✂️💾📋 कोंकणी | Emojis in Konkani

  😀 Smileys & Emotions

 • 😀उकत्या तोंडाचो हांसपी चेरो
 • 😃मोठ्या दोळ्यांचो हांसपी चेरो
 • 😄हांस-या दोळ्यांचो हांसपी चेरो
 • 😁हांसपी दोळ्यांचो आनंदी चेरो
 • 😆हांसपी तिरसो चेरो
 • 😅घाम गळपी हांसपी चेरो
 • 🤣जमनीर लोळून हांसप
 • 😂आनंदाश्रूचो चेरो
 • 🙂मात्शें हांसपी चेरो
 • 🙃तकली सकयल आसपी चेरो
 • 😉दोळे मिचकावपी चेरो
 • 😊हांस-या दोळ्यांचो हांसरो चेरो
 • 😇प्रभे सयत हांसरो चेरो
 • 🥰काळजां आसपी हांसपी चेरो
 • 😍काळजांच्या दोळ्याचो हांसपी चेरो
 • 🤩नखेत्रांची नजर
 • 😘काळजां आसपी उमो दिवपी चेरो
 • 😗उमो दिवपी चेरो
 • ☺️हांसपी चेरो
 • 😚दोळें धांपून उमो दिवपी चेरो
 • 😙हांसपी दोळ्यांचो उमो दिवपी चेरो
 • 🥲दुकां गळपी हांसपी चेरो
 • 😋अन्नाचो स्वाद घेवपी चेरो
 • 😛जीब भायर काडिल्लें मुखामळ
 • 😜जीब भायर काडून, दोळो मिचकावपी मुखामळ
 • 🤪मुमुर्को हांसो आशिल्लें मुखामळ
 • 😝जीभ भायर काडिल्लो तिरसो चेरो
 • 🤑पयशे-तोंड आसपी चेरो
 • 🤗वेंग मारपी चेरो
 • 🤭तोंडार हात दवरिल्लो चेरो
 • 🤫चूप करपी चेरो
 • 🤔विचारी चेरो
 • 🤐झिपर-तोंड चेरो
 • 🤨उंचायिल्ल्या भोंवयांचो चेरो
 • 😐तटस्थ चेरो
 • 😑हावभाव नासपी चेरो
 • 😶तोंडाशिवाय चेरो
 • 😶‍🌫️कूपांत आशिल्लो चेरो
 • 😏मुरमुरख्यांनी हांसपी चेरो
 • 😒निरस चेरो
 • 🙄घुंवपी दोळ्यांचो चेरो
 • 😬खिन्न तोंड
 • 😮‍💨श्वास सोडपी चेरो
 • 🤥फटकिरो चेरो
 • 😌हुस्क्यामेकळो चेरो
 • 😔उदास चेरो
 • 😪न्हिदपी चेरो
 • 🤤लाळ गळोवपी चेरो
 • 😴न्हिदपी zzz चेरो
 • 😷वैद्यकीय मास्क घाल्लो चेरो
 • 🤒थर्मोमीटर तोंडान आसपी चेरो
 • 🤕तकलेक बँडेज केल्लो चेरो
 • 🤢मळमळपी चेरो
 • 🤮ओंकारो येवपी चेरो
 • 🤧शिंकपी चेरो
 • 🥵उष्ण चेरो
 • 🥶थंड चेरो
 • 🥴घुंवळ येवपी चेरो
 • 😵घुंंवपी चेरो
 • 😵‍💫दोळे घुंवडावपी चेरो
 • 🤯फुटपी तकली
 • 🤠कावबॉय हॅट घाल्लो चेरो
 • 🥳पार्टी करपी चेरो
 • 🥸वेशांतर केल्लो चेरो
 • 😎सनग्लास घाल्लो हांसपी चेरो
 • 🤓मिश्कील चेरो
 • 🧐मोनोकल घाल्लो चेरो
 • 😕गोंदळिल्लो चेरो
 • 😟हुस्को लागिल्लो चेरो
 • 🙁मात्सो तिडकल्लो चेरो
 • ☹️तिडकल्लो चेरो
 • 😮उकत्या तोंडाचो चेरो
 • 😯शांत जाल्लो चेरो
 • 😲विस्मीत चेरो
 • 😳लजेल्लो चेरो
 • 🥺विनंती करपी चेरो
 • 😦उकत्या तोंडाचो तिडकल्लो चेरो
 • 😧व्यथीत चेरो
 • 😨काचवेल्लो चेरो
 • 😰घाम देंवपी चिंतेस्त चेरो
 • 😥दुखेस्त पूण हुस्क्यामेकळो चेरो
 • 😢रडपी चेरो
 • 😭व्हडल्यान रडपी चेरो
 • 😱भियेल्लो चेरो
 • 😖गडबडिल्लो चेरो
 • 😣खंबीर चेरो
 • 😞निराश जाल्लो चेरो
 • 😓घाम देंवपी पडिल्लो चेरो
 • 😩त्रस्त चेरो
 • 😫पुरो जाल्लो चेरो
 • 🥱जांभय दिवपी चेरो
 • 😤नाकातल्यान वाफ येवपी चेरो
 • 😡पावट करपी चेरो
 • 😠रागार चेरो
 • 🤬तोंडार चिन्नां आसपी चेरो
 • 😈हॉर्न आसपी हांसपी चेरो
 • 👿शिंगा आसपी रागार चेरो
 • 💀कवटी
 • ☠️कवटी आनी गुणाकारान दवरिल्लीं हाडां
 • 💩गुवाची रास
 • 🤡विदूषक चेरो
 • 👹राक्षस
 • 👺तांबडें पिशाच्च
 • 👻भूत
 • 👽परग्रही
 • 👾परग्रही राक्षस
 • 🤖रोबोट
 • 😺हांसपी माजर
 • 😸हांस-या दोळ्यांसयत हासपी माजर
 • 😹खोशयेचीं दुकां व्हांवपी माजर
 • 😻काळीज-दोळे आसपी हासपी माजर
 • 😼तिरपें हास्य आशिल्लें माजर
 • 😽उमो दिवपी माजर
 • 🙀सतयिल्लें माजर
 • 😿रडपी माजर
 • 😾पावट करपी माजर
 • 🙈वायट पळोवचें न्हय सांगपी माकोड
 • 🙉वायट आयकचें न्हय माकोड
 • 🙊वायट उलोवचें न्हय माकोड
 • 💋उम्याची खूण
 • 💌मोगा चिटी
 • 💘बाण आसपी काळीज
 • 💝रिबीनान गुठलायिल्लें काळीज
 • 💖चकचकपी काळीज
 • 💗वाडपी काळीज
 • 💓धडधडपी काळीज
 • 💞घुंवपी काळजां
 • 💕दोन काळजां
 • 💟काळीज श्रृंगार
 • ❣️काळीज उदगारचिन्न
 • 💔भंग पाविल्लें काळीज
 • ❤️‍🔥उजो लागिल्ले काळीज
 • ❤️‍🩹जुळून येवपी काळीज
 • ❤️तांबडें काळीज
 • 🧡लारांजी काळीज
 • 💛हळदुवें काळीज
 • 💚पाचवें काळीज
 • 💙निळें काळीज
 • 💜जांभळें काळीज
 • 🤎तपकिरी काळीज
 • 🖤काळें काळीज
 • 🤍धवें काळीज
 • 💯शंभर गूण
 • 💢रागाची खूण
 • 💥टक्कर
 • 💫घुंवळ
 • 💦घामाचे थेंबे
 • 💨धुकलून उडोवप
 • 🕳️बुराक
 • 💣बाँब
 • 💬वाचा बोमाडो
 • 👁️‍🗨️वाचा फुग्यांत दोळो
 • 🗨️दावो वाचा फुगो
 • 🗯️उजवो रागार फुगो
 • 💭विचारी बोमाडो
 • 💤zzz
 • 👋 People & Body

 • 👋हात हालोवप
 • 🤚उखलिल्ल्या हाताची फाट
 • 🖐️बोटां विस्कळीत हात
 • उखलिल्लो हात
 • 🖖वुलकन सॅल्युट
 • 👌ओके हात
 • 🤌चिमटीचीं बोटां
 • 🤏चिमटो काडपी हात
 • ✌️विजयाचो हात
 • 🤞क्रॉस केल्लीं बोटां
 • 🤟तुजेर मोग करता हावभाव
 • 🤘शिंगांचें चिन्न
 • 🤙म्हाका कॉल कर हात
 • 👈तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट
 • 👉तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट
 • 👆तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट
 • 🖕मदलें बोट
 • 👇तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट
 • ☝️तर्जनी वयर दाखयता
 • 👍आखाणो वयर
 • 👎आखाणो सकयल
 • उखलिल्ली मूठ
 • 👊पडपी मूठ
 • 🤛दाव्यान मारपी मूठ
 • 🤜उजव्यान मारपी मूठ
 • 👏ताळयो मारपी हात
 • 🙌उखलिल्ले हात
 • 👐उकते हात
 • 🤲ओंजळ एकठांय
 • 🤝शेकहँड
 • 🙏जोडिल्ले हात
 • ✍️बरोवपाचो हात
 • 💅नेल पॉलिश
 • 🤳सेल्फी
 • 💪फुगिल्ले बायसेप्स
 • 🦾यांत्रिक दंड
 • 🦿यांत्रिक पांय
 • 🦵पांय गात्र
 • 🦶पांय
 • 👂कान
 • 🦻आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान
 • 👃नाक
 • 🧠मेंदू
 • 🫀काळजाचे अवयव
 • 🫁फुफूस
 • 🦷दांत
 • 🦴हाड
 • 👀दोळे
 • 👁️दोळो
 • 👅जीभ
 • 👄तोंड
 • 👶शिशु
 • 🧒भुरगें
 • 👦चलो
 • 👧चली
 • 🧑व्यक्ती
 • 👱व्यक्ती: पिंगशे केंस
 • 👨दादलो
 • 🧔व्यक्ती:खाड
 • 🧔‍♂️दादलो मनीस: खाड
 • 🧔‍♀️बायल मनीस: खाड
 • 👨‍🦰दादलो: तांबशें केंस
 • 👨‍🦱दादलो: कुरळे मुदयाळें केंस
 • 👨‍🦳दादलो: धवे केंस
 • 👨‍🦲दादलो: तकलो
 • 👩बायल
 • 👩‍🦰बायल: तांबशें केंस
 • 🧑‍🦰व्यक्ती: तांबशें केंस
 • 👩‍🦱बायल: कुरळे मुदयाळें केंस
 • 🧑‍🦱व्यक्ती: कुरळे मुदयाळें केंस
 • 👩‍🦳बायल: धवे केंस
 • 🧑‍🦳व्यक्ती: धवे केंस
 • 👩‍🦲बायल: तकलो
 • 🧑‍🦲व्यक्ती: तकलो
 • 👱‍♀️बायल : पिंगशे केंस
 • 👱‍♂️दादलो : पिंगशे केंस
 • 🙍मनीस रागार जाता
 • 🙍‍♂️दादलो रागार जाता
 • 🙍‍♀️बायल रागार जाता
 • 🙎व्यक्ती पावट करता
 • 🙎‍♂️दादलो पावट करता
 • 🙎‍♀️बायल पावट करता
 • 🙅व्यक्ती ना असो हावभाव करता
 • 🙅‍♂️ना असो हावभाव करपी दादलो
 • 🙅‍♀️ना असो हावभाव करपी बायल
 • 🙆बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती
 • 🙆‍♂️बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो
 • 🙆‍♀️बरें आसा असो हावभाव करपी बायल
 • 💁बायर हात वयर काडटा
 • 💁‍♂️ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो
 • 💁‍♀️बायल हात वयर काडटा
 • 🙋व्यक्ती हात वयर काडटा
 • 🙋‍♂️दादलो हात वयर काडटा
 • 🙋‍♀️बायल हात उबारता
 • 🧏भेड्डो व्यक्ती
 • 🧏‍♂️भेड्डो मनीस
 • 🧏‍♀️भेड्डी बायल
 • 🙇व्यक्ती बागवता
 • 🙇‍♂️दादलो बागवता
 • 🙇‍♀️बायल बागवता
 • 🤦कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती
 • 🤦‍♂️कपलाचेर हात मारपी दादलो
 • 🤦‍♀️कपलाचेर हात मारपी बायल
 • 🤷खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती
 • 🤷‍♂️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो
 • 🤷‍♀️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल
 • 🧑‍⚕️भलायकी कर्मचारी
 • 👨‍⚕️दादलो भलायकी कर्मचारी
 • 👩‍⚕️बायल भलायकी कर्मचारी
 • 🧑‍🎓विद्यार्थी
 • 👨‍🎓दादलो विद्यार्थी
 • 👩‍🎓बायल विद्यार्थी
 • 🧑‍🏫शिक्षक
 • 👨‍🏫दादलो शिक्षक
 • 👩‍🏫बायल शिक्षक
 • 🧑‍⚖️न्यायाधीश
 • 👨‍⚖️दादलो न्यायाधीश
 • 👩‍⚖️बायल न्यायाधीश
 • 🧑‍🌾शेतकार
 • 👨‍🌾दादलो शेतकार
 • 👩‍🌾बायल शेतकान्न
 • 🧑‍🍳रांदपी
 • 👨‍🍳दादलो रांदपी
 • 👩‍🍳बायल रांदपी
 • 🧑‍🔧मॅकानीक
 • 👨‍🔧दादलो मॅकानीक
 • 👩‍🔧बायल मॅकानीक
 • 🧑‍🏭फॅक्ट्री कामगार
 • 👨‍🏭दादलो फॅक्ट्री कामगार
 • 👩‍🏭बायल फॅक्ट्री कामगार
 • 🧑‍💼कचेरेंतलो कर्मचारी
 • 👨‍💼दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी
 • 👩‍💼बायल कचेरेंतली कर्मचारी
 • 🧑‍🔬शास्त्रज्ञ
 • 👨‍🔬दादलो शास्त्रज्ञ
 • 👩‍🔬बायल शास्त्रज्ञ
 • 🧑‍💻तंत्रज्ञ
 • 👨‍💻दादलो तंत्रज्ञानी
 • 👩‍💻बायल तंत्रज्ञानी
 • 🧑‍🎤गायिका
 • 👨‍🎤दादलो गायक
 • 👩‍🎤बायल गायिका
 • 🧑‍🎨कलाकार
 • 👨‍🎨दादलो कलाकार
 • 👩‍🎨बायल कलाकार
 • 🧑‍✈️पायलट
 • 👨‍✈️दादलो पायलट
 • 👩‍✈️बायल पायलट
 • 🧑‍🚀ऍस्ट्रोनॉट
 • 👨‍🚀दादलो ऍस्ट्रोनॉट
 • 👩‍🚀बायल ऍस्ट्रोनॉट
 • 🧑‍🚒उजो पालवपी
 • 👨‍🚒दादलो उजोपालवपी
 • 👩‍🚒बायल उजो पालवपी
 • 👮पुलिस अधिकारी
 • 👮‍♂️दादलो पुलिस अधिकारी
 • 👮‍♀️बायल पुलिस अधिकारी
 • 🕵️गुप्तहेर
 • 🕵️‍♂️दादलो गुप्तहेर
 • 🕵️‍♀️बायल गुप्तहेर
 • 💂गार्ड
 • 💂‍♂️दादलो गार्ड
 • 💂‍♀️बायल गार्ड
 • 🥷निन्जा
 • 👷बांधकाम कामगार
 • 👷‍♂️दादलो बांधकाम कामगार
 • 👷‍♀️बायल बांधकाम कामगार
 • 🤴राजकुंवर
 • 👸राजकुमारी
 • 👳फेटो मारिल्लो व्यक्ती
 • 👳‍♂️फेटो मारिल्लो दादलो
 • 👳‍♀️फेटो मारिल्ली बायल
 • 👲वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस
 • 🧕तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल
 • 🤵फात घातिल्लो व्यक्ती
 • 🤵‍♂️फात घातिल्लो दादलो
 • 🤵‍♀️फात घातिल्ली बायल
 • 👰वेल घातिल्ली व्यक्ती
 • 👰‍♂️वेल घातिल्लो दादलो
 • 👰‍♀️वेल घातिल्ली बायल
 • 🤰गुरवार बायल
 • 🤱स्तन-पान
 • 👩‍🍼बायल बाळकाक दूद पाजता
 • 👨‍🍼दादलो बाळकाक दूद पिवयता
 • 🧑‍🍼व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता
 • 👼बाल परी
 • 🎅सांता क्लॉज
 • 🤶श्रीमती क्लॉज
 • 🧑‍🎄मॅक्स क्लॉज
 • 🦸सुपरहिरो
 • 🦸‍♂️दादलो सुपरहिरो
 • 🦸‍♀️बायल सुपरहिरो
 • 🦹सुपरविलन
 • 🦹‍♂️दादलो सुपरविलन
 • 🦹‍♀️बायल सुपरविलेन
 • 🧙जादूटोणो करपी
 • 🧙‍♂️जादूटोणो करपी दादलो
 • 🧙‍♀️जादूटोणो करपी बायल
 • 🧚परी
 • 🧚‍♂️दादलो परी
 • 🧚‍♀️बायल परी
 • 🧛पिशाच्च
 • 🧛‍♂️दादलो पिशाच्च
 • 🧛‍♀️बायल पिशाच्च
 • 🧜मत्स्यव्यक्ती
 • 🧜‍♂️मत्स्यदादलो
 • 🧜‍♀️मत्स्यकन्या
 • 🧝वनदेवता
 • 🧝‍♂️वनदेव
 • 🧝‍♀️वन देवी
 • 🧞जिनी
 • 🧞‍♂️दादलो जीन
 • 🧞‍♀️बायल जिनी
 • 🧟झोम्बी
 • 🧟‍♂️दादलो झोम्बी
 • 🧟‍♀️बायल झोम्बी
 • 💆मसाज घेवपी व्यक्ती
 • 💆‍♂️मसाज घेवपी दादलो
 • 💆‍♀️मसाज घेवपी बायल
 • 💇केंस कातरून घेवपी व्यक्ती
 • 💇‍♂️केंस कातरून घेवपी दादलो
 • 💇‍♀️केंस कातरून घेवपी बायल
 • 🚶व्यक्ती चलता
 • 🚶‍♂️दादलो चलता
 • 🚶‍♀️बायल चलता
 • 🧍उबी राविल्ली व्यक्ती
 • 🧍‍♂️उबो राविल्लो दादलो
 • 🧍‍♀️उबी राविल्ली बायल
 • 🧎व्यक्ती दिमयेर बसला
 • 🧎‍♂️दिमी घालून बशिल्लो दादलो
 • 🧎‍♀️दिमी घालून बशिल्ली बायल
 • 🧑‍🦯आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती
 • 👨‍🦯आधाराची बडी घेवंन दादलो
 • 👩‍🦯आधाराची बडी घेवंन बायल
 • 🧑‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती
 • 👨‍🦼मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो
 • 👩‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल
 • 🧑‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती
 • 👨‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो
 • 👩‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल
 • 🏃धांवपी व्यक्ती
 • 🏃‍♂️दादलो धांवता
 • 🏃‍♀️बायल धांवता
 • 💃बायल नाचता
 • 🕺दादलो नाचता
 • 🕴️सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां
 • 👯सोंश्यासारके कान घाल्ले लोक
 • 👯‍♂️सोंश्यासारके कान घाल्ले दादले
 • 👯‍♀️सोंश्यासारके कान घाल्ल्यो बायलो
 • 🧖वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती
 • 🧖‍♂️वाफेच्या कुडीतलो दादलो
 • 🧖‍♀️वाफेच्या कुडीतली बायल
 • 🧗चडपी व्यक्ती
 • 🧗‍♂️दादलो चडटा
 • 🧗‍♀️बायल चडटा
 • 🤺व्यक्ती तलवार चलयता
 • 🏇घोड्याची स्पर्धा
 • ⛷️स्कीयर
 • 🏂स्नोबोर्डर
 • 🏌️व्यक्ती गोल्फ खेळटा
 • 🏌️‍♂️दादलो गोल्फ खेळटा
 • 🏌️‍♀️बायल गोल्फ खेळटा
 • 🏄व्यक्ती सर्फ करता
 • 🏄‍♂️दादलो सर्फ करता
 • 🏄‍♀️बायल सर्फ करता
 • 🚣व्यक्ती बोट व्हलयता
 • 🚣‍♂️दादलो बोट व्हलयता
 • 🚣‍♀️बायल बोट व्हलयता
 • 🏊व्यक्ती पेंवता
 • 🏊‍♂️दादलो पेंवता
 • 🏊‍♀️बायल पेंवता
 • ⛹️व्यक्ती बॉल बावंस करता
 • ⛹️‍♂️दादलो बॉल बावंस करता
 • ⛹️‍♀️बायल बॉल बावंस करता
 • 🏋️व्यक्ती वजन उखलता
 • 🏋️‍♂️दादलो वजना उखलता
 • 🏋️‍♀️बायल वजनां उखलता
 • 🚴व्यक्ती सायकल चलयता
 • 🚴‍♂️दादलो सायकल चलयता
 • 🚴‍♀️बायल सायकल चलयता
 • 🚵व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता
 • 🚵‍♂️दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता
 • 🚵‍♀️बायल पर्वताचेर सायकल चलयता
 • 🤸कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती
 • 🤸‍♂️कोलनाड्यो मारपी दादलो
 • 🤸‍♀️कोलनाड्यो मारपी बायल
 • 🤼लोक मल्लयुध्द करतात
 • 🤼‍♂️दादल्यांचें मल्लयुध्द
 • 🤼‍♀️बायल मल्लयुध्द
 • 🤽व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा
 • 🤽‍♂️दादलो उदकात पोलो खेळटा
 • 🤽‍♀️बायल उदकात पोलो खेळटा
 • 🤾व्यक्ती हँडबॉल खेळटा
 • 🤾‍♂️दादलो हँडबॉल खेळटा
 • 🤾‍♀️बायल हँडबॉल खेळटा
 • 🤹व्यक्ती जगलिंग करता
 • 🤹‍♂️दादलो जगलिंग करता
 • 🤹‍♀️बायल जगलिंग
 • 🧘पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती
 • 🧘‍♂️पद्मासनांत बशिल्लो दादलो
 • 🧘‍♀️पद्मासनांत बशिल्ली बायल
 • 🛀न्हावपी व्यक्ती
 • 🛌खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती
 • 🧑‍🤝‍🧑एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक
 • 👭एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो
 • 👫बायल आनी दादलो हात धरून
 • 👬दादले एकमेकांचे हात धरून
 • 💏उमो
 • 👩‍❤️‍💋‍👨उमो: बायल, दादलो
 • 👨‍❤️‍💋‍👨उमो: दादलो, दादलो
 • 👩‍❤️‍💋‍👩उमो: बायल, बायल
 • 💑काळीज आसपी जोडपें
 • 👩‍❤️‍👨काळीज आसपी जोडपें: बायल, दादलो
 • 👨‍❤️‍👨काळीज आसपी जोडपें: दादलो, दादलो
 • 👩‍❤️‍👩काळीज आसपी जोडपें: बायल, बायल
 • 👪कुटुंब
 • 👨‍👩‍👦कुटुंब: दादलो, बायल, चलो
 • 👨‍👩‍👧कुटुंब: दादलो, बायल, चली
 • 👨‍👩‍👧‍👦कुटुंब: दादलो, बायल, चली, चलो
 • 👨‍👩‍👦‍👦कुटुंब: दादलो, बायल, चलो, चलो
 • 👨‍👩‍👧‍👧कुटुंब: दादलो, बायल, चली, चली
 • 👨‍👨‍👦कुटुंब: दादलो, दादलो, चलो
 • 👨‍👨‍👧कुटुंब: दादलो, दादलो, चली
 • 👨‍👨‍👧‍👦कुटुंब: दादलो, दादलो, चली, चलो
 • 👨‍👨‍👦‍👦कुटुंब: दादलो, दादलो, चलो, चलो
 • 👨‍👨‍👧‍👧कुटुंब: दादलो, दादलो, चली, चली
 • 👩‍👩‍👦कुटुंब: बायल, बायल, चलो
 • 👩‍👩‍👧कुटुंब: बायल, बायल, चली
 • 👩‍👩‍👧‍👦कुटुंब: बायल, बायल, चली, चलो
 • 👩‍👩‍👦‍👦कुटुंब: बायल, बायल, चलो, चलो
 • 👩‍👩‍👧‍👧कुटुंब: बायल, बायल, चली, चली
 • 👨‍👦कुटुंब: दादलो, चलो
 • 👨‍👦‍👦कुटुंब: दादलो, चलो, चलो
 • 👨‍👧कुटुंब: दादलो, चली
 • 👨‍👧‍👦कुटुंब: दादलो, चली, चलो
 • 👨‍👧‍👧कुटुंब: दादलो, चली, चली
 • 👩‍👦कुटुंब: बायल, चलो
 • 👩‍👦‍👦कुटुंब: बायल, चलो, चलो
 • 👩‍👧कुटुंब: बायल, चली
 • 👩‍👧‍👦कुटुंब: बायल, चली, चलो
 • 👩‍👧‍👧कुटुंब: बायल, चली, चली
 • 🗣️उलोवपी तकली
 • 👤काळी आकृती
 • 👥काळी आकृती २
 • 🫂लोक वेंग मारतात
 • 👣पावलांचे ठशे
 • 🦰तांबशें केंस
 • 🦱कुरळे मुदयाळें केंस
 • 🦳धवे केंस
 • 🦲तकलो
 • 🐵 Animals & Nature

 • 🐵माकडाचो चेरो
 • 🐒माकोड
 • 🦍गोरिला
 • 🦧ओरंगुटन
 • 🐶कुत्र्याचो चेरो
 • 🐕कुत्रो
 • 🦮गायड कुत्रो
 • 🐕‍🦺सेवा कुत्रो
 • 🐩पुडल
 • 🐺लांडगो
 • 🦊कोलो
 • 🦝रॅकून
 • 🐱माजरा चेरो
 • 🐈माजर
 • 🐈‍⬛काळें माजर
 • 🦁शींव
 • 🐯वाघाचो चेरो
 • 🐅वाघ
 • 🐆बिबटो
 • 🐴घोड्या चेरो
 • 🐎घोडो
 • 🦄एकशिंगी
 • 🦓झेब्रा
 • 🦌हरण
 • 🦬गवो रेडो
 • 🐮गाये चेरो
 • 🐂बैल
 • 🐃उदकातली म्हस
 • 🐄गाय
 • 🐷दुकरा चेरो
 • 🐖दुकर
 • 🐗रानदुकर
 • 🐽दुकरा नाक
 • 🐏मेंढो
 • 🐑मेंढी
 • 🐐बोकडी
 • 🐪उंट
 • 🐫दोन मदारींचो उंट
 • 🦙लामा
 • 🦒जिराफ
 • 🐘हत्ती
 • 🦣भीमगज
 • 🦏गेंडो
 • 🦛पाणघोडो
 • 🐭हुंदराचें तोंड
 • 🐁हुंदीर
 • 🐀कोळहुंदिर
 • 🐹हॅमस्टर
 • 🐰सोंश्याचो चेरो
 • 🐇सोंसो
 • 🐿️चिपमंक
 • 🦫बीवर
 • 🦔साळींदर
 • 🦇वागोळें
 • 🐻वास्वेल
 • 🐻‍❄️ध्रुवीय वांस्वेल
 • 🐨कोआला
 • 🐼पांडा
 • 🦥स्लोथ
 • 🦦पाणमाजर
 • 🦨स्कंक
 • 🦘कांगारू
 • 🦡बॅजर
 • 🐾पंजाचे ठशे
 • 🦃टर्की
 • 🐔कोमी
 • 🐓कोमो
 • 🐣ल्हान कोमयेपिलां
 • 🐤कोमये पिल
 • 🐥मुखार पळोवपी कोमये पिल
 • 🐦सुकणें
 • 🐧पेंग्वीन
 • 🕊️पारवो
 • 🦅गरुड
 • 🦆बदक
 • 🦢हंस
 • 🦉घुबड
 • 🦤डोडो
 • 🪶पाखां
 • 🦩फ्लेमिंगो
 • 🦚मोर
 • 🦜पोपट
 • 🐸बेबुक
 • 🐊मानगें
 • 🐢कासव
 • 🦎पाल
 • 🐍जिवाणें
 • 🐲ड्रॅगोन चेरो
 • 🐉ड्रॅगोन
 • 🦕सौरोपॉड
 • 🦖टी-रॅक्स
 • 🐳उदकाचो फवारो सोडपी देवमासो
 • 🐋देवमासो
 • 🐬डोल्फीन
 • 🦭सील
 • 🐟नुस्तें
 • 🐠उष्णकटीबंधातलें नुस्तें
 • 🐡ब्लोफीश
 • 🦈मोरी
 • 🐙ऑक्टोपस
 • 🐚चक्राकार शंख
 • 🐌गोगलगाय
 • 🦋फुलपाखरुं
 • 🐛भिकूण
 • 🐜मूय
 • 🐝म्होंवामूस
 • 🪲बीटल
 • 🐞बायल बीटल
 • 🦗नाकतोडो
 • 🪳जल्लो
 • 🕷️मावली
 • 🦂विचू
 • 🦟जळार
 • 🪰मूस
 • 🪱किडो
 • 🦠मायक्रोब
 • 💐गुच्छ
 • 🌸जास्वंद कळी
 • 💮धवें फूल
 • 🏵️फूल
 • 🌹गुलाब
 • 🥀बाविल्लें फूल
 • 🌺दसणीफूल
 • 🌻सुर्यफूल
 • 🌼फुलप
 • 🌷टुलिप
 • 🌱बियो
 • 🪴कुंडीतलें रोप
 • 🌲सदाबहार झाड
 • 🌳पानझडी झाड
 • 🌴भिल्लाचें झाड
 • 🌵निवलकाणी
 • 🌾भाताचें कणस
 • 🌿रोप
 • ☘️शॅमरॉक
 • 🍀चार पानाचो पर्ण
 • 🍁मॅपल पान
 • 🍂गळुन पडपी पान
 • 🍃वाऱ्यार हालपी पान
 • 🍇 Food & Drink

 • 🍇द्राक्षां
 • 🍈चिबूड
 • 🍉काळींग
 • 🍊तोरींग
 • 🍋लिंबू
 • 🍌केळे
 • 🍍अनस
 • 🥭आंबो
 • 🍎तांबडें सफरचंद
 • 🍏पाचवें सफरचंद
 • 🍐पियर
 • 🍑पिच
 • 🍒चेरी
 • 🍓स्ट्रॉबेरी
 • 🫐ब्लूबेरी
 • 🥝किवी फळ
 • 🍅तोमाट
 • 🫒ओलिव्ह
 • 🥥नाल्ल
 • 🥑अवोकाडो
 • 🍆वायंगें
 • 🥔बटाट
 • 🥕गाजर
 • 🌽मक्याचें कणस
 • 🌶️तारवटी मिरसांग
 • 🫑ढब्बू मिरसांग
 • 🥒तवशें
 • 🥬पाले भाजी
 • 🥦ब्रोकोली
 • 🧄लसूण
 • 🧅कांदो
 • 🍄अळमी
 • 🥜भिकणां
 • 🌰शेंगाबियो
 • 🍞पाव
 • 🥐क्रोयसांट
 • 🥖बगेटी पाव
 • 🫓सपाटपाव
 • 🥨प्रिट्झेल
 • 🥯बागेल
 • 🥞पॅनकेक
 • 🧇वॅफल
 • 🧀चिज वेज
 • 🍖हाडाचेर मास
 • 🍗कोमयेचो पाय
 • 🥩मासाचो कुडको
 • 🥓बेकन
 • 🍔हॅमबर्गर
 • 🍟फ्रेंच फ्राय
 • 🍕पिझ्झा
 • 🌭हॉट डॉग
 • 🥪सँडविच
 • 🌮टाको
 • 🌯बुरिटो
 • 🫔टमाले
 • 🥙भरिल्लो सपाटपाव
 • 🧆फालाफेल
 • 🥚तातीं
 • 🍳रांदता
 • 🥘अन्नाचो शॅलो पॅन
 • 🍲अन्नाची कायल
 • 🫕फाँड्यु
 • 🥣कुलेर आनी वाटी
 • 🥗पाचवो सलाद
 • 🍿पॉपकॉर्न
 • 🧈लोणी
 • 🧂मीठ
 • 🥫कॅनातलें अन्न
 • 🍱बँटो बॉक्स
 • 🍘तांदळाचो वडो
 • 🍙शिताची उंडी
 • 🍚शीत
 • 🍛हुमण शीत
 • 🍜वाफायिल्लें शीत
 • 🍝स्पागेटी
 • 🍠तळिल्लें कणंग
 • 🍢ओडेन
 • 🍣सुशी
 • 🍤तळिल्ले सुंगट
 • 🍥मदीं वर्तुळाची सजावट आसपी नुस्त्याचो केक
 • 🥮चंद्राकार केक
 • 🍡डांगो
 • 🥟डम्पलिंग
 • 🥠फॉर्च्युन कुकी
 • 🥡टेकआवट बॉक्स
 • 🦀कुल्ली
 • 🦞सांगट
 • 🦐सुंगट
 • 🦑माणकी
 • 🦪शिनाणें
 • 🍦सॉफ्ट आयस क्रीम
 • 🍧शेव्ड आयस
 • 🍨आयस क्रीम
 • 🍩डोनट
 • 🍪कुकी
 • 🎂वाडदिसाचो केक
 • 🍰ल्हान केक
 • 🧁कपकेक
 • 🥧पाय
 • 🍫चॉकलेट बार
 • 🍬कँडी
