โœ‚๏ธ๐Ÿ’พ๐Ÿ“‹ Cymraeg Emoji Copi a gludo | Emojis in Welsh

  ๐Ÿ˜€ Smileys & Emotions

 • ๐Ÿ˜€wyneb yn gwenu รข cheg agored
 • ๐Ÿ˜ƒwyneb yn gwenu รข cheg agored a llygaid mawr
 • ๐Ÿ˜„wyneb yn gwenu รข cheg agored a gwรชn yn y llygaid
 • ๐Ÿ˜wyneb yn lledwenu รข gwรชn yn y llygaid
 • ๐Ÿ˜†wyneb yn gwenu รข cheg agored a llygaid ynghau
 • ๐Ÿ˜…wyneb yn gwenu รข cheg agored a chwys
 • ๐Ÿคฃrholio ar y llawr yn chwerthin
 • ๐Ÿ˜‚wyneb รข dagrau hapusrwydd
 • ๐Ÿ™‚wyneb ag ychydig o wรชn arni
 • ๐Ÿ™ƒwyneb รขโ€™i ben i waered
 • ๐Ÿ˜‰llygaid yn wincio
 • ๐Ÿ˜Šwyneb yn gwenu รข gwรชn yn y llygaid
 • ๐Ÿ˜‡wyneb yn gwenu ag eurgylch
 • ๐Ÿฅฐwyneb yn gwenu รข thair calon
 • ๐Ÿ˜wyneb yn gwenu รข chalonnau yn y llygaid
 • ๐Ÿคฉwyneb รข ser yn y llygaid
 • ๐Ÿ˜˜wyneb yn chwythu cusan
 • ๐Ÿ˜—wyneb yn rhoi cusan
 • โ˜บ๏ธwyneb yn gwenu
 • ๐Ÿ˜šwyneb yn rhoi cusan รข llygaid ynghau
 • ๐Ÿ˜™wyneb yn rhoi cusan รข gwรชn yn y llygaid
 • ๐Ÿฅฒwyneb yn gwenu gyda deugryn
 • ๐Ÿ˜‹wyneb yn blasu bwyd blasus
 • ๐Ÿ˜›wyneb รข thafod yng ngolwg
 • ๐Ÿ˜œwyneb รข thafod yng ngolwg a llygaid yn wincio
 • ๐Ÿคชwyneb penwan
 • ๐Ÿ˜wyneb รข thafod yng ngolwg a llygaid ynghau
 • ๐Ÿค‘wyneb symbol arian
 • ๐Ÿค—wyneb yn rhoi cwtsh
 • ๐Ÿคญwyneb gyda llaw dros y geg
 • ๐Ÿคซwyneb hisht
 • ๐Ÿค”wyneb yn meddwl
 • ๐Ÿคwyneb รข sip dros y geg
 • ๐Ÿคจwyneb gydag ael wedi codi
 • ๐Ÿ˜wyneb niwtral
 • ๐Ÿ˜‘wyneb difynegiant
 • ๐Ÿ˜ถwyneb heb geg
 • ๐Ÿ˜ถโ€๐ŸŒซ๏ธwyneb mewn cymylau
 • ๐Ÿ˜wyneb yn cilwenu
 • ๐Ÿ˜’wyneb ddi-ddifyr
 • ๐Ÿ™„wyneb รข llygaid yn rholio
 • ๐Ÿ˜ฌwyneb ag ystum
 • ๐Ÿ˜ฎโ€๐Ÿ’จwyneb anadlu allan
 • ๐Ÿคฅwyneb celwydd
 • ๐Ÿ˜Œwyneb o ryddhad
 • ๐Ÿ˜”wyneb synfyfyriol
 • ๐Ÿ˜ชwyneb cysglyd
 • ๐Ÿคคwyneb glafoerio
 • ๐Ÿ˜ดwyneb yn cysgu
 • ๐Ÿ˜ทwyneb รข mwgwd meddygol
 • ๐Ÿค’wyneb รข thermomedr
 • ๐Ÿค•wyneb รข rhwymyn iโ€™r pen
 • ๐Ÿคขwyneb chwydlyd
 • ๐Ÿคฎwyneb yn chwydu
 • ๐Ÿคงwyneb tisian
 • ๐Ÿฅตwyneb poeth
 • ๐Ÿฅถwyneb oer
 • ๐Ÿฅดwyneb meddw
 • ๐Ÿ˜ตwyneb wedi llorio
 • ๐Ÿ˜ตโ€๐Ÿ’ซwyneb รข llygaid troellog
 • ๐Ÿคฏpen yn ffrwydro
 • ๐Ÿค wyneb het cowboi
 • ๐Ÿฅณwyneb yn partรฏo
 • ๐Ÿฅธwyneb mewn cuddwisg
 • ๐Ÿ˜Žwyneb yn gwenu รข sbectol haul
 • ๐Ÿค“wyneb clyfar
 • ๐Ÿงwyneb gyda monocl
 • ๐Ÿ˜•wyneb cymysglyd
 • ๐Ÿ˜Ÿwyneb gofidio
 • ๐Ÿ™wyneb รข pheth gwg arni
 • โ˜น๏ธwyneb gwgus
 • ๐Ÿ˜ฎwyneb รข cheg agored
 • ๐Ÿ˜ฏwyneb distewi
 • ๐Ÿ˜ฒwyneb wedi rhyfeddu
 • ๐Ÿ˜ณwyneb yn gwrido
 • ๐Ÿฅบwyneb yn pledio
 • ๐Ÿ˜ฆwyneb gwgus รข cheg agored
 • ๐Ÿ˜งwyneb dirboen
 • ๐Ÿ˜จwyneb ofnus
 • ๐Ÿ˜ฐwyneb รข cheg agored a chwys o ofid
 • ๐Ÿ˜ฅwyneb siomedig ond รข rhyddhad
 • ๐Ÿ˜ขwyneb yn crio
 • ๐Ÿ˜ญwyneb yn beichio crio
 • ๐Ÿ˜ฑwyneb yn sgrechian ag ofn
 • ๐Ÿ˜–wyneb dryslyd
 • ๐Ÿ˜ฃwyneb dyfal
 • ๐Ÿ˜žwyneb siomedig
 • ๐Ÿ˜“wyneb yn chwysu o ofid
 • ๐Ÿ˜ฉwyneb lluddedig
 • ๐Ÿ˜ซwyneb blinedig
 • ๐Ÿฅฑwyneb yn dylyfu gรชn
 • ๐Ÿ˜คwyneb รข stรชm yn dod oโ€™r trwyn
 • ๐Ÿ˜กwyneb pwdu
 • ๐Ÿ˜ wyneb dig
 • ๐Ÿคฌwyneb รข symbolau dros y ceg
 • ๐Ÿ˜ˆwyneb yn gwenu รข chyrn
 • ๐Ÿ‘ฟwyneb dig รข chyrn
 • ๐Ÿ’€penglog
 • โ˜ ๏ธpenglog ac esgyrn croes
 • ๐Ÿ’ฉpentwr o faw
 • ๐Ÿคกwyneb clown
 • ๐Ÿ‘นanghenfil
 • ๐Ÿ‘บbwgan
 • ๐Ÿ‘ปysbryd
 • ๐Ÿ‘ฝestron
 • ๐Ÿ‘พanghenfil estron
 • ๐Ÿค–wyneb robot
 • ๐Ÿ˜บwyneb cath yn gwenu รข cheg agored
 • ๐Ÿ˜ธwyneb cath yn gwenu รข cheg agored a gwรชn yn y llygaid
 • ๐Ÿ˜นwyneb cath รข dagrau o hapusrwydd
 • ๐Ÿ˜ปcath yn gwenu รข chalonnau yn y llygaid
 • ๐Ÿ˜ผwyneb cath รข gwรชn ar gam
 • ๐Ÿ˜ฝwyneb cath yn cusanu รข llygaid ynghau
 • ๐Ÿ™€wyneb cath luddedig
 • ๐Ÿ˜ฟwyneb cath yn crio
 • ๐Ÿ˜พwyneb cath yn pwdu
 • ๐Ÿ™ˆmwnci gweld dim drwg
 • ๐Ÿ™‰clywed dim drwg
 • ๐Ÿ™Šsiarad dim drwg
 • ๐Ÿ’‹รดl cusan
 • ๐Ÿ’Œllythyr caru
 • ๐Ÿ’˜calon รข saeth trwyddi
 • ๐Ÿ’calon รข rhuban
 • ๐Ÿ’–calon yn disgleirio
 • ๐Ÿ’—calon yn tyfu
 • ๐Ÿ’“calon yn curo
 • ๐Ÿ’žcalonnau yn troelli
 • ๐Ÿ’•dwy galon
 • ๐Ÿ’Ÿaddurn calon
 • โฃ๏ธebychiad trwm galon
 • ๐Ÿ’”calon wedi torri
 • โค๏ธโ€๐Ÿ”ฅcalon ar dรขn
 • โค๏ธโ€๐Ÿฉนtrwsio calon
 • โค๏ธcalon goch
 • ๐Ÿงกcalon oren
 • ๐Ÿ’›calon felen
 • ๐Ÿ’šcalon werdd
 • ๐Ÿ’™calon las
 • ๐Ÿ’œcalon borffor
 • ๐ŸคŽcalon frown
 • ๐Ÿ–คcalon ddu
 • ๐Ÿคcalon wen
 • ๐Ÿ’ฏcant o bwyntiau
 • ๐Ÿ’ขsymbol dicter
 • ๐Ÿ’ฅtrawiad
 • ๐Ÿ’ซpenysgafn
 • ๐Ÿ’ฆdefnynnau chwys
 • ๐Ÿ’จrhuthro
 • ๐Ÿ•ณ๏ธtwll
 • ๐Ÿ’ฃbom
 • ๐Ÿ’ฌbalลตn deialog
 • ๐Ÿ‘๏ธโ€๐Ÿ—จ๏ธllygad mewn cwmwl
 • ๐Ÿ—จ๏ธswigen siarad iโ€™r chwith
 • ๐Ÿ—ฏ๏ธswigen ddig iโ€™r dde
 • ๐Ÿ’ญcwmwl meddwl
 • ๐Ÿ’คzzz
 • ๐Ÿ‘‹ People & Body

 • ๐Ÿ‘‹llaw yn chwifio
 • ๐Ÿคšcefn llaw wediโ€™i chodi
 • ๐Ÿ–๏ธllaw wedi ei chodi รข bysedd wedi eu lledu
 • โœ‹llaw wedi codi
 • ๐Ÿ––saliwt fulcanaidd
 • ๐Ÿ‘Œllaw ocรช
 • ๐ŸคŒbysedd wediโ€™u pinsio
 • ๐Ÿคbysedd yn pinshio
 • โœŒ๏ธllaw fuddugol
 • ๐Ÿคžbysedd wediโ€™u croesi
 • ๐ŸคŸarwydd caru ti
 • ๐Ÿค˜arwydd y cyrn
 • ๐Ÿค™llaw ffonia fi
 • ๐Ÿ‘ˆmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r chwith
 • ๐Ÿ‘‰mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r dde
 • ๐Ÿ‘†mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i fyny
 • ๐Ÿ–•bys canol
 • ๐Ÿ‘‡mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i lawr
 • โ˜๏ธmynegfys yn pwyntio i fyny
 • ๐Ÿ‘bys bawd i fyny
 • ๐Ÿ‘Žbys bawd i lawr
 • โœŠdwrn wedi codi
 • ๐Ÿ‘Šdwrn yn agosรกu
 • ๐Ÿค›dwrn tuaโ€™r chwith
 • ๐Ÿคœdwrn tuaโ€™r dde
 • ๐Ÿ‘dwylo yn curo
 • ๐Ÿ™Œperson yn codi dwylo
 • ๐Ÿ‘dwylo agored
 • ๐Ÿคฒcledrau dwylo yn yr awyr gydaโ€™u gilydd
 • ๐Ÿคysgwyd dwylo
 • ๐Ÿ™dwylo wedi plygu
 • โœ๏ธdwylo yn ysgrifennu
 • ๐Ÿ’…farnais ewinedd
 • ๐Ÿคณhunlun
 • ๐Ÿ’ชcyhyrau deuben wedi eu hystwytho
 • ๐Ÿฆพbraich fecanyddol
 • ๐Ÿฆฟcoes fecanyddol
 • ๐Ÿฆตcoes
 • ๐Ÿฆถtroed
 • ๐Ÿ‘‚clust
 • ๐Ÿฆปclust gyda chymorth clyw
 • ๐Ÿ‘ƒtrwyn
 • ๐Ÿง ymennydd
 • ๐Ÿซ€Y galon
 • ๐ŸซYr ysgyfaint
 • ๐Ÿฆทdant
 • ๐Ÿฆดasgwrn
 • ๐Ÿ‘€llygaid
 • ๐Ÿ‘๏ธllygad
 • ๐Ÿ‘…tafod
 • ๐Ÿ‘„ceg
 • ๐Ÿ‘ถbabi
 • ๐Ÿง’plentyn
 • ๐Ÿ‘ฆbachgen
 • ๐Ÿ‘งmerch
 • ๐Ÿง‘person
 • ๐Ÿ‘ฑperson รข gwallt golau
 • ๐Ÿ‘จdyn
 • ๐Ÿง”person: barf
 • ๐Ÿง”โ€โ™‚๏ธdyn: barf
 • ๐Ÿง”โ€โ™€๏ธmenyw: barf
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฐdyn: gwallt coch
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฑdyn: gwallt cyrliog
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆณdyn: gwallt gwyn
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฒdyn: moel
 • ๐Ÿ‘ฉmenyw
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฐmenyw: gwallt coch
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฐperson: gwallt coch
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฑmenyw: gwallt cyrliog
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฑperson: gwallt cyrliog
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆณmenyw: gwallt gwyn
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆณperson: gwallt gwyn
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฒmenyw: moel
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฒperson: moel
 • ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธmenyw รข gwallt golau
 • ๐Ÿ‘ฑโ€โ™‚๏ธdyn รข gwallt golau
 • ๐Ÿง“oedolyn oedranus
 • ๐Ÿ‘ดhen ddyn
 • ๐Ÿ‘ตhen fenyw
 • ๐Ÿ™person yn gwgu
 • ๐Ÿ™โ€โ™‚๏ธdyn yn gwgu
 • ๐Ÿ™โ€โ™€๏ธmenyw yn gwgu
 • ๐Ÿ™Žperson yn pwdu
 • ๐Ÿ™Žโ€โ™‚๏ธdyn yn pwdu
 • ๐Ÿ™Žโ€โ™€๏ธmenyw yn pwdu
 • ๐Ÿ™…person yn ystumio nad ywโ€™n iawn
 • ๐Ÿ™…โ€โ™‚๏ธdyn yn ystumio nad ywโ€™n iawn
 • ๐Ÿ™…โ€โ™€๏ธmenyw yn ystumio nad ywโ€™n iawn
 • ๐Ÿ™†person yn ystumio iawn
 • ๐Ÿ™†โ€โ™‚๏ธdyn yn ystumio iawn
 • ๐Ÿ™†โ€โ™€๏ธmenyw yn ystumio iawn
 • ๐Ÿ’person yn gwyro llaw
 • ๐Ÿ’โ€โ™‚๏ธdyn yn gwyro ei law
 • ๐Ÿ’โ€โ™€๏ธmenyw yn gwyro ei llaw
 • ๐Ÿ™‹person yn codi llaw
 • ๐Ÿ™‹โ€โ™‚๏ธdyn yn codi ei law
 • ๐Ÿ™‹โ€โ™€๏ธmenyw yn codi ei llaw
 • ๐Ÿงperson byddar
 • ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธdyn byddar
 • ๐Ÿงโ€โ™€๏ธmenyw fyddar
 • ๐Ÿ™‡person yn ymgrymu
 • ๐Ÿ™‡โ€โ™‚๏ธdyn yn ymgrymuโ€™n isel
 • ๐Ÿ™‡โ€โ™€๏ธmenyw yn ymgrymuโ€™n isel
 • ๐Ÿคฆcledr iโ€™r wyneb
 • ๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธdyn yn codi cledr iโ€™w wyneb
 • ๐Ÿคฆโ€โ™€๏ธmenyw yn codi cledr iโ€™w wyneb
 • ๐Ÿคทcodi gwar
 • ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธdyn yn codi gwar
 • ๐Ÿคทโ€โ™€๏ธmenyw yn codi gwar
 • ๐Ÿง‘โ€โš•๏ธgweithiwr iechyd
 • ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd gwrywaidd
 • ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd benywaidd
 • ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ“person syโ€™n astudio
 • ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽ“myfyriwr
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽ“myfyrwraig
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿซperson syโ€™n addysgu
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿซathro
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿซathrawes
 • ๐Ÿง‘โ€โš–๏ธperson syโ€™n barnu
 • ๐Ÿ‘จโ€โš–๏ธbarnwr
 • ๐Ÿ‘ฉโ€โš–๏ธbarnwres
 • ๐Ÿง‘โ€๐ŸŒพperson syโ€™n ffermio
 • ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŒพffermwr
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŒพffarmwraig
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿณperson syโ€™n coginio
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿณcogydd
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณcogyddes
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”งmecanig
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”งpeiriannydd gwrywaidd
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”งpeiriannydd benywaidd
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿญperson syโ€™n gweithio mewn ffatri
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿญgweithiwr ffatri
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿญgweithwraig ffatri
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa gwrywaidd
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa benywaidd
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ฌperson syโ€™n ymwneud รข gwyddoniaeth
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ฌgwyddonydd
