✂️💾📋 Türkmen Dili Emoji Göçüriň We Goýuň | Emojis In Turkmen

💯 iň meşhur emojiler, 😀 ýüzler we duýgular, 👋 adamlar we beden, 🐵 haýwanlar we tebigat, 🍎 iýmit we içgiler, 🌍 syýahat we ýerler, 🎃 çäreler, 👓 obýektler, 🏧 nyşanlary we alamatlary, 🏁 baýdaklar, 🧒 jyns, 🏽 deri reňkleri

💁‍♀️ Unfortunately, we couldn't find any matching emojis. 🕵️‍♀️ Please try again ❣

  emojiler: 💯 iň meşhur emojiler

  • 😀

   syrtarýan ýüz

  • 🤣

   içiňi tutup gülmek

  • 😂

   begenç gözýaşly ýüz

  • 😉

   göz gypýan ýüz

  • 😊

   gülýän gözli ýylgyrýan ýüz

  • 🥰

   üç ýürekli ýylgyrýan ýüz

  • 😍

   ýürek gözli ýylgyrýan ýüz

  • 🤩

   ýyldyz düşen

  • ☺️

   ýylgyrýan ýüz

  • 😋

   nahara agzyny şapyrdadýan ýüz

  • 🤑

   pul agyzly ýüz

  • 🤗

   gujaklaýan ýüz

  • 🫣

   göz gytagyndan garaýan ýüz

  • 🤔

   oýlanýan ýüz

  • 🫡

   salam berýän ýüz

  • 🥵

   gyzan ýüz

  • 🥳

   şagalaňly ýüz

  • 😎

   gün äýnekli ýylgyrýan ýüz

  • 🤓

   botan ýüz

  • 🥹

   gözýaşyny saklap duran ýüz

  • 😢

   aglaýan ýüz

  • 😭

   möňňürýän ýüz

  • 😡

   gamaşyk ýüz

  • 😠

   gaharly ýüz

  • 😈

   şahly ýylgyrýan ýüz

  • 💀

   kelleçanak

  • 💩

   tezek

  • 🤖

   robot

  • ❤️‍🔥

   ýanyp duran ýürek

  • ❤️

   gyzyl ýürek

  • 🩷

   gülgüne ýürek

  • 💬

   gepleşik şary

  • 👋

   galgaýan el

  • 👉

   sagy görkezýän el-arkasy süýem barmak

  • 👇

   aşagy görkezýän el-arkasy süýem barmak

  • 👍

   başam barmak ýokary

  • 🙌

   elleri galdyrmak

  • 🫶

   ýürek ýasaýan eller

  • 🤝

   el gysyşmak

  • 🙏

   birleşen eller

  • 💪

   bükülen tirsek

  • 👀

   gözler

  • 👁️

   göz

  • 🤷

   egnini gysýan adam

  • 🐶

   it ýüz

  • 🐕

   it

  • 💐

   desse

  • 🌸

   ülje güli

  • 🪷

   lotus

  • 🌺

   hytaý bägüli

  • 🌻

   günebakar

  • 🌼

   açylan gül

  • 🌷

   çigildem

  • 🌱

   şine

  • 🌿

   dermanlyk ot

  • 🎂

   doglan gün torty

  • 🌎

   Amerikany görkezýän globus

  • ✈️

   uçar

  • 🚀

   raketa

  • 🌑

   täze aý

  • 🌒

   ýaş aý

  • 🌓

   birinji çärýek aý

  • 🌔

   ulalýan aý

  • 🌖

   kiçelýän aý

  • 🌗

   soňky çärýek aý

  • ☀️

   güneş

  • ýyldyz

  • 🌟

   lowurdaýan ýyldyz

  • ýokary güýjenme

  • 🔥

   ýangyn

  • uçgunlar

  • 🎉

   şüweleň parkyldawajy

  • 🎀

   lenta

  • 🎁

   dolanylgy sowgat

  • 🏆

   baýrak

  • futbol pökgüsi

  • 🎯

   dürs urgy

  • 👑

   täç

  • 💎

   gymmatbaha daş

  • 📢

   dinamik

  • 💻

   noutbuk

  • 💡

   lampa

  • 📚

   kitaplar

  • 💰

   pully halta

  • 📅

   senenama

  • 📍

   tokga iňňejik

  • 🗿

   moai

  • ⚠️

   duýduryş

  • ➡️

   saga ok

  • ⬇️

   aşak ok

  • gyzyl ýüzlenme belgisi

  • barlag belligi düwmesi

  • ✔️

   barlag belligi

  • atanak belgisi

  • 🇨🇦

   baýdak: Kanada

  • 🇬🇧

   baýdak: Birleşen Patyşalyk

  • 🇮🇳

   baýdak: Hindistan

  • 🇵🇭

   baýdak: Filippinler

  • 🇺🇸

   baýdak: Amerikanyň Birleşen Ştatlary

  emojiler: 😀 ýüzler we duýgular

  • 😀

   syrtarýan ýüz

  • 😃

   ullakan gözli syrtarýan ýüz

  • 😄

   gülýän gözli syrtarýan ýüz

  • 😁

   gülýän gözli ýyrşarýan ýüz

  • 😆

   gytak gözli syrtarýan ýüz

  • 😅

   syrtarýan derli ýüz

  • 🤣

   içiňi tutup gülmek

  • 😂

   begenç gözýaşly ýüz

  • 🙂

   çalaja ýylgyrýan ýüz

  • 🙃

   dik başaşak ýüz

  • 🫠

   ereýän ýüz

  • 😉

   göz gypýan ýüz

  • 😊

   gülýän gözli ýylgyrýan ýüz

  • 😇

   başy halkaly ýylgyrýan ýüz

  • 🥰

   üç ýürekli ýylgyrýan ýüz

  • 😍

   ýürek gözli ýylgyrýan ýüz

  • 🤩

   ýyldyz düşen

  • 😘

   posa üfleýän ýüz

  • 😗

   öpýän ýüz

  • ☺️

   ýylgyrýan ýüz

  • 😚

   ýumuk gözli öpýän ýüz

  • 😙

   gülýän gözli öpýän ýüz

  • 🥲

   gözýaşly ýylgyrýan ýüz

  • 😋

   nahara agzyny şapyrdadýan ýüz

  • 😛

   dilini çykarýan ýüz

  • 😜

   dilini çykarýan we göz gypýan ýüz

  • 🤪

   däli ýüz

  • 😝

   dilini çykarýan we gözüniň gytagy bilen seredýän ýüz

  • 🤑

   pul agyzly ýüz

  • 🤗

   gujaklaýan ýüz

  • 🤭

   eli agzynyň üstünde ýüz

  • 🫢

   gözleri açyk we agzyň üstünde el bolan ýüz

  • 🫣

   göz gytagyndan garaýan ýüz

  • 🤫

   "ýuwaşş" diýýän ýüz

  • 🤔

   oýlanýan ýüz

  • 🫡

   salam berýän ýüz

  • 🤐

   syrma agyzly ýüz

  • 🤨

   gaşyny galdyran ýüz

  • 😐

   syr bildirmeýän ýüz

  • 😑

   duýgusyz ýüz

  • 😶

   agyzsyz ýüz

  • 🫥

   nokatly çyzykdan ýüz

  • 😶‍🌫️

   bulutlaryň içinde ýüz

  • 😏

   kinaýaly ýüz

  • 😒

   göwni bitmedik ýüz

  • 🙄

   gözüni agdarýan ýüz

  • 😬

   ýyrşarýan ýüz

  • 😮‍💨

   bugarýan ýüz

  • 🤥

   ýalançy ýüz

  • 🫨

   titreýan ýüz

  • 😌

   ynjalan ýüz

  • 😔

   gussaly ýüz

  • 😪

   ukuly ýüz

  • 🤤

   gyllygy akýan ýüz

  • 😴

   uklap ýatan ýüz

  • 😷

   saglyk maskaly ýüz

  • 🤒

   termometrli ýüz

  • 🤕

   kellesi sargyly ýüz

  • 🤢

   ýüregi bulanýan ýüz

  • 🤮

   gusýan ýüz

  • 🤧

   asgyrýan ýüz

  • 🥵

   gyzan ýüz

  • 🥶

   sowuk ýüz

  • 🥴

   garagol ýüz

  • 😵

   urlan ýüz

  • 😵‍💫

   spiral gözli ýüz

  • 🤯

   partlaýan kelle

  • 🤠

   kowboý papakly ýüz

  • 🥳

   şagalaňly ýüz

  • 🥸

   ýüzi gizlenen

  • 😎

   gün äýnekli ýylgyrýan ýüz

  • 🤓

   botan ýüz

  • 🧐

   monoklly ýüz

  • 😕

   başy çaşan ýüz

  • 🫤

   diagonal agyzly ýüz

  • 😟

   aladaly ýüz

  • 🙁

   çalaja çytyk ýüz

  • ☹️

   çytyk ýüz

  • 😮

   açyk agyzly ýüz

  • 😯

   aňalyp galan ýüz

  • 😲

   aňk-taňk bolan ýüz

  • 😳

   gyzaran ýüz

  • 🥺

   ýalbarýan ýüz

  • 🥹

   gözýaşyny saklap duran ýüz

  • 😦

   açyk agyzly çytyk ýüz

  • 😧

   jebir çekýän ýüz

  • 😨

   gorkuly ýüz

  • 😰

   sowuk derli biynjalyk ýüz

  • 😥

   gynançly, ýöne ynjalan ýüz

  • 😢

   aglaýan ýüz

  • 😭

   möňňürýän ýüz

  • 😱

   gorkup çygyrýan ýüz

  • 😖

   ugruny ýitiren ýüz

  • 😣

   çynyny edýän ýüz

  • 😞

   lapykeç ýüz

  • 😓

   derli salyk ýüz

  • 😩

   argyn ýüz

  • 😫

   ýadaw ýüz

  • 🥱

   pallaýan ýüz

  • 😤

   burnundan bug çykýan ýüz

  • 😡

   gamaşyk ýüz

  • 😠

   gaharly ýüz

  • 🤬

   agzynyň üsti simwolly ýüz

  • 😈

   şahly ýylgyrýan ýüz

  • 👿

   şahly gaharly ýüz

  • 💀

   kelleçanak

  • ☠️

   kelleçanak we atanak süňk

  • 💩

   tezek

  • 🤡

   masgarabaz ýüz

  • 👹

   döw

  • 👺

   goblin

  • 👻

   arwah

  • 👽

   gelmişek

  • 👾

   gelmişek nägehan

  • 🤖

   robot

  • 😺

   syrtarýan pişik

  • 😸

   ýylgyrýan gözli syrtarýan pişik

  • 😹

   begenç gözýaşly pişik

  • 😻

   ýürek gözli ýylgyrýan pişik

  • 😼

   kinaýaly ýylgyrýan pişik

  • 😽

   öpýän pişik

  • 🙀

   argyn pişik

  • 😿

   aglaýan pişik

  • 😾

   gamaşyk pişik

  • 🙈

   görmedim-bilmedim maýmyn

  • 🙉

   eşitmedim-bilmedim maýmyn

  • 🙊

   gürlemedim-bilmedim maýmyn

  • 💌

   söýgi haty

  • 💘

   okly ýürek

  • 💝

   lentaly ýürek

  • 💖

   lowurdaýan ýürek

  • 💗

   ulalýan ýürek

  • 💓

   urýan ýürek

  • 💞

   aýlanýan ýürekler

  • 💕

   goşa ýürek

  • 💟

   ýürek bezegi

  • ❣️

   ýürekli ýüzlenme

  • 💔

   synan ýürek

  • ❤️‍🔥

   ýanyp duran ýürek

  • ❤️‍🩹

   gowulaşýan ýürek

  • ❤️

   gyzyl ýürek

  • 🩷

   gülgüne ýürek

  • 🧡

   mämişi ýürek

  • 💛

   sary ýürek

  • 💚

   ýaşyl ýürek

  • 💙

   gök ýürek

  • 🩵

   açyk gök ýürek

  • 💜

   mawy ýürek

  • 🤎

   goňur ýürek

  • 🖤

   gara ýürek

  • 🩶

   küljümek ýürek

  • 🤍

   ak ýürek

  • 💋

   posa yzy

  • 💯

   ýüz utuk

  • 💢

   gaharyň nyşany

  • 💥

   çakyşma

  • 💫

   başy aýlanan

  • 💦

   der damjalary

  • 💨

   zut jyrmak

  • 🕳️

   deşik

  • 💬

   gepleşik şary

  • 👁️‍🗨️

   gepleşik şarynyň içinde göz

  • 🗨️

   çepden gepleşik şary

  • 🗯️

   sagdan gahar şary

  • 💭

   pikir şary

  • 💤

   uhh

  emojiler: 👋 adamlar we beden

  • 👋

   galgaýan el

  • 🤚

   galdyrylan el arkasy

  • 🖐️

   barmaklaryň arasy açylan el

  • galdyrylan el

  • 🖖

   wulkan salam

  • 🫱

   saga el

  • 🫲

   çepe el

  • 🫳

   aýasy aşak seredýän el

  • 🫴

   aýasy ýokaryk seredýän el

  • 🫷

   çepe itýän el

  • 🫸

   saga itýän el

  • 👌

   OK eli

  • 🤌

   gysylan barmaklar

  • 🤏

   çümmükleýän el

  • ✌️

   ýeňiş alamatyny görkezýän el

  • 🤞

   atanak edilen barmak

  • 🫰

   süýem we başam barmagy çapraz el

  • 🤟

   seni söýýän ümi

  • 🤘

   şah belgisi

  • 🤙

   jaňlaş eli

  • 👈

   çepi görkezýän el-arkasy süýem barmak

  • 👉

   sagy görkezýän el-arkasy süýem barmak

  • 👆

   el-arkasy süýem barmak ýokaryk

  • 🖕

   orta barmak

  • 👇

   aşagy görkezýän el-arkasy süýem barmak

  • ☝️

   ýokaryny görkezýän süýem barmak

  • 🫵

   tomaşaça gönükdirilen süýem barmak

  • 👍

   başam barmak ýokary

  • 👎

   başam barmak aşak

  • galdyrylan ýumruk

  • 👊

   gelýän ýumruk

  • 🤛

   çepe ýumruk

  • 🤜

   saga ýumruk

  • 👏

   çapak çalýan eller

  • 🙌

   elleri galdyrmak

  • 🫶

   ýürek ýasaýan eller

  • 👐

   açyk eller

  • 🤲

   aýalary birleşdirip ýokary galdyrmak

  • 🤝

   el gysyşmak

  • 🙏

   birleşen eller

  • ✍️

   ýazýan el

  • 💅

   dyrnak lagy

  • 🤳

   selfi

  • 💪

   bükülen tirsek

  • 🦾

   mehaniki gol

  • 🦿

   mehaniki aýak

  • 🦵

   aýak

  • 🦶

   daban

  • 👂

   gulak

  • 🦻

   eşidiş enjamly gulak

  • 👃

   burun

  • 🧠

   beýin

  • 🫀

   ýürek

  • 🫁

   öýken

  • 🦷

   diş

  • 🦴

   süňk

  • 👀

   gözler

  • 👁️

   göz

  • 👅

   dil

  • 👄

   agyz

  • 🫦

   dodagy dişlemek

  • 👶

   bäbek

  • 🧒

   çaga

  • 👦

   oglan

  • 👧

   gyz

  • 🧑

   şahs

  • 👱

   adam: sary saçly

  • 👨

   erkek

  • 🧔

   kişi: sakal

  • 🧔‍♂️

   adam: sakal

  • 🧔‍♀️

   aýal: sakal

  • 👨‍🦰

   erkek: gyzyl saç

  • 👨‍🦱

   erkek: buýra saç

  • 👨‍🦳

   erkek: ak saç

  • 👨‍🦲

   erkek: kel

  • 👩

   zenan

  • 👩‍🦰

   zenan: gyzyl saç

  • 🧑‍🦰

   şahs: gyzyl saç

  • 👩‍🦱

   zenan: buýra saç

  • 🧑‍🦱

   şahs: buýra saç

  • 👩‍🦳

   zenan: ak saç

  • 🧑‍🦳

   şahs: ak saç

  • 👩‍🦲

   zenan: kel

  • 🧑‍🦲

   şahs: kel

  • 👱‍♀️

   zenan: sary saçly

  • 👱‍♂️

   erkek adam: sary saç

  • 🧓

   gartaşan kişi

  • 👴

   goja

  • 👵

   garry aýal

  • 🙍

   çytyk adam

  • 🙍‍♂️

   çytylýan erkek

  • 🙍‍♀️

   çytylýan zenan

  • 🙎

   gamaşyk adam

  • 🙎‍♂️

   gamaşyk erkek

  • 🙎‍♀️

   gamaşyk zenan

  • 🙅

   ÝOK ümleýän adam

  • 🙅‍♂️

   ÝOK ümleýän erkek

  • 🙅‍♀️

   ÝOK ümleýän zenan

  • 🙆

   Bolýar ümleýän adam

  • 🙆‍♂️

   Bolýar ümleýän erkek

  • 🙆‍♀️

   Bolýar ümleýän zenan

  • 💁

   elini açan adam

  • 💁‍♂️

   elini açan erkek

  • 💁‍♀️

   elini açan zenan

  • 🙋

   elini galdyrýan adam

  • 🙋‍♂️

   elini galdyrýan erkek

  • 🙋‍♀️

   elini galdyrýan zenan

  • 🧏

   ker adam

  • 🧏‍♂️

   ker erkek

  • 🧏‍♀️

   ker zenan

  • 🙇

   tagzym edýän adam

  • 🙇‍♂️

   tagzym edýän erkek

  • 🙇‍♀️

   tagzym edýän zenan

  • 🤦

   elini maňlaýyna urýan adam

  • 🤦‍♂️

   elini maňlaýyna urýan erkek

  • 🤦‍♀️

   elini maňlaýyna urýan zenan

  • 🤷

   egnini gysýan adam

  • 🤷‍♂️

   egnini gysýan erkek

  • 🤷‍♀️

   egnini gysýan zenan

  • 🧑‍⚕️

   saglyk işgäri

  • 👨‍⚕️

   erkek saglygy goraýyş işgäri

  • 👩‍⚕️

   zenan saglygy goraýyş işgäri

  • 🧑‍🎓

   talyp

  • 👨‍🎓

   erkek talyp

  • 👩‍🎓

   zenan talyp

  • 🧑‍🏫

   mugallym

  • 👨‍🏫

   erkek mugallym

  • 👩‍🏫

   zenan mugallym

  • 🧑‍⚖️

   kazy

  • 👨‍⚖️

   erkek kazy

  • 👩‍⚖️

   zenan kazy

  • 🧑‍🌾

   fermer

  • 👨‍🌾

   erkek daýhan

  • 👩‍🌾

   zenan daýhan

  • 🧑‍🍳

   aşpez

  • 👨‍🍳

   erkek aşpez

  • 👩‍🍳

   zenan aşpez

  • 🧑‍🔧

   mehanik

  • 👨‍🔧

   erkek mehanik

  • 👩‍🔧

   zenan mehanik

  • 🧑‍🏭

   fabrik işçisi

  • 👨‍🏭

   erkek zawod işçisi

  • 👩‍🏭

   zenan zawod işçisi

  • 🧑‍💼

   edara işçisi

  • 👨‍💼

   erkek ofis işgäri

  • 👩‍💼

   zenan ofis işgäri

  • 🧑‍🔬

   alym

  • 👨‍🔬

   erkek alym

  • 👩‍🔬

   zenan alym

  • 🧑‍💻

   tehnolog

  • 👨‍💻

   erkek tehnolog

  • 👩‍💻

   zenan tehnolog

  • 🧑‍🎤

   aýdymçy

  • 👨‍🎤

   erkek aýdymçy

  • 👩‍🎤

   zenan aýdymçy

  • 🧑‍🎨

   suratkeş

  • 👨‍🎨

   erkek suratkeş

  • 👩‍🎨

   zenan surarteş

  • 🧑‍✈️

   uçarman

  • 👨‍✈️

   erkek uçarman

  • 👩‍✈️

   zenan uçarman

  • 🧑‍🚀

   kosmonawt

  • 👨‍🚀

   erkek kosmonawt

  • 👩‍🚀

   zenan kosmonawt

  • 🧑‍🚒

   ýangyn söndüriji işgär

  • 👨‍🚒

   erkek ýangyn söndüriji

  • 👩‍🚒

   zenan ýangyn söndüriji

  • 👮

   polisiýa işgäri

  • 👮‍♂️

   erkek polisiýa işgäri

  • 👮‍♀️

   zenan polisiýa işgäri

  • 🕵️

   aňtawçy

  • 🕵️‍♂️

   erkek aňtawçy

  • 🕵️‍♀️

   zenan aňtawçy

  • 💂

   sakçy

  • 💂‍♂️

   erkek sakçy

  • 💂‍♀️

   zenan sakçy

  • 🥷

   nindzýa

  • 👷

   gurluşyk işçisi

  • 👷‍♂️

   erkek gurluşyk işçisi

  • 👷‍♀️

   zenan gurluşyk işçisi

  • 🫅

   täçli şahs

  • 🤴

   şazada

  • 👸

   şa gyzy

  • 👳

   selleli adam

  • 👳‍♂️

   selleli erkek

  • 👳‍♀️

   selleli zenan

  • 👲

   Hytaý şyrdakly kişi

  • 🧕

   ýaglykly aýal

  • 🤵

   smokingli kişi

  • 🤵‍♂️

   smokingde erkek

  • 🤵‍♀️

   aýal smokingde

  • 👰

   nykaply kişi

  • 👰‍♂️

   fataly erkek

  • 👰‍♀️

   fataly aýal

  • 🤰

   göwreli aýal

  • 🫃

   göwreli adam

  • 🫄

   göwreli şahs

  • 🤱

   emdirmek

  • 👩‍🍼

   bäbegi emdirýän aýal

  • 👨‍🍼

   bäbegi emdirýän erkek

  • 🧑‍🍼

   bäbegi emdirýän adam

  • 👼

   bäbek perişde

  • 🎅

   Aýaz baba

  • 🤶

   Aýaz mama

  • 🧑‍🎄

   maks klaus

  • 🦸

   supergahryman

  • 🦸‍♂️

   erkek supergahryman

  • 🦸‍♀️

   zenan supergahryman

  • 🦹

   superbetpäl

  • 🦹‍♂️

   erkek superbetpäl

  • 🦹‍♀️

   zenan superbetpäl

  • 🧙

   jadygöý

  • 🧙‍♂️

   jadygöý erkek

  • 🧙‍♀️

   jadygöý aýal

  • 🧚

   peri

  • 🧚‍♂️

   peri erkek

  • 🧚‍♀️

   perizat

  • 🧛

   wampir

  • 🧛‍♂️

   wampir erkek

  • 🧛‍♀️

   wampir aýal

  • 🧜

   suw adam

  • 🧜‍♂️

   suw erkegi

  • 🧜‍♀️

   suw gyzy

  • 🧝

   elf

  • 🧝‍♂️

   erkek elf

  • 🧝‍♀️

   aýal elf

  • 🧞

   jyn-arwah

  • 🧞‍♂️

   erkek jyn

  • 🧞‍♀️

   aýal jyn

  • 🧟

   zombi

  • 🧟‍♂️

   erkek zombi

  • 🧟‍♀️

   aýal zombi

  • 🧌

   trol

  • 💆

   massaž edilýän adam

  • 💆‍♂️

   massaž edilýän erkek

  • 💆‍♀️

   massaž edilýän zenan

  • 💇

   saçy kiçeldilýän adam

  • 💇‍♂️

   saçy kiçeldilýän erkek

  • 💇‍♀️

   saçy kiçeldilýän zenan

  • 🚶

   ýöräp barýan adam

  • 🚶‍♂️

   ýöräp barýan erkek

  • 🚶‍♀️

   ýörap barýan zenan

  • 🧍

   dik duran adam

  • 🧍‍♂️

   dik duran erkek

  • 🧍‍♀️

   dik duran zenan

  • 🧎

   dyza çöken adam

  • 🧎‍♂️

   dyza çöken erkek

  • 🧎‍♀️

   dyza çöken zenan

  • 🧑‍🦯

   kör hasaly adam

  • 👨‍🦯

   kör hasaly erkek

  • 👩‍🦯

   kör hasaly zenan

  • 🧑‍🦼

   motorly arabajykdaky adam

  • 👨‍🦼

   motorly maýyp arabasynda erkek

  • 👩‍🦼

   motorly maýyp arabasynda zenan

  • 🧑‍🦽

   el bilen işleýän tigirçekli oturgyçdaky adam

  • 👨‍🦽

   el maýyp arabasynda erkek

  • 👩‍🦽

   el maýyp arabasynda zenan

  • 🏃

   ylgap barýan adam

  • 🏃‍♂️

   ylgap barýan erkek

  • 🏃‍♀️

   ylgap barýan zenan

  • 💃

   tans edýän zenan

  • 🕺

   tans edýän erkek

  • 🕴️

   kostýum-balakly ýokary galyp barýan kişi

  • 👯

   towşan gulakly adamlar

  • 👯‍♂️

   towşan gulakly erkekler

  • 👯‍♀️

   towşan gulakly zenanlar

  • 🧖

   bug otagyndaky adam

  • 🧖‍♂️

   bug otagyndaky erkek

  • 🧖‍♀️

   bug otagyndaky aýal

  • 🧗

   dyrmaşýan adam

  • 🧗‍♂️

   dyrmaşýan erkek

  • 🧗‍♀️

   dyrmaşýan zenan

  • 🤺

   gylyçlaşýan adam

  • 🏇

   çapyşýan at

  • ⛷️

   lyžaçy

  • 🏂

   snoubordçy

  • 🏌️

   golf oýnaýan adam

  • 🏌️‍♂️

   golf oýnaýan erkek

  • 🏌️‍♀️

   golf oýnaýan zenan

  • 🏄

   sörf edýän adam

  • 🏄‍♂️

   sörf edýän erkek

  • 🏄‍♀️

   sörf edýän zenan

  • 🚣

   gaýyk kürekleýän adam

  • 🚣‍♂️

   gaýyk kürekleýän erkek

  • 🚣‍♀️

   gaýyk kürekleýän zenan

  • 🏊

   ýüzüp ýören adam

  • 🏊‍♂️

   ýüzüp ýören erkek

  • 🏊‍♀️

   ýüzüp ýören zenan

  • ⛹️

   topy bökdürýän adam

  • ⛹️‍♂️

   topy bökdürýän erkek

  • ⛹️‍♀️

   topy bökdürýän zenan

  • 🏋️

   agyrlyk göterýän adam

  • 🏋️‍♂️

   agyrlyk göterýän erkek

  • 🏋️‍♀️

   agyrlyk göterýän zenan

  • 🚴

   tigir sürýän adam

  • 🚴‍♂️

   tigir sürýän erkek

  • 🚴‍♀️

   tigir sürýän zenan

  • 🚵

   dagda tigir sürýän adam

  • 🚵‍♂️

   dagda tigir sürýän erkek

  • 🚵‍♀️

   dagda tigir sürýän zenan

  • 🤸

   ýanyn aşyr atýan adam

  • 🤸‍♂️

   ýanyn aşyr atýan erkek

  • 🤸‍♀️

   ýanyn aşyr atýan zenan

  • 🤼

   göreş tutýan adamlar

  • 🤼‍♂️

   göreş tutýan erkekler

  • 🤼‍♀️

