📖 कोंकणी | Emoji List: Konkani

Versions: 😍 Compact Emoji List | Emojis in Konkani

 • 💯
 • 😀
 • 👋
 • 🐵
 • 🍎
 • 🌍
 • 🎃
 • 👓
 • 🏧
 • 🏁
 • 🧒
 • 🏻
 • 💯 चड लोकप्रिय इमोजी
  😀💾उकत्या तोंडाचो हांसपी चेरो
  🤣💾जमनीर लोळून हांसप
  😂💾आनंदाश्रूचो चेरो
  😉💾दोळे मिचकावपी चेरो
  😊💾हांस-या दोळ्यांचो हांसरो चेरो
  🥰💾काळजां आसपी हांसपी चेरो
  😍💾काळजांच्या दोळ्याचो हांसपी चेरो
  🤩💾नखेत्रांची नजर
  ☺️💾हांसपी चेरो
  😋💾अन्नाचो स्वाद घेवपी चेरो
  🤑💾पयशे-तोंड आसपी चेरो
  🤗💾वेंग मारपी चेरो
  🫣💾एक दोळो उकतो करून पळोवपी चेरो
  🤔💾विचारी चेरो
  🫡💾सॅल्यूट मारपी चेरो
  🥵💾उष्ण चेरो
  🥳💾पार्टी करपी चेरो
  😎💾सनग्लास घाल्लो हांसपी चेरो
  🤓💾मिश्कील चेरो
  🥹💾दुकां आडावन धरील्लो चेरो
  😢💾रडपी चेरो
  😭💾व्हडल्यान रडपी चेरो
  😡💾पावट करपी चेरो
  😠💾रागार चेरो
  😈💾हॉर्न आसपी हांसपी चेरो
  💀💾कवटी
  💩💾गुवाची रास
  🤖💾रोबोट
  ❤️‍🔥💾उजो लागिल्ले काळीज
  ❤️💾तांबडें काळीज
  🩷💾गुलाबी रंगाचें काळीज
  💬💾वाचा बोमाडो
  👋💾हात हालोवप
  👉💾तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट
  👇💾तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट
  👍💾आखाणो वयर
  🙌💾उखलिल्ले हात
  🫶💾काळजाचो आकार केल्ले हात
  🤝💾शेकहँड
  🙏💾जोडिल्ले हात
  💪💾फुगिल्ले बायसेप्स
  👀💾दोळे
  👁️💾दोळो
  🤷💾खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती
  🐶💾कुत्र्याचो चेरो
  🐕💾कुत्रो
  💐💾गुच्छ
  🌸💾जास्वंद कळी
  🪷💾कमळ
  🌺💾दसणीफूल
  🌻💾सुर्यफूल
  🌼💾फुलप
  🌷💾टुलिप
  🌱💾बियो
  🌿💾रोप
  🎂💾वाडदिसाचो केक
  🌎💾अमेरीका दाखोवपी विश्वगोल
  ✈️💾विमान
  🚀💾रॉकेट
  🌑💾अमास
  🌒💾वाडट्या चंद्रकळेची चंद्रकोर
  🌓💾उमाशेउपरांतच्या पंद्रशीचें पयले चार दिस
  🌔💾वाडट्या चंद्रकळेचो अर्दचंद्र
  🌖💾उणावपी चंद्रकळेचो अर्दचंद्र
  🌗💾पुनवेउपरांतच्या पंद्रशीचें निमाणें चार दिस
  ☀️💾सुर्य
  💾नखेत्र
  🌟💾मिणमिणपी नखेत्र
  💾उच्च दाब
  🔥💾उजो
  💾ठिणगी काडपी
  🎉💾पार्टी पोपर
  🎀💾रिबीन
  🎁💾गुठलायिल्ली भेट
  🏆💾करंडक
  💾सोकर बॉल
  🎯💾थेट टप्पो
  👑💾मुकुट
  💎💾जवाहीर
  📢💾लाउडस्पिकर
  💻💾लॅपटॉप
  💡💾लायटीचो दिवो
  📚💾पुस्तकां
  💰💾पयशांची बॅग
  📅💾दिनदर्शिका
  📍💾वांटकुळी पुशपीन
  🗿💾मोआय पुतळे
  ⚠️💾शिटकावणी
  ➡️💾उजवो बाण
  ⬇️💾सकयल बाण
  💾उद्गार चिन्न
  💾तपासणी चिन्न खूण
  ✔️💾तपासणी चिन्न
  💾क्रॉस मार्क
  🇨🇦💾बावटो: कॅनडा
  🇬🇧💾बावटो: युनायटेड किंगडम
  🇮🇳💾बावटो: भारत
  🇵🇭💾बावटो: फिलीपिन्झ
  🇺🇸💾बावटो: युनायटेड स्टेट्स
  😀 तोंड आनी भावना
  😀💾उकत्या तोंडाचो हांसपी चेरो
  😃💾मोठ्या दोळ्यांचो हांसपी चेरो
  😄💾हांस-या दोळ्यांचो हांसपी चेरो
  😁💾हांसपी दोळ्यांचो आनंदी चेरो
  😆💾हांसपी तिरसो चेरो
  😅💾घाम गळपी हांसपी चेरो
  🤣💾जमनीर लोळून हांसप
  😂💾आनंदाश्रूचो चेरो
  🙂💾मात्शें हांसपी चेरो
  🙃💾तकली सकयल आसपी चेरो
  🫠💾वितळपी चेरो
  😉💾दोळे मिचकावपी चेरो
  😊💾हांस-या दोळ्यांचो हांसरो चेरो
  😇💾प्रभे सयत हांसरो चेरो
  🥰💾काळजां आसपी हांसपी चेरो
  😍💾काळजांच्या दोळ्याचो हांसपी चेरो
  🤩💾नखेत्रांची नजर
  😘💾काळजां आसपी उमो दिवपी चेरो
  😗💾उमो दिवपी चेरो
  ☺️💾हांसपी चेरो
  😚💾दोळें धांपून उमो दिवपी चेरो
  😙💾हांसपी दोळ्यांचो उमो दिवपी चेरो
  🥲💾दुकां गळपी हांसपी चेरो
  😋💾अन्नाचो स्वाद घेवपी चेरो
  😛💾जीब भायर काडिल्लें मुखामळ
  😜💾जीब भायर काडून, दोळो मिचकावपी मुखामळ
  🤪💾मुमुर्को हांसो आशिल्लें मुखामळ
  😝💾जीभ भायर काडिल्लो तिरसो चेरो
  🤑💾पयशे-तोंड आसपी चेरो
  🤗💾वेंग मारपी चेरो
  🤭💾तोंडार हात दवरिल्लो चेरो
  🫢💾उकते दोळे आनी तोंडार हात आशिल्लो चेरो
  🫣💾एक दोळो उकतो करून पळोवपी चेरो
  🤫💾चूप करपी चेरो
  🤔💾विचारी चेरो
  🫡💾सॅल्यूट मारपी चेरो
  🤐💾झिपर-तोंड चेरो
  🤨💾उंचायिल्ल्या भोंवयांचो चेरो
  😐💾तटस्थ चेरो
  😑💾हावभाव नासपी चेरो
  😶💾तोंडाशिवाय चेरो
  🫥💾बिंदूनी भोंवतड केल्लो चेरो
  😶‍🌫️💾कूपांत आशिल्लो चेरो
  😏💾मुरमुरख्यांनी हांसपी चेरो
  😒💾निरस चेरो
  🙄💾घुंवपी दोळ्यांचो चेरो
  😬💾खिन्न तोंड
  😮‍💨💾श्वास सोडपी चेरो
  🤥💾फटकिरो चेरो
  🫨💾हालपी चेरो
  😌💾हुस्क्यामेकळो चेरो
  😔💾उदास चेरो
  😪💾न्हिदपी चेरो
  🤤💾लाळ गळोवपी चेरो
  😴💾न्हिदपी zzz चेरो
  😷💾वैद्यकीय मास्क घाल्लो चेरो
  🤒💾थर्मोमीटर तोंडान आसपी चेरो
  🤕💾तकलेक बँडेज केल्लो चेरो
  🤢💾मळमळपी चेरो
  🤮💾ओंकारो येवपी चेरो
  🤧💾शिंकपी चेरो
  🥵💾उष्ण चेरो
  🥶💾थंड चेरो
  🥴💾घुंवळ येवपी चेरो
  😵💾घुंंवपी चेरो
  😵‍💫💾दोळे घुंवडावपी चेरो
  🤯💾फुटपी तकली
  🤠💾कावबॉय हॅट घाल्लो चेरो
  🥳💾पार्टी करपी चेरो
  🥸💾वेशांतर केल्लो चेरो
  😎💾सनग्लास घाल्लो हांसपी चेरो
  🤓💾मिश्कील चेरो
  🧐💾मोनोकल घाल्लो चेरो
  😕💾गोंदळिल्लो चेरो
  🫤💾वाकडें तोंड केल्लो चेरो
  😟💾हुस्को लागिल्लो चेरो
  🙁💾मात्सो तिडकल्लो चेरो
  ☹️💾तिडकल्लो चेरो
  😮💾उकत्या तोंडाचो चेरो
  😯💾शांत जाल्लो चेरो
  😲💾विस्मीत चेरो
  😳💾लजेल्लो चेरो
  🥺💾विनंती करपी चेरो
  🥹💾दुकां आडावन धरील्लो चेरो
  😦💾उकत्या तोंडाचो तिडकल्लो चेरो
  😧💾व्यथीत चेरो
  😨💾काचवेल्लो चेरो
  😰💾घाम देंवपी चिंतेस्त चेरो
  😥💾दुखेस्त पूण हुस्क्यामेकळो चेरो
  😢💾रडपी चेरो
  😭💾व्हडल्यान रडपी चेरो
  😱💾भियेल्लो चेरो
  😖💾गडबडिल्लो चेरो
  😣💾खंबीर चेरो
  😞💾निराश जाल्लो चेरो
  😓💾घाम देंवपी पडिल्लो चेरो
  😩💾त्रस्त चेरो
  😫💾पुरो जाल्लो चेरो
  🥱💾जांभय दिवपी चेरो
  😤💾नाकातल्यान वाफ येवपी चेरो
  😡💾पावट करपी चेरो
  😠💾रागार चेरो
  🤬💾तोंडार चिन्नां आसपी चेरो
  😈💾हॉर्न आसपी हांसपी चेरो
  👿💾शिंगा आसपी रागार चेरो
  💀💾कवटी
  ☠️💾कवटी आनी गुणाकारान दवरिल्लीं हाडां
  💩💾गुवाची रास
  🤡💾विदूषक चेरो
  👹💾राक्षस
  👺💾तांबडें पिशाच्च
  👻💾भूत
  👽💾परग्रही
  👾💾परग्रही राक्षस
  🤖💾रोबोट
  😺💾हांसपी माजर
  😸💾हांस-या दोळ्यांसयत हासपी माजर
  😹💾खोशयेचीं दुकां व्हांवपी माजर
  😻💾काळीज-दोळे आसपी हासपी माजर
  😼💾तिरपें हास्य आशिल्लें माजर
  😽💾उमो दिवपी माजर
  🙀💾सतयिल्लें माजर
  😿💾रडपी माजर
  😾💾पावट करपी माजर
  🙈💾वायट पळोवचें न्हय सांगपी माकोड
  🙉💾वायट आयकचें न्हय माकोड
  🙊💾वायट उलोवचें न्हय माकोड
  💌💾मोगा चिटी
  💘💾बाण आसपी काळीज
  💝💾रिबीनान गुठलायिल्लें काळीज
  💖💾चकचकपी काळीज
  💗💾वाडपी काळीज
  💓💾धडधडपी काळीज
  💞💾घुंवपी काळजां
  💕💾दोन काळजां
  💟💾काळीज श्रृंगार
  ❣️💾काळीज उदगारचिन्न
  💔💾भंग पाविल्लें काळीज
  ❤️‍🔥💾उजो लागिल्ले काळीज
  ❤️‍🩹💾जुळून येवपी काळीज
  ❤️💾तांबडें काळीज
  🩷💾गुलाबी रंगाचें काळीज
  🧡💾लारांजी काळीज
  💛💾हळदुवें काळीज
  💚💾पाचवें काळीज
  💙💾निळें काळीज
  🩵💾फिकट निळें काळीज
  💜💾जांभळें काळीज
  🤎💾तपकिरी काळीज
  🖤💾काळें काळीज
  🩶💾राखी रंगाचें काळीज
  🤍💾धवें काळीज
  💋💾उम्याची खूण
  💯💾शंभर गूण
  💢💾रागाची खूण
  💥💾टक्कर
  💫💾घुंवळ
  💦💾घामाचे थेंबे
  💨💾धुकलून उडोवप
  🕳️💾बुराक
  💬💾वाचा बोमाडो
  👁️‍🗨️💾वाचा फुग्यांत दोळो
  🗨️💾दावो वाचा फुगो
  🗯️💾उजवो रागार फुगो
  💭💾विचारी बोमाडो
  💤💾zzz
  👋 लोक आनी कूड
  👋💾हात हालोवप
  🤚💾उखलिल्ल्या हाताची फाट
  🖐️💾बोटां विस्कळीत हात
  💾उखलिल्लो हात
  🖖💾वुलकन सॅल्युट
  🫱💾उजवीकडेन दाखोवपी हात
  🫲💾दावीकडेन दाखोवपी हात
  🫳💾तळवो सकयल आशिल्लो हात
  🫴💾तळवो वयर आशिल्लो हात
  🫷💾दावीकडेन धुकलपी हात
  🫸💾उजवीकडेन धुकलपी हात
  👌💾ओके हात
  🤌💾चिमटीचीं बोटां
  🤏💾चिमटो काडपी हात
  ✌️💾विजयाचो हात
  🤞💾क्रॉस केल्लीं बोटां
  🫰💾पयली दोन बोटां आनी आखणो क्रॉस केल्लो हात
  🤟💾तुजेर मोग करता हावभाव
  🤘💾शिंगांचें चिन्न
  🤙💾म्हाका कॉल कर हात
  👈💾तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट
  👉💾तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट
  👆💾तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट
  🖕💾मदलें बोट
  👇💾तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट
  ☝️💾तर्जनी वयर दाखयता
  🫵💾पळोवप्याकडेन दाखोवपी बोट
  👍💾आखाणो वयर
  👎💾आखाणो सकयल
  💾उखलिल्ली मूठ
  👊💾पडपी मूठ
  🤛💾दाव्यान मारपी मूठ
  🤜💾उजव्यान मारपी मूठ
  👏💾ताळयो मारपी हात
  🙌💾उखलिल्ले हात
  🫶💾काळजाचो आकार केल्ले हात
  👐💾उकते हात
  🤲💾ओंजळ एकठांय
  🤝💾शेकहँड
  🙏💾जोडिल्ले हात
  ✍️💾बरोवपाचो हात
  💅💾नेल पॉलिश
  🤳💾सेल्फी
  💪💾फुगिल्ले बायसेप्स
  🦾💾यांत्रिक दंड
  🦿💾यांत्रिक पांय
  🦵💾पांय गात्र
  🦶💾पांय
  👂💾कान
  🦻💾आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान
  👃💾नाक
  🧠💾मेंदू
  🫀💾काळजाचे अवयव
  🫁💾फुफूस
  🦷💾दांत
  🦴💾हाड
  👀💾दोळे
  👁️💾दोळो
  👅💾जीभ
  👄💾तोंड
  🫦💾दातापोंदा धरील्लो ओंठ
  👶💾शिशु
  🧒💾भुरगें
  👦💾चलो
  👧💾चली
  🧑💾व्यक्ती
  👱💾व्यक्ती: पिंगशे केंस
  👨💾दादलो
  🧔💾व्यक्ती:खाड
  🧔‍♂️💾दादलो मनीस: खाड
  🧔‍♀️💾बायल मनीस: खाड
  👨‍🦰💾दादलो: तांबशें केंस
  👨‍🦱💾दादलो: कुरळे मुदयाळें केंस
  👨‍🦳💾दादलो: धवे केंस
  👨‍🦲💾दादलो: तकलो
  👩💾बायल
  👩‍🦰💾बायल: तांबशें केंस
  🧑‍🦰💾व्यक्ती: तांबशें केंस
  👩‍🦱💾बायल: कुरळे मुदयाळें केंस
  🧑‍🦱💾व्यक्ती: कुरळे मुदयाळें केंस
  👩‍🦳💾बायल: धवे केंस
  🧑‍🦳💾व्यक्ती: धवे केंस
  👩‍🦲💾बायल: तकलो
  🧑‍🦲💾व्यक्ती: तकलो
  👱‍♀️💾बायल : पिंगशे केंस
  👱‍♂️💾दादलो : पिंगशे केंस
  🧓💾जाणटो असो मनीस
  👴💾जाणटो मनीस
  👵💾जाणटी बायल
  🙍💾मनीस रागार जाता
  🙍‍♂️💾दादलो रागार जाता
  🙍‍♀️💾बायल रागार जाता
  🙎💾व्यक्ती पावट करता
  🙎‍♂️💾दादलो पावट करता
  🙎‍♀️💾बायल पावट करता
  🙅💾व्यक्ती ना असो हावभाव करता
  🙅‍♂️💾ना असो हावभाव करपी दादलो
  🙅‍♀️💾ना असो हावभाव करपी बायल
  🙆💾बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती
  🙆‍♂️💾बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो
  🙆‍♀️💾बरें आसा असो हावभाव करपी बायल
  💁💾बायर हात वयर काडटा
  💁‍♂️💾ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो
  💁‍♀️💾बायल हात वयर काडटा
  🙋💾व्यक्ती हात वयर काडटा
  🙋‍♂️💾दादलो हात वयर काडटा
  🙋‍♀️💾बायल हात उबारता
  🧏💾भेड्डो व्यक्ती
  🧏‍♂️💾भेड्डो मनीस
  🧏‍♀️💾भेड्डी बायल
  🙇💾व्यक्ती बागवता
  🙇‍♂️💾दादलो बागवता
  🙇‍♀️💾बायल बागवता
  🤦💾कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती
  🤦‍♂️💾कपलाचेर हात मारपी दादलो
  🤦‍♀️💾कपलाचेर हात मारपी बायल
  🤷💾खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती
  🤷‍♂️💾खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो
  🤷‍♀️💾खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल
  🧑‍⚕️💾भलायकी कर्मचारी
  👨‍⚕️💾दादलो भलायकी कर्मचारी
  👩‍⚕️💾बायल भलायकी कर्मचारी
  🧑‍🎓💾विद्यार्थी
  👨‍🎓💾दादलो विद्यार्थी
  👩‍🎓💾बायल विद्यार्थी
  🧑‍🏫💾शिक्षक
  👨‍🏫💾दादलो शिक्षक
  👩‍🏫💾बायल शिक्षक
  🧑‍⚖️💾न्यायाधीश
  👨‍⚖️💾दादलो न्यायाधीश
  👩‍⚖️💾बायल न्यायाधीश
  🧑‍🌾💾शेतकार
  👨‍🌾💾दादलो शेतकार
  👩‍🌾💾बायल शेतकान्न
  🧑‍🍳💾रांदपी
  👨‍🍳💾दादलो रांदपी
  👩‍🍳💾बायल रांदपी
  🧑‍🔧💾मॅकानीक
  👨‍🔧💾दादलो मॅकानीक
  👩‍🔧💾बायल मॅकानीक
  🧑‍🏭💾फॅक्ट्री कामगार
  👨‍🏭💾दादलो फॅक्ट्री कामगार
  👩‍🏭💾बायल फॅक्ट्री कामगार
  🧑‍💼💾कचेरेंतलो कर्मचारी
  👨‍💼💾दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी
  👩‍💼💾बायल कचेरेंतली कर्मचारी
  🧑‍🔬💾शास्त्रज्ञ
  👨‍🔬💾दादलो शास्त्रज्ञ
  👩‍🔬💾बायल शास्त्रज्ञ
  🧑‍💻💾तंत्रज्ञ
  👨‍💻💾दादलो तंत्रज्ञानी
  👩‍💻💾बायल तंत्रज्ञानी
  🧑‍🎤💾गायिका
  👨‍🎤💾दादलो गायक
  👩‍🎤💾बायल गायिका
  🧑‍🎨💾कलाकार
  👨‍🎨💾दादलो कलाकार
  👩‍🎨💾बायल कलाकार
  🧑‍✈️💾पायलट
  👨‍✈️💾दादलो पायलट
  👩‍✈️💾बायल पायलट
  🧑‍🚀💾ऍस्ट्रोनॉट
  👨‍🚀💾दादलो ऍस्ट्रोनॉट
  👩‍🚀💾बायल ऍस्ट्रोनॉट
  🧑‍🚒💾उजो पालवपी
  👨‍🚒💾दादलो उजोपालवपी
  👩‍🚒💾बायल उजो पालवपी
  👮💾पुलिस अधिकारी
  👮‍♂️💾दादलो पुलिस अधिकारी
  👮‍♀️💾बायल पुलिस अधिकारी
  🕵️💾गुप्तहेर
  🕵️‍♂️💾दादलो गुप्तहेर
  🕵️‍♀️💾बायल गुप्तहेर
  💂💾गार्ड
  💂‍♂️💾दादलो गार्ड
  💂‍♀️💾बायल गार्ड
  🥷💾निन्जा
  👷💾बांधकाम कामगार
  👷‍♂️💾दादलो बांधकाम कामगार
  👷‍♀️💾बायल बांधकाम कामगार
  🫅💾तकलेर मुगूट घाल्लो मनीस
  🤴💾राजकुंवर
  👸💾राजकुमारी
  👳💾फेटो मारिल्लो व्यक्ती
  👳‍♂️💾फेटो मारिल्लो दादलो
  👳‍♀️💾फेटो मारिल्ली बायल
  👲💾वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस
  🧕💾तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल
  🤵💾फात घातिल्लो व्यक्ती
  🤵‍♂️💾फात घातिल्लो दादलो
  🤵‍♀️💾फात घातिल्ली बायल
  👰💾वेल घातिल्ली व्यक्ती
  👰‍♂️💾वेल घातिल्लो दादलो
  👰‍♀️💾वेल घातिल्ली बायल
  🤰💾गुरवार बायल
  🫃💾गुरवार दिसपी दादलो
  🫄💾गुरवार मनीस
  🤱💾स्तन-पान
  👩‍🍼💾बायल बाळकाक दूद पाजता
  👨‍🍼💾दादलो बाळकाक दूद पिवयता
  🧑‍🍼💾व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता
  👼💾बाल परी
  🎅💾सांता क्लॉज
  🤶💾श्रीमती क्लॉज
  🧑‍🎄💾मॅक्स क्लॉज
  🦸💾सुपरहिरो
  🦸‍♂️💾दादलो सुपरहिरो
  🦸‍♀️💾बायल सुपरहिरो
  🦹💾सुपरविलन
  🦹‍♂️💾दादलो सुपरविलन
  🦹‍♀️💾बायल सुपरविलेन
  🧙💾जादूटोणो करपी
  🧙‍♂️💾जादूटोणो करपी दादलो
  🧙‍♀️💾जादूटोणो करपी बायल
  🧚💾परी
  🧚‍♂️💾दादलो परी
  🧚‍♀️💾बायल परी
  🧛💾पिशाच्च
  🧛‍♂️💾दादलो पिशाच्च
  🧛‍♀️💾बायल पिशाच्च
  🧜💾मत्स्यव्यक्ती
  🧜‍♂️💾मत्स्यदादलो
  🧜‍♀️💾मत्स्यकन्या
  🧝💾वनदेवता
  🧝‍♂️💾वनदेव
  🧝‍♀️💾वन देवी
  🧞💾जिनी
  🧞‍♂️💾दादलो जीन
  🧞‍♀️💾बायल जिनी
  🧟💾झोम्बी
  🧟‍♂️💾दादलो झोम्बी
  🧟‍♀️💾बायल झोम्बी
  🧌💾ट्रोल
  💆💾मसाज घेवपी व्यक्ती
  💆‍♂️💾मसाज घेवपी दादलो
  💆‍♀️💾मसाज घेवपी बायल
  💇💾केंस कातरून घेवपी व्यक्ती
  💇‍♂️💾केंस कातरून घेवपी दादलो
  💇‍♀️💾केंस कातरून घेवपी बायल
  🚶💾व्यक्ती चलता
  🚶‍♂️💾दादलो चलता
  🚶‍♀️💾बायल चलता
  🧍💾उबी राविल्ली व्यक्ती
  🧍‍♂️💾उबो राविल्लो दादलो
  🧍‍♀️💾उबी राविल्ली बायल
  🧎💾व्यक्ती दिमयेर बसला
  🧎‍♂️💾दिमी घालून बशिल्लो दादलो
  🧎‍♀️💾दिमी घालून बशिल्ली बायल
  🧑‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती
  👨‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन दादलो
  👩‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन बायल
  🧑‍🦼💾मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती
  👨‍🦼💾मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो
  👩‍🦼💾मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल
  🧑‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती
  👨‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो
  👩‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल
  🏃💾धांवपी व्यक्ती
  🏃‍♂️💾दादलो धांवता
  🏃‍♀️💾बायल धांवता
  💃💾बायल नाचता
  🕺💾दादलो नाचता
  🕴️💾सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां
  👯💾सोंश्यासारके कान घाल्ले लोक
  👯‍♂️💾सोंश्यासारके कान घाल्ले दादले
  👯‍♀️💾सोंश्यासारके कान घाल्ल्यो बायलो
  🧖💾वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती
  🧖‍♂️💾वाफेच्या कुडीतलो दादलो
  🧖‍♀️💾वाफेच्या कुडीतली बायल
  🧗💾चडपी व्यक्ती
  🧗‍♂️💾दादलो चडटा
  🧗‍♀️💾बायल चडटा
  🤺💾व्यक्ती तलवार चलयता
  🏇💾घोड्याची स्पर्धा
  ⛷️💾स्कीयर
  🏂💾स्नोबोर्डर
  🏌️💾व्यक्ती गोल्फ खेळटा
  🏌️‍♂️💾दादलो गोल्फ खेळटा
  🏌️‍♀️💾बायल गोल्फ खेळटा
  🏄💾व्यक्ती सर्फ करता
  🏄‍♂️💾दादलो सर्फ करता
  🏄‍♀️💾बायल सर्फ करता
  🚣💾व्यक्ती बोट व्हलयता
  🚣‍♂️💾दादलो बोट व्हलयता
  🚣‍♀️💾बायल बोट व्हलयता
  🏊💾व्यक्ती पेंवता
  🏊‍♂️💾दादलो पेंवता
  🏊‍♀️💾बायल पेंवता
  ⛹️💾व्यक्ती बॉल बावंस करता
  ⛹️‍♂️💾दादलो बॉल बावंस करता
  ⛹️‍♀️💾बायल बॉल बावंस करता
  🏋️💾व्यक्ती वजन उखलता
  🏋️‍♂️💾दादलो वजना उखलता
  🏋️‍♀️💾बायल वजनां उखलता
  🚴💾व्यक्ती सायकल चलयता
  🚴‍♂️💾दादलो सायकल चलयता
  🚴‍♀️💾बायल सायकल चलयता
  🚵💾व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता
  🚵‍♂️💾दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता
  🚵‍♀️💾बायल पर्वताचेर सायकल चलयता
  🤸💾कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती
  🤸‍♂️💾कोलनाड्यो मारपी दादलो
  🤸‍♀️💾कोलनाड्यो मारपी बायल
  🤼💾लोक मल्लयुध्द करतात
  🤼‍♂️💾दादल्यांचें मल्लयुध्द
  🤼‍♀️💾बायल मल्लयुध्द
  🤽💾व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा
  🤽‍♂️💾दादलो उदकात पोलो खेळटा
  🤽‍♀️💾बायल उदकात पोलो खेळटा
  🤾💾व्यक्ती हँडबॉल खेळटा
  🤾‍♂️💾दादलो हँडबॉल खेळटा
  🤾‍♀️💾बायल हँडबॉल खेळटा
  🤹💾व्यक्ती जगलिंग करता
  🤹‍♂️💾दादलो जगलिंग करता
  🤹‍♀️💾बायल जगलिंग
  🧘💾पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती
  🧘‍♂️💾पद्मासनांत बशिल्लो दादलो
  🧘‍♀️💾पद्मासनांत बशिल्ली बायल
  🛀💾न्हावपी व्यक्ती
  🛌💾खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती
  🧑‍🤝‍🧑💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक
  👭💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो
  👫💾बायल आनी दादलो हात धरून
  👬💾दादले एकमेकांचे हात धरून
  💏💾उमो
  👩‍❤️‍💋‍👨💾उमो: बायल, दादलो
  👨‍❤️‍💋‍👨💾उमो: दादलो, दादलो
  👩‍❤️‍💋‍👩💾उमो: बायल, बायल
  💑💾काळीज आसपी जोडपें
  👩‍❤️‍👨💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो
  👨‍❤️‍👨💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो
  👩‍❤️‍👩💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल
  👪💾कुटुंब
  👨‍👩‍👦💾कुटुंब: दादलो, बायल, चलो
  👨‍👩‍👧💾कुटुंब: दादलो, बायल, चली
  👨‍👩‍👧‍👦💾कुटुंब: दादलो, बायल, चली, चलो
  👨‍👩‍👦‍👦💾कुटुंब: दादलो, बायल, चलो, चलो
  👨‍👩‍👧‍👧💾कुटुंब: दादलो, बायल, चली, चली
  👨‍👨‍👦💾कुटुंब: दादलो, दादलो, चलो
  👨‍👨‍👧💾कुटुंब: दादलो, दादलो, चली
  👨‍👨‍👧‍👦💾कुटुंब: दादलो, दादलो, चली, चलो
  👨‍👨‍👦‍👦💾कुटुंब: दादलो, दादलो, चलो, चलो
  👨‍👨‍👧‍👧💾कुटुंब: दादलो, दादलो, चली, चली
  👩‍👩‍👦💾कुटुंब: बायल, बायल, चलो
  👩‍👩‍👧💾कुटुंब: बायल, बायल, चली
  👩‍👩‍👧‍👦💾कुटुंब: बायल, बायल, चली, चलो
  👩‍👩‍👦‍👦💾कुटुंब: बायल, बायल, चलो, चलो
  👩‍👩‍👧‍👧💾कुटुंब: बायल, बायल, चली, चली
  👨‍👦💾कुटुंब: दादलो, चलो
  👨‍👦‍👦💾कुटुंब: दादलो, चलो, चलो
  👨‍👧💾कुटुंब: दादलो, चली
  👨‍👧‍👦💾कुटुंब: दादलो, चली, चलो
  👨‍👧‍👧💾कुटुंब: दादलो, चली, चली
  👩‍👦💾कुटुंब: बायल, चलो
  👩‍👦‍👦💾कुटुंब: बायल, चलो, चलो
  👩‍👧💾कुटुंब: बायल, चली
  👩‍👧‍👦💾कुटुंब: बायल, चली, चलो
  👩‍👧‍👧💾कुटुंब: बायल, चली, चली
  🗣️💾उलोवपी तकली
  👤💾काळी आकृती
  👥💾काळी आकृती २
  🫂💾लोक वेंग मारतात
  👣💾पावलांचे ठशे
  🐵 जनावरां आनी सैम हांचो आस्पाव जाता
  🐵💾माकडाचो चेरो
  🐒💾माकोड
  🦍💾गोरिला
  🦧💾ओरंगुटन
  🐶💾कुत्र्याचो चेरो
  🐕💾कुत्रो
  🦮💾गायड कुत्रो
  🐕‍🦺💾सेवा कुत्रो
  🐩💾पुडल
  🐺💾लांडगो
  🦊💾कोलो
  🦝💾रॅकून
  🐱💾माजरा चेरो
  🐈💾माजर
  🐈‍⬛💾काळें माजर
  🦁💾शींव
  🐯💾वाघाचो चेरो
  🐅💾वाघ
  🐆💾बिबटो
  🐴💾घोड्या चेरो
  🫎💾मूस हरण
  🫏💾गाढव
  🐎💾घोडो
  🦄💾एकशिंगी
  🦓💾झेब्रा
  🦌💾हरण
  🦬💾गवो रेडो
  🐮💾गाये चेरो
  🐂💾बैल
  🐃💾उदकातली म्हस
  🐄💾गाय
  🐷💾दुकरा चेरो
  🐖💾दुकर
  🐗💾रानदुकर
  🐽💾दुकरा नाक
  🐏💾मेंढो
  🐑💾मेंढी
  🐐💾बोकडी
  🐪💾उंट
  🐫💾दोन मदारींचो उंट
  🦙💾लामा
  🦒💾जिराफ
  🐘💾हत्ती
  🦣💾भीमगज
  🦏💾गेंडो
  🦛💾पाणघोडो
  🐭💾हुंदराचें तोंड
  🐁💾हुंदीर
  🐀💾कोळहुंदिर
  🐹💾हॅमस्टर
  🐰💾सोंश्याचो चेरो
  🐇💾सोंसो
  🐿️💾चिपमंक
  🦫💾बीवर
  🦔💾साळींदर
  🦇💾वागोळें
  🐻💾वास्वेल
  🐻‍❄️💾ध्रुवीय वांस्वेल
  🐨💾कोआला
  🐼💾पांडा
  🦥💾स्लोथ
  🦦💾पाणमाजर
  🦨💾स्कंक
  🦘💾कांगारू
  🦡💾बॅजर
  🐾💾पंजाचे ठशे
  🦃💾टर्की
  🐔💾कोमी
  🐓💾कोमो
  🐣💾ल्हान कोमयेपिलां
  🐤💾कोमये पिल
  🐥💾मुखार पळोवपी कोमये पिल
  🐦💾सुकणें
  🐧💾पेंग्वीन
  🕊️💾पारवो
  🦅💾गरुड
  🦆💾बदक
  🦢💾हंस
  🦉💾घुबड
  🦤💾डोडो
  🪶💾पाखां
  🦩💾फ्लेमिंगो
  🦚💾मोर
  🦜💾पोपट
  🪽💾पांखें
  🐦‍⬛💾black bird*
  🪿💾हंस पक्षी
  🐸💾बेबुक
  🐊💾मानगें
  🐢💾कासव
  🦎💾पाल
  🐍💾जिवाणें
  🐲💾ड्रॅगोन चेरो
  🐉💾ड्रॅगोन
  🦕💾सौरोपॉड
  🦖💾टी-रॅक्स
  🐳💾उदकाचो फवारो सोडपी देवमासो
  🐋💾देवमासो
  🐬💾डोल्फीन
  🦭💾सील
  🐟💾नुस्तें
  🐠💾उष्णकटीबंधातलें नुस्तें
  🐡💾ब्लोफीश
  🦈💾मोरी
  🐙💾ऑक्टोपस
  🐚💾चक्राकार शंख
  🪸💾पोवळें
  🪼💾जॅलीफिश
  🐌💾गोगलगाय
  🦋💾फुलपाखरुं
  🐛💾भिकूण
  🐜💾मूय
  🐝💾म्होंवामूस
  🪲💾बीटल
  🐞💾बायल बीटल
  🦗💾नाकतोडो
  🪳💾जल्लो
  🕷️💾मावली
  🕸️💾कोळ्याचें जाळें
  🦂💾विचू
  🦟💾जळार
  🪰💾मूस
  🪱💾किडो
  🦠💾मायक्रोब
  💐💾गुच्छ
  🌸💾जास्वंद कळी
  💮💾धवें फूल
  🪷💾कमळ
  🏵️💾फूल
  🌹💾गुलाब
  🥀💾बाविल्लें फूल
  🌺💾दसणीफूल
  🌻💾सुर्यफूल
  🌼💾फुलप
  🌷💾टुलिप
  🪻💾हायसिंथ
  🌱💾बियो
  🪴💾कुंडीतलें रोप
  🌲💾सदाबहार झाड
  🌳💾पानझडी झाड
  🌴💾भिल्लाचें झाड
  🌵💾निवलकाणी
  🌾💾भाताचें कणस
  🌿💾रोप
  ☘️💾शॅमरॉक
  🍀💾चार पानाचो पर्ण
  🍁💾मॅपल पान
  🍂💾गळुन पडपी पान
  🍃💾वाऱ्यार हालपी पान
  🪹💾मेकळो घोंटेर
  🪺💾तातीं आशिल्लो घोंटेर
  🍎 जेवण आनी पेय पदार्थ
  🍄💾अळमी
  🍇💾द्राक्षां
  🍈💾चिबूड
  🍉💾काळींग
  🍊💾तोरींग
  🍋💾लिंबू
  🍌💾केळे
  🍍💾अनस
  🥭💾आंबो
  🍎💾तांबडें सफरचंद
  🍏💾पाचवें सफरचंद
  🍐💾पियर
  🍑💾पिच
  🍒💾चेरी
  🍓💾स्ट्रॉबेरी
  🫐💾ब्लूबेरी
  🥝💾किवी फळ
  🍅💾तोमाट
  🫒💾ओलिव्ह
  🥥💾नाल्ल
  🥑💾अवोकाडो
  🍆💾वायंगें
  🥔💾बटाट
  🥕💾गाजर
  🌽💾मक्याचें कणस
  🌶️💾तारवटी मिरसांग
  🫑💾ढब्बू मिरसांग
  🥒💾तवशें
  🥬💾पाले भाजी
  🥦💾ब्रोकोली
  🧄💾लसूण
  🧅💾कांदो
  🥜💾भिकणां
  🫘💾हळसांदे
  🌰💾शेंगाबियो
  🫚💾आलें
  🫛💾मटाराची सांग
  🍞💾पाव
  🥐💾क्रोयसांट
  🥖💾बगेटी पाव
  🫓💾सपाटपाव
  🥨💾प्रिट्झेल
  🥯💾बागेल
  🥞💾पॅनकेक
  🧇💾वॅफल
  🧀💾चिज वेज
  🍖💾हाडाचेर मास
  🍗💾कोमयेचो पाय
  🥩💾मासाचो कुडको
  🥓💾बेकन
  🍔💾हॅमबर्गर
  🍟💾फ्रेंच फ्राय
  🍕💾पिझ्झा
  🌭💾हॉट डॉग
  🥪💾सँडविच
  🌮💾टाको
  🌯💾बुरिटो
  🫔💾टमाले
  🥙💾भरिल्लो सपाटपाव
  🧆💾फालाफेल
  🥚💾तातीं
  🍳💾रांदता
  🥘💾अन्नाचो शॅलो पॅन
  🍲💾अन्नाची कायल
  🫕💾फाँड्यु
  🥣💾कुलेर आनी वाटी
  🥗💾पाचवो सलाद
  🍿💾पॉपकॉर्न
  🧈💾लोणी
  🧂💾मीठ
  🥫💾कॅनातलें अन्न
  🍱💾बँटो बॉक्स
  🍘💾तांदळाचो वडो
  🍙💾शिताची उंडी
  🍚💾शीत
  🍛💾हुमण शीत
  🍜💾वाफायिल्लें शीत
  🍝💾स्पागेटी
  🍠💾तळिल्लें कणंग
  🍢💾ओडेन
  🍣💾सुशी
  🍤💾तळिल्ले सुंगट
  🍥💾मदीं वर्तुळाची सजावट आसपी नुस्त्याचो केक
  🥮💾चंद्राकार केक
  🍡💾डांगो
  🥟💾डम्पलिंग
  🥠💾फॉर्च्युन कुकी
  🥡💾टेकआवट बॉक्स
  🦀💾कुल्ली
  🦞💾सांगट
  🦐💾सुंगट
  🦑💾माणकी
  🦪💾शिनाणें
  🍦💾सॉफ्ट आयस क्रीम
  🍧💾शेव्ड आयस
  🍨💾आयस क्रीम
  🍩💾डोनट
  🍪💾कुकी
  🎂💾वाडदिसाचो केक
  🍰💾ल्हान केक
  🧁💾कपकेक
  🥧💾पाय
  🍫💾चॉकलेट बार
  🍬💾कँडी
  🍭💾लॉलिपॉप