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ฌgwyddonwraig
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ปtechnolegydd
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ปtechnolegwr
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ปtechnolegwraig
 • ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽคperson syโ€™n canu
 • ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽคcantor
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽคcantores
 • ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽจartist
 • ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽจarlunydd
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽจarlunwraig
 • ๐Ÿง‘โ€โœˆ๏ธpeilot
 • ๐Ÿ‘จโ€โœˆ๏ธpeilot gwrywaidd
 • ๐Ÿ‘ฉโ€โœˆ๏ธpeilot benywaidd
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿš€gofod-deithiwr
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš€gofodwr
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš€gofodwraig
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿš’diffoddwr tรขn
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš’dyn tรขn
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš’menyw tรขn
 • ๐Ÿ‘ฎheddwas
 • ๐Ÿ‘ฎโ€โ™‚๏ธswyddog heddlu gwrywaidd
 • ๐Ÿ‘ฎโ€โ™€๏ธswyddog heddlu benywaidd
 • ๐Ÿ•ต๏ธditectif
 • ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™‚๏ธditectif gwrywaidd
 • ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™€๏ธditectif benywaidd
 • ๐Ÿ’‚gwarchodfilwr
 • ๐Ÿ’‚โ€โ™‚๏ธgwarchodydd gwrywaidd
 • ๐Ÿ’‚โ€โ™€๏ธgwarchodydd benywaidd
 • ๐Ÿฅทninja
 • ๐Ÿ‘ทadeiladwr
 • ๐Ÿ‘ทโ€โ™‚๏ธgweithiwr adeiladu gwrywaidd
 • ๐Ÿ‘ทโ€โ™€๏ธgweithiwr adeiladu benywaidd
 • ๐Ÿคดtywysog
 • ๐Ÿ‘ธtywysoges
 • ๐Ÿ‘ณperson yn gwisgo twrban
 • ๐Ÿ‘ณโ€โ™‚๏ธdyn รข thwrban
 • ๐Ÿ‘ณโ€โ™€๏ธmenyw รข thwrban
 • ๐Ÿ‘ฒdyn รข chap Tsieineaidd
 • ๐Ÿง•menyw รข phensgarff
 • ๐Ÿคตperson mewn siaced ginio
 • ๐Ÿคตโ€โ™‚๏ธdyn mewn siaced ginio
 • ๐Ÿคตโ€โ™€๏ธmenyw mewn siaced ginio
 • ๐Ÿ‘ฐperson yn gwisgo llen
 • ๐Ÿ‘ฐโ€โ™‚๏ธdyn yn gwisgo llen
 • ๐Ÿ‘ฐโ€โ™€๏ธmenyw yn gwisgo llen
 • ๐Ÿคฐmenyw feichiog
 • ๐Ÿคฑbwydo oโ€™r fron
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿผmenyw yn bwydo babi
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿผdyn yn bwydo babi
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿผperson yn bwydo babi
 • ๐Ÿ‘ผbabi angel
 • ๐ŸŽ…Siรดn Corn
 • ๐ŸคถSiรขn Corn
 • ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ„mx claus
 • ๐Ÿฆธarcharwr
 • ๐Ÿฆธโ€โ™‚๏ธarcharwr gwrywaidd
 • ๐Ÿฆธโ€โ™€๏ธarcharwr benywaidd
 • ๐Ÿฆนarchleidr
 • ๐Ÿฆนโ€โ™‚๏ธarchleidr gwrywaidd
 • ๐Ÿฆนโ€โ™€๏ธarchleidr benywaidd
 • ๐Ÿง™dewin
 • ๐Ÿง™โ€โ™‚๏ธdewin gwrywaidd
 • ๐Ÿง™โ€โ™€๏ธdewin benywaidd
 • ๐Ÿงštylwyth teg
 • ๐Ÿงšโ€โ™‚๏ธtylwythen teg
 • ๐Ÿงšโ€โ™€๏ธtylwythen deg
 • ๐Ÿง›fampir
 • ๐Ÿง›โ€โ™‚๏ธfampir gwrywaidd
 • ๐Ÿง›โ€โ™€๏ธfampir benywaidd
 • ๐Ÿงœmรดrberson
 • ๐Ÿงœโ€โ™‚๏ธmorwas
 • ๐Ÿงœโ€โ™€๏ธmรดr-forwyn
 • ๐Ÿงcoblyn
 • ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธcoblyn gwrwywaidd
 • ๐Ÿงโ€โ™€๏ธcoblyn benywaidd
 • ๐Ÿงžgenie
 • ๐Ÿงžโ€โ™‚๏ธgenie gwrywaidd
 • ๐Ÿงžโ€โ™€๏ธgenie benywaidd
 • ๐ŸงŸsombi
 • ๐ŸงŸโ€โ™‚๏ธsombi gwrywaidd
 • ๐ŸงŸโ€โ™€๏ธsombi benywaidd
 • ๐Ÿ’†person yn derbyn tyluniad
 • ๐Ÿ’†โ€โ™‚๏ธdyn yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb
 • ๐Ÿ’†โ€โ™€๏ธmenyw yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb
 • ๐Ÿ’‡person yn cael ei wallt wediโ€™u torri
 • ๐Ÿ’‡โ€โ™‚๏ธdyn yn cael ei wallt wediโ€™u torri
 • ๐Ÿ’‡โ€โ™€๏ธmenyw yn cael ei gwallt wediโ€™u torri
 • ๐Ÿšถperson yn cerdded
 • ๐Ÿšถโ€โ™‚๏ธdyn yn cerdded
 • ๐Ÿšถโ€โ™€๏ธmenyw yn cerdded
 • ๐Ÿงperson yn sefyll
 • ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธdyn yn sefyll
 • ๐Ÿงโ€โ™€๏ธmenyw yn sefyll
 • ๐ŸงŽperson yn penlinio
 • ๐ŸงŽโ€โ™‚๏ธdyn yn penlinio
 • ๐ŸงŽโ€โ™€๏ธmenyw yn penlinio
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฏperson รข ffon gerdded
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฏdyn รข ffon wen
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฏmenyw รข ffon wen
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆผperson mewn cadair olwyn drydan
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆผdyn mewn cadair olwyn fodur
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆผmenyw mewn cadair olwyn fodur
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฝperson mewn cadair olwyn รข llaw
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฝdyn mewn cadair olwyn
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฝmenyw mewn cadair olwyn
 • ๐Ÿƒperson yn rhedeg
 • ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธdyn yn rhedeg
 • ๐Ÿƒโ€โ™€๏ธmenyw yn rhedeg
 • ๐Ÿ’ƒmenyw yn dawnsio
 • ๐Ÿ•บdyn yn dawnsio
 • ๐Ÿ•ด๏ธdyn mewn gwisg fusnes yn ymddyrchafu
 • ๐Ÿ‘ฏpobl mewn parti
 • ๐Ÿ‘ฏโ€โ™‚๏ธdyn mewn parti
 • ๐Ÿ‘ฏโ€โ™€๏ธmenyw mewn parti
 • ๐Ÿง–person mewn ystafell llawn stรชm
 • ๐Ÿง–โ€โ™‚๏ธdyn mewn ystafell llawn stรชm
 • ๐Ÿง–โ€โ™€๏ธmenyw mewn ystafell llawn stรชm
 • ๐Ÿง—person yn dringo
 • ๐Ÿง—โ€โ™‚๏ธdyn yn dringo
 • ๐Ÿง—โ€โ™€๏ธmenyw yn dringo
 • ๐Ÿคบffensiwr
 • ๐Ÿ‡rasio ceffylau
 • โ›ท๏ธsgรฏwr
 • ๐Ÿ‚eirafyrddiwr
 • ๐ŸŒ๏ธperson yn chwarae golff
 • ๐ŸŒ๏ธโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae golff
 • ๐ŸŒ๏ธโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae golff
 • ๐Ÿ„person yn syrffio
 • ๐Ÿ„โ€โ™‚๏ธdyn yn syrffio
 • ๐Ÿ„โ€โ™€๏ธmenyw yn syrffio
 • ๐Ÿšฃperson yn rhwyfo cwch
 • ๐Ÿšฃโ€โ™‚๏ธdyn yn rhwyfo cwch
 • ๐Ÿšฃโ€โ™€๏ธmenyw yn rhwyfo cwch
 • ๐ŸŠperson yn nofio
 • ๐ŸŠโ€โ™‚๏ธdyn yn nofio
 • ๐ŸŠโ€โ™€๏ธmenyw yn nofio
 • โ›น๏ธperson รข phรชl
 • โ›น๏ธโ€โ™‚๏ธdyn รข phรชl
 • โ›น๏ธโ€โ™€๏ธmenyw รข phรชl
 • ๐Ÿ‹๏ธperson yn codi pwysau
 • ๐Ÿ‹๏ธโ€โ™‚๏ธdyn yn codi pwysau
 • ๐Ÿ‹๏ธโ€โ™€๏ธmenyw yn codi pwysau
 • ๐Ÿšดperson yn beicio
 • ๐Ÿšดโ€โ™‚๏ธdyn yn beicio
 • ๐Ÿšดโ€โ™€๏ธmenyw yn beicio
 • ๐Ÿšตperson yn beicio mynydd
 • ๐Ÿšตโ€โ™‚๏ธdyn yn beicio mynydd
 • ๐Ÿšตโ€โ™€๏ธmenyw yn beicio mynydd
 • ๐Ÿคธolwyn droi
 • ๐Ÿคธโ€โ™‚๏ธdyn yn gwneud olwyn dro
 • ๐Ÿคธโ€โ™€๏ธmenyw yn gwneud olwyn dro
 • ๐Ÿคผtaflwyr codwm
 • ๐Ÿคผโ€โ™‚๏ธdynion yn reslo
 • ๐Ÿคผโ€โ™€๏ธmenywod yn reslo
 • ๐Ÿคฝpolo dลตr
 • ๐Ÿคฝโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae polo dลตr
 • ๐Ÿคฝโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae polo dลตr
 • ๐Ÿคพpรชl-law
 • ๐Ÿคพโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae pรชl law
 • ๐Ÿคพโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae pรชl law
 • ๐Ÿคนjyglo
 • ๐Ÿคนโ€โ™‚๏ธdyn yn jyglo
 • ๐Ÿคนโ€โ™€๏ธmenyw yn jyglo
 • ๐Ÿง˜person mewn ystum lingroes
 • ๐Ÿง˜โ€โ™‚๏ธdyn mewn ystum lingroes
 • ๐Ÿง˜โ€โ™€๏ธmenyw mewn ystum lingroes
 • ๐Ÿ›€person mewn bath
 • ๐Ÿ›Œperson mewn gwely
 • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘pobl yn dal dwylo
 • ๐Ÿ‘ญdwy fenyw yn dal dwylo
 • ๐Ÿ‘ซdyn a menyw yn dal dwylo
 • ๐Ÿ‘ฌdau ddyn yn dal dwylo
 • ๐Ÿ’cusan
 • ๐Ÿ‘ฉโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จcusan: menyw, dyn
 • ๐Ÿ‘จโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จcusan: dyn, dyn
 • ๐Ÿ‘ฉโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉcusan: menyw, menyw
 • ๐Ÿ’‘pรขr a chalon
 • ๐Ÿ‘ฉโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จpรขr a chalon: menyw, dyn
 • ๐Ÿ‘จโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จpรขr a chalon: dyn, dyn
 • ๐Ÿ‘ฉโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉpรขr a chalon: menyw, menyw
 • ๐Ÿ‘ชteulu
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆteulu: dyn, menyw, bachgen
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งteulu: dyn, menyw, merch
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆteulu: dyn, menyw, merch, bachgen
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆteulu: dyn, menyw, bachgen, bachgen
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘งteulu: dyn, menyw, merch, merch
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆteulu: dyn, dyn, bachgen
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งteulu: dyn, dyn, merch
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆteulu: dyn, dyn, merch, bachgen
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆteulu: dyn, dyn, bachgen, bachgen
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘งteulu: dyn, dyn, merch, merch
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆteulu: menyw, menyw, bachgen
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งteulu: menyw, menyw, merch
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆteulu: menyw, menyw, merch, bachgen
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆteulu: menyw, menyw, bachgen, bachgen
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘งteulu: menyw, menyw, merch, merch
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆteulu: dyn, bachgen
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆteulu: dyn, bachgen, bachgen
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งteulu: dyn, merch
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆteulu: dyn, merch, bachgen
 • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘งteulu: dyn, merch, merch
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆteulu: menyw, bachgen
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆteulu: menyw, bachgen, bachgen
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งteulu: menyw, merch
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆteulu: menyw, merch, bachgen
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘งteulu: menyw, merch, merch
 • ๐Ÿ—ฃ๏ธpen yn siarad
 • ๐Ÿ‘คpenddelw mewn silwรฉt
 • ๐Ÿ‘ฅpenddelwau mewn silwรฉt
 • ๐Ÿซ‚pobl yn cofleidio
 • ๐Ÿ‘ฃolion traed
 • ๐Ÿฆฐgwallt coch
 • ๐Ÿฆฑgwallt cyrliog
 • ๐Ÿฆณgwallt gwyn
 • ๐Ÿฆฒmoel
 • ๐Ÿต Animals & Nature

 • ๐Ÿตwyneb mwnci
 • ๐Ÿ’mwnci
 • ๐Ÿฆgorila
 • ๐Ÿฆงorangwtan
 • ๐Ÿถwyneb ci
 • ๐Ÿ•ci
 • ๐Ÿฆฎci tywys
 • ๐Ÿ•โ€๐Ÿฆบci cymorth
 • ๐Ÿฉpwdl
 • ๐Ÿบblaidd
 • ๐ŸฆŠllwynog
 • ๐Ÿฆracลตn
 • ๐Ÿฑwyneb cath
 • ๐Ÿˆcath
 • ๐Ÿˆโ€โฌ›cath ddu
