📖 कोंकणी | Emoji List: Konkani

😀 हांसप आनी भावना
😀उकत्या तोंडाचो हांसपी चेरो
😃मोठ्या दोळ्यांचो हांसपी चेरो
😄हांस-या दोळ्यांचो हांसपी चेरो
😁हांसपी दोळ्यांचो आनंदी चेरो
😆हांसपी तिरसो चेरो
😅घाम गळपी हांसपी चेरो
🤣जमनीर लोळून हांसप
😂आनंदाश्रूचो चेरो
🙂मात्शें हांसपी चेरो
🙃तकली सकयल आसपी चेरो
🫠वितळपी चेरो
😉दोळे मिचकावपी चेरो
😊हांस-या दोळ्यांचो हांसरो चेरो
😇प्रभे सयत हांसरो चेरो
🥰काळजां आसपी हांसपी चेरो
😍काळजांच्या दोळ्याचो हांसपी चेरो
🤩नखेत्रांची नजर
😘काळजां आसपी उमो दिवपी चेरो
😗उमो दिवपी चेरो
☺️हांसपी चेरो
😚दोळें धांपून उमो दिवपी चेरो
😙हांसपी दोळ्यांचो उमो दिवपी चेरो
🥲दुकां गळपी हांसपी चेरो
😋अन्नाचो स्वाद घेवपी चेरो
😛जीब भायर काडिल्लें मुखामळ
😜जीब भायर काडून, दोळो मिचकावपी मुखामळ
🤪मुमुर्को हांसो आशिल्लें मुखामळ
😝जीभ भायर काडिल्लो तिरसो चेरो
🤑पयशे-तोंड आसपी चेरो
🤗वेंग मारपी चेरो
🤭तोंडार हात दवरिल्लो चेरो
🫢उकते दोळे आनी तोंडार हात आशिल्लो चेरो
🫣एक दोळो उकतो करून पळोवपी चेरो
🤫चूप करपी चेरो
🤔विचारी चेरो
🫡सॅल्यूट मारपी चेरो
🤐झिपर-तोंड चेरो
🤨उंचायिल्ल्या भोंवयांचो चेरो
😐तटस्थ चेरो
😑हावभाव नासपी चेरो
😶तोंडाशिवाय चेरो
🫥बिंदूनी भोंवतड केल्लो चेरो
😶‍🌫️कूपांत आशिल्लो चेरो
😏मुरमुरख्यांनी हांसपी चेरो
😒निरस चेरो
🙄घुंवपी दोळ्यांचो चेरो
😬खिन्न तोंड
😮‍💨श्वास सोडपी चेरो
🤥फटकिरो चेरो
🫨हालपी चेरो
😌हुस्क्यामेकळो चेरो
😔उदास चेरो
😪न्हिदपी चेरो
🤤लाळ गळोवपी चेरो
😴न्हिदपी zzz चेरो
😷वैद्यकीय मास्क घाल्लो चेरो
🤒थर्मोमीटर तोंडान आसपी चेरो
🤕तकलेक बँडेज केल्लो चेरो
🤢मळमळपी चेरो
🤮ओंकारो येवपी चेरो
🤧शिंकपी चेरो
🥵उष्ण चेरो
🥶थंड चेरो
🥴घुंवळ येवपी चेरो
😵घुंंवपी चेरो
😵‍💫दोळे घुंवडावपी चेरो
🤯फुटपी तकली
🤠कावबॉय हॅट घाल्लो चेरो
🥳पार्टी करपी चेरो
🥸वेशांतर केल्लो चेरो
😎सनग्लास घाल्लो हांसपी चेरो
🤓मिश्कील चेरो
🧐मोनोकल घाल्लो चेरो
😕गोंदळिल्लो चेरो
🫤वाकडें तोंड केल्लो चेरो
😟हुस्को लागिल्लो चेरो
🙁मात्सो तिडकल्लो चेरो
☹️तिडकल्लो चेरो
😮उकत्या तोंडाचो चेरो
😯शांत जाल्लो चेरो
😲विस्मीत चेरो
😳लजेल्लो चेरो
🥺विनंती करपी चेरो
🥹दुकां आडावन धरील्लो चेरो
😦उकत्या तोंडाचो तिडकल्लो चेरो
😧व्यथीत चेरो
😨काचवेल्लो चेरो
😰घाम देंवपी चिंतेस्त चेरो
😥दुखेस्त पूण हुस्क्यामेकळो चेरो
😢रडपी चेरो
😭व्हडल्यान रडपी चेरो
😱भियेल्लो चेरो
😖गडबडिल्लो चेरो
😣खंबीर चेरो
😞निराश जाल्लो चेरो
😓घाम देंवपी पडिल्लो चेरो
😩त्रस्त चेरो
😫पुरो जाल्लो चेरो
🥱जांभय दिवपी चेरो
😤नाकातल्यान वाफ येवपी चेरो
😡पावट करपी चेरो
😠रागार चेरो
🤬तोंडार चिन्नां आसपी चेरो
😈हॉर्न आसपी हांसपी चेरो
👿शिंगा आसपी रागार चेरो
💀कवटी
☠️कवटी आनी गुणाकारान दवरिल्लीं हाडां
💩गुवाची रास
🤡विदूषक चेरो
👹राक्षस
👺तांबडें पिशाच्च
👻भूत
👽परग्रही
👾परग्रही राक्षस
🤖रोबोट
😺हांसपी माजर
😸हांस-या दोळ्यांसयत हासपी माजर
😹खोशयेचीं दुकां व्हांवपी माजर
😻काळीज-दोळे आसपी हासपी माजर
😼तिरपें हास्य आशिल्लें माजर
😽उमो दिवपी माजर
🙀सतयिल्लें माजर
😿रडपी माजर
😾पावट करपी माजर
🙈वायट पळोवचें न्हय सांगपी माकोड
🙉वायट आयकचें न्हय माकोड
🙊वायट उलोवचें न्हय माकोड
💌मोगा चिटी
💘बाण आसपी काळीज
💝रिबीनान गुठलायिल्लें काळीज
💖चकचकपी काळीज
💗वाडपी काळीज
💓धडधडपी काळीज
💞घुंवपी काळजां
💕दोन काळजां
💟काळीज श्रृंगार
❣️काळीज उदगारचिन्न
💔भंग पाविल्लें काळीज
❤️‍🔥उजो लागिल्ले काळीज
❤️‍🩹जुळून येवपी काळीज
❤️तांबडें काळीज
🩷गुलाबी रंगाचें काळीज
🧡लारांजी काळीज
💛हळदुवें काळीज
💚पाचवें काळीज
💙निळें काळीज
🩵फिकट निळें काळीज
💜जांभळें काळीज
🤎तपकिरी काळीज
🖤काळें काळीज
🩶राखी रंगाचें काळीज
🤍धवें काळीज
💋उम्याची खूण
💯शंभर गूण
💢रागाची खूण
💥टक्कर
💫घुंवळ
💦घामाचे थेंबे
💨धुकलून उडोवप
🕳️बुराक
💬वाचा बोमाडो
👁️‍🗨️वाचा फुग्यांत दोळो
🗨️दावो वाचा फुगो
🗯️उजवो रागार फुगो
💭विचारी बोमाडो
💤zzz
👋 लोक आनी कूड
👋हात हालोवप
🤚उखलिल्ल्या हाताची फाट
🖐️बोटां विस्कळीत हात
उखलिल्लो हात
🖖वुलकन सॅल्युट
🫱उजवीकडेन दाखोवपी हात
🫲दावीकडेन दाखोवपी हात
🫳तळवो सकयल आशिल्लो हात
🫴तळवो वयर आशिल्लो हात
🫷दावीकडेन धुकलपी हात
🫸उजवीकडेन धुकलपी हात
👌ओके हात
🤌चिमटीचीं बोटां
🤏चिमटो काडपी हात
✌️विजयाचो हात
🤞क्रॉस केल्लीं बोटां
🫰पयली दोन बोटां आनी आखणो क्रॉस केल्लो हात
🤟तुजेर मोग करता हावभाव
🤘शिंगांचें चिन्न
🤙म्हाका कॉल कर हात
👈तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट
👉तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट
👆तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट
🖕मदलें बोट
👇तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट
☝️तर्जनी वयर दाखयता
🫵पळोवप्याकडेन दाखोवपी बोट
👍आखाणो वयर
👎आखाणो सकयल
उखलिल्ली मूठ
👊पडपी मूठ
🤛दाव्यान मारपी मूठ
🤜उजव्यान मारपी मूठ
👏ताळयो मारपी हात
🙌उखलिल्ले हात
🫶काळजाचो आकार केल्ले हात
👐उकते हात
🤲ओंजळ एकठांय
🤝शेकहँड
🙏जोडिल्ले हात
✍️बरोवपाचो हात
💅नेल पॉलिश
🤳सेल्फी
💪फुगिल्ले बायसेप्स
🦾यांत्रिक दंड
🦿यांत्रिक पांय
🦵पांय गात्र
🦶पांय
👂कान
🦻आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान
👃नाक
🧠मेंदू
🫀काळजाचे अवयव
🫁फुफूस
🦷दांत
🦴हाड
👀दोळे
👁️दोळो
👅जीभ
👄तोंड
🫦दातापोंदा धरील्लो ओंठ
👶शिशु
🧒भुरगें
👦चलो
👧चली
🧑व्यक्ती
👱व्यक्ती: पिंगशे केंस
👨दादलो
🧔व्यक्ती:खाड
🧔‍♂️दादलो मनीस: खाड
🧔‍♀️बायल मनीस: खाड
👨‍🦰दादलो: तांबशें केंस
👨‍🦱दादलो: कुरळे मुदयाळें केंस
👨‍🦳दादलो: धवे केंस
👨‍🦲दादलो: तकलो
👩बायल
👩‍🦰बायल: तांबशें केंस
🧑‍🦰व्यक्ती: तांबशें केंस
👩‍🦱बायल: कुरळे मुदयाळें केंस
🧑‍🦱व्यक्ती: कुरळे मुदयाळें केंस
👩‍🦳बायल: धवे केंस
🧑‍🦳व्यक्ती: धवे केंस
👩‍🦲बायल: तकलो
🧑‍🦲व्यक्ती: तकलो
👱‍♀️बायल : पिंगशे केंस
👱‍♂️दादलो : पिंगशे केंस
🧓जाणटो असो मनीस
👴जाणटो मनीस
👵जाणटी बायल
🙍मनीस रागार जाता
🙍‍♂️दादलो रागार जाता
🙍‍♀️बायल रागार जाता
🙎व्यक्ती पावट करता
🙎‍♂️दादलो पावट करता
🙎‍♀️बायल पावट करता
🙅व्यक्ती ना असो हावभाव करता
🙅‍♂️ना असो हावभाव करपी दादलो
🙅‍♀️ना असो हावभाव करपी बायल
🙆बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती
🙆‍♂️बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो
🙆‍♀️बरें आसा असो हावभाव करपी बायल
💁बायर हात वयर काडटा
💁‍♂️ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो
💁‍♀️बायल हात वयर काडटा
🙋व्यक्ती हात वयर काडटा
🙋‍♂️दादलो हात वयर काडटा
🙋‍♀️बायल हात उबारता
🧏भेड्डो व्यक्ती
🧏‍♂️भेड्डो मनीस
🧏‍♀️भेड्डी बायल
🙇व्यक्ती बागवता
🙇‍♂️दादलो बागवता
🙇‍♀️बायल बागवता
🤦कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती
🤦‍♂️कपलाचेर हात मारपी दादलो
🤦‍♀️कपलाचेर हात मारपी बायल
🤷खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती
🤷‍♂️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो
🤷‍♀️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल
🧑‍⚕️भलायकी कर्मचारी
👨‍⚕️दादलो भलायकी कर्मचारी
👩‍⚕️बायल भलायकी कर्मचारी
🧑‍🎓विद्यार्थी
👨‍🎓दादलो विद्यार्थी
👩‍🎓बायल विद्यार्थी
🧑‍🏫शिक्षक
👨‍🏫दादलो शिक्षक
👩‍🏫बायल शिक्षक
🧑‍⚖️न्यायाधीश
👨‍⚖️दादलो न्यायाधीश
👩‍⚖️बायल न्यायाधीश
🧑‍🌾शेतकार
👨‍🌾दादलो शेतकार
👩‍🌾बायल शेतकान्न
🧑‍🍳रांदपी
👨‍🍳दादलो रांदपी
👩‍🍳बायल रांदपी
🧑‍🔧मॅकानीक
👨‍🔧दादलो मॅकानीक
👩‍🔧बायल मॅकानीक
🧑‍🏭फॅक्ट्री कामगार
👨‍🏭दादलो फॅक्ट्री कामगार
👩‍🏭बायल फॅक्ट्री कामगार
🧑‍💼कचेरेंतलो कर्मचारी
👨‍💼दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी
👩‍💼बायल कचेरेंतली कर्मचारी
🧑‍🔬शास्त्रज्ञ
👨‍🔬दादलो शास्त्रज्ञ
👩‍🔬बायल शास्त्रज्ञ
🧑‍💻तंत्रज्ञ
👨‍💻दादलो तंत्रज्ञानी
👩‍💻बायल तंत्रज्ञानी
🧑‍🎤गायिका
👨‍🎤दादलो गायक
👩‍🎤बायल गायिका
🧑‍🎨कलाकार
👨‍🎨दादलो कलाकार
👩‍🎨बायल कलाकार
🧑‍✈️पायलट
👨‍✈️दादलो पायलट
👩‍✈️बायल पायलट
🧑‍🚀ऍस्ट्रोनॉट
👨‍🚀दादलो ऍस्ट्रोनॉट
👩‍🚀बायल ऍस्ट्रोनॉट
🧑‍🚒उजो पालवपी
👨‍🚒दादलो उजोपालवपी
👩‍🚒बायल उजो पालवपी
👮पुलिस अधिकारी
👮‍♂️दादलो पुलिस अधिकारी
👮‍♀️बायल पुलिस अधिकारी
🕵️गुप्तहेर
🕵️‍♂️दादलो गुप्तहेर
🕵️‍♀️बायल गुप्तहेर
💂गार्ड
💂‍♂️दादलो गार्ड
💂‍♀️बायल गार्ड
🥷निन्जा
👷बांधकाम कामगार
👷‍♂️दादलो बांधकाम कामगार
👷‍♀️बायल बांधकाम कामगार
🫅तकलेर मुगूट घाल्लो मनीस
🤴राजकुंवर
👸राजकुमारी
👳फेटो मारिल्लो व्यक्ती
👳‍♂️फेटो मारिल्लो दादलो
👳‍♀️फेटो मारिल्ली बायल
👲वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस
🧕तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल
🤵फात घातिल्लो व्यक्ती
🤵‍♂️फात घातिल्लो दादलो
🤵‍♀️फात घातिल्ली बायल
👰वेल घातिल्ली व्यक्ती
👰‍♂️वेल घातिल्लो दादलो
👰‍♀️वेल घातिल्ली बायल
🤰गुरवार बायल
🫃गुरवार दिसपी दादलो
🫄गुरवार मनीस
🤱स्तन-पान
👩‍🍼बायल बाळकाक दूद पाजता
👨‍🍼दादलो बाळकाक दूद पिवयता
🧑‍🍼व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता
👼बाल परी
🎅सांता क्लॉज
🤶श्रीमती क्लॉज
🧑‍🎄मॅक्स क्लॉज
🦸सुपरहिरो
🦸‍♂️दादलो सुपरहिरो
🦸‍♀️बायल सुपरहिरो
🦹सुपरविलन
🦹‍♂️दादलो सुपरविलन
🦹‍♀️बायल सुपरविलेन
🧙जादूटोणो करपी
🧙‍♂️जादूटोणो करपी दादलो
🧙‍♀️जादूटोणो करपी बायल
🧚परी
🧚‍♂️दादलो परी
🧚‍♀️बायल परी
🧛पिशाच्च
🧛‍♂️दादलो पिशाच्च
🧛‍♀️बायल पिशाच्च
🧜मत्स्यव्यक्ती
🧜‍♂️मत्स्यदादलो
🧜‍♀️मत्स्यकन्या
🧝वनदेवता
🧝‍♂️वनदेव
🧝‍♀️वन देवी
🧞जिनी
🧞‍♂️दादलो जीन
🧞‍♀️बायल जिनी
🧟झोम्बी
🧟‍♂️दादलो झोम्बी
🧟‍♀️बायल झोम्बी
🧌ट्रोल
💆मसाज घेवपी व्यक्ती
💆‍♂️मसाज घेवपी दादलो
💆‍♀️मसाज घेवपी बायल
💇केंस कातरून घेवपी व्यक्ती
💇‍♂️केंस कातरून घेवपी दादलो
💇‍♀️केंस कातरून घेवपी बायल
🚶व्यक्ती चलता
🚶‍♂️दादलो चलता
🚶‍♀️बायल चलता
🧍उबी राविल्ली व्यक्ती
🧍‍♂️उबो राविल्लो दादलो
🧍‍♀️उबी राविल्ली बायल
🧎व्यक्ती दिमयेर बसला
🧎‍♂️दिमी घालून बशिल्लो दादलो
🧎‍♀️दिमी घालून बशिल्ली बायल
🧑‍🦯आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती
👨‍🦯आधाराची बडी घेवंन दादलो
👩‍🦯आधाराची बडी घेवंन बायल
🧑‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती
👨‍🦼मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो
👩‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल
🧑‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती
👨‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो
👩‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल
🏃धांवपी व्यक्ती
🏃‍♂️दादलो धांवता
🏃‍♀️बायल धांवता
💃बायल नाचता
🕺दादलो नाचता
🕴️सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां
👯सोंश्यासारके कान घाल्ले लोक
👯‍♂️सोंश्यासारके कान घाल्ले दादले
👯‍♀️सोंश्यासारके कान घाल्ल्यो बायलो
🧖वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती
🧖‍♂️वाफेच्या कुडीतलो दादलो
🧖‍♀️वाफेच्या कुडीतली बायल
🧗चडपी व्यक्ती
🧗‍♂️दादलो चडटा
🧗‍♀️बायल चडटा
🤺व्यक्ती तलवार चलयता
🏇घोड्याची स्पर्धा
⛷️स्कीयर
🏂स्नोबोर्डर
🏌️व्यक्ती गोल्फ खेळटा
🏌️‍♂️दादलो गोल्फ खेळटा
🏌️‍♀️बायल गोल्फ खेळटा
🏄व्यक्ती सर्फ करता
🏄‍♂️दादलो सर्फ करता
🏄‍♀️बायल सर्फ करता
🚣व्यक्ती बोट व्हलयता
🚣‍♂️दादलो बोट व्हलयता
🚣‍♀️बायल बोट व्हलयता
🏊व्यक्ती पेंवता
🏊‍♂️दादलो पेंवता
🏊‍♀️बायल पेंवता
⛹️व्यक्ती बॉल बावंस करता
⛹️‍♂️दादलो बॉल बावंस करता
⛹️‍♀️बायल बॉल बावंस करता
🏋️व्यक्ती वजन उखलता
🏋️‍♂️दादलो वजना उखलता
🏋️‍♀️बायल वजनां उखलता
🚴व्यक्ती सायकल चलयता
🚴‍♂️दादलो सायकल चलयता
🚴‍♀️बायल सायकल चलयता
🚵व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता
🚵‍♂️दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता
🚵‍♀️बायल पर्वताचेर सायकल चलयता
🤸कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती
🤸‍♂️कोलनाड्यो मारपी दादलो
🤸‍♀️कोलनाड्यो मारपी बायल
🤼लोक मल्लयुध्द करतात
🤼‍♂️दादल्यांचें मल्लयुध्द
🤼‍♀️बायल मल्लयुध्द
🤽व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा
🤽‍♂️दादलो उदकात पोलो खेळटा
🤽‍♀️बायल उदकात पोलो खेळटा
🤾व्यक्ती हँडबॉल खेळटा
🤾‍♂️दादलो हँडबॉल खेळटा
🤾‍♀️बायल हँडबॉल खेळटा
🤹व्यक्ती जगलिंग करता
🤹‍♂️दादलो जगलिंग करता
🤹‍♀️बायल जगलिंग
🧘पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती
🧘‍♂️पद्मासनांत बशिल्लो दादलो
🧘‍♀️पद्मासनांत बशिल्ली बायल
🛀न्हावपी व्यक्ती
🛌खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती
🧑‍🤝‍🧑एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक
👭एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो
👫बायल आनी दादलो हात धरून
👬दादले एकमेकांचे हात धरून
💏उमो
👩‍❤️‍💋‍👨उमो: बायल, दादलो
👨‍❤️‍💋‍👨उमो: दादलो, दादलो
👩‍❤️‍💋‍👩उमो: बायल, बायल
💑काळीज आसपी जोडपें
👩‍❤️‍👨काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो
👨‍❤️‍👨काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो
👩‍❤️‍👩काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल
👪कुटुंब
👨‍👩‍👦कुटुंब: दादलो, बायल, चलो
👨‍👩‍👧कुटुंब: दादलो, बायल, चली
👨‍👩‍👧‍👦कुटुंब: दादलो, बायल, चली, चलो
👨‍👩‍👦‍👦कुटुंब: दादलो, बायल, चलो, चलो
👨‍👩‍👧‍👧कुटुंब: दादलो, बायल, चली, चली
👨‍👨‍👦कुटुंब: दादलो, दादलो, चलो
👨‍👨‍👧कुटुंब: दादलो, दादलो, चली
👨‍👨‍👧‍👦कुटुंब: दादलो, दादलो, चली, चलो
👨‍👨‍👦‍👦कुटुंब: दादलो, दादलो, चलो, चलो
👨‍👨‍👧‍👧कुटुंब: दादलो, दादलो, चली, चली
👩‍👩‍👦कुटुंब: बायल, बायल, चलो
👩‍👩‍👧कुटुंब: बायल, बायल, चली
👩‍👩‍👧‍👦कुटुंब: बायल, बायल, चली, चलो
👩‍👩‍👦‍👦कुटुंब: बायल, बायल, चलो, चलो
👩‍👩‍👧‍👧कुटुंब: बायल, बायल, चली, चली
👨‍👦कुटुंब: दादलो, चलो
👨‍👦‍👦कुटुंब: दादलो, चलो, चलो
👨‍👧कुटुंब: दादलो, चली
👨‍👧‍👦कुटुंब: दादलो, चली, चलो
👨‍👧‍👧कुटुंब: दादलो, चली, चली
👩‍👦कुटुंब: बायल, चलो
👩‍👦‍👦कुटुंब: बायल, चलो, चलो
👩‍👧कुटुंब: बायल, चली
👩‍👧‍👦कुटुंब: बायल, चली, चलो
👩‍👧‍👧कुटुंब: बायल, चली, चली
🗣️उलोवपी तकली
👤काळी आकृती
👥काळी आकृती २
🫂लोक वेंग मारतात
👣पावलांचे ठशे
🐵 प्राणी आनी सैम हांचो आस्पाव जाता
🐵माकडाचो चेरो
🐒माकोड
🦍गोरिला
🦧ओरंगुटन
🐶कुत्र्याचो चेरो
🐕कुत्रो
🦮गायड कुत्रो
🐕‍🦺सेवा कुत्रो
🐩पुडल
🐺लांडगो
🦊कोलो
🦝रॅकून
🐱माजरा चेरो
🐈माजर
🐈‍⬛काळें माजर
🦁शींव
🐯वाघाचो चेरो
🐅वाघ
🐆बिबटो
🐴घोड्या चेरो
🫎मूस हरण
🫏गाढव
🐎घोडो
🦄एकशिंगी
🦓झेब्रा
🦌हरण
🦬गवो रेडो
🐮गाये चेरो
🐂बैल
🐃उदकातली म्हस
🐄गाय
🐷दुकरा चेरो
🐖दुकर
🐗रानदुकर
🐽दुकरा नाक
🐏मेंढो
🐑मेंढी
🐐बोकडी
🐪उंट
🐫दोन मदारींचो उंट
🦙लामा
🦒जिराफ
🐘हत्ती
🦣भीमगज
🦏गेंडो
🦛पाणघोडो
🐭हुंदराचें तोंड
🐁हुंदीर
🐀कोळहुंदिर
🐹हॅमस्टर
🐰सोंश्याचो चेरो
🐇सोंसो
🐿️चिपमंक
🦫बीवर
🦔साळींदर
🦇वागोळें
🐻वास्वेल
🐻‍❄️ध्रुवीय वांस्वेल
🐨कोआला
🐼पांडा
🦥स्लोथ
🦦पाणमाजर
🦨स्कंक
🦘कांगारू
🦡बॅजर
🐾पंजाचे ठशे
🦃टर्की
🐔कोमी
🐓कोमो
🐣ल्हान कोमयेपिलां
🐤कोमये पिल
🐥मुखार पळोवपी कोमये पिल
🐦सुकणें
🐧पेंग्वीन
🕊️पारवो
🦅गरुड
🦆बदक
🦢हंस
🦉घुबड
🦤डोडो
🪶पाखां
🦩फ्लेमिंगो
🦚मोर
🦜पोपट
🪽पांखें
🪿हंस पक्षी
🐸बेबुक
🐊मानगें
🐢कासव
🦎पाल
🐍जिवाणें
🐲ड्रॅगोन चेरो
🐉ड्रॅगोन
🦕सौरोपॉड
🦖टी-रॅक्स
🐳उदकाचो फवारो सोडपी देवमासो
🐋देवमासो
🐬डोल्फीन
🦭सील
🐟नुस्तें
🐠उष्णकटीबंधातलें नुस्तें
🐡ब्लोफीश
🦈मोरी
🐙ऑक्टोपस
🐚चक्राकार शंख
🪸पोवळें
🪼जॅलीफिश
🐌गोगलगाय
🦋फुलपाखरुं
🐛भिकूण
🐜मूय
🐝म्होंवामूस
🪲बीटल
🐞बायल बीटल
🦗नाकतोडो
🪳जल्लो
🕷️मावली
🕸️कोळ्याचें जाळें
🦂विचू
🦟जळार
🪰मूस
🪱किडो
🦠मायक्रोब
💐गुच्छ
🌸जास्वंद कळी
💮धवें फूल
🪷कमळ
🏵️फूल
🌹गुलाब
🥀बाविल्लें फूल
🌺दसणीफूल
🌻सुर्यफूल
🌼फुलप
🌷टुलिप
🪻हायसिंथ
🌱बियो
🪴कुंडीतलें रोप
🌲सदाबहार झाड
🌳पानझडी झाड
🌴भिल्लाचें झाड
🌵निवलकाणी
🌾भाताचें कणस
🌿रोप
☘️शॅमरॉक
🍀चार पानाचो पर्ण
🍁मॅपल पान
🍂गळुन पडपी पान
🍃वाऱ्यार हालपी पान
🪹मेकळो घोंटेर
🪺तातीं आशिल्लो घोंटेर
🍄 जेवण-खाण
🍄अळमी
🍇द्राक्षां
🍈चिबूड
🍉काळींग
🍊तोरींग
🍋लिंबू
🍌केळे
🍍अनस
🥭आंबो
🍎तांबडें सफरचंद
🍏पाचवें सफरचंद
🍐पियर
🍑पिच
🍒चेरी
🍓स्ट्रॉबेरी
🫐ब्लूबेरी
🥝किवी फळ
🍅तोमाट
🫒ओलिव्ह
🥥नाल्ल
🥑अवोकाडो
🍆वायंगें
🥔बटाट
🥕गाजर
🌽मक्याचें कणस
🌶️तारवटी मिरसांग
🫑ढब्बू मिरसांग
🥒तवशें
🥬पाले भाजी
🥦ब्रोकोली
🧄लसूण
🧅कांदो
🥜भिकणां
🫘हळसांदे
🌰शेंगाबियो
🫚आलें
🫛मटाराची सांग
🍞पाव
🥐क्रोयसांट
🥖बगेटी पाव
🫓सपाटपाव
🥨प्रिट्झेल
🥯बागेल
🥞पॅनकेक
🧇वॅफल
🧀चिज वेज
🍖हाडाचेर मास
🍗कोमयेचो पाय
🥩मासाचो कुडको
🥓बेकन
🍔हॅमबर्गर
🍟फ्रेंच फ्राय
🍕पिझ्झा
🌭हॉट डॉग
🥪सँडविच
🌮टाको
🌯बुरिटो
🫔टमाले
🥙भरिल्लो सपाटपाव
🧆फालाफेल
🥚तातीं
🍳रांदता
🥘अन्नाचो शॅलो पॅन
🍲अन्नाची कायल
🫕फाँड्यु
🥣कुलेर आनी वाटी
🥗पाचवो सलाद
🍿पॉपकॉर्न
🧈लोणी
🧂मीठ
🥫कॅनातलें अन्न
🍱बँटो बॉक्स
🍘तांदळाचो वडो
🍙शिताची उंडी
🍚शीत
🍛हुमण शीत
🍜वाफायिल्लें शीत
🍝स्पागेटी
🍠तळिल्लें कणंग
🍢ओडेन
🍣सुशी
🍤तळिल्ले सुंगट
🍥मदीं वर्तुळाची सजावट आसपी नुस्त्याचो केक
🥮चंद्राकार केक
🍡डांगो
🥟डम्पलिंग
🥠फॉर्च्युन कुकी
🥡टेकआवट बॉक्स
🦀कुल्ली
🦞सांगट
🦐सुंगट
🦑माणकी
🦪शिनाणें
🍦सॉफ्ट आयस क्रीम
🍧शेव्ड आयस
🍨आयस क्रीम
🍩डोनट
🍪कुकी
🎂वाडदिसाचो केक
🍰ल्हान केक
🧁कपकेक
🥧पाय
🍫चॉकलेट बार
🍬कँडी
🍭लॉलिपॉप
🍮कस्टर्ड
🍯म्होंवाचें आयदन
🍼शिशूची बाटली
🥛दुदाचो ग्लास
मादक पेयां
🫖च्याचें आयदन
🍵हँडल नाशिल्लें च्याचें कप
🍶भरणी
🍾पोपिंग कॉर्क आसपी बाटली
🍷वायनाचो ग्लास
🍸कॉकटेल ग्लास
🍹उष्णकटीबंधीय पिणें
🍺बीयराचें मग
🍻चियर्स करपी बियराचीं मगां
🥂चियर्साचे ग्लास
🥃टंब्लर ग्लास
🫗ग्लासातल्यान वतपी द्रव
🥤स्ट्रॉ आसपी कप
🧋वाफ येवपी च्या
🧃पेय बॉक्स
🧉मातयेची हांडी
🧊बर्फ
🥢चॉपस्टिक्स
🍽️बश्शे सयत काटो आनी सुरी
🍴काटो आनी सुरी
🥄कुलेर
🔪रांदची सुरी
🫙आंचांव
🏺एम्फोरा
🌍 प्रवास आनी सुवाती
🌍युरोप-आफ्रिका दाखोवपी विश्वगोल
🌎अमेरीका दाखोवपी विश्वगोल
🌏आशिया-ऑस्ट्रेलिया दाखोवपी विश्वगोल
🌐यामेयातर वृत्त दाखोवपी विश्वगोल
🗺️जगातलो नकसो
🗾जपानचो नकसो
🧭कम्पास
🏔️बर्फा-च्छादीत पर्वत
⛰️पर्वत
🌋ज्वालामुखी
🗻मावंट फुजी
🏕️छावणी
🏖️बिचाचेर सत्री आसा
🏜️वाळवंट
🏝️वाळवंटीय जुवें
🏞️राष्ट्रीय उद्यान
🏟️स्टेडियम
🏛️क्लासिकल ईमारत
🏗️ईमारत बांधकाम
🧱चिरो
🪨फातोर
🪵लाकूड
🛖खोप
🏘️घरां
🏚️बेढव घर
🏠घर
🏡पोरसूं आशिल्लें घर
🏢कचेरेची ईमारत
🏣जपानी टपाल कचेरी
🏤टपाल कचेरी
🏥ऑश्पिताल
🏦बँक
🏨हॉटेल
🏩मोगाळ हॉटेल
🏪सोयीचें दुकान
🏫शाळा
🏬विभागीय पसरो
🏭कारखानो
🏯जपानी घर
🏰युरोपियन घर
💒लग्न
🗼टोकयो टॉवर
🗽स्वतंत्रदेवतेचो पुतळो
चर्च
🕌मश्जीद
🛕हिंदु देवुळ
🕍सिनेगोग
⛩️शिंतो मंदीर
🕋काबा
झरो
तंबू
🌁धुकाळ
🌃नखेत्रांची रात
🏙️शारीवाठार
🌄पर्वता फाटलो सुर्योदय
🌅सुर्योदय
🌆फातोड्डेवयलो शारीवाठार
🌇सुर्यास्त
🌉रातचो पुल
♨️उष्ण गीम
🎠शर्यतीचो घोडो
🛝घसरगुंडी
🎡जात्रेतलें चाक
🎢रोलर कोस्टर
💈म्हाला खांबो
🎪सर्कसीचो तंबू
🚂लोकोमोटीव
🚃रेल्वे कार
🚄उच्च वेगाची ट्रेन
🚅बुलेट ट्रेन
🚆ट्रेन
🚇मॅट्रो
🚈लायट रेल
🚉स्टेशन
🚊ट्राम
🚝मोनोरेल
🚞पर्वतीय रेल्वे
🚋ट्रॉम कार
🚌बस
🚍येवपी बस
🚎ट्रॉलीबस
🚐मिनीबस
🚑ऍम्ब्युलन्स
🚒उज्या इंजिन
🚓पोलिस कार
🚔येवपी पॉलिसांची कार
🚕टॅक्सी
🚖येवपी टॅक्सी
🚗ऑटोमोबायल
🚘येवपी ऑटोमोबायल
🚙क्रीडा उपेगाचें वाहन
🛻पिकअप ट्रक
🚚डिलिवरी ट्रक
🚛आर्टिकुलेटेड लॉरी
🚜ट्रॅक्टर
🏎️शर्यतीची कार
🏍️मोटरसायकल
🛵मोटर स्कुटर
🦽मॅन्युअल व्हीलचॅर
🦼मोटोरायझ्ड व्हीलचॅर
🛺ऑटो रिक्षा
🚲बायसिकल
🛴किक स्कुटर
🛹स्केटबोर्ड
🛼रोलर स्केट
🚏बस स्थानक
🛣️मोटोरवे
🛤️रेल्वे ट्रॅक
🛢️तेलाचें पिंप
इंधनाचो पंप
🛞चाक
🚨पॉलिस कार दिवो
🚥आडवो येरादारी दिवो
🚦उबो येरादारीचो दिवो
🛑थांबपाचें चिन्न
🚧बांधकाम
नांगर
🛟तरंगते चक्र
सफरजहाज
🛶व्हडें
🚤वेगबोट
🛳️प्रवासी जहाज
⛴️फेरी
🛥️मोटोर बोट
🚢जहाज
✈️विमान
🛩️ल्हान विमान
🛫हवाई विभाग
🛬विमान आगमन
🪂पॅराशुट
💺सीट
🚁हॅलिकॉप्टर
🚟हुमकळपी रेल्वे
🚠पर्वत केबलवे
🚡एरियल ट्रॉमवे
🛰️उपग्रह
🚀रॉकेट
🛸उडण तश्करी
🛎️बॅलहोप बेल
🧳सामायन
आवरग्लास जालें
आवरग्लास जावंक ना
घड्याळ
इशारतीचें घड्याळ
