيرغ: مانټیسیرت
  🇲🇹💾بيرغ: مالټا
  🇲🇺💾بيرغ: موریشیس
  🇲🇻💾بيرغ: مالديپ
  🇲🇼💾بيرغ: مالاوي
  🇲🇽💾بيرغ: میکسیکو
  🇲🇾💾بيرغ: مالیزیا
  🇲🇿💾بيرغ: موزمبيق
  🇳🇦💾بيرغ: نیمبیا
  🇳🇨💾بيرغ: نوی کالیډونیا
  🇳🇪💾بيرغ: نايجير
  🇳🇫💾بيرغ: نارفولک ټاپوګان
  🇳🇬💾بيرغ: نایجیریا
  🇳🇮💾بيرغ: نکاراګوا
  🇳🇱💾بيرغ: هالېنډ
  🇳🇴💾بيرغ: ناروۍ
  🇳🇵💾بيرغ: نیپال
  🇳🇷💾بيرغ: نایرو
  🇳🇺💾بيرغ: نیوو
  🇳🇿💾بيرغ: نیوزیلنډ
  🇴🇲💾بيرغ: عمان
  🇵🇦💾بيرغ: پاناما
  🇵🇪💾بيرغ: پیرو
  🇵🇫💾بيرغ: فرانسوي پولينيسيا
  🇵🇬💾بيرغ: پاپوا نيو ګيني
  🇵🇭💾بيرغ: فلپين
  🇵🇰💾بيرغ: پاکستان
  🇵🇱💾بيرغ: پولنډ
  🇵🇲💾بيرغ: سینټ پییر او میکولون
  🇵🇳💾بيرغ: پيټکيرن ټاپوګان
  🇵🇷💾بيرغ: پورتو ریکو
  🇵🇸💾بيرغ: فلسطیني سيمې
  🇵🇹💾بيرغ: پورتګال
  🇵🇼💾بيرغ: پلاؤ
  🇵🇾💾بيرغ: پاراګوی
  🇶🇦💾بيرغ: قطر
  🇷🇪💾بيرغ: ریونین
  🇷🇴💾بيرغ: رومانیا
  🇷🇸💾بيرغ: سربيا
  🇷🇺💾بيرغ: روسیه
  🇷🇼💾بيرغ: روندا
  🇸🇦💾بيرغ: سعودي عربستان
  🇸🇧💾بيرغ: سليمان ټاپوګان
  🇸🇨💾بيرغ: سیچیلیس
  🇸🇩💾بيرغ: سوډان
  🇸🇪💾بيرغ: سویډن
  🇸🇬💾بيرغ: سينگاپور
  🇸🇭💾بيرغ: سینټ هیلینا
  🇸🇮💾بيرغ: سلوانیا
  🇸🇯💾بيرغ: سوالبارد او جان ميين
  🇸🇰💾بيرغ: سلواکیا
  🇸🇱💾بيرغ: سییرا لیون
  🇸🇲💾بيرغ: سان مارینو
  🇸🇳💾بيرغ: سينيګال
  🇸🇴💾بيرغ: سومالیا
  🇸🇷💾بيرغ: سورینام
  🇸🇸💾بيرغ: سويلي سوډان
  🇸🇹💾بيرغ: ساو ټیم او پرنسیپ
  🇸🇻💾بيرغ: سالوېډور
  🇸🇽💾بيرغ: سینټ مارټین
  🇸🇾💾بيرغ: سوریه
  🇸🇿💾بيرغ: اسواټيني
  🇹🇦💾بيرغ: تریستان دا کنها
  🇹🇨💾بيرغ: د ترکیې او کیکاسو ټاپو
  🇹🇩💾بيرغ: چاډ
  🇹🇫💾بيرغ: د فرانسې جنوبي سیمې
  🇹🇬💾بيرغ: ټوګو
  🇹🇭💾بيرغ: تهايلنډ
  🇹🇯💾بيرغ: تاجکستان
  🇹🇰💾بيرغ: توکیلو
  🇹🇱💾بيرغ: تيمور-ليسټ
  🇹🇲💾بيرغ: تورکمنستان
  🇹🇳💾بيرغ: تونس
  🇹🇴💾بيرغ: تونګا
  🇹🇷💾بيرغ: ترکي
  🇹🇹💾بيرغ: ټرينيډاډ او ټوباګو
  🇹🇻💾بيرغ: توالیو
  🇹🇼💾بيرغ: تائيوان
  🇹🇿💾بيرغ: تنزانیا
  🇺🇦💾بيرغ: اوکراین
  🇺🇬💾بيرغ: یوګانډا
  🇺🇲💾بيرغ: د متحده ایالاتو ټاپوګان
  🇺🇳💾بيرغ: ملگري ملتونه
  🇺🇸💾بيرغ: متحده آيالات
  🇺🇾💾بيرغ: یوروګوی
  🇺🇿💾بيرغ: اوزبکستان
  🇻🇦💾بيرغ: واتیکان ښار
  🇻🇨💾بيرغ: سینټ ویسنټینټ او ګرینډینز
  🇻🇪💾بيرغ: وینزویلا
  🇻🇬💾بيرغ: بریتانوی ویګور ټاپوګان
  🇻🇮💾بيرغ: د متحده آيالاتو ورجن ټاپوګان
  🇻🇳💾بيرغ: وېتنام
  🇻🇺💾بيرغ: واناتو
  🇼🇫💾بيرغ: والیس او فوتونا
  🇼🇸💾بيرغ: ساماوا
  🇽🇰💾بيرغ: کوسوو
  🇾🇪💾بيرغ: یمن
  🇾🇹💾بيرغ: مايوټ
  🇿🇦💾بيرغ: سویلي افریقا
  🇿🇲💾بيرغ: زیمبیا
  🇿🇼💾بيرغ: زیمبابوی
  🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💾بيرغ: انګلېنډ
  🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿💾بيرغ: سکاټ لينډ
  🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿💾بيرغ: ولز

  جندر: 🧒 جنس: سړی, 👦 جنس: نارینه, 👧 جنس: ښځه

  🧒 جنس: سړی
  🧒💾ماشوم
  🧑💾شخص
  👱💾شخص: د سرو ويښتانو
  🧔💾سړی: ږيره
  🧑‍🦰💾شخص: سره ويښتان
  🧑‍🦱💾شخص: لوپه ويښتان
  🧑‍🦳💾شخص: سپين ويښتان
  🧑‍🦲💾شخص: ګنجى
  🧓💾زوړ شخص
  🙍💾شخص وروځې راغورځوي
  🙎💾شخص تندی کوت کوي
  🙅💾شخص د نه اشاره کوي
  🙆💾شخص د او کی اشاره کوي
  💁💾شخص لاس ښايي
  🙋💾شخص لاس اوچتوي
  🧏💾کوڼ شخص
  🙇💾شخص ښکته کيږي
  🤦💾شخص مخ ته لاس نيولي
  🤷💾شخص اوږې پورته کوي
  🧑‍⚕️💾روغتيايي کارمند
  🧑‍🎓💾محصل
  🧑‍🏫💾ښوونکی
  🧑‍⚖️💾قاضي
  🧑‍🌾💾بزګر
  🧑‍🍳💾اشپز
  🧑‍🔧💾مستري
  🧑‍🏭💾د فابريکې کارمند
  🧑‍💼💾دفتري کارمند
  🧑‍🔬💾څېړونکی
  🧑‍💻💾تيکنالوجست
  🧑‍🎤💾ښځه سندرغاړی
  🧑‍🎨💾فنکار
  🧑‍✈️💾پيلوټ
  🧑‍🚀💾فضانورد
  🧑‍🚒💾د اور وژنې کارمند
  👮💾د پولیسو افسر
  🕵️💾کشفي
  💂💾ساتونکی
  👷💾ساختماني کارکونکي
  👳💾شخص لونګۍ په سر
  👲💾سړی د چینایی کیپ سره
  🤵💾سړی په ټکسيډو کې
  👰💾ناوي په حجاب کې
  🧑‍🍼💾شخص ماشوم ته خواړه ورکوي
  🧑‍🎄💾میکس کلاز
  🦸💾لوي اتل
  🦹💾لوي ورانکاری
  🧙💾جادوګر
  🧛💾بلا
  🧜💾مرپرسن
  🧝💾ګوړا
  🧞💾جینی
  🧟💾زومبی
  💆💾شخص مالش ترلاسه کوي
  💇💾شخص پرېټ کوي
  🚶💾روان شخص
  🧍💾ولاړ شخص
  🧎💾شخص چوکېږي
  🧑‍🦯💾شخص د معلولينو د امسا سره
  🧑‍🦼💾شخص د معلولينو په موټر چوکۍ کې
  🧑‍🦽💾شخص د معلولينو په لاسي چوکۍ کې
  🏃💾شخص ځغلي
  🕴️💾سړي په کالو کې اوچتيږي
  🧖💾شخص د پخار په خونه کې
  🧗💾شخص هسکېږي
  🤺💾شخص جنګېدل
  🏌️💾شخص ګالف کوي
  🏄💾شخص سرفنگ کوي
  🚣💾شخص کښتۍ چلوي
  🏊💾شخص لامبو وهي
  ⛹️💾شخص بال تمبوي
  🏋️💾شخص وزن پورته کوي
  🚴💾شخص بايک چلوي
  🚵💾شخص په غر بايک چلوي
  🤸💾شخص کارټ ويلنګ کوي
  🤽💾شخص د اوبو پولو لوبه کوي
  🤾💾شخص د هنډبال لوبه کوي
  🤹💾شخص جادو کوي
  🧘💾شخص د پرلت په حالت کې
  🛀💾شخص غسل کوي
  🛌💾شخص په بستره کې
  👦 جنس: نارینه
  👦💾هلک
  👨💾سړی
  🧔‍♂️💾سړی: ږیره
  👨‍🦰💾سړی: سره ويښتان
  👨‍🦱💾سړی: لوپه ويښتان
  👨‍🦳💾سړی: سپين ويښتان
  👨‍🦲💾سړی: ګنجى
  👱‍♂️💾سړی: د زيړ وېښتانو
  👴💾زوړ سړی
  🙍‍♂️💾سړی وروځې راغورځوي
  🙎‍♂️💾سړی تندی کوت کوي
  🙅‍♂️💾سړی د نه اشاره کوي
  🙆‍♂️💾سړی د او کی اشاره کوي
  💁‍♂️💾سړی لاس ښايي
  🙋‍♂️💾سړی لاس اوچتوي
  🧏‍♂️💾کوڼ سړی
  🙇‍♂️💾سړی ښکته کيږي
  🤦‍♂️💾سړي مخ ته لاس نيولی
  🤷‍♂️💾سړی اوږې پورته کوي
  👨‍⚕️💾سړی روغتيايي کارکوونکی
  👨‍🎓💾سړی محصل
  👨‍🏫💾سړی ښوونکی
  👨‍⚖️💾سړی قاضي
  👨‍🌾💾سړی بزګر
  👨‍🍳💾سړی پخوونکی
  👨‍🔧💾سړی مستري
  👨‍🏭💾سړی د فابريکې کارګر
  👨‍💼💾سړی دفتري کارګر
  👨‍🔬💾سړي څېړونکی
  👨‍💻💾سړی تکنالوجست
  👨‍🎤💾سړی سندرغاړی
  👨‍🎨💾سړی فنکار
  👨‍✈️💾سړی پيلوټ
  👨‍🚀💾سړی فضانورد
  👨‍🚒💾سړی اور وژونکی
  👮‍♂️💾سړی د پولیسو افسر
  🕵️‍♂️💾سړی کشفي
  💂‍♂️💾سړی ساتونکي
  👷‍♂️💾سړی ساختماني کارګر
  🤴💾شهزاده
  👳‍♂️💾سړی لونګۍ په سر
  🤵‍♂️💾سړی په تکزیدو
  👰‍♂️💾سړی د پردې
  👨‍🍼💾یو شخص ماشوم ته خواړه ورکوي
  🦸‍♂️💾سړی لوي اتل
  🦹‍♂️💾سړی لوي ورانکاری
  🧙‍♂️💾سړی جادوګر
  🧚‍♂️💾سړی خاپېری
  🧛‍♂️💾سړی بلا
  🧜‍♂️💾مرمین
  🧝‍♂️💾سړی ګوړا
  🧞‍♂️💾سړی جینی
  🧟‍♂️💾سړی زومبی
  💆‍♂️💾سړی مالش ترلاسه کوي
  💇‍♂️💾سړی پرېټ کوي
  🚶‍♂️💾روان سړی
  🧍‍♂️💾ولاړ سړی
  🧎‍♂️💾سړی چوکېږي
  👨‍🦯💾سړی د معلولينو د همسا سره
  👨‍🦼💾سړی د معلولينو په موټر چوکۍ کې
  👨‍🦽💾سړی د معلولينو په لاسي چوکۍ کې
  🏃‍♂️💾سړی ځغلي
  🕺💾سړی نڅيږې
  🧖‍♂️💾سړی د پخار په خونه کې
  🧗‍♂️💾سړی هسکېږي
  🏌️‍♂️💾سړی ګالف کوي
  🏄‍♂️💾سړی سرفنګ
  🚣‍♂️💾سړی کښتۍ چلوي
  🏊‍♂️💾سړی لامبو وهي
  ⛹️‍♂️💾سړی بال تمبوي
  🏋️‍♂️💾سړی وزن پورته کوي
  🚴‍♂️💾سړی بايک چلوي
  🚵‍♂️💾سړی په غر بايک چلوي
  🤸‍♂️💾سړی کارټ ويلنګ کوي
  🤽‍♂️💾سړی د اوبو پولو لوبه کوي
  🤾‍♂️💾سړی د هنډ بال لوبه کوي
  🤹‍♂️💾سړی جادو کوي
  🧘‍♂️💾سړی د پرلت په حالت کې
  👧 جنس: ښځه
  👧💾نجلۍ
  🧔‍♀️💾ښځه: ږیره
  👩💾ښځه
  👩‍🦰💾ښځه: سره ويښتان
  👩‍🦱💾ښځه: لوپه ويښتان
  👩‍🦳💾ښځه: سپين ويښتان
  👩‍🦲💾ښځه: ګنجى
  👱‍♀️💾ښځه: د زېړ وېښتانو
  👵💾زړه ښځه
  🙍‍♀️💾ښځه وروځې راغورځوي
  🙎‍♀️💾ښځه تندی کوت کوي
  🙅‍♀️💾ښځه د نه اشاره کوي
  🙆‍♀️💾ښځه د او کی اشاره کوي
  💁‍♀️💾ښځه لاس ښايي
  🙋‍♀️💾ښځه لاس اوچتوي
  🧏‍♀️💾کڼه ښځه
  🙇‍♀️💾ښځه ښکته کيږې
  🤦‍♀️💾ښځې مخ ته لاس نيولی
  🤷‍♀️💾ښځه اوږې پورته کوي
  👩‍⚕️💾ښځه روغتيايي کارکوونکي
  👩‍🎓💾ښځه محصل
  👩‍🏫💾ښځه ښوونکي
  👩‍⚖️💾ښځه قاضي
  👩‍🌾💾ښځه د بزګر
  👩‍🍳💾ښځه پخوونکی
  👩‍🔧💾ښځه مستري
  👩‍🏭💾ښځه د فابريکې کارګر
  👩‍💼💾ښځه دفتر کارګر
  👩‍🔬💾ښځه څېړونکی
  👩‍💻💾ښځه تکنالوجست
  👩‍🎤💾ښځه سندرغاړې
  👩‍🎨💾ښځه فنکار
  👩‍✈️💾ښځه پيلوټ
  👩‍🚀💾ښځه فضانورد
  👩‍🚒💾ښځه اور وژونکی
  👮‍♀️💾ښځه د پولیسو افسر
  🕵️‍♀️💾ښځه کشفي
  💂‍♀️💾ښځه ساتونکي
  👷‍♀️💾ښځه ساختماني کارګر
  👸💾شهزادګی
  👳‍♀️💾ښځه لونګۍ په سر
  🧕💾ښځه د سرکوف سره
  🤵‍♀️💾ښځه په ټکسیدو
  👰‍♀️💾ښځه د پردې سره
  🤰💾امیندواره ښځه
  👩‍🍼💾ښځه ماشوم تغذیه کوي
  🦸‍♀️💾ښځه لوي اتله
  🦹‍♀️💾ښځه لوي ورانکارې
  🧙‍♀️💾ښځه جادوګره
  🧚‍♀️💾ښځه ښاپيرۍ
  🧛‍♀️💾ښځه بلا
  🧝‍♀️💾ښځه ګوړا
  🧞‍♀️💾ښځه جینی
  🧟‍♀️💾ښځه زومبی
  💆‍♀️💾ښځه مالش ترلاسه کوي
  💇‍♀️💾ښځه پرېټ کوي
  🚶‍♀️💾روانه ښځه
  🧍‍♀️💾ولاړه ښځه
  🧎‍♀️💾ښځه چوکېږي
  👩‍🦯💾ښځه د معلولينو د همسا سره
  👩‍🦼💾ښځه د معلولينو په موټر چوکۍ کې
  👩‍🦽💾ښځه د معلولينو په لاسي چوکۍ کې
  🏃‍♀️💾ښځه ځغلي
  💃💾ښځه نڅيږې
  🧖‍♀️💾ښځه د پخار په خونه کې
  🧗‍♀️💾ښځه هسکيږې
  🏌️‍♀️💾ښځه ګالف کوي
  🏄‍♀️💾ښځه سرفنګ
  🚣‍♀️💾ښځه کښتۍ چلوي
  🏊‍♀️💾ښځه لامبو وهي
  ⛹️‍♀️💾ښځه بال تمبوي
  🏋️‍♀️💾ښځه وزن پورته کوي
  🚴‍♀️💾ښځه بايک چلوي
  🚵‍♀️💾ښځه په غر بايک چلوي
  🤸‍♀️💾ښځه کارټ ويلنګ کوي
  🤽‍♀️💾ښځه د اوبو پولو لوبه کوي
  🤾‍♀️💾ښځه د هنډبال لوبه کوي
  🤹‍♀️💾ښځه جادو کوي
  🧘‍♀️💾ښځه د پرلت په حالت کې

  د پوستکي ټون: 🏻 د پوستکي روښانه رنګ, 🏼 د پوستکي منځنۍ رنګ, 🏽 د پوستکي منځنی ټون, 🏾 منځنی تور پوستکی ټون, 🏿 تور پوستکي ټون, 👩🏻‍🤝‍👨🏾 د مختلف پوست رنګونه

  🏻 د پوستکي روښانه رنګ
  👋🏻💾لاس خورول: د روڼ پوستکي ټون
  🤚🏻💾لاس شاخوا اچوتول: د روڼ پوستکي ټون
  🖐🏻💾پنجه: د روڼ پوستکي ټون
  ✋🏻💾اوچت لاس: د روڼ پوستکي ټون
  🖖🏻💾ښه راغلاست: د روڼ پوستکي ټون
  🫱🏻💾ښي لاس: د روڼ پوستکي ټون
  🫲🏻💾کیڼ لاس: د روڼ پوستکي ټون
  🫳🏻💾ورغوې ښکته اړخ لاس: د روڼ پوستکي ټون
  🫴🏻💾ورغوس پورته لاس: د روڼ پوستکي ټون
  🫷🏻💾کیڼ اړخ ته لاس وهل: د روڼ پوستکي ټون
  🫸🏻💾ښي خوا ته لاس وهل: د روڼ پوستکي ټون
  👌🏻💾اوکی لاس: د روڼ پوستکي ټون
  🤌🏻💾چونګ ګوتې: د روڼ پوستکي ټون
  🤏🏻💾سکونډونکی لاس: د روڼ پوستکي ټون
  ✌🏻💾د بریا نښه: د روڼ پوستکي ټون
  🤞🏻💾متقاطع ګوتي: د روڼ پوستکي ټون
  🫰🏻💾د شاخص د ګوتو او ګوتو سره لاس تېر شو: د روڼ پوستکي ټون
  🤟🏻💾د مینې اشاره: د روڼ پوستکي ټون
  🤘🏻💾دوشاخه: د روڼ پوستکي ټون
  🤙🏻💾زنګ وهلو اشاره: د روڼ پوستکي ټون
  👈🏻💾په چپ لاس په شهادت ګوته اشاره کول: د روڼ پوستکي ټون
  👉🏻💾په ښي لاس په شهادت ګوته اشاره کول: د روڼ پوستکي ټون
  👆🏻💾شهادت ګوته لاس شاخوا پورته نیول: د روڼ پوستکي ټون
  🖕🏻💾منځنې ګوته: د روڼ پوستکي ټون
  👇🏻💾په شهادت ګوته لاس شاخوا لاندي اشاره کول: د روڼ پوستکي ټون
  ☝🏻💾شهادت ګوته پورته نیول: د روڼ پوستکي ټون
  🫵🏻💾شاخص لیدونکی ته اشاره کول: د روڼ پوستکي ټون
  👍🏻💾ډیر ښه: د روڼ پوستکي ټون
  👎🏻💾ډیر بد: د روڼ پوستکي ټون
  ✊🏻💾موټۍ پورته نیول: د روڼ پوستکي ټون
  👊🏻💾مخامخ موټۍ: د روڼ پوستکي ټون
  🤛🏻💾چپ موټۍ: د روڼ پوستکي ټون
  🤜🏻💾ښۍ موټۍ: د روڼ پوستکي ټون
  👏🏻💾لاسونه پړکول: د روڼ پوستکي ټون
  🙌🏻💾لاسونه اوچتول: د روڼ پوستکي ټون
  🫶🏻💾زړه لاسونه: د روڼ پوستکي ټون
  👐🏻💾خلاص لاسونه: د روڼ پوستکي ټون
  🤲🏻💾لپه لاسونه: د روڼ پوستکي ټون
  🤝🏻💾ستړې مشي: د روڼ پوستکي ټون
  🙏🏻💾مننې لاسونه: د روڼ پوستکي ټون
  ✍🏻💾لیکونکې لاس: د روڼ پوستکي ټون
  💅🏻💾نوکانو رنګ: د روڼ پوستکي ټون
  🤳🏻💾سيلفي: د روڼ پوستکي ټون
  💪🏻💾انعطافی مټې: د روڼ پوستکي ټون
  🦵🏻💾پنډۍ: د روڼ پوستکي ټون
  🦶🏻💾پښه: د روڼ پوستکي ټون
  👂🏻💾غوږ: د روڼ پوستکي ټون
  🦻🏻💾غوږ د اورېدنې د مرستې سره: د روڼ پوستکي ټون
  👃🏻💾پوزه: د روڼ پوستکي ټون
  👶🏻💾کوچنی: د روڼ پوستکي ټون
  🧒🏻💾ماشوم: د روڼ پوستکي ټون
  👦🏻💾هلک: د روڼ پوستکي ټون
  👧🏻💾نجلۍ: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻💾شخص: د روڼ پوستکي ټون
  👱🏻💾شخص: د روڼ پوستکي ټون و د سرو ويښتانو
  👨🏻💾سړی: د روڼ پوستکي ټون
  🧔🏻💾سړی: د روڼ پوستکي ټون و ږيره
  🧔🏻‍♂️💾سړی: د روڼ پوستکي ټون و ږیره
  🧔🏻‍♀️💾ښځه: د روڼ پوستکي ټون و ږیره
  👨🏻‍🦰💾سړی: د روڼ پوستکي ټون و سره ويښتان
  👨🏻‍🦱💾سړی: د روڼ پوستکي ټون و لوپه ويښتان
  👨🏻‍🦳💾سړی: د روڼ پوستکي ټون و سپين ويښتان
  👨🏻‍🦲💾سړی: د روڼ پوستکي ټون و ګنجى
  👩🏻💾ښځه: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🦰💾ښځه: د روڼ پوستکي ټون و سره ويښتان
  🧑🏻‍🦰💾شخص: د روڼ پوستکي ټون و سره ويښتان
  👩🏻‍🦱💾ښځه: د روڼ پوستکي ټون و لوپه ويښتان
  🧑🏻‍🦱💾شخص: د روڼ پوستکي ټون و لوپه ويښتان
  👩🏻‍🦳💾ښځه: د روڼ پوستکي ټون و سپين ويښتان
  🧑🏻‍🦳💾شخص: د روڼ پوستکي ټون و سپين ويښتان
  👩🏻‍🦲💾ښځه: د روڼ پوستکي ټون و ګنجى
  🧑🏻‍🦲💾شخص: د روڼ پوستکي ټون و ګنجى
  👱🏻‍♀️💾ښځه: د روڼ پوستکي ټون و د زېړ وېښتانو
  👱🏻‍♂️💾سړی: د روڼ پوستکي ټون و د زيړ وېښتانو
  🧓🏻💾زوړ شخص: د روڼ پوستکي ټون
  👴🏻💾زوړ سړی: د روڼ پوستکي ټون
  👵🏻💾زړه ښځه: د روڼ پوستکي ټون
  🙍🏻💾شخص وروځې راغورځوي: د روڼ پوستکي ټون
  🙍🏻‍♂️💾سړی وروځې راغورځوي: د روڼ پوستکي ټون
  🙍🏻‍♀️💾ښځه وروځې راغورځوي: د روڼ پوستکي ټون
  🙎🏻💾شخص تندی کوت کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🙎🏻‍♂️💾سړی تندی کوت کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🙎🏻‍♀️💾ښځه تندی کوت کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🙅🏻💾شخص د نه اشاره کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🙅🏻‍♂️💾سړی د نه اشاره کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🙅🏻‍♀️💾ښځه د نه اشاره کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🙆🏻💾شخص د او کی اشاره کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🙆🏻‍♂️💾سړی د او کی اشاره کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🙆🏻‍♀️💾ښځه د او کی اشاره کوي: د روڼ پوستکي ټون
  💁🏻💾شخص لاس ښايي: د روڼ پوستکي ټون
  💁🏻‍♂️💾سړی لاس ښايي: د روڼ پوستکي ټون
  💁🏻‍♀️💾ښځه لاس ښايي: د روڼ پوستکي ټون
  🙋🏻💾شخص لاس اوچتوي: د روڼ پوستکي ټون
  🙋🏻‍♂️💾سړی لاس اوچتوي: د روڼ پوستکي ټون
  🙋🏻‍♀️💾ښځه لاس اوچتوي: د روڼ پوستکي ټون
  🧏🏻💾کوڼ شخص: د روڼ پوستکي ټون
  🧏🏻‍♂️💾کوڼ سړی: د روڼ پوستکي ټون
  🧏🏻‍♀️💾کڼه ښځه: د روڼ پوستکي ټون
  🙇🏻💾شخص ښکته کيږي: د روڼ پوستکي ټون
  🙇🏻‍♂️💾سړی ښکته کيږي: د روڼ پوستکي ټون
  🙇🏻‍♀️💾ښځه ښکته کيږې: د روڼ پوستکي ټون
  🤦🏻💾شخص مخ ته لاس نيولي: د روڼ پوستکي ټون
  🤦🏻‍♂️💾سړي مخ ته لاس نيولی: د روڼ پوستکي ټون
  🤦🏻‍♀️💾ښځې مخ ته لاس نيولی: د روڼ پوستکي ټون
  🤷🏻💾شخص اوږې پورته کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🤷🏻‍♂️💾سړی اوږې پورته کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🤷🏻‍♀️💾ښځه اوږې پورته کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍⚕️💾روغتيايي کارمند: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍⚕️💾سړی روغتيايي کارکوونکی: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍⚕️💾ښځه روغتيايي کارکوونکي: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🎓💾محصل: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍🎓💾سړی محصل: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🎓💾ښځه محصل: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🏫💾ښوونکی: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍🏫💾سړی ښوونکی: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🏫💾ښځه ښوونکي: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍⚖️💾قاضي: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍⚖️💾سړی قاضي: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍⚖️💾ښځه قاضي: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🌾💾بزګر: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍🌾💾سړی بزګر: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🌾💾ښځه د بزګر: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🍳💾اشپز: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍🍳💾سړی پخوونکی: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🍳💾ښځه پخوونکی: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🔧💾مستري: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍🔧💾سړی مستري: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🔧💾ښځه مستري: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🏭💾د فابريکې کارمند: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍🏭💾سړی د فابريکې کارګر: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🏭💾ښځه د فابريکې کارګر: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍💼💾دفتري کارمند: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍💼💾سړی دفتري کارګر: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍💼💾ښځه دفتر کارګر: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🔬💾څېړونکی: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍🔬💾سړي څېړونکی: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🔬💾ښځه څېړونکی: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍💻💾تيکنالوجست: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍💻💾سړی تکنالوجست: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍💻💾ښځه تکنالوجست: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🎤💾ښځه سندرغاړی: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍🎤💾سړی سندرغاړی: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🎤💾ښځه سندرغاړې: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🎨💾فنکار: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍🎨💾سړی فنکار: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🎨💾ښځه فنکار: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍✈️💾پيلوټ: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍✈️💾سړی پيلوټ: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍✈️💾ښځه پيلوټ: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🚀💾فضانورد: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍🚀💾سړی فضانورد: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🚀💾ښځه فضانورد: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🚒💾د اور وژنې کارمند: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍🚒💾سړی اور وژونکی: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🚒💾ښځه اور وژونکی: د روڼ پوستکي ټون
