✂️💾📋🇹🇴 Lea Fakatonga | Emojis In Tongan

💯 emojis manakoa taha, 😀 fofonga mo e ngaahi ongo fakaeloto, 👋 kakai mo e sino, 🐵 fanga monumanú mo natulá, 🍎 meʻakaí mo e inú, 🌍 fefonongaʻakí mo e ngaahi feituʻú, 🎃 ngaahi ʻekitivitií, 👓 ngaahi meʻa, 🏧 ngaahi fakaʻilongá mo e ngaahi fakaʻilongá, 🏁 fuká, 🧒 tangata pe fefine, 🏽 leʻo ʻo e kili

💁‍♀️ Unfortunately, we couldn't find any matching emojis. 🕵️‍♀️ Please try again ❣

  emojis: 💯 emojis manakoa taha

  • 😀

   mata fiefia

  • 🤣

   mata kata moe teka faliki

  • 😂

   mata moe loʻimata fiefia

  • 😉

   mata fakakuitaha

  • 😊

   mata malimali moe kanoʻimata malimali

  • 🥰

   mata malimali moe mafu ʻe 3

  • 😍

   mata malimali moe kanoʻimata mafu

  • 🤩

   mata fetuʻu

  • ☺️

   mata malimali

  • 😋

   mataʻi ʻuakai

  • 🤑

   mata ngutu-paʻanga

  • 🤗

   mata fāʻufua

  • 🫣

   mata moe foʻimata tauasi

  • 🤔

   mataʻi fakakaukau

  • 🫡

   mata fetapa

  • 🥵

   mata vevela

  • 🥳

   mata paati

  • 😎

   mata malimali moe matasioʻatalaʻā

  • 🤓

   mata moe matasioʻata lahi

  • 🥹

   mata loʻimata maʻu

  • 😢

   mata loʻimata

  • 😭

   mata loʻimata lahi

  • 😡

   mata ʻita lahi

  • 😠

   mata ʻita

  • 😈

   mata malimali moe meʻatui

  • 💀

   ʻulupoko

  • 💩

   tuʻunga meʻakovi

  • 🤖

   mata tangata-ukamea

  • ❤️‍🔥

   mafu afi

  • ❤️

   mafu kulokula

  • 🩷

   mafu lanupingikī

  • 💬

   pulalea

  • 👋

   nima taʻataʻalo

  • 👉

   tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu

  • 👇

   tuhu tuʻanima tonu ki lalo

  • 👍

   motuʻatuhu ki ʻolunga

  • 🙌

   ongo nima hiki ki ʻolunga

  • 🫶

   ongo nima fakamafu

  • 🤝

   lulululu

  • 🙏

   ongo nima tataʻo

  • 💪

   pāpela ʻoku pelu

  • 👀

   ongo kanoʻimata

  • 👁️

   kanoʻimata

  • 🤷

   tokotaha fakamahiki

  • 🐶

   mataʻi-kulī

  • 🐕

   kulī

  • 💐

   haʻinga matalaʻiʻakau

  • 🌸

   matalaʻi-seli

  • 🪷

   hainitevai

  • 🌺

   kaute

  • 🌻

   siolaʻā

  • 🌼

   matalaʻiʻakau

  • 🌷

   tiulipe

  • 🌱

   pulopula

  • 🌿

   ʻakau faitoʻo

  • 🎂

   keke ʻaho fāʻeleʻi

  • 🌎

   kolope ʻasi mai ongo ʻAmelika

  • ✈️

   vakapuna

  • 🚀

   loketi

  • 🌑

   mate ʻae māhina

  • 🌒

   māhina ʻilo ʻehe maama

  • 🌓

   māhina tuʻu efiafi

  • 🌔

   māhina matofi

  • 🌖

   māhina lekeleka

  • 🌗

   māhina tuʻu hengihengi

  • ☀️

   laʻā

  • fetuʻu

  • 🌟

   fetuʻu ngingila

  • volita māʻolunga

  • 🔥

   afi

  • fetapatapaki

  • 🎉

   paatipuna

  • 🎀

   lipine

  • 🎁

   lipine puha

  • 🏆

   fakapale

  • soka

  • 🎯

   lotomālie ʻoe tāketi

  • 👑

   kalauni

  • 💎

   maka koloa

  • 📢

   sipikā

  • 💻

   komipiuta fungasino

  • 💡

   foʻi ʻuhila

  • 📚

   ʻū tohi

  • 💰

   tangai paʻanga

  • 📅

   tohimāhina

  • 📍

   pine fuopotopoto

  • 🗿

   moai

  • ⚠️

   fakatokanga

  • ➡️

   ngahau ki toʻomataʻu

  • ⬇️

   ngahau ki lalo

  • kalanga kulokula

  • meʻalolomi sivi

  • ✔️

   sivi mamafa

  • kolosi

  • 🇨🇦

   fuka: Kānata

  • 🇬🇧

   fuka: Pilitānia

  • 🇮🇳

   fuka: ʻInitia

  • 🇵🇭

   fuka: Filipaini

  • 🇺🇸

   fuka: Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika

  emojis: 😀 fofonga mo e ngaahi ongo fakaeloto

  • 😀

   mata fiefia

  • 😃

   mata fiefia moe kanoʻimata lalahi

  • 😄

   mata fiefia moe kanoʻimata malimali

  • 😁

   mata ina moe kanoʻimata malimali

  • 😆

   mata fiefia moe tetepa

  • 😅

   mata fiefia moe tautaʻa

  • 🤣

   mata kata moe teka faliki

  • 😂

   mata moe loʻimata fiefia

  • 🙂

   mata kiʻi malimali

  • 🙃

   mata fulihi

  • 🫠

   mata vaia

  • 😉

   mata fakakuitaha

  • 😊

   mata malimali moe kanoʻimata malimali

  • 😇

   mata malimali moe takaniko

  • 🥰

   mata malimali moe mafu ʻe 3

  • 😍

   mata malimali moe kanoʻimata mafu

  • 🤩

   mata fetuʻu

  • 😘

   mata ʻoku puhi ʻae ʻuma

  • 😗

   mata ʻuma

  • ☺️

   mata malimali

  • 😚

   mata ʻuma moe kanoʻimata kuikui

  • 😙

   mata ʻuma moe kanoʻimata malimali

  • 🥲

   mata malimali moe loʻimata

  • 😋

   mataʻi ʻuakai

  • 😛

   mata moe ʻelelo

  • 😜

   mata kuitaha moe ʻelelo

  • 🤪

   mata masoli

  • 😝

   mata tetepa moe ʻelelo

  • 🤑

   mata ngutu-paʻanga

  • 🤗

   mata fāʻufua

  • 🤭

   mata moe nima ʻi muʻa ʻoe ngutu

  • 🫢

   mata matalahi moe nima ʻi muʻa ʻoe ngutu

  • 🫣

   mata moe foʻimata tauasi

  • 🤫

   mata fiemaʻu fakalongolongo

  • 🤔

   mataʻi fakakaukau

  • 🫡

   mata fetapa

  • 🤐

   mata moe ngutu meʻa-fakamaʻu-fusi

  • 🤨

   mata moe kemo mahiki

  • 😐

   mata noa pē

  • 😑

   mata matanoa

  • 😶

   mata taʻengutu

  • 🫥

   mata fakalaine toti

  • 😶‍🌫️

   mata ʻihe ʻao

  • 😏

   mata katakata manuki

  • 😒

   mata taʻefiefia

  • 🙄

   mata kilokilo

  • 😬

   mata mioʻi

  • 😮‍💨

   mata hō

  • 🤥

   mata moe ihu lōloa

  • 🫨

   mata tete

  • 😌

   mata fakanongononga

  • 😔

   mata fakalaulauloto

  • 😪

   mata fiemohea

  • 🤤

   mata ngutu hafu fāvai

  • 😴

   mata mohe

  • 😷

   mata moe pūloa fakafaitoʻo

  • 🤒

   mata moe meʻafuamafana

  • 🤕

   mata moe haʻi lavea

  • 🤢

   mata kavahia

  • 🤮

   mata lua

  • 🤧

   mata mafatua

  • 🥵

   mata vevela

  • 🥶

   mata momoko

  • 🥴

   mata konā

  • 😵

   mata ninimo

  • 😵‍💫

   mata takatakai

  • 🤯

   mata pahū

  • 🤠

   mata moe tatā fakakaupoe

  • 🥳

   mata paati

  • 🥸

   mata fakapuli

  • 😎

   mata malimali moe matasioʻatalaʻā

  • 🤓

   mata moe matasioʻata lahi

  • 🧐

   mata moe matasioʻata tafaʻaki taha

  • 😕

   mata puputuʻu

  • 🫤

   mata ngutu fakahihifi

  • 😟

   mata lotohohaʻa

  • 🙁

   mata kiʻi fingo

  • ☹️

   mata fingo

  • 😮

   mata moe ngutu fakamanga

  • 😯

   mata longo

  • 😲

   mata ʻohovale

  • 😳

   mata pahapaha

  • 🥺

   mata kole

  • 🥹

   mata loʻimata maʻu

  • 😦

   mata fingo moe ngutu fakamanga

  • 😧

   mata lotomamahi

  • 😨

   mata fakamanavahē

  • 😰

   mata lotomoʻua moe tautaʻa

  • 😥

   mata lotomamahi kā fakanongononga

  • 😢

   mata loʻimata

  • 😭

   mata loʻimata lahi

  • 😱

   mata ʻoku kekekeke he manavahē

  • 😖

   mata fakapuputuʻu

  • 😣

   mata lotokītaki

  • 😞

   mata fakalotomamahi

  • 😓

   mata lototaʻotaʻomia moe tautaʻa

  • 😩

   mata ongosia

  • 😫

   mata helaʻia

  • 🥱

   mata mamao

  • 😤

   mata moe mao meihe ihu

  • 😡

   mata ʻita lahi

  • 😠

   mata ʻita

  • 🤬

   mata kapekape

  • 😈

   mata malimali moe meʻatui

  • 👿

   mata ʻita moe meʻatui

  • 💀

   ʻulupoko

  • ☠️

   ʻulupoko moe ongo hui fehauaki

  • 💩

   tuʻunga meʻakovi

  • 🤡

   mata tokotaha-fieoli

  • 👹

   nifoloa

  • 👺

   pīnōnō

  • 👻

   fakapūloa

  • 👽

   meʻamoʻuikehe

  • 👾

   meʻamoʻuikehe fakamanavahē

  • 🤖

   mata tangata-ukamea

  • 😺

   mataʻipusi fiefia

  • 😸

   mataʻipusi fiefia moe kanoʻimata malimali

  • 😹

   mataʻipusi moe loʻimata fiefia

  • 😻

   mataʻipusi malimali moe kanoʻimata mafu

  • 😼

   mataʻipusi moe malimali feʻu

  • 😽

   mataʻipusi ʻuma

  • 🙀

   mataʻipusi ongosia

  • 😿

   mataʻipusi loʻimata

  • 😾

   mataʻipusi taʻefiemālie

  • 🙈

   ngeli ʻikai sio kovi

  • 🙉

   ngeli ʻikai fanongo kovi

  • 🙊

   ngeli ʻikai lea kovi

  • 💌

   tohi ʻofa

  • 💘

   mafu moe ngahau

  • 💝

   mafu moe lipine

  • 💖

   mafu ngingila

  • 💗

   mafu tupu

  • 💓

   mafu ʻoku tā

  • 💞

   ongo mafu takai

  • 💕

   ongo mafu

  • 💟

   mafu teuteuʻi

  • ❣️

   mafu fakaʻilonga kalanga

  • 💔

   loto lavea

  • ❤️‍🔥

   mafu afi

  • ❤️‍🩹

   mafu monomono

  • ❤️

   mafu kulokula

  • 🩷

   mafu lanupingikī

  • 🧡

   mafu lanumoli

  • 💛

   mafu engeenga

  • 💚

   mafu lanumata

  • 💙

   mafu lanupulū

  • 🩵

   mafu lanupulū maama

  • 💜

   mafu lanufesiʻifekika

  • 🤎

   mafu melomelo

  • 🖤

   mafu ʻuliʻuli

  • 🩶

   mafu lanulavilavi

  • 🤍

   mafu hinehina

  • 💋

   ʻilonga loungutu

  • 💯

   poini ʻe teau

  • 💢

   fakaʻilonga ʻita

  • 💥

   fepaki

  • 💫

   ninimo

  • 💦

   tautaʻa tulutā

  • 💨

   ʻoho atu

  • 🕳️

   ava

  • 💬

   pulalea

  • 👁️‍🗨️

   kanoʻimata ʻi ha pulalea

  • 🗨️

   pulalea ʻi hema

  • 🗯️

   pulalea ʻita

  • 💭

   pulalea fakakaukau

  • 💤

   mohe

  emojis: 👋 kakai mo e sino

  • 👋

   nima taʻataʻalo

  • 🤚

   tuʻanima hiki ki ʻolunga

  • 🖐️

   nima fālalahi

  • nima hiki ki ʻolunga

  • 🖖

   nima mavaeua

  • 🫱

   nima ki mataʻu

  • 🫲

   ninma ki hema

  • 🫳

   nima ʻohifo

  • 🫴

   nima ʻohake

  • 🫷

   nima teke ki hema

  • 🫸

   nima teke ki mataʻu

  • 👌

   nima fakaʻilonga sai

  • 🤌

   louhiʻinima fakamaʻopoʻopo

  • 🤏

   nima fakamaʻopoʻopo

  • ✌️

   nima ikuna

  • 🤞

   louhiʻinima fehauaki

  • 🫰

   louhiʻinima moe motuʻatuhu fehauaki

  • 🤟

   nima fakaʻilonga mafu

  • 🤘

   nima fakaʻilonga fakatēvolo

  • 🤙

   nima fakaʻilonga tā mai

  • 👈

   tuhu tuʻanima tonu ki hema

  • 👉

   tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu

  • 👆

   tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga

  • 🖕

   tuhu ʻi loto

  • 👇

   tuhu tuʻanima tonu ki lalo

  • ☝️

   tuhu tonu ki ʻolunga

  • 🫵

   tuhu tonu ki muʻa

  • 👍

   motuʻatuhu ki ʻolunga

  • 👎

   motuʻatuhu ki lalo

  • tuke hiki ki ʻolunga

  • 👊

   tuke ki muʻa

  • 🤛

   tuke ki hema

  • 🤜

   tuke ki mataʻu

  • 👏

   nima pasipasi

  • 🙌

   ongo nima hiki ki ʻolunga

  • 🫶

   ongo nima fakamafu

  • 👐

   nima homo

  • 🤲

   ongo aofinima hiki ki ʻolunga

  • 🤝

   lulululu

  • 🙏

   ongo nima tataʻo

  • ✍️

   nima ʻoku tohi

  • 💅

   valivali ngeʻesinima

  • 🤳

   faitaaʻi pē kita

  • 💪

   pāpela ʻoku pelu

  • 🦾

   nima ukamea

  • 🦿

   vaʻe ukamea

  • 🦵

   vaʻe

  • 🦶

   lauʻivaʻe

  • 👂

   telinga

  • 🦻

   telinga moe meʻa fakafanongo

  • 👃

   ihu

  • 🧠

   ʻuto

  • 🫀

   mafu

  • 🫁

   maʻamaʻa

  • 🦷

   nifo

  • 🦴

   hui

  • 👀

   ongo kanoʻimata

  • 👁️

   kanoʻimata

  • 👅

   ʻelelo

  • 👄

   ngutu

  • 🫦

   uʻu loungutu

  • 👶

   valevale

  • 🧒

   fānau

  • 👦

   tamasiʻi

  • 👧

   taʻahine

  • 🧑

   kakai lalahi

  • 👱

   tokotaha ʻulu kelo

  • 👨

   tangata

  • 🧔

   tokotaha kava

  • 🧔‍♂️

   tangata kava

  • 🧔‍♀️

   fefine kava

  • 👨‍🦰

   tangata: ʻulu kulokula

  • 👨‍🦱

   tangata: ʻulu mingimingi

  • 👨‍🦳

   tangata: ʻulu hinā

  • 👨‍🦲

   tangata: ʻulu tula

  • 👩

   fefine

  • 👩‍🦰

   fefine: ʻulu kulokula

  • 🧑‍🦰

   kakai lalahi: ʻulu kulokula

  • 👩‍🦱

   fefine: ʻulu mingimingi

  • 🧑‍🦱

   kakai lalahi: ʻulu mingimingi

  • 👩‍🦳

   fefine: ʻulu hinā

  • 🧑‍🦳

   kakai lalahi: ʻulu hinā

  • 👩‍🦲

   fefine: ʻulu tula

  • 🧑‍🦲

   kakai lalahi: ʻulu tula

  • 👱‍♀️

   fefine ʻulu kelo

  • 👱‍♂️

   tangata ʻulu kelo

  • 🧓

   tokotaha motuʻa

  • 👴

   motuʻa

  • 👵

   finemotuʻa

  • 🙍

   tokotaha matamamahi

  • 🙍‍♂️

   tangata matamamahi

  • 🙍‍♀️

   fefine matamamahi

  • 🙎

   tokotaha mataʻita

  • 🙎‍♂️

   tangata mataʻita

  • 🙎‍♀️

   fefine mataʻita

  • 🙅

   tokotaha kaunima fetuiaki

  • 🙅‍♂️

   tangata kaunima fetuiaki

  • 🙅‍♀️

   fefine kaunima fetuiaki

  • 🙆

   tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga

  • 🙆‍♂️

   tangata kaunima fetuiaki ʻolunga

  • 🙆‍♀️

   fefine kaunima fetuiaki ʻolunga

  • 💁

   tokotaha nima mafola

  • 💁‍♂️

   tangata nima mafola

  • 💁‍♀️

   fefine nima mafola

  • 🙋

   tokotaha nima ʻi ʻolunga

  • 🙋‍♂️

   tangata nima ʻi ʻolunga

  • 🙋‍♀️

   fefine nima ʻi ʻolunga

  • 🧏

   tokotaha tuli

  • 🧏‍♂️

   tangata tuli

  • 🧏‍♀️

   fefine tuli

  • 🙇

   tokotaha punou

  • 🙇‍♂️

   tangata punou

  • 🙇‍♀️

   fefine punou

  • 🤦

   tokotaha nima ʻihe mata

  • 🤦‍♂️

   tangata nima ʻihe mata

  • 🤦‍♀️

   fefine nima ʻihe mata

  • 🤷

   tokotaha fakamahiki

  • 🤷‍♂️

   tangata fakamahiki

  • 🤷‍♀️

   fefine fakamahiki

  • 🧑‍⚕️

   neesi

  • 👨‍⚕️

   neesi tangata

  • 👩‍⚕️

   neesi fefine

  • 🧑‍🎓

   tokotaha ako

  • 👨‍🎓

   tamasiʻi ako

  • 👩‍🎓

   taʻahine ako

  • 🧑‍🏫

   faiako

  • 👨‍🏫

   faiako tangata

  • 👩‍🏫

   faiako fefine

  • 🧑‍⚖️

   fakamaau

  • 👨‍⚖️

   fakamaau tangata

  • 👩‍⚖️

   fakamaau fefine

  • 🧑‍🌾

   tokotaha ngoue

  • 👨‍🌾

   tangata ngoue

  • 👩‍🌾

   fefine ngoue

  • 🧑‍🍳

   tokotaha ngaohikai

  • 👨‍🍳

   tangata ngaohikai

  • 👩‍🍳

   fefine ngaohikai

  • 🧑‍🔧

   ʻenisia

  • 👨‍🔧

   ʻenisinia tangata

  • 👩‍🔧

   ʻenisinia fefine

  • 🧑‍🏭

   tokotaha ngāue fale faʻuʻanga

  • 👨‍🏭

   tangata ngāue fale faʻuʻanga

  • 👩‍🏭

   fefine ngāue fale faʻuʻanga

  • 🧑‍💼

   tokotaha ngāue ʻōfisi

  • 👨‍💼

   tangata ngāue ʻōfisi

  • 👩‍💼

   fefine ngāue ʻōfisi

  • 🧑‍🔬

   tokotaha faisaienisi

  • 👨‍🔬

   tangata faisaienisi

  • 👩‍🔬

   fefine faisaienisi

  • 🧑‍💻

   tokotaha fakatekinolosia

  • 👨‍💻

   tangata fakatekinolosia

  • 👩‍💻

   fefine fakatekinolosia

  • 🧑‍🎤

   tokotaha hiva

  • 👨‍🎤

   tangata hiva

  • 👩‍🎤

   fefine hiva

  • 🧑‍🎨

   tokotaha tā-fakatātā

  • 👨‍🎨

   tangata tā-fakatātā

  • 👩‍🎨

   fefine tā-fakatātā

  • 🧑‍✈️

   pailate

  • 👨‍✈️

   pailate tangata

  • 👩‍✈️

   pailate fefine

  • 🧑‍🚀

   tokotaha folaufetuʻu

  • 👨‍🚀

   tama folaufetuʻu

  • 👩‍🚀

   fefine folaufetuʻu

  • 🧑‍🚒

   tokotaha tāmate-afi

  • 👨‍🚒

   tangata tāmate-afi

  • 👩‍🚒

   fefine tāmate-afi

  • 👮

   ʻofisa polisi

  • 👮‍♂️

   ʻofisa polisi tangata

  • 👮‍♀️

   ʻofisa polisi fefine

  • 🕵️

   tokotaha fakatotolo

  • 🕵️‍♂️

   tangata fakatotolo

  • 🕵️‍♀️

   fefine fakatotolo

  • 💂

   leʻo

  • 💂‍♂️

   leʻo tangata

  • 💂‍♀️

   leʻo fefine

  • 🥷

   mata ninisā

  • 👷

   tokotaha ngāue langa

  • 👷‍♂️

   tangata ngāue langa

  • 👷‍♀️

   fefine ngāue langa

  • 🫅

   tokotaha ʻai kalauni

  • 🤴

   ʻalo tangata

  • 👸

   ʻalo fefine

  • 👳

   tokotaha tui faʻu

  • 👳‍♂️

   tangata tui faʻu

  • 👳‍♀️

   fefine tui faʻu

  • 👲

   tangata tui tatā fakasiaina

  • 🧕

   fefine tui sikaafi

  • 🤵

   tokotaha vala kakato

  • 🤵‍♂️

   tangata vala kakato

  • 🤵‍♀️

   fefine vala kakato

  • 👰

   tokotaha tui veili

  • 👰‍♂️

   tangata tui veili

  • 👰‍♀️

   fefine tui veili

  • 🤰

   fefine feitama

  • 🫃

   tangata feitama

  • 🫄

   tokotaha feitama

  • 🤱

   fakahuhu

  • 👩‍🍼

   fefine fakahuhu

  • 👨‍🍼

   tangata fakahuhu

  • 🧑‍🍼

   tokotaha fakahuhu

  • 👼

   ʻangelo valevale

  • 🎅

   Sānita Kalausi

  • 🤶

   Sānita Kalausi fefine

  • 🧑‍🎄

   Sānita Kalausi tokotaha

  • 🦸

   tokotaha ivimālohi

  • 🦸‍♂️

   tangata ivimālohi

  • 🦸‍♀️

   fefine ivimālohi

  • 🦹

   tokotaha kākā

  • 🦹‍♂️

   tangata kākā

  • 🦹‍♀️

   fefine kākā

  • 🧙

   tokotaha taula-faʻahikehe

  • 🧙‍♂️

   tangata taula-faʻahikehe

  • 🧙‍♀️

   fefine taula-faʻahikehe

  • 🧚

   feeli

  • 🧚‍♂️

   feeli tangata

  • 🧚‍♀️

   feeli fefine

  • 🧛

   tokotaha misi toto

  • 🧛‍♂️

   tangata misi toto

  • 🧛‍♀️

   fefine misi toto

  • 🧜

   tokotaha meimeite

  • 🧜‍♂️

   tangata meimeite

  • 🧜‍♀️

   fefine meimeite

  • 🧝

   kiʻi feeli

  • 🧝‍♂️

   kiʻi feeli tangata

  • 🧝‍♀️

   kiʻi feeli fefine

  • 🧞

   faʻahikehe

  • 🧞‍♂️

   faʻahikehe tangata

  • 🧞‍♀️

   faʻahikehe fefine

  • 🧟

   tēvolo

  • 🧟‍♂️

   tēvolo tangata

  • 🧟‍♀️

   tēvolo fefine

  • 🧌

   fakatele

  • 💆

   tokotaha fotofotaʻi

  • 💆‍♂️

   tangata fotofotaʻi

  • 💆‍♀️

   fefine fotofotaʻi

  • 💇

   tokotaha ʻulu kosi

  • 💇‍♂️

   tangata ʻulu kosi

  • 💇‍♀️

   fefine ʻulu kosi

  • 🚶

   tokotaha lue

  • 🚶‍♂️

   tangata lue

  • 🚶‍♀️

   fefine lue

  • 🧍

   tokotaha tuʻu

  • 🧍‍♂️

   tangata tuʻu

  • 🧍‍♀️

   fefine tuʻu

  • 🧎

   tokotaha tūʻulutui

  • 🧎‍♂️

   tangata tūʻulutui

  • 🧎‍♀️

   fefine tūʻulutui

  • 🧑‍🦯

   tokotaha moe tokotokokui

  • 👨‍🦯

   tangata moe tokotokokui

  • 👩‍🦯

   fefine moe tokotokokui

  • 🧑‍🦼

   tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini

  • 👨‍🦼

   tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini

  • 👩‍🦼

   fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini

  • 🧑‍🦽

   tokotaha ʻihe sāliote falemahaki

  • 👨‍🦽

   tangata ʻihe sāliote falemahaki

  • 👩‍🦽

   fefine ʻihe sāliote falemahaki

  • 🏃

   tokotaha lele

  • 🏃‍♂️

   tangata lele

  • 🏃‍♀️

   fefine lele

  • 💃

   fefine meʻe

  • 🕺

   tangata meʻe

  • 🕴️

   tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu

  • 👯

   tokoua telinga-lāpisi

  • 👯‍♂️

   ongo tangata telinga-lāpisi

  • 👯‍♀️

   fafine telinga-lāpisi

  • 🧖

   tokotaha ʻi loki mao

  • 🧖‍♂️

   tangata ʻi loki mao

  • 🧖‍♀️

   fefine ʻi loki mao

  • 🧗

   tokotaha kaka

  • 🧗‍♂️

   tangata kaka

  • 🧗‍♀️

   fefine kaka

  • 🤺

   tokotaha tau heletā

  • 🏇

   lova hoosi

  • ⛷️

   tokotaha heke sinou

  • 🏂

   tokotaha heke laupapa sinou

  • 🏌️

   tokotaha tāpulu

  • 🏌️‍♂️

   tangata tāpulu

  • 🏌️‍♀️

   fefine tāpulu

  • 🏄

   tokotaha fānifo

  • 🏄‍♂️

   tangata fānifo

  • 🏄‍♀️

   fefine fānifo

  • 🚣

   tokotaha ʻaʻalo

  • 🚣‍♂️

   tangata ʻaʻalo

  • 🚣‍♀️

   fefine ʻaʻalo

  • 🏊

   tokotaha kakau

  • 🏊‍♂️

   tangata kakau

  • 🏊‍♀️

   fefine kakau

  • ⛹️

   tokotaha tōpuna pulu

  • ⛹️‍♂️

   tangata tōpuna pulu

  • ⛹️‍♀️

   fefine tōpuna pulu

  • 🏋️

   tokotaha hiki meʻamamafa

  • 🏋️‍♂️

   tangata hiki meʻamamafa

  • 🏋️‍♀️

   fefine hiki meʻamamafa

  • 🚴

   tokotaha heka pasikala

  • 🚴‍♂️