 • 🍭लॉलिपॉप
 • 🍮कस्टर्ड
 • 🍯म्होंवाचें आयदन
 • 🍼शिशूची बाटली
 • 🥛दुदाचो ग्लास
 • मादक पेयां
 • 🫖च्याचें आयदन
 • 🍵हँडल नाशिल्लें च्याचें कप
 • 🍶भरणी
 • 🍾पोपिंग कॉर्क आसपी बाटली
 • 🍷वायनाचो ग्लास
 • 🍸कॉकटेल ग्लास
 • 🍹उष्णकटीबंधीय पिणें
 • 🍺बीयराचें मग
 • 🍻चियर्स करपी बियराचीं मगां
 • 🥂चियर्साचे ग्लास
 • 🥃टंब्लर ग्लास
 • 🥤स्ट्रॉ आसपी कप
 • 🧋वाफ येवपी च्या
 • 🧃पेय बॉक्स
 • 🧉मातयेची हांडी
 • 🧊बर्फ
 • 🥢चॉपस्टिक्स
 • 🍽️बश्शे सयत काटो आनी सुरी
 • 🍴काटो आनी सुरी
 • 🥄कुलेर
 • 🔪रांदची सुरी
 • 🏺एम्फोरा
 • 🌍 Travel & Places

 • 🌍युरोप-आफ्रिका दाखोवपी विश्वगोल
 • 🌎अमेरीका दाखोवपी विश्वगोल
 • 🌏आशिया-ऑस्ट्रेलिया दाखोवपी विश्वगोल
 • 🌐यामेयातर वृत्त दाखोवपी विश्वगोल
 • 🗺️जगातलो नकसो
 • 🗾जपानचो नकसो
 • 🧭कम्पास
 • 🏔️बर्फा-च्छादीत पर्वत
 • ⛰️पर्वत
 • 🌋ज्वालामुखी
 • 🗻मावंट फुजी
 • 🏕️छावणी
 • 🏖️बिचाचेर सत्री आसा
 • 🏜️वाळवंट
 • 🏝️वाळवंटीय जुवें
 • 🏞️राष्ट्रीय उद्यान
 • 🏟️स्टेडियम
 • 🏛️क्लासिकल ईमारत
 • 🏗️ईमारत बांधकाम
 • 🧱चिरो
 • 🪨फातोर
 • 🪵लाकूड
 • 🛖खोप
 • 🏘️घरां
 • 🏚️बेढव घर
 • 🏠घर
 • 🏡पोरसूं आशिल्लें घर
 • 🏢कचेरेची ईमारत
 • 🏣जपानी टपाल कचेरी
 • 🏤टपाल कचेरी
 • 🏥ऑश्पिताल
 • 🏦बँक
 • 🏨हॉटेल
 • 🏩मोगाळ हॉटेल
 • 🏪सोयीचें दुकान
 • 🏫शाळा
 • 🏬विभागीय पसरो
 • 🏭कारखानो
 • 🏯जपानी घर
 • 🏰युरोपियन घर
 • 💒लग्न
 • 🗼टोकयो टॉवर
 • 🗽स्वतंत्रदेवतेचो पुतळो
 • चर्च
 • 🕌मश्जीद
 • 🛕हिंदु देवुळ
 • 🕍सिनेगोग
 • ⛩️शिंतो मंदीर
 • 🕋काबा
 • झरो
 • तंबू
 • 🌁धुकाळ
 • 🌃नखेत्रांची रात
 • 🏙️शारीवाठार
 • 🌄पर्वता फाटलो सुर्योदय
 • 🌅सुर्योदय
 • 🌆फातोड्डेवयलो शारीवाठार
 • 🌇सुर्यास्त
 • 🌉रातचो पुल
 • ♨️उष्ण गीम
 • 🎠शर्यतीचो घोडो
 • 🎡जात्रेतलें चाक
 • 🎢रोलर कोस्टर
 • 💈म्हाला खांबो
 • 🎪सर्कसीचो तंबू
 • 🚂लोकोमोटीव
 • 🚃रेल्वे कार
 • 🚄उच्च वेगाची ट्रेन
 • 🚅बुलेट ट्रेन
 • 🚆ट्रेन
 • 🚇मॅट्रो
 • 🚈लायट रेल
 • 🚉स्टेशन
 • 🚊ट्राम
 • 🚝मोनोरेल
 • 🚞पर्वतीय रेल्वे
 • 🚋ट्रॉम कार
 • 🚌बस
 • 🚍येवपी बस
 • 🚎ट्रॉलीबस
 • 🚐मिनीबस
 • 🚑ऍम्ब्युलन्स
 • 🚒उज्या इंजिन
 • 🚓पोलिस कार
 • 🚔येवपी पॉलिसांची कार
 • 🚕टॅक्सी
 • 🚖येवपी टॅक्सी
 • 🚗ऑटोमोबायल
 • 🚘येवपी ऑटोमोबायल
 • 🚙क्रीडा उपेगाचें वाहन
 • 🛻पिकअप ट्रक
 • 🚚डिलिवरी ट्रक
 • 🚛आर्टिकुलेटेड लॉरी
 • 🚜ट्रॅक्टर
 • 🏎️शर्यतीची कार
 • 🏍️मोटरसायकल
 • 🛵मोटर स्कुटर
 • 🦽मॅन्युअल व्हीलचॅर
 • 🦼मोटोरायझ्ड व्हीलचॅर
 • 🛺ऑटो रिक्षा
 • 🚲बायसिकल
 • 🛴किक स्कुटर
 • 🛹स्केटबोर्ड
 • 🛼रोलर स्केट
 • 🚏बस स्थानक
 • 🛣️मोटोरवे
 • 🛤️रेल्वे ट्रॅक
 • 🛢️तेलाचें पिंप
 • इंधनाचो पंप
 • 🚨पॉलिस कार दिवो
 • 🚥आडवो येरादारी दिवो
 • 🚦उबो येरादारीचो दिवो
 • 🛑थांबपाचें चिन्न
 • 🚧बांधकाम
 • नांगर
 • सफरजहाज
 • 🛶व्हडें
 • 🚤वेगबोट
 • 🛳️प्रवासी जहाज
 • ⛴️फेरी
 • 🛥️मोटोर बोट
 • 🚢जहाज
 • ✈️विमान
 • 🛩️ल्हान विमान
 • 🛫हवाई विभाग
 • 🛬विमान आगमन
 • 🪂पॅराशुट
 • 💺सीट
 • 🚁हॅलिकॉप्टर
 • 🚟हुमकळपी रेल्वे
 • 🚠पर्वत केबलवे
 • 🚡एरियल ट्रॉमवे
 • 🛰️उपग्रह
 • 🚀रॉकेट
 • 🛸उडण तश्करी
 • 🛎️बॅलहोप बेल
 • 🧳सामायन
 • आवरग्लास जालें
 • आवरग्लास जावंक ना
 • घड्याळ
 • इशारतीचें घड्याळ
 • ⏱️स्टॉपवॉच
 • ⏲️वेळ घड्याळ
 • 🕰️मँटेलपीस घड्याळ
 • 🕛बारा वरां
 • 🕧साडे-बारा
 • 🕐एक वर
 • 🕜देड
 • 🕑दोन वरां
 • 🕝अडेज
 • 🕒तीन वरां
 • 🕞साडे-तीन
 • 🕓चार वरां
 • 🕟साडे-चार
 • 🕔पांच वरां
 • 🕠साडे-पाच
 • 🕕स वरां
 • 🕡साडे - स
 • 🕖सात वरां
 • 🕢साडे-सात
 • 🕗आठ वरां
 • 🕣साडे-आठ
 • 🕘णव वरां
 • 🕤साडे-णव
 • 🕙धा वरां
 • 🕥साडे-धा
 • 🕚इकरा वरां
 • 🕦साडे-इकरा
 • 🌑अमास
 • 🌒वाडट्या चंद्रकळेची चंद्रकोर
 • 🌓उमाशेउपरांतच्या पंद्रशीचें पयले चार दिस
 • 🌔वाडट्या चंद्रकळेचो अर्दचंद्र
 • 🌕पुनव
 • 🌖उणावपी चंद्रकळेचो अर्दचंद्र
 • 🌗पुनवेउपरांतच्या पंद्रशीचें निमाणें चार दिस
 • 🌘उणावपी चंद्रकळेची चंद्रकोर
 • 🌙चंद्रकोर
 • 🌚अमाशेच्या चंद्राचो चेरो
 • 🌛पयल्या पंदरशीच्या चंद्राचो चेरो
 • 🌜निमाण्या पंदरशीच्या चंद्राचो चेरो
 • 🌡️थर्मोमीटर
 • ☀️सुर्य
 • 🌝पुनवेच्या चंद्राचो चेरो
 • 🌞सुर्याचो चेरो
 • 🪐वलय आसपी गिरो
 • नखेत्र
 • 🌟मिणमिणपी नखेत्र
 • 🌠पडपी नखेत्र
 • 🌌दूद गंगा
 • ☁️ढग
 • ढगा आडचो सुर्य
 • ⛈️गडगड आनी पावसाचे ढग
 • 🌤️ल्हान ढगा आडचो सुर्य
 • 🌥️व्हडल्या ढगा आडचो सुर्य
 • 🌦️पावसाच्या ढगा आडचो सुर्य
 • 🌧️पावसाचो ढग
 • 🌨️हीम ढग
 • 🌩️विजांचो ढग
 • 🌪️टोर्नाडो
 • 🌫️धुकें
 • 🌬️वा-याचो चेरो
 • 🌀चक्रीवादळ
 • 🌈इंद्रधोणू
 • 🌂धांपिल्ली सत्री
 • ☂️सत्री
 • पावसाचे थेंबें आसपी सत्री
 • ⛱️जमनीचेर सत्री
 • उच्च दाब
 • ❄️हिम पावस
 • ☃️हिममानव
 • हिमा शिवाय हिममानव
 • ☄️धुमकेतू
 • 🔥उजो
 • 💧थेंबो
 • 🌊उदकाचो तरंग
 • 🎃 Activities

 • 🎃जॅक-ओ-लॅन्टर्न
 • 🎄नाताळाचें झाड
 • 🎆फोग मारप
 • 🎇ठिणग्यो
 • 🧨फोगेट
 • ठिणगी काडपी
 • 🎈बोमाडो
 • 🎉पार्टी पोपर
 • 🎊कॉन्फेटी बॉल
 • 🎋तानाबाटा झाड
 • 🎍देवदार सजावट
 • 🎎जपानी बावल्यो
 • 🎏कार्प स्ट्रिमेर
 • 🎐विंड चायम
 • 🎑चंद्र पळोवपाचो सुवाळो
 • 🧧तांबडें एन्वालॉप
 • 🎀रिबीन
 • 🎁गुठलायिल्ली भेट
 • 🎗️स्मरण रिबीन
 • 🎟️प्रवेश तिकेटी
 • 🎫तिकेट
 • 🎖️लस्करी पदक
 • 🏆करंडक
 • 🏅क्रीडा पदकां
 • 🥇1ल्या सुवातेचें पदक
 • 🥈2ऱ्या सुवातेचें पदक
 • 🥉3ऱ्या सुवातेचें पदक
 • सोकर बॉल
 • बेसबॉल
 • 🥎सॉफ्टबॉल
 • 🏀बास्केटबॉल
 • 🏐वॉलिबॉल
 • 🏈अमेरिकन फूटबॉल
 • 🏉रुग्बी फूटबॉल
 • 🎾टेनिस
 • 🥏गोळा फेक
 • 🎳बॉलिंग
 • 🏏क्रिकेट खेळ
 • 🏑फिल्ड हॉकी
 • 🏒आयस हॉकी
 • 🥍लॅक्रोसे
 • 🏓पिंग पोंग
 • 🏸बॅडमिंटन
 • 🥊बॉक्सींग मोजे
 • 🥋मार्शल आर्ट्स युनिफॉर्म
 • 🥅गोल जाळी
 • बुराकांत बावटो
 • ⛸️आयस स्केट
 • 🎣नुस्त्याचो गरो
 • 🤿डायविंग मास्क
 • 🎽धांवपी शर्ट
 • 🎿स्काय्स
 • 🛷स्लेड
 • 🥌कर्लिंग स्टोन
 • 🎯थेट टप्पो
 • 🪀यो यो
 • 🪁पतंग
 • 🎱पूल 8 बॉल
 • 🔮क्रिस्टल बॉल
 • 🪄जादुची काडी
 • 🧿नजर ताईत
 • 🎮व्हिडियो गेम
 • 🕹️जॉयस्टिक
 • 🎰स्लॉट मशीन
 • 🎲खेळा गडगडो
 • 🧩कुवाडें कुडको
 • 🧸टेडी बियर
 • 🪅पिनाटा
 • 🪆नेस्टींग डॉल्स
 • ♠️स्पेड सूट
 • ♥️हार्ट सूट
 • ♦️डायमंड सूट
 • ♣️क्लब सूट
 • ♟️बुध्दीबळाचो पट
 • 🃏जोकर
 • 🀄महजोंग तांबडो ड्रेगॉन
 • 🎴फूल खेळपा पत्ते
 • 🎭सादरीकरण कला
 • 🖼️चौकटीतलें चित्र
 • 🎨कला फळो
 • 🧵धागो
 • 🪡शिंवपाची सुय
 • 🧶दोर
 • 🪢गाठ
 • 👓 Objects

 • 👓ओक्ल
 • 🕶️सनग्लास
 • 🥽गॉगल्स
 • 🥼लॅब कोट
 • 🦺सुरक्षेचो कोट
 • 👔नेकटाय
 • 👕टी-शर्ट
 • 👖जीन्स
 • 🧣स्कार्फ
 • 🧤हातमोजे
 • 🧥कोट
 • 🧦मेय
 • 👗पोशेग
 • 👘किमोनो
 • 🥻साडी
 • 🩱एक-पीस स्विमसुट
 • 🩲ब्रिफ्स
 • 🩳शॉर्ट्स
 • 👙बिकिनी
 • 👚बायलांचे कपडे
 • 👛पर्स
 • 👜हँडबॅग
 • 👝क्लच बॅग
 • 🛍️शॉपिंग बॅगां
 • 🎒बॅकपॅक
 • 🩴टोंग सँडल
 • 👞दादल्याचे जोतें
 • 👟धांवपाचे शूज
 • 🥾हायकींग बूट
 • 🥿सपाट जोतें
 • 👠चड हिलाचें जोतें
 • 👡बायलांचे सँडल
 • 🩰बॅले शूज
 • 👢बायलांचे बूट
 • 👑मुकुट
 • 👒बायलांचें हॅट
 • 🎩टॉप हॅट
 • 🎓पदवी कॅप
 • 🧢बिल्ड कॅप
 • 🪖लस्करी हेल्मेट
 • ⛑️बचाव कामगाराचें हेल्मेट
 • 📿जपाची माळ
 • 💄लिपस्टिक
 • 💍मुदी
 • 💎जवाहीर
 • 🔇मोनो स्पिकर
 • 🔈कमी आवाजाचो स्पिकर
 • 🔉मध्यम आवाजाचो स्पिकर
 • 🔊उच्च आवाजाचो स्पिकर
 • 📢लाउडस्पिकर
 • 📣मेगाफोन
 • 📯पोस्टल हॉर्न
 • 🔔घांट
 • 🔕स्लॅश मारिल्ली घांट
 • 🎼संगाताचो स्वर
 • 🎵संगीताचे स्वर
 • 🎶संगीताचे स्वर ३
 • 🎙️स्टुडियो मायक्रोफोन
 • 🎚️पातळी स्लायडर
 • 🎛️नियंत्रण बटण
 • 🎤मायक्रोफोन
 • 🎧हेडफोन
 • 📻रेडियो
 • 🎷सॅक्सोफोन
 • 🪗अकोर्डियन
 • 🎸गिटार
 • 🎹संगीताचो किबोर्ड
 • 🎺ट्रम्पेट
 • 🎻वायोलिन
 • 🪕बँजो
 • 🥁धोल
 • 🪘मृदंग
 • 📱मोबायल फोन
 • 📲बाण आसपी मोबायल फोन
 • ☎️टेलिफोन
 • 📞टेलिफोन रिसिव्हर
 • 📟पेजर
 • 📠फॅक्स मशीन
 • 🔋बॅटरी
 • 🔌विजेचो प्लग
 • 💻लॅपटॉप
 • 🖥️डॅस्कटॉप संगणक
 • 🖨️मुद्रक
 • ⌨️किबोर्ड
 • 🖱️संगणक मावस
 • 🖲️ट्रॅकबॉल
 • 💽संगणक डिस्क
 • 💾फ्लॉपी डिस्क
 • 💿ऑप्टिकल डिस्क
 • 📀डीवीडी
 • 🧮अबास्कस
 • 🎥मुव्ही कॅमेरा
 • 🎞️फिल्म चौकट
 • 📽️फिल्म प्रॉजॅक्टर
 • 🎬क्लेपर बोर्ड
 • 📺दूरदर्शन
 • 📷कॅमेरा
 • 📸फ्लॅश आसपी कॅमेरा
 • 📹व्हिडियो कॅमेरा
 • 📼व्हिडियोकॅसेट
 • 🔍दाव्यान पळोवपी मॅग्नीफाईंग ग्लास
 • 🔎उजव्यान पळोवपी मॅग्नीफाईंग ग्लास
 • 🕯️मेणवाक
 • 💡लायटीचो दिवो
 • 🔦फ्लॅशलायट
 • 🏮तांबड्या पेपराचो कंदील
 • 🪔दिया दिवो
 • 📔शृंगारक कवरा सयत चोपडी
 • 📕धांपिल्लें पुस्तक
 • 📖उकतें पुस्तक
 • 📗पाचवें पुस्तक
 • 📘निळें पुस्तक
 • 📙लारांजी पुस्तक
 • 📚पुस्तकां
 • 📓चोपडी
 • 📒लेजर
 • 📃दोडिल्लें पान
 • 📜स्क्रोल
 • 📄वयर पळोवपी पान
 • 📰खबरापत्र
 • 🗞️गुठलायिल्लें खबरापत्र
 • 📑बूकमार्क टॅब्स
 • 🔖बूकमार्क
 • 🏷️लेबल
 • 💰पयशांची बॅग
 • 🪙नाणे
 • 💴येन बँकनोट
 • 💵डॉलर
 • 💶युरो बंँकनोट
 • 💷पावंड बँकनोट
 • 💸पाखां आसपी पयशे
 • 💳क्रेडिट कार्ड
 • 🧾पावती
 • 💹येन सयत वाडपी तकटो
 • ✉️एन्वालॉप
 • 📧ईमेल
 • 📨येवपी एन्वालॉप
 • 📩बाण आसपी एन्वालॉप
 • 📤आवटबॉक्स ट्रे
 • 📥इनबॉक्स ट्रे
 • 📦पॅकेज
 • 📫उबारिल्ल्या बावट्या सयत धांपिल्लें मेलबॉक्स
 • 📪देंवयल्ल्या बावट्या सयत धांपिल्लें मेलबॉक्स
 • 📬उबारिल्ल्या बावट्यासयत उगडिल्लें मेलबॉक्स
 • 📭देंवयल्ल्या बावट्या सयत उकतें मेलबॉक्स
 • 📮पोस्टबॉक्स
 • 🗳️मतां सयत मतदान पेटी
 • ✏️पेन्सिल
 • ✒️काळें नीब
 • 🖋️फाउटेन पॅन
 • 🖊️पॅन
 • 🖌️रंगब्रश
 • 🖍️क्रेयॉन
 • 📝मेमो
 • 💼ब्रिफकेस
 • 📁फायल फोल्डर
 • 📂फायल फोल्डर उगडचो
 • 🗂️कार्ड इंडेक्स डिवायडर
 • 📅दिनदर्शिका
 • 📆तारीख दाखोवपी दिनदर्शिका
 • 🗒️नोंदपट्टी
 • 🗓️नोंदपट्टी दिनदर्शिका
 • 📇कार्ड इंडेक्स
 • 📈चार्ट वाडटा
 • 📉चार्ट देंवता
 • 📊बार तकटो
 • 📋क्लिपबोर्ड
 • 📌पुशपीन
 • 📍वांटकुळी पुशपीन
 • 📎पेपरक्लिप
 • 🖇️लिंक्ड पेपरक्लिप
 • 📏सरळ पट्टी
 • 📐त्रिकोणी पट्टी
 • ✂️कातरी
 • 🗃️कार्ड फायल ब़ॉक्स
 • 🗄️फायल कॅबिनेट
 • 🗑️कोयराबालदी
 • 🔒लॉक केल्लें
 • 🔓लॉक करूंक नाशिल्लें
 • 🔏पॅनान लॉक जालें
 • 🔐कि सयत लॉक केलां
 • 🔑चावी
 • 🗝️पोरणी चावी
 • 🔨घण
 • 🪓कु-हाड
 • ⛏️पिकास
 • ⚒️खोरें आनी पिकास
 • 🛠️घण आनी तिरपणी
 • 🗡️खंजीर
 • ⚔️छेदक तलवारी
 • 🔫पिस्तुल
 • 🪃बुमरंग
 • 🏹बाण आनी धनुश्य
 • 🛡️ढाल
 • 🪚खरवत
 • 🔧तिरपणी
 • 🪛स्क्रुड्रायवर
 • 🔩नट आनी बोल्ट
 • ⚙️गियर
 • 🗜️क्लॅम्प
 • ⚖️तागडी
 • 🦯प्रोबिंग केन
 • 🔗लिंक
 • ⛓️साखळ्यो
 • 🪝हूक
 • 🧰साधनबॉक्स
 • 🧲चुंबक
 • 🪜निसण
 • ⚗️अलेम्बिक
 • 🧪टेस्ट ट्युब
 • 🧫पेट्री डीश
 • 🧬डीएनए
 • 🔬मायक्रोस्कोप
 • 🔭दुर्बिण
 • 📡उपगिरो एण्टेना
 • 💉सिरिंज
 • 🩸रक्ताचो थेंबो
 • 💊गुळी
 • 🩹चिकट बँडेज
 • 🩺स्थेथोस्कोप
 • 🚪दार
 • 🛗एलिवेटर
 • 🪞आरसो
 • 🪟जनेल
 • 🛏️खाट
 • 🛋️कोच आनी लॅम्प
 • 🪑कदेल
 • 🚽टॉयलेट
 • 🪠प्लंगर
 • 🚿शोवर
 • 🛁बाथटब
 • 🪤उंदराचें जाळें
 • 🪒कातर
 • 🧴लोशन बाटली
 • 🧷सेफ्टी पिन
 • 🧹सान्न
 • 🧺बास्केट
 • 🧻पेपराची गुंडाळी
 • 🪣बालदी
 • 🧼साबण
 • 🪥टुथब्रश
 • 🧽स्पाँज
 • 🧯उजो पालोवपी
 • 🛒शॉपिंग कार्ट
 • 🚬सिगारेट
 • ⚰️कॉफीन
 • 🪦हेडस्टोन
 • ⚱️अस्थी
 • 🗿मोआय पुतळे
 • 🪧पाटी
 • 🏧 Symbols & Signs

 • 🏧एटीएम चिन्न
 • 🚮लिटर इन बिन चिन्न
 • 🚰पियेवपाचें उदक
 • व्हीलचक्र चिन्न
 • 🚹दादल्याची मुतरी
 • 🚺बायलांची मुतरी
 • 🚻रेस्टरूम
 • 🚼शिशू चिन्न
 • 🚾उदकाचो नळ
 • 🛂पारपत्र नियंत्रण
 • 🛃कस्टम्स
 • 🛄बॅगेज दावो
 • 🛅उरिल्लें सामान
 • ⚠️शिटकावणी
 • 🚸चिल्ड्रेन क्रॉसिंग
 • प्रवेश ना
 • 🚫प्रतिबंधीत
 • 🚳सायकली ना
 • 🚭धुम्रपान ना
 • 🚯लिटरींग ना
 • 🚱पियेवपाचें न्हय अशें उदक
 • 🚷पादचारी न्हय
 • 📵मोबायल फोन ना
 • 🔞अठरा वर्सां खाला कोण ना
 • ☢️रेडियोएक्टिव
 • ☣️बायोहजार्ड
 • ⬆️वयर बाण
 • ↗️वयर-उजवो बाण
 • ➡️उजवो बाण
 • ↘️सकयल-उजवो बाण
 • ⬇️सकयल बाण
 • ↙️सकयल-दावो बाण
 • ⬅️दावो बाण
 • ↖️वयर-दावो बाण
 • ↕️वयर-सकयल बाण
 • ↔️दावो उजवो स्ट्रोक बाण
 • ↩️उजवो बाण दाव्यान वळा
 • ↪️दावो बाण उजव्यान वळा
 • ⤴️उजवो बाण वयर वळा
 • ⤵️उजवो बाण सकयल वळा
 • 🔃सव्य उबे बाण
 • 🔄वाम बाणांचो बटण
 • 🔙फाटीं बाण
 • 🔚समाप्त बाण
 • 🔛चालू! बाण
 • 🔜रोखडेंच बाण
 • 🔝वयर खूण करपी बाण
 • 🛐प्रार्थनेची सुवात
 • ⚛️अणू चिन्न
 • 🕉️ओम
 • ✡️स्टार ऑफ डॅविड
 • ☸️धर्म चक्र
 • ☯️यीन यांग
 • ✝️लॅटीन क्रॉस
 • ☦️सनातनी क्रॉस
 • ☪️नखेत्र आनी चंद्रकोर
 • ☮️शांतीचें चिन्न
 • 🕎मनोरा
 • 🔯बिंदुंचें स-आंसांचें नखेत्र
 • मेष
 • वृषभ
 • मिथुन
 • कर्क
 • सिंह
 • कन्या
 • तुळ
 • वृश्चीक
 • धनु
 • मकर
 • कुंभ
 • मीन
 • भुजंगधारी
 • 🔀शफल ट्रॅक्स बटण
 • 🔁पुनरावृत्ती बटण
 • 🔂पुनरावृत्ती एकोडो बटण
 • ▶️वाजोवचें बटण
 • जलद-फुडें धुकलप बटण
 • ⏭️फुडलो ट्रॅक बटण
 • ⏯️वाजोवप वा थारावप बटण
 • ◀️फाटीं घेवप बटण
 • जलद फाटीं घेवप बटण
 • ⏮️निमाणो ट्रॅक बटण
 • 🔼वयलेवटेन बटण
 • जलद वयर बटण
 • 🔽सकयल वटेन बटण
 • डलद सकयल बटण
 • ⏸️थारावणी बटण
 • ⏹️थांबोवप बटण
 • ⏺️रॅकॉर्ड बटण
 • ⏏️भायर काडप बटण
 • 🎦सिनेमा
 • 🔅मंद बटण
 • 🔆उजळ बटण
 • 📶एण्टेना बार्स
 • 📳कंपन मोड
 • 📴मोबायल फोन बंद
 • ♀️बायल चिन्न
 • ♂️दादलो चिन्न
 • ⚧️तृतियपंथी चिन्न
 • ✖️गुणाकार
 • अदीक
 • वजा
 • भागाकार
 • ♾️अनंत
 • ‼️दोट्टी उद्गार चिन्न
 • ⁉️उद्गार प्रस्न चिन्न
 • प्रस्न चिन्न
 • धवें प्रस्न चिन्न
 • धवें उद्गार चिन्न
 • उद्गार चिन्न
 • 〰️तरंग डॅश
 • 💱चलन विनियोग
 • 💲जड डॉलर कुरू
 • ⚕️वैद्यकीय चिन्न
 • ♻️रिसायकलींग चिन्न
 • ⚜️फ्लुर - दे -लीस
 • 🔱त्रिशूळ चिन्न
 • 📛नांवाचो बिल्लो
 • 🔰सुरवात करप्यां खातीर जपानी चिन्न
 • हॉलो तांबडें वर्तुळ
 • तपासणी चिन्न खूण
 • ☑️तपास चिन्ना सयत तपासणी बॉक्स
 • ✔️तपासणी चिन्न
 • क्रॉस मार्क
 • क्रॉस चिन्न बटण
 • कुरळो वलय
 • दोट्टी कुरळो वलय
 • 〽️भाग बदलपाचें चिन्न
 • ✳️आठ-आंसाचें नखेत्र
 • ✴️आठ-बिंदुंचें नखेत्र
 • ❇️चकचक
 • ©️मालकीहक्क
 • ®️नोंदणीकृत
 • ™️वेपार चिन्न
 • #️⃣कीकॅप: #
 • *️⃣कीकॅप: *
 • 0️⃣कीकॅप: 0
 • 1️⃣कीकॅप: 1
 • 2️⃣कीकॅप: 2
 • 3️⃣कीकॅप: 3
 • 4️⃣कीकॅप: 4
 • 5️⃣कीकॅप: 5
 • 6️⃣कीकॅप: 6
 • 7️⃣कीकॅप: 7
 • 8️⃣कीकॅप: 8
 • 9️⃣कीकॅप: 9
 • 🔟कीकॅप: 10
 • 🔠इनपूट लॅटीन अपरकेस
 • 🔡इनपूट लॅटीन लोवरकेस
 • 🔢इनपूट आंकडे
 • 🔣इनपूट चिन्नां
 • 🔤इनपूट लॅटीन अक्षरां
 • 🅰️A बटण (रक्ताचो गट)
 • 🆎AB बटण (रक्ताचो गट)
 • 🅱️B बटण (रक्ताचो गट)
 • 🆑CL बटण
 • 🆒थंड बटण
 • 🆓मेकळो बटण
 • ℹ️म्हायती
 • 🆔ID बटण
 • Ⓜ️वर्तुळ केल्लो M
 • 🆕नवो बटण
 • 🆖NG बटण
 • 🅾️O बटण (रक्ताचो गट)
 • 🆗ओके बटण
 • 🅿️P बटण
 • 🆘SOS बटण
 • 🆙UP! बटण
 • 🆚VS बटण
 • 🈁जपानी “हांगा” बटण
 • 🈂️जपानी “सेवा शुल्क” बटण
 • 🈷️जपानी “मासीक रक्कम”बटण
 • 🈶जपानी “शुल्क नासतना न्हय” बटण
 • 🈯जपानी “आरक्षीत” बटण
 • 🉐जपानी “बारगेन” बटण
 • 🈹जपानी “सवलत” बटण
 • 🈚जपानी “शुल्क ना “ बटण
 • 🈲जपानी “प्रतिबंध” बटण
 • 🉑जपानी “स्विकार करपायोग्य” बटण
 • 🈸जपानी “अर्ज” बटण
 • 🈴जपानी “पासींग ग्रेड” बटण
 • 🈳जपानी “सुवात” बटण
 • ㊗️जपानी “अभिनंदन” बटण
 • ㊙️जपानी “गुपीत” बटण
 • 🈺जपानी “वेवसाया खातीर उकतें” बटण
 • 🈵जपानी “सुवात ना” बटण
 • 🔴तांबडें वर्तुळ
 • 🟠लारांजी वर्तुळ
 • 🟡हळदुवें वर्तुळ
 • 🟢पाचवें वर्तुळ
 • 🔵निळें वर्तुळ
 • 🟣जांभळें वर्तुळ
 • 🟤तपकिरी वर्तुळ
 • काळें वर्तुळ
 • धवें वर्तुळ
 • 🟥तांबडो चवकोन
 • 🟧नारंगी चवकोन
 • 🟨हळदुवो चवकोन
 • 🟩पाचवो चवकोन
 • 🟦निळो चवकोन
 • 🟪जांभळो चवकोन
 • 🟫तपकिरी चवकोन
 • काळो व्हड चवकोन
 • धवो व्हड चवकोन
 • ◼️काळो मध्यम चवकोन
 • ◻️धवो मध्यम चवकोन
 • काळो मध्यम-ल्हान चवकोन
 • धवो मध्यम-ल्हान चवकोन
 • ▪️काळो ल्हान चवकोन
 • ▫️धवो ल्हान चवकोन
 • 🔶व्हड नारंगी हिरो
 • 🔷व्हड निळो हिरो
 • 🔸ल्हान नारंगी हिरो
 • 🔹ल्हान निळो हिरो
 • 🔺तांबडो त्रिकोण वयर पळयता
 • 🔻तांबडो त्रिकोण सकयल पळयता
 • 💠बिंदू सयत हिरो
 • 🔘रेडियो बटण
 • 🔳धवो चवकोन बटण
 • 🔲काळो चवकोन बटण
 • 🏁 Flags

 • 🏁चौकटींचो बावटो
 • 🚩त्रिकोणी बावटो
 • 🎌क्रॉस बावटो
 • 🏴काळो बावटो
 • 🏳️धवो बावटो
 • 🏳️‍🌈इंद्रधोणू बावटो
 • 🏳️‍⚧️निळो, गुलाबी आनी धवो बावटो
 • 🏴‍☠️चाच्ये बावटो
 • 🇦🇨बावटो: असेशन आयलँड
 • 🇦🇩बावटो: अंडोरा
 • 🇦🇪बावटो: युनाइटेड अरब इमीरॅट्स
 • 🇦🇫बावटो: अफगानिस्तान
 • 🇦🇬बावटो: एँटिगुआ आनी बारबुडा
 • 🇦🇮बावटो: अंगुला
 • 🇦🇱बावटो: अल्बानीया
 • 🇦🇲बावटो: आर्मीनीया
 • 🇦🇴बावटो: अंगोला
 • 🇦🇶बावटो: अंटार्क्टिका
 • 🇦🇷बावटो: अर्जेंटिना
 • 🇦🇸बावटो: अमेरिकी सामोआ
 • 🇦🇹बावटो: ऑस्ट्रिया
 • 🇦🇺बावटो: ऑस्ट्रेलीया
 • 🇦🇼बावटो: अरुबा
 • 🇦🇽बावटो: अलांड जुवे
 • 🇦🇿बावटो: अजरबैजान
 • 🇧🇦बावटो: बोस्निया आनी हेर्जेगोविना
 • 🇧🇧बावटो: बारबाडोस
 • 🇧🇩बावटो: बांगलादेश
 • 🇧🇪बावटो: बेल्जियम
 • 🇧🇫बावटो: बुर्किना फॅसो
 • 🇧🇬बावटो: बल्गेरीया
 • 🇧🇭बावटो: बेहरेन
 • 🇧🇮बावटो: बुरुंडी
 • 🇧🇯बावटो: बेनीन
 • 🇧🇱बावटो: सॅंट बार्थेल्मी
 • 🇧🇲बावटो: बर्मुडा
 • 🇧🇳बावटो: ब्रूनेई
 • 🇧🇴बावटो: बोलिव्हिया
 • 🇧🇶बावटो: कॅरिबियन निदरलँड
 • 🇧🇷बावटो: ब्राझील
 • 🇧🇸बावटो: बहामास
 • 🇧🇹बावटो: भूतान
 • 🇧🇻बावटो: बोवट आयलँड
 • 🇧🇼बावटो: बोत्सवाना
 • 🇧🇾बावटो: बेलारूस
 • 🇧🇿बावटो: बेलिझ
 • 🇨🇦बावटो: कॅनडा
 • 🇨🇨बावटो: कोकोस (कीलिंग) आयलँड
 • 🇨🇩बावटो: कोंगो - किंशासा
 • 🇨🇫बावटो: मध्य अफ्रीकी लोकसत्तकराज्य
 • 🇨🇬बावटो: कोंगो - ब्राझाविला
 • 🇨🇭बावटो: स्विट्ज़रलैंड
 • 🇨🇮बावटो: कोत द’ईवोआर
 • 🇨🇰बावटो: कुक आयलँड्स
 • 🇨🇱बावटो: चिली
 • 🇨🇲बावटो: कॅमेरून
 • 🇨🇳बावटो: चीन
 • 🇨🇴बावटो: कोलंबिया
 • 🇨🇵बावटो: क्लिपरटॉन आयलँड
 • 🇨🇷बावटो: कोस्ता रिका
 • 🇨🇺बावटो: क्युबा
 • 🇨🇻बावटो: केप वर्दी
 • 🇨🇼बावटो: कुरसावो
 • 🇨🇽बावटो: क्रिसमस आयलँड
 • 🇨🇾बावटो: सायप्रस
 • 🇨🇿बावटो: चेकिया
 • 🇩🇪बावटो: जर्मनी
 • 🇩🇬बावटो: दिगो गार्सिया
 • 🇩🇯बावटो: जिबूती
 • 🇩🇰बावटो: डेनमार्क
 • 🇩🇲बावटो: डोमिनीका
 • 🇩🇴बावटो: डोमिनिकन प्रजासत्ताक
 • 🇩🇿बावटो: अल्जेरिया
 • 🇪🇦बावटो: सिटा आनी मेलिल्ला
 • 🇪🇨बावटो: इक्वाडोर
 • 🇪🇪बावटो: एस्टोनिया
 • 🇪🇬बावटो: ईजिप्त
 • 🇪🇭बावटो: अस्तंत सहारा
 • 🇪🇷बावटो: इरिट्रिया
 • 🇪🇸बावटो: स्पेन
 • 🇪🇹बावटो: इथियोपिया
 • 🇪🇺बावटो: युरोपियन युनियन
 • 🇫🇮बावटो: फिनलँड
 • 🇫🇯बावटो: फिजी
 • 🇫🇰बावटो: फ़ॉकलैंड आइलैंड्स
 • 🇫🇲बावटो: मायक्रोनेशिया
 • 🇫🇴बावटो: फैरो आयलँड्स
 • 🇫🇷बावटो: फ्रान्स
 • 🇬🇦बावटो: गॅबोन
 • 🇬🇧बावटो: युनायटेड किंगडम
 • 🇬🇩बावटो: ग्रेनॅडा
 • 🇬🇪बावटो: जॉर्जिया
 • 🇬🇫बावटो: फ्रेन्च गयाना
 • 🇬🇬बावटो: गर्नसी
 • 🇬🇭बावटो: घाना
 • 🇬🇮बावटो: जिब्राल्टर
 • 🇬🇱बावटो: ग्रीनलँड
 • 🇬🇲बावटो: गॅम्बिया
 • 🇬🇳बावटो: गुएनिया
 • 🇬🇵बावटो: ग्वाडेलोप
 • 🇬🇶बावटो: इक्वेटोरियल गुएनिया