  🍮💾कस्टर्ड
  🍯💾म्होंवाचें आयदन
  🍼💾शिशूची बाटली
  🥛💾दुदाचो ग्लास
  💾मादक पेयां
  🫖💾च्याचें आयदन
  🍵💾हँडल नाशिल्लें च्याचें कप
  🍶💾भरणी
  🍾💾पोपिंग कॉर्क आसपी बाटली
  🍷💾वायनाचो ग्लास
  🍸💾कॉकटेल ग्लास
  🍹💾उष्णकटीबंधीय पिणें
  🍺💾बीयराचें मग
  🍻💾चियर्स करपी बियराचीं मगां
  🥂💾चियर्साचे ग्लास
  🥃💾टंब्लर ग्लास
  🫗💾ग्लासातल्यान वतपी द्रव
  🥤💾स्ट्रॉ आसपी कप
  🧋💾वाफ येवपी च्या
  🧃💾पेय बॉक्स
  🧉💾मातयेची हांडी
  🧊💾बर्फ
  🥢💾चॉपस्टिक्स
  🍽️💾बश्शे सयत काटो आनी सुरी
  🍴💾काटो आनी सुरी
  🥄💾कुलेर
  🔪💾रांदची सुरी
  🫙💾आंचांव
  🏺💾एम्फोरा
  🌍 भोंवडी आनी सुवाती
  🌍💾युरोप-आफ्रिका दाखोवपी विश्वगोल
  🌎💾अमेरीका दाखोवपी विश्वगोल
  🌏💾आशिया-ऑस्ट्रेलिया दाखोवपी विश्वगोल
  🌐💾यामेयातर वृत्त दाखोवपी विश्वगोल
  🗺️💾जगातलो नकसो
  🗾💾जपानचो नकसो
  🧭💾कम्पास
  🏔️💾बर्फा-च्छादीत पर्वत
  ⛰️💾पर्वत
  🌋💾ज्वालामुखी
  🗻💾मावंट फुजी
  🏕️💾छावणी
  🏖️💾बिचाचेर सत्री आसा
  🏜️💾वाळवंट
  🏝️💾वाळवंटीय जुवें
  🏞️💾राष्ट्रीय उद्यान
  🏟️💾स्टेडियम
  🏛️💾क्लासिकल ईमारत
  🏗️💾ईमारत बांधकाम
  🧱💾चिरो
  🪨💾फातोर
  🪵💾लाकूड
  🛖💾खोप
  🏘️💾घरां
  🏚️💾बेढव घर
  🏠💾घर
  🏡💾पोरसूं आशिल्लें घर
  🏢💾कचेरेची ईमारत
  🏣💾जपानी टपाल कचेरी
  🏤💾टपाल कचेरी
  🏥💾ऑश्पिताल
  🏦💾बँक
  🏨💾हॉटेल
  🏩💾मोगाळ हॉटेल
  🏪💾सोयीचें दुकान
  🏫💾शाळा
  🏬💾विभागीय पसरो
  🏭💾कारखानो
  🏯💾जपानी घर
  🏰💾युरोपियन घर
  💒💾लग्न
  🗼💾टोकयो टॉवर
  🗽💾स्वतंत्रदेवतेचो पुतळो
  💾चर्च
  🕌💾मश्जीद
  🛕💾हिंदु देवुळ
  🕍💾सिनेगोग
  ⛩️💾शिंतो मंदीर
  🕋💾काबा
  💾झरो
  💾तंबू
  🌁💾धुकाळ
  🌃💾नखेत्रांची रात
  🏙️💾शारीवाठार
  🌄💾पर्वता फाटलो सुर्योदय
  🌅💾सुर्योदय
  🌆💾फातोड्डेवयलो शारीवाठार
  🌇💾सुर्यास्त
  🌉💾रातचो पुल
  ♨️💾उष्ण गीम
  🎠💾शर्यतीचो घोडो
  🛝💾घसरगुंडी
  🎡💾जात्रेतलें चाक
  🎢💾रोलर कोस्टर
  💈💾म्हाला खांबो
  🎪💾सर्कसीचो तंबू
  🚂💾लोकोमोटीव
  🚃💾रेल्वे कार
  🚄💾उच्च वेगाची ट्रेन
  🚅💾बुलेट ट्रेन
  🚆💾ट्रेन
  🚇💾मॅट्रो
  🚈💾लायट रेल
  🚉💾स्टेशन
  🚊💾ट्राम
  🚝💾मोनोरेल
  🚞💾पर्वतीय रेल्वे
  🚋💾ट्रॉम कार
  🚌💾बस
  🚍💾येवपी बस
  🚎💾ट्रॉलीबस
  🚐💾मिनीबस
  🚑💾ऍम्ब्युलन्स
  🚒💾उज्या इंजिन
  🚓💾पोलिस कार
  🚔💾येवपी पॉलिसांची कार
  🚕💾टॅक्सी
  🚖💾येवपी टॅक्सी
  🚗💾ऑटोमोबायल
  🚘💾येवपी ऑटोमोबायल
  🚙💾क्रीडा उपेगाचें वाहन
  🛻💾पिकअप ट्रक
  🚚💾डिलिवरी ट्रक
  🚛💾आर्टिकुलेटेड लॉरी
  🚜💾ट्रॅक्टर
  🏎️💾शर्यतीची कार
  🏍️💾मोटरसायकल
  🛵💾मोटर स्कुटर
  🦽💾मॅन्युअल व्हीलचॅर
  🦼💾मोटोरायझ्ड व्हीलचॅर
  🛺💾ऑटो रिक्षा
  🚲💾बायसिकल
  🛴💾किक स्कुटर
  🛹💾स्केटबोर्ड
  🛼💾रोलर स्केट
  🚏💾बस स्थानक
  🛣️💾मोटोरवे
  🛤️💾रेल्वे ट्रॅक
  🛢️💾तेलाचें पिंप
  💾इंधनाचो पंप
  🛞💾चाक
  🚨💾पॉलिस कार दिवो
  🚥💾आडवो येरादारी दिवो
  🚦💾उबो येरादारीचो दिवो
  🛑💾थांबपाचें चिन्न
  🚧💾बांधकाम
  💾नांगर
  🛟💾तरंगते चक्र
  💾सफरजहाज
  🛶💾व्हडें
  🚤💾वेगबोट
  🛳️💾प्रवासी जहाज
  ⛴️💾फेरी
  🛥️💾मोटोर बोट
  🚢💾जहाज
  ✈️💾विमान
  🛩️💾ल्हान विमान
  🛫💾हवाई विभाग
  🛬💾विमान आगमन
  🪂💾पॅराशुट
  💺💾सीट
  🚁💾हॅलिकॉप्टर
  🚟💾हुमकळपी रेल्वे
  🚠💾पर्वत केबलवे
  🚡💾एरियल ट्रॉमवे
  🛰️💾उपग्रह
  🚀💾रॉकेट
  🛸💾उडण तश्करी
  🛎️💾बॅलहोप बेल
  🧳💾सामायन
  💾आवरग्लास जालें
  💾आवरग्लास जावंक ना
  💾घड्याळ
  💾इशारतीचें घड्याळ
  ⏱️💾स्टॉपवॉच
  ⏲️💾वेळ घड्याळ
  🕰️💾मँटेलपीस घड्याळ
  🕛💾बारा वरां
  🕧💾साडे-बारा
  🕐💾एक वर
  🕜💾देड
  🕑💾दोन वरां
  🕝💾अडेज
  🕒💾तीन वरां
  🕞💾साडे-तीन
  🕓💾चार वरां
  🕟💾साडे-चार
  🕔💾पांच वरां
  🕠💾साडे-पाच
  🕕💾स वरां
  🕡💾साडे - स
  🕖💾सात वरां
  🕢💾साडे-सात
  🕗💾आठ वरां
  🕣💾साडे-आठ
  🕘💾णव वरां
  🕤💾साडे-णव
  🕙💾धा वरां
  🕥💾साडे-धा
  🕚💾इकरा वरां
  🕦💾साडे-इकरा
  🌑💾अमास
  🌒💾वाडट्या चंद्रकळेची चंद्रकोर
  🌓💾उमाशेउपरांतच्या पंद्रशीचें पयले चार दिस
  🌔💾वाडट्या चंद्रकळेचो अर्दचंद्र
  🌕💾पुनव
  🌖💾उणावपी चंद्रकळेचो अर्दचंद्र
  🌗💾पुनवेउपरांतच्या पंद्रशीचें निमाणें चार दिस
  🌘💾उणावपी चंद्रकळेची चंद्रकोर
  🌙💾चंद्रकोर
  🌚💾अमाशेच्या चंद्राचो चेरो
  🌛💾पयल्या पंदरशीच्या चंद्राचो चेरो
  🌜💾निमाण्या पंदरशीच्या चंद्राचो चेरो
  🌡️💾थर्मोमीटर
  ☀️💾सुर्य
  🌝💾पुनवेच्या चंद्राचो चेरो
  🌞💾सुर्याचो चेरो
  🪐💾वलय आसपी गिरो
  💾नखेत्र
  🌟💾मिणमिणपी नखेत्र
  🌠💾पडपी नखेत्र
  🌌💾दूद गंगा
  ☁️💾ढग
  💾ढगा आडचो सुर्य
  ⛈️💾गडगड आनी पावसाचे ढग
  🌤️💾ल्हान ढगा आडचो सुर्य
  🌥️💾व्हडल्या ढगा आडचो सुर्य
  🌦️💾पावसाच्या ढगा आडचो सुर्य
  🌧️💾पावसाचो ढग
  🌨️💾हीम ढग
  🌩️💾विजांचो ढग
  🌪️💾टोर्नाडो
  🌫️💾धुकें
  🌬️💾वा-याचो चेरो
  🌀💾चक्रीवादळ
  🌈💾इंद्रधोणू
  🌂💾धांपिल्ली सत्री
  ☂️💾सत्री
  💾पावसाचे थेंबें आसपी सत्री
  ⛱️💾जमनीचेर सत्री
  💾उच्च दाब
  ❄️💾हिम पावस
  ☃️💾हिममानव
  💾हिमा शिवाय हिममानव
  ☄️💾धुमकेतू
  🔥💾उजो
  💧💾थेंबो
  🌊💾उदकाचो तरंग
  🎃 कृती
  🎃💾जॅक-ओ-लॅन्टर्न
  🎄💾नाताळाचें झाड
  🎆💾फोग मारप
  🎇💾ठिणग्यो
  🧨💾फोगेट
  💾ठिणगी काडपी
  🎈💾बोमाडो
  🎉💾पार्टी पोपर
  🎊💾कॉन्फेटी बॉल
  🎋💾तानाबाटा झाड
  🎍💾देवदार सजावट
  🎎💾जपानी बावल्यो
  🎏💾कार्प स्ट्रिमेर
  🎐💾विंड चायम
  🎑💾चंद्र पळोवपाचो सुवाळो
  🧧💾तांबडें एन्वालॉप
  🎀💾रिबीन
  🎁💾गुठलायिल्ली भेट
  🎗️💾स्मरण रिबीन
  🎟️💾प्रवेश तिकेटी
  🎫💾तिकेट
  🎖️💾लस्करी पदक
  🏆💾करंडक
  🏅💾क्रीडा पदकां
  🥇💾1ल्या सुवातेचें पदक
  🥈💾2ऱ्या सुवातेचें पदक
  🥉💾3ऱ्या सुवातेचें पदक
  💾सोकर बॉल
  💾बेसबॉल
  🥎💾सॉफ्टबॉल
  🏀💾बास्केटबॉल
  🏐💾वॉलिबॉल
  🏈💾अमेरिकन फूटबॉल
  🏉💾रुग्बी फूटबॉल
  🎾💾टेनिस
  🥏💾गोळा फेक
  🎳💾बॉलिंग
  🏏💾क्रिकेट खेळ
  🏑💾फिल्ड हॉकी
  🏒💾आयस हॉकी
  🥍💾लॅक्रोसे
  🏓💾पिंग पोंग
  🏸💾बॅडमिंटन
  🥊💾बॉक्सींग मोजे
  🥋💾मार्शल आर्ट्स युनिफॉर्म
  🥅💾गोल जाळी
  💾बुराकांत बावटो
  ⛸️💾आयस स्केट
  🎣💾नुस्त्याचो गरो
  🤿💾डायविंग मास्क
  🎽💾धांवपी शर्ट
  🎿💾स्काय्स
  🛷💾स्लेड
  🥌💾कर्लिंग स्टोन
  🎯💾थेट टप्पो
  🪀💾यो यो
  🪁💾पतंग
  🔫💾पिस्तुल
  🎱💾पूल 8 बॉल
  🔮💾क्रिस्टल बॉल
  🪄💾जादुची काडी
  🎮💾व्हिडियो गेम
  🕹️💾जॉयस्टिक
  🎰💾स्लॉट मशीन
  🎲💾खेळा गडगडो
  🧩💾कुवाडें कुडको
  🧸💾टेडी बियर
  🪅💾पिनाटा
  🪩💾चकचकीत आरशांचो गुळो
  🪆💾नेस्टींग डॉल्स
  ♠️💾स्पेड सूट
  ♥️💾हार्ट सूट
  ♦️💾डायमंड सूट
  ♣️💾क्लब सूट
  ♟️💾बुध्दीबळाचो पट
  🃏💾जोकर
  🀄💾महजोंग तांबडो ड्रेगॉन
  🎴💾फूल खेळपा पत्ते
  🎭💾सादरीकरण कला
  🖼️💾चौकटीतलें चित्र
  🎨💾कला फळो
  🧵💾धागो
  🪡💾शिंवपाची सुय
  🧶💾दोर
  🪢💾गाठ
  👓 वस्तू
  👓💾ओक्ल
  🕶️💾सनग्लास
  🥽💾गॉगल्स
  🥼💾लॅब कोट
  🦺💾सुरक्षेचो कोट
  👔💾नेकटाय
  👕💾टी-शर्ट
  👖💾जीन्स
  🧣💾स्कार्फ
  🧤💾हातमोजे
  🧥💾कोट
  🧦💾मेय
  👗💾पोशेग
  👘💾किमोनो
  🥻💾साडी
  🩱💾एक-पीस स्विमसुट
  🩲💾ब्रिफ्स
  🩳💾शॉर्ट्स
  👙💾बिकिनी
  👚💾बायलांचे कपडे
  🪭💾हातघडीयेचो पंखो
  👛💾पर्स
  👜💾हँडबॅग
  👝💾क्लच बॅग
  🛍️💾शॉपिंग बॅगां
  🎒💾बॅकपॅक
  🩴💾टोंग सँडल
  👞💾दादल्याचे जोतें
  👟💾धांवपाचे शूज
  🥾💾हायकींग बूट
  🥿💾सपाट जोतें
  👠💾चड हिलाचें जोतें
  👡💾बायलांचे सँडल
  🩰💾बॅले शूज
  👢💾बायलांचे बूट
  🪮💾केसांत माळपाची फणी
  👑💾मुकुट
  👒💾बायलांचें हॅट
  🎩💾टॉप हॅट
  🎓💾पदवी कॅप
  🧢💾बिल्ड कॅप
  🪖💾लस्करी हेल्मेट
  ⛑️💾बचाव कामगाराचें हेल्मेट
  📿💾जपाची माळ
  💄💾लिपस्टिक
  💍💾मुदी
  💎💾जवाहीर
  🔇💾मोनो स्पिकर
  🔈💾कमी आवाजाचो स्पिकर
  🔉💾मध्यम आवाजाचो स्पिकर
  🔊💾उच्च आवाजाचो स्पिकर
  📢💾लाउडस्पिकर
  📣💾मेगाफोन
  📯💾पोस्टल हॉर्न
  🔔💾घांट
  🔕💾स्लॅश मारिल्ली घांट
  🎼💾संगाताचो स्वर
  🎵💾संगीताचे स्वर
  🎶💾संगीताचे स्वर ३
  🎙️💾स्टुडियो मायक्रोफोन
  🎚️💾पातळी स्लायडर
  🎛️💾नियंत्रण बटण
  🎤💾मायक्रोफोन
  🎧💾हेडफोन
  📻💾रेडियो
  🎷💾सॅक्सोफोन
  🪗💾अकोर्डियन
  🎸💾गिटार
  🎹💾संगीताचो किबोर्ड
  🎺💾ट्रम्पेट
  🎻💾वायोलिन
  🪕💾बँजो
  🥁💾धोल
  🪘💾मृदंग
  🪇💾माराकास
  🪈💾बांसरी
  📱💾मोबायल फोन
  📲💾बाण आसपी मोबायल फोन
  ☎️💾टेलिफोन
  📞💾टेलिफोन रिसिव्हर
  📟💾पेजर
  📠💾फॅक्स मशीन
  🔋💾बॅटरी
  🪫💾बॅटरी उणी
  🔌💾विजेचो प्लग
  💻💾लॅपटॉप
  🖥️💾डॅस्कटॉप संगणक
  🖨️💾मुद्रक
  ⌨️💾किबोर्ड
  🖱️💾संगणक मावस
  🖲️💾ट्रॅकबॉल
  💽💾संगणक डिस्क
  💾💾फ्लॉपी डिस्क
  💿💾ऑप्टिकल डिस्क
  📀💾डीवीडी
  🧮💾अबास्कस
  🎥💾मुव्ही कॅमेरा
  🎞️💾फिल्म चौकट
  📽️💾फिल्म प्रॉजॅक्टर
  🎬💾क्लेपर बोर्ड
  📺💾दूरदर्शन
  📷💾कॅमेरा
  📸💾फ्लॅश आसपी कॅमेरा
  📹💾व्हिडियो कॅमेरा
  📼💾व्हिडियोकॅसेट
  🔍💾दाव्यान पळोवपी मॅग्नीफाईंग ग्लास
  🔎💾उजव्यान पळोवपी मॅग्नीफाईंग ग्लास
  🕯️💾मेणवाक
  💡💾लायटीचो दिवो
  🔦💾फ्लॅशलायट
  🏮💾तांबड्या पेपराचो कंदील
  🪔💾दिया दिवो
  📔💾शृंगारक कवरा सयत चोपडी
  📕💾धांपिल्लें पुस्तक
  📖💾उकतें पुस्तक
  📗💾पाचवें पुस्तक
  📘💾निळें पुस्तक
  📙💾लारांजी पुस्तक
  📚💾पुस्तकां
  📓💾चोपडी
  📒💾लेजर
  📃💾दोडिल्लें पान
  📜💾स्क्रोल
  📄💾वयर पळोवपी पान
  📰💾खबरापत्र
  🗞️💾गुठलायिल्लें खबरापत्र
  📑💾बूकमार्क टॅब्स
  🔖💾बूकमार्क
  🏷️💾लेबल
  💰💾पयशांची बॅग
  🪙💾नाणे
  💴💾येन बँकनोट
  💵💾डॉलर
  💶💾युरो बंँकनोट
  💷💾पावंड बँकनोट
  💸💾पाखां आसपी पयशे
  💳💾क्रेडिट कार्ड
  🧾💾पावती
  💹💾येन सयत वाडपी तकटो
  ✉️💾एन्वालॉप
  📧💾ईमेल
  📨💾येवपी एन्वालॉप
  📩💾बाण आसपी एन्वालॉप
  📤💾आवटबॉक्स ट्रे
  📥💾इनबॉक्स ट्रे
  📦💾पॅकेज
  📫💾उबारिल्ल्या बावट्या सयत धांपिल्लें मेलबॉक्स
  📪💾देंवयल्ल्या बावट्या सयत धांपिल्लें मेलबॉक्स
  📬💾उबारिल्ल्या बावट्यासयत उगडिल्लें मेलबॉक्स
  📭💾देंवयल्ल्या बावट्या सयत उकतें मेलबॉक्स
  📮💾पोस्टबॉक्स
  🗳️💾मतां सयत मतदान पेटी
  ✏️💾पेन्सिल
  ✒️💾काळें नीब
  🖋️💾फाउटेन पॅन
  🖊️💾पॅन
  🖌️💾रंगब्रश
  🖍️💾क्रेयॉन
  📝💾मेमो
  💼💾ब्रिफकेस
  📁💾फायल फोल्डर
  📂💾फायल फोल्डर उगडचो
  🗂️💾कार्ड इंडेक्स डिवायडर
  📅💾दिनदर्शिका
  📆💾तारीख दाखोवपी दिनदर्शिका
  🗒️💾नोंदपट्टी
  🗓️💾नोंदपट्टी दिनदर्शिका
  📇💾कार्ड इंडेक्स
  📈💾चार्ट वाडटा
  📉💾चार्ट देंवता
  📊💾बार तकटो
  📋💾क्लिपबोर्ड
  📌💾पुशपीन
  📍💾वांटकुळी पुशपीन
  📎💾पेपरक्लिप
  🖇️💾लिंक्ड पेपरक्लिप
  📏💾सरळ पट्टी
  📐💾त्रिकोणी पट्टी
  ✂️💾कातरी
  🗃️💾कार्ड फायल ब़ॉक्स
  🗄️💾फायल कॅबिनेट
  🗑️💾कोयराबालदी
  🔒💾लॉक केल्लें
  🔓💾लॉक करूंक नाशिल्लें
  🔏💾पॅनान लॉक जालें
  🔐💾कि सयत लॉक केलां
  🔑💾चावी
  🗝️💾पोरणी चावी
  🔨💾घण
  🪓💾कु-हाड
  ⛏️💾पिकास
  ⚒️💾खोरें आनी पिकास
  🛠️💾घण आनी तिरपणी
  🗡️💾खंजीर
  ⚔️💾छेदक तलवारी
  💣💾बाँब
  🪃💾बुमरंग
  🏹💾बाण आनी धनुश्य
  🛡️💾ढाल
  🪚💾खरवत
  🔧💾तिरपणी
  🪛💾स्क्रुड्रायवर
  🔩💾नट आनी बोल्ट
  ⚙️💾गियर
  🗜️💾क्लॅम्प
  ⚖️💾तागडी
  🦯💾प्रोबिंग केन
  🔗💾लिंक
  ⛓️💾साखळ्यो
  🪝💾हूक
  🧰💾साधनबॉक्स
  🧲💾चुंबक
  🪜💾निसण
  ⚗️💾अलेम्बिक
  🧪💾टेस्ट ट्युब
  🧫💾पेट्री डीश
  🧬💾डीएनए
  🔬💾मायक्रोस्कोप
  🔭💾दुर्बिण
  📡💾उपगिरो एण्टेना
  💉💾सिरिंज
  🩸💾रक्ताचो थेंबो
  💊💾गुळी
  🩹💾चिकट बँडेज
  🩼💾कुबडी
  🩺💾स्थेथोस्कोप
  🩻💾एक्सरे
  🚪💾दार
  🛗💾एलिवेटर
  🪞💾आरसो
  🪟💾जनेल
  🛏️💾खाट
  🛋️💾कोच आनी लॅम्प
  🪑💾कदेल
  🚽💾टॉयलेट
  🪠💾प्लंगर
  🚿💾शोवर
  🛁💾बाथटब
  🪤💾उंदराचें जाळें
  🪒💾कातर
  🧴💾लोशन बाटली
  🧷💾सेफ्टी पिन
  🧹💾सान्न
  🧺💾बास्केट
  🧻💾पेपराची गुंडाळी
  🪣💾बालदी
  🧼💾साबण
  🫧💾बोमाडे
  🪥💾टूथब्रश
  🧽💾स्पाँज
  🧯💾उजो पालोवपी
  🛒💾शॉपिंग कार्ट
  🚬💾सिगारेट
  ⚰️💾कॉफीन
  🪦💾हेडस्टोन
  ⚱️💾अस्थी
  🧿💾नजर ताईत
  🪬💾हमसा
  🗿💾मोआय पुतळे
  🪧💾पाटी
  🪪💾ओळखपत्र
  🏧 चिन्नां आनी चिन्नां
  🏧💾एटीएम चिन्न
  🚮💾लिटर इन बिन चिन्न
  🚰💾पियेवपाचें उदक
  💾व्हीलचक्र चिन्न
  🚹💾दादल्याची मुतरी
  🚺💾बायलांची मुतरी
  🚻💾रेस्टरूम
  🚼💾शिशू चिन्न
  🚾💾उदकाचो नळ
  🛂💾पारपत्र नियंत्रण
  🛃💾कस्टम्स
  🛄💾बॅगेज दावो
  🛅💾उरिल्लें सामान
  ⚠️💾शिटकावणी
  🚸💾चिल्ड्रेन क्रॉसिंग
  💾प्रवेश ना
  🚫💾प्रतिबंधीत
  🚳💾सायकली ना
  🚭💾धुम्रपान ना
  🚯💾लिटरींग ना
  🚱💾पियेवपाचें न्हय अशें उदक
  🚷💾पादचारी न्हय
  📵💾मोबायल फोन ना
  🔞💾अठरा वर्सां खाला कोण ना
  ☢️💾रेडियोएक्टिव
  ☣️💾बायोहजार्ड
  ⬆️💾वयर बाण
  ↗️💾वयर-उजवो बाण
  ➡️💾उजवो बाण
  ↘️💾सकयल-उजवो बाण
  ⬇️💾सकयल बाण
  ↙️💾सकयल-दावो बाण
  ⬅️💾दावो बाण
  ↖️💾वयर-दावो बाण
  ↕️💾वयर-सकयल बाण
  ↔️💾दावो - उजवो बाण
  ↩️💾उजवो बाण दाव्यान वळा
  ↪️💾दावो बाण उजव्यान वळा
  ⤴️💾उजवो बाण वयर वळा
  ⤵️💾उजवो बाण सकयल वळा
  🔃💾सव्य उबे बाण
  🔄💾वाम बाणांचो बटण
  🔙💾फाटीं बाण
  🔚💾समाप्त बाण
  🔛💾चालू! बाण
  🔜💾रोखडेंच बाण
  🔝💾वयर खूण करपी बाण
  🛐💾प्रार्थनेची सुवात
  ⚛️💾अणू चिन्न
  🕉️💾ओम
  ✡️💾स्टार ऑफ डॅविड
  ☸️💾धर्म चक्र
  ☯️💾यीन यांग
  ✝️💾लॅटीन क्रॉस
  ☦️💾सनातनी क्रॉस
  ☪️💾नखेत्र आनी चंद्रकोर
  ☮️💾शांतीचें चिन्न
  🕎💾मनोरा
  🔯💾बिंदुंचें स-आंसांचें नखेत्र
  🪯💾खंडा
  💾मेष
  💾वृषभ
  💾मिथुन
  💾कर्क
  💾सिंह
  💾कन्या
  💾तुळ
  💾वृश्चीक
  💾धनु
  💾मकर
  💾कुंभ
  💾मीन
  💾भुजंगधारी
  🔀💾शफल ट्रॅक्स बटण
  🔁💾पुनरावृत्ती बटण
  🔂💾पुनरावृत्ती एकोडो बटण
  ▶️💾वाजोवचें बटण
  💾जलद-फुडें धुकलप बटण
  ⏭️💾फुडलो ट्रॅक बटण
  ⏯️💾वाजोवप वा थारावप बटण
  ◀️💾फाटीं घेवप बटण
  💾जलद फाटीं घेवप बटण
  ⏮️💾निमाणो ट्रॅक बटण
  🔼💾वयलेवटेन बटण
  💾जलद वयर बटण
  🔽💾सकयल वटेन बटण
  💾डलद सकयल बटण
  ⏸️💾थारावणी बटण
  ⏹️💾थांबोवप बटण
  ⏺️💾रॅकॉर्ड बटण
  ⏏️💾भायर काडप बटण
  🎦💾सिनेमा
  🔅💾मंद बटण
  🔆💾उजळ बटण
  📶💾एण्टेना बार्स
  🛜💾वायरलेस
  📳💾कंपन मोड
  📴💾मोबायल फोन बंद
  ♀️💾बायल चिन्न
  ♂️💾दादलो चिन्न
  ⚧️💾तृतियपंथी चिन्न
  ✖️💾गुणाकार
  💾अदीक
  💾वजा
  💾भागाकार
  🟰💾दाट बाराबरीचें चिन्न
  ♾️💾अनंत
  ‼️💾दोट्टी उद्गार चिन्न
  ⁉️💾उद्गार प्रस्न चिन्न
  💾प्रस्न चिन्न
  💾धवें प्रस्न चिन्न
  💾धवें उद्गार चिन्न
  💾उद्गार चिन्न
  〰️💾तरंग डॅश
  💱💾चलन विनियोग
  💲💾जड डॉलर कुरू
  ⚕️💾वैद्यकीय चिन्न
  ♻️💾रिसायकलींग चिन्न
  ⚜️💾फ्लुर - दे -लीस
  🔱💾त्रिशूळ चिन्न
  📛💾नांवाचो बिल्लो
  🔰💾सुरवात करप्यां खातीर जपानी चिन्न
  💾हॉलो तांबडें वर्तुळ
  💾तपासणी चिन्न खूण
  ☑️💾तपास चिन्ना सयत तपासणी बॉक्स
  ✔️💾तपासणी चिन्न
  💾क्रॉस मार्क
  💾क्रॉस चिन्न बटण
  💾कुरळो वलय
  💾दोट्टी कुरळो वलय
  〽️💾भाग बदलपाचें चिन्न
  ✳️💾आठ-आंसाचें नखेत्र
  ✴️💾आठ-बिंदुंचें नखेत्र
  ❇️💾चकचक
  ©️💾मालकीहक्क
  ®️💾नोंदणीकृत
  ™️💾वेपार चिन्न
  #️⃣💾कीकॅप: #
  *️⃣💾कीकॅप: *
  0️⃣💾कीकॅप: 0
  1️⃣💾कीकॅप: 1
  2️⃣💾कीकॅप: 2
  3️⃣💾कीकॅप: 3
  4️⃣💾कीकॅप: 4
  5️⃣💾कीकॅप: 5
  6️⃣💾कीकॅप: 6
  7️⃣💾कीकॅप: 7
  8️⃣💾कीकॅप: 8
  9️⃣💾कीकॅप: 9
  🔟💾कीकॅप: 10
  🔠💾इनपूट लॅटीन अपरकेस
  🔡💾इनपूट लॅटीन लोवरकेस
  🔢💾इनपूट आंकडे
  🔣💾इनपूट चिन्नां
  🔤💾इनपूट लॅटीन अक्षरां
  🅰️💾A बटण (रक्ताचो गट)
  🆎💾AB बटण (रक्ताचो गट)
  🅱️💾B बटण (रक्ताचो गट)
  🆑💾CL बटण
  🆒💾थंड बटण
  🆓💾मेकळो बटण
  ℹ️💾म्हायती
  🆔💾ID बटण
  Ⓜ️💾वर्तुळ केल्लो M
  🆕💾नवो बटण
  🆖💾NG बटण
  🅾️💾O बटण (रक्ताचो गट)
  🆗💾ओके बटण
  🅿️💾P बटण
  🆘💾SOS बटण
  🆙💾UP! बटण
  🆚💾VS बटण
  🈁💾जपानी “हांगा” बटण
  🈂️💾जपानी “सेवा शुल्क” बटण
  🈷️💾जपानी “मासीक रक्कम”बटण
  🈶💾जपानी “शुल्क नासतना न्हय” बटण
  🈯💾जपानी “आरक्षीत” बटण
  🉐💾जपानी “बारगेन” बटण
  🈹💾जपानी “सवलत” बटण
  🈚💾जपानी “शुल्क ना “ बटण
  🈲💾जपानी “प्रतिबंध” बटण
  🉑💾जपानी “स्विकार करपायोग्य” बटण
  🈸💾जपानी “अर्ज” बटण
  🈴💾जपानी “पासींग ग्रेड” बटण
  🈳💾जपानी “सुवात” बटण
  ㊗️💾जपानी “अभिनंदन” बटण
  ㊙️💾जपानी “गुपीत” बटण
  🈺💾जपानी “वेवसाया खातीर उकतें” बटण
  🈵💾जपानी “सुवात ना” बटण
  🔴💾तांबडें वर्तुळ
  🟠💾लारांजी वर्तुळ
  🟡💾हळदुवें वर्तुळ
  🟢💾पाचवें वर्तुळ
  🔵💾निळें वर्तुळ
  🟣💾जांभळें वर्तुळ
  🟤💾तपकिरी वर्तुळ
  💾काळें वर्तुळ
  💾धवें वर्तुळ
  🟥💾तांबडो चवकोन
  🟧💾नारंगी चवकोन
  🟨💾हळदुवो चवकोन
  🟩💾पाचवो चवकोन
  🟦💾निळो चवकोन
  🟪💾जांभळो चवकोन
  🟫💾तपकिरी चवकोन
  💾काळो व्हड चवकोन
  💾धवो व्हड चवकोन
  ◼️💾काळो मध्यम चवकोन
  ◻️💾धवो मध्यम चवकोन
  💾काळो मध्यम-ल्हान चवकोन
  💾धवो मध्यम-ल्हान चवकोन
  ▪️💾काळो ल्हान चवकोन
  ▫️💾धवो ल्हान चवकोन
  🔶💾व्हड नारंगी हिरो
  🔷💾व्हड निळो हिरो
  🔸💾ल्हान नारंगी हिरो
  🔹💾ल्हान निळो हिरो
  🔺💾तांबडो त्रिकोण वयर पळयता
  🔻💾तांबडो त्रिकोण सकयल पळयता
  💠💾बिंदू सयत हिरो
  🔘💾रेडियो बटण
  🔳💾धवो चवकोन बटण
  🔲💾काळो चवकोन बटण
  🏁 ध्वज करतात
  🏁💾चौकटींचो बावटो
  🚩💾त्रिकोणी बावटो
  🎌💾क्रॉस बावटो
  🏴💾काळो बावटो
  🏳️💾धवो बावटो
  🏳️‍🌈💾इंद्रधोणू बावटो
  🏳️‍⚧️💾निळो, गुलाबी आनी धवो बावटो
  🏴‍☠️💾चाच्ये बावटो
  🇦🇨💾बावटो: असेंशन आयलँड
  🇦🇩💾बावटो: अंडोरा
  🇦🇪💾बावटो: युनाइटेड अरब इमीरॅट्स
  🇦🇫💾बावटो: अफगानिस्तान
  🇦🇬💾बावटो: एँटिगुआ आनी बारबुडा
  🇦🇮💾बावटो: अंगुला
  🇦🇱💾बावटो: अल्बानीया
  🇦🇲💾बावटो: आर्मीनीया
  🇦🇴💾बावटो: अंगोला
  🇦🇶💾बावटो: अंटार्क्टिका
  🇦🇷💾बावटो: अर्जेंटिना
  🇦🇸💾बावटो: अमेरिकी सामोआ
  🇦🇹💾बावटो: ऑस्ट्रिया
  🇦🇺💾बावटो: ऑस्ट्रेलीया
  🇦🇼💾बावटो: अरुबा
  🇦🇽💾बावटो: अलांड जुवे
  🇦🇿💾बावटो: अजरबैजान
  🇧🇦💾बावटो: बोस्निया आनी हेर्जेगोविना
  🇧🇧💾बावटो: बारबाडोस
  🇧🇩💾बावटो: बांगलादेश
  🇧🇪💾बावटो: बेल्जियम
  🇧🇫💾बावटो: बुर्किना फॅसो
  🇧🇬💾बावटो: बल्गेरीया
  🇧🇭💾बावटो: बेहरेन
  🇧🇮💾बावटो: बुरुंडी
  🇧🇯💾बावटो: बेनीन
  🇧🇱💾बावटो: सॅंट बार्थेल्मी
  🇧🇲💾बावटो: बर्मुडा
  🇧🇳💾बावटो: ब्रूनेई
  🇧🇴💾बावटो: बोलिव्हिया
  🇧🇶💾बावटो: कॅरिबियन निदरलँड
  🇧🇷💾बावटो: ब्राझील
  🇧🇸💾बावटो: बहामास
  🇧🇹💾बावटो: भूतान
  🇧🇻💾बावटो: बोवट आयलँड
  🇧🇼💾बावटो: बोत्सवाना
  🇧🇾💾बावटो: बेलारूस
  🇧🇿💾बावटो: बेलिझ
  🇨🇦💾बावटो: कॅनडा
  🇨🇨💾बावटो: कोकोस (कीलिंग) आयलँड
  🇨🇩💾बावटो: कोंगो - किंशासा
  🇨🇫💾बावटो: मध्य अफ्रीकी लोकसत्तकराज्य
  🇨🇬💾बावटो: कोंगो - ब्राझाविला
  🇨🇭💾बावटो: स्विट्ज़रलैंड
  🇨🇮💾बावटो: कोत द’ईवोआर
  🇨🇰💾बावटो: कुक आयलँड्स
  🇨🇱💾बावटो: चिली
  🇨🇲💾बावटो: कॅमेरून
  🇨🇳💾बावटो: चीन
  🇨🇴💾बावटो: कोलंबिया
  🇨🇵💾बावटो: क्लिपरटॉन आयलँड
  🇨🇷💾बावटो: कोस्ता रिका
  🇨🇺💾बावटो: क्युबा
  🇨🇻💾बावटो: केप वर्दी
  🇨🇼💾बावटो: कुरसावो
  🇨🇽💾बावटो: क्रिसमस आयलँड
  🇨🇾💾बावटो: सायप्रस
  🇨🇿💾बावटो: चेकिया
  🇩🇪💾बावटो: जर्मनी
  🇩🇬💾बावटो: दिगो गार्सिया
  🇩🇯💾बावटो: जिबूती
  🇩🇰💾बावटो: डेनमार्क
  🇩🇲💾बावटो: डोमिनीका
  🇩🇴💾बावटो: डोमिनिकन प्रजासत्ताक
  🇩🇿💾बावटो: अल्जेरिया
  🇪🇦💾बावटो: सिटा आनी मेलिल्ला
  🇪🇨💾बावटो: इक्वाडोर
  🇪🇪💾बावटो: एस्टोनिया
  🇪🇬💾बावटो: ईजिप्त
  🇪🇭💾बावटो: अस्तंत सहारा
  🇪🇷💾बावटो: इरिट्रिया
  🇪🇸💾बावटो: स्पेन
  🇪🇹💾बावटो: इथियोपिया
  🇪🇺💾बावटो: युरोपियन युनियन
  🇫🇮💾बावटो: फिनलँड
  🇫🇯💾बावटो: फिजी
  🇫🇰💾बावटो: फ़ॉकलैंड आइलैंड्स
  🇫🇲💾बावटो: मायक्रोनेशिया
  🇫🇴💾बावटो: फैरो आयलँड्स
  🇫🇷💾बावटो: फ्रान्स
  🇬🇦💾बावटो: गॅबोन
  🇬🇧💾बावटो: युनायटेड किंगडम
  🇬🇩💾बावटो: ग्रेनॅडा
  🇬🇪💾बावटो: जॉर्जिया
  🇬🇫💾बावटो: फ्रेन्च गयाना
  🇬🇬💾बावटो: गर्नसी
  🇬🇭💾बावटो: घाना
  🇬🇮💾बावटो: जिब्राल्टर
  🇬🇱💾बावटो: ग्रीनलँड
  🇬🇲💾बावटो: गॅम्बिया
  🇬🇳💾बावटो: गुएनिया
  🇬🇵💾बावटो: ग्वाडेलोप
  🇬🇶💾बावटो: इक्वेटोरियल गुएनिया
  🇬🇷💾बावटो: ग्रीस
  🇬🇸💾बावटो: दक्षिण जोर्जिया आनी दक्षिण सॅण्डविच आयलँड्स
  🇬🇹💾बावटो: ग्वाटेमाला
  🇬🇺💾बावटो: गुआम
  🇬🇼💾बावटो: गुअनिया-बिसाउ
  🇬🇾💾बावटो: गयाना
  🇭🇰💾बावटो: हाँग काँग SAR चीन
  🇭🇲💾बावटो: हर्ड ऍंड मॅक्डोनाल्ड आयलँड्स
  🇭🇳💾बावटो: हॉनडुरस
  🇭🇷💾बावटो: क्रोयेशीया
  🇭🇹💾बावटो: हैती
  🇭🇺💾बावटो: हंगेरी
  🇮🇨💾बावटो: कॅनरी आयलैंड्स
  🇮🇩💾बावटो: इंडोनेशीया
  🇮🇪💾बावटो: आयरलँड
  🇮🇱💾बावटो: इस्त्राइल
  🇮🇲💾बावटो: इसले ऑफ मॅन
  🇮🇳💾बावटो: भारत
  🇮🇴💾बावटो: ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र
  🇮🇶💾बावटो: इराक
  🇮🇷💾बावटो: इरान
  🇮🇸💾बावटो: आइसलैंड
  🇮🇹💾बावटो: इटली
  🇯🇪💾बावटो: जर्सी
  🇯🇲💾बावटो: जमैका
  🇯🇴💾बावटो: जॉर्डन
  🇯🇵💾बावटो: जपान
  🇰🇪💾बावटो: केनया
  🇰🇬💾बावटो: किर्गिझस्तान
  🇰🇭💾बावटो: कंबोडिया
  🇰🇮💾बावटो: किरिबाती
  🇰🇲💾बावटो: कोमोरोस
  🇰🇳💾बावटो: सेंट किट्स आनी नेविस
  🇰🇵💾बावटो: उत्तर कोरिया
  🇰🇷💾बावटो: दक्षिण कोरिया
  🇰🇼💾बावटो: कुवेत
  🇰🇾💾बावटो: कैमेन आइलैंड्स
  🇰🇿💾बावटो: कझाकस्तान
  🇱🇦💾बावटो: लाओस
  🇱🇧💾बावटो: लेबनान
  🇱🇨💾बावटो: सँट लुसिया
  🇱🇮💾बावटो: लिचेंस्टीन
  🇱🇰💾बावटो: श्री लंका
  🇱🇷💾बावटो: लायबेरीया
  🇱🇸💾बावटो: लिसोथो
  🇱🇹💾बावटो: लिथुआनिया
  🇱🇺💾बावटो: लक्सेमबर्ग
  🇱🇻💾बावटो: लॅटविया
  🇱🇾💾बावटो: लीबिया
  🇲🇦💾बावटो: मोरोक्को
  🇲🇨💾बावटो: मोनॅको
  🇲🇩💾बावटो: माल्डोवा
  🇲🇪💾बावटो: मॉन्टॅनग्रो
  🇲🇫💾बावटो: सॅंट मार्टिन
  🇲🇬💾बावटो: माडागास्कर
  🇲🇭💾बावटो: मार्शल आयलँड्स
  🇲🇰💾बावटो: उत्तर मॅसिडोनिया
  🇲🇱💾बावटो: माली
  🇲🇲💾बावटो: म्यानमार (बर्मा)
  🇲🇳💾बावटो: मंगोलिया
  🇲🇴💾बावटो: मकाव SAR चीन
  🇲🇵💾बावटो: उत्तरी मरिना आयसलैण्ड
  🇲🇶💾बावटो: मार्टीनिक
  🇲🇷💾बावटो: मॉरिटानिया
  🇲🇸💾बावटो: मॉन्टसेराट
  🇲🇹💾बावटो: माल्टा
  🇲🇺💾बावटो: मॉरिशस
  🇲🇻💾बावटो: मालदीव
  🇲🇼💾बावटो: मलावी
  🇲🇽💾बावटो: मेक्सिको
  🇲🇾💾बावटो: मलेशिया
  🇲🇿💾बावटो: मॉझांबीक
  🇳🇦💾बावटो: नामीबिया
  🇳🇨💾बावटो: न्यू कॅलिडोनिया
  🇳🇪💾बावटो: नायजर
  🇳🇫💾बावटो: नॉरफॉक आयलँड
  🇳🇬💾बावटो: नायजेरिया
  🇳🇮💾बावटो: निकारगुवा
  🇳🇱💾बावटो: नॅदरलँड
  🇳🇴💾बावटो: नॉर्वे
  🇳🇵💾बावटो: नेपाळ
  🇳🇷💾बावटो: नावरू
  🇳🇺💾बावटो: नीयू
  🇳🇿💾बावटो: न्युझीलॅन्ड
  🇴🇲💾बावटो: ओमान
  🇵🇦💾बावटो: पनामा
  🇵🇪💾बावटो: पेरू
  🇵🇫💾बावटो: फ्रेन्च पोलिनेसिया
  🇵🇬💾बावटो: पापुआ न्यु गिनी
  🇵🇭💾बावटो: फिलीपिन्झ
  🇵🇰💾बावटो: पाकिस्तान
  🇵🇱💾बावटो: पोलंड
  🇵🇲💾बावटो: सेंट पिएर आनी मिकेलन
  🇵🇳💾बावटो: पिटकॅरन आयलँड्स
  🇵🇷💾बावटो: प्युएर्तो रिको
  🇵🇸💾बावटो: पेलेस्टीनियन प्रांत
  🇵🇹💾बावटो: पुर्तगाल
  🇵🇼💾बावटो: पलाऊ
  🇵🇾💾बावटो: पैराग्वे
  🇶🇦💾बावटो: कतार
  🇷🇪💾बावटो: रीयूनियन
  🇷🇴💾बावटो: रोमानीया
  🇷🇸💾बावटो: सर्बिया
  🇷🇺💾बावटो: रूस
  🇷🇼💾बावटो: रवांडा
  🇸🇦💾बावटो: सऊदी अरेबिया
  🇸🇧💾बावटो: सोलोमन आइलँड्स
  🇸🇨💾बावटो: सेशेल्स
  🇸🇩💾बावटो: सूडान
  🇸🇪💾बावटो: स्वीडन
  🇸🇬💾बावटो: सिंगापूर
  🇸🇭💾बावटो: सेंट हेलिना
  🇸🇮💾बावटो: स्लोवेनिया
  🇸🇯💾बावटो: स्वालबार्ड आनी जान मेयन
  🇸🇰💾बावटो: स्लोवाकिया
  🇸🇱💾बावटो: सिएरा लियॉन
  🇸🇲💾बावटो: सॅन मारीनो
  🇸🇳💾बावटो: सिनिगल
  🇸🇴💾बावटो: सोमालिया
  🇸🇷💾बावटो: सुरीनाम
  🇸🇸💾बावटो: दक्षिण सुडान
  🇸🇹💾बावटो: साओ टोम आनी प्रिन्सिप
  🇸🇻💾बावटो: एल साल्वाडोर
  🇸🇽💾बावटो: सिंट मार्टेन