  👮🏻💾د پولیسو افسر: د روڼ پوستکي ټون
  👮🏻‍♂️💾سړی د پولیسو افسر: د روڼ پوستکي ټون
  👮🏻‍♀️💾ښځه د پولیسو افسر: د روڼ پوستکي ټون
  🕵🏻💾کشفي: د روڼ پوستکي ټون
  🕵🏻‍♂️💾سړی کشفي: د روڼ پوستکي ټون
  🕵🏻‍♀️💾ښځه کشفي: د روڼ پوستکي ټون
  💂🏻💾ساتونکی: د روڼ پوستکي ټون
  💂🏻‍♂️💾سړی ساتونکي: د روڼ پوستکي ټون
  💂🏻‍♀️💾ښځه ساتونکي: د روڼ پوستکي ټون
  🥷🏻💾ننجا: د روڼ پوستکي ټون
  👷🏻💾ساختماني کارکونکي: د روڼ پوستکي ټون
  👷🏻‍♂️💾سړی ساختماني کارګر: د روڼ پوستکي ټون
  👷🏻‍♀️💾ښځه ساختماني کارګر: د روڼ پوستکي ټون
  🫅🏻💾د تاج کس: د روڼ پوستکي ټون
  🤴🏻💾شهزاده: د روڼ پوستکي ټون
  👸🏻💾شهزادګی: د روڼ پوستکي ټون
  👳🏻💾شخص لونګۍ په سر: د روڼ پوستکي ټون
  👳🏻‍♂️💾سړی لونګۍ په سر: د روڼ پوستکي ټون
  👳🏻‍♀️💾ښځه لونګۍ په سر: د روڼ پوستکي ټون
  👲🏻💾سړی د چینایی کیپ سره: د روڼ پوستکي ټون
  🧕🏻💾ښځه د سرکوف سره: د روڼ پوستکي ټون
  🤵🏻💾سړی په ټکسيډو کې: د روڼ پوستکي ټون
  🤵🏻‍♂️💾سړی په تکزیدو: د روڼ پوستکي ټون
  🤵🏻‍♀️💾ښځه په ټکسیدو: د روڼ پوستکي ټون
  👰🏻💾ناوي په حجاب کې: د روڼ پوستکي ټون
  👰🏻‍♂️💾سړی د پردې: د روڼ پوستکي ټون
  👰🏻‍♀️💾ښځه د پردې سره: د روڼ پوستکي ټون
  🤰🏻💾امیندواره ښځه: د روڼ پوستکي ټون
  🫃🏻💾امیندواره سړی: د روڼ پوستکي ټون
  🫄🏻💾امیندواره کس: د روڼ پوستکي ټون
  🤱🏻💾د سينې شيدې ورکول: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🍼💾ښځه ماشوم تغذیه کوي: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍🍼💾یو شخص ماشوم ته خواړه ورکوي: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🍼💾شخص ماشوم ته خواړه ورکوي: د روڼ پوستکي ټون
  👼🏻💾ماشوم فرښته: د روڼ پوستکي ټون
  🎅🏻💾سانټا کلاز: د روڼ پوستکي ټون
  🤶🏻💾ميرمن کلاز: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🎄💾میکس کلاز: د روڼ پوستکي ټون
  🦸🏻💾لوي اتل: د روڼ پوستکي ټون
  🦸🏻‍♂️💾سړی لوي اتل: د روڼ پوستکي ټون
  🦸🏻‍♀️💾ښځه لوي اتله: د روڼ پوستکي ټون
  🦹🏻💾لوي ورانکاری: د روڼ پوستکي ټون
  🦹🏻‍♂️💾سړی لوي ورانکاری: د روڼ پوستکي ټون
  🦹🏻‍♀️💾ښځه لوي ورانکارې: د روڼ پوستکي ټون
  🧙🏻💾جادوګر: د روڼ پوستکي ټون
  🧙🏻‍♂️💾سړی جادوګر: د روڼ پوستکي ټون
  🧙🏻‍♀️💾ښځه جادوګره: د روڼ پوستکي ټون
  🧚🏻💾ښاپيرۍ: د روڼ پوستکي ټون
  🧚🏻‍♂️💾سړی خاپېری: د روڼ پوستکي ټون
  🧚🏻‍♀️💾ښځه ښاپيرۍ: د روڼ پوستکي ټون
  🧛🏻💾بلا: د روڼ پوستکي ټون
  🧛🏻‍♂️💾سړی بلا: د روڼ پوستکي ټون
  🧛🏻‍♀️💾ښځه بلا: د روڼ پوستکي ټون
  🧜🏻💾مرپرسن: د روڼ پوستکي ټون
  🧜🏻‍♂️💾مرمین: د روڼ پوستکي ټون
  🧜🏻‍♀️💾مرمیڈ: د روڼ پوستکي ټون
  🧝🏻💾ګوړا: د روڼ پوستکي ټون
  🧝🏻‍♂️💾سړی ګوړا: د روڼ پوستکي ټون
  🧝🏻‍♀️💾ښځه ګوړا: د روڼ پوستکي ټون
  💆🏻💾شخص مالش ترلاسه کوي: د روڼ پوستکي ټون
  💆🏻‍♂️💾سړی مالش ترلاسه کوي: د روڼ پوستکي ټون
  💆🏻‍♀️💾ښځه مالش ترلاسه کوي: د روڼ پوستکي ټون
  💇🏻💾شخص پرېټ کوي: د روڼ پوستکي ټون
  💇🏻‍♂️💾سړی پرېټ کوي: د روڼ پوستکي ټون
  💇🏻‍♀️💾ښځه پرېټ کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🚶🏻💾روان شخص: د روڼ پوستکي ټون
  🚶🏻‍♂️💾روان سړی: د روڼ پوستکي ټون
  🚶🏻‍♀️💾روانه ښځه: د روڼ پوستکي ټون
  🧍🏻💾ولاړ شخص: د روڼ پوستکي ټون
  🧍🏻‍♂️💾ولاړ سړی: د روڼ پوستکي ټون
  🧍🏻‍♀️💾ولاړه ښځه: د روڼ پوستکي ټون
  🧎🏻💾شخص چوکېږي: د روڼ پوستکي ټون
  🧎🏻‍♂️💾سړی چوکېږي: د روڼ پوستکي ټون
  🧎🏻‍♀️💾ښځه چوکېږي: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🦯💾شخص د معلولينو د امسا سره: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍🦯💾سړی د معلولينو د همسا سره: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🦯💾ښځه د معلولينو د همسا سره: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🦼💾شخص د معلولينو په موټر چوکۍ کې: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍🦼💾سړی د معلولينو په موټر چوکۍ کې: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🦼💾ښځه د معلولينو په موټر چوکۍ کې: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🦽💾شخص د معلولينو په لاسي چوکۍ کې: د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍🦽💾سړی د معلولينو په لاسي چوکۍ کې: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍🦽💾ښځه د معلولينو په لاسي چوکۍ کې: د روڼ پوستکي ټون
  🏃🏻💾شخص ځغلي: د روڼ پوستکي ټون
  🏃🏻‍♂️💾سړی ځغلي: د روڼ پوستکي ټون
  🏃🏻‍♀️💾ښځه ځغلي: د روڼ پوستکي ټون
  💃🏻💾ښځه نڅيږې: د روڼ پوستکي ټون
  🕺🏻💾سړی نڅيږې: د روڼ پوستکي ټون
  🕴🏻💾سړي په کالو کې اوچتيږي: د روڼ پوستکي ټون
  🧖🏻💾شخص د پخار په خونه کې: د روڼ پوستکي ټون
  🧖🏻‍♂️💾سړی د پخار په خونه کې: د روڼ پوستکي ټون
  🧖🏻‍♀️💾ښځه د پخار په خونه کې: د روڼ پوستکي ټون
  🧗🏻💾شخص هسکېږي: د روڼ پوستکي ټون
  🧗🏻‍♂️💾سړی هسکېږي: د روڼ پوستکي ټون
  🧗🏻‍♀️💾ښځه هسکيږې: د روڼ پوستکي ټون
  🏇🏻💾آس ځغلي: د روڼ پوستکي ټون
  🏂🏻💾سنو بورډر: د روڼ پوستکي ټون
  🏌🏻💾شخص ګالف کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🏌🏻‍♂️💾سړی ګالف کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🏌🏻‍♀️💾ښځه ګالف کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🏄🏻💾شخص سرفنگ کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🏄🏻‍♂️💾سړی سرفنګ: د روڼ پوستکي ټون
  🏄🏻‍♀️💾ښځه سرفنګ: د روڼ پوستکي ټون
  🚣🏻💾شخص کښتۍ چلوي: د روڼ پوستکي ټون
  🚣🏻‍♂️💾سړی کښتۍ چلوي: د روڼ پوستکي ټون
  🚣🏻‍♀️💾ښځه کښتۍ چلوي: د روڼ پوستکي ټون
  🏊🏻💾شخص لامبو وهي: د روڼ پوستکي ټون
  🏊🏻‍♂️💾سړی لامبو وهي: د روڼ پوستکي ټون
  🏊🏻‍♀️💾ښځه لامبو وهي: د روڼ پوستکي ټون
  ⛹🏻💾شخص بال تمبوي: د روڼ پوستکي ټون
  ⛹🏻‍♂️💾سړی بال تمبوي: د روڼ پوستکي ټون
  ⛹🏻‍♀️💾ښځه بال تمبوي: د روڼ پوستکي ټون
  🏋🏻💾شخص وزن پورته کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🏋🏻‍♂️💾سړی وزن پورته کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🏋🏻‍♀️💾ښځه وزن پورته کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🚴🏻💾شخص بايک چلوي: د روڼ پوستکي ټون
  🚴🏻‍♂️💾سړی بايک چلوي: د روڼ پوستکي ټون
  🚴🏻‍♀️💾ښځه بايک چلوي: د روڼ پوستکي ټون
  🚵🏻💾شخص په غر بايک چلوي: د روڼ پوستکي ټون
  🚵🏻‍♂️💾سړی په غر بايک چلوي: د روڼ پوستکي ټون
  🚵🏻‍♀️💾ښځه په غر بايک چلوي: د روڼ پوستکي ټون
  🤸🏻💾شخص کارټ ويلنګ کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🤸🏻‍♂️💾سړی کارټ ويلنګ کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🤸🏻‍♀️💾ښځه کارټ ويلنګ کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🤽🏻💾شخص د اوبو پولو لوبه کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🤽🏻‍♂️💾سړی د اوبو پولو لوبه کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🤽🏻‍♀️💾ښځه د اوبو پولو لوبه کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🤾🏻💾شخص د هنډبال لوبه کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🤾🏻‍♂️💾سړی د هنډ بال لوبه کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🤾🏻‍♀️💾ښځه د هنډبال لوبه کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🤹🏻💾شخص جادو کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🤹🏻‍♂️💾سړی جادو کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🤹🏻‍♀️💾ښځه جادو کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🧘🏻💾شخص د پرلت په حالت کې: د روڼ پوستکي ټون
  🧘🏻‍♂️💾سړی د پرلت په حالت کې: د روڼ پوستکي ټون
  🧘🏻‍♀️💾ښځه د پرلت په حالت کې: د روڼ پوستکي ټون
  🛀🏻💾شخص غسل کوي: د روڼ پوستکي ټون
  🛌🏻💾شخص په بستره کې: د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏻‍🤝‍🧑🏻💾خلکو لاسونه نيولي: د روڼ پوستکي ټون
  👭🏻💾دوه ښځو لاسونه نيولي: د روڼ پوستکي ټون
  👫🏻💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: د روڼ پوستکي ټون
  👬🏻💾دوه سړو لاسونه نيولي: د روڼ پوستکي ټون
  💏🏻💾مچول: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻💾مچول: ښځه, سړی, د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏻💾مچول: سړی, سړی, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏻💾مچول: ښځه, ښځه, د روڼ پوستکي ټون
  💑🏻💾د زړه سره جوړه: د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍❤️‍👨🏻💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, د روڼ پوستکي ټون
  👨🏻‍❤️‍👨🏻💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏻‍❤️‍👩🏻💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, د روڼ پوستکي ټون
  🏻💾د روڼ پوستکي ټون
  🏼 د پوستکي منځنۍ رنګ
  👋🏼💾لاس خورول: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤚🏼💾لاس شاخوا اچوتول: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🖐🏼💾پنجه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  ✋🏼💾اوچت لاس: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🖖🏼💾ښه راغلاست: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫱🏼💾ښي لاس: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫲🏼💾کیڼ لاس: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫳🏼💾ورغوې ښکته اړخ لاس: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫴🏼💾ورغوس پورته لاس: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫷🏼💾کیڼ اړخ ته لاس وهل: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫸🏼💾ښي خوا ته لاس وهل: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👌🏼💾اوکی لاس: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤌🏼💾چونګ ګوتې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤏🏼💾سکونډونکی لاس: غنمی-روښانه پوستکۍ
  ✌🏼💾د بریا نښه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤞🏼💾متقاطع ګوتي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫰🏼💾د شاخص د ګوتو او ګوتو سره لاس تېر شو: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤟🏼💾د مینې اشاره: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤘🏼💾دوشاخه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤙🏼💾زنګ وهلو اشاره: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👈🏼💾په چپ لاس په شهادت ګوته اشاره کول: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👉🏼💾په ښي لاس په شهادت ګوته اشاره کول: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👆🏼💾شهادت ګوته لاس شاخوا پورته نیول: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🖕🏼💾منځنې ګوته: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👇🏼💾په شهادت ګوته لاس شاخوا لاندي اشاره کول: غنمی-روښانه پوستکۍ
  ☝🏼💾شهادت ګوته پورته نیول: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫵🏼💾شاخص لیدونکی ته اشاره کول: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👍🏼💾ډیر ښه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👎🏼💾ډیر بد: غنمی-روښانه پوستکۍ
  ✊🏼💾موټۍ پورته نیول: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👊🏼💾مخامخ موټۍ: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤛🏼💾چپ موټۍ: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤜🏼💾ښۍ موټۍ: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👏🏼💾لاسونه پړکول: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙌🏼💾لاسونه اوچتول: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫶🏼💾زړه لاسونه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👐🏼💾خلاص لاسونه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤲🏼💾لپه لاسونه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤝🏼💾ستړې مشي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙏🏼💾مننې لاسونه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  ✍🏼💾لیکونکې لاس: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💅🏼💾نوکانو رنګ: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤳🏼💾سيلفي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💪🏼💾انعطافی مټې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🦵🏼💾پنډۍ: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🦶🏼💾پښه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👂🏼💾غوږ: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🦻🏼💾غوږ د اورېدنې د مرستې سره: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👃🏼💾پوزه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👶🏼💾کوچنی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧒🏼💾ماشوم: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👦🏼💾هلک: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👧🏼💾نجلۍ: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼💾شخص: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👱🏼💾شخص: غنمی-روښانه پوستکۍ و د سرو ويښتانو
  👨🏼💾سړی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧔🏼💾سړی: غنمی-روښانه پوستکۍ و ږيره
  🧔🏼‍♂️💾سړی: غنمی-روښانه پوستکۍ و ږیره
  🧔🏼‍♀️💾ښځه: غنمی-روښانه پوستکۍ و ږیره
  👨🏼‍🦰💾سړی: غنمی-روښانه پوستکۍ و سره ويښتان
  👨🏼‍🦱💾سړی: غنمی-روښانه پوستکۍ و لوپه ويښتان
  👨🏼‍🦳💾سړی: غنمی-روښانه پوستکۍ و سپين ويښتان
  👨🏼‍🦲💾سړی: غنمی-روښانه پوستکۍ و ګنجى
  👩🏼💾ښځه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🦰💾ښځه: غنمی-روښانه پوستکۍ و سره ويښتان
  🧑🏼‍🦰💾شخص: غنمی-روښانه پوستکۍ و سره ويښتان
  👩🏼‍🦱💾ښځه: غنمی-روښانه پوستکۍ و لوپه ويښتان
  🧑🏼‍🦱💾شخص: غنمی-روښانه پوستکۍ و لوپه ويښتان
  👩🏼‍🦳💾ښځه: غنمی-روښانه پوستکۍ و سپين ويښتان
  🧑🏼‍🦳💾شخص: غنمی-روښانه پوستکۍ و سپين ويښتان
  👩🏼‍🦲💾ښځه: غنمی-روښانه پوستکۍ و ګنجى
  🧑🏼‍🦲💾شخص: غنمی-روښانه پوستکۍ و ګنجى
  👱🏼‍♀️💾ښځه: غنمی-روښانه پوستکۍ و د زېړ وېښتانو
  👱🏼‍♂️💾سړی: غنمی-روښانه پوستکۍ و د زيړ وېښتانو