   göreş tutýan zenanlar

  • 🤽

   suw polo oýnaýan adam

  • 🤽‍♂️

   suw polo oýnaýan erkek

  • 🤽‍♀️

   suw polo oýnaýan zenan

  • 🤾

   gandbol oýnaýan adam

  • 🤾‍♂️

   gandbol oýnaýan erkek

  • 🤾‍♀️

   gandbol oýnaýan aýal

  • 🤹

   hokgabazlyk edýän adam

  • 🤹‍♂️

   hokgabazlyk edýän erkek

  • 🤹‍♀️

   hokgabazlyk edýän zenan

  • 🧘

   lotus oturyşyndaky adam

  • 🧘‍♂️

   lotus oturyşyndaky erkek

  • 🧘‍♀️

   lotus oturyşyndaky zenan

  • 🛀

   wannada suwa düşýän adam

  • 🛌

   ýatalgada ýatan adam

  • 🧑‍🤝‍🧑

   el tutuşýan adamlar

  • 👭

   el tutuşan aýallar

  • 👫

   el tutuşan aýal bilen erkek

  • 👬

   el tutuşan erkekler

  • 💏

   posa

  • 👩‍❤️‍💋‍👨

   posa: zenan, erkek

  • 👨‍❤️‍💋‍👨

   posa: erkek, erkek

  • 👩‍❤️‍💋‍👩

   posa: zenan, zenan

  • 💑

   ýürekli jübüt

  • 👩‍❤️‍👨

   ýürekli jübüt: zenan, erkek

  • 👨‍❤️‍👨

   ýürekli jübüt: erkek, erkek

  • 👩‍❤️‍👩

   ýürekli jübüt: zenan, zenan

  • 👪

   maşgala

  • 👨‍👩‍👦

   maşgala: erkek, zenan, oglan

  • 👨‍👩‍👧

   maşgala: erkek, zenan, gyz

  • 👨‍👩‍👧‍👦

   maşgala: erkek, zenan, gyz, oglan

  • 👨‍👩‍👦‍👦

   maşgala: erkek, zenan, oglan, oglan

  • 👨‍👩‍👧‍👧

   maşgala: erkek, zenan, gyz, gyz

  • 👨‍👨‍👦

   maşgala: erkek, erkek, oglan

  • 👨‍👨‍👧

   maşgala: erkek, erkek, gyz

  • 👨‍👨‍👧‍👦

   maşgala: erkek, erkek, gyz, oglan

  • 👨‍👨‍👦‍👦

   maşgala: erkek, erkek, oglan, oglan

  • 👨‍👨‍👧‍👧

   maşgala: erkek, erkek, gyz, gyz

  • 👩‍👩‍👦

   maşgala: zenan, zenan, oglan

  • 👩‍👩‍👧

   maşgala: zenan, zenan, gyz

  • 👩‍👩‍👧‍👦

   maşgala: zenan, zenan, gyz, oglan

  • 👩‍👩‍👦‍👦

   maşgala: zenan, zenan, oglan, oglan

  • 👩‍👩‍👧‍👧

   maşgala: zenan, zenan, gyz, gyz

  • 👨‍👦

   maşgala: erkek, oglan

  • 👨‍👦‍👦

   maşgala: erkek, oglan, oglan

  • 👨‍👧

   maşgala: erkek, gyz

  • 👨‍👧‍👦

   maşgala: erkek, gyz, oglan

  • 👨‍👧‍👧

   maşgala: erkek, gyz, gyz

  • 👩‍👦

   maşgala: zenan, oglan

  • 👩‍👦‍👦

   maşgala: zenan, oglan, oglan

  • 👩‍👧

   maşgala: zenan, gyz

  • 👩‍👧‍👦

   maşgala: zenan, gyz, oglan

  • 👩‍👧‍👧

   maşgala: zenan, gyz, gyz

  • 🗣️

   gürleýän kelle

  • 👤

   sudury görünýän heýkel

  • 👥

   sudury görünýän heýkeller

  • 🫂

   gujaklaşýan adamlar

  • 👣

   aýak yzlary

  emojiler: 🐵 haýwanlar we tebigat

  • 🐵

   maýmyn ýüz

  • 🐒

   maýmyn

  • 🦍

   gorilla

  • 🦧

   orangutang

  • 🐶

   it ýüz

  • 🐕

   it

  • 🦮

   ýoldaş it

  • 🐕‍🦺

   gulluk iti

  • 🐩

   pudel

  • 🐺

   möjek

  • 🦊

   tilki

  • 🦝

   ýenot

  • 🐱

   pişik ýüz

  • 🐈

   pişik

  • 🐈‍⬛

   Gara pişik

  • 🦁

   ýolbars

  • 🐯

   gaplaň ýüz

  • 🐅

   gaplaň

  • 🐆

   bars

  • 🐴

   at ýüz

  • 🫎

   deresygyr

  • 🫏

   eşek

  • 🐎

   at

  • 🦄

   ýekeşah

  • 🦓

   zebra

  • 🦌

   sugun

  • 🦬

   bizon

  • 🐮

   sygyr ýüz

  • 🐂

   öküz

  • 🐃

   gäwmiş ýüz

  • 🐄

   sygyr

  • 🐷

   doňuz ýüz

  • 🐖

   doňuz

  • 🐗

   ýekegapan

  • 🐽

   doňuz burun

  • 🐏

   goç

  • 🐑

   goýun

  • 🐐

   geçi

  • 🐪

   düýe

  • 🐫

   iki örküçli düýe

  • 🦙

   lama

  • 🦒

   žiraf

  • 🐘

   pil

  • 🦣

   mamont

  • 🦏

   kerk

  • 🦛

   begemot

  • 🐭

   syçan ýüz

  • 🐁

   syçan

  • 🐀

   alaka

  • 🐹

   homýak

  • 🐰

   towşan ýüz

  • 🐇

   towşan

  • 🐿️

   alajagözen

  • 🦫

   samyr

  • 🦔

   oklukirpi

  • 🦇

   ýarganat

  • 🐻

   aýy

  • 🐻‍❄️

   polýar aýy

  • 🐨

   koala

  • 🐼

   panda

  • 🦥

   leniwes

  • 🦦

   gunduz

  • 🦨

   skuns

  • 🦘

   kenguru

  • 🦡

   torsuk

  • 🐾

   penje yzlary

  • 🦃

   hindi towugy

  • 🐔

   towuk

  • 🐓

   horaz

  • 🐣

   ýumurtgadan çykýan jüýje

  • 🐤

   jüýjejik

  • 🐥

   bäri garaýan jüýjejik

  • 🐦

   guş

  • 🐧

   pingwin

  • 🕊️

   kepderi

  • 🦅

   bürgüt

  • 🦆

   ördek

  • 🦢

   guw

  • 🦉

   baýguş

  • 🦤

   dront

  • 🪶

   ýelek

  • 🦩

   gyzylinjik

  • 🦚

   tawus

  • 🦜

   totyguş

  • 🪽

   ganat

  • 🐦‍⬛

   *black bird

  • 🪿

   gaz

  • 🐸

   gurbaga

  • 🐊

   krokodil

  • 🐢

   pyşdyl

  • 🦎

   hažžyk

  • 🐍

   ýylan

  • 🐲

   aždarha ýüz

  • 🐉

   aždarha

  • 🦕

   zauropod

  • 🦖

   Tiranozawr Reks

  • 🐳

   suw pürkýän kit

  • 🐋

   kit

  • 🐬

   delfin

  • 🦭

   düwlen

  • 🐟

   balyk

  • 🐠

   tropiki balyk

  • 🐡

   çişýän balyk

  • 🦈

   akula

  • 🐙

   osminog

  • 🐚

   spiral çaňňalak

  • 🪸

   merjen

  • 🪼

   meduza

  • 🐌

   ulitka

  • 🦋

   kebelek

  • 🐛

   mör-möjek

  • 🐜

   garynja

  • 🐝

   balary

  • 🪲

   tomzak

  • 🐞

   kekene

  • 🦗

   çybyn

  • 🪳

   saçakçy

  • 🕷️

   möý

  • 🕸️

   möýüň kerebi

  • 🦂

   içýan

  • 🦟

   moskito

  • 🪰

   siňek

  • 🪱

   gurçuk

  • 🦠

   mikrop

  • 💐

   desse

  • 🌸

   ülje güli

  • 💮

   ak gül

  • 🪷

   lotus

  • 🏵️

   bezeg güli

  • 🌹

   bägül

  • 🥀

   sülleren gül

  • 🌺

   hytaý bägüli

  • 🌻

   günebakar

  • 🌼

   açylan gül

  • 🌷

   çigildem

  • 🪻

   giasint

  • 🌱

   şine

  • 🪴

   gorşokdaky ösümlik

  • 🌲

   hemişe gök öwüsýän agaç

  • 🌳

   ýaprakly agaç

  • 🌴

   palma agajy

  • 🌵

   kaktus

  • 🌾

   şaly

  • 🌿

   dermanlyk ot

  • ☘️

   üç ýaprakly

  • 🍀

   dört ýaprakly ýorunja

  • 🍁

   kerkaw ýapragy

  • 🍂

   ýere gaçan ýaprak

  • 🍃

   şemala galgaýan ýaprak

  • 🪹

   boş höwürtge

  • 🪺

   içi ýumurtgaly höwürtge

  emojiler: 🍎 iýmit we içgiler

  • 🍄

   kömelek

  • 🍇

   üzüm

  • 🍈

   gawun

  • 🍉

   garpyz

  • 🍊

   mandarin

  • 🍋

   limon

  • 🍌

   banan

  • 🍍

   ananas

  • 🥭

   mango

  • 🍎

   gyzyl alma

  • 🍏

   ýaşyl alma

  • 🍐

   armyt

  • 🍑

   şetdaly

  • 🍒

   ülje

  • 🍓

   ýertudana

  • 🫐

   çernika

  • 🥝

   kiwi

  • 🍅

   pomidor

  • 🫒

   zeýtun

  • 🥥

   kokos

  • 🥑

   awokado

  • 🍆

   badamjan

  • 🥔

   ýeralma

  • 🥕

   käşir

  • 🌽

   mekgejöwen

  • 🌶️

   ajy garaburç

  • 🫑

   bolgar burç

  • 🥒

   hyýar

  • 🥬

   ýaprakly ýaşyl

  • 🥦

   brokkoli

  • 🧄

   sarymsak

  • 🧅

   sogan

  • 🥜

   arahis

  • 🫘

   noýba

  • 🌰

   kaştan

  • 🫚

   zenjebil köki

  • 🫛

   nohudyň kösügi

  • 🍞

   çörek

  • 🥐

   kruassan

  • 🥖

   baget çörek

  • 🫓

   ýasy çörek

  • 🥨

   krendel

  • 🥯

   rogalik

  • 🥞

   byzmyk

  • 🧇

   wafli

  • 🧀

   peýnir bölegi

  • 🍖

   süňkli et

  • 🍗

   guş budy

  • 🥩

   et dilimi

  • 🥓

   bekon

  • 🍔

   gamburger

  • 🍟

   fransuz frisi

  • 🍕

   pizza

  • 🌭

   hotdog

  • 🥪

   sendwiç

  • 🌮

   tako

  • 🌯

   burrito

  • 🫔

   tamale

  • 🥙

   dykylan çörek

  • 🧆

   falafel

  • 🥚

   ýumurtga

  • 🍳

   kulinariýa

  • 🥘

   ýalpak taba

  • 🍲

   naharly gazan

  • 🫕

   fondýu

  • 🥣

   çemçe bilen şakäse

  • 🥗

   ýaşyl işdäaçar

  • 🍿

   patrak

  • 🧈

   mesge

  • 🧂

   duz

  • 🥫

   gaplanan iýmit

  • 🍱

   bento gutusy

  • 🍘

   tüwi kreker

  • 🍙

   tüwi tokgasy

  • 🍚

   bişirilen tüwi

  • 🍛

   karri tüwi

  • 🍜

   bugarýan jam

  • 🍝

   spagetti

  • 🍠

   gowrulan ýeralma

  • 🍢

   oden

  • 🍣

   suşi

  • 🍤

   gowrulan krewetka

  • 🍥

   tüweleýli balyk tort

  • 🥮

   aý tort

  • 🍡

   dango

  • 🥟

   hytaý böregi

  • 🥠

   bagt kökesi

  • 🥡

   iýmit alyp gidilýän guty

  • 🦀

   leňňeç

  • 🦞

   omar

  • 🦐

   krewetka

  • 🦑

   kalmar

  • 🦪

   ustrisa

  • 🍦

   ýumşak buzgaýmak

  • 🍧

   syrylan buz

  • 🍨

   buzgaýmak

  • 🍩

   ponçik

  • 🍪

   kökejik

  • 🎂

   doglan gün torty

  • 🍰

   tortuň dilimi

  • 🧁

   käse tort

  • 🥧

   tort

  • 🍫

   şokolad plitasy

  • 🍬

   kemput

  • 🍭

   horaz-süýji

  • 🍮

   süýji krem

  • 🍯

   bally golça

  • 🍼

   bäbek çüýşesi

  • 🥛

   bir bulgur süýt

  • gyzgyn içgi

  • 🫖

   çäýnek

  • 🍵

   käse

  • 🍶

   sake

  • 🍾

   dykysy atylýan çüýşe

  • 🍷

   çakyr bulgury

  • 🍸

   kokteýl bulgury

  • 🍹

   tropiki içgi

  • 🍺

   piwo bokaly

  • 🍻

   çakyşýan piwo bokallary

  • 🥂

   çakyşýan bulgurlar

  • 🥃

   aýna bokal

  • 🫗

   guýulýan suwuklyk

  • 🥤

   turbajykly stakan

  • 🧋

   köpürjikli çaý

  • 🧃

   içgi gutusy

  • 🧉

   dost

  • 🧊

   buz kuby

  • 🥢

   çöp

  • 🍽️

   tabakly çarşak we pyçak

  • 🍴

   çarşajyk we pyçak

  • 🥄

   çemçe

  • 🔪

   aşhana pyçagy

  • 🫙

   banka

  • 🏺

   küýze

  emojiler: 🌍 syýahat we ýerler

  • 🌍

   Ýewropa-Afrikany görkezýän globus

  • 🌎

   Amerikany görkezýän globus

  • 🌏

   Aziýa-Awstraliýany görkezýän globus

  • 🌐

   meridianly globus

  • 🗺️

   dünýä kartasy

  • 🗾

   Ýaponiýa kartasy

  • 🧭

   kompas

  • 🏔️

   üsti garly dag

  • ⛰️

   dag

  • 🌋

   ýanardag

  • 🗻

   Fuji dagy

  • 🏕️

   kemping

  • 🏖️

   saýawanly kenar

  • 🏜️

   çöl

  • 🏝️

   çölli ada

  • 🏞️

   milli seýilgäh

  • 🏟️

   stadion

  • 🏛️

   nusgawy bina

  • 🏗️

   binanyň gurluşygy

  • 🧱

   kerpiç

  • 🪨

   daş

  • 🪵

   agaç

  • 🛖

   çatma

  • 🏘️

   jaýlar

  • 🏚️

   taşlanan jaý

  • 🏠

   jaý

  • 🏡

   howluly jaý

  • 🏢

   ofis binasy

  • 🏣

   Ýapon poçtasy

  • 🏤

   poçta

  • 🏥

   hassahana

  • 🏦

   bank

  • 🏨

   myhmanhana

  • 🏩

   söýgi myhmanhanasy

  • 🏪

   market

  • 🏫

   mekdep

  • 🏬

   dükan

  • 🏭

   zawod

  • 🏯

   Ýapon galasy

  • 🏰

   gala

  • 💒

   toý

  • 🗼

   Tokio diňi

  • 🗽

   Azatlyk heýkeli

  • buthana

  • 🕌

   metjit

  • 🛕

   indus ybadathanasy

  • 🕍

   sinagog

  • ⛩️

   şinto ybadathanasy

  • 🕋

   Käbe

  • çüwdürim

  • çadyr

  • 🌁

   ümürli

  • 🌃

   ýyldyzly gije

  • 🏙️

   şäher görnüşi

  • 🌄

   dagyň aňrysyndan günüň dogşy

  • 🌅

   günüň dogşy

  • 🌆

   agşamara şäher peýzažy

  • 🌇

   günüň ýaşmagy

  • 🌉

   gijeki köpri

  • ♨️

   gyzgyn çeşme

  • 🎠

   karusel aty

  • 🛝

   oýun meýdançasyndaky typançak

  • 🎡

   şeýtan çarhy

  • 🎢

   Amerikan gorkisi

  • 💈

   ala-mula spiral

  • 🎪

   sirk çadyry

  • 🚂

   lokomotiw

  • 🚃

   wagon

  • 🚄

   ýokary tizlikli otly

  • 🚅

   ok burunly otly

  • 🚆

   otly

  • 🚇

   metro

  • 🚈

   ýeňil metro

  • 🚉

   menzil

  • 🚊

   tramwaý

  • 🚝

   monorels

  • 🚞

   dag demirýoly

  • 🚋

   tramwaý wagony

  • 🚌

   awtobus

  • 🚍

   gelýän awtobus

  • 🚎

   trolleýbus

  • 🚐

   mikroawtobus

  • 🚑

   tiz kömek ulagy

  • 🚒

   ýangyn awtoulagy

  • 🚓

   polisiýa awtoulagy

  • 🚔

   gelýän polisiýa awtoulagy

  • 🚕

   taksi

  • 🚖

   gelýän taksi

  • 🚗

   awtomobil

  • 🚘

   gelýän awtomobil

  • 🚙

   ýeňil sport awtoulagy

  • 🛻

   pikap ulagy

  • 🚚

   awtofurgon

  • 🚛

   ýük awtoulagy

  • 🚜

   traktor

  • 🏎️

   ýaryş awtoulagy

  • 🏍️

   motosikl

  • 🛵

   moto-skuter

  • 🦽

   el maýyp arabasy

  • 🦼

   motorly maýyp arabasy

  • 🛺

   awtorikşa

  • 🚲

   welosiped

  • 🛴

   depgili skuter

  • 🛹

   skeýtbord

  • 🛼

   tigirli konki

  • 🚏

   awtobus duralgasy

  • 🛣️

   ulag ýoly

  • 🛤️

   demir ýol relsi

  • 🛢️

   nebit çelegi

  • ýangyç nasosy

  • 🛞

   tigir

  • 🚨

   polisiýa awtoulagy çyrasy

  • 🚥

   kese ýolyşyk

  • 🚦

   dik ýolyşyk

  • 🛑

   dur belgisi

  • 🚧

   gurluşyk

  • labyr

  • 🛟

   halas ediş tegelegi

  • ýelkenli gämi

  • 🛶

   kanoe

  • 🚤

   tiz kater

  • 🛳️

   ýolagçy gämisi

  • ⛴️

   parom

  • 🛥️

   motorly gaýyk

  • 🚢

   gämi

  • ✈️

   uçar

  • 🛩️

   kiçi uçar

  • 🛫

   uçaryň ugramagy

  • 🛬

   uçaryň gelmegi

  • 🪂

   paraşýut

  • 💺

   ýer

  • 🚁

   dikuçar

  • 🚟

   asma demirýol

  • 🚠

   tanap ýol

  • 🚡

   howa tramwaýy

  • 🛰️

   hemra

  • 🚀

   raketa

  • 🛸

   uçýan tabak

  • 🛎️

   çagyryş jaňy

  • 🧳

   goş

  • çägeli sagat boldy

  • çägeli sagat bolmady

  • goşar sagady

  • oýaryjy sagat

  • ⏱️

   sekundomer

  • ⏲️

   wagt belleýji sagat

  • 🕰️

   diregli sagat

  • 🕛

   sagat on iki

  • 🕧

   biriň ýary

  • 🕐

   sagat bir

  • 🕜

   ikiniň ýary

  • 🕑

   sagat iki

  • 🕝

   üçüň ýary

  • 🕒

   sagat üç

  • 🕞

   dördüň ýary

  • 🕓

   sagat dört

  • 🕟

   bäşiň ýary

  • 🕔

   sagat bäş

  • 🕠

   altynyň ýary

  • 🕕

   sagat alty

  • 🕡

   ýediniň ýary

  • 🕖

   sagat ýedi

  • 🕢

   sekiziň ýary

  • 🕗

   sagat sekiz

  • 🕣

   dokuzyň ýary

  • 🕘

   sagat dokuz

  • 🕤

   onuň ýary

  • 🕙

   sagat on

  • 🕥

   on biriň ýary

  • 🕚

   sagat on bir

  • 🕦

   on ikiniň ýary

  • 🌑

   täze aý

  • 🌒

   ýaş aý

  • 🌓

   birinji çärýek aý

  • 🌔

   ulalýan aý

  • 🌕

   dolan aý

  • 🌖

   kiçelýän aý

  • 🌗

   soňky çärýek aý

  • 🌘

   köne aý

  • 🌙

   ýarym aý

  • 🌚

   täze aý ýüz

  • 🌛

   ýüzli birinji çärýek aý

  • 🌜

   ýüzli soňky çärýek aý

  • 🌡️

   termometr

  • ☀️

   güneş

  • 🌝

   ýüzli dolan aý

  • 🌞

   ýüzli güneş

  • 🪐

   halkaly planeta

  • ýyldyz

  • 🌟

   lowurdaýan ýyldyz

  • 🌠

   süýnýän ýyldyz

  • 🌌

   Akmaýanyň ýoly

  • ☁️

   bulut

  • buludyň aňrysyndaky güneş

  • ⛈️

   ýyldyrymly we ýagyşly bulut

  • 🌤️

   kiçi buludyň aňrysyndaky güneş

  • 🌥️

   uly buludyň aňrysyndaky güneş

  • 🌦️

   ýagyşly buludyň aňrysyndaky güneş

  • 🌧️

   ýagyşly bulut

  • 🌨️

   garly bulut

  • 🌩️

   ýyldyrymly bulut

  • 🌪️

   tornado

  • 🌫️

   ümür

  • 🌬️

   şemal ýüz

  • 🌀

   siklon

  • 🌈

   älemgoşar

  • 🌂

   ýapyk saýawan

  • ☂️

   saýawan

  • ýagyş damjaly saýawan

  • ⛱️

   ýerde duran saýawan

  • ýokary güýjenme

  • ❄️

   gar tozgasy

  • ☃️

   gar adam

  • garsyz gar adam

  • ☄️

   kometa

  • 🔥

   ýangyn

  • 💧

   damjajyk

  • 🌊

   suw tolkuny

  emojiler: 🎃 çäreler

  • 🎃

   otly kädi

  • 🎄

   täze ýyl agajy

  • 🎆

   feýerwerk

  • 🎇

   uçgun çykaryjy

  • 🧨

   salýut

  • uçgunlar

  • 🎈

   şar

  • 🎉

   şüweleň parkyldawajy

  • 🎊

   konfetti topy

  • 🎋

   tanabata agajy

  • 🎍

   sosna bezegi

  • 🎎

   ýapon gurjaklary

  • 🎏

   balyk lenta

  • 🎐

   hytaý jaňjagazy

  • 🎑

   aý synlaýyş dabarasy

  • 🧧

   gyzyl bukja

  • 🎀

   lenta

  • 🎁

   dolanylgy sowgat

  • 🎗️

   hatyra lenta

  • 🎟️

   giriş petekleri

  • 🎫

   petek

  • 🎖️

   harby medal

  • 🏆

   baýrak

  • 🏅

   sport medaly

  • 🥇

   1-nji ornuň medaly

  • 🥈

   2-nji ornuň medaly

  • 🥉

   3-nji ornuň medaly

  • futbol pökgüsi

  • beýsbol

  • 🥎

   softbol

  • 🏀

   basketbol

  • 🏐

   woleýbol

  • 🏈

   amerikan futboly

  • 🏉

   regbi

  • 🎾

   tennis

  • 🥏

   uçýan disk

  • 🎳

   bouling

  • 🏏

   kriket oýny

  • 🏑

   gök otuň üstünde oýnalýan hokkeý

  • 🏒

   buz hokkeýi

  • 🥍

   lakros

  • 🏓

   stol tennisi

  • 🏸

   badminton

  • 🥊

   boks elligi

  • 🥋

   söweş sungaty formasy

  • 🥅

   derweze

  • deşige dikilen baýdak

  • ⛸️

   buz konkisi

  • 🎣

   çeňňek taýagy

  • 🤿

   çümüş maskasy

  • 🎽

   ýeňsiz maýka

  • 🎿

   lyža

  • 🛷

   sani

  • 🥌

   kýorling daşy

  • 🎯

   dürs urgy

  • 🪀

   ýo-ýo

  • 🪁

   batberek

  • 🔫

   sapança

  • 🎱

   8 bilýard topy

  • 🔮

   hrustal şar

  • 🪄

   jadyly taýajyk

  • 🎮

   wideo oýun

  • 🕹️

   joýstik

  • 🎰

   oýun awtomaty

  • 🎲

   oýun kubigi

  • 🧩

   tapmaça bölegi

  • 🧸

   oýunjak aýy

  • 🪅

   pinýata

  • 🪩

   aýna şar

  • 🪆

   matrýoşkalar

  • ♠️

   gara kart

  • ♥️

   alma kart

  • ♦️

   kerpiç kart

  • ♣️

   jydak kart

  • ♟️

   küşt pyýadasy

  • 🃏

   joker

  • 🀄

   mahjong gyzyl aždarha

  • 🎴

   gülli kart

  • 🎭

   ýerine ýetiriş sungaty

  • 🖼️

   çarçuwaly surat

  • 🎨

   suratkeş palitrasy

  • 🧵

   ýüp

  • 🪡

   tikin iňňesi

  • 🧶

   ýumak

  • 🪢

   düwün

  emojiler: 👓 obýektler

  • 👓

   äýnek

  • 🕶️

   gara äýnek

  • 🥽

   goraýjy äýnek

  • 🥼

   barlaghana halady

  • 🦺

   halas ediş gursakçasy

  • 👔

   boýunbagy

  • 👕

   futbolka

  • 👖

   jinsi

  • 🧣

   şarf

  • 🧤

   ellik

  • 🧥

   palto

  • 🧦

   jorap

  • 👗

   eşik

  • 👘

   kimono

  • 🥻

   sari

  • 🩱

   bitewi kupalnik

  • 🩲

   gysga türsük

  • 🩳

   şorty

  • 👙

   bikini

  • 👚

   aýal eşikleri

  • 🪭

   eplenýän el ýelpewajy

  • 👛

   gapjyk

  • 👜

   el sumka

  • 👝

   klaç sumka

  • 🛍️

   söwda goşhaltalary

  • 🎒

   mekdep goşhaltasy

  • 🩴

   şypbyk

  • 👞

   erkek aýakgaby

  • 👟

   ylgaw aýakgaby

  • 🥾

   ýöriş botinkasy

  • 🥿

   tekiz köwüş

  • 👠

   ökjeli köwüş

  • 👡

   aýal çepegi

  • 🩰

   balet köwşi

  • 👢

   aýal ädigi

  • 🪮

   saçgysgyç

  • 👑

   täç

  • 👒

   aýal şlýapasy

  • 🎩

   çüri şlýapa