  🇸🇾💾बावटो: सिरिया
  🇸🇿💾बावटो: इस्वातिनी
  🇹🇦💾बावटो: त्रिस्तान दा कुन्हा
  🇹🇨💾बावटो: तुर्क्स आनी कॅकोज आयलँड्स
  🇹🇩💾बावटो: चाड
  🇹🇫💾बावटो: फ्रेंच दक्षिणी प्रांत
  🇹🇬💾बावटो: टोगो
  🇹🇭💾बावटो: थायलँड
  🇹🇯💾बावटो: तजीकिस्तान
  🇹🇰💾बावटो: टोकलाऊ
  🇹🇱💾बावटो: तिमोर-लेस्ते
  🇹🇲💾बावटो: तुर्कमेनिस्तान
  🇹🇳💾बावटो: ट्यूनीशिया
  🇹🇴💾बावटो: टोंगा
  🇹🇷💾बावटो: तुर्की
  🇹🇹💾बावटो: ट्रिनीदाद आनी टोबॅगो
  🇹🇻💾बावटो: टुवालू
  🇹🇼💾बावटो: तायवान
  🇹🇿💾बावटो: तांझानिया
  🇺🇦💾बावटो: युक्रेन
  🇺🇬💾बावटो: युगांडा
  🇺🇲💾बावटो: यु. एस. मायनर आवटलायींग आयलँड्‍स
  🇺🇳💾बावटो: युनायटेड नेशन्स
  🇺🇸💾बावटो: युनायटेड स्टेट्स
  🇺🇾💾बावटो: उरूग्वे
  🇺🇿💾बावटो: उझ्बेकिस्तान
  🇻🇦💾बावटो: वॅटिकन सिटी
  🇻🇨💾बावटो: सेंट विंसेंट ऐंड द ग्रेनेडाइंस
  🇻🇪💾बावटो: विनेझुएला
  🇻🇬💾बावटो: ब्रिटिश वर्जिन आयलँड्स
  🇻🇮💾बावटो: यु. एस. वर्जिन आयलँड्‍स
  🇻🇳💾बावटो: व्हिएतनाम
  🇻🇺💾बावटो: वनातू
  🇼🇫💾बावटो: वालिस आनी फ्यूचूना
  🇼🇸💾बावटो: सामोआ
  🇽🇰💾बावटो: कोसोवो
  🇾🇪💾बावटो: येमेन
  🇾🇹💾बावटो: मेयोट
  🇿🇦💾बावटो: दक्षिण आफ्रीका
  🇿🇲💾बावटो: झांबिया
  🇿🇼💾बावटो: जिम्बाब्वे
  🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💾flag: England*
  🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿💾flag: Scotland*
  🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿💾flag: Wales*

  लिंग: 🧒 लिंग: व्यक्ती, 👦 लिंग: दादलो, 👧 लिंग: बायल

  🧒 लिंग: व्यक्ती
  🧒💾भुरगें
  🧑💾व्यक्ती
  👱💾व्यक्ती: पिंगशे केंस
  🧔💾व्यक्ती:खाड
  🧑‍🦰💾व्यक्ती: तांबशें केंस
  🧑‍🦱💾व्यक्ती: कुरळे मुदयाळें केंस
  🧑‍🦳💾व्यक्ती: धवे केंस
  🧑‍🦲💾व्यक्ती: तकलो
  🧓💾जाणटो असो मनीस
  🙍💾मनीस रागार जाता
  🙎💾व्यक्ती पावट करता
  🙅💾व्यक्ती ना असो हावभाव करता
  🙆💾बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती
  💁💾बायर हात वयर काडटा
  🙋💾व्यक्ती हात वयर काडटा
  🧏💾भेड्डो व्यक्ती
  🙇💾व्यक्ती बागवता
  🤦💾कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती
  🤷💾खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती
  🧑‍⚕️💾भलायकी कर्मचारी
  🧑‍🎓💾विद्यार्थी
  🧑‍🏫💾शिक्षक
  🧑‍⚖️💾न्यायाधीश
  🧑‍🌾💾शेतकार
  🧑‍🍳💾रांदपी
  🧑‍🔧💾मॅकानीक
  🧑‍🏭💾फॅक्ट्री कामगार
  🧑‍💼💾कचेरेंतलो कर्मचारी
  🧑‍🔬💾शास्त्रज्ञ
  🧑‍💻💾तंत्रज्ञ
  🧑‍🎤💾गायिका
  🧑‍🎨💾कलाकार
  🧑‍✈️💾पायलट
  🧑‍🚀💾ऍस्ट्रोनॉट
  🧑‍🚒💾उजो पालवपी
  👮💾पुलिस अधिकारी
  🕵️💾गुप्तहेर
  💂💾गार्ड
  👷💾बांधकाम कामगार
  👳💾फेटो मारिल्लो व्यक्ती
  👲💾वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस
  🤵💾फात घातिल्लो व्यक्ती
  👰💾वेल घातिल्ली व्यक्ती
  🧑‍🍼💾व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता
  🧑‍🎄💾मॅक्स क्लॉज
  🦸💾सुपरहिरो
  🦹💾सुपरविलन
  🧙💾जादूटोणो करपी
  🧛💾पिशाच्च
  🧜💾मत्स्यव्यक्ती
  🧝💾वनदेवता
  🧞💾जिनी
  🧟💾झोम्बी
  💆💾मसाज घेवपी व्यक्ती
  💇💾केंस कातरून घेवपी व्यक्ती
  🚶💾व्यक्ती चलता
  🧍💾उबी राविल्ली व्यक्ती
  🧎💾व्यक्ती दिमयेर बसला
  🧑‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती
  🧑‍🦼💾मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती
  🧑‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती
  🏃💾धांवपी व्यक्ती
  🕴️💾सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां
  🧖💾वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती
  🧗💾चडपी व्यक्ती
  🤺💾व्यक्ती तलवार चलयता
  🏌️💾व्यक्ती गोल्फ खेळटा
  🏄💾व्यक्ती सर्फ करता
  🚣💾व्यक्ती बोट व्हलयता
  🏊💾व्यक्ती पेंवता
  ⛹️💾व्यक्ती बॉल बावंस करता
  🏋️💾व्यक्ती वजन उखलता
  🚴💾व्यक्ती सायकल चलयता
  🚵💾व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता
  🤸💾कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती
  🤽💾व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा
  🤾💾व्यक्ती हँडबॉल खेळटा
  🤹💾व्यक्ती जगलिंग करता
  🧘💾पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती
  🛀💾न्हावपी व्यक्ती
  🛌💾खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती
  👦 लिंग: दादलो
  👦💾चलो
  👨💾दादलो
  🧔‍♂️💾दादलो मनीस: खाड
  👨‍🦰💾दादलो: तांबशें केंस
  👨‍🦱💾दादलो: कुरळे मुदयाळें केंस
  👨‍🦳💾दादलो: धवे केंस
  👨‍🦲💾दादलो: तकलो
  👱‍♂️💾दादलो : पिंगशे केंस
  👴💾जाणटो मनीस
  🙍‍♂️💾दादलो रागार जाता
  🙎‍♂️💾दादलो पावट करता
  🙅‍♂️💾ना असो हावभाव करपी दादलो
  🙆‍♂️💾बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो
  💁‍♂️💾ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो
  🙋‍♂️💾दादलो हात वयर काडटा
  🧏‍♂️💾भेड्डो मनीस
  🙇‍♂️💾दादलो बागवता
  🤦‍♂️💾कपलाचेर हात मारपी दादलो
  🤷‍♂️💾खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो
  👨‍⚕️💾दादलो भलायकी कर्मचारी
  👨‍🎓💾दादलो विद्यार्थी
  👨‍🏫💾दादलो शिक्षक
  👨‍⚖️💾दादलो न्यायाधीश
  👨‍🌾💾दादलो शेतकार
  👨‍🍳💾दादलो रांदपी
  👨‍🔧💾दादलो मॅकानीक
  👨‍🏭💾दादलो फॅक्ट्री कामगार
  👨‍💼💾दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी
  👨‍🔬💾दादलो शास्त्रज्ञ
  👨‍💻💾दादलो तंत्रज्ञानी
  👨‍🎤💾दादलो गायक
  👨‍🎨💾दादलो कलाकार
  👨‍✈️💾दादलो पायलट
  👨‍🚀💾दादलो ऍस्ट्रोनॉट
  👨‍🚒💾दादलो उजोपालवपी
  👮‍♂️💾दादलो पुलिस अधिकारी
  🕵️‍♂️💾दादलो गुप्तहेर
  💂‍♂️💾दादलो गार्ड
  👷‍♂️💾दादलो बांधकाम कामगार
  🤴💾राजकुंवर
  👳‍♂️💾फेटो मारिल्लो दादलो
  🤵‍♂️💾फात घातिल्लो दादलो
  👰‍♂️💾वेल घातिल्लो दादलो
  👨‍🍼💾दादलो बाळकाक दूद पिवयता
  🦸‍♂️💾दादलो सुपरहिरो
  🦹‍♂️💾दादलो सुपरविलन
  🧙‍♂️💾जादूटोणो करपी दादलो
  🧚‍♂️💾दादलो परी
  🧛‍♂️💾दादलो पिशाच्च
  🧜‍♂️💾मत्स्यदादलो
  🧝‍♂️💾वनदेव
  🧞‍♂️💾दादलो जीन
  🧟‍♂️💾दादलो झोम्बी
  💆‍♂️💾मसाज घेवपी दादलो
  💇‍♂️💾केंस कातरून घेवपी दादलो
  🚶‍♂️💾दादलो चलता
  🧍‍♂️💾उबो राविल्लो दादलो
  🧎‍♂️💾दिमी घालून बशिल्लो दादलो
  👨‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन दादलो
  👨‍🦼💾मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो
  👨‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो
  🏃‍♂️💾दादलो धांवता
  🕺💾दादलो नाचता
  🧖‍♂️💾वाफेच्या कुडीतलो दादलो
  🧗‍♂️💾दादलो चडटा
  🏌️‍♂️💾दादलो गोल्फ खेळटा
  🏄‍♂️💾दादलो सर्फ करता
  🚣‍♂️💾दादलो बोट व्हलयता
  🏊‍♂️💾दादलो पेंवता
  ⛹️‍♂️💾दादलो बॉल बावंस करता
  🏋️‍♂️💾दादलो वजना उखलता
  🚴‍♂️💾दादलो सायकल चलयता
  🚵‍♂️💾दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता
  🤸‍♂️💾कोलनाड्यो मारपी दादलो
  🤽‍♂️💾दादलो उदकात पोलो खेळटा
  🤾‍♂️💾दादलो हँडबॉल खेळटा
  🤹‍♂️💾दादलो जगलिंग करता
  🧘‍♂️💾पद्मासनांत बशिल्लो दादलो
  👧 लिंग: बायल
  👧💾चली
  🧔‍♀️💾बायल मनीस: खाड
  👩💾बायल
  👩‍🦰💾बायल: तांबशें केंस
  👩‍🦱💾बायल: कुरळे मुदयाळें केंस
  👩‍🦳💾बायल: धवे केंस
  👩‍🦲💾बायल: तकलो
  👱‍♀️💾बायल : पिंगशे केंस
  👵💾जाणटी बायल
  🙍‍♀️💾बायल रागार जाता
  🙎‍♀️💾बायल पावट करता
  🙅‍♀️💾ना असो हावभाव करपी बायल
  🙆‍♀️💾बरें आसा असो हावभाव करपी बायल
  💁‍♀️💾बायल हात वयर काडटा
  🙋‍♀️💾बायल हात उबारता
  🧏‍♀️💾भेड्डी बायल
  🙇‍♀️💾बायल बागवता
  🤦‍♀️💾कपलाचेर हात मारपी बायल
  🤷‍♀️💾खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल
  👩‍⚕️💾बायल भलायकी कर्मचारी
  👩‍🎓💾बायल विद्यार्थी
  👩‍🏫💾बायल शिक्षक
  👩‍⚖️💾बायल न्यायाधीश
  👩‍🌾💾बायल शेतकान्न
  👩‍🍳💾बायल रांदपी
  👩‍🔧💾बायल मॅकानीक
  👩‍🏭💾बायल फॅक्ट्री कामगार
  👩‍💼💾बायल कचेरेंतली कर्मचारी
  👩‍🔬💾बायल शास्त्रज्ञ
  👩‍💻💾बायल तंत्रज्ञानी
  👩‍🎤💾बायल गायिका
  👩‍🎨💾बायल कलाकार
  👩‍✈️💾बायल पायलट
  👩‍🚀💾बायल ऍस्ट्रोनॉट
  👩‍🚒💾बायल उजो पालवपी
  👮‍♀️💾बायल पुलिस अधिकारी
  🕵️‍♀️💾बायल गुप्तहेर
  💂‍♀️💾बायल गार्ड
  👷‍♀️💾बायल बांधकाम कामगार
  👸💾राजकुमारी
  👳‍♀️💾फेटो मारिल्ली बायल
  🧕💾तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल
  🤵‍♀️💾फात घातिल्ली बायल
  👰‍♀️💾वेल घातिल्ली बायल
  🤰💾गुरवार बायल
  👩‍🍼💾बायल बाळकाक दूद पाजता
  🦸‍♀️💾बायल सुपरहिरो
  🦹‍♀️💾बायल सुपरविलेन
  🧙‍♀️💾जादूटोणो करपी बायल
  🧚‍♀️💾बायल परी
  🧛‍♀️💾बायल पिशाच्च
  🧝‍♀️💾वन देवी
  🧞‍♀️💾बायल जिनी
  🧟‍♀️💾बायल झोम्बी
  💆‍♀️💾मसाज घेवपी बायल
  💇‍♀️💾केंस कातरून घेवपी बायल
  🚶‍♀️💾बायल चलता
  🧍‍♀️💾उबी राविल्ली बायल
  🧎‍♀️💾दिमी घालून बशिल्ली बायल
  👩‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन बायल
  👩‍🦼💾मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल
  👩‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल
  🏃‍♀️💾बायल धांवता
  💃💾बायल नाचता
  🧖‍♀️💾वाफेच्या कुडीतली बायल
  🧗‍♀️💾बायल चडटा
  🏌️‍♀️💾बायल गोल्फ खेळटा
  🏄‍♀️💾बायल सर्फ करता
  🚣‍♀️💾बायल बोट व्हलयता
  🏊‍♀️💾बायल पेंवता
  ⛹️‍♀️💾बायल बॉल बावंस करता
  🏋️‍♀️💾बायल वजनां उखलता
  🚴‍♀️💾बायल सायकल चलयता
  🚵‍♀️💾बायल पर्वताचेर सायकल चलयता
  🤸‍♀️💾कोलनाड्यो मारपी बायल
  🤽‍♀️💾बायल उदकात पोलो खेळटा
  🤾‍♀️💾बायल हँडबॉल खेळटा
  🤹‍♀️💾बायल जगलिंग
  🧘‍♀️💾पद्मासनांत बशिल्ली बायल

  कातीचे रंग: 🏻 कातीचो हळदुवो रंग, 🏼 मध्यम-हळदुवो कातीचो रंग, 🏽 मध्यम कातीचो रंग, 🏾 मध्यम-काळ्या रंगाचो कातीचो रंग, 🏿 कातीचो काळो रंग, 👩🏻‍🤝‍👨🏾 अनेक त्वचेचे टोन

  🏻 कातीचो हळदुवो रंग
  👋🏻💾हात हालोवप: उजळ कातीचो रंग
  🤚🏻💾उखलिल्ल्या हाताची फाट: उजळ कातीचो रंग
  🖐🏻💾बोटां विस्कळीत हात: उजळ कातीचो रंग
  ✋🏻💾उखलिल्लो हात: उजळ कातीचो रंग
  🖖🏻💾वुलकन सॅल्युट: उजळ कातीचो रंग
  🫱🏻💾उजवीकडेन दाखोवपी हात: उजळ कातीचो रंग
  🫲🏻💾दावीकडेन दाखोवपी हात: उजळ कातीचो रंग
  🫳🏻💾तळवो सकयल आशिल्लो हात: उजळ कातीचो रंग
  🫴🏻💾तळवो वयर आशिल्लो हात: उजळ कातीचो रंग
  🫷🏻💾दावीकडेन धुकलपी हात: उजळ कातीचो रंग
  🫸🏻💾उजवीकडेन धुकलपी हात: उजळ कातीचो रंग
  👌🏻💾ओके हात: उजळ कातीचो रंग
  🤌🏻💾चिमटीचीं बोटां: उजळ कातीचो रंग
  🤏🏻💾चिमटो काडपी हात: उजळ कातीचो रंग
  ✌🏻💾विजयाचो हात: उजळ कातीचो रंग
  🤞🏻💾क्रॉस केल्लीं बोटां: उजळ कातीचो रंग
  🫰🏻💾पयली दोन बोटां आनी आखणो क्रॉस केल्लो हात: उजळ कातीचो रंग
  🤟🏻💾तुजेर मोग करता हावभाव: उजळ कातीचो रंग
  🤘🏻💾शिंगांचें चिन्न: उजळ कातीचो रंग
  🤙🏻💾म्हाका कॉल कर हात: उजळ कातीचो रंग
  👈🏻💾तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट: उजळ कातीचो रंग
  👉🏻💾तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट: उजळ कातीचो रंग
  👆🏻💾तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: उजळ कातीचो रंग
  🖕🏻💾मदलें बोट: उजळ कातीचो रंग
  👇🏻💾तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: उजळ कातीचो रंग
  ☝🏻💾तर्जनी वयर दाखयता: उजळ कातीचो रंग
  🫵🏻💾पळोवप्याकडेन दाखोवपी बोट: उजळ कातीचो रंग
  👍🏻💾आखाणो वयर: उजळ कातीचो रंग
  👎🏻💾आखाणो सकयल: उजळ कातीचो रंग
  ✊🏻💾उखलिल्ली मूठ: उजळ कातीचो रंग
  👊🏻💾पडपी मूठ: उजळ कातीचो रंग
  🤛🏻💾दाव्यान मारपी मूठ: उजळ कातीचो रंग
  🤜🏻💾उजव्यान मारपी मूठ: उजळ कातीचो रंग
  👏🏻💾ताळयो मारपी हात: उजळ कातीचो रंग
  🙌🏻💾उखलिल्ले हात: उजळ कातीचो रंग
  🫶🏻💾काळजाचो आकार केल्ले हात: उजळ कातीचो रंग
  👐🏻💾उकते हात: उजळ कातीचो रंग
  🤲🏻💾ओंजळ एकठांय: उजळ कातीचो रंग
  🤝🏻💾शेकहँड: उजळ कातीचो रंग
  🙏🏻💾जोडिल्ले हात: उजळ कातीचो रंग
  ✍🏻💾बरोवपाचो हात: उजळ कातीचो रंग
  💅🏻💾नेल पॉलिश: उजळ कातीचो रंग
  🤳🏻💾सेल्फी: उजळ कातीचो रंग
  💪🏻💾फुगिल्ले बायसेप्स: उजळ कातीचो रंग
  🦵🏻💾पांय गात्र: उजळ कातीचो रंग
  🦶🏻💾पांय: उजळ कातीचो रंग
  👂🏻💾कान: उजळ कातीचो रंग
  🦻🏻💾आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान: उजळ कातीचो रंग
  👃🏻💾नाक: उजळ कातीचो रंग
  👶🏻💾शिशु: उजळ कातीचो रंग
  🧒🏻💾भुरगें: उजळ कातीचो रंग
  👦🏻💾चलो: उजळ कातीचो रंग
  👧🏻💾चली: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻💾व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  👱🏻💾व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
  👨🏻💾दादलो: उजळ कातीचो रंग
  🧔🏻💾व्यक्ती:खाड: उजळ कातीचो रंग
  🧔🏻‍♂️💾दादलो मनीस: उजळ कातीचो रंग, खाड
  🧔🏻‍♀️💾बायल मनीस: उजळ कातीचो रंग, खाड
  👨🏻‍🦰💾दादलो: उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
  👨🏻‍🦱💾दादलो: उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
  👨🏻‍🦳💾दादलो: उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
  👨🏻‍🦲💾दादलो: उजळ कातीचो रंग, तकलो
  👩🏻💾बायल: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🦰💾बायल: उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
  🧑🏻‍🦰💾व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
  👩🏻‍🦱💾बायल: उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
  🧑🏻‍🦱💾व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
  👩🏻‍🦳💾बायल: उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
  🧑🏻‍🦳💾व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
  👩🏻‍🦲💾बायल: उजळ कातीचो रंग, तकलो
  🧑🏻‍🦲💾व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग, तकलो
  👱🏻‍♀️💾बायल : उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
  👱🏻‍♂️💾दादलो : उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
  🧓🏻💾जाणटो असो मनीस: उजळ कातीचो रंग
  👴🏻💾जाणटो मनीस: उजळ कातीचो रंग
  👵🏻💾जाणटी बायल: उजळ कातीचो रंग
  🙍🏻💾मनीस रागार जाता: उजळ कातीचो रंग
  🙍🏻‍♂️💾दादलो रागार जाता: उजळ कातीचो रंग
  🙍🏻‍♀️💾बायल रागार जाता: उजळ कातीचो रंग
  🙎🏻💾व्यक्ती पावट करता: उजळ कातीचो रंग
  🙎🏻‍♂️💾दादलो पावट करता: उजळ कातीचो रंग
  🙎🏻‍♀️💾बायल पावट करता: उजळ कातीचो रंग
  🙅🏻💾व्यक्ती ना असो हावभाव करता: उजळ कातीचो रंग
  🙅🏻‍♂️💾ना असो हावभाव करपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
  🙅🏻‍♀️💾ना असो हावभाव करपी बायल: उजळ कातीचो रंग
  🙆🏻💾बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  🙆🏻‍♂️💾बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
  🙆🏻‍♀️💾बरें आसा असो हावभाव करपी बायल: उजळ कातीचो रंग
  💁🏻💾बायर हात वयर काडटा: उजळ कातीचो रंग
  💁🏻‍♂️💾ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
  💁🏻‍♀️💾बायल हात वयर काडटा: उजळ कातीचो रंग
  🙋🏻💾व्यक्ती हात वयर काडटा: उजळ कातीचो रंग
  🙋🏻‍♂️💾दादलो हात वयर काडटा: उजळ कातीचो रंग
  🙋🏻‍♀️💾बायल हात उबारता: उजळ कातीचो रंग
  🧏🏻💾भेड्डो व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  🧏🏻‍♂️💾भेड्डो मनीस: उजळ कातीचो रंग
  🧏🏻‍♀️💾भेड्डी बायल: उजळ कातीचो रंग
  🙇🏻💾व्यक्ती बागवता: उजळ कातीचो रंग
  🙇🏻‍♂️💾दादलो बागवता: उजळ कातीचो रंग
  🙇🏻‍♀️💾बायल बागवता: उजळ कातीचो रंग
  🤦🏻💾कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  🤦🏻‍♂️💾कपलाचेर हात मारपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
  🤦🏻‍♀️💾कपलाचेर हात मारपी बायल: उजळ कातीचो रंग
  🤷🏻💾खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  🤷🏻‍♂️💾खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
  🤷🏻‍♀️💾खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍⚕️💾भलायकी कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍⚕️💾दादलो भलायकी कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍⚕️💾बायल भलायकी कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🎓💾विद्यार्थी: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🎓💾दादलो विद्यार्थी: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🎓💾बायल विद्यार्थी: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🏫💾शिक्षक: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🏫💾दादलो शिक्षक: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🏫💾बायल शिक्षक: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍⚖️💾न्यायाधीश: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍⚖️💾दादलो न्यायाधीश: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍⚖️💾बायल न्यायाधीश: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🌾💾शेतकार: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🌾💾दादलो शेतकार: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🌾💾बायल शेतकान्न: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🍳💾रांदपी: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🍳💾दादलो रांदपी: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🍳💾बायल रांदपी: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🔧💾मॅकानीक: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🔧💾दादलो मॅकानीक: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🔧💾बायल मॅकानीक: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🏭💾फॅक्ट्री कामगार: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🏭💾दादलो फॅक्ट्री कामगार: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🏭💾बायल फॅक्ट्री कामगार: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍💼💾कचेरेंतलो कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍💼💾दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍💼💾बायल कचेरेंतली कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🔬💾शास्त्रज्ञ: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🔬💾दादलो शास्त्रज्ञ: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🔬💾बायल शास्त्रज्ञ: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍💻💾तंत्रज्ञ: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍💻💾दादलो तंत्रज्ञानी: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍💻💾बायल तंत्रज्ञानी: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🎤💾गायिका: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🎤💾दादलो गायक: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🎤💾बायल गायिका: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🎨💾कलाकार: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🎨💾दादलो कलाकार: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🎨💾बायल कलाकार: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍✈️💾पायलट: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍✈️💾दादलो पायलट: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍✈️💾बायल पायलट: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🚀💾ऍस्ट्रोनॉट: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🚀💾दादलो ऍस्ट्रोनॉट: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🚀💾बायल ऍस्ट्रोनॉट: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🚒💾उजो पालवपी: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🚒💾दादलो उजोपालवपी: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🚒💾बायल उजो पालवपी: उजळ कातीचो रंग
  👮🏻💾पुलिस अधिकारी: उजळ कातीचो रंग
  👮🏻‍♂️💾दादलो पुलिस अधिकारी: उजळ कातीचो रंग
  👮🏻‍♀️💾बायल पुलिस अधिकारी: उजळ कातीचो रंग
  🕵🏻💾गुप्तहेर: उजळ कातीचो रंग
  🕵🏻‍♂️💾दादलो गुप्तहेर: उजळ कातीचो रंग
  🕵🏻‍♀️💾बायल गुप्तहेर: उजळ कातीचो रंग
  💂🏻💾गार्ड: उजळ कातीचो रंग
  💂🏻‍♂️💾दादलो गार्ड: उजळ कातीचो रंग
  💂🏻‍♀️💾बायल गार्ड: उजळ कातीचो रंग
  🥷🏻💾निन्जा: उजळ कातीचो रंग
  👷🏻💾बांधकाम कामगार: उजळ कातीचो रंग
  👷🏻‍♂️💾दादलो बांधकाम कामगार: उजळ कातीचो रंग
  👷🏻‍♀️💾बायल बांधकाम कामगार: उजळ कातीचो रंग
  🫅🏻💾तकलेर मुगूट घाल्लो मनीस: उजळ कातीचो रंग
  🤴🏻💾राजकुंवर: उजळ कातीचो रंग
  👸🏻💾राजकुमारी: उजळ कातीचो रंग
  👳🏻💾फेटो मारिल्लो व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  👳🏻‍♂️💾फेटो मारिल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
  👳🏻‍♀️💾फेटो मारिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
  👲🏻💾वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस: उजळ कातीचो रंग
  🧕🏻💾तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
  🤵🏻💾फात घातिल्लो व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  🤵🏻‍♂️💾फात घातिल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
  🤵🏻‍♀️💾फात घातिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
  👰🏻💾वेल घातिल्ली व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  👰🏻‍♂️💾वेल घातिल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
  👰🏻‍♀️💾वेल घातिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
  🤰🏻💾गुरवार बायल: उजळ कातीचो रंग
  🫃🏻💾गुरवार दिसपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
  🫄🏻💾गुरवार मनीस: उजळ कातीचो रंग
  🤱🏻💾स्तन-पान: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🍼💾बायल बाळकाक दूद पाजता: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🍼💾दादलो बाळकाक दूद पिवयता: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🍼💾व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता: उजळ कातीचो रंग
  👼🏻💾बाल परी: उजळ कातीचो रंग
  🎅🏻💾सांता क्लॉज: उजळ कातीचो रंग
  🤶🏻💾श्रीमती क्लॉज: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🎄💾मॅक्स क्लॉज: उजळ कातीचो रंग
  🦸🏻💾सुपरहिरो: उजळ कातीचो रंग
  🦸🏻‍♂️💾दादलो सुपरहिरो: उजळ कातीचो रंग
  🦸🏻‍♀️💾बायल सुपरहिरो: उजळ कातीचो रंग
  🦹🏻💾सुपरविलन: उजळ कातीचो रंग
  🦹🏻‍♂️💾दादलो सुपरविलन: उजळ कातीचो रंग
  🦹🏻‍♀️💾बायल सुपरविलेन: उजळ कातीचो रंग
  🧙🏻💾जादूटोणो करपी: उजळ कातीचो रंग
  🧙🏻‍♂️💾जादूटोणो करपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
  🧙🏻‍♀️💾जादूटोणो करपी बायल: उजळ कातीचो रंग
  🧚🏻💾परी: उजळ कातीचो रंग
  🧚🏻‍♂️💾दादलो परी: उजळ कातीचो रंग
  🧚🏻‍♀️💾बायल परी: उजळ कातीचो रंग
  🧛🏻💾पिशाच्च: उजळ कातीचो रंग
  🧛🏻‍♂️💾दादलो पिशाच्च: उजळ कातीचो रंग
  🧛🏻‍♀️💾बायल पिशाच्च: उजळ कातीचो रंग
  🧜🏻💾मत्स्यव्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  🧜🏻‍♂️💾मत्स्यदादलो: उजळ कातीचो रंग
  🧜🏻‍♀️💾मत्स्यकन्या: उजळ कातीचो रंग
