✂️💾📋 🇹🇴 lea fakatonga | Emojis in Tongan

  😀 Smileys & Emotions

 • 😀mata fiefia
 • 😃mata fiefia moe kanoʻimata lalahi
 • 😄mata fiefia moe kanoʻimata malimali
 • 😁mata ina moe kanoʻimata malimali
 • 😆mata fiefia moe tetepa
 • 😅mata fiefia moe tautaʻa
 • 🤣mata kata moe teka faliki
 • 😂mata moe loʻimata fiefia
 • 🙂mata kiʻi malimali
 • 🙃mata fulihi
 • 😉mata fakakuitaha
 • 😊mata malimali moe kanoʻimata malimali
 • 😇mata malimali moe takaniko
 • 🥰mata malimali moe mafu ʻe 3
 • 😍mata malimali moe kanoʻimata mafu
 • 🤩mata fetuʻu
 • 😘mata ʻoku puhi ʻae ʻuma
 • 😗mata ʻuma
 • ☺️mata malimali
 • 😚mata ʻuma moe kanoʻimata kuikui
 • 😙mata ʻuma moe kanoʻimata malimali
 • 🥲mata malimali moe loʻimata
 • 😋mataʻi ʻuakai
 • 😛mata moe ʻelelo
 • 😜mata kuitaha moe ʻelelo
 • 🤪mata masoli
 • 😝mata tetepa moe ʻelelo
 • 🤑mata ngutu-paʻanga
 • 🤗mata fāʻufua
 • 🤭mata moe nima ʻi muʻa ʻoe ngutu
 • 🤫mata fiemaʻu fakalongolongo
 • 🤔mataʻi fakakaukau
 • 🤐mata moe ngutu meʻa-fakamaʻu-fusi
 • 🤨mata moe kemo mahiki
 • 😐mata noa pē
 • 😑mata matanoa
 • 😶mata taʻengutu
 • 😏mata katakata manuki
 • 😒mata taʻefiefia
 • 🙄mata kilokilo
 • 😬mata mioʻi
 • 🤥mata moe ihu lōloa
 • 😌mata fakanongononga
 • 😔mata fakalaulauloto
 • 😪mata fiemohea
 • 🤤mata ngutu hafu fāvai
 • 😴mata mohe
 • 😷mata moe pūloa fakafaitoʻo
 • 🤒mata moe meʻafuamafana
 • 🤕mata moe haʻi lavea
 • 🤢mata kavahia
 • 🤮mata lua
 • 🤧mata mafatua
 • 🥵mata vevela
 • 🥶mata momoko
 • 🥴mata konā
 • 😵mata ninimo
 • 🤯mata pahū
 • 🤠mata moe tatā fakakaupoe
 • 🥳mata paati
 • 🥸mata fakapuli
 • 😎mata malimali moe matasioʻatalaʻā
 • 🤓mata moe matasioʻata lahi
 • 🧐mata moe matasioʻata tafaʻaki taha
 • 😕mata puputuʻu
 • 😟mata lotohohaʻa
 • 🙁mata kiʻi fingo
 • ☹️mata fingo
 • 😮mata moe ngutu fakamanga
 • 😯mata longo
 • 😲mata ʻohovale
 • 😳mata pahapaha
 • 🥺mata kole
 • 😦mata fingo moe ngutu fakamanga
 • 😧mata lotomamahi
 • 😨mata fakamanavahē
 • 😰mata lotomoʻua moe tautaʻa
 • 😥mata lotomamahi kā fakanongononga
 • 😢mata loʻimata
 • 😭mata loʻimata lahi
 • 😱mata ʻoku kekekeke he manavahē
 • 😖mata fakapuputuʻu
 • 😣mata lotokītaki
 • 😞mata fakalotomamahi
 • 😓mata lototaʻotaʻomia moe tautaʻa
 • 😩mata ongosia
 • 😫mata helaʻia
 • 🥱mata mamao
 • 😤mata moe mao meihe ihu
 • 😡mata ʻita lahi
 • 😠mata ʻita
 • 🤬mata kapekape
 • 😈mata malimali moe meʻatui
 • 👿mata ʻita moe meʻatui
 • 💀ʻulupoko
 • ☠️ʻulupoko moe ongo hui fehauaki
 • 💩tuʻunga meʻakovi
 • 🤡mata tokotaha-fieoli
 • 👹nifoloa
 • 👺pīnōnō
 • 👻fakapūloa
 • 👽meʻamoʻuikehe
 • 👾meʻamoʻuikehe fakamanavahē
 • 🤖mata tangata-ukamea
 • 😺mataʻipusi fiefia
 • 😸mataʻipusi fiefia moe kanoʻimata malimali
 • 😹mataʻipusi moe loʻimata fiefia
 • 😻mataʻipusi malimali moe kanoʻimata mafu
 • 😼mataʻipusi moe malimali feʻu
 • 😽mataʻipusi ʻuma
 • 🙀mataʻipusi ongosia
 • 😿mataʻipusi loʻimata
 • 😾mataʻipusi taʻefiemālie
 • 🙈ngeli ʻikai sio kovi
 • 🙉ngeli ʻikai fanongo kovi
 • 🙊ngeli ʻikai lea kovi
 • 💋ʻilonga loungutu
 • 💌tohi ʻofa
 • 💘mafu moe ngahau
 • 💝mafu moe lipine
 • 💖mafu ngingila
 • 💗mafu tupu
 • 💓mafu ʻoku tā
 • 💞ongo mafu takai
 • 💕ongo mafu
 • 💟mafu teuteuʻi
 • ❣️mafu fakaʻilonga kalanga
 • 💔loto lavea
 • ❤️mafu kulokula
 • 🧡mafu lanumoli
 • 💛mafu engeenga
 • 💚mafu lanumata
 • 💙mafu lanupulū
 • 💜mafu lanufesiʻifekika
 • 🤎mafu melomelo
 • 🖤mafu ʻuliʻuli
 • 🤍mafu hinehina
 • 💯poini ʻe teau
 • 💢fakaʻilonga ʻita
 • 💥fepaki
 • 💫ninimo
 • 💦tautaʻa tulutā
 • 💨ʻoho atu
 • 🕳️ava
 • 💣pulukōkō
 • 💬pulalea
 • 👁️‍🗨️kanoʻimata ʻi ha pulalea
 • 🗨️pulalea ʻi hema
 • 🗯️pulalea ʻita
 • 💭pulalea fakakaukau
 • 💤mohe
 • 👋 People & Body

 • 👋nima taʻataʻalo
 • 🤚tuʻanima hiki ki ʻolunga
 • 🖐️nima fālalahi
 • nima hiki ki ʻolunga
 • 🖖nima mavaeua
 • 👌nima fakaʻilonga sai
 • 🤌louhiʻinima fakamaʻopoʻopo
 • 🤏nima fakamaʻopoʻopo
 • ✌️nima ikuna
 • 🤞louhiʻinima fehauaki
 • 🤟nima fakaʻilonga mafu
 • 🤘nima fakaʻilonga fakatēvolo
 • 🤙nima fakaʻilonga tā mai
 • 👈tuhu tuʻanima tonu ki hema
 • 👉tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu
 • 👆tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga
 • 🖕tuhu ʻi loto
 • 👇tuhu tuʻanima tonu ki lalo
 • ☝️tuhu tonu ki ʻolunga
 • 👍motuʻatuhu ki ʻolunga
 • 👎motuʻatuhu ki lalo
 • tuke hiki ki ʻolunga
 • 👊tuke ki muʻa
 • 🤛tuke ki hema
 • 🤜tuke ki mataʻu
 • 👏nima pasipasi
 • 🙌ongo nima hiki ki ʻolunga
 • 👐nima homo
 • 🤲ongo aofinima hiki ki ʻolunga
 • 🤝lulululu
 • 🙏ongo nima tataʻo
 • ✍️nima ʻoku tohi
 • 💅valivali ngeʻesinima
 • 🤳faitaaʻi pē kita
 • 💪pāpela ʻoku pelu
 • 🦾nima ukamea
 • 🦿vaʻe ukamea
 • 🦵vaʻe
 • 🦶lauʻivaʻe
 • 👂telinga
 • 🦻telinga moe meʻa fakafanongo
 • 👃ihu
 • 🧠ʻuto
 • 🫀mafu
 • 🫁maʻamaʻa
 • 🦷nifo
 • 🦴hui
 • 👀ongo kanoʻimata
 • 👁️kanoʻimata
 • 👅ʻelelo
 • 👄ngutu
 • 👶valevale
 • 🧒fānau
 • 👦tamasiʻi
 • 👧taʻahine
 • 🧑kakai lalahi
 • 👱tokotaha ʻulu kelo
 • 👨tangata
 • 🧔tokotaha kava
 • 👨‍🦰tangata: ʻulu kulokula
 • 👨‍🦱tangata: ʻulu mingimingi
 • 👨‍🦳tangata: ʻulu hinā
 • 👨‍🦲tangata: ʻulu tula
 • 👩fefine
 • 👩‍🦰fefine: ʻulu kulokula
 • 🧑‍🦰kakai lalahi: ʻulu kulokula
 • 👩‍🦱fefine: ʻulu mingimingi
 • 🧑‍🦱kakai lalahi: ʻulu mingimingi
 • 👩‍🦳fefine: ʻulu hinā
 • 🧑‍🦳kakai lalahi: ʻulu hinā
 • 👩‍🦲fefine: ʻulu tula
 • 🧑‍🦲kakai lalahi: ʻulu tula
 • 👱‍♀️fefine ʻulu kelo
 • 👱‍♂️tangata ʻulu kelo
 • 🧓tokotaha motuʻa
 • 👴motuʻa
 • 👵finemotuʻa
 • 🙍tokotaha matamamahi
 • 🙍‍♂️tangata matamamahi
 • 🙍‍♀️fefine matamamahi
 • 🙎tokotaha mataʻita
 • 🙎‍♂️tangata mataʻita
 • 🙎‍♀️fefine mataʻita
 • 🙅tokotaha kaunima fetuiaki
 • 🙅‍♂️tangata kaunima fetuiaki
 • 🙅‍♀️fefine kaunima fetuiaki
 • 🙆tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga
 • 🙆‍♂️tangata kaunima fetuiaki ʻolunga
 • 🙆‍♀️fefine kaunima fetuiaki ʻolunga
 • 💁tokotaha nima mafola
 • 💁‍♂️tangata nima mafola
 • 💁‍♀️fefine nima mafola
 • 🙋tokotaha nima ʻi ʻolunga
 • 🙋‍♂️tangata nima ʻi ʻolunga
 • 🙋‍♀️fefine nima ʻi ʻolunga
 • 🧏tokotaha tuli
 • 🧏‍♂️tangata tuli
 • 🧏‍♀️fefine tuli
 • 🙇tokotaha punou
 • 🙇‍♂️tangata punou
 • 🙇‍♀️fefine punou
 • 🤦tokotaha nima ʻihe mata
 • 🤦‍♂️tangata nima ʻihe mata
 • 🤦‍♀️fefine nima ʻihe mata
 • 🤷tokotaha fakamahiki
 • 🤷‍♂️tangata fakamahiki
 • 🤷‍♀️fefine fakamahiki
 • 🧑‍⚕️neesi
 • 👨‍⚕️neesi tangata
 • 👩‍⚕️neesi fefine
 • 🧑‍🎓tokotaha ako
 • 👨‍🎓tamasiʻi ako
 • 👩‍🎓taʻahine ako
 • 🧑‍🏫faiako
 • 👨‍🏫faiako tangata
 • 👩‍🏫faiako fefine
 • 🧑‍⚖️fakamaau
 • 👨‍⚖️fakamaau tangata
 • 👩‍⚖️fakamaau fefine
 • 🧑‍🌾tokotaha ngoue
 • 👨‍🌾tangata ngoue
 • 👩‍🌾fefine ngoue
 • 🧑‍🍳tokotaha ngaohikai
 • 👨‍🍳tangata ngaohikai
 • 👩‍🍳fefine ngaohikai
 • 🧑‍🔧ʻenisia
 • 👨‍🔧ʻenisinia tangata
 • 👩‍🔧ʻenisinia fefine
 • 🧑‍🏭tokotaha ngāue fale faʻuʻanga
 • 👨‍🏭tangata ngāue fale faʻuʻanga
 • 👩‍🏭fefine ngāue fale faʻuʻanga
 • 🧑‍💼tokotaha ngāue ʻōfisi
 • 👨‍💼tangata ngāue ʻōfisi
 • 👩‍💼fefine ngāue ʻōfisi
 • 🧑‍🔬tokotaha faisaienisi
 • 👨‍🔬tangata faisaienisi
 • 👩‍🔬fefine faisaienisi
 • 🧑‍💻tokotaha fakatekinolosia
 • 👨‍💻tangata fakatekinolosia
 • 👩‍💻fefine fakatekinolosia
 • 🧑‍🎤tokotaha hiva
 • 👨‍🎤tangata hiva
 • 👩‍🎤fefine hiva
 • 🧑‍🎨tokotaha tā-fakatātā
 • 👨‍🎨tangata tā-fakatātā
 • 👩‍🎨fefine tā-fakatātā
 • 🧑‍✈️pailate
 • 👨‍✈️pailate tangata
 • 👩‍✈️pailate fefine
 • 🧑‍🚀tokotaha folaufetuʻu
 • 👨‍🚀tama folaufetuʻu
 • 👩‍🚀fefine folaufetuʻu
 • 🧑‍🚒tokotaha tāmate-afi
 • 👨‍🚒tangata tāmate-afi
 • 👩‍🚒fefine tāmate-afi
 • 👮ʻofisa polisi
 • 👮‍♂️ʻofisa polisi tangata
 • 👮‍♀️ʻofisa polisi fefine
 • 🕵️tokotaha fakatotolo
 • 🕵️‍♂️tangata fakatotolo
 • 🕵️‍♀️fefine fakatotolo
 • 💂leʻo
 • 💂‍♂️leʻo tangata
 • 💂‍♀️leʻo fefine
 • 🥷mata ninisā
 • 👷tokotaha ngāue langa
 • 👷‍♂️tangata ngāue langa
 • 👷‍♀️fefine ngāue langa
 • 🤴ʻalo tangata
 • 👸ʻalo fefine
 • 👳tokotaha tui faʻu
 • 👳‍♂️tangata tui faʻu
 • 👳‍♀️fefine tui faʻu
 • 👲tangata tui tatā fakasiaina
 • 🧕fefine tui sikaafi
 • 🤵tokotaha vala kakato
 • 🤵‍♂️tangata vala kakato
 • 👰tokotaha tui veili
 • 👰‍♀️fefine tui veili
 • 🤰feitama
 • 🤱fakahuhu
 • 👼ʻangelo valevale
 • 🎅Sānita Kalausi
 • 🤶Sānita Kalausi fefine
 • 🦸tokotaha ivimālohi
 • 🦸‍♂️tangata ivimālohi
 • 🦸‍♀️fefine ivimālohi
 • 🦹tokotaha kākā
 • 🦹‍♂️tangata kākā
 • 🦹‍♀️fefine kākā
 • 🧙tokotaha taula-faʻahikehe
 • 🧙‍♂️tangata taula-faʻahikehe
 • 🧙‍♀️fefine taula-faʻahikehe
 • 🧚feeli
 • 🧚‍♂️feeli tangata
 • 🧚‍♀️feeli fefine
 • 🧛tokotaha misi toto
 • 🧛‍♂️tangata misi toto
 • 🧛‍♀️fefine misi toto
 • 🧜tokotaha meimeite
 • 🧜‍♂️tangata meimeite
 • 🧜‍♀️fefine meimeite
 • 🧝kiʻi feeli
 • 🧝‍♂️kiʻi feeli tangata
 • 🧝‍♀️kiʻi feeli fefine
 • 🧞faʻahikehe
 • 🧞‍♂️faʻahikehe tangata
 • 🧞‍♀️faʻahikehe fefine
 • 🧟tēvolo
 • 🧟‍♂️tēvolo tangata
 • 🧟‍♀️tēvolo fefine
 • 💆tokotaha fotofotaʻi
 • 💆‍♂️tangata fotofotaʻi
 • 💆‍♀️fefine fotofotaʻi
 • 💇tokotaha ʻulu kosi
 • 💇‍♂️tangata ʻulu kosi
 • 💇‍♀️fefine ʻulu kosi
 • 🚶tokotaha lue
 • 🚶‍♂️tangata lue
 • 🚶‍♀️fefine lue
 • 🧍tokotaha tuʻu
 • 🧍‍♂️tangata tuʻu
 • 🧍‍♀️fefine tuʻu
 • 🧎tokotaha tūʻulutui
 • 🧎‍♂️tangata tūʻulutui
 • 🧎‍♀️fefine tūʻulutui
 • 🧑‍🦯tokotaha moe tokotokokui
 • 👨‍🦯tangata moe tokotokokui
 • 👩‍🦯fefine moe tokotokokui
 • 🧑‍🦼tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini
 • 👨‍🦼tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini
 • 👩‍🦼fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini
 • 🧑‍🦽tokotaha ʻihe sāliote falemahaki
 • 👨‍🦽tangata ʻihe sāliote falemahaki
 • 👩‍🦽fefine ʻihe sāliote falemahaki
 • 🏃tokotaha lele
 • 🏃‍♂️tangata lele
 • 🏃‍♀️fefine lele
 • 💃fefine meʻe
 • 🕺tangata meʻe
 • 🕴️tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu
 • 👯tokoua telinga-lāpisi
 • 👯‍♂️ongo tangata telinga-lāpisi
 • 👯‍♀️fafine telinga-lāpisi
 • 🧖tokotaha ʻi loki mao
 • 🧖‍♂️tangata ʻi loki mao
 • 🧖‍♀️fefine ʻi loki mao
 • 🧗tokotaha kaka
 • 🧗‍♂️tangata kaka
 • 🧗‍♀️fefine kaka
 • 🤺tokotaha tau heletā
 • 🏇lova hoosi
 • ⛷️tokotaha heke sinou
 • 🏂tokotaha heke laupapa sinou
 • 🏌️tokotaha tāpulu
 • 🏌️‍♂️tangata tāpulu
 • 🏌️‍♀️fefine tāpulu
 • 🏄tokotaha fānifo
 • 🏄‍♂️tangata fānifo
 • 🏄‍♀️fefine fānifo
 • 🚣tokotaha ʻaʻalo
 • 🚣‍♂️tangata ʻaʻalo
 • 🚣‍♀️fefine ʻaʻalo
 • 🏊tokotaha kakau
 • 🏊‍♂️tangata kakau
 • 🏊‍♀️fefine kakau
 • ⛹️tokotaha tōpuna pulu
 • ⛹️‍♂️tangata tōpuna pulu
 • ⛹️‍♀️fefine tōpuna pulu
 • 🏋️tokotaha hiki meʻamamafa
 • 🏋️‍♂️tangata hiki meʻamamafa
 • 🏋️‍♀️fefine hiki meʻamamafa
 • 🚴tokotaha heka pasikala
 • 🚴‍♂️tangata heka pasikala
 • 🚴‍♀️fefine heka pasikala
 • 🚵tokotaha heka pasikala moʻunga