  • 🎓

   uçurym papagy

  • 🧢

   kölegelikli papak

  • 🪖

   harby kaska

  • ⛑️

   halas edijiniň kaskasy

  • 📿

   tesbi

  • 💄

   pomada

  • 💍

   ýüzük

  • 💎

   gymmatbaha daş

  • 🔇

   sesi ýapyk dinamik

  • 🔈

   pes sesli dinamik

  • 🔉

   orta sesli dinamik

  • 🔊

   gaty sesli dinamik

  • 📢

   dinamik

  • 📣

   megafon

  • 📯

   poçta kerneýi

  • 🔔

   jaň

  • 🔕

   üsti çyzyk jaň

  • 🎼

   partitura

  • 🎵

   nota

  • 🎶

   notalar

  • 🎙️

   studiýa mikrofony

  • 🎚️

   dereje süýşüriji

  • 🎛️

   dolandyryş nurbatlary

  • 🎤

   mikrofon

  • 🎧

   nauşnik

  • 📻

   radio

  • 🎷

   saksofon

  • 🪗

   akkordeon

  • 🎸

   gitara

  • 🎹

   saz klawiaturasy

  • 🎺

   surnaý

  • 🎻

   skripka

  • 🪕

   banjo

  • 🥁

   deprek

  • 🪘

   uzyn deprek

  • 🪇

   marakas

  • 🪈

   tüýdük

  • 📱

   mobil telefon

  • 📲

   okly mobil telefon

  • ☎️

   telefon trubkasy

  • 📞

   trubka

  • 📟

   peýjer

  • 📠

   faks apparaty

  • 🔋

   batareý

  • 🪫

   batareý pes

  • 🔌

   tok wilkasy

  • 💻

   noutbuk

  • 🖥️

   iş stoly kompýuteri

  • 🖨️

   printer

  • ⌨️

   klawiatura

  • 🖱️

   kompýuteriň syçanjygy

  • 🖲️

   syçanjygyň topy

  • 💽

   kompýuter diski

  • 💾

   çeýe disk

  • 💿

   optiki disk

  • 📀

   DVD

  • 🧮

   çot

  • 🎥

   kinokamera

  • 🎞️

   filmden kadrlar

  • 📽️

   film proýektory

  • 🎬

   hlopuşka

  • 📺

   telewizor

  • 📷

   kamera

  • 📸

   wspyşkaly kamera

  • 📹

   wideokamera

  • 📼

   wideokasseta

  • 🔍

   çepe egilen lupa

  • 🔎

   saga egilen lupa

  • 🕯️

   şem

  • 💡

   lampa

  • 🔦

   fonar

  • 🏮

   gyzyl hytaý fonarjygy

  • 🪔

   diýa çyrasy

  • 📔

   bezelen gapakly depderçe

  • 📕

   ýapyk kitap

  • 📖

   açyk kitap

  • 📗

   ýaşyl kitap

  • 📘

   gök kitap

  • 📙

   mämişi kitap

  • 📚

   kitaplar

  • 📓

   depderçe

  • 📒

   buhgalter kitaby

  • 📃

   düýrümli sahypa

  • 📜

   düýrlem

  • 📄

   açyk sahypa

  • 📰

   gazet

  • 🗞️

   düýrlenen gazet

  • 📑

   bellikçe tablary

  • 🔖

   bellikçe

  • 🏷️

   tagma

  • 💰

   pully halta

  • 🪙

   şaýlyk

  • 💴

   ýen banknot

  • 💵

   dollar banknot

  • 💶

   ýewro banknot

  • 💷

   funt sterling banknot

  • 💸

   ganatly pul

  • 💳

   kredit karty

  • 🧾

   töleg haty

  • 💹

   ýenli köpelýän grafik

  • ✉️

   bukja

  • 📧

   e-poçta

  • 📨

   gelýän konwert

  • 📩

   okly konwert

  • 📤

   gidýän mejime

  • 📥

   gelýän mejime

  • 📦

   paket

  • 📫

   galdyrylan baýdakly ýapyk poçta gutusy

  • 📪

   ýatyrylan baýdakly ýapyk poçta gutusy

  • 📬

   galdyrylan baýdakly açyk poçta gutusy

  • 📭

   ýatyrylan baýdakly açyk poçta gutusy

  • 📮

   poçta gutusy

  • 🗳️

   býulletenli ses beriş gutusy

  • ✏️

   galam

  • ✒️

   gara uç

  • 🖋️

   doldurylýan ruçka

  • 🖊️

   ruçka

  • 🖌️

   kist

  • 🖍️

   flomaster

  • 📝

   ýatlama

  • 💼

   portfel

  • 📁

   faýl bukjasy

  • 📂

   açyk faýl bukjasy

  • 🗂️

   kart indeksi bölüjileri

  • 📅

   senenama

  • 📆

   ýyrtylýan senenama

  • 🗒️

   spirally depderçe

  • 🗓️

   spirally senenama

  • 📇

   kart indeksi

  • 📈

   köpelýän grafik

  • 📉

   azalýan grafik

  • 📊

   setir diagramma

  • 📋

   bildiriş tagtasy

  • 📌

   düwme

  • 📍

   tokga iňňejik

  • 📎

   skrepka

  • 🖇️

   baglanan skrepkalar

  • 📏

   göni çyzgyç

  • 📐

   üçburç çyzgyç

  • ✂️

   gaýçy

  • 🗃️

   kart faýl gutusy

  • 🗄️

   faýl çekmesi

  • 🗑️

   zibil bedresi

  • 🔒

   gulply

  • 🔓

   gulpy açyk

  • 🔏

   ruçkaly gulply

  • 🔐

   açarly gulply

  • 🔑

   açar

  • 🗝️

   köne açar

  • 🔨

   çekiç

  • 🪓

   palta

  • ⛏️

   çüý goparýan

  • ⚒️

   çekiç we çüý goparýan

  • 🛠️

   çekiç we nurbat açar

  • 🗡️

   hanjar

  • ⚔️

   atanaklaýyn gylyçlar

  • 💣

   bomba

  • 🪃

   bumerang

  • 🏹

   ok-ýaý

  • 🛡️

   galkan

  • 🪚

   agaç byçgysy

  • 🔧

   gaýka açary

  • 🪛

   otwýortka

  • 🔩

   bolt-nurbat

  • ⚙️

   dişli

  • 🗜️

   gysgyç

  • ⚖️

   deňagramlylyk terezisi

  • 🦯

   ak hasa

  • 🔗

   bag

  • ⛓️

   zynjyrlar

  • 🪝

   ilgençek

  • 🧰

   gural gutusy

  • 🧲

   magnit

  • 🪜

   merdiwan

  • ⚗️

   suwuklyk gaby

  • 🧪

   probirka

  • 🧫

   petri çaşkasy

  • 🧬

   dnk

  • 🔬

   mikroskop

  • 🔭

   teleskop

  • 📡

   hemra antennasy

  • 💉

   şpris

  • 🩸

   gan damjasy

  • 💊

   gerdejik

  • 🩹

   ýelmeşiji plastyr

  • 🩼

   pişek

  • 🩺

   stetoskop

  • 🩻

   rentgen

  • 🚪

   gapy

  • 🛗

   lift

  • 🪞

   aýna

  • 🪟

   penjire

  • 🛏️

   ýatalga

  • 🛋️

   diwan we çyra

  • 🪑

   oturgyç

  • 🚽

   hajathana

  • 🪠

   plunžer

  • 🚿

   duş

  • 🛁

   wanna

  • 🪤

   gapan

  • 🪒

   päki

  • 🧴

   losýon çüýşesi

  • 🧷

   iňňebagjyk

  • 🧹

   sübse

  • 🧺

   sebet

  • 🧻

   kagyz rulony

  • 🪣

   bedre

  • 🧼

   sabyn

  • 🫧

   köpükler

  • 🪥

   diş çotga

  • 🧽

   moçalka

  • 🧯

   ýangyn söndüriji

  • 🛒

   söwda merkezi arabajygy

  • 🚬

   çilim

  • ⚰️

   tabyt

  • 🪦

   mazar daşy

  • ⚱️

   jynaza gorküýzesi

  • 🧿

   göz monjuk

  • 🪬

   hamsa

  • 🗿

   moai

  • 🪧

   plakat

  • 🪪

   şahsyýetnama

  emojiler: 🏧 nyşanlary we alamatlary

  • 🏧

   bankomat belgisi

  • 🚮

   zibili bedrä taşla belgisi

  • 🚰

   içilýän suw

  • maýyp arabajygy simwoly

  • 🚹

   erkekler otagy

  • 🚺

   aýallar otagy

  • 🚻

   tualet

  • 🚼

   bäbek nyşany

  • 🚾

   unitaz

  • 🛂

   pasport barlagy

  • 🛃

   gümrük nokady

  • 🛄

   goş almak

  • 🛅

   galdyrylan goş

  • ⚠️

   duýduryş

  • 🚸

   çagalar geçýär

  • girmek gadagan

  • 🚫

   gadagan

  • 🚳

   welosiped gadagan

  • 🚭

   çilim çekmek gadagan

  • 🚯

   zibil taşlamak gadagan

  • 🚱

   içilmeýän suw

  • 🚷

   pyýadalar gadagan

  • 📵

   mobil telefonlar gadagan

  • 🔞

   on sekiz ýaşamadyklara gadagan

  • ☢️

   radioaktiw

  • ☣️

   biologik howp

  • ⬆️

   ýokary ok

  • ↗️

   ýokary-saga ok

  • ➡️

   saga ok

  • ↘️

   aşak-saga ok

  • ⬇️

   aşak ok

  • ↙️

   aşak-çepe ok

  • ⬅️

   çepe ok

  • ↖️

   ýokary-çepe ok

  • ↕️

   ýokary-aşak ok

  • ↔️

   çepe-saga ok

  • ↩️

   saga ok, çepe egrelýän

  • ↪️

   çepe ok, saga egrelýän

  • ⤴️

   saga ok, ýokary egrelýän

  • ⤵️

   saga ok, aşak egrelýän

  • 🔃

   sagadyň ugruna dik oklar

  • 🔄

   sagadyň tersine oklar düwmesi

  • 🔙

   BACK oky

  • 🔚

   END oky

  • 🔛

   ON! oky

  • 🔜

   SOON oky

  • 🔝

   TOP oky

  • 🛐

   ybadat ýeri

  • ⚛️

   atom nyşany

  • 🕉️

   om

  • ✡️

   Dawudyň ýyldyzy

  • ☸️

   darmanyň çarhy

  • ☯️

   ýin ýang

  • ✝️

   katolik haçy

  • ☦️

   prawoslaw haçy

  • ☪️

   ýyldyz we ýarymaý

  • ☮️

   parahatçylygyň nyşany

  • 🕎

   menora

  • 🔯

   nokatly altyburç ýyldyz

  • 🪯

   khanda

  • Guzy

  • Sowur

  • Ekizler

  • Seretan

  • Şir

  • Sünbüle

  • Mizan

  • Akrap

  • Kowus

  • Owlak

  • Gowa

  • Hut

  • Ýylançy

  • 🔀

   garyşyk düwmesi

  • 🔁

   gaýtala düwmesi

  • 🔂

   ýeke gaýtala düwmesi

  • ▶️

   aýtdyr düwmesi

  • öňe sara düwmesi

  • ⏭️

   indiki ýodajyk düwmesi

  • ⏯️

   aýtdyr ýa-da sägindir düwmesi

  • ◀️

   tersine düwmesi

  • yza sara düwmesi

  • ⏮️

   soňky ýodajyk düwmesi

  • 🔼

   ýokary düwmesi

  • ýokary sara düwmesi

  • 🔽

   aşak düwmesi

  • aşak sara düwmesi

  • ⏸️

   sägindir düwmesi

  • ⏹️

   sakla düwmesi

  • ⏺️

   ýazdyr düwmesi

  • ⏏️

   çykar düwmesi

  • 🎦

   kinoteatr

  • 🔅

   öçügsi düwmesi

  • 🔆

   ýagty düwmesi

  • 📶

   antenna zolaklary

  • 🛜

   simsiz

  • 📳

   titreme tertibi

  • 📴

   mobil telefon ýapyk

  • ♀️

   aýal-gyz nyşany

  • ♂️

   erkek nyşany

  • ⚧️

   transgender nyşany

  • ✖️

   köpeltmek

  • goşmak

  • aýyrmak

  • bölmek

  • 🟰

   ýogyn deňdir belgisi

  • ♾️

   tükeniksizlik

  • ‼️

   goşa ýüzlenme belgisi

  • ⁉️

   ýüzlenme sorag belgisi

  • gyzyl sorag belgisi

  • ak sorag belgisi

  • ak ýüzlenme belgisi

  • gyzyl ýüzlenme belgisi

  • 〰️

   tolkunly kese çyzyk

  • 💱

   walýuta çalşygy

  • 💲

   goýy dollar belgisi

  • ⚕️

   lukmançylygyň nyşany

  • ♻️

   gaýtadan işlemek nyşany

  • ⚜️

   iris

  • 🔱

   üçdiş emblemasy

  • 📛

   at tarketkasy

  • 🔰

   öwrenjeler üçin ýaponça nyşany

  • içi boş gyzyl tegelek

  • barlag belligi düwmesi

  • ☑️

   barlag bellikli barlag gutusy

  • ✔️

   barlag belligi

  • atanak belgisi

  • atanak belgili düwme

  • buýra halka

  • goşa buýra halka

  • 〽️

   bölek çalşyk belgisi

  • ✳️

   bellijek

  • ✴️

   sekiz tikenli ýyldyzjyk

  • ❇️

   uçgun

  • ©️

   awtorlyk hukugy

  • ®️

   bellige alnan

  • ™️

   söwda belgisi

  • #️⃣

   klawiş gapagy: #

  • *️⃣

   klawiş gapagy: *

  • 0️⃣

   klawiş gapagy: 0

  • 1️⃣

   klawiş gapagy: 1

  • 2️⃣

   klawiş gapagy: 2

  • 3️⃣

   klawiş gapagy: 3

  • 4️⃣

   klawiş gapagy: 4

  • 5️⃣

   klawiş gapagy: 5

  • 6️⃣

   klawiş gapagy: 6

  • 7️⃣

   klawiş gapagy: 7

  • 8️⃣

   klawiş gapagy: 8

  • 9️⃣

   klawiş gapagy: 9

  • 🔟

   klawiş gapagy: 10

  • 🔠

   latyn baş harp girizme

  • 🔡

   latyn setir harp girizme

  • 🔢

   san girizme

  • 🔣

   simwol girizme

  • 🔤

   latyn harp girizme

  • 🅰️

   A düwmesi (gan topary)

  • 🆎

   AB düwmesi (gan topary)

  • 🅱️

   B düwmesi (gan topary)

  • 🆑

   CL düwmesi

  • 🆒

   COOL düwmesi

  • 🆓

   FREE düwmesi

  • ℹ️

   maglumat

  • 🆔

   ID düwmesi

  • Ⓜ️

   halkaly M

  • 🆕

   NEW düwmesi

  • 🆖

   NG düwmesi

  • 🅾️

   O düwmesi (gan topary)

  • 🆗

   OK düwmesi

  • 🅿️

   P düwmesi

  • 🆘

   SOS düwmesi

  • 🆙

   UP! düwmesi

  • 🆚

   VS düwmesi

  • 🈁

   ýaponça "şu ýerde" düwmesi

  • 🈂️

   ýaponça "hyzmat tölegi" düwmesi

  • 🈷️

   ýaponça "aýlyk möçber" düwmesi

  • 🈶

   ýaponça "mugt däl" düwmesi

  • 🈯

   ýaponça "bronlanan" düwmesi

  • 🉐

   ýaponça "alyş-çalyş" düwmesi

  • 🈹

   ýaponça "arzanladyş" düwmesi

  • 🈚

   ýaponça "mugt" düwmesi

  • 🈲

   ýaponça "gadagan" düwmesi

  • 🉑

   ýaponça "kabul ederlik" düwmesi

  • 🈸

   ýaponça "ýüz tutmak" düwmesi

  • 🈴

   ýaponça "kanagatlanarly baha" düwmesi

  • 🈳

   ýaponça "boş iş orny" düwmesi

  • ㊗️

   ýaponça "gutlaglar" düwmesi

  • ㊙️

   ýaponça "gizlin" düwmesi

  • 🈺

   ýaponça "biznese açyk" düwmesi

  • 🈵

   ýaponça "boş iş orny ýok" düwmesi

  • 🔴

   gyzyl halka

  • 🟠

   narynç tegelek

  • 🟡

   sary tegelek

  • 🟢

   ýaşyl tegelek

  • 🔵

   gök halka

  • 🟣

   melewşe tegelek

  • 🟤

   goňur tegelek

  • gara halka

  • ak halka

  • 🟥

   gyzyl inedördül

  • 🟧

   narynç inedördül

  • 🟨

   sary inedördül

  • 🟩

   ýaşyl inedördül

  • 🟦

   gök inedördül

  • 🟪

   melewşe inedördül

  • 🟫

   goňur inedördül

  • gara uly inedördül

  • ak uly inedördül

  • ◼️

   gara ortaça inedördül

  • ◻️

   ak ortaça inedördül

  • gara orta-kiçi inedördül

  • ak orta-kiçi inedördül

  • ▪️

   gara kiçi inedördül

  • ▫️

   ak kiçi inedördül

  • 🔶

   uly mämişi pişme

  • 🔷

   uly gök pişme

  • 🔸

   kiçi mämişi pişme

  • 🔹

   kiçi gök pişme

  • 🔺

   ýokaryk gyzyl üçburç

  • 🔻

   aşak gyzyl üçburç

  • 💠

   nokatly pişme

  • 🔘

   radio düwmesi

  • 🔳

   ak inedördül düwme

  • 🔲

   gara inedördül düwme

  emojiler: 🏁 baýdaklar

  • 🏁

   ala baýdak

  • 🚩

   üçburç baýdak

  • 🎌

   atanak baýdaklar

  • 🏴

   gara baýdak

  • 🏳️

   ak baýdak

  • 🏳️‍🌈

   älemgoşar baýdak

  • 🏳️‍⚧️

   transseksual baýdagy

  • 🏴‍☠️

   garakçy baýdagy

  • 🇦🇨

   baýdak: Beýgeliş adasy

  • 🇦🇩

   baýdak: Andorra

  • 🇦🇪

   baýdak: Birleşen Arap Emirlikleri

  • 🇦🇫

   baýdak: Owganystan

  • 🇦🇬

   baýdak: Antigua we Barbuda

  • 🇦🇮

   baýdak: Angilýa

  • 🇦🇱

   baýdak: Albaniýa

  • 🇦🇲

   baýdak: Ermenistan

  • 🇦🇴

   baýdak: Angola

  • 🇦🇶

   baýdak: Antarktika

  • 🇦🇷

   baýdak: Argentina

  • 🇦🇸

   baýdak: Amerikan Samoasy

  • 🇦🇹

   baýdak: Awstriýa

  • 🇦🇺

   baýdak: Awstraliýa

  • 🇦🇼

   baýdak: Aruba

  • 🇦🇽

   baýdak: Aland adalary

  • 🇦🇿

   baýdak: Azerbaýjan

  • 🇧🇦

   baýdak: Bosniýa we Gersegowina

  • 🇧🇧

   baýdak: Barbados

  • 🇧🇩

   baýdak: Bangladeş

  • 🇧🇪

   baýdak: Belgiýa

  • 🇧🇫

   baýdak: Burkina-Faso

  • 🇧🇬

   baýdak: Bolgariýa

  • 🇧🇭

   baýdak: Bahreýn

  • 🇧🇮

   baýdak: Burundi

  • 🇧🇯

   baýdak: Benin

  • 🇧🇱

   baýdak: Sen-Bartelemi

  • 🇧🇲

   baýdak: Bermuda

  • 🇧🇳

   baýdak: Bruneý

  • 🇧🇴

   baýdak: Boliwiýa

  • 🇧🇶

   baýdak: Karib Niderlandlary

  • 🇧🇷

   baýdak: Braziliýa

  • 🇧🇸

   baýdak: Bagama adalary

  • 🇧🇹

   baýdak: Butan

  • 🇧🇻

   baýdak: Buwe adasy

  • 🇧🇼

   baýdak: Botswana

  • 🇧🇾

   baýdak: Belarus

  • 🇧🇿

   baýdak: Beliz

  • 🇨🇦

   baýdak: Kanada

  • 🇨🇨

   baýdak: Kokos (Kiling) adalary

  • 🇨🇩

   baýdak: Kongo - Kinşasa

  • 🇨🇫

   baýdak: Merkezi Afrika Respublikasy

  • 🇨🇬

   baýdak: Kongo - Brazzawil

  • 🇨🇭

   baýdak: Şweýsariýa

  • 🇨🇮

   baýdak: Kot-d’Iwuar

  • 🇨🇰

   baýdak: Kuk adalary

  • 🇨🇱

   baýdak: Çili

  • 🇨🇲

   baýdak: Kamerun

  • 🇨🇳

   baýdak: Hytaý

  • 🇨🇴

   baýdak: Kolumbiýa

  • 🇨🇵

   baýdak: Klipperton adasy

  • 🇨🇷

   baýdak: Kosta-Rika

  • 🇨🇺

   baýdak: Kuba

  • 🇨🇻

   baýdak: Kabo-Werde

  • 🇨🇼

   baýdak: Kýurasao

  • 🇨🇽

   baýdak: Roždestwo adasy

  • 🇨🇾

   baýdak: Kipr

  • 🇨🇿

   baýdak: Çehiýa

  • 🇩🇪

   baýdak: Germaniýa

  • 🇩🇬

   baýdak: Diýego-Garsiýa

  • 🇩🇯

   baýdak: Jibuti

  • 🇩🇰

   baýdak: Daniýa

  • 🇩🇲

   baýdak: Dominika

  • 🇩🇴

   baýdak: Dominikan Respublikasy

  • 🇩🇿

   baýdak: Alžir

  • 🇪🇦

   baýdak: Seuta we Melilýa

  • 🇪🇨

   baýdak: Ekwador

  • 🇪🇪

   baýdak: Estoniýa

  • 🇪🇬

   baýdak: Müsür

  • 🇪🇭

   baýdak: Günbatar Sahara

  • 🇪🇷

   baýdak: Eritreýa

  • 🇪🇸

   baýdak: Ispaniýa

  • 🇪🇹

   baýdak: Efiopiýa

  • 🇪🇺

   baýdak: Ýewropa Bileleşigi

  • 🇫🇮

   baýdak: Finlýandiýa

  • 🇫🇯

   baýdak: Fiji

  • 🇫🇰

   baýdak: Folklend adalary

  • 🇫🇲

   baýdak: Mikroneziýa

  • 🇫🇴

   baýdak: Farer adalary

  • 🇫🇷

   baýdak: Fransiýa

  • 🇬🇦

   baýdak: Gabon

  • 🇬🇧

   baýdak: Birleşen Patyşalyk

  • 🇬🇩

   baýdak: Grenada

  • 🇬🇪

   baýdak: Gruziýa

  • 🇬🇫

   baýdak: Fransuz Gwianasy

  • 🇬🇬

   baýdak: Gernsi

  • 🇬🇭

   baýdak: Gana

  • 🇬🇮

   baýdak: Gibraltar

  • 🇬🇱

   baýdak: Grenlandiýa

  • 🇬🇲

   baýdak: Gambiýa

  • 🇬🇳

   baýdak: Gwineýa

  • 🇬🇵

   baýdak: Gwadelupa

  • 🇬🇶

   baýdak: Ekwatorial Gwineýa

  • 🇬🇷

   baýdak: Gresiýa

  • 🇬🇸

   baýdak: Günorta Georgiýa we Günorta Sendwiç adasy

  • 🇬🇹

   baýdak: Gwatemala

  • 🇬🇺

   baýdak: Guam

  • 🇬🇼

   baýdak: Gwineýa-Bisau

  • 🇬🇾

   baýdak: Gaýana

  • 🇭🇰

   baýdak: Gonkong AAS Hytaý

  • 🇭🇲

   baýdak: Herd we Makdonald adalary

  • 🇭🇳

   baýdak: Gonduras

  • 🇭🇷

   baýdak: Horwatiýa

  • 🇭🇹

   baýdak: Gaiti

  • 🇭🇺

   baýdak: Wengriýa

  • 🇮🇨

   baýdak: Kanar adalary

  • 🇮🇩

   baýdak: Indoneziýa

  • 🇮🇪

   baýdak: Irlandiýa

  • 🇮🇱

   baýdak: Ysraýyl

  • 🇮🇲

   baýdak: Men adasy

  • 🇮🇳

   baýdak: Hindistan

  • 🇮🇴

   baýdak: Britaniýanyň Hindi okeanyndaky territoriýalary

  • 🇮🇶

   baýdak: Yrak

  • 🇮🇷

   baýdak: Eýran

  • 🇮🇸

   baýdak: Islandiýa

  • 🇮🇹

   baýdak: Italiýa

  • 🇯🇪

   baýdak: Jersi

  • 🇯🇲

   baýdak: Ýamaýka

  • 🇯🇴

   baýdak: Iordaniýa

  • 🇯🇵

   baýdak: Ýaponiýa

  • 🇰🇪

   baýdak: Keniýa

  • 🇰🇬

   baýdak: Gyrgyzystan

  • 🇰🇭

   baýdak: Kamboja

  • 🇰🇮

   baýdak: Kiribati

  • 🇰🇲

   baýdak: Komor adalary

  • 🇰🇳

   baýdak: Sent-Kits we Newis

  • 🇰🇵

   baýdak: Demirgazyk Koreýa

  • 🇰🇷

   baýdak: Günorta Koreýa

  • 🇰🇼

   baýdak: Kuweýt

  • 🇰🇾

   baýdak: Kaýman adalary

  • 🇰🇿

   baýdak: Gazagystan

  • 🇱🇦

   baýdak: Laos

  • 🇱🇧

   baýdak: Liwan

  • 🇱🇨

   baýdak: Sent-Lýusiýa

  • 🇱🇮

   baýdak: Lihtenşteýn

  • 🇱🇰

   baýdak: Şri-Lanka

  • 🇱🇷

   baýdak: Liberiýa

  • 🇱🇸

   baýdak: Lesoto

  • 🇱🇹

   baýdak: Litwa

  • 🇱🇺

   baýdak: Lýuksemburg

  • 🇱🇻

   baýdak: Latwiýa

  • 🇱🇾

   baýdak: Liwiýa

  • 🇲🇦

   baýdak: Marokko

  • 🇲🇨

   baýdak: Monako

  • 🇲🇩

   baýdak: Moldowa

  • 🇲🇪

   baýdak: Çernogoriýa

  • 🇲🇫

   baýdak: Sen-Marten

  • 🇲🇬

   baýdak: Madagaskar

  • 🇲🇭

   baýdak: Marşall adalary

  • 🇲🇰

   baýdak: Demirgazyk Makedoniýa

  • 🇲🇱

   baýdak: Mali

  • 🇲🇲

   baýdak: Mýanma (Birma)

  • 🇲🇳

   baýdak: Mongoliýa

  • 🇲🇴

   baýdak: Makao AAS Hytaý

  • 🇲🇵

   baýdak: Demirgazyk Mariana adalary

  • 🇲🇶

   baýdak: Martinika

  • 🇲🇷

   baýdak: Mawritaniýa

  • 🇲🇸

   baýdak: Monserrat

  • 🇲🇹

   baýdak: Malta

  • 🇲🇺

   baýdak: Mawrikiý

  • 🇲🇻

   baýdak: Maldiwler

  • 🇲🇼

   baýdak: Malawi

  • 🇲🇽

   baýdak: Meksika

  • 🇲🇾

   baýdak: Malaýziýa

  • 🇲🇿

   baýdak: Mozambik

  • 🇳🇦

   baýdak: Namibiýa

  • 🇳🇨

   baýdak: Täze Kaledoniýa

  • 🇳🇪

   baýdak: Niger

  • 🇳🇫

   baýdak: Norfolk adasy

  • 🇳🇬

   baýdak: Nigeriýa

  • 🇳🇮

   baýdak: Nikaragua

  • 🇳🇱

   baýdak: Niderlandlar

  • 🇳🇴

   baýdak: Norwegiýa

  • 🇳🇵

   baýdak: Nepal

  • 🇳🇷

   baýdak: Nauru

  • 🇳🇺

   baýdak: Niue

  • 🇳🇿

   baýdak: Täze Zelandiýa

  • 🇴🇲

   baýdak: Oman

  • 🇵🇦

   baýdak: Panama

  • 🇵🇪

   baýdak: Peru

  • 🇵🇫

   baýdak: Fransuz Polineziýasy

  • 🇵🇬

   baýdak: Papua - Täze Gwineýa

  • 🇵🇭

   baýdak: Filippinler

  • 🇵🇰

   baýdak: Pakistan

  • 🇵🇱

   baýdak: Polşa

  • 🇵🇲

   baýdak: Sen-Pýer we Mikelon

  • 🇵🇳

   baýdak: Pitkern adalary

  • 🇵🇷

   baýdak: Puerto-Riko

  • 🇵🇸

   baýdak: Palestina territoriýasy

  • 🇵🇹

   baýdak: Portugaliýa

  • 🇵🇼

   baýdak: Palau

  • 🇵🇾

   baýdak: Paragwaý

  • 🇶🇦

   baýdak: Katar

  • 🇷🇪

   baýdak: Reýunýon

  • 🇷🇴

   baýdak: Rumyniýa

  • 🇷🇸

   baýdak: Serbiýa

  • 🇷🇺

   baýdak: Russiýa

  • 🇷🇼

   baýdak: Ruanda

  • 🇸🇦

   baýdak: Saud Arabystany

  • 🇸🇧

   baýdak: Solomon adalary

  • 🇸🇨

   baýdak: Seýşel adalary

  • 🇸🇩

   baýdak: Sudan

  • 🇸🇪

   baýdak: Şwesiýa

  • 🇸🇬

   baýdak: Singapur

  • 🇸🇭

   baýdak: Keramatly Ýelena adasy

  • 🇸🇮

   baýdak: Sloweniýa

  • 🇸🇯

   baýdak: Şpisbergen we Ýan-Maýen

  • 🇸🇰

   baýdak: Slowakiýa

  • 🇸🇱

   baýdak: Sýerra-Leone

  • 🇸🇲

   baýdak: San-Marino

  • 🇸🇳

   baýdak: Senegal

  • 🇸🇴

   baýdak: Somali

  • 🇸🇷

   baýdak: Surinam

  • 🇸🇸

   baýdak: Günorta Sudan

  • 🇸🇹

   baýdak: San-Tome we Prinsipi

  • 🇸🇻

   baýdak: Salwador

  • 🇸🇽

   baýdak: Sint-Marten

  • 🇸🇾

   baýdak: Siriýa

  • 🇸🇿

   baýdak: Eswatini

  • 🇹🇦

   baýdak: Tristan-da-Kunýa

  • 🇹🇨

   baýdak: Terks we Kaýkos adalary

  • 🇹🇩

   baýdak: Çad

  • 🇹🇫

   baýdak: Fransuz günorta territoriýalary

  • 🇹🇬

   baýdak: Togo

  • 🇹🇭

   baýdak: Taýland

  • 🇹🇯

   baýdak: Täjigistan

  • 🇹🇰

   baýdak: Tokelau

  • 🇹🇱

   baýdak: Timor-Leste

  • 🇹🇲

   baýdak: Türkmenistan

  • 🇹🇳

   baýdak: Tunis

  • 🇹🇴

   baýdak: Tonga

  • 🇹🇷

   baýdak: Türkiýe

  • 🇹🇹

   baýdak: Trinidad we Tobago

  • 🇹🇻

   baýdak: Tuwalu

  • 🇹🇼

   baýdak: Taýwan

  • 🇹🇿

   baýdak: Tanzaniýa

  • 🇺🇦

   baýdak: Ukraina

  • 🇺🇬

   baýdak: Uganda

  • 🇺🇲

   baýdak: ABŞ-nyň daşarky adalary

  • 🇺🇳

   baýdak: Birleşen Milletler Guramasy

  • 🇺🇸

   baýdak: Amerikanyň Birleşen Ştatlary

  • 🇺🇾

   baýdak: Urugwaý

  • 🇺🇿

   baýdak: Özbegistan

  • 🇻🇦

   baýdak: Watikan

  • 🇻🇨

   baýdak: Sent-Winsent we Grenadinler

  • 🇻🇪

   baýdak: Wenesuela

  • 🇻🇬

   baýdak: Britan Wirgin adalary

  • 🇻🇮

   baýdak: ABŞ-nyň Wirgin adalary

  • 🇻🇳

   baýdak: Wýetnam

  • 🇻🇺

   baýdak: Wanuatu

  • 🇼🇫

   baýdak: Uollis we Futuna

  • 🇼🇸

   baýdak: Samoa

  • 🇽🇰

   baýdak: Kosowo

  • 🇾🇪

   baýdak: Ýemen

  • 🇾🇹

   baýdak: Maýotta

  • 🇿🇦

   baýdak: Günorta Afrika

  • 🇿🇲

   baýdak: Zambiýa

  • 🇿🇼

   baýdak: Zimbabwe

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

   baýdak: Angliýa

  • 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

   baýdak: Şotlandiýa

  • 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

   baýdak: Uels

  deri reňkleri: 🏻 deri ýeňil, 🏼 orta ýeňil deri äheňi, 🏽 orta deri äheňi, 🏾 orta gara deri äheňi, 🏿 deriniň gara reňk, 👩🏻‍🤝‍👨🏾 köp terili tene renkleri

  emojiler: 🏻 deri ýeňil

  • 👋🏻

   galgaýan el: açyk deri reňki

  • 🤚🏻

   galdyrylan el arkasy: açyk deri reňki

  • 🖐🏻

   barmaklaryň arasy açylan el: açyk deri reňki

  • ✋🏻

   galdyrylan el: açyk deri reňki

  • 🖖🏻

   wulkan salam: açyk deri reňki

  • 🫱🏻

   saga el: açyk deri reňki

  • 🫲🏻

   çepe el: açyk deri reňki

  • 🫳🏻

   aýasy aşak seredýän el: açyk deri reňki

  • 🫴🏻

   aýasy ýokaryk seredýän el: açyk deri reňki

  • 🫷🏻

   çepe itýän el: açyk deri reňki

  • 🫸🏻

   saga itýän el: açyk deri reňki

  • 👌🏻

   OK eli: açyk deri reňki

  • 🤌🏻

   gysylan barmaklar: açyk deri reňki

  • 🤏🏻

   çümmükleýän el: açyk deri reňki

  • ✌🏻

   ýeňiş alamatyny görkezýän el: açyk deri reňki

  • 🤞🏻

   atanak edilen barmak: açyk deri reňki

  • 🫰🏻

   süýem we başam barmagy çapraz el: açyk deri reňki

  • 🤟🏻

   seni söýýän ümi: açyk deri reňki

  • 🤘🏻

   şah belgisi: açyk deri reňki

  • 🤙🏻

   jaňlaş eli: açyk deri reňki

  • 👈🏻

   çepi görkezýän el-arkasy süýem barmak: açyk deri reňki

  • 👉🏻

   sagy görkezýän el-arkasy süýem barmak: açyk deri reňki

  • 👆🏻

   el-arkasy süýem barmak ýokaryk: açyk deri reňki

  • 🖕🏻

   orta barmak: açyk deri reňki

  • 👇🏻

   aşagy görkezýän el-arkasy süýem barmak: açyk deri reňki

  • ☝🏻

   ýokaryny görkezýän süýem barmak: açyk deri reňki

  • 🫵🏻

   tomaşaça gönükdirilen süýem barmak: açyk deri reňki

  • 👍🏻

   başam barmak ýokary: açyk deri reňki

  • 👎🏻

   başam barmak aşak: açyk deri reňki

  • ✊🏻

   galdyrylan ýumruk: açyk deri reňki

  • 👊🏻

   gelýän ýumruk: açyk deri reňki

  • 🤛🏻

   çepe ýumruk: açyk deri reňki

  • 🤜🏻

   saga ýumruk: açyk deri reňki

  • 👏🏻

   çapak çalýan eller: açyk deri reňki

  • 🙌🏻

   elleri galdyrmak: açyk deri reňki

  • 🫶🏻

   ýürek ýasaýan eller: açyk deri reňki

  • 👐🏻

   açyk eller: açyk deri reňki

  • 🤲🏻

   aýalary birleşdirip ýokary galdyrmak: açyk deri reňki

  • 🤝🏻

   el gysyşmak: açyk deri reňki

  • 🙏🏻

   birleşen eller: açyk deri reňki

  • ✍🏻

   ýazýan el: açyk deri reňki

  • 💅🏻

   dyrnak lagy: açyk deri reňki

  • 🤳🏻

   selfi: açyk deri reňki

  • 💪🏻

   bükülen tirsek: açyk deri reňki

  • 🦵🏻

   aýak: açyk deri reňki

  • 🦶🏻

   daban: açyk deri reňki

  • 👂🏻

   gulak: açyk deri reňki

  • 🦻🏻

   eşidiş enjamly gulak: açyk deri reňki

  • 👃🏻

   burun: açyk deri reňki

  • 👶🏻

   bäbek: açyk deri reňki

  • 🧒🏻

   çaga: açyk deri reňki

  • 👦🏻

   oglan: açyk deri reňki

  • 👧🏻

   gyz: açyk deri reňki

  • 🧑🏻

   şahs: açyk deri reňki

  • 👱🏻

   adam: açyk deri reňki, sary saçly

  • 👨🏻

   erkek: açyk deri reňki

  • 🧔🏻

   kişi: açyk deri reňki, sakal

  • 🧔🏻‍♂️

   adam: açyk deri reňki, sakal

  • 🧔🏻‍♀️

   aýal: açyk deri reňki, sakal

  • 👨🏻‍🦰

   erkek: açyk deri reňki, gyzyl saç

  • 👨🏻‍🦱

   erkek: açyk deri reňki, buýra saç

  • 👨🏻‍🦳

   erkek: açyk deri reňki, ak saç

  • 👨🏻‍🦲

   erkek: açyk deri reňki, kel

  • 👩🏻

   zenan: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🦰

   zenan: açyk deri reňki, gyzyl saç

  • 🧑🏻‍🦰

   şahs: açyk deri reňki, gyzyl saç

  • 👩🏻‍🦱

   zenan: açyk deri reňki, buýra saç

  • 🧑🏻‍🦱

   şahs: açyk deri reňki, buýra saç

  • 👩🏻‍🦳

   zenan: açyk deri reňki, ak saç

  • 🧑🏻‍🦳

   şahs: açyk deri reňki, ak saç

  • 👩🏻‍🦲

   zenan: açyk deri reňki, kel

  • 🧑🏻‍🦲

   şahs: açyk deri reňki, kel

  • 👱🏻‍♀️

   zenan: açyk deri reňki, sary saçly

  • 👱🏻‍♂️

   erkek adam: açyk deri reňki, sary saç

  • 🧓🏻

   gartaşan kişi: açyk deri reňki

  • 👴🏻

   goja: açyk deri reňki

  • 👵🏻

   garry aýal: açyk deri reňki

  • 🙍🏻

   çytyk adam: açyk deri reňki

  • 🙍🏻‍♂️

   çytylýan erkek: açyk deri reňki

  • 🙍🏻‍♀️

   çytylýan zenan: açyk deri reňki

  • 🙎🏻

   gamaşyk adam: açyk deri reňki

  • 🙎🏻‍♂️

   gamaşyk erkek: açyk deri reňki

  • 🙎🏻‍♀️

   gamaşyk zenan: açyk deri reňki

  • 🙅🏻

   ÝOK ümleýän adam: açyk deri reňki

  • 🙅🏻‍♂️

   ÝOK ümleýän erkek: açyk deri reňki

  • 🙅🏻‍♀️

   ÝOK ümleýän zenan: açyk deri reňki

  • 🙆🏻

   Bolýar ümleýän adam: açyk deri reňki

  • 🙆🏻‍♂️

   Bolýar ümleýän erkek: açyk deri reňki

  • 🙆🏻‍♀️

   Bolýar ümleýän zenan: açyk deri reňki

  • 💁🏻

   elini açan adam: açyk deri reňki

  • 💁🏻‍♂️

   elini açan erkek: açyk deri reňki

  • 💁🏻‍♀️

   elini açan zenan: açyk deri reňki

  • 🙋🏻

   elini galdyrýan adam: açyk deri reňki

  • 🙋🏻‍♂️

   elini galdyrýan erkek: açyk deri reňki

  • 🙋🏻‍♀️

   elini galdyrýan zenan: açyk deri reňki

  • 🧏🏻

   ker adam: açyk deri reňki

  • 🧏🏻‍♂️

   ker erkek: açyk deri reňki

  • 🧏🏻‍♀️

   ker zenan: açyk deri reňki

  • 🙇🏻

   tagzym edýän adam: açyk deri reňki

  • 🙇🏻‍♂️

   tagzym edýän erkek: açyk deri reňki

  • 🙇🏻‍♀️

   tagzym edýän zenan: açyk deri reňki

  • 🤦🏻

   elini maňlaýyna urýan adam: açyk deri reňki

  • 🤦🏻‍♂️

   elini maňlaýyna urýan erkek: açyk deri reňki

  • 🤦🏻‍♀️

   elini maňlaýyna urýan zenan: açyk deri reňki

  • 🤷🏻

   egnini gysýan adam: açyk deri reňki

  • 🤷🏻‍♂️

   egnini gysýan erkek: açyk deri reňki

  • 🤷🏻‍♀️

   egnini gysýan zenan: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍⚕️

   saglyk işgäri: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍⚕️

   erkek saglygy goraýyş işgäri: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍⚕️

   zenan saglygy goraýyş işgäri: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🎓

   talyp: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🎓

   erkek talyp: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🎓

   zenan talyp: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🏫

   mugallym: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🏫

   erkek mugallym: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🏫

   zenan mugallym: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍⚖️

   kazy: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍⚖️

   erkek kazy: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍⚖️

   zenan kazy: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🌾

   fermer: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🌾

   erkek daýhan: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🌾

   zenan daýhan: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🍳

   aşpez: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🍳

   erkek aşpez: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🍳

   zenan aşpez: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🔧

   mehanik: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🔧

   erkek mehanik: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🔧

   zenan mehanik: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🏭

   fabrik işçisi: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🏭

   erkek zawod işçisi: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🏭

   zenan zawod işçisi: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍💼

   edara işçisi: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍💼

   erkek ofis işgäri: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍💼

   zenan ofis işgäri: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🔬

   alym: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🔬

   erkek alym: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🔬

   zenan alym: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍💻

   tehnolog: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍💻

   erkek tehnolog: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍💻

   zenan tehnolog: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🎤

   aýdymçy: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🎤

   erkek aýdymçy: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🎤

   zenan aýdymçy: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🎨

   suratkeş: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🎨

   erkek suratkeş: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🎨

   zenan surarteş: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍✈️

   uçarman: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍✈️

   erkek uçarman: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍✈️

   zenan uçarman: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🚀

   kosmonawt: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🚀

   erkek kosmonawt: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🚀

   zenan kosmonawt: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🚒

   ýangyn söndüriji işgär: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🚒

   erkek ýangyn söndüriji: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🚒

   zenan ýangyn söndüriji: açyk deri reňki

  • 👮🏻

   polisiýa işgäri: açyk deri reňki

  • 👮🏻‍♂️

   erkek polisiýa işgäri: açyk deri reňki

  • 👮🏻‍♀️

   zenan polisiýa işgäri: açyk deri reňki

  • 🕵🏻

   aňtawçy: açyk deri reňki

  • 🕵🏻‍♂️

   erkek aňtawçy: açyk deri reňki

  • 🕵🏻‍♀️

   zenan aňtawçy: açyk deri reňki

  • 💂🏻

   sakçy: açyk deri reňki

  • 💂🏻‍♂️

   erkek sakçy: açyk deri reňki

  • 💂🏻‍♀️

   zenan sakçy: açyk deri reňki

  • 🥷🏻

   nindzýa: açyk deri reňki

  • 👷🏻

   gurluşyk işçisi: açyk deri reňki

  • 👷🏻‍♂️

   erkek gurluşyk işçisi: açyk deri reňki

  • 👷🏻‍♀️

   zenan gurluşyk işçisi: açyk deri reňki

  • 🫅🏻

   täçli şahs: açyk deri reňki

  • 🤴🏻

   şazada: açyk deri reňki

  • 👸🏻

   şa gyzy: açyk deri reňki

  • 👳🏻

   selleli adam: açyk deri reňki

  • 👳🏻‍♂️

   selleli erkek: açyk deri reňki

  • 👳🏻‍♀️

   selleli zenan: açyk deri reňki

  • 👲🏻

   Hytaý şyrdakly kişi: açyk deri reňki

  • 🧕🏻

   ýaglykly aýal: açyk deri reňki

  • 🤵🏻

   smokingli kişi: açyk deri reňki

  • 🤵🏻‍♂️

   smokingde erkek: açyk deri reňki

  • 🤵🏻‍♀️

   aýal smokingde: açyk deri reňki

  • 👰🏻

   nykaply kişi: açyk deri reňki

  • 👰🏻‍♂️

   fataly erkek: açyk deri reňki

  • 👰🏻‍♀️

   fataly aýal: açyk deri reňki

  • 🤰🏻

   göwreli aýal: açyk deri reňki

  • 🫃🏻

   göwreli adam: açyk deri reňki

  • 🫄🏻

   göwreli şahs: açyk deri reňki

  • 🤱🏻

   emdirmek: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🍼

   bäbegi emdirýän aýal: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🍼

   bäbegi emdirýän erkek: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🍼

   bäbegi emdirýän adam: açyk deri reňki

  • 👼🏻

   bäbek perişde: açyk deri reňki

  • 🎅🏻

   Aýaz baba: açyk deri reňki

  • 🤶🏻

   Aýaz mama: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🎄

   maks klaus: açyk deri reňki

  • 🦸🏻

   supergahryman: açyk deri reňki

  • 🦸🏻‍♂️

   erkek supergahryman: açyk deri reňki

  • 🦸🏻‍♀️

   zenan supergahryman: açyk deri reňki

  • 🦹🏻

   superbetpäl: açyk deri reňki

  • 🦹🏻‍♂️

   erkek superbetpäl: açyk deri reňki

  • 🦹🏻‍♀️

   zenan superbetpäl: açyk deri reňki

  • 🧙🏻

   jadygöý: açyk deri reňki

  • 🧙🏻‍♂️

   jadygöý erkek: açyk deri reňki

  • 🧙🏻‍♀️

   jadygöý aýal: açyk deri reňki

  • 🧚🏻

   peri: açyk deri reňki

  • 🧚🏻‍♂️

   peri erkek: açyk deri reňki

  • 🧚🏻‍♀️

   perizat: açyk deri reňki

  • 🧛🏻

   wampir: açyk deri reňki

  • 🧛🏻‍♂️

   wampir erkek: açyk deri reňki

  • 🧛🏻‍♀️

   wampir aýal: açyk deri reňki

  • 🧜🏻

   suw adam: açyk deri reňki

  • 🧜🏻‍♂️

   suw erkegi: açyk deri reňki

  • 🧜🏻‍♀️

   suw gyzy: açyk deri reňki

  • 🧝🏻

   elf: açyk deri reňki

  • 🧝🏻‍♂️

   erkek elf: açyk deri reňki

  • 🧝🏻‍♀️

   aýal elf: açyk deri reňki

  • 💆🏻

   massaž edilýän adam: açyk deri reňki

  • 💆🏻‍♂️

   massaž edilýän erkek: açyk deri reňki

  • 💆🏻‍♀️

   massaž edilýän zenan: açyk deri reňki

  • 💇🏻

   saçy kiçeldilýän adam: açyk deri reňki

  • 💇🏻‍♂️

   saçy kiçeldilýän erkek: açyk deri reňki

  • 💇🏻‍♀️

   saçy kiçeldilýän zenan: açyk deri reňki

  • 🚶🏻

   ýöräp barýan adam: açyk deri reňki

  • 🚶🏻‍♂️

   ýöräp barýan erkek: açyk deri reňki

  • 🚶🏻‍♀️

   ýörap barýan zenan: açyk deri reňki

  • 🧍🏻

   dik duran adam: açyk deri reňki

  • 🧍🏻‍♂️

   dik duran erkek: açyk deri reňki

  • 🧍🏻‍♀️

   dik duran zenan: açyk deri reňki

  • 🧎🏻

   dyza çöken adam: açyk deri reňki

  • 🧎🏻‍♂️

   dyza çöken erkek: açyk deri reňki

  • 🧎🏻‍♀️

   dyza çöken zenan: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🦯

   kör hasaly adam: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🦯

   kör hasaly erkek: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🦯

   kör hasaly zenan: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🦼

   motorly arabajykdaky adam: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🦼

   motorly maýyp arabasynda erkek: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🦼

   motorly maýyp arabasynda zenan: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🦽

   el bilen işleýän tigirçekli oturgyçdaky adam: açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🦽

   el maýyp arabasynda erkek: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🦽

   el maýyp arabasynda zenan: açyk deri reňki

  • 🏃🏻

   ylgap barýan adam: açyk deri reňki

  • 🏃🏻‍♂️

   ylgap barýan erkek: açyk deri reňki

  • 🏃🏻‍♀️

   ylgap barýan zenan: açyk deri reňki

  • 💃🏻

   tans edýän zenan: açyk deri reňki

  • 🕺🏻

   tans edýän erkek: açyk deri reňki

  • 🕴🏻

   kostýum-balakly ýokary galyp barýan kişi: açyk deri reňki

  • 🧖🏻

   bug otagyndaky adam: açyk deri reňki

  • 🧖🏻‍♂️

   bug otagyndaky erkek: açyk deri reňki

  • 🧖🏻‍♀️

   bug otagyndaky aýal: açyk deri reňki

  • 🧗🏻

   dyrmaşýan adam: açyk deri reňki

  • 🧗🏻‍♂️

   dyrmaşýan erkek: açyk deri reňki

  • 🧗🏻‍♀️

   dyrmaşýan zenan: açyk deri reňki

  • 🏇🏻

   çapyşýan at: açyk deri reňki

  • 🏂🏻

   snoubordçy: açyk deri reňki

  • 🏌🏻

   golf oýnaýan adam: açyk deri reňki

  • 🏌🏻‍♂️

   golf oýnaýan erkek: açyk deri reňki

  • 🏌🏻‍♀️

   golf oýnaýan zenan: açyk deri reňki

  • 🏄🏻

   sörf edýän adam: açyk deri reňki

  • 🏄🏻‍♂️

   sörf edýän erkek: açyk deri reňki

  • 🏄🏻‍♀️

   sörf edýän zenan: açyk deri reňki

  • 🚣🏻

   gaýyk kürekleýän adam: açyk deri reňki

  • 🚣🏻‍♂️

   gaýyk kürekleýän erkek: açyk deri reňki

  • 🚣🏻‍♀️

   gaýyk kürekleýän zenan: açyk deri reňki

  • 🏊🏻

   ýüzüp ýören adam: açyk deri reňki

  • 🏊🏻‍♂️

   ýüzüp ýören erkek: açyk deri reňki

  • 🏊🏻‍♀️

   ýüzüp ýören zenan: açyk deri reňki

  • ⛹🏻

   topy bökdürýän adam: açyk deri reňki

  • ⛹🏻‍♂️

   topy bökdürýän erkek: açyk deri reňki

  • ⛹🏻‍♀️

   topy bökdürýän zenan: açyk deri reňki

  • 🏋🏻

   agyrlyk göterýän adam: açyk deri reňki

  • 🏋🏻‍♂️

   agyrlyk göterýän erkek: açyk deri reňki

  • 🏋🏻‍♀️

   agyrlyk göterýän zenan: açyk deri reňki

  • 🚴🏻

   tigir sürýän adam: açyk deri reňki

  • 🚴🏻‍♂️

   tigir sürýän erkek: açyk deri reňki

  • 🚴🏻‍♀️

   tigir sürýän zenan: açyk deri reňki

  • 🚵🏻

   dagda tigir sürýän adam: açyk deri reňki

  • 🚵🏻‍♂️

   dagda tigir sürýän erkek: açyk deri reňki

  • 🚵🏻‍♀️

   dagda tigir sürýän zenan: açyk deri reňki

  • 🤸🏻

   ýanyn aşyr atýan adam: açyk deri reňki

  • 🤸🏻‍♂️

   ýanyn aşyr atýan erkek: açyk deri reňki

  • 🤸🏻‍♀️

   ýanyn aşyr atýan zenan: açyk deri reňki

  • 🤽🏻

   suw polo oýnaýan adam: açyk deri reňki

  • 🤽🏻‍♂️

   suw polo oýnaýan erkek: açyk deri reňki

  • 🤽🏻‍♀️

   suw polo oýnaýan zenan: açyk deri reňki

  • 🤾🏻

   gandbol oýnaýan adam: açyk deri reňki

  • 🤾🏻‍♂️

   gandbol oýnaýan erkek: açyk deri reňki

  • 🤾🏻‍♀️

   gandbol oýnaýan aýal: açyk deri reňki

  • 🤹🏻

   hokgabazlyk edýän adam: açyk deri reňki

  • 🤹🏻‍♂️

   hokgabazlyk edýän erkek: açyk deri reňki

  • 🤹🏻‍♀️

   hokgabazlyk edýän zenan: açyk deri reňki

  • 🧘🏻

   lotus oturyşyndaky adam: açyk deri reňki

  • 🧘🏻‍♂️

   lotus oturyşyndaky erkek: açyk deri reňki

  • 🧘🏻‍♀️

   lotus oturyşyndaky zenan: açyk deri reňki

  • 🛀🏻

   wannada suwa düşýän adam: açyk deri reňki

  • 🛌🏻

   ýatalgada ýatan adam: açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

   el tutuşýan adamlar: açyk deri reňki

  • 👭🏻

   el tutuşan aýallar: açyk deri reňki

  • 👫🏻

   el tutuşan aýal bilen erkek: açyk deri reňki

  • 👬🏻

   el tutuşan erkekler: açyk deri reňki

  • 💏🏻

   posa: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻

   posa: zenan, erkek, açyk deri reňki

  • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏻

   posa: erkek, erkek, açyk deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏻

   posa: zenan, zenan, açyk deri reňki

  • 💑🏻

   ýürekli jübüt: açyk deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍👨🏻

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, açyk deri reňki

  • 👨🏻‍❤️‍👨🏻

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, açyk deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍👩🏻