 • ๐Ÿฆwyneb llew
 • ๐Ÿฏwyneb teigr
 • ๐Ÿ…teigr
 • ๐Ÿ†llewpard
 • ๐Ÿดwyneb ceffyl
 • ๐ŸŽceffyl
 • ๐Ÿฆ„wyneb uncorn
 • ๐Ÿฆ“sebra
 • ๐ŸฆŒcarw
 • ๐Ÿฆฌbual
 • ๐Ÿฎwyneb buwch
 • ๐Ÿ‚ych
 • ๐Ÿƒbyfflo dwr
 • ๐Ÿ„buwch
 • ๐Ÿทwyneb mochyn
 • ๐Ÿ–mochyn
 • ๐Ÿ—baedd
 • ๐Ÿฝtrwyn mochyn
 • ๐Ÿhwrdd
 • ๐Ÿ‘dafad
 • ๐Ÿgafr
 • ๐Ÿชcamel
 • ๐Ÿซcamel dau dwmpath
 • ๐Ÿฆ™lama
 • ๐Ÿฆ’jirรกff
 • ๐Ÿ˜eliffant
 • ๐Ÿฆฃmamoth
 • ๐Ÿฆrhinoseros
 • ๐Ÿฆ›afonfarch
 • ๐Ÿญwyneb llygoden
 • ๐Ÿllygoden
 • ๐Ÿ€llygoden fawr
 • ๐Ÿนwyneb bochdew
 • ๐Ÿฐwyneb cwningen
 • ๐Ÿ‡cwningen
 • ๐Ÿฟ๏ธgwiwer resog
 • ๐Ÿฆซafanc
 • ๐Ÿฆ”draenog
 • ๐Ÿฆ‡ystlum
 • ๐Ÿปwyneb arth
 • ๐Ÿปโ€โ„๏ธarth wen
 • ๐Ÿจcoala
 • ๐Ÿผwyneb panda
 • ๐Ÿฆฅdiogyn
 • ๐Ÿฆฆdyfrgi
 • ๐Ÿฆจdrewgi
 • ๐Ÿฆ˜cangarลต
 • ๐Ÿฆกmochyn daear
 • ๐Ÿพolion pawen
 • ๐Ÿฆƒtwrci
 • ๐Ÿ”iรขr
 • ๐Ÿ“ceiliog
 • ๐Ÿฃdeoriad cywion
 • ๐Ÿคcyw bach
 • ๐Ÿฅcyw iรขr yn blaen-wynebu
 • ๐Ÿฆaderyn
 • ๐Ÿงpengwin
 • ๐Ÿ•Š๏ธcolomen
 • ๐Ÿฆ…eryr
 • ๐Ÿฆ†hwyaden
 • ๐Ÿฆขalarch
 • ๐Ÿฆ‰tylluan
 • ๐Ÿฆคdodo
 • ๐Ÿชถpluen
 • ๐Ÿฆฉfflamingo
 • ๐Ÿฆšpaun
 • ๐Ÿฆœparot
 • ๐Ÿธbroga
 • ๐ŸŠcrocodeil
 • ๐Ÿขcrwban y mรดr
 • ๐ŸฆŽmadfall
 • ๐Ÿneidr
 • ๐Ÿฒwyneb draig
 • ๐Ÿ‰draig
 • ๐Ÿฆ•sawropod
 • ๐Ÿฆ–T-Rex
 • ๐Ÿณmorfil yn chwythu dลตr
 • ๐Ÿ‹morfil
 • ๐Ÿฌdolffin
 • ๐Ÿฆญmorlo
 • ๐ŸŸpysgodyn
 • ๐Ÿ pysgod trofannol
 • ๐Ÿกchwydd bysgodyn
 • ๐Ÿฆˆsiarc
 • ๐Ÿ™octopws
 • ๐Ÿšcragen droellog
 • ๐ŸŒmalwoden
 • ๐Ÿฆ‹pili-pala
 • ๐Ÿ›pryf
 • ๐Ÿœmorgrugyn
 • ๐Ÿgwenynen
 • ๐Ÿชฒchwilen
 • ๐Ÿžchwilen y wraig
 • ๐Ÿฆ—criciedyn
 • ๐Ÿชณchwilen ddu
 • ๐Ÿ•ท๏ธpry copyn
 • ๐Ÿ•ธ๏ธgwe pry cop
 • ๐Ÿฆ‚sgorpion
 • ๐ŸฆŸmosgito
 • ๐Ÿชฐpry
 • ๐Ÿชฑmwydyn
 • ๐Ÿฆ microb
 • ๐Ÿ’tusw
 • ๐ŸŒธblodeuyn ceirios
 • ๐Ÿ’ฎblodyn gwyn
 • ๐Ÿต๏ธrhosglwm
 • ๐ŸŒนrhosyn
 • ๐Ÿฅ€blodyn wedi gwiwo
 • ๐ŸŒบhibisgws
 • ๐ŸŒปblodyn haul
 • ๐ŸŒผblodeuyn
 • ๐ŸŒทtiwlip
 • ๐ŸŒฑeginblanhigyn
 • ๐Ÿชดplanhigyn mewn pot
 • ๐ŸŒฒbythwyrdd
 • ๐ŸŒณcoeden gollddail
 • ๐ŸŒดpalmwydden
 • ๐ŸŒตcactws
 • ๐ŸŒพysgub o reis
 • ๐ŸŒฟllysieuyn
 • โ˜˜๏ธsamrog
 • ๐Ÿ€meillionen pedair deilen
 • ๐Ÿdeilen masarnen
 • ๐Ÿ‚deilen yn cwympo
 • ๐Ÿƒdeilen yn crynu yn y gwynt
 • ๐Ÿ‡ Food & Drink

 • ๐Ÿ‡grawnwin
 • ๐Ÿˆmelon
 • ๐Ÿ‰melon dลตr
 • ๐ŸŠtanjerin
 • ๐Ÿ‹lemwn
 • ๐ŸŒbanana
 • ๐Ÿpinafal
 • ๐Ÿฅญmango
 • ๐ŸŽafal coch
 • ๐Ÿafal gwyrdd
 • ๐Ÿperen
 • ๐Ÿ‘eirinen wlanog
 • ๐Ÿ’ceirios
 • ๐Ÿ“mefus
 • ๐Ÿซllus
 • ๐Ÿฅffrwyth ciwi
 • ๐Ÿ…tomato
 • ๐Ÿซ’olewydd
 • ๐Ÿฅฅcneuen goco
 • ๐Ÿฅ‘afocado
 • ๐Ÿ†ลตylyst
 • ๐Ÿฅ”taten
 • ๐Ÿฅ•moron
 • ๐ŸŒฝtywysen o gorn
 • ๐ŸŒถ๏ธpupur twym
 • ๐Ÿซ‘pupryn
 • ๐Ÿฅ’ciwcymber
 • ๐Ÿฅฌgwyrdd deiliog
 • ๐Ÿฅฆbrocoli
 • ๐Ÿง„garlleg
 • ๐Ÿง…winwns
 • ๐Ÿ„madarch
 • ๐Ÿฅœcnai ddaear
 • ๐ŸŒฐcastan
 • ๐Ÿžbara
 • ๐Ÿฅcroissant
 • ๐Ÿฅ–ffon fara
 • ๐Ÿซ“Bara fflat
 • ๐Ÿฅจpretsel
 • ๐Ÿฅฏbagel
 • ๐Ÿฅžcrempogau
 • ๐Ÿง‡woffl
 • ๐Ÿง€darn o gaws
 • ๐Ÿ–cig ar yr asgwrn
 • ๐Ÿ—coes o ffowls
 • ๐Ÿฅฉtoriad o gig
 • ๐Ÿฅ“bacwn
 • ๐Ÿ”hambyrgyr
 • ๐ŸŸsglodion
 • ๐Ÿ•pitsa
 • ๐ŸŒญselsigen mewn bynen
 • ๐Ÿฅชbrechdan
 • ๐ŸŒฎtaco
 • ๐ŸŒฏburrito
 • ๐Ÿซ”tamale
 • ๐Ÿฅ™bara gwastad wediโ€™i stwffio
 • ๐Ÿง†ffalaffel
 • ๐Ÿฅšwy
 • ๐Ÿณcoginio
 • ๐Ÿฅ˜padell fas o fwyd
 • ๐Ÿฒllestr o fwyd
 • ๐Ÿซ•fondue
 • ๐Ÿฅฃbowlen รข llwy
 • ๐Ÿฅ—salad gwyrdd
 • ๐Ÿฟpopgorn
 • ๐Ÿงˆmenyn
 • ๐Ÿง‚halen
 • ๐Ÿฅซbwyd tun
 • ๐Ÿฑbocs bento
 • ๐Ÿ˜cracer reis
 • ๐Ÿ™pรชl reis
 • ๐Ÿšreis wediโ€™i goginio
 • ๐Ÿ›reis cyrri
 • ๐Ÿœbowlen yn stemio
 • ๐Ÿsbageti
 • ๐Ÿ taten felys wediโ€™i rostio
 • ๐Ÿขoden
 • ๐Ÿฃswshi
 • ๐Ÿคberdysyn wediโ€™i ffrio
 • ๐Ÿฅcacen bysgod gyda chwyrlรฏad
 • ๐Ÿฅฎcacen lleuad
 • ๐Ÿกdango
 • ๐ŸฅŸtwmplen
 • ๐Ÿฅ bisgeden lwcus
 • ๐Ÿฅกbocs prydau parod
 • ๐Ÿฆ€cranc
 • ๐Ÿฆžcimwch
 • ๐Ÿฆberdysyn
 • ๐Ÿฆ‘ystifflog
 • ๐Ÿฆชwystrys
 • ๐Ÿฆhufen iรข meddal
 • ๐Ÿงiรข wediโ€™i siafio
 • ๐Ÿจhufen iรข
 • ๐Ÿฉtoesen
 • ๐Ÿชbisgeden
 • ๐ŸŽ‚cacen pen-blwydd
 • ๐Ÿฐcacen fer
 • ๐Ÿงcacen cwpan
 • ๐Ÿฅงpei
 • ๐Ÿซbar o siocled
 • ๐Ÿฌlosin
 • ๐Ÿญlolipop
 • ๐Ÿฎcwstard
 • ๐Ÿฏpot mรชl
 • ๐Ÿผbotel babi
 • ๐Ÿฅ›gwydraid o laeth
 • โ˜•diod boeth
 • ๐Ÿซ–tebot
 • ๐Ÿตcwpan te heb ddolen
 • ๐Ÿถsake
 • ๐Ÿพpotel gyda chorcyn yn popian
 • ๐Ÿทgwydr gwin
 • ๐Ÿธgwydr coctel
 • ๐Ÿนdiod drofannol
 • ๐Ÿบmwg cwrw
 • ๐Ÿปmygiau cwrw yn clincian
 • ๐Ÿฅ‚gwydrau yn tincian
 • ๐Ÿฅƒtymbler
 • ๐Ÿฅคcwpan รข gwellt yfed
 • ๐Ÿง‹te swigod
 • ๐Ÿงƒblwch diodydd
 • ๐Ÿง‰matรฉ
 • ๐ŸงŠciwb iรข
 • ๐Ÿฅขgweill bwyta
 • ๐Ÿฝ๏ธfforc a chyllell gyda phlรขt
 • ๐Ÿดfforc a chyllell
 • ๐Ÿฅ„llwy
 • ๐Ÿ”ชcyllell cegin
 • ๐Ÿบllestri
 • ๐ŸŒ Travel & Places

 • ๐ŸŒglรดb yn dangos Ewrop-Affrica
 • ๐ŸŒŽglรดb yn dangos yr Americas
 • ๐ŸŒglรดb yn dangos Asia-Awstralia
 • ๐ŸŒglรดb gyda meridianau
 • ๐Ÿ—บ๏ธmap oโ€™r byd
 • ๐Ÿ—พmap o Japan
 • ๐Ÿงญcwmpawd
 • ๐Ÿ”๏ธmynydd wediโ€™i orchuddio mewn eira
 • โ›ฐ๏ธmynydd
 • ๐ŸŒ‹llosgfynydd
 • ๐Ÿ—ปmynydd Fuji
 • ๐Ÿ•๏ธgwersyllu
 • ๐Ÿ–๏ธtraeth ag ymbarรฉl
 • ๐Ÿœ๏ธanialwch
 • ๐Ÿ๏ธynys anghyfannedd
 • ๐Ÿž๏ธparc cenedlaethol
 • ๐ŸŸ๏ธstadiwm
 • ๐Ÿ›๏ธadeilad clasurol
 • ๐Ÿ—๏ธadeiladwaith adeilad
 • ๐Ÿงฑbricsen
 • ๐Ÿชจcarreg
 • ๐Ÿชตpren
 • ๐Ÿ›–cwt
 • ๐Ÿ˜๏ธtai
 • ๐Ÿš๏ธtลท gwag
 • ๐Ÿ tลท
 • ๐Ÿกtลท gyda gardd
 • ๐Ÿขadeilad o swyddfa
 • ๐Ÿฃswyddfa bost Japaneaidd
 • ๐Ÿคswyddfa bost
 • ๐Ÿฅysbyty
 • ๐Ÿฆbanc
 • ๐Ÿจgwesty
 • ๐Ÿฉgwesty cariad
 • ๐Ÿชsiop gyfleus
 • ๐Ÿซysgol
 • ๐Ÿฌsiop adrannol
 • ๐Ÿญffatri
 • ๐Ÿฏcastell Japaneaidd
 • ๐Ÿฐcastell
 • ๐Ÿ’’priodas
 • ๐Ÿ—ผtลตr Tokyo
 • ๐Ÿ—ฝCerflun Rhyddid
 • โ›ชeglwys
 • ๐Ÿ•Œmosg
 • ๐Ÿ›•teml hindwaidd
 • ๐Ÿ•synagog
 • โ›ฉ๏ธcysegrfa shinto
 • ๐Ÿ•‹kaaba
 • โ›ฒffynnon
 • โ›บpabell
 • ๐ŸŒniwlog
 • ๐ŸŒƒnoson รข sรชr
 • ๐Ÿ™๏ธdinaslun
 • ๐ŸŒ„codiad haul dros fynyddoedd
 • ๐ŸŒ…codiad haul
 • ๐ŸŒ†dinaslun cyfnos
 • ๐ŸŒ‡machlud haul
 • ๐ŸŒ‰pont gydaโ€™r nos
 • โ™จ๏ธtarddelli poeth
 • ๐ŸŽ ceffyl carwsรฉl
 • ๐ŸŽกolwyn fawr
 • ๐ŸŽขcert sglefrio
 • ๐Ÿ’ˆpolyn barbwr
 • ๐ŸŽชtent syrcas
 • ๐Ÿš‚locomotif
 • ๐Ÿšƒcar rheilffordd
 • ๐Ÿš„trรชn tra chyflym
 • ๐Ÿš…trรชn tra chyflym gyda thrwyn fel bwled
 • ๐Ÿš†trรชn
 • ๐Ÿš‡metro
 • ๐Ÿšˆrheilffordd ysgafn
 • ๐Ÿš‰gorsaf
 • ๐ŸšŠtram
 • ๐Ÿštrรชn un gledren
 • ๐Ÿšžrheilffordd fynydd
 • ๐Ÿš‹car tram
 • ๐ŸšŒbws
 • ๐Ÿšbws yn dod iโ€™ch cwrdd
 • ๐ŸšŽbws trydan
 • ๐Ÿšbws mini
 • ๐Ÿš‘ambiwlans
 • ๐Ÿš’peiriant tรขn
 • ๐Ÿš“car yr heddlu
 • ๐Ÿš”car heddlu syโ€™n dod iโ€™ch cwrdd
 • ๐Ÿš•tacsi
 • ๐Ÿš–tacsi syโ€™n dod iโ€™ch cwrdd
 • ๐Ÿš—modur
 • ๐Ÿš˜modur syโ€™n dod iโ€™ch cwrdd
 • ๐Ÿš™cerbyd hamdden
 • ๐Ÿ›ปlori pickup
 • ๐Ÿššlori dosbarthu
 • ๐Ÿš›lori gymalog
 • ๐Ÿšœtractor
 • ๐ŸŽ๏ธcar rasio
 • ๐Ÿ๏ธbeic modur
 • ๐Ÿ›ตsgwter modur
 • ๐Ÿฆฝcadair olwyn heb beiriant
 • ๐Ÿฆผcadair olwyn รข pheiriant
 • ๐Ÿ›บricshio รข pheiriant
 • ๐Ÿšฒbeic
 • ๐Ÿ›ดsgwter cicio
 • ๐Ÿ›นsgrialfwrdd
 • ๐Ÿ›ผesgid sglefrio
 • ๐Ÿšarhosfan bws
 • ๐Ÿ›ฃ๏ธtraffordd
 • ๐Ÿ›ค๏ธtrac rheilffordd
 • ๐Ÿ›ข๏ธdrwm olew
 • โ›ฝpwmp tanwydd
 • ๐Ÿšจgolau car yr heddlu
 • ๐Ÿšฅgolau traffig llorweddol
 • ๐Ÿšฆgolau traffig fertigol
 • ๐Ÿ›‘arwydd stop
 • ๐Ÿšงadeiladwaith
 • โš“angor
 • โ›ตcwch hwylio
 • ๐Ÿ›ถcanลต
 • ๐Ÿšคcwch gwib
 • ๐Ÿ›ณ๏ธllong deithwyr
 • โ›ด๏ธfferi
 • ๐Ÿ›ฅ๏ธcwch modur
 • ๐Ÿšขllong
 • โœˆ๏ธawyren
 • ๐Ÿ›ฉ๏ธawyren fach
 • ๐Ÿ›ซymadawiad awyren
 • ๐Ÿ›ฌdyfodiad awyren
 • ๐Ÿช‚parasiwt
 • ๐Ÿ’บsedd
 • ๐Ÿšhofrennydd
 • ๐ŸšŸrheilffordd grog
 • ๐Ÿš rhaffbont fynydd
 • ๐Ÿšกtramffordd awyrol
 • ๐Ÿ›ฐ๏ธlloeren
 • ๐Ÿš€roced
 • ๐Ÿ›ธsoser hedegog
 • ๐Ÿ›Ž๏ธporthor
 • ๐Ÿงณbagiau
 • โŒ›awrwydr
 • โณawrwydr gyda thywod yn llifo
 • โŒšoriawr
 • โฐcloc larwm
 • โฑ๏ธstop wats
 • โฒ๏ธcloc ag amserydd
 • ๐Ÿ•ฐ๏ธcloc silff ben tรขn
 • ๐Ÿ•›deuddeg oโ€™r gloch
 • ๐Ÿ•งhanner awr wedi deuddeg
 • ๐Ÿ•un oโ€™r gloch
 • ๐Ÿ•œhanner awr wedi un
 • ๐Ÿ•‘dau oโ€™r gloch
 • ๐Ÿ•hanner awr wedi dau
 • ๐Ÿ•’tri oโ€™r gloch
 • ๐Ÿ•žhanner awr wedi tri
 • ๐Ÿ•“pedwar oโ€™r gloch
 • ๐Ÿ•Ÿhanner awr wedi pedwar
 • ๐Ÿ•”pump oโ€™r gloch
 • ๐Ÿ• hanner awr wedi pump
 • ๐Ÿ••chwech oโ€™r gloch
 • ๐Ÿ•กhanner awr wedi chwech
 • ๐Ÿ•–saith oโ€™r gloch
 • ๐Ÿ•ขhanner awr wedi saith
 • ๐Ÿ•—wyth oโ€™r gloch
 • ๐Ÿ•ฃhanner awr wedi wyth
 • ๐Ÿ•˜naw oโ€™r gloch
 • ๐Ÿ•คhanner awr wedi naw
 • ๐Ÿ•™deg oโ€™r gloch
 • ๐Ÿ•ฅhanner awr wedi deg
 • ๐Ÿ•šun ar ddeg oโ€™r gloch
 • ๐Ÿ•ฆhanner awr wedi un ar ddeg
 • ๐ŸŒ‘lleuad newydd
 • ๐ŸŒ’lleuad gilgant ar ei chynnydd
 • ๐ŸŒ“lleuad chwarter cyntaf
 • ๐ŸŒ”lleuad amgrwm ar ei chynnydd
 • ๐ŸŒ•lleuad lawn
 • ๐ŸŒ–lleuad amgrwm ar ei chil
 • ๐ŸŒ—lleuad chwarter olaf
 • ๐ŸŒ˜lleuad cilgant ar ei chil
 • ๐ŸŒ™lleuad gilgant
 • ๐ŸŒšwyneb lleuad newydd
 • ๐ŸŒ›lleuad chwarter cyntaf gydag wyneb
 • ๐ŸŒœlleuad chwarter olaf gydag wyneb
 • ๐ŸŒก๏ธthermomedr
 • โ˜€๏ธhaul
 • ๐ŸŒlleuad lawn gydag wyneb
 • ๐ŸŒžlleuad ag wyneb
 • ๐Ÿชplaned cylchog
 • โญseren ganolig wen
 • ๐ŸŒŸseren yn tywynnu
 • ๐ŸŒ seren wib
 • ๐ŸŒŒy llwybr llaethog
 • โ˜๏ธcwmwl
 • โ›…haul tu รดl i gwmwl
 • โ›ˆ๏ธcwmwl รข mellt a glaw
 • ๐ŸŒค๏ธhaul tu รดl i gwmwl bach
 • ๐ŸŒฅ๏ธhaul tu รดl i gwmwl mawr
 • ๐ŸŒฆ๏ธhaul tu รดl i gwmwl gyda glaw
 • ๐ŸŒง๏ธcwmwl gyda glaw
 • ๐ŸŒจ๏ธcwmwl gydag eira
 • ๐ŸŒฉ๏ธcwmwl gyda mellt
 • ๐ŸŒช๏ธcorwynt
 • ๐ŸŒซ๏ธniwl
 • ๐ŸŒฌ๏ธwyneb gwyntog
 • ๐ŸŒ€seiclon
 • ๐ŸŒˆenfys
 • ๐ŸŒ‚ymbarรฉl ar gau
 • โ˜‚๏ธymbarรฉl
 • โ˜”ymbarรฉl gyda glaw
 • โ›ฑ๏ธymbarรฉl ar lawr
 • โšกfoltedd uchel
 • โ„๏ธpluen eira
 • โ˜ƒ๏ธdyn eira
 • โ›„dyn eira heb eira
 • โ˜„๏ธcomed
 • ๐Ÿ”ฅtรขn
 • ๐Ÿ’งdefnyn
 • ๐ŸŒŠton ddลตr
 • ๐ŸŽƒ Activities

 • ๐ŸŽƒjack-o-lantern
 • ๐ŸŽ„coeden nadolig
 • ๐ŸŽ†tรขn gwyllt
 • ๐ŸŽ‡ffon wreichion
 • ๐Ÿงจgwialen tรขn
 • โœจgwreichion
 • ๐ŸŽˆbalลตn
 • ๐ŸŽ‰popiwr parti
 • ๐ŸŽŠpelen gonffeti
 • ๐ŸŽ‹coeden tanabata
 • ๐ŸŽaddurn pinwydden
 • ๐ŸŽŽdoliau Japaneaidd
 • ๐ŸŽbaner y carp
 • ๐ŸŽclychsain wynt
 • ๐ŸŽ‘seremoniโ€™r lleuad
 • ๐Ÿงงamlen goch
 • ๐ŸŽ€rhuban
 • ๐ŸŽanrheg wediโ€™i lapio
 • ๐ŸŽ—๏ธrhuban atgoffa
 • ๐ŸŽŸ๏ธtocynnau mynediad
 • ๐ŸŽซtocyn
 • ๐ŸŽ–๏ธmedal filwrol
 • ๐Ÿ†tlws
 • ๐Ÿ…medal chwaraeon
 • ๐Ÿฅ‡medal aur
 • ๐Ÿฅˆmedal arian
 • ๐Ÿฅ‰medal efydd
 • โšฝpรชl droed
 • โšพpรชl fas
 • ๐ŸฅŽpรชl feddal
 • ๐Ÿ€pรชl fasged
 • ๐Ÿpรชl-foli
 • ๐Ÿˆpรชl droed Americanaidd
 • ๐Ÿ‰pรชl rygbi
 • ๐ŸŽพtenis