 • 🚵‍♂️tangata heka pasikala moʻunga
 • 🚵‍♀️fefine heka pasikala moʻunga
 • 🤸tokotaha tākisi
 • 🤸‍♂️tangata tākisi
 • 🤸‍♀️fefine tākisi
 • 🤼kakai fangatua
 • 🤼‍♂️ongo tangata fangatua
 • 🤼‍♀️fafine fangatua
 • 🤽tokotaha polovai
 • 🤽‍♂️tangata polovai
 • 🤽‍♀️fefine polovai
 • 🤾tokotaha netipolo
 • 🤾‍♂️tangata netipolo
 • 🤾‍♀️fefine netipolo
 • 🤹tokotaha hiko
 • 🤹‍♂️tangata hiko
 • 🤹‍♀️fefine hiko
 • 🧘tokotaha tangutu fehauaki
 • 🧘‍♂️tangata tangutu fehauaki
 • 🧘‍♀️fefine tangutu fehauaki
 • 🛀tokotaha kaukau
 • 🛌tokotaha ʻi mohenga
 • 🧑‍🤝‍🧑kakai fetakinima
 • 👭ongo fafine fetakinima
 • 👫tangata mo fefine fetakinima
 • 👬ongo tangata fetakinima
 • 💏ʻuma
 • 👩‍❤️‍💋‍👨ʻuma: fefine mo e tangata
 • 👨‍❤️‍💋‍👨ʻuma: tangata mo e tangata
 • 👩‍❤️‍💋‍👩ʻuma: fefine mo e fefine
 • 💑ongo tokoua moe mafu
 • 👩‍❤️‍👨ongo tokoua moe mafu: fefine mo e tangata
 • 👨‍❤️‍👨ongo tokoua moe mafu: tangata mo e tangata
 • 👩‍❤️‍👩ongo tokoua moe mafu: fefine mo e fefine
 • 👪fāmili
 • 👨‍👩‍👦fāmili: tangata, fefine mo e tamasiʻi
 • 👨‍👩‍👧fāmili: tangata, fefine mo e taʻahine
 • 👨‍👩‍👧‍👦fāmili: tangata, fefine, taʻahine mo e tamasiʻi
 • 👨‍👩‍👦‍👦fāmili: tangata, fefine, tamasiʻi mo e tamasiʻi
 • 👨‍👩‍👧‍👧fāmili: tangata, fefine, taʻahine mo e taʻahine
 • 👨‍👨‍👦fāmili: tangata, tangata mo e tamasiʻi
 • 👨‍👨‍👧fāmili: tangata, tangata mo e taʻahine
 • 👨‍👨‍👧‍👦fāmili: tangata, tangata, taʻahine mo e tamasiʻi
 • 👨‍👨‍👦‍👦fāmili: tangata, tangata, tamasiʻi mo e tamasiʻi
 • 👨‍👨‍👧‍👧fāmili: tangata, tangata, taʻahine mo e taʻahine
 • 👩‍👩‍👦fāmili: fefine, fefine mo e tamasiʻi
 • 👩‍👩‍👧fāmili: fefine, fefine mo e taʻahine
 • 👩‍👩‍👧‍👦fāmili: fefine, fefine, taʻahine mo e tamasiʻi
 • 👩‍👩‍👦‍👦fāmili: fefine, fefine, tamasiʻi mo e tamasiʻi
 • 👩‍👩‍👧‍👧fāmili: fefine, fefine, taʻahine mo e taʻahine
 • 👨‍👦fāmili: tangata mo e tamasiʻi
 • 👨‍👦‍👦fāmili: tangata, tamasiʻi mo e tamasiʻi
 • 👨‍👧fāmili: tangata mo e taʻahine
 • 👨‍👧‍👦fāmili: tangata, taʻahine mo e tamasiʻi
 • 👨‍👧‍👧fāmili: tangata, taʻahine mo e taʻahine
 • 👩‍👦fāmili: fefine mo e tamasiʻi
 • 👩‍👦‍👦fāmili: fefine, tamasiʻi mo e tamasiʻi
 • 👩‍👧fāmili: fefine mo e taʻahine
 • 👩‍👧‍👦fāmili: fefine, taʻahine mo e tamasiʻi
 • 👩‍👧‍👧fāmili: fefine, taʻahine mo e taʻahine
 • 🗣️mata talanoa
 • 👤ʻata ʻoe sino
 • 👥ongo ʻata ʻoe sino
 • 🫂kakai fāʻufua
 • 👣topuvaʻe
 • 🦰ʻulu kulokula
 • 🦱ʻulu mingimingi
 • 🦳ʻulu hinā
 • 🦲ʻulu tula
 • 🐵 Animals & Nature

 • 🐵mataʻi-ngeli
 • 🐒ngeli
 • 🦍kolila
 • 🦧ngeli-nofoʻuta
 • 🐶mataʻi-kulī
 • 🐕kulī
 • 🦮kulī tokonikui
 • 🐕‍🦺kulī tokoni
 • 🐩kulī pūteli
 • 🐺mataʻi-ulofi
 • 🦊mataʻi-fokisi
 • 🦝lakūni
 • 🐱mataʻi-pusi
 • 🐈pusi
 • 🦁mataʻi-laione
 • 🐯mataʻi-taika
 • 🐅taika
 • 🐆lēpati
 • 🐴mataʻi-hoosi
 • 🐎hoosi
 • 🦄mataʻi-meʻatuitaha
 • 🦓sepelā
 • 🦌tia
 • 🦬pisoni
 • 🐮mataʻi-pulu
 • 🐂pulu pokaʻi
 • 🐃pafalō
 • 🐄pulu
 • 🐷mataʻi-puaka
 • 🐖puaka
 • 🐗puaka fekai
 • 🐽ihuʻi-puaka
 • 🐏sipi tau
 • 🐑sipi fefine
 • 🐐kosi
 • 🐪kāmeli tuʻahulataha
 • 🐫kāmeli tuʻahulaua
 • 🦙lama
 • 🦒silafi
 • 🐘ʻelefānite
 • 🦣mamota
 • 🦏lainosolosi
 • 🦛hipopotama
 • 🐭mataʻi-kumāsiʻi
 • 🐁kumāsiʻi
 • 🐀kumā
 • 🐹kumā-feti
 • 🐰mataʻi-lāpisi
 • 🐇lāpisi
 • 🐿️sikueli
 • 🦫kumā fai-tāpuni-vai
 • 🦔puakatalatala
 • 🦇peka
 • 🐻mataʻi-pea
 • 🐨pea-ʻuliʻuli-moe-hinehina
 • 🐼mataʻi-pea-ʻuliʻuli-moe-hinehina
 • 🦥pea-fakapikopiko
 • 🦦ʻotē
 • 🦨manu fainamukū
 • 🦘kangikalū
 • 🦡patisē
 • 🐾topuvaʻe manu
 • 🦃pīpī
 • 🐔moa
 • 🐓moataʻane
 • 🐣fōfoaʻimoa
 • 🐤ʻuhikiʻimoa
 • 🐥ʻuhikiʻimoa hanga mai
 • 🐦manupuna
 • 🐧penikuini
 • 🕊️lupe
 • 🦅ʻikale
 • 🦆pato
 • 🦢patolahi
 • 🦉lulu
 • 🦤toto
 • 🪶fulufulu
 • 🦩falamingo
 • 🦚pīkoka
 • 🦜kakā
 • 🐸mataʻi-poto
 • 🐊kalokataile
 • 🐢fonu
 • 🦎moko
 • 🐍ngata
 • 🐲mataʻi-talākoni
 • 🐉talākoni
 • 🦕saulopoti
 • 🦖tainosauli nifo māsila
 • 🐳tofuaʻa puhi
 • 🐋tofuaʻa
 • 🐬pungopunga
 • 🦭kulītahi
 • 🐟ika
 • 🐠ika he hakau
 • 🐡sokisoki
 • 🦈ʻanga
 • 🐙feke
 • 🐚keleʻa
 • 🐌ʻelili
 • 🦋pepe
 • 🐛kutu
 • 🐜
 • 🐝hone
 • 🪲mongomonga iiki
 • 🐞mongomonga-fineʻeiki
 • 🦗kālihi
 • 🪳mongomonga
 • 🕷️hina
 • 🕸️matamatakupenga
 • 🦂sikipio
 • 🦟namu
 • 🪰lango
 • 🪱kelemutu
 • 🦠siemu
 • 💐haʻinga matalaʻiʻakau
 • 🌸matalaʻi-seli
 • 💮matalaʻiʻakau hinehina
 • 🏵️potupotutatau
 • 🌹lose
 • 🥀mae
 • 🌺kaute
 • 🌻siolaʻā
 • 🌼matalaʻiʻakau
 • 🌷tiulipe
 • 🌱pulopula
 • 🪴ʻakau ʻihe kulo
 • 🌲ʻakau lanumata maʻu pē
 • 🌳ʻakau fakatōlau
 • 🌴fuʻu niu
 • 🌵kakatisi
 • 🌾haʻinga laise
 • 🌿ʻakau faitoʻo
 • ☘️sameloki
 • 🍀kihikihipālangi lau ʻe fā
 • 🍁lauʻi-mapele
 • 🍂lau kuo tō
 • 🍃lau ngaungaue matangi
 • 🍇 Food & Drink

 • 🍇kālepi
 • 🍈meleni-pālangi
 • 🍉meleni
 • 🍊moli
 • 🍋lemani
 • 🍌siaine
 • 🍍fainā
 • 🥭mango
 • 🍎ʻāpele kula
 • 🍏ʻāpele mata
 • 🍐pea
 • 🍑piisi
 • 🍒seli
 • 🍓sitolōpeli
 • 🫐pelilanupulū
 • 🥝kiui
 • 🍅temata
 • 🫒ʻolive kai
 • 🥥foʻi niu
 • 🥑ʻāvoka
 • 🍆paingani
 • 🥔pateta
 • 🥕kāloti
 • 🌽foʻi koane
 • 🌶️polo fifisi
 • 🫑polo
 • 🥒kiukamipa
 • 🥬lētisi
 • 🥦kāpisi
 • 🧄kaliki
 • 🧅ʻonioni
 • 🍄fakamalu-ʻa-tēvolo
 • 🥜pīnati
 • 🌰ifi
 • 🍞
 • 🥐mā kalipa
 • 🥖mā lōloa
 • 🫓mā lafalafa
 • 🥨pani mamio
 • 🥯pani mama
 • 🥞pani
 • 🧇pani manifi
 • 🧀siisi
 • 🍖kanomate moe hui
 • 🍗vaʻeʻi-moa
 • 🥩kanomate fahi
 • 🥓pēkani
 • 🍔hamipaka
 • 🍟pateta fakapaku
 • 🍕pisa
 • 🌭sōsisi kulī vela
 • 🥪sanuisi
 • 🌮mā pelupelu
 • 🌯polito
 • 🫔mā pulupulu
 • 🥙mā falati
 • 🧆falafeli
 • 🥚fuaʻimoa
 • 🍳fakapaku
 • 🥘fakapaku meʻakai
 • 🍲kulo meʻakai
 • 🫕siisi māfana
 • 🥣poulu moe sepuni
 • 🥗salati
 • 🍿koane fakapaku
 • 🧈pata
 • 🧂masima
 • 🥫meʻakai kapa
 • 🍱puha meʻakai fakasiapani
 • 🍘pisikete laise
 • 🍙puluʻi laise
 • 🍚laise moho
 • 🍛laise kale
 • 🍜kulo mao
 • 🍝sipeketi
 • 🍠kumala tunu
 • 🍢ʻoteni
 • 🍣susi
 • 🍤ʻuosiʻisiʻi fakapaku
 • 🍥keke ika
 • 🥮keke māhina
 • 🍡faikakai fakasiapani
 • 🥟tōpai
 • 🥠pisikete talamonū
 • 🥡kato meʻakai
 • 🦀paka
 • 🦞ʻuo
 • 🦐ʻuosiʻisiʻi
 • 🦑ngūfeke
 • 🦪tofe
 • 🍦ʻaisikilimi molū
 • 🍧ʻaisitele
 • 🍨ʻaisikilimi
 • 🍩keke fakapaku
 • 🍪pisikete
 • 🎂keke ʻaho fāʻeleʻi
 • 🍰keke
 • 🧁ipukeke
 • 🥧pai
 • 🍫lole sokaleti
 • 🍬lole
 • 🍭lolepopi
 • 🍮kasitati
 • 🍯kulo hone
 • 🍼hinahuhu
 • 🥛ipu huʻakau
 • inu māfana
 • 🫖tīpota
 • 🍵ipu tī
 • 🍶uaine-laise
 • 🍾hina moe ʻumosi
 • 🍷ipu sioʻata uaine
 • 🍸ipu sioʻata paati
 • 🍹ʻotai
 • 🍺moki pia
 • 🍻moki fakapaaki
 • 🥂ipu sioʻata fakapaaki
 • 🥃ipu sioʻata
 • 🥤ipu moe vaʻakauinu
 • 🧋tī maʻupu
 • 🧃puha inu
 • 🧉kofi fakaʻamelika-tonga
 • 🧊puloka ʻaisi
 • 🥢vaʻakau kai
 • 🍽️huhukai moe helekai moe peleti
 • 🍴huhukai moe helekai
 • 🥄sēpuni
 • 🔪hele paipa
 • 🏺tukuʻanga uaine
 • 🌍 Travel & Places

 • 🌍kolope ʻasi mai ʻEulope-ʻAfilika
 • 🌎kolope ʻasi mai ongo ʻAmelika
 • 🌏kolope ʻasi mai ʻĒsia-ʻAositelēlia
 • 🌐kolope moe ngaahi melitiane
 • 🗺️mape ʻo māmani
 • 🗾mape ʻoe Siapani
 • 🧭kāpasa
 • 🏔️moʻunga ʻufiʻufiʻaki he sinou
 • ⛰️moʻunga
 • 🌋moʻungaafi
 • 🗻moʻunga ko Fusi
 • 🏕️fakateniti
 • 🏖️matātahi moe fakamalu
 • 🏜️toafa
 • 🏝️motu liʻekina
 • 🏞️paʻake fakafonua
 • 🏟️fale sipoti
 • 🏛️fale fakakalisi/loma
 • 🏗️langa fale
 • 🧱piliki
 • 🪨maka
 • 🪵ʻakau
 • 🛖fale ʻuta
 • 🏘️ngaahi fale
 • 🏚️lusaʻanga
 • 🏠fale
 • 🏡fale moe ngoue
 • 🏢fale ʻōfisi
 • 🏣ʻōfisi lītohi fakasiapani
 • 🏤ʻōfisi lītohi
 • 🏥falemahaki
 • 🏦pangikē
 • 🏨fale tali-fononga
 • 🏩fale paʻumutu
 • 🏪falekoloa
 • 🏫faleako
 • 🏬falekoloa lahi
 • 🏭fale ngāueʻanga
 • 🏯pālasi fakasiapani
 • 🏰pālasi
 • 💒mali
 • 🗼taua Tokiō
 • 🗽maka fakamanatu tauʻatāina
 • falelotu
 • 🕌falelotu fakaʻisilami
 • 🛕falelotu fakahinitū
 • 🕍falelotu fakasiu
 • ⛩️falelotu fakasiapani
 • 🕋fale māʻoniʻoni fakaʻisilami
 • fauniteni
 • teniti
 • 🌁fuʻukakapu
 • 🌃pō fetuʻuʻia
 • 🏙️fale lalahi lotokolo
 • 🌄hopo ʻae laʻā he funga moʻunga
 • 🌅hopo ʻae laʻā
 • 🌆fale lalahi lotokolo mamalu efiafi
 • 🌇tō ʻae laʻā
 • 🌉hala kavakava poʻuli
 • ♨️vaipuna mao
 • 🎠hoosi vaʻinga
 • 🎡veʻeteka vaʻinga
 • 🎢lola vaʻinga
 • 💈pou kosiʻulu
 • 🎪teniti sākisi
 • 🚂mīsini lēlue
 • 🚃sāliote lēlue
 • 🚄lēlue oma
 • 🚅lēlue oma fakasiapani
 • 🚆lēlue
 • 🚇lēlue lalofonua
 • 🚈kiʻi lēlue
 • 🚉tauʻanga lēlue
 • 🚊talamu
 • 🚝lēlue poutaha
 • 🚞hala lēlue moʻunga
 • 🚋sāliote talamu
 • 🚌pasi
 • 🚍pasi lele mai
 • 🚎pasi ʻuhila
 • 🚐pasi iiki
 • 🚑meʻalele falemahaki
 • 🚒meʻalele tāmateafi
 • 🚓meʻalele polisi
 • 🚔meʻalele polisi lele mai
 • 🚕meʻalele utakakai
 • 🚖meʻalele utakakai lele mai
 • 🚗meʻalele
 • 🚘meʻalele lele mai
 • 🚙meʻalele sipoti
 • 🛻lolo tapolokepi
 • 🚚loli tiliva
 • 🚛loli uta lalahi
 • 🚜mīsini taulani
 • 🏎️meʻalele lova
 • 🏍️motopaiki
 • 🛵paiki sikuta
 • 🦽sāliote falemahaki
 • 🦼sāliote falemahaki mīsini
 • 🛺loli siʻisiʻi
 • 🚲pasikala
 • 🛴sikuta kauleka
 • 🛹papasikeiti
 • 🛼sū sikeiti
 • 🚏tauʻanga pasi
 • 🛣️hala lahi
 • 🛤️hala lēlue
 • 🛢️talamulolo
 • pausa
 • 🚨maama meʻalele polisi
 • 🚥maama hala fakalava
 • 🚦maama hala tuʻutonu
 • 🛑fakaʻilonga tuʻu
 • 🚧fakaʻilonga ngāue langa
 • taula
 • vakalā
 • 🛶pōpao
 • 🚤vaka oma
 • 🛳️vaka meili
 • ⛴️vaka uta pāsese
 • 🛥️vaka mīsini
 • 🚢vakalahi
 • ✈️vakapuna
 • 🛩️vakapuna iiki
 • 🛫vakapuna puna hake
 • 🛬vakapuna puna hifo
 • 🪂fakamalu fakatō
 • 💺sea vakapuna
 • 🚁helikopeta
 • 🚟lēlue tāupe lahi
 • 🚠lēlue tāupe moʻunga
 • 🚡lēlue tāupe iiki
 • 🛰️satelaite
 • 🚀loketi
 • 🛸peleti puna
 • 🛎️fafangu hotele
 • 🧳katoleta
 • sioʻata fuataimi ʻosi
 • sioʻata fuataimi teʻeki ʻosi
 • uasi
 • uasi fafangu
 • ⏱️uasi sipoti
 • ⏲️uasi talataimi
 • 🕰️uasi tuʻulotofale
 • 🕛hoko ʻae tahaua
 • 🕧haafe taha
 • 🕐hoko ʻae taha
 • 🕜haafe ua
 • 🕑hoko ʻae ua
 • 🕝haafe tolu
 • 🕒hoko ʻae tolu
 • 🕞haafe fā
 • 🕓hoko ʻae fā
 • 🕟haafe nima
 • 🕔hoko ʻae nima
 • 🕠haafe ono
 • 🕕hoko ʻae ono
 • 🕡haafe fitu
 • 🕖hoko ʻae fitu
 • 🕢haafe valu
 • 🕗hoko ʻae valu
 • 🕣haafe hiva
 • 🕘hoko ʻae hiva
 • 🕤haafe hongofulu
 • 🕙hoko ʻae hongofulu
 • 🕥haafe tahataha
 • 🕚hoko ʻae tahataha
 • 🕦haafe tahaua
 • 🌑mate ʻae māhina
 • 🌒māhina ʻilo ʻehe maama
 • 🌓māhina tuʻu efiafi
 • 🌔māhina matofi
 • 🌕māhina kātoa
 • 🌖māhina lekeleka
 • 🌗māhina tuʻu hengihengi
 • 🌘māhina silipō
 • 🌙māhina kalipa
 • 🌚mata mate ʻae māhina
 • 🌛mata māhina tuʻu efiafi
 • 🌜mata māhina tuʻu hengihengi
 • 🌡️fuamāfana
 • ☀️laʻā
 • 🌝mata māhina kātoa
 • 🌞mata e laʻā
 • 🪐palanite mama
 • fetuʻu
 • 🌟fetuʻu ngingila
 • 🌠fetuʻu ʻesiafi
 • 🌌kaniva
 • ☁️ʻao
 • laʻā ʻaoʻaofia
 • ⛈️ʻao moe ʻuha moe ʻuhila
 • 🌤️ʻaoʻaofia siʻi
 • 🌥️ʻaoʻaofia lahi
 • 🌦️ʻaoʻaofia ʻuha
 • 🌧️ʻuha ʻaoʻaofia
 • 🌨️sinou ʻaoʻaofia
 • 🌩️ʻuhila ʻaoʻaofia
 • 🌪️ʻahiohio
 • 🌫️kakapu