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, açyk deri reňki

  • 🏻

   açyk deri reňki

  emojiler: 🏼 orta ýeňil deri äheňi

  • 👋🏼

   galgaýan el: orta açyk deri reňki

  • 🤚🏼

   galdyrylan el arkasy: orta açyk deri reňki

  • 🖐🏼

   barmaklaryň arasy açylan el: orta açyk deri reňki

  • ✋🏼

   galdyrylan el: orta açyk deri reňki

  • 🖖🏼

   wulkan salam: orta açyk deri reňki

  • 🫱🏼

   saga el: orta açyk deri reňki

  • 🫲🏼

   çepe el: orta açyk deri reňki

  • 🫳🏼

   aýasy aşak seredýän el: orta açyk deri reňki

  • 🫴🏼

   aýasy ýokaryk seredýän el: orta açyk deri reňki

  • 🫷🏼

   çepe itýän el: orta açyk deri reňki

  • 🫸🏼

   saga itýän el: orta açyk deri reňki

  • 👌🏼

   OK eli: orta açyk deri reňki

  • 🤌🏼

   gysylan barmaklar: orta açyk deri reňki

  • 🤏🏼

   çümmükleýän el: orta açyk deri reňki

  • ✌🏼

   ýeňiş alamatyny görkezýän el: orta açyk deri reňki

  • 🤞🏼

   atanak edilen barmak: orta açyk deri reňki

  • 🫰🏼

   süýem we başam barmagy çapraz el: orta açyk deri reňki

  • 🤟🏼

   seni söýýän ümi: orta açyk deri reňki

  • 🤘🏼

   şah belgisi: orta açyk deri reňki

  • 🤙🏼

   jaňlaş eli: orta açyk deri reňki

  • 👈🏼

   çepi görkezýän el-arkasy süýem barmak: orta açyk deri reňki

  • 👉🏼

   sagy görkezýän el-arkasy süýem barmak: orta açyk deri reňki

  • 👆🏼

   el-arkasy süýem barmak ýokaryk: orta açyk deri reňki

  • 🖕🏼

   orta barmak: orta açyk deri reňki

  • 👇🏼

   aşagy görkezýän el-arkasy süýem barmak: orta açyk deri reňki

  • ☝🏼

   ýokaryny görkezýän süýem barmak: orta açyk deri reňki

  • 🫵🏼

   tomaşaça gönükdirilen süýem barmak: orta açyk deri reňki

  • 👍🏼

   başam barmak ýokary: orta açyk deri reňki

  • 👎🏼

   başam barmak aşak: orta açyk deri reňki

  • ✊🏼

   galdyrylan ýumruk: orta açyk deri reňki

  • 👊🏼

   gelýän ýumruk: orta açyk deri reňki

  • 🤛🏼

   çepe ýumruk: orta açyk deri reňki

  • 🤜🏼

   saga ýumruk: orta açyk deri reňki

  • 👏🏼

   çapak çalýan eller: orta açyk deri reňki

  • 🙌🏼

   elleri galdyrmak: orta açyk deri reňki

  • 🫶🏼

   ýürek ýasaýan eller: orta açyk deri reňki

  • 👐🏼

   açyk eller: orta açyk deri reňki

  • 🤲🏼

   aýalary birleşdirip ýokary galdyrmak: orta açyk deri reňki

  • 🤝🏼

   el gysyşmak: orta açyk deri reňki

  • 🙏🏼

   birleşen eller: orta açyk deri reňki

  • ✍🏼

   ýazýan el: orta açyk deri reňki

  • 💅🏼

   dyrnak lagy: orta açyk deri reňki

  • 🤳🏼

   selfi: orta açyk deri reňki

  • 💪🏼

   bükülen tirsek: orta açyk deri reňki

  • 🦵🏼

   aýak: orta açyk deri reňki

  • 🦶🏼

   daban: orta açyk deri reňki

  • 👂🏼

   gulak: orta açyk deri reňki

  • 🦻🏼

   eşidiş enjamly gulak: orta açyk deri reňki

  • 👃🏼

   burun: orta açyk deri reňki

  • 👶🏼

   bäbek: orta açyk deri reňki

  • 🧒🏼

   çaga: orta açyk deri reňki

  • 👦🏼

   oglan: orta açyk deri reňki

  • 👧🏼

   gyz: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼

   şahs: orta açyk deri reňki

  • 👱🏼

   adam: orta açyk deri reňki, sary saçly

  • 👨🏼

   erkek: orta açyk deri reňki

  • 🧔🏼

   kişi: orta açyk deri reňki, sakal

  • 🧔🏼‍♂️

   adam: orta açyk deri reňki, sakal

  • 🧔🏼‍♀️

   aýal: orta açyk deri reňki, sakal

  • 👨🏼‍🦰

   erkek: orta açyk deri reňki, gyzyl saç

  • 👨🏼‍🦱

   erkek: orta açyk deri reňki, buýra saç

  • 👨🏼‍🦳

   erkek: orta açyk deri reňki, ak saç

  • 👨🏼‍🦲

   erkek: orta açyk deri reňki, kel

  • 👩🏼

   zenan: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🦰

   zenan: orta açyk deri reňki, gyzyl saç

  • 🧑🏼‍🦰

   şahs: orta açyk deri reňki, gyzyl saç

  • 👩🏼‍🦱

   zenan: orta açyk deri reňki, buýra saç

  • 🧑🏼‍🦱

   şahs: orta açyk deri reňki, buýra saç

  • 👩🏼‍🦳

   zenan: orta açyk deri reňki, ak saç

  • 🧑🏼‍🦳

   şahs: orta açyk deri reňki, ak saç

  • 👩🏼‍🦲

   zenan: orta açyk deri reňki, kel

  • 🧑🏼‍🦲

   şahs: orta açyk deri reňki, kel

  • 👱🏼‍♀️

   zenan: orta açyk deri reňki, sary saçly

  • 👱🏼‍♂️

   erkek adam: orta açyk deri reňki, sary saç

  • 🧓🏼

   gartaşan kişi: orta açyk deri reňki

  • 👴🏼

   goja: orta açyk deri reňki

  • 👵🏼

   garry aýal: orta açyk deri reňki

  • 🙍🏼

   çytyk adam: orta açyk deri reňki

  • 🙍🏼‍♂️

   çytylýan erkek: orta açyk deri reňki

  • 🙍🏼‍♀️

   çytylýan zenan: orta açyk deri reňki

  • 🙎🏼

   gamaşyk adam: orta açyk deri reňki

  • 🙎🏼‍♂️

   gamaşyk erkek: orta açyk deri reňki

  • 🙎🏼‍♀️

   gamaşyk zenan: orta açyk deri reňki

  • 🙅🏼

   ÝOK ümleýän adam: orta açyk deri reňki

  • 🙅🏼‍♂️

   ÝOK ümleýän erkek: orta açyk deri reňki

  • 🙅🏼‍♀️

   ÝOK ümleýän zenan: orta açyk deri reňki

  • 🙆🏼

   Bolýar ümleýän adam: orta açyk deri reňki

  • 🙆🏼‍♂️

   Bolýar ümleýän erkek: orta açyk deri reňki

  • 🙆🏼‍♀️

   Bolýar ümleýän zenan: orta açyk deri reňki

  • 💁🏼

   elini açan adam: orta açyk deri reňki

  • 💁🏼‍♂️

   elini açan erkek: orta açyk deri reňki

  • 💁🏼‍♀️

   elini açan zenan: orta açyk deri reňki

  • 🙋🏼

   elini galdyrýan adam: orta açyk deri reňki

  • 🙋🏼‍♂️

   elini galdyrýan erkek: orta açyk deri reňki

  • 🙋🏼‍♀️

   elini galdyrýan zenan: orta açyk deri reňki

  • 🧏🏼

   ker adam: orta açyk deri reňki

  • 🧏🏼‍♂️

   ker erkek: orta açyk deri reňki

  • 🧏🏼‍♀️

   ker zenan: orta açyk deri reňki

  • 🙇🏼

   tagzym edýän adam: orta açyk deri reňki

  • 🙇🏼‍♂️

   tagzym edýän erkek: orta açyk deri reňki

  • 🙇🏼‍♀️

   tagzym edýän zenan: orta açyk deri reňki

  • 🤦🏼

   elini maňlaýyna urýan adam: orta açyk deri reňki

  • 🤦🏼‍♂️

   elini maňlaýyna urýan erkek: orta açyk deri reňki

  • 🤦🏼‍♀️

   elini maňlaýyna urýan zenan: orta açyk deri reňki

  • 🤷🏼

   egnini gysýan adam: orta açyk deri reňki

  • 🤷🏼‍♂️

   egnini gysýan erkek: orta açyk deri reňki

  • 🤷🏼‍♀️

   egnini gysýan zenan: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍⚕️

   saglyk işgäri: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍⚕️

   erkek saglygy goraýyş işgäri: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍⚕️

   zenan saglygy goraýyş işgäri: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🎓

   talyp: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🎓

   erkek talyp: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🎓

   zenan talyp: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🏫

   mugallym: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🏫

   erkek mugallym: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🏫

   zenan mugallym: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍⚖️

   kazy: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍⚖️

   erkek kazy: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍⚖️

   zenan kazy: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🌾

   fermer: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🌾

   erkek daýhan: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🌾

   zenan daýhan: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🍳

   aşpez: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🍳

   erkek aşpez: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🍳

   zenan aşpez: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🔧

   mehanik: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🔧

   erkek mehanik: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🔧

   zenan mehanik: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🏭

   fabrik işçisi: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🏭

   erkek zawod işçisi: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🏭

   zenan zawod işçisi: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍💼

   edara işçisi: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍💼

   erkek ofis işgäri: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍💼

   zenan ofis işgäri: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🔬

   alym: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🔬

   erkek alym: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🔬

   zenan alym: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍💻

   tehnolog: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍💻

   erkek tehnolog: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍💻

   zenan tehnolog: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🎤

   aýdymçy: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🎤

   erkek aýdymçy: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🎤

   zenan aýdymçy: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🎨

   suratkeş: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🎨

   erkek suratkeş: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🎨

   zenan surarteş: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍✈️

   uçarman: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍✈️

   erkek uçarman: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍✈️

   zenan uçarman: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🚀

   kosmonawt: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🚀

   erkek kosmonawt: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🚀

   zenan kosmonawt: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🚒

   ýangyn söndüriji işgär: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🚒

   erkek ýangyn söndüriji: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🚒

   zenan ýangyn söndüriji: orta açyk deri reňki

  • 👮🏼

   polisiýa işgäri: orta açyk deri reňki

  • 👮🏼‍♂️

   erkek polisiýa işgäri: orta açyk deri reňki

  • 👮🏼‍♀️

   zenan polisiýa işgäri: orta açyk deri reňki

  • 🕵🏼

   aňtawçy: orta açyk deri reňki

  • 🕵🏼‍♂️

   erkek aňtawçy: orta açyk deri reňki

  • 🕵🏼‍♀️

   zenan aňtawçy: orta açyk deri reňki

  • 💂🏼

   sakçy: orta açyk deri reňki

  • 💂🏼‍♂️

   erkek sakçy: orta açyk deri reňki

  • 💂🏼‍♀️

   zenan sakçy: orta açyk deri reňki

  • 🥷🏼

   nindzýa: orta açyk deri reňki

  • 👷🏼

   gurluşyk işçisi: orta açyk deri reňki

  • 👷🏼‍♂️

   erkek gurluşyk işçisi: orta açyk deri reňki

  • 👷🏼‍♀️

   zenan gurluşyk işçisi: orta açyk deri reňki

  • 🫅🏼

   täçli şahs: orta açyk deri reňki

  • 🤴🏼

   şazada: orta açyk deri reňki

  • 👸🏼

   şa gyzy: orta açyk deri reňki

  • 👳🏼

   selleli adam: orta açyk deri reňki

  • 👳🏼‍♂️

   selleli erkek: orta açyk deri reňki

  • 👳🏼‍♀️

   selleli zenan: orta açyk deri reňki

  • 👲🏼

   Hytaý şyrdakly kişi: orta açyk deri reňki

  • 🧕🏼

   ýaglykly aýal: orta açyk deri reňki

  • 🤵🏼

   smokingli kişi: orta açyk deri reňki

  • 🤵🏼‍♂️

   smokingde erkek: orta açyk deri reňki

  • 🤵🏼‍♀️

   aýal smokingde: orta açyk deri reňki

  • 👰🏼

   nykaply kişi: orta açyk deri reňki

  • 👰🏼‍♂️

   fataly erkek: orta açyk deri reňki

  • 👰🏼‍♀️

   fataly aýal: orta açyk deri reňki

  • 🤰🏼

   göwreli aýal: orta açyk deri reňki

  • 🫃🏼

   göwreli adam: orta açyk deri reňki

  • 🫄🏼

   göwreli şahs: orta açyk deri reňki

  • 🤱🏼

   emdirmek: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🍼

   bäbegi emdirýän aýal: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🍼

   bäbegi emdirýän erkek: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🍼

   bäbegi emdirýän adam: orta açyk deri reňki

  • 👼🏼

   bäbek perişde: orta açyk deri reňki

  • 🎅🏼

   Aýaz baba: orta açyk deri reňki

  • 🤶🏼

   Aýaz mama: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🎄

   maks klaus: orta açyk deri reňki

  • 🦸🏼

   supergahryman: orta açyk deri reňki

  • 🦸🏼‍♂️

   erkek supergahryman: orta açyk deri reňki

  • 🦸🏼‍♀️

   zenan supergahryman: orta açyk deri reňki

  • 🦹🏼

   superbetpäl: orta açyk deri reňki

  • 🦹🏼‍♂️

   erkek superbetpäl: orta açyk deri reňki

  • 🦹🏼‍♀️

   zenan superbetpäl: orta açyk deri reňki

  • 🧙🏼

   jadygöý: orta açyk deri reňki

  • 🧙🏼‍♂️

   jadygöý erkek: orta açyk deri reňki

  • 🧙🏼‍♀️

   jadygöý aýal: orta açyk deri reňki

  • 🧚🏼

   peri: orta açyk deri reňki

  • 🧚🏼‍♂️

   peri erkek: orta açyk deri reňki

  • 🧚🏼‍♀️

   perizat: orta açyk deri reňki

  • 🧛🏼

   wampir: orta açyk deri reňki

  • 🧛🏼‍♂️

   wampir erkek: orta açyk deri reňki

  • 🧛🏼‍♀️

   wampir aýal: orta açyk deri reňki

  • 🧜🏼

   suw adam: orta açyk deri reňki

  • 🧜🏼‍♂️

   suw erkegi: orta açyk deri reňki

  • 🧜🏼‍♀️

   suw gyzy: orta açyk deri reňki

  • 🧝🏼

   elf: orta açyk deri reňki

  • 🧝🏼‍♂️

   erkek elf: orta açyk deri reňki

  • 🧝🏼‍♀️

   aýal elf: orta açyk deri reňki

  • 💆🏼

   massaž edilýän adam: orta açyk deri reňki

  • 💆🏼‍♂️

   massaž edilýän erkek: orta açyk deri reňki

  • 💆🏼‍♀️

   massaž edilýän zenan: orta açyk deri reňki

  • 💇🏼

   saçy kiçeldilýän adam: orta açyk deri reňki

  • 💇🏼‍♂️

   saçy kiçeldilýän erkek: orta açyk deri reňki

  • 💇🏼‍♀️

   saçy kiçeldilýän zenan: orta açyk deri reňki

  • 🚶🏼

   ýöräp barýan adam: orta açyk deri reňki

  • 🚶🏼‍♂️

   ýöräp barýan erkek: orta açyk deri reňki

  • 🚶🏼‍♀️

   ýörap barýan zenan: orta açyk deri reňki

  • 🧍🏼

   dik duran adam: orta açyk deri reňki

  • 🧍🏼‍♂️

   dik duran erkek: orta açyk deri reňki

  • 🧍🏼‍♀️

   dik duran zenan: orta açyk deri reňki

  • 🧎🏼

   dyza çöken adam: orta açyk deri reňki

  • 🧎🏼‍♂️

   dyza çöken erkek: orta açyk deri reňki

  • 🧎🏼‍♀️

   dyza çöken zenan: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🦯

   kör hasaly adam: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🦯

   kör hasaly erkek: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🦯

   kör hasaly zenan: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🦼

   motorly arabajykdaky adam: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🦼

   motorly maýyp arabasynda erkek: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🦼

   motorly maýyp arabasynda zenan: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🦽

   el bilen işleýän tigirçekli oturgyçdaky adam: orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🦽

   el maýyp arabasynda erkek: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🦽

   el maýyp arabasynda zenan: orta açyk deri reňki

  • 🏃🏼

   ylgap barýan adam: orta açyk deri reňki

  • 🏃🏼‍♂️

   ylgap barýan erkek: orta açyk deri reňki

  • 🏃🏼‍♀️

   ylgap barýan zenan: orta açyk deri reňki

  • 💃🏼

   tans edýän zenan: orta açyk deri reňki

  • 🕺🏼

   tans edýän erkek: orta açyk deri reňki

  • 🕴🏼

   kostýum-balakly ýokary galyp barýan kişi: orta açyk deri reňki

  • 🧖🏼

   bug otagyndaky adam: orta açyk deri reňki

  • 🧖🏼‍♂️

   bug otagyndaky erkek: orta açyk deri reňki

  • 🧖🏼‍♀️

   bug otagyndaky aýal: orta açyk deri reňki

  • 🧗🏼

   dyrmaşýan adam: orta açyk deri reňki

  • 🧗🏼‍♂️

   dyrmaşýan erkek: orta açyk deri reňki

  • 🧗🏼‍♀️

   dyrmaşýan zenan: orta açyk deri reňki

  • 🏇🏼

   çapyşýan at: orta açyk deri reňki

  • 🏂🏼

   snoubordçy: orta açyk deri reňki

  • 🏌🏼

   golf oýnaýan adam: orta açyk deri reňki

  • 🏌🏼‍♂️

   golf oýnaýan erkek: orta açyk deri reňki

  • 🏌🏼‍♀️

   golf oýnaýan zenan: orta açyk deri reňki

  • 🏄🏼

   sörf edýän adam: orta açyk deri reňki

  • 🏄🏼‍♂️

   sörf edýän erkek: orta açyk deri reňki

  • 🏄🏼‍♀️

   sörf edýän zenan: orta açyk deri reňki

  • 🚣🏼

   gaýyk kürekleýän adam: orta açyk deri reňki

  • 🚣🏼‍♂️

   gaýyk kürekleýän erkek: orta açyk deri reňki

  • 🚣🏼‍♀️

   gaýyk kürekleýän zenan: orta açyk deri reňki

  • 🏊🏼

   ýüzüp ýören adam: orta açyk deri reňki

  • 🏊🏼‍♂️

   ýüzüp ýören erkek: orta açyk deri reňki

  • 🏊🏼‍♀️

   ýüzüp ýören zenan: orta açyk deri reňki

  • ⛹🏼

   topy bökdürýän adam: orta açyk deri reňki

  • ⛹🏼‍♂️

   topy bökdürýän erkek: orta açyk deri reňki

  • ⛹🏼‍♀️

   topy bökdürýän zenan: orta açyk deri reňki

  • 🏋🏼

   agyrlyk göterýän adam: orta açyk deri reňki

  • 🏋🏼‍♂️

   agyrlyk göterýän erkek: orta açyk deri reňki

  • 🏋🏼‍♀️

   agyrlyk göterýän zenan: orta açyk deri reňki

  • 🚴🏼

   tigir sürýän adam: orta açyk deri reňki

  • 🚴🏼‍♂️

   tigir sürýän erkek: orta açyk deri reňki

  • 🚴🏼‍♀️

   tigir sürýän zenan: orta açyk deri reňki

  • 🚵🏼

   dagda tigir sürýän adam: orta açyk deri reňki

  • 🚵🏼‍♂️

   dagda tigir sürýän erkek: orta açyk deri reňki

  • 🚵🏼‍♀️

   dagda tigir sürýän zenan: orta açyk deri reňki

  • 🤸🏼

   ýanyn aşyr atýan adam: orta açyk deri reňki

  • 🤸🏼‍♂️

   ýanyn aşyr atýan erkek: orta açyk deri reňki

  • 🤸🏼‍♀️

   ýanyn aşyr atýan zenan: orta açyk deri reňki

  • 🤽🏼

   suw polo oýnaýan adam: orta açyk deri reňki

  • 🤽🏼‍♂️

   suw polo oýnaýan erkek: orta açyk deri reňki

  • 🤽🏼‍♀️

   suw polo oýnaýan zenan: orta açyk deri reňki

  • 🤾🏼

   gandbol oýnaýan adam: orta açyk deri reňki

  • 🤾🏼‍♂️

   gandbol oýnaýan erkek: orta açyk deri reňki

  • 🤾🏼‍♀️

   gandbol oýnaýan aýal: orta açyk deri reňki

  • 🤹🏼

   hokgabazlyk edýän adam: orta açyk deri reňki

  • 🤹🏼‍♂️

   hokgabazlyk edýän erkek: orta açyk deri reňki

  • 🤹🏼‍♀️

   hokgabazlyk edýän zenan: orta açyk deri reňki

  • 🧘🏼

   lotus oturyşyndaky adam: orta açyk deri reňki

  • 🧘🏼‍♂️

   lotus oturyşyndaky erkek: orta açyk deri reňki

  • 🧘🏼‍♀️

   lotus oturyşyndaky zenan: orta açyk deri reňki

  • 🛀🏼

   wannada suwa düşýän adam: orta açyk deri reňki

  • 🛌🏼

   ýatalgada ýatan adam: orta açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏼

   el tutuşýan adamlar: orta açyk deri reňki

  • 👭🏼

   el tutuşan aýallar: orta açyk deri reňki

  • 👫🏼

   el tutuşan aýal bilen erkek: orta açyk deri reňki

  • 👬🏼

   el tutuşan erkekler: orta açyk deri reňki

  • 💏🏼

   posa: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏼

   posa: zenan, erkek, orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏼

   posa: erkek, erkek, orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏼

   posa: zenan, zenan, orta açyk deri reňki

  • 💑🏼

   ýürekli jübüt: orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍👨🏼

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, orta açyk deri reňki

  • 👨🏼‍❤️‍👨🏼

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, orta açyk deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍👩🏼

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, orta açyk deri reňki

  • 🏼

   orta açyk deri reňki

  emojiler: 🏽 orta deri äheňi

  • 👋🏽

   galgaýan el: orta deri reňki

  • 🤚🏽

   galdyrylan el arkasy: orta deri reňki

  • 🖐🏽

   barmaklaryň arasy açylan el: orta deri reňki

  • ✋🏽

   galdyrylan el: orta deri reňki

  • 🖖🏽

   wulkan salam: orta deri reňki

  • 🫱🏽

   saga el: orta deri reňki

  • 🫲🏽

   çepe el: orta deri reňki

  • 🫳🏽

   aýasy aşak seredýän el: orta deri reňki

  • 🫴🏽

   aýasy ýokaryk seredýän el: orta deri reňki

  • 🫷🏽

   çepe itýän el: orta deri reňki

  • 🫸🏽

   saga itýän el: orta deri reňki

  • 👌🏽

   OK eli: orta deri reňki

  • 🤌🏽

   gysylan barmaklar: orta deri reňki

  • 🤏🏽

   çümmükleýän el: orta deri reňki

  • ✌🏽

   ýeňiş alamatyny görkezýän el: orta deri reňki

  • 🤞🏽

   atanak edilen barmak: orta deri reňki

  • 🫰🏽

   süýem we başam barmagy çapraz el: orta deri reňki

  • 🤟🏽

   seni söýýän ümi: orta deri reňki

  • 🤘🏽

   şah belgisi: orta deri reňki

  • 🤙🏽

   jaňlaş eli: orta deri reňki

  • 👈🏽

   çepi görkezýän el-arkasy süýem barmak: orta deri reňki

  • 👉🏽

   sagy görkezýän el-arkasy süýem barmak: orta deri reňki

  • 👆🏽

   el-arkasy süýem barmak ýokaryk: orta deri reňki

  • 🖕🏽

   orta barmak: orta deri reňki

  • 👇🏽

   aşagy görkezýän el-arkasy süýem barmak: orta deri reňki

  • ☝🏽

   ýokaryny görkezýän süýem barmak: orta deri reňki

  • 🫵🏽

   tomaşaça gönükdirilen süýem barmak: orta deri reňki

  • 👍🏽

   başam barmak ýokary: orta deri reňki

  • 👎🏽

   başam barmak aşak: orta deri reňki

  • ✊🏽

   galdyrylan ýumruk: orta deri reňki

  • 👊🏽

   gelýän ýumruk: orta deri reňki

  • 🤛🏽

   çepe ýumruk: orta deri reňki

  • 🤜🏽

   saga ýumruk: orta deri reňki

  • 👏🏽

   çapak çalýan eller: orta deri reňki

  • 🙌🏽

   elleri galdyrmak: orta deri reňki

  • 🫶🏽

   ýürek ýasaýan eller: orta deri reňki

  • 👐🏽

   açyk eller: orta deri reňki

  • 🤲🏽

   aýalary birleşdirip ýokary galdyrmak: orta deri reňki

  • 🤝🏽

   el gysyşmak: orta deri reňki

  • 🙏🏽

   birleşen eller: orta deri reňki

  • ✍🏽

   ýazýan el: orta deri reňki

  • 💅🏽

   dyrnak lagy: orta deri reňki

  • 🤳🏽

   selfi: orta deri reňki

  • 💪🏽

   bükülen tirsek: orta deri reňki

  • 🦵🏽

   aýak: orta deri reňki

  • 🦶🏽

   daban: orta deri reňki

  • 👂🏽

   gulak: orta deri reňki

  • 🦻🏽

   eşidiş enjamly gulak: orta deri reňki

  • 👃🏽

   burun: orta deri reňki

  • 👶🏽

   bäbek: orta deri reňki

  • 🧒🏽

   çaga: orta deri reňki

  • 👦🏽

   oglan: orta deri reňki

  • 👧🏽

   gyz: orta deri reňki

  • 🧑🏽

   şahs: orta deri reňki

  • 👱🏽

   adam: orta deri reňki, sary saçly

  • 👨🏽

   erkek: orta deri reňki

  • 🧔🏽

   kişi: orta deri reňki, sakal

  • 🧔🏽‍♂️

   adam: orta deri reňki, sakal

  • 🧔🏽‍♀️

   aýal: orta deri reňki, sakal

  • 👨🏽‍🦰

   erkek: orta deri reňki, gyzyl saç

  • 👨🏽‍🦱

   erkek: orta deri reňki, buýra saç

  • 👨🏽‍🦳

   erkek: orta deri reňki, ak saç

  • 👨🏽‍🦲

   erkek: orta deri reňki, kel

  • 👩🏽

   zenan: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🦰

   zenan: orta deri reňki, gyzyl saç

  • 🧑🏽‍🦰

   şahs: orta deri reňki, gyzyl saç

  • 👩🏽‍🦱

   zenan: orta deri reňki, buýra saç

  • 🧑🏽‍🦱

   şahs: orta deri reňki, buýra saç

  • 👩🏽‍🦳

   zenan: orta deri reňki, ak saç

  • 🧑🏽‍🦳

   şahs: orta deri reňki, ak saç

  • 👩🏽‍🦲

   zenan: orta deri reňki, kel

  • 🧑🏽‍🦲

   şahs: orta deri reňki, kel

  • 👱🏽‍♀️

   zenan: orta deri reňki, sary saçly

  • 👱🏽‍♂️

   erkek adam: orta deri reňki, sary saç

  • 🧓🏽

   gartaşan kişi: orta deri reňki

  • 👴🏽

   goja: orta deri reňki

  • 👵🏽

   garry aýal: orta deri reňki

  • 🙍🏽

   çytyk adam: orta deri reňki

  • 🙍🏽‍♂️

   çytylýan erkek: orta deri reňki

  • 🙍🏽‍♀️

   çytylýan zenan: orta deri reňki

  • 🙎🏽

   gamaşyk adam: orta deri reňki

  • 🙎🏽‍♂️

   gamaşyk erkek: orta deri reňki

  • 🙎🏽‍♀️

   gamaşyk zenan: orta deri reňki

  • 🙅🏽

   ÝOK ümleýän adam: orta deri reňki

  • 🙅🏽‍♂️

   ÝOK ümleýän erkek: orta deri reňki

  • 🙅🏽‍♀️

   ÝOK ümleýän zenan: orta deri reňki

  • 🙆🏽

   Bolýar ümleýän adam: orta deri reňki

  • 🙆🏽‍♂️

   Bolýar ümleýän erkek: orta deri reňki

  • 🙆🏽‍♀️

   Bolýar ümleýän zenan: orta deri reňki

  • 💁🏽

   elini açan adam: orta deri reňki

  • 💁🏽‍♂️

   elini açan erkek: orta deri reňki

  • 💁🏽‍♀️

   elini açan zenan: orta deri reňki

  • 🙋🏽

   elini galdyrýan adam: orta deri reňki

  • 🙋🏽‍♂️

   elini galdyrýan erkek: orta deri reňki

  • 🙋🏽‍♀️

   elini galdyrýan zenan: orta deri reňki

  • 🧏🏽

   ker adam: orta deri reňki

  • 🧏🏽‍♂️

   ker erkek: orta deri reňki

  • 🧏🏽‍♀️

   ker zenan: orta deri reňki

  • 🙇🏽

   tagzym edýän adam: orta deri reňki

  • 🙇🏽‍♂️

   tagzym edýän erkek: orta deri reňki

  • 🙇🏽‍♀️

   tagzym edýän zenan: orta deri reňki

  • 🤦🏽

   elini maňlaýyna urýan adam: orta deri reňki

  • 🤦🏽‍♂️

   elini maňlaýyna urýan erkek: orta deri reňki

  • 🤦🏽‍♀️

   elini maňlaýyna urýan zenan: orta deri reňki

  • 🤷🏽

   egnini gysýan adam: orta deri reňki

  • 🤷🏽‍♂️

   egnini gysýan erkek: orta deri reňki

  • 🤷🏽‍♀️

   egnini gysýan zenan: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍⚕️

   saglyk işgäri: orta deri reňki

  • 👨🏽‍⚕️

   erkek saglygy goraýyş işgäri: orta deri reňki

  • 👩🏽‍⚕️

   zenan saglygy goraýyş işgäri: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🎓

