✂️💾📋 ଓଡ଼ିଆ | Emojis in Odia

  😀 Smileys & Emotions

 • 😀ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ହସୁଥିବା ମୁହଁ
 • 😃ବଡ ଆଖି ସହିତ ହସକୁରା ମୁହଁ
 • 😄ହସୁଥିବା ଆଖି ସହ ହସକୁରା ମୁହଁ
 • 😁ହସହସିଆ ଆଖି ସହ ଆନନ୍ଦିତ ମୁହଁ
 • 😆ହସୁକୁରା ବକ୍ର ଚାହାଣି ଥିବା ମୁହଁ
 • 😅ଝାଳ ଲାଗିଥିବା ହସକୁରା ମୁହଁ
 • 🤣ହସି ହସି ଚଟାଣରେ ଗଡ଼ିଯିବା
 • 😂ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ସହ ମୁହଁ
 • 🙂ଟିକେ ହସୁଥିବା ମୁହଁ
 • 🙃ଓଲଟା ମୁହଁ
 • 😉ଆଖି ଠାର ମାରୁଥିବା ମୁହଁ
 • 😊ହସୁଥିବା ଆଖି ସହିତ ହସୁଥିବା ମୁହଁ
 • 😇ହାଲୋ ସହିତ ହସୁଥିବା ମୁହଁ
 • 🥰ହାର୍ଟ ସହିତ ହସୁଆ ମୁହଁ
 • 😍ହୃଦୟ-ଆଖି ସହିତ ହସୁଥିବା ମୁହଁ
 • 🤩ତାରକା ଖଚିତ
 • 😘ମୁହଁରୁ ଏକ ଚୁମ୍ବନ ଉଡ଼ାଇବା
 • 😗ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିବା ମୁହଁ
 • ☺️ହସକୁରା ମୁହଁ
 • 😚ବନ୍ଦ ଆଖି ସହ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିବା ମୁହଁ
 • 😙ହସୁଥିବା ଆଖି ସହ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିବା ମୁହଁ
 • 🥲ଲୁହ ସହ ହସୁକୁରା ମୁହଁ
 • 😋ତୃପ୍ତିକର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ମୁହଁ
 • 😛ଜିଭ ବାହାରକରିଥିବା ମୁହଁ
 • 😜ଜିଭ ବାହାରିବା ସହିତ ଆଖି ଠାର ମାରୁଥିବା ମୁହଁ
 • 🤪ଅଦଭୁତ ମଜାଦାର ମୁଁହ
 • 😝ଜିଭ ବାହାରିବା ସହିତ ବକ୍ର ଚାହାଣି ଥିବା ମୁହଁ
 • 🤑ପାଟିରେ ଟଙ୍କା ଥିବା ମୁହଁ
 • 🤗କୋଳାଇବାକୁ ହାତ ଖୋଲାଥିବା ମୁହଁ
 • 🤭ପାଟିରେ ହାତ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ମୁହଁ
 • 🤫ଚୁପ୍‌ ରହିବା ପାଇଁ କହିବା ମୁହଁ
 • 🤔ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମୁହଁ
 • 🤐ଜିପ୍‌ ଲଗା ପାଟି ମୁହଁ
 • 🤨ଉଠିଥିବା ଆଖିପତା ସହିତ ମୁହଁ
 • 😐ସାଧାରଣ ମୁହଁ
 • 😑ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିହୀନ ମୁହଁ
 • 😶ପାଟି ନଥିବା ମୁହଁ
 • 😶‍🌫️ମେଘରେ ଦେଖାଉଥିବା ମୁହଁ
 • 😏ନିର୍ବୋଧତା ଭରା ହସ ଥିବା ମୁହଁ
 • 😒ଅପ୍ରସନ୍ନ ମୁହଁ
 • 🙄ଘୂରୁଥିବା ଆଖି ସହ ମୁହଁ
 • 😬ବିକୃତ ମୁହଁ
 • 🤥ମିଛ କହୁଥିବା ମୁହଁ
 • 😌ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମୁହଁ
 • 😔ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମୁହଁ
 • 😪ନିଦ୍ରାଳୁ ମୁହଁ
 • 🤤ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ୁଥିବା ମୁହଁ
 • 😴ଶୋଇଥିବା ମୁଁହ
 • 😷ଡାକ୍ତରୀ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ମୁହଁ
 • 🤒ଥର୍ମୋମିଟର ସହିତ ମୁହଁ
 • 🤕ମୁଣ୍ଡ-ପଟି ପଡିବା ସହ ମୁହଁ
 • 🤢ବିତୃଷ୍ଣା ମୁହଁ
 • 🤮ବାନ୍ତି କରୁଥିବା ମୁହଁ
 • 🤧ଛିଙ୍କୁଥିବା ମୁହଁ
 • 🥵ରାଗି ମୁହଁ
 • 🥶ଥଣ୍ଡା ମୁହଁ
 • 🥴ୱୁଜି ମୁହଁ
 • 😵ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ମୁହଁ
 • 🤯ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଥିବା ମୁଣ୍ଡ
 • 🤠କାଓବଏ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିବା ମୁହଁ
 • 🥳ପାର୍ଟି କରୁଥିବା ମୁହଁ
 • 🥸ଛଦ୍ମବେଶୀ ମୁହଁ
 • 😎ସନ୍‌ଗ୍ଲାସ୍‌ ସହ ହସୁଥିବା ମୁହଁ
 • 🤓ନିର୍ବୋଧ ମୁହଁ
 • 🧐ଗୋଟେ ଆଖିରେ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଚଷମା ସହିତ ମୁହଁ
 • 😕ବିଚଳିତ ମୁହଁ
 • 😟ବିବ୍ରତ ମୁହଁ
 • 🙁ଟିକେ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରିଥିବା ମୁହଁ
 • ☹️ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରିଥିବା ମୁହଁ
 • 😮ଖୋଲା ପାଟି ସହିତ ମୁହଁ
 • 😯ନିସ୍ତବ୍ଧ ମୁହଁ
 • 😲ବିସ୍ମିତ ମୁହଁ
 • 😳ରକ୍ତିମା ପଡିଥିବା ମୁହଁ
 • 🥺ବିନମ୍ର ମୁହଁ
 • 😦ପାଟି ଖୋଲାଥିବା ସହିତ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ ମୁହଁ
 • 😧ବ୍ୟଥିତ ମୁହଁ
 • 😨ଡରକୁଳା ମୁହଁ
 • 😰ଝାଳ ସହିତ ଆତୁର ମୁହଁ
 • 😥ଦୁଖିତ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମୁହଁ
 • 😢କାନ୍ଦୁରା ମୁହଁ
 • 😭ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ମୁହଁ
 • 😱ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ମୁହଁ
 • 😖ବିରକ୍ତିସୂଚକ ମୁହଁ
 • 😣ଦୃଢ଼ ମୁହଁ
 • 😞ହତାଶ ମୁହଁ
 • 😓ଝାଳ ସହିତ ନିରାଶ ମୁହଁ
 • 😩ଅବସନ୍ନ ମୁହଁ
 • 😫କ୍ଲାନ୍ତ ମୁହଁ
 • 🥱ହାଇମାରିବା ମୁଁହ
 • 😤ନାକରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାଷ୍ପ ସହିତ ମୁହଁ
 • 😡ଓଠ ଗୋଜେଇ ଥିବା ମୁହଁ
 • 😠ପ୍ରକୋପିତ ମୁହଁ
 • 🤬ପାଟିରେ ପ୍ରତୀତ ହେବା ସହ ମୁହଁ
 • 😈ଶିଙ୍ଗ ସହିତ ହସୁଥିବା ମୁହଁ
 • 👿ଶିଙ୍ଗ ସହିତ ପ୍ରକୋପିତ ମୁହଁ
 • 💀ଖପୁରି
 • ☠️ଖପୁରି ଏବଂ ଛକି ହୋଇ ରହିଥିବା ହାଡ଼
 • 💩ଗୁହ ଗଦା
 • 🤡ଜୋକର ମୁହଁ
 • 👹ରାକ୍ଷସ
 • 👺ଖର୍ବକାୟ ଅସୁର
 • 👻ଭୂତ
 • 👽ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଜୀବ ବା ଏଲିଏନ୍‌
 • 👾ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଦାନବ
 • 🤖ରୋବୋଟ୍
 • 😺ହସକୁରା ବିରାଡ଼ି
 • 😸ହସୁଥିବା ଆଖି ସହିତ ହସକୁରା ବିରାଡ଼ି
 • 😹ଆନନ୍ଦ୍ରାଶ୍ରୁ ସହିତ ବିରାଡ଼ି
 • 😻ହୃଦୟ-ଆଖି ସହିତ ହସୁଥିବା ବିରାଡ଼ି
 • 😼ମୁଚକେଇ ହସୁଥିବା ବିରାଡ଼ି
 • 😽ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିବା ବିରାଡ଼ି
 • 🙀ହାଲିଆ ବିରାଡ଼ି
 • 😿କାନ୍ଦୁଥିବା ବିରାଡ଼ି
 • 😾ଓଠ ଫୁଲାଇ ଥିବା ବିରାଡି
 • 🙈ଖରାପ ନ ଦେଖୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼
 • 🙉ଖରାପ କଥା ନ ଶୁଣୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼
 • 🙊ଖରାପ କଥା କହୁନଥିବା ମାଙ୍କଡ଼
 • 💋ଚୁମ୍ବନ ଚିହ୍ନ
 • 💌ପ୍ରେମ ପତ୍ର
 • 💘ତୀର ସହିତ ହୃଦୟ
 • 💝ରିବନ୍‌ ସହିତ ହୃଦୟ
 • 💖ଚମକୁଥିବା ହୃଦୟ
 • 💗ବଢୁଥିବା ହୃଦୟ
 • 💓ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଥିବା ହୃଦୟ
 • 💞ଘୂରୁଥିବା ହୃଦୟଗୁଡ଼ିକ
 • 💕ଦୁଇଟି ହୃଦୟ
 • 💟ହୃଦୟ ସାଜସଜ୍ଜା
 • ❣️ହୃଦୟ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନ
 • 💔ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ
 • ❤️ଲାଲ୍‌ ହୃଦୟ
 • 🧡କମଳା ହୃଦୟ
 • 💛ହଳଦିଆ ହୃଦୟ
 • 💚ସବୁଜ ହୃଦୟ
 • 💙ନୀଳ ହୃଦୟ
 • 💜ବାଇଗଣୀ ହୃଦୟ
 • 🤎ବାଦାମୀ ହୃଦୟ
 • 🖤କଳା ହୃଦୟ
 • 🤍ଧଳା ହୃଦୟ
 • 💯ଶହେ ପଏଣ୍ଟ
 • 💢କ୍ରୋଧ ସଙ୍କେତ
 • 💥ଧକ୍କା
 • 💫ବିଚଳିତ
 • 💦ଝାଳ ବୁନ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ
 • 💨ପାଡ଼ିବା
 • 🕳️ଗାତ
 • 💣ବୋମା
 • 💬କଥନ ବେଲୁନ୍
 • 👁️‍🗨️କଥନ ଫୋଟକାରେ ଆଖି
 • 🗨️ବାମ କଥନ ଫୋଟକା
 • 🗯️ଡାହାଣ କ୍ରୋଧ ଫୋଟକା
 • 💭ପ୍ରଗାଢ଼ ଚିନ୍ତା ବେଲୁନ୍‌
 • 💤zzz
 • 👋 People & Body

 • 👋ଦୋଳାୟମାନ ହାତ
 • 🤚ଉଠା ଯାଇଥିବା ହାତ ପଛ
 • 🖐️ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା କରି ରଖିଥିବା ହାତ
 • ଉଠା ଯାଇଥିବା ହାତ
 • 🖖ଭଲକାନ୍‌ ସାଲ୍ୟୁଟ୍‌
 • 👌ଠିକ୍‌ ହାତ ଚିହ୍ନ
 • 🤌ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକରେ ଚିମୁଟିବା
 • 🤏ଚିମୁଟିଥିବା ହାତ
 • ✌️ଜୟଲାଭ ସୂଚାଉଥିବା ହାତ
 • 🤞ଛକିଯୁକ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ
 • 🤟ତୁମକୁ ଭଲପାଏ ଇଙ୍ଗିତ
 • 🤘ଶିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ
 • 🤙କଲ୍‌ ମି ହ୍ୟାଣ୍ଡ
 • 👈ବାମକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବାମ ତର୍ଜନୀର ପଛ ପଟ
 • 👉ଡାହାଣକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି
 • 👆ଉପରକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି
 • 🖕ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି
 • 👇ତଳକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି
 • ☝️ଉପରକୁ ସୂଚାଉଥିବା ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି
 • 👍ସଫଳ ହେବା ଚିହ୍ନ
 • 👎ଅସଫଳତା ଚିହ୍ନ
 • ଉଠା ଯାଇଥିବା ମୁଠା
 • 👊ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସୁଥିବା ମୁଠା
 • 🤛ବାମ-ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ମୁଠା
 • 🤜ଡାହାଣ-ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ମୁଠା
 • 👏ତାଳି ମାରୁଥିବା ହାତଗୁଡ଼ିକ
 • 🙌ଉଠିଥିବା ହାତଗୁଡ଼ିକ
 • 👐ଖୋଲା ହାତଗୁଡ଼ିକ
 • 🤲ପାପୁଲି ଏକତ୍ର ଉପରକୁ କରିବା
 • 🤝କରମର୍ଦ୍ଦନ
 • 🙏ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ
 • ✍️ଲେଖିବା ହାତ
 • 💅ନଖ ପାଲିସ୍‌
 • 🤳ସେଲଫି
 • 💪ହାତର ମାଂସ ପେଶୀ କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା
 • 🦾ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହାତ
 • 🦿ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଡ
 • 🦵ଗୋଡ
 • 🦶ପାଦ
 • 👂କାନ
 • 🦻କାନ ସହିତ ହିୟରିଙ୍ଗ ଏଡ୍‍
 • 👃ନାକ
 • 🧠ମସ୍ତିଷ୍କ
 • 🫀ହୃଦୟ ଜନନେଦ୍ରିୟ
 • 🫁ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌
 • 🦷ଦାନ୍ତ
 • 🦴ହାଡ
 • 👀ଆଖିଗୁଡ଼ିକ
 • 👁️ଆଖି
 • 👅ଜିଭ
 • 👄ପାଟି
 • 👶ଶିଶୁ
 • 🧒ଛୋଟ ପିଲା
 • 👦ବାଳକ
 • 👧ବାଳିକା
 • 🧑ବ୍ୟକ୍ତି
 • 👱ବ୍ୟକ୍ତି: ସୁନେଲି କେଶ
 • 👨ପୁରୁଷ
 • 🧔ପୁରୁଷ: ଦାଢ଼ି
 • 👨‍🦰ପୁରୁଷ: ନାଲି କେଶ
 • 👨‍🦱ପୁରୁଷ: କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 👨‍🦳ପୁରୁଷ: ଧଳା କେଶ
 • 👨‍🦲ପୁରୁଷ: ଚନ୍ଦା
 • 👩ମହିଳା
 • 👩‍🦰ମହିଳା: ନାଲି କେଶ
 • 🧑‍🦰ବ୍ୟକ୍ତି: ନାଲି କେଶ
 • 👩‍🦱ମହିଳା: କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 🧑‍🦱ବ୍ୟକ୍ତି: କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 👩‍🦳ମହିଳା: ଧଳା କେଶ
 • 🧑‍🦳ବ୍ୟକ୍ତି: ଧଳା କେଶ
 • 👩‍🦲ମହିଳା: ଚନ୍ଦା
 • 🧑‍🦲ବ୍ୟକ୍ତି: ଚନ୍ଦା
 • 👱‍♀️ମହିଳା: ସୁନେଲି କେଶ
 • 👱‍♂️ପୁରୁଷ: ସୁନେଲି କେଶ
 • 🧓ଅଧିକ ବୟସ୍କ
 • 👴ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି
 • 👵ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା
 • 🙍ବ୍ୟକ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି
 • 🙍‍♂️ପୁରୁଷ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି
 • 🙍‍♀️ମହିଳା ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି
 • 🙎ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା
 • 🙎‍♂️ପୁରୁଷ ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା
 • 🙎‍♀️ମହିଳା ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା
 • 🙅ନାହିଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🙅‍♂️ପୁରୁଷ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଛି
 • 🙅‍♀️ମହିଳା ନା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଛନ୍ତି
 • 🙆ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🙆‍♂️ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🙆‍♀️ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ମହିଳା
 • 💁ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି
 • 💁‍♂️ପୁରୁଷ ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି
 • 💁‍♀️ମହିଳା ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି
 • 🙋ହାତ ଉଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🙋‍♂️ହାତ ଉଠାଇଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🙋‍♀️ହାତ ଉଠାଇଥିବା ମହିଳା
 • 🧏ବଧିର ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🧏‍♂️ବଧିର ପୁରୁଷ
 • 🧏‍♀️ବଧିର ମହିଳା
 • 🙇ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🙇‍♂️ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🙇‍♀️ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ମହିଳା
 • 🤦ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି
 • 🤦‍♂️ପୁରୁଷ ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି
 • 🤦‍♀️ମହିଳା ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି
 • 🤷ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଧ ଉଠାଉଛନ୍ତି
 • 🤷‍♂️ପୁରୁଷ କାନ୍ଧ ହଲାଉଛନ୍ତି
 • 🤷‍♀️ମହିଳା କାନ୍ଧ ଉଠାଉଛନ୍ତି
 • 🧑‍⚕️ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ
 • 👨‍⚕️ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ
 • 👩‍⚕️ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ
 • 🧑‍🎓ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ
 • 👨‍🎓ପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ
 • 👩‍🎓ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ
 • 🧑‍🏫ଶିକ୍ଷକ
 • 👨‍🏫ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷକ
 • 👩‍🏫ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ
 • 🧑‍⚖️ବିଚାରପତି
 • 👨‍⚖️ପୁରୁଷ ବିଚାରପତି
 • 👩‍⚖️ମହିଳା ବିଚାରପତି
 • 🧑‍🌾କୃଷକ
 • 👨‍🌾ପୁରୁଷ କୃଷକ
 • 👩‍🌾ମହିଳା କୃଷକ
 • 🧑‍🍳ରୋଷେୟା
 • 👨‍🍳ପୁରୁଷ ପାଚକ
 • 👩‍🍳ମହିଳା ପାଚିକା
 • 🧑‍🔧ମେକାନିକ
 • 👨‍🔧ପୁରୁଷ ମେକାନିକ୍‌
 • 👩‍🔧ମହିଳା ମେକାନିକ୍‌
 • 🧑‍🏭କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ
 • 👨‍🏭ପୁରୁଷ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ
 • 👩‍🏭ମହିଳା କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ
 • 🧑‍💼କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ
 • 👨‍💼ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ
 • 👩‍💼ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ
 • 🧑‍🔬ବୈଜ୍ଞାନିକ
 • 👨‍🔬ପୁରୁଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ
 • 👩‍🔬ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକ
 • 🧑‍💻ପ୍ରଯୁକ୍ତବିଦ୍‌
 • 👨‍💻ପୁରୁଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ
 • 👩‍💻ମହିଳା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ
 • 🧑‍🎤ଗାୟକ
 • 👨‍🎤ପୁରୁଷ ଗାୟିକ
 • 👩‍🎤ମହିଳା ଗାୟିକା
 • 🧑‍🎨କଳାକାର
 • 👨‍🎨ପୁରୁଷ କଳାକାର
 • 👩‍🎨ମହିଳା କଳାକାର
 • 🧑‍✈️ବିମାନଚାଳକ
 • 👨‍✈️ପୁରୁଷ ପାଇଲଟ୍
 • 👩‍✈️ମହିଳା ପାଇଲଟ୍‌
 • 🧑‍🚀ମହାଶୂନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ / ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ
 • 👨‍🚀ପୁରୁଷ ମହାକାଶଚାରୀ
 • 👩‍🚀ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ
 • 🧑‍🚒ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ
 • 👨‍🚒ପୁରୁଷ ଫାୟାରଫାଇଟର୍‌
 • 👩‍🚒ମହିଳା ଫାୟାରଫାଇଟର୍‌
 • 👮ପୋଲିସ୍‌ ଅଧିକାରୀ
 • 👮‍♂️ପୁରୁଷ ପୋଲିସ୍ ଅଫିସର୍
 • 👮‍♀️ମହିଳା ପୋଲିସ୍‌ ଅଧିକାରୀ
 • 🕵️ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌
 • 🕵️‍♂️ପୁରୁଷ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌
 • 🕵️‍♀️ମହିଳା ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌
 • 💂ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ
 • 💂‍♂️ପୁରୁଷ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ
 • 💂‍♀️ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ
 • 🥷ନିଞ୍ଜା
 • 👷ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ
 • 👷‍♂️ପୁରୁଷ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ
 • 👷‍♀️ମହିଳା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ
 • 🤴ରାଜକୁମାର
 • 👸ରାଜକୁମାରୀ
 • 👳ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 👳‍♂️ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ପୁରୁଷ
 • 👳‍♀️ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା
 • 👲ଚାଇନିଜ୍‌ ଟୋପି ସହିତ ପୁରୁଷ
 • 🧕ହେଡସ୍କାର୍ଫ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା
 • 🤵ଟକ୍ସିଡୋରେ ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🤵‍♂️ଟକ୍ସିଡୋରେ ପୁରୁଷ
 • 🤵‍♀️ଟକ୍ସିଡୋରେ ମହିଳା
 • 👰ଓଢ଼ଣି ପକାଇଥିବା ବଧୂ
 • 👰‍♂️ଓଢଣି ପକେଇଥିବା ପୁରୁଷ
 • 👰‍♀️ଓଢଣି ପକେଇଥିବା ମହିଳା
 • 🤰ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା
 • 🤱ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା
 • 👩‍🍼ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ମହିଳା
 • 👨‍🍼ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🧑‍🍼ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 👼ଶିଶୁ ଦେବଦୂତ
 • 🎅ସାଣ୍ଟା କ୍ଲସ୍‍
 • 🤶ଶ୍ରୀମତୀ କ୍ଲସ୍‍
 • 🧑‍🎄ମେକ୍ସ କ୍ଲସ୍
 • 🦸ସୁପର୍‌ହିରୋ
 • 🦸‍♂️ପୁରୁଷ ସୁପର୍‌ ହିରୋ
 • 🦸‍♀️ମହିଳା ସୁପର୍‌ ହିରୋ
 • 🦹ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ୍‌
 • 🦹‍♂️ପୁରୁଷ ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ୍‌
 • 🦹‍♀️ମହିଳା ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ
 • 🧙ଯାଦୁକର
 • 🧙‍♂️ପୁରୁଷ ଯାଦୁକର
 • 🧙‍♀️ମହିଳା ଯାଦୁକର
 • 🧚ପରୀ
 • 🧚‍♂️ପୁରୁଷ ପରୀ
 • 🧚‍♀️ମହିଳା ପରୀ
 • 🧛ପିଶାଚ
 • 🧛‍♂️ପୁରୁଷ ପିଶାଚ
 • 🧛‍♀️ମହିଳା ପିଶାଚ
 • 🧜ମରପର୍ସନ
 • 🧜‍♂️ମରମ୍ୟାନ୍
 • 🧜‍♀️ମତ୍ସାଗଂନା
 • 🧝ଅପ୍ସରା
 • 🧝‍♂️ପୁରୁଷ ଏଲଫ୍‍
 • 🧝‍♀️ମହିଳା ଅପ୍ସରା
 • 🧞ଜିନି
 • 🧞‍♂️ପୁରୁଷ ଜିନି
 • 🧞‍♀️ମହିଳା ଜିନି
 • 🧟ଜୋମ୍ବି
 • 🧟‍♂️ପୁରୁଷ ଜୋମ୍ବି
 • 🧟‍♀️ମହିଳା ଜୋମ୍ବି
 • 💆ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି
 • 💆‍♂️ପୁରୁଷ ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି
 • 💆‍♀️ମହିଳା ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି
 • 💇ବ୍ୟକ୍ତି ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି
 • 💇‍♂️ପୁରୁଷ ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି
 • 💇‍♀️ମହିଳା ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି
 • 🚶ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲୁଛନ୍ତି
 • 🚶‍♂️ପୁରୁଷ ଚାଲୁଛନ୍ତି
 • 🚶‍♀️ମହିଳା ଚାଲୁଛନ୍ତି
 • 🧍ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🧍‍♂️ପୁରୁଷ ଠିଆ ହୋଇଛି
 • 🧍‍♀️ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇଛି
 • 🧎ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🧎‍♂️ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🧎‍♀️ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ମହିଳା
 • 🧑‍🦯ଅନୁସନ୍ଧାନ ବାଡ଼ି ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି
 • 👨‍🦯ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ସହିତ ପୁରୁଷ
 • 👩‍🦯ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ସହିତ ମହିଳା
 • 🧑‍🦼ଯାନ୍ତ୍ରିକ ୱିଲ୍‌ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 👨‍🦼ମୋଟୋରାଇଜ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ପୁରୁଷ
 • 👩‍🦼ମୋଟୋରାଇଜ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ମହିଳା
 • 🧑‍🦽ମାନୁଆଲ ୱିଲ୍‌ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 👨‍🦽ମାନୁଆଲ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ପୁରୁଷ
 • 👩‍🦽ମାନୁଆଲ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ମହିଳା
 • 🏃ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡୁଛନ୍ତି
 • 🏃‍♂️ପୁରୁଷ ଦୌଡୁଛନ୍ତି
 • 🏃‍♀️ମହିଳା ଦୌଡୁଛନ୍ତି
 • 💃ମହିଳା ନାଚୁଛନ୍ତି
 • 🕺ପୁରୁଷ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି
 • 🕴️ସୁଟ୍‌ରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଛନ୍ତି
 • 👯ଠେକୁଆ କାନ ଥିବା ଲୋକମାନେ
 • 👯‍♂️ଠେକୁଆ କାନ ଥିବା ପୁରୁଷମାନେ
 • 👯‍♀️ଠେକୁଆ କାନ ଥିବା ମହିଳାମାନେ
 • 🧖ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🧖‍♂️ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🧖‍♀️ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ମହିଳା
 • 🧗ବ୍ୟକ୍ତି ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି
 • 🧗‍♂️ପୁରୁଷ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି
 • 🧗‍♀️ମହିଳା ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି
 • 🤺ବ୍ୟକ୍ତି ଖଣ୍ଡା ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି
 • 🏇ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼
 • ⛷️ସ୍କିୟର୍
 • 🏂ସ୍ନୋବୋର୍ଡର୍‍
 • 🏌️ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🏌️‍♂️ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🏌️‍♀️ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା
 • 🏄ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🏄‍♂️ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🏄‍♀️ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ମହିଳା
 • 🚣ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🚣‍♂️ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🚣‍♀️ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ମହିଳା
 • 🏊ପହଁରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🏊‍♂️ପହଁରୁଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🏊‍♀️ପହଁରୁଥିବା ମହିଳା
 • ⛹️ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • ⛹️‍♂️ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରାଉଥିବା ପୁରୁଷ
 • ⛹️‍♀️ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରୁଥିବା ମହିଳା
 • 🏋️ଭାର ଉଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🏋️‍♂️ଭାର ଉଠାଉଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🏋️‍♀️ଭାର ଉଠାଉଥିବା ମହିଳା
 • 🚴ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🚴‍♂️ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🚴‍♀️ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ମହିଳା
 • 🚵ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🚵‍♂️ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🚵‍♀️ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ମହିଳା
 • 🤸ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଛନ୍ତି
 • 🤸‍♂️କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🤸‍♀️କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଥିବା ମହିଳା
 • 🤼କୁସ୍ତି ଲଢୁଥିବା ଲୋକମାନେ
 • 🤼‍♂️କୁସ୍ତି ଲଢୁଥିବା ପୁରୁଷମାନେ
 • 🤼‍♀️କୁସ୍ତି ଲଢୁଥିବା ମହିଳାମାନେ
 • 🤽ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🤽‍♂️ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🤽‍♀️ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା
 • 🤾ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🤾‍♂️ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🤾‍♀️ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା
 • 🤹ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🤹‍♂️ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ପୁରୁଷ
 • 🤹‍♀️ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ମହିଳା
 • 🧘ବ୍ୟକ୍ତି ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି
 • 🧘‍♂️ପୁରୁଷ ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି
 • 🧘‍♀️ମହିଳା ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି
 • 🛀ଗାଧୋଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
 • 🛌ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଯରେ ଅଛନ୍ତି
 • 🧑‍🤝‍🧑ଲୋକମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇଛନ୍ତି
 • 👭ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ
 • 👫ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ
 • 👬ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ
 • 💏ଚୁମ୍ବନ
 • 👩‍❤️‍💋‍👨ଚୁମ୍ବନ: ମହିଳା, ପୁରୁଷ
 • 👨‍❤️‍💋‍👨ଚୁମ୍ବନ: ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ
 • 👩‍❤️‍💋‍👩ଚୁମ୍ବନ: ମହିଳା, ମହିଳା
 • 💑ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ
 • 👩‍❤️‍👨ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ: ମହିଳା, ପୁରୁଷ
 • 👨‍❤️‍👨ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ: ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ
 • 👩‍❤️‍👩ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ: ମହିଳା, ମହିଳା
 • 👪ପରିବାର
 • 👨‍👩‍👦ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ବାଳକ
 • 👨‍👩‍👧ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ବାଳିକା
 • 👨‍👩‍👧‍👦ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ବାଳିକା, ବାଳକ
 • 👨‍👩‍👦‍👦ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ବାଳକ, ବାଳକ
 • 👨‍👩‍👧‍👧ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ବାଳିକା, ବାଳିକା
 • 👨‍👨‍👦ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ, ବାଳକ
 • 👨‍👨‍👧ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ, ବାଳିକା
 • 👨‍👨‍👧‍👦ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ, ବାଳିକା, ବାଳକ
 • 👨‍👨‍👦‍👦ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ, ବାଳକ, ବାଳକ
 • 👨‍👨‍👧‍👧ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ, ବାଳିକା, ବାଳିକା
 • 👩‍👩‍👦ପରିବାର: ମହିଳା, ମହିଳା, ବାଳକ
 • 👩‍👩‍👧ପରିବାର: ମହିଳା, ମହିଳା, ବାଳିକା
 • 👩‍👩‍👧‍👦ପରିବାର: ମହିଳା, ମହିଳା, ବାଳିକା, ବାଳକ
 • 👩‍👩‍👦‍👦ପରିବାର: ମହିଳା, ମହିଳା, ବାଳକ, ବାଳକ
 • 👩‍👩‍👧‍👧ପରିବାର: ମହିଳା, ମହିଳା, ବାଳିକା, ବାଳିକା
 • 👨‍👦ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ବାଳକ
 • 👨‍👦‍👦ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ବାଳକ, ବାଳକ
 • 👨‍👧ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ବାଳିକା
 • 👨‍👧‍👦ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ବାଳିକା, ବାଳକ
 • 👨‍👧‍👧ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ବାଳିକା, ବାଳିକା
 • 👩‍👦ପରିବାର: ମହିଳା, ବାଳକ
 • 👩‍👦‍👦ପରିବାର: ମହିଳା, ବାଳକ, ବାଳକ
 • 👩‍👧ପରିବାର: ମହିଳା, ବାଳିକା
 • 👩‍👧‍👦ପରିବାର: ମହିଳା, ବାଳିକା, ବାଳକ
 • 👩‍👧‍👧ପରିବାର: ମହିଳା, ବାଳିକା, ବାଳିକା
 • 🗣️କଥା କହୁଥିବା ମୁଣ୍ଡ
 • 👤ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତିରେ ଫାଟ
 • 👥ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତିରେ ଫାଟଗୁଡିକ
 • 🫂ଲୋକମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି
 • 👣ପାଦଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ
 • 🦰ନାଲି କେଶ
 • 🦱କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 🦳ଧଳା କେଶ
 • 🦲ଚନ୍ଦା
 • 🐵 Animals & Nature

 • 🐵ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହଁ
 • 🐒ମାଙ୍କଡ଼
 • 🦍ଗରିଲା
 • 🦧ଓରଙ୍ଗୁଟାନ
 • 🐶କୁକୁର ମୁହଁ
 • 🐕କୁକୁର
 • 🦮ଗାଇଡ୍‌ କୁକୁର
 • 🐕‍🦺ସର୍ଭିସ କୁକୁର
 • 🐩ଲୋମଶ କୁକୁର
 • 🐺ଗଧିଆ
 • 🦊କୋକିଶିଆଳି
 • 🦝ରାକନ୍‌
 • 🐱ବିରାଡ଼ି ମୁହଁ
 • 🐈ବିରାଡ଼ି
 • 🐈‍⬛କଳା ବିରାଡି
 • 🦁ସିଂହ
 • 🐯ବାଘ ମୁହଁ
 • 🐅ବାଘ
 • 🐆ଚିତାବାଘ
 • 🐴ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ
 • 🐎ଘୋଡ଼ା
 • 🦄ୟୁନିକର୍ନ୍
 • 🦓ଜେବ୍ରା
 • 🦌ହରିଣ
 • 🦬ଗୟଳ
 • 🐮ଗାଇ ମୁହଁ
 • 🐂ବଳଦ
 • 🐃ଜଳ ମଇଁଷି
 • 🐄ଗାଇ
 • 🐷ଘୁଷୁରି ମୁହଁ
 • 🐖ଘୁଷୁରି
 • 🐗ବରାହ
 • 🐽ଘୁଷୁରି ନାକ
 • 🐏ଖାସୁ ହୋଇନଥିବା ମେଣ୍ଢା
 • 🐑ମେଣ୍ଢୀ
 • 🐐ଛେଳି
 • 🐪ଓଟ
 • 🐫ଦୁଇ-କୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଟ
 • 🦙ଲାମା
 • 🦒ଜିରାଫ
 • 🐘ହାତୀ
 • 🦣ମମୋଥ
 • 🦏ଗଣ୍ଡା
 • 🦛ଜଳହସ୍ତୀ
 • 🐭ମୂଷା ମୁହଁ
 • 🐁ମୂଷା
 • 🐀ବଡ଼ ମୂଷା
 • 🐹ହାମଷ୍ଟର୍‌
 • 🐰ଠେକୁଆ ମୁହଁ
 • 🐇ଠେକୁଆ
 • 🐿️ଚିପମଙ୍କ୍‌
 • 🦫ବିଭର୍‌
 • 🦔ଝିଙ୍କ
 • 🦇ବାଦୁଡ଼ି
 • 🐻ଭାଲୁ
 • 🐻‍❄️ଧଳା ଭାଲୁ
 • 🐨କୋଆଲା
 • 🐼ପାଣ୍ଡା
 • 🦥ସ୍ଲୋଥ
 • 🦦ଓଧ
 • 🦨ସ୍କଙ୍କ
 • 🦘କଙ୍ଗାରୁ
 • 🦡ବାଜର
 • 🐾ପଂଝା ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ
 • 🦃ଟର୍କୀ
 • 🐔କୁକୁଡ଼ା
 • 🐓ଗୃହପାଳିତ ଗଞ୍ଜା
 • 🐣ଅଣ୍ଡା ଫୁଟାଉଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ
 • 🐤ଛୋଟ ଶିଶୁ କୁକୁଡ଼ା
 • 🐥ଆଗକୁ-ମୁହଁ କରିଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ
 • 🐦ପକ୍ଷୀ
 • 🐧ପେଙ୍ଗୁଇନ୍‍
 • 🕊️କପୋତ
 • 🦅ଚିଲ
 • 🦆ବତକ
 • 🦢ହଂସ
 • 🦉ପେଚା
 • 🦤ଡ଼ୋଡ଼ୋ
 • 🪶ପକ୍ଷୀର ପର
 • 🦩ଫ୍ଲାମିଙ୍ଗୋ
 • 🦚ମୟୂର
 • 🦜ଶୁଆ
 • 🐸ବେଙ୍ଗ
 • 🐊କୁମ୍ଭୀର
 • 🐢କଇଁଛ
 • 🦎ଝିଟିପିଟି
 • 🐍ସାପ
 • 🐲ଡ୍ରାଗନ୍‌ ମୁହଁ
 • 🐉ଡ୍ରାଗନ୍‌
 • 🦕ସୌରୋପଡ୍
 • 🦖ଟି-ରେକ୍ସ
 • 🐳ଜଳ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଥିବା ତିମି
 • 🐋ତିମି
 • 🐬ଡଲଫିନ୍‌
 • 🦭ସିଲ୍‌
 • 🐟ମାଛ
 • 🐠ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ମାଛ
 • 🐡ବ୍ଲୋଫିଶ୍‍
 • 🦈ଶାର୍କ୍‌
 • 🐙ଅକ୍ଟୋପସ୍‌
 • 🐚କୁଣ୍ଡଳାକାର ଶାମୁକା
 • 🐌ଗେଣ୍ଡା
 • 🦋ପ୍ରଜାପତି
 • 🐛ଓଡ଼ଶ
 • 🐜ପିମ୍ପୁଡ଼ି
 • 🐝ମହୁମାଛି
 • 🪲ଗୋବରପୋକ
 • 🐞ମାଇ ଗୋବର ପୋକ
 • 🦗ଝିଣ୍ଟିକା
 • 🪳ଅସରପା
 • 🕷️ବୁଢିଆଣୀ
 • 🕸️ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ
 • 🦂କଙ୍କଡାବିଛା
 • 🦟ମଶା
 • 🪰ମାଛି
 • 🪱କୃମି
 • 🦠କୀଟାଣୁ
 • 💐ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ
 • 🌸ଚେରୀ ବ୍ଲସମ୍ ଫୁଲ
 • 💮ଧଳା ଫୁଲ
 • 🏵️ରୋଜେଟ୍
 • 🌹ଗୋଲାପ
 • 🥀ମଉଳି ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲ
 • 🌺ହିବିସକସ୍‍
 • 🌻ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ
 • 🌼ଫୁଲ କଢ଼
 • 🌷ଟ୍ୟୁଲିପ୍
 • 🌱ଚାରା
 • 🪴ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଗଛ
 • 🌲ଚିରସବୁଜ ଗଛ
 • 🌳ପର୍ଣ୍ଣମୋଚି ଗଛ
 • 🌴ତାଳ ଗଛ
 • 🌵ନାଗଫେଣୀ
 • 🌾ଧାନ କଳେଇ
 • 🌿ଜଡ଼ି ବୁଟି
 • ☘️ତ୍ରିପତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ
 • 🍀ଚାରି ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ତୃଣ
 • 🍁ମ୍ୟାପଲ୍‍ ପତ୍ର
 • 🍂ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ର
 • 🍃ପବନରେ ହଲୁଥିବା ପତ୍ର
 • 🍇 Food & Drink

 • 🍇ଅଙ୍ଗୁର
 • 🍈ଖରଭୁଜ
 • 🍉ତରଭୁଜ
 • 🍊ଟାଞ୍ଚେରିନ୍
 • 🍋ଲେମ୍ବୁ
 • 🍌କଦଳୀ
 • 🍍ସପୁରି
 • 🥭ଆମ୍ବ
 • 🍎ଲାଲ ସେଉ
 • 🍏ସବୁଜ ସେଉ
 • 🍐ପେଅର୍‍
 • 🍑ପିଚ୍‍
 • 🍒ଚେରୀ
 • 🍓ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ
 • 🫐କଣ୍ଟେଇକୋଳି
 • 🥝କିୱି ଫଳ
 • 🍅ଟମାଟୋ
 • 🫒ଅଲିଭ୍‌
 • 🥥ନଡ଼ିଆ
 • 🥑ଆଭୋକାଡୋ
 • 🍆ବାଇଗଣ
 • 🥔ଆଳୁ
 • 🥕ଗାଜର
 • 🌽ମକା ଦାନା
 • 🌶️ରାଗ ଲାଲମରିଚ
 • 🫑ସିମଲା ଲଙ୍କା
 • 🥒କାକୁଡ଼ି
 • 🥬ସବୁଜ ପତ୍ର
 • 🥦ବ୍ରକୋଲି
 • 🧄ରସୁଣ
 • 🧅ପିଆଜ
 • 🍄ଛତୁ
 • 🥜ଚିନାବାଦାମ
 • 🌰ଚେଷ୍ଟନଟ୍‍
 • 🍞ପାଉଁରୁଟି
 • 🥐କ୍ରେଏସନ୍
 • 🥖ବାଗୁଏଟେ ପାଉଁରୁଟି
 • 🫓ଚେପଟାପାଉଁରୁଟି
 • 🥨ପ୍ରେଟଜେଲ୍‍
 • 🥯ବେଜଲ୍‌
 • 🥞ପାନକେକ୍‍
 • 🧇ୱାଫେଲ
 • 🧀ଛେନା ୱେଜ୍
 • 🍖ହାଡରେ ଥିବା ମାଂସ
 • 🍗କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼
 • 🥩ମାଂସ ଖଣ୍ଡ
 • 🥓ବାକନ୍‍
 • 🍔ହାମବର୍ଗର୍‍
 • 🍟ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ଫାଇଜ୍‍
 • 🍕ଫିଜ୍ଜା
 • 🌭ହଟ୍‍ ଡଗ୍‍
 • 🥪ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍‍
 • 🌮ଟାକୋ
 • 🌯ବରିଟୋ
 • 🫔ଟମାଲେ
 • 🥙ପୁର ଦିଆଯାଇଥିବା ଚଟକା ପାଉଁରୁଟି
 • 🧆ଫଲାଫେଲ
 • 🥚ଅଣ୍ଡା
 • 🍳ରୋଷେଇ
 • 🥘ଅଗଭୀର ଖାଦ୍ୟ ତାୱା
 • 🍲ଖାଦ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାତ୍ର
 • 🫕ଫଣ୍ଡ୍ୟୁ
 • 🥣ଚାମୁଚ ସହିତ ଗିନା
 • 🥗ସବୁଜ ସାଲାଡ୍
 • 🍿ପପକର୍ନ୍‌
 • 🧈ଲହୁଣୀ
 • 🧂ଲୁଣ
 • 🥫ଡବା ଖାଦ୍ୟ
 • 🍱ବେଣ୍ଟୋ ବକ୍ସ
 • 🍘ଚାଉଳ ମୁଡ଼କି
 • 🍙ଭାତ ବରା
 • 🍚ରନ୍ଧା ଭାତ
 • 🍛ତରକାରୀ ଭାତ
 • 🍜ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଥିବା ଗିନା
 • 🍝ସ୍ପାଘେଟି
 • 🍠ପୋଡ଼ା କନ୍ଦମୂଳ
 • 🍢ଓଡେନ୍‍
 • 🍣ସୁଶି
 • 🍤ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି
 • 🍥ଭଉଁରୀ ଥିବା ମାଛ ପିଠା
 • 🥮ମୁନ୍‍ କେକ୍‌
 • 🍡ଡାଙ୍ଗୋ
 • 🥟ଡମ୍ପଲିଂ
 • 🥠ଫର୍ଚୁନ୍‍ କୁକୀ
 • 🥡ନେଇଯିବା ବାକ୍ସ
 • 🦀କଙ୍କଡ଼ା
 • 🦞ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ
 • 🦐ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି
 • 🦑ସ୍କୁଇଡ୍‍
 • 🦪ଶାମୁକା
 • 🍦ନରମ ଆଇସ୍‍ କ୍ରିମ୍‍
 • 🍧ଚୁସ୍‌କି
 • 🍨ଆଇସ୍‍ କ୍ରିମ୍‍
 • 🍩ଡୋନଟ୍‍
 • 🍪କୁକୀ
 • 🎂ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍‍
 • 🍰ସର୍ଟକେକ୍‍
 • 🧁କପ୍‌ କେକ୍‌
 • 🥧ପାଇ
 • 🍫ଚକଲେଟ୍‍ ବାର୍‍
 • 🍬କ୍ୟାଣ୍ଡି
 • 🍭ଲଲିପପ୍‍
 • 🍮କଷ୍ଟାର୍ଡ୍
 • 🍯ମହୁ ପାତ୍ର
 • 🍼ଶିଶୁ ବୋତଲ
 • 🥛କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ
 • ଗରମ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପାନୀୟ
 • 🫖ଚା’କେଟ୍ଲୀ
 • 🍵ବେଣ୍ଟ ନଥିବା ଚା କପ୍‍
 • 🍶ସାକେ
 • 🍾ପପିଂ କରକ୍‍ ସହିତ ବୋତଲ
 • 🍷ସୁରା ଗ୍ଲାସ୍‍
 • 🍸କକଟେଲ୍‍ ଗ୍ଲାସ୍‍
 • 🍹ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ପାନୀୟ
 • 🍺ବିଅର୍ ମଗ୍
 • 🍻ଟଣ ଟଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବା ବିଅର୍ ମଗଗୁଡ଼ିକ
 • 🥂ଟଣ ଟଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବା ଗ୍ଲାସ୍‍ଗୁଡ଼ିକ
 • 🥃ଟମ୍ବଲର୍‍ ଗ୍ଲାସ୍‍
 • 🥤ଷ୍ଟ୍ର ସହିତ କପ୍‍
 • 🧋ବୁଦ୍‌ବୁଦ୍‌ ଚା
 • 🧃ପେୟ ଡବା
 • 🧉ମେଟ
 • 🧊ବରଫ ଟୁକୁଡ଼ା
 • 🥢ଚପଷ୍ଟିକ୍‍
 • 🍽️ପ୍ଲେଟ୍‍ ସହିତ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ଓ ଛୁରୀ
 • 🍴କଣ୍ଟା ଚାମଚ ଏବଂ ଛୁରୀ
 • 🥄ଚାମଚ
 • 🔪ରୋଷେଇଶାଳ ଛୁରୀ
 • 🏺ଆମ୍ଫୋରା
 • 🌍 Travel & Places

 • 🌍ୟୁରୋପ୍‌-ଆଫ୍ରିକା ଦେଖାଉଥିବା ଗ୍ଲୋବ୍‌
 • 🌎ଆମେରିକା ଦେଖାଉଥିବା ଗ୍ଲୋବ୍‌
 • 🌏ଏସିଆ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଖାଉଥିବା ଗ୍ଲୋବ୍‌
 • 🌐ଦ୍ରାଘିମାଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ଗ୍ଲୋବ୍‌
 • 🗺️ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ର
 • 🗾ଜାପାନର ମାନଚିତ୍ର
 • 🧭କମ୍ପାସ
 • 🏔️ତୁଷାରାଛନ୍ନ ପର୍ବତ
 • ⛰️ପର୍ବତ
 • 🌋ଭଲ୍କାନୋ
 • 🗻ମାଉଣ୍ଟ ଫୁଜି
 • 🏕️ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିବା
 • 🏖️ଛତା ସହିତ ବେଳାଭୂମି
 • 🏜️ମରୁଭୂମି
 • 🏝️ମରୁଭୂମି ଦ୍ୱୀପ
 • 🏞️ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ
 • 🏟️ଷ୍ଟାଡିୟମ
 • 🏛️ପ୍ରାଚୀନ ଅଟ୍ଟାଳିକା
 • 🏗️ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ
 • 🧱ଇଟା
 • 🪨ଶିଳା
 • 🪵କାଠ
 • 🛖କୁଟୀର
 • 🏘️ଘରଗୁଡ଼ିକ
 • 🏚️ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର
 • 🏠ଘର
 • 🏡ବଗିଚା ଥିବା ଘର
 • 🏢କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା
 • 🏣ଜାପାନୀ ଡାକ ଘର
 • 🏤ଡାକ ଘର
 • 🏥ଡାକ୍ତରଖାନା
 • 🏦ବ୍ୟାଙ୍କ
 • 🏨ହୋଟେଲ୍‌
 • 🏩ପ୍ରେମ ହୋଟେଲ୍‌
 • 🏪କନଭିନିଏନ୍ସ ଷ୍ଟୋର୍‌
 • 🏫ବିଦ୍ୟାଳୟ
 • 🏬ବିଭାଗୀୟ ଷ୍ଟୋର୍‌
 • 🏭କାରଖାନା
 • 🏯ଜାପାନୀ ଦୁର୍ଗ
 • 🏰ଦୁର୍ଗ
 • 💒ବିବାହ
 • 🗼ଟୋକିଓ ଟାୱାର
 • 🗽ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍‌ ଲିବର୍ଟି
 • ଗୀର୍ଜା
 • 🕌ମସଜିଦ୍
 • 🛕ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର
 • 🕍ସିନାଗଗ୍
 • ⛩️ଶିଣ୍ଟୋ ପବିତ୍ରସ୍ଥଳ
 • 🕋କାବା
 • ଝରଣା
 • ତମ୍ବୁ
 • 🌁କୁହୁଡ଼ିଆ
 • 🌃ତାରା ଗହଣରେ ରାତି
 • 🏙️ସହରୀ ପରିଦୃଶ୍ୟ
 • 🌄ପର୍ବତମାଳାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ
 • 🌅ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ
 • 🌆ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ସହରର ପରିଦୃଶ୍ୟ
 • 🌇ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ
 • 🌉ରାତିରେ ପୋଲ
 • ♨️ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣଗୁଡ଼ିକ
 • 🎠ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଘୋଡ଼ା
 • 🎡ଫେରିସ୍ ହ୍ୱିଲ୍
 • 🎢ରୋଲର୍‌ କୋଷ୍ଟର୍‌
 • 💈ବାର୍ବର୍‌ ପୋଲ୍‌
 • 🎪ସର୍କସ୍‌ ତମ୍ବୁ
 • 🚂ଲୋକୋମୋଟିଭ୍‌
 • 🚃ରେଲୱେ କାର୍‌
 • 🚄ଉଚ୍ଚ-ଗତି ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍‌
 • 🚅ବୁଲେଟ୍‌ ଟ୍ରେନ୍‌
 • 🚆ଟ୍ରେନ୍‌
 • 🚇ମେଟ୍ରୋ
 • 🚈ହାଲକା ଟ୍ରେନ୍‌
 • 🚉ଷ୍ଟେସନ୍‌
 • 🚊ଟ୍ରାମ୍
 • 🚝ମୋନୋରେଲ୍‌
 • 🚞ପର୍ବତ ରେଳୱେ
 • 🚋ଟ୍ରାମ୍‌ କାର୍‌
 • 🚌ବସ୍‌
 • 🚍ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍‌
 • 🚎ଟ୍ରଲିବସ୍‌
 • 🚐ମିନିବସ୍‌
 • 🚑ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
 • 🚒ଫାୟାର୍‌ ଇଞ୍ଜିନ୍‌
 • 🚓ପୋଲିସ୍ କାର୍‌
 • 🚔ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସୁଥିବା ପୋଲିସ୍‌ କାର୍‌
 • 🚕ଟ୍ୟାକ୍ସି
 • 🚖ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସି
 • 🚗ଅଟୋମୋବାଇଲ୍‌
 • 🚘ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସୁଥିବା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍
 • 🚙କ୍ରୀଡ଼ା ଉପଯୋଗୀ ଯାନବାହନ
 • 🛻ପିକ୍‍ଅପ୍‌ ଟ୍ରକ୍‌
 • 🚚ବିତରଣ ଟ୍ରକ୍‌
 • 🚛ଆର୍ଟିକ୍ୟୁଲେଟେଡ୍‌ ଲରି
 • 🚜ଟ୍ରାକ୍ଟର୍
 • 🏎️ରେସିଂ କାର୍‌
 • 🏍️ମଟରଗାଡ଼ି
 • 🛵ମୋଟର ସ୍କୁଟର୍‌
 • 🦽ମାନୁଆଲ୍‌ ହ୍ୱିଲଚେୟାର
 • 🦼ମୋଟୋରାଇଜିଡ୍‌ ହ୍ୱିଲଚେୟାର
 • 🛺ଅଟୋ ରିକ୍ସା
 • 🚲ବାଇସାଇକେଲ୍
 • 🛴କିକ୍‌ ସ୍କୁଟର୍‌
 • 🛹ସ୍କେଟ୍‌ବୋର୍ଡ୍‌
 • 🛼ରୋଲର ସ୍କେଟ
 • 🚏ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍‌
 • 🛣️ମଟରଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା
 • 🛤️ରେଳପଥ
 • 🛢️ତେଲ ଡ୍ରମ୍‌
 • ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ
 • 🚨ପୋଲିସ୍‌ କାର୍ ଆଲୋକ
 • 🚥ଭୂସମାନ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ଆଲୋକ
 • 🚦ଭୂଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ଆଲୋକ
 • 🛑ସ୍ଥଗିତ ଚିହ୍ନ
 • 🚧ନିର୍ମାଣ
 • ଆଙ୍କର୍
 • ସେଲ୍‌ବୋଟ୍‌
 • 🛶ସରୁଆ ହାଲକା ଡଙ୍ଗା
 • 🚤ସ୍ପିଡ୍‌ବୋଟ୍‌
 • 🛳️ଯାତ୍ରୀବାହି ଜାହାଜ
 • ⛴️ଡଙ୍ଗା
 • 🛥️ମୋଟର ବୋଟ୍‌
 • 🚢ଜାହାଜ
 • ✈️ବିମାନ
 • 🛩️ଛୋଟ ବିମାନ
 • 🛫ବିମାନ ପ୍ରସ୍ଥାନ
 • 🛬ବିମାନ ଆଗମନ
 • 🪂ପାରାଚ୍ୟୁଟ
 • 💺ସିଟ୍
 • 🚁ହେଲିକେପ୍ଟର୍
 • 🚟ସସପେନସନ୍‌ ରେଲୱେ
 • 🚠ପର୍ବତ କେବୁଲ୍‌ମାର୍ଗ
 • 🚡ଏରିଅଲ୍ ଟ୍ରାମ୍‌ମାର୍ଗ
 • 🛰️ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍‌
 • 🚀ରକେଟ୍‌
 • 🛸ଫ୍ଲାଇଂ ସସର୍‌
 • 🛎️ବେଲହପ୍‌ ବେଲ୍‌
 • 🧳ଲଗେଜ୍‍
 • ଆୱାରଗ୍ଲାସ୍‌ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି
 • ଆୱାରଗ୍ଲାସ୍‌ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ
 • ହାତ ଘଣ୍ଟା
 • ଆଲାର୍ମ ଘଣ୍ଟା
 • ⏱️ଷ୍ଟପ୍‌ୱାଚ୍‌
 • ⏲️ଟାଇମର୍‌ ଘଣ୍ଟା
 • 🕰️ମାଣ୍ଟେଲପିସ୍‌ ଘଣ୍ଟା
 • 🕛ବାରଟା
 • 🕧ବାରଟା-ତିରିଶ
 • 🕐ଗୋଟାଏ
 • 🕜ଗୋଟାଏ-ତିରିଶ
 • 🕑ଦୁଇଟା
 • 🕝ଦୁଇଟା-ତିରିଶ
 • 🕒ତିନିଟା
 • 🕞ତିନିଟା-ତିରିଶ
 • 🕓ଚାରିଟା
 • 🕟ଚାରିଟା-ତିରିଶ
 • 🕔ପାଞ୍ଚଟା
 • 🕠ପାଞ୍ଚଟା-ତିରିଶ
 • 🕕ଛଅଟା
 • 🕡ଛଅଟା-ତିରିଶ
 • 🕖ସାତଟା
 • 🕢ସାତଟା-ତିରିଶ
 • 🕗ଆଠଟା
 • 🕣ଆଠଟା-ତିରିଶ
 • 🕘ନଅଟା
 • 🕤ନଅଟା-ତିରିଶି
 • 🕙ଦଶଟା
 • 🕥ଦଶଟା-ତିରିଶ
 • 🕚ଏଗାରଟା
 • 🕦ଏଗାରଟା-ତିରିଶ
 • 🌑ନୂଆ ଚନ୍ଦ୍ର
 • 🌒ବୃହତ୍ତର ହେଉଥିବା କୃସେଣ୍ଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ର
 • 🌓ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଚନ୍ଦ୍ର
 • 🌔ୱାକ୍ସିଂରେ ଥିବା ବହିର୍ବର୍ତ୍ତ ହେଉଥିବା ଅପୁର୍ଣଚନ୍ଦ୍ର
 • 🌕ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର
 • 🌖ୱେନିଂରେ ଥିବା ବହିର୍ବର୍ତ୍ତ ହେଉଥିବା ଅପୁର୍ଣଚନ୍ଦ୍ର
 • 🌗ଶେଷ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଚନ୍ଦ୍ର
 • 🌘ୱେନିଂରେ ଥିବା କ୍ରିସେଣ୍ଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ର
 • 🌙କ୍ରିସେଣ୍ଟ୍ ମୁନ୍
 • 🌚ନୂଆ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁହଁ
 • 🌛ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁହଁ
 • 🌜ଶେଷ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁହଁ
 • 🌡️ଥର୍ମୋମିଟର୍
 • ☀️ସୂର୍ଯ୍ୟ
 • 🌝ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁହଁ
 • 🌞ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁହଁ
 • 🪐ରିଙ୍ଗ ଗ୍ରହ
 • ତାରା
 • 🌟ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରା
 • 🌠ଉଲକା
 • 🌌ଆକାଶଗଙ୍ଗା
 • ☁️ମେଘ
 • ମେଘ ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ
 • ⛈️ବିଜୁଳି ଏବଂ ବର୍ଷା ସହିତ ମେଘ
 • 🌤️ଛୋଟ ମେଘ ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ
 • 🌥️ବଡ ମେଘ ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ
 • 🌦️ବର୍ଷା ବାଦଳ ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ
 • 🌧️ବର୍ଷା ସହିତ ମେଘ
 • 🌨️ବରଫ ସହିତ ମେଘ
 • 🌩️ବିଜୁଳି ସହିତ ମେଘ
 • 🌪️ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା
 • 🌫️କୁହୁଡ଼ି
 • 🌬️ପବନ ମୁହଁ
 • 🌀ବାତ୍ୟା
 • 🌈ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ
 • 🌂ବନ୍ଦ ଥିବା ଛତା
 • ☂️ଛତା
 • ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଛତା
 • ⛱️ଭୂମିରେ ଛତା
 • ଉଚ୍ଚ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍‌
 • ❄️ତୁଷାରକଣା
 • ☃️ସ୍ନୋମ୍ୟାନ୍‌
 • ବରଫ ବିନା ସ୍ନୋମେନ୍
 • ☄️ଧୂମକେତୁ
 • 🔥ନିଆଁ
 • 💧ଛୋଟ ବୁନ୍ଦା
 • 🌊ଜଳ ତରଙ୍ଗ
 • 🎃 Activities

 • 🎃ଜ୍ୟାକ୍-ଓ-ଲଣ୍ଠନ
 • 🎄ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୃକ୍ଷ
 • 🎆ଆତିସବାଜୀ
 • 🎇ଝୁର୍‌‌ଝୁରୀ ବାଣ
 • 🧨ବାଣ
 • ଚମକିଲା
 • 🎈ବେଲୁନ୍‍
 • 🎉ପାର୍ଟି ପପର୍‍
 • 🎊କନେଫେଟି ବଲ୍‍
 • 🎋ଟାନାବାଟା ଗଛ
 • 🎍ପାଇନ୍‍ ସାଜସଜ୍ଜା
 • 🎎ଜାପାନୀ କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକ
 • 🎏କାର୍ପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମର୍‍
 • 🎐ପବନ ଘଣ୍ଟି
 • 🎑ଚାନ୍ଦ ଦେଖିବା ପର୍ବ
 • 🧧ନାଲି ଲିଫାଫା
 • 🎀ରିବନ୍‍
 • 🎁ଗୁଡା ଯାଇଥିବା ଉପହାର
 • 🎗️ସ୍ମାରକ ରିବନ୍‍
 • 🎟️ଆଡମିସନ୍ ଟିକେଟ୍‍ଗୁଡ଼ିକ
 • 🎫ଟିକେଟ୍‍
 • 🎖️ସେନା ପଦକ
 • 🏆ଟ୍ରଫି
 • 🏅କ୍ରୀଡ଼ା ପଦକ
 • 🥇1ମ ସ୍ଥାନ ପଦକ
 • 🥈2ୟ ସ୍ଥାନ ପଦକ
 • 🥉3ୟ ସ୍ଥାନ ପଦକ
 • ସକର୍‍ ବଲ୍‍
 • ବେସବଲ୍‍
 • 🥎ସଫ୍ଟବଲ୍‌
 • 🏀ବାସ୍କେଟବଲ୍‍
 • 🏐ଭଲିବଲ୍‍
 • 🏈ଆମେରିକୀୟ ଫୁଟବଲ୍‍
 • 🏉ରଗବି ଫୁଟବଲ୍‍
 • 🎾ଟେନିସ୍‍
 • 🥏ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଡିସ୍କ
 • 🎳ବୋଲିଂ
 • 🏏କ୍ରିକେଟ୍‍ ଖେଳ
 • 🏑ଫିଲ୍ଡ ହକି
 • 🏒ଆଇସ୍‍ ହକି
 • 🥍ଲାକ୍ରୋସ୍‌
 • 🏓ପିଙ୍ଗ ପଙ୍ଗ
 • 🏸ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍
 • 🥊ବକ୍ସିଂ ଗ୍ଲୋଭ୍‍
 • 🥋ମାର୍ଶାଲ୍‍ ଆର୍ଟ୍ସ ୟୁନିଫର୍ମ୍
 • 🥅ଗୋଲ୍‍ ନେଟ୍‍
 • ଗାତରେ ପତାକା
 • ⛸️ଆଇସ୍‍ ସ୍କେଟ୍‍
 • 🎣ମାଛଧରା ରଡ୍
 • 🤿ଡାଇଭିଙ୍ଗ ମୁଖା
 • 🎽ରନିଂ ଶାର୍ଟ୍
 • 🎿ସ୍କି
 • 🛷ସ୍ଲେଡ୍‍
 • 🥌କର୍ଲିଂ ଷ୍ଟୋନ୍
 • 🎯ସଠିକ୍ ହିଟ୍
 • 🪀ୟୋ ୟୋ
 • 🪁ଗୁଡି
 • 🎱ଫୁଲ୍‍ 8 ବଲ୍‍
 • 🔮କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ବଲ୍
 • 🪄ଯାଦୁ ବାଡ଼ି
 • 🧿ନଜର୍‌ ଆମୁଲେଟ୍‌
 • 🎮ଭିଡିଓ ଗେମ୍‍
 • 🕹️ଜଏଷ୍ଟିକ୍‍
 • 🎰ସ୍ଲଟ୍‌ ମେସିନ୍‌
 • 🎲ଗେମ୍‍ ଡାଇ
 • 🧩ପଜଲ୍‌ ଟୁକୁଡା
 • 🧸ଟେଡି ବିୟର
 • 🪅ପିନାଟା
 • 🪆ନେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଡ଼ଲସ୍‌
 • ♠️ସ୍ପେଡ୍‍ ସୁଟ୍‍
 • ♥️ହାର୍ଟ୍‍ ସୁଟ୍‍
 • ♦️ଡାଏମଣ୍ଡ ସୁଟ୍‍
 • ♣️କ୍ଲବ୍‍ ସୁଟ୍‍
 • ♟️ସତରଞ୍ଜ ପ୍ୟାଦା
 • 🃏ଜୋକର୍‍
 • 🀄ମହଜୋଙ୍ଗ ଲାଲ ଡ୍ରାଗନ୍‍
 • 🎴ଫୁଲ ତାସ
 • 🎭ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ କଳା
 • 🖼️ଫ୍ରେମ୍‌ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର
 • 🎨ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଆଧାର
 • 🧵ସୁତା
 • 🪡ସିଲାଇ ଛୁଞ୍ଚି
 • 🧶କ୍ରକେଟ୍‌
 • 🪢ଗଣ୍ଠି
 • 👓 Objects

 • 👓ଚଷମାଗୁଡ଼ିକ
 • 🕶️ସନଗ୍ଲାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ
 • 🥽ଚଷମା
 • 🥼ପ୍ରୟୋଗଶାଳ କୋଟ୍‌
 • 🦺ସୁରକ୍ଷା ଜାମା
 • 👔ନେକଟାଏ
 • 👕ଟି-ସାର୍ଟ୍‌
 • 👖ଜିନ୍ସ
 • 🧣ସ୍କାର୍ଫ୍‌
 • 🧤ଗ୍ଲୋଭ୍ସ
 • 🧥କୋଟ୍‌
 • 🧦ମୋଜା
 • 👗ପୋଷାକ
 • 👘କିମୋନୋ
 • 🥻ଶାଢ଼ୀ
 • 🩱ଏକ ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱିମସୁଟ
 • 🩲ବ୍ରିଫ
 • 🩳ସର୍ଟ୍ସ
 • 👙ବିକିନି
 • 👚ମହିଳାଙ୍କ ପୋଷାକପତ୍ର
 • 👛ପର୍ସ୍‌
 • 👜ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍‌
 • 👝କ୍ଲଚ୍‌ ବ୍ୟାଗ୍‌
 • 🛍️ଶପିଂ ବ୍ୟାଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକ
 • 🎒ବ୍ୟାକ୍‌ପ୍ୟାକ୍‌
 • 🩴ଚମଡ଼ା ଫିତା ଥିବା ଚପଲ
 • 👞ପୁରୁଷଙ୍କ ଜୋତା
 • 👟ଦୌଡ଼ିବା ଜୋତା
 • 🥾ହାଇକିଂ ବୁଟ୍‌
 • 🥿ଫ୍ଲାଟ୍‌ ସୁ
 • 👠ଉଚ୍ଚ-ଗୋଇଠିଯୁକ୍ତ ଜୋତା
 • 👡ମହିଳାଙ୍କ ଚପଲ
 • 🩰ବ୍ୟାଲେଟ୍‌ ଜୋତା
 • 👢ମହିଳାଙ୍କ ଜୋତା
 • 👑ମୁକୁଟ
 • 👒ମହିଳାଙ୍କ ଟୋପି
 • 🎩ଲମ୍ବା ଟୋପି
 • 🎓ସ୍ନାତକ ଟୋପି
 • 🧢ବିଲଡ୍‌ ଟୋପି
 • 🪖ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ହେଲମେଟ୍‌
 • ⛑️ଉଦ୍ଧାର କର୍ମୀଙ୍କ ହେଲମେଟ୍‌
 • 📿ପୂଜା ମୋତିମାଳ
 • 💄ଲିପଷ୍ଟିକ୍‌
 • 💍ମୁଦି
 • 💎ମଣି ପଥର
 • 🔇ମ୍ୟୁଟ୍‌ ହୋଇଥିବା ସ୍ପିକର୍‌
 • 🔈କମ୍‌ ଧ୍ୱନି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ପିକର୍‌
 • 🔉ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଧ୍ୱନି ସ୍ପିକର୍‌
 • 🔊ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ପିକର୍‌
 • 📢ଲାଉଡସ୍ପିକର୍
 • 📣ମେଗାଫୋନ୍‌
 • 📯ପୋଷ୍ଟାଲ୍‌ ହର୍ନ୍‌
 • 🔔ଘଣ୍ଟି
 • 🔕ସ୍ଲାଶ୍‌ ସହିତ ଘଣ୍ଟି
 • 🎼ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍କୋର୍‌
 • 🎵ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱର
 • 🎶ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ
 • 🎙️ଷ୍ଟୁଡିଓ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍‌
 • 🎚️ସ୍ତର ସ୍ଲାଇଡର୍‌
 • 🎛️ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନବ୍
 • 🎤ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍
 • 🎧ହେଡଫୋନ୍‌
 • 📻ରେଡିଓ
 • 🎷ସାକ୍ସୋଫୋନ୍‌
 • 🪗ଏକ୍କୋର୍ଡ଼ିଓନ
 • 🎸ଗିଟାର୍
 • 🎹ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୀବୋର୍ଡ୍‌
 • 🎺ତୁରୀ
 • 🎻ଭାଓଲିନ୍
 • 🪕ବେଞ୍ଜୋ
 • 🥁ଡ୍ରମ୍‌
 • 🪘ଲମ୍ବା ଢୋଲ
 • 📱ମୋବାଇଲ୍‌ ଫୋନ୍‌
 • 📲ତୀର ସହିତ ମୋବାଇଲ୍‌ ଫୋନ୍‌
 • ☎️ଟେଲିଫୋନ୍‌
 • 📞ଟେଲିଫୋନ୍‌ ରିସିଭର୍‌
 • 📟ପେଜର୍‌
 • 📠ଫ୍ୟାକ୍ସ ମେସିନ୍‌
 • 🔋ବ୍ୟାଟେରୀ
 • 🔌ବୈଦ୍ୟୁତିକ୍‌ ପ୍ଲଗ୍‌
 • 💻ଲାପଟପ୍‌ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍‌
 • 🖥️ଡେସ୍କଟପ୍‌ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍‌
 • 🖨️ପ୍ରିଣ୍ଟର୍‌
 • ⌨️କୀବୋର୍ଡ୍‌
 • 🖱️କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍‌ ମାଉସ୍‌
 • 🖲️ଟ୍ରାକ୍‌ବଲ୍‌
 • 💽କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍‌ ଡିସ୍କ୍
 • 💾ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ୍
 • 💿ଅପ୍ଟିକାଲ୍‌ ଡିସ୍କ୍
 • 📀ଡିଭିଡି
 • 🧮ଆବାକସ୍‌
 • 🎥ମୁଭି କ୍ୟାମେରା
 • 🎞️ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରେମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ
 • 📽️ଫିଲ୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର୍‌
 • 🎬କ୍ଲାପର୍‌ ବୋର୍ଡ୍
 • 📺ଟେଲିଭିଜନ୍
 • 📷କ୍ୟାମେରା
 • 📸ଫ୍ଲାଶ୍‌ ସହିତ କ୍ୟାମେରା
 • 📹ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା
 • 📼ଭିଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍‌
 • 🔍ବାମକୁ ଢଳିଥିବା ଯବକାଚ
 • 🔎ଡାହାଣକୁ ଢଳିଥିବା ଯବକାଚ
 • 🕯️ମହମ
 • 💡ଲାଇଟ୍‌ ବଲ୍ୱ
 • 🔦ଫ୍ଲାଶ୍‌ଲାଇଟ୍‌
 • 🏮ଲାଲ୍‌ କାଗଜ ଲଣ୍ଠନ
 • 🪔ଦୀପ ଲ୍ୟାମ୍ପ
 • 📔ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ମଲାଟ ଥିବା ନୋଟ୍‌ବୁକ୍‌
 • 📕ବନ୍ଦ ଥିବା ବହି
 • 📖ଖୋଲା ବହି
 • 📗ସବୁଜ ବହି
 • 📘ନୀଳ ବହି
 • 📙କମଳା ବହି
 • 📚ବହିଗୁଡ଼ିକ
 • 📓ନୋଟ୍‌ବୁକ୍‌
 • 📒ଲେଜର୍
 • 📃ମୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠା
 • 📜ସ୍କ୍ରୋଲ୍
 • 📄ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ପୃଷ୍ଠା
 • 📰ସମ୍ବାଦପତ୍ର
 • 🗞️ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର
 • 📑ବୁକ୍‌ମାର୍କ୍‌ ଟ୍ୟାବ୍‌ଗୁଡ଼ିକ