 • 🌬️mataʻi matangi
 • 🌀saikolone
 • 🌈ʻūmata
 • 🌂tukuhifo fakamalu
 • ☂️teke fakamalu
 • fakamalu ʻihe ʻuha
 • ⛱️fakamalu tuʻu
 • volita māʻolunga
 • ❄️foʻi sinou
 • ☃️tangata sinou ʻihe ʻea sinou
 • tangata sinou
 • ☄️fetuʻu fuka
 • 🔥afi
 • 💧tulutā vai
 • 🌊peau
 • 🎃 Activities

 • 🎃matahina
 • 🎄ʻakau kilisimasi
 • 🎆fanaʻone
 • 🎇fanaʻone fetapatapaki
 • 🧨ʻone
 • fetapatapaki
 • 🎈foʻi pula
 • 🎉paatipuna
 • 🎊pulu konifeti
 • 🎋ʻakau kātoanga-fetuʻu
 • 🎍ongo matapā-paini
 • 🎎tamapua fakasiapani
 • 🎏ika fakamanumanu
 • 🎐fafangu-matangi
 • 🎑vakai-māhina
 • 🧧sila kulokula
 • 🎀lipine
 • 🎁lipine puha
 • 🎗️lipine fakamanatu
 • 🎟️tikite fakahū
 • 🎫tikite
 • 🎖️mētali fakakautau
 • 🏆fakapale
 • 🏅mētali fakasipoti
 • 🥇mētali fika ʻuluaki
 • 🥈mētali fika ua
 • 🥉mētali fika tolu
 • soka
 • peisipolo
 • 🥎pulutenisi
 • 🏀pasiketipolo
 • 🏐volipolo
 • 🏈ʻakapulu fakaʻamelika
 • 🏉ʻakapulu
 • 🎾tenisi
 • 🥏tisi puna
 • 🎳tekapulu
 • 🏏kilikiti
 • 🏑hoki
 • 🏒hokiʻaisi
 • 🥍hokiʻinitiakula
 • 🏓pingipongo
 • 🏸patiminitoni
 • 🥊letafuhu
 • 🥋teuteu fangatua
 • 🥅kupenga kolo
 • fuka ʻihe luo
 • ⛸️sū sikeiti ʻaisi
 • 🎣ʻakau-taumātaʻu
 • 🤿sioʻata uku
 • 🎽falani sipoti
 • 🎿heke sinou
 • 🛷hekeʻanga
 • 🥌maka tolo
 • 🎯lotomālie ʻoe tāketi
 • 🪀ioio
 • 🪁lofa
 • 🎱pulu fika 8
 • 🔮pulu kalisitala
 • 🪄vaʻakau fakamēsiki
 • 🧿mana nasā
 • 🎮vaʻinga vitiō
 • 🕹️ʻakau vaʻinga
 • 🎰mīsini tā paʻanga
 • 🎲taisi
 • 🧩laʻilekileki
 • 🧸pea tamapua
 • 🪅tamapua lole
 • 🪆tamapua fakaʻotu
 • ♠️sipeiti
 • ♥️haati
 • ♦️taimani
 • ♣️kalapa
 • ♟️pate veimau
 • 🃏sioka
 • 🀄talakoni kulokula
 • 🎴sioka matalaʻiʻakau
 • 🎭faiva aati
 • 🖼️ʻesiaʻi tā
 • 🎨tāvalivali
 • 🧵filo
 • 🪡huituitui
 • 🧶filo lalanga
 • 🪢fakapona
 • 👓 Objects

 • 👓matasioʻata
 • 🕶️matasioʻatalaʻā
 • 🥽sioʻata malu
 • 🥼kote kemi
 • 🦺vesi
 • 👔hēkesi
 • 👕falani
 • 👖talausese
 • 🧣sikaafi
 • 🧤kofunima
 • 🧥kote
 • 🧦sitōkeni
 • 👗kofu
 • 👘kimono
 • 🥻sali
 • 🩱vala matātahi kongataha
 • 🩲talausese loto
 • 🩳talausese mutu
 • 👙vala matātahi kongaua
 • 👚vala fefine
 • 👛kato paʻanga
 • 👜kato
 • 👝peesi teuteu
 • 🛍️kato faʻoʻanga fakatau
 • 🎒kato ako
 • 🩴saniteli
 • 👞sū fakatangata
 • 👟sū lele
 • 🥾sū puti ʻeva lalo
 • 🥿sū fakafefine
 • 👠sū ʻete
 • 👡saniteli fakafefine
 • 🩰sū faiva pālangi
 • 👢sū puti fakafefine
 • 👑kalauni
 • 👒tatā fakafefine
 • 🎩tatā māʻolunga
 • 🎓tatā maʻu mataʻitohi
 • 🧢kepi peisipolo
 • 🪖helemeti
 • ⛑️tatā fefeka
 • 📿kulalotu
 • 💄lipisitiki
 • 💍mama
 • 💎maka koloa
 • 🔇leʻo matafa
 • 🔈leʻo siʻi
 • 🔉leʻo loto
 • 🔊leʻo lahi
 • 📢sipikā
 • 📣meʻa fakaleʻolahi
 • 📯meʻa fakakōkō
 • 🔔fafangu
 • 🔕fafangu matafa
 • 🎼pepa hiva
 • 🎵nota
 • 🎶ngaahi nota
 • 🎙️maikalofone fakamafolalea
 • 🎚️meʻatoʻo tohoʻi
 • 🎛️meʻatoʻo puleʻi
 • 🎤maikalofone
 • 🎧sipika ʻulu
 • 📻letiō
 • 🎷sakisefoni
 • 🪗puhaleotoho
 • 🎸kitā
 • 🎹ʻū kī
 • 🎺meʻaifi
 • 🎻vaiolini
 • 🪕penisiō
 • 🥁nafa talamu
 • 🪘nafa
 • 📱foni toʻotoʻo
 • 📲foni toʻotoʻo moe ngahau
 • ☎️telefoni
 • 📞meʻa fakaongo telefoni
 • 📟foni kikī
 • 📠foni tohi
 • 🔋maka fakaʻuhila
 • 🔌ʻumosi ʻuhila
 • 💻komipiuta fungasino
 • 🖥️komipiuta
 • 🖨️mīsini paaki
 • ⌨️ngaahi foʻi kī
 • 🖱️kumā fakakomipiuta
 • 🖲️polo toho
 • 💽tisi fefeka
 • 💾tisi molū
 • 💿tisi mamata
 • 📀tisi faiva
 • 🧮solopani
 • 🎥faitā heleʻuhila
 • 🎞️ʻata heleʻuhila
 • 📽️mīsini heleʻuhila
 • 🎬papapasi
 • 📺televīsone
 • 📷faitā
 • 📸faitā moe kasa
 • 📹faitā vitiō
 • 📼kasete vitiō
 • 🔍sioʻata ʻesiafi falala ki hema
 • 🔎sioʻata ʻesiafi falala ki mataʻu
 • 🕯️teʻelango
 • 💡foʻi ʻuhila
 • 🔦kasa
 • 🏮maama matangi kulokula
 • 🪔maama tia
 • 📔pepa tohi teuʻi
 • 📕tohi mapuni
 • 📖tohi fakaava
 • 📗tohi lanumata
 • 📘tohi lanupulū
 • 📙tohi lanumoli
 • 📚ʻū tohi
 • 📓pepa tohi
 • 📒lētisa
 • 📃pepa fafatu
 • 📜takainga tohi
 • 📄pepa hanga hake
 • 📰nusipepa
 • 🗞️nusipepa takainga
 • 📑vahevahe tohi
 • 🔖fakaʻilonga tohi
 • 🏷️fakaʻilonga
 • 💰tangai paʻanga
 • 🪙paʻanga maka
 • 💴laʻi paʻanga fakasiapani
 • 💵laʻi paʻanga fakaʻamelika
 • 💶laʻi paʻanga fakaʻeulope
 • 💷laʻi paʻanga fakapilitania
 • 💸paʻanga moe kapakau
 • 💳kaati pangikē
 • 🧾lisiti
 • 💹siate tupulaki, paʻanga fakasiapani
 • ✉️sila
 • 📧tohila
 • 📨sila hūmai
 • 📩sila moe ngahau
 • 📤laulau hū atu
 • 📥laulau hū mai
 • 📦kofukofu
 • 📫puha meili mapuni moe fuka ki ʻolunga
 • 📪puha meili mapuni moe fuka ki lalo
 • 📬puha meili ava moe fuka ki ʻolunga
 • 📭puha meili ava moe fuka ki lalo
 • 📮puha lītohi
 • 🗳️puha fili moe pepa fili
 • ✏️peni
 • ✒️mataʻipeni
 • 🖋️peniʻutu
 • 🖊️polopeni
 • 🖌️polosi vali
 • 🖍️sioka tāvalivali
 • 📝pepa fakamanatu
 • 💼kato leta toʻotoʻo
 • 📁takafi faile
 • 📂takafi faile ava
 • 🗂️vahevahe takafi faile
 • 📅tohimāhina
 • 📆tohimāhina fakaʻaho
 • 🗒️pepa fakamaʻu vilovilo
 • 🗓️tohimāhina fakamaʻu vilovilo
 • 📇tohi fakahinohino fakamaʻu vilovilo
 • 📈siate tupulaki
 • 📉siate maholo
 • 📊siate pā
 • 📋papa fakamaʻu pepa
 • 📌pine
 • 📍pine fuopotopoto
 • 📎fakamaʻu pepa
 • 🖇️fakamaʻu pepa sēini
 • 📏lula hangatonu
 • 📐lula tapatolu
 • ✂️helekosi
 • 🗃️puha takafi faile
 • 🗄️toloa takafi faile
 • 🗑️kapa veve
 • 🔒loka
 • 🔓taʻeloka
 • 🔏loka moe peni
 • 🔐loka moe kī
 • 🔑
 • 🗝️kī motuʻa
 • 🔨hamala
 • 🪓toki
 • ⛏️toki tākelekele
 • ⚒️hamala moe toki tākelekele
 • 🛠️hamala moe sipana
 • 🗡️hele tui
 • ⚔️heletā fehauaki
 • 🔫pekenene vai
 • 🪃pūmalengi
 • 🏹kaufana moe ngahau
 • 🛡️
 • 🪚kili
 • 🔧sipana
 • 🪛vetesikalu
 • 🔩nati moe polota
 • ⚙️veʻeteka
 • 🗜️fakauʻu
 • ⚖️meʻa fuamamafa
 • 🦯tokotoko fakaʻeke
 • 🔗kupu
 • ⛓️sēini
 • 🪝mātaʻu
 • 🧰puha meʻangāue
 • 🧲makinito
 • 🪜tuʻunga
 • ⚗️hina hakaʻanga
 • 🧪tiupi kemi
 • 🧫tisi kemi
 • 🧬TNA
 • 🔬meʻa fakaʻataefu
 • 🔭meʻa fakaʻatafetuʻu
 • 📡tisi satelaite
 • 💉meʻafana faitoʻo
 • 🩸tulutā toto
 • 💊foʻiʻakau
 • 🩹haʻihaʻi fakapipiki
 • 🩺meʻa fakaongo
 • 🚪matapā
 • 🛗lifi
 • 🪞sioʻata
 • 🪟matapā-sioʻata
 • 🛏️mohenga
 • 🛋️sea mālōlōʻanga moe maama
 • 🪑sea
 • 🚽po toileti
 • 🪠meʻapamu toileti
 • 🚿meʻa fakapihi kaukau
 • 🛁topu kaukau
 • 🪤tauhele kumā
 • 🪒telekava
 • 🧴hina kilimi milimili
 • 🧷pine nāpikeni
 • 🧹taufale
 • 🧺kato lālanga
 • 🧻takainga pepa
 • 🪣kane
 • 🧼koa
 • 🪥fulufulunifo
 • 🧽oma
 • 🧯meʻa tāmateʻi afi
 • 🛒saliote tanakiʻanga fakatau
 • 🚬sikaleti
 • ⚰️puha tanu
 • 🪦maka fakamanatu
 • ⚱️hina fakamomofi
 • 🗿moai
 • 🪧fakaʻilonga sikinali
 • 🏧 Symbols & Signs

 • 🏧mīsini toho paʻanga
 • 🚮ʻilonga kapa veve
 • 🚰vai inu
 • sea poliō
 • 🚹fale mālōlō tangata
 • 🚺fale mālōlō fefine
 • 🚻fale mālōlō
 • 🚼ʻilonga valevale
 • 🚾toileti
 • 🛂ʻofisa tohifolau
 • 🛃tute
 • 🛄maʻuʻanga katoleta
 • 🛅toloa katoleta
 • ⚠️fakatokanga
 • 🚸fānau kolosiʻanga
 • tapu hū
 • 🚫tapu
 • 🚳tapu pasikala
 • 🚭tapu ifi tapaka
 • 🚯tapu fakaveve
 • 🚱vai taʻe inu
 • 🚷tapu lue
 • 📵tapu telefoni
 • 🔞tapu taʻu 18 hifo
 • ☢️mofi ʻātomi
 • ☣️fakatuʻutāmaki moʻui
 • ⬆️ngahau ki ʻolunga
 • ↗️ngahau ki ʻolunga toʻomataʻu
 • ➡️ngahau ki toʻomataʻu
 • ↘️ngahau ki lalo toʻomataʻu
 • ⬇️ngahau ki lalo
 • ↙️ngahau ki lalo toʻohema
 • ⬅️ngahau ki toʻohema
 • ↖️ngahau ki ʻolunga toʻohema
 • ↕️ngahau ki ʻolunga mo lalo
 • ↔️ngahau ki toʻohema mo toʻomataʻu
 • ↩️ngahau afe ki toʻohema
 • ↪️ngahau afe ki toʻomataʻu
 • ⤴️ngahau afe ki ʻolunga
 • ⤵️ngahau afe ki lalo
 • 🔃ngahau vilovilo toʻomataʻu
 • 🔄ngahau vilovilo toʻohema
 • 🔙ngahau FOKI
 • 🔚ngahau NGATA
 • 🔛ngahau FUNGA
 • 🔜ngahau OFI
 • 🔝ngahau TUMUTUMU
 • 🛐feituʻu faiʻanga lotu
 • ⚛️ʻātomi
 • 🕉️omikala
 • ✡️fetuʻu ʻo Tēvita
 • ☸️veʻeteka ʻo Tāma
 • ☯️ingi-iangi
 • ✝️kolosi fakalatina
 • ☦️kolosi fakakalisi
 • ☪️fetuʻu moe kalipa
 • ☮️ʻilonga fakamelino
 • 🕎menola
 • 🔯fetuʻu tapaono moe ʻila
 • Sipi tangata (pupunga)
 • Pulu tau (pupunga)
 • Māhanga taʻane (pupunga)
 • ʻUo (pupunga)
 • Laione (pupunga)
 • Taupoʻou (pupunga)
 • Fuatautau (pupunga)
 • Sikipio (pupunga)
 • Tangata fana (pupunga)
 • Kositahi (pupunga)
 • Fineʻutuvai (pupunga)
 • Ongo ika (pupunga)
 • Tangata toʻo ngata (pupunga)
 • 🔀meʻalolomi tuifio
 • 🔁meʻalolomi toutou
 • 🔂meʻalolomi toe tuʻotaha
 • ▶️meʻalolomi tā
 • meʻalolomi fakalaka vave
 • ⏭️meʻalolomi fasi hoko
 • ⏯️meʻalolomi tā pe tatali
 • ◀️meʻalolomi foki
 • meʻalolomi foki vave
 • ⏮️meʻalolomi fasi kimuʻa
 • 🔼meʻalolomi hake
 • meʻalolomi hake vave
 • 🔽meʻalolomi hifo
 • meʻalolomi hifo vave
 • ⏸️meʻalolomi tatali
 • ⏹️meʻalolomi taʻofi
 • ⏺️meʻalolomi hiki
 • ⏏️meʻalolomi toʻo
 • 🎦fale heleʻuhila
 • 🔅meʻalolomi fakapōpōʻuli
 • 🔆meʻalolomi fakamaama
 • 📶pā lave
 • 📳foni tetetete
 • 📴foni toʻotoʻo tāmateʻi
 • ♀️ʻilonga fakafefine
 • ♂️ʻilonga fakatangata
 • ⚧️ʻilonga fakaleiti moe tomupoi
 • ✖️fakaʻilonga liunga mamafa
 • fakaʻilonga tānaki mamafa
 • fakaʻilonga kole mamafa
 • fakaʻilonga vahevahe mamafa
 • ♾️fakaʻilonga taʻengata mamafa
 • ‼️fakaʻiloʻilonga kalanga
 • ⁉️fakaʻiloʻilonga kalanga-fehuʻi
 • fakaʻilonga fehuʻi kulokula
 • fakaʻilonga fehuʻi hinehina
 • fakaʻilonga kalanga hinehina
 • fakaʻilonga kalanga kulokula
 • 〰️fakaʻilonga kohi fafasi
 • 💱paʻanga fakafetongi
 • 💲fakaʻilonga paʻanga mamafa
 • ⚕️ʻilonga tōketā
 • ♻️ʻilonga ngāueʻaki foʻou
 • ⚜️ʻilonga lile
 • 🔱tao matatolu
 • 📛kaati hingoa
 • 🔰tokotaha langalangafoʻou fakasiapani
 • fuopotopoto mamafa
 • fakaʻilonga sivi hinehina
 • ☑️puha fili moe fakaʻilonga sivi
 • ✔️fakaʻilonga sivi mamafa
 • fakaʻilonga kolosi
 • meʻalolomi fakaʻilonga kolosi
 • laine fakasākisi
 • laine fakasākisi lōua
 • 〽️fakaʻilonga liliu faʻahi
 • ✳️fakaʻilonga fakafetuʻu huelovalu
 • ✴️fakaʻilonga fakafetuʻu tapavalu
 • ❇️ʻilonga fetapatapaki
 • ©️fakaʻilonga mafai-pulusi
 • ®️fakaʻilonga lēsisita
 • ™️fakaʻilonga fefakatauʻaki
 • #️⃣tatā foʻi kī: #
 • *️⃣tatā foʻi kī: *
 • 0️⃣tatā foʻi kī: 0
 • 1️⃣tatā foʻi kī: 1
 • 2️⃣tatā foʻi kī: 2
 • 3️⃣tatā foʻi kī: 3
 • 4️⃣tatā foʻi kī: 4
 • 5️⃣tatā foʻi kī: 5
 • 6️⃣tatā foʻi kī: 6
 • 7️⃣tatā foʻi kī: 7
 • 8️⃣tatā foʻi kī: 8
 • 9️⃣tatā foʻi kī: 9
 • 🔟tatā foʻi kī: 10
 • 🔠hū mataʻitohi lahi pē
 • 🔡hū mataʻitohi siʻi pē
 • 🔢hū mataʻifika pē
 • 🔣hū fakaʻilonga pē
 • 🔤hū mataʻitohi fakalatina
 • 🅰️meʻalolomi faʻahinga toto A
 • 🆎meʻalolomi faʻahinga toto AB
 • 🅱️meʻalolomi faʻahinga toto B
 • 🆑meʻalolomi CL
 • 🆒meʻalolomi COOL
 • 🆓meʻalolomi FREE
 • ℹ️fakaʻilonga fakamatala
 • 🆔meʻalolomi ID
 • Ⓜ️fakaʻilonga M fuopotopoto
 • 🆕meʻalolomi NEW
 • 🆖meʻalolomi NG
 • 🅾️meʻalolomi faʻahinga toto O
 • 🆗meʻalolomi OK
 • 🅿️meʻalolomi P
 • 🆘meʻalolomi SOS
 • 🆙meʻalolomi UP!