 • ๐Ÿฅdisg hedfan
 • ๐ŸŽณbowlio
 • ๐Ÿcriced
 • ๐Ÿ‘hoci cae
 • ๐Ÿ’cnap a ffon hoci iรข
 • ๐Ÿฅlacrรณs
 • ๐Ÿ“ping-pong
 • ๐Ÿธbadminton
 • ๐ŸฅŠmaneg bocsio
 • ๐Ÿฅ‹gwisg y crefftau ymladd
 • ๐Ÿฅ…rhwyd gรดl
 • โ›ณbaner mewn twll
 • โ›ธ๏ธsglefrio iรข
 • ๐ŸŽฃpolyn pysgota
 • ๐Ÿคฟmasg deifio
 • ๐ŸŽฝcrys rhedeg
 • ๐ŸŽฟsgรฎs
 • ๐Ÿ›ทsled
 • ๐ŸฅŒcarreg cyrlio
 • ๐ŸŽฏergyd uniongyrchol
 • ๐Ÿช€io-io
 • ๐Ÿชbarcud
 • ๐ŸŽฑbiliards
 • ๐Ÿ”ฎpรชl grisial
 • ๐Ÿช„ffon hud
 • ๐Ÿงฟamwled nazar
 • ๐ŸŽฎgรชm fideo
 • ๐Ÿ•น๏ธffon reoli
 • ๐ŸŽฐpeiriant slot
 • ๐ŸŽฒdis
 • ๐Ÿงฉjig-so
 • ๐Ÿงธtedi bรชr
 • ๐Ÿช…piรฑata
 • ๐Ÿช†doliau syโ€™n nythu
 • โ™ ๏ธsiwt rhofiau
 • โ™ฅ๏ธsiwt calonnau
 • โ™ฆ๏ธsiwt diemwntau
 • โ™ฃ๏ธsiwt clybiau
 • โ™Ÿ๏ธgwerinwr gwyddbwyll
 • ๐Ÿƒcellweiriwr
 • ๐Ÿ€„draig goch mahjong
 • ๐ŸŽดcardiau chwarae blodau
 • ๐ŸŽญcelfyddydau perfformiadol
 • ๐Ÿ–ผ๏ธffrรขm gyda llun
 • ๐ŸŽจpalet arlunydd
 • ๐Ÿงตedafedd
 • ๐Ÿชกnodwydd wnรฏo
 • ๐Ÿงถedau
 • ๐Ÿชขcwlwm
 • ๐Ÿ‘“ Objects

 • ๐Ÿ‘“sbectol
 • ๐Ÿ•ถ๏ธsbectol haul
 • ๐Ÿฅฝgogls
 • ๐Ÿฅผcot lab
 • ๐Ÿฆบsiaced ddiogelwch
 • ๐Ÿ‘”tei
 • ๐Ÿ‘•crys T
 • ๐Ÿ‘–jรฎns
 • ๐Ÿงฃscarff
 • ๐Ÿงคmenyg
 • ๐Ÿงฅcรดt
 • ๐Ÿงฆsanau
 • ๐Ÿ‘—ffrog
 • ๐Ÿ‘˜cimono
 • ๐Ÿฅปsari
 • ๐Ÿฉฑsiwt nofio
 • ๐Ÿฉฒtrรดns
 • ๐Ÿฉณsiorts
 • ๐Ÿ‘™bicini
 • ๐Ÿ‘šdillad menywod
 • ๐Ÿ‘›pwrs
 • ๐Ÿ‘œbag llaw
 • ๐Ÿ‘cwd
 • ๐Ÿ›๏ธbagiau siopa
 • ๐ŸŽ’bag ysgol
 • ๐Ÿฉดsandal thong
 • ๐Ÿ‘žesgid dyn
 • ๐Ÿ‘Ÿesgidiau rhedeg
 • ๐Ÿฅพesgid gerdded
 • ๐Ÿฅฟesgid fflat
 • ๐Ÿ‘ esgidiau sodlau uchel
 • ๐Ÿ‘กsandal menyw
 • ๐Ÿฉฐesgidiau bale
 • ๐Ÿ‘ขesgid fenyw
 • ๐Ÿ‘‘coron
 • ๐Ÿ‘’het fenyw
 • ๐ŸŽฉhet silc
 • ๐ŸŽ“cap graddio
 • ๐Ÿงขcap pรชl fas
 • ๐Ÿช–helmed filitaraidd
 • โ›‘๏ธhelmed รข chroes wen
 • ๐Ÿ“ฟgleiniau gweddรฏo
 • ๐Ÿ’„minlliw
 • ๐Ÿ’modrwy
 • ๐Ÿ’Žgemfaen
 • ๐Ÿ”‡seinydd wediโ€™i ddiffodd
 • ๐Ÿ”ˆseinydd
 • ๐Ÿ”‰seinydd ymlaen
 • ๐Ÿ”Šseinydd uchel
 • ๐Ÿ“ขuchelseinydd
 • ๐Ÿ“ฃmegaffon
 • ๐Ÿ“ฏcorn bost
 • ๐Ÿ””cloch
 • ๐Ÿ”•cloch a slaes
 • ๐ŸŽผsgรดr cerddorol
 • ๐ŸŽตnodyn cerddorol
 • ๐ŸŽถnodau cerddorol
 • ๐ŸŽ™๏ธmeicroffon stiwdio
 • ๐ŸŽš๏ธllithrydd lefel
 • ๐ŸŽ›๏ธdyrnau rheoli
 • ๐ŸŽคmeicroffon
 • ๐ŸŽงclustffon
 • ๐Ÿ“ปradio
 • ๐ŸŽทsacsoffon
 • ๐Ÿช—acordion
 • ๐ŸŽธgitรขr
 • ๐ŸŽนallweddell
 • ๐ŸŽบtrwmped
 • ๐ŸŽปffidl
 • ๐Ÿช•banjo
 • ๐Ÿฅdrwm
 • ๐Ÿช˜drwm hir
 • ๐Ÿ“ฑffรดn symudol
 • ๐Ÿ“ฒffรดn symudol รข saeth
 • โ˜Ž๏ธffรดn
 • ๐Ÿ“žderbynnydd ffรดn
 • ๐Ÿ“Ÿpeiriant galw
 • ๐Ÿ“ peiriant ffacs
 • ๐Ÿ”‹batri
 • ๐Ÿ”Œplwg trydanol
 • ๐Ÿ’ปcluniadur
 • ๐Ÿ–ฅ๏ธcyfrifiadur
 • ๐Ÿ–จ๏ธargraffydd
 • โŒจ๏ธbysellfwrdd
 • ๐Ÿ–ฑ๏ธllygoden gyfrifiadurol
 • ๐Ÿ–ฒ๏ธpelen lwybro
 • ๐Ÿ’ฝdisg mini
 • ๐Ÿ’พdisg hyblyg
 • ๐Ÿ’ฟdisg optegol
 • ๐Ÿ“€dvd
 • ๐Ÿงฎabacws
 • ๐ŸŽฅcamera ffilm
 • ๐ŸŽž๏ธfframiau ffilm
 • ๐Ÿ“ฝ๏ธtaflunydd ffilm
 • ๐ŸŽฌclepiwr
 • ๐Ÿ“บteledu
 • ๐Ÿ“ทcamera
 • ๐Ÿ“ธcamera รข fflach
 • ๐Ÿ“นcamera fideo
 • ๐Ÿ“ผcasรฉt fideo
 • ๐Ÿ”chwyddwydr yn wynebuโ€™r chwith
 • ๐Ÿ”Žchwyddwydr yn wynebuโ€™r dde
 • ๐Ÿ•ฏ๏ธcannwyll
 • ๐Ÿ’กbwlb golau
 • ๐Ÿ”ฆtortsh
 • ๐Ÿฎllusern bapur coch
 • ๐Ÿช”lamp diya
 • ๐Ÿ“”llyfr nodiadau gyda chlawr addurnol
 • ๐Ÿ“•llyfr ynghau
 • ๐Ÿ“–llyfr agored
 • ๐Ÿ“—llyfr gwyrdd
 • ๐Ÿ“˜llyfr glas
 • ๐Ÿ“™llyfr oren
 • ๐Ÿ“šllyfrau
 • ๐Ÿ““llyfr nodiadau
 • ๐Ÿ“’cyfriflyfr
 • ๐Ÿ“ƒtudalen gyda chwrl
 • ๐Ÿ“œsgrรดl
 • ๐Ÿ“„tudalen yn wynebu i fyny
 • ๐Ÿ“ฐpapur newydd
 • ๐Ÿ—ž๏ธpapur newydd wediโ€™i rolio
 • ๐Ÿ“‘tabiau nodau tudalen
 • ๐Ÿ”–nod tudalen
 • ๐Ÿท๏ธlabel
 • ๐Ÿ’ฐbag arian
 • ๐Ÿช™darn arian
 • ๐Ÿ’ดpapur arian yen
 • ๐Ÿ’ตpapur arian doler
 • ๐Ÿ’ถpapur arian ewro
 • ๐Ÿ’ทpapur arian punt
 • ๐Ÿ’ธarian gydag adenydd
 • ๐Ÿ’ณcerdyn credyd
 • ๐Ÿงพderbynneb
 • ๐Ÿ’นsiart yn cynyddu รข yen
 • โœ‰๏ธamlen
 • ๐Ÿ“งe-bost
 • ๐Ÿ“จamlen yn dyfod i mewn
 • ๐Ÿ“ฉamlen gyda saeth
 • ๐Ÿ“คhambwrdd blwch allan
 • ๐Ÿ“ฅhambwrdd mewnflwch
 • ๐Ÿ“ฆparsel
 • ๐Ÿ“ซblwch post caeedig gyda banner wediโ€™i chodi
 • ๐Ÿ“ชblwch post caeedig gyda banner wediโ€™i gostwng
 • ๐Ÿ“ฌblwch post agored gyda banner wediโ€™i chodi
 • ๐Ÿ“ญblwch post agored gyda banner wediโ€™i gostwng
 • ๐Ÿ“ฎblwch post
 • ๐Ÿ—ณ๏ธblwch pleidlais gyda phleidlais
 • โœ๏ธpensil
 • โœ’๏ธnib du
 • ๐Ÿ–‹๏ธysgrifbin
 • ๐Ÿ–Š๏ธbeiro
 • ๐Ÿ–Œ๏ธbrwsh paent
 • ๐Ÿ–๏ธpensil lliw
 • ๐Ÿ“memo
 • ๐Ÿ’ผcas friff
 • ๐Ÿ“ffolder ffeiliau
 • ๐Ÿ“‚agor ffolder ffeiliau
 • ๐Ÿ—‚๏ธrhanwyr mynegai cardiau
 • ๐Ÿ“…calendr
 • ๐Ÿ“†calendr rwygo
 • ๐Ÿ—’๏ธllyfr nodiadau troellog
 • ๐Ÿ—“๏ธcalendr troellog
 • ๐Ÿ“‡mynegai cardiau
 • ๐Ÿ“ˆsiart yn cynyddu
 • ๐Ÿ“‰siart yn gostwng
 • ๐Ÿ“Šsiart bar
 • ๐Ÿ“‹clipfwrdd
 • ๐Ÿ“Œpin
 • ๐Ÿ“pin crwn
 • ๐Ÿ“Žclip papur
 • ๐Ÿ–‡๏ธclipiau papur wediโ€™u cysylltu
 • ๐Ÿ“pren mesur
 • ๐Ÿ“pren mesur trionglog
 • โœ‚๏ธsiswrn
 • ๐Ÿ—ƒ๏ธblwch ffeilio cardiau
 • ๐Ÿ—„๏ธffeil gabinet
 • ๐Ÿ—‘๏ธbin sbwriel
 • ๐Ÿ”’clรด
 • ๐Ÿ”“clรด agored
 • ๐Ÿ”clรด ac ysgrifbin
 • ๐Ÿ”clรด ynghau gydag allwedd
 • ๐Ÿ”‘allwedd
 • ๐Ÿ—๏ธhen allwedd
 • ๐Ÿ”จmorthwyl
 • ๐Ÿช“bwyell
 • โ›๏ธcaib
 • โš’๏ธmorthwyl a chaib
 • ๐Ÿ› ๏ธmorthwyl a sbaner
 • ๐Ÿ—ก๏ธdagr
 • โš”๏ธcleddyfau wedi croesi
 • ๐Ÿ”ซpistol dลตr
 • ๐Ÿชƒbwmerang
 • ๐Ÿนbwa saeth
 • ๐Ÿ›ก๏ธtarian
 • ๐Ÿชšllif gwaith coed
 • ๐Ÿ”งsbaner
 • ๐Ÿช›sgriwdreifar
 • ๐Ÿ”ฉnyten a bollt
 • โš™๏ธgรชr
 • ๐Ÿ—œ๏ธcywasgedd
 • โš–๏ธclorian
 • ๐Ÿฆฏffon wen
 • ๐Ÿ”—dolen
 • โ›“๏ธcadwyni
 • ๐Ÿชbachyn
 • ๐Ÿงฐblwch offer
 • ๐Ÿงฒmagnet
 • ๐Ÿชœysgol ddringo
 • โš—๏ธdistyllydd
 • ๐Ÿงชtiwb profi
 • ๐Ÿงซdysgl petri
 • ๐Ÿงฌdna
 • ๐Ÿ”ฌmicrosgop
 • ๐Ÿ”ญtelesgop
 • ๐Ÿ“กantena lloeren
 • ๐Ÿ’‰chwistrell
 • ๐Ÿฉธdiferyn o waed
 • ๐Ÿ’Špilsen
 • ๐Ÿฉนbandej glynu
 • ๐Ÿฉบstethosgop
 • ๐Ÿšชdrws
 • ๐Ÿ›—lifft
 • ๐Ÿชždrych
 • ๐ŸชŸffenestr
 • ๐Ÿ›๏ธgwely
 • ๐Ÿ›‹๏ธsoffa a lamp
 • ๐Ÿช‘cadair
 • ๐Ÿšฝtoiled
 • ๐Ÿช offeryn sugno
 • ๐Ÿšฟcawod
 • ๐Ÿ›twba bath
 • ๐Ÿชคtrap llygod
 • ๐Ÿช’rasel
 • ๐Ÿงดpotel hufen
 • ๐Ÿงทpin diogelwch
 • ๐Ÿงนysgubell
 • ๐Ÿงบbasged
 • ๐Ÿงปrholyn o bapur
 • ๐Ÿชฃbwced
 • ๐Ÿงผsebon
 • ๐Ÿชฅbrwsh dannedd
 • ๐Ÿงฝsbwng
 • ๐Ÿงฏdiffoddydd tรขn
 • ๐Ÿ›’troli siopa
 • ๐Ÿšฌysmygu
 • โšฐ๏ธarch
 • ๐Ÿชฆcarreg fedd
 • โšฑ๏ธwrn angladd
 • ๐Ÿ—ฟmoai
 • ๐Ÿชงplacard
 • ๐Ÿง Symbols & Signs

 • ๐Ÿงarwydd peiriant codi arian
 • ๐Ÿšฎarwydd sbwriel mewn bin
 • ๐Ÿšฐdลตr yfed
 • โ™ฟcadair olwyn
 • ๐Ÿšนystafell ymolchi i ddynion
 • ๐Ÿšบystafell ymolchi i fenywod
 • ๐Ÿšปystafell ymolchi
 • ๐Ÿšผsymbol babi
 • ๐Ÿšพtลท bach
 • ๐Ÿ›‚arolygaeth pasbort
 • ๐Ÿ›ƒtollau
 • ๐Ÿ›„hawlio bagiau
 • ๐Ÿ›…bagiau wediโ€™u gadael
 • โš ๏ธrhybudd
 • ๐Ÿšธplant yn croesi
 • โ›”dim mynediad
 • ๐Ÿšซwediโ€™i wahardd
 • ๐Ÿšณdim beiciau
 • ๐Ÿšญdim ysmygu
 • ๐Ÿšฏdim sbwriel
 • ๐Ÿšฑdลตr na ellir ei yfed
 • ๐Ÿšทdim cerddwyr
 • ๐Ÿ“ตdim ffonau symudol
 • ๐Ÿ”žneb o dan un deg wyth oed
 • โ˜ข๏ธymbelydrol
 • โ˜ฃ๏ธbioberyg
 • โฌ†๏ธsaeth i fyny
 • โ†—๏ธsaeth i fyny-dde
 • โžก๏ธsaeth iโ€™r dde
 • โ†˜๏ธsaeth i lawr-dde
 • โฌ‡๏ธsaeth i lawr
 • โ†™๏ธsaeth i lawr-chwith
 • โฌ…๏ธsaeth iโ€™r chwith
 • โ†–๏ธsaeth i fyny-chwith
 • โ†•๏ธsaeth i fyny-lawr
 • โ†”๏ธsaeth dde chwith strรดc
 • โ†ฉ๏ธsaeth iโ€™r dde yn troi iโ€™r chwith
 • โ†ช๏ธsaeth iโ€™r chwith yn troi iโ€™r dde
 • โคด๏ธsaeth iโ€™r dde yn troi i fyny
 • โคต๏ธsaeth iโ€™r dde yn troi i lawr
 • ๐Ÿ”ƒsaethau clocwedd fertigol
 • ๐Ÿ”„botwm saethau gwrthglocwedd
 • ๐Ÿ”™saeth BACK
 • ๐Ÿ”šsaeth END
 • ๐Ÿ”›saeth ON!
 • ๐Ÿ”œsaeth SOON
 • ๐Ÿ”saeth TOP
 • ๐Ÿ›man addoli
 • โš›๏ธsymbol o atom
 • ๐Ÿ•‰๏ธom
 • โœก๏ธseren Dafydd
 • โ˜ธ๏ธolwyn dharma
 • โ˜ฏ๏ธyin yang
 • โœ๏ธcroes ladin
 • โ˜ฆ๏ธcroes uniongred
 • โ˜ช๏ธseren a chilgant
 • โ˜ฎ๏ธsymbol hedd
 • ๐Ÿ•Žmenorah
 • ๐Ÿ”ฏseren chwe ochr dotiog
 • โ™ˆyr Hwrdd
 • โ™‰y Tarw
 • โ™Šyr Efeilliaid
 • โ™‹y Cranc
 • โ™Œy Llew
 • โ™y Forwyn
 • โ™Žy Fantol
 • โ™y Sgorpion
 • โ™y Saethydd
 • โ™‘yr Afr
 • โ™’y Dyfrwr
 • โ™“y Pysgod
 • โ›Žophiuchus
 • ๐Ÿ”€botwm cymysgu traciau
 • ๐Ÿ”botwm ailadrodd
 • ๐Ÿ”‚botwm ailadrodd sengl
 • โ–ถ๏ธbotwm chwarae
 • โฉbotwm blaenyrru cyflym
 • โญ๏ธbotwm trac nesaf
 • โฏ๏ธbotwm chwarae neu saib
 • โ—€๏ธbotwm cildroi
 • โชbotwm cildroi cyflym
 • โฎ๏ธbotwm trac olaf
 • ๐Ÿ”ผbotwm i fyny
 • โซbotwm i fyny cyflym
 • ๐Ÿ”ฝbotwm i lawr
 • โฌbotwm i lawr cyflym
 • โธ๏ธbotwm saib
 • โน๏ธbotwm stop
 • โบ๏ธbotwm recordio
 • โ๏ธbotwm allfwrw
 • ๐ŸŽฆsinema
 • ๐Ÿ”…botwm pylu
 • ๐Ÿ”†botwm disglair
 • ๐Ÿ“ถbarau antena
 • ๐Ÿ“ณmodd dirgryniad
 • ๐Ÿ“ดffรดn symudol wediโ€™i ddiffodd
 • โ™€๏ธarwydd benyw
 • โ™‚๏ธarwydd gwrw
 • โšง๏ธsymbol trawsryweddol
 • โœ–๏ธlluosi
 • โž•adio
 • โž–tynnu
 • โž—rhannu
 • โ™พ๏ธanfeidredd
 • โ€ผ๏ธebychnod dwbl
 • โ‰๏ธmarc cwestiwn ag ebychnod
 • โ“marc cwestiwn
 • โ”marc cwestiwn gwyn
 • โ•ebychnod gwyn
 • โ—ebychnod
 • ใ€ฐ๏ธllinell donnog
 • ๐Ÿ’ฑcyfnewid arian cyfredol
 • ๐Ÿ’ฒarwydd doler drom
 • โš•๏ธarwydd meddygol
 • โ™ป๏ธsymbol ailgylchu
 • โšœ๏ธgellesgen
 • ๐Ÿ”ฑarwyddlun tryfer
 • ๐Ÿ“›bathodyn enw
 • ๐Ÿ”ฐsymbol Japaneaidd am ddechreuwr
 • โญ•cylch coch gwag
 • โœ…marc tic gwyn trwm
 • โ˜‘๏ธblwch pleidlais gyda thic
 • โœ”๏ธmarc tic trwm
 • โŒmarc croes
 • โŽbotwm croes
 • โžฐdolen gyrliog
 • โžฟdolen gyrliog ddwbl
 • ใ€ฝ๏ธmarc aryneilio rhannol
 • โœณ๏ธasterics wyth pwynt
 • โœด๏ธseren wyth pwynt
 • โ‡๏ธfflachiad
 • ยฉ๏ธhawlfraint
 • ยฎ๏ธcofrestredig
 • โ„ข๏ธnod masnach
 • #๏ธโƒฃgorchudd bysell: #
 • *๏ธโƒฃgorchudd bysell: *
 • 0๏ธโƒฃgorchudd bysell: 0
 • 1๏ธโƒฃgorchudd bysell: 1
 • 2๏ธโƒฃgorchudd bysell: 2
 • 3๏ธโƒฃgorchudd bysell: 3
 • 4๏ธโƒฃgorchudd bysell: 4
 • 5๏ธโƒฃgorchudd bysell: 5
 • 6๏ธโƒฃgorchudd bysell: 6
 • 7๏ธโƒฃgorchudd bysell: 7
 • 8๏ธโƒฃgorchudd bysell: 8
 • 9๏ธโƒฃgorchudd bysell: 9
 • ๐Ÿ”Ÿgorchudd bysell: 10
 • ๐Ÿ” mewnbwn llythrennau mawr ladin
 • ๐Ÿ”กmewnbwn llythrennau bach lladin
 • ๐Ÿ”ขmewnbwn rhifedd
 • ๐Ÿ”ฃmewnbwn symbylau
 • ๐Ÿ”คmewnbwn llythrennau lladin
 • ๐Ÿ…ฐ๏ธbotwm A (grwp gwaed)
 • ๐Ÿ†Žbotwm AB (grwp gwaed)
 • ๐Ÿ…ฑ๏ธbotwm B (grwp gwaed)
 • ๐Ÿ†‘botwm CL
 • ๐Ÿ†’botwm COOL
 • ๐Ÿ†“botwm FREE
 • โ„น๏ธgwybodaeth
 • ๐Ÿ†”botwm ID
 • โ“‚๏ธllythyren M mewn cylch
 • ๐Ÿ†•botwm NEW
 • ๐Ÿ†–botwm NG
 • ๐Ÿ…พ๏ธbotwm O (grwp gwaed)
 • ๐Ÿ†—botwm OK
 • ๐Ÿ…ฟ๏ธbotwm P
 • ๐Ÿ†˜botwm SOS
 • ๐Ÿ†™botwm UP!