⏱️स्टॉपवॉच
⏲️वेळ घड्याळ
🕰️मँटेलपीस घड्याळ
🕛बारा वरां
🕧साडे-बारा
🕐एक वर
🕜देड
🕑दोन वरां
🕝अडेज
🕒तीन वरां
🕞साडे-तीन
🕓चार वरां
🕟साडे-चार
🕔पांच वरां
🕠साडे-पाच
🕕स वरां
🕡साडे - स
🕖सात वरां
🕢साडे-सात
🕗आठ वरां
🕣साडे-आठ
🕘णव वरां
🕤साडे-णव
🕙धा वरां
🕥साडे-धा
🕚इकरा वरां
🕦साडे-इकरा
🌑अमास
🌒वाडट्या चंद्रकळेची चंद्रकोर
🌓उमाशेउपरांतच्या पंद्रशीचें पयले चार दिस
🌔वाडट्या चंद्रकळेचो अर्दचंद्र
🌕पुनव
🌖उणावपी चंद्रकळेचो अर्दचंद्र
🌗पुनवेउपरांतच्या पंद्रशीचें निमाणें चार दिस
🌘उणावपी चंद्रकळेची चंद्रकोर
🌙चंद्रकोर
🌚अमाशेच्या चंद्राचो चेरो
🌛पयल्या पंदरशीच्या चंद्राचो चेरो
🌜निमाण्या पंदरशीच्या चंद्राचो चेरो
🌡️थर्मोमीटर
☀️सुर्य
🌝पुनवेच्या चंद्राचो चेरो
🌞सुर्याचो चेरो
🪐वलय आसपी गिरो
नखेत्र
🌟मिणमिणपी नखेत्र
🌠पडपी नखेत्र
🌌दूद गंगा
☁️ढग
ढगा आडचो सुर्य
⛈️गडगड आनी पावसाचे ढग
🌤️ल्हान ढगा आडचो सुर्य
🌥️व्हडल्या ढगा आडचो सुर्य
🌦️पावसाच्या ढगा आडचो सुर्य
🌧️पावसाचो ढग
🌨️हीम ढग
🌩️विजांचो ढग
🌪️टोर्नाडो
🌫️धुकें
🌬️वा-याचो चेरो
🌀चक्रीवादळ
🌈इंद्रधोणू
🌂धांपिल्ली सत्री
☂️सत्री
पावसाचे थेंबें आसपी सत्री
⛱️जमनीचेर सत्री
उच्च दाब
❄️हिम पावस
☃️हिममानव
हिमा शिवाय हिममानव
☄️धुमकेतू
🔥उजो
💧थेंबो
🌊उदकाचो तरंग
🎃 कृती
🎃जॅक-ओ-लॅन्टर्न
🎄नाताळाचें झाड
🎆फोग मारप
🎇ठिणग्यो
🧨फोगेट
ठिणगी काडपी
🎈बोमाडो
🎉पार्टी पोपर
🎊कॉन्फेटी बॉल
🎋तानाबाटा झाड
🎍देवदार सजावट
🎎जपानी बावल्यो
🎏कार्प स्ट्रिमेर
🎐विंड चायम
🎑चंद्र पळोवपाचो सुवाळो
🧧तांबडें एन्वालॉप
🎀रिबीन
🎁गुठलायिल्ली भेट
🎗️स्मरण रिबीन
🎟️प्रवेश तिकेटी
🎫तिकेट
🎖️लस्करी पदक
🏆करंडक
🏅क्रीडा पदकां
🥇1ल्या सुवातेचें पदक
🥈2ऱ्या सुवातेचें पदक
🥉3ऱ्या सुवातेचें पदक
सोकर बॉल
बेसबॉल
🥎सॉफ्टबॉल
🏀बास्केटबॉल
🏐वॉलिबॉल
🏈अमेरिकन फूटबॉल
🏉रुग्बी फूटबॉल
🎾टेनिस
🥏गोळा फेक
🎳बॉलिंग
🏏क्रिकेट खेळ
🏑फिल्ड हॉकी
🏒आयस हॉकी
🥍लॅक्रोसे
🏓पिंग पोंग
🏸बॅडमिंटन
🥊बॉक्सींग मोजे
🥋मार्शल आर्ट्स युनिफॉर्म
🥅गोल जाळी
बुराकांत बावटो
⛸️आयस स्केट
🎣नुस्त्याचो गरो
🤿डायविंग मास्क
🎽धांवपी शर्ट
🎿स्काय्स
🛷स्लेड
🥌कर्लिंग स्टोन
🎯थेट टप्पो
🪀यो यो
🪁पतंग
🔫पिस्तुल
🎱पूल 8 बॉल
🔮क्रिस्टल बॉल
🪄जादुची काडी
🎮व्हिडियो गेम
🕹️जॉयस्टिक
🎰स्लॉट मशीन
🎲खेळा गडगडो
🧩कुवाडें कुडको
🧸टेडी बियर
🪅पिनाटा
🪩चकचकीत आरशांचो गुळो
🪆नेस्टींग डॉल्स
♠️स्पेड सूट
♥️हार्ट सूट
♦️डायमंड सूट
♣️क्लब सूट
♟️बुध्दीबळाचो पट
🃏जोकर
🀄महजोंग तांबडो ड्रेगॉन
🎴फूल खेळपा पत्ते
🎭सादरीकरण कला
🖼️चौकटीतलें चित्र
🎨कला फळो
🧵धागो
🪡शिंवपाची सुय
🧶दोर
🪢गाठ
👓 वस्तू
👓ओक्ल
🕶️सनग्लास
🥽गॉगल्स
🥼लॅब कोट
🦺सुरक्षेचो कोट
👔नेकटाय
👕टी-शर्ट
👖जीन्स
🧣स्कार्फ
🧤हातमोजे
🧥कोट
🧦मेय
👗पोशेग
👘किमोनो
🥻साडी
🩱एक-पीस स्विमसुट
🩲ब्रिफ्स
🩳शॉर्ट्स
👙बिकिनी
👚बायलांचे कपडे
🪭हातघडीयेचो पंखो
👛पर्स
👜हँडबॅग
👝क्लच बॅग
🛍️शॉपिंग बॅगां
🎒बॅकपॅक
🩴टोंग सँडल
👞दादल्याचे जोतें
👟धांवपाचे शूज
🥾हायकींग बूट
🥿सपाट जोतें
👠चड हिलाचें जोतें
👡बायलांचे सँडल
🩰बॅले शूज
👢बायलांचे बूट
🪮केसांत माळपाची फणी
👑मुकुट
👒बायलांचें हॅट
🎩टॉप हॅट
🎓पदवी कॅप
🧢बिल्ड कॅप
🪖लस्करी हेल्मेट
⛑️बचाव कामगाराचें हेल्मेट
📿जपाची माळ
💄लिपस्टिक
💍मुदी
💎जवाहीर
🔇मोनो स्पिकर
🔈कमी आवाजाचो स्पिकर
🔉मध्यम आवाजाचो स्पिकर
🔊उच्च आवाजाचो स्पिकर
📢लाउडस्पिकर
📣मेगाफोन
📯पोस्टल हॉर्न
🔔घांट
🔕स्लॅश मारिल्ली घांट
🎼संगाताचो स्वर
🎵संगीताचे स्वर
🎶संगीताचे स्वर ३
🎙️स्टुडियो मायक्रोफोन
🎚️पातळी स्लायडर
🎛️नियंत्रण बटण
🎤मायक्रोफोन
🎧हेडफोन
📻रेडियो
🎷सॅक्सोफोन
🪗अकोर्डियन
🎸गिटार
🎹संगीताचो किबोर्ड
🎺ट्रम्पेट
🎻वायोलिन
🪕बँजो
🥁धोल
🪘मृदंग
🪇माराकास
🪈बांसरी
📱मोबायल फोन
📲बाण आसपी मोबायल फोन
☎️टेलिफोन
📞टेलिफोन रिसिव्हर
📟पेजर
📠फॅक्स मशीन
🔋बॅटरी
🪫बॅटरी उणी
🔌विजेचो प्लग
💻लॅपटॉप
🖥️डॅस्कटॉप संगणक
🖨️मुद्रक
⌨️किबोर्ड
🖱️संगणक मावस
🖲️ट्रॅकबॉल
💽संगणक डिस्क
💾फ्लॉपी डिस्क
💿ऑप्टिकल डिस्क
📀डीवीडी
🧮अबास्कस
🎥मुव्ही कॅमेरा
🎞️फिल्म चौकट
📽️फिल्म प्रॉजॅक्टर
🎬क्लेपर बोर्ड
📺दूरदर्शन
📷कॅमेरा
📸फ्लॅश आसपी कॅमेरा
📹व्हिडियो कॅमेरा
📼व्हिडियोकॅसेट
🔍दाव्यान पळोवपी मॅग्नीफाईंग ग्लास
🔎उजव्यान पळोवपी मॅग्नीफाईंग ग्लास
🕯️मेणवाक
💡लायटीचो दिवो
🔦फ्लॅशलायट
🏮तांबड्या पेपराचो कंदील
🪔दिया दिवो
📔शृंगारक कवरा सयत चोपडी
📕धांपिल्लें पुस्तक
📖उकतें पुस्तक
📗पाचवें पुस्तक
📘निळें पुस्तक
📙लारांजी पुस्तक
📚पुस्तकां
📓चोपडी
📒लेजर
📃दोडिल्लें पान
📜स्क्रोल
📄वयर पळोवपी पान
📰खबरापत्र
🗞️गुठलायिल्लें खबरापत्र
📑बूकमार्क टॅब्स
🔖बूकमार्क
🏷️लेबल
💰पयशांची बॅग
🪙नाणे
💴येन बँकनोट
💵डॉलर
💶युरो बंँकनोट
💷पावंड बँकनोट
💸पाखां आसपी पयशे
💳क्रेडिट कार्ड
🧾पावती
💹येन सयत वाडपी तकटो
✉️एन्वालॉप
📧ईमेल
📨येवपी एन्वालॉप
📩बाण आसपी एन्वालॉप
📤आवटबॉक्स ट्रे
📥इनबॉक्स ट्रे
📦पॅकेज
📫उबारिल्ल्या बावट्या सयत धांपिल्लें मेलबॉक्स
📪देंवयल्ल्या बावट्या सयत धांपिल्लें मेलबॉक्स
📬उबारिल्ल्या बावट्यासयत उगडिल्लें मेलबॉक्स
📭देंवयल्ल्या बावट्या सयत उकतें मेलबॉक्स
📮पोस्टबॉक्स
🗳️मतां सयत मतदान पेटी
✏️पेन्सिल
✒️काळें नीब
🖋️फाउटेन पॅन
🖊️पॅन
🖌️रंगब्रश
🖍️क्रेयॉन
📝मेमो
💼ब्रिफकेस
📁फायल फोल्डर
📂फायल फोल्डर उगडचो
🗂️कार्ड इंडेक्स डिवायडर
📅दिनदर्शिका
📆तारीख दाखोवपी दिनदर्शिका
🗒️नोंदपट्टी
🗓️नोंदपट्टी दिनदर्शिका
📇कार्ड इंडेक्स
📈चार्ट वाडटा
📉चार्ट देंवता
📊बार तकटो
📋क्लिपबोर्ड
📌पुशपीन
📍वांटकुळी पुशपीन
📎पेपरक्लिप
🖇️लिंक्ड पेपरक्लिप
📏सरळ पट्टी
📐त्रिकोणी पट्टी
✂️कातरी
🗃️कार्ड फायल ब़ॉक्स
🗄️फायल कॅबिनेट
🗑️कोयराबालदी
🔒लॉक केल्लें
🔓लॉक करूंक नाशिल्लें
🔏पॅनान लॉक जालें
🔐कि सयत लॉक केलां
🔑चावी
🗝️पोरणी चावी
🔨घण
🪓कु-हाड
⛏️पिकास
⚒️खोरें आनी पिकास
🛠️घण आनी तिरपणी
🗡️खंजीर
⚔️छेदक तलवारी
💣बाँब
🪃बुमरंग
🏹बाण आनी धनुश्य
🛡️ढाल
🪚खरवत
🔧तिरपणी
🪛स्क्रुड्रायवर
🔩नट आनी बोल्ट
⚙️गियर
🗜️क्लॅम्प
⚖️तागडी
🦯प्रोबिंग केन
🔗लिंक
⛓️साखळ्यो
🪝हूक
🧰साधनबॉक्स
🧲चुंबक
🪜निसण
⚗️अलेम्बिक
🧪टेस्ट ट्युब
🧫पेट्री डीश
🧬डीएनए
🔬मायक्रोस्कोप
🔭दुर्बिण
📡उपगिरो एण्टेना
💉सिरिंज
🩸रक्ताचो थेंबो
💊गुळी
🩹चिकट बँडेज
🩼कुबडी
🩺स्थेथोस्कोप
🩻एक्सरे
🚪दार
🛗एलिवेटर
🪞आरसो
🪟जनेल
🛏️खाट
🛋️कोच आनी लॅम्प
🪑कदेल
🚽टॉयलेट
🪠प्लंगर
🚿शोवर
🛁बाथटब
🪤उंदराचें जाळें
🪒कातर
🧴लोशन बाटली
🧷सेफ्टी पिन
🧹सान्न
🧺बास्केट
🧻पेपराची गुंडाळी
🪣बालदी
🧼साबण
🫧बोमाडे
🪥टूथब्रश
🧽स्पाँज
🧯उजो पालोवपी
🛒शॉपिंग कार्ट
🚬सिगारेट
⚰️कॉफीन
🪦हेडस्टोन
⚱️अस्थी
🧿नजर ताईत
🪬हमसा
🗿मोआय पुतळे
🪧पाटी
🪪ओळखपत्र
🏧 प्रतीक आनी चिन्नां
🏧एटीएम चिन्न
🚮लिटर इन बिन चिन्न
🚰पियेवपाचें उदक
व्हीलचक्र चिन्न
🚹दादल्याची मुतरी
🚺बायलांची मुतरी
🚻रेस्टरूम
🚼शिशू चिन्न
🚾उदकाचो नळ
🛂पारपत्र नियंत्रण
🛃कस्टम्स
🛄बॅगेज दावो
🛅उरिल्लें सामान
⚠️शिटकावणी
🚸चिल्ड्रेन क्रॉसिंग
प्रवेश ना
🚫प्रतिबंधीत
🚳सायकली ना
🚭धुम्रपान ना
🚯लिटरींग ना
🚱पियेवपाचें न्हय अशें उदक
🚷पादचारी न्हय
📵मोबायल फोन ना
🔞अठरा वर्सां खाला कोण ना
☢️रेडियोएक्टिव
☣️बायोहजार्ड
⬆️वयर बाण
↗️वयर-उजवो बाण
➡️उजवो बाण
↘️सकयल-उजवो बाण
⬇️सकयल बाण
↙️सकयल-दावो बाण
⬅️दावो बाण
↖️वयर-दावो बाण
↕️वयर-सकयल बाण
↔️दावो - उजवो बाण
↩️उजवो बाण दाव्यान वळा
↪️दावो बाण उजव्यान वळा
⤴️उजवो बाण वयर वळा
⤵️उजवो बाण सकयल वळा
🔃सव्य उबे बाण
🔄वाम बाणांचो बटण
🔙फाटीं बाण
🔚समाप्त बाण
🔛चालू! बाण
🔜रोखडेंच बाण
🔝वयर खूण करपी बाण
🛐प्रार्थनेची सुवात
⚛️अणू चिन्न
🕉️ओम
✡️स्टार ऑफ डॅविड
☸️धर्म चक्र
☯️यीन यांग
✝️लॅटीन क्रॉस
☦️सनातनी क्रॉस
☪️नखेत्र आनी चंद्रकोर
☮️शांतीचें चिन्न
🕎मनोरा
🔯बिंदुंचें स-आंसांचें नखेत्र
🪯खंडा
मेष
वृषभ
मिथुन
कर्क
सिंह
कन्या
तुळ
वृश्चीक
धनु
मकर
कुंभ
मीन
भुजंगधारी
🔀शफल ट्रॅक्स बटण
🔁पुनरावृत्ती बटण
🔂पुनरावृत्ती एकोडो बटण
▶️वाजोवचें बटण
जलद-फुडें धुकलप बटण
⏭️फुडलो ट्रॅक बटण
⏯️वाजोवप वा थारावप बटण
◀️फाटीं घेवप बटण
जलद फाटीं घेवप बटण
⏮️निमाणो ट्रॅक बटण
🔼वयलेवटेन बटण
जलद वयर बटण
🔽सकयल वटेन बटण
डलद सकयल बटण
⏸️थारावणी बटण
⏹️थांबोवप बटण
⏺️रॅकॉर्ड बटण
⏏️भायर काडप बटण
🎦सिनेमा
🔅मंद बटण
🔆उजळ बटण
📶एण्टेना बार्स
🛜वायरलेस
📳कंपन मोड
📴मोबायल फोन बंद
♀️बायल चिन्न
♂️दादलो चिन्न
⚧️तृतियपंथी चिन्न
✖️गुणाकार
अदीक
वजा
भागाकार
🟰दाट बाराबरीचें चिन्न
♾️अनंत
‼️दोट्टी उद्गार चिन्न
⁉️उद्गार प्रस्न चिन्न
प्रस्न चिन्न
धवें प्रस्न चिन्न
धवें उद्गार चिन्न
उद्गार चिन्न
〰️तरंग डॅश
💱चलन विनियोग
💲जड डॉलर कुरू
⚕️वैद्यकीय चिन्न
♻️रिसायकलींग चिन्न
⚜️फ्लुर - दे -लीस
🔱त्रिशूळ चिन्न
📛नांवाचो बिल्लो
🔰सुरवात करप्यां खातीर जपानी चिन्न
हॉलो तांबडें वर्तुळ
तपासणी चिन्न खूण
☑️तपास चिन्ना सयत तपासणी बॉक्स
✔️तपासणी चिन्न
क्रॉस मार्क
क्रॉस चिन्न बटण
कुरळो वलय
दोट्टी कुरळो वलय
〽️भाग बदलपाचें चिन्न
✳️आठ-आंसाचें नखेत्र
✴️आठ-बिंदुंचें नखेत्र
❇️चकचक
©️मालकीहक्क
®️नोंदणीकृत
™️वेपार चिन्न
#️⃣कीकॅप: #
*️⃣कीकॅप: *
0️⃣कीकॅप: 0
1️⃣कीकॅप: 1
2️⃣कीकॅप: 2
3️⃣कीकॅप: 3
4️⃣कीकॅप: 4
5️⃣कीकॅप: 5
6️⃣कीकॅप: 6
7️⃣कीकॅप: 7
8️⃣कीकॅप: 8
9️⃣कीकॅप: 9
🔟कीकॅप: 10
🔠इनपूट लॅटीन अपरकेस
🔡इनपूट लॅटीन लोवरकेस
🔢इनपूट आंकडे
🔣इनपूट चिन्नां
🔤इनपूट लॅटीन अक्षरां
🅰️A बटण (रक्ताचो गट)
🆎AB बटण (रक्ताचो गट)
🅱️B बटण (रक्ताचो गट)
🆑CL बटण
🆒थंड बटण
🆓मेकळो बटण
ℹ️म्हायती
🆔ID बटण
Ⓜ️वर्तुळ केल्लो M
🆕नवो बटण
🆖NG बटण
🅾️O बटण (रक्ताचो गट)
🆗ओके बटण
🅿️P बटण
🆘SOS बटण
🆙UP! बटण
🆚VS बटण
🈁जपानी “हांगा” बटण
🈂️जपानी “सेवा शुल्क” बटण
🈷️जपानी “मासीक रक्कम”बटण
🈶जपानी “शुल्क नासतना न्हय” बटण
🈯जपानी “आरक्षीत” बटण
🉐जपानी “बारगेन” बटण
🈹जपानी “सवलत” बटण
🈚जपानी “शुल्क ना “ बटण
🈲जपानी “प्रतिबंध” बटण
🉑जपानी “स्विकार करपायोग्य” बटण
🈸जपानी “अर्ज” बटण
🈴जपानी “पासींग ग्रेड” बटण
🈳जपानी “सुवात” बटण
㊗️जपानी “अभिनंदन” बटण
㊙️जपानी “गुपीत” बटण
🈺जपानी “वेवसाया खातीर उकतें” बटण
🈵जपानी “सुवात ना” बटण
🔴तांबडें वर्तुळ
🟠लारांजी वर्तुळ
🟡हळदुवें वर्तुळ
🟢पाचवें वर्तुळ
🔵निळें वर्तुळ
🟣जांभळें वर्तुळ
🟤तपकिरी वर्तुळ
काळें वर्तुळ
धवें वर्तुळ
🟥तांबडो चवकोन
🟧नारंगी चवकोन
🟨हळदुवो चवकोन
🟩पाचवो चवकोन
🟦निळो चवकोन
🟪जांभळो चवकोन
🟫तपकिरी चवकोन
काळो व्हड चवकोन
धवो व्हड चवकोन
◼️काळो मध्यम चवकोन
◻️धवो मध्यम चवकोन
काळो मध्यम-ल्हान चवकोन
धवो मध्यम-ल्हान चवकोन
▪️काळो ल्हान चवकोन
▫️धवो ल्हान चवकोन
🔶व्हड नारंगी हिरो
🔷व्हड निळो हिरो
🔸ल्हान नारंगी हिरो
🔹ल्हान निळो हिरो
🔺तांबडो त्रिकोण वयर पळयता
🔻तांबडो त्रिकोण सकयल पळयता
💠बिंदू सयत हिरो
🔘रेडियो बटण
🔳धवो चवकोन बटण
🔲काळो चवकोन बटण
🏁 ध्वज घालतात
🏁चौकटींचो बावटो
🚩त्रिकोणी बावटो
🎌क्रॉस बावटो
🏴काळो बावटो
🏳️धवो बावटो
🏳️‍🌈इंद्रधोणू बावटो
🏳️‍⚧️निळो, गुलाबी आनी धवो बावटो
🏴‍☠️चाच्ये बावटो
🇦🇨बावटो: असेंशन आयलँड
🇦🇩बावटो: अंडोरा
🇦🇪बावटो: युनाइटेड अरब इमीरॅट्स
🇦🇫बावटो: अफगानिस्तान
🇦🇬बावटो: एँटिगुआ आनी बारबुडा
🇦🇮बावटो: अंगुला
🇦🇱बावटो: अल्बानीया
🇦🇲बावटो: आर्मीनीया
🇦🇴बावटो: अंगोला
🇦🇶बावटो: अंटार्क्टिका
🇦🇷बावटो: अर्जेंटिना
🇦🇸बावटो: अमेरिकी सामोआ
🇦🇹बावटो: ऑस्ट्रिया
🇦🇺बावटो: ऑस्ट्रेलीया
🇦🇼बावटो: अरुबा
🇦🇽बावटो: अलांड जुवे
🇦🇿बावटो: अजरबैजान
🇧🇦बावटो: बोस्निया आनी हेर्जेगोविना
🇧🇧बावटो: बारबाडोस
🇧🇩बावटो: बांगलादेश
🇧🇪बावटो: बेल्जियम
🇧🇫बावटो: बुर्किना फॅसो
🇧🇬बावटो: बल्गेरीया
🇧🇭बावटो: बेहरेन
🇧🇮बावटो: बुरुंडी
🇧🇯बावटो: बेनीन
🇧🇱बावटो: सॅंट बार्थेल्मी
🇧🇲बावटो: बर्मुडा
🇧🇳बावटो: ब्रूनेई
🇧🇴बावटो: बोलिव्हिया
🇧🇶बावटो: कॅरिबियन निदरलँड
🇧🇷बावटो: ब्राझील
🇧🇸बावटो: बहामास
🇧🇹बावटो: भूतान
🇧🇻बावटो: बोवट आयलँड
🇧🇼बावटो: बोत्सवाना
🇧🇾बावटो: बेलारूस
🇧🇿बावटो: बेलिझ
🇨🇦बावटो: कॅनडा
🇨🇨बावटो: कोकोस (कीलिंग) आयलँड
🇨🇩बावटो: कोंगो - किंशासा
🇨🇫बावटो: मध्य अफ्रीकी लोकसत्तकराज्य
🇨🇬बावटो: कोंगो - ब्राझाविला
🇨🇭बावटो: स्विट्ज़रलैंड
🇨🇮बावटो: कोत द’ईवोआर
🇨🇰बावटो: कुक आयलँड्स
🇨🇱बावटो: चिली
🇨🇲बावटो: कॅमेरून
🇨🇳बावटो: चीन
🇨🇴बावटो: कोलंबिया
🇨🇵बावटो: क्लिपरटॉन आयलँड
🇨🇷बावटो: कोस्ता रिका
🇨🇺बावटो: क्युबा
🇨🇻बावटो: केप वर्दी
🇨🇼बावटो: कुरसावो
🇨🇽बावटो: क्रिसमस आयलँड
🇨🇾बावटो: सायप्रस
🇨🇿बावटो: चेकिया
🇩🇪बावटो: जर्मनी
🇩🇬बावटो: दिगो गार्सिया
🇩🇯बावटो: जिबूती
🇩🇰बावटो: डेनमार्क
🇩🇲बावटो: डोमिनीका
🇩🇴बावटो: डोमिनिकन प्रजासत्ताक
🇩🇿बावटो: अल्जेरिया
🇪🇦बावटो: सिटा आनी मेलिल्ला
🇪🇨बावटो: इक्वाडोर
🇪🇪बावटो: एस्टोनिया
🇪🇬बावटो: ईजिप्त
🇪🇭बावटो: अस्तंत सहारा
🇪🇷बावटो: इरिट्रिया
🇪🇸बावटो: स्पेन
🇪🇹बावटो: इथियोपिया
🇪🇺बावटो: युरोपियन युनियन
🇫🇮बावटो: फिनलँड
🇫🇯बावटो: फिजी
🇫🇰बावटो: फ़ॉकलैंड आइलैंड्स
🇫🇲बावटो: मायक्रोनेशिया
🇫🇴बावटो: फैरो आयलँड्स
🇫🇷बावटो: फ्रान्स
🇬🇦बावटो: गॅबोन
🇬🇧बावटो: युनायटेड किंगडम
🇬🇩बावटो: ग्रेनॅडा
🇬🇪बावटो: जॉर्जिया
🇬🇫बावटो: फ्रेन्च गयाना
🇬🇬बावटो: गर्नसी
🇬🇭बावटो: घाना
🇬🇮बावटो: जिब्राल्टर
🇬🇱बावटो: ग्रीनलँड
🇬🇲बावटो: गॅम्बिया
🇬🇳बावटो: गुएनिया
🇬🇵बावटो: ग्वाडेलोप
🇬🇶बावटो: इक्वेटोरियल गुएनिया
🇬🇷बावटो: ग्रीस
🇬🇸बावटो: दक्षिण जोर्जिया आनी दक्षिण सॅण्डविच आयलँड्स
🇬🇹बावटो: ग्वाटेमाला
🇬🇺बावटो: गुआम
🇬🇼बावटो: गुअनिया-बिसाउ
🇬🇾बावटो: गयाना
🇭🇰बावटो: हाँग काँग SAR चीन
🇭🇲बावटो: हर्ड ऍंड मॅक्डोनाल्ड आयलँड्स
🇭🇳बावटो: हॉनडुरस
🇭🇷बावटो: क्रोयेशीया
🇭🇹बावटो: हैती
🇭🇺बावटो: हंगेरी
🇮🇨बावटो: कॅनरी आयलैंड्स
🇮🇩बावटो: इंडोनेशीया
🇮🇪बावटो: आयरलँड
🇮🇱बावटो: इस्त्राइल
🇮🇲बावटो: इसले ऑफ मॅन
🇮🇳बावटो: भारत
🇮🇴बावटो: ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र
🇮🇶बावटो: इराक
🇮🇷बावटो: इरान
🇮🇸बावटो: आइसलैंड
🇮🇹बावटो: इटली
🇯🇪बावटो: जर्सी
🇯🇲बावटो: जमैका
🇯🇴बावटो: जॉर्डन
🇯🇵बावटो: जपान
🇰🇪बावटो: केनया
🇰🇬बावटो: किर्गिझस्तान
🇰🇭बावटो: कंबोडिया
🇰🇮बावटो: किरिबाती
🇰🇲बावटो: कोमोरोस
🇰🇳बावटो: सेंट किट्स आनी नेविस
🇰🇵बावटो: उत्तर कोरिया
🇰🇷बावटो: दक्षिण कोरिया
🇰🇼बावटो: कुवेत
🇰🇾बावटो: कैमेन आइलैंड्स
🇰🇿बावटो: कझाकस्तान
🇱🇦बावटो: लाओस
🇱🇧बावटो: लेबनान
🇱🇨बावटो: सँट लुसिया
🇱🇮बावटो: लिचेंस्टीन
🇱🇰बावटो: श्री लंका
🇱🇷बावटो: लायबेरीया
🇱🇸बावटो: लिसोथो
🇱🇹बावटो: लिथुआनिया
🇱🇺बावटो: लक्सेमबर्ग
🇱🇻बावटो: लॅटविया
🇱🇾बावटो: लीबिया
🇲🇦बावटो: मोरोक्को
🇲🇨बावटो: मोनॅको
🇲🇩बावटो: माल्डोवा
🇲🇪बावटो: मॉन्टॅनग्रो
🇲🇫बावटो: सॅंट मार्टिन
🇲🇬बावटो: माडागास्कर
🇲🇭बावटो: मार्शल आयलँड्स
🇲🇰बावटो: उत्तर मॅसिडोनिया
🇲🇱बावटो: माली
🇲🇲बावटो: म्यानमार (बर्मा)
🇲🇳बावटो: मंगोलिया
🇲🇴बावटो: मकाव SAR चीन
🇲🇵बावटो: उत्तरी मरिना आयसलैण्ड
🇲🇶बावटो: मार्टीनिक
🇲🇷बावटो: मॉरिटानिया
🇲🇸बावटो: मॉन्टसेराट
🇲🇹बावटो: माल्टा
🇲🇺बावटो: मॉरिशस
🇲🇻बावटो: मालदीव
🇲🇼बावटो: मलावी
🇲🇽बावटो: मेक्सिको
🇲🇾बावटो: मलेशिया
🇲🇿बावटो: मॉझांबीक
🇳🇦बावटो: नामीबिया
🇳🇨बावटो: न्यू कॅलिडोनिया
🇳🇪बावटो: नायजर
🇳🇫बावटो: नॉरफॉक आयलँड
🇳🇬बावटो: नायजेरिया
🇳🇮बावटो: निकारगुवा
🇳🇱बावटो: नॅदरलँड
🇳🇴बावटो: नॉर्वे
🇳🇵बावटो: नेपाळ
🇳🇷बावटो: नावरू
🇳🇺बावटो: नीयू
🇳🇿बावटो: न्युझीलॅन्ड
🇴🇲बावटो: ओमान
🇵🇦बावटो: पनामा
🇵🇪बावटो: पेरू
🇵🇫बावटो: फ्रेन्च पोलिनेसिया
🇵🇬बावटो: पापुआ न्यु गिनी
🇵🇭बावटो: फिलीपिन्झ
🇵🇰बावटो: पाकिस्तान
🇵🇱बावटो: पोलंड
🇵🇲बावटो: सेंट पिएर आनी मिकेलन
🇵🇳बावटो: पिटकॅरन आयलँड्स
🇵🇷बावटो: प्युएर्तो रिको
🇵🇸बावटो: पेलेस्टीनियन प्रांत
🇵🇹बावटो: पुर्तगाल
🇵🇼बावटो: पलाऊ
🇵🇾बावटो: पैराग्वे
🇶🇦बावटो: कतार
🇷🇪बावटो: रीयूनियन
🇷🇴बावटो: रोमानीया
🇷🇸बावटो: सर्बिया
🇷🇺बावटो: रूस
🇷🇼बावटो: रवांडा
🇸🇦बावटो: सऊदी अरेबिया
🇸🇧बावटो: सोलोमन आइलँड्स
🇸🇨बावटो: सेशेल्स
🇸🇩बावटो: सूडान
🇸🇪बावटो: स्वीडन
🇸🇬बावटो: सिंगापूर
🇸🇭बावटो: सेंट हेलिना
🇸🇮बावटो: स्लोवेनिया
🇸🇯बावटो: स्वालबार्ड आनी जान मेयन
🇸🇰बावटो: स्लोवाकिया
🇸🇱बावटो: सिएरा लियॉन
🇸🇲बावटो: सॅन मारीनो
🇸🇳बावटो: सिनिगल
🇸🇴बावटो: सोमालिया
🇸🇷बावटो: सुरीनाम
🇸🇸बावटो: दक्षिण सुडान
🇸🇹बावटो: साओ टोम आनी प्रिन्सिप
🇸🇻बावटो: एल साल्वाडोर
🇸🇽बावटो: सिंट मार्टेन
🇸🇾बावटो: सिरिया
🇸🇿बावटो: इस्वातिनी
🇹🇦बावटो: त्रिस्तान दा कुन्हा
🇹🇨बावटो: तुर्क्स आनी कॅकोज आयलँड्स
🇹🇩बावटो: चाड
🇹🇫बावटो: फ्रेंच दक्षिणी प्रांत
🇹🇬बावटो: टोगो
🇹🇭बावटो: थायलँड
🇹🇯बावटो: तजीकिस्तान
🇹🇰बावटो: टोकलाऊ
🇹🇱बावटो: तिमोर-लेस्ते
🇹🇲बावटो: तुर्कमेनिस्तान
🇹🇳बावटो: ट्यूनीशिया
🇹🇴बावटो: टोंगा
🇹🇷बावटो: तुर्की
🇹🇹बावटो: ट्रिनीदाद आनी टोबॅगो
🇹🇻बावटो: टुवालू
🇹🇼बावटो: तायवान
🇹🇿बावटो: तांझानिया
🇺🇦बावटो: युक्रेन
🇺🇬बावटो: युगांडा
🇺🇲बावटो: यु. एस. मायनर आवटलायींग आयलँड्‍स
🇺🇳बावटो: युनायटेड नेशन्स
🇺🇸बावटो: युनायटेड स्टेट्स
🇺🇾बावटो: उरूग्वे
🇺🇿बावटो: उझ्बेकिस्तान
🇻🇦बावटो: वॅटिकन सिटी
🇻🇨बावटो: सेंट विंसेंट ऐंड द ग्रेनेडाइंस
🇻🇪बावटो: विनेझुएला
🇻🇬बावटो: ब्रिटिश वर्जिन आयलँड्स
🇻🇮बावटो: यु. एस. वर्जिन आयलँड्‍स
🇻🇳बावटो: व्हिएतनाम
🇻🇺बावटो: वनातू
🇼🇫बावटो: वालिस आनी फ्यूचूना
🇼🇸बावटो: सामोआ
🇽🇰बावटो: कोसोवो
🇾🇪बावटो: येमेन
🇾🇹बावटो: मेयोट
🇿🇦बावटो: दक्षिण आफ्रीका
🇿🇲बावटो: झांबिया
🇿🇼बावटो: जिम्बाब्वे
👋🏻 कातीचे रंग
👋🏻हात हालोवप: उजळ कातीचो रंग
👋🏼हात हालोवप: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👋🏽हात हालोवप: मध्यम कातीचो रंग
👋🏾हात हालोवप: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👋🏿हात हालोवप: गाढ कातीचो रंग
🤚🏻उखलिल्ल्या हाताची फाट: उजळ कातीचो रंग
🤚🏼उखलिल्ल्या हाताची फाट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤚🏽उखलिल्ल्या हाताची फाट: मध्यम कातीचो रंग
🤚🏾उखलिल्ल्या हाताची फाट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤚🏿उखलिल्ल्या हाताची फाट: गाढ कातीचो रंग
🖐🏻बोटां विस्कळीत हात: उजळ कातीचो रंग
🖐🏼बोटां विस्कळीत हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🖐🏽बोटां विस्कळीत हात: मध्यम कातीचो रंग
🖐🏾बोटां विस्कळीत हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🖐🏿बोटां विस्कळीत हात: गाढ कातीचो रंग
✋🏻उखलिल्लो हात: उजळ कातीचो रंग
✋🏼उखलिल्लो हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
✋🏽उखलिल्लो हात: मध्यम कातीचो रंग
✋🏾उखलिल्लो हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
✋🏿उखलिल्लो हात: गाढ कातीचो रंग
🖖🏻वुलकन सॅल्युट: उजळ कातीचो रंग
🖖🏼वुलकन सॅल्युट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🖖🏽वुलकन सॅल्युट: मध्यम कातीचो रंग
🖖🏾वुलकन सॅल्युट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🖖🏿वुलकन सॅल्युट: गाढ कातीचो रंग
🫱🏻उजवीकडेन दाखोवपी हात: उजळ कातीचो रंग
🫱🏼उजवीकडेन दाखोवपी हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫱🏽उजवीकडेन दाखोवपी हात: मध्यम कातीचो रंग
🫱🏾उजवीकडेन दाखोवपी हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🫱🏿उजवीकडेन दाखोवपी हात: गाढ कातीचो रंग
🫲🏻दावीकडेन दाखोवपी हात: उजळ कातीचो रंग
🫲🏼दावीकडेन दाखोवपी हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫲🏽दावीकडेन दाखोवपी हात: मध्यम कातीचो रंग
🫲🏾दावीकडेन दाखोवपी हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🫲🏿दावीकडेन दाखोवपी हात: गाढ कातीचो रंग
🫳🏻तळवो सकयल आशिल्लो हात: उजळ कातीचो रंग
🫳🏼तळवो सकयल आशिल्लो हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫳🏽तळवो सकयल आशिल्लो हात: मध्यम कातीचो रंग
🫳🏾तळवो सकयल आशिल्लो हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🫳🏿तळवो सकयल आशिल्लो हात: गाढ कातीचो रंग
🫴🏻तळवो वयर आशिल्लो हात: उजळ कातीचो रंग
🫴🏼तळवो वयर आशिल्लो हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫴🏽तळवो वयर आशिल्लो हात: मध्यम कातीचो रंग