 • 🇬🇷बावटो: ग्रीस
 • 🇬🇸बावटो: दक्षिण जोर्जिया आनी दक्षिण सॅण्डविच आयलँड्स
 • 🇬🇹बावटो: ग्वाटेमाला
 • 🇬🇺बावटो: गुआम
 • 🇬🇼बावटो: गुअनिया-बिसाउ
 • 🇬🇾बावटो: गयाना
 • 🇭🇰बावटो: हाँग काँग SAR चीन
 • 🇭🇲बावटो: हर्ड आयलँड्स ऍंड मॅक्डोनाल्ड आयलँड्स
 • 🇭🇳बावटो: हॉनडुरस
 • 🇭🇷बावटो: क्रोयेशीया
 • 🇭🇹बावटो: हैती
 • 🇭🇺बावटो: हंगेरी
 • 🇮🇨बावटो: कॅनरी आयलैंड्स
 • 🇮🇩बावटो: इंडोनेशीया
 • 🇮🇪बावटो: आयरलँड
 • 🇮🇱बावटो: इज़राइल
 • 🇮🇲बावटो: इसले ऑफ मॅन
 • 🇮🇳बावटो: भारत
 • 🇮🇴बावटो: ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र
 • 🇮🇶बावटो: इराक
 • 🇮🇷बावटो: इरान
 • 🇮🇸बावटो: आइसलैंड
 • 🇮🇹बावटो: इटली
 • 🇯🇪बावटो: जर्सी
 • 🇯🇲बावटो: जमैका
 • 🇯🇴बावटो: जॉर्डन
 • 🇯🇵बावटो: जपान
 • 🇰🇪बावटो: केनया
 • 🇰🇬बावटो: किर्गिज़स्तान
 • 🇰🇭बावटो: कंबोडिया
 • 🇰🇮बावटो: किरिबाती
 • 🇰🇲बावटो: कोमोरोस
 • 🇰🇳बावटो: सेंट किट्स आनी नेविस
 • 🇰🇵बावटो: उत्तर कोरिया
 • 🇰🇷बावटो: दक्षिण कोरिया
 • 🇰🇼बावटो: कुवेत
 • 🇰🇾बावटो: कैमेन आइलैंड्स
 • 🇰🇿बावटो: कझाकस्तान
 • 🇱🇦बावटो: लाओस
 • 🇱🇧बावटो: लेबनान
 • 🇱🇨बावटो: सँट लुसिया
 • 🇱🇮बावटो: लिचेंस्टीन
 • 🇱🇰बावटो: श्री लंका
 • 🇱🇷बावटो: लायबेरीया
 • 🇱🇸बावटो: लिसोथो
 • 🇱🇹बावटो: लिथुआनिया
 • 🇱🇺बावटो: लक्सेमबर्ग
 • 🇱🇻बावटो: लॅटविया
 • 🇱🇾बावटो: लीबिया
 • 🇲🇦बावटो: मोरोक्को
 • 🇲🇨बावटो: मोनॅको
 • 🇲🇩बावटो: माल्डोवा
 • 🇲🇪बावटो: मॉन्टॅनग्रो
 • 🇲🇫बावटो: सॅंट मार्टिन
 • 🇲🇬बावटो: माडागास्कर
 • 🇲🇭बावटो: मार्शल आयलँड्स
 • 🇲🇰बावटो: उत्तर मॅसिडोनिया
 • 🇲🇱बावटो: माली
 • 🇲🇲बावटो: म्यानमार (बर्मा)
 • 🇲🇳बावटो: मंगोलिया
 • 🇲🇴बावटो: मकाव SAR चीन
 • 🇲🇵बावटो: उत्तरी मरिना आयसलैण्ड
 • 🇲🇶बावटो: मार्टीनिक
 • 🇲🇷बावटो: मॉरिटानिया
 • 🇲🇸बावटो: मॉन्टसेराट
 • 🇲🇹बावटो: माल्टा
 • 🇲🇺बावटो: मॉरिशस
 • 🇲🇻बावटो: मालदीव
 • 🇲🇼बावटो: मलावी
 • 🇲🇽बावटो: मेक्सिको
 • 🇲🇾बावटो: मलेशिया
 • 🇲🇿बावटो: मॉझांबीक
 • 🇳🇦बावटो: नामीबिया
 • 🇳🇨बावटो: न्यू कॅलिडोनिया
 • 🇳🇪बावटो: नायजर
 • 🇳🇫बावटो: नॉरफॉक आयलँड
 • 🇳🇬बावटो: नायजेरिया
 • 🇳🇮बावटो: निकारगुवा
 • 🇳🇱बावटो: नॅदरलँड
 • 🇳🇴बावटो: नॉर्वे
 • 🇳🇵बावटो: नेपाळ
 • 🇳🇷बावटो: नावरू
 • 🇳🇺बावटो: नीयू
 • 🇳🇿बावटो: न्युझीलॅन्ड
 • 🇴🇲बावटो: ओमान
 • 🇵🇦बावटो: पनामा
 • 🇵🇪बावटो: पेरू
 • 🇵🇫बावटो: फ्रेन्च पोलिनेसिया
 • 🇵🇬बावटो: पापुआ न्यु गिनी
 • 🇵🇭बावटो: फिलीपिन्झ
 • 🇵🇰बावटो: पाकिस्तान
 • 🇵🇱बावटो: पोलंड
 • 🇵🇲बावटो: सँ. पायरे आनी मिकेलन
 • 🇵🇳बावटो: पिटकॅरन आयलँड्स
 • 🇵🇷बावटो: पिर्टो रिको
 • 🇵🇸बावटो: पेलेस्टीनियन प्रांत
 • 🇵🇹बावटो: पुर्तगाल
 • 🇵🇼बावटो: पलाऊ
 • 🇵🇾बावटो: पैराग्वे
 • 🇶🇦बावटो: कतार
 • 🇷🇪बावटो: रीयूनियन
 • 🇷🇴बावटो: रोमानीया
 • 🇷🇸बावटो: सर्बिया
 • 🇷🇺बावटो: रूस
 • 🇷🇼बावटो: रवांडा
 • 🇸🇦बावटो: सऊदी अरेबिया
 • 🇸🇧बावटो: सोलोमन आइलँड्स
 • 🇸🇨बावटो: सेशेल्स
 • 🇸🇩बावटो: सूडान
 • 🇸🇪बावटो: स्वीडन
 • 🇸🇬बावटो: सिंगापूर
 • 🇸🇭बावटो: सेंट हेलिना
 • 🇸🇮बावटो: स्लोवेनिया
 • 🇸🇯बावटो: स्वालबार्ड आनी जान मेयन
 • 🇸🇰बावटो: स्लोवाकिया
 • 🇸🇱बावटो: सिएरा लियॉन
 • 🇸🇲बावटो: सॅन मारीनो
 • 🇸🇳बावटो: सिनिगल
 • 🇸🇴बावटो: सोमालिया
 • 🇸🇷बावटो: सुरीनाम
 • 🇸🇸बावटो: दक्षिण सुडान
 • 🇸🇹बावटो: साओ टोम आनी प्रिन्सिप
 • 🇸🇻बावटो: एल साल्वाडोर
 • 🇸🇽बावटो: सिंट मार्टेन
 • 🇸🇾बावटो: सिरिया
 • 🇸🇿बावटो: इस्वातिनी
 • 🇹🇦बावटो: त्रिस्तान दा कुन्हा
 • 🇹🇨बावटो: तुर्क्स आनी कॅकोज आयलँड्स
 • 🇹🇩बावटो: चाड
 • 🇹🇫बावटो: फ्रेंच दक्षिणी प्रांत
 • 🇹🇬बावटो: टोगो
 • 🇹🇭बावटो: थायलँड
 • 🇹🇯बावटो: तजीकिस्तान
 • 🇹🇰बावटो: टोकलाऊ
 • 🇹🇱बावटो: तिमोर-लेस्ते
 • 🇹🇲बावटो: तुर्कमेनिस्तान
 • 🇹🇳बावटो: ट्यूनीशिया
 • 🇹🇴बावटो: टोंगा
 • 🇹🇷बावटो: तुर्की
 • 🇹🇹बावटो: ट्रिनीडाड आनी टोबॅगो
 • 🇹🇻बावटो: टुवालू
 • 🇹🇼बावटो: तायवान
 • 🇹🇿बावटो: तांझानिया
 • 🇺🇦बावटो: युक्रेन
 • 🇺🇬बावटो: युगांडा
 • 🇺🇲बावटो: यु. एस. मायनर आवटलायींग आयलँड्‍स
 • 🇺🇳बावटो: युनायटेड नेशन्स
 • 🇺🇸बावटो: युनायटेड स्टेट्स
 • 🇺🇾बावटो: उरूग्वे
 • 🇺🇿बावटो: उज़्बेकिस्तान
 • 🇻🇦बावटो: वॅटिकन सिटी
 • 🇻🇨बावटो: सेंट विंसेंट ऐंड द ग्रेनेडाइंस
 • 🇻🇪बावटो: विनेझुएला
 • 🇻🇬बावटो: ब्रिटिश वर्जिन आयलँड्स
 • 🇻🇮बावटो: यु. एस. वर्जिन आयलँड्‍स
 • 🇻🇳बावटो: व्हिएतनाम
 • 🇻🇺बावटो: वनातू
 • 🇼🇫बावटो: वालिस आनी फ्यूचूना
 • 🇼🇸बावटो: सामोआ
 • 🇽🇰बावटो: कोसोवो
 • 🇾🇪बावटो: येमेन
 • 🇾🇹बावटो: मेयोट
 • 🇿🇦बावटो: दक्षिण आफ्रीका
 • 🇿🇲बावटो: झांबिया
 • 🇿🇼बावटो: जिम्बाब्वे
 • 👋🏻 Skin Tones

 • 👋🏻हात हालोवप: उजळ कातीचो रंग
 • 👋🏼हात हालोवप: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👋🏽हात हालोवप: मध्यम कातीचो रंग
 • 👋🏾हात हालोवप: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👋🏿हात हालोवप: गाढ कातीचो रंग
 • 🤚🏻उखलिल्ल्या हाताची फाट: उजळ कातीचो रंग
 • 🤚🏼उखलिल्ल्या हाताची फाट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤚🏽उखलिल्ल्या हाताची फाट: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤚🏾उखलिल्ल्या हाताची फाट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤚🏿उखलिल्ल्या हाताची फाट: गाढ कातीचो रंग
 • 🖐🏻बोटां विस्कळीत हात: उजळ कातीचो रंग
 • 🖐🏼बोटां विस्कळीत हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🖐🏽बोटां विस्कळीत हात: मध्यम कातीचो रंग
 • 🖐🏾बोटां विस्कळीत हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🖐🏿बोटां विस्कळीत हात: गाढ कातीचो रंग
 • ✋🏻उखलिल्लो हात: उजळ कातीचो रंग
 • ✋🏼उखलिल्लो हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • ✋🏽उखलिल्लो हात: मध्यम कातीचो रंग
 • ✋🏾उखलिल्लो हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • ✋🏿उखलिल्लो हात: गाढ कातीचो रंग
 • 🖖🏻वुलकन सॅल्युट: उजळ कातीचो रंग
 • 🖖🏼वुलकन सॅल्युट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🖖🏽वुलकन सॅल्युट: मध्यम कातीचो रंग
 • 🖖🏾वुलकन सॅल्युट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🖖🏿वुलकन सॅल्युट: गाढ कातीचो रंग
 • 👌🏻ओके हात: उजळ कातीचो रंग
 • 👌🏼ओके हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👌🏽ओके हात: मध्यम कातीचो रंग
 • 👌🏾ओके हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👌🏿ओके हात: गाढ कातीचो रंग
 • 🤌🏻चिमटीचीं बोटां: उजळ कातीचो रंग
 • 🤌🏼चिमटीचीं बोटां: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤌🏽चिमटीचीं बोटां: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤌🏾चिमटीचीं बोटां: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤌🏿चिमटीचीं बोटां: गाढ कातीचो रंग
 • 🤏🏻चिमटो काडपी हात: उजळ कातीचो रंग
 • 🤏🏼चिमटो काडपी हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤏🏽चिमटो काडपी हात: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤏🏾चिमटो काडपी हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤏🏿चिमटो काडपी हात: गाढ कातीचो रंग
 • ✌🏻विजयाचो हात: उजळ कातीचो रंग
 • ✌🏼विजयाचो हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • ✌🏽विजयाचो हात: मध्यम कातीचो रंग
 • ✌🏾विजयाचो हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • ✌🏿विजयाचो हात: गाढ कातीचो रंग
 • 🤞🏻क्रॉस केल्लीं बोटां: उजळ कातीचो रंग
 • 🤞🏼क्रॉस केल्लीं बोटां: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤞🏽क्रॉस केल्लीं बोटां: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤞🏾क्रॉस केल्लीं बोटां: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤞🏿क्रॉस केल्लीं बोटां: गाढ कातीचो रंग
 • 🤟🏻तुजेर मोग करता हावभाव: उजळ कातीचो रंग
 • 🤟🏼तुजेर मोग करता हावभाव: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤟🏽तुजेर मोग करता हावभाव: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤟🏾तुजेर मोग करता हावभाव: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤟🏿तुजेर मोग करता हावभाव: गाढ कातीचो रंग
 • 🤘🏻शिंगांचें चिन्न: उजळ कातीचो रंग
 • 🤘🏼शिंगांचें चिन्न: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤘🏽शिंगांचें चिन्न: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤘🏾शिंगांचें चिन्न: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤘🏿शिंगांचें चिन्न: गाढ कातीचो रंग
 • 🤙🏻म्हाका कॉल कर हात: उजळ कातीचो रंग
 • 🤙🏼म्हाका कॉल कर हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤙🏽म्हाका कॉल कर हात: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤙🏾म्हाका कॉल कर हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤙🏿म्हाका कॉल कर हात: गाढ कातीचो रंग
 • 👈🏻तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट: उजळ कातीचो रंग
 • 👈🏼तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👈🏽तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम कातीचो रंग
 • 👈🏾तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👈🏿तर्जनी दाव्यान दाखोवपी हाताची फाट: गाढ कातीचो रंग
 • 👉🏻तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट: उजळ कातीचो रंग
 • 👉🏼तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👉🏽तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम कातीचो रंग
 • 👉🏾तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👉🏿तर्जनी उजव्यान दाखोवपी हाताची फाट: गाढ कातीचो रंग
 • 👆🏻तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: उजळ कातीचो रंग
 • 👆🏼तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👆🏽तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम कातीचो रंग
 • 👆🏾तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👆🏿तर्जनी वयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: गाढ कातीचो रंग
 • 🖕🏻मदलें बोट: उजळ कातीचो रंग
 • 🖕🏼मदलें बोट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🖕🏽मदलें बोट: मध्यम कातीचो रंग
 • 🖕🏾मदलें बोट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🖕🏿मदलें बोट: गाढ कातीचो रंग
 • 👇🏻तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: उजळ कातीचो रंग
 • 👇🏼तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👇🏽तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम कातीचो रंग
 • 👇🏾तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👇🏿तर्जनी सकयले वटेन दाखोवपी हाताची फाट: गाढ कातीचो रंग
 • ☝🏻तर्जनी वयर दाखयता: उजळ कातीचो रंग
 • ☝🏼तर्जनी वयर दाखयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • ☝🏽तर्जनी वयर दाखयता: मध्यम कातीचो रंग
 • ☝🏾तर्जनी वयर दाखयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • ☝🏿तर्जनी वयर दाखयता: गाढ कातीचो रंग
 • 👍🏻आखाणो वयर: उजळ कातीचो रंग
 • 👍🏼आखाणो वयर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👍🏽आखाणो वयर: मध्यम कातीचो रंग
 • 👍🏾आखाणो वयर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👍🏿आखाणो वयर: गाढ कातीचो रंग
 • 👎🏻आखाणो सकयल: उजळ कातीचो रंग
 • 👎🏼आखाणो सकयल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👎🏽आखाणो सकयल: मध्यम कातीचो रंग
 • 👎🏾आखाणो सकयल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👎🏿आखाणो सकयल: गाढ कातीचो रंग
 • ✊🏻उखलिल्ली मूठ: उजळ कातीचो रंग
 • ✊🏼उखलिल्ली मूठ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • ✊🏽उखलिल्ली मूठ: मध्यम कातीचो रंग
 • ✊🏾उखलिल्ली मूठ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • ✊🏿उखलिल्ली मूठ: गाढ कातीचो रंग
 • 👊🏻पडपी मूठ: उजळ कातीचो रंग
 • 👊🏼पडपी मूठ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👊🏽पडपी मूठ: मध्यम कातीचो रंग
 • 👊🏾पडपी मूठ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👊🏿पडपी मूठ: गाढ कातीचो रंग
 • 🤛🏻दाव्यान मारपी मूठ: उजळ कातीचो रंग
 • 🤛🏼दाव्यान मारपी मूठ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤛🏽दाव्यान मारपी मूठ: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤛🏾दाव्यान मारपी मूठ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤛🏿दाव्यान मारपी मूठ: गाढ कातीचो रंग
 • 🤜🏻उजव्यान मारपी मूठ: उजळ कातीचो रंग
 • 🤜🏼उजव्यान मारपी मूठ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤜🏽उजव्यान मारपी मूठ: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤜🏾उजव्यान मारपी मूठ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤜🏿उजव्यान मारपी मूठ: गाढ कातीचो रंग
 • 👏🏻ताळयो मारपी हात: उजळ कातीचो रंग
 • 👏🏼ताळयो मारपी हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👏🏽ताळयो मारपी हात: मध्यम कातीचो रंग
 • 👏🏾ताळयो मारपी हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👏🏿ताळयो मारपी हात: गाढ कातीचो रंग
 • 🙌🏻उखलिल्ले हात: उजळ कातीचो रंग
 • 🙌🏼उखलिल्ले हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙌🏽उखलिल्ले हात: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙌🏾उखलिल्ले हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙌🏿उखलिल्ले हात: गाढ कातीचो रंग
 • 👐🏻उकते हात: उजळ कातीचो रंग
 • 👐🏼उकते हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👐🏽उकते हात: मध्यम कातीचो रंग
 • 👐🏾उकते हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👐🏿उकते हात: गाढ कातीचो रंग
 • 🤲🏻ओंजळ एकठांय: उजळ कातीचो रंग
 • 🤲🏼ओंजळ एकठांय: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤲🏽ओंजळ एकठांय: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤲🏾ओंजळ एकठांय: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤲🏿ओंजळ एकठांय: गाढ कातीचो रंग
 • 🙏🏻जोडिल्ले हात: उजळ कातीचो रंग
 • 🙏🏼जोडिल्ले हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙏🏽जोडिल्ले हात: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙏🏾जोडिल्ले हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙏🏿जोडिल्ले हात: गाढ कातीचो रंग
 • ✍🏻बरोवपाचो हात: उजळ कातीचो रंग
 • ✍🏼बरोवपाचो हात: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • ✍🏽बरोवपाचो हात: मध्यम कातीचो रंग
 • ✍🏾बरोवपाचो हात: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • ✍🏿बरोवपाचो हात: गाढ कातीचो रंग
 • 💅🏻नेल पॉलिश: उजळ कातीचो रंग
 • 💅🏼नेल पॉलिश: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 💅🏽नेल पॉलिश: मध्यम कातीचो रंग
 • 💅🏾नेल पॉलिश: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 💅🏿नेल पॉलिश: गाढ कातीचो रंग
 • 🤳🏻सेल्फी: उजळ कातीचो रंग
 • 🤳🏼सेल्फी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤳🏽सेल्फी: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤳🏾सेल्फी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤳🏿सेल्फी: गाढ कातीचो रंग
 • 💪🏻फुगिल्ले बायसेप्स: उजळ कातीचो रंग
 • 💪🏼फुगिल्ले बायसेप्स: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 💪🏽फुगिल्ले बायसेप्स: मध्यम कातीचो रंग
 • 💪🏾फुगिल्ले बायसेप्स: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 💪🏿फुगिल्ले बायसेप्स: गाढ कातीचो रंग
 • 🦵🏻पांय गात्र: उजळ कातीचो रंग
 • 🦵🏼पांय गात्र: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🦵🏽पांय गात्र: मध्यम कातीचो रंग
 • 🦵🏾पांय गात्र: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🦵🏿पांय गात्र: गाढ कातीचो रंग
 • 🦶🏻पांय: उजळ कातीचो रंग
 • 🦶🏼पांय: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🦶🏽पांय: मध्यम कातीचो रंग
 • 🦶🏾पांय: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🦶🏿पांय: गाढ कातीचो रंग
 • 👂🏻कान: उजळ कातीचो रंग
 • 👂🏼कान: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👂🏽कान: मध्यम कातीचो रंग
 • 👂🏾कान: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👂🏿कान: गाढ कातीचो रंग
 • 🦻🏻आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान: उजळ कातीचो रंग
 • 🦻🏼आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🦻🏽आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान: मध्यम कातीचो रंग
 • 🦻🏾आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🦻🏿आयकुपाचें यंत्र बसयल्लो कान: गाढ कातीचो रंग
 • 👃🏻नाक: उजळ कातीचो रंग
 • 👃🏼नाक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👃🏽नाक: मध्यम कातीचो रंग
 • 👃🏾नाक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👃🏿नाक: गाढ कातीचो रंग
 • 👶🏻शिशु: उजळ कातीचो रंग
 • 👶🏼शिशु: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👶🏽शिशु: मध्यम कातीचो रंग
 • 👶🏾शिशु: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👶🏿शिशु: गाढ कातीचो रंग
 • 🧒🏻भुरगें: उजळ कातीचो रंग
 • 🧒🏼भुरगें: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧒🏽भुरगें: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧒🏾भुरगें: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧒🏿भुरगें: गाढ कातीचो रंग
 • 👦🏻चलो: उजळ कातीचो रंग
 • 👦🏼चलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👦🏽चलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 👦🏾चलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👦🏿चलो: गाढ कातीचो रंग
 • 👧🏻चली: उजळ कातीचो रंग
 • 👧🏼चली: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👧🏽चली: मध्यम कातीचो रंग
 • 👧🏾चली: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👧🏿चली: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 👱🏻व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
 • 👱🏼व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
 • 👱🏽व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग, पिंगशे केंस
 • 👱🏾व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
 • 👱🏿व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
 • 👨🏻दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 🧔🏻व्यक्ती:खाड: उजळ कातीचो रंग
 • 🧔🏼व्यक्ती:खाड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧔🏽व्यक्ती:खाड: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧔🏾व्यक्ती:खाड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧔🏿व्यक्ती:खाड: गाढ कातीचो रंग