  🧝🏻💾वनदेवता: उजळ कातीचो रंग
  🧝🏻‍♂️💾वनदेव: उजळ कातीचो रंग
  🧝🏻‍♀️💾वन देवी: उजळ कातीचो रंग
  💆🏻💾मसाज घेवपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  💆🏻‍♂️💾मसाज घेवपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
  💆🏻‍♀️💾मसाज घेवपी बायल: उजळ कातीचो रंग
  💇🏻💾केंस कातरून घेवपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  💇🏻‍♂️💾केंस कातरून घेवपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
  💇🏻‍♀️💾केंस कातरून घेवपी बायल: उजळ कातीचो रंग
  🚶🏻💾व्यक्ती चलता: उजळ कातीचो रंग
  🚶🏻‍♂️💾दादलो चलता: उजळ कातीचो रंग
  🚶🏻‍♀️💾बायल चलता: उजळ कातीचो रंग
  🧍🏻💾उबी राविल्ली व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  🧍🏻‍♂️💾उबो राविल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
  🧍🏻‍♀️💾उबी राविल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
  🧎🏻💾व्यक्ती दिमयेर बसला: उजळ कातीचो रंग
  🧎🏻‍♂️💾दिमी घालून बशिल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
  🧎🏻‍♀️💾दिमी घालून बशिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन दादलो: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन बायल: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🦼💾मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🦼💾मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🦼💾मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल: उजळ कातीचो रंग
  🏃🏻💾धांवपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  🏃🏻‍♂️💾दादलो धांवता: उजळ कातीचो रंग
  🏃🏻‍♀️💾बायल धांवता: उजळ कातीचो रंग
  💃🏻💾बायल नाचता: उजळ कातीचो रंग
  🕺🏻💾दादलो नाचता: उजळ कातीचो रंग
  🕴🏻💾सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां: उजळ कातीचो रंग
  🧖🏻💾वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  🧖🏻‍♂️💾वाफेच्या कुडीतलो दादलो: उजळ कातीचो रंग
  🧖🏻‍♀️💾वाफेच्या कुडीतली बायल: उजळ कातीचो रंग
  🧗🏻💾चडपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  🧗🏻‍♂️💾दादलो चडटा: उजळ कातीचो रंग
  🧗🏻‍♀️💾बायल चडटा: उजळ कातीचो रंग
  🏇🏻💾घोड्याची स्पर्धा: उजळ कातीचो रंग
  🏂🏻💾स्नोबोर्डर: उजळ कातीचो रंग
  🏌🏻💾व्यक्ती गोल्फ खेळटा: उजळ कातीचो रंग
  🏌🏻‍♂️💾दादलो गोल्फ खेळटा: उजळ कातीचो रंग
  🏌🏻‍♀️💾बायल गोल्फ खेळटा: उजळ कातीचो रंग
  🏄🏻💾व्यक्ती सर्फ करता: उजळ कातीचो रंग
  🏄🏻‍♂️💾दादलो सर्फ करता: उजळ कातीचो रंग
  🏄🏻‍♀️💾बायल सर्फ करता: उजळ कातीचो रंग
  🚣🏻💾व्यक्ती बोट व्हलयता: उजळ कातीचो रंग
  🚣🏻‍♂️💾दादलो बोट व्हलयता: उजळ कातीचो रंग
  🚣🏻‍♀️💾बायल बोट व्हलयता: उजळ कातीचो रंग
  🏊🏻💾व्यक्ती पेंवता: उजळ कातीचो रंग
  🏊🏻‍♂️💾दादलो पेंवता: उजळ कातीचो रंग
  🏊🏻‍♀️💾बायल पेंवता: उजळ कातीचो रंग
  ⛹🏻💾व्यक्ती बॉल बावंस करता: उजळ कातीचो रंग
  ⛹🏻‍♂️💾दादलो बॉल बावंस करता: उजळ कातीचो रंग
  ⛹🏻‍♀️💾बायल बॉल बावंस करता: उजळ कातीचो रंग
  🏋🏻💾व्यक्ती वजन उखलता: उजळ कातीचो रंग
  🏋🏻‍♂️💾दादलो वजना उखलता: उजळ कातीचो रंग
  🏋🏻‍♀️💾बायल वजनां उखलता: उजळ कातीचो रंग
  🚴🏻💾व्यक्ती सायकल चलयता: उजळ कातीचो रंग
  🚴🏻‍♂️💾दादलो सायकल चलयता: उजळ कातीचो रंग
  🚴🏻‍♀️💾बायल सायकल चलयता: उजळ कातीचो रंग
  🚵🏻💾व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता: उजळ कातीचो रंग
  🚵🏻‍♂️💾दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता: उजळ कातीचो रंग
  🚵🏻‍♀️💾बायल पर्वताचेर सायकल चलयता: उजळ कातीचो रंग
  🤸🏻💾कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  🤸🏻‍♂️💾कोलनाड्यो मारपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
  🤸🏻‍♀️💾कोलनाड्यो मारपी बायल: उजळ कातीचो रंग
  🤽🏻💾व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा: उजळ कातीचो रंग
  🤽🏻‍♂️💾दादलो उदकात पोलो खेळटा: उजळ कातीचो रंग
  🤽🏻‍♀️💾बायल उदकात पोलो खेळटा: उजळ कातीचो रंग
  🤾🏻💾व्यक्ती हँडबॉल खेळटा: उजळ कातीचो रंग
  🤾🏻‍♂️💾दादलो हँडबॉल खेळटा: उजळ कातीचो रंग
  🤾🏻‍♀️💾बायल हँडबॉल खेळटा: उजळ कातीचो रंग
  🤹🏻💾व्यक्ती जगलिंग करता: उजळ कातीचो रंग
  🤹🏻‍♂️💾दादलो जगलिंग करता: उजळ कातीचो रंग
  🤹🏻‍♀️💾बायल जगलिंग: उजळ कातीचो रंग
  🧘🏻💾पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  🧘🏻‍♂️💾पद्मासनांत बशिल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
  🧘🏻‍♀️💾पद्मासनांत बशिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
  🛀🏻💾न्हावपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  🛌🏻💾खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🤝‍🧑🏻💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: उजळ कातीचो रंग
  👭🏻💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: उजळ कातीचो रंग
  👫🏻💾बायल आनी दादलो हात धरून: उजळ कातीचो रंग
  👬🏻💾दादले एकमेकांचे हात धरून: उजळ कातीचो रंग
  💏🏻💾उमो: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻💾उमो: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏻💾उमो: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏻💾उमो: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग
  💑🏻💾काळीज आसपी जोडपें: उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍👨🏻💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍❤️‍👨🏻💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍👩🏻💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग
  🏻💾उजळ कातीचो रंग
  🏼 मध्यम-हळदुवो कातीचो रंग
  👋🏼💾हात हालोवप: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤚🏼💾उखलिल्ल्या हाताची फाट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🖐🏼💾बोटां विस्कळीत हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  ✋🏼💾उखलिल्लो हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🖖🏼💾वुलकन सॅल्युट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫱🏼💾उजवीकडेन दाखोवपी हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫲🏼💾दावीकडेन दाखोवपी हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫳🏼💾तळवो सकयल आशिल्लो हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫴🏼💾तळवो वयर आशिल्लो हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫷🏼💾दावीकडेन धुकलपी हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫸🏼💾उजवीकडेन धुकलपी हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👌🏼💾ओके हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤌🏼💾चिमटीचीं बोटां: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤏🏼💾चिमटो काडपी हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  ✌🏼💾विजयाचो हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤞🏼💾क्रॉस केल्लीं बोटां: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫰🏼💾पयली दोन बोटां आनी आखणो क्रॉस केल्लो हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤟🏼💾तुजेर मोग करता हावभाव: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤘🏼💾शिंगांचें चिन्न: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤙🏼💾म्हाका कॉल कर हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👈🏼💾तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👉🏼💾तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👆🏼💾तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🖕🏼💾मदलें बोट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👇🏼💾तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  ☝🏼💾तर्जनी वयर दाखयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫵🏼💾पळोवप्याकडेन दाखोवपी बोट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👍🏼💾आखाणो वयर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👎🏼💾आखाणो सकयल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  ✊🏼💾उखलिल्ली मूठ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👊🏼💾पडपी मूठ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤛🏼💾दाव्यान मारपी मूठ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤜🏼💾उजव्यान मारपी मूठ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👏🏼💾ताळयो मारपी हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙌🏼💾उखलिल्ले हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫶🏼💾काळजाचो आकार केल्ले हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👐🏼💾उकते हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤲🏼💾ओंजळ एकठांय: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤝🏼💾शेकहँड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙏🏼💾जोडिल्ले हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  ✍🏼💾बरोवपाचो हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💅🏼💾नेल पॉलिश: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤳🏼💾सेल्फी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💪🏼💾फुगिल्ले बायसेप्स: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🦵🏼💾पांय गात्र: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🦶🏼💾पांय: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👂🏼💾कान: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🦻🏼💾आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👃🏼💾नाक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👶🏼💾शिशु: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧒🏼💾भुरगें: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👦🏼💾चलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👧🏼💾चली: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼💾व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👱🏼💾व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
  👨🏼💾दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧔🏼💾व्यक्ती:खाड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧔🏼‍♂️💾दादलो मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, खाड
  🧔🏼‍♀️💾बायल मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, खाड
  👨🏼‍🦰💾दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
  👨🏼‍🦱💾दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
  👨🏼‍🦳💾दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
  👨🏼‍🦲💾दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तकलो
  👩🏼💾बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🦰💾बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
  🧑🏼‍🦰💾व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
  👩🏼‍🦱💾बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
  🧑🏼‍🦱💾व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
  👩🏼‍🦳💾बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
  🧑🏼‍🦳💾व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
  👩🏼‍🦲💾बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तकलो
  🧑🏼‍🦲💾व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तकलो
  👱🏼‍♀️💾बायल : मध्यम-उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
  👱🏼‍♂️💾दादलो : मध्यम-उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
  🧓🏼💾जाणटो असो मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👴🏼💾जाणटो मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👵🏼💾जाणटी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙍🏼💾मनीस रागार जाता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙍🏼‍♂️💾दादलो रागार जाता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙍🏼‍♀️💾बायल रागार जाता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙎🏼💾व्यक्ती पावट करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙎🏼‍♂️💾दादलो पावट करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙎🏼‍♀️💾बायल पावट करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙅🏼💾व्यक्ती ना असो हावभाव करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙅🏼‍♂️💾ना असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙅🏼‍♀️💾ना असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙆🏼💾बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙆🏼‍♂️💾बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙆🏼‍♀️💾बरें आसा असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💁🏼💾बायर हात वयर काडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💁🏼‍♂️💾ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💁🏼‍♀️💾बायल हात वयर काडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙋🏼💾व्यक्ती हात वयर काडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙋🏼‍♂️💾दादलो हात वयर काडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙋🏼‍♀️💾बायल हात उबारता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧏🏼💾भेड्डो व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧏🏼‍♂️💾भेड्डो मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧏🏼‍♀️💾भेड्डी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙇🏼💾व्यक्ती बागवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙇🏼‍♂️💾दादलो बागवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🙇🏼‍♀️💾बायल बागवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤦🏼💾कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤦🏼‍♂️💾कपलाचेर हात मारपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤦🏼‍♀️💾कपलाचेर हात मारपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤷🏼💾खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤷🏼‍♂️💾खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤷🏼‍♀️💾खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍⚕️💾भलायकी कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍⚕️💾दादलो भलायकी कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍⚕️💾बायल भलायकी कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🎓💾विद्यार्थी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🎓💾दादलो विद्यार्थी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🎓💾बायल विद्यार्थी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🏫💾शिक्षक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🏫💾दादलो शिक्षक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🏫💾बायल शिक्षक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍⚖️💾न्यायाधीश: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍⚖️💾दादलो न्यायाधीश: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍⚖️💾बायल न्यायाधीश: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🌾💾शेतकार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🌾💾दादलो शेतकार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🌾💾बायल शेतकान्न: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🍳💾रांदपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🍳💾दादलो रांदपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🍳💾बायल रांदपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🔧💾मॅकानीक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🔧💾दादलो मॅकानीक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🔧💾बायल मॅकानीक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🏭💾फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🏭💾दादलो फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🏭💾बायल फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍💼💾कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍💼💾दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍💼💾बायल कचेरेंतली कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🔬💾शास्त्रज्ञ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🔬💾दादलो शास्त्रज्ञ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🔬💾बायल शास्त्रज्ञ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍💻💾तंत्रज्ञ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍💻💾दादलो तंत्रज्ञानी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍💻💾बायल तंत्रज्ञानी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🎤💾गायिका: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🎤💾दादलो गायक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🎤💾बायल गायिका: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🎨💾कलाकार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🎨💾दादलो कलाकार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🎨💾बायल कलाकार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍✈️💾पायलट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍✈️💾दादलो पायलट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍✈️💾बायल पायलट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🚀💾ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🚀💾दादलो ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🚀💾बायल ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🚒💾उजो पालवपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🚒💾दादलो उजोपालवपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🚒💾बायल उजो पालवपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👮🏼💾पुलिस अधिकारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👮🏼‍♂️💾दादलो पुलिस अधिकारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👮🏼‍♀️💾बायल पुलिस अधिकारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🕵🏼💾गुप्तहेर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🕵🏼‍♂️💾दादलो गुप्तहेर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🕵🏼‍♀️💾बायल गुप्तहेर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💂🏼💾गार्ड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💂🏼‍♂️💾दादलो गार्ड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💂🏼‍♀️💾बायल गार्ड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🥷🏼💾निन्जा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👷🏼💾बांधकाम कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👷🏼‍♂️💾दादलो बांधकाम कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👷🏼‍♀️💾बायल बांधकाम कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫅🏼💾तकलेर मुगूट घाल्लो मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤴🏼💾राजकुंवर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👸🏼💾राजकुमारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👳🏼💾फेटो मारिल्लो व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👳🏼‍♂️💾फेटो मारिल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👳🏼‍♀️💾फेटो मारिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👲🏼💾वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧕🏼💾तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤵🏼💾फात घातिल्लो व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤵🏼‍♂️💾फात घातिल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤵🏼‍♀️💾फात घातिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👰🏼💾वेल घातिल्ली व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👰🏼‍♂️💾वेल घातिल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👰🏼‍♀️💾वेल घातिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤰🏼💾गुरवार बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫃🏼💾गुरवार दिसपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫄🏼💾गुरवार मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤱🏼💾स्तन-पान: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🍼💾बायल बाळकाक दूद पाजता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🍼💾दादलो बाळकाक दूद पिवयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🍼💾व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👼🏼💾बाल परी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🎅🏼💾सांता क्लॉज: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤶🏼💾श्रीमती क्लॉज: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🎄💾मॅक्स क्लॉज: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🦸🏼💾सुपरहिरो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🦸🏼‍♂️💾दादलो सुपरहिरो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🦸🏼‍♀️💾बायल सुपरहिरो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🦹🏼💾सुपरविलन: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🦹🏼‍♂️💾दादलो सुपरविलन: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🦹🏼‍♀️💾बायल सुपरविलेन: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧙🏼💾जादूटोणो करपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧙🏼‍♂️💾जादूटोणो करपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧙🏼‍♀️💾जादूटोणो करपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧚🏼💾परी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧚🏼‍♂️💾दादलो परी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧚🏼‍♀️💾बायल परी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧛🏼💾पिशाच्च: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧛🏼‍♂️💾दादलो