🫴🏾तळवो वयर आशिल्लो हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🫴🏿तळवो वयर आशिल्लो हात: गाढ कातीचो रंग
🫷🏻दावीकडेन धुकलपी हात: उजळ कातीचो रंग
🫷🏼दावीकडेन धुकलपी हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫷🏽दावीकडेन धुकलपी हात: मध्यम कातीचो रंग
🫷🏾दावीकडेन धुकलपी हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🫷🏿दावीकडेन धुकलपी हात: गाढ कातीचो रंग
🫸🏻उजवीकडेन धुकलपी हात: उजळ कातीचो रंग
🫸🏼उजवीकडेन धुकलपी हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫸🏽उजवीकडेन धुकलपी हात: मध्यम कातीचो रंग
🫸🏾उजवीकडेन धुकलपी हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🫸🏿उजवीकडेन धुकलपी हात: गाढ कातीचो रंग
👌🏻ओके हात: उजळ कातीचो रंग
👌🏼ओके हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👌🏽ओके हात: मध्यम कातीचो रंग
👌🏾ओके हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👌🏿ओके हात: गाढ कातीचो रंग
🤌🏻चिमटीचीं बोटां: उजळ कातीचो रंग
🤌🏼चिमटीचीं बोटां: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤌🏽चिमटीचीं बोटां: मध्यम कातीचो रंग
🤌🏾चिमटीचीं बोटां: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤌🏿चिमटीचीं बोटां: गाढ कातीचो रंग
🤏🏻चिमटो काडपी हात: उजळ कातीचो रंग
🤏🏼चिमटो काडपी हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤏🏽चिमटो काडपी हात: मध्यम कातीचो रंग
🤏🏾चिमटो काडपी हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤏🏿चिमटो काडपी हात: गाढ कातीचो रंग
✌🏻विजयाचो हात: उजळ कातीचो रंग
✌🏼विजयाचो हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
✌🏽विजयाचो हात: मध्यम कातीचो रंग
✌🏾विजयाचो हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
✌🏿विजयाचो हात: गाढ कातीचो रंग
🤞🏻क्रॉस केल्लीं बोटां: उजळ कातीचो रंग
🤞🏼क्रॉस केल्लीं बोटां: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤞🏽क्रॉस केल्लीं बोटां: मध्यम कातीचो रंग
🤞🏾क्रॉस केल्लीं बोटां: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤞🏿क्रॉस केल्लीं बोटां: गाढ कातीचो रंग
🫰🏻पयली दोन बोटां आनी आखणो क्रॉस केल्लो हात: उजळ कातीचो रंग
🫰🏼पयली दोन बोटां आनी आखणो क्रॉस केल्लो हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫰🏽पयली दोन बोटां आनी आखणो क्रॉस केल्लो हात: मध्यम कातीचो रंग
🫰🏾पयली दोन बोटां आनी आखणो क्रॉस केल्लो हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🫰🏿पयली दोन बोटां आनी आखणो क्रॉस केल्लो हात: गाढ कातीचो रंग
🤟🏻तुजेर मोग करता हावभाव: उजळ कातीचो रंग
🤟🏼तुजेर मोग करता हावभाव: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤟🏽तुजेर मोग करता हावभाव: मध्यम कातीचो रंग
🤟🏾तुजेर मोग करता हावभाव: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤟🏿तुजेर मोग करता हावभाव: गाढ कातीचो रंग
🤘🏻शिंगांचें चिन्न: उजळ कातीचो रंग
🤘🏼शिंगांचें चिन्न: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤘🏽शिंगांचें चिन्न: मध्यम कातीचो रंग
🤘🏾शिंगांचें चिन्न: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤘🏿शिंगांचें चिन्न: गाढ कातीचो रंग
🤙🏻म्हाका कॉल कर हात: उजळ कातीचो रंग
🤙🏼म्हाका कॉल कर हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤙🏽म्हाका कॉल कर हात: मध्यम कातीचो रंग
🤙🏾म्हाका कॉल कर हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤙🏿म्हाका कॉल कर हात: गाढ कातीचो रंग
👈🏻तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट: उजळ कातीचो रंग
👈🏼तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👈🏽तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम कातीचो रंग
👈🏾तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👈🏿तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट: गाढ कातीचो रंग
👉🏻तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट: उजळ कातीचो रंग
👉🏼तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👉🏽तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम कातीचो रंग
👉🏾तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👉🏿तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट: गाढ कातीचो रंग
👆🏻तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: उजळ कातीचो रंग
👆🏼तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👆🏽तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम कातीचो रंग
👆🏾तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👆🏿तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: गाढ कातीचो रंग
🖕🏻मदलें बोट: उजळ कातीचो रंग
🖕🏼मदलें बोट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🖕🏽मदलें बोट: मध्यम कातीचो रंग
🖕🏾मदलें बोट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🖕🏿मदलें बोट: गाढ कातीचो रंग
👇🏻तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: उजळ कातीचो रंग
👇🏼तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👇🏽तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम कातीचो रंग
👇🏾तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👇🏿तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: गाढ कातीचो रंग
☝🏻तर्जनी वयर दाखयता: उजळ कातीचो रंग
☝🏼तर्जनी वयर दाखयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
☝🏽तर्जनी वयर दाखयता: मध्यम कातीचो रंग
☝🏾तर्जनी वयर दाखयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
☝🏿तर्जनी वयर दाखयता: गाढ कातीचो रंग
🫵🏻पळोवप्याकडेन दाखोवपी बोट: उजळ कातीचो रंग
🫵🏼पळोवप्याकडेन दाखोवपी बोट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫵🏽पळोवप्याकडेन दाखोवपी बोट: मध्यम कातीचो रंग
🫵🏾पळोवप्याकडेन दाखोवपी बोट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🫵🏿पळोवप्याकडेन दाखोवपी बोट: गाढ कातीचो रंग
👍🏻आखाणो वयर: उजळ कातीचो रंग
👍🏼आखाणो वयर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👍🏽आखाणो वयर: मध्यम कातीचो रंग
👍🏾आखाणो वयर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👍🏿आखाणो वयर: गाढ कातीचो रंग
👎🏻आखाणो सकयल: उजळ कातीचो रंग
👎🏼आखाणो सकयल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👎🏽आखाणो सकयल: मध्यम कातीचो रंग
👎🏾आखाणो सकयल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👎🏿आखाणो सकयल: गाढ कातीचो रंग
✊🏻उखलिल्ली मूठ: उजळ कातीचो रंग
✊🏼उखलिल्ली मूठ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
✊🏽उखलिल्ली मूठ: मध्यम कातीचो रंग
✊🏾उखलिल्ली मूठ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
✊🏿उखलिल्ली मूठ: गाढ कातीचो रंग
👊🏻पडपी मूठ: उजळ कातीचो रंग
👊🏼पडपी मूठ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👊🏽पडपी मूठ: मध्यम कातीचो रंग
👊🏾पडपी मूठ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👊🏿पडपी मूठ: गाढ कातीचो रंग
🤛🏻दाव्यान मारपी मूठ: उजळ कातीचो रंग
🤛🏼दाव्यान मारपी मूठ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤛🏽दाव्यान मारपी मूठ: मध्यम कातीचो रंग
🤛🏾दाव्यान मारपी मूठ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤛🏿दाव्यान मारपी मूठ: गाढ कातीचो रंग
🤜🏻उजव्यान मारपी मूठ: उजळ कातीचो रंग
🤜🏼उजव्यान मारपी मूठ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤜🏽उजव्यान मारपी मूठ: मध्यम कातीचो रंग
🤜🏾उजव्यान मारपी मूठ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤜🏿उजव्यान मारपी मूठ: गाढ कातीचो रंग
👏🏻ताळयो मारपी हात: उजळ कातीचो रंग
👏🏼ताळयो मारपी हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👏🏽ताळयो मारपी हात: मध्यम कातीचो रंग
👏🏾ताळयो मारपी हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👏🏿ताळयो मारपी हात: गाढ कातीचो रंग
🙌🏻उखलिल्ले हात: उजळ कातीचो रंग
🙌🏼उखलिल्ले हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙌🏽उखलिल्ले हात: मध्यम कातीचो रंग
🙌🏾उखलिल्ले हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙌🏿उखलिल्ले हात: गाढ कातीचो रंग
🫶🏻काळजाचो आकार केल्ले हात: उजळ कातीचो रंग
🫶🏼काळजाचो आकार केल्ले हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫶🏽काळजाचो आकार केल्ले हात: मध्यम कातीचो रंग
🫶🏾काळजाचो आकार केल्ले हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🫶🏿काळजाचो आकार केल्ले हात: गाढ कातीचो रंग
👐🏻उकते हात: उजळ कातीचो रंग
👐🏼उकते हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👐🏽उकते हात: मध्यम कातीचो रंग
👐🏾उकते हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👐🏿उकते हात: गाढ कातीचो रंग
🤲🏻ओंजळ एकठांय: उजळ कातीचो रंग
🤲🏼ओंजळ एकठांय: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤲🏽ओंजळ एकठांय: मध्यम कातीचो रंग
🤲🏾ओंजळ एकठांय: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤲🏿ओंजळ एकठांय: गाढ कातीचो रंग
🤝🏻शेकहँड: उजळ कातीचो रंग
🤝🏼शेकहँड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤝🏽शेकहँड: मध्यम कातीचो रंग
🤝🏾शेकहँड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤝🏿शेकहँड: गाढ कातीचो रंग
🫱🏻‍🫲🏼शेकहँड: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫱🏻‍🫲🏽शेकहँड: उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🫱🏻‍🫲🏾शेकहँड: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🫱🏻‍🫲🏿शेकहँड: उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🫱🏼‍🫲🏻शेकहँड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🫱🏼‍🫲🏽शेकहँड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🫱🏼‍🫲🏾शेकहँड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🫱🏼‍🫲🏿शेकहँड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🫱🏽‍🫲🏻शेकहँड: मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🫱🏽‍🫲🏼शेकहँड: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫱🏽‍🫲🏾शेकहँड: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🫱🏽‍🫲🏿शेकहँड: मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🫱🏾‍🫲🏻शेकहँड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🫱🏾‍🫲🏼शेकहँड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫱🏾‍🫲🏽शेकहँड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🫱🏾‍🫲🏿शेकहँड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🫱🏿‍🫲🏻शेकहँड: गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🫱🏿‍🫲🏼शेकहँड: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫱🏿‍🫲🏽शेकहँड: गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🫱🏿‍🫲🏾शेकहँड: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙏🏻जोडिल्ले हात: उजळ कातीचो रंग
🙏🏼जोडिल्ले हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙏🏽जोडिल्ले हात: मध्यम कातीचो रंग
🙏🏾जोडिल्ले हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙏🏿जोडिल्ले हात: गाढ कातीचो रंग
✍🏻बरोवपाचो हात: उजळ कातीचो रंग
✍🏼बरोवपाचो हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
✍🏽बरोवपाचो हात: मध्यम कातीचो रंग
✍🏾बरोवपाचो हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
✍🏿बरोवपाचो हात: गाढ कातीचो रंग
💅🏻नेल पॉलिश: उजळ कातीचो रंग
💅🏼नेल पॉलिश: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💅🏽नेल पॉलिश: मध्यम कातीचो रंग
💅🏾नेल पॉलिश: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💅🏿नेल पॉलिश: गाढ कातीचो रंग
🤳🏻सेल्फी: उजळ कातीचो रंग
🤳🏼सेल्फी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤳🏽सेल्फी: मध्यम कातीचो रंग
🤳🏾सेल्फी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤳🏿सेल्फी: गाढ कातीचो रंग
💪🏻फुगिल्ले बायसेप्स: उजळ कातीचो रंग
💪🏼फुगिल्ले बायसेप्स: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💪🏽फुगिल्ले बायसेप्स: मध्यम कातीचो रंग
💪🏾फुगिल्ले बायसेप्स: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💪🏿फुगिल्ले बायसेप्स: गाढ कातीचो रंग
🦵🏻पांय गात्र: उजळ कातीचो रंग
🦵🏼पांय गात्र: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🦵🏽पांय गात्र: मध्यम कातीचो रंग
🦵🏾पांय गात्र: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🦵🏿पांय गात्र: गाढ कातीचो रंग
🦶🏻पांय: उजळ कातीचो रंग
🦶🏼पांय: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🦶🏽पांय: मध्यम कातीचो रंग
🦶🏾पांय: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🦶🏿पांय: गाढ कातीचो रंग
👂🏻कान: उजळ कातीचो रंग
👂🏼कान: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👂🏽कान: मध्यम कातीचो रंग
👂🏾कान: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👂🏿कान: गाढ कातीचो रंग
🦻🏻आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान: उजळ कातीचो रंग
🦻🏼आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🦻🏽आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान: मध्यम कातीचो रंग
🦻🏾आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🦻🏿आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान: गाढ कातीचो रंग
👃🏻नाक: उजळ कातीचो रंग
👃🏼नाक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👃🏽नाक: मध्यम कातीचो रंग
👃🏾नाक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👃🏿नाक: गाढ कातीचो रंग
👶🏻शिशु: उजळ कातीचो रंग
👶🏼शिशु: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👶🏽शिशु: मध्यम कातीचो रंग
👶🏾शिशु: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👶🏿शिशु: गाढ कातीचो रंग
🧒🏻भुरगें: उजळ कातीचो रंग
🧒🏼भुरगें: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧒🏽भुरगें: मध्यम कातीचो रंग
🧒🏾भुरगें: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧒🏿भुरगें: गाढ कातीचो रंग
👦🏻चलो: उजळ कातीचो रंग
👦🏼चलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👦🏽चलो: मध्यम कातीचो रंग
👦🏾चलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👦🏿चलो: गाढ कातीचो रंग
👧🏻चली: उजळ कातीचो रंग
👧🏼चली: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👧🏽चली: मध्यम कातीचो रंग
👧🏾चली: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👧🏿चली: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
👱🏻व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
👱🏼व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
👱🏽व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग, पिंगशे केंस
👱🏾व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
👱🏿व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
👨🏻दादलो: उजळ कातीचो रंग
👨🏼दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽दादलो: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿दादलो: गाढ कातीचो रंग
🧔🏻व्यक्ती:खाड: उजळ कातीचो रंग
🧔🏼व्यक्ती:खाड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧔🏽व्यक्ती:खाड: मध्यम कातीचो रंग
🧔🏾व्यक्ती:खाड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧔🏿व्यक्ती:खाड: गाढ कातीचो रंग
🧔🏻‍♂️दादलो मनीस: उजळ कातीचो रंग, खाड
🧔🏼‍♂️दादलो मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, खाड
🧔🏽‍♂️दादलो मनीस: मध्यम कातीचो रंग, खाड
🧔🏾‍♂️दादलो मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, खाड
🧔🏿‍♂️दादलो मनीस: गाढ कातीचो रंग, खाड
🧔🏻‍♀️बायल मनीस: उजळ कातीचो रंग, खाड
🧔🏼‍♀️बायल मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, खाड
🧔🏽‍♀️बायल मनीस: मध्यम कातीचो रंग, खाड
🧔🏾‍♀️बायल मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, खाड
🧔🏿‍♀️बायल मनीस: गाढ कातीचो रंग, खाड
👨🏻‍🦰दादलो: उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
👨🏼‍🦰दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
👨🏽‍🦰दादलो: मध्यम कातीचो रंग, तांबशें केंस
👨🏾‍🦰दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
👨🏿‍🦰दादलो: गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
👨🏻‍🦱दादलो: उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
👨🏼‍🦱दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
👨🏽‍🦱दादलो: मध्यम कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
👨🏾‍🦱दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
👨🏿‍🦱दादलो: गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
👨🏻‍🦳दादलो: उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
👨🏼‍🦳दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
👨🏽‍🦳दादलो: मध्यम कातीचो रंग, धवे केंस
👨🏾‍🦳दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
👨🏿‍🦳दादलो: गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
👨🏻‍🦲दादलो: उजळ कातीचो रंग, तकलो
👨🏼‍🦲दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तकलो
👨🏽‍🦲दादलो: मध्यम कातीचो रंग, तकलो
👨🏾‍🦲दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तकलो
👨🏿‍🦲दादलो: गाढ कातीचो रंग, तकलो
👩🏻बायल: उजळ कातीचो रंग
👩🏼बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽बायल: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿बायल: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🦰बायल: उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
👩🏼‍🦰बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
👩🏽‍🦰बायल: मध्यम कातीचो रंग, तांबशें केंस
👩🏾‍🦰बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
👩🏿‍🦰बायल: गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
🧑🏻‍🦰व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
🧑🏼‍🦰व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
🧑🏽‍🦰व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग, तांबशें केंस
🧑🏾‍🦰व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
🧑🏿‍🦰व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
👩🏻‍🦱बायल: उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
👩🏼‍🦱बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
👩🏽‍🦱बायल: मध्यम कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
👩🏾‍🦱बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
👩🏿‍🦱बायल: गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
🧑🏻‍🦱व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
🧑🏼‍🦱व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
🧑🏽‍🦱व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
🧑🏾‍🦱व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
🧑🏿‍🦱व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
👩🏻‍🦳बायल: उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
👩🏼‍🦳बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
👩🏽‍🦳बायल: मध्यम कातीचो रंग, धवे केंस
👩🏾‍🦳बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
👩🏿‍🦳बायल: गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
🧑🏻‍🦳व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
🧑🏼‍🦳व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
🧑🏽‍🦳व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग, धवे केंस