 • 🆚meʻalolomi VS
 • 🈁meʻalolomi «ʻi heni» (fakasiapani)
 • 🈂️meʻalolomi «totongi faifatongia» (fakasiapani)
 • 🈷️meʻalolomi «moʻua fakamāhina» (fakasiapani)
 • 🈶meʻalolomi «totongi» (fakasiapani)
 • 🈯meʻalolomi «taʻofi» (fakasiapani)
 • 🉐meʻalolomi «maʻamaʻa» (fakasiapani)
 • 🈹meʻalolomi «fakamaʻamaʻa» (fakasiapani)
 • 🈚meʻalolomi «taʻetotongi» (fakasiapani)
 • 🈲meʻalolomi «tapu» (fakasiapani)
 • 🉑meʻalolomi «ala tali» (fakasiapani)
 • 🈸meʻalolomi «ʻai heni» (fakasiapani)
 • 🈴meʻalolomi «fika lava» (fakasiapani)
 • 🈳meʻalolomi «loki ʻatā» (fakasiapani)
 • ㊗️meʻalolomi «fakamālō» (fakasiapani)
 • ㊙️meʻalolomi «lilolilo» (fakasiapani)
 • 🈺meʻalolomi «ava he ngāue» (fakasiapani)
 • 🈵meʻalolomi «hala loki ʻatā» (fakasiapani)
 • 🔴fuopotopoto kulokula
 • 🟠fuopotopoto lanumoli
 • 🟡fuopotopoto engeenga
 • 🟢fuopotopoto lanumata
 • 🔵fuopotopoto lanupulū
 • 🟣fuopotopoto lanuvaioleti
 • 🟤fuopotopoto melomelo
 • fuopotopoto ʻuluʻuli
 • fuopotopoto hinehina
 • 🟥tapafā kulokula
 • 🟧tapafā lanumoli
 • 🟨tapafā engeenga
 • 🟩tapafā lanumata
 • 🟦tapafā lanupulū
 • 🟪tapafā lanuvaioleti
 • 🟫tapafā melomelo
 • tapafā lahi mo ʻuliʻuli
 • tapafā lahi mo hinehina
 • ◼️tapafā tauloto mo ʻuliʻuli
 • ◻️tapafā tauloto mo hinehina
 • tapafā siʻi mo ʻuliʻuli
 • tapafā siʻi mo hinehina
 • ▪️tapafā siʻisiʻi mo ʻuliʻuli
 • ▫️tapafā siʻisiʻi mo hinehina
 • 🔶taiamoni lahi mo lanumoli
 • 🔷taiamoni lahi mo lanupulū
 • 🔸taiamoni siʻi mo lanumoli
 • 🔹taiamoni siʻi mo lanupulū
 • 🔺tapatolu ki ʻolunga kulokula
 • 🔻tapatolu kulokula ki lalo
 • 💠taiamoni moe ʻila
 • 🔘meʻalolomi lētio
 • 🔳meʻalolomi tapafā hinehina
 • 🔲meʻalolomi tapafā ʻuliʻuli
 • 🏁 Flags

 • 🏁fuka lova
 • 🚩fuka tapatolu
 • 🎌fuka fehauaki
 • 🏴fuka ʻuliʻuli
 • 🏳️fuka hinehina
 • 🏳️‍🌈fuka ʻūmata
 • 🏳️‍⚧️fuka pulū-pingikē-hinehina
 • 🏴‍☠️fuka kaihaʻatahi
 • 🇦🇨fuka: Motu ʻAsenisini
 • 🇦🇩fuka: ʻAnitola
 • 🇦🇪fuka: ʻAlepea Fakatahataha
 • 🇦🇫fuka: ʻAfikānisitani
 • 🇦🇬fuka: Anitikua mo Palaputa
 • 🇦🇮fuka: Anikuila
 • 🇦🇱fuka: ʻAlipania
 • 🇦🇲fuka: ʻĀmenia
 • 🇦🇴fuka: ʻAngikola
 • 🇦🇶fuka: ʻAnitātika
 • 🇦🇷fuka: ʻAsenitina
 • 🇦🇸fuka: Haʻamoa ʻAmelika
 • 🇦🇹fuka: ʻAositulia
 • 🇦🇺fuka: ʻAositelēlia
 • 🇦🇼fuka: ʻAlupa
 • 🇦🇽fuka: ʻOtumotu ʻAlani
 • 🇦🇿fuka: ʻAsapaisani
 • 🇧🇦fuka: Posinia mo Hesikōvina
 • 🇧🇧fuka: Pāpeitosi
 • 🇧🇩fuka: Pengilātesi
 • 🇧🇪fuka: Pelesiume
 • 🇧🇫fuka: Pekano Faso
 • 🇧🇬fuka: Pulukalia
 • 🇧🇭fuka: Paleini
 • 🇧🇮fuka: Puluniti
 • 🇧🇯fuka: Penini
 • 🇧🇱fuka: Sā Patēlemi
 • 🇧🇲fuka: Pēmuta
 • 🇧🇳fuka: Pulunei
 • 🇧🇴fuka: Polīvia
 • 🇧🇶fuka: Kalipiane fakahōlani
 • 🇧🇷fuka: Palāsili
 • 🇧🇸fuka: Pahama
 • 🇧🇹fuka: Pūtani
 • 🇧🇻fuka: Motu Puveti
 • 🇧🇼fuka: Potisiuana
 • 🇧🇾fuka: Pelalusi
 • 🇧🇿fuka: Pelise
 • 🇨🇦fuka: Kānata
 • 🇨🇨fuka: ʻOtumotu Koko
 • 🇨🇩fuka: Kongo - Kinisasa
 • 🇨🇫fuka: Lepupelika ʻAfilika Lotoloto
 • 🇨🇬fuka: Kongo - Palasavila
 • 🇨🇭fuka: Suisilani
 • 🇨🇮fuka: Matafonua ʻAivolī
 • 🇨🇰fuka: ʻOtumotu Kuki
 • 🇨🇱fuka: Sili
 • 🇨🇲fuka: Kameluni
 • 🇨🇳fuka: Siaina
 • 🇨🇴fuka: Kolomipia
 • 🇨🇵fuka: Motu Kilipatoni
 • 🇨🇷fuka: Kosita Lika
 • 🇨🇺fuka: Kiupa
 • 🇨🇻fuka: Muiʻi Vēte
 • 🇨🇼fuka: Kulasao
 • 🇨🇽fuka: Motu Kilisimasi
 • 🇨🇾fuka: Saipalesi
 • 🇨🇿fuka: Sēkia
 • 🇩🇪fuka: Siamane
 • 🇩🇬fuka: Tieko Kāsia
 • 🇩🇯fuka: Siputi
 • 🇩🇰fuka: Tenimaʻake
 • 🇩🇲fuka: Tominika
 • 🇩🇴fuka: Lepupelika Tominika
 • 🇩🇿fuka: ʻAlisilia
 • 🇪🇦fuka: Siuta mo Melila
 • 🇪🇨fuka: ʻEkuetoa
 • 🇪🇪fuka: ʻEsitōnia
 • 🇪🇬fuka: ʻIsipite
 • 🇪🇭fuka: Sahala fakahihifo
 • 🇪🇷fuka: ʻElitulia
 • 🇪🇸fuka: Sipeini
 • 🇪🇹fuka: ʻĪtiōpia
 • 🇪🇺fuka: ʻEulope fakatahataha
 • 🇫🇮fuka: Finilani
 • 🇫🇯fuka: Fisi
 • 🇫🇰fuka: ʻOtumotu Fokulani
 • 🇫🇲fuka: Mikolonīsia
 • 🇫🇴fuka: ʻOtumotu Faloe
 • 🇫🇷fuka: Falanisē
 • 🇬🇦fuka: Kaponi
 • 🇬🇧fuka: Pilitānia
 • 🇬🇩fuka: Kelenatā
 • 🇬🇪fuka: Seōsia
 • 🇬🇫fuka: Kuiana fakafalanisē
 • 🇬🇬fuka: Kuenisī
 • 🇬🇭fuka: Kana
 • 🇬🇮fuka: Sipalālitā
 • 🇬🇱fuka: Kulinilani
 • 🇬🇲fuka: Kamipia
 • 🇬🇳fuka: Kini
 • 🇬🇵fuka: Kuatalupe
 • 🇬🇶fuka: ʻEkueta Kini
 • 🇬🇷fuka: Kalisi
 • 🇬🇸fuka: ʻOtumotu Seōsia-tonga mo Saniuisi-tonga
 • 🇬🇹fuka: Kuatamala
 • 🇬🇺fuka: Kuamu
 • 🇬🇼fuka: Kini-Pisau
 • 🇬🇾fuka: Kuiana
 • 🇭🇰fuka: Hongi Kongi SAR Siaina
 • 🇭🇲fuka: ʻOtumotu Heati mo Makitonali
 • 🇭🇳fuka: Honitulasi
 • 🇭🇷fuka: Kuloisia
 • 🇭🇹fuka: Haiti
 • 🇭🇺fuka: Hungakalia
 • 🇮🇨fuka: ʻOtumotu Kaneli
 • 🇮🇩fuka: ʻInitonēsia
 • 🇮🇪fuka: ʻAealani
 • 🇮🇱fuka: ʻIsileli
 • 🇮🇲fuka: Motu Mani
 • 🇮🇳fuka: ʻInitia
 • 🇮🇴fuka: Potu fonua moana ʻInitia fakapilitānia
 • 🇮🇶fuka: ʻIlaaki
 • 🇮🇷fuka: ʻIlaani
 • 🇮🇸fuka: ʻAisilani
 • 🇮🇹fuka: ʻĪtali
 • 🇯🇪fuka: Selusī
 • 🇯🇲fuka: Samaika
 • 🇯🇴fuka: Soatane
 • 🇯🇵fuka: Siapani
 • 🇰🇪fuka: Keniā
 • 🇰🇬fuka: Kīkisitani
 • 🇰🇭fuka: Kamipōtia
 • 🇰🇮fuka: Kilipasi
 • 🇰🇲fuka: Komolosi
 • 🇰🇳fuka: Sā Kitisi mo Nevisi
 • 🇰🇵fuka: Kōlea tokelau
 • 🇰🇷fuka: Kōlea tonga
 • 🇰🇼fuka: Kueiti
 • 🇰🇾fuka: ʻOtumotu Keimeni
 • 🇰🇿fuka: Kasakitani
 • 🇱🇦fuka: Lau
 • 🇱🇧fuka: Lepanoni
 • 🇱🇨fuka: Sā Lūsia
 • 🇱🇮fuka: Likitenisiteini
 • 🇱🇰fuka: Sīlangikā
 • 🇱🇷fuka: Laipelia
 • 🇱🇸fuka: Lesoto
 • 🇱🇹fuka: Lituania
 • 🇱🇺fuka: Lakisimipeki
 • 🇱🇻fuka: Lativia
 • 🇱🇾fuka: Līpia
 • 🇲🇦fuka: Moloko
 • 🇲🇨fuka: Monako
 • 🇲🇩fuka: Molotova
 • 🇲🇪fuka: Monitenikalo
 • 🇲🇫fuka: Sā Mātini (fakafalanisē)
 • 🇲🇬fuka: Matakasika
 • 🇲🇭fuka: ʻOtumotu Māsolo
 • 🇲🇰fuka: Masetōnia fakatokelau
 • 🇲🇱fuka: Māli
 • 🇲🇲fuka: Mianimā (Pema)
 • 🇲🇳fuka: Mongokōlia
 • 🇲🇴fuka: Makau SAR Siaina
 • 🇲🇵fuka: ʻOtumotu Maliana tokelau
 • 🇲🇶fuka: Mātiniki
 • 🇲🇷fuka: Maulitenia
 • 🇲🇸fuka: Moʻungaselati
 • 🇲🇹fuka: Malita
 • 🇲🇺fuka: Maulitiusi
 • 🇲🇻fuka: Malativisi
 • 🇲🇼fuka: Malaui
 • 🇲🇽fuka: Mekisikou
 • 🇲🇾fuka: Malēsia
 • 🇲🇿fuka: Mosēmipiki
 • 🇳🇦fuka: Namipia
 • 🇳🇨fuka: Niu Kaletōnia
 • 🇳🇪fuka: Nisia
 • 🇳🇫fuka: Motu Nōfoliki
 • 🇳🇬fuka: Naisilia
 • 🇳🇮fuka: Nikalakua
 • 🇳🇱fuka: Hōlani
 • 🇳🇴fuka: Noauē
 • 🇳🇵fuka: Nepali
 • 🇳🇷fuka: Naulu
 • 🇳🇺fuka: Niuē
 • 🇳🇿fuka: Nuʻusila
 • 🇴🇲fuka: ʻOmani
 • 🇵🇦fuka: Panamā
 • 🇵🇪fuka: Pelū
 • 🇵🇫fuka: Polinisia fakafalanisē
 • 🇵🇬fuka: Papuaniukini
 • 🇵🇭fuka: Filipaini
 • 🇵🇰fuka: Pākisitani
 • 🇵🇱fuka: Polani
 • 🇵🇲fuka: Sā Piea mo Mikeloni
 • 🇵🇳fuka: ʻOtumotu Pitikeni
 • 🇵🇷fuka: Puēto Liko
 • 🇵🇸fuka: Potu Palesitaine
 • 🇵🇹fuka: Potukali
 • 🇵🇼fuka: Palau
 • 🇵🇾fuka: Palakuai
 • 🇶🇦fuka: Katā
 • 🇷🇪fuka: Lēunioni
 • 🇷🇴fuka: Lomēnia
 • 🇷🇸fuka: Sēpia
 • 🇷🇺fuka: Lūsia
 • 🇷🇼fuka: Luanitā
 • 🇸🇦fuka: Saute ʻAlepea
 • 🇸🇧fuka: ʻOtumotu Solomone
 • 🇸🇨fuka: ʻOtumotu Seiseli
 • 🇸🇩fuka: Sūteni
 • 🇸🇪fuka: Suēteni
 • 🇸🇬fuka: Singapoa
 • 🇸🇭fuka: Sā Helena
 • 🇸🇮fuka: Silōvenia
 • 🇸🇯fuka: Sivolopāti mo Sani Maieni
 • 🇸🇰fuka: Silōvakia
 • 🇸🇱fuka: Siela Leone
 • 🇸🇲fuka: Sā Malino
 • 🇸🇳fuka: Senekalo
 • 🇸🇴fuka: Sōmalia
 • 🇸🇷fuka: Suliname
 • 🇸🇸fuka: Sūtani fakatonga
 • 🇸🇹fuka: Sao Tomē mo Pilinisipe
 • 🇸🇻fuka: ʻEle Salavatoa
 • 🇸🇽fuka: Sā Mātini (fakahōlani)
 • 🇸🇾fuka: Sīlia
 • 🇸🇿fuka: ʻEsuatini
 • 🇹🇦fuka: Tulisitani ta Kunuha
 • 🇹🇨fuka: ʻOtumotu Tuki mo Kaikosi
 • 🇹🇩fuka: Sāti
 • 🇹🇫fuka: Potu fonua tonga fakafalanisē
 • 🇹🇬fuka: Toko
 • 🇹🇭fuka: Tailani
 • 🇹🇯fuka: Tasikitani
 • 🇹🇰fuka: Tokelau
 • 🇹🇱fuka: Timoa fakahahake
 • 🇹🇲fuka: Tūkimenisitani
 • 🇹🇳fuka: Tunīsia
 • 🇹🇴fuka: Tonga
 • 🇹🇷fuka: Toake
 • 🇹🇹fuka: Tilinitati mo Topako
 • 🇹🇻fuka: Tūvalu
 • 🇹🇼fuka: Taiuani
 • 🇹🇿fuka: Tenisānia
 • 🇺🇦fuka: ʻŪkalaʻine
 • 🇺🇬fuka: ʻIukanitā
 • 🇺🇲fuka: ʻOtumotu siʻi ʻo ʻAmelika
 • 🇺🇳fuka: ʻŪ fonua fakatahataha
 • 🇺🇸fuka: Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika
 • 🇺🇾fuka: ʻUlukuai
 • 🇺🇿fuka: ʻUsipekitani
 • 🇻🇦fuka: Kolo Vatikani
 • 🇻🇨fuka: Sā Viniseni mo Kulenatini
 • 🇻🇪fuka: Venesuela
 • 🇻🇬fuka: ʻOtumotu Vilikini fakapilitānia
 • 🇻🇮fuka: ʻOtumotu Vilikini fakaʻamelika
 • 🇻🇳fuka: Vietinami
 • 🇻🇺fuka: Vanuatu
 • 🇼🇫fuka: ʻUvea mo Futuna
 • 🇼🇸fuka: Haʻamoa
 • 🇽🇰fuka: Kōsovo
 • 🇾🇪fuka: Iemeni
 • 🇾🇹fuka: Maiote
 • 🇿🇦fuka: ʻAfilika tonga
 • 🇿🇲fuka: Semipia
 • 🇿🇼fuka: Simipapuei
 • 👋🏻 Skin Tones

 • 👋🏻nima taʻataʻalo: kili hinehina
 • 👋🏼nima taʻataʻalo: kili kelokelo
 • 👋🏽nima taʻataʻalo: kili melomelo
 • 👋🏾nima taʻataʻalo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👋🏿nima taʻataʻalo: kili ʻuliʻuli
 • 🤚🏻tuʻanima hiki ki ʻolunga: kili hinehina
 • 🤚🏼tuʻanima hiki ki ʻolunga: kili kelokelo
 • 🤚🏽tuʻanima hiki ki ʻolunga: kili melomelo
 • 🤚🏾tuʻanima hiki ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤚🏿tuʻanima hiki ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
 • 🖐🏻nima fālalahi: kili hinehina
 • 🖐🏼nima fālalahi: kili kelokelo
 • 🖐🏽nima fālalahi: kili melomelo
 • 🖐🏾nima fālalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🖐🏿nima fālalahi: kili ʻuliʻuli
 • ✋🏻nima hiki ki ʻolunga: kili hinehina
 • ✋🏼nima hiki ki ʻolunga: kili kelokelo
 • ✋🏽nima hiki ki ʻolunga: kili melomelo
 • ✋🏾nima hiki ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • ✋🏿nima hiki ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
 • 🖖🏻nima mavaeua: kili hinehina
 • 🖖🏼nima mavaeua: kili kelokelo
 • 🖖🏽nima mavaeua: kili melomelo
 • 🖖🏾nima mavaeua: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🖖🏿nima mavaeua: kili ʻuliʻuli
 • 👌🏻nima fakaʻilonga sai: kili hinehina
 • 👌🏼nima fakaʻilonga sai: kili kelokelo
 • 👌🏽nima fakaʻilonga sai: kili melomelo
 • 👌🏾nima fakaʻilonga sai: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👌🏿nima fakaʻilonga sai: kili ʻuliʻuli
 • 🤌🏻louhiʻinima fakamaʻopoʻopo: kili hinehina
 • 🤌🏼louhiʻinima fakamaʻopoʻopo: kili kelokelo
 • 🤌🏽louhiʻinima fakamaʻopoʻopo: kili melomelo
 • 🤌🏾louhiʻinima fakamaʻopoʻopo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤌🏿louhiʻinima fakamaʻopoʻopo: kili ʻuliʻuli
 • 🤏🏻nima fakamaʻopoʻopo: kili hinehina
 • 🤏🏼nima fakamaʻopoʻopo: kili kelokelo
 • 🤏🏽nima fakamaʻopoʻopo: kili melomelo
 • 🤏🏾nima fakamaʻopoʻopo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤏🏿nima fakamaʻopoʻopo: kili ʻuliʻuli
 • ✌🏻nima ikuna: kili hinehina
 • ✌🏼nima ikuna: kili kelokelo
 • ✌🏽nima ikuna: kili melomelo
 • ✌🏾nima ikuna: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • ✌🏿nima ikuna: kili ʻuliʻuli
 • 🤞🏻louhiʻinima fehauaki: kili hinehina
 • 🤞🏼louhiʻinima fehauaki: kili kelokelo
 • 🤞🏽louhiʻinima fehauaki: kili melomelo
 • 🤞🏾louhiʻinima fehauaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤞🏿louhiʻinima fehauaki: kili ʻuliʻuli
 • 🤟🏻nima fakaʻilonga mafu: kili hinehina
 • 🤟🏼nima fakaʻilonga mafu: kili kelokelo
 • 🤟🏽nima fakaʻilonga mafu: kili melomelo
 • 🤟🏾nima fakaʻilonga mafu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤟🏿nima fakaʻilonga mafu: kili ʻuliʻuli
 • 🤘🏻nima fakaʻilonga fakatēvolo: kili hinehina
 • 🤘🏼nima fakaʻilonga fakatēvolo: kili kelokelo
 • 🤘🏽nima fakaʻilonga fakatēvolo: kili melomelo
 • 🤘🏾nima fakaʻilonga fakatēvolo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤘🏿nima fakaʻilonga fakatēvolo: kili ʻuliʻuli
 • 🤙🏻nima fakaʻilonga tā mai: kili hinehina
 • 🤙🏼nima fakaʻilonga tā mai: kili kelokelo
 • 🤙🏽nima fakaʻilonga tā mai: kili melomelo
 • 🤙🏾nima fakaʻilonga tā mai: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤙🏿nima fakaʻilonga tā mai: kili ʻuliʻuli
 • 👈🏻tuhu tuʻanima tonu ki hema: kili hinehina
 • 👈🏼tuhu tuʻanima tonu ki hema: kili kelokelo
 • 👈🏽tuhu tuʻanima tonu ki hema: kili melomelo
 • 👈🏾tuhu tuʻanima tonu ki hema: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👈🏿tuhu tuʻanima tonu ki hema: kili ʻuliʻuli
 • 👉🏻tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu: kili hinehina
 • 👉🏼tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu: kili kelokelo
 • 👉🏽tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu: kili melomelo
 • 👉🏾tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👉🏿tuhu tuʻanima tonu ki mataʻu: kili ʻuliʻuli
 • 👆🏻tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga: kili hinehina
 • 👆🏼tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga: kili kelokelo
 • 👆🏽tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga: kili melomelo
 • 👆🏾tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👆🏿tuhu tuʻanima tonu ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
 • 🖕🏻tuhu ʻi loto: kili hinehina
 • 🖕🏼tuhu ʻi loto: kili kelokelo
 • 🖕🏽tuhu ʻi loto: kili melomelo
 • 🖕🏾tuhu ʻi loto: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🖕🏿tuhu ʻi loto: kili ʻuliʻuli
 • 👇🏻tuhu tuʻanima tonu ki lalo: kili hinehina
 • 👇🏼tuhu tuʻanima tonu ki lalo: kili kelokelo
 • 👇🏽tuhu tuʻanima tonu ki lalo: kili melomelo
 • 👇🏾tuhu tuʻanima tonu ki lalo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👇🏿tuhu tuʻanima tonu ki lalo: kili ʻuliʻuli
 • ☝🏻tuhu tonu ki ʻolunga: kili hinehina
 • ☝🏼tuhu tonu ki ʻolunga: kili kelokelo
 • ☝🏽tuhu tonu ki ʻolunga: kili melomelo
 • ☝🏾tuhu tonu ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • ☝🏿tuhu tonu ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
 • 👍🏻motuʻatuhu ki ʻolunga: kili hinehina
 • 👍🏼motuʻatuhu ki ʻolunga: kili kelokelo
 • 👍🏽motuʻatuhu ki ʻolunga: kili melomelo
 • 👍🏾motuʻatuhu ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👍🏿motuʻatuhu ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
 • 👎🏻motuʻatuhu ki lalo: kili hinehina
 • 👎🏼motuʻatuhu ki lalo: kili kelokelo
 • 👎🏽motuʻatuhu ki lalo: kili melomelo
 • 👎🏾motuʻatuhu ki lalo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👎🏿motuʻatuhu ki lalo: kili ʻuliʻuli
 • ✊🏻tuke hiki ki ʻolunga: kili hinehina
 • ✊🏼tuke hiki ki ʻolunga: kili kelokelo
 • ✊🏽tuke hiki ki ʻolunga: kili melomelo
 • ✊🏾tuke hiki ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • ✊🏿tuke hiki ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
 • 👊🏻tuke ki muʻa: kili hinehina
 • 👊🏼tuke ki muʻa: kili kelokelo
 • 👊🏽tuke ki muʻa: kili melomelo
 • 👊🏾tuke ki muʻa: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👊🏿tuke ki muʻa: kili ʻuliʻuli
 • 🤛🏻tuke ki hema: kili hinehina
 • 🤛🏼tuke ki hema: kili kelokelo
 • 🤛🏽tuke ki hema: kili melomelo
 • 🤛🏾tuke ki hema: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤛🏿tuke ki hema: kili ʻuliʻuli
 • 🤜🏻tuke ki mataʻu: kili hinehina
 • 🤜🏼tuke ki mataʻu: kili kelokelo
 • 🤜🏽tuke ki mataʻu: kili melomelo
 • 🤜🏾tuke ki mataʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤜🏿tuke ki mataʻu: kili ʻuliʻuli
 • 👏🏻nima pasipasi: kili hinehina
 • 👏🏼nima pasipasi: kili kelokelo
 • 👏🏽nima pasipasi: kili melomelo
 • 👏🏾nima pasipasi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👏🏿nima pasipasi: kili ʻuliʻuli
 • 🙌🏻ongo nima hiki ki ʻolunga: kili hinehina
 • 🙌🏼ongo nima hiki ki ʻolunga: kili kelokelo
 • 🙌🏽ongo nima hiki ki ʻolunga: kili melomelo
 • 🙌🏾ongo nima hiki ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙌🏿ongo nima hiki ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
 • 👐🏻nima homo: kili hinehina
 • 👐🏼nima homo: kili kelokelo
 • 👐🏽nima homo: kili melomelo
 • 👐🏾nima homo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👐🏿nima homo: kili ʻuliʻuli
 • 🤲🏻ongo aofinima hiki ki ʻolunga: kili hinehina
 • 🤲🏼ongo aofinima hiki ki ʻolunga: kili kelokelo
 • 🤲🏽ongo aofinima hiki ki ʻolunga: kili melomelo
 • 🤲🏾ongo aofinima hiki ki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤲🏿ongo aofinima hiki ki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
 • 🙏🏻ongo nima tataʻo: kili hinehina
 • 🙏🏼ongo nima tataʻo: kili kelokelo
 • 🙏🏽ongo nima tataʻo: kili melomelo
 • 🙏🏾ongo nima tataʻo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙏🏿ongo nima tataʻo: kili ʻuliʻuli
 • ✍🏻nima ʻoku tohi: kili hinehina
 • ✍🏼nima ʻoku tohi: kili kelokelo
 • ✍🏽nima ʻoku tohi: kili melomelo
 • ✍🏾nima ʻoku tohi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • ✍🏿nima ʻoku tohi: kili ʻuliʻuli
 • 💅🏻valivali ngeʻesinima: kili hinehina
 • 💅🏼valivali ngeʻesinima: kili kelokelo
 • 💅🏽valivali ngeʻesinima: kili melomelo
 • 💅🏾valivali ngeʻesinima: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 💅🏿valivali ngeʻesinima: kili ʻuliʻuli
 • 🤳🏻faitaaʻi pē kita: kili hinehina
 • 🤳🏼faitaaʻi pē kita: kili kelokelo
 • 🤳🏽faitaaʻi pē kita: kili melomelo
 • 🤳🏾faitaaʻi pē kita: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤳🏿faitaaʻi pē kita: kili ʻuliʻuli
 • 💪🏻pāpela ʻoku pelu: kili hinehina
 • 💪🏼pāpela ʻoku pelu: kili kelokelo
 • 💪🏽pāpela ʻoku pelu: kili melomelo
 • 💪🏾pāpela ʻoku pelu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 💪🏿pāpela ʻoku pelu: kili ʻuliʻuli
 • 🦵🏻vaʻe: kili hinehina
 • 🦵🏼vaʻe: kili kelokelo
 • 🦵🏽vaʻe: kili melomelo
 • 🦵🏾vaʻe: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🦵🏿vaʻe: kili ʻuliʻuli
 • 🦶🏻lauʻivaʻe: kili hinehina
 • 🦶🏼lauʻivaʻe: kili kelokelo
 • 🦶🏽lauʻivaʻe: kili melomelo
 • 🦶🏾lauʻivaʻe: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🦶🏿lauʻivaʻe: kili ʻuliʻuli
 • 👂🏻telinga: kili hinehina
 • 👂🏼telinga: kili kelokelo
 • 👂🏽telinga: kili melomelo
 • 👂🏾telinga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👂🏿telinga: kili ʻuliʻuli
 • 🦻🏻telinga moe meʻa fakafanongo: kili hinehina
 • 🦻🏼telinga moe meʻa fakafanongo: kili kelokelo
 • 🦻🏽telinga moe meʻa fakafanongo: kili melomelo
 • 🦻🏾telinga moe meʻa fakafanongo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🦻🏿telinga moe meʻa fakafanongo: kili ʻuliʻuli
 • 👃🏻ihu: kili hinehina
 • 👃🏼ihu: kili kelokelo
 • 👃🏽ihu: kili melomelo
 • 👃🏾ihu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👃🏿ihu: kili ʻuliʻuli
 • 👶🏻valevale: kili hinehina
 • 👶🏼valevale: kili kelokelo
 • 👶🏽valevale: kili melomelo
 • 👶🏾valevale: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👶🏿valevale: kili ʻuliʻuli
 • 🧒🏻fānau: kili hinehina
 • 🧒🏼fānau: kili kelokelo
 • 🧒🏽fānau: kili melomelo
 • 🧒🏾fānau: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧒🏿fānau: kili ʻuliʻuli
 • 👦🏻tamasiʻi: kili hinehina
 • 👦🏼tamasiʻi: kili kelokelo
 • 👦🏽tamasiʻi: kili melomelo
 • 👦🏾tamasiʻi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👦🏿tamasiʻi: kili ʻuliʻuli
 • 👧🏻taʻahine: kili hinehina
 • 👧🏼taʻahine: kili kelokelo
 • 👧🏽taʻahine: kili melomelo
 • 👧🏾taʻahine: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👧🏿taʻahine: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻kakai lalahi: kili hinehina
 • 🧑🏼kakai lalahi: kili kelokelo
 • 🧑🏽kakai lalahi: kili melomelo
 • 🧑🏾kakai lalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿kakai lalahi: kili ʻuliʻuli
 • 👱🏻tokotaha ʻulu kelo: kili hinehina
 • 👱🏼tokotaha ʻulu kelo: kili kelokelo
 • 👱🏽tokotaha ʻulu kelo: kili melomelo
 • 👱🏾tokotaha ʻulu kelo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👱🏿tokotaha ʻulu kelo: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻tangata: kili hinehina
 • 👨🏼tangata: kili kelokelo
 • 👨🏽tangata: kili melomelo
 • 👨🏾tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿tangata: kili ʻuliʻuli
 • 🧔🏻tokotaha kava: kili hinehina
 • 🧔🏼tokotaha kava: kili kelokelo
 • 🧔🏽tokotaha kava: kili melomelo
 • 🧔🏾tokotaha kava: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧔🏿tokotaha kava: kili ʻuliʻuli
 • 🧔🏻‍♂️tangata kava: kili hinehina
 • 🧔🏼‍♂️tangata kava: kili kelokelo
 • 🧔🏽‍♂️tangata kava: kili melomelo
 • 🧔🏾‍♂️tangata kava: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧔🏿‍♂️tangata kava: kili ʻuliʻuli
 • 🧔🏻‍♀️fefine kava: kili hinehina
 • 🧔🏼‍♀️fefine kava: kili kelokelo
 • 🧔🏽‍♀️fefine kava: kili melomelo
 • 🧔🏾‍♀️fefine kava: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧔🏿‍♀️fefine kava: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🦰tangata: kili hinehina mo e ʻulu kulokula
 • 👨🏼‍🦰tangata: kili kelokelo mo e ʻulu kulokula
 • 👨🏽‍🦰tangata: kili melomelo mo e ʻulu kulokula
 • 👨🏾‍🦰tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula
 • 👨🏿‍🦰tangata: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula
 • 👨🏻‍🦱tangata: kili hinehina mo e ʻulu mingimingi