 • ๐Ÿ†šbotwm VS
 • ๐Ÿˆkatakana koko mewn sgwรขr
 • ๐Ÿˆ‚๏ธkatakana sa mewn sgwรขr
 • ๐Ÿˆท๏ธideograff lleuad mewn sgwรขr
 • ๐Ÿˆถideograff bodoli mewn sgwรขr
 • ๐Ÿˆฏideograff bys mewn sgwรขr
 • ๐Ÿ‰ideograff mantais mewn cylch
 • ๐Ÿˆนideograff rhannu mewn sgwรขr
 • ๐Ÿˆšideograff negyddiad mewn sgwรขr
 • ๐Ÿˆฒideograff gwaharddiad mewn sgwรขr
 • ๐Ÿ‰‘ideograff derbyn mewn cylch
 • ๐Ÿˆธideograff cais mewn sgwรขr
 • ๐Ÿˆดideograff gydaโ€™i gilydd mewn sgwรขr
 • ๐Ÿˆณideograff gwag mewn sgwรขr
 • ใŠ—๏ธideograff cyfarchion mewn cylch
 • ใŠ™๏ธideograff cyfrinach mewn cylch
 • ๐Ÿˆบideograff gweithredu mewn sgwรขr
 • ๐Ÿˆตideograff llawnder mewn sgwรขr
 • ๐Ÿ”ดcylch coch
 • ๐ŸŸ cylch oren
 • ๐ŸŸกcylch melyn
 • ๐ŸŸขcylch gwyrdd
 • ๐Ÿ”ตcylch glas
 • ๐ŸŸฃcylch piws
 • ๐ŸŸคcylch brown
 • โšซcylch du
 • โšชcylch gwyn
 • ๐ŸŸฅsgwรขr coch
 • ๐ŸŸงsgwรขr oren
 • ๐ŸŸจsgwรขr melyn
 • ๐ŸŸฉsgwรขr gwyrdd
 • ๐ŸŸฆsgwรขr glas
 • ๐ŸŸชsgwรขr piws
 • ๐ŸŸซsgwรขr brown
 • โฌ›sgwรขr mawr du
 • โฌœsgwรขr mawr wyn
 • โ—ผ๏ธsgwรขr canolig du
 • โ—ป๏ธsgwรขr canolig gwyn
 • โ—พsgwรขr canolig-bach du
 • โ—ฝsgwรขr canolig-bach gwyn
 • โ–ช๏ธsgwรขr bach du
 • โ–ซ๏ธsgwรขr bach gwyn
 • ๐Ÿ”ถdiemwnt mawr oren
 • ๐Ÿ”ทdiemwnt mawr glas
 • ๐Ÿ”ธdiemwnt bach oren
 • ๐Ÿ”นdiemwnt bach glas
 • ๐Ÿ”บtriongl coch yn pwyntio tuag i fyny
 • ๐Ÿ”ปtriongl coch yn pwyntio tuag i lawr
 • ๐Ÿ’ diemwnt รข dot
 • ๐Ÿ”˜botwm radio
 • ๐Ÿ”ณbotwm sgwรขr gwyn
 • ๐Ÿ”ฒbotwm sgwรขr du
 • ๐Ÿ Flags

 • ๐Ÿbaner frith
 • ๐Ÿšฉbaner drionglog
 • ๐ŸŽŒbaneri wedi croesi
 • ๐Ÿดchwifio baner ddu
 • ๐Ÿณ๏ธchwifio baner wen
 • ๐Ÿณ๏ธโ€๐ŸŒˆbaner enfys
 • ๐Ÿณ๏ธโ€โšง๏ธbaner las, pinc a gwyn
 • ๐Ÿดโ€โ˜ ๏ธbaner mรดr-leidr
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡จbaner: Ynys Ascension
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉbaner: Andorra
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ชbaner: Emiradau Arabaidd Unedig
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซbaner: Afghanistan
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌbaner: Antigua a Barbuda
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎbaner: Anguilla
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑbaner: Albania
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒbaner: Armenia
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ดbaner: Angola
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ถbaner: Antarctica
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ทbaner: Yr Ariannin
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธbaner: Samoa America
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นbaner: Awstria
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บbaner: Awstralia
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผbaner: Aruba
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝbaner: Ynysoedd ร…land
 • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟbaner: Aserbaijan
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆbaner: Bosnia a Herzegovina
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡งbaner: Barbados
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉbaner: Bangladesh
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชbaner: Gwlad Belg
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซbaner: Burkina Faso
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌbaner: Bwlgaria
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญbaner: Bahrain
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎbaner: Burundi
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏbaner: Benin
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฑbaner: Saint Barthรฉlemy
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒbaner: Bermuda
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณbaner: Brunei
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ดbaner: Bolifia
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ถbaner: Antilles yr Iseldiroedd
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ทbaner: Brasil
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธbaner: Y Bahamas
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡นbaner: Bhutan
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ปbaner: Ynys Bouvet
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผbaner: Botswana
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พbaner: Belarws
 • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟbaner: Belize
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆbaner: Canada
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡จbaner: Ynysoedd Cocos (Keeling)
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉbaner: Y Congo - Kinshasa
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซbaner: Gweriniaeth Canolbarth Affrica
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌbaner: Y Congo - Brazzaville
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญbaner: Y Swistir
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎbaner: Cรดte dโ€™Ivoire
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐbaner: Ynysoedd Cook
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑbaner: Chile
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒbaner: Camerลตn
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณbaner: Tsieina
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ดbaner: Colombia
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ตbaner: Ynys Clipperton
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ทbaner: Costa Rica
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บbaner: Ciwba
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ปbaner: Cabo Verde
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผbaner: Curaรงao
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฝbaner: Ynys y Nadolig
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พbaner: Cyprus
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟbaner: Tsiecia
 • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชbaner: Yr Almaen
 • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฌbaner: Diego Garcia
 • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏbaner: Djibouti
 • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐbaner: Denmarc
 • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒbaner: Dominica
 • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ดbaner: Gweriniaeth Dominica
 • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟbaner: Algeria
 • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฆbaner: Ceuta a Melilla
 • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จbaner: Ecuador
 • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชbaner: Estonia
 • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌbaner: Yr Aifft
 • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ญbaner: Gorllewin Sahara
 • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทbaner: Eritrea
 • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธbaner: Sbaen
 • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡นbaner: Ethiopia
 • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บbaner: Yr Undeb Ewropeaidd
 • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎbaner: Y Ffindir
 • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏbaner: Fiji
 • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฐbaner: Ynysoedd y Falkland/Malvinas
 • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒbaner: Micronesia
 • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ดbaner: Ynysoedd Ffaro
 • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทbaner: Ffrainc
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆbaner: Gabon
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งbaner: Y Deyrnas Unedig
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉbaner: Grenada
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ชbaner: Georgia
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซbaner: Guyane Ffrengig
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌbaner: Ynys y Garn
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญbaner: Ghana
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎbaner: Gibraltar
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑbaner: Yr Ynys Las
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒbaner: Gambia
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณbaner: Gini
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ตbaner: Guadeloupe
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถbaner: Gini Gyhydeddol
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทbaner: Gwlad Groeg
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ธbaner: De Georgia ac Ynysoedd Sandwich y De
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡นbaner: Guatemala
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บbaner: Guam
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผbaner: Guinรฉ-Bissau
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พbaner: Guyana
 • ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐbaner: Hong Kong SAR Tsieina
 • ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฒbaner: Ynys Heard ac Ynysoedd McDonald
 • ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณbaner: Honduras
 • ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ทbaner: Croatia
 • ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡นbaner: Haiti
 • ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บbaner: Hwngari
 • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡จbaner: Yr Ynysoedd Dedwydd
 • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉbaner: Indonesia
 • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชbaner: Iwerddon
 • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑbaner: Israel
 • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฒbaner: Ynys Manaw
 • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณbaner: India
 • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ดbaner: Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
 • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถbaner: Irac
 • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ทbaner: Iran
 • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธbaner: Gwlad yr Iรข
 • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นbaner: Yr Eidal
 • ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ชbaner: Jersey
 • ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒbaner: Jamaica
 • ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ดbaner: Gwlad Iorddonen
 • ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตbaner: Japan
 • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ชbaner: Kenya
 • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌbaner: Kyrgyzstan
 • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญbaner: Cambodia
 • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎbaner: Kiribati
 • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒbaner: Comoros
 • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณbaner: Saint Kitts a Nevis
 • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ตbaner: Gogledd Corea
 • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทbaner: De Corea
 • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผbaner: Kuwait
 • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พbaner: Ynysoedd Cayman
 • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟbaner: Kazakhstan
 • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆbaner: Laos
 • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡งbaner: Libanus
 • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จbaner: Saint Lucia
 • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎbaner: Liechtenstein
 • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐbaner: Sri Lanka
 • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ทbaner: Liberia
 • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธbaner: Lesotho
 • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นbaner: Lithwania
 • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บbaner: Lwcsembwrg
 • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปbaner: Latfia
 • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พbaner: Libya
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆbaner: Moroco
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จbaner: Monaco
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉbaner: Moldofa
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ชbaner: Montenegro
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซbaner: Saint Martin
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌbaner: Madagascar
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญbaner: Ynysoedd Marshall
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐbaner: Gogledd Macedonia
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑbaner: Mali
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒbaner: Myanmar (Burma)
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณbaner: Mongolia
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ดbaner: Macau SAR Tsieina
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ตbaner: Ynysoedd Gogledd Mariana
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถbaner: Martinique
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ทbaner: Mauritania
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธbaner: Montserrat
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นbaner: Malta
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บbaner: Mauritius
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ปbaner: Y Maldives
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผbaner: Malawi
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝbaner: Mecsico
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พbaner: Malaysia
 • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟbaner: Mozambique
 • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆbaner: Namibia
 • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จbaner: Caledonia Newydd
 • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ชbaner: Niger
 • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ซbaner: Ynys Norfolk
 • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌbaner: Nigeria
 • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎbaner: Nicaragua
 • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑbaner: Yr Iseldiroedd
 • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดbaner: Norwy
 • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ตbaner: Nepal
 • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ทbaner: Nauru
 • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡บbaner: Niue
 • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟbaner: Seland Newydd
 • ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒbaner: Oman
 • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆbaner: Panama
 • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ชbaner: Periw
 • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซbaner: Polynesia Ffrengig
 • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌbaner: Papua Guinea Newydd
 • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญbaner: Y Philipinau
 • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐbaner: Pakistan
 • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑbaner: Gwlad Pwyl
 • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฒbaner: Saint-Pierre-et-Miquelon
 • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ณbaner: Ynysoedd Pitcairn
 • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ทbaner: Puerto Rico
 • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธbaner: Tiriogaethau Palesteinaidd
 • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นbaner: Portiwgal
 • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผbaner: Palau
 • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พbaner: Paraguay
 • ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆbaner: Qatar
 • ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ชbaner: Rรฉunion
 • ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดbaner: Rwmania
 • ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธbaner: Serbia
 • ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บbaner: Rwsia
 • ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผbaner: Rwanda
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆbaner: Saudi Arabia
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡งbaner: Ynysoedd Solomon
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จbaner: Seychelles
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉbaner: Swdan
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชbaner: Sweden
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌbaner: Singapore
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ญbaner: Saint Helena
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎbaner: Slofenia
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฏbaner: Svalbard a Jan Mayen
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐbaner: Slofacia
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑbaner: Sierra Leone
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒbaner: San Marino
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณbaner: Senegal
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ดbaner: Somalia
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ทbaner: Suriname
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธbaner: De Swdan
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡นbaner: Sรฃo Tomรฉ a Prรญncipe
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ปbaner: El Salvador
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝbaner: Sint Maarten
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พbaner: Syria
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟbaner: Eswatini
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฆbaner: Tristan da Cunha
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จbaner: Ynysoedd Turks a Caicos
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉbaner: Tsiad
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ซbaner: Tiroedd Deheuol ac Antarctig Ffrainc
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌbaner: Togo
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญbaner: Gwlad Thai
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏbaner: Tajicistan
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฐbaner: Tokelau
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑbaner: Timor-Leste
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒbaner: Tyrcmenistan
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณbaner: Tiwnisia
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ดbaner: Tonga
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ทbaner: Twrci
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡นbaner: Trinidad a Tobago
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ปbaner: Tuvalu
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผbaner: Taiwan
 • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟbaner: Tanzania
 • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆbaner: Wcrรกin
 • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌbaner: Uganda
 • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒbaner: Ynysoedd Pellennig UDA
 • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณbaner: y Cenhedloedd Unedig
 • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธbaner: Yr Unol Daleithiau
 • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พbaner: Uruguay
 • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟbaner: Uzbekistan
 • ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆbaner: Y Fatican
 • ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จbaner: Saint Vincent aโ€™r Grenadines
 • ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ชbaner: Venezuela
 • ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌbaner: Ynysoedd Gwyryf Prydain
 • ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎbaner: Ynysoedd Gwyryf yr Unol Daleithiau
 • ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณbaner: Fietnam
 • ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บbaner: Vanuatu
 • ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ซbaner: Wallis a Futuna
 • ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธbaner: Samoa
 • ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐbaner: Kosovo
 • ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ชbaner: Yemen
 • ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡นbaner: Mayotte
 • ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆbaner: De Affrica
 • ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒbaner: Zambia
 • ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผbaner: Zimbabwe
 • ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟbaner: Lloegr
 • ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟbaner: Yr Alban
 • ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟbaner: Cymru
 • ๐Ÿ‘‹๐Ÿป Skin Tones

 • ๐Ÿ‘‹๐Ÿปllaw yn chwifio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘‹๐Ÿผllaw yn chwifio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘‹๐Ÿฝllaw yn chwifio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘‹๐Ÿพllaw yn chwifio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘‹๐Ÿฟllaw yn chwifio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคš๐Ÿปcefn llaw wediโ€™i chodi: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคš๐Ÿผcefn llaw wediโ€™i chodi: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคš๐Ÿฝcefn llaw wediโ€™i chodi: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคš๐Ÿพcefn llaw wediโ€™i chodi: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคš๐Ÿฟcefn llaw wediโ€™i chodi: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ–๐Ÿปllaw wedi ei chodi รข bysedd wedi eu lledu: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ–๐Ÿผllaw wedi ei chodi รข bysedd wedi eu lledu: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ–๐Ÿฝllaw wedi ei chodi รข bysedd wedi eu lledu: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ–๐Ÿพllaw wedi ei chodi รข bysedd wedi eu lledu: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ–๐Ÿฟllaw wedi ei chodi รข bysedd wedi eu lledu: arlliw croen tywyll
 • โœ‹๐Ÿปllaw wedi codi: arlliw croen golau
 • โœ‹๐Ÿผllaw wedi codi: arlliw croen canolig-golau
 • โœ‹๐Ÿฝllaw wedi codi: arlliw croen canolog
 • โœ‹๐Ÿพllaw wedi codi: arlliw croen canolig-tywyll
 • โœ‹๐Ÿฟllaw wedi codi: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ––๐Ÿปsaliwt fulcanaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ––๐Ÿผsaliwt fulcanaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ––๐Ÿฝsaliwt fulcanaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ––๐Ÿพsaliwt fulcanaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ––๐Ÿฟsaliwt fulcanaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘Œ๐Ÿปllaw ocรช: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘Œ๐Ÿผllaw ocรช: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘Œ๐Ÿฝllaw ocรช: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘Œ๐Ÿพllaw ocรช: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘Œ๐Ÿฟllaw ocรช: arlliw croen tywyll
 • ๐ŸคŒ๐Ÿปbysedd wediโ€™u pinsio: arlliw croen golau
 • ๐ŸคŒ๐Ÿผbysedd wediโ€™u pinsio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐ŸคŒ๐Ÿฝbysedd wediโ€™u pinsio: arlliw croen canolog
 • ๐ŸคŒ๐Ÿพbysedd wediโ€™u pinsio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐ŸคŒ๐Ÿฟbysedd wediโ€™u pinsio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿค๐Ÿปbysedd yn pinshio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿค๐Ÿผbysedd yn pinshio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿค๐Ÿฝbysedd yn pinshio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿค๐Ÿพbysedd yn pinshio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿค๐Ÿฟbysedd yn pinshio: arlliw croen tywyll
 • โœŒ๐Ÿปllaw fuddugol: arlliw croen golau
 • โœŒ๐Ÿผllaw fuddugol: arlliw croen canolig-golau
 • โœŒ๐Ÿฝllaw fuddugol: arlliw croen canolog
 • โœŒ๐Ÿพllaw fuddugol: arlliw croen canolig-tywyll
 • โœŒ๐Ÿฟllaw fuddugol: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคž๐Ÿปbysedd wediโ€™u croesi: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคž๐Ÿผbysedd wediโ€™u croesi: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคž๐Ÿฝbysedd wediโ€™u croesi: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคž๐Ÿพbysedd wediโ€™u croesi: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคž๐Ÿฟbysedd wediโ€™u croesi: arlliw croen tywyll
 • ๐ŸคŸ๐Ÿปarwydd caru ti: arlliw croen golau
 • ๐ŸคŸ๐Ÿผarwydd caru ti: arlliw croen canolig-golau
 • ๐ŸคŸ๐Ÿฝarwydd caru ti: arlliw croen canolog
 • ๐ŸคŸ๐Ÿพarwydd caru ti: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐ŸคŸ๐Ÿฟarwydd caru ti: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿค˜๐Ÿปarwydd y cyrn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿค˜๐Ÿผarwydd y cyrn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿค˜๐Ÿฝarwydd y cyrn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿค˜๐Ÿพarwydd y cyrn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿค˜๐Ÿฟarwydd y cyrn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿค™๐Ÿปllaw ffonia fi: arlliw croen golau
 • ๐Ÿค™๐Ÿผllaw ffonia fi: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿค™๐Ÿฝllaw ffonia fi: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿค™๐Ÿพllaw ffonia fi: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿค™๐Ÿฟllaw ffonia fi: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿปmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r chwith: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿผmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r chwith: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿฝmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r chwith: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿพmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r chwith: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿฟmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r chwith: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘‰๐Ÿปmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r dde: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘‰๐Ÿผmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r dde: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘‰๐Ÿฝmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r dde: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘‰๐Ÿพmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r dde: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘‰๐Ÿฟmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r dde: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘†๐Ÿปmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i fyny: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘†๐Ÿผmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i fyny: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘†๐Ÿฝmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i fyny: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘†๐Ÿพmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i fyny: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘†๐Ÿฟmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i fyny: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ–•๐Ÿปbys canol: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ–•๐Ÿผbys canol: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ–•๐Ÿฝbys canol: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ–•๐Ÿพbys canol: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ–•๐Ÿฟbys canol: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘‡๐Ÿปmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i lawr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘‡๐Ÿผmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i lawr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘‡๐Ÿฝmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i lawr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘‡๐Ÿพmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i lawr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘‡๐Ÿฟmynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i lawr: arlliw croen tywyll
 • โ˜๐Ÿปmynegfys yn pwyntio i fyny: arlliw croen golau
 • โ˜๐Ÿผmynegfys yn pwyntio i fyny: arlliw croen canolig-golau
 • โ˜๐Ÿฝmynegfys yn pwyntio i fyny: arlliw croen canolog
 • โ˜๐Ÿพmynegfys yn pwyntio i fyny: arlliw croen canolig-tywyll
 • โ˜๐Ÿฟmynegfys yn pwyntio i fyny: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘๐Ÿปbys bawd i fyny: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘๐Ÿผbys bawd i fyny: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘๐Ÿฝbys bawd i fyny: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘๐Ÿพbys bawd i fyny: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘๐Ÿฟbys bawd i fyny: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘Ž๐Ÿปbys bawd i lawr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘Ž๐Ÿผbys bawd i lawr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘Ž๐Ÿฝbys bawd i lawr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘Ž๐Ÿพbys bawd i lawr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘Ž๐Ÿฟbys bawd i lawr: arlliw croen tywyll
 • โœŠ๐Ÿปdwrn wedi codi: arlliw croen golau
 • โœŠ๐Ÿผdwrn wedi codi: arlliw croen canolig-golau
 • โœŠ๐Ÿฝdwrn wedi codi: arlliw croen canolog
 • โœŠ๐Ÿพdwrn wedi codi: arlliw croen canolig-tywyll
 • โœŠ๐Ÿฟdwrn wedi codi: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘Š๐Ÿปdwrn yn agosรกu: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘Š๐Ÿผdwrn yn agosรกu: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘Š๐Ÿฝdwrn yn agosรกu: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘Š๐Ÿพdwrn yn agosรกu: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘Š๐Ÿฟdwrn yn agosรกu: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿค›๐Ÿปdwrn tuaโ€™r chwith: arlliw croen golau
 • ๐Ÿค›๐Ÿผdwrn tuaโ€™r chwith: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿค›๐Ÿฝdwrn tuaโ€™r chwith: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿค›๐Ÿพdwrn tuaโ€™r chwith: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿค›๐Ÿฟdwrn tuaโ€™r chwith: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคœ๐Ÿปdwrn tuaโ€™r dde: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคœ๐Ÿผdwrn tuaโ€™r dde: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคœ๐Ÿฝdwrn tuaโ€™r dde: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคœ๐Ÿพdwrn tuaโ€™r dde: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคœ๐Ÿฟdwrn tuaโ€™r dde: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘๐Ÿปdwylo yn curo: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘๐Ÿผdwylo yn curo: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘๐Ÿฝdwylo yn curo: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘๐Ÿพdwylo yn curo: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘๐Ÿฟdwylo yn curo: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™Œ๐Ÿปperson yn codi dwylo: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™Œ๐Ÿผperson yn codi dwylo: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™Œ๐Ÿฝperson yn codi dwylo: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™Œ๐Ÿพperson yn codi dwylo: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™Œ๐Ÿฟperson yn codi dwylo: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘๐Ÿปdwylo agored: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘๐Ÿผdwylo agored: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘๐Ÿฝdwylo agored: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘๐Ÿพdwylo agored: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘๐Ÿฟdwylo agored: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคฒ๐Ÿปcledrau dwylo yn yr awyr gydaโ€™u gilydd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคฒ๐Ÿผcledrau dwylo yn yr awyr gydaโ€™u gilydd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคฒ๐Ÿฝcledrau dwylo yn yr awyr gydaโ€™u gilydd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคฒ๐Ÿพcledrau dwylo yn yr awyr gydaโ€™u gilydd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคฒ๐Ÿฟcledrau dwylo yn yr awyr gydaโ€™u gilydd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™๐Ÿปdwylo wedi plygu: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™๐Ÿผdwylo wedi plygu: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™๐Ÿฝdwylo wedi plygu: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™๐Ÿพdwylo wedi plygu: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™๐Ÿฟdwylo wedi plygu: arlliw croen tywyll
 • โœ๐Ÿปdwylo yn ysgrifennu: arlliw croen golau
 • โœ๐Ÿผdwylo yn ysgrifennu: arlliw croen canolig-golau
 • โœ๐Ÿฝdwylo yn ysgrifennu: arlliw croen canolog
 • โœ๐Ÿพdwylo yn ysgrifennu: arlliw croen canolig-tywyll
 • โœ๐Ÿฟdwylo yn ysgrifennu: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ’…๐Ÿปfarnais ewinedd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ’…๐Ÿผfarnais ewinedd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ’…๐Ÿฝfarnais ewinedd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ’…๐Ÿพfarnais ewinedd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ’…๐Ÿฟfarnais ewinedd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคณ๐Ÿปhunlun: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคณ๐Ÿผhunlun: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคณ๐Ÿฝhunlun: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคณ๐Ÿพhunlun: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคณ๐Ÿฟhunlun: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ’ช๐Ÿปcyhyrau deuben wedi eu hystwytho: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ’ช๐Ÿผcyhyrau deuben wedi eu hystwytho: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ’ช๐Ÿฝcyhyrau deuben wedi eu hystwytho: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ’ช๐Ÿพcyhyrau deuben wedi eu hystwytho: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ’ช๐Ÿฟcyhyrau deuben wedi eu hystwytho: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿฆต๐Ÿปcoes: arlliw croen golau
 • ๐Ÿฆต๐Ÿผcoes: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿฆต๐Ÿฝcoes: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿฆต๐Ÿพcoes: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿฆต๐Ÿฟcoes: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿฆถ๐Ÿปtroed: arlliw croen golau
 • ๐Ÿฆถ๐Ÿผtroed: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿฆถ๐Ÿฝtroed: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿฆถ๐Ÿพtroed: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿฆถ๐Ÿฟtroed: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘‚๐Ÿปclust: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘‚๐Ÿผclust: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘‚๐Ÿฝclust: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘‚๐Ÿพclust: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘‚๐Ÿฟclust: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿฆป๐Ÿปclust gyda chymorth clyw: arlliw croen golau
 • ๐Ÿฆป๐Ÿผclust gyda chymorth clyw: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿฆป๐Ÿฝclust gyda chymorth clyw: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿฆป๐Ÿพclust gyda chymorth clyw: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿฆป๐Ÿฟclust gyda chymorth clyw: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ƒ๐Ÿปtrwyn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ƒ๐Ÿผtrwyn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ƒ๐Ÿฝtrwyn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ƒ๐Ÿพtrwyn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ƒ๐Ÿฟtrwyn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ถ๐Ÿปbabi: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ถ๐Ÿผbabi: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ถ๐Ÿฝbabi: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ถ๐Ÿพbabi: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ถ๐Ÿฟbabi: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง’๐Ÿปplentyn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง’๐Ÿผplentyn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง’๐Ÿฝplentyn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง’๐Ÿพplentyn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง’๐Ÿฟplentyn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿปbachgen: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿผbachgen: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿฝbachgen: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿพbachgen: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿฟbachgen: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ง๐Ÿปmerch: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ง๐Ÿผmerch: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ง๐Ÿฝmerch: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ง๐Ÿพmerch: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ง๐Ÿฟmerch: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปperson: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผperson: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝperson: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพperson: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟperson: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿปperson รข gwallt golau: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿผperson รข gwallt golau: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฝperson รข gwallt golau: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿพperson รข gwallt golau: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฟperson รข gwallt golau: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปdyn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผdyn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝdyn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพdyn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟdyn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง”๐Ÿปperson: arlliw croen golau, barf
 • ๐Ÿง”๐Ÿผperson: arlliw croen canolig-golau, barf
 • ๐Ÿง”๐Ÿฝperson: arlliw croen canolog, barf
 • ๐Ÿง”๐Ÿพperson: arlliw croen canolig-tywyll, barf
 • ๐Ÿง”๐Ÿฟperson: arlliw croen tywyll, barf
 • ๐Ÿง”๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn: arlliw croen golau, barf
 • ๐Ÿง”๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn: arlliw croen canolig-golau, barf
 • ๐Ÿง”๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn: arlliw croen canolog, barf
 • ๐Ÿง”๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn: arlliw croen canolig-tywyll, barf
 • ๐Ÿง”๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn: arlliw croen tywyll, barf
 • ๐Ÿง”๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw: arlliw croen golau, barf
 • ๐Ÿง”๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw: arlliw croen canolig-golau, barf
 • ๐Ÿง”๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw: arlliw croen canolog, barf
 • ๐Ÿง”๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw: arlliw croen canolig-tywyll, barf
 • ๐Ÿง”๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw: arlliw croen tywyll, barf
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฐdyn: arlliw croen golau, gwallt coch
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฐdyn: arlliw croen canolig-golau, gwallt coch
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฐdyn: arlliw croen canolog, gwallt coch
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฐdyn: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt coch
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฐdyn: arlliw croen tywyll, gwallt coch
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฑdyn: arlliw croen golau, gwallt cyrliog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฑdyn: arlliw croen canolig-golau, gwallt cyrliog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฑdyn: arlliw croen canolog, gwallt cyrliog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฑdyn: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt cyrliog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฑdyn: arlliw croen tywyll, gwallt cyrliog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆณdyn: arlliw croen golau, gwallt gwyn
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆณdyn: arlliw croen canolig-golau, gwallt gwyn
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆณdyn: arlliw croen canolog, gwallt gwyn
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆณdyn: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt gwyn
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆณdyn: arlliw croen tywyll, gwallt gwyn
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฒdyn: arlliw croen golau, moel
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฒdyn: arlliw croen canolig-golau, moel
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฒdyn: arlliw croen canolog, moel
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฒdyn: arlliw croen canolig-tywyll, moel
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฒdyn: arlliw croen tywyll, moel
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปmenyw: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผmenyw: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝmenyw: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพmenyw: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟmenyw: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฐmenyw: arlliw croen golau, gwallt coch
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฐmenyw: arlliw croen canolig-golau, gwallt coch
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฐmenyw: arlliw croen canolog, gwallt coch
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฐmenyw: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt coch
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฐmenyw: arlliw croen tywyll, gwallt coch
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆฐperson: arlliw croen golau, gwallt coch
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆฐperson: arlliw croen canolig-golau, gwallt coch
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฐperson: arlliw croen canolog, gwallt coch
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆฐperson: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt coch
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฐperson: arlliw croen tywyll, gwallt coch
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฑmenyw: arlliw croen golau, gwallt cyrliog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฑmenyw: arlliw croen canolig-golau, gwallt cyrliog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฑmenyw: arlliw croen canolog, gwallt cyrliog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฑmenyw: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt cyrliog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฑmenyw: arlliw croen tywyll, gwallt cyrliog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆฑperson: arlliw croen golau, gwallt cyrliog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆฑperson: arlliw croen canolig-golau, gwallt cyrliog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฑperson: arlliw croen canolog, gwallt cyrliog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆฑperson: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt cyrliog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฑperson: arlliw croen tywyll, gwallt cyrliog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆณmenyw: arlliw croen golau, gwallt gwyn
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆณmenyw: arlliw croen canolig-golau, gwallt gwyn
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆณmenyw: arlliw croen canolog, gwallt gwyn
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆณmenyw: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt gwyn
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆณmenyw: arlliw croen tywyll, gwallt gwyn
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆณperson: arlliw croen golau, gwallt gwyn
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆณperson: arlliw croen canolig-golau, gwallt gwyn
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆณperson: arlliw croen canolog, gwallt gwyn
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆณperson: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt gwyn
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆณperson: arlliw croen tywyll, gwallt gwyn
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฒmenyw: arlliw croen golau, moel
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฒmenyw: arlliw croen canolig-golau, moel
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฒmenyw: arlliw croen canolog, moel
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฒmenyw: arlliw croen canolig-tywyll, moel
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฒmenyw: arlliw croen tywyll, moel
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆฒperson: arlliw croen golau, moel
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆฒperson: arlliw croen canolig-golau, moel
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฒperson: arlliw croen canolog, moel
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆฒperson: arlliw croen canolig-tywyll, moel
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฒperson: arlliw croen tywyll, moel
 • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw รข gwallt golau: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw รข gwallt golau: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw รข gwallt golau: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw รข gwallt golau: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw รข gwallt golau: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn รข gwallt golau: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn รข gwallt golau: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn รข gwallt golau: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn รข gwallt golau: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn รข gwallt golau: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง“๐Ÿปoedolyn oedranus: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง“๐Ÿผoedolyn oedranus: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง“๐Ÿฝoedolyn oedranus: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง“๐Ÿพoedolyn oedranus: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง“๐Ÿฟoedolyn oedranus: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ด๐Ÿปhen ddyn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ด๐Ÿผhen ddyn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ด๐Ÿฝhen ddyn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ด๐Ÿพhen ddyn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ด๐Ÿฟhen ddyn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ต๐Ÿปhen fenyw: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ต๐Ÿผhen fenyw: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ต๐Ÿฝhen fenyw: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ต๐Ÿพhen fenyw: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ต๐Ÿฟhen fenyw: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™๐Ÿปperson yn gwgu: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™๐Ÿผperson yn gwgu: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™๐Ÿฝperson yn gwgu: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™๐Ÿพperson yn gwgu: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™๐Ÿฟperson yn gwgu: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn gwgu: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn gwgu: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn gwgu: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn gwgu: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn gwgu: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn gwgu: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn gwgu: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn gwgu: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn gwgu: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn gwgu: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™Ž๐Ÿปperson yn pwdu: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™Ž๐Ÿผperson yn pwdu: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™Ž๐Ÿฝperson yn pwdu: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™Ž๐Ÿพperson yn pwdu: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™Ž๐Ÿฟperson yn pwdu: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™Ž๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn pwdu: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™Ž๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn pwdu: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™Ž๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn pwdu: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™Ž๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn pwdu: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™Ž๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn pwdu: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™Ž๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn pwdu: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™Ž๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn pwdu: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™Ž๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn pwdu: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™Ž๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn pwdu: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™Ž๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn pwdu: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™…๐Ÿปperson yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™…๐Ÿผperson yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™…๐Ÿฝperson yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™…๐Ÿพperson yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™…๐Ÿฟperson yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™…๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™…๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™…๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™…๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™…๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™…๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™…๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™…๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™…๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™…๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™†๐Ÿปperson yn ystumio iawn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™†๐Ÿผperson yn ystumio iawn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™†๐Ÿฝperson yn ystumio iawn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™†๐Ÿพperson yn ystumio iawn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™†๐Ÿฟperson yn ystumio iawn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™†๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn ystumio iawn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™†๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn ystumio iawn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™†๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn ystumio iawn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™†๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn ystumio iawn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™†๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn ystumio iawn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™†๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn ystumio iawn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™†๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn ystumio iawn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™†๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn ystumio iawn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™†๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn ystumio iawn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™†๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn ystumio iawn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ’๐Ÿปperson yn gwyro llaw: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ’๐Ÿผperson yn gwyro llaw: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ’๐Ÿฝperson yn gwyro llaw: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ’๐Ÿพperson yn gwyro llaw: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ’๐Ÿฟperson yn gwyro llaw: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ’๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn gwyro ei law: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ’๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn gwyro ei law: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ’๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn gwyro ei law: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ’๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn gwyro ei law: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ’๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn gwyro ei law: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ’๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn gwyro ei llaw: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ’๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn gwyro ei llaw: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ’๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn gwyro ei llaw: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ’๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn gwyro ei llaw: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ’๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn gwyro ei llaw: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™‹๐Ÿปperson yn codi llaw: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™‹๐Ÿผperson yn codi llaw: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™‹๐Ÿฝperson yn codi llaw: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™‹๐Ÿพperson yn codi llaw: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™‹๐Ÿฟperson yn codi llaw: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™‹๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn codi ei law: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™‹๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn codi ei law: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™‹๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn codi ei law: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™‹๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn codi ei law: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™‹๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn codi ei law: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™‹๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn codi ei llaw: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™‹๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn codi ei llaw: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™‹๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn codi ei llaw: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™‹๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn codi ei llaw: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™‹๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn codi ei llaw: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿปperson byddar: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง๐Ÿผperson byddar: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง๐Ÿฝperson byddar: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง๐Ÿพperson byddar: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿฟperson byddar: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn byddar: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn byddar: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn byddar: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn byddar: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn byddar: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw fyddar: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw fyddar: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw fyddar: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw fyddar: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw fyddar: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™‡๐Ÿปperson yn ymgrymu: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™‡๐Ÿผperson yn ymgrymu: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™‡๐Ÿฝperson yn ymgrymu: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™‡๐Ÿพperson yn ymgrymu: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™‡๐Ÿฟperson yn ymgrymu: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™‡๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™‡๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™‡๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™‡๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™‡๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ™‡๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ™‡๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ™‡๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ™‡๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ™‡๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคฆ๐Ÿปcledr iโ€™r wyneb: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคฆ๐Ÿผcledr iโ€™r wyneb: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคฆ๐Ÿฝcledr iโ€™r wyneb: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคฆ๐Ÿพcledr iโ€™r wyneb: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคฆ๐Ÿฟcledr iโ€™r wyneb: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคฆ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคฆ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคฆ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคฆ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคฆ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคฆ๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคฆ๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคฆ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคฆ๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคฆ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคท๐Ÿปcodi gwar: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคท๐Ÿผcodi gwar: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคท๐Ÿฝcodi gwar: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคท๐Ÿพcodi gwar: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคท๐Ÿฟcodi gwar: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคท๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn codi gwar: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคท๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn codi gwar: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคท๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn codi gwar: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคท๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn codi gwar: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคท๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn codi gwar: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคท๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn codi gwar: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคท๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn codi gwar: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคท๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn codi gwar: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคท๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn codi gwar: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคท๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn codi gwar: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd gwrywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd gwrywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd gwrywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd benywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd benywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd benywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โš•๏ธgweithiwr iechyd benywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŽ“person syโ€™n astudio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŽ“person syโ€™n astudio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŽ“person syโ€™n astudio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŽ“person syโ€™n astudio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŽ“person syโ€™n astudio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐ŸŽ“myfyriwr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐ŸŽ“myfyriwr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐ŸŽ“myfyriwr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐ŸŽ“myfyriwr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐ŸŽ“myfyriwr: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐ŸŽ“myfyrwraig: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐ŸŽ“myfyrwraig: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐ŸŽ“myfyrwraig: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐ŸŽ“myfyrwraig: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐ŸŽ“myfyrwraig: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿซperson syโ€™n addysgu: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿซperson syโ€™n addysgu: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿซperson syโ€™n addysgu: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿซperson syโ€™n addysgu: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿซperson syโ€™n addysgu: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿซathro: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿซathro: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿซathro: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿซathro: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿซathro: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿซathrawes: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿซathrawes: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿซathrawes: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿซathrawes: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿซathrawes: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โš–๏ธperson syโ€™n barnu: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โš–๏ธperson syโ€™n barnu: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โš–๏ธperson syโ€™n barnu: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โš–๏ธperson syโ€™n barnu: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โš–๏ธperson syโ€™n barnu: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โš–๏ธbarnwr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โš–๏ธbarnwr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โš–๏ธbarnwr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โš–๏ธbarnwr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โš–๏ธbarnwr: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โš–๏ธbarnwres: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โš–๏ธbarnwres: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โš–๏ธbarnwres: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โš–๏ธbarnwres: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โš–๏ธbarnwres: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŒพperson syโ€™n ffermio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŒพperson syโ€™n ffermio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŒพperson syโ€™n ffermio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŒพperson syโ€™n ffermio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŒพperson syโ€™n ffermio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐ŸŒพffermwr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐ŸŒพffermwr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐ŸŒพffermwr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐ŸŒพffermwr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐ŸŒพffermwr: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐ŸŒพffarmwraig: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐ŸŒพffarmwraig: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐ŸŒพffarmwraig: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐ŸŒพffarmwraig: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐ŸŒพffarmwraig: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿณperson syโ€™n coginio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿณperson syโ€™n coginio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿณperson syโ€™n coginio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿณperson syโ€™n coginio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿณperson syโ€™n coginio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿณcogydd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿณcogydd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿณcogydd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿณcogydd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿณcogydd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿณcogyddes: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿณcogyddes: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿณcogyddes: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿณcogyddes: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿณcogyddes: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿ”งmecanig: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ”งmecanig: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿ”งmecanig: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿ”งmecanig: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿ”งmecanig: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿ”งpeiriannydd gwrywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿ”งpeiriannydd gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿ”งpeiriannydd gwrywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿ”งpeiriannydd gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿ”งpeiriannydd gwrywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿ”งpeiriannydd benywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿ”งpeiriannydd benywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿ”งpeiriannydd benywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿ”งpeiriannydd benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿ”งpeiriannydd benywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿญperson syโ€™n gweithio mewn ffatri: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿญperson syโ€™n gweithio mewn ffatri: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿญperson syโ€™n gweithio mewn ffatri: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿญperson syโ€™n gweithio mewn ffatri: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿญperson syโ€™n gweithio mewn ffatri: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿญgweithiwr ffatri: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿญgweithiwr ffatri: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿญgweithiwr ffatri: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿญgweithiwr ffatri: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿญgweithiwr ffatri: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿญgweithwraig ffatri: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿญgweithwraig ffatri: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿญgweithwraig ffatri: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿญgweithwraig ffatri: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿญgweithwraig ffatri: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa gwrywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa gwrywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa gwrywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa benywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa benywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa benywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ผgweithiwr swyddfa benywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿ”ฌperson syโ€™n ymwneud รข gwyddoniaeth: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ”ฌperson syโ€™n ymwneud รข gwyddoniaeth: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ฌperson syโ€™n ymwneud รข gwyddoniaeth: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿ”ฌperson syโ€™n ymwneud รข gwyddoniaeth: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿ”ฌperson syโ€™n ymwneud รข gwyddoniaeth: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿ”ฌgwyddonydd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿ”ฌgwyddonydd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ฌgwyddonydd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿ”ฌgwyddonydd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿ”ฌgwyddonydd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿ”ฌgwyddonwraig: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿ”ฌgwyddonwraig: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ฌgwyddonwraig: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿ”ฌgwyddonwraig: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿ”ฌgwyddonwraig: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿ’ปtechnolegydd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ’ปtechnolegydd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ปtechnolegydd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿ’ปtechnolegydd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ปtechnolegydd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿ’ปtechnolegwr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿ’ปtechnolegwr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ปtechnolegwr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿ’ปtechnolegwr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ปtechnolegwr: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿ’ปtechnolegwraig: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿ’ปtechnolegwraig: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ปtechnolegwraig: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿ’ปtechnolegwraig: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ปtechnolegwraig: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŽคperson syโ€™n canu: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŽคperson syโ€™n canu: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŽคperson syโ€™n canu: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŽคperson syโ€™n canu: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŽคperson syโ€™n