  🧓🏼💾زوړ شخص: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👴🏼💾زوړ سړی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👵🏼💾زړه ښځه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙍🏼💾شخص وروځې راغورځوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙍🏼‍♂️💾سړی وروځې راغورځوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙍🏼‍♀️💾ښځه وروځې راغورځوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙎🏼💾شخص تندی کوت کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙎🏼‍♂️💾سړی تندی کوت کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙎🏼‍♀️💾ښځه تندی کوت کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙅🏼💾شخص د نه اشاره کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙅🏼‍♂️💾سړی د نه اشاره کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙅🏼‍♀️💾ښځه د نه اشاره کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙆🏼💾شخص د او کی اشاره کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙆🏼‍♂️💾سړی د او کی اشاره کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙆🏼‍♀️💾ښځه د او کی اشاره کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💁🏼💾شخص لاس ښايي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💁🏼‍♂️💾سړی لاس ښايي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💁🏼‍♀️💾ښځه لاس ښايي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙋🏼💾شخص لاس اوچتوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙋🏼‍♂️💾سړی لاس اوچتوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙋🏼‍♀️💾ښځه لاس اوچتوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧏🏼💾کوڼ شخص: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧏🏼‍♂️💾کوڼ سړی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧏🏼‍♀️💾کڼه ښځه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙇🏼💾شخص ښکته کيږي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙇🏼‍♂️💾سړی ښکته کيږي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🙇🏼‍♀️💾ښځه ښکته کيږې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤦🏼💾شخص مخ ته لاس نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤦🏼‍♂️💾سړي مخ ته لاس نيولی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤦🏼‍♀️💾ښځې مخ ته لاس نيولی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤷🏼💾شخص اوږې پورته کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤷🏼‍♂️💾سړی اوږې پورته کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤷🏼‍♀️💾ښځه اوږې پورته کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍⚕️💾روغتيايي کارمند: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍⚕️💾سړی روغتيايي کارکوونکی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍⚕️💾ښځه روغتيايي کارکوونکي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🎓💾محصل: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍🎓💾سړی محصل: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🎓💾ښځه محصل: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🏫💾ښوونکی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍🏫💾سړی ښوونکی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🏫💾ښځه ښوونکي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍⚖️💾قاضي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍⚖️💾سړی قاضي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍⚖️💾ښځه قاضي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🌾💾بزګر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍🌾💾سړی بزګر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🌾💾ښځه د بزګر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🍳💾اشپز: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍🍳💾سړی پخوونکی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🍳💾ښځه پخوونکی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🔧💾مستري: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍🔧💾سړی مستري: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🔧💾ښځه مستري: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🏭💾د فابريکې کارمند: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍🏭💾سړی د فابريکې کارګر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🏭💾ښځه د فابريکې کارګر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍💼💾دفتري کارمند: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍💼💾سړی دفتري کارګر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍💼💾ښځه دفتر کارګر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🔬💾څېړونکی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍🔬💾سړي څېړونکی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🔬💾ښځه څېړونکی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍💻💾تيکنالوجست: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍💻💾سړی تکنالوجست: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍💻💾ښځه تکنالوجست: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🎤💾ښځه سندرغاړی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍🎤💾سړی سندرغاړی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🎤💾ښځه سندرغاړې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🎨💾فنکار: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍🎨💾سړی فنکار: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🎨💾ښځه فنکار: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍✈️💾پيلوټ: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍✈️💾سړی پيلوټ: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍✈️💾ښځه پيلوټ: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🚀💾فضانورد: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍🚀💾سړی فضانورد: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🚀💾ښځه فضانورد: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🚒💾د اور وژنې کارمند: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍🚒💾سړی اور وژونکی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🚒💾ښځه اور وژونکی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👮🏼💾د پولیسو افسر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👮🏼‍♂️💾سړی د پولیسو افسر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👮🏼‍♀️💾ښځه د پولیسو افسر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🕵🏼💾کشفي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🕵🏼‍♂️💾سړی کشفي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🕵🏼‍♀️💾ښځه کشفي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💂🏼💾ساتونکی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💂🏼‍♂️💾سړی ساتونکي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💂🏼‍♀️💾ښځه ساتونکي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🥷🏼💾ننجا: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👷🏼💾ساختماني کارکونکي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👷🏼‍♂️💾سړی ساختماني کارګر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👷🏼‍♀️💾ښځه ساختماني کارګر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫅🏼💾د تاج کس: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤴🏼💾شهزاده: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👸🏼💾شهزادګی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👳🏼💾شخص لونګۍ په سر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👳🏼‍♂️💾سړی لونګۍ په سر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👳🏼‍♀️💾ښځه لونګۍ په سر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👲🏼💾سړی د چینایی کیپ سره: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧕🏼💾ښځه د سرکوف سره: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤵🏼💾سړی په ټکسيډو کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤵🏼‍♂️💾سړی په تکزیدو: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤵🏼‍♀️💾ښځه په ټکسیدو: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👰🏼💾ناوي په حجاب کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👰🏼‍♂️💾سړی د پردې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👰🏼‍♀️💾ښځه د پردې سره: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤰🏼💾امیندواره ښځه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫃🏼💾امیندواره سړی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫄🏼💾امیندواره کس: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤱🏼💾د سينې شيدې ورکول: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🍼💾ښځه ماشوم تغذیه کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍🍼💾یو شخص ماشوم ته خواړه ورکوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🍼💾شخص ماشوم ته خواړه ورکوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👼🏼💾ماشوم فرښته: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🎅🏼💾سانټا کلاز: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤶🏼💾ميرمن کلاز: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🎄💾میکس کلاز: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🦸🏼💾لوي اتل: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🦸🏼‍♂️💾سړی لوي اتل: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🦸🏼‍♀️💾ښځه لوي اتله: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🦹🏼💾لوي ورانکاری: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🦹🏼‍♂️💾سړی لوي ورانکاری: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🦹🏼‍♀️💾ښځه لوي ورانکارې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧙🏼💾جادوګر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧙🏼‍♂️💾سړی جادوګر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧙🏼‍♀️💾ښځه جادوګره: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧚🏼💾ښاپيرۍ: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧚🏼‍♂️💾سړی خاپېری: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧚🏼‍♀️💾ښځه ښاپيرۍ: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧛🏼💾بلا: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧛🏼‍♂️💾سړی بلا: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧛🏼‍♀️💾ښځه بلا: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧜🏼💾مرپرسن: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧜🏼‍♂️💾مرمین: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧜🏼‍♀️💾مرمیڈ: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧝🏼💾ګوړا: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧝🏼‍♂️💾سړی ګوړا: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧝🏼‍♀️💾ښځه ګوړا: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💆🏼💾شخص مالش ترلاسه کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💆🏼‍♂️💾سړی مالش ترلاسه کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💆🏼‍♀️💾ښځه مالش ترلاسه کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💇🏼💾شخص پرېټ کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💇🏼‍♂️💾سړی پرېټ کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💇🏼‍♀️💾ښځه پرېټ کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🚶🏼💾روان شخص: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🚶🏼‍♂️💾روان سړی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🚶🏼‍♀️💾روانه ښځه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧍🏼💾ولاړ شخص: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧍🏼‍♂️💾ولاړ سړی: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧍🏼‍♀️💾ولاړه ښځه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧎🏼💾شخص چوکېږي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧎🏼‍♂️💾سړی چوکېږي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧎🏼‍♀️💾ښځه چوکېږي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🦯💾شخص د معلولينو د امسا سره: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍🦯💾سړی د معلولينو د همسا سره: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🦯💾ښځه د معلولينو د همسا سره: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🦼💾شخص د معلولينو په موټر چوکۍ کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍🦼💾سړی د معلولينو په موټر چوکۍ کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🦼💾ښځه د معلولينو په موټر چوکۍ کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🦽💾شخص د معلولينو په لاسي چوکۍ کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍🦽💾سړی د معلولينو په لاسي چوکۍ کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍🦽💾ښځه د معلولينو په لاسي چوکۍ کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏃🏼💾شخص ځغلي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏃🏼‍♂️💾سړی ځغلي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏃🏼‍♀️💾ښځه ځغلي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💃🏼💾ښځه نڅيږې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🕺🏼💾سړی نڅيږې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🕴🏼💾سړي په کالو کې اوچتيږي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧖🏼💾شخص د پخار په خونه کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧖🏼‍♂️💾سړی د پخار په خونه کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧖🏼‍♀️💾ښځه د پخار په خونه کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧗🏼💾شخص هسکېږي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧗🏼‍♂️💾سړی هسکېږي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧗🏼‍♀️💾ښځه هسکيږې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏇🏼💾آس ځغلي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏂🏼💾سنو بورډر: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏌🏼💾شخص ګالف کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏌🏼‍♂️💾سړی ګالف کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏌🏼‍♀️💾ښځه ګالف کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏄🏼💾شخص سرفنگ کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏄🏼‍♂️💾سړی سرفنګ: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏄🏼‍♀️💾ښځه سرفنګ: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🚣🏼💾شخص کښتۍ چلوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🚣🏼‍♂️💾سړی کښتۍ چلوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🚣🏼‍♀️💾ښځه کښتۍ چلوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏊🏼💾شخص لامبو وهي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏊🏼‍♂️💾سړی لامبو وهي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏊🏼‍♀️💾ښځه لامبو وهي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  ⛹🏼💾شخص بال تمبوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  ⛹🏼‍♂️💾سړی بال تمبوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  ⛹🏼‍♀️💾ښځه بال تمبوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏋🏼💾شخص وزن پورته کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏋🏼‍♂️💾سړی وزن پورته کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏋🏼‍♀️💾ښځه وزن پورته کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🚴🏼💾شخص بايک چلوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🚴🏼‍♂️💾سړی بايک چلوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🚴🏼‍♀️💾ښځه بايک چلوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🚵🏼💾شخص په غر بايک چلوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🚵🏼‍♂️💾سړی په غر بايک چلوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🚵🏼‍♀️💾ښځه په غر بايک چلوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤸🏼💾شخص کارټ ويلنګ کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤸🏼‍♂️💾سړی کارټ ويلنګ کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤸🏼‍♀️💾ښځه کارټ ويلنګ کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤽🏼💾شخص د اوبو پولو لوبه کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤽🏼‍♂️💾سړی د اوبو پولو لوبه کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤽🏼‍♀️💾ښځه د اوبو پولو لوبه کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤾🏼💾شخص د هنډبال لوبه کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤾🏼‍♂️💾سړی د هنډ بال لوبه کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤾🏼‍♀️💾ښځه د هنډبال لوبه کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤹🏼💾شخص جادو کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤹🏼‍♂️💾سړی جادو کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🤹🏼‍♀️💾ښځه جادو کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧘🏼💾شخص د پرلت په حالت کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧘🏼‍♂️💾سړی د پرلت په حالت کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧘🏼‍♀️💾ښځه د پرلت په حالت کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🛀🏼💾شخص غسل کوي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🛌🏼💾شخص په بستره کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏼‍🤝‍🧑🏼💾خلکو لاسونه نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👭🏼💾دوه ښځو لاسونه نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👫🏼💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👬🏼💾دوه سړو لاسونه نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ
  💏🏼💾مچول: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏼💾مچول: ښځه, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏼💾مچول: سړی, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏼💾مچول: ښځه, ښځه, غنمی-روښانه پوستکۍ
  💑🏼💾د زړه سره جوړه: غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍❤️‍👨🏼💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏼‍❤️‍👨🏼💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏼‍❤️‍👩🏼💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏼💾غنمی-روښانه پوستکۍ
  🏽 د پوستکي منځنی ټون
  👋🏽💾لاس خورول: غنم رنګه
  🤚🏽💾لاس شاخوا اچوتول: غنم رنګه
  🖐🏽💾پنجه: غنم رنګه
  ✋🏽💾اوچت لاس: غنم رنګه
  🖖🏽💾ښه راغلاست: غنم رنګه
  🫱🏽💾ښي لاس: غنم رنګه
  🫲🏽💾کیڼ لاس: غنم رنګه
  🫳🏽💾ورغوې ښکته اړخ لاس: غنم رنګه
  🫴🏽💾ورغوس پورته لاس: غنم رنګه
  🫷🏽💾کیڼ اړخ ته لاس وهل: غنم رنګه
  🫸🏽💾ښي خوا ته لاس وهل: غنم رنګه
  👌🏽💾اوکی لاس: غنم رنګه
  🤌🏽💾چونګ ګوتې: غنم رنګه
  🤏🏽💾سکونډونکی لاس: غنم رنګه
  ✌🏽💾د بریا نښه: غنم رنګه
  🤞🏽💾متقاطع ګوتي: غنم رنګه
  🫰🏽💾د شاخص د ګوتو او ګوتو سره لاس تېر شو: غنم رنګه
  🤟🏽💾د مینې اشاره: غنم رنګه
  🤘🏽💾دوشاخه: غنم رنګه
  🤙🏽💾زنګ وهلو اشاره: غنم رنګه
  👈🏽💾په چپ لاس په شهادت ګوته اشاره کول: غنم رنګه
  👉🏽💾په ښي لاس په شهادت ګوته اشاره کول: غنم رنګه
  👆🏽💾شهادت ګوته لاس شاخوا پورته نیول: غنم رنګه
  🖕🏽💾منځنې ګوته: غنم رنګه
  👇🏽💾په شهادت ګوته لاس شاخوا لاندي اشاره کول: غنم رنګه
  ☝🏽💾شهادت ګوته پورته نیول: غنم رنګه
  🫵🏽💾شاخص لیدونکی ته اشاره کول: غنم رنګه
  👍🏽💾ډیر ښه: غنم رنګه
  👎🏽💾ډیر بد: غنم رنګه
  ✊🏽💾موټۍ پورته نیول: غنم رنګه
  👊🏽💾مخامخ موټۍ: غنم رنګه
  🤛🏽💾چپ موټۍ: غنم رنګه
  🤜🏽💾ښۍ موټۍ: غنم رنګه
  👏🏽💾لاسونه پړکول: غنم رنګه
  🙌🏽💾لاسونه اوچتول: غنم رنګه
  🫶🏽💾زړه لاسونه: غنم رنګه
  👐🏽💾خلاص لاسونه: غنم رنګه
  🤲🏽💾لپه لاسونه: غنم رنګه
  🤝🏽💾ستړې مشي: غنم رنګه
  🙏🏽💾مننې لاسونه: غنم رنګه
  ✍🏽💾لیکونکې لاس: غنم رنګه
  💅🏽💾نوکانو رنګ: غنم رنګه
  🤳🏽💾سيلفي: غنم رنګه
  💪🏽💾انعطافی مټې: غنم رنګه
  🦵🏽💾پنډۍ: غنم رنګه
  🦶🏽💾پښه: غنم رنګه
  👂🏽💾غوږ: غنم رنګه
  🦻🏽💾غوږ د اورېدنې د مرستې سره: غنم رنګه
  👃🏽💾پوزه: غنم رنګه
  👶🏽💾کوچنی: غنم رنګه
  🧒🏽💾ماشوم: غنم رنګه
  👦🏽💾هلک: غنم رنګه
  👧🏽💾نجلۍ: غنم رنګه
  🧑🏽💾شخص: غنم رنګه
  👱🏽💾شخص: غنم رنګه و د سرو ويښتانو
  👨🏽💾سړی: غنم رنګه
  🧔🏽💾سړی: غنم رنګه و ږيره
  🧔🏽‍♂️💾سړی: غنم رنګه و ږیره
  🧔🏽‍♀️💾ښځه: غنم رنګه و ږیره
  👨🏽‍🦰💾سړی: غنم رنګه و سره ويښتان
  👨🏽‍🦱💾سړی: غنم رنګه و لوپه ويښتان
  👨🏽‍🦳💾سړی: غنم رنګه و سپين ويښتان
  👨🏽‍🦲💾سړی: غنم رنګه و ګنجى
  👩🏽💾ښځه: غنم رنګه
  👩🏽‍🦰💾ښځه: غنم رنګه و سره ويښتان
  🧑🏽‍🦰💾شخص: غنم رنګه و سره ويښتان
  👩🏽‍🦱💾ښځه: غنم رنګه و لوپه ويښتان
  🧑🏽‍🦱💾شخص: غنم رنګه و لوپه ويښتان
  👩🏽‍🦳💾ښځه: غنم رنګه و سپين ويښتان
  🧑🏽‍🦳💾شخص: غنم رنګه و سپين ويښتان
  👩🏽‍🦲💾ښځه: غنم رنګه و ګنجى
  🧑🏽‍🦲💾شخص: غنم رنګه و ګنجى
  👱🏽‍♀️💾ښځه: غنم رنګه و د زېړ وېښتانو
  👱🏽‍♂️💾سړی: غنم رنګه و د زيړ وېښتانو
  🧓🏽💾زوړ شخص: غنم رنګه
  👴🏽💾زوړ سړی: غنم رنګه
  👵🏽💾زړه ښځه: غنم رنګه
  🙍🏽💾شخص وروځې راغورځوي: غنم رنګه
  🙍🏽‍♂️💾سړی وروځې راغورځوي: غنم رنګه
  🙍🏽‍♀️💾ښځه وروځې راغورځوي: غنم رنګه
  🙎🏽💾شخص تندی کوت کوي: غنم رنګه
  🙎🏽‍♂️💾سړی تندی کوت کوي: غنم رنګه
  🙎🏽‍♀️💾ښځه تندی کوت کوي: غنم رنګه
  🙅🏽💾شخص د نه اشاره کوي: غنم رنګه
  🙅🏽‍♂️💾سړی د نه اشاره کوي: غنم رنګه
  🙅🏽‍♀️💾ښځه د نه اشاره کوي: غنم رنګه
  🙆🏽💾شخص د او کی اشاره کوي: غنم رنګه
  🙆🏽‍♂️💾سړی د او کی اشاره کوي: غنم رنګه
  🙆🏽‍♀️💾ښځه د او کی اشاره کوي: غنم رنګه
  💁🏽💾شخص لاس ښايي: غنم رنګه
  💁🏽‍♂️💾سړی لاس ښايي: غنم رنګه
  💁🏽‍♀️💾ښځه لاس ښايي: غنم رنګه
  🙋🏽💾شخص لاس اوچتوي: غنم رنګه
  🙋🏽‍♂️💾سړی لاس اوچتوي: غنم رنګه
  🙋🏽‍♀️💾ښځه لاس اوچتوي: غنم رنګه
  🧏🏽💾کوڼ شخص: غنم رنګه
  🧏🏽‍♂️💾کوڼ سړی: غنم رنګه
  🧏🏽‍♀️💾کڼه ښځه: غنم رنګه
  🙇🏽💾شخص ښکته کيږي: غنم رنګه
  🙇🏽‍♂️💾سړی ښکته کيږي: غنم رنګه
  🙇🏽‍♀️💾ښځه ښکته کيږې: غنم رنګه
  🤦🏽💾شخص مخ ته لاس نيولي: غنم رنګه
  🤦🏽‍♂️💾سړي مخ ته لاس نيولی: غنم رنګه
  🤦🏽‍♀️💾ښځې مخ ته لاس نيولی: غنم رنګه
  🤷🏽💾شخص اوږې پورته کوي: غنم رنګه
  🤷🏽‍♂️💾سړی اوږې پورته کوي: غنم رنګه
  🤷🏽‍♀️💾ښځه اوږې پورته کوي: غنم رنګه
  🧑🏽‍⚕️💾روغتيايي کارمند: غنم رنګه
  👨🏽‍⚕️💾سړی روغتيايي کارکوونکی: غنم رنګه
  👩🏽‍⚕️💾ښځه روغتيايي کارکوونکي: غنم رنګه
  🧑🏽‍🎓💾محصل: غنم رنګه
  👨🏽‍🎓💾سړی محصل: غنم رنګه
  👩🏽‍🎓💾ښځه محصل: غنم رنګه
  🧑🏽‍🏫💾ښوونکی: غنم رنګه
  👨🏽‍🏫💾سړی ښوونکی: غنم رنګه
  👩🏽‍🏫💾ښځه ښوونکي: غنم رنګه
  🧑🏽‍⚖️💾قاضي: غنم رنګه
  👨🏽‍⚖️💾سړی قاضي: غنم رنګه
  👩🏽‍⚖️💾ښځه قاضي: غنم رنګه
  🧑🏽‍🌾💾بزګر: غنم رنګه
  👨🏽‍🌾💾سړی بزګر: غنم رنګه
  👩🏽‍🌾💾ښځه د بزګر: غنم رنګه
  🧑🏽‍🍳💾اشپز: غنم رنګه
  👨🏽‍🍳💾سړی پخوونکی: غنم رنګه
  👩🏽‍🍳💾ښځه پخوونکی: غنم رنګه
  🧑🏽‍🔧💾مستري: غنم رنګه
  👨🏽‍🔧💾سړی مستري: غنم رنګه
  👩🏽‍🔧💾ښځه مستري: غنم رنګه
  🧑🏽‍🏭💾د فابريکې کارمند: غنم رنګه
  👨🏽‍🏭💾سړی د فابريکې کارګر: غنم رنګه
  👩🏽‍🏭💾ښځه د فابريکې کارګر: غنم رنګه
  🧑🏽‍💼💾دفتري کارمند: غنم رنګه
  👨🏽‍💼💾سړی دفتري کارګر: غنم رنګه
  👩🏽‍💼💾ښځه دفتر کارګر: غنم رنګه
  🧑🏽‍🔬💾څېړونکی: غنم رنګه
  👨🏽‍🔬💾سړي څېړونکی: غنم رنګه
  👩🏽‍🔬💾ښځه څېړونکی: غنم رنګه
  🧑🏽‍💻💾تيکنالوجست: غنم رنګه
  👨🏽‍💻💾سړی تکنالوجست: غنم رنګه
  👩🏽‍💻💾ښځه تکنالوجست: غنم رنګه
  🧑🏽‍🎤💾ښځه سندرغاړی: غنم رنګه
  👨🏽‍🎤💾سړی سندرغاړی: غنم رنګه
  👩🏽‍🎤💾ښځه سندرغاړې: غنم رنګه
  🧑🏽‍🎨💾فنکار: غنم رنګه
  👨🏽‍🎨💾سړی فنکار: غنم رنګه
  👩🏽‍🎨💾ښځه فنکار: غنم رنګه
  🧑🏽‍✈️💾پيلوټ: غنم رنګه
  👨🏽‍✈️💾سړی پيلوټ: غنم رنګه
  👩🏽‍✈️💾ښځه پيلوټ: غنم رنګه
  🧑🏽‍🚀💾فضانورد: غنم رنګه
  👨🏽‍🚀💾سړی فضانورد: غنم رنګه
  👩🏽‍🚀💾ښځه فضانورد: غنم رنګه
  🧑🏽‍🚒💾د اور وژنې کارمند: غنم رنګه
  👨🏽‍🚒💾سړی اور وژونکی: غنم رنګه
  👩🏽‍🚒💾ښځه اور وژونکی: غنم رنګه
  👮🏽💾د پولیسو افسر: غنم رنګه
  👮🏽‍♂️💾سړی د پولیسو افسر: غنم رنګه
  👮🏽‍♀️💾ښځه د پولیسو افسر: غنم رنګه
  🕵🏽💾کشفي: غنم رنګه
  🕵🏽‍♂️💾سړی کشفي: غنم رنګه
  🕵🏽‍♀️💾ښځه کشفي: غنم رنګه
  💂🏽💾ساتونکی: غنم رنګه
  💂🏽‍♂️💾سړی ساتونکي: غنم رنګه
  💂🏽‍♀️💾ښځه ساتونکي: غنم رنګه
  🥷🏽💾ننجا: غنم رنګه
  👷🏽💾ساختماني کارکونکي: غنم رنګه
  👷🏽‍♂️💾سړی ساختماني کارګر: غنم رنګه
  👷🏽‍♀️💾ښځه ساختماني کارګر: غنم رنګه
  🫅🏽💾د تاج کس: غنم رنګه
  🤴🏽💾شهزاده: غنم رنګه
  👸🏽💾شهزادګی: غنم رنګه
  👳🏽💾شخص لونګۍ په سر: غنم رنګه
  👳🏽‍♂️💾سړی لونګۍ په سر: غنم رنګه
  👳🏽‍♀️💾ښځه لونګۍ په سر: غنم رنګه
  👲🏽💾سړی د چینایی کیپ سره: غنم رنګه
  🧕🏽💾ښځه د سرکوف سره: غنم رنګه
  🤵🏽💾سړی په ټکسيډو کې: غنم رنګه
  🤵🏽‍♂️💾سړی په تکزیدو: غنم رنګه
  🤵🏽‍♀️💾ښځه په ټکسیدو: غنم رنګه
  👰🏽💾ناوي په حجاب کې: غنم رنګه
  👰🏽‍♂️💾سړی د پردې: غنم رنګه
  👰🏽‍♀️💾ښځه د پردې سره: غنم رنګه
  🤰🏽💾امیندواره ښځه: غنم رنګه
  🫃🏽💾امیندواره سړی: غنم رنګه
  🫄🏽💾امیندواره کس: غنم رنګه
  🤱🏽💾د سينې شيدې ورکول: غنم رنګه
  👩🏽‍🍼💾ښځه ماشوم تغذیه کوي: غنم رنګه
  👨🏽‍🍼💾یو شخص ماشوم ته خواړه ورکوي: غنم رنګه
  🧑🏽‍🍼💾شخص ماشوم ته خواړه ورکوي: غنم رنګه
  👼🏽💾ماشوم فرښته: غنم رنګه
  🎅🏽💾سانټا کلاز: غنم رنګه
  🤶🏽💾ميرمن کلاز: غنم رنګه
  🧑🏽‍🎄💾میکس کلاز: غنم رنګه
  🦸🏽💾لوي اتل: غنم رنګه
  🦸🏽‍♂️💾سړی لوي اتل: غنم رنګه
  🦸🏽‍♀️💾ښځه لوي اتله: غنم رنګه
  🦹🏽💾لوي ورانکاری: غنم رنګه
  🦹🏽‍♂️💾سړی لوي ورانکاری: غنم رنګه
  🦹🏽‍♀️💾ښځه لوي ورانکارې: غنم رنګه
  🧙🏽💾جادوګر: غنم رنګه
  🧙🏽‍♂️💾سړی جادوګر: غنم رنګه
  🧙🏽‍♀️💾ښځه جادوګره: غنم رنګه
  🧚🏽💾ښاپيرۍ: غنم رنګه
  🧚🏽‍♂️💾سړی خاپېری: غنم رنګه
  🧚🏽‍♀️💾ښځه ښاپيرۍ: غنم رنګه
  🧛🏽💾بلا: غنم رنګه
  🧛🏽‍♂️💾سړی بلا: غنم رنګه
  🧛🏽‍♀️💾ښځه بلا: غنم رنګه
  🧜🏽💾مرپرسن: غنم رنګه
  🧜🏽‍♂️💾مرمین: غنم رنګه
  🧜🏽‍♀️💾مرمیڈ: غنم رنګه
  🧝🏽💾ګوړا: غنم رنګه
  🧝🏽‍♂️💾سړی ګوړا: غنم رنګه
  🧝🏽‍♀️💾ښځه ګوړا: غنم رنګه
  💆🏽💾شخص مالش ترلاسه کوي: غنم رنګه
  💆🏽‍♂️💾سړی مالش ترلاسه کوي: غنم رنګه
  💆🏽‍♀️💾ښځه مالش ترلاسه کوي: غنم رنګه
  💇🏽💾شخص پرېټ کوي: غنم رنګه
  💇🏽‍♂️💾سړی پرېټ کوي: غنم رنګه
  💇🏽‍♀️💾ښځه پرېټ کوي: غنم رنګه
  🚶🏽💾روان شخص: غنم رنګه
  🚶🏽‍♂️💾روان سړی: غنم رنګه
  🚶🏽‍♀️💾روانه ښځه: غنم رنګه
  🧍🏽💾ولاړ شخص: غنم رنګه
  🧍🏽‍♂️💾ولاړ سړی: غنم رنګه
  🧍🏽‍♀️💾ولاړه ښځه: غنم رنګه
  🧎🏽💾شخص چوکېږي: غنم رنګه
  🧎🏽‍♂️💾سړی چوکېږي: غنم رنګه
  🧎🏽‍♀️💾ښځه چوکېږي: غنم رنګه
  🧑🏽‍🦯💾شخص د معلولينو د امسا سره: غنم رنګه
  👨🏽‍🦯💾سړی د معلولينو د همسا سره: غنم رنګه
  👩🏽‍🦯💾ښځه د معلولينو د همسا سره: غنم رنګه
  🧑🏽‍🦼💾شخص د معلولينو په موټر چوکۍ کې: غنم رنګه
  👨🏽‍🦼💾سړی د معلولينو په موټر چوکۍ کې: غنم رنګه
  👩🏽‍🦼💾ښځه د معلولينو په موټر چوکۍ کې: غنم رنګه
  🧑🏽‍🦽💾شخص د معلولينو په لاسي چوکۍ کې: غنم رنګه
  👨🏽‍🦽💾سړی د معلولينو په لاسي چوکۍ کې: غنم رنګه
  👩🏽‍🦽💾ښځه د معلولينو په لاسي چوکۍ کې: غنم رنګه
  🏃🏽💾شخص ځغلي: غنم رنګه
  🏃🏽‍♂️💾سړی ځغلي: غنم رنګه
  🏃🏽‍♀️💾ښځه ځغلي: غنم رنګه
  💃🏽💾ښځه نڅيږې: غنم رنګه
  🕺🏽💾سړی نڅيږې: غنم رنګه
  🕴🏽💾سړي په کالو کې اوچتيږي: غنم رنګه
  🧖🏽💾شخص د پخار په خونه کې: غنم رنګه
  🧖🏽‍♂️💾سړی د پخار په خونه کې: غنم رنګه
  🧖🏽‍♀️💾ښځه د پخار په خونه کې: غنم رنګه
  🧗🏽💾شخص هسکېږي: غنم رنګه
  🧗🏽‍♂️💾سړی هسکېږي: غنم رنګه
  🧗🏽‍♀️💾ښځه هسکيږې: غنم رنګه
  🏇🏽💾آس ځغلي: غنم رنګه
  🏂🏽💾سنو بورډر: غنم رنګه
  🏌🏽💾شخص ګالف کوي: غنم رنګه
  🏌🏽‍♂️💾سړی ګالف کوي: غنم رنګه
  🏌🏽‍♀️💾ښځه ګالف کوي: غنم رنګه
  🏄🏽💾شخص سرفنگ کوي: غنم رنګه
  🏄🏽‍♂️💾سړی سرفنګ: غنم رنګه
  🏄🏽‍♀️💾ښځه سرفنګ: غنم رنګه
  🚣🏽💾شخص کښتۍ چلوي: غنم رنګه
  🚣🏽‍♂️💾سړی کښتۍ چلوي: غنم رنګه
  🚣🏽‍♀️💾ښځه کښتۍ چلوي: غنم رنګه
  🏊🏽💾شخص لامبو وهي: غنم رنګه
  🏊🏽‍♂️💾سړی لامبو وهي: غنم رنګه
  🏊🏽‍♀️💾ښځه لامبو وهي: غنم رنګه
  ⛹🏽💾شخص بال تمبوي: غنم رنګه
  ⛹🏽‍♂️💾سړی بال تمبوي: غنم رنګه
  ⛹🏽‍♀️💾ښځه بال تمبوي: غنم رنګه
  🏋🏽💾شخص وزن پورته کوي: غنم رنګه
  🏋🏽‍♂️💾سړی وزن پورته کوي: غنم رنګه
  🏋🏽‍♀️💾ښځه وزن پورته کوي: غنم رنګه
  🚴🏽💾شخص بايک چلوي: غنم رنګه
  🚴🏽‍♂️💾سړی بايک چلوي: غنم رنګه
  🚴🏽‍♀️💾ښځه بايک چلوي: غنم رنګه
  🚵🏽💾شخص په غر بايک چلوي: غنم رنګه
  🚵🏽‍♂️💾سړی په غر بايک چلوي: غنم رنګه
  🚵🏽‍♀️💾ښځه په غر بايک چلوي: غنم رنګه
  🤸🏽💾شخص کارټ ويلنګ کوي: غنم رنګه
  🤸🏽‍♂️💾سړی کارټ ويلنګ کوي: غنم رنګه
  🤸🏽‍♀️💾ښځه کارټ ويلنګ کوي: غنم رنګه
  🤽🏽💾شخص د اوبو پولو لوبه کوي: غنم رنګه
  🤽🏽‍♂️💾سړی د اوبو پولو لوبه کوي: غنم رنګه
  🤽🏽‍♀️💾ښځه د اوبو پولو لوبه کوي: غنم رنګه
  🤾🏽💾شخص د هنډبال لوبه کوي: غنم رنګه
  🤾🏽‍♂️💾سړی د هنډ بال لوبه کوي: غنم رنګه
  🤾🏽‍♀️💾ښځه د هنډبال لوبه کوي: غنم رنګه
  🤹🏽💾شخص جادو کوي: غنم رنګه
  🤹🏽‍♂️💾سړی جادو کوي: غنم رنګه
  🤹🏽‍♀️💾ښځه جادو کوي: غنم رنګه
  🧘🏽💾شخص د پرلت په حالت کې: غنم رنګه
  🧘🏽‍♂️💾سړی د پرلت په حالت کې: غنم رنګه
  🧘🏽‍♀️💾ښځه د پرلت په حالت کې: غنم رنګه
  🛀🏽💾شخص غسل کوي: غنم رنګه
  🛌🏽💾شخص په بستره کې: غنم رنګه
  🧑🏽‍🤝‍🧑🏽💾خلکو لاسونه نيولي: غنم رنګه
  👭🏽💾دوه ښځو لاسونه نيولي: غنم رنګه
  👫🏽💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: غنم رنګه
  👬🏽💾دوه سړو لاسونه نيولي: غنم رنګه
  💏🏽💾مچول: غنم رنګه
  👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏽💾مچول: ښځه, سړی, غنم رنګه
  👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏽💾مچول: سړی, سړی, غنم رنګه
  👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏽💾مچول: ښځه, ښځه, غنم رنګه
  💑🏽💾د زړه سره جوړه: غنم رنګه
  👩🏽‍❤️‍👨🏽💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, غنم رنګه
  👨🏽‍❤️‍👨🏽💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, غنم رنګه
  👩🏽‍❤️‍👩🏽💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, غنم رنګه
  🏽💾غنم رنګه
  🏾 منځنی تور پوستکی ټون