 • 👨🏼‍🦱tangata: kili kelokelo mo e ʻulu mingimingi
 • 👨🏽‍🦱tangata: kili melomelo mo e ʻulu mingimingi
 • 👨🏾‍🦱tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi
 • 👨🏿‍🦱tangata: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi
 • 👨🏻‍🦳tangata: kili hinehina mo e ʻulu hinā
 • 👨🏼‍🦳tangata: kili kelokelo mo e ʻulu hinā
 • 👨🏽‍🦳tangata: kili melomelo mo e ʻulu hinā
 • 👨🏾‍🦳tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā
 • 👨🏿‍🦳tangata: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā
 • 👨🏻‍🦲tangata: kili hinehina mo e ʻulu tula
 • 👨🏼‍🦲tangata: kili kelokelo mo e ʻulu tula
 • 👨🏽‍🦲tangata: kili melomelo mo e ʻulu tula
 • 👨🏾‍🦲tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu tula
 • 👨🏿‍🦲tangata: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu tula
 • 👩🏻fefine: kili hinehina
 • 👩🏼fefine: kili kelokelo
 • 👩🏽fefine: kili melomelo
 • 👩🏾fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿fefine: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🦰fefine: kili hinehina mo e ʻulu kulokula
 • 👩🏼‍🦰fefine: kili kelokelo mo e ʻulu kulokula
 • 👩🏽‍🦰fefine: kili melomelo mo e ʻulu kulokula
 • 👩🏾‍🦰fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula
 • 👩🏿‍🦰fefine: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula
 • 🧑🏻‍🦰kakai lalahi: kili hinehina mo e ʻulu kulokula
 • 🧑🏼‍🦰kakai lalahi: kili kelokelo mo e ʻulu kulokula
 • 🧑🏽‍🦰kakai lalahi: kili melomelo mo e ʻulu kulokula
 • 🧑🏾‍🦰kakai lalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula
 • 🧑🏿‍🦰kakai lalahi: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu kulokula
 • 👩🏻‍🦱fefine: kili hinehina mo e ʻulu mingimingi
 • 👩🏼‍🦱fefine: kili kelokelo mo e ʻulu mingimingi
 • 👩🏽‍🦱fefine: kili melomelo mo e ʻulu mingimingi
 • 👩🏾‍🦱fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi
 • 👩🏿‍🦱fefine: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi
 • 🧑🏻‍🦱kakai lalahi: kili hinehina mo e ʻulu mingimingi
 • 🧑🏼‍🦱kakai lalahi: kili kelokelo mo e ʻulu mingimingi
 • 🧑🏽‍🦱kakai lalahi: kili melomelo mo e ʻulu mingimingi
 • 🧑🏾‍🦱kakai lalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi
 • 🧑🏿‍🦱kakai lalahi: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu mingimingi
 • 👩🏻‍🦳fefine: kili hinehina mo e ʻulu hinā
 • 👩🏼‍🦳fefine: kili kelokelo mo e ʻulu hinā
 • 👩🏽‍🦳fefine: kili melomelo mo e ʻulu hinā
 • 👩🏾‍🦳fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā
 • 👩🏿‍🦳fefine: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā
 • 🧑🏻‍🦳kakai lalahi: kili hinehina mo e ʻulu hinā
 • 🧑🏼‍🦳kakai lalahi: kili kelokelo mo e ʻulu hinā
 • 🧑🏽‍🦳kakai lalahi: kili melomelo mo e ʻulu hinā
 • 🧑🏾‍🦳kakai lalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā
 • 🧑🏿‍🦳kakai lalahi: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu hinā
 • 👩🏻‍🦲fefine: kili hinehina mo e ʻulu tula
 • 👩🏼‍🦲fefine: kili kelokelo mo e ʻulu tula
 • 👩🏽‍🦲fefine: kili melomelo mo e ʻulu tula
 • 👩🏾‍🦲fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu tula
 • 👩🏿‍🦲fefine: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu tula
 • 🧑🏻‍🦲kakai lalahi: kili hinehina mo e ʻulu tula
 • 🧑🏼‍🦲kakai lalahi: kili kelokelo mo e ʻulu tula
 • 🧑🏽‍🦲kakai lalahi: kili melomelo mo e ʻulu tula
 • 🧑🏾‍🦲kakai lalahi: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e ʻulu tula
 • 🧑🏿‍🦲kakai lalahi: kili ʻuliʻuli mo e ʻulu tula
 • 👱🏻‍♀️fefine ʻulu kelo: kili hinehina
 • 👱🏼‍♀️fefine ʻulu kelo: kili kelokelo
 • 👱🏽‍♀️fefine ʻulu kelo: kili melomelo
 • 👱🏾‍♀️fefine ʻulu kelo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👱🏿‍♀️fefine ʻulu kelo: kili ʻuliʻuli
 • 👱🏻‍♂️tangata ʻulu kelo: kili hinehina
 • 👱🏼‍♂️tangata ʻulu kelo: kili kelokelo
 • 👱🏽‍♂️tangata ʻulu kelo: kili melomelo
 • 👱🏾‍♂️tangata ʻulu kelo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👱🏿‍♂️tangata ʻulu kelo: kili ʻuliʻuli
 • 🧓🏻tokotaha motuʻa: kili hinehina
 • 🧓🏼tokotaha motuʻa: kili kelokelo
 • 🧓🏽tokotaha motuʻa: kili melomelo
 • 🧓🏾tokotaha motuʻa: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧓🏿tokotaha motuʻa: kili ʻuliʻuli
 • 👴🏻motuʻa: kili hinehina
 • 👴🏼motuʻa: kili kelokelo
 • 👴🏽motuʻa: kili melomelo
 • 👴🏾motuʻa: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👴🏿motuʻa: kili ʻuliʻuli
 • 👵🏻finemotuʻa: kili hinehina
 • 👵🏼finemotuʻa: kili kelokelo
 • 👵🏽finemotuʻa: kili melomelo
 • 👵🏾finemotuʻa: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👵🏿finemotuʻa: kili ʻuliʻuli
 • 🙍🏻tokotaha matamamahi: kili hinehina
 • 🙍🏼tokotaha matamamahi: kili kelokelo
 • 🙍🏽tokotaha matamamahi: kili melomelo
 • 🙍🏾tokotaha matamamahi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙍🏿tokotaha matamamahi: kili ʻuliʻuli
 • 🙍🏻‍♂️tangata matamamahi: kili hinehina
 • 🙍🏼‍♂️tangata matamamahi: kili kelokelo
 • 🙍🏽‍♂️tangata matamamahi: kili melomelo
 • 🙍🏾‍♂️tangata matamamahi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙍🏿‍♂️tangata matamamahi: kili ʻuliʻuli
 • 🙍🏻‍♀️fefine matamamahi: kili hinehina
 • 🙍🏼‍♀️fefine matamamahi: kili kelokelo
 • 🙍🏽‍♀️fefine matamamahi: kili melomelo
 • 🙍🏾‍♀️fefine matamamahi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙍🏿‍♀️fefine matamamahi: kili ʻuliʻuli
 • 🙎🏻tokotaha mataʻita: kili hinehina
 • 🙎🏼tokotaha mataʻita: kili kelokelo
 • 🙎🏽tokotaha mataʻita: kili melomelo
 • 🙎🏾tokotaha mataʻita: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙎🏿tokotaha mataʻita: kili ʻuliʻuli
 • 🙎🏻‍♂️tangata mataʻita: kili hinehina
 • 🙎🏼‍♂️tangata mataʻita: kili kelokelo
 • 🙎🏽‍♂️tangata mataʻita: kili melomelo
 • 🙎🏾‍♂️tangata mataʻita: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙎🏿‍♂️tangata mataʻita: kili ʻuliʻuli
 • 🙎🏻‍♀️fefine mataʻita: kili hinehina
 • 🙎🏼‍♀️fefine mataʻita: kili kelokelo
 • 🙎🏽‍♀️fefine mataʻita: kili melomelo
 • 🙎🏾‍♀️fefine mataʻita: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙎🏿‍♀️fefine mataʻita: kili ʻuliʻuli
 • 🙅🏻tokotaha kaunima fetuiaki: kili hinehina
 • 🙅🏼tokotaha kaunima fetuiaki: kili kelokelo
 • 🙅🏽tokotaha kaunima fetuiaki: kili melomelo
 • 🙅🏾tokotaha kaunima fetuiaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙅🏿tokotaha kaunima fetuiaki: kili ʻuliʻuli
 • 🙅🏻‍♂️tangata kaunima fetuiaki: kili hinehina
 • 🙅🏼‍♂️tangata kaunima fetuiaki: kili kelokelo
 • 🙅🏽‍♂️tangata kaunima fetuiaki: kili melomelo
 • 🙅🏾‍♂️tangata kaunima fetuiaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙅🏿‍♂️tangata kaunima fetuiaki: kili ʻuliʻuli
 • 🙅🏻‍♀️fefine kaunima fetuiaki: kili hinehina
 • 🙅🏼‍♀️fefine kaunima fetuiaki: kili kelokelo
 • 🙅🏽‍♀️fefine kaunima fetuiaki: kili melomelo
 • 🙅🏾‍♀️fefine kaunima fetuiaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙅🏿‍♀️fefine kaunima fetuiaki: kili ʻuliʻuli
 • 🙆🏻tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga: kili hinehina
 • 🙆🏼tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga: kili kelokelo
 • 🙆🏽tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo
 • 🙆🏾tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙆🏿tokotaha kaunima fetuiaki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
 • 🙆🏻‍♂️tangata kaunima fetuiaki ʻolunga: kili hinehina
 • 🙆🏼‍♂️tangata kaunima fetuiaki ʻolunga: kili kelokelo
 • 🙆🏽‍♂️tangata kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo
 • 🙆🏾‍♂️tangata kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙆🏿‍♂️tangata kaunima fetuiaki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
 • 🙆🏻‍♀️fefine kaunima fetuiaki ʻolunga: kili hinehina
 • 🙆🏼‍♀️fefine kaunima fetuiaki ʻolunga: kili kelokelo
 • 🙆🏽‍♀️fefine kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo
 • 🙆🏾‍♀️fefine kaunima fetuiaki ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙆🏿‍♀️fefine kaunima fetuiaki ʻolunga: kili ʻuliʻuli
 • 💁🏻tokotaha nima mafola: kili hinehina
 • 💁🏼tokotaha nima mafola: kili kelokelo
 • 💁🏽tokotaha nima mafola: kili melomelo
 • 💁🏾tokotaha nima mafola: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 💁🏿tokotaha nima mafola: kili ʻuliʻuli
 • 💁🏻‍♂️tangata nima mafola: kili hinehina
 • 💁🏼‍♂️tangata nima mafola: kili kelokelo
 • 💁🏽‍♂️tangata nima mafola: kili melomelo
 • 💁🏾‍♂️tangata nima mafola: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 💁🏿‍♂️tangata nima mafola: kili ʻuliʻuli
 • 💁🏻‍♀️fefine nima mafola: kili hinehina
 • 💁🏼‍♀️fefine nima mafola: kili kelokelo
 • 💁🏽‍♀️fefine nima mafola: kili melomelo
 • 💁🏾‍♀️fefine nima mafola: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 💁🏿‍♀️fefine nima mafola: kili ʻuliʻuli
 • 🙋🏻tokotaha nima ʻi ʻolunga: kili hinehina
 • 🙋🏼tokotaha nima ʻi ʻolunga: kili kelokelo
 • 🙋🏽tokotaha nima ʻi ʻolunga: kili melomelo
 • 🙋🏾tokotaha nima ʻi ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙋🏿tokotaha nima ʻi ʻolunga: kili ʻuliʻuli
 • 🙋🏻‍♂️tangata nima ʻi ʻolunga: kili hinehina
 • 🙋🏼‍♂️tangata nima ʻi ʻolunga: kili kelokelo
 • 🙋🏽‍♂️tangata nima ʻi ʻolunga: kili melomelo
 • 🙋🏾‍♂️tangata nima ʻi ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙋🏿‍♂️tangata nima ʻi ʻolunga: kili ʻuliʻuli
 • 🙋🏻‍♀️fefine nima ʻi ʻolunga: kili hinehina
 • 🙋🏼‍♀️fefine nima ʻi ʻolunga: kili kelokelo
 • 🙋🏽‍♀️fefine nima ʻi ʻolunga: kili melomelo
 • 🙋🏾‍♀️fefine nima ʻi ʻolunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙋🏿‍♀️fefine nima ʻi ʻolunga: kili ʻuliʻuli
 • 🧏🏻tokotaha tuli: kili hinehina
 • 🧏🏼tokotaha tuli: kili kelokelo
 • 🧏🏽tokotaha tuli: kili melomelo
 • 🧏🏾tokotaha tuli: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧏🏿tokotaha tuli: kili ʻuliʻuli
 • 🧏🏻‍♂️tangata tuli: kili hinehina
 • 🧏🏼‍♂️tangata tuli: kili kelokelo
 • 🧏🏽‍♂️tangata tuli: kili melomelo
 • 🧏🏾‍♂️tangata tuli: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧏🏿‍♂️tangata tuli: kili ʻuliʻuli
 • 🧏🏻‍♀️fefine tuli: kili hinehina
 • 🧏🏼‍♀️fefine tuli: kili kelokelo
 • 🧏🏽‍♀️fefine tuli: kili melomelo
 • 🧏🏾‍♀️fefine tuli: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧏🏿‍♀️fefine tuli: kili ʻuliʻuli
 • 🙇🏻tokotaha punou: kili hinehina
 • 🙇🏼tokotaha punou: kili kelokelo
 • 🙇🏽tokotaha punou: kili melomelo
 • 🙇🏾tokotaha punou: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙇🏿tokotaha punou: kili ʻuliʻuli
 • 🙇🏻‍♂️tangata punou: kili hinehina
 • 🙇🏼‍♂️tangata punou: kili kelokelo
 • 🙇🏽‍♂️tangata punou: kili melomelo
 • 🙇🏾‍♂️tangata punou: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙇🏿‍♂️tangata punou: kili ʻuliʻuli
 • 🙇🏻‍♀️fefine punou: kili hinehina
 • 🙇🏼‍♀️fefine punou: kili kelokelo
 • 🙇🏽‍♀️fefine punou: kili melomelo
 • 🙇🏾‍♀️fefine punou: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🙇🏿‍♀️fefine punou: kili ʻuliʻuli
 • 🤦🏻tokotaha nima ʻihe mata: kili hinehina
 • 🤦🏼tokotaha nima ʻihe mata: kili kelokelo
 • 🤦🏽tokotaha nima ʻihe mata: kili melomelo
 • 🤦🏾tokotaha nima ʻihe mata: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤦🏿tokotaha nima ʻihe mata: kili ʻuliʻuli
 • 🤦🏻‍♂️tangata nima ʻihe mata: kili hinehina
 • 🤦🏼‍♂️tangata nima ʻihe mata: kili kelokelo
 • 🤦🏽‍♂️tangata nima ʻihe mata: kili melomelo
 • 🤦🏾‍♂️tangata nima ʻihe mata: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤦🏿‍♂️tangata nima ʻihe mata: kili ʻuliʻuli
 • 🤦🏻‍♀️fefine nima ʻihe mata: kili hinehina
 • 🤦🏼‍♀️fefine nima ʻihe mata: kili kelokelo
 • 🤦🏽‍♀️fefine nima ʻihe mata: kili melomelo
 • 🤦🏾‍♀️fefine nima ʻihe mata: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤦🏿‍♀️fefine nima ʻihe mata: kili ʻuliʻuli
 • 🤷🏻tokotaha fakamahiki: kili hinehina
 • 🤷🏼tokotaha fakamahiki: kili kelokelo
 • 🤷🏽tokotaha fakamahiki: kili melomelo
 • 🤷🏾tokotaha fakamahiki: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤷🏿tokotaha fakamahiki: kili ʻuliʻuli
 • 🤷🏻‍♂️tangata fakamahiki: kili hinehina
 • 🤷🏼‍♂️tangata fakamahiki: kili kelokelo
 • 🤷🏽‍♂️tangata fakamahiki: kili melomelo
 • 🤷🏾‍♂️tangata fakamahiki: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤷🏿‍♂️tangata fakamahiki: kili ʻuliʻuli
 • 🤷🏻‍♀️fefine fakamahiki: kili hinehina
 • 🤷🏼‍♀️fefine fakamahiki: kili kelokelo
 • 🤷🏽‍♀️fefine fakamahiki: kili melomelo
 • 🤷🏾‍♀️fefine fakamahiki: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤷🏿‍♀️fefine fakamahiki: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍⚕️neesi: kili hinehina
 • 🧑🏼‍⚕️neesi: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍⚕️neesi: kili melomelo
 • 🧑🏾‍⚕️neesi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍⚕️neesi: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍⚕️neesi tangata: kili hinehina
 • 👨🏼‍⚕️neesi tangata: kili kelokelo
 • 👨🏽‍⚕️neesi tangata: kili melomelo
 • 👨🏾‍⚕️neesi tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍⚕️neesi tangata: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍⚕️neesi fefine: kili hinehina
 • 👩🏼‍⚕️neesi fefine: kili kelokelo
 • 👩🏽‍⚕️neesi fefine: kili melomelo
 • 👩🏾‍⚕️neesi fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍⚕️neesi fefine: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🎓tokotaha ako: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🎓tokotaha ako: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🎓tokotaha ako: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🎓tokotaha ako: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🎓tokotaha ako: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🎓tamasiʻi ako: kili hinehina
 • 👨🏼‍🎓tamasiʻi ako: kili kelokelo
 • 👨🏽‍🎓tamasiʻi ako: kili melomelo
 • 👨🏾‍🎓tamasiʻi ako: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🎓tamasiʻi ako: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🎓taʻahine ako: kili hinehina
 • 👩🏼‍🎓taʻahine ako: kili kelokelo
 • 👩🏽‍🎓taʻahine ako: kili melomelo
 • 👩🏾‍🎓taʻahine ako: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🎓taʻahine ako: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🏫faiako: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🏫faiako: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🏫faiako: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🏫faiako: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🏫faiako: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🏫faiako tangata: kili hinehina
 • 👨🏼‍🏫faiako tangata: kili kelokelo
 • 👨🏽‍🏫faiako tangata: kili melomelo
 • 👨🏾‍🏫faiako tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🏫faiako tangata: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🏫faiako fefine: kili hinehina
 • 👩🏼‍🏫faiako fefine: kili kelokelo
 • 👩🏽‍🏫faiako fefine: kili melomelo
 • 👩🏾‍🏫faiako fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🏫faiako fefine: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍⚖️fakamaau: kili hinehina
 • 🧑🏼‍⚖️fakamaau: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍⚖️fakamaau: kili melomelo
 • 🧑🏾‍⚖️fakamaau: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍⚖️fakamaau: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍⚖️fakamaau tangata: kili hinehina
 • 👨🏼‍⚖️fakamaau tangata: kili kelokelo
 • 👨🏽‍⚖️fakamaau tangata: kili melomelo
 • 👨🏾‍⚖️fakamaau tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍⚖️fakamaau tangata: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍⚖️fakamaau fefine: kili hinehina
 • 👩🏼‍⚖️fakamaau fefine: kili kelokelo
 • 👩🏽‍⚖️fakamaau fefine: kili melomelo
 • 👩🏾‍⚖️fakamaau fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍⚖️fakamaau fefine: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🌾tokotaha ngoue: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🌾tokotaha ngoue: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🌾tokotaha ngoue: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🌾tokotaha ngoue: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🌾tokotaha ngoue: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🌾tangata ngoue: kili hinehina
 • 👨🏼‍🌾tangata ngoue: kili kelokelo
 • 👨🏽‍🌾tangata ngoue: kili melomelo
 • 👨🏾‍🌾tangata ngoue: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🌾tangata ngoue: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🌾fefine ngoue: kili hinehina
 • 👩🏼‍🌾fefine ngoue: kili kelokelo
 • 👩🏽‍🌾fefine ngoue: kili melomelo
 • 👩🏾‍🌾fefine ngoue: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🌾fefine ngoue: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🍳tokotaha ngaohikai: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🍳tokotaha ngaohikai: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🍳tokotaha ngaohikai: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🍳tokotaha ngaohikai: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🍳tokotaha ngaohikai: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🍳tangata ngaohikai: kili hinehina
 • 👨🏼‍🍳tangata ngaohikai: kili kelokelo
 • 👨🏽‍🍳tangata ngaohikai: kili melomelo
 • 👨🏾‍🍳tangata ngaohikai: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🍳tangata ngaohikai: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🍳fefine ngaohikai: kili hinehina
 • 👩🏼‍🍳fefine ngaohikai: kili kelokelo
 • 👩🏽‍🍳fefine ngaohikai: kili melomelo
 • 👩🏾‍🍳fefine ngaohikai: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🍳fefine ngaohikai: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🔧ʻenisia: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🔧ʻenisia: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🔧ʻenisia: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🔧ʻenisia: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🔧ʻenisia: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🔧ʻenisinia tangata: kili hinehina
 • 👨🏼‍🔧ʻenisinia tangata: kili kelokelo
 • 👨🏽‍🔧ʻenisinia tangata: kili melomelo
 • 👨🏾‍🔧ʻenisinia tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🔧ʻenisinia tangata: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🔧ʻenisinia fefine: kili hinehina
 • 👩🏼‍🔧ʻenisinia fefine: kili kelokelo
 • 👩🏽‍🔧ʻenisinia fefine: kili melomelo
 • 👩🏾‍🔧ʻenisinia fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🔧ʻenisinia fefine: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🏭tokotaha ngāue fale faʻuʻanga: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🏭tokotaha ngāue fale faʻuʻanga: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🏭tokotaha ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🏭tokotaha ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🏭tokotaha ngāue fale faʻuʻanga: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🏭tangata ngāue fale faʻuʻanga: kili hinehina
 • 👨🏼‍🏭tangata ngāue fale faʻuʻanga: kili kelokelo
 • 👨🏽‍🏭tangata ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo
 • 👨🏾‍🏭tangata ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🏭tangata ngāue fale faʻuʻanga: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🏭fefine ngāue fale faʻuʻanga: kili hinehina
 • 👩🏼‍🏭fefine ngāue fale faʻuʻanga: kili kelokelo
 • 👩🏽‍🏭fefine ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo
 • 👩🏾‍🏭fefine ngāue fale faʻuʻanga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🏭fefine ngāue fale faʻuʻanga: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍💼tokotaha ngāue ʻōfisi: kili hinehina
 • 🧑🏼‍💼tokotaha ngāue ʻōfisi: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍💼tokotaha ngāue ʻōfisi: kili melomelo
 • 🧑🏾‍💼tokotaha ngāue ʻōfisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍💼tokotaha ngāue ʻōfisi: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍💼tangata ngāue ʻōfisi: kili hinehina
 • 👨🏼‍💼tangata ngāue ʻōfisi: kili kelokelo
 • 👨🏽‍💼tangata ngāue ʻōfisi: kili melomelo
 • 👨🏾‍💼tangata ngāue ʻōfisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍💼tangata ngāue ʻōfisi: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍💼fefine ngāue ʻōfisi: kili hinehina
 • 👩🏼‍💼fefine ngāue ʻōfisi: kili kelokelo