 • 🧔🏻‍♂️दादलो मनीस: उजळ कातीचो रंग, खाड
 • 🧔🏼‍♂️दादलो मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, खाड
 • 🧔🏽‍♂️दादलो मनीस: मध्यम कातीचो रंग, खाड
 • 🧔🏾‍♂️दादलो मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, खाड
 • 🧔🏿‍♂️दादलो मनीस: गाढ कातीचो रंग, खाड
 • 🧔🏻‍♀️बायल मनीस: उजळ कातीचो रंग, खाड
 • 🧔🏼‍♀️बायल मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, खाड
 • 🧔🏽‍♀️बायल मनीस: मध्यम कातीचो रंग, खाड
 • 🧔🏾‍♀️बायल मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, खाड
 • 🧔🏿‍♀️बायल मनीस: गाढ कातीचो रंग, खाड
 • 👨🏻‍🦰दादलो: उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
 • 👨🏼‍🦰दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
 • 👨🏽‍🦰दादलो: मध्यम कातीचो रंग, तांबशें केंस
 • 👨🏾‍🦰दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
 • 👨🏿‍🦰दादलो: गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
 • 👨🏻‍🦱दादलो: उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
 • 👨🏼‍🦱दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
 • 👨🏽‍🦱दादलो: मध्यम कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
 • 👨🏾‍🦱दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
 • 👨🏿‍🦱दादलो: गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
 • 👨🏻‍🦳दादलो: उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
 • 👨🏼‍🦳दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
 • 👨🏽‍🦳दादलो: मध्यम कातीचो रंग, धवे केंस
 • 👨🏾‍🦳दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
 • 👨🏿‍🦳दादलो: गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
 • 👨🏻‍🦲दादलो: उजळ कातीचो रंग, तकलो
 • 👨🏼‍🦲दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तकलो
 • 👨🏽‍🦲दादलो: मध्यम कातीचो रंग, तकलो
 • 👨🏾‍🦲दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तकलो
 • 👨🏿‍🦲दादलो: गाढ कातीचो रंग, तकलो
 • 👩🏻बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🦰बायल: उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
 • 👩🏼‍🦰बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
 • 👩🏽‍🦰बायल: मध्यम कातीचो रंग, तांबशें केंस
 • 👩🏾‍🦰बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
 • 👩🏿‍🦰बायल: गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
 • 🧑🏻‍🦰व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
 • 🧑🏼‍🦰व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तांबशें केंस
 • 🧑🏽‍🦰व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग, तांबशें केंस
 • 🧑🏾‍🦰व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
 • 🧑🏿‍🦰व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग, तांबशें केंस
 • 👩🏻‍🦱बायल: उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
 • 👩🏼‍🦱बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
 • 👩🏽‍🦱बायल: मध्यम कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
 • 👩🏾‍🦱बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
 • 👩🏿‍🦱बायल: गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
 • 🧑🏻‍🦱व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
 • 🧑🏼‍🦱व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
 • 🧑🏽‍🦱व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
 • 🧑🏾‍🦱व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
 • 🧑🏿‍🦱व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग, कुरळे मुदयाळें केंस
 • 👩🏻‍🦳बायल: उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
 • 👩🏼‍🦳बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
 • 👩🏽‍🦳बायल: मध्यम कातीचो रंग, धवे केंस
 • 👩🏾‍🦳बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
 • 👩🏿‍🦳बायल: गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
 • 🧑🏻‍🦳व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
 • 🧑🏼‍🦳व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, धवे केंस
 • 🧑🏽‍🦳व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग, धवे केंस
 • 🧑🏾‍🦳व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
 • 🧑🏿‍🦳व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग, धवे केंस
 • 👩🏻‍🦲बायल: उजळ कातीचो रंग, तकलो
 • 👩🏼‍🦲बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तकलो
 • 👩🏽‍🦲बायल: मध्यम कातीचो रंग, तकलो
 • 👩🏾‍🦲बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तकलो
 • 👩🏿‍🦲बायल: गाढ कातीचो रंग, तकलो
 • 🧑🏻‍🦲व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग, तकलो
 • 🧑🏼‍🦲व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, तकलो
 • 🧑🏽‍🦲व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग, तकलो
 • 🧑🏾‍🦲व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, तकलो
 • 🧑🏿‍🦲व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग, तकलो
 • 👱🏻‍♀️बायल : उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
 • 👱🏼‍♀️बायल : मध्यम-उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
 • 👱🏽‍♀️बायल : मध्यम कातीचो रंग, पिंगशे केंस
 • 👱🏾‍♀️बायल : मध्यम-गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
 • 👱🏿‍♀️बायल : गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
 • 👱🏻‍♂️दादलो : उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
 • 👱🏼‍♂️दादलो : मध्यम-उजळ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
 • 👱🏽‍♂️दादलो : मध्यम कातीचो रंग, पिंगशे केंस
 • 👱🏾‍♂️दादलो : मध्यम-गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
 • 👱🏿‍♂️दादलो : गाढ कातीचो रंग, पिंगशे केंस
 • 🙍🏻मनीस रागार जाता: उजळ कातीचो रंग
 • 🙍🏼मनीस रागार जाता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙍🏽मनीस रागार जाता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙍🏾मनीस रागार जाता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙍🏿मनीस रागार जाता: गाढ कातीचो रंग
 • 🙍🏻‍♂️दादलो रागार जाता: उजळ कातीचो रंग
 • 🙍🏼‍♂️दादलो रागार जाता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙍🏽‍♂️दादलो रागार जाता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙍🏾‍♂️दादलो रागार जाता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙍🏿‍♂️दादलो रागार जाता: गाढ कातीचो रंग
 • 🙍🏻‍♀️बायल रागार जाता: उजळ कातीचो रंग
 • 🙍🏼‍♀️बायल रागार जाता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙍🏽‍♀️बायल रागार जाता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙍🏾‍♀️बायल रागार जाता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙍🏿‍♀️बायल रागार जाता: गाढ कातीचो रंग
 • 🙎🏻व्यक्ती पावट करता: उजळ कातीचो रंग
 • 🙎🏼व्यक्ती पावट करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙎🏽व्यक्ती पावट करता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙎🏾व्यक्ती पावट करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙎🏿व्यक्ती पावट करता: गाढ कातीचो रंग
 • 🙎🏻‍♂️दादलो पावट करता: उजळ कातीचो रंग
 • 🙎🏼‍♂️दादलो पावट करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙎🏽‍♂️दादलो पावट करता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙎🏾‍♂️दादलो पावट करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙎🏿‍♂️दादलो पावट करता: गाढ कातीचो रंग
 • 🙎🏻‍♀️बायल पावट करता: उजळ कातीचो रंग
 • 🙎🏼‍♀️बायल पावट करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙎🏽‍♀️बायल पावट करता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙎🏾‍♀️बायल पावट करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙎🏿‍♀️बायल पावट करता: गाढ कातीचो रंग
 • 🙅🏻व्यक्ती ना असो हावभाव करता: उजळ कातीचो रंग
 • 🙅🏼व्यक्ती ना असो हावभाव करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙅🏽व्यक्ती ना असो हावभाव करता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙅🏾व्यक्ती ना असो हावभाव करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙅🏿व्यक्ती ना असो हावभाव करता: गाढ कातीचो रंग
 • 🙅🏻‍♂️ना असो हावभाव करपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 🙅🏼‍♂️ना असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙅🏽‍♂️ना असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙅🏾‍♂️ना असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙅🏿‍♂️ना असो हावभाव करपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 🙅🏻‍♀️ना असो हावभाव करपी बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 🙅🏼‍♀️ना असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙅🏽‍♀️ना असो हावभाव करपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙅🏾‍♀️ना असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙅🏿‍♀️ना असो हावभाव करपी बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🙆🏻बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🙆🏼बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙆🏽बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙆🏾बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙆🏿बरें आसा असो हावभाव करपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 🙆🏻‍♂️बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 🙆🏼‍♂️बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙆🏽‍♂️बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙆🏾‍♂️बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙆🏿‍♂️बरें आसा असो हावभाव करपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 🙆🏻‍♀️बरें आसा असो हावभाव करपी बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 🙆🏼‍♀️बरें आसा असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙆🏽‍♀️बरें आसा असो हावभाव करपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙆🏾‍♀️बरें आसा असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙆🏿‍♀️बरें आसा असो हावभाव करपी बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 💁🏻बायर हात वयर काडटा: उजळ कातीचो रंग
 • 💁🏼बायर हात वयर काडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 💁🏽बायर हात वयर काडटा: मध्यम कातीचो रंग
 • 💁🏾बायर हात वयर काडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 💁🏿बायर हात वयर काडटा: गाढ कातीचो रंग
 • 💁🏻‍♂️ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 💁🏼‍♂️ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 💁🏽‍♂️ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 💁🏾‍♂️ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 💁🏿‍♂️ट्रे धरिल्ल्या वेटरावरीं हातमुद्रा करपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 💁🏻‍♀️बायल हात वयर काडटा: उजळ कातीचो रंग
 • 💁🏼‍♀️बायल हात वयर काडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 💁🏽‍♀️बायल हात वयर काडटा: मध्यम कातीचो रंग
 • 💁🏾‍♀️बायल हात वयर काडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 💁🏿‍♀️बायल हात वयर काडटा: गाढ कातीचो रंग
 • 🙋🏻व्यक्ती हात वयर काडटा: उजळ कातीचो रंग
 • 🙋🏼व्यक्ती हात वयर काडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙋🏽व्यक्ती हात वयर काडटा: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙋🏾व्यक्ती हात वयर काडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙋🏿व्यक्ती हात वयर काडटा: गाढ कातीचो रंग
 • 🙋🏻‍♂️दादलो हात वयर काडटा: उजळ कातीचो रंग
 • 🙋🏼‍♂️दादलो हात वयर काडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙋🏽‍♂️दादलो हात वयर काडटा: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙋🏾‍♂️दादलो हात वयर काडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙋🏿‍♂️दादलो हात वयर काडटा: गाढ कातीचो रंग
 • 🙋🏻‍♀️बायल हात उबारता: उजळ कातीचो रंग
 • 🙋🏼‍♀️बायल हात उबारता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙋🏽‍♀️बायल हात उबारता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙋🏾‍♀️बायल हात उबारता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙋🏿‍♀️बायल हात उबारता: गाढ कातीचो रंग
 • 🧏🏻भेड्डो व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🧏🏼भेड्डो व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧏🏽भेड्डो व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧏🏾भेड्डो व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧏🏿भेड्डो व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 🧏🏻‍♂️भेड्डो मनीस: उजळ कातीचो रंग
 • 🧏🏼‍♂️भेड्डो मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧏🏽‍♂️भेड्डो मनीस: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧏🏾‍♂️भेड्डो मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧏🏿‍♂️भेड्डो मनीस: गाढ कातीचो रंग
 • 🧏🏻‍♀️भेड्डी बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 🧏🏼‍♀️भेड्डी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧏🏽‍♀️भेड्डी बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧏🏾‍♀️भेड्डी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧏🏿‍♀️भेड्डी बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🙇🏻व्यक्ती बागवता: उजळ कातीचो रंग
 • 🙇🏼व्यक्ती बागवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙇🏽व्यक्ती बागवता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙇🏾व्यक्ती बागवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙇🏿व्यक्ती बागवता: गाढ कातीचो रंग
 • 🙇🏻‍♂️दादलो बागवता: उजळ कातीचो रंग
 • 🙇🏼‍♂️दादलो बागवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙇🏽‍♂️दादलो बागवता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙇🏾‍♂️दादलो बागवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙇🏿‍♂️दादलो बागवता: गाढ कातीचो रंग
 • 🙇🏻‍♀️बायल बागवता: उजळ कातीचो रंग
 • 🙇🏼‍♀️बायल बागवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🙇🏽‍♀️बायल बागवता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🙇🏾‍♀️बायल बागवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🙇🏿‍♀️बायल बागवता: गाढ कातीचो रंग
 • 🤦🏻कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🤦🏼कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤦🏽कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤦🏾कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤦🏿कपलाचेर हात मारपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 🤦🏻‍♂️कपलाचेर हात मारपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 🤦🏼‍♂️कपलाचेर हात मारपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤦🏽‍♂️कपलाचेर हात मारपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤦🏾‍♂️कपलाचेर हात मारपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤦🏿‍♂️कपलाचेर हात मारपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 🤦🏻‍♀️कपलाचेर हात मारपी बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 🤦🏼‍♀️कपलाचेर हात मारपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤦🏽‍♀️कपलाचेर हात मारपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤦🏾‍♀️कपलाचेर हात मारपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤦🏿‍♀️कपलाचेर हात मारपी बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🤷🏻खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🤷🏼खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤷🏽खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤷🏾खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤷🏿खांद उबारून आपूण न्हय असो हावभाव करपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 🤷🏻‍♂️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 🤷🏼‍♂️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤷🏽‍♂️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤷🏾‍♂️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤷🏿‍♂️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 🤷🏻‍♀️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 🤷🏼‍♀️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤷🏽‍♀️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤷🏾‍♀️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤷🏿‍♀️खांद उबारून आपूण न्हय वा आपूण नकळो असो हावभाव करपी बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍⚕️भलायकी कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍⚕️भलायकी कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍⚕️भलायकी कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍⚕️भलायकी कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍⚕️भलायकी कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍⚕️दादलो भलायकी कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍⚕️दादलो भलायकी कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍⚕️दादलो भलायकी कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍⚕️दादलो भलायकी कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍⚕️दादलो भलायकी कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍⚕️बायल भलायकी कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍⚕️बायल भलायकी कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍⚕️बायल भलायकी कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍⚕️बायल भलायकी कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍⚕️बायल भलायकी कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🎓विद्यार्थी: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🎓विद्यार्थी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🎓विद्यार्थी: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🎓विद्यार्थी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🎓विद्यार्थी: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🎓दादलो विद्यार्थी: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🎓दादलो विद्यार्थी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🎓दादलो विद्यार्थी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🎓दादलो विद्यार्थी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🎓दादलो विद्यार्थी: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🎓बायल विद्यार्थी: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🎓बायल विद्यार्थी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🎓बायल विद्यार्थी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🎓बायल विद्यार्थी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🎓बायल विद्यार्थी: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🏫शिक्षक: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🏫शिक्षक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🏫शिक्षक: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🏫शिक्षक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🏫शिक्षक: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🏫दादलो शिक्षक: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🏫दादलो शिक्षक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🏫दादलो शिक्षक: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🏫दादलो शिक्षक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🏫दादलो शिक्षक: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🏫बायल शिक्षक: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🏫बायल शिक्षक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🏫बायल शिक्षक: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🏫बायल शिक्षक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🏫बायल शिक्षक: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍⚖️न्यायाधीश: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍⚖️न्यायाधीश: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍⚖️न्यायाधीश: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍⚖️न्यायाधीश: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍⚖️न्यायाधीश: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍⚖️दादलो न्यायाधीश: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍⚖️दादलो न्यायाधीश: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍⚖️दादलो न्यायाधीश: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍⚖️दादलो न्यायाधीश: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍⚖️दादलो न्यायाधीश: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍⚖️बायल न्यायाधीश: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍⚖️बायल न्यायाधीश: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍⚖️बायल न्यायाधीश: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍⚖️बायल न्यायाधीश: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍⚖️बायल न्यायाधीश: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🌾शेतकार: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🌾शेतकार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🌾शेतकार: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🌾शेतकार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🌾शेतकार: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🌾दादलो शेतकार: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🌾दादलो शेतकार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🌾दादलो शेतकार: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🌾दादलो शेतकार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🌾दादलो शेतकार: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🌾बायल शेतकान्न: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🌾बायल शेतकान्न: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🌾बायल शेतकान्न: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🌾बायल शेतकान्न: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🌾बायल शेतकान्न: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🍳रांदपी: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🍳रांदपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🍳रांदपी: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🍳रांदपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🍳रांदपी: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🍳दादलो रांदपी: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🍳दादलो रांदपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🍳दादलो रांदपी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🍳दादलो रांदपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🍳दादलो रांदपी: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🍳बायल रांदपी: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🍳बायल रांदपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🍳बायल रांदपी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🍳बायल रांदपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🍳बायल रांदपी: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🔧मॅकानीक: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🔧मॅकानीक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🔧मॅकानीक: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🔧मॅकानीक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🔧मॅकानीक: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🔧दादलो मॅकानीक: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🔧दादलो मॅकानीक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🔧दादलो मॅकानीक: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🔧दादलो मॅकानीक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🔧दादलो मॅकानीक: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🔧बायल मॅकानीक: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🔧बायल मॅकानीक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🔧बायल मॅकानीक: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🔧बायल मॅकानीक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🔧बायल मॅकानीक: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🏭फॅक्ट्री कामगार: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🏭फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🏭फॅक्ट्री कामगार: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🏭फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🏭फॅक्ट्री कामगार: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🏭दादलो फॅक्ट्री कामगार: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🏭दादलो फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🏭दादलो फॅक्ट्री कामगार: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🏭दादलो फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🏭दादलो फॅक्ट्री कामगार: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🏭बायल फॅक्ट्री कामगार: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🏭बायल फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🏭बायल फॅक्ट्री कामगार: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🏭बायल फॅक्ट्री कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🏭बायल फॅक्ट्री कामगार: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍💼कचेरेंतलो कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍💼कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍💼कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍💼कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍💼कचेरेंतलो कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍💼दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍💼दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍💼दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍💼दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍💼दादलो कचेरेंतलो कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍💼बायल कचेरेंतली कर्मचारी: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍💼बायल कचेरेंतली कर्मचारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍💼बायल कचेरेंतली कर्मचारी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍💼बायल कचेरेंतली कर्मचारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍💼बायल कचेरेंतली कर्मचारी: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🔬शास्त्रज्ञ: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🔬शास्त्रज्ञ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🔬शास्त्रज्ञ: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🔬शास्त्रज्ञ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🔬शास्त्रज्ञ: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🔬दादलो शास्त्रज्ञ: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🔬दादलो शास्त्रज्ञ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🔬दादलो शास्त्रज्ञ: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🔬दादलो शास्त्रज्ञ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🔬दादलो शास्त्रज्ञ: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🔬बायल शास्त्रज्ञ: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🔬बायल शास्त्रज्ञ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🔬बायल शास्त्रज्ञ: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🔬बायल शास्त्रज्ञ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🔬बायल शास्त्रज्ञ: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍💻तंत्रज्ञ: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍💻तंत्रज्ञ: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍💻तंत्रज्ञ: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍💻तंत्रज्ञ: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍💻तंत्रज्ञ: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍💻दादलो तंत्रज्ञानी: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍💻दादलो तंत्रज्ञानी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍💻दादलो तंत्रज्ञानी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍💻दादलो तंत्रज्ञानी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍💻दादलो तंत्रज्ञानी: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍💻बायल तंत्रज्ञानी: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍💻बायल तंत्रज्ञानी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍💻बायल तंत्रज्ञानी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍💻बायल तंत्रज्ञानी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍💻बायल तंत्रज्ञानी: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🎤गायिका: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🎤गायिका: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🎤गायिका: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🎤गायिका: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🎤गायिका: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🎤दादलो गायक: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🎤दादलो गायक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🎤दादलो गायक: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🎤दादलो गायक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🎤दादलो गायक: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🎤बायल गायिका: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🎤बायल गायिका: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🎤बायल गायिका: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🎤बायल गायिका: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🎤बायल गायिका: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🎨कलाकार: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🎨कलाकार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🎨कलाकार: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🎨कलाकार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🎨कलाकार: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🎨दादलो कलाकार: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🎨दादलो कलाकार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🎨दादलो कलाकार: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🎨दादलो कलाकार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🎨दादलो कलाकार: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🎨बायल कलाकार: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🎨बायल कलाकार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🎨बायल कलाकार: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🎨बायल कलाकार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🎨बायल कलाकार: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍✈️पायलट: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍✈️पायलट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍✈️पायलट: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍✈️पायलट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍✈️पायलट: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍✈️दादलो पायलट: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍✈️दादलो पायलट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍✈️दादलो पायलट: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍✈️दादलो पायलट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍✈️दादलो पायलट: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍✈️बायल पायलट: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍✈️बायल पायलट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍✈️बायल पायलट: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍✈️बायल पायलट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍✈️बायल पायलट: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🚀ऍस्ट्रोनॉट: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🚀ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🚀ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🚀ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🚀ऍस्ट्रोनॉट: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🚀दादलो ऍस्ट्रोनॉट: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🚀दादलो ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🚀दादलो ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🚀दादलो ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🚀दादलो ऍस्ट्रोनॉट: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🚀बायल ऍस्ट्रोनॉट: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🚀बायल ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🚀बायल ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🚀बायल ऍस्ट्रोनॉट: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🚀बायल ऍस्ट्रोनॉट: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🚒उजो पालवपी: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🚒उजो पालवपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🚒उजो पालवपी: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🚒उजो पालवपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🚒उजो पालवपी: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🚒दादलो उजोपालवपी: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🚒दादलो उजोपालवपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🚒दादलो उजोपालवपी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🚒दादलो उजोपालवपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🚒दादलो उजोपालवपी: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🚒बायल उजो पालवपी: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🚒बायल उजो पालवपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🚒बायल उजो पालवपी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🚒बायल उजो पालवपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🚒बायल उजो पालवपी: गाढ कातीचो रंग
 • 👮🏻पुलिस अधिकारी: उजळ कातीचो रंग
 • 👮🏼पुलिस अधिकारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👮🏽पुलिस अधिकारी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👮🏾पुलिस अधिकारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👮🏿पुलिस अधिकारी: गाढ कातीचो रंग
 • 👮🏻‍♂️दादलो पुलिस अधिकारी: उजळ कातीचो रंग
 • 👮🏼‍♂️दादलो पुलिस अधिकारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👮🏽‍♂️दादलो पुलिस अधिकारी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👮🏾‍♂️दादलो पुलिस अधिकारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👮🏿‍♂️दादलो पुलिस अधिकारी: गाढ कातीचो रंग
 • 👮🏻‍♀️बायल पुलिस अधिकारी: उजळ कातीचो रंग