   talyp: orta deri reňki

  • 👨🏽‍🎓

   erkek talyp: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🎓

   zenan talyp: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🏫

   mugallym: orta deri reňki

  • 👨🏽‍🏫

   erkek mugallym: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🏫

   zenan mugallym: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍⚖️

   kazy: orta deri reňki

  • 👨🏽‍⚖️

   erkek kazy: orta deri reňki

  • 👩🏽‍⚖️

   zenan kazy: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🌾

   fermer: orta deri reňki

  • 👨🏽‍🌾

   erkek daýhan: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🌾

   zenan daýhan: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🍳

   aşpez: orta deri reňki

  • 👨🏽‍🍳

   erkek aşpez: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🍳

   zenan aşpez: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🔧

   mehanik: orta deri reňki

  • 👨🏽‍🔧

   erkek mehanik: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🔧

   zenan mehanik: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🏭

   fabrik işçisi: orta deri reňki

  • 👨🏽‍🏭

   erkek zawod işçisi: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🏭

   zenan zawod işçisi: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍💼

   edara işçisi: orta deri reňki

  • 👨🏽‍💼

   erkek ofis işgäri: orta deri reňki

  • 👩🏽‍💼

   zenan ofis işgäri: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🔬

   alym: orta deri reňki

  • 👨🏽‍🔬

   erkek alym: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🔬

   zenan alym: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍💻

   tehnolog: orta deri reňki

  • 👨🏽‍💻

   erkek tehnolog: orta deri reňki

  • 👩🏽‍💻

   zenan tehnolog: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🎤

   aýdymçy: orta deri reňki

  • 👨🏽‍🎤

   erkek aýdymçy: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🎤

   zenan aýdymçy: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🎨

   suratkeş: orta deri reňki

  • 👨🏽‍🎨

   erkek suratkeş: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🎨

   zenan surarteş: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍✈️

   uçarman: orta deri reňki

  • 👨🏽‍✈️

   erkek uçarman: orta deri reňki

  • 👩🏽‍✈️

   zenan uçarman: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🚀

   kosmonawt: orta deri reňki

  • 👨🏽‍🚀

   erkek kosmonawt: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🚀

   zenan kosmonawt: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🚒

   ýangyn söndüriji işgär: orta deri reňki

  • 👨🏽‍🚒

   erkek ýangyn söndüriji: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🚒

   zenan ýangyn söndüriji: orta deri reňki

  • 👮🏽

   polisiýa işgäri: orta deri reňki

  • 👮🏽‍♂️

   erkek polisiýa işgäri: orta deri reňki

  • 👮🏽‍♀️

   zenan polisiýa işgäri: orta deri reňki

  • 🕵🏽

   aňtawçy: orta deri reňki

  • 🕵🏽‍♂️

   erkek aňtawçy: orta deri reňki

  • 🕵🏽‍♀️

   zenan aňtawçy: orta deri reňki

  • 💂🏽

   sakçy: orta deri reňki

  • 💂🏽‍♂️

   erkek sakçy: orta deri reňki

  • 💂🏽‍♀️

   zenan sakçy: orta deri reňki

  • 🥷🏽

   nindzýa: orta deri reňki

  • 👷🏽

   gurluşyk işçisi: orta deri reňki

  • 👷🏽‍♂️

   erkek gurluşyk işçisi: orta deri reňki

  • 👷🏽‍♀️

   zenan gurluşyk işçisi: orta deri reňki

  • 🫅🏽

   täçli şahs: orta deri reňki

  • 🤴🏽

   şazada: orta deri reňki

  • 👸🏽

   şa gyzy: orta deri reňki

  • 👳🏽

   selleli adam: orta deri reňki

  • 👳🏽‍♂️

   selleli erkek: orta deri reňki

  • 👳🏽‍♀️

   selleli zenan: orta deri reňki

  • 👲🏽

   Hytaý şyrdakly kişi: orta deri reňki

  • 🧕🏽

   ýaglykly aýal: orta deri reňki

  • 🤵🏽

   smokingli kişi: orta deri reňki

  • 🤵🏽‍♂️

   smokingde erkek: orta deri reňki

  • 🤵🏽‍♀️

   aýal smokingde: orta deri reňki

  • 👰🏽

   nykaply kişi: orta deri reňki

  • 👰🏽‍♂️

   fataly erkek: orta deri reňki

  • 👰🏽‍♀️

   fataly aýal: orta deri reňki

  • 🤰🏽

   göwreli aýal: orta deri reňki

  • 🫃🏽

   göwreli adam: orta deri reňki

  • 🫄🏽

   göwreli şahs: orta deri reňki

  • 🤱🏽

   emdirmek: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🍼

   bäbegi emdirýän aýal: orta deri reňki

  • 👨🏽‍🍼

   bäbegi emdirýän erkek: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🍼

   bäbegi emdirýän adam: orta deri reňki

  • 👼🏽

   bäbek perişde: orta deri reňki

  • 🎅🏽

   Aýaz baba: orta deri reňki

  • 🤶🏽

   Aýaz mama: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🎄

   maks klaus: orta deri reňki

  • 🦸🏽

   supergahryman: orta deri reňki

  • 🦸🏽‍♂️

   erkek supergahryman: orta deri reňki

  • 🦸🏽‍♀️

   zenan supergahryman: orta deri reňki

  • 🦹🏽

   superbetpäl: orta deri reňki

  • 🦹🏽‍♂️

   erkek superbetpäl: orta deri reňki

  • 🦹🏽‍♀️

   zenan superbetpäl: orta deri reňki

  • 🧙🏽

   jadygöý: orta deri reňki

  • 🧙🏽‍♂️

   jadygöý erkek: orta deri reňki

  • 🧙🏽‍♀️

   jadygöý aýal: orta deri reňki

  • 🧚🏽

   peri: orta deri reňki

  • 🧚🏽‍♂️

   peri erkek: orta deri reňki

  • 🧚🏽‍♀️

   perizat: orta deri reňki

  • 🧛🏽

   wampir: orta deri reňki

  • 🧛🏽‍♂️

   wampir erkek: orta deri reňki

  • 🧛🏽‍♀️

   wampir aýal: orta deri reňki

  • 🧜🏽

   suw adam: orta deri reňki

  • 🧜🏽‍♂️

   suw erkegi: orta deri reňki

  • 🧜🏽‍♀️

   suw gyzy: orta deri reňki

  • 🧝🏽

   elf: orta deri reňki

  • 🧝🏽‍♂️

   erkek elf: orta deri reňki

  • 🧝🏽‍♀️

   aýal elf: orta deri reňki

  • 💆🏽

   massaž edilýän adam: orta deri reňki

  • 💆🏽‍♂️

   massaž edilýän erkek: orta deri reňki

  • 💆🏽‍♀️

   massaž edilýän zenan: orta deri reňki

  • 💇🏽

   saçy kiçeldilýän adam: orta deri reňki

  • 💇🏽‍♂️

   saçy kiçeldilýän erkek: orta deri reňki

  • 💇🏽‍♀️

   saçy kiçeldilýän zenan: orta deri reňki

  • 🚶🏽

   ýöräp barýan adam: orta deri reňki

  • 🚶🏽‍♂️

   ýöräp barýan erkek: orta deri reňki

  • 🚶🏽‍♀️

   ýörap barýan zenan: orta deri reňki

  • 🧍🏽

   dik duran adam: orta deri reňki

  • 🧍🏽‍♂️

   dik duran erkek: orta deri reňki

  • 🧍🏽‍♀️

   dik duran zenan: orta deri reňki

  • 🧎🏽

   dyza çöken adam: orta deri reňki

  • 🧎🏽‍♂️

   dyza çöken erkek: orta deri reňki

  • 🧎🏽‍♀️

   dyza çöken zenan: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🦯

   kör hasaly adam: orta deri reňki

  • 👨🏽‍🦯

   kör hasaly erkek: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🦯

   kör hasaly zenan: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🦼

   motorly arabajykdaky adam: orta deri reňki

  • 👨🏽‍🦼

   motorly maýyp arabasynda erkek: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🦼

   motorly maýyp arabasynda zenan: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🦽

   el bilen işleýän tigirçekli oturgyçdaky adam: orta deri reňki

  • 👨🏽‍🦽

   el maýyp arabasynda erkek: orta deri reňki

  • 👩🏽‍🦽

   el maýyp arabasynda zenan: orta deri reňki

  • 🏃🏽

   ylgap barýan adam: orta deri reňki

  • 🏃🏽‍♂️

   ylgap barýan erkek: orta deri reňki

  • 🏃🏽‍♀️

   ylgap barýan zenan: orta deri reňki

  • 💃🏽

   tans edýän zenan: orta deri reňki

  • 🕺🏽

   tans edýän erkek: orta deri reňki

  • 🕴🏽

   kostýum-balakly ýokary galyp barýan kişi: orta deri reňki

  • 🧖🏽

   bug otagyndaky adam: orta deri reňki

  • 🧖🏽‍♂️

   bug otagyndaky erkek: orta deri reňki

  • 🧖🏽‍♀️

   bug otagyndaky aýal: orta deri reňki

  • 🧗🏽

   dyrmaşýan adam: orta deri reňki

  • 🧗🏽‍♂️

   dyrmaşýan erkek: orta deri reňki

  • 🧗🏽‍♀️

   dyrmaşýan zenan: orta deri reňki

  • 🏇🏽

   çapyşýan at: orta deri reňki

  • 🏂🏽

   snoubordçy: orta deri reňki

  • 🏌🏽

   golf oýnaýan adam: orta deri reňki

  • 🏌🏽‍♂️

   golf oýnaýan erkek: orta deri reňki

  • 🏌🏽‍♀️

   golf oýnaýan zenan: orta deri reňki

  • 🏄🏽

   sörf edýän adam: orta deri reňki

  • 🏄🏽‍♂️

   sörf edýän erkek: orta deri reňki

  • 🏄🏽‍♀️

   sörf edýän zenan: orta deri reňki

  • 🚣🏽

   gaýyk kürekleýän adam: orta deri reňki

  • 🚣🏽‍♂️

   gaýyk kürekleýän erkek: orta deri reňki

  • 🚣🏽‍♀️

   gaýyk kürekleýän zenan: orta deri reňki

  • 🏊🏽

   ýüzüp ýören adam: orta deri reňki

  • 🏊🏽‍♂️

   ýüzüp ýören erkek: orta deri reňki

  • 🏊🏽‍♀️

   ýüzüp ýören zenan: orta deri reňki

  • ⛹🏽

   topy bökdürýän adam: orta deri reňki

  • ⛹🏽‍♂️

   topy bökdürýän erkek: orta deri reňki

  • ⛹🏽‍♀️

   topy bökdürýän zenan: orta deri reňki

  • 🏋🏽

   agyrlyk göterýän adam: orta deri reňki

  • 🏋🏽‍♂️

   agyrlyk göterýän erkek: orta deri reňki

  • 🏋🏽‍♀️

   agyrlyk göterýän zenan: orta deri reňki

  • 🚴🏽

   tigir sürýän adam: orta deri reňki

  • 🚴🏽‍♂️

   tigir sürýän erkek: orta deri reňki

  • 🚴🏽‍♀️

   tigir sürýän zenan: orta deri reňki

  • 🚵🏽

   dagda tigir sürýän adam: orta deri reňki

  • 🚵🏽‍♂️

   dagda tigir sürýän erkek: orta deri reňki

  • 🚵🏽‍♀️

   dagda tigir sürýän zenan: orta deri reňki

  • 🤸🏽

   ýanyn aşyr atýan adam: orta deri reňki

  • 🤸🏽‍♂️

   ýanyn aşyr atýan erkek: orta deri reňki

  • 🤸🏽‍♀️

   ýanyn aşyr atýan zenan: orta deri reňki

  • 🤽🏽

   suw polo oýnaýan adam: orta deri reňki

  • 🤽🏽‍♂️

   suw polo oýnaýan erkek: orta deri reňki

  • 🤽🏽‍♀️

   suw polo oýnaýan zenan: orta deri reňki

  • 🤾🏽

   gandbol oýnaýan adam: orta deri reňki

  • 🤾🏽‍♂️

   gandbol oýnaýan erkek: orta deri reňki

  • 🤾🏽‍♀️

   gandbol oýnaýan aýal: orta deri reňki

  • 🤹🏽

   hokgabazlyk edýän adam: orta deri reňki

  • 🤹🏽‍♂️

   hokgabazlyk edýän erkek: orta deri reňki

  • 🤹🏽‍♀️

   hokgabazlyk edýän zenan: orta deri reňki

  • 🧘🏽

   lotus oturyşyndaky adam: orta deri reňki

  • 🧘🏽‍♂️

   lotus oturyşyndaky erkek: orta deri reňki

  • 🧘🏽‍♀️

   lotus oturyşyndaky zenan: orta deri reňki

  • 🛀🏽

   wannada suwa düşýän adam: orta deri reňki

  • 🛌🏽

   ýatalgada ýatan adam: orta deri reňki

  • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏽

   el tutuşýan adamlar: orta deri reňki

  • 👭🏽

   el tutuşan aýallar: orta deri reňki

  • 👫🏽

   el tutuşan aýal bilen erkek: orta deri reňki

  • 👬🏽

   el tutuşan erkekler: orta deri reňki

  • 💏🏽

   posa: orta deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏽

   posa: zenan, erkek, orta deri reňki

  • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏽

   posa: erkek, erkek, orta deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏽

   posa: zenan, zenan, orta deri reňki

  • 💑🏽

   ýürekli jübüt: orta deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍👨🏽

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, orta deri reňki

  • 👨🏽‍❤️‍👨🏽

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, orta deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍👩🏽

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, orta deri reňki

  • 🏽

   orta deri reňki

  emojiler: 🏾 orta gara deri äheňi

  • 👋🏾

   galgaýan el: orta goýy deri reňki

  • 🤚🏾

   galdyrylan el arkasy: orta goýy deri reňki

  • 🖐🏾

   barmaklaryň arasy açylan el: orta goýy deri reňki

  • ✋🏾

   galdyrylan el: orta goýy deri reňki

  • 🖖🏾

   wulkan salam: orta goýy deri reňki

  • 🫱🏾

   saga el: orta goýy deri reňki

  • 🫲🏾

   çepe el: orta goýy deri reňki

  • 🫳🏾

   aýasy aşak seredýän el: orta goýy deri reňki

  • 🫴🏾

   aýasy ýokaryk seredýän el: orta goýy deri reňki

  • 🫷🏾

   çepe itýän el: orta goýy deri reňki

  • 🫸🏾

   saga itýän el: orta goýy deri reňki

  • 👌🏾

   OK eli: orta goýy deri reňki

  • 🤌🏾

   gysylan barmaklar: orta goýy deri reňki

  • 🤏🏾

   çümmükleýän el: orta goýy deri reňki

  • ✌🏾

   ýeňiş alamatyny görkezýän el: orta goýy deri reňki

  • 🤞🏾

   atanak edilen barmak: orta goýy deri reňki

  • 🫰🏾

   süýem we başam barmagy çapraz el: orta goýy deri reňki

  • 🤟🏾

   seni söýýän ümi: orta goýy deri reňki

  • 🤘🏾

   şah belgisi: orta goýy deri reňki

  • 🤙🏾

   jaňlaş eli: orta goýy deri reňki

  • 👈🏾

   çepi görkezýän el-arkasy süýem barmak: orta goýy deri reňki

  • 👉🏾

   sagy görkezýän el-arkasy süýem barmak: orta goýy deri reňki

  • 👆🏾

   el-arkasy süýem barmak ýokaryk: orta goýy deri reňki

  • 🖕🏾

   orta barmak: orta goýy deri reňki

  • 👇🏾

   aşagy görkezýän el-arkasy süýem barmak: orta goýy deri reňki

  • ☝🏾

   ýokaryny görkezýän süýem barmak: orta goýy deri reňki

  • 🫵🏾

   tomaşaça gönükdirilen süýem barmak: orta goýy deri reňki

  • 👍🏾

   başam barmak ýokary: orta goýy deri reňki

  • 👎🏾

   başam barmak aşak: orta goýy deri reňki

  • ✊🏾

   galdyrylan ýumruk: orta goýy deri reňki

  • 👊🏾

   gelýän ýumruk: orta goýy deri reňki

  • 🤛🏾

   çepe ýumruk: orta goýy deri reňki

  • 🤜🏾

   saga ýumruk: orta goýy deri reňki

  • 👏🏾

   çapak çalýan eller: orta goýy deri reňki

  • 🙌🏾

   elleri galdyrmak: orta goýy deri reňki

  • 🫶🏾

   ýürek ýasaýan eller: orta goýy deri reňki

  • 👐🏾

   açyk eller: orta goýy deri reňki

  • 🤲🏾

   aýalary birleşdirip ýokary galdyrmak: orta goýy deri reňki

  • 🤝🏾

   el gysyşmak: orta goýy deri reňki

  • 🙏🏾

   birleşen eller: orta goýy deri reňki

  • ✍🏾

   ýazýan el: orta goýy deri reňki

  • 💅🏾

   dyrnak lagy: orta goýy deri reňki

  • 🤳🏾

   selfi: orta goýy deri reňki

  • 💪🏾

   bükülen tirsek: orta goýy deri reňki

  • 🦵🏾

   aýak: orta goýy deri reňki

  • 🦶🏾

   daban: orta goýy deri reňki

  • 👂🏾

   gulak: orta goýy deri reňki

  • 🦻🏾

   eşidiş enjamly gulak: orta goýy deri reňki

  • 👃🏾

   burun: orta goýy deri reňki

  • 👶🏾

   bäbek: orta goýy deri reňki

  • 🧒🏾

   çaga: orta goýy deri reňki

  • 👦🏾

   oglan: orta goýy deri reňki

  • 👧🏾

   gyz: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾

   şahs: orta goýy deri reňki

  • 👱🏾

   adam: orta goýy deri reňki, sary saçly

  • 👨🏾

   erkek: orta goýy deri reňki

  • 🧔🏾

   kişi: orta goýy deri reňki, sakal

  • 🧔🏾‍♂️

   adam: orta goýy deri reňki, sakal

  • 🧔🏾‍♀️

   aýal: orta goýy deri reňki, sakal

  • 👨🏾‍🦰

   erkek: orta goýy deri reňki, gyzyl saç

  • 👨🏾‍🦱

   erkek: orta goýy deri reňki, buýra saç

  • 👨🏾‍🦳

   erkek: orta goýy deri reňki, ak saç

  • 👨🏾‍🦲

   erkek: orta goýy deri reňki, kel

  • 👩🏾

   zenan: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🦰

   zenan: orta goýy deri reňki, gyzyl saç

  • 🧑🏾‍🦰

   şahs: orta goýy deri reňki, gyzyl saç

  • 👩🏾‍🦱

   zenan: orta goýy deri reňki, buýra saç

  • 🧑🏾‍🦱

   şahs: orta goýy deri reňki, buýra saç

  • 👩🏾‍🦳

   zenan: orta goýy deri reňki, ak saç

  • 🧑🏾‍🦳

   şahs: orta goýy deri reňki, ak saç

  • 👩🏾‍🦲

   zenan: orta goýy deri reňki, kel

  • 🧑🏾‍🦲

   şahs: orta goýy deri reňki, kel

  • 👱🏾‍♀️

   zenan: orta goýy deri reňki, sary saçly

  • 👱🏾‍♂️

   erkek adam: orta goýy deri reňki, sary saç

  • 🧓🏾

   gartaşan kişi: orta goýy deri reňki

  • 👴🏾

   goja: orta goýy deri reňki

  • 👵🏾

   garry aýal: orta goýy deri reňki

  • 🙍🏾

   çytyk adam: orta goýy deri reňki

  • 🙍🏾‍♂️

   çytylýan erkek: orta goýy deri reňki

  • 🙍🏾‍♀️

   çytylýan zenan: orta goýy deri reňki

  • 🙎🏾

   gamaşyk adam: orta goýy deri reňki

  • 🙎🏾‍♂️

   gamaşyk erkek: orta goýy deri reňki

  • 🙎🏾‍♀️

   gamaşyk zenan: orta goýy deri reňki

  • 🙅🏾

   ÝOK ümleýän adam: orta goýy deri reňki

  • 🙅🏾‍♂️

   ÝOK ümleýän erkek: orta goýy deri reňki

  • 🙅🏾‍♀️

   ÝOK ümleýän zenan: orta goýy deri reňki

  • 🙆🏾

   Bolýar ümleýän adam: orta goýy deri reňki

  • 🙆🏾‍♂️

   Bolýar ümleýän erkek: orta goýy deri reňki

  • 🙆🏾‍♀️

   Bolýar ümleýän zenan: orta goýy deri reňki

  • 💁🏾

   elini açan adam: orta goýy deri reňki

  • 💁🏾‍♂️

   elini açan erkek: orta goýy deri reňki

  • 💁🏾‍♀️

   elini açan zenan: orta goýy deri reňki

  • 🙋🏾

   elini galdyrýan adam: orta goýy deri reňki

  • 🙋🏾‍♂️

   elini galdyrýan erkek: orta goýy deri reňki

  • 🙋🏾‍♀️

   elini galdyrýan zenan: orta goýy deri reňki

  • 🧏🏾

   ker adam: orta goýy deri reňki

  • 🧏🏾‍♂️

   ker erkek: orta goýy deri reňki

  • 🧏🏾‍♀️

   ker zenan: orta goýy deri reňki

  • 🙇🏾

   tagzym edýän adam: orta goýy deri reňki

  • 🙇🏾‍♂️

   tagzym edýän erkek: orta goýy deri reňki

  • 🙇🏾‍♀️

   tagzym edýän zenan: orta goýy deri reňki

  • 🤦🏾

   elini maňlaýyna urýan adam: orta goýy deri reňki

  • 🤦🏾‍♂️

   elini maňlaýyna urýan erkek: orta goýy deri reňki

  • 🤦🏾‍♀️

   elini maňlaýyna urýan zenan: orta goýy deri reňki

  • 🤷🏾

   egnini gysýan adam: orta goýy deri reňki

  • 🤷🏾‍♂️

   egnini gysýan erkek: orta goýy deri reňki

  • 🤷🏾‍♀️

   egnini gysýan zenan: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍⚕️

   saglyk işgäri: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍⚕️

   erkek saglygy goraýyş işgäri: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍⚕️

   zenan saglygy goraýyş işgäri: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🎓

   talyp: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🎓

   erkek talyp: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🎓

   zenan talyp: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🏫

   mugallym: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🏫

   erkek mugallym: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🏫

   zenan mugallym: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍⚖️

   kazy: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍⚖️

   erkek kazy: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍⚖️

   zenan kazy: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🌾

   fermer: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🌾

   erkek daýhan: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🌾

   zenan daýhan: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🍳

   aşpez: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🍳

   erkek aşpez: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🍳

   zenan aşpez: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🔧

   mehanik: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🔧

   erkek mehanik: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🔧

   zenan mehanik: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🏭

   fabrik işçisi: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🏭

   erkek zawod işçisi: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🏭

   zenan zawod işçisi: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍💼

   edara işçisi: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍💼

   erkek ofis işgäri: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍💼

   zenan ofis işgäri: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🔬

   alym: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🔬

   erkek alym: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🔬

   zenan alym: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍💻

   tehnolog: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍💻

   erkek tehnolog: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍💻

   zenan tehnolog: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🎤

   aýdymçy: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🎤

   erkek aýdymçy: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🎤

   zenan aýdymçy: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🎨

   suratkeş: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🎨

   erkek suratkeş: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🎨

   zenan surarteş: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍✈️

   uçarman: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍✈️

   erkek uçarman: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍✈️

   zenan uçarman: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🚀

   kosmonawt: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🚀

   erkek kosmonawt: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🚀

   zenan kosmonawt: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🚒

   ýangyn söndüriji işgär: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🚒

   erkek ýangyn söndüriji: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🚒

   zenan ýangyn söndüriji: orta goýy deri reňki

  • 👮🏾

   polisiýa işgäri: orta goýy deri reňki

  • 👮🏾‍♂️

   erkek polisiýa işgäri: orta goýy deri reňki

  • 👮🏾‍♀️

   zenan polisiýa işgäri: orta goýy deri reňki

  • 🕵🏾

   aňtawçy: orta goýy deri reňki

  • 🕵🏾‍♂️

   erkek aňtawçy: orta goýy deri reňki

  • 🕵🏾‍♀️

   zenan aňtawçy: orta goýy deri reňki

  • 💂🏾

   sakçy: orta goýy deri reňki

  • 💂🏾‍♂️

   erkek sakçy: orta goýy deri reňki

  • 💂🏾‍♀️

   zenan sakçy: orta goýy deri reňki

  • 🥷🏾

   nindzýa: orta goýy deri reňki

  • 👷🏾

   gurluşyk işçisi: orta goýy deri reňki

  • 👷🏾‍♂️

   erkek gurluşyk işçisi: orta goýy deri reňki

  • 👷🏾‍♀️

   zenan gurluşyk işçisi: orta goýy deri reňki

  • 🫅🏾

   täçli şahs: orta goýy deri reňki

  • 🤴🏾

   şazada: orta goýy deri reňki

  • 👸🏾

   şa gyzy: orta goýy deri reňki

  • 👳🏾

   selleli adam: orta goýy deri reňki

  • 👳🏾‍♂️

   selleli erkek: orta goýy deri reňki

  • 👳🏾‍♀️

   selleli zenan: orta goýy deri reňki

  • 👲🏾

   Hytaý şyrdakly kişi: orta goýy deri reňki

  • 🧕🏾

   ýaglykly aýal: orta goýy deri reňki

  • 🤵🏾

   smokingli kişi: orta goýy deri reňki

  • 🤵🏾‍♂️

   smokingde erkek: orta goýy deri reňki

  • 🤵🏾‍♀️

   aýal smokingde: orta goýy deri reňki

  • 👰🏾

   nykaply kişi: orta goýy deri reňki

  • 👰🏾‍♂️

   fataly erkek: orta goýy deri reňki

  • 👰🏾‍♀️

   fataly aýal: orta goýy deri reňki

  • 🤰🏾

   göwreli aýal: orta goýy deri reňki

  • 🫃🏾

   göwreli adam: orta goýy deri reňki

  • 🫄🏾

   göwreli şahs: orta goýy deri reňki

  • 🤱🏾

   emdirmek: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🍼

   bäbegi emdirýän aýal: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🍼

   bäbegi emdirýän erkek: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🍼

   bäbegi emdirýän adam: orta goýy deri reňki

  • 👼🏾

   bäbek perişde: orta goýy deri reňki

  • 🎅🏾

   Aýaz baba: orta goýy deri reňki

  • 🤶🏾

   Aýaz mama: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🎄

   maks klaus: orta goýy deri reňki

  • 🦸🏾

   supergahryman: orta goýy deri reňki

  • 🦸🏾‍♂️

   erkek supergahryman: orta goýy deri reňki

  • 🦸🏾‍♀️

   zenan supergahryman: orta goýy deri reňki

  • 🦹🏾

   superbetpäl: orta goýy deri reňki

  • 🦹🏾‍♂️

   erkek superbetpäl: orta goýy deri reňki

  • 🦹🏾‍♀️

   zenan superbetpäl: orta goýy deri reňki

  • 🧙🏾

   jadygöý: orta goýy deri reňki

  • 🧙🏾‍♂️

   jadygöý erkek: orta goýy deri reňki

  • 🧙🏾‍♀️

   jadygöý aýal: orta goýy deri reňki

  • 🧚🏾

   peri: orta goýy deri reňki

  • 🧚🏾‍♂️

   peri erkek: orta goýy deri reňki

  • 🧚🏾‍♀️

   perizat: orta goýy deri reňki

  • 🧛🏾

   wampir: orta goýy deri reňki

  • 🧛🏾‍♂️

   wampir erkek: orta goýy deri reňki

  • 🧛🏾‍♀️

   wampir aýal: orta goýy deri reňki

  • 🧜🏾

   suw adam: orta goýy deri reňki

  • 🧜🏾‍♂️

   suw erkegi: orta goýy deri reňki

  • 🧜🏾‍♀️

   suw gyzy: orta goýy deri reňki

  • 🧝🏾

   elf: orta goýy deri reňki

  • 🧝🏾‍♂️

   erkek elf: orta goýy deri reňki

  • 🧝🏾‍♀️

   aýal elf: orta goýy deri reňki

  • 💆🏾

   massaž edilýän adam: orta goýy deri reňki

  • 💆🏾‍♂️

   massaž edilýän erkek: orta goýy deri reňki

  • 💆🏾‍♀️

   massaž edilýän zenan: orta goýy deri reňki

  • 💇🏾

   saçy kiçeldilýän adam: orta goýy deri reňki

  • 💇🏾‍♂️

   saçy kiçeldilýän erkek: orta goýy deri reňki

  • 💇🏾‍♀️

   saçy kiçeldilýän zenan: orta goýy deri reňki

  • 🚶🏾

   ýöräp barýan adam: orta goýy deri reňki

  • 🚶🏾‍♂️

   ýöräp barýan erkek: orta goýy deri reňki

  • 🚶🏾‍♀️

   ýörap barýan zenan: orta goýy deri reňki

  • 🧍🏾

   dik duran adam: orta goýy deri reňki

  • 🧍🏾‍♂️

   dik duran erkek: orta goýy deri reňki

  • 🧍🏾‍♀️

   dik duran zenan: orta goýy deri reňki

  • 🧎🏾

   dyza çöken adam: orta goýy deri reňki

  • 🧎🏾‍♂️

   dyza çöken erkek: orta goýy deri reňki

  • 🧎🏾‍♀️

   dyza çöken zenan: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🦯

   kör hasaly adam: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🦯

   kör hasaly erkek: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🦯

   kör hasaly zenan: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🦼

   motorly arabajykdaky adam: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🦼

   motorly maýyp arabasynda erkek: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🦼