 • 👩🏽‍💼fefine ngāue ʻōfisi: kili melomelo
 • 👩🏾‍💼fefine ngāue ʻōfisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍💼fefine ngāue ʻōfisi: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🔬tokotaha faisaienisi: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🔬tokotaha faisaienisi: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🔬tokotaha faisaienisi: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🔬tokotaha faisaienisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🔬tokotaha faisaienisi: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🔬tangata faisaienisi: kili hinehina
 • 👨🏼‍🔬tangata faisaienisi: kili kelokelo
 • 👨🏽‍🔬tangata faisaienisi: kili melomelo
 • 👨🏾‍🔬tangata faisaienisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🔬tangata faisaienisi: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🔬fefine faisaienisi: kili hinehina
 • 👩🏼‍🔬fefine faisaienisi: kili kelokelo
 • 👩🏽‍🔬fefine faisaienisi: kili melomelo
 • 👩🏾‍🔬fefine faisaienisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🔬fefine faisaienisi: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍💻tokotaha fakatekinolosia: kili hinehina
 • 🧑🏼‍💻tokotaha fakatekinolosia: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍💻tokotaha fakatekinolosia: kili melomelo
 • 🧑🏾‍💻tokotaha fakatekinolosia: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍💻tokotaha fakatekinolosia: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍💻tangata fakatekinolosia: kili hinehina
 • 👨🏼‍💻tangata fakatekinolosia: kili kelokelo
 • 👨🏽‍💻tangata fakatekinolosia: kili melomelo
 • 👨🏾‍💻tangata fakatekinolosia: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍💻tangata fakatekinolosia: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍💻fefine fakatekinolosia: kili hinehina
 • 👩🏼‍💻fefine fakatekinolosia: kili kelokelo
 • 👩🏽‍💻fefine fakatekinolosia: kili melomelo
 • 👩🏾‍💻fefine fakatekinolosia: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍💻fefine fakatekinolosia: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🎤tokotaha hiva: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🎤tokotaha hiva: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🎤tokotaha hiva: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🎤tokotaha hiva: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🎤tokotaha hiva: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🎤tangata hiva: kili hinehina
 • 👨🏼‍🎤tangata hiva: kili kelokelo
 • 👨🏽‍🎤tangata hiva: kili melomelo
 • 👨🏾‍🎤tangata hiva: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🎤tangata hiva: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🎤fefine hiva: kili hinehina
 • 👩🏼‍🎤fefine hiva: kili kelokelo
 • 👩🏽‍🎤fefine hiva: kili melomelo
 • 👩🏾‍🎤fefine hiva: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🎤fefine hiva: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🎨tokotaha tā-fakatātā: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🎨tokotaha tā-fakatātā: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🎨tokotaha tā-fakatātā: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🎨tokotaha tā-fakatātā: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🎨tokotaha tā-fakatātā: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🎨tangata tā-fakatātā: kili hinehina
 • 👨🏼‍🎨tangata tā-fakatātā: kili kelokelo
 • 👨🏽‍🎨tangata tā-fakatātā: kili melomelo
 • 👨🏾‍🎨tangata tā-fakatātā: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🎨tangata tā-fakatātā: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🎨fefine tā-fakatātā: kili hinehina
 • 👩🏼‍🎨fefine tā-fakatātā: kili kelokelo
 • 👩🏽‍🎨fefine tā-fakatātā: kili melomelo
 • 👩🏾‍🎨fefine tā-fakatātā: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🎨fefine tā-fakatātā: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍✈️pailate: kili hinehina
 • 🧑🏼‍✈️pailate: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍✈️pailate: kili melomelo
 • 🧑🏾‍✈️pailate: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍✈️pailate: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍✈️pailate tangata: kili hinehina
 • 👨🏼‍✈️pailate tangata: kili kelokelo
 • 👨🏽‍✈️pailate tangata: kili melomelo
 • 👨🏾‍✈️pailate tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍✈️pailate tangata: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍✈️pailate fefine: kili hinehina
 • 👩🏼‍✈️pailate fefine: kili kelokelo
 • 👩🏽‍✈️pailate fefine: kili melomelo
 • 👩🏾‍✈️pailate fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍✈️pailate fefine: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🚀tokotaha folaufetuʻu: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🚀tokotaha folaufetuʻu: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🚀tokotaha folaufetuʻu: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🚀tokotaha folaufetuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🚀tokotaha folaufetuʻu: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🚀tama folaufetuʻu: kili hinehina
 • 👨🏼‍🚀tama folaufetuʻu: kili kelokelo
 • 👨🏽‍🚀tama folaufetuʻu: kili melomelo
 • 👨🏾‍🚀tama folaufetuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🚀tama folaufetuʻu: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🚀fefine folaufetuʻu: kili hinehina
 • 👩🏼‍🚀fefine folaufetuʻu: kili kelokelo
 • 👩🏽‍🚀fefine folaufetuʻu: kili melomelo
 • 👩🏾‍🚀fefine folaufetuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🚀fefine folaufetuʻu: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🚒tokotaha tāmate-afi: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🚒tokotaha tāmate-afi: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🚒tokotaha tāmate-afi: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🚒tokotaha tāmate-afi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🚒tokotaha tāmate-afi: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🚒tangata tāmate-afi: kili hinehina
 • 👨🏼‍🚒tangata tāmate-afi: kili kelokelo
 • 👨🏽‍🚒tangata tāmate-afi: kili melomelo
 • 👨🏾‍🚒tangata tāmate-afi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🚒tangata tāmate-afi: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🚒fefine tāmate-afi: kili hinehina
 • 👩🏼‍🚒fefine tāmate-afi: kili kelokelo
 • 👩🏽‍🚒fefine tāmate-afi: kili melomelo
 • 👩🏾‍🚒fefine tāmate-afi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🚒fefine tāmate-afi: kili ʻuliʻuli
 • 👮🏻ʻofisa polisi: kili hinehina
 • 👮🏼ʻofisa polisi: kili kelokelo
 • 👮🏽ʻofisa polisi: kili melomelo
 • 👮🏾ʻofisa polisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👮🏿ʻofisa polisi: kili ʻuliʻuli
 • 👮🏻‍♂️ʻofisa polisi tangata: kili hinehina
 • 👮🏼‍♂️ʻofisa polisi tangata: kili kelokelo
 • 👮🏽‍♂️ʻofisa polisi tangata: kili melomelo
 • 👮🏾‍♂️ʻofisa polisi tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👮🏿‍♂️ʻofisa polisi tangata: kili ʻuliʻuli
 • 👮🏻‍♀️ʻofisa polisi fefine: kili hinehina
 • 👮🏼‍♀️ʻofisa polisi fefine: kili kelokelo
 • 👮🏽‍♀️ʻofisa polisi fefine: kili melomelo
 • 👮🏾‍♀️ʻofisa polisi fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👮🏿‍♀️ʻofisa polisi fefine: kili ʻuliʻuli
 • 🕵🏻tokotaha fakatotolo: kili hinehina
 • 🕵🏼tokotaha fakatotolo: kili kelokelo
 • 🕵🏽tokotaha fakatotolo: kili melomelo
 • 🕵🏾tokotaha fakatotolo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🕵🏿tokotaha fakatotolo: kili ʻuliʻuli
 • 🕵🏻‍♂️tangata fakatotolo: kili hinehina
 • 🕵🏼‍♂️tangata fakatotolo: kili kelokelo
 • 🕵🏽‍♂️tangata fakatotolo: kili melomelo
 • 🕵🏾‍♂️tangata fakatotolo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🕵🏿‍♂️tangata fakatotolo: kili ʻuliʻuli
 • 🕵🏻‍♀️fefine fakatotolo: kili hinehina
 • 🕵🏼‍♀️fefine fakatotolo: kili kelokelo
 • 🕵🏽‍♀️fefine fakatotolo: kili melomelo
 • 🕵🏾‍♀️fefine fakatotolo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🕵🏿‍♀️fefine fakatotolo: kili ʻuliʻuli
 • 💂🏻leʻo: kili hinehina
 • 💂🏼leʻo: kili kelokelo
 • 💂🏽leʻo: kili melomelo
 • 💂🏾leʻo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 💂🏿leʻo: kili ʻuliʻuli
 • 💂🏻‍♂️leʻo tangata: kili hinehina
 • 💂🏼‍♂️leʻo tangata: kili kelokelo
 • 💂🏽‍♂️leʻo tangata: kili melomelo
 • 💂🏾‍♂️leʻo tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 💂🏿‍♂️leʻo tangata: kili ʻuliʻuli
 • 💂🏻‍♀️leʻo fefine: kili hinehina
 • 💂🏼‍♀️leʻo fefine: kili kelokelo
 • 💂🏽‍♀️leʻo fefine: kili melomelo
 • 💂🏾‍♀️leʻo fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 💂🏿‍♀️leʻo fefine: kili ʻuliʻuli
 • 🥷🏻mata ninisā: kili hinehina
 • 🥷🏼mata ninisā: kili kelokelo
 • 🥷🏽mata ninisā: kili melomelo
 • 🥷🏾mata ninisā: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🥷🏿mata ninisā: kili ʻuliʻuli
 • 👷🏻tokotaha ngāue langa: kili hinehina
 • 👷🏼tokotaha ngāue langa: kili kelokelo
 • 👷🏽tokotaha ngāue langa: kili melomelo
 • 👷🏾tokotaha ngāue langa: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👷🏿tokotaha ngāue langa: kili ʻuliʻuli
 • 👷🏻‍♂️tangata ngāue langa: kili hinehina
 • 👷🏼‍♂️tangata ngāue langa: kili kelokelo
 • 👷🏽‍♂️tangata ngāue langa: kili melomelo
 • 👷🏾‍♂️tangata ngāue langa: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👷🏿‍♂️tangata ngāue langa: kili ʻuliʻuli
 • 👷🏻‍♀️fefine ngāue langa: kili hinehina
 • 👷🏼‍♀️fefine ngāue langa: kili kelokelo
 • 👷🏽‍♀️fefine ngāue langa: kili melomelo
 • 👷🏾‍♀️fefine ngāue langa: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👷🏿‍♀️fefine ngāue langa: kili ʻuliʻuli
 • 🤴🏻ʻalo tangata: kili hinehina
 • 🤴🏼ʻalo tangata: kili kelokelo
 • 🤴🏽ʻalo tangata: kili melomelo
 • 🤴🏾ʻalo tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤴🏿ʻalo tangata: kili ʻuliʻuli
 • 👸🏻ʻalo fefine: kili hinehina
 • 👸🏼ʻalo fefine: kili kelokelo
 • 👸🏽ʻalo fefine: kili melomelo
 • 👸🏾ʻalo fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👸🏿ʻalo fefine: kili ʻuliʻuli
 • 👳🏻tokotaha tui faʻu: kili hinehina
 • 👳🏼tokotaha tui faʻu: kili kelokelo
 • 👳🏽tokotaha tui faʻu: kili melomelo
 • 👳🏾tokotaha tui faʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👳🏿tokotaha tui faʻu: kili ʻuliʻuli
 • 👳🏻‍♂️tangata tui faʻu: kili hinehina
 • 👳🏼‍♂️tangata tui faʻu: kili kelokelo
 • 👳🏽‍♂️tangata tui faʻu: kili melomelo
 • 👳🏾‍♂️tangata tui faʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👳🏿‍♂️tangata tui faʻu: kili ʻuliʻuli
 • 👳🏻‍♀️fefine tui faʻu: kili hinehina
 • 👳🏼‍♀️fefine tui faʻu: kili kelokelo
 • 👳🏽‍♀️fefine tui faʻu: kili melomelo
 • 👳🏾‍♀️fefine tui faʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👳🏿‍♀️fefine tui faʻu: kili ʻuliʻuli
 • 👲🏻tangata tui tatā fakasiaina: kili hinehina
 • 👲🏼tangata tui tatā fakasiaina: kili kelokelo
 • 👲🏽tangata tui tatā fakasiaina: kili melomelo
 • 👲🏾tangata tui tatā fakasiaina: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👲🏿tangata tui tatā fakasiaina: kili ʻuliʻuli
 • 🧕🏻fefine tui sikaafi: kili hinehina
 • 🧕🏼fefine tui sikaafi: kili kelokelo
 • 🧕🏽fefine tui sikaafi: kili melomelo
 • 🧕🏾fefine tui sikaafi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧕🏿fefine tui sikaafi: kili ʻuliʻuli
 • 🤵🏻tokotaha vala kakato: kili hinehina
 • 🤵🏼tokotaha vala kakato: kili kelokelo
 • 🤵🏽tokotaha vala kakato: kili melomelo
 • 🤵🏾tokotaha vala kakato: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤵🏿tokotaha vala kakato: kili ʻuliʻuli
 • 🤵🏻‍♂️tangata vala kakato: kili hinehina
 • 🤵🏼‍♂️tangata vala kakato: kili kelokelo
 • 🤵🏽‍♂️tangata vala kakato: kili melomelo
 • 🤵🏾‍♂️tangata vala kakato: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤵🏿‍♂️tangata vala kakato: kili ʻuliʻuli
 • 🤵🏻‍♀️fefine vala kakato: kili hinehina
 • 🤵🏼‍♀️fefine vala kakato: kili kelokelo
 • 🤵🏽‍♀️fefine vala kakato: kili melomelo
 • 🤵🏾‍♀️fefine vala kakato: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤵🏿‍♀️fefine vala kakato: kili ʻuliʻuli
 • 👰🏻tokotaha tui veili: kili hinehina
 • 👰🏼tokotaha tui veili: kili kelokelo
 • 👰🏽tokotaha tui veili: kili melomelo
 • 👰🏾tokotaha tui veili: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👰🏿tokotaha tui veili: kili ʻuliʻuli
 • 👰🏻‍♂️tangata tui veili: kili hinehina
 • 👰🏼‍♂️tangata tui veili: kili kelokelo
 • 👰🏽‍♂️tangata tui veili: kili melomelo
 • 👰🏾‍♂️tangata tui veili: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👰🏿‍♂️tangata tui veili: kili ʻuliʻuli
 • 👰🏻‍♀️fefine tui veili: kili hinehina
 • 👰🏼‍♀️fefine tui veili: kili kelokelo
 • 👰🏽‍♀️fefine tui veili: kili melomelo
 • 👰🏾‍♀️fefine tui veili: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👰🏿‍♀️fefine tui veili: kili ʻuliʻuli
 • 🤰🏻feitama: kili hinehina
 • 🤰🏼feitama: kili kelokelo
 • 🤰🏽feitama: kili melomelo
 • 🤰🏾feitama: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤰🏿feitama: kili ʻuliʻuli
 • 🤱🏻fakahuhu: kili hinehina
 • 🤱🏼fakahuhu: kili kelokelo
 • 🤱🏽fakahuhu: kili melomelo
 • 🤱🏾fakahuhu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤱🏿fakahuhu: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🍼fefine fakahuhu: kili hinehina
 • 👩🏼‍🍼fefine fakahuhu: kili kelokelo
 • 👩🏽‍🍼fefine fakahuhu: kili melomelo
 • 👩🏾‍🍼fefine fakahuhu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🍼fefine fakahuhu: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🍼tangata fakahuhu: kili hinehina
 • 👨🏼‍🍼tangata fakahuhu: kili kelokelo
 • 👨🏽‍🍼tangata fakahuhu: kili melomelo
 • 👨🏾‍🍼tangata fakahuhu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🍼tangata fakahuhu: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🍼tokotaha fakahuhu: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🍼tokotaha fakahuhu: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🍼tokotaha fakahuhu: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🍼tokotaha fakahuhu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🍼tokotaha fakahuhu: kili ʻuliʻuli
 • 👼🏻ʻangelo valevale: kili hinehina
 • 👼🏼ʻangelo valevale: kili kelokelo
 • 👼🏽ʻangelo valevale: kili melomelo
 • 👼🏾ʻangelo valevale: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👼🏿ʻangelo valevale: kili ʻuliʻuli
 • 🎅🏻Sānita Kalausi: kili hinehina
 • 🎅🏼Sānita Kalausi: kili kelokelo
 • 🎅🏽Sānita Kalausi: kili melomelo
 • 🎅🏾Sānita Kalausi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🎅🏿Sānita Kalausi: kili ʻuliʻuli
 • 🤶🏻Sānita Kalausi fefine: kili hinehina
 • 🤶🏼Sānita Kalausi fefine: kili kelokelo
 • 🤶🏽Sānita Kalausi fefine: kili melomelo
 • 🤶🏾Sānita Kalausi fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤶🏿Sānita Kalausi fefine: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🎄Sānita Kalausi tokotaha: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🎄Sānita Kalausi tokotaha: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🎄Sānita Kalausi tokotaha: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🎄Sānita Kalausi tokotaha: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🎄Sānita Kalausi tokotaha: kili ʻuliʻuli
 • 🦸🏻tokotaha ivimālohi: kili hinehina
 • 🦸🏼tokotaha ivimālohi: kili kelokelo
 • 🦸🏽tokotaha ivimālohi: kili melomelo
 • 🦸🏾tokotaha ivimālohi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🦸🏿tokotaha ivimālohi: kili ʻuliʻuli
 • 🦸🏻‍♂️tangata ivimālohi: kili hinehina
 • 🦸🏼‍♂️tangata ivimālohi: kili kelokelo
 • 🦸🏽‍♂️tangata ivimālohi: kili melomelo
 • 🦸🏾‍♂️tangata ivimālohi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🦸🏿‍♂️tangata ivimālohi: kili ʻuliʻuli
 • 🦸🏻‍♀️fefine ivimālohi: kili hinehina
 • 🦸🏼‍♀️fefine ivimālohi: kili kelokelo
 • 🦸🏽‍♀️fefine ivimālohi: kili melomelo
 • 🦸🏾‍♀️fefine ivimālohi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🦸🏿‍♀️fefine ivimālohi: kili ʻuliʻuli
 • 🦹🏻tokotaha kākā: kili hinehina
 • 🦹🏼tokotaha kākā: kili kelokelo
 • 🦹🏽tokotaha kākā: kili melomelo
 • 🦹🏾tokotaha kākā: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🦹🏿tokotaha kākā: kili ʻuliʻuli
 • 🦹🏻‍♂️tangata kākā: kili hinehina
 • 🦹🏼‍♂️tangata kākā: kili kelokelo
 • 🦹🏽‍♂️tangata kākā: kili melomelo
 • 🦹🏾‍♂️tangata kākā: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🦹🏿‍♂️tangata kākā: kili ʻuliʻuli
 • 🦹🏻‍♀️fefine kākā: kili hinehina
 • 🦹🏼‍♀️fefine kākā: kili kelokelo
 • 🦹🏽‍♀️fefine kākā: kili melomelo
 • 🦹🏾‍♀️fefine kākā: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🦹🏿‍♀️fefine kākā: kili ʻuliʻuli
 • 🧙🏻tokotaha taula-faʻahikehe: kili hinehina
 • 🧙🏼tokotaha taula-faʻahikehe: kili kelokelo
 • 🧙🏽tokotaha taula-faʻahikehe: kili melomelo
 • 🧙🏾tokotaha taula-faʻahikehe: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧙🏿tokotaha taula-faʻahikehe: kili ʻuliʻuli
 • 🧙🏻‍♂️tangata taula-faʻahikehe: kili hinehina
 • 🧙🏼‍♂️tangata taula-faʻahikehe: kili kelokelo
 • 🧙🏽‍♂️tangata taula-faʻahikehe: kili melomelo
 • 🧙🏾‍♂️tangata taula-faʻahikehe: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧙🏿‍♂️tangata taula-faʻahikehe: kili ʻuliʻuli
 • 🧙🏻‍♀️fefine taula-faʻahikehe: kili hinehina
 • 🧙🏼‍♀️fefine taula-faʻahikehe: kili kelokelo
 • 🧙🏽‍♀️fefine taula-faʻahikehe: kili melomelo
 • 🧙🏾‍♀️fefine taula-faʻahikehe: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧙🏿‍♀️fefine taula-faʻahikehe: kili ʻuliʻuli
 • 🧚🏻feeli: kili hinehina
 • 🧚🏼feeli: kili kelokelo
 • 🧚🏽feeli: kili melomelo
 • 🧚🏾feeli: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧚🏿feeli: kili ʻuliʻuli
 • 🧚🏻‍♂️feeli tangata: kili hinehina
 • 🧚🏼‍♂️feeli tangata: kili kelokelo
 • 🧚🏽‍♂️feeli tangata: kili melomelo
 • 🧚🏾‍♂️feeli tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧚🏿‍♂️feeli tangata: kili ʻuliʻuli
 • 🧚🏻‍♀️feeli fefine: kili hinehina
 • 🧚🏼‍♀️feeli fefine: kili kelokelo
 • 🧚🏽‍♀️feeli fefine: kili melomelo
 • 🧚🏾‍♀️feeli fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧚🏿‍♀️feeli fefine: kili ʻuliʻuli
 • 🧛🏻tokotaha misi toto: kili hinehina
 • 🧛🏼tokotaha misi toto: kili kelokelo
 • 🧛🏽tokotaha misi toto: kili melomelo
 • 🧛🏾tokotaha misi toto: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧛🏿tokotaha misi toto: kili ʻuliʻuli
 • 🧛🏻‍♂️tangata misi toto: kili hinehina
 • 🧛🏼‍♂️tangata misi toto: kili kelokelo
 • 🧛🏽‍♂️tangata misi toto: kili melomelo
 • 🧛🏾‍♂️tangata misi toto: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧛🏿‍♂️tangata misi toto: kili ʻuliʻuli
 • 🧛🏻‍♀️fefine misi toto: kili hinehina
 • 🧛🏼‍♀️fefine misi toto: kili kelokelo
 • 🧛🏽‍♀️fefine misi toto: kili melomelo
 • 🧛🏾‍♀️fefine misi toto: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧛🏿‍♀️fefine misi toto: kili ʻuliʻuli
 • 🧜🏻tokotaha meimeite: kili hinehina
 • 🧜🏼tokotaha meimeite: kili kelokelo
 • 🧜🏽tokotaha meimeite: kili melomelo
 • 🧜🏾tokotaha meimeite: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧜🏿tokotaha meimeite: kili ʻuliʻuli
 • 🧜🏻‍♂️tangata meimeite: kili hinehina
 • 🧜🏼‍♂️tangata meimeite: kili kelokelo
 • 🧜🏽‍♂️tangata meimeite: kili melomelo
 • 🧜🏾‍♂️tangata meimeite: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧜🏿‍♂️tangata meimeite: kili ʻuliʻuli
 • 🧜🏻‍♀️fefine meimeite: kili hinehina
 • 🧜🏼‍♀️fefine meimeite: kili kelokelo
 • 🧜🏽‍♀️fefine meimeite: kili melomelo
 • 🧜🏾‍♀️fefine meimeite: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧜🏿‍♀️fefine meimeite: kili ʻuliʻuli
 • 🧝🏻kiʻi feeli: kili hinehina
 • 🧝🏼kiʻi feeli: kili kelokelo
 • 🧝🏽kiʻi feeli: kili melomelo
 • 🧝🏾kiʻi feeli: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧝🏿kiʻi feeli: kili ʻuliʻuli
 • 🧝🏻‍♂️kiʻi feeli tangata: kili hinehina
 • 🧝🏼‍♂️kiʻi feeli tangata: kili kelokelo
 • 🧝🏽‍♂️kiʻi feeli tangata: kili melomelo
 • 🧝🏾‍♂️kiʻi feeli tangata: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧝🏿‍♂️kiʻi feeli tangata: kili ʻuliʻuli
 • 🧝🏻‍♀️kiʻi feeli fefine: kili hinehina
 • 🧝🏼‍♀️kiʻi feeli fefine: kili kelokelo
 • 🧝🏽‍♀️kiʻi feeli fefine: kili melomelo
 • 🧝🏾‍♀️kiʻi feeli fefine: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧝🏿‍♀️kiʻi feeli fefine: kili ʻuliʻuli