canu: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐ŸŽคcantor: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐ŸŽคcantor: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐ŸŽคcantor: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐ŸŽคcantor: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐ŸŽคcantor: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐ŸŽคcantores: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐ŸŽคcantores: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐ŸŽคcantores: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐ŸŽคcantores: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐ŸŽคcantores: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŽจartist: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŽจartist: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŽจartist: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŽจartist: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŽจartist: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐ŸŽจarlunydd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐ŸŽจarlunydd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐ŸŽจarlunydd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐ŸŽจarlunydd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐ŸŽจarlunydd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐ŸŽจarlunwraig: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐ŸŽจarlunwraig: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐ŸŽจarlunwraig: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐ŸŽจarlunwraig: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐ŸŽจarlunwraig: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โœˆ๏ธpeilot: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โœˆ๏ธpeilot: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โœˆ๏ธpeilot: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โœˆ๏ธpeilot: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โœˆ๏ธpeilot: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โœˆ๏ธpeilot gwrywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โœˆ๏ธpeilot gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โœˆ๏ธpeilot gwrywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โœˆ๏ธpeilot gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โœˆ๏ธpeilot gwrywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โœˆ๏ธpeilot benywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โœˆ๏ธpeilot benywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โœˆ๏ธpeilot benywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โœˆ๏ธpeilot benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โœˆ๏ธpeilot benywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿš€gofod-deithiwr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿš€gofod-deithiwr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿš€gofod-deithiwr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿš€gofod-deithiwr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿš€gofod-deithiwr: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿš€gofodwr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿš€gofodwr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿš€gofodwr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿš€gofodwr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿš€gofodwr: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿš€gofodwraig: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿš€gofodwraig: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿš€gofodwraig: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿš€gofodwraig: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿš€gofodwraig: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿš’diffoddwr tรขn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿš’diffoddwr tรขn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿš’diffoddwr tรขn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿš’diffoddwr tรขn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿš’diffoddwr tรขn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿš’dyn tรขn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿš’dyn tรขn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿš’dyn tรขn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿš’dyn tรขn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿš’dyn tรขn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿš’menyw tรขn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿš’menyw tรขn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿš’menyw tรขn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿš’menyw tรขn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿš’menyw tรขn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿปheddwas: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿผheddwas: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฝheddwas: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿพheddwas: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฟheddwas: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธswyddog heddlu gwrywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธswyddog heddlu gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธswyddog heddlu gwrywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธswyddog heddlu gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธswyddog heddlu gwrywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿปโ€โ™€๏ธswyddog heddlu benywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿผโ€โ™€๏ธswyddog heddlu benywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธswyddog heddlu benywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿพโ€โ™€๏ธswyddog heddlu benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธswyddog heddlu benywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ•ต๐Ÿปditectif: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ•ต๐Ÿผditectif: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ•ต๐Ÿฝditectif: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ•ต๐Ÿพditectif: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ•ต๐Ÿฟditectif: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ•ต๐Ÿปโ€โ™‚๏ธditectif gwrywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ•ต๐Ÿผโ€โ™‚๏ธditectif gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ•ต๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธditectif gwrywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ•ต๐Ÿพโ€โ™‚๏ธditectif gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ•ต๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธditectif gwrywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ•ต๐Ÿปโ€โ™€๏ธditectif benywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ•ต๐Ÿผโ€โ™€๏ธditectif benywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ•ต๐Ÿฝโ€โ™€๏ธditectif benywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ•ต๐Ÿพโ€โ™€๏ธditectif benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ•ต๐Ÿฟโ€โ™€๏ธditectif benywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ’‚๐Ÿปgwarchodfilwr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ’‚๐Ÿผgwarchodfilwr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ’‚๐Ÿฝgwarchodfilwr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ’‚๐Ÿพgwarchodfilwr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ’‚๐Ÿฟgwarchodfilwr: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ’‚๐Ÿปโ€โ™‚๏ธgwarchodydd gwrywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ’‚๐Ÿผโ€โ™‚๏ธgwarchodydd gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ’‚๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธgwarchodydd gwrywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ’‚๐Ÿพโ€โ™‚๏ธgwarchodydd gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ’‚๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธgwarchodydd gwrywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ’‚๐Ÿปโ€โ™€๏ธgwarchodydd benywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ’‚๐Ÿผโ€โ™€๏ธgwarchodydd benywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ’‚๐Ÿฝโ€โ™€๏ธgwarchodydd benywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ’‚๐Ÿพโ€โ™€๏ธgwarchodydd benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ’‚๐Ÿฟโ€โ™€๏ธgwarchodydd benywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿฅท๐Ÿปninja: arlliw croen golau
 • ๐Ÿฅท๐Ÿผninja: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿฅท๐Ÿฝninja: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿฅท๐Ÿพninja: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿฅท๐Ÿฟninja: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ท๐Ÿปadeiladwr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ท๐Ÿผadeiladwr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ท๐Ÿฝadeiladwr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ท๐Ÿพadeiladwr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ท๐Ÿฟadeiladwr: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ท๐Ÿปโ€โ™‚๏ธgweithiwr adeiladu gwrywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ท๐Ÿผโ€โ™‚๏ธgweithiwr adeiladu gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ท๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธgweithiwr adeiladu gwrywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ท๐Ÿพโ€โ™‚๏ธgweithiwr adeiladu gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ท๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธgweithiwr adeiladu gwrywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ท๐Ÿปโ€โ™€๏ธgweithiwr adeiladu benywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ท๐Ÿผโ€โ™€๏ธgweithiwr adeiladu benywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ท๐Ÿฝโ€โ™€๏ธgweithiwr adeiladu benywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ท๐Ÿพโ€โ™€๏ธgweithiwr adeiladu benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ท๐Ÿฟโ€โ™€๏ธgweithiwr adeiladu benywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคด๐Ÿปtywysog: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคด๐Ÿผtywysog: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคด๐Ÿฝtywysog: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคด๐Ÿพtywysog: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคด๐Ÿฟtywysog: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ธ๐Ÿปtywysoges: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ธ๐Ÿผtywysoges: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ธ๐Ÿฝtywysoges: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ธ๐Ÿพtywysoges: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ธ๐Ÿฟtywysoges: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿปperson yn gwisgo twrban: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿผperson yn gwisgo twrban: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฝperson yn gwisgo twrban: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿพperson yn gwisgo twrban: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฟperson yn gwisgo twrban: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn รข thwrban: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn รข thwrban: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn รข thwrban: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn รข thwrban: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn รข thwrban: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw รข thwrban: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw รข thwrban: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw รข thwrban: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw รข thwrban: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw รข thwrban: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฒ๐Ÿปdyn รข chap Tsieineaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฒ๐Ÿผdyn รข chap Tsieineaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฒ๐Ÿฝdyn รข chap Tsieineaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฒ๐Ÿพdyn รข chap Tsieineaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฒ๐Ÿฟdyn รข chap Tsieineaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง•๐Ÿปmenyw รข phensgarff: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง•๐Ÿผmenyw รข phensgarff: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง•๐Ÿฝmenyw รข phensgarff: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง•๐Ÿพmenyw รข phensgarff: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง•๐Ÿฟmenyw รข phensgarff: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคต๐Ÿปperson mewn siaced ginio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคต๐Ÿผperson mewn siaced ginio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคต๐Ÿฝperson mewn siaced ginio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคต๐Ÿพperson mewn siaced ginio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคต๐Ÿฟperson mewn siaced ginio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคต๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn mewn siaced ginio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคต๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn mewn siaced ginio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคต๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn mewn siaced ginio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคต๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn mewn siaced ginio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคต๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn mewn siaced ginio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคต๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw mewn siaced ginio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคต๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw mewn siaced ginio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคต๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw mewn siaced ginio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคต๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw mewn siaced ginio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคต๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw mewn siaced ginio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿปperson yn gwisgo llen: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿผperson yn gwisgo llen: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฝperson yn gwisgo llen: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿพperson yn gwisgo llen: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฟperson yn gwisgo llen: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn gwisgo llen: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn gwisgo llen: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn gwisgo llen: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn gwisgo llen: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn gwisgo llen: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn gwisgo llen: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn gwisgo llen: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn gwisgo llen: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn gwisgo llen: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn gwisgo llen: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคฐ๐Ÿปmenyw feichiog: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคฐ๐Ÿผmenyw feichiog: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคฐ๐Ÿฝmenyw feichiog: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคฐ๐Ÿพmenyw feichiog: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคฐ๐Ÿฟmenyw feichiog: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคฑ๐Ÿปbwydo oโ€™r fron: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคฑ๐Ÿผbwydo oโ€™r fron: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคฑ๐Ÿฝbwydo oโ€™r fron: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคฑ๐Ÿพbwydo oโ€™r fron: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคฑ๐Ÿฟbwydo oโ€™r fron: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿผmenyw yn bwydo babi: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿผmenyw yn bwydo babi: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿผmenyw yn bwydo babi: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿผmenyw yn bwydo babi: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿผmenyw yn bwydo babi: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿผdyn yn bwydo babi: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿผdyn yn bwydo babi: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿผdyn yn bwydo babi: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿผdyn yn bwydo babi: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿผdyn yn bwydo babi: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿผperson yn bwydo babi: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿผperson yn bwydo babi: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿผperson yn bwydo babi: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿผperson yn bwydo babi: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿผperson yn bwydo babi: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ผ๐Ÿปbabi angel: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ผ๐Ÿผbabi angel: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ผ๐Ÿฝbabi angel: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ผ๐Ÿพbabi angel: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ผ๐Ÿฟbabi angel: arlliw croen tywyll
 • ๐ŸŽ…๐ŸปSiรดn Corn: arlliw croen golau
 • ๐ŸŽ…๐ŸผSiรดn Corn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐ŸŽ…๐ŸฝSiรดn Corn: arlliw croen canolog
 • ๐ŸŽ…๐ŸพSiรดn Corn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐ŸŽ…๐ŸฟSiรดn Corn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคถ๐ŸปSiรขn Corn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคถ๐ŸผSiรขn Corn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคถ๐ŸฝSiรขn Corn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคถ๐ŸพSiรขn Corn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคถ๐ŸฟSiรขn Corn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŽ„mx claus: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŽ„mx claus: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŽ„mx claus: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŽ„mx claus: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŽ„mx claus: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿฆธ๐Ÿปarcharwr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿฆธ๐Ÿผarcharwr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿฆธ๐Ÿฝarcharwr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿฆธ๐Ÿพarcharwr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿฆธ๐Ÿฟarcharwr: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿฆธ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธarcharwr gwrywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿฆธ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธarcharwr gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿฆธ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธarcharwr gwrywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿฆธ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธarcharwr gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿฆธ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธarcharwr gwrywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿฆธ๐Ÿปโ€โ™€๏ธarcharwr benywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿฆธ๐Ÿผโ€โ™€๏ธarcharwr benywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿฆธ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธarcharwr benywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿฆธ๐Ÿพโ€โ™€๏ธarcharwr benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿฆธ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธarcharwr benywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿฆน๐Ÿปarchleidr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿฆน๐Ÿผarchleidr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿฆน๐Ÿฝarchleidr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿฆน๐Ÿพarchleidr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿฆน๐Ÿฟarchleidr: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿฆน๐Ÿปโ€โ™‚๏ธarchleidr gwrywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿฆน๐Ÿผโ€โ™‚๏ธarchleidr gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿฆน๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธarchleidr gwrywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿฆน๐Ÿพโ€โ™‚๏ธarchleidr gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿฆน๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธarchleidr gwrywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿฆน๐Ÿปโ€โ™€๏ธarchleidr benywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿฆน๐Ÿผโ€โ™€๏ธarchleidr benywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿฆน๐Ÿฝโ€โ™€๏ธarchleidr benywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿฆน๐Ÿพโ€โ™€๏ธarchleidr benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿฆน๐Ÿฟโ€โ™€๏ธarchleidr benywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง™๐Ÿปdewin: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง™๐Ÿผdewin: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง™๐Ÿฝdewin: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง™๐Ÿพdewin: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง™๐Ÿฟdewin: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง™๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdewin gwrywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง™๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdewin gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง™๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdewin gwrywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง™๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdewin gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง™๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdewin gwrywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง™๐Ÿปโ€โ™€๏ธdewin benywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง™๐Ÿผโ€โ™€๏ธdewin benywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง™๐Ÿฝโ€โ™€๏ธdewin benywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง™๐Ÿพโ€โ™€๏ธdewin benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง™๐Ÿฟโ€โ™€๏ธdewin benywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿงš๐Ÿปtylwyth teg: arlliw croen golau
 • ๐Ÿงš๐Ÿผtylwyth teg: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿงš๐Ÿฝtylwyth teg: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿงš๐Ÿพtylwyth teg: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿงš๐Ÿฟtylwyth teg: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿงš๐Ÿปโ€โ™‚๏ธtylwythen teg: arlliw croen golau
 • ๐Ÿงš๐Ÿผโ€โ™‚๏ธtylwythen teg: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿงš๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธtylwythen teg: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿงš๐Ÿพโ€โ™‚๏ธtylwythen teg: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿงš๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธtylwythen teg: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿงš๐Ÿปโ€โ™€๏ธtylwythen deg: arlliw croen golau
 • ๐Ÿงš๐Ÿผโ€โ™€๏ธtylwythen deg: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿงš๐Ÿฝโ€โ™€๏ธtylwythen deg: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿงš๐Ÿพโ€โ™€๏ธtylwythen deg: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿงš๐Ÿฟโ€โ™€๏ธtylwythen deg: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง›๐Ÿปfampir: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง›๐Ÿผfampir: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง›๐Ÿฝfampir: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง›๐Ÿพfampir: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง›๐Ÿฟfampir: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง›๐Ÿปโ€โ™‚๏ธfampir gwrywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง›๐Ÿผโ€โ™‚๏ธfampir gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง›๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธfampir gwrywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง›๐Ÿพโ€โ™‚๏ธfampir gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง›๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธfampir gwrywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง›๐Ÿปโ€โ™€๏ธfampir benywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง›๐Ÿผโ€โ™€๏ธfampir benywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง›๐Ÿฝโ€โ™€๏ธfampir benywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง›๐Ÿพโ€โ™€๏ธfampir benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง›๐Ÿฟโ€โ™€๏ธfampir benywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿงœ๐Ÿปmรดrberson: arlliw croen golau
 • ๐Ÿงœ๐Ÿผmรดrberson: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿงœ๐Ÿฝmรดrberson: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿงœ๐Ÿพmรดrberson: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿงœ๐Ÿฟmรดrberson: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿงœ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธmorwas: arlliw croen golau
 • ๐Ÿงœ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธmorwas: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿงœ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธmorwas: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿงœ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธmorwas: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿงœ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธmorwas: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿงœ๐Ÿปโ€โ™€๏ธmรดr-forwyn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿงœ๐Ÿผโ€โ™€๏ธmรดr-forwyn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿงœ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmรดr-forwyn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿงœ๐Ÿพโ€โ™€๏ธmรดr-forwyn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿงœ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmรดr-forwyn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿปcoblyn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง๐Ÿผcoblyn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง๐Ÿฝcoblyn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง๐Ÿพcoblyn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿฟcoblyn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™‚๏ธcoblyn gwrwywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™‚๏ธcoblyn gwrwywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธcoblyn gwrwywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™‚๏ธcoblyn gwrwywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธcoblyn gwrwywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™€๏ธcoblyn benywaidd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™€๏ธcoblyn benywaidd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™€๏ธcoblyn benywaidd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™€๏ธcoblyn benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™€๏ธcoblyn benywaidd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ’†๐Ÿปperson yn derbyn tyluniad: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ’†๐Ÿผperson yn derbyn tyluniad: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ’†๐Ÿฝperson yn derbyn tyluniad: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ’†๐Ÿพperson yn derbyn tyluniad: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ’†๐Ÿฟperson yn derbyn tyluniad: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ’†๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ’†๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ’†๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ’†๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ’†๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ’†๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ’†๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ’†๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ’†๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ’†๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ’‡๐Ÿปperson yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ’‡๐Ÿผperson yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ’‡๐Ÿฝperson yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ’‡๐Ÿพperson yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ’‡๐Ÿฟperson yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ’‡๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ’‡๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ’‡๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ’‡๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ’‡๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ’‡๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn cael ei gwallt wediโ€™u torri: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ’‡๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn cael ei gwallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ’‡๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn cael ei gwallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ’‡๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn cael ei gwallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ’‡๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn cael ei gwallt wediโ€™u torri: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿšถ๐Ÿปperson yn cerdded: arlliw croen golau
 • ๐Ÿšถ๐Ÿผperson yn cerdded: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿšถ๐Ÿฝperson yn cerdded: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿšถ๐Ÿพperson yn cerdded: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿšถ๐Ÿฟperson yn cerdded: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿšถ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn cerdded: arlliw croen golau
 • ๐Ÿšถ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn cerdded: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿšถ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn cerdded: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿšถ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn cerdded: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿšถ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn cerdded: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿšถ๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn cerdded: arlliw croen golau
 • ๐Ÿšถ๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn cerdded: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿšถ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn cerdded: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿšถ๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn cerdded: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿšถ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn cerdded: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿปperson yn sefyll: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง๐Ÿผperson yn sefyll: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง๐Ÿฝperson yn sefyll: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง๐Ÿพperson yn sefyll: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿฟperson yn sefyll: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn sefyll: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn sefyll: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn sefyll: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn sefyll: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn sefyll: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn sefyll: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn sefyll: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn sefyll: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn sefyll: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn sefyll: arlliw croen tywyll
 • ๐ŸงŽ๐Ÿปperson yn penlinio: arlliw croen golau
 • ๐ŸงŽ๐Ÿผperson yn penlinio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐ŸงŽ๐Ÿฝperson yn penlinio: arlliw croen canolog
 • ๐ŸงŽ๐Ÿพperson yn penlinio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐ŸงŽ๐Ÿฟperson yn penlinio: arlliw croen tywyll
 • ๐ŸงŽ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn penlinio: arlliw croen golau
 • ๐ŸงŽ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn penlinio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐ŸงŽ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn penlinio: arlliw croen canolog
 • ๐ŸงŽ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn penlinio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐ŸงŽ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn penlinio: arlliw croen tywyll
 • ๐ŸงŽ๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn penlinio: arlliw croen golau
 • ๐ŸงŽ๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn penlinio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐ŸงŽ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn penlinio: arlliw croen canolog
 • ๐ŸงŽ๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn penlinio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐ŸงŽ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn penlinio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆฏperson รข ffon gerdded: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆฏperson รข ffon gerdded: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฏperson รข ffon gerdded: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆฏperson รข ffon gerdded: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฏperson รข ffon gerdded: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฏdyn รข ffon wen: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฏdyn รข ffon wen: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฏdyn รข ffon wen: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฏdyn รข ffon wen: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฏdyn รข ffon wen: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฏmenyw รข ffon wen: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฏmenyw รข ffon wen: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฏmenyw รข ffon wen: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฏmenyw รข ffon wen: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฏmenyw รข ffon wen: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆผperson mewn cadair olwyn drydan: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆผperson mewn cadair olwyn drydan: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆผperson mewn cadair olwyn drydan: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆผperson mewn cadair olwyn drydan: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆผperson mewn cadair olwyn drydan: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆผdyn mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆผdyn mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆผdyn mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆผdyn mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆผdyn mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆผmenyw mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆผmenyw mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆผmenyw mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆผmenyw mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆผmenyw mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆฝperson mewn cadair olwyn รข llaw: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆฝperson mewn cadair olwyn รข llaw: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฝperson mewn cadair olwyn รข llaw: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆฝperson mewn cadair olwyn รข llaw: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฝperson mewn cadair olwyn รข llaw: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฝdyn mewn cadair olwyn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฝdyn mewn cadair olwyn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฝdyn mewn cadair olwyn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฝdyn mewn cadair olwyn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฝdyn mewn cadair olwyn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฝmenyw mewn cadair olwyn: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฝmenyw mewn cadair olwyn: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฝmenyw mewn cadair olwyn: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฝmenyw mewn cadair olwyn: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฝmenyw mewn cadair olwyn: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿƒ๐Ÿปperson yn rhedeg: arlliw croen golau