🧑🏾‍🦳व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
🧑🏿‍🦳व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
👩🏻‍🦲बायल: उजळ कातीचो रंग, तकलो
👩🏼‍🦲बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तकलो
👩🏽‍🦲बायल: मध्यम कातीचो रंग, तकलो
👩🏾‍🦲बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तकलो
👩🏿‍🦲बायल: गाढ कातीचो रंग, तकलो
🧑🏻‍🦲व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग, तकलो
🧑🏼‍🦲व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तकलो
🧑🏽‍🦲व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग, तकलो
🧑🏾‍🦲व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तकलो
🧑🏿‍🦲व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग, तकलो
👱🏻‍♀️बायल : उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
👱🏼‍♀️बायल : मध्यम-उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
👱🏽‍♀️बायल : मध्यम कातीचो रंग, पिंगशे केंस
👱🏾‍♀️बायल : मध्यम-गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
👱🏿‍♀️बायल : गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
👱🏻‍♂️दादलो : उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
👱🏼‍♂️दादलो : मध्यम-उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
👱🏽‍♂️दादलो : मध्यम कातीचो रंग, पिंगशे केंस
👱🏾‍♂️दादलो : मध्यम-गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
👱🏿‍♂️दादलो : गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
🧓🏻जाणटो असो मनीस: उजळ कातीचो रंग
🧓🏼जाणटो असो मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧓🏽जाणटो असो मनीस: मध्यम कातीचो रंग
🧓🏾जाणटो असो मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧓🏿जाणटो असो मनीस: गाढ कातीचो रंग
👴🏻जाणटो मनीस: उजळ कातीचो रंग
👴🏼जाणटो मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👴🏽जाणटो मनीस: मध्यम कातीचो रंग
👴🏾जाणटो मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👴🏿जाणटो मनीस: गाढ कातीचो रंग
👵🏻जाणटी बायल: उजळ कातीचो रंग
👵🏼जाणटी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👵🏽जाणटी बायल: मध्यम कातीचो रंग
👵🏾जाणटी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👵🏿जाणटी बायल: गाढ कातीचो रंग
🙍🏻मनीस रागार जाता: उजळ कातीचो रंग
🙍🏼मनीस रागार जाता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙍🏽मनीस रागार जाता: मध्यम कातीचो रंग
🙍🏾मनीस रागार जाता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙍🏿मनीस रागार जाता: गाढ कातीचो रंग
🙍🏻‍♂️दादलो रागार जाता: उजळ कातीचो रंग
🙍🏼‍♂️दादलो रागार जाता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙍🏽‍♂️दादलो रागार जाता: मध्यम कातीचो रंग
🙍🏾‍♂️दादलो रागार जाता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙍🏿‍♂️दादलो रागार जाता: गाढ कातीचो रंग
🙍🏻‍♀️बायल रागार जाता: उजळ कातीचो रंग
🙍🏼‍♀️बायल रागार जाता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙍🏽‍♀️बायल रागार जाता: मध्यम कातीचो रंग
🙍🏾‍♀️बायल रागार जाता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙍🏿‍♀️बायल रागार जाता: गाढ कातीचो रंग
🙎🏻व्यक्ती पावट करता: उजळ कातीचो रंग
🙎🏼व्यक्ती पावट करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙎🏽व्यक्ती पावट करता: मध्यम कातीचो रंग
🙎🏾व्यक्ती पावट करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙎🏿व्यक्ती पावट करता: गाढ कातीचो रंग
🙎🏻‍♂️दादलो पावट करता: उजळ कातीचो रंग
🙎🏼‍♂️दादलो पावट करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙎🏽‍♂️दादलो पावट करता: मध्यम कातीचो रंग
🙎🏾‍♂️दादलो पावट करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙎🏿‍♂️दादलो पावट करता: गाढ कातीचो रंग
🙎🏻‍♀️बायल पावट करता: उजळ कातीचो रंग
🙎🏼‍♀️बायल पावट करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙎🏽‍♀️बायल पावट करता: मध्यम कातीचो रंग
🙎🏾‍♀️बायल पावट करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙎🏿‍♀️बायल पावट करता: गाढ कातीचो रंग
🙅🏻व्यक्ती ना असो हावभाव करता: उजळ कातीचो रंग
🙅🏼व्यक्ती ना असो हावभाव करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙅🏽व्यक्ती ना असो हावभाव करता: मध्यम कातीचो रंग
🙅🏾व्यक्ती ना असो हावभाव करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙅🏿व्यक्ती ना असो हावभाव करता: गाढ कातीचो रंग
🙅🏻‍♂️ना असो हावभाव करपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
🙅🏼‍♂️ना असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙅🏽‍♂️ना असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
🙅🏾‍♂️ना असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙅🏿‍♂️ना असो हावभाव करपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
🙅🏻‍♀️ना असो हावभाव करपी बायल: उजळ कातीचो रंग
🙅🏼‍♀️ना असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙅🏽‍♀️ना असो हावभाव करपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
🙅🏾‍♀️ना असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙅🏿‍♀️ना असो हावभाव करपी बायल: गाढ कातीचो रंग
🙆🏻बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🙆🏼बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙆🏽बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🙆🏾बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙆🏿बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
🙆🏻‍♂️बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
🙆🏼‍♂️बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙆🏽‍♂️बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
🙆🏾‍♂️बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙆🏿‍♂️बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
🙆🏻‍♀️बरें आसा असो हावभाव करपी बायल: उजळ कातीचो रंग
🙆🏼‍♀️बरें आसा असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙆🏽‍♀️बरें आसा असो हावभाव करपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
🙆🏾‍♀️बरें आसा असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙆🏿‍♀️बरें आसा असो हावभाव करपी बायल: गाढ कातीचो रंग
💁🏻बायर हात वयर काडटा: उजळ कातीचो रंग
💁🏼बायर हात वयर काडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💁🏽बायर हात वयर काडटा: मध्यम कातीचो रंग
💁🏾बायर हात वयर काडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💁🏿बायर हात वयर काडटा: गाढ कातीचो रंग
💁🏻‍♂️ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
💁🏼‍♂️ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💁🏽‍♂️ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
💁🏾‍♂️ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💁🏿‍♂️ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
💁🏻‍♀️बायल हात वयर काडटा: उजळ कातीचो रंग
💁🏼‍♀️बायल हात वयर काडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💁🏽‍♀️बायल हात वयर काडटा: मध्यम कातीचो रंग
💁🏾‍♀️बायल हात वयर काडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💁🏿‍♀️बायल हात वयर काडटा: गाढ कातीचो रंग
🙋🏻व्यक्ती हात वयर काडटा: उजळ कातीचो रंग
🙋🏼व्यक्ती हात वयर काडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙋🏽व्यक्ती हात वयर काडटा: मध्यम कातीचो रंग
🙋🏾व्यक्ती हात वयर काडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙋🏿व्यक्ती हात वयर काडटा: गाढ कातीचो रंग
🙋🏻‍♂️दादलो हात वयर काडटा: उजळ कातीचो रंग
🙋🏼‍♂️दादलो हात वयर काडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙋🏽‍♂️दादलो हात वयर काडटा: मध्यम कातीचो रंग
🙋🏾‍♂️दादलो हात वयर काडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙋🏿‍♂️दादलो हात वयर काडटा: गाढ कातीचो रंग
🙋🏻‍♀️बायल हात उबारता: उजळ कातीचो रंग
🙋🏼‍♀️बायल हात उबारता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙋🏽‍♀️बायल हात उबारता: मध्यम कातीचो रंग
🙋🏾‍♀️बायल हात उबारता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙋🏿‍♀️बायल हात उबारता: गाढ कातीचो रंग
🧏🏻भेड्डो व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🧏🏼भेड्डो व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧏🏽भेड्डो व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🧏🏾भेड्डो व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧏🏿भेड्डो व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
🧏🏻‍♂️भेड्डो मनीस: उजळ कातीचो रंग
🧏🏼‍♂️भेड्डो मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧏🏽‍♂️भेड्डो मनीस: मध्यम कातीचो रंग
🧏🏾‍♂️भेड्डो मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧏🏿‍♂️भेड्डो मनीस: गाढ कातीचो रंग
🧏🏻‍♀️भेड्डी बायल: उजळ कातीचो रंग
🧏🏼‍♀️भेड्डी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧏🏽‍♀️भेड्डी बायल: मध्यम कातीचो रंग
🧏🏾‍♀️भेड्डी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧏🏿‍♀️भेड्डी बायल: गाढ कातीचो रंग
🙇🏻व्यक्ती बागवता: उजळ कातीचो रंग
🙇🏼व्यक्ती बागवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙇🏽व्यक्ती बागवता: मध्यम कातीचो रंग
🙇🏾व्यक्ती बागवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙇🏿व्यक्ती बागवता: गाढ कातीचो रंग
🙇🏻‍♂️दादलो बागवता: उजळ कातीचो रंग
🙇🏼‍♂️दादलो बागवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙇🏽‍♂️दादलो बागवता: मध्यम कातीचो रंग
🙇🏾‍♂️दादलो बागवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙇🏿‍♂️दादलो बागवता: गाढ कातीचो रंग
🙇🏻‍♀️बायल बागवता: उजळ कातीचो रंग
🙇🏼‍♀️बायल बागवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🙇🏽‍♀️बायल बागवता: मध्यम कातीचो रंग
🙇🏾‍♀️बायल बागवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🙇🏿‍♀️बायल बागवता: गाढ कातीचो रंग
🤦🏻कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🤦🏼कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤦🏽कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🤦🏾कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤦🏿कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
🤦🏻‍♂️कपलाचेर हात मारपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
🤦🏼‍♂️कपलाचेर हात मारपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤦🏽‍♂️कपलाचेर हात मारपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
🤦🏾‍♂️कपलाचेर हात मारपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤦🏿‍♂️कपलाचेर हात मारपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
🤦🏻‍♀️कपलाचेर हात मारपी बायल: उजळ कातीचो रंग
🤦🏼‍♀️कपलाचेर हात मारपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤦🏽‍♀️कपलाचेर हात मारपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
🤦🏾‍♀️कपलाचेर हात मारपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤦🏿‍♀️कपलाचेर हात मारपी बायल: गाढ कातीचो रंग
🤷🏻खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🤷🏼खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤷🏽खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🤷🏾खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤷🏿खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
🤷🏻‍♂️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
🤷🏼‍♂️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤷🏽‍♂️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
🤷🏾‍♂️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤷🏿‍♂️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
🤷🏻‍♀️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल: उजळ कातीचो रंग
🤷🏼‍♀️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤷🏽‍♀️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
🤷🏾‍♀️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤷🏿‍♀️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍⚕️भलायकी कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍⚕️भलायकी कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍⚕️भलायकी कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍⚕️भलायकी कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍⚕️भलायकी कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍⚕️दादलो भलायकी कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍⚕️दादलो भलायकी कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍⚕️दादलो भलायकी कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍⚕️दादलो भलायकी कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍⚕️दादलो भलायकी कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍⚕️बायल भलायकी कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍⚕️बायल भलायकी कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍⚕️बायल भलायकी कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍⚕️बायल भलायकी कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍⚕️बायल भलायकी कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🎓विद्यार्थी: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🎓विद्यार्थी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🎓विद्यार्थी: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🎓विद्यार्थी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🎓विद्यार्थी: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🎓दादलो विद्यार्थी: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🎓दादलो विद्यार्थी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🎓दादलो विद्यार्थी: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍🎓दादलो विद्यार्थी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🎓दादलो विद्यार्थी: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🎓बायल विद्यार्थी: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🎓बायल विद्यार्थी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🎓बायल विद्यार्थी: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍🎓बायल विद्यार्थी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🎓बायल विद्यार्थी: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🏫शिक्षक: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🏫शिक्षक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🏫शिक्षक: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🏫शिक्षक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🏫शिक्षक: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🏫दादलो शिक्षक: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🏫दादलो शिक्षक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🏫दादलो शिक्षक: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍🏫दादलो शिक्षक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🏫दादलो शिक्षक: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🏫बायल शिक्षक: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🏫बायल शिक्षक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🏫बायल शिक्षक: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍🏫बायल शिक्षक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🏫बायल शिक्षक: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍⚖️न्यायाधीश: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍⚖️न्यायाधीश: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍⚖️न्यायाधीश: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍⚖️न्यायाधीश: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍⚖️न्यायाधीश: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍⚖️दादलो न्यायाधीश: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍⚖️दादलो न्यायाधीश: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍⚖️दादलो न्यायाधीश: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍⚖️दादलो न्यायाधीश: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍⚖️दादलो न्यायाधीश: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍⚖️बायल न्यायाधीश: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍⚖️बायल न्यायाधीश: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍⚖️बायल न्यायाधीश: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍⚖️बायल न्यायाधीश: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍⚖️बायल न्यायाधीश: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🌾शेतकार: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🌾शेतकार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🌾शेतकार: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🌾शेतकार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🌾शेतकार: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🌾दादलो शेतकार: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🌾दादलो शेतकार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🌾दादलो शेतकार: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍🌾दादलो शेतकार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🌾दादलो शेतकार: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🌾बायल शेतकान्न: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🌾बायल शेतकान्न: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🌾बायल शेतकान्न: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍🌾बायल शेतकान्न: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🌾बायल शेतकान्न: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🍳रांदपी: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🍳रांदपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🍳रांदपी: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🍳रांदपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🍳रांदपी: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🍳दादलो रांदपी: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🍳दादलो रांदपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🍳दादलो रांदपी: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍🍳दादलो रांदपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🍳दादलो रांदपी: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🍳बायल रांदपी: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🍳बायल रांदपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🍳बायल रांदपी: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍🍳बायल रांदपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🍳बायल