 • 💆🏻tokotaha fotofotaʻi: kili hinehina
 • 💆🏼tokotaha fotofotaʻi: kili kelokelo
 • 💆🏽tokotaha fotofotaʻi: kili melomelo
 • 💆🏾tokotaha fotofotaʻi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 💆🏿tokotaha fotofotaʻi: kili ʻuliʻuli
 • 💆🏻‍♂️tangata fotofotaʻi: kili hinehina
 • 💆🏼‍♂️tangata fotofotaʻi: kili kelokelo
 • 💆🏽‍♂️tangata fotofotaʻi: kili melomelo
 • 💆🏾‍♂️tangata fotofotaʻi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 💆🏿‍♂️tangata fotofotaʻi: kili ʻuliʻuli
 • 💆🏻‍♀️fefine fotofotaʻi: kili hinehina
 • 💆🏼‍♀️fefine fotofotaʻi: kili kelokelo
 • 💆🏽‍♀️fefine fotofotaʻi: kili melomelo
 • 💆🏾‍♀️fefine fotofotaʻi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 💆🏿‍♀️fefine fotofotaʻi: kili ʻuliʻuli
 • 💇🏻tokotaha ʻulu kosi: kili hinehina
 • 💇🏼tokotaha ʻulu kosi: kili kelokelo
 • 💇🏽tokotaha ʻulu kosi: kili melomelo
 • 💇🏾tokotaha ʻulu kosi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 💇🏿tokotaha ʻulu kosi: kili ʻuliʻuli
 • 💇🏻‍♂️tangata ʻulu kosi: kili hinehina
 • 💇🏼‍♂️tangata ʻulu kosi: kili kelokelo
 • 💇🏽‍♂️tangata ʻulu kosi: kili melomelo
 • 💇🏾‍♂️tangata ʻulu kosi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 💇🏿‍♂️tangata ʻulu kosi: kili ʻuliʻuli
 • 💇🏻‍♀️fefine ʻulu kosi: kili hinehina
 • 💇🏼‍♀️fefine ʻulu kosi: kili kelokelo
 • 💇🏽‍♀️fefine ʻulu kosi: kili melomelo
 • 💇🏾‍♀️fefine ʻulu kosi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 💇🏿‍♀️fefine ʻulu kosi: kili ʻuliʻuli
 • 🚶🏻tokotaha lue: kili hinehina
 • 🚶🏼tokotaha lue: kili kelokelo
 • 🚶🏽tokotaha lue: kili melomelo
 • 🚶🏾tokotaha lue: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🚶🏿tokotaha lue: kili ʻuliʻuli
 • 🚶🏻‍♂️tangata lue: kili hinehina
 • 🚶🏼‍♂️tangata lue: kili kelokelo
 • 🚶🏽‍♂️tangata lue: kili melomelo
 • 🚶🏾‍♂️tangata lue: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🚶🏿‍♂️tangata lue: kili ʻuliʻuli
 • 🚶🏻‍♀️fefine lue: kili hinehina
 • 🚶🏼‍♀️fefine lue: kili kelokelo
 • 🚶🏽‍♀️fefine lue: kili melomelo
 • 🚶🏾‍♀️fefine lue: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🚶🏿‍♀️fefine lue: kili ʻuliʻuli
 • 🧍🏻tokotaha tuʻu: kili hinehina
 • 🧍🏼tokotaha tuʻu: kili kelokelo
 • 🧍🏽tokotaha tuʻu: kili melomelo
 • 🧍🏾tokotaha tuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧍🏿tokotaha tuʻu: kili ʻuliʻuli
 • 🧍🏻‍♂️tangata tuʻu: kili hinehina
 • 🧍🏼‍♂️tangata tuʻu: kili kelokelo
 • 🧍🏽‍♂️tangata tuʻu: kili melomelo
 • 🧍🏾‍♂️tangata tuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧍🏿‍♂️tangata tuʻu: kili ʻuliʻuli
 • 🧍🏻‍♀️fefine tuʻu: kili hinehina
 • 🧍🏼‍♀️fefine tuʻu: kili kelokelo
 • 🧍🏽‍♀️fefine tuʻu: kili melomelo
 • 🧍🏾‍♀️fefine tuʻu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧍🏿‍♀️fefine tuʻu: kili ʻuliʻuli
 • 🧎🏻tokotaha tūʻulutui: kili hinehina
 • 🧎🏼tokotaha tūʻulutui: kili kelokelo
 • 🧎🏽tokotaha tūʻulutui: kili melomelo
 • 🧎🏾tokotaha tūʻulutui: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧎🏿tokotaha tūʻulutui: kili ʻuliʻuli
 • 🧎🏻‍♂️tangata tūʻulutui: kili hinehina
 • 🧎🏼‍♂️tangata tūʻulutui: kili kelokelo
 • 🧎🏽‍♂️tangata tūʻulutui: kili melomelo
 • 🧎🏾‍♂️tangata tūʻulutui: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧎🏿‍♂️tangata tūʻulutui: kili ʻuliʻuli
 • 🧎🏻‍♀️fefine tūʻulutui: kili hinehina
 • 🧎🏼‍♀️fefine tūʻulutui: kili kelokelo
 • 🧎🏽‍♀️fefine tūʻulutui: kili melomelo
 • 🧎🏾‍♀️fefine tūʻulutui: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧎🏿‍♀️fefine tūʻulutui: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🦯tokotaha moe tokotokokui: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🦯tokotaha moe tokotokokui: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🦯tokotaha moe tokotokokui: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🦯tokotaha moe tokotokokui: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🦯tokotaha moe tokotokokui: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🦯tangata moe tokotokokui: kili hinehina
 • 👨🏼‍🦯tangata moe tokotokokui: kili kelokelo
 • 👨🏽‍🦯tangata moe tokotokokui: kili melomelo
 • 👨🏾‍🦯tangata moe tokotokokui: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🦯tangata moe tokotokokui: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🦯fefine moe tokotokokui: kili hinehina
 • 👩🏼‍🦯fefine moe tokotokokui: kili kelokelo
 • 👩🏽‍🦯fefine moe tokotokokui: kili melomelo
 • 👩🏾‍🦯fefine moe tokotokokui: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🦯fefine moe tokotokokui: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🦼tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🦼tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🦼tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🦼tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🦼tokotaha ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🦼tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili hinehina
 • 👨🏼‍🦼tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili kelokelo
 • 👨🏽‍🦼tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo
 • 👨🏾‍🦼tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🦼tangata ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🦼fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili hinehina
 • 👩🏼‍🦼fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili kelokelo
 • 👩🏽‍🦼fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo
 • 👩🏾‍🦼fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🦼fefine ʻihe sāliote falemahaki mīsini: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🦽tokotaha ʻihe sāliote falemahaki: kili hinehina
 • 🧑🏼‍🦽tokotaha ʻihe sāliote falemahaki: kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🦽tokotaha ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo
 • 🧑🏾‍🦽tokotaha ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🦽tokotaha ʻihe sāliote falemahaki: kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🦽tangata ʻihe sāliote falemahaki: kili hinehina
 • 👨🏼‍🦽tangata ʻihe sāliote falemahaki: kili kelokelo
 • 👨🏽‍🦽tangata ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo
 • 👨🏾‍🦽tangata ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🦽tangata ʻihe sāliote falemahaki: kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🦽fefine ʻihe sāliote falemahaki: kili hinehina
 • 👩🏼‍🦽fefine ʻihe sāliote falemahaki: kili kelokelo
 • 👩🏽‍🦽fefine ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo
 • 👩🏾‍🦽fefine ʻihe sāliote falemahaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🦽fefine ʻihe sāliote falemahaki: kili ʻuliʻuli
 • 🏃🏻tokotaha lele: kili hinehina
 • 🏃🏼tokotaha lele: kili kelokelo
 • 🏃🏽tokotaha lele: kili melomelo
 • 🏃🏾tokotaha lele: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏃🏿tokotaha lele: kili ʻuliʻuli
 • 🏃🏻‍♂️tangata lele: kili hinehina
 • 🏃🏼‍♂️tangata lele: kili kelokelo
 • 🏃🏽‍♂️tangata lele: kili melomelo
 • 🏃🏾‍♂️tangata lele: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏃🏿‍♂️tangata lele: kili ʻuliʻuli
 • 🏃🏻‍♀️fefine lele: kili hinehina
 • 🏃🏼‍♀️fefine lele: kili kelokelo
 • 🏃🏽‍♀️fefine lele: kili melomelo
 • 🏃🏾‍♀️fefine lele: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏃🏿‍♀️fefine lele: kili ʻuliʻuli
 • 💃🏻fefine meʻe: kili hinehina
 • 💃🏼fefine meʻe: kili kelokelo
 • 💃🏽fefine meʻe: kili melomelo
 • 💃🏾fefine meʻe: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 💃🏿fefine meʻe: kili ʻuliʻuli
 • 🕺🏻tangata meʻe: kili hinehina
 • 🕺🏼tangata meʻe: kili kelokelo
 • 🕺🏽tangata meʻe: kili melomelo
 • 🕺🏾tangata meʻe: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🕺🏿tangata meʻe: kili ʻuliʻuli
 • 🕴🏻tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu: kili hinehina
 • 🕴🏼tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu: kili kelokelo
 • 🕴🏽tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu: kili melomelo
 • 🕴🏾tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🕴🏿tangata ʻi vala tangata kakato ʻoku maʻanu: kili ʻuliʻuli
 • 🧖🏻tokotaha ʻi loki mao: kili hinehina
 • 🧖🏼tokotaha ʻi loki mao: kili kelokelo
 • 🧖🏽tokotaha ʻi loki mao: kili melomelo
 • 🧖🏾tokotaha ʻi loki mao: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧖🏿tokotaha ʻi loki mao: kili ʻuliʻuli
 • 🧖🏻‍♂️tangata ʻi loki mao: kili hinehina
 • 🧖🏼‍♂️tangata ʻi loki mao: kili kelokelo
 • 🧖🏽‍♂️tangata ʻi loki mao: kili melomelo
 • 🧖🏾‍♂️tangata ʻi loki mao: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧖🏿‍♂️tangata ʻi loki mao: kili ʻuliʻuli
 • 🧖🏻‍♀️fefine ʻi loki mao: kili hinehina
 • 🧖🏼‍♀️fefine ʻi loki mao: kili kelokelo
 • 🧖🏽‍♀️fefine ʻi loki mao: kili melomelo
 • 🧖🏾‍♀️fefine ʻi loki mao: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧖🏿‍♀️fefine ʻi loki mao: kili ʻuliʻuli
 • 🧗🏻tokotaha kaka: kili hinehina
 • 🧗🏼tokotaha kaka: kili kelokelo
 • 🧗🏽tokotaha kaka: kili melomelo
 • 🧗🏾tokotaha kaka: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧗🏿tokotaha kaka: kili ʻuliʻuli
 • 🧗🏻‍♂️tangata kaka: kili hinehina
 • 🧗🏼‍♂️tangata kaka: kili kelokelo
 • 🧗🏽‍♂️tangata kaka: kili melomelo
 • 🧗🏾‍♂️tangata kaka: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧗🏿‍♂️tangata kaka: kili ʻuliʻuli
 • 🧗🏻‍♀️fefine kaka: kili hinehina
 • 🧗🏼‍♀️fefine kaka: kili kelokelo
 • 🧗🏽‍♀️fefine kaka: kili melomelo
 • 🧗🏾‍♀️fefine kaka: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧗🏿‍♀️fefine kaka: kili ʻuliʻuli
 • 🏇🏻lova hoosi: kili hinehina
 • 🏇🏼lova hoosi: kili kelokelo
 • 🏇🏽lova hoosi: kili melomelo
 • 🏇🏾lova hoosi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏇🏿lova hoosi: kili ʻuliʻuli
 • 🏂🏻tokotaha heke laupapa sinou: kili hinehina
 • 🏂🏼tokotaha heke laupapa sinou: kili kelokelo
 • 🏂🏽tokotaha heke laupapa sinou: kili melomelo
 • 🏂🏾tokotaha heke laupapa sinou: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏂🏿tokotaha heke laupapa sinou: kili ʻuliʻuli
 • 🏌🏻tokotaha tāpulu: kili hinehina
 • 🏌🏼tokotaha tāpulu: kili kelokelo
 • 🏌🏽tokotaha tāpulu: kili melomelo
 • 🏌🏾tokotaha tāpulu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏌🏿tokotaha tāpulu: kili ʻuliʻuli
 • 🏌🏻‍♂️tangata tāpulu: kili hinehina
 • 🏌🏼‍♂️tangata tāpulu: kili kelokelo
 • 🏌🏽‍♂️tangata tāpulu: kili melomelo
 • 🏌🏾‍♂️tangata tāpulu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏌🏿‍♂️tangata tāpulu: kili ʻuliʻuli
 • 🏌🏻‍♀️fefine tāpulu: kili hinehina
 • 🏌🏼‍♀️fefine tāpulu: kili kelokelo
 • 🏌🏽‍♀️fefine tāpulu: kili melomelo
 • 🏌🏾‍♀️fefine tāpulu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏌🏿‍♀️fefine tāpulu: kili ʻuliʻuli
 • 🏄🏻tokotaha fānifo: kili hinehina
 • 🏄🏼tokotaha fānifo: kili kelokelo
 • 🏄🏽tokotaha fānifo: kili melomelo
 • 🏄🏾tokotaha fānifo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏄🏿tokotaha fānifo: kili ʻuliʻuli
 • 🏄🏻‍♂️tangata fānifo: kili hinehina
 • 🏄🏼‍♂️tangata fānifo: kili kelokelo
 • 🏄🏽‍♂️tangata fānifo: kili melomelo
 • 🏄🏾‍♂️tangata fānifo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏄🏿‍♂️tangata fānifo: kili ʻuliʻuli
 • 🏄🏻‍♀️fefine fānifo: kili hinehina
 • 🏄🏼‍♀️fefine fānifo: kili kelokelo
 • 🏄🏽‍♀️fefine fānifo: kili melomelo
 • 🏄🏾‍♀️fefine fānifo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏄🏿‍♀️fefine fānifo: kili ʻuliʻuli
 • 🚣🏻tokotaha ʻaʻalo: kili hinehina
 • 🚣🏼tokotaha ʻaʻalo: kili kelokelo
 • 🚣🏽tokotaha ʻaʻalo: kili melomelo
 • 🚣🏾tokotaha ʻaʻalo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🚣🏿tokotaha ʻaʻalo: kili ʻuliʻuli
 • 🚣🏻‍♂️tangata ʻaʻalo: kili hinehina
 • 🚣🏼‍♂️tangata ʻaʻalo: kili kelokelo
 • 🚣🏽‍♂️tangata ʻaʻalo: kili melomelo
 • 🚣🏾‍♂️tangata ʻaʻalo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🚣🏿‍♂️tangata ʻaʻalo: kili ʻuliʻuli
 • 🚣🏻‍♀️fefine ʻaʻalo: kili hinehina
 • 🚣🏼‍♀️fefine ʻaʻalo: kili kelokelo
 • 🚣🏽‍♀️fefine ʻaʻalo: kili melomelo
 • 🚣🏾‍♀️fefine ʻaʻalo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🚣🏿‍♀️fefine ʻaʻalo: kili ʻuliʻuli
 • 🏊🏻tokotaha kakau: kili hinehina
 • 🏊🏼tokotaha kakau: kili kelokelo
 • 🏊🏽tokotaha kakau: kili melomelo
 • 🏊🏾tokotaha kakau: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏊🏿tokotaha kakau: kili ʻuliʻuli
 • 🏊🏻‍♂️tangata kakau: kili hinehina
 • 🏊🏼‍♂️tangata kakau: kili kelokelo
 • 🏊🏽‍♂️tangata kakau: kili melomelo
 • 🏊🏾‍♂️tangata kakau: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏊🏿‍♂️tangata kakau: kili ʻuliʻuli
 • 🏊🏻‍♀️fefine kakau: kili hinehina
 • 🏊🏼‍♀️fefine kakau: kili kelokelo
 • 🏊🏽‍♀️fefine kakau: kili melomelo
 • 🏊🏾‍♀️fefine kakau: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏊🏿‍♀️fefine kakau: kili ʻuliʻuli
 • ⛹🏻tokotaha tōpuna pulu: kili hinehina
 • ⛹🏼tokotaha tōpuna pulu: kili kelokelo
 • ⛹🏽tokotaha tōpuna pulu: kili melomelo
 • ⛹🏾tokotaha tōpuna pulu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • ⛹🏿tokotaha tōpuna pulu: kili ʻuliʻuli
 • ⛹🏻‍♂️tangata tōpuna pulu: kili hinehina
 • ⛹🏼‍♂️tangata tōpuna pulu: kili kelokelo
 • ⛹🏽‍♂️tangata tōpuna pulu: kili melomelo
 • ⛹🏾‍♂️tangata tōpuna pulu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • ⛹🏿‍♂️tangata tōpuna pulu: kili ʻuliʻuli
 • ⛹🏻‍♀️fefine tōpuna pulu: kili hinehina
 • ⛹🏼‍♀️fefine tōpuna pulu: kili kelokelo
 • ⛹🏽‍♀️fefine tōpuna pulu: kili melomelo
 • ⛹🏾‍♀️fefine tōpuna pulu: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • ⛹🏿‍♀️fefine tōpuna pulu: kili ʻuliʻuli
 • 🏋🏻tokotaha hiki meʻamamafa: kili hinehina
 • 🏋🏼tokotaha hiki meʻamamafa: kili kelokelo
 • 🏋🏽tokotaha hiki meʻamamafa: kili melomelo
 • 🏋🏾tokotaha hiki meʻamamafa: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏋🏿tokotaha hiki meʻamamafa: kili ʻuliʻuli
 • 🏋🏻‍♂️tangata hiki meʻamamafa: kili hinehina
 • 🏋🏼‍♂️tangata hiki meʻamamafa: kili kelokelo
 • 🏋🏽‍♂️tangata hiki meʻamamafa: kili melomelo
 • 🏋🏾‍♂️tangata hiki meʻamamafa: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏋🏿‍♂️tangata hiki meʻamamafa: kili ʻuliʻuli
 • 🏋🏻‍♀️fefine hiki meʻamamafa: kili hinehina
 • 🏋🏼‍♀️fefine hiki meʻamamafa: kili kelokelo
 • 🏋🏽‍♀️fefine hiki meʻamamafa: kili melomelo
 • 🏋🏾‍♀️fefine hiki meʻamamafa: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏋🏿‍♀️fefine hiki meʻamamafa: kili ʻuliʻuli
 • 🚴🏻tokotaha heka pasikala: kili hinehina
 • 🚴🏼tokotaha heka pasikala: kili kelokelo
 • 🚴🏽tokotaha heka pasikala: kili melomelo
 • 🚴🏾tokotaha heka pasikala: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🚴🏿tokotaha heka pasikala: kili ʻuliʻuli
 • 🚴🏻‍♂️tangata heka pasikala: kili hinehina
 • 🚴🏼‍♂️tangata heka pasikala: kili kelokelo
 • 🚴🏽‍♂️tangata heka pasikala: kili melomelo
 • 🚴🏾‍♂️tangata heka pasikala: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🚴🏿‍♂️tangata heka pasikala: kili ʻuliʻuli
 • 🚴🏻‍♀️fefine heka pasikala: kili hinehina
 • 🚴🏼‍♀️fefine heka pasikala: kili kelokelo
 • 🚴🏽‍♀️fefine heka pasikala: kili melomelo
 • 🚴🏾‍♀️fefine heka pasikala: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🚴🏿‍♀️fefine heka pasikala: kili ʻuliʻuli
 • 🚵🏻tokotaha heka pasikala moʻunga: kili hinehina
 • 🚵🏼tokotaha heka pasikala moʻunga: kili kelokelo
 • 🚵🏽tokotaha heka pasikala moʻunga: kili melomelo
 • 🚵🏾tokotaha heka pasikala moʻunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🚵🏿tokotaha heka pasikala moʻunga: kili ʻuliʻuli
 • 🚵🏻‍♂️tangata heka pasikala moʻunga: kili hinehina
 • 🚵🏼‍♂️tangata heka pasikala moʻunga: kili kelokelo
 • 🚵🏽‍♂️tangata heka pasikala moʻunga: kili melomelo
 • 🚵🏾‍♂️tangata heka pasikala moʻunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🚵🏿‍♂️tangata heka pasikala moʻunga: kili ʻuliʻuli
 • 🚵🏻‍♀️fefine heka pasikala moʻunga: kili hinehina
 • 🚵🏼‍♀️fefine heka pasikala moʻunga: kili kelokelo
 • 🚵🏽‍♀️fefine heka pasikala moʻunga: kili melomelo
 • 🚵🏾‍♀️fefine heka pasikala moʻunga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🚵🏿‍♀️fefine heka pasikala moʻunga: kili ʻuliʻuli
 • 🤸🏻tokotaha tākisi: kili hinehina
 • 🤸🏼tokotaha tākisi: kili kelokelo
 • 🤸🏽tokotaha tākisi: kili melomelo
 • 🤸🏾tokotaha tākisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤸🏿tokotaha tākisi: kili ʻuliʻuli
 • 🤸🏻‍♂️tangata tākisi: kili hinehina
 • 🤸🏼‍♂️tangata tākisi: kili kelokelo
 • 🤸🏽‍♂️tangata tākisi: kili melomelo
 • 🤸🏾‍♂️tangata tākisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤸🏿‍♂️tangata tākisi: kili ʻuliʻuli
 • 🤸🏻‍♀️fefine tākisi: kili hinehina
 • 🤸🏼‍♀️fefine tākisi: kili kelokelo
 • 🤸🏽‍♀️fefine tākisi: kili melomelo
 • 🤸🏾‍♀️fefine tākisi: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤸🏿‍♀️fefine tākisi: kili ʻuliʻuli
 • 🤽🏻tokotaha polovai: kili hinehina
 • 🤽🏼tokotaha polovai: kili kelokelo
 • 🤽🏽tokotaha polovai: kili melomelo
 • 🤽🏾tokotaha polovai: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤽🏿tokotaha polovai: kili ʻuliʻuli
 • 🤽🏻‍♂️tangata polovai: kili hinehina
 • 🤽🏼‍♂️tangata polovai: kili kelokelo
 • 🤽🏽‍♂️tangata polovai: kili melomelo
 • 🤽🏾‍♂️tangata polovai: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤽🏿‍♂️tangata polovai: kili ʻuliʻuli
 • 🤽🏻‍♀️fefine polovai: kili hinehina
 • 🤽🏼‍♀️fefine polovai: kili kelokelo
 • 🤽🏽‍♀️fefine polovai: kili melomelo
 • 🤽🏾‍♀️fefine polovai: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤽🏿‍♀️fefine polovai: kili ʻuliʻuli
 • 🤾🏻tokotaha netipolo: kili hinehina
 • 🤾🏼tokotaha netipolo: kili kelokelo
 • 🤾🏽tokotaha netipolo: kili melomelo
 • 🤾🏾tokotaha netipolo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤾🏿tokotaha netipolo: kili ʻuliʻuli
 • 🤾🏻‍♂️tangata netipolo: kili hinehina
 • 🤾🏼‍♂️tangata netipolo: kili kelokelo
 • 🤾🏽‍♂️tangata netipolo: kili melomelo
 • 🤾🏾‍♂️tangata netipolo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤾🏿‍♂️tangata netipolo: kili ʻuliʻuli
 • 🤾🏻‍♀️fefine netipolo: kili hinehina
 • 🤾🏼‍♀️fefine netipolo: kili kelokelo
 • 🤾🏽‍♀️fefine netipolo: kili melomelo
 • 🤾🏾‍♀️fefine netipolo: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤾🏿‍♀️fefine netipolo: kili ʻuliʻuli
 • 🤹🏻tokotaha hiko: kili hinehina
 • 🤹🏼tokotaha hiko: kili kelokelo
 • 🤹🏽tokotaha hiko: kili melomelo
 • 🤹🏾tokotaha hiko: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤹🏿tokotaha hiko: kili ʻuliʻuli
 • 🤹🏻‍♂️tangata hiko: kili hinehina
 • 🤹🏼‍♂️tangata hiko: kili kelokelo
 • 🤹🏽‍♂️tangata hiko: kili melomelo
 • 🤹🏾‍♂️tangata hiko: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤹🏿‍♂️tangata hiko: kili ʻuliʻuli
 • 🤹🏻‍♀️fefine hiko: kili hinehina
 • 🤹🏼‍♀️fefine hiko: kili kelokelo
 • 🤹🏽‍♀️fefine hiko: kili melomelo
 • 🤹🏾‍♀️fefine hiko: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🤹🏿‍♀️fefine hiko: kili ʻuliʻuli
 • 🧘🏻tokotaha tangutu fehauaki: kili hinehina
 • 🧘🏼tokotaha tangutu fehauaki: kili kelokelo
 • 🧘🏽tokotaha tangutu fehauaki: kili melomelo
 • 🧘🏾tokotaha tangutu fehauaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧘🏿tokotaha tangutu fehauaki: kili ʻuliʻuli
 • 🧘🏻‍♂️tangata tangutu fehauaki: kili hinehina
 • 🧘🏼‍♂️tangata tangutu fehauaki: kili kelokelo
 • 🧘🏽‍♂️tangata tangutu fehauaki: kili melomelo
 • 🧘🏾‍♂️tangata tangutu fehauaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧘🏿‍♂️tangata tangutu fehauaki: kili ʻuliʻuli
 • 🧘🏻‍♀️fefine tangutu fehauaki: kili hinehina
 • 🧘🏼‍♀️fefine tangutu fehauaki: kili kelokelo
 • 🧘🏽‍♀️fefine tangutu fehauaki: kili melomelo
 • 🧘🏾‍♀️fefine tangutu fehauaki: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧘🏿‍♀️fefine tangutu fehauaki: kili ʻuliʻuli
 • 🛀🏻tokotaha kaukau: kili hinehina
 • 🛀🏼tokotaha kaukau: kili kelokelo
 • 🛀🏽tokotaha kaukau: kili melomelo
 • 🛀🏾tokotaha kaukau: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🛀🏿tokotaha kaukau: kili ʻuliʻuli
 • 🛌🏻tokotaha ʻi mohenga: kili hinehina
 • 🛌🏼tokotaha ʻi mohenga: kili kelokelo
 • 🛌🏽tokotaha ʻi mohenga: kili melomelo