 • ๐Ÿƒ๐Ÿผperson yn rhedeg: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿƒ๐Ÿฝperson yn rhedeg: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿƒ๐Ÿพperson yn rhedeg: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿƒ๐Ÿฟperson yn rhedeg: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿƒ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn rhedeg: arlliw croen golau
 • ๐Ÿƒ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn rhedeg: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿƒ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn rhedeg: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿƒ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn rhedeg: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿƒ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn rhedeg: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿƒ๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn rhedeg: arlliw croen golau
 • ๐Ÿƒ๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn rhedeg: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿƒ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn rhedeg: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿƒ๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn rhedeg: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿƒ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn rhedeg: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ’ƒ๐Ÿปmenyw yn dawnsio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ’ƒ๐Ÿผmenyw yn dawnsio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ’ƒ๐Ÿฝmenyw yn dawnsio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ’ƒ๐Ÿพmenyw yn dawnsio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ’ƒ๐Ÿฟmenyw yn dawnsio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ•บ๐Ÿปdyn yn dawnsio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ•บ๐Ÿผdyn yn dawnsio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ•บ๐Ÿฝdyn yn dawnsio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ•บ๐Ÿพdyn yn dawnsio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ•บ๐Ÿฟdyn yn dawnsio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ•ด๐Ÿปdyn mewn gwisg fusnes yn ymddyrchafu: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ•ด๐Ÿผdyn mewn gwisg fusnes yn ymddyrchafu: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ•ด๐Ÿฝdyn mewn gwisg fusnes yn ymddyrchafu: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ•ด๐Ÿพdyn mewn gwisg fusnes yn ymddyrchafu: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ•ด๐Ÿฟdyn mewn gwisg fusnes yn ymddyrchafu: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง–๐Ÿปperson mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง–๐Ÿผperson mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง–๐Ÿฝperson mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง–๐Ÿพperson mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง–๐Ÿฟperson mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง–๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง–๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง–๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง–๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง–๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง–๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง–๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง–๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง–๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง–๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง—๐Ÿปperson yn dringo: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง—๐Ÿผperson yn dringo: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง—๐Ÿฝperson yn dringo: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง—๐Ÿพperson yn dringo: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง—๐Ÿฟperson yn dringo: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn dringo: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง—๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn dringo: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง—๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn dringo: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง—๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn dringo: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง—๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn dringo: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn dringo: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง—๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn dringo: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง—๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn dringo: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง—๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn dringo: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง—๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn dringo: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‡๐Ÿปrasio ceffylau: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‡๐Ÿผrasio ceffylau: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‡๐Ÿฝrasio ceffylau: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‡๐Ÿพrasio ceffylau: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‡๐Ÿฟrasio ceffylau: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‚๐Ÿปeirafyrddiwr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‚๐Ÿผeirafyrddiwr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‚๐Ÿฝeirafyrddiwr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‚๐Ÿพeirafyrddiwr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‚๐Ÿฟeirafyrddiwr: arlliw croen tywyll
 • ๐ŸŒ๐Ÿปperson yn chwarae golff: arlliw croen golau
 • ๐ŸŒ๐Ÿผperson yn chwarae golff: arlliw croen canolig-golau
 • ๐ŸŒ๐Ÿฝperson yn chwarae golff: arlliw croen canolog
 • ๐ŸŒ๐Ÿพperson yn chwarae golff: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐ŸŒ๐Ÿฟperson yn chwarae golff: arlliw croen tywyll
 • ๐ŸŒ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae golff: arlliw croen golau
 • ๐ŸŒ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae golff: arlliw croen canolig-golau
 • ๐ŸŒ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae golff: arlliw croen canolog
 • ๐ŸŒ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae golff: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐ŸŒ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae golff: arlliw croen tywyll
 • ๐ŸŒ๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae golff: arlliw croen golau
 • ๐ŸŒ๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae golff: arlliw croen canolig-golau
 • ๐ŸŒ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae golff: arlliw croen canolog
 • ๐ŸŒ๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae golff: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐ŸŒ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae golff: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ„๐Ÿปperson yn syrffio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ„๐Ÿผperson yn syrffio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ„๐Ÿฝperson yn syrffio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ„๐Ÿพperson yn syrffio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ„๐Ÿฟperson yn syrffio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ„๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn syrffio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ„๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn syrffio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ„๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn syrffio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ„๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn syrffio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ„๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn syrffio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ„๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn syrffio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ„๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn syrffio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ„๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn syrffio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ„๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn syrffio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ„๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn syrffio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿšฃ๐Ÿปperson yn rhwyfo cwch: arlliw croen golau
 • ๐Ÿšฃ๐Ÿผperson yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿšฃ๐Ÿฝperson yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿšฃ๐Ÿพperson yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿšฃ๐Ÿฟperson yn rhwyfo cwch: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿšฃ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn rhwyfo cwch: arlliw croen golau
 • ๐Ÿšฃ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿšฃ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿšฃ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿšฃ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn rhwyfo cwch: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿšฃ๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn rhwyfo cwch: arlliw croen golau
 • ๐Ÿšฃ๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿšฃ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿšฃ๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿšฃ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn rhwyfo cwch: arlliw croen tywyll
 • ๐ŸŠ๐Ÿปperson yn nofio: arlliw croen golau
 • ๐ŸŠ๐Ÿผperson yn nofio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐ŸŠ๐Ÿฝperson yn nofio: arlliw croen canolog
 • ๐ŸŠ๐Ÿพperson yn nofio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐ŸŠ๐Ÿฟperson yn nofio: arlliw croen tywyll
 • ๐ŸŠ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn nofio: arlliw croen golau
 • ๐ŸŠ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn nofio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐ŸŠ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn nofio: arlliw croen canolog
 • ๐ŸŠ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn nofio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐ŸŠ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn nofio: arlliw croen tywyll
 • ๐ŸŠ๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn nofio: arlliw croen golau
 • ๐ŸŠ๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn nofio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐ŸŠ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn nofio: arlliw croen canolog
 • ๐ŸŠ๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn nofio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐ŸŠ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn nofio: arlliw croen tywyll
 • โ›น๐Ÿปperson รข phรชl: arlliw croen golau
 • โ›น๐Ÿผperson รข phรชl: arlliw croen canolig-golau
 • โ›น๐Ÿฝperson รข phรชl: arlliw croen canolog
 • โ›น๐Ÿพperson รข phรชl: arlliw croen canolig-tywyll
 • โ›น๐Ÿฟperson รข phรชl: arlliw croen tywyll
 • โ›น๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn รข phรชl: arlliw croen golau
 • โ›น๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn รข phรชl: arlliw croen canolig-golau
 • โ›น๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn รข phรชl: arlliw croen canolog
 • โ›น๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn รข phรชl: arlliw croen canolig-tywyll
 • โ›น๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn รข phรชl: arlliw croen tywyll
 • โ›น๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw รข phรชl: arlliw croen golau
 • โ›น๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw รข phรชl: arlliw croen canolig-golau
 • โ›น๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw รข phรชl: arlliw croen canolog
 • โ›น๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw รข phรชl: arlliw croen canolig-tywyll
 • โ›น๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw รข phรชl: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‹๐Ÿปperson yn codi pwysau: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‹๐Ÿผperson yn codi pwysau: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‹๐Ÿฝperson yn codi pwysau: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‹๐Ÿพperson yn codi pwysau: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‹๐Ÿฟperson yn codi pwysau: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‹๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn codi pwysau: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‹๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn codi pwysau: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‹๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn codi pwysau: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‹๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn codi pwysau: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‹๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn codi pwysau: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‹๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn codi pwysau: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‹๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn codi pwysau: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‹๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn codi pwysau: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‹๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn codi pwysau: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‹๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn codi pwysau: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿšด๐Ÿปperson yn beicio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿšด๐Ÿผperson yn beicio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿšด๐Ÿฝperson yn beicio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿšด๐Ÿพperson yn beicio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿšด๐Ÿฟperson yn beicio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿšด๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn beicio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿšด๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn beicio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿšด๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn beicio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿšด๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn beicio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿšด๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn beicio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿšด๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn beicio: arlliw croen golau
 • ๐Ÿšด๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn beicio: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿšด๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn beicio: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿšด๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn beicio: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿšด๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn beicio: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿšต๐Ÿปperson yn beicio mynydd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿšต๐Ÿผperson yn beicio mynydd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿšต๐Ÿฝperson yn beicio mynydd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿšต๐Ÿพperson yn beicio mynydd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿšต๐Ÿฟperson yn beicio mynydd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿšต๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn beicio mynydd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿšต๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn beicio mynydd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿšต๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn beicio mynydd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿšต๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn beicio mynydd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿšต๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn beicio mynydd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿšต๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn beicio mynydd: arlliw croen golau
 • ๐Ÿšต๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn beicio mynydd: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿšต๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn beicio mynydd: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿšต๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn beicio mynydd: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿšต๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn beicio mynydd: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคธ๐Ÿปolwyn droi: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคธ๐Ÿผolwyn droi: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคธ๐Ÿฝolwyn droi: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคธ๐Ÿพolwyn droi: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคธ๐Ÿฟolwyn droi: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคธ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn gwneud olwyn dro: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคธ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn gwneud olwyn dro: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคธ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn gwneud olwyn dro: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคธ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn gwneud olwyn dro: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคธ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn gwneud olwyn dro: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคธ๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn gwneud olwyn dro: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคธ๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn gwneud olwyn dro: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคธ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn gwneud olwyn dro: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคธ๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn gwneud olwyn dro: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคธ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn gwneud olwyn dro: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคฝ๐Ÿปpolo dลตr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคฝ๐Ÿผpolo dลตr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคฝ๐Ÿฝpolo dลตr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคฝ๐Ÿพpolo dลตr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคฝ๐Ÿฟpolo dลตr: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคฝ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae polo dลตr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคฝ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae polo dลตr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคฝ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae polo dลตr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคฝ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae polo dลตr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคฝ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae polo dลตr: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคฝ๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae polo dลตr: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคฝ๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae polo dลตr: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคฝ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae polo dลตr: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคฝ๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae polo dลตr: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคฝ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae polo dลตr: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคพ๐Ÿปpรชl-law: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคพ๐Ÿผpรชl-law: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคพ๐Ÿฝpรชl-law: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคพ๐Ÿพpรชl-law: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคพ๐Ÿฟpรชl-law: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคพ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae pรชl law: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคพ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae pรชl law: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคพ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae pรชl law: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคพ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae pรชl law: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคพ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn chwarae pรชl law: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคพ๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae pรชl law: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคพ๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae pรชl law: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคพ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae pรชl law: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคพ๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae pรชl law: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคพ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn chwarae pรชl law: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคน๐Ÿปjyglo: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคน๐Ÿผjyglo: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคน๐Ÿฝjyglo: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคน๐Ÿพjyglo: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคน๐Ÿฟjyglo: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคน๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn yn jyglo: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคน๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn yn jyglo: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคน๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn yn jyglo: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคน๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn yn jyglo: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคน๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn yn jyglo: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿคน๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw yn jyglo: arlliw croen golau
 • ๐Ÿคน๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw yn jyglo: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿคน๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw yn jyglo: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿคน๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw yn jyglo: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿคน๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw yn jyglo: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง˜๐Ÿปperson mewn ystum lingroes: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง˜๐Ÿผperson mewn ystum lingroes: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง˜๐Ÿฝperson mewn ystum lingroes: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง˜๐Ÿพperson mewn ystum lingroes: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง˜๐Ÿฟperson mewn ystum lingroes: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง˜๐Ÿปโ€โ™‚๏ธdyn mewn ystum lingroes: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง˜๐Ÿผโ€โ™‚๏ธdyn mewn ystum lingroes: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง˜๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธdyn mewn ystum lingroes: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง˜๐Ÿพโ€โ™‚๏ธdyn mewn ystum lingroes: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง˜๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธdyn mewn ystum lingroes: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง˜๐Ÿปโ€โ™€๏ธmenyw mewn ystum lingroes: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง˜๐Ÿผโ€โ™€๏ธmenyw mewn ystum lingroes: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง˜๐Ÿฝโ€โ™€๏ธmenyw mewn ystum lingroes: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง˜๐Ÿพโ€โ™€๏ธmenyw mewn ystum lingroes: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง˜๐Ÿฟโ€โ™€๏ธmenyw mewn ystum lingroes: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ›€๐Ÿปperson mewn bath: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ›€๐Ÿผperson mewn bath: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ›€๐Ÿฝperson mewn bath: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ›€๐Ÿพperson mewn bath: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ›€๐Ÿฟperson mewn bath: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ›Œ๐Ÿปperson mewn gwely: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ›Œ๐Ÿผperson mewn gwely: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ›Œ๐Ÿฝperson mewn gwely: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ›Œ๐Ÿพperson mewn gwely: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ›Œ๐Ÿฟperson mewn gwely: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿปpobl yn dal dwylo: arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿผpobl yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝpobl yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿพpobl yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟpobl yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿปpobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿผpobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝpobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿพpobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟpobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿปpobl yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿผpobl yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝpobl yn dal dwylo: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿพpobl yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟpobl yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿปpobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿผpobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝpobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿพpobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟpobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿปpobl yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿผpobl yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝpobl yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿพpobl yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟpobl yn dal dwylo: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ญ๐Ÿปdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ญ๐Ÿผdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ญ๐Ÿฝdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ญ๐Ÿพdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ญ๐Ÿฟdwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ซ๐Ÿปdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ซ๐Ÿผdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ซ๐Ÿฝdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ซ๐Ÿพdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ซ๐Ÿฟdyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿปdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿผdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿฝdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿพdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿฟdau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿผcusan: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฝcusan: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿพcusan: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฟcusan: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿปcusan: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฝcusan: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿพcusan: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฟcusan: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿปcusan: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿผcusan: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿพcusan: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฟcusan: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿปcusan: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿผcusan: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฝcusan: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฟcusan: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿปcusan: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿผcusan: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฝcusan: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿพcusan: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปcusan: menyw, dyn, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผcusan: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝcusan: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพcusan: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟcusan: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปcusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผcusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝcusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพcusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟcusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปcusan: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผcusan: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝcusan: menyw, dyn, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพcusan: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟcusan: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปcusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผcusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝcusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพcusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟcusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปcusan: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผcusan: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝcusan: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพcusan: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟcusan: menyw, dyn, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปcusan: dyn, dyn, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผcusan: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝcusan: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพcusan: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟcusan: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปcusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผcusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝcusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพcusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟcusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปcusan: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผcusan: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝcusan: dyn, dyn, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพcusan: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟcusan: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปcusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผcusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝcusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพcusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟcusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปcusan: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผcusan: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝcusan: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพcusan: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟcusan: dyn, dyn, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปcusan: menyw, menyw, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผcusan: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝcusan: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพcusan: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟcusan: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปcusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผcusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝcusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพcusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟcusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปcusan: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผcusan: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝcusan: menyw, menyw, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพcusan: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟcusan: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปcusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผcusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝcusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพcusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟcusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปcusan: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผcusan: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝcusan: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพcusan: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟcusan: menyw, menyw, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿผpรขr a chalon: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝpรขr a chalon: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿพpรขr a chalon: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟpรขr a chalon: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿปpรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝpรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿพpรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟpรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿปpรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿผpรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿพpรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟpรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿปpรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿผpรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝpรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟpรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿปpรขr a chalon: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿผpรขr a chalon: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝpรขr a chalon: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿพpรขr a chalon: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟpรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿปpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟpรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟpรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen tywyll
 • ๐Ÿปarlliw croen golau
 • ๐Ÿผarlliw croen canolig-golau
 • ๐Ÿฝarlliw croen canolog
 • ๐Ÿพarlliw croen canolig-tywyll
 • ๐Ÿฟarlliw croen tywyll

🔝