  👋🏾💾لاس خورول: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤚🏾💾لاس شاخوا اچوتول: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🖐🏾💾پنجه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  ✋🏾💾اوچت لاس: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🖖🏾💾ښه راغلاست: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🫱🏾💾ښي لاس: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🫲🏾💾کیڼ لاس: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🫳🏾💾ورغوې ښکته اړخ لاس: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🫴🏾💾ورغوس پورته لاس: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🫷🏾💾کیڼ اړخ ته لاس وهل: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🫸🏾💾ښي خوا ته لاس وهل: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👌🏾💾اوکی لاس: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤌🏾💾چونګ ګوتې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤏🏾💾سکونډونکی لاس: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  ✌🏾💾د بریا نښه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤞🏾💾متقاطع ګوتي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🫰🏾💾د شاخص د ګوتو او ګوتو سره لاس تېر شو: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤟🏾💾د مینې اشاره: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤘🏾💾دوشاخه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤙🏾💾زنګ وهلو اشاره: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👈🏾💾په چپ لاس په شهادت ګوته اشاره کول: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👉🏾💾په ښي لاس په شهادت ګوته اشاره کول: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👆🏾💾شهادت ګوته لاس شاخوا پورته نیول: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🖕🏾💾منځنې ګوته: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👇🏾💾په شهادت ګوته لاس شاخوا لاندي اشاره کول: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  ☝🏾💾شهادت ګوته پورته نیول: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🫵🏾💾شاخص لیدونکی ته اشاره کول: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👍🏾💾ډیر ښه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👎🏾💾ډیر بد: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  ✊🏾💾موټۍ پورته نیول: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👊🏾💾مخامخ موټۍ: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤛🏾💾چپ موټۍ: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤜🏾💾ښۍ موټۍ: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👏🏾💾لاسونه پړکول: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙌🏾💾لاسونه اوچتول: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🫶🏾💾زړه لاسونه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👐🏾💾خلاص لاسونه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤲🏾💾لپه لاسونه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤝🏾💾ستړې مشي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙏🏾💾مننې لاسونه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  ✍🏾💾لیکونکې لاس: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💅🏾💾نوکانو رنګ: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤳🏾💾سيلفي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💪🏾💾انعطافی مټې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🦵🏾💾پنډۍ: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🦶🏾💾پښه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👂🏾💾غوږ: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🦻🏾💾غوږ د اورېدنې د مرستې سره: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👃🏾💾پوزه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👶🏾💾کوچنی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧒🏾💾ماشوم: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👦🏾💾هلک: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👧🏾💾نجلۍ: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾💾شخص: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👱🏾💾شخص: غنمی-تورنګه پوستکۍ و د سرو ويښتانو
  👨🏾💾سړی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧔🏾💾سړی: غنمی-تورنګه پوستکۍ و ږيره
  🧔🏾‍♂️💾سړی: غنمی-تورنګه پوستکۍ و ږیره
  🧔🏾‍♀️💾ښځه: غنمی-تورنګه پوستکۍ و ږیره
  👨🏾‍🦰💾سړی: غنمی-تورنګه پوستکۍ و سره ويښتان
  👨🏾‍🦱💾سړی: غنمی-تورنګه پوستکۍ و لوپه ويښتان
  👨🏾‍🦳💾سړی: غنمی-تورنګه پوستکۍ و سپين ويښتان
  👨🏾‍🦲💾سړی: غنمی-تورنګه پوستکۍ و ګنجى
  👩🏾💾ښځه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🦰💾ښځه: غنمی-تورنګه پوستکۍ و سره ويښتان
  🧑🏾‍🦰💾شخص: غنمی-تورنګه پوستکۍ و سره ويښتان
  👩🏾‍🦱💾ښځه: غنمی-تورنګه پوستکۍ و لوپه ويښتان
  🧑🏾‍🦱💾شخص: غنمی-تورنګه پوستکۍ و لوپه ويښتان
  👩🏾‍🦳💾ښځه: غنمی-تورنګه پوستکۍ و سپين ويښتان
  🧑🏾‍🦳💾شخص: غنمی-تورنګه پوستکۍ و سپين ويښتان
  👩🏾‍🦲💾ښځه: غنمی-تورنګه پوستکۍ و ګنجى
  🧑🏾‍🦲💾شخص: غنمی-تورنګه پوستکۍ و ګنجى
  👱🏾‍♀️💾ښځه: غنمی-تورنګه پوستکۍ و د زېړ وېښتانو
  👱🏾‍♂️💾سړی: غنمی-تورنګه پوستکۍ و د زيړ وېښتانو
  🧓🏾💾زوړ شخص: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👴🏾💾زوړ سړی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👵🏾💾زړه ښځه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙍🏾💾شخص وروځې راغورځوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙍🏾‍♂️💾سړی وروځې راغورځوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙍🏾‍♀️💾ښځه وروځې راغورځوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙎🏾💾شخص تندی کوت کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙎🏾‍♂️💾سړی تندی کوت کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙎🏾‍♀️💾ښځه تندی کوت کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙅🏾💾شخص د نه اشاره کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙅🏾‍♂️💾سړی د نه اشاره کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙅🏾‍♀️💾ښځه د نه اشاره کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙆🏾💾شخص د او کی اشاره کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙆🏾‍♂️💾سړی د او کی اشاره کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙆🏾‍♀️💾ښځه د او کی اشاره کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💁🏾💾شخص لاس ښايي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💁🏾‍♂️💾سړی لاس ښايي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💁🏾‍♀️💾ښځه لاس ښايي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙋🏾💾شخص لاس اوچتوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙋🏾‍♂️💾سړی لاس اوچتوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙋🏾‍♀️💾ښځه لاس اوچتوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧏🏾💾کوڼ شخص: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧏🏾‍♂️💾کوڼ سړی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧏🏾‍♀️💾کڼه ښځه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙇🏾💾شخص ښکته کيږي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙇🏾‍♂️💾سړی ښکته کيږي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🙇🏾‍♀️💾ښځه ښکته کيږې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤦🏾💾شخص مخ ته لاس نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤦🏾‍♂️💾سړي مخ ته لاس نيولی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤦🏾‍♀️💾ښځې مخ ته لاس نيولی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤷🏾💾شخص اوږې پورته کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤷🏾‍♂️💾سړی اوږې پورته کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤷🏾‍♀️💾ښځه اوږې پورته کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍⚕️💾روغتيايي کارمند: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍⚕️💾سړی روغتيايي کارکوونکی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍⚕️💾ښځه روغتيايي کارکوونکي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🎓💾محصل: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍🎓💾سړی محصل: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🎓💾ښځه محصل: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🏫💾ښوونکی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍🏫💾سړی ښوونکی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🏫💾ښځه ښوونکي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍⚖️💾قاضي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍⚖️💾سړی قاضي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍⚖️💾ښځه قاضي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🌾💾بزګر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍🌾💾سړی بزګر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🌾💾ښځه د بزګر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🍳💾اشپز: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍🍳💾سړی پخوونکی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🍳💾ښځه پخوونکی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🔧💾مستري: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍🔧💾سړی مستري: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🔧💾ښځه مستري: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🏭💾د فابريکې کارمند: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍🏭💾سړی د فابريکې کارګر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🏭💾ښځه د فابريکې کارګر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍💼💾دفتري کارمند: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍💼💾سړی دفتري کارګر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍💼💾ښځه دفتر کارګر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🔬💾څېړونکی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍🔬💾سړي څېړونکی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🔬💾ښځه څېړونکی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍💻💾تيکنالوجست: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍💻💾سړی تکنالوجست: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍💻💾ښځه تکنالوجست: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🎤💾ښځه سندرغاړی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍🎤💾سړی سندرغاړی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🎤💾ښځه سندرغاړې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🎨💾فنکار: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍🎨💾سړی فنکار: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🎨💾ښځه فنکار: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍✈️💾پيلوټ: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍✈️💾سړی پيلوټ: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍✈️💾ښځه پيلوټ: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🚀💾فضانورد: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍🚀💾سړی فضانورد: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🚀💾ښځه فضانورد: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🚒💾د اور وژنې کارمند: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍🚒💾سړی اور وژونکی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🚒💾ښځه اور وژونکی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👮🏾💾د پولیسو افسر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👮🏾‍♂️💾سړی د پولیسو افسر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👮🏾‍♀️💾ښځه د پولیسو افسر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🕵🏾💾کشفي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🕵🏾‍♂️💾سړی کشفي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🕵🏾‍♀️💾ښځه کشفي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💂🏾💾ساتونکی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💂🏾‍♂️💾سړی ساتونکي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💂🏾‍♀️💾ښځه ساتونکي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🥷🏾💾ننجا: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👷🏾💾ساختماني کارکونکي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👷🏾‍♂️💾سړی ساختماني کارګر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👷🏾‍♀️💾ښځه ساختماني کارګر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🫅🏾💾د تاج کس: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤴🏾💾شهزاده: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👸🏾💾شهزادګی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👳🏾💾شخص لونګۍ په سر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👳🏾‍♂️💾سړی لونګۍ په سر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👳🏾‍♀️💾ښځه لونګۍ په سر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👲🏾💾سړی د چینایی کیپ سره: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧕🏾💾ښځه د سرکوف سره: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤵🏾💾سړی په ټکسيډو کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤵🏾‍♂️💾سړی په تکزیدو: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤵🏾‍♀️💾ښځه په ټکسیدو: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👰🏾💾ناوي په حجاب کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👰🏾‍♂️💾سړی د پردې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👰🏾‍♀️💾ښځه د پردې سره: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤰🏾💾امیندواره ښځه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🫃🏾💾امیندواره سړی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🫄🏾💾امیندواره کس: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤱🏾💾د سينې شيدې ورکول: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🍼💾ښځه ماشوم تغذیه کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍🍼💾یو شخص ماشوم ته خواړه ورکوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🍼💾شخص ماشوم ته خواړه ورکوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👼🏾💾ماشوم فرښته: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🎅🏾💾سانټا کلاز: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤶🏾💾ميرمن کلاز: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🎄💾میکس کلاز: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🦸🏾💾لوي اتل: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🦸🏾‍♂️💾سړی لوي اتل: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🦸🏾‍♀️💾ښځه لوي اتله: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🦹🏾💾لوي ورانکاری: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🦹🏾‍♂️💾سړی لوي ورانکاری: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🦹🏾‍♀️💾ښځه لوي ورانکارې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧙🏾💾جادوګر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧙🏾‍♂️💾سړی جادوګر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧙🏾‍♀️💾ښځه جادوګره: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧚🏾💾ښاپيرۍ: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧚🏾‍♂️💾سړی خاپېری: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧚🏾‍♀️💾ښځه ښاپيرۍ: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧛🏾💾بلا: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧛🏾‍♂️💾سړی بلا: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧛🏾‍♀️💾ښځه بلا: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧜🏾💾مرپرسن: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧜🏾‍♂️💾مرمین: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧜🏾‍♀️💾مرمیڈ: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧝🏾💾ګوړا: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧝🏾‍♂️💾سړی ګوړا: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧝🏾‍♀️💾ښځه ګوړا: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💆🏾💾شخص مالش ترلاسه کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💆🏾‍♂️💾سړی مالش ترلاسه کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💆🏾‍♀️💾ښځه مالش ترلاسه کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💇🏾💾شخص پرېټ کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💇🏾‍♂️💾سړی پرېټ کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💇🏾‍♀️💾ښځه پرېټ کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🚶🏾💾روان شخص: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🚶🏾‍♂️💾روان