   motorly maýyp arabasynda zenan: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🦽

   el bilen işleýän tigirçekli oturgyçdaky adam: orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🦽

   el maýyp arabasynda erkek: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🦽

   el maýyp arabasynda zenan: orta goýy deri reňki

  • 🏃🏾

   ylgap barýan adam: orta goýy deri reňki

  • 🏃🏾‍♂️

   ylgap barýan erkek: orta goýy deri reňki

  • 🏃🏾‍♀️

   ylgap barýan zenan: orta goýy deri reňki

  • 💃🏾

   tans edýän zenan: orta goýy deri reňki

  • 🕺🏾

   tans edýän erkek: orta goýy deri reňki

  • 🕴🏾

   kostýum-balakly ýokary galyp barýan kişi: orta goýy deri reňki

  • 🧖🏾

   bug otagyndaky adam: orta goýy deri reňki

  • 🧖🏾‍♂️

   bug otagyndaky erkek: orta goýy deri reňki

  • 🧖🏾‍♀️

   bug otagyndaky aýal: orta goýy deri reňki

  • 🧗🏾

   dyrmaşýan adam: orta goýy deri reňki

  • 🧗🏾‍♂️

   dyrmaşýan erkek: orta goýy deri reňki

  • 🧗🏾‍♀️

   dyrmaşýan zenan: orta goýy deri reňki

  • 🏇🏾

   çapyşýan at: orta goýy deri reňki

  • 🏂🏾

   snoubordçy: orta goýy deri reňki

  • 🏌🏾

   golf oýnaýan adam: orta goýy deri reňki

  • 🏌🏾‍♂️

   golf oýnaýan erkek: orta goýy deri reňki

  • 🏌🏾‍♀️

   golf oýnaýan zenan: orta goýy deri reňki

  • 🏄🏾

   sörf edýän adam: orta goýy deri reňki

  • 🏄🏾‍♂️

   sörf edýän erkek: orta goýy deri reňki

  • 🏄🏾‍♀️

   sörf edýän zenan: orta goýy deri reňki

  • 🚣🏾

   gaýyk kürekleýän adam: orta goýy deri reňki

  • 🚣🏾‍♂️

   gaýyk kürekleýän erkek: orta goýy deri reňki

  • 🚣🏾‍♀️

   gaýyk kürekleýän zenan: orta goýy deri reňki

  • 🏊🏾

   ýüzüp ýören adam: orta goýy deri reňki

  • 🏊🏾‍♂️

   ýüzüp ýören erkek: orta goýy deri reňki

  • 🏊🏾‍♀️

   ýüzüp ýören zenan: orta goýy deri reňki

  • ⛹🏾

   topy bökdürýän adam: orta goýy deri reňki

  • ⛹🏾‍♂️

   topy bökdürýän erkek: orta goýy deri reňki

  • ⛹🏾‍♀️

   topy bökdürýän zenan: orta goýy deri reňki

  • 🏋🏾

   agyrlyk göterýän adam: orta goýy deri reňki

  • 🏋🏾‍♂️

   agyrlyk göterýän erkek: orta goýy deri reňki

  • 🏋🏾‍♀️

   agyrlyk göterýän zenan: orta goýy deri reňki

  • 🚴🏾

   tigir sürýän adam: orta goýy deri reňki

  • 🚴🏾‍♂️

   tigir sürýän erkek: orta goýy deri reňki

  • 🚴🏾‍♀️

   tigir sürýän zenan: orta goýy deri reňki

  • 🚵🏾

   dagda tigir sürýän adam: orta goýy deri reňki

  • 🚵🏾‍♂️

   dagda tigir sürýän erkek: orta goýy deri reňki

  • 🚵🏾‍♀️

   dagda tigir sürýän zenan: orta goýy deri reňki

  • 🤸🏾

   ýanyn aşyr atýan adam: orta goýy deri reňki

  • 🤸🏾‍♂️

   ýanyn aşyr atýan erkek: orta goýy deri reňki

  • 🤸🏾‍♀️

   ýanyn aşyr atýan zenan: orta goýy deri reňki

  • 🤽🏾

   suw polo oýnaýan adam: orta goýy deri reňki

  • 🤽🏾‍♂️

   suw polo oýnaýan erkek: orta goýy deri reňki

  • 🤽🏾‍♀️

   suw polo oýnaýan zenan: orta goýy deri reňki

  • 🤾🏾

   gandbol oýnaýan adam: orta goýy deri reňki

  • 🤾🏾‍♂️

   gandbol oýnaýan erkek: orta goýy deri reňki

  • 🤾🏾‍♀️

   gandbol oýnaýan aýal: orta goýy deri reňki

  • 🤹🏾

   hokgabazlyk edýän adam: orta goýy deri reňki

  • 🤹🏾‍♂️

   hokgabazlyk edýän erkek: orta goýy deri reňki

  • 🤹🏾‍♀️

   hokgabazlyk edýän zenan: orta goýy deri reňki

  • 🧘🏾

   lotus oturyşyndaky adam: orta goýy deri reňki

  • 🧘🏾‍♂️

   lotus oturyşyndaky erkek: orta goýy deri reňki

  • 🧘🏾‍♀️

   lotus oturyşyndaky zenan: orta goýy deri reňki

  • 🛀🏾

   wannada suwa düşýän adam: orta goýy deri reňki

  • 🛌🏾

   ýatalgada ýatan adam: orta goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏾

   el tutuşýan adamlar: orta goýy deri reňki

  • 👭🏾

   el tutuşan aýallar: orta goýy deri reňki

  • 👫🏾

   el tutuşan aýal bilen erkek: orta goýy deri reňki

  • 👬🏾

   el tutuşan erkekler: orta goýy deri reňki

  • 💏🏾

   posa: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏾

   posa: zenan, erkek, orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏾

   posa: erkek, erkek, orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏾

   posa: zenan, zenan, orta goýy deri reňki

  • 💑🏾

   ýürekli jübüt: orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍👨🏾

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, orta goýy deri reňki

  • 👨🏾‍❤️‍👨🏾

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, orta goýy deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍👩🏾

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, orta goýy deri reňki

  • 🏾

   orta goýy deri reňki

  emojiler: 🏿 deriniň gara reňk

  • 👋🏿

   galgaýan el: goýy deri reňki

  • 🤚🏿

   galdyrylan el arkasy: goýy deri reňki

  • 🖐🏿

   barmaklaryň arasy açylan el: goýy deri reňki

  • ✋🏿

   galdyrylan el: goýy deri reňki

  • 🖖🏿

   wulkan salam: goýy deri reňki

  • 🫱🏿

   saga el: goýy deri reňki

  • 🫲🏿

   çepe el: goýy deri reňki

  • 🫳🏿

   aýasy aşak seredýän el: goýy deri reňki

  • 🫴🏿

   aýasy ýokaryk seredýän el: goýy deri reňki

  • 🫷🏿

   çepe itýän el: goýy deri reňki

  • 🫸🏿

   saga itýän el: goýy deri reňki

  • 👌🏿

   OK eli: goýy deri reňki

  • 🤌🏿

   gysylan barmaklar: goýy deri reňki

  • 🤏🏿

   çümmükleýän el: goýy deri reňki

  • ✌🏿

   ýeňiş alamatyny görkezýän el: goýy deri reňki

  • 🤞🏿

   atanak edilen barmak: goýy deri reňki

  • 🫰🏿

   süýem we başam barmagy çapraz el: goýy deri reňki

  • 🤟🏿

   seni söýýän ümi: goýy deri reňki

  • 🤘🏿

   şah belgisi: goýy deri reňki

  • 🤙🏿

   jaňlaş eli: goýy deri reňki

  • 👈🏿

   çepi görkezýän el-arkasy süýem barmak: goýy deri reňki

  • 👉🏿

   sagy görkezýän el-arkasy süýem barmak: goýy deri reňki

  • 👆🏿

   el-arkasy süýem barmak ýokaryk: goýy deri reňki

  • 🖕🏿

   orta barmak: goýy deri reňki

  • 👇🏿

   aşagy görkezýän el-arkasy süýem barmak: goýy deri reňki

  • ☝🏿

   ýokaryny görkezýän süýem barmak: goýy deri reňki

  • 🫵🏿

   tomaşaça gönükdirilen süýem barmak: goýy deri reňki

  • 👍🏿

   başam barmak ýokary: goýy deri reňki

  • 👎🏿

   başam barmak aşak: goýy deri reňki

  • ✊🏿

   galdyrylan ýumruk: goýy deri reňki

  • 👊🏿

   gelýän ýumruk: goýy deri reňki

  • 🤛🏿

   çepe ýumruk: goýy deri reňki

  • 🤜🏿

   saga ýumruk: goýy deri reňki

  • 👏🏿

   çapak çalýan eller: goýy deri reňki

  • 🙌🏿

   elleri galdyrmak: goýy deri reňki

  • 🫶🏿

   ýürek ýasaýan eller: goýy deri reňki

  • 👐🏿

   açyk eller: goýy deri reňki

  • 🤲🏿

   aýalary birleşdirip ýokary galdyrmak: goýy deri reňki

  • 🤝🏿

   el gysyşmak: goýy deri reňki

  • 🙏🏿

   birleşen eller: goýy deri reňki

  • ✍🏿

   ýazýan el: goýy deri reňki

  • 💅🏿

   dyrnak lagy: goýy deri reňki

  • 🤳🏿

   selfi: goýy deri reňki

  • 💪🏿

   bükülen tirsek: goýy deri reňki

  • 🦵🏿

   aýak: goýy deri reňki

  • 🦶🏿

   daban: goýy deri reňki

  • 👂🏿

   gulak: goýy deri reňki

  • 🦻🏿

   eşidiş enjamly gulak: goýy deri reňki

  • 👃🏿

   burun: goýy deri reňki

  • 👶🏿

   bäbek: goýy deri reňki

  • 🧒🏿

   çaga: goýy deri reňki

  • 👦🏿

   oglan: goýy deri reňki

  • 👧🏿

   gyz: goýy deri reňki

  • 🧑🏿

   şahs: goýy deri reňki

  • 👱🏿

   adam: goýy deri reňki, sary saçly

  • 👨🏿

   erkek: goýy deri reňki

  • 🧔🏿

   kişi: goýy deri reňki, sakal

  • 🧔🏿‍♂️

   adam: goýy deri reňki, sakal

  • 🧔🏿‍♀️

   aýal: goýy deri reňki, sakal

  • 👨🏿‍🦰

   erkek: goýy deri reňki, gyzyl saç

  • 👨🏿‍🦱

   erkek: goýy deri reňki, buýra saç

  • 👨🏿‍🦳

   erkek: goýy deri reňki, ak saç

  • 👨🏿‍🦲

   erkek: goýy deri reňki, kel

  • 👩🏿

   zenan: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🦰

   zenan: goýy deri reňki, gyzyl saç

  • 🧑🏿‍🦰

   şahs: goýy deri reňki, gyzyl saç

  • 👩🏿‍🦱

   zenan: goýy deri reňki, buýra saç

  • 🧑🏿‍🦱

   şahs: goýy deri reňki, buýra saç

  • 👩🏿‍🦳

   zenan: goýy deri reňki, ak saç

  • 🧑🏿‍🦳

   şahs: goýy deri reňki, ak saç

  • 👩🏿‍🦲

   zenan: goýy deri reňki, kel

  • 🧑🏿‍🦲

   şahs: goýy deri reňki, kel

  • 👱🏿‍♀️

   zenan: goýy deri reňki, sary saçly

  • 👱🏿‍♂️

   erkek adam: goýy deri reňki, sary saç

  • 🧓🏿

   gartaşan kişi: goýy deri reňki

  • 👴🏿

   goja: goýy deri reňki

  • 👵🏿

   garry aýal: goýy deri reňki

  • 🙍🏿

   çytyk adam: goýy deri reňki

  • 🙍🏿‍♂️

   çytylýan erkek: goýy deri reňki

  • 🙍🏿‍♀️

   çytylýan zenan: goýy deri reňki

  • 🙎🏿

   gamaşyk adam: goýy deri reňki

  • 🙎🏿‍♂️

   gamaşyk erkek: goýy deri reňki

  • 🙎🏿‍♀️

   gamaşyk zenan: goýy deri reňki

  • 🙅🏿

   ÝOK ümleýän adam: goýy deri reňki

  • 🙅🏿‍♂️

   ÝOK ümleýän erkek: goýy deri reňki

  • 🙅🏿‍♀️

   ÝOK ümleýän zenan: goýy deri reňki

  • 🙆🏿

   Bolýar ümleýän adam: goýy deri reňki

  • 🙆🏿‍♂️

   Bolýar ümleýän erkek: goýy deri reňki

  • 🙆🏿‍♀️

   Bolýar ümleýän zenan: goýy deri reňki

  • 💁🏿

   elini açan adam: goýy deri reňki

  • 💁🏿‍♂️

   elini açan erkek: goýy deri reňki

  • 💁🏿‍♀️

   elini açan zenan: goýy deri reňki

  • 🙋🏿

   elini galdyrýan adam: goýy deri reňki

  • 🙋🏿‍♂️

   elini galdyrýan erkek: goýy deri reňki

  • 🙋🏿‍♀️

   elini galdyrýan zenan: goýy deri reňki

  • 🧏🏿

   ker adam: goýy deri reňki

  • 🧏🏿‍♂️

   ker erkek: goýy deri reňki

  • 🧏🏿‍♀️

   ker zenan: goýy deri reňki

  • 🙇🏿

   tagzym edýän adam: goýy deri reňki

  • 🙇🏿‍♂️

   tagzym edýän erkek: goýy deri reňki

  • 🙇🏿‍♀️

   tagzym edýän zenan: goýy deri reňki

  • 🤦🏿

   elini maňlaýyna urýan adam: goýy deri reňki

  • 🤦🏿‍♂️

   elini maňlaýyna urýan erkek: goýy deri reňki

  • 🤦🏿‍♀️

   elini maňlaýyna urýan zenan: goýy deri reňki

  • 🤷🏿

   egnini gysýan adam: goýy deri reňki

  • 🤷🏿‍♂️

   egnini gysýan erkek: goýy deri reňki

  • 🤷🏿‍♀️

   egnini gysýan zenan: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍⚕️

   saglyk işgäri: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍⚕️

   erkek saglygy goraýyş işgäri: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍⚕️

   zenan saglygy goraýyş işgäri: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🎓

   talyp: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🎓

   erkek talyp: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🎓

   zenan talyp: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🏫

   mugallym: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🏫

   erkek mugallym: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🏫

   zenan mugallym: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍⚖️

   kazy: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍⚖️

   erkek kazy: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍⚖️

   zenan kazy: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🌾

   fermer: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🌾

   erkek daýhan: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🌾

   zenan daýhan: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🍳

   aşpez: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🍳

   erkek aşpez: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🍳

   zenan aşpez: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🔧

   mehanik: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🔧

   erkek mehanik: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🔧

   zenan mehanik: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🏭

   fabrik işçisi: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🏭

   erkek zawod işçisi: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🏭

   zenan zawod işçisi: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍💼

   edara işçisi: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍💼

   erkek ofis işgäri: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍💼

   zenan ofis işgäri: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🔬

   alym: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🔬

   erkek alym: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🔬

   zenan alym: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍💻

   tehnolog: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍💻

   erkek tehnolog: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍💻

   zenan tehnolog: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🎤

   aýdymçy: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🎤

   erkek aýdymçy: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🎤

   zenan aýdymçy: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🎨

   suratkeş: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🎨

   erkek suratkeş: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🎨

   zenan surarteş: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍✈️

   uçarman: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍✈️

   erkek uçarman: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍✈️

   zenan uçarman: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🚀

   kosmonawt: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🚀

   erkek kosmonawt: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🚀

   zenan kosmonawt: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🚒

   ýangyn söndüriji işgär: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🚒

   erkek ýangyn söndüriji: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🚒

   zenan ýangyn söndüriji: goýy deri reňki

  • 👮🏿

   polisiýa işgäri: goýy deri reňki

  • 👮🏿‍♂️

   erkek polisiýa işgäri: goýy deri reňki

  • 👮🏿‍♀️

   zenan polisiýa işgäri: goýy deri reňki

  • 🕵🏿

   aňtawçy: goýy deri reňki

  • 🕵🏿‍♂️

   erkek aňtawçy: goýy deri reňki

  • 🕵🏿‍♀️

   zenan aňtawçy: goýy deri reňki

  • 💂🏿

   sakçy: goýy deri reňki

  • 💂🏿‍♂️

   erkek sakçy: goýy deri reňki

  • 💂🏿‍♀️

   zenan sakçy: goýy deri reňki

  • 🥷🏿

   nindzýa: goýy deri reňki

  • 👷🏿

   gurluşyk işçisi: goýy deri reňki

  • 👷🏿‍♂️

   erkek gurluşyk işçisi: goýy deri reňki

  • 👷🏿‍♀️

   zenan gurluşyk işçisi: goýy deri reňki

  • 🫅🏿

   täçli şahs: goýy deri reňki

  • 🤴🏿

   şazada: goýy deri reňki

  • 👸🏿

   şa gyzy: goýy deri reňki

  • 👳🏿

   selleli adam: goýy deri reňki

  • 👳🏿‍♂️

   selleli erkek: goýy deri reňki

  • 👳🏿‍♀️

   selleli zenan: goýy deri reňki

  • 👲🏿

   Hytaý şyrdakly kişi: goýy deri reňki

  • 🧕🏿

   ýaglykly aýal: goýy deri reňki

  • 🤵🏿

   smokingli kişi: goýy deri reňki

  • 🤵🏿‍♂️

   smokingde erkek: goýy deri reňki

  • 🤵🏿‍♀️

   aýal smokingde: goýy deri reňki

  • 👰🏿

   nykaply kişi: goýy deri reňki

  • 👰🏿‍♂️

   fataly erkek: goýy deri reňki

  • 👰🏿‍♀️

   fataly aýal: goýy deri reňki

  • 🤰🏿

   göwreli aýal: goýy deri reňki

  • 🫃🏿

   göwreli adam: goýy deri reňki

  • 🫄🏿

   göwreli şahs: goýy deri reňki

  • 🤱🏿

   emdirmek: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🍼

   bäbegi emdirýän aýal: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🍼

   bäbegi emdirýän erkek: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🍼

   bäbegi emdirýän adam: goýy deri reňki

  • 👼🏿

   bäbek perişde: goýy deri reňki

  • 🎅🏿

   Aýaz baba: goýy deri reňki

  • 🤶🏿

   Aýaz mama: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🎄

   maks klaus: goýy deri reňki

  • 🦸🏿

   supergahryman: goýy deri reňki

  • 🦸🏿‍♂️

   erkek supergahryman: goýy deri reňki

  • 🦸🏿‍♀️

   zenan supergahryman: goýy deri reňki

  • 🦹🏿

   superbetpäl: goýy deri reňki

  • 🦹🏿‍♂️

   erkek superbetpäl: goýy deri reňki

  • 🦹🏿‍♀️

   zenan superbetpäl: goýy deri reňki

  • 🧙🏿

   jadygöý: goýy deri reňki

  • 🧙🏿‍♂️

   jadygöý erkek: goýy deri reňki

  • 🧙🏿‍♀️

   jadygöý aýal: goýy deri reňki

  • 🧚🏿

   peri: goýy deri reňki

  • 🧚🏿‍♂️

   peri erkek: goýy deri reňki

  • 🧚🏿‍♀️

   perizat: goýy deri reňki

  • 🧛🏿

   wampir: goýy deri reňki

  • 🧛🏿‍♂️

   wampir erkek: goýy deri reňki

  • 🧛🏿‍♀️

   wampir aýal: goýy deri reňki

  • 🧜🏿

   suw adam: goýy deri reňki

  • 🧜🏿‍♂️

   suw erkegi: goýy deri reňki

  • 🧜🏿‍♀️

   suw gyzy: goýy deri reňki

  • 🧝🏿

   elf: goýy deri reňki

  • 🧝🏿‍♂️

   erkek elf: goýy deri reňki

  • 🧝🏿‍♀️

   aýal elf: goýy deri reňki

  • 💆🏿

   massaž edilýän adam: goýy deri reňki

  • 💆🏿‍♂️

   massaž edilýän erkek: goýy deri reňki

  • 💆🏿‍♀️

   massaž edilýän zenan: goýy deri reňki

  • 💇🏿

   saçy kiçeldilýän adam: goýy deri reňki

  • 💇🏿‍♂️

   saçy kiçeldilýän erkek: goýy deri reňki

  • 💇🏿‍♀️

   saçy kiçeldilýän zenan: goýy deri reňki

  • 🚶🏿

   ýöräp barýan adam: goýy deri reňki

  • 🚶🏿‍♂️

   ýöräp barýan erkek: goýy deri reňki

  • 🚶🏿‍♀️

   ýörap barýan zenan: goýy deri reňki

  • 🧍🏿

   dik duran adam: goýy deri reňki

  • 🧍🏿‍♂️

   dik duran erkek: goýy deri reňki

  • 🧍🏿‍♀️

   dik duran zenan: goýy deri reňki

  • 🧎🏿

   dyza çöken adam: goýy deri reňki

  • 🧎🏿‍♂️

   dyza çöken erkek: goýy deri reňki

  • 🧎🏿‍♀️

   dyza çöken zenan: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🦯

   kör hasaly adam: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🦯

   kör hasaly erkek: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🦯

   kör hasaly zenan: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🦼

   motorly arabajykdaky adam: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🦼

   motorly maýyp arabasynda erkek: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🦼

   motorly maýyp arabasynda zenan: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🦽

   el bilen işleýän tigirçekli oturgyçdaky adam: goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🦽

   el maýyp arabasynda erkek: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🦽

   el maýyp arabasynda zenan: goýy deri reňki

  • 🏃🏿

   ylgap barýan adam: goýy deri reňki

  • 🏃🏿‍♂️

   ylgap barýan erkek: goýy deri reňki

  • 🏃🏿‍♀️

   ylgap barýan zenan: goýy deri reňki

  • 💃🏿

   tans edýän zenan: goýy deri reňki

  • 🕺🏿

   tans edýän erkek: goýy deri reňki

  • 🕴🏿

   kostýum-balakly ýokary galyp barýan kişi: goýy deri reňki

  • 🧖🏿

   bug otagyndaky adam: goýy deri reňki

  • 🧖🏿‍♂️

   bug otagyndaky erkek: goýy deri reňki

  • 🧖🏿‍♀️

   bug otagyndaky aýal: goýy deri reňki

  • 🧗🏿

   dyrmaşýan adam: goýy deri reňki

  • 🧗🏿‍♂️

   dyrmaşýan erkek: goýy deri reňki

  • 🧗🏿‍♀️

   dyrmaşýan zenan: goýy deri reňki

  • 🏇🏿

   çapyşýan at: goýy deri reňki

  • 🏂🏿

   snoubordçy: goýy deri reňki

  • 🏌🏿

   golf oýnaýan adam: goýy deri reňki

  • 🏌🏿‍♂️

   golf oýnaýan erkek: goýy deri reňki

  • 🏌🏿‍♀️

   golf oýnaýan zenan: goýy deri reňki

  • 🏄🏿

   sörf edýän adam: goýy deri reňki

  • 🏄🏿‍♂️

   sörf edýän erkek: goýy deri reňki

  • 🏄🏿‍♀️

   sörf edýän zenan: goýy deri reňki

  • 🚣🏿

   gaýyk kürekleýän adam: goýy deri reňki

  • 🚣🏿‍♂️

   gaýyk kürekleýän erkek: goýy deri reňki

  • 🚣🏿‍♀️

   gaýyk kürekleýän zenan: goýy deri reňki

  • 🏊🏿

   ýüzüp ýören adam: goýy deri reňki

  • 🏊🏿‍♂️

   ýüzüp ýören erkek: goýy deri reňki

  • 🏊🏿‍♀️

   ýüzüp ýören zenan: goýy deri reňki

  • ⛹🏿

   topy bökdürýän adam: goýy deri reňki

  • ⛹🏿‍♂️

   topy bökdürýän erkek: goýy deri reňki

  • ⛹🏿‍♀️

   topy bökdürýän zenan: goýy deri reňki

  • 🏋🏿

   agyrlyk göterýän adam: goýy deri reňki

  • 🏋🏿‍♂️

   agyrlyk göterýän erkek: goýy deri reňki

  • 🏋🏿‍♀️

   agyrlyk göterýän zenan: goýy deri reňki

  • 🚴🏿

   tigir sürýän adam: goýy deri reňki

  • 🚴🏿‍♂️

   tigir sürýän erkek: goýy deri reňki

  • 🚴🏿‍♀️

   tigir sürýän zenan: goýy deri reňki

  • 🚵🏿

   dagda tigir sürýän adam: goýy deri reňki

  • 🚵🏿‍♂️

   dagda tigir sürýän erkek: goýy deri reňki

  • 🚵🏿‍♀️

   dagda tigir sürýän zenan: goýy deri reňki

  • 🤸🏿

   ýanyn aşyr atýan adam: goýy deri reňki

  • 🤸🏿‍♂️

   ýanyn aşyr atýan erkek: goýy deri reňki

  • 🤸🏿‍♀️

   ýanyn aşyr atýan zenan: goýy deri reňki

  • 🤽🏿

   suw polo oýnaýan adam: goýy deri reňki

  • 🤽🏿‍♂️

   suw polo oýnaýan erkek: goýy deri reňki

  • 🤽🏿‍♀️

   suw polo oýnaýan zenan: goýy deri reňki

  • 🤾🏿

   gandbol oýnaýan adam: goýy deri reňki

  • 🤾🏿‍♂️

   gandbol oýnaýan erkek: goýy deri reňki

  • 🤾🏿‍♀️

   gandbol oýnaýan aýal: goýy deri reňki

  • 🤹🏿

   hokgabazlyk edýän adam: goýy deri reňki

  • 🤹🏿‍♂️

   hokgabazlyk edýän erkek: goýy deri reňki

  • 🤹🏿‍♀️

   hokgabazlyk edýän zenan: goýy deri reňki

  • 🧘🏿

   lotus oturyşyndaky adam: goýy deri reňki

  • 🧘🏿‍♂️

   lotus oturyşyndaky erkek: goýy deri reňki

  • 🧘🏿‍♀️

   lotus oturyşyndaky zenan: goýy deri reňki

  • 🛀🏿

   wannada suwa düşýän adam: goýy deri reňki

  • 🛌🏿

   ýatalgada ýatan adam: goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏿

   el tutuşýan adamlar: goýy deri reňki

  • 👭🏿

   el tutuşan aýallar: goýy deri reňki

  • 👫🏿

   el tutuşan aýal bilen erkek: goýy deri reňki

  • 👬🏿

   el tutuşan erkekler: goýy deri reňki

  • 💏🏿

   posa: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏿

   posa: zenan, erkek, goýy deri reňki

  • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏿

   posa: erkek, erkek, goýy deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏿

   posa: zenan, zenan, goýy deri reňki

  • 💑🏿

   ýürekli jübüt: goýy deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍👨🏿

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, goýy deri reňki

  • 👨🏿‍❤️‍👨🏿

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, goýy deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍👩🏿