   tangata heka pasikala

  • 🚴‍♀️

   fefine heka pasikala

  • 🚵

   tokotaha heka pasikala moʻunga

  • 🚵‍♂️

   tangata heka pasikala moʻunga

  • 🚵‍♀️

   fefine heka pasikala moʻunga

  • 🤸

   tokotaha tākisi

  • 🤸‍♂️

   tangata tākisi

  • 🤸‍♀️

   fefine tākisi

  • 🤼

   kakai fangatua

  • 🤼‍♂️

   ongo tangata fangatua

  • 🤼‍♀️

   fafine fangatua

  • 🤽

   tokotaha polovai

  • 🤽‍♂️

   tangata polovai

  • 🤽‍♀️

   fefine polovai

  • 🤾

   tokotaha netipolo

  • 🤾‍♂️

   tangata netipolo

  • 🤾‍♀️

   fefine netipolo

  • 🤹

   tokotaha hiko

  • 🤹‍♂️

   tangata hiko

  • 🤹‍♀️

   fefine hiko

  • 🧘

   tokotaha tangutu fehauaki

  • 🧘‍♂️

   tangata tangutu fehauaki

  • 🧘‍♀️

   fefine tangutu fehauaki

  • 🛀

   tokotaha kaukau

  • 🛌

   tokotaha ʻi mohenga

  • 🧑‍🤝‍🧑

   kakai fetakinima

  • 👭

   fafine fetakinima

  • 👫

   tangata mo fefine fetakinima

  • 👬

   ongo tangata fetakinima

  • 💏

   ʻuma

  • 👩‍❤️‍💋‍👨

   ʻuma: fefine mo e tangata

  • 👨‍❤️‍💋‍👨

   ʻuma: tangata mo e tangata

  • 👩‍❤️‍💋‍👩

   ʻuma: fefine mo e fefine

  • 💑

   ongo tokoua moe mafu

  • 👩‍❤️‍👨

   ongo tokoua moe mafu: fefine mo e tangata

  • 👨‍❤️‍👨

   ongo tokoua moe mafu: tangata mo e tangata

  • 👩‍❤️‍👩

   ongo tokoua moe mafu: fefine mo e fefine

  • 👪

   fāmili

  • 👨‍👩‍👦

   fāmili: tangata, fefine mo e tamasiʻi

  • 👨‍👩‍👧

   fāmili: tangata, fefine mo e taʻahine

  • 👨‍👩‍👧‍👦

   fāmili: tangata, fefine, taʻahine mo e tamasiʻi

  • 👨‍👩‍👦‍👦

   fāmili: tangata, fefine, tamasiʻi mo e tamasiʻi

  • 👨‍👩‍👧‍👧

   fāmili: tangata, fefine, taʻahine mo e taʻahine

  • 👨‍👨‍👦

   fāmili: tangata, tangata mo e tamasiʻi

  • 👨‍👨‍👧

   fāmili: tangata, tangata mo e taʻahine

  • 👨‍👨‍👧‍👦

   fāmili: tangata, tangata, taʻahine mo e tamasiʻi

  • 👨‍👨‍👦‍👦

   fāmili: tangata, tangata, tamasiʻi mo e tamasiʻi

  • 👨‍👨‍👧‍👧

   fāmili: tangata, tangata, taʻahine mo e taʻahine

  • 👩‍👩‍👦

   fāmili: fefine, fefine mo e tamasiʻi

  • 👩‍👩‍👧

   fāmili: fefine, fefine mo e taʻahine

  • 👩‍👩‍👧‍👦

   fāmili: fefine, fefine, taʻahine mo e tamasiʻi

  • 👩‍👩‍👦‍👦

   fāmili: fefine, fefine, tamasiʻi mo e tamasiʻi

  • 👩‍👩‍👧‍👧

   fāmili: fefine, fefine, taʻahine mo e taʻahine

  • 👨‍👦

   fāmili: tangata mo e tamasiʻi

  • 👨‍👦‍👦

   fāmili: tangata, tamasiʻi mo e tamasiʻi

  • 👨‍👧

   fāmili: tangata mo e taʻahine

  • 👨‍👧‍👦

   fāmili: tangata, taʻahine mo e tamasiʻi

  • 👨‍👧‍👧

   fāmili: tangata, taʻahine mo e taʻahine

  • 👩‍👦

   fāmili: fefine mo e tamasiʻi

  • 👩‍👦‍👦

   fāmili: fefine, tamasiʻi mo e tamasiʻi

  • 👩‍👧

   fāmili: fefine mo e taʻahine

  • 👩‍👧‍👦

   fāmili: fefine, taʻahine mo e tamasiʻi

  • 👩‍👧‍👧

   fāmili: fefine, taʻahine mo e taʻahine

  • 🗣️

   mata talanoa

  • 👤

   ʻata ʻoe sino

  • 👥

   ongo ʻata ʻoe sino

  • 🫂

   kakai fāʻufua

  • 👣

   topuvaʻe

  emojis: 🐵 fanga monumanú mo natulá

  • 🐵

   mataʻi-ngeli

  • 🐒

   ngeli

  • 🦍

   kolila

  • 🦧

   ngeli-nofoʻuta

  • 🐶

   mataʻi-kulī

  • 🐕

   kulī

  • 🦮

   kulī tokonikui

  • 🐕‍🦺

   kulī tokoni

  • 🐩

   kulī pūteli

  • 🐺

   mataʻi-ulofi

  • 🦊

   mataʻi-fokisi

  • 🦝

   lakūni

  • 🐱

   mataʻi-pusi

  • 🐈

   pusi

  • 🐈‍⬛

   pusi ʻuliʻuli

  • 🦁

   mataʻi-laione

  • 🐯

   mataʻi-taika

  • 🐅

   taika

  • 🐆

   lēpati

  • 🐴

   mataʻi-hoosi

  • 🫎

   tialahi

  • 🫏

   ʻasi

  • 🐎

   hoosi

  • 🦄

   mataʻi-meʻatuitaha

  • 🦓

   sepelā

  • 🦌

   tia

  • 🦬

   pisoni

  • 🐮

   mataʻi-pulu

  • 🐂

   pulu pokaʻi

  • 🐃

   pafalō

  • 🐄

   pulu

  • 🐷

   mataʻi-puaka

  • 🐖

   puaka

  • 🐗

   puaka fekai

  • 🐽

   ihuʻi-puaka

  • 🐏

   sipi tau

  • 🐑

   sipi fefine

  • 🐐

   kosi

  • 🐪

   kāmeli tuʻahulataha

  • 🐫

   kāmeli tuʻahulaua

  • 🦙

   lama

  • 🦒

   silafi

  • 🐘

   ʻelefānite

  • 🦣

   mamota

  • 🦏

   lainosolosi

  • 🦛

   hipopotama

  • 🐭

   mataʻi-kumāsiʻi

  • 🐁

   kumāsiʻi

  • 🐀

   kumā

  • 🐹

   kumā-feti

  • 🐰

   mataʻi-lāpisi

  • 🐇

   lāpisi

  • 🐿️

   sikueli

  • 🦫

   kumā fai-tāpuni-vai

  • 🦔

   puakatalatala

  • 🦇

   peka

  • 🐻

   mataʻi-pea

  • 🐻‍❄️

   pea hinehina

  • 🐨

   koala

  • 🐼

   mataʻi-pea-ʻuliʻuli-moe-hinehina

  • 🦥

   pea-fakapikopiko

  • 🦦

   ʻotē

  • 🦨

   manu fainamukū

  • 🦘

   kangikalū

  • 🦡

   patisē

  • 🐾

   topuvaʻe manu

  • 🦃

   pīpī

  • 🐔

   moa

  • 🐓

   moataʻane

  • 🐣

   fōfoaʻimoa

  • 🐤

   ʻuhikiʻimoa

  • 🐥

   ʻuhikiʻimoa hanga mai

  • 🐦

   manupuna

  • 🐧

   penikuini

  • 🕊️

   lupe

  • 🦅

   ʻikale

  • 🦆

   pato

  • 🦢

   patolahi

  • 🦉

   lulu

  • 🦤

   toto

  • 🪶

   fulufulu

  • 🦩

   falamingo

  • 🦚

   pīkoka

  • 🦜

   kakā

  • 🪽

   kapakau

  • 🐦‍⬛

   manupuna lanuʻuliʻuli

  • 🪿

   kuusi

  • 🐸

   mataʻi-poto

  • 🐊

   kalokataile

  • 🐢

   fonu

  • 🦎

   moko

  • 🐍

   ngata

  • 🐲

   mataʻi-talākoni

  • 🐉

   talākoni

  • 🦕

   saulopoti

  • 🦖

   tainosauli nifo māsila

  • 🐳

   tofuaʻa puhi

  • 🐋

   tofuaʻa

  • 🐬

   pungopunga

  • 🦭

   kulītahi

  • 🐟

   ika

  • 🐠

   ika he hakau

  • 🐡

   sokisoki

  • 🦈

   ʻanga

  • 🐙

   feke

  • 🐚

   keleʻa

  • 🪸

   feo

  • 🪼

   kolokalu

  • 🐌

   ʻelili

  • 🦋

   pepe

  • 🐛

   kutu

  • 🐜

  • 🐝

   hone

  • 🪲

   mongomonga iiki

  • 🐞

   mongomonga-fineʻeiki

  • 🦗

   kālihi

  • 🪳

   mongomonga

  • 🕷️

   hina

  • 🕸️

   matamatakupenga

  • 🦂

   sikipio

  • 🦟

   namu

  • 🪰

   lango

  • 🪱

   kelemutu

  • 🦠

   siemu

  • 💐

   haʻinga matalaʻiʻakau

  • 🌸

   matalaʻi-seli

  • 💮

   matalaʻiʻakau hinehina

  • 🪷

   hainitevai

  • 🏵️

   potupotutatau

  • 🌹

   lose

  • 🥀

   mae

  • 🌺

   kaute

  • 🌻

   siolaʻā

  • 🌼

   matalaʻiʻakau

  • 🌷

   tiulipe

  • 🪻

   hainite

  • 🌱

   pulopula

  • 🪴

   ʻakau ʻihe kulo

  • 🌲

   ʻakau lanumata maʻu pē

  • 🌳

   ʻakau fakatōlau

  • 🌴

   fuʻu niu

  • 🌵

   kakatisi

  • 🌾

   haʻinga laise

  • 🌿

   ʻakau faitoʻo

  • ☘️

   sameloki

  • 🍀

   kihikihipālangi lau ʻe fā

  • 🍁

   lauʻi-mapele

  • 🍂

   lau kuo tō

  • 🍃

   lau ngaungaue matangi

  • 🪹

   ngeʻesi pununga

  • 🪺

   pununga moe foʻimanu

  emojis: 🍎 meʻakaí mo e inú

  • 🍄

   fakamalu-ʻa-tēvolo

  • 🍇

   kālepi

  • 🍈

   meleni-pālangi

  • 🍉

   meleni

  • 🍊

   moli

  • 🍋

   lemani

  • 🍌

   siaine

  • 🍍

   fainā

  • 🥭

   mango

  • 🍎

   ʻāpele kula

  • 🍏

   ʻāpele mata

  • 🍐

   pea

  • 🍑

   piisi

  • 🍒

   seli

  • 🍓

   sitolōpeli

  • 🫐

   pelilanupulū

  • 🥝

   kiui

  • 🍅

   temata

  • 🫒

   ʻolive kai

  • 🥥

   foʻi niu

  • 🥑

   ʻāvoka

  • 🍆

   paingani

  • 🥔

   pateta

  • 🥕

   kāloti

  • 🌽

   foʻi koane

  • 🌶️

   polo fifisi

  • 🫑

   polo

  • 🥒

   kiukamipa

  • 🥬

   lētisi

  • 🥦

   kāpisi

  • 🧄

   kaliki

  • 🧅

   ʻonioni

  • 🥜

   pīnati

  • 🫘

   piini

  • 🌰

   ifi

  • 🫚

   sinisā

  • 🫛

   ngeʻesi piini

  • 🍞

  • 🥐

   mā kalipa

  • 🥖

   mā lōloa

  • 🫓

   mā lafalafa

  • 🥨

   pani mamio

  • 🥯

   pani mama

  • 🥞

   pani

  • 🧇

   pani manifi

  • 🧀

   siisi

  • 🍖

   kanomate moe hui

  • 🍗

   vaʻeʻi-moa

  • 🥩

   kanomate fahi

  • 🥓

   pēkani

  • 🍔

   hamipaka

  • 🍟

   pateta fakapaku

  • 🍕

   pisa

  • 🌭

   sōsisi kulī vela

  • 🥪

   sanuisi

  • 🌮

   mā pelupelu

  • 🌯

   polito

  • 🫔

   mā pulupulu

  • 🥙

   mā falati

  • 🧆

   falafeli

  • 🥚

   fuaʻimoa

  • 🍳

   fakapaku

  • 🥘

   fakapaku meʻakai

  • 🍲

   kulo meʻakai

  • 🫕

   siisi māfana

  • 🥣

   poulu moe sepuni

  • 🥗

   salati

  • 🍿

   koane fakapaku

  • 🧈

   pata

  • 🧂

   masima

  • 🥫

   meʻakai kapa

  • 🍱

   puha meʻakai fakasiapani

  • 🍘

   pisikete laise

  • 🍙

   puluʻi laise

  • 🍚

   laise moho

  • 🍛

   laise kale

  • 🍜

   kulo mao

  • 🍝

   sipeketi

  • 🍠

   kumala tunu

  • 🍢

   ʻoteni

  • 🍣

   susi

  • 🍤

   ʻuosiʻisiʻi fakapaku

  • 🍥

   keke ika

  • 🥮

   keke māhina

  • 🍡

   faikakai fakasiapani

  • 🥟

   tōpai

  • 🥠

   pisikete talamonū

  • 🥡

   kato meʻakai

  • 🦀

   paka

  • 🦞

   ʻuo

  • 🦐

   ʻuosiʻisiʻi

  • 🦑

   ngūfeke

  • 🦪

   tofe

  • 🍦

   ʻaisikilimi molū

  • 🍧

   ʻaisitele

  • 🍨

   ʻaisikilimi

  • 🍩

   keke fakapaku

  • 🍪

   pisikete

  • 🎂

   keke ʻaho fāʻeleʻi

  • 🍰

   keke

  • 🧁

   ipukeke

  • 🥧

   pai

  • 🍫

   lole sokaleti

  • 🍬

   lole

  • 🍭

   lolepopi

  • 🍮

   kasitati

  • 🍯

   kulo hone

  • 🍼

   hinahuhu

  • 🥛

   ipu huʻakau

  • inu māfana

  • 🫖

   tīpota

  • 🍵

   ipu tī

  • 🍶

   uaine-laise

  • 🍾

   hina moe ʻumosi

  • 🍷

   ipu sioʻata uaine

  • 🍸

   ipu sioʻata paati

  • 🍹

   ʻotai

  • 🍺

   moki pia

  • 🍻

   moki fakapaaki

  • 🥂

   ipu sioʻata fakapaaki

  • 🥃

   ipu sioʻata

  • 🫗

   lilingi vai

  • 🥤

   ipu moe vaʻakauinu

  • 🧋

   tī maʻupu

  • 🧃

   puha inu

  • 🧉

   kofi fakaʻamelika-tonga

  • 🧊

   puloka ʻaisi

  • 🥢

   vaʻakau kai

  • 🍽️

   huhukai moe helekai moe peleti

  • 🍴

   huhukai moe helekai

  • 🥄

   sēpuni

  • 🔪

   hele paipa

  • 🫙

   siā

  • 🏺

   tukuʻanga uaine

  emojis: 🌍 fefonongaʻakí mo e ngaahi feituʻú

  • 🌍

   kolope ʻasi mai ʻEulope-ʻAfilika

  • 🌎

   kolope ʻasi mai ongo ʻAmelika

  • 🌏

   kolope ʻasi mai ʻĒsia-ʻAositelēlia

  • 🌐

   kolope moe ngaahi melitiane

  • 🗺️

   mape ʻo māmani

  • 🗾

   mape ʻoe Siapani

  • 🧭

   kāpasa

  • 🏔️

   moʻunga ʻufiʻufiʻaki he sinou

  • ⛰️

   moʻunga

  • 🌋

   moʻungaafi

  • 🗻

   moʻunga ko Fusi

  • 🏕️

   fakateniti

  • 🏖️

   matātahi moe fakamalu

  • 🏜️

   toafa

  • 🏝️

   motu liʻekina

  • 🏞️

   paʻake fakafonua

  • 🏟️

   fale sipoti

  • 🏛️

   fale fakakalisi/loma

  • 🏗️

   langa fale

  • 🧱

   piliki

  • 🪨

   maka

  • 🪵

   ʻakau

  • 🛖

   fale ʻuta

  • 🏘️

   ngaahi fale

  • 🏚️

   lusaʻanga

  • 🏠

   fale

  • 🏡

   fale moe ngoue

  • 🏢

   fale ʻōfisi

  • 🏣

   ʻōfisi lītohi fakasiapani

  • 🏤

   ʻōfisi lītohi

  • 🏥

   falemahaki

  • 🏦

   pangikē

  • 🏨

   fale tali-fononga

  • 🏩

   fale paʻumutu

  • 🏪

   falekoloa

  • 🏫

   faleako

  • 🏬

   falekoloa lahi

  • 🏭

   fale ngāueʻanga

  • 🏯

   pālasi fakasiapani

  • 🏰

   pālasi

  • 💒

   mali

  • 🗼

   taua Tokiō

  • 🗽

   maka fakamanatu tauʻatāina

  • falelotu

  • 🕌

   falelotu fakaʻisilami

  • 🛕

   falelotu fakahinitū

  • 🕍

   falelotu fakasiu

  • ⛩️

   falelotu fakasiapani

  • 🕋

   fale māʻoniʻoni fakaʻisilami

  • fauniteni

  • teniti

  • 🌁

   fuʻukakapu

  • 🌃

   pō fetuʻuʻia

  • 🏙️

   fale lalahi lotokolo

  • 🌄

   hopo ʻae laʻā he funga moʻunga

  • 🌅

   hopo ʻae laʻā

  • 🌆

   fale lalahi lotokolo mamalu efiafi

  • 🌇

   tō ʻae laʻā

  • 🌉

   hala kavakava poʻuli

  • ♨️

   vaipuna mao

  • 🎠

   hoosi vaʻinga

  • 🛝

   malaʻe vaʻinga

  • 🎡

   veʻeteka vaʻinga

  • 🎢

   lola vaʻinga

  • 💈

   pou kosiʻulu

  • 🎪

   teniti sākisi

  • 🚂

   mīsini lēlue

  • 🚃

   sāliote lēlue

  • 🚄

   lēlue oma

  • 🚅

   lēlue oma fakasiapani

  • 🚆

   lēlue

  • 🚇

   lēlue lalofonua

  • 🚈

   kiʻi lēlue

  • 🚉

   tauʻanga lēlue

  • 🚊

   talamu

  • 🚝

   lēlue poutaha

  • 🚞

   hala lēlue moʻunga

  • 🚋

   sāliote talamu

  • 🚌

   pasi

  • 🚍

   pasi lele mai

  • 🚎

   pasi ʻuhila

  • 🚐

   pasi iiki

  • 🚑

   meʻalele falemahaki

  • 🚒

   meʻalele tāmateafi

  • 🚓

   meʻalele polisi

  • 🚔

   meʻalele polisi lele mai

  • 🚕

   meʻalele utakakai

  • 🚖

   meʻalele utakakai lele mai

  • 🚗

   meʻalele

  • 🚘

   meʻalele lele mai

  • 🚙

   meʻalele sipoti

  • 🛻

   lolo tapolokepi

  • 🚚

   loli tiliva

  • 🚛

   loli uta lalahi

  • 🚜

   mīsini taulani

  • 🏎️

   meʻalele lova

  • 🏍️

   motopaiki

  • 🛵

   paiki sikuta

  • 🦽

   sāliote falemahaki

  • 🦼

   sāliote falemahaki mīsini

  • 🛺

   loli siʻisiʻi

  • 🚲

   pasikala

  • 🛴

   sikuta kauleka

  • 🛹

   papasikeiti

  • 🛼

   sū sikeiti

  • 🚏

   tauʻanga pasi

  • 🛣️

   hala lahi

  • 🛤️

   hala lēlue

  • 🛢️

   talamulolo

  • pausa

  • 🛞

   veʻelapa

  • 🚨

   maama meʻalele polisi

  • 🚥

   maama hala fakalava

  • 🚦

   maama hala tuʻutonu

  • 🛑

   fakaʻilonga tuʻu

  • 🚧

   fakaʻilonga ngāue langa

  • taula

  • 🛟

   poe

  • vakalā

  • 🛶

   pōpao

  • 🚤

   vaka oma

  • 🛳️

   vaka meili

  • ⛴️

   vaka uta pāsese

  • 🛥️

   vaka mīsini

  • 🚢

   vakalahi

  • ✈️

   vakapuna

  • 🛩️

   vakapuna iiki

  • 🛫

   vakapuna puna hake

  • 🛬

   vakapuna puna hifo

  • 🪂

   fakamalu fakatō

  • 💺

   sea vakapuna

  • 🚁

   helikopeta

  • 🚟

   lēlue tāupe lahi

  • 🚠

   lēlue tāupe moʻunga

  • 🚡

   lēlue tāupe iiki

  • 🛰️

   satelaite

  • 🚀

   loketi

  • 🛸

   peleti puna

  • 🛎️

   fafangu hotele

  • 🧳

   katoleta

  • sioʻata fuataimi ʻosi

  • sioʻata fuataimi teʻeki ʻosi

  • uasi

  • uasi fafangu

  • ⏱️

   uasi sipoti

  • ⏲️

   uasi talataimi

  • 🕰️

   uasi tuʻulotofale

  • 🕛

   hoko ʻae tahaua

  • 🕧

   haafe taha

  • 🕐

   hoko ʻae taha

  • 🕜

   haafe ua

  • 🕑

   hoko ʻae ua

  • 🕝

   haafe tolu

  • 🕒

   hoko ʻae tolu

  • 🕞

   haafe fā

  • 🕓

   hoko ʻae fā

  • 🕟

   haafe nima

  • 🕔

   hoko ʻae nima

  • 🕠

   haafe ono

  • 🕕

   hoko ʻae ono

  • 🕡

   haafe fitu

  • 🕖

   hoko ʻae fitu

  • 🕢

   haafe valu

  • 🕗

   hoko ʻae valu

  • 🕣

   haafe hiva

  • 🕘

   hoko ʻae hiva

  • 🕤

   haafe hongofulu

  • 🕙

   hoko ʻae hongofulu

  • 🕥

   haafe tahataha

  • 🕚

   hoko ʻae tahataha

  • 🕦

   haafe tahaua

  • 🌑

   mate ʻae māhina

  • 🌒

   māhina ʻilo ʻehe maama

  • 🌓

   māhina tuʻu efiafi

  • 🌔

   māhina matofi

  • 🌕

   māhina kātoa

  • 🌖

   māhina lekeleka

  • 🌗

   māhina tuʻu hengihengi

  • 🌘

   māhina silipō

  • 🌙

   māhina kalipa

  • 🌚

   mata mate ʻae māhina

  • 🌛

   mata māhina tuʻu efiafi

  • 🌜

   mata māhina tuʻu hengihengi

  • 🌡️

   fuamāfana

  • ☀️

   laʻā

  • 🌝

   mata māhina kātoa

  • 🌞

   mata e laʻā

  • 🪐

   palanite mama

  • fetuʻu

  • 🌟

   fetuʻu ngingila

  • 🌠

   fetuʻu ʻesiafi

  • 🌌

   kaniva

  • ☁️

   ʻao

  • laʻā ʻaoʻaofia

  • ⛈️

   ʻao moe ʻuha moe ʻuhila

  • 🌤️

   ʻaoʻaofia siʻi

  • 🌥️

   ʻaoʻaofia lahi

  • 🌦️

   ʻaoʻaofia ʻuha

  • 🌧️

   ʻuha ʻaoʻaofia

  • 🌨️

   sinou ʻaoʻaofia

  • 🌩️

   ʻuhila ʻaoʻaofia

  • 🌪️

   ʻahiohio

  • 🌫️

   kakapu

  • 🌬️

   mataʻi matangi

  • 🌀

   saikolone

  • 🌈

   ʻūmata

  • 🌂

   tukuhifo fakamalu

  • ☂️

   teke fakamalu

  • fakamalu ʻihe ʻuha

  • ⛱️

   fakamalu tuʻu

  • volita māʻolunga

  • ❄️

   foʻi sinou

  • ☃️

   tangata sinou ʻihe ʻea sinou

  • tangata sinou

  • ☄️

   fetuʻu fuka

  • 🔥

   afi

  • 💧

   tulutā vai

  • 🌊

   peau

  emojis: 🎃 ngaahi ʻekitivitií

  • 🎃

   matahina

  • 🎄

   ʻakau kilisimasi

  • 🎆

   fanaʻone

  • 🎇

   fanaʻone fetapatapaki

  • 🧨

   ʻone

  • fetapatapaki

  • 🎈

   foʻi pula

  • 🎉

   paatipuna

  • 🎊

   pulu konifeti

  • 🎋

   ʻakau kātoanga fakasiapani

  • 🎍

   ongo matapā-paini

  • 🎎

   tamapua fakasiapani

  • 🎏

   ika fakamanumanu

  • 🎐

   fafangu-matangi

  • 🎑

   vakai-māhina

  • 🧧

   sila kulokula

  • 🎀

   lipine

  • 🎁

   lipine puha

  • 🎗️

   lipine fakamanatu

  • 🎟️

   tikite fakahū

  • 🎫

   tikite

  • 🎖️

   mētali fakakautau

  • 🏆

   fakapale

  • 🏅

   mētali fakasipoti

  • 🥇

   mētali fika ʻuluaki

  • 🥈

   mētali fika ua

  • 🥉

   mētali fika tolu

  • soka

  • peisipolo

  • 🥎

   pulutenisi

  • 🏀

   pasiketipolo

  • 🏐

   volipolo

  • 🏈

   ʻakapulu fakaʻamelika

  • 🏉

   ʻakapulu

  • 🎾

   tenisi

  • 🥏

   tisi puna

  • 🎳

   tekapulu

  • 🏏

   kilikiti

  • 🏑

   hoki

  • 🏒

   hokiʻaisi

  • 🥍

   hokiʻinitiakula

  • 🏓

   pingipongo

  • 🏸

   patiminitoni

  • 🥊

   letafuhu

  • 🥋

   teuteu fangatua

  • 🥅

   kupenga kolo

  • fuka ʻihe luo

  • ⛸️

   sū sikeiti ʻaisi

  • 🎣

   ʻakau-taumātaʻu

  • 🤿

   sioʻata uku

  • 🎽

   falani sipoti

  • 🎿

   heke sinou

  • 🛷

   hekeʻanga

  • 🥌

   maka tolo

  • 🎯

   lotomālie ʻoe tāketi

  • 🪀

   ioio

  • 🪁

   lofa

  • 🔫

   pekenene vai

  • 🎱

   pulu fika 8

  • 🔮

   pulu kalisitala

  • 🪄

   vaʻakau fakamēsiki

  • 🎮

   vaʻinga vitiō

  • 🕹️

   ʻakau vaʻinga

  • 🎰

   mīsini tā paʻanga

  • 🎲

   taisi

  • 🧩

   laʻilekileki

  • 🧸

   pea tamapua

  • 🪅

   tamapua lole

  • 🪩

   pula-hulohula

  • 🪆

   tamapua fakaʻotu

  • ♠️

   sipeiti

  • ♥️

   haati

  • ♦️

   taimani

  • ♣️

   kalapa

  • ♟️

   pate veimau

  • 🃏

   sioka

  • 🀄

   talakoni kulokula

  • 🎴

   sioka matalaʻiʻakau

  • 🎭

   faiva aati

  • 🖼️

   ʻesiaʻi tā

  • 🎨

   tāvalivali

  • 🧵

   filo

  • 🪡

   huituitui

  • 🧶

   filo lalanga

  • 🪢

   fakapona

  emojis: 👓 ngaahi meʻa

  • 👓

   matasioʻata

  • 🕶️

   matasioʻatalaʻā

  • 🥽

   sioʻata malu

  • 🥼

   kote kemi

  • 🦺

   vesi

  • 👔

   hēkesi

  • 👕

   falani

  • 👖

   talausese

  • 🧣

   sikaafi

  • 🧤

   kofunima

  • 🧥

   kote

  • 🧦

   sitōkeni

  • 👗

   kofu

  • 👘

   kimono

  • 🥻

   sali

  • 🩱

   vala matātahi kongataha

  • 🩲

   talausese loto

  • 🩳

   talausese mutu

  • 👙

   vala matātahi kongaua

  • 👚

   vala fefine

  • 🪭

   ī-pelupelu

  • 👛

   kato paʻanga

  • 👜

   kato

  • 👝

   peesi teuteu

  • 🛍️

   kato faʻoʻanga fakatau

  • 🎒

   kato ako

  • 🩴

   saniteli

  • 👞

   sū fakatangata

  • 👟

   sū lele

  • 🥾

   sū puti ʻeva lalo

  • 🥿

   sū fakafefine

  • 👠

   sū ʻete

  • 👡

   saniteli fakafefine

  • 🩰

   sū faiva pālangi

  • 👢

   sū puti fakafefine

  • 🪮

   helu

  • 👑

   kalauni

  • 👒

   tatā fakafefine

  • 🎩

   tatā māʻolunga

  • 🎓

   tatā maʻu mataʻitohi

  • 🧢

   kepi peisipolo

  • 🪖

   helemeti

  • ⛑️

   tatā fefeka

  • 📿

   kulalotu

  • 💄

   lipisitiki

  • 💍

   mama

  • 💎

   maka koloa

  • 🔇

   leʻo matafa

  • 🔈

   leʻo siʻi

  • 🔉

   leʻo loto

  • 🔊

   leʻo lahi

  • 📢

   sipikā

  • 📣

   meʻa fakaleʻolahi

  • 📯

   meʻa fakakōkō

  • 🔔

   fafangu

  • 🔕

   fafangu matafa

  • 🎼

   pepa hiva

  • 🎵

   nota

  • 🎶

   ngaahi nota

  • 🎙️

   maikalofone fakamafolalea

  • 🎚️

   meʻatoʻo tohoʻi

  • 🎛️

   meʻatoʻo puleʻi

  • 🎤

   maikalofone

  • 🎧

   sipika ʻulu

  • 📻

   letiō

  • 🎷

   sakisefoni

  • 🪗

   puhaleotoho

  • 🎸

   kitā

  • 🎹

   ʻū kī

  • 🎺

   meʻaifi

  • 🎻

   vaiolini

  • 🪕

   penisiō

  • 🥁

   nafa talamu

  • 🪘

   nafa

  • 🪇

   malaka

  • 🪈

   fuluta

  • 📱

   foni toʻotoʻo

  • 📲

   foni toʻotoʻo moe ngahau

  • ☎️

   telefoni

  • 📞

   meʻa fakaongo telefoni

  • 📟

   foni kikī

  • 📠

   foni tohi

  • 🔋

   maka fakaʻuhila

  • 🪫

   maka vaivai

  • 🔌

   ʻumosi ʻuhila

  • 💻

   komipiuta fungasino

  • 🖥️

   komipiuta

  • 🖨️

   mīsini paaki

  • ⌨️

   ngaahi foʻi kī

  • 🖱️

   kumā fakakomipiuta

  • 🖲️

   polo toho

  • 💽

   tisi fefeka

  • 💾

   tisi molū

  • 💿

   tisi mamata

  • 📀

   tisi faiva

  • 🧮

   solopani

  • 🎥

   faitā heleʻuhila

  • 🎞️

   ʻata heleʻuhila

  • 📽️

   mīsini heleʻuhila

  • 🎬

   papapasi

  • 📺

   televīsone

  • 📷

   faitā

  • 📸

   faitā moe kasa

  • 📹

   faitā vitiō

  • 📼

   kasete vitiō

  • 🔍

   sioʻata ʻesiafi falala ki hema

  • 🔎

   sioʻata ʻesiafi falala ki mataʻu

  • 🕯️

   teʻelango

  • 💡

   foʻi ʻuhila

  • 🔦

   kasa

  • 🏮

   maama matangi kulokula

  • 🪔

   maama tia

  • 📔

   pepa tohi teuʻi

  • 📕

   tohi mapuni

  • 📖

   tohi fakaava

  • 📗

   tohi lanumata

  • 📘

   tohi lanupulū

  • 📙

   tohi lanumoli

  • 📚

   ʻū tohi

  • 📓

   pepa tohi

  • 📒

   lētisa

  • 📃

   pepa fafatu

  • 📜

   takainga tohi

  • 📄

   pepa hanga hake

  • 📰

   nusipepa

  • 🗞️

   nusipepa takainga

  • 📑

   vahevahe tohi

  • 🔖

   fakaʻilonga tohi

  • 🏷️

   fakaʻilonga

  • 💰

   tangai paʻanga

  • 🪙

   paʻanga maka

  • 💴

   laʻi paʻanga fakasiapani

  • 💵

   laʻi paʻanga fakaʻamelika

  • 💶

   laʻi paʻanga fakaʻeulope

  • 💷

   laʻi paʻanga fakapilitania

  • 💸

   paʻanga moe kapakau

  • 💳

   kaati pangikē

  • 🧾

   lisiti

  • 💹

   siate tupulaki, paʻanga fakasiapani

  • ✉️

   sila

  • 📧

   tohila

  • 📨

   sila hūmai

  • 📩

   sila moe ngahau

  • 📤

   laulau hū atu

  • 📥

   laulau hū mai

  • 📦

   kofukofu

  • 📫

   puha meili mapuni moe fuka ki ʻolunga

  • 📪

   puha meili mapuni moe fuka ki lalo

  • 📬

   puha meili ava moe fuka ki ʻolunga

  • 📭

   puha meili ava moe fuka ki lalo

  • 📮

   puha lītohi

  • 🗳️

   puha fili moe pepa fili

  • ✏️

   peni

  • ✒️

   mataʻipeni

  • 🖋️

   peniʻutu

  • 🖊️

   polopeni

  • 🖌️

   polosi vali

  • 🖍️

   sioka tāvalivali

  • 📝

   pepa fakamanatu

  • 💼

   kato leta toʻotoʻo

  • 📁

   takafi faile

  • 📂

   takafi faile ava

  • 🗂️

   vahevahe takafi faile

  • 📅

   tohimāhina

  • 📆

   tohimāhina fakaʻaho

  • 🗒️

   pepa fakamaʻu vilovilo

  • 🗓️

   tohimāhina fakamaʻu vilovilo

  • 📇

   tohi fakahinohino fakamaʻu vilovilo

  • 📈

   siate tupulaki

  • 📉

   siate maholo

  • 📊

   siate pā

  • 📋

   papa fakamaʻu pepa

  • 📌

   pine

  • 📍

   pine fuopotopoto

  • 📎

   fakamaʻu pepa

  • 🖇️

   fakamaʻu pepa sēini

  • 📏

   lula hangatonu

  • 📐

   lula tapatolu

  • ✂️

   helekosi

  • 🗃️

   puha takafi faile

  • 🗄️

   toloa takafi faile

  • 🗑️

   kapa veve

  • 🔒

   loka

  • 🔓

   taʻeloka

  • 🔏

   loka moe peni

  • 🔐

   loka moe kī

  • 🔑

  • 🗝️

   kī motuʻa

  • 🔨

   hamala

  • 🪓

   toki

  • ⛏️

   toki tākelekele

  • ⚒️

   hamala moe toki tākelekele

  • 🛠️

   hamala moe sipana

  • 🗡️

   heletā

  • ⚔️

   heletā fehauaki

  • 💣

   pulukōkō

  • 🪃

   pūmalengi

  • 🏹

   kaufana moe ngahau

  • 🛡️

  • 🪚

   kili

  • 🔧

   sipana

  • 🪛

   vetesikalu

  • 🔩

   nati moe polota

  • ⚙️

   veʻeteka

  • 🗜️

   fakauʻu

  • ⚖️

   meʻa fuamamafa

  • 🦯

   tokotoko fakaʻeke

  • 🔗

   kupuʻi sēini

  • ⛓️

   sēini

  • 🪝

   mātaʻu

  • 🧰

   puha meʻangāue

  • 🧲

   makinito

  • 🪜

   tuʻunga

  • ⚗️

   hina hakaʻanga

  • 🧪

   tiupi kemi

  • 🧫

   tisi kemi

  • 🧬

   TNA

  • 🔬

   meʻa fakaʻataefu

  • 🔭

   meʻa fakaʻatafetuʻu

  • 📡

   tisi satelaite

  • 💉

   meʻafana faitoʻo

  • 🩸

   tulutā toto

  • 💊

   foʻiʻakau

  • 🩹

   haʻihaʻi fakapipiki

  • 🩼

   kalatisi

  • 🩺

   meʻa fakaongo

  • 🩻

   huelo fakaʻēkesi

  • 🚪

   matapā

  • 🛗

   lifi

  • 🪞

   sioʻata

  • 🪟

   matapā-sioʻata

  • 🛏️

   mohenga

  • 🛋️

   sea mālōlōʻanga moe maama

  • 🪑

   sea

  • 🚽

   po toileti

  • 🪠

   meʻapamu toileti

  • 🚿

   meʻa fakapihi kaukau

  • 🛁

   topu kaukau

  • 🪤

   tauhele kumā

  • 🪒

   telekava

  • 🧴

   hina kilimi milimili

  • 🧷

   pine nāpikeni

  • 🧹

   taufale

  • 🧺

   kato lālanga

  • 🧻

   takainga pepa

  • 🪣

   kane

  • 🧼

   koa

  • 🫧

   maʻupu

  • 🪥

   fulufulunifo

  • 🧽

   oma

  • 🧯

   meʻa tāmateʻi afi

  • 🛒

   saliote tanakiʻanga fakatau

  • 🚬

   sikaleti

  • ⚰️

   puha tanu

  • 🪦

   maka fakamanatu

  • ⚱️

   hina fakamomofi

  • 🧿

   mana nasā

  • 🪬

   mataʻinima

  • 🗿

   moai

  • 🪧

   fakaʻilonga sikinali

  • 🪪

   kaati id

  emojis: 🏧 ngaahi fakaʻilongá mo e ngaahi fakaʻilongá

  • 🏧

   mīsini toho paʻanga

  • 🚮

   ʻilonga kapa veve

  • 🚰

   vai inu

  • sea poliō

  • 🚹

   fale mālōlō tangata

  • 🚺

   fale mālōlō fefine

  • 🚻

   fale mālōlō

  • 🚼

   ʻilonga valevale

  • 🚾

   toileti

  • 🛂

   ʻofisa tohifolau

  • 🛃

   tute

  • 🛄

   maʻuʻanga katoleta

  • 🛅

   toloa katoleta

  • ⚠️

   fakatokanga

  • 🚸

   fānau kolosiʻanga

  • tapu hū

  • 🚫

   tapu

  • 🚳

   tapu pasikala

  • 🚭

   tapu ifi tapaka

  • 🚯

   tapu fakaveve

  • 🚱

   vai taʻe inu

  • 🚷

   tapu lue

  • 📵

   tapu telefoni

  • 🔞

   tapu taʻu 18 hifo

  • ☢️

   mofi ʻātomi

  • ☣️

   fakatuʻutāmaki moʻui

  • ⬆️

   ngahau ki ʻolunga

  • ↗️

   ngahau ki ʻolunga toʻomataʻu

  • ➡️

   ngahau ki toʻomataʻu

  • ↘️

   ngahau ki lalo toʻomataʻu

  • ⬇️

   ngahau ki lalo

  • ↙️

   ngahau ki lalo toʻohema

  • ⬅️

   ngahau ki toʻohema

  • ↖️

   ngahau ki ʻolunga toʻohema

  • ↕️

   ngahau ki ʻolunga mo lalo

  • ↔️

   ngahau ki toʻohema mo toʻomataʻu

  • ↩️

   ngahau afe ki toʻohema

  • ↪️

   ngahau afe ki toʻomataʻu

  • ⤴️

   ngahau afe ki ʻolunga

  • ⤵️

   ngahau afe ki lalo

  • 🔃

   ngahau vilovilo toʻomataʻu

  • 🔄

   ngahau vilovilo toʻohema

  • 🔙

   ngahau FOKI

  • 🔚

   ngahau NGATA

  • 🔛

   ngahau FUNGA

  • 🔜

   ngahau OFI

  • 🔝

   ngahau TUMUTUMU

  • 🛐

   feituʻu faiʻanga lotu

  • ⚛️

   ʻātomi

  • 🕉️

   omikala

  • ✡️

   fetuʻu ʻo Tēvita

  • ☸️

   veʻeteka ʻo Tāma

  • ☯️

   ingi-iangi

  • ✝️

   kolosi fakalatina

  • ☦️

   kolosi fakakalisi

  • ☪️

   fetuʻu moe kalipa

  • ☮️

   ʻilonga fakamelino

  • 🕎

   menola

  • 🔯

   fetuʻu tapaono moe ʻila

  • 🪯

   ʻilonga fakasiki

  • Sipi tangata (pupunga)

  • Pulu tau (pupunga)

  • Māhanga taʻane (pupunga)

  • ʻUo (pupunga)

  • Laione (pupunga)

  • Taupoʻou (pupunga)

  • Fuatautau (pupunga)

  • Sikipio (pupunga)

  • Tangata fana (pupunga)

  • Kositahi (pupunga)

  • Fineʻutuvai (pupunga)

  • Ongo ika (pupunga)

  • Tangata toʻo ngata (pupunga)

  • 🔀

   meʻalolomi tuifio

  • 🔁

   meʻalolomi toutou

  • 🔂

   meʻalolomi toe tuʻotaha

  • ▶️

   meʻalolomi tā

  • meʻalolomi fakalaka vave

  • ⏭️

   meʻalolomi fasi hoko

  • ⏯️

   meʻalolomi tā pe tatali

  • ◀️

   meʻalolomi foki

  • meʻalolomi foki vave

  • ⏮️

   meʻalolomi fasi kimuʻa

  • 🔼

   meʻalolomi hake

  • meʻalolomi hake vave

  • 🔽

   meʻalolomi hifo

  • meʻalolomi hifo vave

  • ⏸️

   meʻalolomi tatali

  • ⏹️

   meʻalolomi taʻofi

  • ⏺️

   meʻalolomi hiki

  • ⏏️

   meʻalolomi toʻo

  • 🎦

   fale heleʻuhila

  • 🔅

   meʻalolomi fakapōpōʻuli

  • 🔆

   meʻalolomi fakamaama

  • 📶

   pā lave

  • 🛜

   mākoni

  • 📳

   foni tetetete

  • 📴

   foni toʻotoʻo tāmateʻi

  • ♀️

   ʻilonga fakafefine

  • ♂️

   ʻilonga fakatangata

  • ⚧️

   ʻilonga fakaleiti moe tomupoi

  • ✖️

   liunga mamafa

  • tānaki mamafa

  • kole mamafa

  • vahevahe mamafa

  • 🟰

   tatau mamafa

  • ♾️

   taʻengata mamafa

  • ‼️

   kalanga lōua

  • ⁉️

   kalanga-fehuʻi

  • fehuʻi kulokula

  • fehuʻi hinehina

  • kalanga hinehina

  • kalanga kulokula

  • 〰️

   kohi fafasi

  • 💱

   paʻanga fakafetongi

  • 💲

   paʻanga mamafa

  • ⚕️

   ʻilonga tōketā

  • ♻️

   ʻilonga ngāueʻaki foʻou

  • ⚜️

   ʻilonga lile

  • 🔱

   tao matatolu

  • 📛

   kaati hingoa

  • 🔰

   tokotaha langalangafoʻou fakasiapani

  • fuopotopoto mamafa

  • meʻalolomi sivi

  • ☑️

   puha fili moe sivi

  • ✔️

   sivi mamafa

  • kolosi

  • meʻalolomi kolosi

  • laine fakasākisi

  • laine fakasākisi lōua

  • 〽️

   liliu faʻahi

  • ✳️

   fetuʻu huelovalu

  • ✴️

   fetuʻu tapavalu

  • ❇️

   fetapaki

  • ©️

   mafai-pulusi

  • ®️

   lēsisita

  • ™️

   fefakatauʻaki

  • #️⃣

   tatā foʻi kī: #

  • *️⃣

   tatā foʻi kī: *

  • 0️⃣

   tatā foʻi kī: 0

  • 1️⃣

   tatā foʻi kī: 1

  • 2️⃣

   tatā foʻi kī: 2

  • 3️⃣

   tatā foʻi kī: 3

  • 4️⃣

   tatā foʻi kī: 4

  • 5️⃣

   tatā foʻi kī: 5

  • 6️⃣

   tatā foʻi kī: 6

  • 7️⃣

   tatā foʻi kī: 7

  • 8️⃣

   tatā foʻi kī: 8

  • 9️⃣

   tatā foʻi kī: 9

  • 🔟

   tatā foʻi kī: 10

  • 🔠

   hū mataʻitohi lahi pē

  • 🔡

   hū mataʻitohi siʻi pē

  • 🔢

   hū mataʻifika pē

  • 🔣

   hū fakaʻilonga pē

  • 🔤

   hū mataʻitohi fakalatina

  • 🅰️

   meʻalolomi faʻahinga toto A

  • 🆎

   meʻalolomi faʻahinga toto AB

  • 🅱️

   meʻalolomi faʻahinga toto B

  • 🆑

   meʻalolomi CL

  • 🆒

   meʻalolomi COOL

  • 🆓

   meʻalolomi FREE

  • ℹ️

   fakaʻilonga fakamatala

  • 🆔

   meʻalolomi ID

  • Ⓜ️

   fakaʻilonga M fuopotopoto

  • 🆕

   meʻalolomi NEW

  • 🆖

   meʻalolomi NG

  • 🅾️

   meʻalolomi faʻahinga toto O

  • 🆗

   meʻalolomi OK

  • 🅿️

   meʻalolomi P

  • 🆘

   meʻalolomi SOS

  • 🆙

   meʻalolomi UP!

  • 🆚

   meʻalolomi VS

  • 🈁

   meʻalolomi «ʻi heni» (fakasiapani)

  • 🈂️

   meʻalolomi «totongi faifatongia» (fakasiapani)

  • 🈷️

   meʻalolomi «moʻua fakamāhina» (fakasiapani)

  • 🈶

   meʻalolomi «totongi» (fakasiapani)

  • 🈯

   meʻalolomi «taʻofi» (fakasiapani)

  • 🉐

   meʻalolomi «maʻamaʻa» (fakasiapani)

  • 🈹

   meʻalolomi «fakamaʻamaʻa» (fakasiapani)

  • 🈚

   meʻalolomi «taʻetotongi» (fakasiapani)

  • 🈲

   meʻalolomi «tapu» (fakasiapani)

  • 🉑

   meʻalolomi «ala tali» (fakasiapani)

  • 🈸

   meʻalolomi «ʻai heni» (fakasiapani)

  • 🈴

   meʻalolomi «fika lava» (fakasiapani)

  • 🈳

   meʻalolomi «loki ʻatā» (fakasiapani)

  • ㊗️

   meʻalolomi «fakamālō» (fakasiapani)

  • ㊙️

   meʻalolomi «lilolilo» (fakasiapani)

  • 🈺

   meʻalolomi «ava he ngāue» (fakasiapani)

  • 🈵

   meʻalolomi «hala loki ʻatā» (fakasiapani)

  • 🔴

   fuopotopoto kulokula

  • 🟠

   fuopotopoto lanumoli

  • 🟡

   fuopotopoto engeenga

  • 🟢

   fuopotopoto lanumata

  • 🔵

   fuopotopoto lanupulū

  • 🟣

   fuopotopoto lanuvaioleti

  • 🟤

   fuopotopoto melomelo

  • fuopotopoto ʻuluʻuli

  • fuopotopoto hinehina

  • 🟥

   tapafā kulokula

  • 🟧

   tapafā lanumoli

  • 🟨

   tapafā engeenga

  • 🟩

   tapafā lanumata

  • 🟦

   tapafā lanupulū

  • 🟪

   tapafā lanuvaioleti

  • 🟫

   tapafā melomelo

  • tapafā lahi mo ʻuliʻuli

  • tapafā lahi mo hinehina

  • ◼️

   tapafā tauloto mo ʻuliʻuli

  • ◻️

   tapafā tauloto mo hinehina

  • tapafā siʻi mo ʻuliʻuli

  • tapafā siʻi mo hinehina

  • ▪️

   tapafā siʻisiʻi mo ʻuliʻuli

  • ▫️

   tapafā siʻisiʻi mo hinehina

  • 🔶

   taiamoni lahi mo lanumoli

  • 🔷

   taiamoni lahi mo lanupulū

  • 🔸

   taiamoni siʻi mo lanumoli

  • 🔹

   taiamoni siʻi mo lanupulū

  • 🔺

   tapatolu ki ʻolunga kulokula

  • 🔻

   tapatolu kulokula ki lalo

  • 💠

   taiamoni moe ʻila

  • 🔘

   meʻalolomi lētio

  • 🔳

   meʻalolomi tapafā hinehina

  • 🔲

   meʻalolomi tapafā ʻuliʻuli

  emojis: 🏁 fuká

  • 🏁

   fuka lova

  • 🚩

   fuka tapatolu

  • 🎌

   fuka fehauaki

  • 🏴

   fuka ʻuliʻuli

  • 🏳️

   fuka hinehina

  • 🏳️‍🌈

   fuka ʻūmata

  • 🏳️‍⚧️

   fuka pulū-pingikē-hinehina

  • 🏴‍☠️

   fuka kaihaʻatahi

  • 🇦🇨

   fuka: Motu ʻAsenisini

  • 🇦🇩

   fuka: ʻAnitola

  • 🇦🇪

   fuka: ʻAlepea Fakatahataha

  • 🇦🇫

   fuka: ʻAfikānisitani

  • 🇦🇬

   fuka: Anitikua mo Palaputa

  • 🇦🇮

   fuka: Anikuila

  • 🇦🇱

   fuka: ʻAlipania

  • 🇦🇲

   fuka: ʻĀmenia

  • 🇦🇴

   fuka: ʻAngikola

  • 🇦🇶

   fuka: ʻAnitātika

  • 🇦🇷

   fuka: ʻAsenitina

  • 🇦🇸

   fuka: Haʻamoa ʻAmelika

  • 🇦🇹

   fuka: ʻAositulia

  • 🇦🇺

   fuka: ʻAositelēlia

  • 🇦🇼

   fuka: ʻAlupa

  • 🇦🇽

   fuka: ʻOtumotu ʻAlani

  • 🇦🇿

   fuka: ʻAsapaisani

  • 🇧🇦

   fuka: Posinia mo Hesikōvina

  • 🇧🇧

   fuka: Pāpeitosi

  • 🇧🇩

   fuka: Pengilātesi

  • 🇧🇪

   fuka: Pelesiume

  • 🇧🇫

   fuka: Pekano Faso

  • 🇧🇬

   fuka: Pulukalia

  • 🇧🇭

   fuka: Paleini

  • 🇧🇮

   fuka: Puluniti

  • 🇧🇯

   fuka: Penini

  • 🇧🇱

   fuka: Sā Patēlemi

  • 🇧🇲

   fuka: Pēmuta

  • 🇧🇳

   fuka: Pulunei

  • 🇧🇴

   fuka: Polīvia

  • 🇧🇶

   fuka: Kalipiane fakahōlani

  • 🇧🇷

   fuka: Palāsili

  • 🇧🇸

   fuka: Pahama

  • 🇧🇹

   fuka: Pūtani

  • 🇧🇻

   fuka: Motu Puveti

  • 🇧🇼

   fuka: Potisiuana

  • 🇧🇾

   fuka: Pelalusi

  • 🇧🇿

   fuka: Pelise

  • 🇨🇦

   fuka: Kānata

  • 🇨🇨

   fuka: ʻOtumotu Koko

  • 🇨🇩

   fuka: Kongo - Kinisasa

  • 🇨🇫

   fuka: Lepupelika ʻAfilika Lotoloto

  • 🇨🇬

   fuka: Kongo - Palasavila

  • 🇨🇭

   fuka: Suisilani

  • 🇨🇮

   fuka: Matafonua ʻAivolī

  • 🇨🇰

   fuka: ʻOtumotu Kuki

  • 🇨🇱

   fuka: Sili

  • 🇨🇲

   fuka: Kameluni

  • 🇨🇳

   fuka: Siaina

  • 🇨🇴

   fuka: Kolomipia

  • 🇨🇵

   fuka: Motu Kilipatoni

  • 🇨🇷

   fuka: Kosita Lika

  • 🇨🇺

   fuka: Kiupa

  • 🇨🇻

   fuka: Muiʻi Vēte

  • 🇨🇼

   fuka: Kulasao

  • 🇨🇽

   fuka: Motu Kilisimasi

  • 🇨🇾

   fuka: Saipalesi

  • 🇨🇿

   fuka: Sēkia

  • 🇩🇪

   fuka: Siamane

  • 🇩🇬

   fuka: Tieko Kāsia

  • 🇩🇯

   fuka: Siputi

  • 🇩🇰

   fuka: Tenimaʻake

  • 🇩🇲

   fuka: Tominika

  • 🇩🇴

   fuka: Lepupelika Tominika

  • 🇩🇿

   fuka: ʻAlisilia

  • 🇪🇦

   fuka: Siuta mo Melila

  • 🇪🇨

   fuka: ʻEkuetoa

  • 🇪🇪

   fuka: ʻEsitōnia

  • 🇪🇬

   fuka: ʻIsipite

  • 🇪🇭

   fuka: Sahala fakahihifo

  • 🇪🇷

   fuka: ʻElitulia

  • 🇪🇸

   fuka: Sipeini

  • 🇪🇹

   fuka: ʻĪtiōpia

  • 🇪🇺

   fuka: ʻEulope fakatahataha

  • 🇫🇮

   fuka: Finilani

  • 🇫🇯

   fuka: Fisi

  • 🇫🇰

   fuka: ʻOtumotu Fokulani

  • 🇫🇲

   fuka: Mikolonīsia

  • 🇫🇴

   fuka: ʻOtumotu Faloe

  • 🇫🇷

   fuka: Falanisē

  • 🇬🇦

   fuka: Kaponi

  • 🇬🇧

   fuka: Pilitānia

  • 🇬🇩

   fuka: Kelenatā

  • 🇬🇪

   fuka: Seōsia

  • 🇬🇫

   fuka: Kuiana fakafalanisē

  • 🇬🇬

   fuka: Kuenisī

  • 🇬🇭

   fuka: Kana

  • 🇬🇮

   fuka: Sipalālitā

  • 🇬🇱

   fuka: Kulinilani

  • 🇬🇲

   fuka: Kamipia

  • 🇬🇳

   fuka: Kini

  • 🇬🇵

   fuka: Kuatalupe

  • 🇬🇶

   fuka: ʻEkueta Kini

  • 🇬🇷

   fuka: Kalisi

  • 🇬🇸

   fuka: ʻOtumotu Seōsia-tonga mo Saniuisi-tonga

  • 🇬🇹

   fuka: Kuatamala

  • 🇬🇺

   fuka: Kuamu

  • 🇬🇼

   fuka: Kini-Pisau

  • 🇬🇾

   fuka: Kuiana

  • 🇭🇰

   fuka: Hongi Kongi SAR Siaina

  • 🇭🇲

   fuka: ʻOtumotu Heati mo Makitonali

  • 🇭🇳

   fuka: Honitulasi

  • 🇭🇷

   fuka: Kuloisia

  • 🇭🇹

   fuka: Haiti

  • 🇭🇺

   fuka: Hungakalia

  • 🇮🇨

   fuka: ʻOtumotu Kaneli

  • 🇮🇩

   fuka: ʻInitonēsia

  • 🇮🇪

   fuka: ʻAealani

  • 🇮🇱

   fuka: ʻIsileli

  • 🇮🇲

   fuka: Motu Mani

  • 🇮🇳

   fuka: ʻInitia

  • 🇮🇴

   fuka: Potu fonua moana ʻInitia fakapilitānia

  • 🇮🇶

   fuka: ʻIlaaki

  • 🇮🇷

   fuka: ʻIlaani

  • 🇮🇸

   fuka: ʻAisilani

  • 🇮🇹

   fuka: ʻĪtali

  • 🇯🇪

   fuka: Selusī

  • 🇯🇲

   fuka: Samaika

  • 🇯🇴

   fuka: Soatane

  • 🇯🇵

   fuka: Siapani

  • 🇰🇪

   fuka: Keniā

  • 🇰🇬

   fuka: Kīkisitani

  • 🇰🇭

   fuka: Kamipōtia

  • 🇰🇮

   fuka: Kilipasi

  • 🇰🇲

   fuka: Komolosi

  • 🇰🇳

   fuka: Sā Kitisi mo Nevisi

  • 🇰🇵

   fuka: Kōlea tokelau

  • 🇰🇷

   fuka: Kōlea tonga

  • 🇰🇼

   fuka: Kueiti

  • 🇰🇾

   fuka: ʻOtumotu Keimeni

  • 🇰🇿

   fuka: Kasakitani

  • 🇱🇦

   fuka: Lau

  • 🇱🇧

   fuka: Lepanoni

  • 🇱🇨

   fuka: Sā Lūsia

  • 🇱🇮

   fuka: Likitenisiteini

  • 🇱🇰

   fuka: Sīlangikā

  • 🇱🇷

   fuka: Laipelia

  • 🇱🇸

   fuka: Lesoto

  • 🇱🇹

   fuka: Lituania

  • 🇱🇺

   fuka: Lakisimipeki

  • 🇱🇻

   fuka: Lativia

  • 🇱🇾

   fuka: Līpia

  • 🇲🇦

   fuka: Moloko

  • 🇲🇨

   fuka: Monako

  • 🇲🇩

   fuka: Molotova

  • 🇲🇪

   fuka: Monitenikalo

  • 🇲🇫

   fuka: Sā Mātini (fakafalanisē)