سړی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🚶🏾‍♀️💾روانه ښځه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧍🏾💾ولاړ شخص: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧍🏾‍♂️💾ولاړ سړی: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧍🏾‍♀️💾ولاړه ښځه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧎🏾💾شخص چوکېږي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧎🏾‍♂️💾سړی چوکېږي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧎🏾‍♀️💾ښځه چوکېږي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🦯💾شخص د معلولينو د امسا سره: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍🦯💾سړی د معلولينو د همسا سره: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🦯💾ښځه د معلولينو د همسا سره: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🦼💾شخص د معلولينو په موټر چوکۍ کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍🦼💾سړی د معلولينو په موټر چوکۍ کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🦼💾ښځه د معلولينو په موټر چوکۍ کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🦽💾شخص د معلولينو په لاسي چوکۍ کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍🦽💾سړی د معلولينو په لاسي چوکۍ کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍🦽💾ښځه د معلولينو په لاسي چوکۍ کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏃🏾💾شخص ځغلي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏃🏾‍♂️💾سړی ځغلي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏃🏾‍♀️💾ښځه ځغلي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💃🏾💾ښځه نڅيږې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🕺🏾💾سړی نڅيږې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🕴🏾💾سړي په کالو کې اوچتيږي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧖🏾💾شخص د پخار په خونه کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧖🏾‍♂️💾سړی د پخار په خونه کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧖🏾‍♀️💾ښځه د پخار په خونه کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧗🏾💾شخص هسکېږي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧗🏾‍♂️💾سړی هسکېږي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧗🏾‍♀️💾ښځه هسکيږې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏇🏾💾آس ځغلي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏂🏾💾سنو بورډر: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏌🏾💾شخص ګالف کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏌🏾‍♂️💾سړی ګالف کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏌🏾‍♀️💾ښځه ګالف کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏄🏾💾شخص سرفنگ کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏄🏾‍♂️💾سړی سرفنګ: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏄🏾‍♀️💾ښځه سرفنګ: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🚣🏾💾شخص کښتۍ چلوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🚣🏾‍♂️💾سړی کښتۍ چلوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🚣🏾‍♀️💾ښځه کښتۍ چلوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏊🏾💾شخص لامبو وهي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏊🏾‍♂️💾سړی لامبو وهي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏊🏾‍♀️💾ښځه لامبو وهي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  ⛹🏾💾شخص بال تمبوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  ⛹🏾‍♂️💾سړی بال تمبوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  ⛹🏾‍♀️💾ښځه بال تمبوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏋🏾💾شخص وزن پورته کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏋🏾‍♂️💾سړی وزن پورته کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏋🏾‍♀️💾ښځه وزن پورته کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🚴🏾💾شخص بايک چلوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🚴🏾‍♂️💾سړی بايک چلوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🚴🏾‍♀️💾ښځه بايک چلوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🚵🏾💾شخص په غر بايک چلوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🚵🏾‍♂️💾سړی په غر بايک چلوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🚵🏾‍♀️💾ښځه په غر بايک چلوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤸🏾💾شخص کارټ ويلنګ کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤸🏾‍♂️💾سړی کارټ ويلنګ کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤸🏾‍♀️💾ښځه کارټ ويلنګ کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤽🏾💾شخص د اوبو پولو لوبه کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤽🏾‍♂️💾سړی د اوبو پولو لوبه کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤽🏾‍♀️💾ښځه د اوبو پولو لوبه کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤾🏾💾شخص د هنډبال لوبه کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤾🏾‍♂️💾سړی د هنډ بال لوبه کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤾🏾‍♀️💾ښځه د هنډبال لوبه کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤹🏾💾شخص جادو کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤹🏾‍♂️💾سړی جادو کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🤹🏾‍♀️💾ښځه جادو کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧘🏾💾شخص د پرلت په حالت کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧘🏾‍♂️💾سړی د پرلت په حالت کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧘🏾‍♀️💾ښځه د پرلت په حالت کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🛀🏾💾شخص غسل کوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🛌🏾💾شخص په بستره کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏾‍🤝‍🧑🏾💾خلکو لاسونه نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👭🏾💾دوه ښځو لاسونه نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👫🏾💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👬🏾💾دوه سړو لاسونه نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💏🏾💾مچول: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏾💾مچول: ښځه, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏾💾مچول: سړی, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏾💾مچول: ښځه, ښځه, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  💑🏾💾د زړه سره جوړه: غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍❤️‍👨🏾💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏾‍❤️‍👨🏾💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏾‍❤️‍👩🏾💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏾💾غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🏿 تور پوستکي ټون
  👋🏿💾لاس خورول: تور پوستکۍ
  🤚🏿💾لاس شاخوا اچوتول: تور پوستکۍ
  🖐🏿💾پنجه: تور پوستکۍ
  ✋🏿💾اوچت لاس: تور پوستکۍ
  🖖🏿💾ښه راغلاست: تور پوستکۍ
  🫱🏿💾ښي لاس: تور پوستکۍ
  🫲🏿💾کیڼ لاس: تور پوستکۍ
  🫳🏿💾ورغوې ښکته اړخ لاس: تور پوستکۍ
  🫴🏿💾ورغوس پورته لاس: تور پوستکۍ
  🫷🏿💾کیڼ اړخ ته لاس وهل: تور پوستکۍ
  🫸🏿💾ښي خوا ته لاس وهل: تور پوستکۍ
  👌🏿💾اوکی لاس: تور پوستکۍ
  🤌🏿💾چونګ ګوتې: تور پوستکۍ
  🤏🏿💾سکونډونکی لاس: تور پوستکۍ
  ✌🏿💾د بریا نښه: تور پوستکۍ
  🤞🏿💾متقاطع ګوتي: تور پوستکۍ
  🫰🏿💾د شاخص د ګوتو او ګوتو سره لاس تېر شو: تور پوستکۍ
  🤟🏿💾د مینې اشاره: تور پوستکۍ
  🤘🏿💾دوشاخه: تور پوستکۍ
  🤙🏿💾زنګ وهلو اشاره: تور پوستکۍ
  👈🏿💾په چپ لاس په شهادت ګوته اشاره کول: تور پوستکۍ
  👉🏿💾په ښي لاس په شهادت ګوته اشاره کول: تور پوستکۍ
  👆🏿💾شهادت ګوته لاس شاخوا پورته نیول: تور پوستکۍ
  🖕🏿💾منځنې ګوته: تور پوستکۍ
  👇🏿💾په شهادت ګوته لاس شاخوا لاندي اشاره کول: تور پوستکۍ
  ☝🏿💾شهادت ګوته پورته نیول: تور پوستکۍ
  🫵🏿💾شاخص لیدونکی ته اشاره کول: تور پوستکۍ
  👍🏿💾ډیر ښه: تور پوستکۍ
  👎🏿💾ډیر بد: تور پوستکۍ
  ✊🏿💾موټۍ پورته نیول: تور پوستکۍ
  👊🏿💾مخامخ موټۍ: تور پوستکۍ
  🤛🏿💾چپ موټۍ: تور پوستکۍ
  🤜🏿💾ښۍ موټۍ: تور پوستکۍ
  👏🏿💾لاسونه پړکول: تور پوستکۍ
  🙌🏿💾لاسونه اوچتول: تور پوستکۍ
  🫶🏿💾زړه لاسونه: تور پوستکۍ
  👐🏿💾خلاص لاسونه: تور پوستکۍ
  🤲🏿💾لپه لاسونه: تور پوستکۍ
  🤝🏿💾ستړې مشي: تور پوستکۍ
  🙏🏿💾مننې لاسونه: تور پوستکۍ
  ✍🏿💾لیکونکې لاس: تور پوستکۍ
  💅🏿💾نوکانو رنګ: تور پوستکۍ
  🤳🏿💾سيلفي: تور پوستکۍ
  💪🏿💾انعطافی مټې: تور پوستکۍ
  🦵🏿💾پنډۍ: تور پوستکۍ
  🦶🏿💾پښه: تور پوستکۍ
  👂🏿💾غوږ: تور پوستکۍ
  🦻🏿💾غوږ د اورېدنې د مرستې سره: تور پوستکۍ
  👃🏿💾پوزه: تور پوستکۍ
  👶🏿💾کوچنی: تور پوستکۍ
  🧒🏿💾ماشوم: تور پوستکۍ
  👦🏿💾هلک: تور پوستکۍ
  👧🏿💾نجلۍ: تور پوستکۍ
  🧑🏿💾شخص: تور پوستکۍ
  👱🏿💾شخص: تور پوستکۍ و د سرو ويښتانو
  👨🏿💾سړی: تور پوستکۍ
  🧔🏿💾سړی: تور پوستکۍ و ږيره
  🧔🏿‍♂️💾سړی: تور پوستکۍ و ږیره
  🧔🏿‍♀️💾ښځه: تور پوستکۍ و ږیره
  👨🏿‍🦰💾سړی: تور پوستکۍ و سره ويښتان
  👨🏿‍🦱💾سړی: تور پوستکۍ و لوپه ويښتان
  👨🏿‍🦳💾سړی: تور پوستکۍ و سپين ويښتان
  👨🏿‍🦲💾سړی: تور پوستکۍ و ګنجى
  👩🏿💾ښځه: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🦰💾ښځه: تور پوستکۍ و سره ويښتان
  🧑🏿‍🦰💾شخص: تور پوستکۍ و سره ويښتان
  👩🏿‍🦱💾ښځه: تور پوستکۍ و لوپه ويښتان
  🧑🏿‍🦱💾شخص: تور پوستکۍ و لوپه ويښتان
  👩🏿‍🦳💾ښځه: تور پوستکۍ و سپين ويښتان
  🧑🏿‍🦳💾شخص: تور پوستکۍ و سپين ويښتان
  👩🏿‍🦲💾ښځه: تور پوستکۍ و ګنجى
  🧑🏿‍🦲💾شخص: تور پوستکۍ و ګنجى
  👱🏿‍♀️💾ښځه: تور پوستکۍ و د زېړ وېښتانو
  👱🏿‍♂️💾سړی: تور پوستکۍ و د زيړ وېښتانو
  🧓🏿💾زوړ شخص: تور پوستکۍ
  👴🏿💾زوړ سړی: تور پوستکۍ
  👵🏿💾زړه ښځه: تور پوستکۍ
  🙍🏿💾شخص وروځې راغورځوي: تور پوستکۍ
  🙍🏿‍♂️💾سړی وروځې راغورځوي: تور پوستکۍ
  🙍🏿‍♀️💾ښځه وروځې راغورځوي: تور پوستکۍ
  🙎🏿💾شخص تندی کوت کوي: تور پوستکۍ
  🙎🏿‍♂️💾سړی تندی کوت کوي: تور پوستکۍ
  🙎🏿‍♀️💾ښځه تندی کوت کوي: تور پوستکۍ
  🙅🏿💾شخص د نه اشاره کوي: تور پوستکۍ
  🙅🏿‍♂️💾سړی د نه اشاره کوي: تور پوستکۍ
  🙅🏿‍♀️💾ښځه د نه اشاره کوي: تور پوستکۍ
  🙆🏿💾شخص د او کی اشاره کوي: تور پوستکۍ
  🙆🏿‍♂️💾سړی د او کی اشاره کوي: تور پوستکۍ
  🙆🏿‍♀️💾ښځه د او کی اشاره کوي: تور پوستکۍ
  💁🏿💾شخص لاس ښايي: تور پوستکۍ
  💁🏿‍♂️💾سړی لاس ښايي: تور پوستکۍ
  💁🏿‍♀️💾ښځه لاس ښايي: تور پوستکۍ
  🙋🏿💾شخص لاس اوچتوي: تور پوستکۍ
  🙋🏿‍♂️💾سړی لاس اوچتوي: تور پوستکۍ
  🙋🏿‍♀️💾ښځه لاس اوچتوي: تور پوستکۍ
  🧏🏿💾کوڼ شخص: تور پوستکۍ
  🧏🏿‍♂️💾کوڼ سړی: تور پوستکۍ
  🧏🏿‍♀️💾کڼه ښځه: تور پوستکۍ
  🙇🏿💾شخص ښکته کيږي: تور پوستکۍ
  🙇🏿‍♂️💾سړی ښکته کيږي: تور پوستکۍ
  🙇🏿‍♀️💾ښځه ښکته کيږې: تور پوستکۍ
  🤦🏿💾شخص مخ ته لاس نيولي: تور پوستکۍ
  🤦🏿‍♂️💾سړي مخ ته لاس نيولی: تور پوستکۍ
  🤦🏿‍♀️💾ښځې مخ ته لاس نيولی: تور پوستکۍ
  🤷🏿💾شخص اوږې پورته کوي: تور پوستکۍ
  🤷🏿‍♂️💾سړی اوږې پورته کوي: تور پوستکۍ
  🤷🏿‍♀️💾ښځه اوږې پورته کوي: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍⚕️💾روغتيايي کارمند: تور پوستکۍ
  👨🏿‍⚕️💾سړی روغتيايي کارکوونکی: تور پوستکۍ
  👩🏿‍⚕️💾ښځه روغتيايي کارکوونکي: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🎓💾محصل: تور پوستکۍ
  👨🏿‍🎓💾سړی محصل: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🎓💾ښځه محصل: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🏫💾ښوونکی: تور پوستکۍ
  👨🏿‍🏫💾سړی ښوونکی: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🏫💾ښځه ښوونکي: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍⚖️💾قاضي: تور پوستکۍ
  👨🏿‍⚖️💾سړی قاضي: تور پوستکۍ
  👩🏿‍⚖️💾ښځه قاضي: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🌾💾بزګر: تور پوستکۍ
  👨🏿‍🌾💾سړی بزګر: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🌾💾ښځه د بزګر: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🍳💾اشپز: تور پوستکۍ
  👨🏿‍🍳💾سړی پخوونکی: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🍳💾ښځه پخوونکی: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🔧💾مستري: تور پوستکۍ
  👨🏿‍🔧💾سړی مستري: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🔧💾ښځه مستري: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🏭💾د فابريکې کارمند: تور پوستکۍ
  👨🏿‍🏭💾سړی د فابريکې کارګر: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🏭💾ښځه د فابريکې کارګر: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍💼💾دفتري کارمند: تور پوستکۍ
  👨🏿‍💼💾سړی دفتري کارګر: تور پوستکۍ
  👩🏿‍💼💾ښځه دفتر کارګر: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🔬💾څېړونکی: تور پوستکۍ
  👨🏿‍🔬💾سړي څېړونکی: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🔬💾ښځه څېړونکی: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍💻💾تيکنالوجست: تور پوستکۍ
  👨🏿‍💻💾سړی تکنالوجست: تور پوستکۍ
  👩🏿‍💻💾ښځه تکنالوجست: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🎤💾ښځه سندرغاړی: تور پوستکۍ
  👨🏿‍🎤💾سړی سندرغاړی: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🎤💾ښځه سندرغاړې: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🎨💾فنکار: تور پوستکۍ
  👨🏿‍🎨💾سړی فنکار: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🎨💾ښځه فنکار: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍✈️💾پيلوټ: تور پوستکۍ
  👨🏿‍✈️💾سړی پيلوټ: تور پوستکۍ
  👩🏿‍✈️💾ښځه پيلوټ: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🚀💾فضانورد: تور پوستکۍ
  👨🏿‍🚀💾سړی فضانورد: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🚀💾ښځه فضانورد: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🚒💾د اور وژنې کارمند: تور پوستکۍ
  👨🏿‍🚒💾سړی اور وژونکی: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🚒💾ښځه اور وژونکی: تور پوستکۍ
  👮🏿💾د پولیسو افسر: تور پوستکۍ
  👮🏿‍♂️💾سړی د پولیسو افسر: تور پوستکۍ
  👮🏿‍♀️💾ښځه د پولیسو افسر: تور پوستکۍ
  🕵🏿💾کشفي: تور پوستکۍ
  🕵🏿‍♂️💾سړی کشفي: تور پوستکۍ
  🕵🏿‍♀️💾ښځه کشفي: تور پوستکۍ
  💂🏿💾ساتونکی: تور پوستکۍ
  💂🏿‍♂️💾سړی ساتونکي: تور پوستکۍ
  💂🏿‍♀️💾ښځه ساتونکي: تور پوستکۍ
  🥷🏿💾ننجا: تور پوستکۍ
  👷🏿💾ساختماني کارکونکي: تور پوستکۍ
  👷🏿‍♂️💾سړی ساختماني کارګر: تور پوستکۍ
  👷🏿‍♀️💾ښځه ساختماني کارګر: تور پوستکۍ
  🫅🏿💾د تاج کس: تور پوستکۍ
  🤴🏿💾شهزاده: تور پوستکۍ
  👸🏿💾شهزادګی: تور پوستکۍ
  👳🏿💾شخص لونګۍ په سر: تور پوستکۍ
  👳🏿‍♂️💾سړی لونګۍ په سر: تور پوستکۍ
  👳🏿‍♀️💾ښځه لونګۍ په سر: تور پوستکۍ
  👲🏿💾سړی د چینایی کیپ سره: تور پوستکۍ
  🧕🏿💾ښځه د سرکوف سره: تور پوستکۍ
  🤵🏿💾سړی په ټکسيډو کې: تور پوستکۍ
  🤵🏿‍♂️💾سړی په تکزیدو: تور پوستکۍ
  🤵🏿‍♀️💾ښځه په ټکسیدو: تور پوستکۍ
  👰🏿💾ناوي په حجاب کې: تور پوستکۍ
  👰🏿‍♂️💾سړی د پردې: تور پوستکۍ
  👰🏿‍♀️💾ښځه د پردې سره: تور پوستکۍ
  🤰🏿💾امیندواره ښځه: تور پوستکۍ
  🫃🏿💾امیندواره سړی: تور پوستکۍ
  🫄🏿💾امیندواره کس: تور پوستکۍ
  🤱🏿💾د سينې شيدې ورکول: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🍼💾ښځه ماشوم تغذیه کوي: تور پوستکۍ
  👨🏿‍🍼💾یو شخص ماشوم ته خواړه ورکوي: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🍼💾شخص ماشوم ته خواړه ورکوي: تور پوستکۍ
  👼🏿💾ماشوم فرښته: تور پوستکۍ
  🎅🏿💾سانټا کلاز: تور پوستکۍ
  🤶🏿💾ميرمن کلاز: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🎄💾میکس کلاز: تور پوستکۍ
  🦸🏿💾لوي اتل: تور پوستکۍ
  🦸🏿‍♂️💾سړی لوي اتل: تور پوستکۍ
  🦸🏿‍♀️💾ښځه لوي اتله: تور پوستکۍ
  🦹🏿💾لوي ورانکاری: تور پوستکۍ
  🦹🏿‍♂️💾سړی لوي ورانکاری: تور پوستکۍ