 • 🛌🏾tokotaha ʻi mohenga: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🛌🏿tokotaha ʻi mohenga: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻kakai fetakinima: kili hinehina
 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏼kakai fetakinima: kili hinehina mo e kili kelokelo
 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏽kakai fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo
 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏾kakai fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏿kakai fetakinima: kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏻kakai fetakinima: kili kelokelo mo e kili hinehina
 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏼kakai fetakinima: kili kelokelo
 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏽kakai fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo
 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏾kakai fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏿kakai fetakinima: kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏻kakai fetakinima: kili melomelo mo e kili hinehina
 • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏼kakai fetakinima: kili melomelo mo e kili kelokelo
 • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏽kakai fetakinima: kili melomelo
 • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏾kakai fetakinima: kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏿kakai fetakinima: kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏻kakai fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏼kakai fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏽kakai fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏾kakai fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏿kakai fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏻kakai fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏼kakai fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏽kakai fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏾kakai fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏿kakai fetakinima: kili ʻuliʻuli
 • 👭🏻ongo fafine fetakinima: kili hinehina
 • 👩🏻‍🤝‍👩🏼ongo fafine fetakinima: kili hinehina mo e kili kelokelo
 • 👩🏻‍🤝‍👩🏽ongo fafine fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo
 • 👩🏻‍🤝‍👩🏾ongo fafine fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🤝‍👩🏿ongo fafine fetakinima: kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏼‍🤝‍👩🏻ongo fafine fetakinima: kili kelokelo mo e kili hinehina
 • 👭🏼ongo fafine fetakinima: kili kelokelo
 • 👩🏼‍🤝‍👩🏽ongo fafine fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo
 • 👩🏼‍🤝‍👩🏾ongo fafine fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏼‍🤝‍👩🏿ongo fafine fetakinima: kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏽‍🤝‍👩🏻ongo fafine fetakinima: kili melomelo mo e kili hinehina
 • 👩🏽‍🤝‍👩🏼ongo fafine fetakinima: kili melomelo mo e kili kelokelo
 • 👭🏽ongo fafine fetakinima: kili melomelo
 • 👩🏽‍🤝‍👩🏾ongo fafine fetakinima: kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏽‍🤝‍👩🏿ongo fafine fetakinima: kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏾‍🤝‍👩🏻ongo fafine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👩🏾‍🤝‍👩🏼ongo fafine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👩🏾‍🤝‍👩🏽ongo fafine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👭🏾ongo fafine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏾‍🤝‍👩🏿ongo fafine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🤝‍👩🏻ongo fafine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👩🏿‍🤝‍👩🏼ongo fafine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👩🏿‍🤝‍👩🏽ongo fafine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👩🏿‍🤝‍👩🏾ongo fafine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👭🏿ongo fafine fetakinima: kili ʻuliʻuli
 • 👫🏻tangata mo fefine fetakinima: kili hinehina
 • 👩🏻‍🤝‍👨🏼tangata mo fefine fetakinima: kili hinehina mo e kili kelokelo
 • 👩🏻‍🤝‍👨🏽tangata mo fefine fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo
 • 👩🏻‍🤝‍👨🏾tangata mo fefine fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍🤝‍👨🏿tangata mo fefine fetakinima: kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏼‍🤝‍👨🏻tangata mo fefine fetakinima: kili kelokelo mo e kili hinehina
 • 👫🏼tangata mo fefine fetakinima: kili kelokelo
 • 👩🏼‍🤝‍👨🏽tangata mo fefine fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo
 • 👩🏼‍🤝‍👨🏾tangata mo fefine fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏼‍🤝‍👨🏿tangata mo fefine fetakinima: kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏽‍🤝‍👨🏻tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo mo e kili hinehina
 • 👩🏽‍🤝‍👨🏼tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo mo e kili kelokelo
 • 👫🏽tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo
 • 👩🏽‍🤝‍👨🏾tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏽‍🤝‍👨🏿tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏾‍🤝‍👨🏻tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👩🏾‍🤝‍👨🏼tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👩🏾‍🤝‍👨🏽tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👫🏾tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏾‍🤝‍👨🏿tangata mo fefine fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍🤝‍👨🏻tangata mo fefine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👩🏿‍🤝‍👨🏼tangata mo fefine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👩🏿‍🤝‍👨🏽tangata mo fefine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👩🏿‍🤝‍👨🏾tangata mo fefine fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👫🏿tangata mo fefine fetakinima: kili ʻuliʻuli
 • 👬🏻ongo tangata fetakinima: kili hinehina
 • 👨🏻‍🤝‍👨🏼ongo tangata fetakinima: kili hinehina mo e kili kelokelo
 • 👨🏻‍🤝‍👨🏽ongo tangata fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo
 • 👨🏻‍🤝‍👨🏾ongo tangata fetakinima: kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍🤝‍👨🏿ongo tangata fetakinima: kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
 • 👨🏼‍🤝‍👨🏻ongo tangata fetakinima: kili kelokelo mo e kili hinehina
 • 👬🏼ongo tangata fetakinima: kili kelokelo
 • 👨🏼‍🤝‍👨🏽ongo tangata fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo
 • 👨🏼‍🤝‍👨🏾ongo tangata fetakinima: kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏼‍🤝‍👨🏿ongo tangata fetakinima: kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👨🏽‍🤝‍👨🏻ongo tangata fetakinima: kili melomelo mo e kili hinehina
 • 👨🏽‍🤝‍👨🏼ongo tangata fetakinima: kili melomelo mo e kili kelokelo
 • 👬🏽ongo tangata fetakinima: kili melomelo
 • 👨🏽‍🤝‍👨🏾ongo tangata fetakinima: kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏽‍🤝‍👨🏿ongo tangata fetakinima: kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👨🏾‍🤝‍👨🏻ongo tangata fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👨🏾‍🤝‍👨🏼ongo tangata fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👨🏾‍🤝‍👨🏽ongo tangata fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👬🏾ongo tangata fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏾‍🤝‍👨🏿ongo tangata fetakinima: kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍🤝‍👨🏻ongo tangata fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👨🏿‍🤝‍👨🏼ongo tangata fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👨🏿‍🤝‍👨🏽ongo tangata fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👨🏿‍🤝‍👨🏾ongo tangata fetakinima: kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👬🏿ongo tangata fetakinima: kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏼ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili kelokelo
 • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏽ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili melomelo
 • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏾ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏿ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏻ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili hinehina
 • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏽ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili melomelo
 • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏾ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏿ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏻ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili hinehina
 • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏼ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili kelokelo
 • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏾ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏿ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏻ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏼ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏽ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏿ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏻ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏼ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏽ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏾ʻuma: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: fefine, tangata mo e kili hinehina
 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili kelokelo
 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo
 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili hinehina
 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: fefine, tangata mo e kili kelokelo
 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo
 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili hinehina
 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili kelokelo
 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: fefine, tangata mo e kili melomelo
 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: fefine, tangata mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: fefine, tangata mo e kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: tangata, tangata mo e kili hinehina
 • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili kelokelo
 • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo
 • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
 • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili hinehina
 • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: tangata, tangata mo e kili kelokelo
 • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo
 • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili hinehina
 • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili kelokelo
 • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: tangata, tangata mo e kili melomelo
 • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: tangata, tangata mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏻ʻuma: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏼ʻuma: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏽ʻuma: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏾ʻuma: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏿ʻuma: tangata, tangata mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏻ʻuma: fefine, fefine mo e kili hinehina
 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏼ʻuma: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili kelokelo
 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏽ʻuma: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili melomelo
 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏾ʻuma: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏿ʻuma: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏻ʻuma: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili hinehina
 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏼ʻuma: fefine, fefine mo e kili kelokelo
 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏽ʻuma: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili melomelo
 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏾ʻuma: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏿ʻuma: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏻ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili hinehina
 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏼ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili kelokelo
 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏽ʻuma: fefine, fefine mo e kili melomelo
 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏿ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏻ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏼ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏽ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏾ʻuma: fefine, fefine mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏿ʻuma: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏻ʻuma: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏼ʻuma: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏽ʻuma: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏾ʻuma: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏿ʻuma: fefine, fefine mo e kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍❤️‍🧑🏼ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili kelokelo
 • 🧑🏻‍❤️‍🧑🏽ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili melomelo
 • 🧑🏻‍❤️‍🧑🏾ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏻‍❤️‍🧑🏿ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏼‍❤️‍🧑🏻ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili hinehina
 • 🧑🏼‍❤️‍🧑🏽ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili melomelo
 • 🧑🏼‍❤️‍🧑🏾ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏼‍❤️‍🧑🏿ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏻ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili hinehina
 • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏼ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili kelokelo
 • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏾ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏿ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏻ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏼ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏽ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏿ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
 • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏻ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏼ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏽ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏾ongo tokoua moe mafu: kakai lalahi, kakai lalahi, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata mo e kili hinehina
 • 👩🏻‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili kelokelo
 • 👩🏻‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo
 • 👩🏻‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏼‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili hinehina
 • 👩🏼‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata mo e kili kelokelo
 • 👩🏼‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo
 • 👩🏼‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏼‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏽‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili hinehina
 • 👩🏽‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili kelokelo
 • 👩🏽‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata mo e kili melomelo
 • 👩🏽‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏽‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏾‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👩🏾‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👩🏾‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👩🏾‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏾‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👩🏿‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👩🏿‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👩🏿‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, tangata mo e kili ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata mo e kili hinehina
 • 👨🏻‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili kelokelo
 • 👨🏻‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo
 • 👨🏻‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏻‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
 • 👨🏼‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili hinehina
 • 👨🏼‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata mo e kili kelokelo
 • 👨🏼‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo
 • 👨🏼‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏼‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👨🏽‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili hinehina
 • 👨🏽‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili kelokelo
 • 👨🏽‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata mo e kili melomelo
 • 👨🏽‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏽‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👨🏾‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👨🏾‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👨🏾‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👨🏾‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏾‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍❤️‍👨🏻ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👨🏿‍❤️‍👨🏼ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👨🏿‍❤️‍👨🏽ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👨🏿‍❤️‍👨🏾ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👨🏿‍❤️‍👨🏿ongo tokoua moe mafu: tangata, tangata mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍❤️‍👩🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine mo e kili hinehina
 • 👩🏻‍❤️‍👩🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili kelokelo
 • 👩🏻‍❤️‍👩🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili melomelo
 • 👩🏻‍❤️‍👩🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏻‍❤️‍👩🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili hinehina mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏼‍❤️‍👩🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili hinehina
 • 👩🏼‍❤️‍👩🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine mo e kili kelokelo
 • 👩🏼‍❤️‍👩🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili melomelo
 • 👩🏼‍❤️‍👩🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏼‍❤️‍👩🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili kelokelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏽‍❤️‍👩🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili hinehina
 • 👩🏽‍❤️‍👩🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili kelokelo
 • 👩🏽‍❤️‍👩🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine mo e kili melomelo
 • 👩🏽‍❤️‍👩🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏽‍❤️‍👩🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏾‍❤️‍👩🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👩🏾‍❤️‍👩🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👩🏾‍❤️‍👩🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👩🏾‍❤️‍👩🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏾‍❤️‍👩🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili melomelo-ʻuliʻuli mo e kili ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍❤️‍👩🏻ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili hinehina
 • 👩🏿‍❤️‍👩🏼ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili kelokelo
 • 👩🏿‍❤️‍👩🏽ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo
 • 👩🏿‍❤️‍👩🏾ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine, kili ʻuliʻuli mo e kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 👩🏿‍❤️‍👩🏿ongo tokoua moe mafu: fefine, fefine mo e kili ʻuliʻuli
 • 🏻kili hinehina
 • 🏼kili kelokelo
 • 🏽kili melomelo
 • 🏾kili melomelo-ʻuliʻuli
 • 🏿kili ʻuliʻuli

🔝