 • 🔖ବୁକ୍‌ମାର୍କ୍‌
 • 🏷️ଲେବୁଲ୍‌
 • 💰ଟଙ୍କା ଥଳି
 • 🪙ମୁଦ୍ରା
 • 💴ୟେନ୍‌ ବ୍ୟାଙ୍କନୋଟ୍‌
 • 💵ଡଲାର୍‌ ବ୍ୟାଙ୍କନୋଟ୍‌
 • 💶ୟୁରୋ ବ୍ୟାଙ୍କନୋଟ୍‌
 • 💷ପାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କନୋଟ୍‌
 • 💸ଡେଣା ଥିବା ଟଙ୍କା
 • 💳କ୍ରେଡିଟ୍‌ କାର୍ଡ୍
 • 🧾ରସିଦ
 • 💹ୟେନ୍‌ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଚାର୍ଟ୍‌
 • ✉️ଲଫାଫା
 • 📧ଇମେଲ୍‌
 • 📨ଆଗମନ ଲଫାଫା
 • 📩ତୀର ସହିତ ଲଫାଫା
 • 📤ଆଉଟବକ୍ସ ଟ୍ରେ
 • 📥ଇନବକ୍ସ ଟ୍ରେ
 • 📦ପ୍ୟାକେଜ୍‌
 • 📫ଉଠିଥିବା ପତାକା ସହିତ ବନ୍ଦ ଥିବା ମେଲ୍‌ବାକ୍ସ
 • 📪ତଳୁଆ ଥିବା ପତାକା ସହିତ ବନ୍ଦ ଥିବା ମେଲ୍‌ବାକ୍ସ
 • 📬ତଳୁଆ ଥିବା ପତାକା ସହିତ ଖୋଲା ମେଲ୍‌ବାକ୍ସ
 • 📭ଉଠିଥିବା ପତାକା ସହିତ ଖୋଲା ମେଲ୍‌ବାକ୍ସ
 • 📮ପୋଷ୍ଟବାକ୍ସ
 • 🗳️ବାଲାଟ୍‌ ଥିବା ବାଲାଟ୍‌ ବାକ୍ସ
 • ✏️ପେନସିଲ୍‌
 • ✒️କଳା କଲମମୁନ
 • 🖋️ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍
 • 🖊️କଲମ
 • 🖌️ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବ୍ରଶ୍‌
 • 🖍️କ୍ରେୟନ୍‌
 • 📝ମେମୋ
 • 💼ବ୍ରିଫ୍‌କେସ୍
 • 📁ଫାଇଲ୍‌ ଫୋଲ୍ଡଋ
 • 📂ଖୋଲା ଫାଇଲ୍‌ ଫୋଲ୍ଡର
 • 🗂️କାର୍ଡ୍ ଅନୁକ୍ରମଣିକା ବିଭାଜକଗୁଡ଼ିକ
 • 📅କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍‌
 • 📆ଚିରା ଯାଇପାରୁଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍‌
 • 🗒️ସ୍ପାଇରାଲ୍‌ ନୋଟ୍‌ପ୍ୟାଡ୍‌
 • 🗓️ସ୍ପାଇରାଲ୍‌ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍‌
 • 📇କାର୍ଡ୍ ଅନୁକ୍ରମଣିକା
 • 📈ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଉଥିବା ଚାର୍ଟ୍‌
 • 📉ହ୍ରାସ ଦେଖାଉଥିବା ଚାର୍ଟ୍
 • 📊ବାର୍ ଚାର୍ଟ୍
 • 📋କ୍ଲିପ୍‌ବୋର୍ଡ
 • 📌ପୁସପିନ୍
 • 📍ଗୋଲାକାର ପୁସ୍‌‌ପିନ୍‌
 • 📎ପେପର କ୍ଲିପ୍
 • 🖇️ଲିଙ୍କ୍‌ଯୁକ୍ତ
 • 📏ସିଧା ରୁଲର୍‌
 • 📐ତ୍ରିଭୁଜାକାର ରୁଲର୍‌
 • ✂️କତୁରୀ
 • 🗃️କାର୍ଡ୍ ଫାଇଲ୍‌ ବାକ୍ସ
 • 🗄️ଫାଇଲ୍‌ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌
 • 🗑️ଆବର୍ଜନା ବୋଝ
 • 🔒ଲକ୍‌ଯୁକ୍ତ
 • 🔓ତାଲା ପଡ଼ିନାହିଁ
 • 🔏ପେନ୍‌ ଦ୍ଵାରା ତାଲା ପଡ଼ିଛି
 • 🔐ଚାବି ସହିତ ତାଲା ପଡିଛି
 • 🔑ଚାବି
 • 🗝️ପୁରୁଣା ଚାବି
 • 🔨ହାତୁଡ଼ି
 • 🪓କୁରାଢ଼ି
 • ⛏️ଖଣତି
 • ⚒️ହାତୁଡି ଏବଂ ଖଣତି
 • 🛠️ହାତୁଡ଼ି ଏବଂ ରେଞ୍ଚି
 • 🗡️ଛୁରା
 • ⚔️ଛକିଯୁକ୍ତ ଖଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ
 • 🔫ପିସ୍ତଲ
 • 🪃ବକ୍ର କାଠ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର
 • 🏹ଧନୁ ଏବଂ ତୀର
 • 🛡️ଢାଲ
 • 🪚ବଢେଇ କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ କରତ
 • 🔧ରେଞ୍ଚି
 • 🪛ପେଚକଶ
 • 🔩ନଟ୍‌ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ
 • ⚙️ଗିୟର୍‌
 • 🗜️କ୍ଲାମ୍ପ୍
 • ⚖️ଭାରସାମ୍ୟ ସ୍କେଲ୍‌
 • 🦯ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି
 • 🔗ଲିଙ୍କ୍‌
 • ⛓️ଚେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ
 • 🪝ହୁକ/ଟଣା ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଆଙ୍କୁଡ଼ି
 • 🧰ଟୁଲ‌ବକ୍ସ
 • 🧲ଚୁ୍ମ୍ବକ
 • 🪜ନିଶୁଣି
 • ⚗️ଏଲେମ୍ବିକ୍‌
 • 🧪ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ
 • 🧫ପେଟ୍ରି ଡିସ୍‌
 • 🧬ଡିଏନ୍‌ଏ
 • 🔬ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍‌
 • 🔭ଟେଲିସ୍କୋପ୍‌
 • 📡ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍‌ ଆଣ୍ଟିନା
 • 💉ସିରିଞ୍ଜ
 • 🩸ରକ୍ତ ଟୋପା
 • 💊ବଟିକା
 • 🩹ଅଠା ଦିଆ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ
 • 🩺ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ
 • 🚪କବାଟ
 • 🛗ଲିପ୍ଟ
 • 🪞ଦର୍ପଣ
 • 🪟ଝରକା
 • 🛏️ଶେଯ
 • 🛋️କାଉଚ୍‌ ଏବଂ ବତି
 • 🪑ଚୌକି
 • 🚽ପାଇଖାନା
 • 🪠ପ୍ଲୁଙ୍ଗର
 • 🚿ସାୱାର୍
 • 🛁ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡ ବା ବାଥଟବ୍‌
 • 🪤ମୂଷା ଯନ୍ତା
 • 🪒ରେଜର
 • 🧴ଲୋସନ ବଟଲ୍‌
 • 🧷ସେପ୍ଟି ପିନ୍‌
 • 🧹ଝାଡୁ
 • 🧺ବାସ୍କେଟ୍‌
 • 🧻କାଗଜ ର ରୋଲ୍‌
 • 🪣ବାଲ୍‌ଟି
 • 🧼ସାବୁନ
 • 🪥ଦାନ୍ତଘଷା‍ବ୍ରସ୍‌
 • 🧽ସ୍ପଞ୍ଜ
 • 🧯ଅଗ୍ନିଶାମକ
 • 🛒ଶପିଂ କାର୍ଟ୍‌
 • 🚬ସିଗାରେଟ୍‌
 • ⚰️କଫିନ୍‌
 • 🪦କବରର ମୁଣ୍ଡପଟେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା ପଥର
 • ⚱️ଶବ ସତ୍କାର ଅର୍ନ୍‌
 • 🗿ମୋଆଇ
 • 🪧ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼
 • 🏧 Symbols & Signs

 • 🏧ATM ଚିହ୍ନ
 • 🚮ଅଳିଆ ଡବାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଚିହ୍ନ
 • 🚰ପାତ୍ରରେ ଭରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଜଳ
 • ହୁଇଲଚେୟାର୍‌ ସଙ୍କେତ
 • 🚹ପୁରୁଷଙ୍କ କକ୍ଷ
 • 🚺ମହିଳାଙ୍କ କକ୍ଷ
 • 🚻ଆରାମ କକ୍ଷ
 • 🚼ଛୋଟ ପିଲା ସଙ୍କେତ
 • 🚾ଶୌଚାଳୟ
 • 🛂ପାସ୍‌ପୋର୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
 • 🛃କଷ୍ଟମସ୍‌
 • 🛄ଜିନିଷପତ୍ର ଦାବି
 • 🛅ଛାଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର
 • ⚠️ଚେତାବନୀ
 • 🚸ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ପାର୍‌ ହେବା
 • ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ
 • 🚫ନିଷିଦ୍ଧ
 • 🚳ବାଇସେଇକେଲ୍‌ ନିଷେଧ
 • 🚭ଧୂମ୍ରପାନ ନିଷେଧ
 • 🚯ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗିବା ନିଷେଧ
 • 🚱ପାତ୍ରରେ ଭରିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଜଳ
 • 🚷ପଥଚାରୀ ନିଷିଦ୍ଧ
 • 📵ମୋବାଇଲ୍‌ ଫୋନ୍‌ ନିଷିଦ୍ଧ
 • 🔞ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ କେହି ନାହାଁନ୍ତି
 • ☢️ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍‌
 • ☣️ଜୈବ ବିପଦ
 • ⬆️ଉପର ତୀର
 • ↗️ଉପର-ଡାହାଣ ତୀର
 • ➡️ଡାହାଣ ତୀର
 • ↘️ତଳ-ଡାହାଣ ତୀର
 • ⬇️ନିମ୍ନମୁଖୀ ତୀର
 • ↙️ତଳ-ବାମ ତୀର
 • ⬅️ବାମ ତୀର
 • ↖️ଉପର-ବାମ ତୀର
 • ↕️ଉପର-ତଳ ତୀର
 • ↔️ବାମ ଡାହାଣ ତୀର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍
 • ↩️ଡାହାଣ ତୀର ବାମକୁ ମୋଡ଼ି ହେଉଛି
 • ↪️ବାମ ତୀର ଡାହାଣକୁ ମୋଡ଼ି ହେଉଛି
 • ⤴️ଡାହାଣ ତୀର ଉପରକୁ ମୋଡ଼ି ହେଉଛି
 • ⤵️ଡାହାଣ ତୀର ତଳକୁ ମୋଡ଼ି ହେଉଛି
 • 🔃ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଘୂରିବା ଦିଗରେ ଭୂଲମ୍ବ ତୀରଗୁଡ଼ିକ
 • 🔄ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟାର ଘୂରିବାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ତୀର ବଟନ୍‌
 • 🔙ପଛ ତୀର
 • 🔚ଶେଷ ତୀର
 • 🔛ଅନ୍‌! ତୀର
 • 🔜ଶୀଘ୍ର ତୀର
 • 🔝ଶୀର୍ଷ ତୀର
 • 🛐ପୂଜା ସ୍ଥାନ
 • ⚛️ପରମାଣୁ ସଙ୍କେତ
 • 🕉️ଓମ୍‌
 • ✡️ଡେଭିଡ୍ ତାରା
 • ☸️ଧର୍ମର ଚକ୍ର
 • ☯️ୟିଙ୍ଗ ୟାଙ୍ଗ
 • ✝️ଲାଟିନ୍‌ କ୍ରସ୍‌
 • ☦️ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ କ୍ରସ୍‌
 • ☪️ତାରା ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର
 • ☮️ଶାନ୍ତି ସଙ୍କେତ
 • 🕎ମେନୋରାହ
 • 🔯ବିନ୍ଦୁଯୁକ୍ତ ଛଅ-ପଏଣ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ତାରା
 • ମେଷ
 • ବୃଷ
 • ମିଥୁନ
 • କର୍କଟ
 • ସିଂହରାଶି
 • କନ୍ୟା
 • ତୁଳା
 • ବିଛା
 • ଧନୁ
 • ମକର
 • କୁମ୍ଭ
 • ମୀନ
 • ଓଫିଉଚୁସ୍‌
 • 🔀ସଫଲ୍‌ ଟ୍ରାକ୍‌ ବଟନ୍‌
 • 🔁ଦୋହରାଇବା ବଟନ୍‌
 • 🔂ଦୋହରାଇବା ଏକକ ବଟନ୍‌
 • ▶️ଚାଳନ ବଟନ୍‌
 • ଦ୍ରୁତ-ଅଗ୍ରଗାମୀ ବଟନ୍‌
 • ⏭️ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରାକ୍‌ ବଟନ୍‌
 • ⏯️ଚାଳନ କିମ୍ବା ବିରାମ ବଟନ୍‌
 • ◀️ବିପରୀତ ବଟନ୍‌
 • ଦ୍ରୁତ ବିପରୀତ ବଟନ୍‌
 • ⏮️ଶେଷ ଟ୍ରାକ୍‌ ବଟନ୍‌
 • 🔼ଉପର ବଟନ୍‌
 • ଦ୍ରୁତ ଉପର ବଟନ୍‌
 • 🔽ତଳ ବଟନ୍‌
 • ଦ୍ରୁତ ତଳ ବଟନ୍‌
 • ⏸️ବିରାମ ବଟନ୍‌
 • ⏹️ସ୍ଥଗିତ ବଟନ୍‌
 • ⏺️ରେକର୍ଡ ବଟନ୍‌
 • ⏏️ଇଜେକ୍ଟ ବଟନ୍‌
 • 🎦ସିନେମା
 • 🔅କ୍ଷୀଣ ବଟନ୍‌
 • 🔆ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବଟନ୍‌
 • 📶ଆଣ୍ଟିନା ଦଣ୍ଡିକାଗୁଡ଼ିକ
 • 📳କମ୍ପନ ମୋଡ୍‌
 • 📴ମୋବାଇଲ୍‌ ଫୋନ୍‌ ଅଫ୍‌
 • ♀️ସ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନ
 • ♂️ପୁରୁଷ ଚିହ୍ନ
 • ⚧️କ୍ଲୀବଲିଙ୍ଗ ସଙ୍କେତ
 • ✖️ଗୁଣନ କରିବା
 • ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ
 • ଫେଡାଣ ଚିହ୍ନ
 • ହରଣ କରିବା
 • ♾️ଇନଫିନିଟୀ
 • ‼️ଦୁଇଟି ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନ
 • ⁉️ବିସ୍ମୟସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ
 • ଲାଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍
 • ଧଳା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ
 • ଧଳା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନ
 • ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନ
 • 〰️କୁଣ୍ଡଳାକାର ଡ୍ୟାଶ୍‌
 • 💱ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ
 • 💲ଭାରୀ ଡଲାର୍‌ ଚିହ୍ନ
 • ⚕️ଡାକ୍ତରୀ ସଙ୍କେତ
 • ♻️ନବୀକରଣ କରିବା ସଙ୍କେତ
 • ⚜️ଫ୍ଲିଉର୍‌-ଡି-ଲିସ୍‌
 • 🔱ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରତୀକ
 • 📛ନାମ ବ୍ୟାଜ୍‌
 • 🔰ନୂଆ ଶିଖାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଜାପାନୀୟ ସଙ୍କେତ
 • ପୋଲା ଲାଲି ବୃତ୍ତ
 • ଚେକ ମାର୍କ ବଟନ
 • ☑️ଚେକ ସହିତ ଚେକ ବକ୍ସ
 • ✔️ଚେକ ମାର୍କ
 • ଛକି ଚିହ୍ନ
 • ଛକି ଚିହ୍ନ ବଟନ୍‌
 • କୁଟୀଳ ବନ୍ଧନୀ
 • ଦୁଇଟି କୁଟୀଳ ବନ୍ଧନୀ
 • 〽️ଅଂଶ ବିକଳ୍ପ ଚିହ୍ନ
 • ✳️ଆଠ-ଖାଡ଼ି ଯୁକ୍ତ ତାରାକୃତି ଚିହ୍ନ
 • ✴️ଆଠ-ମୁନିଆ ତାରା
 • ❇️ଚମକ
 • ©️କପିରାଇଟ୍‌
 • ®️ପଞ୍ଜିକୃତ
 • ™️ଟ୍ରେଡ୍‌ ଚିହ୍ନ
 • #️⃣କୀକ୍ୟାପ୍‍: #
 • *️⃣କୀକ୍ୟାପ୍‍: *
 • 0️⃣କୀକ୍ୟାପ୍‍: 0
 • 1️⃣କୀକ୍ୟାପ୍‍: 1
 • 2️⃣କୀକ୍ୟାପ୍‍: 2
 • 3️⃣କୀକ୍ୟାପ୍‍: 3
 • 4️⃣କୀକ୍ୟାପ୍‍: 4
 • 5️⃣କୀକ୍ୟାପ୍‍: 5
 • 6️⃣କୀକ୍ୟାପ୍‍: 6
 • 7️⃣କୀକ୍ୟାପ୍‍: 7
 • 8️⃣କୀକ୍ୟାପ୍‍: 8
 • 9️⃣କୀକ୍ୟାପ୍‍: 9
 • 🔟କୀକ୍ୟାପ୍‍: 10
 • 🔠ଇନପୁଟ୍‌ ଲାଟିନ୍‌ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର
 • 🔡ଇନପୁଟ୍‌ ଲାଟିନ୍‌ ସାନ ଅକ୍ଷର
 • 🔢ଇନପୁଟ୍‌ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ
 • 🔣ଇନପୁଟ୍‌ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ
 • 🔤ଇନପୁଟ୍‌ ଲାଟିନ୍‌ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ
 • 🅰️A ବଟନ୍‌ (ରକ୍ତ ପ୍ରକାର)
 • 🆎AB ବଟନ୍‌ (ରକ୍ତ ପ୍ରକାର)
 • 🅱️B ବଟନ୍‌ (ରକ୍ତ ପ୍ରକାର)
 • 🆑CL ବଟନ୍‌
 • 🆒ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଟନ୍‌
 • 🆓ମାଗଣା ବଟନ୍
 • ℹ️ସୂଚନା
 • 🆔ID ବଟନ୍‌
 • Ⓜ️ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ M
 • 🆕ନୂତନ ବଟନ୍‌
 • 🆖NG ବଟନ୍‌
 • 🅾️O ବଟନ୍‌ (ରକ୍ତ ପ୍ରକାର)
 • 🆗OK ବଟନ୍‌
 • 🅿️P ବଟନ୍
 • 🆘SOS ବଟନ୍
 • 🆙UP! ବଟନ୍‌
 • 🆚VS ବଟନ୍‌
 • 🈁ଜାପାନୀ “ଏଠାରେ” ବଟନ୍‌
 • 🈂️ଜାପାନୀ “ସେବା ଦେୟ” ବଟନ୍‌
 • 🈷️ଜାପାନୀ “ମାସିକ ରାଶି” ବଟନ୍‌
 • 🈶ଜାପାନୀ “ଦେୟ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ” ବଟନ୍‌
 • 🈯ଜାପାନୀୟ "ସଂରକ୍ଷିତ” ବଟନ୍‌
 • 🉐ଜାପାନୀ “ବୁଝାମଣା କରିବା” ବଟନ୍‌
 • 🈹ଜାପାନୀ “ରିହାତି” ବଟନ୍‌
 • 🈚ଜାପାନୀ “ଦେୟ ମୁକ୍ତ” ବଟନ୍‌
 • 🈲ଜାପାନୀ “ନିଷିଦ୍ଧ” ବଟନ୍‌
 • 🉑ଜାପାନୀ “ଗ୍ରହଣୀୟ” ବଟନ୍‌
 • 🈸ଜାପାନୀ “ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌” ବଟନ୍‌
 • 🈴ଜାପାନୀ “ପାସିଂ ଗ୍ରେଡ୍‌” ବଟନ୍‌
 • 🈳ଜାପାନୀ “ଖାଲିଥିବା ସ୍ଥାନ” ବଟନ୍‌
 • ㊗️ଜାପାନୀ “ଅଭିନନ୍ଦନ” ବଟନ୍‌
 • ㊙️ଜାପାନୀ “ଗୋପନୀୟ” ବଟନ୍‌
 • 🈺ଜାପାନୀ “ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଖୋଲା” ବଟନ୍‌
 • 🈵ଜାପାନୀ “ଖାଲିଥିବା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ” ବଟନ୍‌
 • 🔴ଲାଲ ବୃତ୍ତ
 • 🟠କମଳା ବୃତ୍ତ
 • 🟡ହଳଦିଆ ବୃତ୍ତ
 • 🟢ସବୁଜ ବୃତ୍ତ
 • 🔵ନୀଳ ବୃତ୍ତ
 • 🟣ବାଇଗଣୀ ବୃତ୍ତ
 • 🟤ବାଦାମୀ ବୃତ୍ତ
 • କଳା ବୃତ୍ତ
 • ଧଳା ବୃତ୍ତ
 • 🟥ଲାଲ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର
 • 🟧କମଳା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର
 • 🟨ହଳଦିଆ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର
 • 🟩ସବୁଜ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର
 • 🟦ନୀଳ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର
 • 🟪ବାଇଗଣୀ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର
 • 🟫ବାଦାମୀ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର
 • କଳା ବୃହତ୍‌ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର
 • ଧଳା ବୃହତ୍‌ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର
 • ◼️କଳା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର
 • ◻️ଧଳା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର
 • କଳା ମଧ୍ୟମ-ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର
 • ଧଳା ମଧ୍ୟମ-ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର
 • ▪️କଳା ଛୋଟ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ର
 • ▫️ଧଳା ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର
 • 🔶ବୃହତ୍‌ କମଳା ରଙ୍ଗର ହୀରା
 • 🔷ବୃହତ୍ ନୀଳ ହୀରା
 • 🔸ଛୋଟ କମଳା ରଙ୍ଗର ହୀରା
 • 🔹ଛୋଟ ନୀଳ ହୀରା
 • 🔺ଉପର ମୁହାଁ ଲାଲ ତ୍ରିଭୁଜ
 • 🔻ତଳ ମୁହାଁ ଲାଲ ତ୍ରିଭୁଜ
 • 💠ଏକ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ହୀରା
 • 🔘ରେଡିଓ ବଟନ୍‌
 • 🔳ଧଳା ବର୍ଗାକାର ବଟନ୍‌
 • 🔲କଳା ବର୍ଗାକାର ବଟନ୍‌
 • 🏁 Flags

 • 🏁ଛକିକଟା ଢାଞ୍ଚାରେ ଅଙ୍କିତ ପତାକା
 • 🚩ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପତାକା
 • 🎌ଛକିଯୁକ୍ତ ପତାକାଗୁଡ଼ିକ
 • 🏴କଳା ପତାକା
 • 🏳️ଧଳା ପତାକା
 • 🏳️‍🌈ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପତାକା
 • 🏳️‍⚧️କ୍ଲୀବଲିଙ୍ଗ ପତାକା
 • 🏴‍☠️ଜଳ ଦସ୍ୟୁ ଙ୍କ ପତାକା
 • 🇦🇨ପତାକା: ଆସେନସିଅନ୍‌ ଦ୍ୱୀପ
 • 🇦🇩ପତାକା: ଆଣ୍ଡୋରା
 • 🇦🇪ପତାକା: ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟସ୍
 • 🇦🇫ପତାକା: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ୍
 • 🇦🇬ପତାକା: ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ଏବଂ ବାରବୁଦା
 • 🇦🇮ପତାକା: ଆଙ୍ଗୁଇଲ୍ଲା
 • 🇦🇱ପତାକା: ଆଲବାନିଆ
 • 🇦🇲ପତାକା: ଆର୍ମେନିଆ
 • 🇦🇴ପତାକା: ଆଙ୍ଗୋଲା
 • 🇦🇶ପତାକା: ଆଣ୍ଟାର୍କାଟିକା
 • 🇦🇷ପତାକା: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା
 • 🇦🇸ପତାକା: ଆମେରିକାନ୍ ସାମୋଆ
 • 🇦🇹ପତାକା: ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ
 • 🇦🇺ପତାକା: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
 • 🇦🇼ପତାକା: ଆରୁବା
 • 🇦🇽ପତାକା: ଅଲାଣ୍ଡ ଦ୍ଵୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇦🇿ପତାକା: ଆଜେରବାଇଜାନ୍
 • 🇧🇦ପତାକା: ବୋସନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜଗୋଭିନା
 • 🇧🇧ପତାକା: ବାରବାଡୋସ୍
 • 🇧🇩ପତାକା: ବାଂଲାଦେଶ
 • 🇧🇪ପତାକା: ବେଲଜିୟମ୍
 • 🇧🇫ପତାକା: ବୁର୍କିନା ଫାସୋ
 • 🇧🇬ପତାକା: ବୁଲଗେରିଆ
 • 🇧🇭ପତାକା: ବାହାରିନ୍
 • 🇧🇮ପତାକା: ବୁରୁଣ୍ଡି
 • 🇧🇯ପତାକା: ବେନିନ୍
 • 🇧🇱ପତାକା: ସେଣ୍ଟ ବାର୍ଥେଲେମି
 • 🇧🇲ପତାକା: ବର୍ମୁଡା
 • 🇧🇳ପତାକା: ବ୍ରୁନେଇ
 • 🇧🇴ପତାକା: ବୋଲଭିଆ
 • 🇧🇶ପତାକା: କାରବିୟନ୍‌ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
 • 🇧🇷ପତାକା: ବ୍ରାଜିଲ୍
 • 🇧🇸ପତାକା: ବାହାମାସ୍
 • 🇧🇹ପତାକା: ଭୁଟାନ
 • 🇧🇻ପତାକା: ବୌଭେଟ୍‌ ଦ୍ୱୀପ
 • 🇧🇼ପତାକା: ବୋଟସ୍ୱାନା
 • 🇧🇾ପତାକା: ବେଲାରୁଷ୍
 • 🇧🇿ପତାକା: ବେଲିଜ୍
 • 🇨🇦ପତାକା: କାନାଡା
 • 🇨🇨ପତାକା: କୋକୋସ୍ (କୀଲିଂ) ଦ୍ଵୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇨🇩ପତାକା: କଙ୍ଗୋ (ଡିଆରସି)
 • 🇨🇫ପତାକା: ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର
 • 🇨🇬ପତାକା: କଙ୍ଗୋ-ବ୍ରାଜିଭିଲ୍ଲେ
 • 🇨🇭ପତାକା: ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
 • 🇨🇮ପତାକା: କୋତ୍ ଡି ଭ୍ଵାର୍
 • 🇨🇰ପତାକା: କୁକ୍‌ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇨🇱ପତାକା: ଚିଲ୍ଲୀ
 • 🇨🇲ପତାକା: କାମେରୁନ୍
 • 🇨🇳ପତାକା: ଚିନ୍
 • 🇨🇴ପତାକା: କୋଲମ୍ବିଆ
 • 🇨🇵ପତାକା: କ୍ଲିପରଟନ୍‌ ଦ୍ୱୀପ
 • 🇨🇷ପତାକା: କୋଷ୍ଟା ରିକା
 • 🇨🇺ପତାକା: କ୍ୱିବା
 • 🇨🇻ପତାକା: କେପ୍ ଭର୍ଦେ
 • 🇨🇼ପତାକା: କୁରାକାଓ
 • 🇨🇽ପତାକା: ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦ୍ୱୀପ
 • 🇨🇾ପତାକା: ସାଇପ୍ରସ୍
 • 🇨🇿ପତାକା: ଚେଚିଆ
 • 🇩🇪ପତାକା: ଜର୍ମାନୀ
 • 🇩🇬ପତାକା: ଡିଏଗୋ ଗାର୍ସିଆ
 • 🇩🇯ପତାକା: ଜିବୋଟି
 • 🇩🇰ପତାକା: ଡେନମାର୍କ
 • 🇩🇲ପତାକା: ଡୋମିନିକା
 • 🇩🇴ପତାକା: ଡୋମିନିକାନ୍‌ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର
 • 🇩🇿ପତାକା: ଆଲଜେରିଆ
 • 🇪🇦ପତାକା: ସିଉଟା ଏବଂ ମେଲିଲା
 • 🇪🇨ପତାକା: ଇକ୍ୱାଡୋର୍
 • 🇪🇪ପତାକା: ଏସ୍ତୋନିଆ
 • 🇪🇬ପତାକା: ଇଜିପ୍ଟ
 • 🇪🇭ପତାକା: ପଶ୍ଚିମ ସାହାରା
 • 🇪🇷ପତାକା: ଇରିଟ୍ରିୟା
 • 🇪🇸ପତାକା: ସ୍ପେନ୍
 • 🇪🇹ପତାକା: ଇଥିଓପିଆ
 • 🇪🇺ପତାକା: ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ
 • 🇫🇮ପତାକା: ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ
 • 🇫🇯ପତାକା: ଫିଜି
 • 🇫🇰ପତାକା: ଫକ୍‌ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ଵୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇫🇲ପତାକା: ମାଇକ୍ରୋନେସିଆ
 • 🇫🇴ପତାକା: ଫାରୋଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇫🇷ପତାକା: ଫ୍ରାନ୍ସ
 • 🇬🇦ପତାକା: ଗାବୋନ୍
 • 🇬🇧ପତାକା: ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ
 • 🇬🇩ପତାକା: ଗ୍ରେନାଡା
 • 🇬🇪ପତାକା: ଜର୍ଜିଆ
 • 🇬🇫ପତାକା: ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗୁଇନା
 • 🇬🇬ପତାକା: ଗୁଏରନେସି
 • 🇬🇭ପତାକା: ଘାନା
 • 🇬🇮ପତାକା: ଜିବ୍ରାଲ୍ଟର୍
 • 🇬🇱ପତାକା: ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ
 • 🇬🇲ପତାକା: ଗାମ୍ବିଆ
 • 🇬🇳ପତାକା: ଗୁଇନିଆ
 • 🇬🇵ପତାକା: ଗୁଆଡେଲୋପ୍
 • 🇬🇶ପତାକା: ଇକ୍ବାଟେରିଆଲ୍ ଗୁଇନିଆ
 • 🇬🇷ପତାକା: ଗ୍ରୀସ୍
 • 🇬🇸ପତାକା: ଦକ୍ଷିଣ ଜର୍ଜିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇬🇹ପତାକା: ଗୁଏତମାଲା
 • 🇬🇺ପତାକା: ଗୁଆମ୍
 • 🇬🇼ପତାକା: ଗୁଇନିଆ-ବିସାଉ
 • 🇬🇾ପତାକା: ଗୁଇନା
 • 🇭🇰ପତାକା: ହଂ କଂ ଏସଏଆର୍‌ ଚାଇନା
 • 🇭🇲ପତାକା: ହାର୍ଡ୍‌ ଏବଂ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇭🇳ପତାକା: ହୋଣ୍ଡୁରାସ୍‌
 • 🇭🇷ପତାକା: କ୍ରୋଏସିଆ
 • 🇭🇹ପତାକା: ହାଇତି
 • 🇭🇺ପତାକା: ହଙ୍ଗେରୀ
 • 🇮🇨ପତାକା: କେନେରୀ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇮🇩ପତାକା: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ
 • 🇮🇪ପତାକା: ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
 • 🇮🇱ପତାକା: ଇସ୍ରାଏଲ୍
 • 🇮🇲ପତାକା: ଆଇଲ୍‌ ଅଫ୍‌ ମ୍ୟାନ୍‌
 • 🇮🇳ପତାକା: ଭାରତ
 • 🇮🇴ପତାକା: ବ୍ରିଟିଶ୍‌ ଭାରତ ମାହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ର
 • 🇮🇶ପତାକା: ଇରାକ୍
 • 🇮🇷ପତାକା: ଇରାନ
 • 🇮🇸ପତାକା: ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ
 • 🇮🇹ପତାକା: ଇଟାଲୀ
 • 🇯🇪ପତାକା: ଜର୍ସି
 • 🇯🇲ପତାକା: ଜାମାଇକା
 • 🇯🇴ପତାକା: ଜୋର୍ଡାନ୍
 • 🇯🇵ପତାକା: ଜାପାନ
 • 🇰🇪ପତାକା: କେନିୟା
 • 🇰🇬ପତାକା: କିର୍ଗିଜିସ୍ତାନ
 • 🇰🇭ପତାକା: କାମ୍ବୋଡିଆ
 • 🇰🇮ପତାକା: କିରିବାଟି
 • 🇰🇲ପତାକା: କୋମୋରସ୍
 • 🇰🇳ପତାକା: ସେଣ୍ଟ କିଟସ୍‌ ଏବଂ ନେଭିସ୍‌
 • 🇰🇵ପତାକା: ଉତ୍ତର କୋରିଆ
 • 🇰🇷ପତାକା: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ
 • 🇰🇼ପତାକା: କୁଏତ୍
 • 🇰🇾ପତାକା: କେମ୍ୟାନ୍‌ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇰🇿ପତାକା: କାଜାକାସ୍ତାନ
 • 🇱🇦ପତାକା: ଲାଓସ୍
 • 🇱🇧ପତାକା: ଲେବାନନ୍
 • 🇱🇨ପତାକା: ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ
 • 🇱🇮ପତାକା: ଲିଚେଟନଷ୍ଟେଇନ୍
 • 🇱🇰ପତାକା: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
 • 🇱🇷ପତାକା: ଲାଇବେରିଆ
 • 🇱🇸ପତାକା: ଲେସୋଥୋ
 • 🇱🇹ପତାକା: ଲିଥୁଆନିଆ
 • 🇱🇺ପତାକା: ଲକ୍ସେମବର୍ଗ
 • 🇱🇻ପତାକା: ଲାଟଭିଆ
 • 🇱🇾ପତାକା: ଲିବ୍ୟା
 • 🇲🇦ପତାକା: ମୋରୋକ୍କୋ
 • 🇲🇨ପତାକା: ମୋନାକୋ
 • 🇲🇩ପତାକା: ମୋଲଡୋଭା
 • 🇲🇪ପତାକା: ମଣ୍ଟେନିଗ୍ରୋ
 • 🇲🇫ପତାକା: ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ୍
 • 🇲🇬ପତାକା: ମାଡାଗାସ୍କର୍
 • 🇲🇭ପତାକା: ମାର୍ଶାଲ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇲🇰ପତାକା: ଉତ୍ତର ମାସେଡୋନିଆ
 • 🇲🇱ପତାକା: ମାଲି
 • 🇲🇲ପତାକା: ମିଆଁମାର
 • 🇲🇳ପତାକା: ମଙ୍ଗୋଲିଆ
 • 🇲🇴ପତାକା: ମାକାଉ ଏସଏଆର୍‌ ଚାଇନା
 • 🇲🇵ପତାକା: ଉତ୍ତର ମାରିଆନା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇲🇶ପତାକା: ମାର୍ଟିନିକ୍ୟୁ
 • 🇲🇷ପତାକା: ମୌରିଟାନିଆ
 • 🇲🇸ପତାକା: ମଣ୍ଟେସେରାଟ୍
 • 🇲🇹ପତାକା: ମାଲ୍ଟା
 • 🇲🇺ପତାକା: ମରିସସ
 • 🇲🇻ପତାକା: ମାଲଦିଭସ୍‌
 • 🇲🇼ପତାକା: ମାଲୱି
 • 🇲🇽ପତାକା: ମେକ୍ସିକୋ
 • 🇲🇾ପତାକା: ମାଲେସିଆ
 • 🇲🇿ପତାକା: ମୋଜାମ୍ବିକ୍‌
 • 🇳🇦ପତାକା: ନାମିବିଆ
 • 🇳🇨ପତାକା: ନୂତନ କାଲେଡୋନିଆ
 • 🇳🇪ପତାକା: ନାଇଜର
 • 🇳🇫ପତାକା: ନର୍ଫକ୍ ଦ୍ଵୀପ
 • 🇳🇬ପତାକା: ନାଇଜେରିଆ
 • 🇳🇮ପତାକା: ନିକାରାଗୁଆ
 • 🇳🇱ପତାକା: ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
 • 🇳🇴ପତାକା: ନରୱେ
 • 🇳🇵ପତାକା: ନେପାଳ
 • 🇳🇷ପତାକା: ନାଉରୁ
 • 🇳🇺ପତାକା: ନିଉ
 • 🇳🇿ପତାକା: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
 • 🇴🇲ପତାକା: ଓମାନ୍
 • 🇵🇦ପତାକା: ପାନାମା
 • 🇵🇪ପତାକା: ପେରୁ
 • 🇵🇫ପତାକା: ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପଲିନେସିଆ
 • 🇵🇬ପତାକା: ପପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗୁଏନିଆ
 • 🇵🇭ପତାକା: ଫିଲିପାଇନସ୍
 • 🇵🇰ପତାକା: ପାକିସ୍ତାନ
 • 🇵🇱ପତାକା: ପୋଲାଣ୍ଡ
 • 🇵🇲ପତାକା: ସେଣ୍ଟ ପିଏରେ ଏବଂ ମିକ୍ୱେଲନ୍‌
 • 🇵🇳ପତାକା: ପିଟକାଇରିନ୍‌ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇵🇷ପତାକା: ପୁଏର୍ତ୍ତୋ ରିକୋ
 • 🇵🇸ପତାକା: ପାଲେଷ୍ଟେନିୟ ଭୂଭାଗ
 • 🇵🇹ପତାକା: ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍
 • 🇵🇼ପତାକା: ପାଲାଉ
 • 🇵🇾ପତାକା: ପାରାଗୁଏ
 • 🇶🇦ପତାକା: କତାର୍
 • 🇷🇪ପତାକା: ରିୟୁନିଅନ୍
 • 🇷🇴ପତାକା: ରୋମାନିଆ
 • 🇷🇸ପତାକା: ସର୍ବିଆ
 • 🇷🇺ପତାକା: ରୁଷିଆ
 • 🇷🇼ପତାକା: ରାୱାଣ୍ଡା
 • 🇸🇦ପତାକା: ସାଉଦି ଆରବିଆ
 • 🇸🇧ପତାକା: ସୋଲୋମନ୍‌ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇸🇨ପତାକା: ସେଚେଲସ୍
 • 🇸🇩ପତାକା: ସୁଦାନ
 • 🇸🇪ପତାକା: ସ୍ୱେଡେନ୍
 • 🇸🇬ପତାକା: ସିଙ୍ଗାପୁର୍
 • 🇸🇭ପତାକା: ସେଣ୍ଟ ହେଲେନା
 • 🇸🇮ପତାକା: ସ୍ଲୋଭେନିଆ
 • 🇸🇯ପତାକା: ସାଲବାର୍ଡ ଏବଂ ଜାନ୍‌ ମାୟେନ୍‌
 • 🇸🇰ପତାକା: ସ୍ଲୋଭାକିଆ
 • 🇸🇱ପତାକା: ସିଏରା ଲିଓନ
 • 🇸🇲ପତାକା: ସାନ୍ ମାରିନୋ
 • 🇸🇳ପତାକା: ସେନେଗାଲ୍
 • 🇸🇴ପତାକା: ସୋମାଲିଆ
 • 🇸🇷ପତାକା: ସୁରିନାମ
 • 🇸🇸ପତାକା: ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ
 • 🇸🇹ପତାକା: ସାଓ ଟୋମେ ଏବଂ ପ୍ରିନସିପି
 • 🇸🇻ପତାକା: ଏଲ୍ ସାଲଭାଡୋର୍
 • 🇸🇽ପତାକା: ସିଣ୍ଟ ମାର୍ଟୀନ୍‌
 • 🇸🇾ପତାକା: ସିରିଆ
 • 🇸🇿ପତାକା: ଇସ୍ୱାତିନୀ
 • 🇹🇦ପତାକା: ଟ୍ରାଇଷ୍ଟନ୍‌ ଦା କୁନ୍‌ଚା
 • 🇹🇨ପତାକା: ତୁର୍କସ୍‌ ଏବଂ କାଇକୋସ୍‌ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇹🇩ପତାକା: ଚାଦ୍
 • 🇹🇫ପତାକା: ଫରାସୀ ଦକ୍ଷିଣ କ୍ଷେତ୍ର
 • 🇹🇬ପତାକା: ଟୋଗୋ
 • 🇹🇭ପତାକା: ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ
 • 🇹🇯ପତାକା: ତାଜିକିସ୍ଥାନ୍
 • 🇹🇰ପତାକା: ଟୋକେଲାଉ
 • 🇹🇱ପତାକା: ତିମୋର୍-ଲେଷ୍ଟେ
 • 🇹🇲ପତାକା: ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ
 • 🇹🇳ପତାକା: ଟ୍ୟୁନିସିଆ
 • 🇹🇴ପତାକା: ଟୋଙ୍ଗା
 • 🇹🇷ପତାକା: ତୁର୍କୀ
 • 🇹🇹ପତାକା: ତ୍ରିନିଦାଦ୍ ଏବଂ ଟୋବାଗୋ
 • 🇹🇻ପତାକା: ତୁଭାଲୁ
 • 🇹🇼ପତାକା: ତାଇୱାନ
 • 🇹🇿ପତାକା: ତାଞ୍ଜାନିଆ
 • 🇺🇦ପତାକା: ୟୁକ୍ରେନ୍
 • 🇺🇬ପତାକା: ଉଗାଣ୍ଡା
 • 🇺🇲ପତାକା: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉଟ୍‌ଲାଇଙ୍ଗ ଦ୍ଵୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇺🇳ପତାକା: ଜାତିସଂଘ
 • 🇺🇸ପତାକା: ଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର
 • 🇺🇾ପତାକା: ଉରୁଗୁଏ
 • 🇺🇿ପତାକା: ଉଜବେକିସ୍ତାନ
 • 🇻🇦ପତାକା: ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି
 • 🇻🇨ପତାକା: ସେଣ୍ଟ ଭିନସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦି ଗ୍ରେନାଡିସ୍
 • 🇻🇪ପତାକା: ଭେନେଜୁଏଲା
 • 🇻🇬ପତାକା: ବ୍ରିଟିଶ୍‌ ଭର୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇻🇮ପତାକା: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭିର୍ଜିନ୍ ଦ୍ଵୀପପୁଞ୍ଜ
 • 🇻🇳ପତାକା: ଭିଏତନାମ୍
 • 🇻🇺ପତାକା: ଭାନୁଆତୁ
 • 🇼🇫ପତାକା: ୱାଲିସ୍ ଏବଂ ଫୁତୁନା
 • 🇼🇸ପତାକା: ସାମୋଆ
 • 🇽🇰ପତାକା: କୋସୋଭୋ
 • 🇾🇪ପତାକା: ୟେମେନ୍
 • 🇾🇹ପତାକା: ମାୟୋଟେ
 • 🇿🇦ପତାକା: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
 • 🇿🇲ପତାକା: ଜାମ୍ବିଆ
 • 🇿🇼ପତାକା: ଜିମ୍ବାୱେ
 • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ପତାକା: ଇଂଲଣ୍ଡ
 • 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿ପତାକା: ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ
 • 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿ପତାକା: ୱେଲ୍ସ
 • 👋🏻 Skin Tones

 • 👋🏻ଦୋଳାୟମାନ ହାତ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👋🏼ଦୋଳାୟମାନ ହାତ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👋🏽ଦୋଳାୟମାନ ହାତ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👋🏾ଦୋଳାୟମାନ ହାତ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👋🏿ଦୋଳାୟମାନ ହାତ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤚🏻ଉଠା ଯାଇଥିବା ହାତ ପଛ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤚🏼ଉଠା ଯାଇଥିବା ହାତ ପଛ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤚🏽ଉଠା ଯାଇଥିବା ହାତ ପଛ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤚🏾ଉଠା ଯାଇଥିବା ହାତ ପଛ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤚🏿ଉଠା ଯାଇଥିବା ହାତ ପଛ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🖐🏻ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା କରି ରଖିଥିବା ହାତ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🖐🏼ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା କରି ରଖିଥିବା ହାତ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🖐🏽ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା କରି ରଖିଥିବା ହାତ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🖐🏾ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା କରି ରଖିଥିବା ହାତ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🖐🏿ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା କରି ରଖିଥିବା ହାତ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✋🏻ଉଠା ଯାଇଥିବା ହାତ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✋🏼ଉଠା ଯାଇଥିବା ହାତ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✋🏽ଉଠା ଯାଇଥିବା ହାତ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✋🏾ଉଠା ଯାଇଥିବା ହାତ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✋🏿ଉଠା ଯାଇଥିବା ହାତ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🖖🏻ଭଲକାନ୍‌ ସାଲ୍ୟୁଟ୍‌: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🖖🏼ଭଲକାନ୍‌ ସାଲ୍ୟୁଟ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🖖🏽ଭଲକାନ୍‌ ସାଲ୍ୟୁଟ୍‌: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🖖🏾ଭଲକାନ୍‌ ସାଲ୍ୟୁଟ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🖖🏿ଭଲକାନ୍‌ ସାଲ୍ୟୁଟ୍‌: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👌🏻ଠିକ୍‌ ହାତ ଚିହ୍ନ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👌🏼ଠିକ୍‌ ହାତ ଚିହ୍ନ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👌🏽ଠିକ୍‌ ହାତ ଚିହ୍ନ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👌🏾ଠିକ୍‌ ହାତ ଚିହ୍ନ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👌🏿ଠିକ୍‌ ହାତ ଚିହ୍ନ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤌🏻ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକରେ ଚିମୁଟିବା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤌🏼ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକରେ ଚିମୁଟିବା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤌🏽ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକରେ ଚିମୁଟିବା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤌🏾ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକରେ ଚିମୁଟିବା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤌🏿ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକରେ ଚିମୁଟିବା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤏🏻ଚିମୁଟିଥିବା ହାତ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤏🏼ଚିମୁଟିଥିବା ହାତ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤏🏽ଚିମୁଟିଥିବା ହାତ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤏🏾ଚିମୁଟିଥିବା ହାତ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤏🏿ଚିମୁଟିଥିବା ହାତ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✌🏻ଜୟଲାଭ ସୂଚାଉଥିବା ହାତ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✌🏼ଜୟଲାଭ ସୂଚାଉଥିବା ହାତ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✌🏽ଜୟଲାଭ ସୂଚାଉଥିବା ହାତ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✌🏾ଜୟଲାଭ ସୂଚାଉଥିବା ହାତ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✌🏿ଜୟଲାଭ ସୂଚାଉଥିବା ହାତ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤞🏻ଛକିଯୁକ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤞🏼ଛକିଯୁକ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤞🏽ଛକିଯୁକ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤞🏾ଛକିଯୁକ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤞🏿ଛକିଯୁକ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤟🏻ତୁମକୁ ଭଲପାଏ ଇଙ୍ଗିତ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤟🏼ତୁମକୁ ଭଲପାଏ ଇଙ୍ଗିତ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤟🏽ତୁମକୁ ଭଲପାଏ ଇଙ୍ଗିତ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤟🏾ତୁମକୁ ଭଲପାଏ ଇଙ୍ଗିତ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤟🏿ତୁମକୁ ଭଲପାଏ ଇଙ୍ଗିତ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤘🏻ଶିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤘🏼ଶିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤘🏽ଶିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤘🏾ଶିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤘🏿ଶିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤙🏻କଲ୍‌ ମି ହ୍ୟାଣ୍ଡ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤙🏼କଲ୍‌ ମି ହ୍ୟାଣ୍ଡ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤙🏽କଲ୍‌ ମି ହ୍ୟାଣ୍ଡ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤙🏾କଲ୍‌ ମି ହ୍ୟାଣ୍ଡ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤙🏿କଲ୍‌ ମି ହ୍ୟାଣ୍ଡ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👈🏻ବାମକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବାମ ତର୍ଜନୀର ପଛ ପଟ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👈🏼ବାମକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବାମ ତର୍ଜନୀର ପଛ ପଟ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👈🏽ବାମକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବାମ ତର୍ଜନୀର ପଛ ପଟ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👈🏾ବାମକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବାମ ତର୍ଜନୀର ପଛ ପଟ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👈🏿ବାମକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବାମ ତର୍ଜନୀର ପଛ ପଟ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👉🏻ଡାହାଣକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👉🏼ଡାହାଣକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👉🏽ଡାହାଣକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👉🏾ଡାହାଣକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👉🏿ଡାହାଣକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👆🏻ଉପରକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👆🏼ଉପରକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👆🏽ଉପରକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👆🏾ଉପରକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👆🏿ଉପରକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🖕🏻ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🖕🏼ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🖕🏽ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🖕🏾ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🖕🏿ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👇🏻ତଳକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👇🏼ତଳକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👇🏽ତଳକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👇🏾ତଳକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👇🏿ତଳକୁ ସୂଚାଉଥିବା ହାତର ପଛପଟ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ☝🏻ଉପରକୁ ସୂଚାଉଥିବା ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ☝🏼ଉପରକୁ ସୂଚାଉଥିବା ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ☝🏽ଉପରକୁ ସୂଚାଉଥିବା ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ☝🏾ଉପରକୁ ସୂଚାଉଥିବା ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ☝🏿ଉପରକୁ ସୂଚାଉଥିବା ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👍🏻ସଫଳ ହେବା ଚିହ୍ନ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👍🏼ସଫଳ ହେବା ଚିହ୍ନ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👍🏽ସଫଳ ହେବା ଚିହ୍ନ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👍🏾ସଫଳ ହେବା ଚିହ୍ନ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👍🏿ସଫଳ ହେବା ଚିହ୍ନ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👎🏻ଅସଫଳତା ଚିହ୍ନ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👎🏼ଅସଫଳତା ଚିହ୍ନ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👎🏽ଅସଫଳତା ଚିହ୍ନ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👎🏾ଅସଫଳତା ଚିହ୍ନ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👎🏿ଅସଫଳତା ଚିହ୍ନ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✊🏻ଉଠା ଯାଇଥିବା ମୁଠା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✊🏼ଉଠା ଯାଇଥିବା ମୁଠା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✊🏽ଉଠା ଯାଇଥିବା ମୁଠା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✊🏾ଉଠା ଯାଇଥିବା ମୁଠା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✊🏿ଉଠା ଯାଇଥିବା ମୁଠା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👊🏻ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସୁଥିବା ମୁଠା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👊🏼ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସୁଥିବା ମୁଠା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👊🏽ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସୁଥିବା ମୁଠା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👊🏾ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସୁଥିବା ମୁଠା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👊🏿ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସୁଥିବା ମୁଠା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤛🏻ବାମ-ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ମୁଠା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤛🏼ବାମ-ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ମୁଠା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤛🏽ବାମ-ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ମୁଠା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤛🏾ବାମ-ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ମୁଠା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤛🏿ବାମ-ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ମୁଠା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤜🏻ଡାହାଣ-ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ମୁଠା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤜🏼ଡାହାଣ-ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ମୁଠା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤜🏽ଡାହାଣ-ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ମୁଠା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤜🏾ଡାହାଣ-ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ମୁଠା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤜🏿ଡାହାଣ-ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ମୁଠା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👏🏻ତାଳି ମାରୁଥିବା ହାତଗୁଡ଼ିକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👏🏼ତାଳି ମାରୁଥିବା ହାତଗୁଡ଼ିକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👏🏽ତାଳି ମାରୁଥିବା ହାତଗୁଡ଼ିକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👏🏾ତାଳି ମାରୁଥିବା ହାତଗୁଡ଼ିକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👏🏿ତାଳି ମାରୁଥିବା ହାତଗୁଡ଼ିକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙌🏻ଉଠିଥିବା ହାତଗୁଡ଼ିକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙌🏼ଉଠିଥିବା ହାତଗୁଡ଼ିକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙌🏽ଉଠିଥିବା ହାତଗୁଡ଼ିକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙌🏾ଉଠିଥିବା ହାତଗୁଡ଼ିକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙌🏿ଉଠିଥିବା ହାତଗୁଡ଼ିକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👐🏻ଖୋଲା ହାତଗୁଡ଼ିକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👐🏼ଖୋଲା ହାତଗୁଡ଼ିକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👐🏽ଖୋଲା ହାତଗୁଡ଼ିକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👐🏾ଖୋଲା ହାତଗୁଡ଼ିକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👐🏿ଖୋଲା ହାତଗୁଡ଼ିକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤲🏻ପାପୁଲି ଏକତ୍ର ଉପରକୁ କରିବା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤲🏼ପାପୁଲି ଏକତ୍ର ଉପରକୁ କରିବା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤲🏽ପାପୁଲି ଏକତ୍ର ଉପରକୁ କରିବା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤲🏾ପାପୁଲି ଏକତ୍ର ଉପରକୁ କରିବା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤲🏿ପାପୁଲି ଏକତ୍ର ଉପରକୁ କରିବା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙏🏻ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙏🏼ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙏🏽ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙏🏾ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙏🏿ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✍🏻ଲେଖିବା ହାତ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✍🏼ଲେଖିବା ହାତ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✍🏽ଲେଖିବା ହାତ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✍🏾ଲେଖିବା ହାତ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ✍🏿ଲେଖିବା ହାତ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💅🏻ନଖ ପାଲିସ୍‌: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💅🏼ନଖ ପାଲିସ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💅🏽ନଖ ପାଲିସ୍‌: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💅🏾ନଖ ପାଲିସ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💅🏿ନଖ ପାଲିସ୍‌: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤳🏻ସେଲଫି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤳🏼ସେଲଫି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤳🏽ସେଲଫି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤳🏾ସେଲଫି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤳🏿ସେଲଫି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💪🏻ହାତର ମାଂସ ପେଶୀ କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💪🏼ହାତର ମାଂସ ପେଶୀ କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💪🏽ହାତର ମାଂସ ପେଶୀ କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💪🏾ହାତର ମାଂସ ପେଶୀ କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💪🏿ହାତର ମାଂସ ପେଶୀ କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦵🏻ଗୋଡ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦵🏼ଗୋଡ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦵🏽ଗୋଡ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦵🏾ଗୋଡ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦵🏿ଗୋଡ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦶🏻ପାଦ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦶🏼ପାଦ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦶🏽ପାଦ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦶🏾ପାଦ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦶🏿ପାଦ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👂🏻କାନ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👂🏼କାନ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👂🏽କାନ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👂🏾କାନ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👂🏿କାନ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦻🏻କାନ ସହିତ ହିୟରିଙ୍ଗ ଏଡ୍‍: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦻🏼କାନ ସହିତ ହିୟରିଙ୍ଗ ଏଡ୍‍: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦻🏽କାନ ସହିତ ହିୟରିଙ୍ଗ ଏଡ୍‍: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦻🏾କାନ ସହିତ ହିୟରିଙ୍ଗ ଏଡ୍‍: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦻🏿କାନ ସହିତ ହିୟରିଙ୍ଗ ଏଡ୍‍: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👃🏻ନାକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👃🏼ନାକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👃🏽ନାକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👃🏾ନାକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👃🏿ନାକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👶🏻ଶିଶୁ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👶🏼ଶିଶୁ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👶🏽ଶିଶୁ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👶🏾ଶିଶୁ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👶🏿ଶିଶୁ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧒🏻ଛୋଟ ପିଲା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧒🏼ଛୋଟ ପିଲା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧒🏽ଛୋଟ ପିଲା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧒🏾ଛୋଟ ପିଲା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧒🏿ଛୋଟ ପିଲା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👦🏻ବାଳକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👦🏼ବାଳକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👦🏽ବାଳକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👦🏾ବାଳକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👦🏿ବାଳକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👧🏻ବାଳିକା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👧🏼ବାଳିକା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👧🏽ବାଳିକା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👧🏾ବାଳିକା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👧🏿ବାଳିକା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👱🏻ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି କେଶ
 • 👱🏼ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି କେଶ
 • 👱🏽ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି କେଶ
 • 👱🏾ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି କେଶ
 • 👱🏿ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି କେଶ
 • 👨🏻ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧔🏻ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଦାଢ଼ି
 • 🧔🏼ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଦାଢ଼ି
 • 🧔🏽ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଦାଢ଼ି
 • 🧔🏾ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଦାଢ଼ି
 • 🧔🏿ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଦାଢ଼ି
 • 👨🏻‍🦰ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ନାଲି କେଶ
 • 👨🏼‍🦰ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ନାଲି କେଶ
 • 👨🏽‍🦰ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ନାଲି କେଶ
 • 👨🏾‍🦰ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ନାଲି କେଶ
 • 👨🏿‍🦰ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ନାଲି କେଶ
 • 👨🏻‍🦱ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 👨🏼‍🦱ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 👨🏽‍🦱ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 👨🏾‍🦱ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 👨🏿‍🦱ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 👨🏻‍🦳ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଧଳା କେଶ
 • 👨🏼‍🦳ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଧଳା କେଶ
 • 👨🏽‍🦳ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଧଳା କେଶ
 • 👨🏾‍🦳ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଧଳା କେଶ