 • 👮🏼‍♀️बायल पुलिस अधिकारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👮🏽‍♀️बायल पुलिस अधिकारी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👮🏾‍♀️बायल पुलिस अधिकारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👮🏿‍♀️बायल पुलिस अधिकारी: गाढ कातीचो रंग
 • 🕵🏻गुप्तहेर: उजळ कातीचो रंग
 • 🕵🏼गुप्तहेर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🕵🏽गुप्तहेर: मध्यम कातीचो रंग
 • 🕵🏾गुप्तहेर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🕵🏿गुप्तहेर: गाढ कातीचो रंग
 • 🕵🏻‍♂️दादलो गुप्तहेर: उजळ कातीचो रंग
 • 🕵🏼‍♂️दादलो गुप्तहेर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🕵🏽‍♂️दादलो गुप्तहेर: मध्यम कातीचो रंग
 • 🕵🏾‍♂️दादलो गुप्तहेर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🕵🏿‍♂️दादलो गुप्तहेर: गाढ कातीचो रंग
 • 🕵🏻‍♀️बायल गुप्तहेर: उजळ कातीचो रंग
 • 🕵🏼‍♀️बायल गुप्तहेर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🕵🏽‍♀️बायल गुप्तहेर: मध्यम कातीचो रंग
 • 🕵🏾‍♀️बायल गुप्तहेर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🕵🏿‍♀️बायल गुप्तहेर: गाढ कातीचो रंग
 • 💂🏻गार्ड: उजळ कातीचो रंग
 • 💂🏼गार्ड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 💂🏽गार्ड: मध्यम कातीचो रंग
 • 💂🏾गार्ड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 💂🏿गार्ड: गाढ कातीचो रंग
 • 💂🏻‍♂️दादलो गार्ड: उजळ कातीचो रंग
 • 💂🏼‍♂️दादलो गार्ड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 💂🏽‍♂️दादलो गार्ड: मध्यम कातीचो रंग
 • 💂🏾‍♂️दादलो गार्ड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 💂🏿‍♂️दादलो गार्ड: गाढ कातीचो रंग
 • 💂🏻‍♀️बायल गार्ड: उजळ कातीचो रंग
 • 💂🏼‍♀️बायल गार्ड: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 💂🏽‍♀️बायल गार्ड: मध्यम कातीचो रंग
 • 💂🏾‍♀️बायल गार्ड: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 💂🏿‍♀️बायल गार्ड: गाढ कातीचो रंग
 • 🥷🏻निन्जा: उजळ कातीचो रंग
 • 🥷🏼निन्जा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🥷🏽निन्जा: मध्यम कातीचो रंग
 • 🥷🏾निन्जा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🥷🏿निन्जा: गाढ कातीचो रंग
 • 👷🏻बांधकाम कामगार: उजळ कातीचो रंग
 • 👷🏼बांधकाम कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👷🏽बांधकाम कामगार: मध्यम कातीचो रंग
 • 👷🏾बांधकाम कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👷🏿बांधकाम कामगार: गाढ कातीचो रंग
 • 👷🏻‍♂️दादलो बांधकाम कामगार: उजळ कातीचो रंग
 • 👷🏼‍♂️दादलो बांधकाम कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👷🏽‍♂️दादलो बांधकाम कामगार: मध्यम कातीचो रंग
 • 👷🏾‍♂️दादलो बांधकाम कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👷🏿‍♂️दादलो बांधकाम कामगार: गाढ कातीचो रंग
 • 👷🏻‍♀️बायल बांधकाम कामगार: उजळ कातीचो रंग
 • 👷🏼‍♀️बायल बांधकाम कामगार: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👷🏽‍♀️बायल बांधकाम कामगार: मध्यम कातीचो रंग
 • 👷🏾‍♀️बायल बांधकाम कामगार: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👷🏿‍♀️बायल बांधकाम कामगार: गाढ कातीचो रंग
 • 🤴🏻राजकुंवर: उजळ कातीचो रंग
 • 🤴🏼राजकुंवर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤴🏽राजकुंवर: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤴🏾राजकुंवर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤴🏿राजकुंवर: गाढ कातीचो रंग
 • 👸🏻राजकुमारी: उजळ कातीचो रंग
 • 👸🏼राजकुमारी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👸🏽राजकुमारी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👸🏾राजकुमारी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👸🏿राजकुमारी: गाढ कातीचो रंग
 • 👳🏻फेटो मारिल्लो व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 👳🏼फेटो मारिल्लो व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👳🏽फेटो मारिल्लो व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 👳🏾फेटो मारिल्लो व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👳🏿फेटो मारिल्लो व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 👳🏻‍♂️फेटो मारिल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 👳🏼‍♂️फेटो मारिल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👳🏽‍♂️फेटो मारिल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 👳🏾‍♂️फेटो मारिल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👳🏿‍♂️फेटो मारिल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 👳🏻‍♀️फेटो मारिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 👳🏼‍♀️फेटो मारिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👳🏽‍♀️फेटो मारिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 👳🏾‍♀️फेटो मारिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👳🏿‍♀️फेटो मारिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 👲🏻वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस: उजळ कातीचो रंग
 • 👲🏼वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👲🏽वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस: मध्यम कातीचो रंग
 • 👲🏾वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👲🏿वांटकुळी टोपी घाल्लो मनीस: गाढ कातीचो रंग
 • 🧕🏻तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 🧕🏼तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧕🏽तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧕🏾तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧕🏿तकलेक स्कार्फ बांदिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🤵🏻फात घातिल्लो व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🤵🏼फात घातिल्लो व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤵🏽फात घातिल्लो व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤵🏾फात घातिल्लो व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤵🏿फात घातिल्लो व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 🤵🏻‍♂️फात घातिल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 🤵🏼‍♂️फात घातिल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤵🏽‍♂️फात घातिल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤵🏾‍♂️फात घातिल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤵🏿‍♂️फात घातिल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 🤵🏻‍♀️फात घातिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 🤵🏼‍♀️फात घातिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤵🏽‍♀️फात घातिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤵🏾‍♀️फात घातिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤵🏿‍♀️फात घातिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 👰🏻वेल घातिल्ली व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 👰🏼वेल घातिल्ली व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👰🏽वेल घातिल्ली व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 👰🏾वेल घातिल्ली व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👰🏿वेल घातिल्ली व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 👰🏻‍♂️वेल घातिल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 👰🏼‍♂️वेल घातिल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👰🏽‍♂️वेल घातिल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 👰🏾‍♂️वेल घातिल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👰🏿‍♂️वेल घातिल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 👰🏻‍♀️वेल घातिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 👰🏼‍♀️वेल घातिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👰🏽‍♀️वेल घातिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 👰🏾‍♀️वेल घातिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👰🏿‍♀️वेल घातिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🤰🏻गुरवार बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 🤰🏼गुरवार बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤰🏽गुरवार बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤰🏾गुरवार बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤰🏿गुरवार बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🤱🏻स्तन-पान: उजळ कातीचो रंग
 • 🤱🏼स्तन-पान: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤱🏽स्तन-पान: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤱🏾स्तन-पान: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤱🏿स्तन-पान: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🍼बायल बाळकाक दूद पाजता: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🍼बायल बाळकाक दूद पाजता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🍼बायल बाळकाक दूद पाजता: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🍼बायल बाळकाक दूद पाजता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🍼बायल बाळकाक दूद पाजता: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🍼दादलो बाळकाक दूद पिवयता: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🍼दादलो बाळकाक दूद पिवयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🍼दादलो बाळकाक दूद पिवयता: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🍼दादलो बाळकाक दूद पिवयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🍼दादलो बाळकाक दूद पिवयता: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🍼व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🍼व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🍼व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🍼व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🍼व्यक्ती बाळकाक दूद पाजता: गाढ कातीचो रंग
 • 👼🏻बाल परी: उजळ कातीचो रंग
 • 👼🏼बाल परी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👼🏽बाल परी: मध्यम कातीचो रंग
 • 👼🏾बाल परी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👼🏿बाल परी: गाढ कातीचो रंग
 • 🎅🏻सांता क्लॉज: उजळ कातीचो रंग
 • 🎅🏼सांता क्लॉज: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🎅🏽सांता क्लॉज: मध्यम कातीचो रंग
 • 🎅🏾सांता क्लॉज: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🎅🏿सांता क्लॉज: गाढ कातीचो रंग
 • 🤶🏻श्रीमती क्लॉज: उजळ कातीचो रंग
 • 🤶🏼श्रीमती क्लॉज: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤶🏽श्रीमती क्लॉज: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤶🏾श्रीमती क्लॉज: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤶🏿श्रीमती क्लॉज: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🎄मॅक्स क्लॉज: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🎄मॅक्स क्लॉज: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🎄मॅक्स क्लॉज: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🎄मॅक्स क्लॉज: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🎄मॅक्स क्लॉज: गाढ कातीचो रंग
 • 🦸🏻सुपरहिरो: उजळ कातीचो रंग
 • 🦸🏼सुपरहिरो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🦸🏽सुपरहिरो: मध्यम कातीचो रंग
 • 🦸🏾सुपरहिरो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🦸🏿सुपरहिरो: गाढ कातीचो रंग
 • 🦸🏻‍♂️दादलो सुपरहिरो: उजळ कातीचो रंग
 • 🦸🏼‍♂️दादलो सुपरहिरो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🦸🏽‍♂️दादलो सुपरहिरो: मध्यम कातीचो रंग
 • 🦸🏾‍♂️दादलो सुपरहिरो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🦸🏿‍♂️दादलो सुपरहिरो: गाढ कातीचो रंग
 • 🦸🏻‍♀️बायल सुपरहिरो: उजळ कातीचो रंग
 • 🦸🏼‍♀️बायल सुपरहिरो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🦸🏽‍♀️बायल सुपरहिरो: मध्यम कातीचो रंग
 • 🦸🏾‍♀️बायल सुपरहिरो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🦸🏿‍♀️बायल सुपरहिरो: गाढ कातीचो रंग
 • 🦹🏻सुपरविलन: उजळ कातीचो रंग
 • 🦹🏼सुपरविलन: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🦹🏽सुपरविलन: मध्यम कातीचो रंग
 • 🦹🏾सुपरविलन: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🦹🏿सुपरविलन: गाढ कातीचो रंग
 • 🦹🏻‍♂️दादलो सुपरविलन: उजळ कातीचो रंग
 • 🦹🏼‍♂️दादलो सुपरविलन: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🦹🏽‍♂️दादलो सुपरविलन: मध्यम कातीचो रंग
 • 🦹🏾‍♂️दादलो सुपरविलन: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🦹🏿‍♂️दादलो सुपरविलन: गाढ कातीचो रंग
 • 🦹🏻‍♀️बायल सुपरविलेन: उजळ कातीचो रंग
 • 🦹🏼‍♀️बायल सुपरविलेन: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🦹🏽‍♀️बायल सुपरविलेन: मध्यम कातीचो रंग
 • 🦹🏾‍♀️बायल सुपरविलेन: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🦹🏿‍♀️बायल सुपरविलेन: गाढ कातीचो रंग
 • 🧙🏻जादूटोणो करपी: उजळ कातीचो रंग
 • 🧙🏼जादूटोणो करपी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧙🏽जादूटोणो करपी: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧙🏾जादूटोणो करपी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧙🏿जादूटोणो करपी: गाढ कातीचो रंग
 • 🧙🏻‍♂️जादूटोणो करपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 🧙🏼‍♂️जादूटोणो करपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧙🏽‍♂️जादूटोणो करपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧙🏾‍♂️जादूटोणो करपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧙🏿‍♂️जादूटोणो करपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 🧙🏻‍♀️जादूटोणो करपी बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 🧙🏼‍♀️जादूटोणो करपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧙🏽‍♀️जादूटोणो करपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧙🏾‍♀️जादूटोणो करपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧙🏿‍♀️जादूटोणो करपी बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🧚🏻परी: उजळ कातीचो रंग
 • 🧚🏼परी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧚🏽परी: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧚🏾परी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧚🏿परी: गाढ कातीचो रंग
 • 🧚🏻‍♂️दादलो परी: उजळ कातीचो रंग
 • 🧚🏼‍♂️दादलो परी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧚🏽‍♂️दादलो परी: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧚🏾‍♂️दादलो परी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧚🏿‍♂️दादलो परी: गाढ कातीचो रंग
 • 🧚🏻‍♀️बायल परी: उजळ कातीचो रंग
 • 🧚🏼‍♀️बायल परी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧚🏽‍♀️बायल परी: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧚🏾‍♀️बायल परी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧚🏿‍♀️बायल परी: गाढ कातीचो रंग
 • 🧛🏻पिशाच्च: उजळ कातीचो रंग
 • 🧛🏼पिशाच्च: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧛🏽पिशाच्च: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧛🏾पिशाच्च: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧛🏿पिशाच्च: गाढ कातीचो रंग
 • 🧛🏻‍♂️दादलो पिशाच्च: उजळ कातीचो रंग
 • 🧛🏼‍♂️दादलो पिशाच्च: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧛🏽‍♂️दादलो पिशाच्च: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧛🏾‍♂️दादलो पिशाच्च: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧛🏿‍♂️दादलो पिशाच्च: गाढ कातीचो रंग
 • 🧛🏻‍♀️बायल पिशाच्च: उजळ कातीचो रंग
 • 🧛🏼‍♀️बायल पिशाच्च: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧛🏽‍♀️बायल पिशाच्च: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧛🏾‍♀️बायल पिशाच्च: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧛🏿‍♀️बायल पिशाच्च: गाढ कातीचो रंग
 • 🧜🏻मत्स्यव्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🧜🏼मत्स्यव्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧜🏽मत्स्यव्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧜🏾मत्स्यव्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧜🏿मत्स्यव्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 🧜🏻‍♂️मत्स्यदादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 🧜🏼‍♂️मत्स्यदादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧜🏽‍♂️मत्स्यदादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧜🏾‍♂️मत्स्यदादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧜🏿‍♂️मत्स्यदादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 🧜🏻‍♀️मत्स्यकन्या: उजळ कातीचो रंग
 • 🧜🏼‍♀️मत्स्यकन्या: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧜🏽‍♀️मत्स्यकन्या: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧜🏾‍♀️मत्स्यकन्या: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧜🏿‍♀️मत्स्यकन्या: गाढ कातीचो रंग
 • 🧝🏻वनदेवता: उजळ कातीचो रंग
 • 🧝🏼वनदेवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧝🏽वनदेवता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧝🏾वनदेवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧝🏿वनदेवता: गाढ कातीचो रंग
 • 🧝🏻‍♂️वनदेव: उजळ कातीचो रंग
 • 🧝🏼‍♂️वनदेव: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧝🏽‍♂️वनदेव: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧝🏾‍♂️वनदेव: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧝🏿‍♂️वनदेव: गाढ कातीचो रंग
 • 🧝🏻‍♀️वन देवी: उजळ कातीचो रंग
 • 🧝🏼‍♀️वन देवी: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧝🏽‍♀️वन देवी: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧝🏾‍♀️वन देवी: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧝🏿‍♀️वन देवी: गाढ कातीचो रंग