  • 🇲🇬

   fuka: Matakasika

  • 🇲🇭

   fuka: ʻOtumotu Māsolo

  • 🇲🇰

   fuka: Masetōnia fakatokelau

  • 🇲🇱

   fuka: Māli

  • 🇲🇲

   fuka: Mianimā (Pema)

  • 🇲🇳

   fuka: Mongokōlia

  • 🇲🇴

   fuka: Makau SAR Siaina

  • 🇲🇵

   fuka: ʻOtumotu Maliana tokelau

  • 🇲🇶

   fuka: Mātiniki

  • 🇲🇷

   fuka: Maulitenia

  • 🇲🇸

   fuka: Moʻungaselati

  • 🇲🇹

   fuka: Malita

  • 🇲🇺

   fuka: Maulitiusi

  • 🇲🇻

   fuka: Malativisi

  • 🇲🇼

   fuka: Malaui

  • 🇲🇽

   fuka: Mekisikou

  • 🇲🇾

   fuka: Malēsia

  • 🇲🇿

   fuka: Mosēmipiki

  • 🇳🇦

   fuka: Namipia

  • 🇳🇨

   fuka: Niu Kaletōnia

  • 🇳🇪

   fuka: Nisia

  • 🇳🇫

   fuka: Motu Nōfoliki

  • 🇳🇬

   fuka: Naisilia

  • 🇳🇮

   fuka: Nikalakua

  • 🇳🇱

   fuka: Hōlani

  • 🇳🇴

   fuka: Noauē

  • 🇳🇵

   fuka: Nepali

  • 🇳🇷

   fuka: Naulu

  • 🇳🇺

   fuka: Niuē

  • 🇳🇿

   fuka: Nuʻusila

  • 🇴🇲

   fuka: ʻOmani

  • 🇵🇦

   fuka: Panamā

  • 🇵🇪

   fuka: Pelū

  • 🇵🇫

   fuka: Polinisia fakafalanisē

  • 🇵🇬

   fuka: Papuaniukini

  • 🇵🇭

   fuka: Filipaini

  • 🇵🇰

   fuka: Pākisitani

  • 🇵🇱

   fuka: Polani

  • 🇵🇲

   fuka: Sā Piea mo Mikeloni

  • 🇵🇳

   fuka: ʻOtumotu Pitikeni

  • 🇵🇷

   fuka: Puēto Liko

  • 🇵🇸

   fuka: Potu Palesitaine

  • 🇵🇹

   fuka: Potukali

  • 🇵🇼

   fuka: Palau

  • 🇵🇾

   fuka: Palakuai

  • 🇶🇦

   fuka: Katā

  • 🇷🇪

   fuka: Lēunioni

  • 🇷🇴

   fuka: Lomēnia

  • 🇷🇸

   fuka: Sēpia

  • 🇷🇺

   fuka: Lūsia

  • 🇷🇼

   fuka: Luanitā

  • 🇸🇦

   fuka: Saute ʻAlepea

  • 🇸🇧

   fuka: ʻOtumotu Solomone

  • 🇸🇨

   fuka: ʻOtumotu Seiseli

  • 🇸🇩

   fuka: Sūteni

  • 🇸🇪

   fuka: Suēteni

  • 🇸🇬

   fuka: Singapoa

  • 🇸🇭

   fuka: Sā Helena

  • 🇸🇮

   fuka: Silōvenia

  • 🇸🇯

   fuka: Sivolopāti mo Sani Maieni

  • 🇸🇰

   fuka: Silōvakia

  • 🇸🇱

   fuka: Siela Leone

  • 🇸🇲

   fuka: Sā Malino

  • 🇸🇳

   fuka: Senekalo

  • 🇸🇴

   fuka: Sōmalia

  • 🇸🇷

   fuka: Suliname

  • 🇸🇸

   fuka: Sūtani fakatonga

  • 🇸🇹

   fuka: Sao Tomē mo Pilinisipe

  • 🇸🇻

   fuka: ʻEle Salavatoa

  • 🇸🇽

   fuka: Sā Mātini (fakahōlani)

  • 🇸🇾

   fuka: Sīlia

  • 🇸🇿

   fuka: ʻEsuatini

  • 🇹🇦

   fuka: Tulisitani ta Kunuha

  • 🇹🇨

   fuka: ʻOtumotu Tuki mo Kaikosi

  • 🇹🇩

   fuka: Sāti

  • 🇹🇫

   fuka: Potu fonua tonga fakafalanisē

  • 🇹🇬

   fuka: Toko

  • 🇹🇭

   fuka: Tailani

  • 🇹🇯

   fuka: Tasikitani

  • 🇹🇰

   fuka: Tokelau

  • 🇹🇱

   fuka: Timoa fakahahake

  • 🇹🇲

   fuka: Tūkimenisitani

  • 🇹🇳

   fuka: Tunīsia

  • 🇹🇴

   fuka: Tonga

  • 🇹🇷

   fuka: Toake

  • 🇹🇹

   fuka: Tilinitati mo Topako

  • 🇹🇻

   fuka: Tūvalu

  • 🇹🇼

   fuka: Taiuani

  • 🇹🇿

   fuka: Tenisānia

  • 🇺🇦

   fuka: ʻŪkalaʻine

  • 🇺🇬

   fuka: ʻIukanitā

  • 🇺🇲

   fuka: ʻOtumotu siʻi ʻo ʻAmelika

  • 🇺🇳

   fuka: ʻŪ fonua fakatahataha

  • 🇺🇸

   fuka: Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika

  • 🇺🇾

   fuka: ʻUlukuai

  • 🇺🇿

   fuka: ʻUsipekitani

  • 🇻🇦

   fuka: Kolo Vatikani

  • 🇻🇨

   fuka: Sā Viniseni mo Kulenatini

  • 🇻🇪

   fuka: Venesuela

  • 🇻🇬

   fuka: ʻOtumotu Vilikini fakapilitānia

  • 🇻🇮

   fuka: ʻOtumotu Vilikini fakaʻamelika

  • 🇻🇳

   fuka: Vietinami

  • 🇻🇺

   fuka: Vanuatu

  • 🇼🇫

   fuka: ʻUvea mo Futuna

  • 🇼🇸

   fuka: Haʻamoa

  • 🇽🇰

   fuka: Kōsovo

  • 🇾🇪

   fuka: Iemeni

  • 🇾🇹

   fuka: Maiote

  • 🇿🇦

   fuka: ʻAfilika tonga

  • 🇿🇲

   fuka: Semipia

  • 🇿🇼

   fuka: Simipapuei

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

   *flag: England

  • 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

   *flag: Scotland

  • 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

   *flag: Wales

  leʻo ʻo e kili: 🏻 ongo ʻo e kili ʻo e mama, 🏼 ongo ʻo e kili ʻo e mama, 🏽 leʻo ʻo e kili Lotoloto, 🏾 ongo ʻo e kili lanu fakapoʻupoʻuli, 🏿 leʻo kili lanu fakapoʻupoʻuli, 👩🏻‍🤝‍👨🏾 to'onga kulā paloka