पिशाच्च: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧛🏼‍♀️💾बायल पिशाच्च: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧜🏼💾मत्स्यव्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧜🏼‍♂️💾मत्स्यदादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧜🏼‍♀️💾मत्स्यकन्या: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧝🏼💾वनदेवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧝🏼‍♂️💾वनदेव: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧝🏼‍♀️💾वन देवी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💆🏼💾मसाज घेवपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💆🏼‍♂️💾मसाज घेवपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💆🏼‍♀️💾मसाज घेवपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💇🏼💾केंस कातरून घेवपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💇🏼‍♂️💾केंस कातरून घेवपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💇🏼‍♀️💾केंस कातरून घेवपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🚶🏼💾व्यक्ती चलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🚶🏼‍♂️💾दादलो चलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🚶🏼‍♀️💾बायल चलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧍🏼💾उबी राविल्ली व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧍🏼‍♂️💾उबो राविल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧍🏼‍♀️💾उबी राविल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧎🏼💾व्यक्ती दिमयेर बसला: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧎🏼‍♂️💾दिमी घालून बशिल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧎🏼‍♀️💾दिमी घालून बशिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🦼💾मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🦼💾मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🦼💾मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏃🏼💾धांवपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏃🏼‍♂️💾दादलो धांवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏃🏼‍♀️💾बायल धांवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💃🏼💾बायल नाचता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🕺🏼💾दादलो नाचता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🕴🏼💾सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧖🏼💾वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧖🏼‍♂️💾वाफेच्या कुडीतलो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧖🏼‍♀️💾वाफेच्या कुडीतली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧗🏼💾चडपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧗🏼‍♂️💾दादलो चडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧗🏼‍♀️💾बायल चडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏇🏼💾घोड्याची स्पर्धा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏂🏼💾स्नोबोर्डर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏌🏼💾व्यक्ती गोल्फ खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏌🏼‍♂️💾दादलो गोल्फ खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏌🏼‍♀️💾बायल गोल्फ खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏄🏼💾व्यक्ती सर्फ करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏄🏼‍♂️💾दादलो सर्फ करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏄🏼‍♀️💾बायल सर्फ करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🚣🏼💾व्यक्ती बोट व्हलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🚣🏼‍♂️💾दादलो बोट व्हलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🚣🏼‍♀️💾बायल बोट व्हलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏊🏼💾व्यक्ती पेंवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏊🏼‍♂️💾दादलो पेंवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏊🏼‍♀️💾बायल पेंवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  ⛹🏼💾व्यक्ती बॉल बावंस करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  ⛹🏼‍♂️💾दादलो बॉल बावंस करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  ⛹🏼‍♀️💾बायल बॉल बावंस करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏋🏼💾व्यक्ती वजन उखलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏋🏼‍♂️💾दादलो वजना उखलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏋🏼‍♀️💾बायल वजनां उखलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🚴🏼💾व्यक्ती सायकल चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🚴🏼‍♂️💾दादलो सायकल चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🚴🏼‍♀️💾बायल सायकल चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🚵🏼💾व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🚵🏼‍♂️💾दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🚵🏼‍♀️💾बायल पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤸🏼💾कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤸🏼‍♂️💾कोलनाड्यो मारपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤸🏼‍♀️💾कोलनाड्यो मारपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤽🏼💾व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤽🏼‍♂️💾दादलो उदकात पोलो खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤽🏼‍♀️💾बायल उदकात पोलो खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤾🏼💾व्यक्ती हँडबॉल खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤾🏼‍♂️💾दादलो हँडबॉल खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤾🏼‍♀️💾बायल हँडबॉल खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤹🏼💾व्यक्ती जगलिंग करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤹🏼‍♂️💾दादलो जगलिंग करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🤹🏼‍♀️💾बायल जगलिंग: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧘🏼💾पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧘🏼‍♂️💾पद्मासनांत बशिल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧘🏼‍♀️💾पद्मासनांत बशिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🛀🏼💾न्हावपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🛌🏼💾खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🤝‍🧑🏼💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👭🏼💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👫🏼💾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👬🏼💾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💏🏼💾उमो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏼💾उमो: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏼💾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏼💾उमो: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  💑🏼💾काळीज आसपी जोडपें: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍👨🏼💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍❤️‍👨🏼💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍👩🏼💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏼💾मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🏽 मध्यम कातीचो रंग
  👋🏽💾हात हालोवप: मध्यम कातीचो रंग
  🤚🏽💾उखलिल्ल्या हाताची फाट: मध्यम कातीचो रंग
  🖐🏽💾बोटां विस्कळीत हात: मध्यम कातीचो रंग
  ✋🏽💾उखलिल्लो हात: मध्यम कातीचो रंग
  🖖🏽💾वुलकन सॅल्युट: मध्यम कातीचो रंग
  🫱🏽💾उजवीकडेन दाखोवपी हात: मध्यम कातीचो रंग
  🫲🏽💾दावीकडेन दाखोवपी हात: मध्यम कातीचो रंग
  🫳🏽💾तळवो सकयल आशिल्लो हात: मध्यम कातीचो रंग
  🫴🏽💾तळवो वयर आशिल्लो हात: मध्यम कातीचो रंग
  🫷🏽💾दावीकडेन धुकलपी हात: मध्यम कातीचो रंग
  🫸🏽💾उजवीकडेन धुकलपी हात: मध्यम कातीचो रंग
  👌🏽💾ओके हात: मध्यम कातीचो रंग
  🤌🏽💾चिमटीचीं बोटां: मध्यम कातीचो रंग
  🤏🏽💾चिमटो काडपी हात: मध्यम कातीचो रंग
  ✌🏽💾विजयाचो हात: मध्यम कातीचो रंग
  🤞🏽💾क्रॉस केल्लीं बोटां: मध्यम कातीचो रंग
  🫰🏽💾पयली दोन बोटां आनी आखणो क्रॉस केल्लो हात: मध्यम कातीचो रंग
  🤟🏽💾तुजेर मोग करता हावभाव: मध्यम कातीचो रंग
  🤘🏽💾शिंगांचें चिन्न: मध्यम कातीचो रंग
  🤙🏽💾म्हाका कॉल कर हात: मध्यम कातीचो रंग
  👈🏽💾तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम कातीचो रंग
  👉🏽💾तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम कातीचो रंग
  👆🏽💾तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम कातीचो रंग
  🖕🏽💾मदलें बोट: मध्यम कातीचो रंग
  👇🏽💾तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम कातीचो रंग
  ☝🏽💾तर्जनी वयर दाखयता: मध्यम कातीचो रंग
  🫵🏽💾पळोवप्याकडेन दाखोवपी बोट: मध्यम कातीचो रंग
  👍🏽💾आखाणो वयर: मध्यम कातीचो रंग
  👎🏽💾आखाणो सकयल: मध्यम कातीचो रंग
  ✊🏽💾उखलिल्ली मूठ: मध्यम कातीचो रंग
  👊🏽💾पडपी मूठ: मध्यम कातीचो रंग
  🤛🏽💾दाव्यान मारपी मूठ: मध्यम कातीचो रंग
  🤜🏽💾उजव्यान मारपी मूठ: मध्यम कातीचो रंग
  👏🏽💾ताळयो मारपी हात: मध्यम कातीचो रंग
  🙌🏽💾उखलिल्ले हात: मध्यम कातीचो रंग
  🫶🏽💾काळजाचो आकार केल्ले हात: मध्यम कातीचो रंग
  👐🏽💾उकते हात: मध्यम कातीचो रंग
  🤲🏽💾ओंजळ एकठांय: मध्यम कातीचो रंग
  🤝🏽💾शेकहँड: मध्यम कातीचो रंग
  🙏🏽💾जोडिल्ले हात: मध्यम कातीचो रंग
  ✍🏽💾बरोवपाचो हात: मध्यम कातीचो रंग
  💅🏽💾नेल पॉलिश: मध्यम कातीचो रंग
  🤳🏽💾सेल्फी: मध्यम कातीचो रंग
  💪🏽💾फुगिल्ले बायसेप्स: मध्यम कातीचो रंग
  🦵🏽💾पांय गात्र: मध्यम कातीचो रंग
  🦶🏽💾पांय: मध्यम कातीचो रंग
  👂🏽💾कान: मध्यम कातीचो रंग
  🦻🏽💾आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान: मध्यम कातीचो रंग
  👃🏽💾नाक: मध्यम कातीचो रंग
  👶🏽💾शिशु: मध्यम कातीचो रंग
  🧒🏽💾भुरगें: मध्यम कातीचो रंग
  👦🏽💾चलो: मध्यम कातीचो रंग
  👧🏽💾चली: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽💾व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  👱🏽💾व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग, पिंगशे केंस
  👨🏽💾दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  🧔🏽💾व्यक्ती:खाड: मध्यम कातीचो रंग
  🧔🏽‍♂️💾दादलो मनीस: मध्यम कातीचो रंग, खाड
  🧔🏽‍♀️💾बायल मनीस: मध्यम कातीचो रंग, खाड
  👨🏽‍🦰💾दादलो: मध्यम कातीचो रंग, तांबशें केंस
  👨🏽‍🦱💾दादलो: मध्यम कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
  👨🏽‍🦳💾दादलो: मध्यम कातीचो रंग, धवे केंस
  👨🏽‍🦲💾दादलो: मध्यम कातीचो रंग, तकलो
  👩🏽💾बायल: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🦰💾बायल: मध्यम कातीचो रंग, तांबशें केंस
  🧑🏽‍🦰💾व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग, तांबशें केंस
  👩🏽‍🦱💾बायल: मध्यम कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
  🧑🏽‍🦱💾व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
  👩🏽‍🦳💾बायल: मध्यम कातीचो रंग, धवे केंस
  🧑🏽‍🦳💾व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग, धवे केंस
  👩🏽‍🦲💾बायल: मध्यम कातीचो रंग, तकलो
  🧑🏽‍🦲💾व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग, तकलो
  👱🏽‍♀️💾बायल : मध्यम कातीचो रंग, पिंगशे केंस
  👱🏽‍♂️💾दादलो : मध्यम कातीचो रंग, पिंगशे केंस
  🧓🏽💾जाणटो असो मनीस: मध्यम कातीचो रंग
  👴🏽💾जाणटो मनीस: मध्यम कातीचो रंग
  👵🏽💾जाणटी बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🙍🏽💾मनीस रागार जाता: मध्यम कातीचो रंग
  🙍🏽‍♂️💾दादलो रागार जाता: मध्यम कातीचो रंग
  🙍🏽‍♀️💾बायल रागार जाता: मध्यम कातीचो रंग
  🙎🏽💾व्यक्ती पावट करता: मध्यम कातीचो रंग
  🙎🏽‍♂️💾दादलो पावट करता: मध्यम कातीचो रंग
  🙎🏽‍♀️💾बायल पावट करता: मध्यम कातीचो रंग
  🙅🏽💾व्यक्ती ना असो हावभाव करता: मध्यम कातीचो रंग
  🙅🏽‍♂️💾ना असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  🙅🏽‍♀️💾ना असो हावभाव करपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🙆🏽💾बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  🙆🏽‍♂️💾बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  🙆🏽‍♀️💾बरें आसा असो हावभाव करपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
  💁🏽💾बायर हात वयर काडटा: मध्यम कातीचो रंग
  💁🏽‍♂️💾ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  💁🏽‍♀️💾बायल हात वयर काडटा: मध्यम कातीचो रंग
  🙋🏽💾व्यक्ती हात वयर काडटा: मध्यम कातीचो रंग
  🙋🏽‍♂️💾दादलो हात वयर काडटा: मध्यम कातीचो रंग
  🙋🏽‍♀️💾बायल हात उबारता: मध्यम कातीचो रंग
  🧏🏽💾भेड्डो व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  🧏🏽‍♂️💾भेड्डो मनीस: मध्यम कातीचो रंग
  🧏🏽‍♀️💾भेड्डी बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🙇🏽💾व्यक्ती बागवता: मध्यम कातीचो रंग
  🙇🏽‍♂️💾दादलो बागवता: मध्यम कातीचो रंग
  🙇🏽‍♀️💾बायल बागवता: मध्यम कातीचो रंग
  🤦🏽💾कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  🤦🏽‍♂️💾कपलाचेर हात मारपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  🤦🏽‍♀️💾कपलाचेर हात मारपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🤷🏽💾खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  🤷🏽‍♂️💾खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  🤷🏽‍♀️💾खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍⚕️💾भलायकी कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍⚕️💾दादलो भलायकी कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍⚕️💾बायल भलायकी कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🎓💾विद्यार्थी: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍🎓💾दादलो विद्यार्थी: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🎓💾बायल विद्यार्थी: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🏫💾शिक्षक: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍🏫💾दादलो शिक्षक: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🏫💾बायल शिक्षक: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍⚖️💾न्यायाधीश: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍⚖️💾दादलो न्यायाधीश: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍⚖️💾बायल न्यायाधीश: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🌾💾शेतकार: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍🌾💾दादलो शेतकार: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🌾💾बायल शेतकान्न: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🍳💾रांदपी: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍🍳💾दादलो रांदपी: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🍳💾बायल रांदपी: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🔧💾मॅकानीक: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍🔧💾दादलो मॅकानीक: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🔧💾बायल मॅकानीक: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🏭💾फॅक्ट्री कामगार: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍🏭💾दादलो फॅक्ट्री कामगार: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🏭💾बायल फॅक्ट्री कामगार: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍💼💾कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍💼💾दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍💼💾बायल कचेरेंतली कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🔬💾शास्त्रज्ञ: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍🔬💾दादलो शास्त्रज्ञ: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🔬💾बायल शास्त्रज्ञ: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍💻💾तंत्रज्ञ: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍💻💾दादलो तंत्रज्ञानी: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍💻💾बायल तंत्रज्ञानी: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🎤💾गायिका: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍🎤💾दादलो गायक: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🎤💾बायल गायिका: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🎨💾कलाकार: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍🎨💾दादलो कलाकार: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🎨💾बायल कलाकार: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍✈️💾पायलट: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍✈️💾दादलो पायलट: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍✈️💾बायल पायलट: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🚀💾ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍🚀💾दादलो ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🚀💾बायल ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🚒💾उजो पालवपी: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍🚒💾दादलो उजोपालवपी: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🚒💾बायल उजो पालवपी: मध्यम कातीचो रंग
  👮🏽💾पुलिस अधिकारी: मध्यम कातीचो रंग
  👮🏽‍♂️💾दादलो पुलिस अधिकारी: मध्यम कातीचो रंग
  👮🏽‍♀️💾बायल पुलिस अधिकारी: मध्यम कातीचो रंग
  🕵🏽💾गुप्तहेर: मध्यम कातीचो रंग
  🕵🏽‍♂️💾दादलो गुप्तहेर: मध्यम कातीचो रंग
  🕵🏽‍♀️💾बायल गुप्तहेर: मध्यम कातीचो रंग
  💂🏽💾गार्ड: मध्यम कातीचो रंग
  💂🏽‍♂️💾दादलो गार्ड: मध्यम कातीचो रंग
  💂🏽‍♀️💾बायल गार्ड: मध्यम कातीचो रंग
  🥷🏽💾निन्जा: मध्यम कातीचो रंग
  👷🏽💾बांधकाम कामगार: मध्यम कातीचो रंग
  👷🏽‍♂️💾दादलो बांधकाम कामगार: मध्यम कातीचो रंग
  👷🏽‍♀️💾बायल बांधकाम कामगार: मध्यम कातीचो रंग
  🫅🏽💾तकलेर मुगूट घाल्लो मनीस: मध्यम कातीचो रंग
  🤴🏽💾राजकुंवर: मध्यम कातीचो रंग
  👸🏽💾राजकुमारी: मध्यम कातीचो रंग
  👳🏽💾फेटो मारिल्लो व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  👳🏽‍♂️💾फेटो मारिल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  👳🏽‍♀️💾फेटो मारिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
  👲🏽💾वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस: मध्यम कातीचो रंग
  🧕🏽💾तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🤵🏽💾फात घातिल्लो व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  🤵🏽‍♂️💾फात घातिल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  🤵🏽‍♀️💾फात घातिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
  👰🏽💾वेल घातिल्ली व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  👰🏽‍♂️💾वेल घातिल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  👰🏽‍♀️💾वेल घातिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🤰🏽💾गुरवार बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🫃🏽💾गुरवार दिसपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  🫄🏽💾गुरवार मनीस: मध्यम कातीचो रंग
  🤱🏽💾स्तन-पान: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🍼💾बायल बाळकाक दूद पाजता: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍🍼💾दादलो बाळकाक दूद पिवयता: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🍼💾व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता: मध्यम कातीचो रंग
  👼🏽💾बाल परी: मध्यम कातीचो रंग
  🎅🏽💾सांता क्लॉज: मध्यम कातीचो रंग
  🤶🏽💾श्रीमती क्लॉज: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🎄💾मॅक्स क्लॉज: मध्यम कातीचो रंग
  🦸🏽💾सुपरहिरो: मध्यम कातीचो रंग
  🦸🏽‍♂️💾दादलो सुपरहिरो: मध्यम कातीचो रंग
  🦸🏽‍♀️💾बायल सुपरहिरो: मध्यम कातीचो रंग
  🦹🏽💾सुपरविलन: मध्यम कातीचो रंग
  🦹🏽‍♂️💾दादलो सुपरविलन: मध्यम कातीचो रंग
  🦹🏽‍♀️💾बायल सुपरविलेन: मध्यम कातीचो रंग
  🧙🏽💾जादूटोणो करपी: मध्यम कातीचो रंग
  🧙🏽‍♂️💾जादूटोणो करपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  🧙🏽‍♀️💾जादूटोणो करपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🧚🏽💾परी: मध्यम कातीचो रंग
  🧚🏽‍♂️💾दादलो परी: मध्यम कातीचो रंग
  🧚🏽‍♀️💾बायल परी: मध्यम कातीचो रंग
  🧛🏽💾पिशाच्च: मध्यम कातीचो रंग
  🧛🏽‍♂️💾दादलो पिशाच्च: मध्यम कातीचो रंग
  🧛🏽‍♀️💾बायल पिशाच्च: मध्यम कातीचो रंग
  🧜🏽💾मत्स्यव्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  🧜🏽‍♂️💾मत्स्यदादलो: मध्यम कातीचो रंग
  🧜🏽‍♀️💾मत्स्यकन्या: मध्यम कातीचो रंग
  🧝🏽💾वनदेवता: मध्यम कातीचो रंग
  🧝🏽‍♂️💾वनदेव: मध्यम कातीचो रंग
  🧝🏽‍♀️💾वन देवी: मध्यम कातीचो रंग
  💆🏽💾मसाज घेवपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  💆🏽‍♂️💾मसाज घेवपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  💆🏽‍♀️💾मसाज घेवपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
  💇🏽💾केंस कातरून घेवपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  💇🏽‍♂️💾केंस कातरून घेवपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  💇🏽‍♀️💾केंस कातरून घेवपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🚶🏽💾व्यक्ती चलता: मध्यम कातीचो रंग
  🚶🏽‍♂️💾दादलो चलता: मध्यम कातीचो रंग
  🚶🏽‍♀️💾बायल चलता: मध्यम कातीचो रंग
  🧍🏽💾उबी राविल्ली व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  🧍🏽‍♂️💾उबो राविल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  🧍🏽‍♀️💾उबी राविल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🧎🏽💾व्यक्ती दिमयेर बसला: मध्यम कातीचो रंग
  🧎🏽‍♂️💾दिमी घालून बशिल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  🧎🏽‍♀️💾दिमी घालून बशिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🦼💾मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍🦼💾मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🦼💾मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🏃🏽💾धांवपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  🏃🏽‍♂️💾दादलो धांवता: मध्यम कातीचो रंग