 • 💆🏻मसाज घेवपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 💆🏼मसाज घेवपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 💆🏽मसाज घेवपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 💆🏾मसाज घेवपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 💆🏿मसाज घेवपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 💆🏻‍♂️मसाज घेवपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 💆🏼‍♂️मसाज घेवपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 💆🏽‍♂️मसाज घेवपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 💆🏾‍♂️मसाज घेवपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 💆🏿‍♂️मसाज घेवपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 💆🏻‍♀️मसाज घेवपी बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 💆🏼‍♀️मसाज घेवपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 💆🏽‍♀️मसाज घेवपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 💆🏾‍♀️मसाज घेवपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 💆🏿‍♀️मसाज घेवपी बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 💇🏻केंस कातरून घेवपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 💇🏼केंस कातरून घेवपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 💇🏽केंस कातरून घेवपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 💇🏾केंस कातरून घेवपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 💇🏿केंस कातरून घेवपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 💇🏻‍♂️केंस कातरून घेवपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 💇🏼‍♂️केंस कातरून घेवपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 💇🏽‍♂️केंस कातरून घेवपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 💇🏾‍♂️केंस कातरून घेवपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 💇🏿‍♂️केंस कातरून घेवपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 💇🏻‍♀️केंस कातरून घेवपी बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 💇🏼‍♀️केंस कातरून घेवपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 💇🏽‍♀️केंस कातरून घेवपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 💇🏾‍♀️केंस कातरून घेवपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 💇🏿‍♀️केंस कातरून घेवपी बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🚶🏻व्यक्ती चलता: उजळ कातीचो रंग
 • 🚶🏼व्यक्ती चलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🚶🏽व्यक्ती चलता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🚶🏾व्यक्ती चलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🚶🏿व्यक्ती चलता: गाढ कातीचो रंग
 • 🚶🏻‍♂️दादलो चलता: उजळ कातीचो रंग
 • 🚶🏼‍♂️दादलो चलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🚶🏽‍♂️दादलो चलता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🚶🏾‍♂️दादलो चलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🚶🏿‍♂️दादलो चलता: गाढ कातीचो रंग
 • 🚶🏻‍♀️बायल चलता: उजळ कातीचो रंग
 • 🚶🏼‍♀️बायल चलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🚶🏽‍♀️बायल चलता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🚶🏾‍♀️बायल चलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🚶🏿‍♀️बायल चलता: गाढ कातीचो रंग
 • 🧍🏻उबी राविल्ली व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🧍🏼उबी राविल्ली व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧍🏽उबी राविल्ली व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧍🏾उबी राविल्ली व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧍🏿उबी राविल्ली व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 🧍🏻‍♂️उबो राविल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 🧍🏼‍♂️उबो राविल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧍🏽‍♂️उबो राविल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧍🏾‍♂️उबो राविल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧍🏿‍♂️उबो राविल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 🧍🏻‍♀️उबी राविल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 🧍🏼‍♀️उबी राविल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧍🏽‍♀️उबी राविल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧍🏾‍♀️उबी राविल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧍🏿‍♀️उबी राविल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🧎🏻व्यक्ती दिमयेर बसला: उजळ कातीचो रंग
 • 🧎🏼व्यक्ती दिमयेर बसला: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧎🏽व्यक्ती दिमयेर बसला: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧎🏾व्यक्ती दिमयेर बसला: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧎🏿व्यक्ती दिमयेर बसला: गाढ कातीचो रंग
 • 🧎🏻‍♂️दिमी घालून बशिल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 🧎🏼‍♂️दिमी घालून बशिल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧎🏽‍♂️दिमी घालून बशिल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧎🏾‍♂️दिमी घालून बशिल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧎🏿‍♂️दिमी घालून बशिल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 🧎🏻‍♀️दिमी घालून बशिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 🧎🏼‍♀️दिमी घालून बशिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧎🏽‍♀️दिमी घालून बशिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧎🏾‍♀️दिमी घालून बशिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧎🏿‍♀️दिमी घालून बशिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🦯आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🦯आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🦯आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🦯आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🦯आधाराची बडी घेवंन व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🦯आधाराची बडी घेवंन दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🦯आधाराची बडी घेवंन दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🦯आधाराची बडी घेवंन दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🦯आधाराची बडी घेवंन दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🦯आधाराची बडी घेवंन दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🦯आधाराची बडी घेवंन बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🦯आधाराची बडी घेवंन बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🦯आधाराची बडी घेवंन बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🦯आधाराची बडी घेवंन बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🦯आधाराची बडी घेवंन बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🦼मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🦼मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🦼मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🦼मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🦼मोटर आसपी व्हीलचॅराचेर दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🦼मोटर आसपी व्हिलचॅराचेर बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🦽मॅन्युअल व्हिलचॅराचेर बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🏃🏻धांवपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🏃🏼धांवपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏃🏽धांवपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏃🏾धांवपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏃🏿धांवपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 🏃🏻‍♂️दादलो धांवता: उजळ कातीचो रंग
 • 🏃🏼‍♂️दादलो धांवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏃🏽‍♂️दादलो धांवता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏃🏾‍♂️दादलो धांवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏃🏿‍♂️दादलो धांवता: गाढ कातीचो रंग
 • 🏃🏻‍♀️बायल धांवता: उजळ कातीचो रंग
 • 🏃🏼‍♀️बायल धांवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏃🏽‍♀️बायल धांवता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏃🏾‍♀️बायल धांवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏃🏿‍♀️बायल धांवता: गाढ कातीचो रंग
 • 💃🏻बायल नाचता: उजळ कातीचो रंग
 • 💃🏼बायल नाचता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 💃🏽बायल नाचता: मध्यम कातीचो रंग
 • 💃🏾बायल नाचता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 💃🏿बायल नाचता: गाढ कातीचो रंग
 • 🕺🏻दादलो नाचता: उजळ कातीचो रंग
 • 🕺🏼दादलो नाचता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🕺🏽दादलो नाचता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🕺🏾दादलो नाचता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🕺🏿दादलो नाचता: गाढ कातीचो रंग
 • 🕴🏻सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां: उजळ कातीचो रंग
 • 🕴🏼सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🕴🏽सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां: मध्यम कातीचो रंग
 • 🕴🏾सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🕴🏿सुटांतलो व्यक्ती हवेन तरंगतां: गाढ कातीचो रंग
 • 🧖🏻वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🧖🏼वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧖🏽वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧖🏾वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧖🏿वाफ घेवपी स्टीमरूमांतली व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 🧖🏻‍♂️वाफेच्या कुडीतलो दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 🧖🏼‍♂️वाफेच्या कुडीतलो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧖🏽‍♂️वाफेच्या कुडीतलो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧖🏾‍♂️वाफेच्या कुडीतलो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧖🏿‍♂️वाफेच्या कुडीतलो दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 🧖🏻‍♀️वाफेच्या कुडीतली बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 🧖🏼‍♀️वाफेच्या कुडीतली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧖🏽‍♀️वाफेच्या कुडीतली बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧖🏾‍♀️वाफेच्या कुडीतली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧖🏿‍♀️वाफेच्या कुडीतली बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🧗🏻चडपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🧗🏼चडपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧗🏽चडपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧗🏾चडपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧗🏿चडपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 🧗🏻‍♂️दादलो चडटा: उजळ कातीचो रंग
 • 🧗🏼‍♂️दादलो चडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧗🏽‍♂️दादलो चडटा: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧗🏾‍♂️दादलो चडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧗🏿‍♂️दादलो चडटा: गाढ कातीचो रंग
 • 🧗🏻‍♀️बायल चडटा: उजळ कातीचो रंग
 • 🧗🏼‍♀️बायल चडटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧗🏽‍♀️बायल चडटा: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧗🏾‍♀️बायल चडटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧗🏿‍♀️बायल चडटा: गाढ कातीचो रंग
 • 🏇🏻घोड्याची स्पर्धा: उजळ कातीचो रंग
 • 🏇🏼घोड्याची स्पर्धा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏇🏽घोड्याची स्पर्धा: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏇🏾घोड्याची स्पर्धा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏇🏿घोड्याची स्पर्धा: गाढ कातीचो रंग
 • 🏂🏻स्नोबोर्डर: उजळ कातीचो रंग
 • 🏂🏼स्नोबोर्डर: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏂🏽स्नोबोर्डर: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏂🏾स्नोबोर्डर: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏂🏿स्नोबोर्डर: गाढ कातीचो रंग
 • 🏌🏻व्यक्ती गोल्फ खेळटा: उजळ कातीचो रंग
 • 🏌🏼व्यक्ती गोल्फ खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏌🏽व्यक्ती गोल्फ खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏌🏾व्यक्ती गोल्फ खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏌🏿व्यक्ती गोल्फ खेळटा: गाढ कातीचो रंग
 • 🏌🏻‍♂️दादलो गोल्फ खेळटा: उजळ कातीचो रंग
 • 🏌🏼‍♂️दादलो गोल्फ खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏌🏽‍♂️दादलो गोल्फ खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏌🏾‍♂️दादलो गोल्फ खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏌🏿‍♂️दादलो गोल्फ खेळटा: गाढ कातीचो रंग
 • 🏌🏻‍♀️बायल गोल्फ खेळटा: उजळ कातीचो रंग
 • 🏌🏼‍♀️बायल गोल्फ खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏌🏽‍♀️बायल गोल्फ खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏌🏾‍♀️बायल गोल्फ खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏌🏿‍♀️बायल गोल्फ खेळटा: गाढ कातीचो रंग
 • 🏄🏻व्यक्ती सर्फ करता: उजळ कातीचो रंग
 • 🏄🏼व्यक्ती सर्फ करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏄🏽व्यक्ती सर्फ करता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏄🏾व्यक्ती सर्फ करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏄🏿व्यक्ती सर्फ करता: गाढ कातीचो रंग
 • 🏄🏻‍♂️दादलो सर्फ करता: उजळ कातीचो रंग
 • 🏄🏼‍♂️दादलो सर्फ करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏄🏽‍♂️दादलो सर्फ करता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏄🏾‍♂️दादलो सर्फ करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏄🏿‍♂️दादलो सर्फ करता: गाढ कातीचो रंग
 • 🏄🏻‍♀️बायल सर्फ करता: उजळ कातीचो रंग
 • 🏄🏼‍♀️बायल सर्फ करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏄🏽‍♀️बायल सर्फ करता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏄🏾‍♀️बायल सर्फ करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏄🏿‍♀️बायल सर्फ करता: गाढ कातीचो रंग
 • 🚣🏻व्यक्ती बोट व्हलयता: उजळ कातीचो रंग
 • 🚣🏼व्यक्ती बोट व्हलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🚣🏽व्यक्ती बोट व्हलयता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🚣🏾व्यक्ती बोट व्हलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🚣🏿व्यक्ती बोट व्हलयता: गाढ कातीचो रंग
 • 🚣🏻‍♂️दादलो बोट व्हलयता: उजळ कातीचो रंग
 • 🚣🏼‍♂️दादलो बोट व्हलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🚣🏽‍♂️दादलो बोट व्हलयता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🚣🏾‍♂️दादलो बोट व्हलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🚣🏿‍♂️दादलो बोट व्हलयता: गाढ कातीचो रंग
 • 🚣🏻‍♀️बायल बोट व्हलयता: उजळ कातीचो रंग
 • 🚣🏼‍♀️बायल बोट व्हलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🚣🏽‍♀️बायल बोट व्हलयता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🚣🏾‍♀️बायल बोट व्हलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🚣🏿‍♀️बायल बोट व्हलयता: गाढ कातीचो रंग
 • 🏊🏻व्यक्ती पेंवता: उजळ कातीचो रंग
 • 🏊🏼व्यक्ती पेंवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏊🏽व्यक्ती पेंवता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏊🏾व्यक्ती पेंवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏊🏿व्यक्ती पेंवता: गाढ कातीचो रंग
 • 🏊🏻‍♂️दादलो पेंवता: उजळ कातीचो रंग
 • 🏊🏼‍♂️दादलो पेंवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏊🏽‍♂️दादलो पेंवता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏊🏾‍♂️दादलो पेंवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏊🏿‍♂️दादलो पेंवता: गाढ कातीचो रंग
 • 🏊🏻‍♀️बायल पेंवता: उजळ कातीचो रंग
 • 🏊🏼‍♀️बायल पेंवता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏊🏽‍♀️बायल पेंवता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏊🏾‍♀️बायल पेंवता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏊🏿‍♀️बायल पेंवता: गाढ कातीचो रंग
 • ⛹🏻व्यक्ती बॉल बावंस करता: उजळ कातीचो रंग
 • ⛹🏼व्यक्ती बॉल बावंस करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • ⛹🏽व्यक्ती बॉल बावंस करता: मध्यम कातीचो रंग
 • ⛹🏾व्यक्ती बॉल बावंस करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • ⛹🏿व्यक्ती बॉल बावंस करता: गाढ कातीचो रंग
 • ⛹🏻‍♂️दादलो बॉल बावंस करता: उजळ कातीचो रंग
 • ⛹🏼‍♂️दादलो बॉल बावंस करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • ⛹🏽‍♂️दादलो बॉल बावंस करता: मध्यम कातीचो रंग
 • ⛹🏾‍♂️दादलो बॉल बावंस करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • ⛹🏿‍♂️दादलो बॉल बावंस करता: गाढ कातीचो रंग
 • ⛹🏻‍♀️बायल बॉल बावंस करता: उजळ कातीचो रंग
 • ⛹🏼‍♀️बायल बॉल बावंस करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • ⛹🏽‍♀️बायल बॉल बावंस करता: मध्यम कातीचो रंग
 • ⛹🏾‍♀️बायल बॉल बावंस करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • ⛹🏿‍♀️बायल बॉल बावंस करता: गाढ कातीचो रंग
 • 🏋🏻व्यक्ती वजन उखलता: उजळ कातीचो रंग
 • 🏋🏼व्यक्ती वजन उखलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏋🏽व्यक्ती वजन उखलता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏋🏾व्यक्ती वजन उखलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏋🏿व्यक्ती वजन उखलता: गाढ कातीचो रंग
 • 🏋🏻‍♂️दादलो वजना उखलता: उजळ कातीचो रंग
 • 🏋🏼‍♂️दादलो वजना उखलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏋🏽‍♂️दादलो वजना उखलता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏋🏾‍♂️दादलो वजना उखलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏋🏿‍♂️दादलो वजना उखलता: गाढ कातीचो रंग
 • 🏋🏻‍♀️बायल वजनां उखलता: उजळ कातीचो रंग