 • 👨🏿‍🦳ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଧଳା କେଶ
 • 👨🏻‍🦲ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦା
 • 👨🏼‍🦲ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦା
 • 👨🏽‍🦲ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦା
 • 👨🏾‍🦲ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦା
 • 👨🏿‍🦲ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦା
 • 👩🏻ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🦰ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ନାଲି କେଶ
 • 👩🏼‍🦰ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ନାଲି କେଶ
 • 👩🏽‍🦰ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ନାଲି କେଶ
 • 👩🏾‍🦰ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ନାଲି କେଶ
 • 👩🏿‍🦰ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ନାଲି କେଶ
 • 🧑🏻‍🦰ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ନାଲି କେଶ
 • 🧑🏼‍🦰ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ନାଲି କେଶ
 • 🧑🏽‍🦰ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ନାଲି କେଶ
 • 🧑🏾‍🦰ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ନାଲି କେଶ
 • 🧑🏿‍🦰ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ନାଲି କେଶ
 • 👩🏻‍🦱ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 👩🏼‍🦱ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 👩🏽‍🦱ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 👩🏾‍🦱ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 👩🏿‍🦱ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 🧑🏻‍🦱ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 🧑🏼‍🦱ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 🧑🏽‍🦱ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 🧑🏾‍🦱ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 🧑🏿‍🦱ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ
 • 👩🏻‍🦳ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଧଳା କେଶ
 • 👩🏼‍🦳ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଧଳା କେଶ
 • 👩🏽‍🦳ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଧଳା କେଶ
 • 👩🏾‍🦳ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଧଳା କେଶ
 • 👩🏿‍🦳ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଧଳା କେଶ
 • 🧑🏻‍🦳ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଧଳା କେଶ
 • 🧑🏼‍🦳ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଧଳା କେଶ
 • 🧑🏽‍🦳ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଧଳା କେଶ
 • 🧑🏾‍🦳ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଧଳା କେଶ
 • 🧑🏿‍🦳ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଧଳା କେଶ
 • 👩🏻‍🦲ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦା
 • 👩🏼‍🦲ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦା
 • 👩🏽‍🦲ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦା
 • 👩🏾‍🦲ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦା
 • 👩🏿‍🦲ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦା
 • 🧑🏻‍🦲ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦା
 • 🧑🏼‍🦲ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦା
 • 🧑🏽‍🦲ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦା
 • 🧑🏾‍🦲ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦା
 • 🧑🏿‍🦲ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦା
 • 👱🏻‍♀️ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି କେଶ
 • 👱🏼‍♀️ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି କେଶ
 • 👱🏽‍♀️ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି କେଶ
 • 👱🏾‍♀️ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି କେଶ
 • 👱🏿‍♀️ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି କେଶ
 • 👱🏻‍♂️ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି କେଶ
 • 👱🏼‍♂️ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି କେଶ
 • 👱🏽‍♂️ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି କେଶ
 • 👱🏾‍♂️ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି କେଶ
 • 👱🏿‍♂️ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି କେଶ
 • 🧓🏻ଅଧିକ ବୟସ୍କ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧓🏼ଅଧିକ ବୟସ୍କ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧓🏽ଅଧିକ ବୟସ୍କ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧓🏾ଅଧିକ ବୟସ୍କ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧓🏿ଅଧିକ ବୟସ୍କ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👴🏻ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👴🏼ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👴🏽ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👴🏾ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👴🏿ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👵🏻ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👵🏼ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👵🏽ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👵🏾ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👵🏿ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙍🏻ବ୍ୟକ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙍🏼ବ୍ୟକ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙍🏽ବ୍ୟକ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙍🏾ବ୍ୟକ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙍🏿ବ୍ୟକ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙍🏻‍♂️ପୁରୁଷ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙍🏼‍♂️ପୁରୁଷ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙍🏽‍♂️ପୁରୁଷ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙍🏾‍♂️ପୁରୁଷ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙍🏿‍♂️ପୁରୁଷ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙍🏻‍♀️ମହିଳା ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙍🏼‍♀️ମହିଳା ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙍🏽‍♀️ମହିଳା ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙍🏾‍♀️ମହିଳା ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙍🏿‍♀️ମହିଳା ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙎🏻ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙎🏼ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙎🏽ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙎🏾ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙎🏿ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙎🏻‍♂️ପୁରୁଷ ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙎🏼‍♂️ପୁରୁଷ ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙎🏽‍♂️ପୁରୁଷ ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙎🏾‍♂️ପୁରୁଷ ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙎🏿‍♂️ପୁରୁଷ ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙎🏻‍♀️ମହିଳା ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙎🏼‍♀️ମହିଳା ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙎🏽‍♀️ମହିଳା ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙎🏾‍♀️ମହିଳା ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙎🏿‍♀️ମହିଳା ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙅🏻ନାହିଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙅🏼ନାହିଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙅🏽ନାହିଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙅🏾ନାହିଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙅🏿ନାହିଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙅🏻‍♂️ପୁରୁଷ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଛି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙅🏼‍♂️ପୁରୁଷ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଛି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙅🏽‍♂️ପୁରୁଷ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଛି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙅🏾‍♂️ପୁରୁଷ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଛି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙅🏿‍♂️ପୁରୁଷ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଛି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙅🏻‍♀️ମହିଳା ନା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙅🏼‍♀️ମହିଳା ନା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙅🏽‍♀️ମହିଳା ନା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙅🏾‍♀️ମହିଳା ନା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙅🏿‍♀️ମହିଳା ନା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙆🏻ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙆🏼ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙆🏽ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙆🏾ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙆🏿ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙆🏻‍♂️ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙆🏼‍♂️ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙆🏽‍♂️ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙆🏾‍♂️ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙆🏿‍♂️ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙆🏻‍♀️ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙆🏼‍♀️ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙆🏽‍♀️ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙆🏾‍♀️ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙆🏿‍♀️ଠିକ୍‌ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💁🏻ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💁🏼ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💁🏽ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💁🏾ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💁🏿ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💁🏻‍♂️ପୁରୁଷ ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💁🏼‍♂️ପୁରୁଷ ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💁🏽‍♂️ପୁରୁଷ ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💁🏾‍♂️ପୁରୁଷ ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💁🏿‍♂️ପୁରୁଷ ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💁🏻‍♀️ମହିଳା ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💁🏼‍♀️ମହିଳା ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💁🏽‍♀️ମହିଳା ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💁🏾‍♀️ମହିଳା ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💁🏿‍♀️ମହିଳା ହାତ ଅବନତ କରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙋🏻ହାତ ଉଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙋🏼ହାତ ଉଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙋🏽ହାତ ଉଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙋🏾ହାତ ଉଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙋🏿ହାତ ଉଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙋🏻‍♂️ହାତ ଉଠାଇଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙋🏼‍♂️ହାତ ଉଠାଇଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙋🏽‍♂️ହାତ ଉଠାଇଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙋🏾‍♂️ହାତ ଉଠାଇଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙋🏿‍♂️ହାତ ଉଠାଇଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙋🏻‍♀️ହାତ ଉଠାଇଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙋🏼‍♀️ହାତ ଉଠାଇଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙋🏽‍♀️ହାତ ଉଠାଇଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙋🏾‍♀️ହାତ ଉଠାଇଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙋🏿‍♀️ହାତ ଉଠାଇଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧏🏻ବଧିର ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧏🏼ବଧିର ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧏🏽ବଧିର ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧏🏾ବଧିର ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧏🏿ବଧିର ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧏🏻‍♂️ବଧିର ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧏🏼‍♂️ବଧିର ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧏🏽‍♂️ବଧିର ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧏🏾‍♂️ବଧିର ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧏🏿‍♂️ବଧିର ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧏🏻‍♀️ବଧିର ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧏🏼‍♀️ବଧିର ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧏🏽‍♀️ବଧିର ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧏🏾‍♀️ବଧିର ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧏🏿‍♀️ବଧିର ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙇🏻ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙇🏼ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙇🏽ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙇🏾ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙇🏿ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙇🏻‍♂️ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙇🏼‍♂️ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙇🏽‍♂️ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙇🏾‍♂️ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙇🏿‍♂️ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙇🏻‍♀️ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙇🏼‍♀️ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙇🏽‍♀️ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙇🏾‍♀️ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🙇🏿‍♀️ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤦🏻ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤦🏼ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤦🏽ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤦🏾ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤦🏿ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤦🏻‍♂️ପୁରୁଷ ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤦🏼‍♂️ପୁରୁଷ ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤦🏽‍♂️ପୁରୁଷ ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤦🏾‍♂️ପୁରୁଷ ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤦🏿‍♂️ପୁରୁଷ ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤦🏻‍♀️ମହିଳା ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤦🏼‍♀️ମହିଳା ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤦🏽‍♀️ମହିଳା ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤦🏾‍♀️ମହିଳା ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤦🏿‍♀️ମହିଳା ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤷🏻ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଧ ଉଠାଉଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤷🏼ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଧ ଉଠାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤷🏽ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଧ ଉଠାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤷🏾ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଧ ଉଠାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤷🏿ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଧ ଉଠାଉଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤷🏻‍♂️ପୁରୁଷ କାନ୍ଧ ହଲାଉଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤷🏼‍♂️ପୁରୁଷ କାନ୍ଧ ହଲାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤷🏽‍♂️ପୁରୁଷ କାନ୍ଧ ହଲାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤷🏾‍♂️ପୁରୁଷ କାନ୍ଧ ହଲାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤷🏿‍♂️ପୁରୁଷ କାନ୍ଧ ହଲାଉଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤷🏻‍♀️ମହିଳା କାନ୍ଧ ଉଠାଉଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤷🏼‍♀️ମହିଳା କାନ୍ଧ ଉଠାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤷🏽‍♀️ମହିଳା କାନ୍ଧ ଉଠାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤷🏾‍♀️ମହିଳା କାନ୍ଧ ଉଠାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤷🏿‍♀️ମହିଳା କାନ୍ଧ ଉଠାଉଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍⚕️ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍⚕️ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍⚕️ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍⚕️ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍⚕️ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍⚕️ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍⚕️ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍⚕️ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍⚕️ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍⚕️ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍⚕️ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍⚕️ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍⚕️ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍⚕️ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍⚕️ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🎓ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🎓ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🎓ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🎓ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🎓ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍🎓ପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍🎓ପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍🎓ପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍🎓ପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍🎓ପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🎓ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍🎓ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍🎓ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍🎓ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍🎓ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🏫ଶିକ୍ଷକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🏫ଶିକ୍ଷକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🏫ଶିକ୍ଷକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🏫ଶିକ୍ଷକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🏫ଶିକ୍ଷକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍🏫ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍🏫ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍🏫ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍🏫ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍🏫ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🏫ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍🏫ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍🏫ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍🏫ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍🏫ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍⚖️ବିଚାରପତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍⚖️ବିଚାରପତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍⚖️ବିଚାରପତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍⚖️ବିଚାରପତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍⚖️ବିଚାରପତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍⚖️ପୁରୁଷ ବିଚାରପତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍⚖️ପୁରୁଷ ବିଚାରପତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍⚖️ପୁରୁଷ ବିଚାରପତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍⚖️ପୁରୁଷ ବିଚାରପତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍⚖️ପୁରୁଷ ବିଚାରପତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍⚖️ମହିଳା ବିଚାରପତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍⚖️ମହିଳା ବିଚାରପତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍⚖️ମହିଳା ବିଚାରପତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍⚖️ମହିଳା ବିଚାରପତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍⚖️ମହିଳା ବିଚାରପତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🌾କୃଷକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🌾କୃଷକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🌾କୃଷକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🌾କୃଷକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🌾କୃଷକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍🌾ପୁରୁଷ କୃଷକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍🌾ପୁରୁଷ କୃଷକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍🌾ପୁରୁଷ କୃଷକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍🌾ପୁରୁଷ କୃଷକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍🌾ପୁରୁଷ କୃଷକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🌾ମହିଳା କୃଷକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍🌾ମହିଳା କୃଷକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍🌾ମହିଳା କୃଷକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍🌾ମହିଳା କୃଷକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍🌾ମହିଳା କୃଷକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🍳ରୋଷେୟା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🍳ରୋଷେୟା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🍳ରୋଷେୟା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🍳ରୋଷେୟା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🍳ରୋଷେୟା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍🍳ପୁରୁଷ ପାଚକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍🍳ପୁରୁଷ ପାଚକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍🍳ପୁରୁଷ ପାଚକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍🍳ପୁରୁଷ ପାଚକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍🍳ପୁରୁଷ ପାଚକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🍳ମହିଳା ପାଚିକା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍🍳ମହିଳା ପାଚିକା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍🍳ମହିଳା ପାଚିକା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍🍳ମହିଳା ପାଚିକା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍🍳ମହିଳା ପାଚିକା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🔧ମେକାନିକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🔧ମେକାନିକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🔧ମେକାନିକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🔧ମେକାନିକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🔧ମେକାନିକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍🔧ପୁରୁଷ ମେକାନିକ୍‌: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍🔧ପୁରୁଷ ମେକାନିକ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍🔧ପୁରୁଷ ମେକାନିକ୍‌: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍🔧ପୁରୁଷ ମେକାନିକ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍🔧ପୁରୁଷ ମେକାନିକ୍‌: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🔧ମହିଳା ମେକାନିକ୍‌: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍🔧ମହିଳା ମେକାନିକ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍🔧ମହିଳା ମେକାନିକ୍‌: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍🔧ମହିଳା ମେକାନିକ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍🔧ମହିଳା ମେକାନିକ୍‌: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🏭କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🏭କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🏭କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🏭କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🏭କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍🏭ପୁରୁଷ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍🏭ପୁରୁଷ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍🏭ପୁରୁଷ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍🏭ପୁରୁଷ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍🏭ପୁରୁଷ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🏭ମହିଳା କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍🏭ମହିଳା କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍🏭ମହିଳା କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍🏭ମହିଳା କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍🏭ମହିଳା କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍💼କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍💼କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍💼କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍💼କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍💼କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍💼ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍💼ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍💼ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍💼ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍💼ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍💼ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍💼ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍💼ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍💼ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍💼ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🔬ବୈଜ୍ଞାନିକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🔬ବୈଜ୍ଞାନିକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🔬ବୈଜ୍ଞାନିକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🔬ବୈଜ୍ଞାନିକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🔬ବୈଜ୍ଞାନିକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍🔬ପୁରୁଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍🔬ପୁରୁଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍🔬ପୁରୁଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍🔬ପୁରୁଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍🔬ପୁରୁଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🔬ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍🔬ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍🔬ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍🔬ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍🔬ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍💻ପ୍ରଯୁକ୍ତବିଦ୍‌: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍💻ପ୍ରଯୁକ୍ତବିଦ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍💻ପ୍ରଯୁକ୍ତବିଦ୍‌: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍💻ପ୍ରଯୁକ୍ତବିଦ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍💻ପ୍ରଯୁକ୍ତବିଦ୍‌: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍💻ପୁରୁଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍💻ପୁରୁଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍💻ପୁରୁଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍💻ପୁରୁଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍💻ପୁରୁଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍💻ମହିଳା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍💻ମହିଳା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍💻ମହିଳା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍💻ମହିଳା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍💻ମହିଳା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🎤ଗାୟକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🎤ଗାୟକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🎤ଗାୟକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🎤ଗାୟକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🎤ଗାୟକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍🎤ପୁରୁଷ ଗାୟିକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍🎤ପୁରୁଷ ଗାୟିକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍🎤ପୁରୁଷ ଗାୟିକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍🎤ପୁରୁଷ ଗାୟିକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍🎤ପୁରୁଷ ଗାୟିକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🎤ମହିଳା ଗାୟିକା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍🎤ମହିଳା ଗାୟିକା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍🎤ମହିଳା ଗାୟିକା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍🎤ମହିଳା ଗାୟିକା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍🎤ମହିଳା ଗାୟିକା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🎨କଳାକାର: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🎨କଳାକାର: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🎨କଳାକାର: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🎨କଳାକାର: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🎨କଳାକାର: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍🎨ପୁରୁଷ କଳାକାର: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍🎨ପୁରୁଷ କଳାକାର: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍🎨ପୁରୁଷ କଳାକାର: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍🎨ପୁରୁଷ କଳାକାର: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍🎨ପୁରୁଷ କଳାକାର: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🎨ମହିଳା କଳାକାର: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍🎨ମହିଳା କଳାକାର: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍🎨ମହିଳା କଳାକାର: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍🎨ମହିଳା କଳାକାର: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍🎨ମହିଳା କଳାକାର: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍✈️ବିମାନଚାଳକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍✈️ବିମାନଚାଳକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍✈️ବିମାନଚାଳକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍✈️ବିମାନଚାଳକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍✈️ବିମାନଚାଳକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍✈️ପୁରୁଷ ପାଇଲଟ୍: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍✈️ପୁରୁଷ ପାଇଲଟ୍: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍✈️ପୁରୁଷ ପାଇଲଟ୍: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍✈️ପୁରୁଷ ପାଇଲଟ୍: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍✈️ପୁରୁଷ ପାଇଲଟ୍: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍✈️ମହିଳା ପାଇଲଟ୍‌: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍✈️ମହିଳା ପାଇଲଟ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍✈️ମହିଳା ପାଇଲଟ୍‌: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍✈️ମହିଳା ପାଇଲଟ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍✈️ମହିଳା ପାଇଲଟ୍‌: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🚀ମହାଶୂନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ / ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🚀ମହାଶୂନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ / ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🚀ମହାଶୂନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ / ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🚀ମହାଶୂନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ / ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🚀ମହାଶୂନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ / ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍🚀ପୁରୁଷ ମହାକାଶଚାରୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍🚀ପୁରୁଷ ମହାକାଶଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍🚀ପୁରୁଷ ମହାକାଶଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍🚀ପୁରୁଷ ମହାକାଶଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍🚀ପୁରୁଷ ମହାକାଶଚାରୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🚀ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍🚀ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍🚀ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍🚀ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍🚀ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🚒ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🚒ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🚒ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🚒ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🚒ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍🚒ପୁରୁଷ ଫାୟାରଫାଇଟର୍‌: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍🚒ପୁରୁଷ ଫାୟାରଫାଇଟର୍‌: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍🚒ପୁରୁଷ ଫାୟାରଫାଇଟର୍‌: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍🚒ପୁରୁଷ ଫାୟାରଫାଇଟର୍‌: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍🚒ପୁରୁଷ ଫାୟାରଫାଇଟର୍‌: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🚒ମହିଳା ଫାୟାରଫାଇଟର୍‌: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍🚒ମହିଳା ଫାୟାରଫାଇଟର୍‌: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍🚒ମହିଳା ଫାୟାରଫାଇଟର୍‌: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍🚒ମହିଳା ଫାୟାରଫାଇଟର୍‌: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍🚒ମହିଳା ଫାୟାରଫାଇଟର୍‌: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👮🏻ପୋଲିସ୍‌ ଅଧିକାରୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👮🏼ପୋଲିସ୍‌ ଅଧିକାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👮🏽ପୋଲିସ୍‌ ଅଧିକାରୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👮🏾ପୋଲିସ୍‌ ଅଧିକାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👮🏿ପୋଲିସ୍‌ ଅଧିକାରୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👮🏻‍♂️ପୁରୁଷ ପୋଲିସ୍ ଅଫିସର୍: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👮🏼‍♂️ପୁରୁଷ ପୋଲିସ୍ ଅଫିସର୍: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👮🏽‍♂️ପୁରୁଷ ପୋଲିସ୍ ଅଫିସର୍: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👮🏾‍♂️ପୁରୁଷ ପୋଲିସ୍ ଅଫିସର୍: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👮🏿‍♂️ପୁରୁଷ ପୋଲିସ୍ ଅଫିସର୍: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👮🏻‍♀️ମହିଳା ପୋଲିସ୍‌ ଅଧିକାରୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👮🏼‍♀️ମହିଳା ପୋଲିସ୍‌ ଅଧିକାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👮🏽‍♀️ମହିଳା ପୋଲିସ୍‌ ଅଧିକାରୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👮🏾‍♀️ମହିଳା ପୋଲିସ୍‌ ଅଧିକାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👮🏿‍♀️ମହିଳା ପୋଲିସ୍‌ ଅଧିକାରୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕵🏻ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕵🏼ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕵🏽ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕵🏾ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕵🏿ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕵🏻‍♂️ପୁରୁଷ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕵🏼‍♂️ପୁରୁଷ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕵🏽‍♂️ପୁରୁଷ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕵🏾‍♂️ପୁରୁଷ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕵🏿‍♂️ପୁରୁଷ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕵🏻‍♀️ମହିଳା ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕵🏼‍♀️ମହିଳା ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕵🏽‍♀️ମହିଳା ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕵🏾‍♀️ମହିଳା ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕵🏿‍♀️ମହିଳା ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍‌: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💂🏻ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💂🏼ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💂🏽ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💂🏾ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💂🏿ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💂🏻‍♂️ପୁରୁଷ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💂🏼‍♂️ପୁରୁଷ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💂🏽‍♂️ପୁରୁଷ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💂🏾‍♂️ପୁରୁଷ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💂🏿‍♂️ପୁରୁଷ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💂🏻‍♀️ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💂🏼‍♀️ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💂🏽‍♀️ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💂🏾‍♀️ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💂🏿‍♀️ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🥷🏻ନିଞ୍ଜା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🥷🏼ନିଞ୍ଜା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🥷🏽ନିଞ୍ଜା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🥷🏾ନିଞ୍ଜା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🥷🏿ନିଞ୍ଜା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👷🏻ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👷🏼ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👷🏽ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👷🏾ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👷🏿ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👷🏻‍♂️ପୁରୁଷ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👷🏼‍♂️ପୁରୁଷ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👷🏽‍♂️ପୁରୁଷ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👷🏾‍♂️ପୁରୁଷ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👷🏿‍♂️ପୁରୁଷ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👷🏻‍♀️ମହିଳା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👷🏼‍♀️ମହିଳା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👷🏽‍♀️ମହିଳା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👷🏾‍♀️ମହିଳା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👷🏿‍♀️ମହିଳା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤴🏻ରାଜକୁମାର: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤴🏼ରାଜକୁମାର: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤴🏽ରାଜକୁମାର: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤴🏾ରାଜକୁମାର: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤴🏿ରାଜକୁମାର: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👸🏻ରାଜକୁମାରୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👸🏼ରାଜକୁମାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👸🏽ରାଜକୁମାରୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👸🏾ରାଜକୁମାରୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👸🏿ରାଜକୁମାରୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👳🏻ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👳🏼ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👳🏽ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👳🏾ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👳🏿ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👳🏻‍♂️ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👳🏼‍♂️ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👳🏽‍♂️ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👳🏾‍♂️ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👳🏿‍♂️ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👳🏻‍♀️ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👳🏼‍♀️ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👳🏽‍♀️ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👳🏾‍♀️ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👳🏿‍♀️ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👲🏻ଚାଇନିଜ୍‌ ଟୋପି ସହିତ ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👲🏼ଚାଇନିଜ୍‌ ଟୋପି ସହିତ ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👲🏽ଚାଇନିଜ୍‌ ଟୋପି ସହିତ ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👲🏾ଚାଇନିଜ୍‌ ଟୋପି ସହିତ ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👲🏿ଚାଇନିଜ୍‌ ଟୋପି ସହିତ ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧕🏻ହେଡସ୍କାର୍ଫ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧕🏼ହେଡସ୍କାର୍ଫ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧕🏽ହେଡସ୍କାର୍ଫ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧕🏾ହେଡସ୍କାର୍ଫ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧕🏿ହେଡସ୍କାର୍ଫ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤵🏻ଟକ୍ସିଡୋରେ ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤵🏼ଟକ୍ସିଡୋରେ ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤵🏽ଟକ୍ସିଡୋରେ ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤵🏾ଟକ୍ସିଡୋରେ ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤵🏿ଟକ୍ସିଡୋରେ ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤵🏻‍♂️ଟକ୍ସିଡୋରେ ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤵🏼‍♂️ଟକ୍ସିଡୋରେ ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤵🏽‍♂️ଟକ୍ସିଡୋରେ ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤵🏾‍♂️ଟକ୍ସିଡୋରେ ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤵🏿‍♂️ଟକ୍ସିଡୋରେ ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤵🏻‍♀️ଟକ୍ସିଡୋରେ ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤵🏼‍♀️ଟକ୍ସିଡୋରେ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤵🏽‍♀️ଟକ୍ସିଡୋରେ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤵🏾‍♀️ଟକ୍ସିଡୋରେ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤵🏿‍♀️ଟକ୍ସିଡୋରେ ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👰🏻ଓଢ଼ଣି ପକାଇଥିବା ବଧୂ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👰🏼ଓଢ଼ଣି ପକାଇଥିବା ବଧୂ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👰🏽ଓଢ଼ଣି ପକାଇଥିବା ବଧୂ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👰🏾ଓଢ଼ଣି ପକାଇଥିବା ବଧୂ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👰🏿ଓଢ଼ଣି ପକାଇଥିବା ବଧୂ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👰🏻‍♂️ଓଢଣି ପକେଇଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👰🏼‍♂️ଓଢଣି ପକେଇଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👰🏽‍♂️ଓଢଣି ପକେଇଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👰🏾‍♂️ଓଢଣି ପକେଇଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👰🏿‍♂️ଓଢଣି ପକେଇଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👰🏻‍♀️ଓଢଣି ପକେଇଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👰🏼‍♀️ଓଢଣି ପକେଇଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👰🏽‍♀️ଓଢଣି ପକେଇଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👰🏾‍♀️ଓଢଣି ପକେଇଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👰🏿‍♀️ଓଢଣି ପକେଇଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤰🏻ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤰🏼ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤰🏽ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤰🏾ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤰🏿ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤱🏻ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤱🏼ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤱🏽ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤱🏾ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤱🏿ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🍼ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍🍼ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍🍼ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍🍼ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍🍼ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍🍼ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍🍼ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍🍼ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍🍼ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍🍼ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🍼ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🍼ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🍼ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🍼ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🍼ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👼🏻ଶିଶୁ ଦେବଦୂତ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👼🏼ଶିଶୁ ଦେବଦୂତ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👼🏽ଶିଶୁ ଦେବଦୂତ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👼🏾ଶିଶୁ ଦେବଦୂତ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👼🏿ଶିଶୁ ଦେବଦୂତ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🎅🏻ସାଣ୍ଟା କ୍ଲସ୍‍: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🎅🏼ସାଣ୍ଟା କ୍ଲସ୍‍: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🎅🏽ସାଣ୍ଟା କ୍ଲସ୍‍: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🎅🏾ସାଣ୍ଟା କ୍ଲସ୍‍: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🎅🏿ସାଣ୍ଟା କ୍ଲସ୍‍: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤶🏻ଶ୍ରୀମତୀ କ୍ଲସ୍‍: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤶🏼ଶ୍ରୀମତୀ କ୍ଲସ୍‍: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤶🏽ଶ୍ରୀମତୀ କ୍ଲସ୍‍: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤶🏾ଶ୍ରୀମତୀ କ୍ଲସ୍‍: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤶🏿ଶ୍ରୀମତୀ କ୍ଲସ୍‍: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🎄ମେକ୍ସ କ୍ଲସ୍: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🎄ମେକ୍ସ କ୍ଲସ୍: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🎄ମେକ୍ସ କ୍ଲସ୍: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🎄ମେକ୍ସ କ୍ଲସ୍: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🎄ମେକ୍ସ କ୍ଲସ୍: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦸🏻ସୁପର୍‌ହିରୋ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦸🏼ସୁପର୍‌ହିରୋ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦸🏽ସୁପର୍‌ହିରୋ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦸🏾ସୁପର୍‌ହିରୋ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦸🏿ସୁପର୍‌ହିରୋ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦸🏻‍♂️ପୁରୁଷ ସୁପର୍‌ ହିରୋ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦸🏼‍♂️ପୁରୁଷ ସୁପର୍‌ ହିରୋ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦸🏽‍♂️ପୁରୁଷ ସୁପର୍‌ ହିରୋ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦸🏾‍♂️ପୁରୁଷ ସୁପର୍‌ ହିରୋ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦸🏿‍♂️ପୁରୁଷ ସୁପର୍‌ ହିରୋ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦸🏻‍♀️ମହିଳା ସୁପର୍‌ ହିରୋ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦸🏼‍♀️ମହିଳା ସୁପର୍‌ ହିରୋ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦸🏽‍♀️ମହିଳା ସୁପର୍‌ ହିରୋ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦸🏾‍♀️ମହିଳା ସୁପର୍‌ ହିରୋ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦸🏿‍♀️ମହିଳା ସୁପର୍‌ ହିରୋ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦹🏻ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ୍‌: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦹🏼ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦹🏽ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ୍‌: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦹🏾ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦹🏿ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ୍‌: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦹🏻‍♂️ପୁରୁଷ ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ୍‌: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦹🏼‍♂️ପୁରୁଷ ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦹🏽‍♂️ପୁରୁଷ ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ୍‌: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦹🏾‍♂️ପୁରୁଷ ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ୍‌: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦹🏿‍♂️ପୁରୁଷ ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ୍‌: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦹🏻‍♀️ମହିଳା ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦹🏼‍♀️ମହିଳା ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦹🏽‍♀️ମହିଳା ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦹🏾‍♀️ମହିଳା ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🦹🏿‍♀️ମହିଳା ସୁପର୍‌ ଭିଲିୟାନ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧙🏻ଯାଦୁକର: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧙🏼ଯାଦୁକର: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧙🏽ଯାଦୁକର: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧙🏾ଯାଦୁକର: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧙🏿ଯାଦୁକର: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧙🏻‍♂️ପୁରୁଷ ଯାଦୁକର: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧙🏼‍♂️ପୁରୁଷ ଯାଦୁକର: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧙🏽‍♂️ପୁରୁଷ ଯାଦୁକର: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧙🏾‍♂️ପୁରୁଷ ଯାଦୁକର: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧙🏿‍♂️ପୁରୁଷ ଯାଦୁକର: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧙🏻‍♀️ମହିଳା ଯାଦୁକର: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧙🏼‍♀️ମହିଳା ଯାଦୁକର: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧙🏽‍♀️ମହିଳା ଯାଦୁକର: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧙🏾‍♀️ମହିଳା ଯାଦୁକର: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧙🏿‍♀️ମହିଳା ଯାଦୁକର: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧚🏻ପରୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧚🏼ପରୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧚🏽ପରୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧚🏾ପରୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧚🏿ପରୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧚🏻‍♂️ପୁରୁଷ ପରୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧚🏼‍♂️ପୁରୁଷ ପରୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧚🏽‍♂️ପୁରୁଷ ପରୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧚🏾‍♂️ପୁରୁଷ ପରୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧚🏿‍♂️ପୁରୁଷ ପରୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧚🏻‍♀️ମହିଳା ପରୀ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧚🏼‍♀️ମହିଳା ପରୀ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧚🏽‍♀️ମହିଳା ପରୀ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧚🏾‍♀️ମହିଳା ପରୀ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧚🏿‍♀️ମହିଳା ପରୀ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧛🏻ପିଶାଚ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧛🏼ପିଶାଚ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧛🏽ପିଶାଚ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧛🏾ପିଶାଚ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧛🏿ପିଶାଚ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧛🏻‍♂️ପୁରୁଷ ପିଶାଚ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧛🏼‍♂️ପୁରୁଷ ପିଶାଚ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧛🏽‍♂️ପୁରୁଷ ପିଶାଚ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧛🏾‍♂️ପୁରୁଷ ପିଶାଚ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧛🏿‍♂️ପୁରୁଷ ପିଶାଚ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧛🏻‍♀️ମହିଳା ପିଶାଚ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧛🏼‍♀️ମହିଳା ପିଶାଚ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧛🏽‍♀️ମହିଳା ପିଶାଚ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧛🏾‍♀️ମହିଳା ପିଶାଚ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧛🏿‍♀️ମହିଳା ପିଶାଚ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧜🏻ମରପର୍ସନ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧜🏼ମରପର୍ସନ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧜🏽ମରପର୍ସନ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧜🏾ମରପର୍ସନ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧜🏿ମରପର୍ସନ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧜🏻‍♂️ମରମ୍ୟାନ୍: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧜🏼‍♂️ମରମ୍ୟାନ୍: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧜🏽‍♂️ମରମ୍ୟାନ୍: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧜🏾‍♂️ମରମ୍ୟାନ୍: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧜🏿‍♂️ମରମ୍ୟାନ୍: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧜🏻‍♀️ମତ୍ସାଗଂନା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧜🏼‍♀️ମତ୍ସାଗଂନା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧜🏽‍♀️ମତ୍ସାଗଂନା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧜🏾‍♀️ମତ୍ସାଗଂନା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧜🏿‍♀️ମତ୍ସାଗଂନା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧝🏻ଅପ୍ସରା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧝🏼ଅପ୍ସରା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧝🏽ଅପ୍ସରା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧝🏾ଅପ୍ସରା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧝🏿ଅପ୍ସରା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧝🏻‍♂️ପୁରୁଷ ଏଲଫ୍‍: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧝🏼‍♂️ପୁରୁଷ ଏଲଫ୍‍: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧝🏽‍♂️ପୁରୁଷ ଏଲଫ୍‍: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧝🏾‍♂️ପୁରୁଷ ଏଲଫ୍‍: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧝🏿‍♂️ପୁରୁଷ ଏଲଫ୍‍: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧝🏻‍♀️ମହିଳା ଅପ୍ସରା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧝🏼‍♀️ମହିଳା ଅପ୍ସରା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧝🏽‍♀️ମହିଳା ଅପ୍ସରା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧝🏾‍♀️ମହିଳା ଅପ୍ସରା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧝🏿‍♀️ମହିଳା ଅପ୍ସରା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💆🏻ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💆🏼ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💆🏽ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💆🏾ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💆🏿ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💆🏻‍♂️ପୁରୁଷ ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💆🏼‍♂️ପୁରୁଷ ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💆🏽‍♂️ପୁରୁଷ ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💆🏾‍♂️ପୁରୁଷ ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💆🏿‍♂️ପୁରୁଷ ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💆🏻‍♀️ମହିଳା ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💆🏼‍♀️ମହିଳା ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💆🏽‍♀️ମହିଳା ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💆🏾‍♀️ମହିଳା ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💆🏿‍♀️ମହିଳା ମାଲିସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💇🏻ବ୍ୟକ୍ତି ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💇🏼ବ୍ୟକ୍ତି ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💇🏽ବ୍ୟକ୍ତି ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💇🏾ବ୍ୟକ୍ତି ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💇🏿ବ୍ୟକ୍ତି ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💇🏻‍♂️ପୁରୁଷ ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💇🏼‍♂️ପୁରୁଷ ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💇🏽‍♂️ପୁରୁଷ ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💇🏾‍♂️ପୁରୁଷ ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💇🏿‍♂️ପୁରୁଷ ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💇🏻‍♀️ମହିଳା ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💇🏼‍♀️ମହିଳା ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💇🏽‍♀️ମହିଳା ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💇🏾‍♀️ମହିଳା ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💇🏿‍♀️ମହିଳା ହେୟାରକଟ୍‌ କରାଉଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚶🏻ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚶🏼ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚶🏽ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚶🏾ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚶🏿ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚶🏻‍♂️ପୁରୁଷ ଚାଲୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚶🏼‍♂️ପୁରୁଷ ଚାଲୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚶🏽‍♂️ପୁରୁଷ ଚାଲୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚶🏾‍♂️ପୁରୁଷ ଚାଲୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚶🏿‍♂️ପୁରୁଷ ଚାଲୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚶🏻‍♀️ମହିଳା ଚାଲୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚶🏼‍♀️ମହିଳା ଚାଲୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚶🏽‍♀️ମହିଳା ଚାଲୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚶🏾‍♀️ମହିଳା ଚାଲୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚶🏿‍♀️ମହିଳା ଚାଲୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧍🏻ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧍🏼ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧍🏽ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧍🏾ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧍🏿ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧍🏻‍♂️ପୁରୁଷ ଠିଆ ହୋଇଛି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧍🏼‍♂️ପୁରୁଷ ଠିଆ ହୋଇଛି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧍🏽‍♂️ପୁରୁଷ ଠିଆ ହୋଇଛି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧍🏾‍♂️ପୁରୁଷ ଠିଆ ହୋଇଛି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧍🏿‍♂️ପୁରୁଷ ଠିଆ ହୋଇଛି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧍🏻‍♀️ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇଛି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧍🏼‍♀️ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇଛି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧍🏽‍♀️ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇଛି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧍🏾‍♀️ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇଛି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧍🏿‍♀️ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇଛି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧎🏻ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧎🏼ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧎🏽ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧎🏾ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧎🏿ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧎🏻‍♂️ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧎🏼‍♂️ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧎🏽‍♂️ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧎🏾‍♂️ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧎🏿‍♂️ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧎🏻‍♀️ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧎🏼‍♀️ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧎🏽‍♀️ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧎🏾‍♀️ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧎🏿‍♀️ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🦯ଅନୁସନ୍ଧାନ ବାଡ଼ି ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🦯ଅନୁସନ୍ଧାନ ବାଡ଼ି ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🦯ଅନୁସନ୍ଧାନ ବାଡ଼ି ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🦯ଅନୁସନ୍ଧାନ ବାଡ଼ି ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🦯ଅନୁସନ୍ଧାନ ବାଡ଼ି ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍🦯ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ସହିତ ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍🦯ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ସହିତ ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍🦯ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ସହିତ ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍🦯ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ସହିତ ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍🦯ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ସହିତ ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🦯ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ସହିତ ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍🦯ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ସହିତ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍🦯ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ସହିତ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍🦯ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ସହିତ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍🦯ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ସହିତ ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🦼ଯାନ୍ତ୍ରିକ ୱିଲ୍‌ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🦼ଯାନ୍ତ୍ରିକ ୱିଲ୍‌ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🦼ଯାନ୍ତ୍ରିକ ୱିଲ୍‌ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🦼ଯାନ୍ତ୍ରିକ ୱିଲ୍‌ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🦼ଯାନ୍ତ୍ରିକ ୱିଲ୍‌ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍🦼ମୋଟୋରାଇଜ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍🦼ମୋଟୋରାଇଜ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍🦼ମୋଟୋରାଇଜ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍🦼ମୋଟୋରାଇଜ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍🦼ମୋଟୋରାଇଜ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🦼ମୋଟୋରାଇଜ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍🦼ମୋଟୋରାଇଜ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍🦼ମୋଟୋରାଇଜ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍🦼ମୋଟୋରାଇଜ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍🦼ମୋଟୋରାଇଜ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏻‍🦽ମାନୁଆଲ ୱିଲ୍‌ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏼‍🦽ମାନୁଆଲ ୱିଲ୍‌ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏽‍🦽ମାନୁଆଲ ୱିଲ୍‌ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏾‍🦽ମାନୁଆଲ ୱିଲ୍‌ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧑🏿‍🦽ମାନୁଆଲ ୱିଲ୍‌ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏻‍🦽ମାନୁଆଲ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏼‍🦽ମାନୁଆଲ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏽‍🦽ମାନୁଆଲ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏾‍🦽ମାନୁଆଲ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👨🏿‍🦽ମାନୁଆଲ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏻‍🦽ମାନୁଆଲ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏼‍🦽ମାନୁଆଲ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏽‍🦽ମାନୁଆଲ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏾‍🦽ମାନୁଆଲ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 👩🏿‍🦽ମାନୁଆଲ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏃🏻ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏃🏼ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏃🏽ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏃🏾ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏃🏿ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏃🏻‍♂️ପୁରୁଷ ଦୌଡୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏃🏼‍♂️ପୁରୁଷ ଦୌଡୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏃🏽‍♂️ପୁରୁଷ ଦୌଡୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏃🏾‍♂️ପୁରୁଷ ଦୌଡୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏃🏿‍♂️ପୁରୁଷ ଦୌଡୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏃🏻‍♀️ମହିଳା ଦୌଡୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏃🏼‍♀️ମହିଳା ଦୌଡୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏃🏽‍♀️ମହିଳା ଦୌଡୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏃🏾‍♀️ମହିଳା ଦୌଡୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏃🏿‍♀️ମହିଳା ଦୌଡୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💃🏻ମହିଳା ନାଚୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💃🏼ମହିଳା ନାଚୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💃🏽ମହିଳା ନାଚୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💃🏾ମହିଳା ନାଚୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 💃🏿ମହିଳା ନାଚୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕺🏻ପୁରୁଷ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕺🏼ପୁରୁଷ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕺🏽ପୁରୁଷ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕺🏾ପୁରୁଷ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕺🏿ପୁରୁଷ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕴🏻ସୁଟ୍‌ରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕴🏼ସୁଟ୍‌ରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕴🏽ସୁଟ୍‌ରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕴🏾ସୁଟ୍‌ରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🕴🏿ସୁଟ୍‌ରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧖🏻ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧖🏼ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧖🏽ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧖🏾ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧖🏿ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧖🏻‍♂️ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧖🏼‍♂️ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧖🏽‍♂️ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧖🏾‍♂️ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧖🏿‍♂️ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧖🏻‍♀️ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧖🏼‍♀️ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧖🏽‍♀️ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧖🏾‍♀️ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧖🏿‍♀️ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧗🏻ବ୍ୟକ୍ତି ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧗🏼ବ୍ୟକ୍ତି ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧗🏽ବ୍ୟକ୍ତି ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧗🏾ବ୍ୟକ୍ତି ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧗🏿ବ୍ୟକ୍ତି ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧗🏻‍♂️ପୁରୁଷ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧗🏼‍♂️ପୁରୁଷ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧗🏽‍♂️ପୁରୁଷ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧗🏾‍♂️ପୁରୁଷ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧗🏿‍♂️ପୁରୁଷ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧗🏻‍♀️ମହିଳା ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧗🏼‍♀️ମହିଳା ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧗🏽‍♀️ମହିଳା ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧗🏾‍♀️ମହିଳା ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧗🏿‍♀️ମହିଳା ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏇🏻ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏇🏼ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏇🏽ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏇🏾ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏇🏿ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏂🏻ସ୍ନୋବୋର୍ଡର୍‍: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏂🏼ସ୍ନୋବୋର୍ଡର୍‍: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏂🏽ସ୍ନୋବୋର୍ଡର୍‍: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏂🏾ସ୍ନୋବୋର୍ଡର୍‍: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏂🏿ସ୍ନୋବୋର୍ଡର୍‍: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏌🏻ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏌🏼ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏌🏽ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏌🏾ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏌🏿ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏌🏻‍♂️ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏌🏼‍♂️ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏌🏽‍♂️ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏌🏾‍♂️ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏌🏿‍♂️ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏌🏻‍♀️ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏌🏼‍♀️ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏌🏽‍♀️ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏌🏾‍♀️ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏌🏿‍♀️ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏄🏻ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏄🏼ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏄🏽ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏄🏾ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏄🏿ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏄🏻‍♂️ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏄🏼‍♂️ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏄🏽‍♂️ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏄🏾‍♂️ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏄🏿‍♂️ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏄🏻‍♀️ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏄🏼‍♀️ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏄🏽‍♀️ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏄🏾‍♀️ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏄🏿‍♀️ସର୍ଫିଂ କରୁଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚣🏻ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚣🏼ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚣🏽ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚣🏾ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚣🏿ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚣🏻‍♂️ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚣🏼‍♂️ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚣🏽‍♂️ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚣🏾‍♂️ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚣🏿‍♂️ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚣🏻‍♀️ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚣🏼‍♀️ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚣🏽‍♀️ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚣🏾‍♀️ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚣🏿‍♀️ନୌକା ଚଳାଉଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏊🏻ପହଁରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏊🏼ପହଁରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏊🏽ପହଁରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏊🏾ପହଁରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏊🏿ପହଁରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏊🏻‍♂️ପହଁରୁଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏊🏼‍♂️ପହଁରୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏊🏽‍♂️ପହଁରୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏊🏾‍♂️ପହଁରୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏊🏿‍♂️ପହଁରୁଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏊🏻‍♀️ପହଁରୁଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏊🏼‍♀️ପହଁରୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏊🏽‍♀️ପହଁରୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏊🏾‍♀️ପହଁରୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏊🏿‍♀️ପହଁରୁଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ⛹🏻ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ⛹🏼ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ⛹🏽ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ⛹🏾ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ⛹🏿ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ⛹🏻‍♂️ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ⛹🏼‍♂️ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ⛹🏽‍♂️ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ⛹🏾‍♂️ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ⛹🏿‍♂️ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ⛹🏻‍♀️ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରୁଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ⛹🏼‍♀️ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ⛹🏽‍♀️ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ⛹🏾‍♀️ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • ⛹🏿‍♀️ବଲ୍‌କୁ ବାଉନ୍ସ କରୁଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏋🏻ଭାର ଉଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏋🏼ଭାର ଉଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏋🏽ଭାର ଉଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏋🏾ଭାର ଉଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏋🏿ଭାର ଉଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏋🏻‍♂️ଭାର ଉଠାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏋🏼‍♂️ଭାର ଉଠାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏋🏽‍♂️ଭାର ଉଠାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏋🏾‍♂️ଭାର ଉଠାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏋🏿‍♂️ଭାର ଉଠାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏋🏻‍♀️ଭାର ଉଠାଉଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏋🏼‍♀️ଭାର ଉଠାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏋🏽‍♀️ଭାର ଉଠାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏋🏾‍♀️ଭାର ଉଠାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🏋🏿‍♀️ଭାର ଉଠାଉଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚴🏻ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚴🏼ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚴🏽ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚴🏾ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚴🏿ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚴🏻‍♂️ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚴🏼‍♂️ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚴🏽‍♂️ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚴🏾‍♂️ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚴🏿‍♂️ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚴🏻‍♀️ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚴🏼‍♀️ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚴🏽‍♀️ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚴🏾‍♀️ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚴🏿‍♀️ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚵🏻ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚵🏼ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚵🏽ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚵🏾ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚵🏿ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚵🏻‍♂️ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚵🏼‍♂️ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚵🏽‍♂️ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚵🏾‍♂️ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚵🏿‍♂️ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚵🏻‍♀️ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚵🏼‍♀️ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚵🏽‍♀️ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚵🏾‍♀️ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🚵🏿‍♀️ପର୍ବତରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଉଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤸🏻ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤸🏼ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤸🏽ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤸🏾ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤸🏿ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤸🏻‍♂️କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤸🏼‍♂️କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤸🏽‍♂️କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤸🏾‍♂️କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤸🏿‍♂️କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤸🏻‍♀️କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤸🏼‍♀️କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤸🏽‍♀️କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤸🏾‍♀️କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤸🏿‍♀️କାର୍ଟହୁଇଲ୍‌ କରୁଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤽🏻ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤽🏼ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤽🏽ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤽🏾ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤽🏿ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤽🏻‍♂️ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤽🏼‍♂️ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤽🏽‍♂️ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤽🏾‍♂️ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤽🏿‍♂️ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤽🏻‍♀️ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤽🏼‍♀️ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤽🏽‍♀️ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤽🏾‍♀️ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤽🏿‍♀️ୱାଟର ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤾🏻ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤾🏼ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤾🏽ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤾🏾ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤾🏿ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤾🏻‍♂️ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤾🏼‍♂️ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤾🏽‍♂️ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤾🏾‍♂️ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤾🏿‍♂️ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤾🏻‍♀️ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤾🏼‍♀️ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤾🏽‍♀️ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤾🏾‍♀️ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤾🏿‍♀️ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍‌ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤹🏻ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤹🏼ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤹🏽ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤹🏾ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤹🏿ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤹🏻‍♂️ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤹🏼‍♂️ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤹🏽‍♂️ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤹🏾‍♂️ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤹🏿‍♂️ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ପୁରୁଷ: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤹🏻‍♀️ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ମହିଳା: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤹🏼‍♀️ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤹🏽‍♀️ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤹🏾‍♀️ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🤹🏿‍♀️ହସ୍ତକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିବା ମହିଳା: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧘🏻ବ୍ୟକ୍ତି ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧘🏼ବ୍ୟକ୍ତି ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧘🏽ବ୍ୟକ୍ତି ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧘🏾ବ୍ୟକ୍ତି ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧘🏿ବ୍ୟକ୍ତି ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧘🏻‍♂️ପୁରୁଷ ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧘🏼‍♂️ପୁରୁଷ ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧘🏽‍♂️ପୁରୁଷ ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧘🏾‍♂️ପୁରୁଷ ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧘🏿‍♂️ପୁରୁଷ ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧘🏻‍♀️ମହିଳା ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି: ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧘🏼‍♀️ମହିଳା ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧘🏽‍♀️ମହିଳା ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧘🏾‍♀️ମହିଳା ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ
 • 🧘🏿‍♀️ମହିଳା ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି: ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