  🏃🏽‍♀️💾बायल धांवता: मध्यम कातीचो रंग
  💃🏽💾बायल नाचता: मध्यम कातीचो रंग
  🕺🏽💾दादलो नाचता: मध्यम कातीचो रंग
  🕴🏽💾सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां: मध्यम कातीचो रंग
  🧖🏽💾वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  🧖🏽‍♂️💾वाफेच्या कुडीतलो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  🧖🏽‍♀️💾वाफेच्या कुडीतली बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🧗🏽💾चडपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  🧗🏽‍♂️💾दादलो चडटा: मध्यम कातीचो रंग
  🧗🏽‍♀️💾बायल चडटा: मध्यम कातीचो रंग
  🏇🏽💾घोड्याची स्पर्धा: मध्यम कातीचो रंग
  🏂🏽💾स्नोबोर्डर: मध्यम कातीचो रंग
  🏌🏽💾व्यक्ती गोल्फ खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
  🏌🏽‍♂️💾दादलो गोल्फ खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
  🏌🏽‍♀️💾बायल गोल्फ खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
  🏄🏽💾व्यक्ती सर्फ करता: मध्यम कातीचो रंग
  🏄🏽‍♂️💾दादलो सर्फ करता: मध्यम कातीचो रंग
  🏄🏽‍♀️💾बायल सर्फ करता: मध्यम कातीचो रंग
  🚣🏽💾व्यक्ती बोट व्हलयता: मध्यम कातीचो रंग
  🚣🏽‍♂️💾दादलो बोट व्हलयता: मध्यम कातीचो रंग
  🚣🏽‍♀️💾बायल बोट व्हलयता: मध्यम कातीचो रंग
  🏊🏽💾व्यक्ती पेंवता: मध्यम कातीचो रंग
  🏊🏽‍♂️💾दादलो पेंवता: मध्यम कातीचो रंग
  🏊🏽‍♀️💾बायल पेंवता: मध्यम कातीचो रंग
  ⛹🏽💾व्यक्ती बॉल बावंस करता: मध्यम कातीचो रंग
  ⛹🏽‍♂️💾दादलो बॉल बावंस करता: मध्यम कातीचो रंग
  ⛹🏽‍♀️💾बायल बॉल बावंस करता: मध्यम कातीचो रंग
  🏋🏽💾व्यक्ती वजन उखलता: मध्यम कातीचो रंग
  🏋🏽‍♂️💾दादलो वजना उखलता: मध्यम कातीचो रंग
  🏋🏽‍♀️💾बायल वजनां उखलता: मध्यम कातीचो रंग
  🚴🏽💾व्यक्ती सायकल चलयता: मध्यम कातीचो रंग
  🚴🏽‍♂️💾दादलो सायकल चलयता: मध्यम कातीचो रंग
  🚴🏽‍♀️💾बायल सायकल चलयता: मध्यम कातीचो रंग
  🚵🏽💾व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता: मध्यम कातीचो रंग
  🚵🏽‍♂️💾दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम कातीचो रंग
  🚵🏽‍♀️💾बायल पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम कातीचो रंग
  🤸🏽💾कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  🤸🏽‍♂️💾कोलनाड्यो मारपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  🤸🏽‍♀️💾कोलनाड्यो मारपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🤽🏽💾व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
  🤽🏽‍♂️💾दादलो उदकात पोलो खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
  🤽🏽‍♀️💾बायल उदकात पोलो खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
  🤾🏽💾व्यक्ती हँडबॉल खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
  🤾🏽‍♂️💾दादलो हँडबॉल खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
  🤾🏽‍♀️💾बायल हँडबॉल खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
  🤹🏽💾व्यक्ती जगलिंग करता: मध्यम कातीचो रंग
  🤹🏽‍♂️💾दादलो जगलिंग करता: मध्यम कातीचो रंग
  🤹🏽‍♀️💾बायल जगलिंग: मध्यम कातीचो रंग
  🧘🏽💾पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  🧘🏽‍♂️💾पद्मासनांत बशिल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
  🧘🏽‍♀️💾पद्मासनांत बशिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
  🛀🏽💾न्हावपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  🛌🏽💾खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏽‍🤝‍🧑🏽💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम कातीचो रंग
  👭🏽💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम कातीचो रंग
  👫🏽💾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम कातीचो रंग
  👬🏽💾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम कातीचो रंग
  💏🏽💾उमो: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏽💾उमो: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏽💾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏽💾उमो: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग
  💑🏽💾काळीज आसपी जोडपें: मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍👨🏽💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग
  👨🏽‍❤️‍👨🏽💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍👩🏽💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग
  🏽💾मध्यम कातीचो रंग
  🏾 मध्यम-काळ्या रंगाचो कातीचो रंग
  👋🏾💾हात हालोवप: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤚🏾💾उखलिल्ल्या हाताची फाट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🖐🏾💾बोटां विस्कळीत हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  ✋🏾💾उखलिल्लो हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🖖🏾💾वुलकन सॅल्युट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🫱🏾💾उजवीकडेन दाखोवपी हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🫲🏾💾दावीकडेन दाखोवपी हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🫳🏾💾तळवो सकयल आशिल्लो हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🫴🏾💾तळवो वयर आशिल्लो हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🫷🏾💾दावीकडेन धुकलपी हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🫸🏾💾उजवीकडेन धुकलपी हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👌🏾💾ओके हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤌🏾💾चिमटीचीं बोटां: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤏🏾💾चिमटो काडपी हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  ✌🏾💾विजयाचो हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤞🏾💾क्रॉस केल्लीं बोटां: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🫰🏾💾पयली दोन बोटां आनी आखणो क्रॉस केल्लो हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤟🏾💾तुजेर मोग करता हावभाव: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤘🏾💾शिंगांचें चिन्न: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤙🏾💾म्हाका कॉल कर हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👈🏾💾तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👉🏾💾तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👆🏾💾तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🖕🏾💾मदलें बोट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👇🏾💾तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  ☝🏾💾तर्जनी वयर दाखयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🫵🏾💾पळोवप्याकडेन दाखोवपी बोट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👍🏾💾आखाणो वयर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👎🏾💾आखाणो सकयल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  ✊🏾💾उखलिल्ली मूठ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👊🏾💾पडपी मूठ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤛🏾💾दाव्यान मारपी मूठ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤜🏾💾उजव्यान मारपी मूठ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👏🏾💾ताळयो मारपी हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙌🏾💾उखलिल्ले हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🫶🏾💾काळजाचो आकार केल्ले हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👐🏾💾उकते हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤲🏾💾ओंजळ एकठांय: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤝🏾💾शेकहँड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙏🏾💾जोडिल्ले हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  ✍🏾💾बरोवपाचो हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💅🏾💾नेल पॉलिश: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤳🏾💾सेल्फी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💪🏾💾फुगिल्ले बायसेप्स: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🦵🏾💾पांय गात्र: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🦶🏾💾पांय: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👂🏾💾कान: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🦻🏾💾आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👃🏾💾नाक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👶🏾💾शिशु: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧒🏾💾भुरगें: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👦🏾💾चलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👧🏾💾चली: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾💾व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👱🏾💾व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
  👨🏾💾दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧔🏾💾व्यक्ती:खाड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧔🏾‍♂️💾दादलो मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, खाड
  🧔🏾‍♀️💾बायल मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, खाड
  👨🏾‍🦰💾दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
  👨🏾‍🦱💾दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
  👨🏾‍🦳💾दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
  👨🏾‍🦲💾दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तकलो
  👩🏾💾बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🦰💾बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
  🧑🏾‍🦰💾व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
  👩🏾‍🦱💾बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
  🧑🏾‍🦱💾व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
  👩🏾‍🦳💾बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
  🧑🏾‍🦳💾व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
  👩🏾‍🦲💾बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तकलो
  🧑🏾‍🦲💾व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तकलो
  👱🏾‍♀️💾बायल : मध्यम-गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
  👱🏾‍♂️💾दादलो : मध्यम-गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
  🧓🏾💾जाणटो असो मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👴🏾💾जाणटो मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👵🏾💾जाणटी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙍🏾💾मनीस रागार जाता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙍🏾‍♂️💾दादलो रागार जाता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙍🏾‍♀️💾बायल रागार जाता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙎🏾💾व्यक्ती पावट करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙎🏾‍♂️💾दादलो पावट करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙎🏾‍♀️💾बायल पावट करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙅🏾💾व्यक्ती ना असो हावभाव करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙅🏾‍♂️💾ना असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙅🏾‍♀️💾ना असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙆🏾💾बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙆🏾‍♂️💾बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙆🏾‍♀️💾बरें आसा असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💁🏾💾बायर हात वयर काडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💁🏾‍♂️💾ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💁🏾‍♀️💾बायल हात वयर काडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙋🏾💾व्यक्ती हात वयर काडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙋🏾‍♂️💾दादलो हात वयर काडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙋🏾‍♀️💾बायल हात उबारता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧏🏾💾भेड्डो व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧏🏾‍♂️💾भेड्डो मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧏🏾‍♀️💾भेड्डी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙇🏾💾व्यक्ती बागवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙇🏾‍♂️💾दादलो बागवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🙇🏾‍♀️💾बायल बागवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤦🏾💾कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤦🏾‍♂️💾कपलाचेर हात मारपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤦🏾‍♀️💾कपलाचेर हात मारपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤷🏾💾खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤷🏾‍♂️💾खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤷🏾‍♀️💾खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍⚕️💾भलायकी कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍⚕️💾दादलो भलायकी कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍⚕️💾बायल भलायकी कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🎓💾विद्यार्थी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🎓💾दादलो विद्यार्थी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🎓💾बायल विद्यार्थी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🏫💾शिक्षक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🏫💾दादलो शिक्षक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🏫💾बायल शिक्षक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍⚖️💾न्यायाधीश: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍⚖️💾दादलो न्यायाधीश: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍⚖️💾बायल न्यायाधीश: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🌾💾शेतकार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🌾💾दादलो शेतकार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🌾💾बायल शेतकान्न: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🍳💾रांदपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🍳💾दादलो रांदपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🍳💾बायल रांदपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🔧💾मॅकानीक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🔧💾दादलो मॅकानीक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🔧💾बायल मॅकानीक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🏭💾फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🏭💾दादलो फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🏭💾बायल फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍💼💾कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍💼💾दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍💼💾बायल कचेरेंतली कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🔬💾शास्त्रज्ञ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🔬💾दादलो शास्त्रज्ञ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🔬💾बायल शास्त्रज्ञ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍💻💾तंत्रज्ञ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍💻💾दादलो तंत्रज्ञानी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍💻💾बायल तंत्रज्ञानी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🎤💾गायिका: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🎤💾दादलो गायक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🎤💾बायल गायिका: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🎨💾कलाकार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🎨💾दादलो कलाकार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🎨💾बायल कलाकार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍✈️💾पायलट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍✈️💾दादलो पायलट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍✈️💾बायल पायलट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🚀💾ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🚀💾दादलो ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🚀💾बायल ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🚒💾उजो पालवपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🚒💾दादलो उजोपालवपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🚒💾बायल उजो पालवपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👮🏾💾पुलिस अधिकारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👮🏾‍♂️💾दादलो पुलिस अधिकारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👮🏾‍♀️💾बायल पुलिस अधिकारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🕵🏾💾गुप्तहेर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🕵🏾‍♂️💾दादलो गुप्तहेर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🕵🏾‍♀️💾बायल गुप्तहेर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💂🏾💾गार्ड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💂🏾‍♂️💾दादलो गार्ड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💂🏾‍♀️💾बायल गार्ड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🥷🏾💾निन्जा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👷🏾💾बांधकाम कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👷🏾‍♂️💾दादलो बांधकाम कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👷🏾‍♀️💾बायल बांधकाम कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🫅🏾💾तकलेर मुगूट घाल्लो मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤴🏾💾राजकुंवर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👸🏾💾राजकुमारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👳🏾💾फेटो मारिल्लो व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👳🏾‍♂️💾फेटो मारिल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👳🏾‍♀️💾फेटो मारिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👲🏾💾वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧕🏾💾तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤵🏾💾फात घातिल्लो व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤵🏾‍♂️💾फात घातिल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤵🏾‍♀️💾फात घातिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👰🏾💾वेल घातिल्ली व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👰🏾‍♂️💾वेल घातिल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👰🏾‍♀️💾वेल घातिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤰🏾💾गुरवार बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🫃🏾💾गुरवार दिसपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🫄🏾💾गुरवार मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤱🏾💾स्तन-पान: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🍼💾बायल बाळकाक दूद पाजता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🍼💾दादलो बाळकाक दूद पिवयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🍼💾व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👼🏾💾बाल परी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🎅🏾💾सांता क्लॉज: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤶🏾💾श्रीमती क्लॉज: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🎄💾मॅक्स क्लॉज: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🦸🏾💾सुपरहिरो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🦸🏾‍♂️💾दादलो सुपरहिरो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🦸🏾‍♀️💾बायल सुपरहिरो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🦹🏾💾सुपरविलन: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🦹🏾‍♂️💾दादलो सुपरविलन: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🦹🏾‍♀️💾बायल सुपरविलेन: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧙🏾💾जादूटोणो करपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧙🏾‍♂️💾जादूटोणो करपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧙🏾‍♀️💾जादूटोणो करपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧚🏾💾परी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧚🏾‍♂️💾दादलो परी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧚🏾‍♀️💾बायल परी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧛🏾💾पिशाच्च: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧛🏾‍♂️💾दादलो पिशाच्च: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧛🏾‍♀️💾बायल पिशाच्च: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧜🏾💾मत्स्यव्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧜🏾‍♂️💾मत्स्यदादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧜🏾‍♀️💾मत्स्यकन्या: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧝🏾💾वनदेवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧝🏾‍♂️💾वनदेव: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧝🏾‍♀️💾वन देवी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💆🏾💾मसाज घेवपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💆🏾‍♂️💾मसाज घेवपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💆🏾‍♀️💾मसाज घेवपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💇🏾💾केंस कातरून घेवपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💇🏾‍♂️💾केंस कातरून घेवपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💇🏾‍♀️💾केंस कातरून घेवपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🚶🏾💾व्यक्ती चलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🚶🏾‍♂️💾दादलो चलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🚶🏾‍♀️💾बायल चलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧍🏾💾उबी राविल्ली व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧍🏾‍♂️💾उबो राविल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧍🏾‍♀️💾उबी राविल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧎🏾💾व्यक्ती दिमयेर बसला: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧎🏾‍♂️💾दिमी घालून बशिल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧎🏾‍♀️💾दिमी घालून बशिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🦼💾मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🦼💾मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🦼💾मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏃🏾💾धांवपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏃🏾‍♂️💾दादलो धांवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏃🏾‍♀️💾बायल धांवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💃🏾💾बायल नाचता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🕺🏾💾दादलो नाचता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🕴🏾💾सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧖🏾💾वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧖🏾‍♂️💾वाफेच्या कुडीतलो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧖🏾‍♀️💾वाफेच्या कुडीतली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧗🏾💾चडपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧗🏾‍♂️💾दादलो चडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧗🏾‍♀️💾बायल चडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏇🏾💾घोड्याची स्पर्धा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏂🏾💾स्नोबोर्डर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏌🏾💾व्यक्ती गोल्फ खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏌🏾‍♂️💾दादलो गोल्फ खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏌🏾‍♀️💾बायल गोल्फ खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏄🏾💾व्यक्ती सर्फ करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏄🏾‍♂️💾दादलो सर्फ करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏄🏾‍♀️💾बायल सर्फ करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🚣🏾💾व्यक्ती बोट व्हलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🚣🏾‍♂️💾दादलो बोट व्हलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🚣🏾‍♀️💾बायल बोट व्हलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏊🏾💾व्यक्ती पेंवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏊🏾‍♂️💾दादलो पेंवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏊🏾‍♀️💾बायल पेंवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  ⛹🏾💾व्यक्ती बॉल बावंस करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  ⛹🏾‍♂️💾दादलो बॉल बावंस करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  ⛹🏾‍♀️💾बायल बॉल बावंस करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏋🏾💾व्यक्ती वजन उखलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏋🏾‍♂️💾दादलो वजना उखलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏋🏾‍♀️💾बायल वजनां उखलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🚴🏾💾व्यक्ती सायकल चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🚴🏾‍♂️💾दादलो सायकल चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🚴🏾‍♀️💾बायल सायकल चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🚵🏾💾व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🚵🏾‍♂️💾दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🚵🏾‍♀️💾बायल पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤸🏾💾कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤸🏾‍♂️💾कोलनाड्यो मारपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤸🏾‍♀️💾कोलनाड्यो मारपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤽🏾💾व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤽🏾‍♂️💾दादलो उदकात पोलो खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤽🏾‍♀️💾बायल उदकात पोलो खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤾🏾💾व्यक्ती हँडबॉल खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤾🏾‍♂️💾दादलो हँडबॉल खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤾🏾‍♀️💾बायल हँडबॉल खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤹🏾💾व्यक्ती जगलिंग करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤹🏾‍♂️💾दादलो जगलिंग करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🤹🏾‍♀️💾बायल जगलिंग: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧘🏾💾पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧘🏾‍♂️💾पद्मासनांत बशिल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧘🏾‍♀️💾पद्मासनांत बशिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🛀🏾💾न्हावपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🛌🏾💾खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🤝‍🧑🏾💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👭🏾💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👫🏾💾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👬🏾💾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💏🏾💾उमो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏾💾उमो: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏾💾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏾💾उमो: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  💑🏾💾काळीज आसपी जोडपें: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍👨🏾💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍❤️‍👨🏾💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍👩🏾💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏾💾मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🏿 कातीचो काळो रंग
  👋🏿💾हात हालोवप: गाढ कातीचो रंग
  🤚🏿💾उखलिल्ल्या हाताची फाट: गाढ कातीचो रंग
  🖐🏿💾बोटां विस्कळीत हात: गाढ कातीचो रंग
  ✋🏿💾उखलिल्लो हात: गाढ कातीचो रंग
  🖖🏿💾वुलकन सॅल्युट: गाढ कातीचो रंग
  🫱🏿💾उजवीकडेन दाखोवपी हात: गाढ कातीचो रंग
  🫲🏿💾दावीकडेन दाखोवपी हात: गाढ कातीचो रंग
  🫳🏿💾तळवो सकयल आशिल्लो हात: गाढ कातीचो रंग
  🫴🏿💾तळवो वयर आशिल्लो हात: गाढ कातीचो रंग
  🫷🏿💾दावीकडेन धुकलपी हात: गाढ कातीचो रंग
  🫸🏿💾उजवीकडेन धुकलपी हात: गाढ कातीचो रंग
  👌🏿💾ओके हात: गाढ कातीचो रंग
  🤌🏿💾चिमटीचीं बोटां: गाढ कातीचो रंग
  🤏🏿💾चिमटो काडपी हात: गाढ कातीचो रंग
  ✌🏿💾विजयाचो हात: गाढ कातीचो रंग
  🤞🏿💾क्रॉस केल्लीं बोटां: गाढ कातीचो रंग
  🫰🏿💾पयली दोन बोटां आनी आखणो क्रॉस केल्लो हात: गाढ कातीचो रंग
  🤟🏿💾तुजेर मोग करता हावभाव: गाढ कातीचो रंग
  🤘🏿💾शिंगांचें चिन्न: गाढ कातीचो रंग
  🤙🏿💾म्हाका कॉल कर हात: गाढ कातीचो रंग
  👈🏿💾तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट: गाढ कातीचो रंग
  👉🏿💾तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट: गाढ कातीचो रंग
  👆🏿💾तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: गाढ कातीचो रंग
  🖕🏿💾मदलें बोट: गाढ कातीचो रंग
  👇🏿💾तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: गाढ कातीचो रंग
  ☝🏿💾तर्जनी वयर दाखयता: गाढ कातीचो रंग
  🫵🏿💾पळोवप्याकडेन दाखोवपी बोट: गाढ कातीचो रंग
  👍🏿💾आखाणो वयर: गाढ कातीचो रंग
  👎🏿💾आखाणो सकयल: गाढ कातीचो रंग
  ✊🏿💾उखलिल्ली मूठ: गाढ कातीचो रंग
  👊🏿💾पडपी मूठ: गाढ कातीचो रंग
  🤛🏿💾दाव्यान मारपी मूठ: गाढ कातीचो रंग
  🤜🏿💾उजव्यान मारपी मूठ: गाढ कातीचो रंग
  👏🏿💾ताळयो मारपी हात: गाढ कातीचो रंग
  🙌🏿💾उखलिल्ले हात: गाढ कातीचो रंग
  🫶🏿💾काळजाचो आकार केल्ले हात: गाढ कातीचो रंग
  👐🏿💾उकते हात: गाढ कातीचो रंग
  🤲🏿💾ओंजळ एकठांय: गाढ कातीचो रंग
  🤝🏿💾शेकहँड: गाढ कातीचो रंग
  🙏🏿💾जोडिल्ले हात: गाढ कातीचो रंग
  ✍🏿💾बरोवपाचो हात: गाढ कातीचो रंग
  💅🏿💾नेल पॉलिश: गाढ कातीचो रंग
  🤳🏿💾सेल्फी: गाढ कातीचो रंग
  💪🏿💾फुगिल्ले बायसेप्स: गाढ कातीचो रंग
  🦵🏿💾पांय गात्र: गाढ कातीचो रंग
  🦶🏿💾पांय: गाढ कातीचो रंग
  👂🏿💾कान: गाढ कातीचो रंग
  🦻🏿💾आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान: गाढ कातीचो रंग
  👃🏿💾नाक: गाढ कातीचो रंग
  👶🏿💾शिशु: गाढ कातीचो रंग
  🧒🏿💾भुरगें: गाढ कातीचो रंग
  👦🏿💾चलो: गाढ कातीचो रंग
  👧🏿💾चली: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿💾व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  👱🏿💾व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
  👨🏿💾दादलो: गाढ कातीचो रंग
  🧔🏿💾व्यक्ती:खाड: गाढ कातीचो रंग
  🧔🏿‍♂️💾दादलो मनीस: गाढ कातीचो रंग, खाड
  🧔🏿‍♀️💾बायल मनीस: गाढ कातीचो रंग, खाड
  👨🏿‍🦰💾दादलो: गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
  👨🏿‍🦱💾दादलो: गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
  👨🏿‍🦳💾दादलो: गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
  👨🏿‍🦲💾दादलो: गाढ कातीचो रंग, तकलो
  👩🏿💾बायल: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🦰💾बायल: गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
  🧑🏿‍🦰💾व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
  👩🏿‍🦱💾बायल: गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
  🧑🏿‍🦱💾व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
  👩🏿‍🦳💾बायल: गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
  🧑🏿‍🦳💾व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
  👩🏿‍🦲💾बायल: गाढ कातीचो रंग, तकलो
  🧑🏿‍🦲💾व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग, तकलो
  👱🏿‍♀️💾बायल : गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
  👱🏿‍♂️💾दादलो : गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
  🧓🏿💾जाणटो असो मनीस: गाढ कातीचो रंग
  👴🏿💾जाणटो मनीस: गाढ कातीचो रंग
  👵🏿💾जाणटी बायल: गाढ कातीचो रंग
  🙍🏿💾मनीस रागार जाता: गाढ कातीचो रंग
  🙍🏿‍♂️💾दादलो रागार जाता: गाढ कातीचो रंग
  🙍🏿‍♀️💾बायल रागार जाता: गाढ कातीचो रंग
  🙎🏿💾व्यक्ती पावट करता: गाढ कातीचो रंग
  🙎🏿‍♂️💾दादलो पावट करता: गाढ कातीचो रंग
  🙎🏿‍♀️💾बायल पावट करता: गाढ कातीचो रंग
  🙅🏿💾व्यक्ती ना असो हावभाव करता: गाढ कातीचो रंग
  🙅🏿‍♂️💾ना असो हावभाव करपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
  🙅🏿‍♀️💾ना असो हावभाव करपी बायल: गाढ कातीचो रंग
  🙆🏿💾बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  🙆🏿‍♂️💾बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
  🙆🏿‍♀️💾बरें आसा असो हावभाव करपी बायल: गाढ कातीचो रंग
  💁🏿💾बायर हात वयर काडटा: गाढ कातीचो रंग
  💁🏿‍♂️💾ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
  💁🏿‍♀️💾बायल हात वयर काडटा: गाढ कातीचो रंग
  🙋🏿💾व्यक्ती हात वयर काडटा: गाढ कातीचो रंग
  🙋🏿‍♂️💾दादलो हात वयर काडटा: गाढ कातीचो रंग
  🙋🏿‍♀️💾बायल हात उबारता: गाढ कातीचो रंग
  🧏🏿💾भेड्डो व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  🧏🏿‍♂️💾भेड्डो मनीस: गाढ कातीचो रंग
  🧏🏿‍♀️💾भेड्डी बायल: गाढ कातीचो रंग
  🙇🏿💾व्यक्ती बागवता: गाढ कातीचो रंग
  🙇🏿‍♂️💾दादलो बागवता: गाढ कातीचो रंग
  🙇🏿‍♀️💾बायल बागवता: गाढ कातीचो रंग
  🤦🏿💾कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  🤦🏿‍♂️💾कपलाचेर हात मारपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
  🤦🏿‍♀️💾कपलाचेर हात मारपी बायल: गाढ कातीचो रंग
  🤷🏿💾खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  🤷🏿‍♂️💾खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
  🤷🏿‍♀️💾खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍⚕️💾भलायकी कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍⚕️💾दादलो भलायकी कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍⚕️💾बायल भलायकी कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🎓💾विद्यार्थी: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🎓💾दादलो विद्यार्थी: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🎓💾बायल विद्यार्थी: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🏫💾शिक्षक: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🏫💾दादलो शिक्षक: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🏫💾बायल शिक्षक: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍⚖️💾न्यायाधीश: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍⚖️💾दादलो न्यायाधीश: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍⚖️💾बायल न्यायाधीश: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🌾💾शेतकार: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🌾💾दादलो शेतकार: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🌾💾बायल शेतकान्न: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🍳💾रांदपी: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🍳💾दादलो रांदपी: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🍳💾बायल रांदपी: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🔧💾मॅकानीक: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🔧💾दादलो मॅकानीक: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🔧💾बायल मॅकानीक: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🏭💾फॅक्ट्री कामगार: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🏭💾दादलो फॅक्ट्री कामगार: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🏭💾बायल फॅक्ट्री कामगार: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍💼💾कचेरेंतलो कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍💼💾दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍💼💾बायल कचेरेंतली कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🔬💾शास्त्रज्ञ: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🔬💾दादलो शास्त्रज्ञ: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🔬💾बायल शास्त्रज्ञ: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍💻💾तंत्रज्ञ: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍💻💾दादलो तंत्रज्ञानी: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍💻💾बायल तंत्रज्ञानी: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🎤💾गायिका: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🎤💾दादलो गायक: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🎤💾बायल गायिका: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🎨💾कलाकार: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🎨💾दादलो कलाकार: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🎨💾बायल कलाकार: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍✈️💾पायलट: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍✈️💾दादलो पायलट: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍✈️💾बायल पायलट: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🚀💾ऍस्ट्रोनॉट: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🚀💾दादलो ऍस्ट्रोनॉट: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🚀💾बायल ऍस्ट्रोनॉट: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🚒💾उजो पालवपी: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🚒💾दादलो उजोपालवपी: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🚒💾बायल उजो पालवपी: गाढ कातीचो रंग
  👮🏿💾पुलिस अधिकारी: गाढ कातीचो रंग
  👮🏿‍♂️💾दादलो पुलिस अधिकारी: गाढ कातीचो रंग
  👮🏿‍♀️💾बायल पुलिस अधिकारी: गाढ कातीचो रंग
  🕵🏿💾गुप्तहेर: गाढ कातीचो रंग
  🕵🏿‍♂️💾दादलो गुप्तहेर: गाढ कातीचो रंग
  🕵🏿‍♀️💾बायल गुप्तहेर: गाढ कातीचो रंग
  💂🏿💾गार्ड: गाढ कातीचो रंग
  💂🏿‍♂️💾दादलो गार्ड: गाढ कातीचो रंग
  💂🏿‍♀️💾बायल गार्ड: गाढ कातीचो रंग
  🥷🏿💾निन्जा: गाढ कातीचो रंग
  👷🏿💾बांधकाम कामगार: गाढ कातीचो रंग
  👷🏿‍♂️💾दादलो बांधकाम कामगार: गाढ कातीचो रंग
  👷🏿‍♀️💾बायल बांधकाम कामगार: गाढ कातीचो रंग
  🫅🏿💾तकलेर मुगूट घाल्लो मनीस: गाढ कातीचो रंग
  🤴🏿💾राजकुंवर: गाढ कातीचो रंग
  👸🏿💾राजकुमारी: गाढ कातीचो रंग
  👳🏿💾फेटो मारिल्लो व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  👳🏿‍♂️💾फेटो मारिल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
  👳🏿‍♀️💾फेटो मारिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
  👲🏿💾वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस: गाढ कातीचो रंग
  🧕🏿💾तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
  🤵🏿💾फात घातिल्लो व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  🤵🏿‍♂️💾फात घातिल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
  🤵🏿‍♀️💾फात घातिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
  👰🏿💾वेल घातिल्ली व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  👰🏿‍♂️💾वेल घातिल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
  👰🏿‍♀️💾वेल घातिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
  🤰🏿💾गुरवार बायल: गाढ कातीचो रंग
  🫃🏿💾गुरवार दिसपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
  🫄🏿💾गुरवार मनीस: गाढ कातीचो रंग
  🤱🏿💾स्तन-पान: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🍼💾बायल बाळकाक दूद पाजता: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🍼💾दादलो बाळकाक दूद पिवयता: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🍼💾व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता: गाढ कातीचो रंग
  👼🏿💾बाल परी: गाढ कातीचो रंग
  🎅🏿💾सांता क्लॉज: गाढ कातीचो रंग
  🤶🏿💾श्रीमती क्लॉज: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🎄💾मॅक्स क्लॉज: गाढ कातीचो रंग
  🦸🏿💾सुपरहिरो: गाढ कातीचो रंग
  🦸🏿‍♂️💾दादलो सुपरहिरो: गाढ कातीचो रंग
  🦸🏿‍♀️💾बायल सुपरहिरो: गाढ कातीचो रंग
  🦹🏿💾सुपरविलन: गाढ कातीचो रंग
  🦹🏿‍♂️💾दादलो सुपरविलन: गाढ कातीचो रंग
  🦹🏿‍♀️💾बायल सुपरविलेन: गाढ कातीचो रंग
  🧙🏿💾जादूटोणो करपी: गाढ कातीचो रंग
  🧙🏿‍♂️💾जादूटोणो करपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
  🧙🏿‍♀️💾जादूटोणो करपी बायल: गाढ कातीचो रंग
  🧚🏿💾परी: गाढ कातीचो रंग
  🧚🏿‍♂️💾दादलो परी: गाढ कातीचो रंग
  🧚🏿‍♀️💾बायल परी: गाढ कातीचो रंग
  🧛🏿💾पिशाच्च: गाढ कातीचो रंग
  🧛🏿‍♂️💾दादलो पिशाच्च: गाढ कातीचो रंग
  🧛🏿‍♀️💾बायल पिशाच्च: गाढ कातीचो रंग
  🧜🏿💾मत्स्यव्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  🧜🏿‍♂️💾मत्स्यदादलो: गाढ कातीचो रंग
  🧜🏿‍♀️💾मत्स्यकन्या: गाढ कातीचो रंग
  🧝🏿💾वनदेवता: गाढ कातीचो रंग
  🧝🏿‍♂️💾वनदेव: गाढ कातीचो रंग
  🧝🏿‍♀️💾वन देवी: गाढ कातीचो रंग
  💆🏿💾मसाज घेवपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  💆🏿‍♂️💾मसाज घेवपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
  💆🏿‍♀️💾मसाज घेवपी बायल: गाढ कातीचो रंग
  💇🏿💾केंस कातरून घेवपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  💇🏿‍♂️💾केंस कातरून घेवपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
  💇🏿‍♀️💾केंस कातरून घेवपी बायल: गाढ कातीचो रंग
  🚶🏿💾व्यक्ती चलता: गाढ कातीचो रंग
  🚶🏿‍♂️💾दादलो चलता: गाढ कातीचो रंग
  🚶🏿‍♀️💾बायल चलता: गाढ कातीचो रंग
  🧍🏿💾उबी राविल्ली व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  🧍🏿‍♂️💾उबो राविल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
  🧍🏿‍♀️💾उबी राविल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
  🧎🏿💾व्यक्ती दिमयेर बसला: गाढ कातीचो रंग
  🧎🏿‍♂️💾दिमी घालून बशिल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
  🧎🏿‍♀️💾दिमी घालून बशिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन दादलो: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🦯💾आधाराची बडी घेवंन बायल: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🦼💾मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🦼💾मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🦼💾मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🦽💾मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल: गाढ कातीचो रंग
  🏃🏿💾धांवपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  🏃🏿‍♂️💾दादलो धांवता: गाढ कातीचो रंग
  🏃🏿‍♀️💾बायल धांवता: गाढ कातीचो रंग
  💃🏿💾बायल नाचता: गाढ कातीचो रंग
  🕺🏿💾दादलो नाचता: गाढ कातीचो रंग
  🕴🏿💾सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां: गाढ कातीचो रंग
  🧖🏿💾वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  🧖🏿‍♂️💾वाफेच्या कुडीतलो दादलो: गाढ कातीचो रंग
  🧖🏿‍♀️💾वाफेच्या कुडीतली बायल: गाढ कातीचो रंग
  🧗🏿💾चडपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  🧗🏿‍♂️💾दादलो चडटा: गाढ कातीचो रंग
  🧗🏿‍♀️💾बायल चडटा: गाढ कातीचो रंग
  🏇🏿💾घोड्याची स्पर्धा: गाढ कातीचो रंग
  🏂🏿💾स्नोबोर्डर: गाढ कातीचो रंग
  🏌🏿💾व्यक्ती गोल्फ खेळटा: गाढ कातीचो रंग
  🏌🏿‍♂️💾दादलो गोल्फ खेळटा: गाढ कातीचो रंग
  🏌🏿‍♀️💾बायल गोल्फ खेळटा: गाढ कातीचो रंग
  🏄🏿💾व्यक्ती सर्फ करता: गाढ कातीचो रंग
  🏄🏿‍♂️💾दादलो सर्फ करता: गाढ कातीचो रंग