 • 🏋🏼‍♀️बायल वजनां उखलता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🏋🏽‍♀️बायल वजनां उखलता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🏋🏾‍♀️बायल वजनां उखलता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🏋🏿‍♀️बायल वजनां उखलता: गाढ कातीचो रंग
 • 🚴🏻व्यक्ती सायकल चलयता: उजळ कातीचो रंग
 • 🚴🏼व्यक्ती सायकल चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🚴🏽व्यक्ती सायकल चलयता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🚴🏾व्यक्ती सायकल चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🚴🏿व्यक्ती सायकल चलयता: गाढ कातीचो रंग
 • 🚴🏻‍♂️दादलो सायकल चलयता: उजळ कातीचो रंग
 • 🚴🏼‍♂️दादलो सायकल चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🚴🏽‍♂️दादलो सायकल चलयता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🚴🏾‍♂️दादलो सायकल चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🚴🏿‍♂️दादलो सायकल चलयता: गाढ कातीचो रंग
 • 🚴🏻‍♀️बायल सायकल चलयता: उजळ कातीचो रंग
 • 🚴🏼‍♀️बायल सायकल चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🚴🏽‍♀️बायल सायकल चलयता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🚴🏾‍♀️बायल सायकल चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🚴🏿‍♀️बायल सायकल चलयता: गाढ कातीचो रंग
 • 🚵🏻व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता: उजळ कातीचो रंग
 • 🚵🏼व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🚵🏽व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🚵🏾व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🚵🏿व्यक्ती पर्वताचेर बायक चलयता: गाढ कातीचो रंग
 • 🚵🏻‍♂️दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता: उजळ कातीचो रंग
 • 🚵🏼‍♂️दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🚵🏽‍♂️दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🚵🏾‍♂️दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🚵🏿‍♂️दादलो पर्वताचेर सायकल चलयता: गाढ कातीचो रंग
 • 🚵🏻‍♀️बायल पर्वताचेर सायकल चलयता: उजळ कातीचो रंग
 • 🚵🏼‍♀️बायल पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🚵🏽‍♀️बायल पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🚵🏾‍♀️बायल पर्वताचेर सायकल चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🚵🏿‍♀️बायल पर्वताचेर सायकल चलयता: गाढ कातीचो रंग
 • 🤸🏻कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🤸🏼कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤸🏽कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤸🏾कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤸🏿कोलनाड्यो मारपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 🤸🏻‍♂️कोलनाड्यो मारपी दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 🤸🏼‍♂️कोलनाड्यो मारपी दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤸🏽‍♂️कोलनाड्यो मारपी दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤸🏾‍♂️कोलनाड्यो मारपी दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤸🏿‍♂️कोलनाड्यो मारपी दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 🤸🏻‍♀️कोलनाड्यो मारपी बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 🤸🏼‍♀️कोलनाड्यो मारपी बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤸🏽‍♀️कोलनाड्यो मारपी बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤸🏾‍♀️कोलनाड्यो मारपी बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤸🏿‍♀️कोलनाड्यो मारपी बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🤽🏻व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा: उजळ कातीचो रंग
 • 🤽🏼व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤽🏽व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤽🏾व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤽🏿व्यक्ती उदकांत पोलो खेळटा: गाढ कातीचो रंग
 • 🤽🏻‍♂️दादलो उदकात पोलो खेळटा: उजळ कातीचो रंग
 • 🤽🏼‍♂️दादलो उदकात पोलो खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤽🏽‍♂️दादलो उदकात पोलो खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤽🏾‍♂️दादलो उदकात पोलो खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤽🏿‍♂️दादलो उदकात पोलो खेळटा: गाढ कातीचो रंग
 • 🤽🏻‍♀️बायल उदकात पोलो खेळटा: उजळ कातीचो रंग
 • 🤽🏼‍♀️बायल उदकात पोलो खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤽🏽‍♀️बायल उदकात पोलो खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤽🏾‍♀️बायल उदकात पोलो खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤽🏿‍♀️बायल उदकात पोलो खेळटा: गाढ कातीचो रंग
 • 🤾🏻व्यक्ती हँडबॉल खेळटा: उजळ कातीचो रंग
 • 🤾🏼व्यक्ती हँडबॉल खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤾🏽व्यक्ती हँडबॉल खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤾🏾व्यक्ती हँडबॉल खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤾🏿व्यक्ती हँडबॉल खेळटा: गाढ कातीचो रंग
 • 🤾🏻‍♂️दादलो हँडबॉल खेळटा: उजळ कातीचो रंग
 • 🤾🏼‍♂️दादलो हँडबॉल खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤾🏽‍♂️दादलो हँडबॉल खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤾🏾‍♂️दादलो हँडबॉल खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤾🏿‍♂️दादलो हँडबॉल खेळटा: गाढ कातीचो रंग
 • 🤾🏻‍♀️बायल हँडबॉल खेळटा: उजळ कातीचो रंग
 • 🤾🏼‍♀️बायल हँडबॉल खेळटा: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤾🏽‍♀️बायल हँडबॉल खेळटा: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤾🏾‍♀️बायल हँडबॉल खेळटा: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤾🏿‍♀️बायल हँडबॉल खेळटा: गाढ कातीचो रंग
 • 🤹🏻व्यक्ती जगलिंग करता: उजळ कातीचो रंग
 • 🤹🏼व्यक्ती जगलिंग करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤹🏽व्यक्ती जगलिंग करता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤹🏾व्यक्ती जगलिंग करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤹🏿व्यक्ती जगलिंग करता: गाढ कातीचो रंग
 • 🤹🏻‍♂️दादलो जगलिंग करता: उजळ कातीचो रंग
 • 🤹🏼‍♂️दादलो जगलिंग करता: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤹🏽‍♂️दादलो जगलिंग करता: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤹🏾‍♂️दादलो जगलिंग करता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤹🏿‍♂️दादलो जगलिंग करता: गाढ कातीचो रंग
 • 🤹🏻‍♀️बायल जगलिंग: उजळ कातीचो रंग
 • 🤹🏼‍♀️बायल जगलिंग: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🤹🏽‍♀️बायल जगलिंग: मध्यम कातीचो रंग
 • 🤹🏾‍♀️बायल जगलिंग: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🤹🏿‍♀️बायल जगलिंग: गाढ कातीचो रंग
 • 🧘🏻पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🧘🏼पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧘🏽पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧘🏾पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧘🏿पद्मासनांत बशिल्लो व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 🧘🏻‍♂️पद्मासनांत बशिल्लो दादलो: उजळ कातीचो रंग
 • 🧘🏼‍♂️पद्मासनांत बशिल्लो दादलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧘🏽‍♂️पद्मासनांत बशिल्लो दादलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧘🏾‍♂️पद्मासनांत बशिल्लो दादलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧘🏿‍♂️पद्मासनांत बशिल्लो दादलो: गाढ कातीचो रंग
 • 🧘🏻‍♀️पद्मासनांत बशिल्ली बायल: उजळ कातीचो रंग
 • 🧘🏼‍♀️पद्मासनांत बशिल्ली बायल: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧘🏽‍♀️पद्मासनांत बशिल्ली बायल: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧘🏾‍♀️पद्मासनांत बशिल्ली बायल: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧘🏿‍♀️पद्मासनांत बशिल्ली बायल: गाढ कातीचो रंग
 • 🛀🏻न्हावपी व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🛀🏼न्हावपी व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🛀🏽न्हावपी व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🛀🏾न्हावपी व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🛀🏿न्हावपी व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 🛌🏻खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती: उजळ कातीचो रंग
 • 🛌🏼खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🛌🏽खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती: मध्यम कातीचो रंग
 • 🛌🏾खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🛌🏿खाटीचेर न्हिदिल्लो व्यक्ती: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏼एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏽एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏿एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏻एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏼एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏽एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏿एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏻एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏼एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏽एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏿एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏻एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏼एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏽एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏿एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏻एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏼एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏽एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏾एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍🤝‍🧑🏿एकमेकांचे हात धरिल्ले लोक: गाढ कातीचो रंग
 • 👭🏻एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🤝‍👩🏼एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🤝‍👩🏽एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🤝‍👩🏾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🤝‍👩🏿एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🤝‍👩🏻एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 👭🏼एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🤝‍👩🏽एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🤝‍👩🏾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🤝‍👩🏿एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🤝‍👩🏻एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🤝‍👩🏼एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👭🏽एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🤝‍👩🏾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🤝‍👩🏿एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🤝‍👩🏻एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🤝‍👩🏼एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🤝‍👩🏽एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 👭🏾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🤝‍👩🏿एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🤝‍👩🏻एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🤝‍👩🏼एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🤝‍👩🏽एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🤝‍👩🏾एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👭🏿एकमेकांचो हात धरिल्ल्यो बायलो: गाढ कातीचो रंग
 • 👫🏻बायल आनी दादलो हात धरून: उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🤝‍👨🏼बायल आनी दादलो हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🤝‍👨🏽बायल आनी दादलो हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🤝‍👨🏾बायल आनी दादलो हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍🤝‍👨🏿बायल आनी दादलो हात धरून: उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🤝‍👨🏻बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 👫🏼बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🤝‍👨🏽बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🤝‍👨🏾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍🤝‍👨🏿बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🤝‍👨🏻बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🤝‍👨🏼बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👫🏽बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🤝‍👨🏾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍🤝‍👨🏿बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🤝‍👨🏻बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🤝‍👨🏼बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🤝‍👨🏽बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 👫🏾बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏾‍🤝‍👨🏿बायल आनी दादलो हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🤝‍👨🏻बायल आनी दादलो हात धरून: गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🤝‍👨🏼बायल आनी दादलो हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🤝‍👨🏽बायल आनी दादलो हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏿‍🤝‍👨🏾बायल आनी दादलो हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👫🏿बायल आनी दादलो हात धरून: गाढ कातीचो रंग
 • 👬🏻दादले एकमेकांचे हात धरून: उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🤝‍👨🏼दादले एकमेकांचे हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🤝‍👨🏽दादले एकमेकांचे हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🤝‍👨🏾दादले एकमेकांचे हात धरून: उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏻‍🤝‍👨🏿दादले एकमेकांचे हात धरून: उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🤝‍👨🏻दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 👬🏼दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🤝‍👨🏽दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🤝‍👨🏾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏼‍🤝‍👨🏿दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🤝‍👨🏻दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🤝‍👨🏼दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👬🏽दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🤝‍👨🏾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏽‍🤝‍👨🏿दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🤝‍👨🏻दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🤝‍👨🏼दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🤝‍👨🏽दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 👬🏾दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏾‍🤝‍👨🏿दादले एकमेकांचे हात धरून: मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🤝‍👨🏻दादले एकमेकांचे हात धरून: गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🤝‍👨🏼दादले एकमेकांचे हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🤝‍👨🏽दादले एकमेकांचे हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 👨🏿‍🤝‍👨🏾दादले एकमेकांचे हात धरून: गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👬🏿दादले एकमेकांचे हात धरून: गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏼उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏽उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏿उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏻उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏽उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏿उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏻उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏼उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏿उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏻उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏼उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏽उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏿उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, मध्यम-गाढ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏻उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏼उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏽उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏾उमो: व्यक्ती, व्यक्ती, गाढ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻उमो: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏼उमो: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏽उमो: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏾उमो: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏿उमो: बायल, दादलो, उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻उमो: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏼उमो: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏽उमो: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏾उमो: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏿उमो: बायल, दादलो, मध्यम-उजळ कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏻उमो: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏼उमो: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-उजळ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏽उमो: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग
 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏾उमो: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, मध्यम-गाढ कातीचो रंग
 • 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏿उमो: बायल, दादलो, मध्यम कातीचो रंग, गाढ कातीचो रंग