  emojis: 🏻 ongo ʻo e kili ʻo e mama

  • 👋🏻

   nima taʻataʻalo: kili hinehina

  • 🤚🏻

   tuʻanima hiki ki ʻolunga: kili hinehina

  • 🖐🏻

   nima fālalahi: kili hinehina

  • ✋🏻

   nima hiki ki ʻolunga: kili hinehina

  • 🖖🏻

   nima mavaeua: kili hinehina

  • 🫱🏻

   nima ki mataʻu: kili hinehina

  • 🫲🏻

   ninma ki hema: kili hinehina

  • 🫳🏻

   nima ʻohifo: kili hinehina

  • 🫴🏻

   nima ʻohake: kili hinehina

  • 🫷🏻

   nima teke ki hema: kili hinehina

  • 🫸🏻

   nima teke ki mataʻu: kili hinehina

  • 👌🏻

   nima fakaʻilonga sai: kili hinehina

  • 🤌🏻

   louhiʻinima fakamaʻopoʻopo: kili hinehina

  • 🤏🏻

   nima fakamaʻopoʻopo: kili hinehina

  • ✌🏻

   nima ikuna: kili hinehina

  • 🤞🏻

   louhiʻinima fehauaki: kili hinehina

  • 🫰🏻

   louhiʻinima moe motuʻatuhu fehauaki: kili hinehina

  • 🤟🏻

   nima fakaʻilonga mafu: kili hinehina

  • 🤘🏻

   nima fakaʻilonga fakatēvolo: kili hinehina

  • 🤙🏻

   nima fakaʻilonga tā mai: kili hinehina

  • 👈🏻

   tuhu tuʻanima tonu ki hema: kili hinehina

  • 👉🏻

   tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu: kili hinehina

  • 👆🏻

   tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga: kili hinehina

  • 🖕🏻

   tuhu ʻi loto: kili hinehina

  • 👇🏻

   tuhu tuʻanima tonu ki lalo: kili hinehina

  • ☝🏻

   tuhu tonu ki ʻolunga: kili hinehina

  • 🫵🏻

   tuhu tonu ki muʻa: kili hinehina

  • 👍🏻

   motuʻatuhu ki ʻolunga: kili hinehina

  • 👎🏻

   motuʻatuhu ki lalo: kili hinehina

  • ✊🏻

   tuke hiki ki ʻolunga: kili hinehina

  • 👊🏻

   tuke ki muʻa: kili hinehina

  • 🤛🏻

   tuke ki hema: kili hinehina

  • 🤜🏻

   tuke ki mataʻu: kili hinehina

  • 👏🏻

   nima pasipasi: kili hinehina

  • 🙌🏻

   ongo nima hiki ki ʻolunga: kili hinehina

  • 🫶🏻

   ongo nima fakamafu: kili hinehina

  • 👐🏻

   nima homo: kili hinehina

  • 🤲🏻

   ongo aofinima hiki ki ʻolunga: kili hinehina

  • 🤝🏻

   lulululu: kili hinehina

  • 🙏🏻

   ongo nima tataʻo: kili hinehina

  • ✍🏻

   nima ʻoku tohi: kili hinehina

  • 💅🏻

   valivali ngeʻesinima: kili hinehina

  • 🤳🏻

   faitaaʻi pē kita: kili hinehina

  • 💪🏻

   pāpela ʻoku pelu: kili hinehina

  • 🦵🏻

   vaʻe: kili hinehina

  • 🦶🏻

   lauʻivaʻe: kili hinehina

  • 👂🏻

   telinga: kili hinehina

  • 🦻🏻

   telinga moe meʻa fakafanongo: kili hinehina

  • 👃🏻

   ihu: kili hinehina

  • 👶🏻

   valevale: kili hinehina

  • 🧒🏻

   fānau: kili hinehina

  • 👦🏻

   tamasiʻi: kili hinehina

  • 👧🏻

   taʻahine: kili hinehina

  • 🧑🏻

   kakai lalahi: kili hinehina

  • 👱🏻

   tokotaha ʻulu kelo: kili hinehina

  • 👨🏻

   tangata: kili hinehina

  • 🧔🏻

   tokotaha kava: kili hinehina

  • 🧔🏻‍♂️

   tangata kava: kili hinehina

  • 🧔🏻‍♀️

   fefine kava: kili hinehina

  • 👨🏻‍🦰

   tangata: kili hinehina mo e ʻulu kulokula

  • 👨🏻‍🦱

   tangata: kili hinehina mo e ʻulu mingimingi

  • 👨🏻‍🦳

   tangata: kili hinehina mo e ʻulu hinā

  • 👨🏻‍🦲

   tangata: kili hinehina mo e ʻulu tula

  • 👩🏻

   fefine: kili hinehina

  • 👩🏻‍🦰

   fefine: kili hinehina mo e ʻulu kulokula

  • 🧑🏻‍🦰

   kakai lalahi: kili hinehina mo e ʻulu kulokula

  • 👩🏻‍🦱

   fefine: kili hinehina mo e ʻulu mingimingi

  • 🧑🏻‍🦱

   kakai lalahi: kili hinehina mo e ʻulu mingimingi

  • 👩🏻‍🦳

   fefine: kili hinehina mo e ʻulu hinā

  • 🧑🏻‍🦳

   kakai lalahi: kili hinehina mo e ʻulu hinā

  • 👩🏻‍🦲

   fefine: kili hinehina mo e ʻulu tula

  • 🧑🏻‍🦲

   kakai lalahi: kili hinehina mo e ʻulu tula

  • 👱🏻‍♀️

   fefine ʻulu kelo: kili hinehina

  • 👱🏻‍♂️

   tangata ʻulu kelo: kili hinehina

  • 🧓🏻

   tokotaha motuʻa: kili hinehina

  • 👴🏻

   motuʻa: kili hinehina

  • 👵🏻

   finemotuʻa: kili hinehina

  • 🙍🏻

   tokotaha matamamahi: kili hinehina

  • 🙍🏻‍♂️

   tangata matamamahi: kili hinehina

  • 🙍🏻‍♀️

   fefine matamamahi: kili hinehina

  • 🙎🏻

   tokotaha mataʻita: kili hinehina

  • 🙎🏻‍♂️

   tangata mataʻita: kili hinehina

  • 🙎🏻‍♀️

   fefine mataʻita: kili hinehina

  • 🙅🏻

   tokotaha kaunima fetuiaki: kili hinehina

  • 🙅🏻‍♂️

   tangata kaunima fetuiaki: kili hinehina

  • 🙅🏻‍♀️

   fefine kaunima fetuiaki: kili hinehina

  • 🙆🏻

   tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga: kili hinehina

  • 🙆🏻‍♂️

   tangata kaunima fetuiaki ʻolunga: kili hinehina

  • 🙆🏻‍♀️

   fefine kaunima fetuiaki ʻolunga: kili hinehina

  • 💁🏻

   tokotaha nima mafola: kili hinehina

  • 💁🏻‍♂️

   tangata nima mafola: kili hinehina

  • 💁🏻‍♀️

   fefine nima mafola: kili hinehina

  • 🙋🏻

   tokotaha nima ʻi ʻolunga: kili hinehina

  • 🙋🏻‍♂️

   tangata nima ʻi ʻolunga: kili hinehina

  • 🙋🏻‍♀️

   fefine nima ʻi ʻolunga: kili hinehina

  • 🧏🏻

   tokotaha tuli: kili hinehina

  • 🧏🏻‍♂️

   tangata tuli: kili hinehina

  • 🧏🏻‍♀️

   fefine tuli: kili hinehina

  • 🙇🏻

   tokotaha punou: kili hinehina

  • 🙇🏻‍♂️

   tangata punou: kili hinehina

  • 🙇🏻‍♀️

   fefine punou: kili hinehina

  • 🤦🏻

   tokotaha nima ʻihe mata: kili hinehina

  • 🤦🏻‍♂️

   tangata nima ʻihe mata: kili hinehina

  • 🤦🏻‍♀️

   fefine nima ʻihe mata: kili hinehina

  • 🤷🏻

   tokotaha fakamahiki: kili hinehina

  • 🤷🏻‍♂️

   tangata fakamahiki: kili hinehina

  • 🤷🏻‍♀️

   fefine fakamahiki: kili hinehina

  • 🧑🏻‍⚕️

   neesi: kili hinehina

  • 👨🏻‍⚕️

   neesi tangata: kili hinehina

  • 👩🏻‍⚕️

   neesi fefine: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🎓

   tokotaha ako: kili hinehina

  • 👨🏻‍🎓

   tamasiʻi ako: kili hinehina

  • 👩🏻‍🎓

   taʻahine ako: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🏫

   faiako: kili hinehina

  • 👨🏻‍🏫

   faiako tangata: kili hinehina

  • 👩🏻‍🏫

   faiako fefine: kili hinehina

  • 🧑🏻‍⚖️

   fakamaau: kili hinehina

  • 👨🏻‍⚖️

   fakamaau tangata: kili hinehina

  • 👩🏻‍⚖️

   fakamaau fefine: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🌾

   tokotaha ngoue: kili hinehina

  • 👨🏻‍🌾

   tangata ngoue: kili hinehina

  • 👩🏻‍🌾

   fefine ngoue: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🍳

   tokotaha ngaohikai: kili hinehina

  • 👨🏻‍🍳

   tangata ngaohikai: kili hinehina

  • 👩🏻‍🍳

   fefine ngaohikai: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🔧

   ʻenisia: kili hinehina

  • 👨🏻‍🔧

   ʻenisinia tangata: kili hinehina

  • 👩🏻‍🔧

   ʻenisinia fefine: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🏭

   tokotaha ngāue fale faʻuʻanga: kili hinehina

  • 👨🏻‍🏭

   tangata ngāue fale faʻuʻanga: kili hinehina

  • 👩🏻‍🏭

   fefine ngāue fale faʻuʻanga: kili hinehina

  • 🧑🏻‍💼

   tokotaha ngāue ʻōfisi: kili hinehina

  • 👨🏻‍💼

   tangata ngāue ʻōfisi: kili hinehina

  • 👩🏻‍💼

   fefine ngāue ʻōfisi: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🔬

   tokotaha faisaienisi: kili hinehina

  • 👨🏻‍🔬

   tangata faisaienisi: kili hinehina

  • 👩🏻‍🔬

   fefine faisaienisi: kili hinehina

  • 🧑🏻‍💻

   tokotaha fakatekinolosia: kili hinehina

  • 👨🏻‍💻

   tangata fakatekinolosia: kili hinehina

  • 👩🏻‍💻

   fefine fakatekinolosia: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🎤

   tokotaha hiva: kili hinehina

  • 👨🏻‍🎤

   tangata hiva: kili hinehina

  • 👩🏻‍🎤

   fefine hiva: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🎨

   tokotaha tā-fakatātā: kili hinehina

  • 👨🏻‍🎨

   tangata tā-fakatātā: kili hinehina

  • 👩🏻‍🎨

   fefine tā-fakatātā: kili hinehina

  • 🧑🏻‍✈️

   pailate: kili hinehina

  • 👨🏻‍✈️

   pailate tangata: kili hinehina

  • 👩🏻‍✈️

   pailate fefine: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🚀

   tokotaha folaufetuʻu: kili hinehina

  • 👨🏻‍🚀

   tama folaufetuʻu: kili hinehina

  • 👩🏻‍🚀

   fefine folaufetuʻu: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🚒

   tokotaha tāmate-afi: kili hinehina

  • 👨🏻‍🚒

   tangata tāmate-afi: kili hinehina

  • 👩🏻‍🚒

   fefine tāmate-afi: kili hinehina

  • 👮🏻

   ʻofisa polisi: kili hinehina

  • 👮🏻‍♂️

   ʻofisa polisi tangata: kili hinehina

  • 👮🏻‍♀️

   ʻofisa polisi fefine: kili hinehina

  • 🕵🏻

   tokotaha fakatotolo: kili hinehina

  • 🕵🏻‍♂️

   tangata fakatotolo: kili hinehina

  • 🕵🏻‍♀️

   fefine fakatotolo: kili hinehina

  • 💂🏻

   leʻo: kili hinehina

  • 💂🏻‍♂️

   leʻo tangata: kili hinehina

  • 💂🏻‍♀️

   leʻo fefine: kili hinehina

  • 🥷🏻

   mata ninisā: kili hinehina

  • 👷🏻

   tokotaha ngāue langa: kili hinehina

  • 👷🏻‍♂️

   tangata ngāue langa: kili hinehina

  • 👷🏻‍♀️

   fefine ngāue langa: kili hinehina

  • 🫅🏻

   tokotaha ʻai kalauni: kili hinehina

  • 🤴🏻

   ʻalo tangata: kili hinehina

  • 👸🏻

   ʻalo fefine: kili hinehina

  • 👳🏻

   tokotaha tui faʻu: kili hinehina

  • 👳🏻‍♂️

   tangata tui faʻu: kili hinehina

  • 👳🏻‍♀️

   fefine tui faʻu: kili hinehina

  • 👲🏻

   tangata tui tatā fakasiaina: kili hinehina

  • 🧕🏻

   fefine tui sikaafi: kili hinehina

  • 🤵🏻

   tokotaha vala kakato: kili hinehina

  • 🤵🏻‍♂️

   tangata vala kakato: kili hinehina

  • 🤵🏻‍♀️

   fefine vala kakato: kili hinehina

  • 👰🏻

   tokotaha tui veili: kili hinehina

  • 👰🏻‍♂️

   tangata tui veili: kili hinehina

  • 👰🏻‍♀️

   fefine tui veili: kili hinehina

  • 🤰🏻

   fefine feitama: kili hinehina

  • 🫃🏻

   tangata feitama: kili hinehina

  • 🫄🏻

   tokotaha feitama: kili hinehina

  • 🤱🏻

   fakahuhu: kili hinehina

  • 👩🏻‍🍼

   fefine fakahuhu: kili hinehina

  • 👨🏻‍🍼

   tangata fakahuhu: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🍼

   tokotaha fakahuhu: kili hinehina

  • 👼🏻

   ʻangelo valevale: kili hinehina

  • 🎅🏻

   Sānita Kalausi: kili hinehina

  • 🤶🏻

   Sānita Kalausi fefine: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🎄

   Sānita Kalausi tokotaha: kili hinehina

  • 🦸🏻

   tokotaha ivimālohi: kili hinehina

  • 🦸🏻‍♂️

   tangata ivimālohi: kili hinehina

  • 🦸🏻‍♀️

   fefine ivimālohi: kili hinehina

  • 🦹🏻

   tokotaha kākā: kili hinehina

  • 🦹🏻‍♂️

   tangata kākā: kili hinehina

  • 🦹🏻‍♀️

   fefine kākā: kili hinehina

  • 🧙🏻

   tokotaha taula-faʻahikehe: kili hinehina

  • 🧙🏻‍♂️

   tangata taula-faʻahikehe: kili hinehina

  • 🧙🏻‍♀️

   fefine taula-faʻahikehe: kili hinehina

  • 🧚🏻

   feeli: kili hinehina

  • 🧚🏻‍♂️

   feeli tangata: kili hinehina

  • 🧚🏻‍♀️

   feeli fefine: kili hinehina

  • 🧛🏻

   tokotaha misi toto: kili hinehina

  • 🧛🏻‍♂️

   tangata misi toto: kili hinehina

  • 🧛🏻‍♀️

   fefine misi toto: kili hinehina

  • 🧜🏻

   tokotaha meimeite: kili hinehina

  • 🧜🏻‍♂️

   tangata meimeite: kili hinehina

  • 🧜🏻‍♀️

   fefine meimeite: kili hinehina

  • 🧝🏻

   kiʻi feeli: kili hinehina

  • 🧝🏻‍♂️

   kiʻi feeli tangata: kili hinehina

  • 🧝🏻‍♀️

   kiʻi feeli fefine: kili hinehina

  • 💆🏻

   tokotaha fotofotaʻi: kili hinehina

  • 💆🏻‍♂️

   tangata fotofotaʻi: kili hinehina

  • 💆🏻‍♀️

   fefine fotofotaʻi: kili hinehina

  • 💇🏻

   tokotaha ʻulu kosi: kili hinehina

  • 💇🏻‍♂️

   tangata ʻulu kosi: kili hinehina

  • 💇🏻‍♀️

   fefine ʻulu kosi: kili hinehina

  • 🚶🏻

   tokotaha lue: kili hinehina

  • 🚶🏻‍♂️

   tangata lue: kili hinehina

  • 🚶🏻‍♀️

   fefine lue: kili hinehina

  • 🧍🏻

   tokotaha tuʻu: kili hinehina

  • 🧍🏻‍♂️

   tangata tuʻu: kili hinehina

  • 🧍🏻‍♀️

   fefine tuʻu: kili hinehina

  • 🧎🏻

   tokotaha tūʻulutui: kili hinehina

  • 🧎🏻‍♂️

   tangata tūʻulutui: kili hinehina

  • 🧎🏻‍♀️

   fefine tūʻulutui: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🦯

   tokotaha moe tokotokokui: kili hinehina

  • 👨🏻‍🦯

   tangata moe tokotokokui: kili hinehina

  • 👩🏻‍🦯

   fefine moe tokotokokui: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🦼

   tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili hinehina

  • 👨🏻‍🦼

   tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili hinehina

  • 👩🏻‍🦼

   fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🦽

   tokotaha ʻihe sāliote falemahaki: kili hinehina

  • 👨🏻‍🦽

   tangata ʻihe sāliote falemahaki: kili hinehina

  • 👩🏻‍🦽

   fefine ʻihe sāliote falemahaki: kili hinehina

  • 🏃🏻

   tokotaha lele: kili hinehina

  • 🏃🏻‍♂️

   tangata lele: kili hinehina

  • 🏃🏻‍♀️

   fefine lele: kili hinehina

  • 💃🏻

   fefine meʻe: kili hinehina

  • 🕺🏻

   tangata meʻe: kili hinehina

  • 🕴🏻

   tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu: kili hinehina

  • 🧖🏻

   tokotaha ʻi loki mao: kili hinehina

  • 🧖🏻‍♂️

   tangata ʻi loki mao: kili hinehina

  • 🧖🏻‍♀️

   fefine ʻi loki mao: kili hinehina

  • 🧗🏻

   tokotaha kaka: kili hinehina

  • 🧗🏻‍♂️

   tangata kaka: kili hinehina

  • 🧗🏻‍♀️

   fefine kaka: kili hinehina

  • 🏇🏻

   lova hoosi: kili hinehina

  • 🏂🏻

   tokotaha heke laupapa sinou: kili hinehina

  • 🏌🏻

   tokotaha tāpulu: kili hinehina

  • 🏌🏻‍♂️

   tangata tāpulu: kili hinehina

  • 🏌🏻‍♀️

   fefine tāpulu: kili hinehina

  • 🏄🏻

   tokotaha fānifo: kili hinehina

  • 🏄🏻‍♂️

   tangata fānifo: kili hinehina

  • 🏄🏻‍♀️

   fefine fānifo: kili hinehina

  • 🚣🏻

   tokotaha ʻaʻalo: kili hinehina

  • 🚣🏻‍♂️

   tangata ʻaʻalo: kili hinehina

  • 🚣🏻‍♀️

   fefine ʻaʻalo: kili hinehina

  • 🏊🏻

   tokotaha kakau: kili hinehina

  • 🏊🏻‍♂️

   tangata kakau: kili hinehina

  • 🏊🏻‍♀️

   fefine kakau: kili hinehina

  • ⛹🏻

   tokotaha tōpuna pulu: kili hinehina

  • ⛹🏻‍♂️

   tangata tōpuna pulu: kili hinehina

  • ⛹🏻‍♀️

   fefine tōpuna pulu: kili hinehina

  • 🏋🏻

   tokotaha hiki meʻamamafa: kili hinehina

  • 🏋🏻‍♂️

   tangata hiki meʻamamafa: kili hinehina

  • 🏋🏻‍♀️

   fefine hiki meʻamamafa: kili hinehina

  • 🚴🏻

   tokotaha heka pasikala: kili hinehina

  • 🚴🏻‍♂️

   tangata heka pasikala: kili hinehina

  • 🚴🏻‍♀️

   fefine heka pasikala: kili hinehina

  • 🚵🏻

   tokotaha heka pasikala moʻunga: kili hinehina

  • 🚵🏻‍♂️

   tangata heka pasikala moʻunga: kili hinehina

  • 🚵🏻‍♀️

   fefine heka pasikala moʻunga: kili hinehina

  • 🤸🏻

   tokotaha tākisi: kili hinehina

  • 🤸🏻‍♂️

   tangata tākisi: kili hinehina

  • 🤸🏻‍♀️

   fefine tākisi: kili hinehina

  • 🤽🏻

   tokotaha polovai: kili hinehina

  • 🤽🏻‍♂️

   tangata polovai: kili hinehina

  • 🤽🏻‍♀️

   fefine polovai: kili hinehina

  • 🤾🏻

   tokotaha netipolo: kili hinehina

  • 🤾🏻‍♂️

   tangata netipolo: kili hinehina

  • 🤾🏻‍♀️

   fefine netipolo: kili hinehina

  • 🤹🏻

   tokotaha hiko: kili hinehina

  • 🤹🏻‍♂️

   tangata hiko: kili hinehina

  • 🤹🏻‍♀️

   fefine hiko: kili hinehina

  • 🧘🏻

   tokotaha tangutu fehauaki: kili hinehina

  • 🧘🏻‍♂️

   tangata tangutu fehauaki: kili hinehina

  • 🧘🏻‍♀️

   fefine tangutu fehauaki: kili hinehina

  • 🛀🏻

   tokotaha kaukau: kili hinehina

  • 🛌🏻

   tokotaha ʻi mohenga: kili hinehina

  • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

   kakai fetakinima: kili hinehina

  • 👭🏻

   fafine fetakinima: kili hinehina

  • 👫🏻

   tangata mo fefine fetakinima: kili hinehina

  • 👬🏻

   ongo tangata fetakinima: kili hinehina

  • 💏🏻

   ʻuma: kili hinehina

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻

   ʻuma: fefine, tangata mo e kili hinehina

  • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏻

   ʻuma: tangata, tangata mo e kili hinehina

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏻

   ʻuma: fefine, fefine mo e kili hinehina

  • 💑🏻

   ongo tokoua moe mafu: kili hinehina

  • 👩🏻‍❤️‍👨🏻

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata mo e kili hinehina

  • 👨🏻‍❤️‍👨🏻

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata mo e kili hinehina

  • 👩🏻‍❤️‍👩🏻

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine mo e kili hinehina

  • 🏻

   kili hinehina

  emojis: 🏼 ongo ʻo e kili ʻo e mama

  • 👋🏼

   nima taʻataʻalo: kili kelokelo

  • 🤚🏼

   tuʻanima hiki ki ʻolunga: kili kelokelo

  • 🖐🏼

   nima fālalahi: kili kelokelo

  • ✋🏼

   nima hiki ki ʻolunga: kili kelokelo

  • 🖖🏼

   nima mavaeua: kili kelokelo

  • 🫱🏼

   nima ki mataʻu: kili kelokelo

  • 🫲🏼

   ninma ki hema: kili kelokelo

  • 🫳🏼

   nima ʻohifo: kili kelokelo

  • 🫴🏼

   nima ʻohake: kili kelokelo

  • 🫷🏼

   nima teke ki hema: kili kelokelo

  • 🫸🏼

   nima teke ki mataʻu: kili kelokelo

  • 👌🏼

   nima fakaʻilonga sai: kili kelokelo

  • 🤌🏼

   louhiʻinima fakamaʻopoʻopo: kili kelokelo

  • 🤏🏼

   nima fakamaʻopoʻopo: kili kelokelo

  • ✌🏼

   nima ikuna: kili kelokelo

  • 🤞🏼

   louhiʻinima fehauaki: kili kelokelo

  • 🫰🏼

   louhiʻinima moe motuʻatuhu fehauaki: kili kelokelo

  • 🤟🏼

   nima fakaʻilonga mafu: kili kelokelo

  • 🤘🏼

   nima fakaʻilonga fakatēvolo: kili kelokelo

  • 🤙🏼

   nima fakaʻilonga tā mai: kili kelokelo

  • 👈🏼

   tuhu tuʻanima tonu ki hema: kili kelokelo

  • 👉🏼

   tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu: kili kelokelo

  • 👆🏼

   tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga: kili kelokelo

  • 🖕🏼

   tuhu ʻi loto: kili kelokelo

  • 👇🏼

   tuhu tuʻanima tonu ki lalo: kili kelokelo

  • ☝🏼

   tuhu tonu ki ʻolunga: kili kelokelo

  • 🫵🏼

   tuhu tonu ki muʻa: kili kelokelo

  • 👍🏼

   motuʻatuhu ki ʻolunga: kili kelokelo

  • 👎🏼

   motuʻatuhu ki lalo: kili kelokelo

  • ✊🏼

   tuke hiki ki ʻolunga: kili kelokelo

  • 👊🏼

   tuke ki muʻa: kili kelokelo

  • 🤛🏼

   tuke ki hema: kili kelokelo

  • 🤜🏼

   tuke ki mataʻu: kili kelokelo

  • 👏🏼

   nima pasipasi: kili kelokelo

  • 🙌🏼

   ongo nima hiki ki ʻolunga: kili kelokelo

  • 🫶🏼

   ongo nima fakamafu: kili kelokelo

  • 👐🏼

   nima homo: kili kelokelo

  • 🤲🏼

   ongo aofinima hiki ki ʻolunga: kili kelokelo

  • 🤝🏼

   lulululu: kili kelokelo

  • 🙏🏼

   ongo nima tataʻo: kili kelokelo

  • ✍🏼

   nima ʻoku tohi: kili kelokelo

  • 💅🏼

   valivali ngeʻesinima: kili kelokelo

  • 🤳🏼

   faitaaʻi pē kita: kili kelokelo

  • 💪🏼

   pāpela ʻoku pelu: kili kelokelo

  • 🦵🏼

   vaʻe: kili kelokelo

  • 🦶🏼

   lauʻivaʻe: kili kelokelo

  • 👂🏼

   telinga: kili kelokelo

  • 🦻🏼

   telinga moe meʻa fakafanongo: kili kelokelo

  • 👃🏼

   ihu: kili kelokelo

  • 👶🏼

   valevale: kili kelokelo

  • 🧒🏼

   fānau: kili kelokelo

  • 👦🏼

   tamasiʻi: kili kelokelo

  • 👧🏼

   taʻahine: kili kelokelo

  • 🧑🏼

   kakai lalahi: kili kelokelo

  • 👱🏼

   tokotaha ʻulu kelo: kili kelokelo

  • 👨🏼

   tangata: kili kelokelo

  • 🧔🏼

   tokotaha kava: kili kelokelo

  • 🧔🏼‍♂️

   tangata kava: kili kelokelo

  • 🧔🏼‍♀️

   fefine kava: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🦰

   tangata: kili kelokelo mo e ʻulu kulokula

  • 👨🏼‍🦱

   tangata: kili kelokelo mo e ʻulu mingimingi

  • 👨🏼‍🦳

   tangata: kili kelokelo mo e ʻulu hinā

  • 👨🏼‍🦲

   tangata: kili kelokelo mo e ʻulu tula

  • 👩🏼

   fefine: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🦰

   fefine: kili kelokelo mo e ʻulu kulokula

  • 🧑🏼‍🦰

   kakai lalahi: kili kelokelo mo e ʻulu kulokula

  • 👩🏼‍🦱

   fefine: kili kelokelo mo e ʻulu mingimingi

  • 🧑🏼‍🦱

   kakai lalahi: kili kelokelo mo e ʻulu mingimingi

  • 👩🏼‍🦳

   fefine: kili kelokelo mo e ʻulu hinā

  • 🧑🏼‍🦳

   kakai lalahi: kili kelokelo mo e ʻulu hinā

  • 👩🏼‍🦲

   fefine: kili kelokelo mo e ʻulu tula

  • 🧑🏼‍🦲

   kakai lalahi: kili kelokelo mo e ʻulu tula

  • 👱🏼‍♀️

   fefine ʻulu kelo: kili kelokelo

  • 👱🏼‍♂️

   tangata ʻulu kelo: kili kelokelo

  • 🧓🏼

   tokotaha motuʻa: kili kelokelo

  • 👴🏼

   motuʻa: kili kelokelo

  • 👵🏼

   finemotuʻa: kili kelokelo

  • 🙍🏼

   tokotaha matamamahi: kili kelokelo

  • 🙍🏼‍♂️

   tangata matamamahi: kili kelokelo

  • 🙍🏼‍♀️

   fefine matamamahi: kili kelokelo

  • 🙎🏼

   tokotaha mataʻita: kili kelokelo

  • 🙎🏼‍♂️

   tangata mataʻita: kili kelokelo

  • 🙎🏼‍♀️

   fefine mataʻita: kili kelokelo

  • 🙅🏼

   tokotaha kaunima fetuiaki: kili kelokelo

  • 🙅🏼‍♂️

   tangata kaunima fetuiaki: kili kelokelo

  • 🙅🏼‍♀️

   fefine kaunima fetuiaki: kili kelokelo

  • 🙆🏼

   tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga: kili kelokelo

  • 🙆🏼‍♂️

   tangata kaunima fetuiaki ʻolunga: kili kelokelo

  • 🙆🏼‍♀️

   fefine kaunima fetuiaki ʻolunga: kili kelokelo

  • 💁🏼

   tokotaha nima mafola: kili kelokelo

  • 💁🏼‍♂️

   tangata nima mafola: kili kelokelo

  • 💁🏼‍♀️

   fefine nima mafola: kili kelokelo

  • 🙋🏼

   tokotaha nima ʻi ʻolunga: kili kelokelo

  • 🙋🏼‍♂️

   tangata nima ʻi ʻolunga: kili kelokelo

  • 🙋🏼‍♀️

   fefine nima ʻi ʻolunga: kili kelokelo

  • 🧏🏼

   tokotaha tuli: kili kelokelo

  • 🧏🏼‍♂️

   tangata tuli: kili kelokelo

  • 🧏🏼‍♀️

   fefine tuli: kili kelokelo

  • 🙇🏼

   tokotaha punou: kili kelokelo

  • 🙇🏼‍♂️

   tangata punou: kili kelokelo

  • 🙇🏼‍♀️

   fefine punou: kili kelokelo

  • 🤦🏼

   tokotaha nima ʻihe mata: kili kelokelo

  • 🤦🏼‍♂️

   tangata nima ʻihe mata: kili kelokelo

  • 🤦🏼‍♀️

   fefine nima ʻihe mata: kili kelokelo

  • 🤷🏼

   tokotaha fakamahiki: kili kelokelo

  • 🤷🏼‍♂️

   tangata fakamahiki: kili kelokelo

  • 🤷🏼‍♀️

   fefine fakamahiki: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍⚕️

   neesi: kili kelokelo

  • 👨🏼‍⚕️

   neesi tangata: kili kelokelo

  • 👩🏼‍⚕️

   neesi fefine: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🎓

   tokotaha ako: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🎓

   tamasiʻi ako: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🎓

   taʻahine ako: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🏫

   faiako: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🏫

   faiako tangata: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🏫

   faiako fefine: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍⚖️

   fakamaau: kili kelokelo

  • 👨🏼‍⚖️

   fakamaau tangata: kili kelokelo

  • 👩🏼‍⚖️

   fakamaau fefine: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🌾

   tokotaha ngoue: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🌾

   tangata ngoue: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🌾

   fefine ngoue: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🍳

   tokotaha ngaohikai: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🍳

   tangata ngaohikai: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🍳

   fefine ngaohikai: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🔧

   ʻenisia: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🔧

   ʻenisinia tangata: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🔧

   ʻenisinia fefine: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🏭

   tokotaha ngāue fale faʻuʻanga: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🏭

   tangata ngāue fale faʻuʻanga: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🏭

   fefine ngāue fale faʻuʻanga: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍💼

   tokotaha ngāue ʻōfisi: kili kelokelo

  • 👨🏼‍💼

   tangata ngāue ʻōfisi: kili kelokelo

  • 👩🏼‍💼

   fefine ngāue ʻōfisi: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🔬

   tokotaha faisaienisi: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🔬

   tangata faisaienisi: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🔬

   fefine faisaienisi: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍💻

   tokotaha fakatekinolosia: kili kelokelo

  • 👨🏼‍💻

   tangata fakatekinolosia: kili kelokelo

  • 👩🏼‍💻

   fefine fakatekinolosia: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🎤

   tokotaha hiva: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🎤

   tangata hiva: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🎤

   fefine hiva: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🎨

   tokotaha tā-fakatātā: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🎨

   tangata tā-fakatātā: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🎨

   fefine tā-fakatātā: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍✈️

   pailate: kili kelokelo

  • 👨🏼‍✈️

   pailate tangata: kili kelokelo

  • 👩🏼‍✈️

   pailate fefine: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🚀

   tokotaha folaufetuʻu: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🚀

   tama folaufetuʻu: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🚀

   fefine folaufetuʻu: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🚒

   tokotaha tāmate-afi: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🚒

   tangata tāmate-afi: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🚒

   fefine tāmate-afi: kili kelokelo

  • 👮🏼

   ʻofisa polisi: kili kelokelo

  • 👮🏼‍♂️

   ʻofisa polisi tangata: kili kelokelo

  • 👮🏼‍♀️

   ʻofisa polisi fefine: kili kelokelo

  • 🕵🏼

   tokotaha fakatotolo: kili kelokelo

  • 🕵🏼‍♂️

   tangata fakatotolo: kili kelokelo

  • 🕵🏼‍♀️

   fefine fakatotolo: kili kelokelo

  • 💂🏼

   leʻo: kili kelokelo

  • 💂🏼‍♂️

   leʻo tangata: kili kelokelo

  • 💂🏼‍♀️

   leʻo fefine: kili kelokelo

  • 🥷🏼

   mata ninisā: kili kelokelo

  • 👷🏼

   tokotaha ngāue langa: kili kelokelo

  • 👷🏼‍♂️

   tangata ngāue langa: kili kelokelo

  • 👷🏼‍♀️

   fefine ngāue langa: kili kelokelo

  • 🫅🏼

   tokotaha ʻai kalauni: kili kelokelo

  • 🤴🏼

   ʻalo tangata: kili kelokelo

  • 👸🏼

   ʻalo fefine: kili kelokelo

  • 👳🏼

   tokotaha tui faʻu: kili kelokelo

  • 👳🏼‍♂️

   tangata tui faʻu: kili kelokelo

  • 👳🏼‍♀️

   fefine tui faʻu: kili kelokelo

  • 👲🏼

   tangata tui tatā fakasiaina: kili kelokelo

  • 🧕🏼

   fefine tui sikaafi: kili kelokelo

  • 🤵🏼

   tokotaha vala kakato: kili kelokelo

  • 🤵🏼‍♂️

   tangata vala kakato: kili kelokelo

  • 🤵🏼‍♀️

   fefine vala kakato: kili kelokelo

  • 👰🏼

   tokotaha tui veili: kili kelokelo

  • 👰🏼‍♂️

   tangata tui veili: kili kelokelo

  • 👰🏼‍♀️

   fefine tui veili: kili kelokelo

  • 🤰🏼

   fefine feitama: kili kelokelo

  • 🫃🏼

   tangata feitama: kili kelokelo

  • 🫄🏼

   tokotaha feitama: kili kelokelo

  • 🤱🏼

   fakahuhu: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🍼

   fefine fakahuhu: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🍼

   tangata fakahuhu: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🍼

   tokotaha fakahuhu: kili kelokelo

  • 👼🏼

   ʻangelo valevale: kili kelokelo

  • 🎅🏼

   Sānita Kalausi: kili kelokelo

  • 🤶🏼

   Sānita Kalausi fefine: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🎄

   Sānita Kalausi tokotaha: kili kelokelo

  • 🦸🏼

   tokotaha ivimālohi: kili kelokelo

  • 🦸🏼‍♂️

   tangata ivimālohi: kili kelokelo

  • 🦸🏼‍♀️

   fefine ivimālohi: kili kelokelo

  • 🦹🏼

   tokotaha kākā: kili kelokelo

  • 🦹🏼‍♂️

   tangata kākā: kili kelokelo

  • 🦹🏼‍♀️

   fefine kākā: kili kelokelo

  • 🧙🏼

   tokotaha taula-faʻahikehe: kili kelokelo

  • 🧙🏼‍♂️

   tangata taula-faʻahikehe: kili kelokelo

  • 🧙🏼‍♀️

   fefine taula-faʻahikehe: kili kelokelo

  • 🧚🏼

   feeli: kili kelokelo

  • 🧚🏼‍♂️

   feeli tangata: kili kelokelo

  • 🧚🏼‍♀️

   feeli fefine: kili kelokelo

  • 🧛🏼

   tokotaha misi toto: kili kelokelo

  • 🧛🏼‍♂️

   tangata misi toto: kili kelokelo

  • 🧛🏼‍♀️

   fefine misi toto: kili kelokelo

  • 🧜🏼

   tokotaha meimeite: kili kelokelo

  • 🧜🏼‍♂️

   tangata meimeite: kili kelokelo

  • 🧜🏼‍♀️

   fefine meimeite: kili kelokelo

  • 🧝🏼

   kiʻi feeli: kili kelokelo

  • 🧝🏼‍♂️

   kiʻi feeli tangata: kili kelokelo

  • 🧝🏼‍♀️

   kiʻi feeli fefine: kili kelokelo

  • 💆🏼

   tokotaha fotofotaʻi: kili kelokelo

  • 💆🏼‍♂️

   tangata fotofotaʻi: kili kelokelo

  • 💆🏼‍♀️

   fefine fotofotaʻi: kili kelokelo

  • 💇🏼

   tokotaha ʻulu kosi: kili kelokelo

  • 💇🏼‍♂️

   tangata ʻulu kosi: kili kelokelo

  • 💇🏼‍♀️

   fefine ʻulu kosi: kili kelokelo

  • 🚶🏼

   tokotaha lue: kili kelokelo

  • 🚶🏼‍♂️

   tangata lue: kili kelokelo

  • 🚶🏼‍♀️

   fefine lue: kili kelokelo

  • 🧍🏼

   tokotaha tuʻu: kili kelokelo

  • 🧍🏼‍♂️

   tangata tuʻu: kili kelokelo

  • 🧍🏼‍♀️

   fefine tuʻu: kili kelokelo

  • 🧎🏼

   tokotaha tūʻulutui: kili kelokelo

  • 🧎🏼‍♂️

   tangata tūʻulutui: kili kelokelo

  • 🧎🏼‍♀️

   fefine tūʻulutui: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🦯

   tokotaha moe tokotokokui: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🦯

   tangata moe tokotokokui: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🦯

   fefine moe tokotokokui: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🦼

   tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🦼

   tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🦼

   fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🦽

   tokotaha ʻihe sāliote falemahaki: kili kelokelo

  • 👨🏼‍🦽

   tangata ʻihe sāliote falemahaki: kili kelokelo

  • 👩🏼‍🦽

   fefine ʻihe sāliote falemahaki: kili kelokelo

  • 🏃🏼

   tokotaha lele: kili kelokelo

  • 🏃🏼‍♂️

   tangata lele: kili kelokelo

  • 🏃🏼‍♀️

   fefine lele: kili kelokelo

  • 💃🏼

   fefine meʻe: kili kelokelo

  • 🕺🏼

   tangata meʻe: kili kelokelo

  • 🕴🏼

   tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu: kili kelokelo

  • 🧖🏼

   tokotaha ʻi loki mao: kili kelokelo

  • 🧖🏼‍♂️

   tangata ʻi loki mao: kili kelokelo

  • 🧖🏼‍♀️

   fefine ʻi loki mao: kili kelokelo

  • 🧗🏼

   tokotaha kaka: kili kelokelo

  • 🧗🏼‍♂️

   tangata kaka: kili kelokelo

  • 🧗🏼‍♀️

   fefine kaka: kili kelokelo

  • 🏇🏼

   lova hoosi: kili kelokelo

  • 🏂🏼

   tokotaha heke laupapa sinou: kili kelokelo

  • 🏌🏼

   tokotaha tāpulu: kili kelokelo

  • 🏌🏼‍♂️

   tangata tāpulu: kili kelokelo

  • 🏌🏼‍♀️

   fefine tāpulu: kili kelokelo

  • 🏄🏼

   tokotaha fānifo: kili kelokelo

  • 🏄🏼‍♂️

   tangata fānifo: kili kelokelo

  • 🏄🏼‍♀️

   fefine fānifo: kili kelokelo

  • 🚣🏼

   tokotaha ʻaʻalo: kili kelokelo

  • 🚣🏼‍♂️

   tangata ʻaʻalo: kili kelokelo

  • 🚣🏼‍♀️

   fefine ʻaʻalo: kili kelokelo

  • 🏊🏼

   tokotaha kakau: kili kelokelo

  • 🏊🏼‍♂️

   tangata kakau: kili kelokelo

  • 🏊🏼‍♀️

   fefine kakau: kili kelokelo

  • ⛹🏼

   tokotaha tōpuna pulu: kili kelokelo

  • ⛹🏼‍♂️

   tangata tōpuna pulu: kili kelokelo

  • ⛹🏼‍♀️

   fefine tōpuna pulu: kili kelokelo

  • 🏋🏼

   tokotaha hiki meʻamamafa: kili kelokelo

  • 🏋🏼‍♂️

   tangata hiki meʻamamafa: kili kelokelo

  • 🏋🏼‍♀️

   fefine hiki meʻamamafa: kili kelokelo

  • 🚴🏼

   tokotaha heka pasikala: kili kelokelo

  • 🚴🏼‍♂️

   tangata heka pasikala: kili kelokelo

  • 🚴🏼‍♀️

   fefine heka pasikala: kili kelokelo

  • 🚵🏼

   tokotaha heka pasikala moʻunga: kili kelokelo

  • 🚵🏼‍♂️

   tangata heka pasikala moʻunga: kili kelokelo

  • 🚵🏼‍♀️

   fefine heka pasikala moʻunga: kili kelokelo

  • 🤸🏼

   tokotaha tākisi: kili kelokelo

  • 🤸🏼‍♂️

   tangata tākisi: kili kelokelo

  • 🤸🏼‍♀️

   fefine tākisi: kili kelokelo

  • 🤽🏼

   tokotaha polovai: kili kelokelo

  • 🤽🏼‍♂️

   tangata polovai: kili kelokelo

  • 🤽🏼‍♀️

   fefine polovai: kili kelokelo

  • 🤾🏼

   tokotaha netipolo: kili kelokelo

  • 🤾🏼‍♂️

   tangata netipolo: kili kelokelo

  • 🤾🏼‍♀️

   fefine netipolo: kili kelokelo

  • 🤹🏼

   tokotaha hiko: kili kelokelo

  • 🤹🏼‍♂️

   tangata hiko: kili kelokelo

  • 🤹🏼‍♀️

   fefine hiko: kili kelokelo

  • 🧘🏼

   tokotaha tangutu fehauaki: kili kelokelo

  • 🧘🏼‍♂️

   tangata tangutu fehauaki: kili kelokelo

  • 🧘🏼‍♀️

   fefine tangutu fehauaki: kili kelokelo

  • 🛀🏼

   tokotaha kaukau: kili kelokelo

  • 🛌🏼

   tokotaha ʻi mohenga: kili kelokelo

  • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏼

   kakai fetakinima: kili kelokelo

  • 👭🏼

   fafine fetakinima: kili kelokelo

  • 👫🏼

   tangata mo fefine fetakinima: kili kelokelo

  • 👬🏼

   ongo tangata fetakinima: kili kelokelo

  • 💏🏼

   ʻuma: kili kelokelo

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏼

   ʻuma: fefine, tangata mo e kili kelokelo

  • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏼

   ʻuma: tangata, tangata mo e kili kelokelo

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏼

   ʻuma: fefine, fefine mo e kili kelokelo

  • 💑🏼

   ongo tokoua moe mafu: kili kelokelo

  • 👩🏼‍❤️‍👨🏼

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata mo e kili kelokelo

  • 👨🏼‍❤️‍👨🏼

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata mo e kili kelokelo

  • 👩🏼‍❤️‍👩🏼

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine mo e kili kelokelo

  • 🏼

   kili kelokelo

  emojis: 🏽 leʻo ʻo e kili Lotoloto

  • 👋🏽

   nima taʻataʻalo: kili melomelo

  • 🤚🏽

   tuʻanima hiki ki ʻolunga: kili melomelo

  • 🖐🏽

   nima fālalahi: kili melomelo

  • ✋🏽

   nima hiki ki ʻolunga: kili melomelo

  • 🖖🏽

   nima mavaeua: kili melomelo

  • 🫱🏽

   nima ki mataʻu: kili melomelo

  • 🫲🏽

   ninma ki hema: kili melomelo

  • 🫳🏽

   nima ʻohifo: kili melomelo

  • 🫴🏽

   nima ʻohake: kili melomelo

  • 🫷🏽

   nima teke ki hema: kili melomelo

  • 🫸🏽

   nima teke ki mataʻu: kili melomelo

  • 👌🏽

   nima fakaʻilonga sai: kili melomelo

  • 🤌🏽

   louhiʻinima fakamaʻopoʻopo: kili melomelo

  • 🤏🏽

   nima fakamaʻopoʻopo: kili melomelo

  • ✌🏽

   nima ikuna: kili melomelo

  • 🤞🏽

   louhiʻinima fehauaki: kili melomelo

  • 🫰🏽

   louhiʻinima moe motuʻatuhu fehauaki: kili melomelo

  • 🤟🏽

   nima fakaʻilonga mafu: kili melomelo

  • 🤘🏽

   nima fakaʻilonga fakatēvolo: kili melomelo

  • 🤙🏽

   nima fakaʻilonga tā mai: kili melomelo

  • 👈🏽

   tuhu tuʻanima tonu ki hema: kili melomelo

  • 👉🏽

   tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu: kili melomelo

  • 👆🏽

   tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga: kili melomelo

  • 🖕🏽

   tuhu ʻi loto: kili melomelo

  • 👇🏽

   tuhu tuʻanima tonu ki lalo: kili melomelo

  • ☝🏽

   tuhu tonu ki ʻolunga: kili melomelo

  • 🫵🏽

   tuhu tonu ki muʻa: kili melomelo

  • 👍🏽

   motuʻatuhu ki ʻolunga: kili melomelo

  • 👎🏽

   motuʻatuhu ki lalo: kili melomelo

  • ✊🏽

   tuke hiki ki ʻolunga: kili melomelo

  • 👊🏽

   tuke ki muʻa: kili melomelo

  • 🤛🏽

   tuke ki hema: kili melomelo

  • 🤜🏽

   tuke ki mataʻu: kili melomelo

  • 👏🏽

   nima pasipasi: kili melomelo

  • 🙌🏽

   ongo nima hiki ki ʻolunga: kili melomelo

  • 🫶🏽

   ongo nima fakamafu: kili melomelo

  • 👐🏽

   nima homo: kili melomelo

  • 🤲🏽

   ongo aofinima hiki ki ʻolunga: kili melomelo

  • 🤝🏽

   lulululu: kili melomelo

  • 🙏🏽

   ongo nima tataʻo: kili melomelo

  • ✍🏽

   nima ʻoku tohi: kili melomelo

  • 💅🏽

   valivali ngeʻesinima: kili melomelo

  • 🤳🏽

   faitaaʻi pē kita: kili melomelo

  • 💪🏽

   pāpela ʻoku pelu: kili melomelo

  • 🦵🏽

   vaʻe: kili melomelo

  • 🦶🏽

   lauʻivaʻe: kili melomelo

  • 👂🏽

   telinga: kili melomelo

  • 🦻🏽

   telinga moe meʻa fakafanongo: kili melomelo

  • 👃🏽

   ihu: kili melomelo

  • 👶🏽

   valevale: kili melomelo

  • 🧒🏽

   fānau: kili melomelo

  • 👦🏽

   tamasiʻi: kili melomelo

  • 👧🏽

   taʻahine: kili melomelo

  • 🧑🏽

   kakai lalahi: kili melomelo

  • 👱🏽

   tokotaha ʻulu kelo: kili melomelo

  • 👨🏽

   tangata: kili melomelo

  • 🧔🏽

   tokotaha kava: kili melomelo

  • 🧔🏽‍♂️

   tangata kava: kili melomelo

  • 🧔🏽‍♀️

   fefine kava: kili melomelo

  • 👨🏽‍🦰

   tangata: kili melomelo mo e ʻulu kulokula

  • 👨🏽‍🦱

   tangata: kili melomelo mo e ʻulu mingimingi

  • 👨🏽‍🦳

   tangata: kili melomelo mo e ʻulu hinā

  • 👨🏽‍🦲

   tangata: kili melomelo mo e ʻulu tula

  • 👩🏽

   fefine: kili melomelo

  • 👩🏽‍🦰

   fefine: kili melomelo mo e ʻulu kulokula

  • 🧑🏽‍🦰

   kakai lalahi: kili melomelo mo e ʻulu kulokula

  • 👩🏽‍🦱

   fefine: kili melomelo mo e ʻulu mingimingi

  • 🧑🏽‍🦱

   kakai lalahi: kili melomelo mo e ʻulu mingimingi

  • 👩🏽‍🦳

   fefine: kili melomelo mo e ʻulu hinā

  • 🧑🏽‍🦳

   kakai lalahi: kili melomelo mo e ʻulu hinā

  • 👩🏽‍🦲

   fefine: kili melomelo mo e ʻulu tula

  • 🧑🏽‍🦲

   kakai lalahi: kili melomelo mo e ʻulu tula

  • 👱🏽‍♀️

   fefine ʻulu kelo: kili melomelo

  • 👱🏽‍♂️

   tangata ʻulu kelo: kili melomelo

  • 🧓🏽

   tokotaha motuʻa: kili melomelo

  • 👴🏽

   motuʻa: kili melomelo

  • 👵🏽

   finemotuʻa: kili melomelo

  • 🙍🏽

   tokotaha matamamahi: kili melomelo

  • 🙍🏽‍♂️

   tangata matamamahi: kili melomelo

  • 🙍🏽‍♀️

   fefine matamamahi: kili melomelo

  • 🙎🏽

   tokotaha mataʻita: kili melomelo

  • 🙎🏽‍♂️

   tangata mataʻita: kili melomelo

  • 🙎🏽‍♀️

   fefine mataʻita: kili melomelo

  • 🙅🏽

   tokotaha kaunima fetuiaki: kili melomelo

  • 🙅🏽‍♂️

   tangata kaunima fetuiaki: kili melomelo

  • 🙅🏽‍♀️

   fefine kaunima fetuiaki: kili melomelo

  • 🙆🏽

   tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo

  • 🙆🏽‍♂️

   tangata kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo

  • 🙆🏽‍♀️

   fefine kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo

  • 💁🏽

   tokotaha nima mafola: kili melomelo

  • 💁🏽‍♂️

   tangata nima mafola: kili melomelo

  • 💁🏽‍♀️

   fefine nima mafola: kili melomelo

  • 🙋🏽

   tokotaha nima ʻi ʻolunga: kili melomelo

  • 🙋🏽‍♂️

   tangata nima ʻi ʻolunga: kili melomelo

  • 🙋🏽‍♀️

   fefine nima ʻi ʻolunga: kili melomelo

  • 🧏🏽

   tokotaha tuli: kili melomelo

  • 🧏🏽‍♂️

   tangata tuli: kili melomelo

  • 🧏🏽‍♀️

   fefine tuli: kili melomelo

  • 🙇🏽

   tokotaha punou: kili melomelo

  • 🙇🏽‍♂️

   tangata punou: kili melomelo

  • 🙇🏽‍♀️

   fefine punou: kili melomelo

  • 🤦🏽

   tokotaha nima ʻihe mata: kili melomelo

  • 🤦🏽‍♂️

   tangata nima ʻihe mata: kili melomelo

  • 🤦🏽‍♀️

   fefine nima ʻihe mata: kili melomelo

  • 🤷🏽

   tokotaha fakamahiki: kili melomelo

  • 🤷🏽‍♂️

   tangata fakamahiki: kili melomelo

  • 🤷🏽‍♀️

   fefine fakamahiki: kili melomelo

  • 🧑🏽‍⚕️

   neesi: kili melomelo

  • 👨🏽‍⚕️

   neesi tangata: kili melomelo

  • 👩🏽‍⚕️

   neesi fefine: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🎓

   tokotaha ako: kili melomelo

  • 👨🏽‍🎓

   tamasiʻi ako: kili melomelo

  • 👩🏽‍🎓

   taʻahine ako: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🏫

   faiako: kili melomelo

  • 👨🏽‍🏫

   faiako tangata: kili melomelo

  • 👩🏽‍🏫

   faiako fefine: kili melomelo

  • 🧑🏽‍⚖️

   fakamaau: kili melomelo

  • 👨🏽‍⚖️

   fakamaau tangata: kili melomelo

  • 👩🏽‍⚖️

   fakamaau fefine: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🌾

   tokotaha ngoue: kili melomelo

  • 👨🏽‍🌾

   tangata ngoue: kili melomelo

  • 👩🏽‍🌾

   fefine ngoue: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🍳

   tokotaha ngaohikai: kili melomelo

  • 👨🏽‍🍳

   tangata ngaohikai: kili melomelo

  • 👩🏽‍🍳

   fefine ngaohikai: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🔧

   ʻenisia: kili melomelo

  • 👨🏽‍🔧

   ʻenisinia tangata: kili melomelo

  • 👩🏽‍🔧

   ʻenisinia fefine: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🏭

   tokotaha ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo

  • 👨🏽‍🏭

   tangata ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo

  • 👩🏽‍🏭

   fefine ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo

  • 🧑🏽‍💼

   tokotaha ngāue ʻōfisi: kili melomelo

  • 👨🏽‍💼

   tangata ngāue ʻōfisi: kili melomelo

  • 👩🏽‍💼

   fefine ngāue ʻōfisi: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🔬

   tokotaha faisaienisi: kili melomelo

  • 👨🏽‍🔬

   tangata faisaienisi: kili melomelo

  • 👩🏽‍🔬

   fefine faisaienisi: kili melomelo

  • 🧑🏽‍💻

   tokotaha fakatekinolosia: kili melomelo

  • 👨🏽‍💻

   tangata fakatekinolosia: kili melomelo

  • 👩🏽‍💻

   fefine fakatekinolosia: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🎤

   tokotaha hiva: kili melomelo

  • 👨🏽‍🎤

   tangata hiva: kili melomelo

  • 👩🏽‍🎤

   fefine hiva: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🎨

   tokotaha tā-fakatātā: kili melomelo

  • 👨🏽‍🎨

   tangata tā-fakatātā: kili melomelo

  • 👩🏽‍🎨

   fefine tā-fakatātā: kili melomelo

  • 🧑🏽‍✈️

   pailate: kili melomelo

  • 👨🏽‍✈️

   pailate tangata: kili melomelo

  • 👩🏽‍✈️

   pailate fefine: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🚀

   tokotaha folaufetuʻu: kili melomelo

  • 👨🏽‍🚀

   tama folaufetuʻu: kili melomelo

  • 👩🏽‍🚀

   fefine folaufetuʻu: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🚒

   tokotaha tāmate-afi: kili melomelo

  • 👨🏽‍🚒

   tangata tāmate-afi: kili melomelo

  • 👩🏽‍🚒

   fefine tāmate-afi: kili melomelo

  • 👮🏽

   ʻofisa polisi: kili melomelo

  • 👮🏽‍♂️

   ʻofisa polisi tangata: kili melomelo

  • 👮🏽‍♀️

   ʻofisa polisi fefine: kili melomelo

  • 🕵🏽

   tokotaha fakatotolo: kili melomelo

  • 🕵🏽‍♂️

   tangata fakatotolo: kili melomelo

  • 🕵🏽‍♀️

   fefine fakatotolo: kili melomelo

  • 💂🏽

   leʻo: kili melomelo

  • 💂🏽‍♂️

   leʻo tangata: kili melomelo

  • 💂🏽‍♀️

   leʻo fefine: kili melomelo

  • 🥷🏽

   mata ninisā: kili melomelo

  • 👷🏽

   tokotaha ngāue langa: kili melomelo

  • 👷🏽‍♂️

   tangata ngāue langa: kili melomelo

  • 👷🏽‍♀️

   fefine ngāue langa: kili melomelo

  • 🫅🏽

   tokotaha ʻai kalauni: kili melomelo

  • 🤴🏽

   ʻalo tangata: kili melomelo

  • 👸🏽

   ʻalo fefine: kili melomelo

  • 👳🏽

   tokotaha tui faʻu: kili melomelo

  • 👳🏽‍♂️

   tangata tui faʻu: kili melomelo

  • 👳🏽‍♀️

   fefine tui faʻu: kili melomelo

  • 👲🏽

   tangata tui tatā fakasiaina: kili melomelo

  • 🧕🏽

   fefine tui sikaafi: kili melomelo

  • 🤵🏽

   tokotaha vala kakato: kili melomelo

  • 🤵🏽‍♂️

   tangata vala kakato: kili melomelo

  • 🤵🏽‍♀️

   fefine vala kakato: kili melomelo

  • 👰🏽

   tokotaha tui veili: kili melomelo

  • 👰🏽‍♂️

   tangata tui veili: kili melomelo

  • 👰🏽‍♀️

   fefine tui veili: kili melomelo

  • 🤰🏽

   fefine feitama: kili melomelo

  • 🫃🏽

   tangata feitama: kili melomelo

  • 🫄🏽

   tokotaha feitama: kili melomelo

  • 🤱🏽

   fakahuhu: kili melomelo

  • 👩🏽‍🍼

   fefine fakahuhu: kili melomelo

  • 👨🏽‍🍼

   tangata fakahuhu: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🍼

   tokotaha fakahuhu: kili melomelo

  • 👼🏽

   ʻangelo valevale: kili melomelo

  • 🎅🏽

   Sānita Kalausi: kili melomelo

  • 🤶🏽

   Sānita Kalausi fefine: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🎄

   Sānita Kalausi tokotaha: kili melomelo

  • 🦸🏽

   tokotaha ivimālohi: kili melomelo

  • 🦸🏽‍♂️

   tangata ivimālohi: kili melomelo

  • 🦸🏽‍♀️

   fefine ivimālohi: kili melomelo

  • 🦹🏽

   tokotaha kākā: kili melomelo

  • 🦹🏽‍♂️

   tangata kākā: kili melomelo

  • 🦹🏽‍♀️

   fefine kākā: kili melomelo

  • 🧙🏽

   tokotaha taula-faʻahikehe: kili melomelo

  • 🧙🏽‍♂️

   tangata taula-faʻahikehe: kili melomelo

  • 🧙🏽‍♀️

   fefine taula-faʻahikehe: kili melomelo

  • 🧚🏽

   feeli: kili melomelo

  • 🧚🏽‍♂️

   feeli tangata: kili melomelo

  • 🧚🏽‍♀️

   feeli fefine: kili melomelo

  • 🧛🏽

   tokotaha misi toto: kili melomelo

  • 🧛🏽‍♂️

   tangata misi toto: kili melomelo

  • 🧛🏽‍♀️

   fefine misi toto: kili melomelo

  • 🧜🏽

   tokotaha meimeite: kili melomelo

  • 🧜🏽‍♂️

   tangata meimeite: kili melomelo

  • 🧜🏽‍♀️

   fefine meimeite: kili melomelo

  • 🧝🏽

   kiʻi feeli: kili melomelo

  • 🧝🏽‍♂️

   kiʻi feeli tangata: kili melomelo

  • 🧝🏽‍♀️

   kiʻi feeli fefine: kili melomelo

  • 💆🏽

   tokotaha fotofotaʻi: kili melomelo

  • 💆🏽‍♂️

   tangata fotofotaʻi: kili melomelo

  • 💆🏽‍♀️

   fefine fotofotaʻi: kili melomelo

  • 💇🏽

   tokotaha ʻulu kosi: kili melomelo

  • 💇🏽‍♂️

   tangata ʻulu kosi: kili melomelo

  • 💇🏽‍♀️

   fefine ʻulu kosi: kili melomelo

  • 🚶🏽

   tokotaha lue: kili melomelo

  • 🚶🏽‍♂️

   tangata lue: kili melomelo

  • 🚶🏽‍♀️

   fefine lue: kili melomelo

  • 🧍🏽

   tokotaha tuʻu: kili melomelo

  • 🧍🏽‍♂️

   tangata tuʻu: kili melomelo

  • 🧍🏽‍♀️

   fefine tuʻu: kili melomelo

  • 🧎🏽

   tokotaha tūʻulutui: kili melomelo

  • 🧎🏽‍♂️

   tangata tūʻulutui: kili melomelo

  • 🧎🏽‍♀️

   fefine tūʻulutui: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🦯

   tokotaha moe tokotokokui: kili melomelo

  • 👨🏽‍🦯

   tangata moe tokotokokui: kili melomelo

  • 👩🏽‍🦯

   fefine moe tokotokokui: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🦼

   tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo

  • 👨🏽‍🦼

   tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo

  • 👩🏽‍🦼

   fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🦽

   tokotaha ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo

  • 👨🏽‍🦽

   tangata ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo

  • 👩🏽‍🦽

   fefine ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo

  • 🏃🏽

   tokotaha lele: kili melomelo

  • 🏃🏽‍♂️

   tangata lele: kili melomelo

  • 🏃🏽‍♀️

   fefine lele: kili melomelo

  • 💃🏽

   fefine meʻe: kili melomelo

  • 🕺🏽

   tangata meʻe: kili melomelo

  • 🕴🏽

   tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu: kili melomelo

  • 🧖🏽

   tokotaha ʻi loki mao: kili melomelo

  • 🧖🏽‍♂️

   tangata ʻi loki mao: kili melomelo

  • 🧖🏽‍♀️

   fefine ʻi loki mao: kili melomelo

  • 🧗🏽

   tokotaha kaka: kili melomelo

  • 🧗🏽‍♂️

   tangata kaka: kili melomelo

  • 🧗🏽‍♀️

   fefine kaka: kili melomelo

  • 🏇🏽

   lova hoosi: kili melomelo

  • 🏂🏽

   tokotaha heke laupapa sinou: kili melomelo

  • 🏌🏽

   tokotaha tāpulu: kili melomelo

  • 🏌🏽‍♂️

   tangata tāpulu: kili melomelo

  • 🏌🏽‍♀️

   fefine tāpulu: kili melomelo

  • 🏄🏽

   tokotaha fānifo: kili melomelo

  • 🏄🏽‍♂️

   tangata fānifo: kili melomelo

  • 🏄🏽‍♀️

   fefine fānifo: kili melomelo

  • 🚣🏽

   tokotaha ʻaʻalo: kili melomelo

  • 🚣🏽‍♂️

   tangata ʻaʻalo: kili melomelo

  • 🚣🏽‍♀️

   fefine ʻaʻalo: kili melomelo

  • 🏊🏽

   tokotaha kakau: kili melomelo

  • 🏊🏽‍♂️

   tangata kakau: kili melomelo

  • 🏊🏽‍♀️

   fefine kakau: kili melomelo

  • ⛹🏽

   tokotaha tōpuna pulu: kili melomelo

  • ⛹🏽‍♂️

   tangata tōpuna pulu: kili melomelo

  • ⛹🏽‍♀️

   fefine tōpuna pulu: kili melomelo

  • 🏋🏽

   tokotaha hiki meʻamamafa: kili melomelo

  • 🏋🏽‍♂️

   tangata hiki meʻamamafa: kili melomelo

  • 🏋🏽‍♀️

   fefine hiki meʻamamafa: kili melomelo

  • 🚴🏽

   tokotaha heka pasikala: kili melomelo

  • 🚴🏽‍♂️

   tangata heka pasikala: kili melomelo

  • 🚴🏽‍♀️

   fefine heka pasikala: kili melomelo

  • 🚵🏽

   tokotaha heka pasikala moʻunga: kili melomelo

  • 🚵🏽‍♂️

   tangata heka pasikala moʻunga: kili melomelo

  • 🚵🏽‍♀️

   fefine heka pasikala moʻunga: kili melomelo

  • 🤸🏽

   tokotaha tākisi: kili melomelo

  • 🤸🏽‍♂️

   tangata tākisi: kili melomelo

  • 🤸🏽‍♀️

   fefine tākisi: kili melomelo

  • 🤽🏽

   tokotaha polovai: kili melomelo

  • 🤽🏽‍♂️

   tangata polovai: kili melomelo

  • 🤽🏽‍♀️

   fefine polovai: kili melomelo

  • 🤾🏽

   tokotaha netipolo: kili melomelo

  • 🤾🏽‍♂️

   tangata netipolo: kili melomelo

  • 🤾🏽‍♀️

   fefine netipolo: kili melomelo

  • 🤹🏽

   tokotaha hiko: kili melomelo

  • 🤹🏽‍♂️

   tangata hiko: kili melomelo

  • 🤹🏽‍♀️

   fefine hiko: kili melomelo

  • 🧘🏽

   tokotaha tangutu fehauaki: kili melomelo

  • 🧘🏽‍♂️

   tangata tangutu fehauaki: kili melomelo

  • 🧘🏽‍♀️

   fefine tangutu fehauaki: kili melomelo

  • 🛀🏽

   tokotaha kaukau: kili melomelo

  • 🛌🏽

   tokotaha ʻi mohenga: kili melomelo

  • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏽

   kakai fetakinima: kili melomelo

  • 👭🏽

   fafine fetakinima: kili melomelo

  • 👫🏽

   tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo

  • 👬🏽

   ongo tangata fetakinima: kili melomelo

  • 💏🏽

   ʻuma: kili melomelo

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏽

   ʻuma: fefine, tangata mo e kili melomelo

  • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏽

   ʻuma: tangata, tangata mo e kili melomelo

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏽

   ʻuma: fefine, fefine mo e kili melomelo

  • 💑🏽

   ongo tokoua moe mafu: kili melomelo

  • 👩🏽‍❤️‍👨🏽

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata mo e kili melomelo

  • 👨🏽‍❤️‍👨🏽

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata mo e kili melomelo

  • 👩🏽‍❤️‍👩🏽

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine mo e kili melomelo

  • 🏽

   kili melomelo

  emojis: 🏾 ongo ʻo e kili lanu fakapoʻupoʻuli

  • 👋🏾

   nima taʻataʻalo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤚🏾

   tuʻanima hiki ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🖐🏾

   nima fālalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • ✋🏾

   nima hiki ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🖖🏾

   nima mavaeua: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🫱🏾

   nima ki mataʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🫲🏾

   ninma ki hema: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🫳🏾

   nima ʻohifo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🫴🏾

   nima ʻohake: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🫷🏾

   nima teke ki hema: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🫸🏾

   nima teke ki mataʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👌🏾

   nima fakaʻilonga sai: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤌🏾

   louhiʻinima fakamaʻopoʻopo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤏🏾

   nima fakamaʻopoʻopo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • ✌🏾

   nima ikuna: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤞🏾

   louhiʻinima fehauaki: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🫰🏾

   louhiʻinima moe motuʻatuhu fehauaki: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤟🏾

   nima fakaʻilonga mafu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤘🏾

   nima fakaʻilonga fakatēvolo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤙🏾

   nima fakaʻilonga tā mai: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👈🏾

   tuhu tuʻanima tonu ki hema: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👉🏾

   tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👆🏾

   tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🖕🏾

   tuhu ʻi loto: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👇🏾

   tuhu tuʻanima tonu ki lalo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • ☝🏾

   tuhu tonu ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🫵🏾

   tuhu tonu ki muʻa: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👍🏾

   motuʻatuhu ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👎🏾

   motuʻatuhu ki lalo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • ✊🏾

   tuke hiki ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👊🏾

   tuke ki muʻa: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤛🏾

   tuke ki hema: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤜🏾

   tuke ki mataʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👏🏾

   nima pasipasi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙌🏾

   ongo nima hiki ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🫶🏾

   ongo nima fakamafu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👐🏾

   nima homo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤲🏾

   ongo aofinima hiki ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤝🏾

   lulululu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙏🏾

   ongo nima tataʻo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • ✍🏾

   nima ʻoku tohi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💅🏾

   valivali ngeʻesinima: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤳🏾

   faitaaʻi pē kita: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💪🏾

   pāpela ʻoku pelu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🦵🏾

   vaʻe: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🦶🏾

   lauʻivaʻe: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👂🏾

   telinga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🦻🏾

   telinga moe meʻa fakafanongo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👃🏾

   ihu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👶🏾

   valevale: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧒🏾

   fānau: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👦🏾

   tamasiʻi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👧🏾

   taʻahine: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾

   kakai lalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👱🏾

   tokotaha ʻulu kelo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾

   tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧔🏾

   tokotaha kava: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧔🏾‍♂️

   tangata kava: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧔🏾‍♀️

   fefine kava: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🦰

   tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula

  • 👨🏾‍🦱

   tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi

  • 👨🏾‍🦳

   tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā

  • 👨🏾‍🦲

   tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu tula

  • 👩🏾

   fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🦰

   fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula

  • 🧑🏾‍🦰

   kakai lalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula

  • 👩🏾‍🦱

   fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi

  • 🧑🏾‍🦱

   kakai lalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi

  • 👩🏾‍🦳

   fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā

  • 🧑🏾‍🦳

   kakai lalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā

  • 👩🏾‍🦲

   fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu tula

  • 🧑🏾‍🦲

   kakai lalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu tula

  • 👱🏾‍♀️

   fefine ʻulu kelo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👱🏾‍♂️

   tangata ʻulu kelo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧓🏾

   tokotaha motuʻa: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👴🏾

   motuʻa: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👵🏾

   finemotuʻa: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙍🏾

   tokotaha matamamahi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙍🏾‍♂️

   tangata matamamahi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙍🏾‍♀️

   fefine matamamahi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙎🏾

   tokotaha mataʻita: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙎🏾‍♂️

   tangata mataʻita: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙎🏾‍♀️

   fefine mataʻita: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙅🏾

   tokotaha kaunima fetuiaki: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙅🏾‍♂️

   tangata kaunima fetuiaki: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙅🏾‍♀️

   fefine kaunima fetuiaki: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙆🏾

   tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙆🏾‍♂️

   tangata kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙆🏾‍♀️

   fefine kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💁🏾

   tokotaha nima mafola: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💁🏾‍♂️

   tangata nima mafola: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💁🏾‍♀️

   fefine nima mafola: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙋🏾

   tokotaha nima ʻi ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙋🏾‍♂️

   tangata nima ʻi ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙋🏾‍♀️

   fefine nima ʻi ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧏🏾

   tokotaha tuli: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧏🏾‍♂️

   tangata tuli: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧏🏾‍♀️

   fefine tuli: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙇🏾

   tokotaha punou: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙇🏾‍♂️

   tangata punou: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🙇🏾‍♀️

   fefine punou: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤦🏾

   tokotaha nima ʻihe mata: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤦🏾‍♂️

   tangata nima ʻihe mata: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤦🏾‍♀️