रांदपी: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🔧मॅकानीक: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🔧मॅकानीक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🔧मॅकानीक: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🔧मॅकानीक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🔧मॅकानीक: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🔧दादलो मॅकानीक: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🔧दादलो मॅकानीक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🔧दादलो मॅकानीक: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍🔧दादलो मॅकानीक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🔧दादलो मॅकानीक: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🔧बायल मॅकानीक: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🔧बायल मॅकानीक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🔧बायल मॅकानीक: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍🔧बायल मॅकानीक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🔧बायल मॅकानीक: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🏭फॅक्ट्री कामगार: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🏭फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🏭फॅक्ट्री कामगार: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🏭फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🏭फॅक्ट्री कामगार: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🏭दादलो फॅक्ट्री कामगार: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🏭दादलो फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🏭दादलो फॅक्ट्री कामगार: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍🏭दादलो फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🏭दादलो फॅक्ट्री कामगार: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🏭बायल फॅक्ट्री कामगार: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🏭बायल फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🏭बायल फॅक्ट्री कामगार: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍🏭बायल फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🏭बायल फॅक्ट्री कामगार: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍💼कचेरेंतलो कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍💼कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍💼कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍💼कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍💼कचेरेंतलो कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍💼दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍💼दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍💼दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍💼दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍💼दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍💼बायल कचेरेंतली कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍💼बायल कचेरेंतली कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍💼बायल कचेरेंतली कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍💼बायल कचेरेंतली कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍💼बायल कचेरेंतली कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🔬शास्त्रज्ञ: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🔬शास्त्रज्ञ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🔬शास्त्रज्ञ: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🔬शास्त्रज्ञ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🔬शास्त्रज्ञ: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🔬दादलो शास्त्रज्ञ: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🔬दादलो शास्त्रज्ञ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🔬दादलो शास्त्रज्ञ: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍🔬दादलो शास्त्रज्ञ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🔬दादलो शास्त्रज्ञ: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🔬बायल शास्त्रज्ञ: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🔬बायल शास्त्रज्ञ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🔬बायल शास्त्रज्ञ: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍🔬बायल शास्त्रज्ञ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🔬बायल शास्त्रज्ञ: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍💻तंत्रज्ञ: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍💻तंत्रज्ञ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍💻तंत्रज्ञ: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍💻तंत्रज्ञ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍💻तंत्रज्ञ: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍💻दादलो तंत्रज्ञानी: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍💻दादलो तंत्रज्ञानी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍💻दादलो तंत्रज्ञानी: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍💻दादलो तंत्रज्ञानी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍💻दादलो तंत्रज्ञानी: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍💻बायल तंत्रज्ञानी: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍💻बायल तंत्रज्ञानी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍💻बायल तंत्रज्ञानी: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍💻बायल तंत्रज्ञानी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍💻बायल तंत्रज्ञानी: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🎤गायिका: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🎤गायिका: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🎤गायिका: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🎤गायिका: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🎤गायिका: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🎤दादलो गायक: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🎤दादलो गायक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🎤दादलो गायक: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍🎤दादलो गायक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🎤दादलो गायक: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🎤बायल गायिका: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🎤बायल गायिका: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🎤बायल गायिका: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍🎤बायल गायिका: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🎤बायल गायिका: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🎨कलाकार: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🎨कलाकार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🎨कलाकार: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🎨कलाकार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🎨कलाकार: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🎨दादलो कलाकार: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🎨दादलो कलाकार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🎨दादलो कलाकार: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍🎨दादलो कलाकार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🎨दादलो कलाकार: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🎨बायल कलाकार: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🎨बायल कलाकार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🎨बायल कलाकार: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍🎨बायल कलाकार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🎨बायल कलाकार: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍✈️पायलट: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍✈️पायलट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍✈️पायलट: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍✈️पायलट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍✈️पायलट: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍✈️दादलो पायलट: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍✈️दादलो पायलट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍✈️दादलो पायलट: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍✈️दादलो पायलट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍✈️दादलो पायलट: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍✈️बायल पायलट: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍✈️बायल पायलट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍✈️बायल पायलट: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍✈️बायल पायलट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍✈️बायल पायलट: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🚀ऍस्ट्रोनॉट: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🚀ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🚀ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🚀ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🚀ऍस्ट्रोनॉट: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🚀दादलो ऍस्ट्रोनॉट: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🚀दादलो ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🚀दादलो ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍🚀दादलो ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🚀दादलो ऍस्ट्रोनॉट: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🚀बायल ऍस्ट्रोनॉट: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🚀बायल ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🚀बायल ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍🚀बायल ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🚀बायल ऍस्ट्रोनॉट: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🚒उजो पालवपी: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🚒उजो पालवपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🚒उजो पालवपी: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🚒उजो पालवपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🚒उजो पालवपी: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🚒दादलो उजोपालवपी: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🚒दादलो उजोपालवपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🚒दादलो उजोपालवपी: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍🚒दादलो उजोपालवपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🚒दादलो उजोपालवपी: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🚒बायल उजो पालवपी: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🚒बायल उजो पालवपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🚒बायल उजो पालवपी: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍🚒बायल उजो पालवपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🚒बायल उजो पालवपी: गाढ कातीचो रंग
👮🏻पुलिस अधिकारी: उजळ कातीचो रंग
👮🏼पुलिस अधिकारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👮🏽पुलिस अधिकारी: मध्यम कातीचो रंग
👮🏾पुलिस अधिकारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👮🏿पुलिस अधिकारी: गाढ कातीचो रंग
👮🏻‍♂️दादलो पुलिस अधिकारी: उजळ कातीचो रंग
👮🏼‍♂️दादलो पुलिस अधिकारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👮🏽‍♂️दादलो पुलिस अधिकारी: मध्यम कातीचो रंग
👮🏾‍♂️दादलो पुलिस अधिकारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👮🏿‍♂️दादलो पुलिस अधिकारी: गाढ कातीचो रंग
👮🏻‍♀️बायल पुलिस अधिकारी: उजळ कातीचो रंग
👮🏼‍♀️बायल पुलिस अधिकारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👮🏽‍♀️बायल पुलिस अधिकारी: मध्यम कातीचो रंग
👮🏾‍♀️बायल पुलिस अधिकारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👮🏿‍♀️बायल पुलिस अधिकारी: गाढ कातीचो रंग
🕵🏻गुप्तहेर: उजळ कातीचो रंग
🕵🏼गुप्तहेर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🕵🏽गुप्तहेर: मध्यम कातीचो रंग
🕵🏾गुप्तहेर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🕵🏿गुप्तहेर: गाढ कातीचो रंग
🕵🏻‍♂️दादलो गुप्तहेर: उजळ कातीचो रंग
🕵🏼‍♂️दादलो गुप्तहेर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🕵🏽‍♂️दादलो गुप्तहेर: मध्यम कातीचो रंग
🕵🏾‍♂️दादलो गुप्तहेर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🕵🏿‍♂️दादलो गुप्तहेर: गाढ कातीचो रंग
🕵🏻‍♀️बायल गुप्तहेर: उजळ कातीचो रंग
🕵🏼‍♀️बायल गुप्तहेर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🕵🏽‍♀️बायल गुप्तहेर: मध्यम कातीचो रंग
🕵🏾‍♀️बायल गुप्तहेर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🕵🏿‍♀️बायल गुप्तहेर: गाढ कातीचो रंग
💂🏻गार्ड: उजळ कातीचो रंग
💂🏼गार्ड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💂🏽गार्ड: मध्यम कातीचो रंग
💂🏾गार्ड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💂🏿गार्ड: गाढ कातीचो रंग
💂🏻‍♂️दादलो गार्ड: उजळ कातीचो रंग
💂🏼‍♂️दादलो गार्ड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💂🏽‍♂️दादलो गार्ड: मध्यम कातीचो रंग
💂🏾‍♂️दादलो गार्ड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💂🏿‍♂️दादलो गार्ड: गाढ कातीचो रंग
💂🏻‍♀️बायल गार्ड: उजळ कातीचो रंग
💂🏼‍♀️बायल गार्ड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💂🏽‍♀️बायल गार्ड: मध्यम कातीचो रंग
💂🏾‍♀️बायल गार्ड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💂🏿‍♀️बायल गार्ड: गाढ कातीचो रंग
🥷🏻निन्जा: उजळ कातीचो रंग
🥷🏼निन्जा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🥷🏽निन्जा: मध्यम कातीचो रंग
🥷🏾निन्जा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🥷🏿निन्जा: गाढ कातीचो रंग
👷🏻बांधकाम कामगार: उजळ कातीचो रंग
👷🏼बांधकाम कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👷🏽बांधकाम कामगार: मध्यम कातीचो रंग
👷🏾बांधकाम कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👷🏿बांधकाम कामगार: गाढ कातीचो रंग
👷🏻‍♂️दादलो बांधकाम कामगार: उजळ कातीचो रंग
👷🏼‍♂️दादलो बांधकाम कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👷🏽‍♂️दादलो बांधकाम कामगार: मध्यम कातीचो रंग
👷🏾‍♂️दादलो बांधकाम कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👷🏿‍♂️दादलो बांधकाम कामगार: गाढ कातीचो रंग
👷🏻‍♀️बायल बांधकाम कामगार: उजळ कातीचो रंग
👷🏼‍♀️बायल बांधकाम कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👷🏽‍♀️बायल बांधकाम कामगार: मध्यम कातीचो रंग
👷🏾‍♀️बायल बांधकाम कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👷🏿‍♀️बायल बांधकाम कामगार: गाढ कातीचो रंग
🫅🏻तकलेर मुगूट घाल्लो मनीस: उजळ कातीचो रंग
🫅🏼तकलेर मुगूट घाल्लो मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫅🏽तकलेर मुगूट घाल्लो मनीस: मध्यम कातीचो रंग
🫅🏾तकलेर मुगूट घाल्लो मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🫅🏿तकलेर मुगूट घाल्लो मनीस: गाढ कातीचो रंग
🤴🏻राजकुंवर: उजळ कातीचो रंग
🤴🏼राजकुंवर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤴🏽राजकुंवर: मध्यम कातीचो रंग
🤴🏾राजकुंवर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤴🏿राजकुंवर: गाढ कातीचो रंग
👸🏻राजकुमारी: उजळ कातीचो रंग
👸🏼राजकुमारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👸🏽राजकुमारी: मध्यम कातीचो रंग
👸🏾राजकुमारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👸🏿राजकुमारी: गाढ कातीचो रंग
👳🏻फेटो मारिल्लो व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
👳🏼फेटो मारिल्लो व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👳🏽फेटो मारिल्लो व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
👳🏾फेटो मारिल्लो व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👳🏿फेटो मारिल्लो व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
👳🏻‍♂️फेटो मारिल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
👳🏼‍♂️फेटो मारिल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👳🏽‍♂️फेटो मारिल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
👳🏾‍♂️फेटो मारिल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👳🏿‍♂️फेटो मारिल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
👳🏻‍♀️फेटो मारिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
👳🏼‍♀️फेटो मारिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👳🏽‍♀️फेटो मारिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
👳🏾‍♀️फेटो मारिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👳🏿‍♀️फेटो मारिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
👲🏻वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस: उजळ कातीचो रंग
👲🏼वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👲🏽वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस: मध्यम कातीचो रंग
👲🏾वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👲🏿वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस: गाढ कातीचो रंग
🧕🏻तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
🧕🏼तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧕🏽तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
🧕🏾तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧕🏿तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
🤵🏻फात घातिल्लो व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🤵🏼फात घातिल्लो व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤵🏽फात घातिल्लो व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🤵🏾फात घातिल्लो व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤵🏿फात घातिल्लो व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
🤵🏻‍♂️फात घातिल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
🤵🏼‍♂️फात घातिल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤵🏽‍♂️फात घातिल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
🤵🏾‍♂️फात घातिल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤵🏿‍♂️फात घातिल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
🤵🏻‍♀️फात घातिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
🤵🏼‍♀️फात घातिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤵🏽‍♀️फात घातिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
🤵🏾‍♀️फात घातिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤵🏿‍♀️फात घातिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
👰🏻वेल घातिल्ली व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
👰🏼वेल घातिल्ली व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👰🏽वेल घातिल्ली व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
👰🏾वेल घातिल्ली व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👰🏿वेल घातिल्ली व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
👰🏻‍♂️वेल घातिल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
👰🏼‍♂️वेल घातिल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👰🏽‍♂️वेल घातिल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
👰🏾‍♂️वेल घातिल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👰🏿‍♂️वेल घातिल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
👰🏻‍♀️वेल घातिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
👰🏼‍♀️वेल घातिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👰🏽‍♀️वेल घातिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
👰🏾‍♀️वेल घातिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👰🏿‍♀️वेल घातिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
🤰🏻गुरवार बायल: उजळ कातीचो रंग
🤰🏼गुरवार बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤰🏽गुरवार बायल: मध्यम कातीचो रंग
🤰🏾गुरवार बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤰🏿गुरवार बायल: गाढ कातीचो रंग
🫃🏻गुरवार दिसपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
🫃🏼गुरवार दिसपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫃🏽गुरवार दिसपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
🫃🏾गुरवार दिसपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🫃🏿गुरवार दिसपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
🫄🏻गुरवार मनीस: उजळ कातीचो रंग
🫄🏼गुरवार मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🫄🏽गुरवार मनीस: मध्यम कातीचो रंग
🫄🏾गुरवार मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🫄🏿गुरवार मनीस: गाढ कातीचो रंग
🤱🏻स्तन-पान: उजळ कातीचो रंग
🤱🏼स्तन-पान: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤱🏽स्तन-पान: मध्यम कातीचो रंग
🤱🏾स्तन-पान: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤱🏿स्तन-पान: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🍼बायल बाळकाक दूद पाजता: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🍼बायल बाळकाक दूद पाजता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🍼बायल बाळकाक दूद पाजता: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍🍼बायल बाळकाक दूद पाजता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🍼बायल बाळकाक दूद पाजता: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🍼दादलो बाळकाक दूद पिवयता: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🍼दादलो बाळकाक दूद पिवयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🍼दादलो बाळकाक दूद पिवयता: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍🍼दादलो बाळकाक दूद पिवयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🍼दादलो बाळकाक दूद पिवयता: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🍼व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🍼व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🍼व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🍼व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🍼व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता: गाढ कातीचो रंग
👼🏻बाल परी: उजळ कातीचो रंग
👼🏼बाल परी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👼🏽बाल परी: मध्यम कातीचो रंग
👼🏾बाल परी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👼🏿बाल परी: गाढ कातीचो रंग
🎅🏻सांता क्लॉज: उजळ कातीचो रंग
🎅🏼सांता क्लॉज: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🎅🏽सांता क्लॉज: मध्यम कातीचो रंग
🎅🏾सांता क्लॉज: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🎅🏿सांता क्लॉज: गाढ कातीचो रंग
🤶🏻श्रीमती क्लॉज: उजळ कातीचो रंग
🤶🏼श्रीमती क्लॉज: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤶🏽श्रीमती क्लॉज: मध्यम कातीचो रंग
🤶🏾श्रीमती क्लॉज: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤶🏿श्रीमती क्लॉज: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🎄मॅक्स क्लॉज: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🎄मॅक्स क्लॉज: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🎄मॅक्स क्लॉज: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🎄मॅक्स क्लॉज: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🎄मॅक्स क्लॉज: गाढ कातीचो रंग
🦸🏻सुपरहिरो: उजळ कातीचो रंग
🦸🏼सुपरहिरो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🦸🏽सुपरहिरो: मध्यम कातीचो रंग
🦸🏾सुपरहिरो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🦸🏿सुपरहिरो: गाढ कातीचो रंग
🦸🏻‍♂️दादलो सुपरहिरो: उजळ कातीचो रंग
🦸🏼‍♂️दादलो सुपरहिरो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🦸🏽‍♂️दादलो सुपरहिरो: मध्यम कातीचो रंग
🦸🏾‍♂️दादलो सुपरहिरो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🦸🏿‍♂️दादलो सुपरहिरो: गाढ कातीचो रंग
🦸🏻‍♀️बायल सुपरहिरो: उजळ कातीचो रंग
🦸🏼‍♀️बायल सुपरहिरो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🦸🏽‍♀️बायल सुपरहिरो: मध्यम कातीचो रंग
🦸🏾‍♀️बायल सुपरहिरो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🦸🏿‍♀️बायल सुपरहिरो: गाढ कातीचो रंग
🦹🏻सुपरविलन: उजळ कातीचो रंग
🦹🏼सुपरविलन: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🦹🏽सुपरविलन: मध्यम कातीचो रंग
🦹🏾सुपरविलन: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🦹🏿सुपरविलन: गाढ कातीचो रंग
🦹🏻‍♂️दादलो सुपरविलन: उजळ कातीचो रंग
🦹🏼‍♂️दादलो सुपरविलन: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🦹🏽‍♂️दादलो सुपरविलन: मध्यम कातीचो रंग
🦹🏾‍♂️दादलो सुपरविलन: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🦹🏿‍♂️दादलो सुपरविलन: गाढ कातीचो रंग
🦹🏻‍♀️बायल सुपरविलेन: उजळ कातीचो रंग
🦹🏼‍♀️बायल सुपरविलेन: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🦹🏽‍♀️बायल सुपरविलेन: मध्यम कातीचो रंग
🦹🏾‍♀️बायल सुपरविलेन: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🦹🏿‍♀️बायल सुपरविलेन: गाढ कातीचो रंग
🧙🏻जादूटोणो करपी: उजळ कातीचो रंग
🧙🏼जादूटोणो करपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧙🏽जादूटोणो करपी: मध्यम कातीचो रंग
🧙🏾जादूटोणो करपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧙🏿जादूटोणो करपी: गाढ कातीचो रंग
🧙🏻‍♂️जादूटोणो करपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
🧙🏼‍♂️जादूटोणो करपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧙🏽‍♂️जादूटोणो करपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
🧙🏾‍♂️जादूटोणो करपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧙🏿‍♂️जादूटोणो करपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
🧙🏻‍♀️जादूटोणो करपी बायल: उजळ कातीचो रंग
🧙🏼‍♀️जादूटोणो करपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧙🏽‍♀️जादूटोणो करपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
🧙🏾‍♀️जादूटोणो करपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧙🏿‍♀️जादूटोणो करपी बायल: गाढ कातीचो रंग
🧚🏻परी: उजळ कातीचो रंग
🧚🏼परी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧚🏽परी: मध्यम कातीचो रंग
🧚🏾परी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧚🏿परी: गाढ कातीचो रंग
🧚🏻‍♂️दादलो परी: उजळ कातीचो रंग
🧚🏼‍♂️दादलो परी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧚🏽‍♂️दादलो परी: मध्यम कातीचो रंग
🧚🏾‍♂️दादलो परी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧚🏿‍♂️दादलो परी: गाढ कातीचो रंग
🧚🏻‍♀️बायल परी: उजळ कातीचो रंग
🧚🏼‍♀️बायल परी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧚🏽‍♀️बायल परी: मध्यम कातीचो रंग
🧚🏾‍♀️बायल परी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧚🏿‍♀️बायल परी: गाढ कातीचो रंग
🧛🏻पिशाच्च: उजळ कातीचो रंग
🧛🏼पिशाच्च: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧛🏽पिशाच्च: मध्यम कातीचो रंग
🧛🏾पिशाच्च: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧛🏿पिशाच्च: गाढ कातीचो रंग
🧛🏻‍♂️दादलो पिशाच्च: उजळ कातीचो रंग
🧛🏼‍♂️दादलो पिशाच्च: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧛🏽‍♂️दादलो पिशाच्च: मध्यम कातीचो रंग
🧛🏾‍♂️दादलो पिशाच्च: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧛🏿‍♂️दादलो पिशाच्च: गाढ कातीचो रंग
🧛🏻‍♀️बायल पिशाच्च: उजळ कातीचो रंग
🧛🏼‍♀️बायल पिशाच्च: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧛🏽‍♀️बायल पिशाच्च: मध्यम कातीचो रंग
🧛🏾‍♀️बायल पिशाच्च: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧛🏿‍♀️बायल पिशाच्च: गाढ कातीचो रंग
🧜🏻मत्स्यव्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🧜🏼मत्स्यव्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧜🏽मत्स्यव्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🧜🏾मत्स्यव्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧜🏿मत्स्यव्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
🧜🏻‍♂️मत्स्यदादलो: उजळ कातीचो रंग
🧜🏼‍♂️मत्स्यदादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧜🏽‍♂️मत्स्यदादलो: मध्यम कातीचो रंग
🧜🏾‍♂️मत्स्यदादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧜🏿‍♂️मत्स्यदादलो: गाढ कातीचो रंग
🧜🏻‍♀️मत्स्यकन्या: उजळ कातीचो रंग
🧜🏼‍♀️मत्स्यकन्या: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧜🏽‍♀️मत्स्यकन्या: मध्यम कातीचो रंग
🧜🏾‍♀️मत्स्यकन्या: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧜🏿‍♀️मत्स्यकन्या: गाढ कातीचो रंग
🧝🏻वनदेवता: उजळ कातीचो रंग
🧝🏼वनदेवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧝🏽वनदेवता: मध्यम कातीचो रंग
🧝🏾वनदेवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧝🏿वनदेवता: गाढ कातीचो रंग
🧝🏻‍♂️वनदेव: उजळ कातीचो रंग
🧝🏼‍♂️वनदेव: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧝🏽‍♂️वनदेव: मध्यम कातीचो रंग
🧝🏾‍♂️वनदेव: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧝🏿‍♂️वनदेव: गाढ कातीचो रंग
🧝🏻‍♀️वन देवी: उजळ कातीचो रंग
🧝🏼‍♀️वन देवी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧝🏽‍♀️वन देवी: मध्यम कातीचो रंग
🧝🏾‍♀️वन देवी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧝🏿‍♀️वन देवी: गाढ कातीचो रंग
💆🏻मसाज घेवपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
💆🏼मसाज घेवपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💆🏽मसाज घेवपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
💆🏾मसाज घेवपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💆🏿मसाज घेवपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
💆🏻‍♂️मसाज घेवपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
💆🏼‍♂️मसाज घेवपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💆🏽‍♂️मसाज घेवपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
💆🏾‍♂️मसाज घेवपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💆🏿‍♂️मसाज घेवपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
💆🏻‍♀️मसाज घेवपी बायल: उजळ कातीचो रंग
💆🏼‍♀️मसाज घेवपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💆🏽‍♀️मसाज घेवपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
💆🏾‍♀️मसाज घेवपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💆🏿‍♀️मसाज घेवपी बायल: गाढ कातीचो रंग
💇🏻केंस कातरून घेवपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
💇🏼केंस कातरून घेवपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💇🏽केंस कातरून घेवपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
💇🏾केंस कातरून घेवपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💇🏿केंस कातरून घेवपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
💇🏻‍♂️केंस कातरून घेवपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
💇🏼‍♂️केंस कातरून घेवपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💇🏽‍♂️केंस कातरून घेवपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
💇🏾‍♂️केंस कातरून घेवपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💇🏿‍♂️केंस कातरून घेवपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
💇🏻‍♀️केंस कातरून घेवपी बायल: उजळ कातीचो रंग
💇🏼‍♀️केंस कातरून घेवपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💇🏽‍♀️केंस कातरून घेवपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
💇🏾‍♀️केंस कातरून घेवपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💇🏿‍♀️केंस कातरून घेवपी बायल: गाढ कातीचो रंग
🚶🏻व्यक्ती चलता: उजळ कातीचो रंग
🚶🏼व्यक्ती चलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🚶🏽व्यक्ती चलता: मध्यम कातीचो रंग
🚶🏾व्यक्ती चलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🚶🏿व्यक्ती चलता: गाढ कातीचो रंग
🚶🏻‍♂️दादलो चलता: उजळ कातीचो रंग
🚶🏼‍♂️दादलो चलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🚶🏽‍♂️दादलो चलता: मध्यम कातीचो रंग
🚶🏾‍♂️दादलो चलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🚶🏿‍♂️दादलो चलता: गाढ कातीचो रंग
🚶🏻‍♀️बायल चलता: उजळ कातीचो रंग
🚶🏼‍♀️बायल चलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🚶🏽‍♀️बायल चलता: मध्यम कातीचो रंग
🚶🏾‍♀️बायल चलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🚶🏿‍♀️बायल चलता: गाढ कातीचो रंग
🧍🏻उबी राविल्ली व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🧍🏼उबी राविल्ली व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧍🏽उबी राविल्ली व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🧍🏾उबी राविल्ली व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧍🏿उबी राविल्ली व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
🧍🏻‍♂️उबो राविल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
🧍🏼‍♂️उबो राविल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧍🏽‍♂️उबो राविल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
🧍🏾‍♂️उबो राविल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧍🏿‍♂️उबो राविल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
🧍🏻‍♀️उबी राविल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
🧍🏼‍♀️उबी राविल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧍🏽‍♀️उबी राविल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
🧍🏾‍♀️उबी राविल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧍🏿‍♀️उबी राविल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
🧎🏻व्यक्ती दिमयेर बसला: उजळ कातीचो रंग
🧎🏼व्यक्ती दिमयेर बसला: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧎🏽व्यक्ती दिमयेर बसला: मध्यम कातीचो रंग
🧎🏾व्यक्ती दिमयेर बसला: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧎🏿व्यक्ती दिमयेर बसला: गाढ कातीचो रंग
🧎🏻‍♂️दिमी घालून बशिल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
🧎🏼‍♂️दिमी घालून बशिल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧎🏽‍♂️दिमी घालून बशिल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
🧎🏾‍♂️दिमी घालून बशिल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧎🏿‍♂️दिमी घालून बशिल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
🧎🏻‍♀️दिमी घालून बशिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
🧎🏼‍♀️दिमी घालून बशिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧎🏽‍♀️दिमी घालून बशिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
🧎🏾‍♀️दिमी घालून बशिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧎🏿‍♀️दिमी घालून बशिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🦯आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🦯आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🦯आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🦯आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🦯आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🦯आधाराची बडी घेवंन दादलो: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🦯आधाराची बडी घेवंन दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🦯आधाराची बडी घेवंन दादलो: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍🦯आधाराची बडी घेवंन दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🦯आधाराची बडी घेवंन दादलो: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🦯आधाराची बडी घेवंन बायल: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🦯आधाराची बडी घेवंन बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🦯आधाराची बडी घेवंन बायल: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍🦯आधाराची बडी घेवंन बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🦯आधाराची बडी घेवंन बायल: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🦼मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🦼मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🦼मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍🦼मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🦼मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो: उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो: मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो: गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल: उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल: गाढ कातीचो रंग
🏃🏻धांवपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🏃🏼धांवपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏃🏽धांवपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🏃🏾धांवपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏃🏿धांवपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
🏃🏻‍♂️दादलो धांवता: उजळ कातीचो रंग
🏃🏼‍♂️दादलो धांवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏃🏽‍♂️दादलो धांवता: मध्यम कातीचो रंग
🏃🏾‍♂️दादलो धांवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏃🏿‍♂️दादलो धांवता: गाढ कातीचो रंग
🏃🏻‍♀️बायल धांवता: उजळ कातीचो रंग
🏃🏼‍♀️बायल धांवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏃🏽‍♀️बायल धांवता: मध्यम कातीचो रंग
🏃🏾‍♀️बायल धांवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏃🏿‍♀️बायल धांवता: गाढ कातीचो रंग