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, goýy deri reňki

  • 🏿

   goýy deri reňki

  emojiler: 👩🏻‍🤝‍👨🏾 köp terili tene renkleri

  • 🫱🏻‍🫲🏼

   el gysyşmak: açyk deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🫱🏻‍🫲🏽

   el gysyşmak: açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 🫱🏻‍🫲🏾

   el gysyşmak: açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 🫱🏻‍🫲🏿

   el gysyşmak: açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 🫱🏼‍🫲🏻

   el gysyşmak: orta açyk deri reňki, açyk deri reňki

  • 🫱🏼‍🫲🏽

   el gysyşmak: orta açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 🫱🏼‍🫲🏾

   el gysyşmak: orta açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 🫱🏼‍🫲🏿

   el gysyşmak: orta açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 🫱🏽‍🫲🏻

   el gysyşmak: orta deri reňki, açyk deri reňki

  • 🫱🏽‍🫲🏼

   el gysyşmak: orta deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🫱🏽‍🫲🏾

   el gysyşmak: orta deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 🫱🏽‍🫲🏿

   el gysyşmak: orta deri reňki, goýy deri reňki

  • 🫱🏾‍🫲🏻

   el gysyşmak: orta goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 🫱🏾‍🫲🏼

   el gysyşmak: orta goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🫱🏾‍🫲🏽

   el gysyşmak: orta goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 🫱🏾‍🫲🏿

   el gysyşmak: orta goýy deri reňki, goýy deri reňki

  • 🫱🏿‍🫲🏻

   el gysyşmak: goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 🫱🏿‍🫲🏼

   el gysyşmak: goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🫱🏿‍🫲🏽

   el gysyşmak: goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 🫱🏿‍🫲🏾

   el gysyşmak: goýy deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏼

   el tutuşýan adamlar: açyk deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏽

   el tutuşýan adamlar: açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏾

   el tutuşýan adamlar: açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏿

   el tutuşýan adamlar: açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏻

   el tutuşýan adamlar: orta açyk deri reňki, açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏽

   el tutuşýan adamlar: orta açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏾

   el tutuşýan adamlar: orta açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏿

   el tutuşýan adamlar: orta açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏻

   el tutuşýan adamlar: orta deri reňki, açyk deri reňki

  • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏼

   el tutuşýan adamlar: orta deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏾

   el tutuşýan adamlar: orta deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏿

   el tutuşýan adamlar: orta deri reňki, goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏻

   el tutuşýan adamlar: orta goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏼

   el tutuşýan adamlar: orta goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏽

   el tutuşýan adamlar: orta goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏿

   el tutuşýan adamlar: orta goýy deri reňki, goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏻

   el tutuşýan adamlar: goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏼

   el tutuşýan adamlar: goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏽

   el tutuşýan adamlar: goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏾

   el tutuşýan adamlar: goýy deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏻‍🤝‍👩🏼

   el tutuşan aýallar: açyk deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🤝‍👩🏽

   el tutuşan aýallar: açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏻‍🤝‍👩🏾

   el tutuşan aýallar: açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏻‍🤝‍👩🏿

   el tutuşan aýallar: açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏼‍🤝‍👩🏻

   el tutuşan aýallar: orta açyk deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🤝‍👩🏽

   el tutuşan aýallar: orta açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏼‍🤝‍👩🏾

   el tutuşan aýallar: orta açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏼‍🤝‍👩🏿

   el tutuşan aýallar: orta açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏽‍🤝‍👩🏻

   el tutuşan aýallar: orta deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏽‍🤝‍👩🏼

   el tutuşan aýallar: orta deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏽‍🤝‍👩🏾

   el tutuşan aýallar: orta deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏽‍🤝‍👩🏿

   el tutuşan aýallar: orta deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🤝‍👩🏻

   el tutuşan aýallar: orta goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏾‍🤝‍👩🏼

   el tutuşan aýallar: orta goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏾‍🤝‍👩🏽

   el tutuşan aýallar: orta goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏾‍🤝‍👩🏿

   el tutuşan aýallar: orta goýy deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🤝‍👩🏻

   el tutuşan aýallar: goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏿‍🤝‍👩🏼

   el tutuşan aýallar: goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏿‍🤝‍👩🏽

   el tutuşan aýallar: goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏿‍🤝‍👩🏾

   el tutuşan aýallar: goýy deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏻‍🤝‍👨🏼

   el tutuşan aýal bilen erkek: açyk deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏻‍🤝‍👨🏽

   el tutuşan aýal bilen erkek: açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏻‍🤝‍👨🏾

   el tutuşan aýal bilen erkek: açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏻‍🤝‍👨🏿

   el tutuşan aýal bilen erkek: açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏼‍🤝‍👨🏻

   el tutuşan aýal bilen erkek: orta açyk deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏼‍🤝‍👨🏽

   el tutuşan aýal bilen erkek: orta açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏼‍🤝‍👨🏾

   el tutuşan aýal bilen erkek: orta açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏼‍🤝‍👨🏿

   el tutuşan aýal bilen erkek: orta açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏽‍🤝‍👨🏻

   el tutuşan aýal bilen erkek: orta deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏽‍🤝‍👨🏼

   el tutuşan aýal bilen erkek: orta deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏽‍🤝‍👨🏾

   el tutuşan aýal bilen erkek: orta deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏽‍🤝‍👨🏿

   el tutuşan aýal bilen erkek: orta deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏾‍🤝‍👨🏻

   el tutuşan aýal bilen erkek: orta goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏾‍🤝‍👨🏼

   el tutuşan aýal bilen erkek: orta goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏾‍🤝‍👨🏽

   el tutuşan aýal bilen erkek: orta goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏾‍🤝‍👨🏿

   el tutuşan aýal bilen erkek: orta goýy deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏿‍🤝‍👨🏻

   el tutuşan aýal bilen erkek: goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏿‍🤝‍👨🏼

   el tutuşan aýal bilen erkek: goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏿‍🤝‍👨🏽

   el tutuşan aýal bilen erkek: goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏿‍🤝‍👨🏾

   el tutuşan aýal bilen erkek: goýy deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👨🏻‍🤝‍👨🏼

   el tutuşan erkekler: açyk deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👨🏻‍🤝‍👨🏽

   el tutuşan erkekler: açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👨🏻‍🤝‍👨🏾

   el tutuşan erkekler: açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👨🏻‍🤝‍👨🏿

   el tutuşan erkekler: açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👨🏼‍🤝‍👨🏻

   el tutuşan erkekler: orta açyk deri reňki, açyk deri reňki

  • 👨🏼‍🤝‍👨🏽

   el tutuşan erkekler: orta açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👨🏼‍🤝‍👨🏾

   el tutuşan erkekler: orta açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👨🏼‍🤝‍👨🏿

   el tutuşan erkekler: orta açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👨🏽‍🤝‍👨🏻

   el tutuşan erkekler: orta deri reňki, açyk deri reňki

  • 👨🏽‍🤝‍👨🏼

   el tutuşan erkekler: orta deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👨🏽‍🤝‍👨🏾

   el tutuşan erkekler: orta deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👨🏽‍🤝‍👨🏿

   el tutuşan erkekler: orta deri reňki, goýy deri reňki

  • 👨🏾‍🤝‍👨🏻

   el tutuşan erkekler: orta goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👨🏾‍🤝‍👨🏼

   el tutuşan erkekler: orta goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👨🏾‍🤝‍👨🏽

   el tutuşan erkekler: orta goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👨🏾‍🤝‍👨🏿

   el tutuşan erkekler: orta goýy deri reňki, goýy deri reňki

  • 👨🏿‍🤝‍👨🏻

   el tutuşan erkekler: goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👨🏿‍🤝‍👨🏼

   el tutuşan erkekler: goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👨🏿‍🤝‍👨🏽

   el tutuşan erkekler: goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👨🏿‍🤝‍👨🏾

   el tutuşan erkekler: goýy deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏼

   posa: şahs, şahs, açyk deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏽

   posa: şahs, şahs, açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏾

   posa: şahs, şahs, açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏿

   posa: şahs, şahs, açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏻

   posa: şahs, şahs, orta açyk deri reňki, açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏽

   posa: şahs, şahs, orta açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏾

   posa: şahs, şahs, orta açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏿

   posa: şahs, şahs, orta açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏻

   posa: şahs, şahs, orta deri reňki, açyk deri reňki

  • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏼

   posa: şahs, şahs, orta deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏾

   posa: şahs, şahs, orta deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏿

   posa: şahs, şahs, orta deri reňki, goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏻

   posa: şahs, şahs, orta goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏼

   posa: şahs, şahs, orta goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏽

   posa: şahs, şahs, orta goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏿

   posa: şahs, şahs, orta goýy deri reňki, goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏻

   posa: şahs, şahs, goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏼

   posa: şahs, şahs, goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏽

   posa: şahs, şahs, goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏾

   posa: şahs, şahs, goýy deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏼

   posa: zenan, erkek, açyk deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏽

   posa: zenan, erkek, açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏾

   posa: zenan, erkek, açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏿

   posa: zenan, erkek, açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻

   posa: zenan, erkek, orta açyk deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏽

   posa: zenan, erkek, orta açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏾

   posa: zenan, erkek, orta açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏿

   posa: zenan, erkek, orta açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏻

   posa: zenan, erkek, orta deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏼

   posa: zenan, erkek, orta deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏾

   posa: zenan, erkek, orta deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏿

   posa: zenan, erkek, orta deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏻

   posa: zenan, erkek, orta goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏼

   posa: zenan, erkek, orta goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏽

   posa: zenan, erkek, orta goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏿

   posa: zenan, erkek, orta goýy deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏻

   posa: zenan, erkek, goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏼

   posa: zenan, erkek, goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏽

   posa: zenan, erkek, goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏾

   posa: zenan, erkek, goýy deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏼

   posa: erkek, erkek, açyk deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏽

   posa: erkek, erkek, açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏾

   posa: erkek, erkek, açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏿

   posa: erkek, erkek, açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏻

   posa: erkek, erkek, orta açyk deri reňki, açyk deri reňki

  • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏽

   posa: erkek, erkek, orta açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏾

   posa: erkek, erkek, orta açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏿

   posa: erkek, erkek, orta açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏻

   posa: erkek, erkek, orta deri reňki, açyk deri reňki

  • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏼

   posa: erkek, erkek, orta deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏾

   posa: erkek, erkek, orta deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏿

   posa: erkek, erkek, orta deri reňki, goýy deri reňki

  • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏻

   posa: erkek, erkek, orta goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏼

   posa: erkek, erkek, orta goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏽

   posa: erkek, erkek, orta goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏿

   posa: erkek, erkek, orta goýy deri reňki, goýy deri reňki

  • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏻

   posa: erkek, erkek, goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏼

   posa: erkek, erkek, goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏽

   posa: erkek, erkek, goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏾

   posa: erkek, erkek, goýy deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏼

   posa: zenan, zenan, açyk deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏽

   posa: zenan, zenan, açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏾

   posa: zenan, zenan, açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏿

   posa: zenan, zenan, açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏻

   posa: zenan, zenan, orta açyk deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏽

   posa: zenan, zenan, orta açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏾

   posa: zenan, zenan, orta açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏿

   posa: zenan, zenan, orta açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏻

   posa: zenan, zenan, orta deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏼

   posa: zenan, zenan, orta deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾

   posa: zenan, zenan, orta deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏿

   posa: zenan, zenan, orta deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏻

   posa: zenan, zenan, orta goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏼

   posa: zenan, zenan, orta goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏽

   posa: zenan, zenan, orta goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏿

   posa: zenan, zenan, orta goýy deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏻

   posa: zenan, zenan, goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏼

   posa: zenan, zenan, goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏽

   posa: zenan, zenan, goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏾

   posa: zenan, zenan, goýy deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 🧑🏻‍❤️‍🧑🏼

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, açyk deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🧑🏻‍❤️‍🧑🏽

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 🧑🏻‍❤️‍🧑🏾

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 🧑🏻‍❤️‍🧑🏿

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 🧑🏼‍❤️‍🧑🏻

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, orta açyk deri reňki, açyk deri reňki

  • 🧑🏼‍❤️‍🧑🏽

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, orta açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 🧑🏼‍❤️‍🧑🏾

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, orta açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 🧑🏼‍❤️‍🧑🏿

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, orta açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏻

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, orta deri reňki, açyk deri reňki

  • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏼

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, orta deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏾

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, orta deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 🧑🏽‍❤️‍🧑🏿

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, orta deri reňki, goýy deri reňki

  • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏻

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, orta goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏼

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, orta goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏽

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, orta goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 🧑🏾‍❤️‍🧑🏿

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, orta goýy deri reňki, goýy deri reňki

  • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏻

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏼

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏽

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 🧑🏿‍❤️‍🧑🏾

   ýürekli jübüt: şahs, şahs, goýy deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍👨🏼

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, açyk deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍👨🏽

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍👨🏾

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍👨🏿

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍👨🏻

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, orta açyk deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍👨🏽

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, orta açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍👨🏾

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, orta açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍👨🏿

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, orta açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍👨🏻

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, orta deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍👨🏼

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, orta deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍👨🏾

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, orta deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍👨🏿

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, orta deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍👨🏻

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, orta goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍👨🏼

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, orta goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍👨🏽

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, orta goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍👨🏿

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, orta goýy deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍👨🏻

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍👨🏼

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍👨🏽

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍👨🏾

   ýürekli jübüt: zenan, erkek, goýy deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👨🏻‍❤️‍👨🏼

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, açyk deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👨🏻‍❤️‍👨🏽

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👨🏻‍❤️‍👨🏾

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👨🏻‍❤️‍👨🏿

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👨🏼‍❤️‍👨🏻

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, orta açyk deri reňki, açyk deri reňki

  • 👨🏼‍❤️‍👨🏽

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, orta açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👨🏼‍❤️‍👨🏾

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, orta açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👨🏼‍❤️‍👨🏿

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, orta açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👨🏽‍❤️‍👨🏻

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, orta deri reňki, açyk deri reňki

  • 👨🏽‍❤️‍👨🏼

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, orta deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👨🏽‍❤️‍👨🏾

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, orta deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👨🏽‍❤️‍👨🏿

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, orta deri reňki, goýy deri reňki

  • 👨🏾‍❤️‍👨🏻

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, orta goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👨🏾‍❤️‍👨🏼

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, orta goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👨🏾‍❤️‍👨🏽

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, orta goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👨🏾‍❤️‍👨🏿

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, orta goýy deri reňki, goýy deri reňki

  • 👨🏿‍❤️‍👨🏻

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👨🏿‍❤️‍👨🏼

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👨🏿‍❤️‍👨🏽

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👨🏿‍❤️‍👨🏾

   ýürekli jübüt: erkek, erkek, goýy deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍👩🏼

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, açyk deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍👩🏽

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍👩🏾

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏻‍❤️‍👩🏿

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍👩🏻

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, orta açyk deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍👩🏽

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, orta açyk deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍👩🏾

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, orta açyk deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏼‍❤️‍👩🏿

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, orta açyk deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍👩🏻

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, orta deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍👩🏼

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, orta deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍👩🏾

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, orta deri reňki, orta goýy deri reňki

  • 👩🏽‍❤️‍👩🏿

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, orta deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍👩🏻

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, orta goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍👩🏼

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, orta goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍👩🏽

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, orta goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏾‍❤️‍👩🏿

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, orta goýy deri reňki, goýy deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍👩🏻

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, goýy deri reňki, açyk deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍👩🏼

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, goýy deri reňki, orta açyk deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍👩🏽

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, goýy deri reňki, orta deri reňki

  • 👩🏿‍❤️‍👩🏾

   ýürekli jübüt: zenan, zenan, goýy deri reňki, orta goýy deri reňki

  jyns: 🧒 jyns: adam, 👦 jyns: erkek, 👧 jynsy aýal

  emojiler: 🧒 jyns: adam

  • 🧒

   çaga

  • 🧑

   şahs

  • 👱

   adam: sary saçly

  • 🧔

   kişi: sakal

  • 🧑‍🦰

   şahs: gyzyl saç

  • 🧑‍🦱

   şahs: buýra saç

  • 🧑‍🦳

   şahs: ak saç

  • 🧑‍🦲

   şahs: kel

  • 🧓

   gartaşan kişi

  • 🙍

   çytyk adam

  • 🙎

   gamaşyk adam

  • 🙅

   ÝOK ümleýän adam

  • 🙆

   Bolýar ümleýän adam

  • 💁

   elini açan adam

  • 🙋

   elini galdyrýan adam

  • 🧏

   ker adam

  • 🙇

   tagzym edýän adam

  • 🤦

   elini maňlaýyna urýan adam

  • 🤷

   egnini gysýan adam

  • 🧑‍⚕️

   saglyk işgäri

  • 🧑‍🎓

   talyp

  • 🧑‍🏫

   mugallym

  • 🧑‍⚖️

   kazy

  • 🧑‍🌾

   fermer

  • 🧑‍🍳

   aşpez

  • 🧑‍🔧

   mehanik

  • 🧑‍🏭

   fabrik işçisi

  • 🧑‍💼

   edara işçisi

  • 🧑‍🔬

   alym

  • 🧑‍💻

   tehnolog

  • 🧑‍🎤

   aýdymçy

  • 🧑‍🎨

   suratkeş

  • 🧑‍✈️

   uçarman

  • 🧑‍🚀

   kosmonawt

  • 🧑‍🚒

   ýangyn söndüriji işgär

  • 👮

   polisiýa işgäri

  • 🕵️

   aňtawçy

  • 💂

   sakçy

  • 👷

   gurluşyk işçisi

  • 👳

   selleli adam

  • 👲

   Hytaý şyrdakly kişi

  • 🤵

   smokingli kişi

  • 👰

   nykaply kişi

  • 🧑‍🍼

   bäbegi emdirýän adam

  • 🧑‍🎄

   maks klaus

  • 🦸

   supergahryman

  • 🦹

   superbetpäl

  • 🧙

   jadygöý

  • 🧛

   wampir

  • 🧜

   suw adam

  • 🧝

   elf

  • 🧞

   jyn-arwah

  • 🧟

   zombi

  • 💆

   massaž edilýän adam

  • 💇

   saçy kiçeldilýän adam

  • 🚶

   ýöräp barýan adam

  • 🧍

   dik duran adam

  • 🧎

   dyza çöken adam

  • 🧑‍🦯

   kör hasaly adam

  • 🧑‍🦼

   motorly arabajykdaky adam

  • 🧑‍🦽

   el bilen işleýän tigirçekli oturgyçdaky adam

  • 🏃

   ylgap barýan adam

  • 🕴️

   kostýum-balakly ýokary galyp barýan kişi

  • 🧖

   bug otagyndaky adam

  • 🧗

   dyrmaşýan adam

  • 🤺

   gylyçlaşýan adam

  • 🏌️

   golf oýnaýan adam

  • 🏄

   sörf edýän adam

  • 🚣

   gaýyk kürekleýän adam

  • 🏊

   ýüzüp ýören adam

  • ⛹️

   topy bökdürýän adam

  • 🏋️

   agyrlyk göterýän adam

  • 🚴

   tigir sürýän adam

  • 🚵

   dagda tigir sürýän adam

  • 🤸

   ýanyn aşyr atýan adam

  • 🤽

   suw polo oýnaýan adam

  • 🤾

   gandbol oýnaýan adam

  • 🤹

   hokgabazlyk edýän adam

  • 🧘

   lotus oturyşyndaky adam

  • 🛀

   wannada suwa düşýän adam

  • 🛌

   ýatalgada ýatan adam

  emojiler: 👦 jyns: erkek

  • 👦

   oglan

  • 👨

   erkek

  • 🧔‍♂️

   adam: sakal

  • 👨‍🦰

   erkek: gyzyl saç

  • 👨‍🦱

   erkek: buýra saç

  • 👨‍🦳

   erkek: ak saç

  • 👨‍🦲

   erkek: kel

  • 👱‍♂️

   erkek adam: sary saç

  • 👴

   goja

  • 🙍‍♂️

   çytylýan erkek

  • 🙎‍♂️

   gamaşyk erkek

  • 🙅‍♂️

   ÝOK ümleýän erkek

  • 🙆‍♂️

   Bolýar ümleýän erkek

  • 💁‍♂️

   elini açan erkek

  • 🙋‍♂️

   elini galdyrýan erkek

  • 🧏‍♂️

   ker erkek

  • 🙇‍♂️

   tagzym edýän erkek

  • 🤦‍♂️

   elini maňlaýyna urýan erkek

  • 🤷‍♂️

   egnini gysýan erkek

  • 👨‍⚕️

   erkek saglygy goraýyş işgäri

  • 👨‍🎓

   erkek talyp

  • 👨‍🏫

   erkek mugallym

  • 👨‍⚖️

   erkek kazy

  • 👨‍🌾

   erkek daýhan

  • 👨‍🍳

   erkek aşpez

  • 👨‍🔧

   erkek mehanik

  • 👨‍🏭

   erkek zawod işçisi

  • 👨‍💼

   erkek ofis işgäri

  • 👨‍🔬

   erkek alym

  • 👨‍💻

   erkek tehnolog

  • 👨‍🎤

   erkek aýdymçy

  • 👨‍🎨

   erkek suratkeş

  • 👨‍✈️

   erkek uçarman

  • 👨‍🚀

   erkek kosmonawt

  • 👨‍🚒

   erkek ýangyn söndüriji

  • 👮‍♂️

   erkek polisiýa işgäri

  • 🕵️‍♂️

   erkek aňtawçy

  • 💂‍♂️

   erkek sakçy

  • 👷‍♂️

   erkek gurluşyk işçisi

  • 🤴

   şazada

  • 👳‍♂️

   selleli erkek

  • 🤵‍♂️

   smokingde erkek

  • 👰‍♂️

   fataly erkek

  • 👨‍🍼

   bäbegi emdirýän erkek

  • 🦸‍♂️

   erkek supergahryman

  • 🦹‍♂️

   erkek superbetpäl

  • 🧙‍♂️

   jadygöý erkek

  • 🧚‍♂️

   peri erkek

  • 🧛‍♂️

   wampir erkek

  • 🧜‍♂️

   suw erkegi

  • 🧝‍♂️

   erkek elf

  • 🧞‍♂️

   erkek jyn

  • 🧟‍♂️

   erkek zombi

  • 💆‍♂️

   massaž edilýän erkek

  • 💇‍♂️

   saçy kiçeldilýän erkek

  • 🚶‍♂️

   ýöräp barýan erkek

  • 🧍‍♂️

   dik duran erkek

  • 🧎‍♂️

   dyza çöken erkek

  • 👨‍🦯

   kör hasaly erkek

  • 👨‍🦼

   motorly maýyp arabasynda erkek

  • 👨‍🦽

   el maýyp arabasynda erkek

  • 🏃‍♂️

   ylgap barýan erkek

  • 🕺

   tans edýän erkek

  • 🧖‍♂️

   bug otagyndaky erkek

  • 🧗‍♂️

   dyrmaşýan erkek

  • 🏌️‍♂️

   golf oýnaýan erkek

  • 🏄‍♂️

   sörf edýän erkek

  • 🚣‍♂️

   gaýyk kürekleýän erkek

  • 🏊‍♂️

   ýüzüp ýören erkek

  • ⛹️‍♂️

   topy bökdürýän erkek

  • 🏋️‍♂️

   agyrlyk göterýän erkek

  • 🚴‍♂️

   tigir sürýän erkek

  • 🚵‍♂️

   dagda tigir sürýän erkek

  • 🤸‍♂️

   ýanyn aşyr atýan erkek

  • 🤽‍♂️

   suw polo oýnaýan erkek

  • 🤾‍♂️

   gandbol oýnaýan erkek

  • 🤹‍♂️

   hokgabazlyk edýän erkek

  • 🧘‍♂️

   lotus oturyşyndaky erkek

  emojiler: 👧 jynsy aýal

  • 👧

   gyz

  • 🧔‍♀️

   aýal: sakal

  • 👩

   zenan

  • 👩‍🦰

   zenan: gyzyl saç

  • 👩‍🦱

   zenan: buýra saç

  • 👩‍🦳

   zenan: ak saç

  • 👩‍🦲

   zenan: kel

  • 👱‍♀️

   zenan: sary saçly

  • 👵

   garry aýal

  • 🙍‍♀️

   çytylýan zenan

  • 🙎‍♀️

   gamaşyk zenan

  • 🙅‍♀️

   ÝOK ümleýän zenan

  • 🙆‍♀️

   Bolýar ümleýän zenan

  • 💁‍♀️

   elini açan zenan

  • 🙋‍♀️

   elini galdyrýan zenan

  • 🧏‍♀️

   ker zenan

  • 🙇‍♀️

   tagzym edýän zenan

  • 🤦‍♀️

   elini maňlaýyna urýan zenan

  • 🤷‍♀️

   egnini gysýan zenan

  • 👩‍⚕️

   zenan saglygy goraýyş işgäri

  • 👩‍🎓

   zenan talyp

  • 👩‍🏫

   zenan mugallym

  • 👩‍⚖️

   zenan kazy

  • 👩‍🌾

   zenan daýhan

  • 👩‍🍳

   zenan aşpez

  • 👩‍🔧

   zenan mehanik

  • 👩‍🏭

   zenan zawod işçisi

  • 👩‍💼

   zenan ofis işgäri

  • 👩‍🔬

   zenan alym

  • 👩‍💻

   zenan tehnolog

  • 👩‍🎤

   zenan aýdymçy

  • 👩‍🎨

   zenan surarteş

  • 👩‍✈️

   zenan uçarman

  • 👩‍🚀

   zenan kosmonawt

  • 👩‍🚒

   zenan ýangyn söndüriji

  • 👮‍♀️

   zenan polisiýa işgäri

  • 🕵️‍♀️

   zenan aňtawçy

  • 💂‍♀️

   zenan sakçy

  • 👷‍♀️

   zenan gurluşyk işçisi

  • 👸

   şa gyzy

  • 👳‍♀️

   selleli zenan

  • 🧕

   ýaglykly aýal

  • 🤵‍♀️

   aýal smokingde

  • 👰‍♀️

   fataly aýal

  • 🤰

   göwreli aýal

  • 👩‍🍼

   bäbegi emdirýän aýal

  • 🦸‍♀️

   zenan supergahryman

  • 🦹‍♀️

   zenan superbetpäl

  • 🧙‍♀️

   jadygöý aýal

  • 🧚‍♀️

   perizat

  • 🧛‍♀️

   wampir aýal

  • 🧝‍♀️

   aýal elf

  • 🧞‍♀️

   aýal jyn

  • 🧟‍♀️

   aýal zombi

  • 💆‍♀️

   massaž edilýän zenan

  • 💇‍♀️

   saçy kiçeldilýän zenan

  • 🚶‍♀️

   ýörap barýan zenan

  • 🧍‍♀️

   dik duran zenan

  • 🧎‍♀️

   dyza çöken zenan

  • 👩‍🦯

   kör hasaly zenan

  • 👩‍🦼

   motorly maýyp arabasynda zenan

  • 👩‍🦽

   el maýyp arabasynda zenan

  • 🏃‍♀️

   ylgap barýan zenan

  • 💃

   tans edýän zenan

  • 🧖‍♀️

   bug otagyndaky aýal

  • 🧗‍♀️

   dyrmaşýan zenan

  • 🏌️‍♀️

   golf oýnaýan zenan

  • 🏄‍♀️

   sörf edýän zenan

  • 🚣‍♀️

   gaýyk kürekleýän zenan

  • 🏊‍♀️

   ýüzüp ýören zenan

  • ⛹️‍♀️

   topy bökdürýän zenan

  • 🏋️‍♀️

   agyrlyk göterýän zenan

  • 🚴‍♀️

   tigir sürýän zenan

  • 🚵‍♀️

   dagda tigir sürýän zenan

  • 🤸‍♀️

   ýanyn aşyr atýan zenan

  • 🤽‍♀️

   suw polo oýnaýan zenan

  • 🤾‍♀️

   gandbol oýnaýan aýal

  • 🤹‍♀️

   hokgabazlyk edýän zenan

  • 🧘‍♀️

   lotus oturyşyndaky zenan


  *Emoji names in English that currently don't have a translation in Turkmen (1 in total)

  🔝