  🏄🏿‍♀️💾बायल सर्फ करता: गाढ कातीचो रंग
  🚣🏿💾व्यक्ती बोट व्हलयता: गाढ कातीचो रंग
  🚣🏿‍♂️💾दादलो बोट व्हलयता: गाढ कातीचो रंग
  🚣🏿‍♀️💾बायल बोट व्हलयता: गाढ कातीचो रंग
  🏊🏿💾व्यक्ती पेंवता: गाढ कातीचो रंग
  🏊🏿‍♂️💾दादलो पेंवता: गाढ कातीचो रंग
  🏊🏿‍♀️💾बायल पेंवता: गाढ कातीचो रंग
  ⛹🏿💾व्यक्ती बॉल बावंस करता: गाढ कातीचो रंग
  ⛹🏿‍♂️💾दादलो बॉल बावंस करता: गाढ कातीचो रंग
  ⛹🏿‍♀️💾बायल बॉल बावंस करता: गाढ कातीचो रंग
  🏋🏿💾व्यक्ती वजन उखलता: गाढ कातीचो रंग
  🏋🏿‍♂️💾दादलो वजना उखलता: गाढ कातीचो रंग
  🏋🏿‍♀️💾बायल वजनां उखलता: गाढ कातीचो रंग
  🚴🏿💾व्यक्ती सायकल चलयता: गाढ कातीचो रंग
  🚴🏿‍♂️💾दादलो सायकल चलयता: गाढ कातीचो रंग
  🚴🏿‍♀️💾बायल सायकल चलयता: गाढ कातीचो रंग
  🚵🏿💾व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता: गाढ कातीचो रंग
  🚵🏿‍♂️💾दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता: गाढ कातीचो रंग
  🚵🏿‍♀️💾बायल पर्वताचेर सायकल चलयता: गाढ कातीचो रंग
  🤸🏿💾कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  🤸🏿‍♂️💾कोलनाड्यो मारपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
  🤸🏿‍♀️💾कोलनाड्यो मारपी बायल: गाढ कातीचो रंग
  🤽🏿💾व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा: गाढ कातीचो रंग
  🤽🏿‍♂️💾दादलो उदकात पोलो खेळटा: गाढ कातीचो रंग
  🤽🏿‍♀️💾बायल उदकात पोलो खेळटा: गाढ कातीचो रंग
  🤾🏿💾व्यक्ती हँडबॉल खेळटा: गाढ कातीचो रंग
  🤾🏿‍♂️💾दादलो हँडबॉल खेळटा: गाढ कातीचो रंग
  🤾🏿‍♀️💾बायल हँडबॉल खेळटा: गाढ कातीचो रंग
  🤹🏿💾व्यक्ती जगलिंग करता: गाढ कातीचो रंग
  🤹🏿‍♂️💾दादलो जगलिंग करता: गाढ कातीचो रंग
  🤹🏿‍♀️💾बायल जगलिंग: गाढ कातीचो रंग
  🧘🏿💾पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  🧘🏿‍♂️💾पद्मासनांत बशिल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
  🧘🏿‍♀️💾पद्मासनांत बशिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
  🛀🏿💾न्हावपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  🛌🏿💾खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🤝‍🧑🏿💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: गाढ कातीचो रंग
  👭🏿💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: गाढ कातीचो रंग
  👫🏿💾बायल आनी दादलो हात धरून: गाढ कातीचो रंग
  👬🏿💾दादले एकमेकांचे हात धरून: गाढ कातीचो रंग
  💏🏿💾उमो: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏿💾उमो: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏿💾उमो: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏿💾उमो: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग
  💑🏿💾काळीज आसपी जोडपें: गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍👨🏿💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍❤️‍👨🏿💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍👩🏿💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग
  🏿💾गाढ कातीचो रंग
  🫱🏻‍🫲🏿 अनेक त्वचेचे टोन
  🫱🏻‍🫲🏼💾शेकहँड: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫱🏻‍🫲🏽💾शेकहँड: उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🫱🏻‍🫲🏾💾शेकहँड: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🫱🏻‍🫲🏿💾शेकहँड: उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🫱🏼‍🫲🏻💾शेकहँड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🫱🏼‍🫲🏽💾शेकहँड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🫱🏼‍🫲🏾💾शेकहँड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🫱🏼‍🫲🏿💾शेकहँड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🫱🏽‍🫲🏻💾शेकहँड: मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🫱🏽‍🫲🏼💾शेकहँड: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫱🏽‍🫲🏾💾शेकहँड: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🫱🏽‍🫲🏿💾शेकहँड: मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🫱🏾‍🫲🏻💾शेकहँड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🫱🏾‍🫲🏼💾शेकहँड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫱🏾‍🫲🏽💾शेकहँड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🫱🏾‍🫲🏿💾शेकहँड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🫱🏿‍🫲🏻💾शेकहँड: गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🫱🏿‍🫲🏼💾शेकहँड: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🫱🏿‍🫲🏽💾शेकहँड: गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🫱🏿‍🫲🏾💾शेकहँड: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🤝‍🧑🏼💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🤝‍🧑🏽💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏻‍🤝‍🧑🏾💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏻‍🤝‍🧑🏿💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🤝‍🧑🏻💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🤝‍🧑🏽💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏼‍🤝‍🧑🏾💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏼‍🤝‍🧑🏿💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🧑🏽‍🤝‍🧑🏻💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🧑🏽‍🤝‍🧑🏼💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏽‍🤝‍🧑🏾💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏽‍🤝‍🧑🏿💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🤝‍🧑🏻💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🤝‍🧑🏼💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏾‍🤝‍🧑🏽💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏾‍🤝‍🧑🏿💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🤝‍🧑🏻💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🤝‍🧑🏼💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏿‍🤝‍🧑🏽💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏿‍🤝‍🧑🏾💾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏻‍🤝‍👩🏼💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🤝‍👩🏽💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏻‍🤝‍👩🏾💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏻‍🤝‍👩🏿💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏼‍🤝‍👩🏻💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🤝‍👩🏽💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏼‍🤝‍👩🏾💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏼‍🤝‍👩🏿💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏽‍🤝‍👩🏻💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏽‍🤝‍👩🏼💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏽‍🤝‍👩🏾💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏽‍🤝‍👩🏿💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🤝‍👩🏻💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏾‍🤝‍👩🏼💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏾‍🤝‍👩🏽💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏾‍🤝‍👩🏿💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🤝‍👩🏻💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏿‍🤝‍👩🏼💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏿‍🤝‍👩🏽💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏿‍🤝‍👩🏾💾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏻‍🤝‍👨🏼💾बायल आनी दादलो हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍🤝‍👨🏽💾बायल आनी दादलो हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏻‍🤝‍👨🏾💾बायल आनी दादलो हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏻‍🤝‍👨🏿💾बायल आनी दादलो हात धरून: उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏼‍🤝‍👨🏻💾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍🤝‍👨🏽💾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏼‍🤝‍👨🏾💾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏼‍🤝‍👨🏿💾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏽‍🤝‍👨🏻💾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏽‍🤝‍👨🏼💾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏽‍🤝‍👨🏾💾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏽‍🤝‍👨🏿💾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍🤝‍👨🏻💾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏾‍🤝‍👨🏼💾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏾‍🤝‍👨🏽💾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏾‍🤝‍👨🏿💾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍🤝‍👨🏻💾बायल आनी दादलो हात धरून: गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏿‍🤝‍👨🏼💾बायल आनी दादलो हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏿‍🤝‍👨🏽💾बायल आनी दादलो हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏿‍🤝‍👨🏾💾बायल आनी दादलो हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏻‍🤝‍👨🏼💾दादले एकमेकांचे हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍🤝‍👨🏽💾दादले एकमेकांचे हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👨🏻‍🤝‍👨🏾💾दादले एकमेकांचे हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏻‍🤝‍👨🏿💾दादले एकमेकांचे हात धरून: उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👨🏼‍🤝‍👨🏻💾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍🤝‍👨🏽💾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👨🏼‍🤝‍👨🏾💾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏼‍🤝‍👨🏿💾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👨🏽‍🤝‍👨🏻💾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👨🏽‍🤝‍👨🏼💾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏽‍🤝‍👨🏾💾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏽‍🤝‍👨🏿💾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍🤝‍👨🏻💾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👨🏾‍🤝‍👨🏼💾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏾‍🤝‍👨🏽💾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👨🏾‍🤝‍👨🏿💾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍🤝‍👨🏻💾दादले एकमेकांचे हात धरून: गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👨🏿‍🤝‍👨🏼💾दादले एकमेकांचे हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏿‍🤝‍👨🏽💾दादले एकमेकांचे हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👨🏿‍🤝‍👨🏾💾दादले एकमेकांचे हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏼💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏽💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏾💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏿💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏻💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏽💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏾💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏿💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏻💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏼💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏾💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏿💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏻💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏼💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏽💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏿💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏻💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏼💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏽💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏾💾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏼💾उमो: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏽💾उमो: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏾💾उमो: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏿💾उमो: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻💾उमो: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏽💾उमो: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏾💾उमो: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏿💾उमो: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏻💾उमो: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏼💾उमो: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏾💾उमो: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏿💾उमो: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏻💾उमो: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏼💾उमो: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏽💾उमो: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏿💾उमो: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏻💾उमो: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏼💾उमो: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏽💾उमो: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏾💾उमो: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏼💾उमो: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏽💾उमो: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏾💾उमो: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏿💾उमो: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏻💾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏽💾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏾💾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏿💾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏻💾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏼💾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏾💾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏿💾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏻💾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏼💾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏽💾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏿💾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏻💾उमो: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏼💾उमो: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏽💾उमो: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏾💾उमो: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏼💾उमो: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏽💾उमो: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏾💾उमो: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏿💾उमो: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏻💾उमो: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏽💾उमो: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏾💾उमो: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏿💾उमो: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏻💾उमो: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏼💾उमो: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾💾उमो: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏿💾उमो: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏻💾उमो: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏼💾उमो: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏽💾उमो: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏿💾उमो: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏻💾उमो: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏼💾उमो: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏽💾उमो: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏾💾उमो: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏻‍❤️‍🧑🏼💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏻‍❤️‍🧑🏽💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏻‍❤️‍🧑🏾💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏻‍❤️‍🧑🏿💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🧑🏼‍❤️‍🧑🏻💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🧑🏼‍❤️‍🧑🏽💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏼‍❤️‍🧑🏾💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏼‍❤️‍🧑🏿💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🧑🏽‍❤️‍🧑🏻💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🧑🏽‍❤️‍🧑🏼💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏽‍❤️‍🧑🏾💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  🧑🏽‍❤️‍🧑🏿💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🧑🏾‍❤️‍🧑🏻💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🧑🏾‍❤️‍🧑🏼💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏾‍❤️‍🧑🏽💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏾‍❤️‍🧑🏿💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  🧑🏿‍❤️‍🧑🏻💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  🧑🏿‍❤️‍🧑🏼💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  🧑🏿‍❤️‍🧑🏽💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  🧑🏿‍❤️‍🧑🏾💾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍👨🏼💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍👨🏽💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍👨🏾💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍👨🏿💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍👨🏻💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍👨🏽💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍👨🏾💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍👨🏿💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍👨🏻💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍👨🏼💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍👨🏾💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍👨🏿💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍👨🏻💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍👨🏼💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍👨🏽💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍👨🏿💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍👨🏻💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍👨🏼💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍👨🏽💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍👨🏾💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏻‍❤️‍👨🏼💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏻‍❤️‍👨🏽💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👨🏻‍❤️‍👨🏾💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏻‍❤️‍👨🏿💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👨🏼‍❤️‍👨🏻💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👨🏼‍❤️‍👨🏽💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👨🏼‍❤️‍👨🏾💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏼‍❤️‍👨🏿💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👨🏽‍❤️‍👨🏻💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👨🏽‍❤️‍👨🏼💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏽‍❤️‍👨🏾💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👨🏽‍❤️‍👨🏿💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👨🏾‍❤️‍👨🏻💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👨🏾‍❤️‍👨🏼💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏾‍❤️‍👨🏽💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👨🏾‍❤️‍👨🏿💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👨🏿‍❤️‍👨🏻💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👨🏿‍❤️‍👨🏼💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👨🏿‍❤️‍👨🏽💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👨🏿‍❤️‍👨🏾💾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍👩🏼💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍👩🏽💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍👩🏾💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏻‍❤️‍👩🏿💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍👩🏻💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍👩🏽💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍👩🏾💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏼‍❤️‍👩🏿💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍👩🏻💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍👩🏼💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍👩🏾💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
  👩🏽‍❤️‍👩🏿💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍👩🏻💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍👩🏼💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍👩🏽💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏾‍❤️‍👩🏿💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍👩🏻💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍👩🏼💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍👩🏽💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
  👩🏿‍❤️‍👩🏾💾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग

  *Emoji names in English that currently don't have a translation in Konkani (4 in total)  🔝