💃🏻बायल नाचता: उजळ कातीचो रंग
💃🏼बायल नाचता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💃🏽बायल नाचता: मध्यम कातीचो रंग
💃🏾बायल नाचता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💃🏿बायल नाचता: गाढ कातीचो रंग
🕺🏻दादलो नाचता: उजळ कातीचो रंग
🕺🏼दादलो नाचता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🕺🏽दादलो नाचता: मध्यम कातीचो रंग
🕺🏾दादलो नाचता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🕺🏿दादलो नाचता: गाढ कातीचो रंग
🕴🏻सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां: उजळ कातीचो रंग
🕴🏼सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🕴🏽सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां: मध्यम कातीचो रंग
🕴🏾सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🕴🏿सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां: गाढ कातीचो रंग
🧖🏻वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🧖🏼वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧖🏽वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🧖🏾वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧖🏿वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
🧖🏻‍♂️वाफेच्या कुडीतलो दादलो: उजळ कातीचो रंग
🧖🏼‍♂️वाफेच्या कुडीतलो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧖🏽‍♂️वाफेच्या कुडीतलो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
🧖🏾‍♂️वाफेच्या कुडीतलो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧖🏿‍♂️वाफेच्या कुडीतलो दादलो: गाढ कातीचो रंग
🧖🏻‍♀️वाफेच्या कुडीतली बायल: उजळ कातीचो रंग
🧖🏼‍♀️वाफेच्या कुडीतली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧖🏽‍♀️वाफेच्या कुडीतली बायल: मध्यम कातीचो रंग
🧖🏾‍♀️वाफेच्या कुडीतली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧖🏿‍♀️वाफेच्या कुडीतली बायल: गाढ कातीचो रंग
🧗🏻चडपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🧗🏼चडपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧗🏽चडपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🧗🏾चडपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧗🏿चडपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
🧗🏻‍♂️दादलो चडटा: उजळ कातीचो रंग
🧗🏼‍♂️दादलो चडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧗🏽‍♂️दादलो चडटा: मध्यम कातीचो रंग
🧗🏾‍♂️दादलो चडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧗🏿‍♂️दादलो चडटा: गाढ कातीचो रंग
🧗🏻‍♀️बायल चडटा: उजळ कातीचो रंग
🧗🏼‍♀️बायल चडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧗🏽‍♀️बायल चडटा: मध्यम कातीचो रंग
🧗🏾‍♀️बायल चडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧗🏿‍♀️बायल चडटा: गाढ कातीचो रंग
🏇🏻घोड्याची स्पर्धा: उजळ कातीचो रंग
🏇🏼घोड्याची स्पर्धा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏇🏽घोड्याची स्पर्धा: मध्यम कातीचो रंग
🏇🏾घोड्याची स्पर्धा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏇🏿घोड्याची स्पर्धा: गाढ कातीचो रंग
🏂🏻स्नोबोर्डर: उजळ कातीचो रंग
🏂🏼स्नोबोर्डर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏂🏽स्नोबोर्डर: मध्यम कातीचो रंग
🏂🏾स्नोबोर्डर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏂🏿स्नोबोर्डर: गाढ कातीचो रंग
🏌🏻व्यक्ती गोल्फ खेळटा: उजळ कातीचो रंग
🏌🏼व्यक्ती गोल्फ खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏌🏽व्यक्ती गोल्फ खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
🏌🏾व्यक्ती गोल्फ खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏌🏿व्यक्ती गोल्फ खेळटा: गाढ कातीचो रंग
🏌🏻‍♂️दादलो गोल्फ खेळटा: उजळ कातीचो रंग
🏌🏼‍♂️दादलो गोल्फ खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏌🏽‍♂️दादलो गोल्फ खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
🏌🏾‍♂️दादलो गोल्फ खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏌🏿‍♂️दादलो गोल्फ खेळटा: गाढ कातीचो रंग
🏌🏻‍♀️बायल गोल्फ खेळटा: उजळ कातीचो रंग
🏌🏼‍♀️बायल गोल्फ खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏌🏽‍♀️बायल गोल्फ खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
🏌🏾‍♀️बायल गोल्फ खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏌🏿‍♀️बायल गोल्फ खेळटा: गाढ कातीचो रंग
🏄🏻व्यक्ती सर्फ करता: उजळ कातीचो रंग
🏄🏼व्यक्ती सर्फ करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏄🏽व्यक्ती सर्फ करता: मध्यम कातीचो रंग
🏄🏾व्यक्ती सर्फ करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏄🏿व्यक्ती सर्फ करता: गाढ कातीचो रंग
🏄🏻‍♂️दादलो सर्फ करता: उजळ कातीचो रंग
🏄🏼‍♂️दादलो सर्फ करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏄🏽‍♂️दादलो सर्फ करता: मध्यम कातीचो रंग
🏄🏾‍♂️दादलो सर्फ करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏄🏿‍♂️दादलो सर्फ करता: गाढ कातीचो रंग
🏄🏻‍♀️बायल सर्फ करता: उजळ कातीचो रंग
🏄🏼‍♀️बायल सर्फ करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏄🏽‍♀️बायल सर्फ करता: मध्यम कातीचो रंग
🏄🏾‍♀️बायल सर्फ करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏄🏿‍♀️बायल सर्फ करता: गाढ कातीचो रंग
🚣🏻व्यक्ती बोट व्हलयता: उजळ कातीचो रंग
🚣🏼व्यक्ती बोट व्हलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🚣🏽व्यक्ती बोट व्हलयता: मध्यम कातीचो रंग
🚣🏾व्यक्ती बोट व्हलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🚣🏿व्यक्ती बोट व्हलयता: गाढ कातीचो रंग
🚣🏻‍♂️दादलो बोट व्हलयता: उजळ कातीचो रंग
🚣🏼‍♂️दादलो बोट व्हलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🚣🏽‍♂️दादलो बोट व्हलयता: मध्यम कातीचो रंग
🚣🏾‍♂️दादलो बोट व्हलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🚣🏿‍♂️दादलो बोट व्हलयता: गाढ कातीचो रंग
🚣🏻‍♀️बायल बोट व्हलयता: उजळ कातीचो रंग
🚣🏼‍♀️बायल बोट व्हलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🚣🏽‍♀️बायल बोट व्हलयता: मध्यम कातीचो रंग
🚣🏾‍♀️बायल बोट व्हलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🚣🏿‍♀️बायल बोट व्हलयता: गाढ कातीचो रंग
🏊🏻व्यक्ती पेंवता: उजळ कातीचो रंग
🏊🏼व्यक्ती पेंवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏊🏽व्यक्ती पेंवता: मध्यम कातीचो रंग
🏊🏾व्यक्ती पेंवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏊🏿व्यक्ती पेंवता: गाढ कातीचो रंग
🏊🏻‍♂️दादलो पेंवता: उजळ कातीचो रंग
🏊🏼‍♂️दादलो पेंवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏊🏽‍♂️दादलो पेंवता: मध्यम कातीचो रंग
🏊🏾‍♂️दादलो पेंवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏊🏿‍♂️दादलो पेंवता: गाढ कातीचो रंग
🏊🏻‍♀️बायल पेंवता: उजळ कातीचो रंग
🏊🏼‍♀️बायल पेंवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏊🏽‍♀️बायल पेंवता: मध्यम कातीचो रंग
🏊🏾‍♀️बायल पेंवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏊🏿‍♀️बायल पेंवता: गाढ कातीचो रंग
⛹🏻व्यक्ती बॉल बावंस करता: उजळ कातीचो रंग
⛹🏼व्यक्ती बॉल बावंस करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
⛹🏽व्यक्ती बॉल बावंस करता: मध्यम कातीचो रंग
⛹🏾व्यक्ती बॉल बावंस करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
⛹🏿व्यक्ती बॉल बावंस करता: गाढ कातीचो रंग
⛹🏻‍♂️दादलो बॉल बावंस करता: उजळ कातीचो रंग
⛹🏼‍♂️दादलो बॉल बावंस करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
⛹🏽‍♂️दादलो बॉल बावंस करता: मध्यम कातीचो रंग
⛹🏾‍♂️दादलो बॉल बावंस करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
⛹🏿‍♂️दादलो बॉल बावंस करता: गाढ कातीचो रंग
⛹🏻‍♀️बायल बॉल बावंस करता: उजळ कातीचो रंग
⛹🏼‍♀️बायल बॉल बावंस करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
⛹🏽‍♀️बायल बॉल बावंस करता: मध्यम कातीचो रंग
⛹🏾‍♀️बायल बॉल बावंस करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
⛹🏿‍♀️बायल बॉल बावंस करता: गाढ कातीचो रंग
🏋🏻व्यक्ती वजन उखलता: उजळ कातीचो रंग
🏋🏼व्यक्ती वजन उखलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏋🏽व्यक्ती वजन उखलता: मध्यम कातीचो रंग
🏋🏾व्यक्ती वजन उखलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏋🏿व्यक्ती वजन उखलता: गाढ कातीचो रंग
🏋🏻‍♂️दादलो वजना उखलता: उजळ कातीचो रंग
🏋🏼‍♂️दादलो वजना उखलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏋🏽‍♂️दादलो वजना उखलता: मध्यम कातीचो रंग
🏋🏾‍♂️दादलो वजना उखलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏋🏿‍♂️दादलो वजना उखलता: गाढ कातीचो रंग
🏋🏻‍♀️बायल वजनां उखलता: उजळ कातीचो रंग
🏋🏼‍♀️बायल वजनां उखलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏋🏽‍♀️बायल वजनां उखलता: मध्यम कातीचो रंग
🏋🏾‍♀️बायल वजनां उखलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏋🏿‍♀️बायल वजनां उखलता: गाढ कातीचो रंग
🚴🏻व्यक्ती सायकल चलयता: उजळ कातीचो रंग
🚴🏼व्यक्ती सायकल चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🚴🏽व्यक्ती सायकल चलयता: मध्यम कातीचो रंग
🚴🏾व्यक्ती सायकल चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🚴🏿व्यक्ती सायकल चलयता: गाढ कातीचो रंग
🚴🏻‍♂️दादलो सायकल चलयता: उजळ कातीचो रंग
🚴🏼‍♂️दादलो सायकल चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🚴🏽‍♂️दादलो सायकल चलयता: मध्यम कातीचो रंग
🚴🏾‍♂️दादलो सायकल चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🚴🏿‍♂️दादलो सायकल चलयता: गाढ कातीचो रंग
🚴🏻‍♀️बायल सायकल चलयता: उजळ कातीचो रंग
🚴🏼‍♀️बायल सायकल चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🚴🏽‍♀️बायल सायकल चलयता: मध्यम कातीचो रंग
🚴🏾‍♀️बायल सायकल चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🚴🏿‍♀️बायल सायकल चलयता: गाढ कातीचो रंग
🚵🏻व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता: उजळ कातीचो रंग
🚵🏼व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🚵🏽व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता: मध्यम कातीचो रंग
🚵🏾व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🚵🏿व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता: गाढ कातीचो रंग
🚵🏻‍♂️दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता: उजळ कातीचो रंग
🚵🏼‍♂️दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🚵🏽‍♂️दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम कातीचो रंग
🚵🏾‍♂️दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🚵🏿‍♂️दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता: गाढ कातीचो रंग
🚵🏻‍♀️बायल पर्वताचेर सायकल चलयता: उजळ कातीचो रंग
🚵🏼‍♀️बायल पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🚵🏽‍♀️बायल पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम कातीचो रंग
🚵🏾‍♀️बायल पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🚵🏿‍♀️बायल पर्वताचेर सायकल चलयता: गाढ कातीचो रंग
🤸🏻कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🤸🏼कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤸🏽कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🤸🏾कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤸🏿कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
🤸🏻‍♂️कोलनाड्यो मारपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
🤸🏼‍♂️कोलनाड्यो मारपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤸🏽‍♂️कोलनाड्यो मारपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
🤸🏾‍♂️कोलनाड्यो मारपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤸🏿‍♂️कोलनाड्यो मारपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
🤸🏻‍♀️कोलनाड्यो मारपी बायल: उजळ कातीचो रंग
🤸🏼‍♀️कोलनाड्यो मारपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤸🏽‍♀️कोलनाड्यो मारपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
🤸🏾‍♀️कोलनाड्यो मारपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤸🏿‍♀️कोलनाड्यो मारपी बायल: गाढ कातीचो रंग
🤽🏻व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा: उजळ कातीचो रंग
🤽🏼व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤽🏽व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
🤽🏾व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤽🏿व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा: गाढ कातीचो रंग
🤽🏻‍♂️दादलो उदकात पोलो खेळटा: उजळ कातीचो रंग
🤽🏼‍♂️दादलो उदकात पोलो खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤽🏽‍♂️दादलो उदकात पोलो खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
🤽🏾‍♂️दादलो उदकात पोलो खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤽🏿‍♂️दादलो उदकात पोलो खेळटा: गाढ कातीचो रंग
🤽🏻‍♀️बायल उदकात पोलो खेळटा: उजळ कातीचो रंग
🤽🏼‍♀️बायल उदकात पोलो खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤽🏽‍♀️बायल उदकात पोलो खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
🤽🏾‍♀️बायल उदकात पोलो खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤽🏿‍♀️बायल उदकात पोलो खेळटा: गाढ कातीचो रंग
🤾🏻व्यक्ती हँडबॉल खेळटा: उजळ कातीचो रंग
🤾🏼व्यक्ती हँडबॉल खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤾🏽व्यक्ती हँडबॉल खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
🤾🏾व्यक्ती हँडबॉल खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤾🏿व्यक्ती हँडबॉल खेळटा: गाढ कातीचो रंग
🤾🏻‍♂️दादलो हँडबॉल खेळटा: उजळ कातीचो रंग
🤾🏼‍♂️दादलो हँडबॉल खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤾🏽‍♂️दादलो हँडबॉल खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
🤾🏾‍♂️दादलो हँडबॉल खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤾🏿‍♂️दादलो हँडबॉल खेळटा: गाढ कातीचो रंग
🤾🏻‍♀️बायल हँडबॉल खेळटा: उजळ कातीचो रंग
🤾🏼‍♀️बायल हँडबॉल खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤾🏽‍♀️बायल हँडबॉल खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
🤾🏾‍♀️बायल हँडबॉल खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤾🏿‍♀️बायल हँडबॉल खेळटा: गाढ कातीचो रंग
🤹🏻व्यक्ती जगलिंग करता: उजळ कातीचो रंग
🤹🏼व्यक्ती जगलिंग करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤹🏽व्यक्ती जगलिंग करता: मध्यम कातीचो रंग
🤹🏾व्यक्ती जगलिंग करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤹🏿व्यक्ती जगलिंग करता: गाढ कातीचो रंग
🤹🏻‍♂️दादलो जगलिंग करता: उजळ कातीचो रंग
🤹🏼‍♂️दादलो जगलिंग करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤹🏽‍♂️दादलो जगलिंग करता: मध्यम कातीचो रंग
🤹🏾‍♂️दादलो जगलिंग करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤹🏿‍♂️दादलो जगलिंग करता: गाढ कातीचो रंग
🤹🏻‍♀️बायल जगलिंग: उजळ कातीचो रंग
🤹🏼‍♀️बायल जगलिंग: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🤹🏽‍♀️बायल जगलिंग: मध्यम कातीचो रंग
🤹🏾‍♀️बायल जगलिंग: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🤹🏿‍♀️बायल जगलिंग: गाढ कातीचो रंग
🧘🏻पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🧘🏼पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧘🏽पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🧘🏾पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧘🏿पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
🧘🏻‍♂️पद्मासनांत बशिल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
🧘🏼‍♂️पद्मासनांत बशिल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧘🏽‍♂️पद्मासनांत बशिल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
🧘🏾‍♂️पद्मासनांत बशिल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧘🏿‍♂️पद्मासनांत बशिल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
🧘🏻‍♀️पद्मासनांत बशिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
🧘🏼‍♀️पद्मासनांत बशिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧘🏽‍♀️पद्मासनांत बशिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
🧘🏾‍♀️पद्मासनांत बशिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧘🏿‍♀️पद्मासनांत बशिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
🛀🏻न्हावपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🛀🏼न्हावपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🛀🏽न्हावपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🛀🏾न्हावपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🛀🏿न्हावपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
🛌🏻खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
🛌🏼खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🛌🏽खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
🛌🏾खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🛌🏿खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🤝‍🧑🏻एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: उजळ कातीचो रंग
🧑🏻‍🤝‍🧑🏼एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏻‍🤝‍🧑🏽एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🧑🏻‍🤝‍🧑🏾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍🤝‍🧑🏿एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🧑🏼‍🤝‍🧑🏻एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🤝‍🧑🏼एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍🤝‍🧑🏽एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🧑🏼‍🤝‍🧑🏾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏼‍🤝‍🧑🏿एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🧑🏽‍🤝‍🧑🏻एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🤝‍🧑🏼एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍🤝‍🧑🏽एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम कातीचो रंग
🧑🏽‍🤝‍🧑🏾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏽‍🤝‍🧑🏿एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🧑🏾‍🤝‍🧑🏻एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🧑🏾‍🤝‍🧑🏼एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏾‍🤝‍🧑🏽एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍🤝‍🧑🏾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏾‍🤝‍🧑🏿एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🤝‍🧑🏻एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🧑🏿‍🤝‍🧑🏼एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏿‍🤝‍🧑🏽एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🧑🏿‍🤝‍🧑🏾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍🤝‍🧑🏿एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: गाढ कातीचो रंग
👭🏻एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: उजळ कातीचो रंग