  🦹🏿‍♀️💾ښځه لوي ورانکارې: تور پوستکۍ
  🧙🏿💾جادوګر: تور پوستکۍ
  🧙🏿‍♂️💾سړی جادوګر: تور پوستکۍ
  🧙🏿‍♀️💾ښځه جادوګره: تور پوستکۍ
  🧚🏿💾ښاپيرۍ: تور پوستکۍ
  🧚🏿‍♂️💾سړی خاپېری: تور پوستکۍ
  🧚🏿‍♀️💾ښځه ښاپيرۍ: تور پوستکۍ
  🧛🏿💾بلا: تور پوستکۍ
  🧛🏿‍♂️💾سړی بلا: تور پوستکۍ
  🧛🏿‍♀️💾ښځه بلا: تور پوستکۍ
  🧜🏿💾مرپرسن: تور پوستکۍ
  🧜🏿‍♂️💾مرمین: تور پوستکۍ
  🧜🏿‍♀️💾مرمیڈ: تور پوستکۍ
  🧝🏿💾ګوړا: تور پوستکۍ
  🧝🏿‍♂️💾سړی ګوړا: تور پوستکۍ
  🧝🏿‍♀️💾ښځه ګوړا: تور پوستکۍ
  💆🏿💾شخص مالش ترلاسه کوي: تور پوستکۍ
  💆🏿‍♂️💾سړی مالش ترلاسه کوي: تور پوستکۍ
  💆🏿‍♀️💾ښځه مالش ترلاسه کوي: تور پوستکۍ
  💇🏿💾شخص پرېټ کوي: تور پوستکۍ
  💇🏿‍♂️💾سړی پرېټ کوي: تور پوستکۍ
  💇🏿‍♀️💾ښځه پرېټ کوي: تور پوستکۍ
  🚶🏿💾روان شخص: تور پوستکۍ
  🚶🏿‍♂️💾روان سړی: تور پوستکۍ
  🚶🏿‍♀️💾روانه ښځه: تور پوستکۍ
  🧍🏿💾ولاړ شخص: تور پوستکۍ
  🧍🏿‍♂️💾ولاړ سړی: تور پوستکۍ
  🧍🏿‍♀️💾ولاړه ښځه: تور پوستکۍ
  🧎🏿💾شخص چوکېږي: تور پوستکۍ
  🧎🏿‍♂️💾سړی چوکېږي: تور پوستکۍ
  🧎🏿‍♀️💾ښځه چوکېږي: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🦯💾شخص د معلولينو د امسا سره: تور پوستکۍ
  👨🏿‍🦯💾سړی د معلولينو د همسا سره: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🦯💾ښځه د معلولينو د همسا سره: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🦼💾شخص د معلولينو په موټر چوکۍ کې: تور پوستکۍ
  👨🏿‍🦼💾سړی د معلولينو په موټر چوکۍ کې: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🦼💾ښځه د معلولينو په موټر چوکۍ کې: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🦽💾شخص د معلولينو په لاسي چوکۍ کې: تور پوستکۍ
  👨🏿‍🦽💾سړی د معلولينو په لاسي چوکۍ کې: تور پوستکۍ
  👩🏿‍🦽💾ښځه د معلولينو په لاسي چوکۍ کې: تور پوستکۍ
  🏃🏿💾شخص ځغلي: تور پوستکۍ
  🏃🏿‍♂️💾سړی ځغلي: تور پوستکۍ
  🏃🏿‍♀️💾ښځه ځغلي: تور پوستکۍ
  💃🏿💾ښځه نڅيږې: تور پوستکۍ
  🕺🏿💾سړی نڅيږې: تور پوستکۍ
  🕴🏿💾سړي په کالو کې اوچتيږي: تور پوستکۍ
  🧖🏿💾شخص د پخار په خونه کې: تور پوستکۍ
  🧖🏿‍♂️💾سړی د پخار په خونه کې: تور پوستکۍ
  🧖🏿‍♀️💾ښځه د پخار په خونه کې: تور پوستکۍ
  🧗🏿💾شخص هسکېږي: تور پوستکۍ
  🧗🏿‍♂️💾سړی هسکېږي: تور پوستکۍ
  🧗🏿‍♀️💾ښځه هسکيږې: تور پوستکۍ
  🏇🏿💾آس ځغلي: تور پوستکۍ
  🏂🏿💾سنو بورډر: تور پوستکۍ
  🏌🏿💾شخص ګالف کوي: تور پوستکۍ
  🏌🏿‍♂️💾سړی ګالف کوي: تور پوستکۍ
  🏌🏿‍♀️💾ښځه ګالف کوي: تور پوستکۍ
  🏄🏿💾شخص سرفنگ کوي: تور پوستکۍ
  🏄🏿‍♂️💾سړی سرفنګ: تور پوستکۍ
  🏄🏿‍♀️💾ښځه سرفنګ: تور پوستکۍ
  🚣🏿💾شخص کښتۍ چلوي: تور پوستکۍ
  🚣🏿‍♂️💾سړی کښتۍ چلوي: تور پوستکۍ
  🚣🏿‍♀️💾ښځه کښتۍ چلوي: تور پوستکۍ
  🏊🏿💾شخص لامبو وهي: تور پوستکۍ
  🏊🏿‍♂️💾سړی لامبو وهي: تور پوستکۍ
  🏊🏿‍♀️💾ښځه لامبو وهي: تور پوستکۍ
  ⛹🏿💾شخص بال تمبوي: تور پوستکۍ
  ⛹🏿‍♂️💾سړی بال تمبوي: تور پوستکۍ
  ⛹🏿‍♀️💾ښځه بال تمبوي: تور پوستکۍ
  🏋🏿💾شخص وزن پورته کوي: تور پوستکۍ
  🏋🏿‍♂️💾سړی وزن پورته کوي: تور پوستکۍ
  🏋🏿‍♀️💾ښځه وزن پورته کوي: تور پوستکۍ
  🚴🏿💾شخص بايک چلوي: تور پوستکۍ
  🚴🏿‍♂️💾سړی بايک چلوي: تور پوستکۍ
  🚴🏿‍♀️💾ښځه بايک چلوي: تور پوستکۍ
  🚵🏿💾شخص په غر بايک چلوي: تور پوستکۍ
  🚵🏿‍♂️💾سړی په غر بايک چلوي: تور پوستکۍ
  🚵🏿‍♀️💾ښځه په غر بايک چلوي: تور پوستکۍ
  🤸🏿💾شخص کارټ ويلنګ کوي: تور پوستکۍ
  🤸🏿‍♂️💾سړی کارټ ويلنګ کوي: تور پوستکۍ
  🤸🏿‍♀️💾ښځه کارټ ويلنګ کوي: تور پوستکۍ
  🤽🏿💾شخص د اوبو پولو لوبه کوي: تور پوستکۍ
  🤽🏿‍♂️💾سړی د اوبو پولو لوبه کوي: تور پوستکۍ
  🤽🏿‍♀️💾ښځه د اوبو پولو لوبه کوي: تور پوستکۍ
  🤾🏿💾شخص د هنډبال لوبه کوي: تور پوستکۍ
  🤾🏿‍♂️💾سړی د هنډ بال لوبه کوي: تور پوستکۍ
  🤾🏿‍♀️💾ښځه د هنډبال لوبه کوي: تور پوستکۍ
  🤹🏿💾شخص جادو کوي: تور پوستکۍ
  🤹🏿‍♂️💾سړی جادو کوي: تور پوستکۍ
  🤹🏿‍♀️💾ښځه جادو کوي: تور پوستکۍ
  🧘🏿💾شخص د پرلت په حالت کې: تور پوستکۍ
  🧘🏿‍♂️💾سړی د پرلت په حالت کې: تور پوستکۍ
  🧘🏿‍♀️💾ښځه د پرلت په حالت کې: تور پوستکۍ
  🛀🏿💾شخص غسل کوي: تور پوستکۍ
  🛌🏿💾شخص په بستره کې: تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🤝‍🧑🏿💾خلکو لاسونه نيولي: تور پوستکۍ
  👭🏿💾دوه ښځو لاسونه نيولي: تور پوستکۍ
  👫🏿💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: تور پوستکۍ
  👬🏿💾دوه سړو لاسونه نيولي: تور پوستکۍ
  💏🏿💾مچول: تور پوستکۍ
  👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏿💾مچول: ښځه, سړی, تور پوستکۍ
  👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏿💾مچول: سړی, سړی, تور پوستکۍ
  👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏿💾مچول: ښځه, ښځه, تور پوستکۍ
  💑🏿💾د زړه سره جوړه: تور پوستکۍ
  👩🏿‍❤️‍👨🏿💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, تور پوستکۍ
  👨🏿‍❤️‍👨🏿💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, تور پوستکۍ
  👩🏿‍❤️‍👩🏿💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, تور پوستکۍ
  🏿💾تور پوستکۍ
  🫱🏻‍🫲🏿 د مختلف پوست رنګونه
  🫱🏻‍🫲🏼💾ستړې مشي: د روڼ پوستکي ټون و غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫱🏻‍🫲🏽💾ستړې مشي: د روڼ پوستکي ټون و غنم رنګه
  🫱🏻‍🫲🏾💾ستړې مشي: د روڼ پوستکي ټون و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🫱🏻‍🫲🏿💾ستړې مشي: د روڼ پوستکي ټون و تور پوستکۍ
  🫱🏼‍🫲🏻💾ستړې مشي: غنمی-روښانه پوستکۍ و د روڼ پوستکي ټون
  🫱🏼‍🫲🏽💾ستړې مشي: غنمی-روښانه پوستکۍ و غنم رنګه
  🫱🏼‍🫲🏾💾ستړې مشي: غنمی-روښانه پوستکۍ و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🫱🏼‍🫲🏿💾ستړې مشي: غنمی-روښانه پوستکۍ و تور پوستکۍ
  🫱🏽‍🫲🏻💾ستړې مشي: غنم رنګه و د روڼ پوستکي ټون
  🫱🏽‍🫲🏼💾ستړې مشي: غنم رنګه و غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫱🏽‍🫲🏾💾ستړې مشي: غنم رنګه و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🫱🏽‍🫲🏿💾ستړې مشي: غنم رنګه و تور پوستکۍ
  🫱🏾‍🫲🏻💾ستړې مشي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و د روڼ پوستکي ټون
  🫱🏾‍🫲🏼💾ستړې مشي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫱🏾‍🫲🏽💾ستړې مشي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و غنم رنګه
  🫱🏾‍🫲🏿💾ستړې مشي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و تور پوستکۍ
  🫱🏿‍🫲🏻💾ستړې مشي: تور پوستکۍ و د روڼ پوستکي ټون
  🫱🏿‍🫲🏼💾ستړې مشي: تور پوستکۍ و غنمی-روښانه پوستکۍ
  🫱🏿‍🫲🏽💾ستړې مشي: تور پوستکۍ و غنم رنګه
  🫱🏿‍🫲🏾💾ستړې مشي: تور پوستکۍ و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏻‍🤝‍🧑🏼💾خلکو لاسونه نيولي: د روڼ پوستکي ټون و غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏻‍🤝‍🧑🏽💾خلکو لاسونه نيولي: د روڼ پوستکي ټون و غنم رنګه
  🧑🏻‍🤝‍🧑🏾💾خلکو لاسونه نيولي: د روڼ پوستکي ټون و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏻‍🤝‍🧑🏿💾خلکو لاسونه نيولي: د روڼ پوستکي ټون و تور پوستکۍ
  🧑🏼‍🤝‍🧑🏻💾خلکو لاسونه نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ و د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏼‍🤝‍🧑🏽💾خلکو لاسونه نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ و غنم رنګه
  🧑🏼‍🤝‍🧑🏾💾خلکو لاسونه نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏼‍🤝‍🧑🏿💾خلکو لاسونه نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ و تور پوستکۍ
  🧑🏽‍🤝‍🧑🏻💾خلکو لاسونه نيولي: غنم رنګه و د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏽‍🤝‍🧑🏼💾خلکو لاسونه نيولي: غنم رنګه و غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏽‍🤝‍🧑🏾💾خلکو لاسونه نيولي: غنم رنګه و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏽‍🤝‍🧑🏿💾خلکو لاسونه نيولي: غنم رنګه و تور پوستکۍ
  🧑🏾‍🤝‍🧑🏻💾خلکو لاسونه نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏾‍🤝‍🧑🏼💾خلکو لاسونه نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏾‍🤝‍🧑🏽💾خلکو لاسونه نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و غنم رنګه
  🧑🏾‍🤝‍🧑🏿💾خلکو لاسونه نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و تور پوستکۍ
  🧑🏿‍🤝‍🧑🏻💾خلکو لاسونه نيولي: تور پوستکۍ و د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏿‍🤝‍🧑🏼💾خلکو لاسونه نيولي: تور پوستکۍ و غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏿‍🤝‍🧑🏽💾خلکو لاسونه نيولي: تور پوستکۍ و غنم رنګه
  🧑🏿‍🤝‍🧑🏾💾خلکو لاسونه نيولي: تور پوستکۍ و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏻‍🤝‍👩🏼💾دوه ښځو لاسونه نيولي: د روڼ پوستکي ټون و غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏻‍🤝‍👩🏽💾دوه ښځو لاسونه نيولي: د روڼ پوستکي ټون و غنم رنګه
  👩🏻‍🤝‍👩🏾💾دوه ښځو لاسونه نيولي: د روڼ پوستکي ټون و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏻‍🤝‍👩🏿💾دوه ښځو لاسونه نيولي: د روڼ پوستکي ټون و تور پوستکۍ
  👩🏼‍🤝‍👩🏻💾دوه ښځو لاسونه نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ و د روڼ پوستکي ټون
  👩🏼‍🤝‍👩🏽💾دوه ښځو لاسونه نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ و غنم رنګه
  👩🏼‍🤝‍👩🏾💾دوه ښځو لاسونه نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏼‍🤝‍👩🏿💾دوه ښځو لاسونه نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ و تور پوستکۍ
  👩🏽‍🤝‍👩🏻💾دوه ښځو لاسونه نيولي: غنم رنګه و د روڼ پوستکي ټون
  👩🏽‍🤝‍👩🏼💾دوه ښځو لاسونه نيولي: غنم رنګه و غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏽‍🤝‍👩🏾💾دوه ښځو لاسونه نيولي: غنم رنګه و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏽‍🤝‍👩🏿💾دوه ښځو لاسونه نيولي: غنم رنګه و تور پوستکۍ
  👩🏾‍🤝‍👩🏻💾دوه ښځو لاسونه نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و د روڼ پوستکي ټون
  👩🏾‍🤝‍👩🏼💾دوه ښځو لاسونه نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏾‍🤝‍👩🏽💾دوه ښځو لاسونه نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و غنم رنګه
  👩🏾‍🤝‍👩🏿💾دوه ښځو لاسونه نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و تور پوستکۍ
  👩🏿‍🤝‍👩🏻💾دوه ښځو لاسونه نيولي: تور پوستکۍ و د روڼ پوستکي ټون
  👩🏿‍🤝‍👩🏼💾دوه ښځو لاسونه نيولي: تور پوستکۍ و غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏿‍🤝‍👩🏽💾دوه ښځو لاسونه نيولي: تور پوستکۍ و غنم رنګه
  👩🏿‍🤝‍👩🏾💾دوه ښځو لاسونه نيولي: تور پوستکۍ و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏻‍🤝‍👨🏼💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: د روڼ پوستکي ټون و غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏻‍🤝‍👨🏽💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: د روڼ پوستکي ټون و غنم رنګه
  👩🏻‍🤝‍👨🏾💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: د روڼ پوستکي ټون و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏻‍🤝‍👨🏿💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: د روڼ پوستکي ټون و تور پوستکۍ
  👩🏼‍🤝‍👨🏻💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: غنمی-روښانه پوستکۍ و د روڼ پوستکي ټون
  👩🏼‍🤝‍👨🏽💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: غنمی-روښانه پوستکۍ و غنم رنګه
  👩🏼‍🤝‍👨🏾💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: غنمی-روښانه پوستکۍ و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏼‍🤝‍👨🏿💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: غنمی-روښانه پوستکۍ و تور پوستکۍ
  👩🏽‍🤝‍👨🏻💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: غنم رنګه و د روڼ پوستکي ټون
  👩🏽‍🤝‍👨🏼💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: غنم رنګه و غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏽‍🤝‍👨🏾💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: غنم رنګه و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏽‍🤝‍👨🏿💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: غنم رنګه و تور پوستکۍ
  👩🏾‍🤝‍👨🏻💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ و د روڼ پوستکي ټون
  👩🏾‍🤝‍👨🏼💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ و غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏾‍🤝‍👨🏽💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ و غنم رنګه
  👩🏾‍🤝‍👨🏿💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: غنمی-تورنګه پوستکۍ و تور پوستکۍ
  👩🏿‍🤝‍👨🏻💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: تور پوستکۍ و د روڼ پوستکي ټون
  👩🏿‍🤝‍👨🏼💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: تور پوستکۍ و غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏿‍🤝‍👨🏽💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: تور پوستکۍ و غنم رنګه
  👩🏿‍🤝‍👨🏾💾سړی او ښځه لاس په لاس کې: تور پوستکۍ و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏻‍🤝‍👨🏼💾دوه سړو لاسونه نيولي: د روڼ پوستکي ټون و غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏻‍🤝‍👨🏽💾دوه سړو لاسونه نيولي: د روڼ پوستکي ټون و غنم رنګه
  👨🏻‍🤝‍👨🏾💾دوه سړو لاسونه نيولي: د روڼ پوستکي ټون و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏻‍🤝‍👨🏿💾دوه سړو لاسونه نيولي: د روڼ پوستکي ټون و تور پوستکۍ
  👨🏼‍🤝‍👨🏻💾دوه سړو لاسونه نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ و د روڼ پوستکي ټون
  👨🏼‍🤝‍👨🏽💾دوه سړو لاسونه نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ و غنم رنګه
  👨🏼‍🤝‍👨🏾💾دوه سړو لاسونه نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏼‍🤝‍👨🏿💾دوه سړو لاسونه نيولي: غنمی-روښانه پوستکۍ و تور پوستکۍ
  👨🏽‍🤝‍👨🏻💾دوه سړو لاسونه نيولي: غنم رنګه و د روڼ پوستکي ټون
  👨🏽‍🤝‍👨🏼💾دوه سړو لاسونه نيولي: غنم رنګه و غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏽‍🤝‍👨🏾💾دوه سړو لاسونه نيولي: غنم رنګه و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏽‍🤝‍👨🏿💾دوه سړو لاسونه نيولي: غنم رنګه و تور پوستکۍ
  👨🏾‍🤝‍👨🏻💾دوه سړو لاسونه نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و د روڼ پوستکي ټون
  👨🏾‍🤝‍👨🏼💾دوه سړو لاسونه نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏾‍🤝‍👨🏽💾دوه سړو لاسونه نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و غنم رنګه
  👨🏾‍🤝‍👨🏿💾دوه سړو لاسونه نيولي: غنمی-تورنګه پوستکۍ و تور پوستکۍ
  👨🏿‍🤝‍👨🏻💾دوه سړو لاسونه نيولي: تور پوستکۍ و د روڼ پوستکي ټون
  👨🏿‍🤝‍👨🏼💾دوه سړو لاسونه نيولي: تور پوستکۍ و غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏿‍🤝‍👨🏽💾دوه سړو لاسونه نيولي: تور پوستکۍ و غنم رنګه
  👨🏿‍🤝‍👨🏾💾دوه سړو لاسونه نيولي: تور پوستکۍ و غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏼💾مچول: شخص, شخص, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏽💾مچول: شخص, شخص, د روڼ پوستکي ټون, غنم رنګه
  🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏾💾مچول: شخص, شخص, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏿💾مچول: شخص, شخص, د روڼ پوستکي ټون, تور پوستکۍ
  🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏻💾مچول: شخص, شخص, غنمی-روښانه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏽💾مچول: شخص, شخص, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنم رنګه
  🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏾💾مچول: شخص, شخص, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏿💾مچول: شخص, شخص, غنمی-روښانه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏻💾مچول: شخص, شخص, غنم رنګه, د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏼💾مچول: شخص, شخص, غنم رنګه, غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏾💾مچول: شخص, شخص, غنم رنګه, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏿💾مچول: شخص, شخص, غنم رنګه, تور پوستکۍ
  🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏻💾مچول: شخص, شخص, غنمی-تورنګه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏼💾مچول: شخص, شخص, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏽💾مچول: شخص, شخص, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنم رنګه
  🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏿💾مچول: شخص, شخص, غنمی-تورنګه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏻💾مچول: شخص, شخص, تور پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏼💾مچول: شخص, شخص, تور پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏽💾مچول: شخص, شخص, تور پوستکۍ, غنم رنګه
  🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏾💾مچول: شخص, شخص, تور پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏼💾مچول: ښځه, سړی, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏽💾مچول: ښځه, سړی, د روڼ پوستکي ټون, غنم رنګه
  👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏾💾مچول: ښځه, سړی, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏿💾مچول: ښځه, سړی, د روڼ پوستکي ټون, تور پوستکۍ
  👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻💾مچول: ښځه, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏽💾مچول: ښځه, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنم رنګه
  👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏾💾مچول: ښځه, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏿💾مچول: ښځه, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏻💾مچول: ښځه, سړی, غنم رنګه, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏼💾مچول: ښځه, سړی, غنم رنګه, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏾💾مچول: ښځه, سړی, غنم رنګه, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏿💾مچول: ښځه, سړی, غنم رنګه, تور پوستکۍ
  👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏻💾مچول: ښځه, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏼💾مچول: ښځه, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏽💾مچول: ښځه, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنم رنګه
  👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏿💾مچول: ښځه, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏻💾مچول: ښځه, سړی, تور پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏼💾مچول: ښځه, سړی, تور پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏽💾مچول: ښځه, سړی, تور پوستکۍ, غنم رنګه
  👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏾💾مچول: ښځه, سړی, تور پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏼💾مچول: سړی, سړی, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏽💾مچول: سړی, سړی, د روڼ پوستکي ټون, غنم رنګه
  👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏾💾مچول: سړی, سړی, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏿💾مچول: سړی, سړی, د روڼ پوستکي ټون, تور پوستکۍ
  👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏻💾مچول: سړی, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏽💾مچول: سړی, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنم رنګه
  👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏾💾مچول: سړی, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏿💾مچول: سړی, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏻💾مچول: سړی, سړی, غنم رنګه, د روڼ پوستکي ټون
  👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏼💾مچول: سړی, سړی, غنم رنګه, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏾💾مچول: سړی, سړی, غنم رنګه, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏿💾مچول: سړی, سړی, غنم رنګه, تور پوستکۍ
  👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏻💾مچول: سړی, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏼💾مچول: سړی, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏽💾مچول: سړی, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنم رنګه
  👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏿💾مچول: سړی, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏻💾مچول: سړی, سړی, تور پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏼💾مچول: سړی, سړی, تور پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏽💾مچول: سړی, سړی, تور پوستکۍ, غنم رنګه
  👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏾💾مچول: سړی, سړی, تور پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏼💾مچول: ښځه, ښځه, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏽💾مچول: ښځه, ښځه, د روڼ پوستکي ټون, غنم رنګه
  👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏾💾مچول: ښځه, ښځه, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏿💾مچول: ښځه, ښځه, د روڼ پوستکي ټون, تور پوستکۍ
  👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏻💾مچول: ښځه, ښځه, غنمی-روښانه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏽💾مچول: ښځه, ښځه, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنم رنګه
  👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏾💾مچول: ښځه, ښځه, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏿💾مچول: ښځه, ښځه, غنمی-روښانه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏻💾مچول: ښځه, ښځه, غنم رنګه, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏼💾مچول: ښځه, ښځه, غنم رنګه, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾💾مچول: ښځه, ښځه, غنم رنګه, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏿💾مچول: ښځه, ښځه, غنم رنګه, تور پوستکۍ
  👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏻💾مچول: ښځه, ښځه, غنمی-تورنګه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏼💾مچول: ښځه, ښځه, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏽💾مچول: ښځه, ښځه, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنم رنګه
  👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏿💾مچول: ښځه, ښځه, غنمی-تورنګه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏻💾مچول: ښځه, ښځه, تور پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏼💾مچول: ښځه, ښځه, تور پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏽💾مچول: ښځه, ښځه, تور پوستکۍ, غنم رنګه
  👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏾💾مچول: ښځه, ښځه, تور پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏻‍❤️‍🧑🏼💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏻‍❤️‍🧑🏽💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, د روڼ پوستکي ټون, غنم رنګه
  🧑🏻‍❤️‍🧑🏾💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏻‍❤️‍🧑🏿💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, د روڼ پوستکي ټون, تور پوستکۍ
  🧑🏼‍❤️‍🧑🏻💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, غنمی-روښانه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏼‍❤️‍🧑🏽💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنم رنګه
  🧑🏼‍❤️‍🧑🏾💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏼‍❤️‍🧑🏿💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, غنمی-روښانه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  🧑🏽‍❤️‍🧑🏻💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, غنم رنګه, د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏽‍❤️‍🧑🏼💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, غنم رنګه, غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏽‍❤️‍🧑🏾💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, غنم رنګه, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  🧑🏽‍❤️‍🧑🏿💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, غنم رنګه, تور پوستکۍ
  🧑🏾‍❤️‍🧑🏻💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, غنمی-تورنګه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏾‍❤️‍🧑🏼💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏾‍❤️‍🧑🏽💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنم رنګه
  🧑🏾‍❤️‍🧑🏿💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, غنمی-تورنګه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  🧑🏿‍❤️‍🧑🏻💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, تور پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  🧑🏿‍❤️‍🧑🏼💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, تور پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  🧑🏿‍❤️‍🧑🏽💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, تور پوستکۍ, غنم رنګه
  🧑🏿‍❤️‍🧑🏾💾د زړه سره جوړه: شخص, شخص, تور پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏻‍❤️‍👨🏼💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏻‍❤️‍👨🏽💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, د روڼ پوستکي ټون, غنم رنګه
  👩🏻‍❤️‍👨🏾💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏻‍❤️‍👨🏿💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, د روڼ پوستکي ټون, تور پوستکۍ
  👩🏼‍❤️‍👨🏻💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏼‍❤️‍👨🏽💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنم رنګه
  👩🏼‍❤️‍👨🏾💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏼‍❤️‍👨🏿💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  👩🏽‍❤️‍👨🏻💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, غنم رنګه, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏽‍❤️‍👨🏼💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, غنم رنګه, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏽‍❤️‍👨🏾💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, غنم رنګه, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏽‍❤️‍👨🏿💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, غنم رنګه, تور پوستکۍ
  👩🏾‍❤️‍👨🏻💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏾‍❤️‍👨🏼💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏾‍❤️‍👨🏽💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنم رنګه
  👩🏾‍❤️‍👨🏿💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  👩🏿‍❤️‍👨🏻💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, تور پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏿‍❤️‍👨🏼💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, تور پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏿‍❤️‍👨🏽💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, تور پوستکۍ, غنم رنګه
  👩🏿‍❤️‍👨🏾💾د زړه سره جوړه: ښځه, سړی, تور پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏻‍❤️‍👨🏼💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏻‍❤️‍👨🏽💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, د روڼ پوستکي ټون, غنم رنګه
  👨🏻‍❤️‍👨🏾💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏻‍❤️‍👨🏿💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, د روڼ پوستکي ټون, تور پوستکۍ
  👨🏼‍❤️‍👨🏻💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👨🏼‍❤️‍👨🏽💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنم رنګه
  👨🏼‍❤️‍👨🏾💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏼‍❤️‍👨🏿💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, غنمی-روښانه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  👨🏽‍❤️‍👨🏻💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, غنم رنګه, د روڼ پوستکي ټون
  👨🏽‍❤️‍👨🏼💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, غنم رنګه, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏽‍❤️‍👨🏾💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, غنم رنګه, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👨🏽‍❤️‍👨🏿💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, غنم رنګه, تور پوستکۍ
  👨🏾‍❤️‍👨🏻💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👨🏾‍❤️‍👨🏼💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏾‍❤️‍👨🏽💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنم رنګه
  👨🏾‍❤️‍👨🏿💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, غنمی-تورنګه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  👨🏿‍❤️‍👨🏻💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, تور پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👨🏿‍❤️‍👨🏼💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, تور پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👨🏿‍❤️‍👨🏽💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, تور پوستکۍ, غنم رنګه
  👨🏿‍❤️‍👨🏾💾د زړه سره جوړه: سړی, سړی, تور پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏻‍❤️‍👩🏼💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏻‍❤️‍👩🏽💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, د روڼ پوستکي ټون, غنم رنګه
  👩🏻‍❤️‍👩🏾💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, د روڼ پوستکي ټون, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏻‍❤️‍👩🏿💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, د روڼ پوستکي ټون, تور پوستکۍ
  👩🏼‍❤️‍👩🏻💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, غنمی-روښانه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏼‍❤️‍👩🏽💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنم رنګه
  👩🏼‍❤️‍👩🏾💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, غنمی-روښانه پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏼‍❤️‍👩🏿💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, غنمی-روښانه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  👩🏽‍❤️‍👩🏻💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, غنم رنګه, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏽‍❤️‍👩🏼💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, غنم رنګه, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏽‍❤️‍👩🏾💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, غنم رنګه, غنمی-تورنګه پوستکۍ
  👩🏽‍❤️‍👩🏿💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, غنم رنګه, تور پوستکۍ
  👩🏾‍❤️‍👩🏻💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, غنمی-تورنګه پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏾‍❤️‍👩🏼💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏾‍❤️‍👩🏽💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, غنمی-تورنګه پوستکۍ, غنم رنګه
  👩🏾‍❤️‍👩🏿💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, غنمی-تورنګه پوستکۍ, تور پوستکۍ
  👩🏿‍❤️‍👩🏻💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, تور پوستکۍ, د روڼ پوستکي ټون
  👩🏿‍❤️‍👩🏼💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, تور پوستکۍ, غنمی-روښانه پوستکۍ
  👩🏿‍❤️‍👩🏽💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, تور پوستکۍ, غنم رنګه
  👩🏿‍❤️‍👩🏾💾د زړه سره جوړه: ښځه, ښځه, تور پوستکۍ, غنمی-تورنګه پوستکۍ

  *Emoji names in English that currently don't have a translation in Pashto / Pushto (1 in total)  🔝