   fefine nima ʻihe mata: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤷🏾

   tokotaha fakamahiki: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤷🏾‍♂️

   tangata fakamahiki: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤷🏾‍♀️

   fefine fakamahiki: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍⚕️

   neesi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍⚕️

   neesi tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍⚕️

   neesi fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🎓

   tokotaha ako: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🎓

   tamasiʻi ako: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🎓

   taʻahine ako: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🏫

   faiako: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🏫

   faiako tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🏫

   faiako fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍⚖️

   fakamaau: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍⚖️

   fakamaau tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍⚖️

   fakamaau fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🌾

   tokotaha ngoue: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🌾

   tangata ngoue: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🌾

   fefine ngoue: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🍳

   tokotaha ngaohikai: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🍳

   tangata ngaohikai: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🍳

   fefine ngaohikai: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🔧

   ʻenisia: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🔧

   ʻenisinia tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🔧

   ʻenisinia fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🏭

   tokotaha ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🏭

   tangata ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🏭

   fefine ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍💼

   tokotaha ngāue ʻōfisi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍💼

   tangata ngāue ʻōfisi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍💼

   fefine ngāue ʻōfisi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🔬

   tokotaha faisaienisi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🔬

   tangata faisaienisi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🔬

   fefine faisaienisi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍💻

   tokotaha fakatekinolosia: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍💻

   tangata fakatekinolosia: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍💻

   fefine fakatekinolosia: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🎤

   tokotaha hiva: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🎤

   tangata hiva: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🎤

   fefine hiva: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🎨

   tokotaha tā-fakatātā: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🎨

   tangata tā-fakatātā: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🎨

   fefine tā-fakatātā: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍✈️

   pailate: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍✈️

   pailate tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍✈️

   pailate fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🚀

   tokotaha folaufetuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🚀

   tama folaufetuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🚀

   fefine folaufetuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🚒

   tokotaha tāmate-afi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🚒

   tangata tāmate-afi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🚒

   fefine tāmate-afi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👮🏾

   ʻofisa polisi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👮🏾‍♂️

   ʻofisa polisi tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👮🏾‍♀️

   ʻofisa polisi fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🕵🏾

   tokotaha fakatotolo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🕵🏾‍♂️

   tangata fakatotolo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🕵🏾‍♀️

   fefine fakatotolo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💂🏾

   leʻo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💂🏾‍♂️

   leʻo tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💂🏾‍♀️

   leʻo fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🥷🏾

   mata ninisā: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👷🏾

   tokotaha ngāue langa: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👷🏾‍♂️

   tangata ngāue langa: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👷🏾‍♀️

   fefine ngāue langa: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🫅🏾

   tokotaha ʻai kalauni: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤴🏾

   ʻalo tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👸🏾

   ʻalo fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👳🏾

   tokotaha tui faʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👳🏾‍♂️

   tangata tui faʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👳🏾‍♀️

   fefine tui faʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👲🏾

   tangata tui tatā fakasiaina: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧕🏾

   fefine tui sikaafi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤵🏾

   tokotaha vala kakato: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤵🏾‍♂️

   tangata vala kakato: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤵🏾‍♀️

   fefine vala kakato: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👰🏾

   tokotaha tui veili: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👰🏾‍♂️

   tangata tui veili: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👰🏾‍♀️

   fefine tui veili: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤰🏾

   fefine feitama: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🫃🏾

   tangata feitama: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🫄🏾

   tokotaha feitama: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤱🏾

   fakahuhu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🍼

   fefine fakahuhu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🍼

   tangata fakahuhu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🍼

   tokotaha fakahuhu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👼🏾

   ʻangelo valevale: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🎅🏾

   Sānita Kalausi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤶🏾

   Sānita Kalausi fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🎄

   Sānita Kalausi tokotaha: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🦸🏾

   tokotaha ivimālohi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🦸🏾‍♂️

   tangata ivimālohi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🦸🏾‍♀️

   fefine ivimālohi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🦹🏾

   tokotaha kākā: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🦹🏾‍♂️

   tangata kākā: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🦹🏾‍♀️

   fefine kākā: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧙🏾

   tokotaha taula-faʻahikehe: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧙🏾‍♂️

   tangata taula-faʻahikehe: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧙🏾‍♀️

   fefine taula-faʻahikehe: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧚🏾

   feeli: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧚🏾‍♂️

   feeli tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧚🏾‍♀️

   feeli fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧛🏾

   tokotaha misi toto: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧛🏾‍♂️

   tangata misi toto: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧛🏾‍♀️

   fefine misi toto: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧜🏾

   tokotaha meimeite: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧜🏾‍♂️

   tangata meimeite: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧜🏾‍♀️

   fefine meimeite: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧝🏾

   kiʻi feeli: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧝🏾‍♂️

   kiʻi feeli tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧝🏾‍♀️

   kiʻi feeli fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💆🏾

   tokotaha fotofotaʻi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💆🏾‍♂️

   tangata fotofotaʻi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💆🏾‍♀️

   fefine fotofotaʻi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💇🏾

   tokotaha ʻulu kosi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💇🏾‍♂️

   tangata ʻulu kosi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💇🏾‍♀️

   fefine ʻulu kosi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🚶🏾

   tokotaha lue: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🚶🏾‍♂️

   tangata lue: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🚶🏾‍♀️

   fefine lue: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧍🏾

   tokotaha tuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧍🏾‍♂️

   tangata tuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧍🏾‍♀️

   fefine tuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧎🏾

   tokotaha tūʻulutui: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧎🏾‍♂️

   tangata tūʻulutui: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧎🏾‍♀️

   fefine tūʻulutui: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🦯

   tokotaha moe tokotokokui: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🦯

   tangata moe tokotokokui: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🦯

   fefine moe tokotokokui: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🦼

   tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🦼

   tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🦼

   fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🦽

   tokotaha ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🦽

   tangata ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🦽

   fefine ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏃🏾

   tokotaha lele: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏃🏾‍♂️

   tangata lele: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏃🏾‍♀️

   fefine lele: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💃🏾

   fefine meʻe: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🕺🏾

   tangata meʻe: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🕴🏾

   tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧖🏾

   tokotaha ʻi loki mao: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧖🏾‍♂️

   tangata ʻi loki mao: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧖🏾‍♀️

   fefine ʻi loki mao: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧗🏾

   tokotaha kaka: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧗🏾‍♂️

   tangata kaka: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧗🏾‍♀️

   fefine kaka: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏇🏾

   lova hoosi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏂🏾

   tokotaha heke laupapa sinou: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏌🏾

   tokotaha tāpulu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏌🏾‍♂️

   tangata tāpulu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏌🏾‍♀️

   fefine tāpulu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏄🏾

   tokotaha fānifo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏄🏾‍♂️

   tangata fānifo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏄🏾‍♀️

   fefine fānifo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🚣🏾

   tokotaha ʻaʻalo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🚣🏾‍♂️

   tangata ʻaʻalo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🚣🏾‍♀️

   fefine ʻaʻalo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏊🏾

   tokotaha kakau: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏊🏾‍♂️

   tangata kakau: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏊🏾‍♀️

   fefine kakau: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • ⛹🏾

   tokotaha tōpuna pulu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • ⛹🏾‍♂️

   tangata tōpuna pulu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • ⛹🏾‍♀️

   fefine tōpuna pulu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏋🏾

   tokotaha hiki meʻamamafa: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏋🏾‍♂️

   tangata hiki meʻamamafa: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏋🏾‍♀️

   fefine hiki meʻamamafa: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🚴🏾

   tokotaha heka pasikala: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🚴🏾‍♂️

   tangata heka pasikala: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🚴🏾‍♀️

   fefine heka pasikala: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🚵🏾

   tokotaha heka pasikala moʻunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🚵🏾‍♂️

   tangata heka pasikala moʻunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🚵🏾‍♀️

   fefine heka pasikala moʻunga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤸🏾

   tokotaha tākisi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤸🏾‍♂️

   tangata tākisi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤸🏾‍♀️

   fefine tākisi: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤽🏾

   tokotaha polovai: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤽🏾‍♂️

   tangata polovai: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤽🏾‍♀️

   fefine polovai: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤾🏾

   tokotaha netipolo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤾🏾‍♂️

   tangata netipolo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤾🏾‍♀️

   fefine netipolo: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤹🏾

   tokotaha hiko: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤹🏾‍♂️

   tangata hiko: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🤹🏾‍♀️

   fefine hiko: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧘🏾

   tokotaha tangutu fehauaki: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧘🏾‍♂️

   tangata tangutu fehauaki: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧘🏾‍♀️

   fefine tangutu fehauaki: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🛀🏾

   tokotaha kaukau: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🛌🏾

   tokotaha ʻi mohenga: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏾

   kakai fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👭🏾

   fafine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👫🏾

   tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👬🏾

   ongo tangata fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💏🏾

   ʻuma: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏾

   ʻuma: fefine, tangata mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏾

   ʻuma: tangata, tangata mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏾

   ʻuma: fefine, fefine mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 💑🏾

   ongo tokoua moe mafu: kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍❤️‍👨🏾

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍❤️‍👨🏾

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍❤️‍👩🏾

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🏾

   kili melomelo-ʻuliʻuli

  emojis: 🏿 leʻo kili lanu fakapoʻupoʻuli

  • 👋🏿

   nima taʻataʻalo: kili ʻuliʻuli

  • 🤚🏿

   tuʻanima hiki ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli

  • 🖐🏿

   nima fālalahi: kili ʻuliʻuli

  • ✋🏿

   nima hiki ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli

  • 🖖🏿

   nima mavaeua: kili ʻuliʻuli

  • 🫱🏿

   nima ki mataʻu: kili ʻuliʻuli

  • 🫲🏿

   ninma ki hema: kili ʻuliʻuli

  • 🫳🏿

   nima ʻohifo: kili ʻuliʻuli

  • 🫴🏿

   nima ʻohake: kili ʻuliʻuli

  • 🫷🏿

   nima teke ki hema: kili ʻuliʻuli

  • 🫸🏿

   nima teke ki mataʻu: kili ʻuliʻuli

  • 👌🏿

   nima fakaʻilonga sai: kili ʻuliʻuli

  • 🤌🏿

   louhiʻinima fakamaʻopoʻopo: kili ʻuliʻuli

  • 🤏🏿

   nima fakamaʻopoʻopo: kili ʻuliʻuli

  • ✌🏿

   nima ikuna: kili ʻuliʻuli

  • 🤞🏿

   louhiʻinima fehauaki: kili ʻuliʻuli

  • 🫰🏿

   louhiʻinima moe motuʻatuhu fehauaki: kili ʻuliʻuli

  • 🤟🏿

   nima fakaʻilonga mafu: kili ʻuliʻuli

  • 🤘🏿

   nima fakaʻilonga fakatēvolo: kili ʻuliʻuli

  • 🤙🏿

   nima fakaʻilonga tā mai: kili ʻuliʻuli

  • 👈🏿

   tuhu tuʻanima tonu ki hema: kili ʻuliʻuli

  • 👉🏿

   tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu: kili ʻuliʻuli

  • 👆🏿

   tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli

  • 🖕🏿

   tuhu ʻi loto: kili ʻuliʻuli

  • 👇🏿

   tuhu tuʻanima tonu ki lalo: kili ʻuliʻuli

  • ☝🏿

   tuhu tonu ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli

  • 🫵🏿

   tuhu tonu ki muʻa: kili ʻuliʻuli

  • 👍🏿

   motuʻatuhu ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli

  • 👎🏿

   motuʻatuhu ki lalo: kili ʻuliʻuli

  • ✊🏿

   tuke hiki ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli

  • 👊🏿

   tuke ki muʻa: kili ʻuliʻuli

  • 🤛🏿

   tuke ki hema: kili ʻuliʻuli

  • 🤜🏿

   tuke ki mataʻu: kili ʻuliʻuli

  • 👏🏿

   nima pasipasi: kili ʻuliʻuli

  • 🙌🏿

   ongo nima hiki ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli

  • 🫶🏿

   ongo nima fakamafu: kili ʻuliʻuli

  • 👐🏿

   nima homo: kili ʻuliʻuli

  • 🤲🏿

   ongo aofinima hiki ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli

  • 🤝🏿

   lulululu: kili ʻuliʻuli

  • 🙏🏿

   ongo nima tataʻo: kili ʻuliʻuli

  • ✍🏿

   nima ʻoku tohi: kili ʻuliʻuli

  • 💅🏿

   valivali ngeʻesinima: kili ʻuliʻuli

  • 🤳🏿

   faitaaʻi pē kita: kili ʻuliʻuli

  • 💪🏿

   pāpela ʻoku pelu: kili ʻuliʻuli

  • 🦵🏿

   vaʻe: kili ʻuliʻuli

  • 🦶🏿

   lauʻivaʻe: kili ʻuliʻuli

  • 👂🏿

   telinga: kili ʻuliʻuli

  • 🦻🏿

   telinga moe meʻa fakafanongo: kili ʻuliʻuli

  • 👃🏿

   ihu: kili ʻuliʻuli

  • 👶🏿

   valevale: kili ʻuliʻuli

  • 🧒🏿

   fānau: kili ʻuliʻuli

  • 👦🏿

   tamasiʻi: kili ʻuliʻuli

  • 👧🏿

   taʻahine: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿

   kakai lalahi: kili ʻuliʻuli

  • 👱🏿

   tokotaha ʻulu kelo: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿

   tangata: kili ʻuliʻuli

  • 🧔🏿

   tokotaha kava: kili ʻuliʻuli

  • 🧔🏿‍♂️

   tangata kava: kili ʻuliʻuli

  • 🧔🏿‍♀️

   fefine kava: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🦰

   tangata: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula

  • 👨🏿‍🦱

   tangata: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi

  • 👨🏿‍🦳

   tangata: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā

  • 👨🏿‍🦲

   tangata: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu tula

  • 👩🏿

   fefine: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🦰

   fefine: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula

  • 🧑🏿‍🦰

   kakai lalahi: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula

  • 👩🏿‍🦱

   fefine: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi

  • 🧑🏿‍🦱

   kakai lalahi: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi

  • 👩🏿‍🦳

   fefine: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā

  • 🧑🏿‍🦳

   kakai lalahi: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā

  • 👩🏿‍🦲

   fefine: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu tula

  • 🧑🏿‍🦲

   kakai lalahi: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu tula

  • 👱🏿‍♀️

   fefine ʻulu kelo: kili ʻuliʻuli

  • 👱🏿‍♂️

   tangata ʻulu kelo: kili ʻuliʻuli

  • 🧓🏿

   tokotaha motuʻa: kili ʻuliʻuli

  • 👴🏿

   motuʻa: kili ʻuliʻuli

  • 👵🏿

   finemotuʻa: kili ʻuliʻuli

  • 🙍🏿

   tokotaha matamamahi: kili ʻuliʻuli

  • 🙍🏿‍♂️

   tangata matamamahi: kili ʻuliʻuli

  • 🙍🏿‍♀️

   fefine matamamahi: kili ʻuliʻuli

  • 🙎🏿

   tokotaha mataʻita: kili ʻuliʻuli

  • 🙎🏿‍♂️

   tangata mataʻita: kili ʻuliʻuli

  • 🙎🏿‍♀️

   fefine mataʻita: kili ʻuliʻuli

  • 🙅🏿

   tokotaha kaunima fetuiaki: kili ʻuliʻuli

  • 🙅🏿‍♂️

   tangata kaunima fetuiaki: kili ʻuliʻuli

  • 🙅🏿‍♀️

   fefine kaunima fetuiaki: kili ʻuliʻuli

  • 🙆🏿

   tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga: kili ʻuliʻuli

  • 🙆🏿‍♂️

   tangata kaunima fetuiaki ʻolunga: kili ʻuliʻuli

  • 🙆🏿‍♀️

   fefine kaunima fetuiaki ʻolunga: kili ʻuliʻuli

  • 💁🏿

   tokotaha nima mafola: kili ʻuliʻuli

  • 💁🏿‍♂️

   tangata nima mafola: kili ʻuliʻuli

  • 💁🏿‍♀️

   fefine nima mafola: kili ʻuliʻuli

  • 🙋🏿

   tokotaha nima ʻi ʻolunga: kili ʻuliʻuli

  • 🙋🏿‍♂️

   tangata nima ʻi ʻolunga: kili ʻuliʻuli

  • 🙋🏿‍♀️

   fefine nima ʻi ʻolunga: kili ʻuliʻuli

  • 🧏🏿

   tokotaha tuli: kili ʻuliʻuli

  • 🧏🏿‍♂️

   tangata tuli: kili ʻuliʻuli

  • 🧏🏿‍♀️

   fefine tuli: kili ʻuliʻuli

  • 🙇🏿

   tokotaha punou: kili ʻuliʻuli

  • 🙇🏿‍♂️

   tangata punou: kili ʻuliʻuli

  • 🙇🏿‍♀️

   fefine punou: kili ʻuliʻuli

  • 🤦🏿

   tokotaha nima ʻihe mata: kili ʻuliʻuli

  • 🤦🏿‍♂️

   tangata nima ʻihe mata: kili ʻuliʻuli

  • 🤦🏿‍♀️

   fefine nima ʻihe mata: kili ʻuliʻuli

  • 🤷🏿

   tokotaha fakamahiki: kili ʻuliʻuli

  • 🤷🏿‍♂️

   tangata fakamahiki: kili ʻuliʻuli

  • 🤷🏿‍♀️

   fefine fakamahiki: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍⚕️

   neesi: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍⚕️

   neesi tangata: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍⚕️

   neesi fefine: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🎓

   tokotaha ako: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🎓

   tamasiʻi ako: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🎓

   taʻahine ako: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🏫

   faiako: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🏫

   faiako tangata: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🏫

   faiako fefine: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍⚖️

   fakamaau: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍⚖️

   fakamaau tangata: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍⚖️

   fakamaau fefine: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🌾

   tokotaha ngoue: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🌾

   tangata ngoue: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🌾

   fefine ngoue: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🍳

   tokotaha ngaohikai: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🍳

   tangata ngaohikai: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🍳

   fefine ngaohikai: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🔧

   ʻenisia: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🔧

   ʻenisinia tangata: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🔧

   ʻenisinia fefine: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🏭

   tokotaha ngāue fale faʻuʻanga: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🏭

   tangata ngāue fale faʻuʻanga: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🏭

   fefine ngāue fale faʻuʻanga: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍💼

   tokotaha ngāue ʻōfisi: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍💼

   tangata ngāue ʻōfisi: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍💼

   fefine ngāue ʻōfisi: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🔬

   tokotaha faisaienisi: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🔬

   tangata faisaienisi: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🔬

   fefine faisaienisi: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍💻

   tokotaha fakatekinolosia: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍💻

   tangata fakatekinolosia: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍💻

   fefine fakatekinolosia: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🎤

   tokotaha hiva: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🎤

   tangata hiva: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🎤

   fefine hiva: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🎨

   tokotaha tā-fakatātā: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🎨

   tangata tā-fakatātā: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🎨

   fefine tā-fakatātā: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍✈️

   pailate: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍✈️

   pailate tangata: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍✈️

   pailate fefine: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🚀

   tokotaha folaufetuʻu: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🚀

   tama folaufetuʻu: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🚀

   fefine folaufetuʻu: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🚒

   tokotaha tāmate-afi: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🚒

   tangata tāmate-afi: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🚒

   fefine tāmate-afi: kili ʻuliʻuli

  • 👮🏿

   ʻofisa polisi: kili ʻuliʻuli

  • 👮🏿‍♂️

   ʻofisa polisi tangata: kili ʻuliʻuli

  • 👮🏿‍♀️

   ʻofisa polisi fefine: kili ʻuliʻuli

  • 🕵🏿

   tokotaha fakatotolo: kili ʻuliʻuli

  • 🕵🏿‍♂️

   tangata fakatotolo: kili ʻuliʻuli

  • 🕵🏿‍♀️

   fefine fakatotolo: kili ʻuliʻuli

  • 💂🏿

   leʻo: kili ʻuliʻuli

  • 💂🏿‍♂️

   leʻo tangata: kili ʻuliʻuli

  • 💂🏿‍♀️

   leʻo fefine: kili ʻuliʻuli

  • 🥷🏿

   mata ninisā: kili ʻuliʻuli

  • 👷🏿

   tokotaha ngāue langa: kili ʻuliʻuli

  • 👷🏿‍♂️

   tangata ngāue langa: kili ʻuliʻuli

  • 👷🏿‍♀️

   fefine ngāue langa: kili ʻuliʻuli

  • 🫅🏿

   tokotaha ʻai kalauni: kili ʻuliʻuli

  • 🤴🏿

   ʻalo tangata: kili ʻuliʻuli

  • 👸🏿

   ʻalo fefine: kili ʻuliʻuli

  • 👳🏿

   tokotaha tui faʻu: kili ʻuliʻuli

  • 👳🏿‍♂️

   tangata tui faʻu: kili ʻuliʻuli

  • 👳🏿‍♀️

   fefine tui faʻu: kili ʻuliʻuli

  • 👲🏿

   tangata tui tatā fakasiaina: kili ʻuliʻuli

  • 🧕🏿

   fefine tui sikaafi: kili ʻuliʻuli

  • 🤵🏿

   tokotaha vala kakato: kili ʻuliʻuli

  • 🤵🏿‍♂️

   tangata vala kakato: kili ʻuliʻuli

  • 🤵🏿‍♀️

   fefine vala kakato: kili ʻuliʻuli

  • 👰🏿

   tokotaha tui veili: kili ʻuliʻuli

  • 👰🏿‍♂️

   tangata tui veili: kili ʻuliʻuli

  • 👰🏿‍♀️

   fefine tui veili: kili ʻuliʻuli

  • 🤰🏿

   fefine feitama: kili ʻuliʻuli

  • 🫃🏿

   tangata feitama: kili ʻuliʻuli

  • 🫄🏿

   tokotaha feitama: kili ʻuliʻuli

  • 🤱🏿

   fakahuhu: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🍼

   fefine fakahuhu: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🍼

   tangata fakahuhu: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🍼

   tokotaha fakahuhu: kili ʻuliʻuli

  • 👼🏿

   ʻangelo valevale: kili ʻuliʻuli

  • 🎅🏿

   Sānita Kalausi: kili ʻuliʻuli

  • 🤶🏿

   Sānita Kalausi fefine: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🎄

   Sānita Kalausi tokotaha: kili ʻuliʻuli

  • 🦸🏿

   tokotaha ivimālohi: kili ʻuliʻuli

  • 🦸🏿‍♂️

   tangata ivimālohi: kili ʻuliʻuli

  • 🦸🏿‍♀️

   fefine ivimālohi: kili ʻuliʻuli

  • 🦹🏿

   tokotaha kākā: kili ʻuliʻuli

  • 🦹🏿‍♂️

   tangata kākā: kili ʻuliʻuli

  • 🦹🏿‍♀️

   fefine kākā: kili ʻuliʻuli

  • 🧙🏿

   tokotaha taula-faʻahikehe: kili ʻuliʻuli

  • 🧙🏿‍♂️

   tangata taula-faʻahikehe: kili ʻuliʻuli

  • 🧙🏿‍♀️

   fefine taula-faʻahikehe: kili ʻuliʻuli

  • 🧚🏿

   feeli: kili ʻuliʻuli

  • 🧚🏿‍♂️

   feeli tangata: kili ʻuliʻuli

  • 🧚🏿‍♀️

   feeli fefine: kili ʻuliʻuli

  • 🧛🏿

   tokotaha misi toto: kili ʻuliʻuli

  • 🧛🏿‍♂️

   tangata misi toto: kili ʻuliʻuli

  • 🧛🏿‍♀️

   fefine misi toto: kili ʻuliʻuli

  • 🧜🏿

   tokotaha meimeite: kili ʻuliʻuli

  • 🧜🏿‍♂️

   tangata meimeite: kili ʻuliʻuli

  • 🧜🏿‍♀️

   fefine meimeite: kili ʻuliʻuli

  • 🧝🏿

   kiʻi feeli: kili ʻuliʻuli

  • 🧝🏿‍♂️

   kiʻi feeli tangata: kili ʻuliʻuli

  • 🧝🏿‍♀️

   kiʻi feeli fefine: kili ʻuliʻuli

  • 💆🏿

   tokotaha fotofotaʻi: kili ʻuliʻuli

  • 💆🏿‍♂️

   tangata fotofotaʻi: kili ʻuliʻuli

  • 💆🏿‍♀️

   fefine fotofotaʻi: kili ʻuliʻuli

  • 💇🏿

   tokotaha ʻulu kosi: kili ʻuliʻuli

  • 💇🏿‍♂️

   tangata ʻulu kosi: kili ʻuliʻuli

  • 💇🏿‍♀️

   fefine ʻulu kosi: kili ʻuliʻuli

  • 🚶🏿

   tokotaha lue: kili ʻuliʻuli

  • 🚶🏿‍♂️

   tangata lue: kili ʻuliʻuli

  • 🚶🏿‍♀️

   fefine lue: kili ʻuliʻuli

  • 🧍🏿

   tokotaha tuʻu: kili ʻuliʻuli

  • 🧍🏿‍♂️

   tangata tuʻu: kili ʻuliʻuli

  • 🧍🏿‍♀️

   fefine tuʻu: kili ʻuliʻuli

  • 🧎🏿

   tokotaha tūʻulutui: kili ʻuliʻuli

  • 🧎🏿‍♂️

   tangata tūʻulutui: kili ʻuliʻuli

  • 🧎🏿‍♀️

   fefine tūʻulutui: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🦯

   tokotaha moe tokotokokui: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🦯

   tangata moe tokotokokui: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🦯

   fefine moe tokotokokui: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🦼

   tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🦼

   tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🦼

   fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🦽

   tokotaha ʻihe sāliote falemahaki: kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🦽

   tangata ʻihe sāliote falemahaki: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🦽

   fefine ʻihe sāliote falemahaki: kili ʻuliʻuli

  • 🏃🏿

   tokotaha lele: kili ʻuliʻuli

  • 🏃🏿‍♂️

   tangata lele: kili ʻuliʻuli

  • 🏃🏿‍♀️

   fefine lele: kili ʻuliʻuli

  • 💃🏿

   fefine meʻe: kili ʻuliʻuli

  • 🕺🏿

   tangata meʻe: kili ʻuliʻuli

  • 🕴🏿

   tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu: kili ʻuliʻuli

  • 🧖🏿

   tokotaha ʻi loki mao: kili ʻuliʻuli

  • 🧖🏿‍♂️

   tangata ʻi loki mao: kili ʻuliʻuli

  • 🧖🏿‍♀️

   fefine ʻi loki mao: kili ʻuliʻuli

  • 🧗🏿

   tokotaha kaka: kili ʻuliʻuli

  • 🧗🏿‍♂️

   tangata kaka: kili ʻuliʻuli

  • 🧗🏿‍♀️

   fefine kaka: kili ʻuliʻuli

  • 🏇🏿

   lova hoosi: kili ʻuliʻuli

  • 🏂🏿

   tokotaha heke laupapa sinou: kili ʻuliʻuli

  • 🏌🏿

   tokotaha tāpulu: kili ʻuliʻuli

  • 🏌🏿‍♂️

   tangata tāpulu: kili ʻuliʻuli

  • 🏌🏿‍♀️

   fefine tāpulu: kili ʻuliʻuli

  • 🏄🏿

   tokotaha fānifo: kili ʻuliʻuli

  • 🏄🏿‍♂️

   tangata fānifo: kili ʻuliʻuli

  • 🏄🏿‍♀️

   fefine fānifo: kili ʻuliʻuli

  • 🚣🏿

   tokotaha ʻaʻalo: kili ʻuliʻuli

  • 🚣🏿‍♂️

   tangata ʻaʻalo: kili ʻuliʻuli

  • 🚣🏿‍♀️

   fefine ʻaʻalo: kili ʻuliʻuli

  • 🏊🏿

   tokotaha kakau: kili ʻuliʻuli

  • 🏊🏿‍♂️

   tangata kakau: kili ʻuliʻuli

  • 🏊🏿‍♀️

   fefine kakau: kili ʻuliʻuli

  • ⛹🏿

   tokotaha tōpuna pulu: kili ʻuliʻuli

  • ⛹🏿‍♂️

   tangata tōpuna pulu: kili ʻuliʻuli

  • ⛹🏿‍♀️

   fefine tōpuna pulu: kili ʻuliʻuli

  • 🏋🏿

   tokotaha hiki meʻamamafa: kili ʻuliʻuli

  • 🏋🏿‍♂️

   tangata hiki meʻamamafa: kili ʻuliʻuli

  • 🏋🏿‍♀️

   fefine hiki meʻamamafa: kili ʻuliʻuli

  • 🚴🏿

   tokotaha heka pasikala: kili ʻuliʻuli

  • 🚴🏿‍♂️

   tangata heka pasikala: kili ʻuliʻuli

  • 🚴🏿‍♀️

   fefine heka pasikala: kili ʻuliʻuli

  • 🚵🏿

   tokotaha heka pasikala moʻunga: kili ʻuliʻuli

  • 🚵🏿‍♂️

   tangata heka pasikala moʻunga: kili ʻuliʻuli

  • 🚵🏿‍♀️

   fefine heka pasikala moʻunga: kili ʻuliʻuli

  • 🤸🏿

   tokotaha tākisi: kili ʻuliʻuli

  • 🤸🏿‍♂️

   tangata tākisi: kili ʻuliʻuli

  • 🤸🏿‍♀️

   fefine tākisi: kili ʻuliʻuli

  • 🤽🏿

   tokotaha polovai: kili ʻuliʻuli

  • 🤽🏿‍♂️

   tangata polovai: kili ʻuliʻuli

  • 🤽🏿‍♀️

   fefine polovai: kili ʻuliʻuli

  • 🤾🏿

   tokotaha netipolo: kili ʻuliʻuli

  • 🤾🏿‍♂️

   tangata netipolo: kili ʻuliʻuli

  • 🤾🏿‍♀️

   fefine netipolo: kili ʻuliʻuli

  • 🤹🏿

   tokotaha hiko: kili ʻuliʻuli

  • 🤹🏿‍♂️

   tangata hiko: kili ʻuliʻuli

  • 🤹🏿‍♀️

   fefine hiko: kili ʻuliʻuli

  • 🧘🏿

   tokotaha tangutu fehauaki: kili ʻuliʻuli

  • 🧘🏿‍♂️

   tangata tangutu fehauaki: kili ʻuliʻuli

  • 🧘🏿‍♀️

   fefine tangutu fehauaki: kili ʻuliʻuli

  • 🛀🏿

   tokotaha kaukau: kili ʻuliʻuli

  • 🛌🏿

   tokotaha ʻi mohenga: kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏿

   kakai fetakinima: kili ʻuliʻuli

  • 👭🏿

   fafine fetakinima: kili ʻuliʻuli

  • 👫🏿

   tangata mo fefine fetakinima: kili ʻuliʻuli

  • 👬🏿

   ongo tangata fetakinima: kili ʻuliʻuli

  • 💏🏿

   ʻuma: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏿

   ʻuma: fefine, tangata mo e kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏿

   ʻuma: tangata, tangata mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏿

   ʻuma: fefine, fefine mo e kili ʻuliʻuli

  • 💑🏿

   ongo tokoua moe mafu: kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍❤️‍👨🏿

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata mo e kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍❤️‍👨🏿

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍❤️‍👩🏿

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine mo e kili ʻuliʻuli

  • 🏿

   kili ʻuliʻuli

  emojis: 👩🏻‍🤝‍👨🏾 to'onga kulā paloka

  • 🫱🏻‍🫲🏼

   lulululu: kili hinehina mo e kili kelokelo

  • 🫱🏻‍🫲🏽

   lulululu: kili hinehina mo e kili melomelo

  • 🫱🏻‍🫲🏾

   lulululu: kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🫱🏻‍🫲🏿

   lulululu: kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli

  • 🫱🏼‍🫲🏻

   lulululu: kili kelokelo mo e kili hinehina

  • 🫱🏼‍🫲🏽

   lulululu: kili kelokelo mo e kili melomelo

  • 🫱🏼‍🫲🏾

   lulululu: kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🫱🏼‍🫲🏿

   lulululu: kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 🫱🏽‍🫲🏻

   lulululu: kili melomelo mo e kili hinehina

  • 🫱🏽‍🫲🏼

   lulululu: kili melomelo mo e kili kelokelo

  • 🫱🏽‍🫲🏾

   lulululu: kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🫱🏽‍🫲🏿

   lulululu: kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 🫱🏾‍🫲🏻

   lulululu: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 🫱🏾‍🫲🏼

   lulululu: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 🫱🏾‍🫲🏽

   lulululu: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 🫱🏾‍🫲🏿

   lulululu: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli

  • 🫱🏿‍🫲🏻

   lulululu: kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 🫱🏿‍🫲🏼

   lulululu: kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 🫱🏿‍🫲🏽

   lulululu: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 🫱🏿‍🫲🏾

   lulululu: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏼

   kakai fetakinima: kili hinehina mo e kili kelokelo

  • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏽

   kakai fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo

  • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏾

   kakai fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏿

   kakai fetakinima: kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏻

   kakai fetakinima: kili kelokelo mo e kili hinehina

  • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏽

   kakai fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo

  • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏾

   kakai fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏿

   kakai fetakinima: kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏻

   kakai fetakinima: kili melomelo mo e kili hinehina

  • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏼

   kakai fetakinima: kili melomelo mo e kili kelokelo

  • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏾

   kakai fetakinima: kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏿

   kakai fetakinima: kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏻

   kakai fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏼

   kakai fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏽

   kakai fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏿

   kakai fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏻

   kakai fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏼

   kakai fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏽

   kakai fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏾

   kakai fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏻‍🤝‍👩🏼

   fafine fetakinima: kili hinehina mo e kili kelokelo

  • 👩🏻‍🤝‍👩🏽

   fafine fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo

  • 👩🏻‍🤝‍👩🏾

   fafine fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏻‍🤝‍👩🏿

   fafine fetakinima: kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏼‍🤝‍👩🏻

   fafine fetakinima: kili kelokelo mo e kili hinehina

  • 👩🏼‍🤝‍👩🏽

   fafine fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo

  • 👩🏼‍🤝‍👩🏾

   fafine fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏼‍🤝‍👩🏿

   fafine fetakinima: kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏽‍🤝‍👩🏻

   fafine fetakinima: kili melomelo mo e kili hinehina

  • 👩🏽‍🤝‍👩🏼

   fafine fetakinima: kili melomelo mo e kili kelokelo

  • 👩🏽‍🤝‍👩🏾

   fafine fetakinima: kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏽‍🤝‍👩🏿

   fafine fetakinima: kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🤝‍👩🏻

   fafine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👩🏾‍🤝‍👩🏼

   fafine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👩🏾‍🤝‍👩🏽

   fafine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👩🏾‍🤝‍👩🏿

   fafine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🤝‍👩🏻

   fafine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👩🏿‍🤝‍👩🏼

   fafine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👩🏿‍🤝‍👩🏽

   fafine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👩🏿‍🤝‍👩🏾

   fafine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏻‍🤝‍👨🏼

   tangata mo fefine fetakinima: kili hinehina mo e kili kelokelo

  • 👩🏻‍🤝‍👨🏽

   tangata mo fefine fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo

  • 👩🏻‍🤝‍👨🏾

   tangata mo fefine fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏻‍🤝‍👨🏿

   tangata mo fefine fetakinima: kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏼‍🤝‍👨🏻

   tangata mo fefine fetakinima: kili kelokelo mo e kili hinehina

  • 👩🏼‍🤝‍👨🏽

   tangata mo fefine fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo

  • 👩🏼‍🤝‍👨🏾

   tangata mo fefine fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏼‍🤝‍👨🏿

   tangata mo fefine fetakinima: kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏽‍🤝‍👨🏻

   tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo mo e kili hinehina

  • 👩🏽‍🤝‍👨🏼

   tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo mo e kili kelokelo

  • 👩🏽‍🤝‍👨🏾

   tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏽‍🤝‍👨🏿

   tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍🤝‍👨🏻

   tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👩🏾‍🤝‍👨🏼

   tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👩🏾‍🤝‍👨🏽

   tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👩🏾‍🤝‍👨🏿

   tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍🤝‍👨🏻

   tangata mo fefine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👩🏿‍🤝‍👨🏼

   tangata mo fefine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👩🏿‍🤝‍👨🏽

   tangata mo fefine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👩🏿‍🤝‍👨🏾

   tangata mo fefine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏻‍🤝‍👨🏼

   ongo tangata fetakinima: kili hinehina mo e kili kelokelo

  • 👨🏻‍🤝‍👨🏽

   ongo tangata fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo

  • 👨🏻‍🤝‍👨🏾

   ongo tangata fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏻‍🤝‍👨🏿

   ongo tangata fetakinima: kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli

  • 👨🏼‍🤝‍👨🏻

   ongo tangata fetakinima: kili kelokelo mo e kili hinehina

  • 👨🏼‍🤝‍👨🏽

   ongo tangata fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo

  • 👨🏼‍🤝‍👨🏾

   ongo tangata fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏼‍🤝‍👨🏿

   ongo tangata fetakinima: kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👨🏽‍🤝‍👨🏻

   ongo tangata fetakinima: kili melomelo mo e kili hinehina

  • 👨🏽‍🤝‍👨🏼

   ongo tangata fetakinima: kili melomelo mo e kili kelokelo

  • 👨🏽‍🤝‍👨🏾

   ongo tangata fetakinima: kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏽‍🤝‍👨🏿

   ongo tangata fetakinima: kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍🤝‍👨🏻

   ongo tangata fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👨🏾‍🤝‍👨🏼

   ongo tangata fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👨🏾‍🤝‍👨🏽

   ongo tangata fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👨🏾‍🤝‍👨🏿

   ongo tangata fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍🤝‍👨🏻

   ongo tangata fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👨🏿‍🤝‍👨🏼

   ongo tangata fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👨🏿‍🤝‍👨🏽

   ongo tangata fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👨🏿‍🤝‍👨🏾

   ongo tangata fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏼

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili kelokelo

  • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏽

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili melomelo

  • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏾

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏿

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏻

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili hinehina

  • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏽

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili melomelo

  • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏾

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏿

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏻

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili hinehina

  • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏼

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili kelokelo

  • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏾

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏿

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏻

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏼

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏽

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏿

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏻

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏼

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏽

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏾

   ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏼

   ʻuma: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili kelokelo

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏽

   ʻuma: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏾

   ʻuma: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏿

   ʻuma: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻

   ʻuma: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili hinehina

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏽

   ʻuma: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏾

   ʻuma: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏿

   ʻuma: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏻

   ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili hinehina

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏼

   ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili kelokelo

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏾

   ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏿

   ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏻

   ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏼

   ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏽

   ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏿

   ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏻

   ʻuma: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏼

   ʻuma: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏽

   ʻuma: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏾

   ʻuma: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏼

   ʻuma: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili kelokelo

  • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏽

   ʻuma: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo

  • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏾

   ʻuma: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏿

   ʻuma: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli

  • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏻

   ʻuma: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili hinehina

  • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏽

   ʻuma: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo

  • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏾

   ʻuma: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏿

   ʻuma: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏻

   ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili hinehina

  • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏼

   ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili kelokelo

  • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏾

   ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏿

   ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏻

   ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏼

   ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏽

   ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏿

   ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏻

   ʻuma: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏼

   ʻuma: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏽

   ʻuma: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏾

   ʻuma: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏼

   ʻuma: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili kelokelo

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏽

   ʻuma: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili melomelo

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏾

   ʻuma: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏿

   ʻuma: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏻

   ʻuma: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili hinehina

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏽

   ʻuma: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili melomelo

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏾

   ʻuma: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏿

   ʻuma: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏻

   ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili hinehina

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏼

   ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili kelokelo

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾

   ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏿

   ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏻

   ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏼

   ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏽

   ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏿

   ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏻

   ʻuma: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏼

   ʻuma: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏽

   ʻuma: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏾

   ʻuma: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏻‍❤️‍🧑🏼

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili kelokelo

  • 🧑🏻‍❤️‍🧑🏽

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili melomelo

  • 🧑🏻‍❤️‍🧑🏾

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏻‍❤️‍🧑🏿

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏼‍❤️‍🧑🏻

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili hinehina

  • 🧑🏼‍❤️‍🧑🏽

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili melomelo

  • 🧑🏼‍❤️‍🧑🏾

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏼‍❤️‍🧑🏿

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏻

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili hinehina

  • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏼

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili kelokelo

  • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏾

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏿

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏻

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏼

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏽

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏿

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli

  • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏻

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏼

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏽

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏾

   ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏻‍❤️‍👨🏼

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili kelokelo

  • 👩🏻‍❤️‍👨🏽

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo

  • 👩🏻‍❤️‍👨🏾

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏻‍❤️‍👨🏿

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏼‍❤️‍👨🏻

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili hinehina

  • 👩🏼‍❤️‍👨🏽

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo

  • 👩🏼‍❤️‍👨🏾

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏼‍❤️‍👨🏿

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏽‍❤️‍👨🏻

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili hinehina

  • 👩🏽‍❤️‍👨🏼

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili kelokelo

  • 👩🏽‍❤️‍👨🏾

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏽‍❤️‍👨🏿

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍❤️‍👨🏻

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👩🏾‍❤️‍👨🏼

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👩🏾‍❤️‍👨🏽

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👩🏾‍❤️‍👨🏿

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍❤️‍👨🏻

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👩🏿‍❤️‍👨🏼

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👩🏿‍❤️‍👨🏽

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👩🏿‍❤️‍👨🏾

   ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏻‍❤️‍👨🏼

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili kelokelo

  • 👨🏻‍❤️‍👨🏽

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo

  • 👨🏻‍❤️‍👨🏾

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏻‍❤️‍👨🏿

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli

  • 👨🏼‍❤️‍👨🏻

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili hinehina

  • 👨🏼‍❤️‍👨🏽

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo

  • 👨🏼‍❤️‍👨🏾

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏼‍❤️‍👨🏿

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👨🏽‍❤️‍👨🏻

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili hinehina

  • 👨🏽‍❤️‍👨🏼

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili kelokelo

  • 👨🏽‍❤️‍👨🏾

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👨🏽‍❤️‍👨🏿

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👨🏾‍❤️‍👨🏻

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👨🏾‍❤️‍👨🏼

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👨🏾‍❤️‍👨🏽

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👨🏾‍❤️‍👨🏿

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli

  • 👨🏿‍❤️‍👨🏻

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👨🏿‍❤️‍👨🏼

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👨🏿‍❤️‍👨🏽

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👨🏿‍❤️‍👨🏾

   ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏻‍❤️‍👩🏼

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili kelokelo

  • 👩🏻‍❤️‍👩🏽

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili melomelo

  • 👩🏻‍❤️‍👩🏾

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏻‍❤️‍👩🏿

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏼‍❤️‍👩🏻

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili hinehina

  • 👩🏼‍❤️‍👩🏽

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili melomelo

  • 👩🏼‍❤️‍👩🏾

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏼‍❤️‍👩🏿

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏽‍❤️‍👩🏻

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili hinehina

  • 👩🏽‍❤️‍👩🏼

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili kelokelo

  • 👩🏽‍❤️‍👩🏾

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  • 👩🏽‍❤️‍👩🏿

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏾‍❤️‍👩🏻

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👩🏾‍❤️‍👩🏼

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👩🏾‍❤️‍👩🏽

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👩🏾‍❤️‍👩🏿

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli

  • 👩🏿‍❤️‍👩🏻

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina

  • 👩🏿‍❤️‍👩🏼

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo

  • 👩🏿‍❤️‍👩🏽

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo

  • 👩🏿‍❤️‍👩🏾

   ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli

  tangata pe fefine: 🧒 tangata pe fefine: tokotaha, 👦 tangata pe fefine: tangata, 👧 tangata pe fefine: fefine

  emojis: 🧒 tangata pe fefine: tokotaha

  • 🧒

   fānau

  • 🧑

   kakai lalahi

  • 👱

   tokotaha ʻulu kelo

  • 🧔

   tokotaha kava

  • 🧑‍🦰

   kakai lalahi: ʻulu kulokula

  • 🧑‍🦱

   kakai lalahi: ʻulu mingimingi

  • 🧑‍🦳

   kakai lalahi: ʻulu hinā

  • 🧑‍🦲

   kakai lalahi: ʻulu tula

  • 🧓

   tokotaha motuʻa

  • 🙍

   tokotaha matamamahi

  • 🙎

   tokotaha mataʻita

  • 🙅

   tokotaha kaunima fetuiaki

  • 🙆

   tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga

  • 💁

   tokotaha nima mafola

  • 🙋

   tokotaha nima ʻi ʻolunga

  • 🧏

   tokotaha tuli

  • 🙇

   tokotaha punou

  • 🤦

   tokotaha nima ʻihe mata

  • 🤷

   tokotaha fakamahiki

  • 🧑‍⚕️

   neesi

  • 🧑‍🎓

   tokotaha ako

  • 🧑‍🏫

   faiako

  • 🧑‍⚖️

   fakamaau

  • 🧑‍🌾

   tokotaha ngoue

  • 🧑‍🍳

   tokotaha ngaohikai

  • 🧑‍🔧

   ʻenisia

  • 🧑‍🏭

   tokotaha ngāue fale faʻuʻanga

  • 🧑‍💼

   tokotaha ngāue ʻōfisi

  • 🧑‍🔬

   tokotaha faisaienisi

  • 🧑‍💻

   tokotaha fakatekinolosia

  • 🧑‍🎤

   tokotaha hiva

  • 🧑‍🎨

   tokotaha tā-fakatātā

  • 🧑‍✈️

   pailate

  • 🧑‍🚀

   tokotaha folaufetuʻu

  • 🧑‍🚒

   tokotaha tāmate-afi

  • 👮

   ʻofisa polisi

  • 🕵️

   tokotaha fakatotolo

  • 💂

   leʻo

  • 👷

   tokotaha ngāue langa

  • 👳

   tokotaha tui faʻu

  • 👲

   tangata tui tatā fakasiaina

  • 🤵

   tokotaha vala kakato

  • 👰

   tokotaha tui veili

  • 🧑‍🍼

   tokotaha fakahuhu

  • 🧑‍🎄

   Sānita Kalausi tokotaha

  • 🦸

   tokotaha ivimālohi

  • 🦹

   tokotaha kākā

  • 🧙

   tokotaha taula-faʻahikehe

  • 🧛

   tokotaha misi toto

  • 🧜

   tokotaha meimeite

  • 🧝

   kiʻi feeli

  • 🧞

   faʻahikehe

  • 🧟

   tēvolo

  • 💆

   tokotaha fotofotaʻi

  • 💇

   tokotaha ʻulu kosi

  • 🚶

   tokotaha lue

  • 🧍

   tokotaha tuʻu

  • 🧎

   tokotaha tūʻulutui

  • 🧑‍🦯

   tokotaha moe tokotokokui

  • 🧑‍🦼

   tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini

  • 🧑‍🦽

   tokotaha ʻihe sāliote falemahaki

  • 🏃

   tokotaha lele

  • 🕴️

   tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu

  • 🧖

   tokotaha ʻi loki mao

  • 🧗

   tokotaha kaka

  • 🤺

   tokotaha tau heletā

  • 🏌️

   tokotaha tāpulu

  • 🏄

   tokotaha fānifo

  • 🚣

   tokotaha ʻaʻalo

  • 🏊

   tokotaha kakau

  • ⛹️

   tokotaha tōpuna pulu

  • 🏋️

   tokotaha hiki meʻamamafa

  • 🚴

   tokotaha heka pasikala

  • 🚵

   tokotaha heka pasikala moʻunga

  • 🤸

   tokotaha tākisi

  • 🤽

   tokotaha polovai

  • 🤾

   tokotaha netipolo

  • 🤹

   tokotaha hiko

  • 🧘

   tokotaha tangutu fehauaki

  • 🛀

   tokotaha kaukau

  • 🛌

   tokotaha ʻi mohenga

  emojis: 👦 tangata pe fefine: tangata

  • 👦

   tamasiʻi

  • 👨

   tangata

  • 🧔‍♂️

   tangata kava

  • 👨‍🦰

   tangata: ʻulu kulokula

  • 👨‍🦱

   tangata: ʻulu mingimingi

  • 👨‍🦳

   tangata: ʻulu hinā

  • 👨‍🦲

   tangata: ʻulu tula

  • 👱‍♂️

   tangata ʻulu kelo

  • 👴

   motuʻa

  • 🙍‍♂️

   tangata matamamahi

  • 🙎‍♂️

   tangata mataʻita

  • 🙅‍♂️

   tangata kaunima fetuiaki

  • 🙆‍♂️

   tangata kaunima fetuiaki ʻolunga

  • 💁‍♂️

   tangata nima mafola

  • 🙋‍♂️

   tangata nima ʻi ʻolunga

  • 🧏‍♂️

   tangata tuli

  • 🙇‍♂️

   tangata punou

  • 🤦‍♂️

   tangata nima ʻihe mata

  • 🤷‍♂️

   tangata fakamahiki

  • 👨‍⚕️

   neesi tangata

  • 👨‍🎓

   tamasiʻi ako

  • 👨‍🏫

   faiako tangata

  • 👨‍⚖️

   fakamaau tangata

  • 👨‍🌾

   tangata ngoue

  • 👨‍🍳

   tangata ngaohikai

  • 👨‍🔧

   ʻenisinia tangata

  • 👨‍🏭

   tangata ngāue fale faʻuʻanga

  • 👨‍💼

   tangata ngāue ʻōfisi

  • 👨‍🔬

   tangata faisaienisi

  • 👨‍💻

   tangata fakatekinolosia

  • 👨‍🎤

   tangata hiva

  • 👨‍🎨

   tangata tā-fakatātā

  • 👨‍✈️

   pailate tangata

  • 👨‍🚀

   tama folaufetuʻu

  • 👨‍🚒

   tangata tāmate-afi

  • 👮‍♂️

   ʻofisa polisi tangata

  • 🕵️‍♂️

   tangata fakatotolo

  • 💂‍♂️

   leʻo tangata

  • 👷‍♂️

   tangata ngāue langa

  • 🤴

   ʻalo tangata

  • 👳‍♂️

   tangata tui faʻu

  • 🤵‍♂️

   tangata vala kakato

  • 👰‍♂️

   tangata tui veili

  • 👨‍🍼

   tangata fakahuhu

  • 🦸‍♂️

   tangata ivimālohi

  • 🦹‍♂️

   tangata kākā

  • 🧙‍♂️

   tangata taula-faʻahikehe

  • 🧚‍♂️

   feeli tangata

  • 🧛‍♂️

   tangata misi toto

  • 🧜‍♂️

   tangata meimeite

  • 🧝‍♂️

   kiʻi feeli tangata

  • 🧞‍♂️

   faʻahikehe tangata

  • 🧟‍♂️

   tēvolo tangata

  • 💆‍♂️

   tangata fotofotaʻi

  • 💇‍♂️

   tangata ʻulu kosi

  • 🚶‍♂️

   tangata lue

  • 🧍‍♂️

   tangata tuʻu

  • 🧎‍♂️

   tangata tūʻulutui

  • 👨‍🦯

   tangata moe tokotokokui

  • 👨‍🦼

   tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini

  • 👨‍🦽

   tangata ʻihe sāliote falemahaki

  • 🏃‍♂️

   tangata lele

  • 🕺

   tangata meʻe

  • 🧖‍♂️

   tangata ʻi loki mao

  • 🧗‍♂️

   tangata kaka

  • 🏌️‍♂️

   tangata tāpulu

  • 🏄‍♂️

   tangata fānifo

  • 🚣‍♂️

   tangata ʻaʻalo

  • 🏊‍♂️

   tangata kakau

  • ⛹️‍♂️

   tangata tōpuna pulu

  • 🏋️‍♂️

   tangata hiki meʻamamafa

  • 🚴‍♂️

   tangata heka pasikala

  • 🚵‍♂️

   tangata heka pasikala moʻunga

  • 🤸‍♂️

   tangata tākisi

  • 🤽‍♂️

   tangata polovai

  • 🤾‍♂️

   tangata netipolo

  • 🤹‍♂️

   tangata hiko

  • 🧘‍♂️

   tangata tangutu fehauaki

  emojis: 👧 tangata pe fefine: fefine

  • 👧

   taʻahine

  • 🧔‍♀️

   fefine kava

  • 👩

   fefine

  • 👩‍🦰

   fefine: ʻulu kulokula

  • 👩‍🦱

   fefine: ʻulu mingimingi

  • 👩‍🦳

   fefine: ʻulu hinā

  • 👩‍🦲

   fefine: ʻulu tula

  • 👱‍♀️

   fefine ʻulu kelo

  • 👵

   finemotuʻa

  • 🙍‍♀️

   fefine matamamahi

  • 🙎‍♀️

   fefine mataʻita

  • 🙅‍♀️

   fefine kaunima fetuiaki

  • 🙆‍♀️

   fefine kaunima fetuiaki ʻolunga

  • 💁‍♀️

   fefine nima mafola

  • 🙋‍♀️

   fefine nima ʻi ʻolunga

  • 🧏‍♀️

   fefine tuli

  • 🙇‍♀️

   fefine punou

  • 🤦‍♀️

   fefine nima ʻihe mata

  • 🤷‍♀️

   fefine fakamahiki

  • 👩‍⚕️

   neesi fefine

  • 👩‍🎓

   taʻahine ako

  • 👩‍🏫

   faiako fefine

  • 👩‍⚖️

   fakamaau fefine

  • 👩‍🌾

   fefine ngoue

  • 👩‍🍳

   fefine ngaohikai

  • 👩‍🔧

   ʻenisinia fefine

  • 👩‍🏭

   fefine ngāue fale faʻuʻanga

  • 👩‍💼

   fefine ngāue ʻōfisi

  • 👩‍🔬

   fefine faisaienisi

  • 👩‍💻

   fefine fakatekinolosia

  • 👩‍🎤

   fefine hiva

  • 👩‍🎨

   fefine tā-fakatātā

  • 👩‍✈️

   pailate fefine

  • 👩‍🚀

   fefine folaufetuʻu

  • 👩‍🚒

   fefine tāmate-afi

  • 👮‍♀️

   ʻofisa polisi fefine

  • 🕵️‍♀️

   fefine fakatotolo

  • 💂‍♀️

   leʻo fefine

  • 👷‍♀️

   fefine ngāue langa

  • 👸

   ʻalo fefine

  • 👳‍♀️

   fefine tui faʻu

  • 🧕

   fefine tui sikaafi

  • 🤵‍♀️

   fefine vala kakato

  • 👰‍♀️

   fefine tui veili

  • 🤰

   fefine feitama

  • 👩‍🍼

   fefine fakahuhu

  • 🦸‍♀️

   fefine ivimālohi

  • 🦹‍♀️

   fefine kākā

  • 🧙‍♀️

   fefine taula-faʻahikehe

  • 🧚‍♀️

   feeli fefine

  • 🧛‍♀️

   fefine misi toto

  • 🧝‍♀️

   kiʻi feeli fefine

  • 🧞‍♀️

   faʻahikehe fefine

  • 🧟‍♀️

   tēvolo fefine

  • 💆‍♀️

   fefine fotofotaʻi

  • 💇‍♀️

   fefine ʻulu kosi

  • 🚶‍♀️

   fefine lue

  • 🧍‍♀️

   fefine tuʻu

  • 🧎‍♀️

   fefine tūʻulutui

  • 👩‍🦯

   fefine moe tokotokokui

  • 👩‍🦼

   fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini

  • 👩‍🦽

   fefine ʻihe sāliote falemahaki

  • 🏃‍♀️

   fefine lele

  • 💃

   fefine meʻe

  • 🧖‍♀️

   fefine ʻi loki mao

  • 🧗‍♀️

   fefine kaka

  • 🏌️‍♀️

   fefine tāpulu

  • 🏄‍♀️

   fefine fānifo

  • 🚣‍♀️

   fefine ʻaʻalo

  • 🏊‍♀️

   fefine kakau

  • ⛹️‍♀️

   fefine tōpuna pulu

  • 🏋️‍♀️

   fefine hiki meʻamamafa

  • 🚴‍♀️

   fefine heka pasikala

  • 🚵‍♀️

   fefine heka pasikala moʻunga

  • 🤸‍♀️

   fefine tākisi

  • 🤽‍♀️

   fefine polovai

  • 🤾‍♀️

   fefine netipolo

  • 🤹‍♀️

   fefine hiko

  • 🧘‍♀️

   fefine tangutu fehauaki


  *Emoji names in English that currently don't have a translation in Tongan (3 in total)

  🔝