👩🏻‍🤝‍👩🏼एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏻‍🤝‍👩🏽एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏻‍🤝‍👩🏾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🤝‍👩🏿एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏼‍🤝‍👩🏻एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👭🏼एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🤝‍👩🏽एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏼‍🤝‍👩🏾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏼‍🤝‍👩🏿एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏽‍🤝‍👩🏻एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🤝‍👩🏼एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👭🏽एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम कातीचो रंग
👩🏽‍🤝‍👩🏾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏽‍🤝‍👩🏿एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏾‍🤝‍👩🏻एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏾‍🤝‍👩🏼एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏾‍🤝‍👩🏽एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👭🏾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏾‍🤝‍👩🏿एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🤝‍👩🏻एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏿‍🤝‍👩🏼एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏿‍🤝‍👩🏽एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏿‍🤝‍👩🏾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👭🏿एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: गाढ कातीचो रंग
👫🏻बायल आनी दादलो हात धरून: उजळ कातीचो रंग
👩🏻‍🤝‍👨🏼बायल आनी दादलो हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏻‍🤝‍👨🏽बायल आनी दादलो हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏻‍🤝‍👨🏾बायल आनी दादलो हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍🤝‍👨🏿बायल आनी दादलो हात धरून: उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏼‍🤝‍👨🏻बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👫🏼बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍🤝‍👨🏽बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏼‍🤝‍👨🏾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏼‍🤝‍👨🏿बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏽‍🤝‍👨🏻बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍🤝‍👨🏼बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👫🏽बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम कातीचो रंग
👩🏽‍🤝‍👨🏾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏽‍🤝‍👨🏿बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏾‍🤝‍👨🏻बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏾‍🤝‍👨🏼बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏾‍🤝‍👨🏽बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👫🏾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏾‍🤝‍👨🏿बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍🤝‍👨🏻बायल आनी दादलो हात धरून: गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏿‍🤝‍👨🏼बायल आनी दादलो हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏿‍🤝‍👨🏽बायल आनी दादलो हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏿‍🤝‍👨🏾बायल आनी दादलो हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👫🏿बायल आनी दादलो हात धरून: गाढ कातीचो रंग
👬🏻दादले एकमेकांचे हात धरून: उजळ कातीचो रंग
👨🏻‍🤝‍👨🏼दादले एकमेकांचे हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏻‍🤝‍👨🏽दादले एकमेकांचे हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👨🏻‍🤝‍👨🏾दादले एकमेकांचे हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍🤝‍👨🏿दादले एकमेकांचे हात धरून: उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👨🏼‍🤝‍👨🏻दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👬🏼दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍🤝‍👨🏽दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👨🏼‍🤝‍👨🏾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏼‍🤝‍👨🏿दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👨🏽‍🤝‍👨🏻दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍🤝‍👨🏼दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👬🏽दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम कातीचो रंग
👨🏽‍🤝‍👨🏾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏽‍🤝‍👨🏿दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👨🏾‍🤝‍👨🏻दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👨🏾‍🤝‍👨🏼दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏾‍🤝‍👨🏽दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👬🏾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏾‍🤝‍👨🏿दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍🤝‍👨🏻दादले एकमेकांचे हात धरून: गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👨🏿‍🤝‍👨🏼दादले एकमेकांचे हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏿‍🤝‍👨🏽दादले एकमेकांचे हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👨🏿‍🤝‍👨🏾दादले एकमेकांचे हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👬🏿दादले एकमेकांचे हात धरून: गाढ कातीचो रंग
💏🏻उमो: उजळ कातीचो रंग
💏🏼उमो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💏🏽उमो: मध्यम कातीचो रंग
💏🏾उमो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💏🏿उमो: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏼उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏽उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏿उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏻उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏽उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏿उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏻उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏼उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏿उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏻उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏼उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏽उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏿उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏻उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏼उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏽उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻उमो: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏼उमो: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏽उमो: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏾उमो: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏿उमो: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻उमो: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏼उमो: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏽उमो: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏾उमो: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏿उमो: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏻उमो: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏼उमो: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏽उमो: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏾उमो: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏿उमो: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏻उमो: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏼उमो: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏽उमो: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏾उमो: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏿उमो: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏻उमो: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏼उमो: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏽उमो: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏾उमो: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏿उमो: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏻उमो: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏼उमो: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏽उमो: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏾उमो: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏿उमो: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏻उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏼उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏽उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏿उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏻उमो: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏼उमो: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏽उमो: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏿उमो: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏻उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏼उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏽उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏾उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏿उमो: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏻उमो: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏼उमो: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏽उमो: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏾उमो: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏿उमो: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏻उमो: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏼उमो: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏽उमो: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏾उमो: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏿उमो: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏻उमो: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏼उमो: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏽उमो: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏾उमो: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏿उमो: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏻उमो: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏼उमो: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏽उमो: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾उमो: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏿उमो: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏻उमो: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏼उमो: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏽उमो: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏾उमो: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏿उमो: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏻उमो: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏼उमो: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏽उमो: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏾उमो: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏿उमो: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग
💑🏻काळीज आसपी जोडपें: उजळ कातीचो रंग
💑🏼काळीज आसपी जोडपें: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
💑🏽काळीज आसपी जोडपें: मध्यम कातीचो रंग
💑🏾काळीज आसपी जोडपें: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
💑🏿काळीज आसपी जोडपें: गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍❤️‍🧑🏼काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏻‍❤️‍🧑🏽काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🧑🏻‍❤️‍🧑🏾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏻‍❤️‍🧑🏿काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🧑🏼‍❤️‍🧑🏻काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🧑🏼‍❤️‍🧑🏽काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🧑🏼‍❤️‍🧑🏾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏼‍❤️‍🧑🏿काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🧑🏽‍❤️‍🧑🏻काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍❤️‍🧑🏼काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏽‍❤️‍🧑🏾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🧑🏽‍❤️‍🧑🏿काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🧑🏾‍❤️‍🧑🏻काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🧑🏾‍❤️‍🧑🏼काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏾‍❤️‍🧑🏽काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🧑🏾‍❤️‍🧑🏿काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
🧑🏿‍❤️‍🧑🏻काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
🧑🏿‍❤️‍🧑🏼काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🧑🏿‍❤️‍🧑🏽काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
🧑🏿‍❤️‍🧑🏾काळीज आसपी जोडपें: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍👨🏻काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍👨🏼काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍👨🏽काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍👨🏾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍👨🏿काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍👨🏻काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍👨🏼काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍👨🏽काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍👨🏾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍👨🏿काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍👨🏻काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍👨🏼काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍👨🏽काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍👨🏾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍👨🏿काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍👨🏻काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍👨🏼काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍👨🏽काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍👨🏾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍👨🏿काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍👨🏻काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍👨🏼काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍👨🏽काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍👨🏾काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍👨🏿काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो, गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍❤️‍👨🏻काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग
👨🏻‍❤️‍👨🏼काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏻‍❤️‍👨🏽काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👨🏻‍❤️‍👨🏾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏻‍❤️‍👨🏿काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👨🏼‍❤️‍👨🏻काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍❤️‍👨🏼काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏼‍❤️‍👨🏽काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👨🏼‍❤️‍👨🏾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏼‍❤️‍👨🏿काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👨🏽‍❤️‍👨🏻काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍❤️‍👨🏼काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏽‍❤️‍👨🏽काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग
👨🏽‍❤️‍👨🏾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏽‍❤️‍👨🏿काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👨🏾‍❤️‍👨🏻काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👨🏾‍❤️‍👨🏼काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏾‍❤️‍👨🏽काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👨🏾‍❤️‍👨🏾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏾‍❤️‍👨🏿काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍❤️‍👨🏻काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👨🏿‍❤️‍👨🏼काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👨🏿‍❤️‍👨🏽काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👨🏿‍❤️‍👨🏾काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👨🏿‍❤️‍👨🏿काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो, गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍👩🏻काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍👩🏼काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍👩🏽काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍👩🏾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏻‍❤️‍👩🏿काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍👩🏻काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍👩🏼काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍👩🏽काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍👩🏾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏼‍❤️‍👩🏿काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍👩🏻काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍👩🏼काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍👩🏽काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍👩🏾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏽‍❤️‍👩🏿काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍👩🏻काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍👩🏼काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍👩🏽काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍👩🏾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏾‍❤️‍👩🏿काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍👩🏻काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍👩🏼काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍👩🏽काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍👩🏾काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
👩🏿‍❤️‍👩🏿काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल, गाढ कातीचो रंग
🏻उजळ कातीचो रंग
🏼मध्यम-उजळ कातीचो रंग
🏽मध्यम कातीचो रंग
🏾मध्यम-गाढ कातीचो रंग
🏿गाढ कातीचो रंग
🦰तांबशें केंस
🦱कुरळे मुदयाळें केंस
🦳धवे केंस
🦲तकलो
🔝