โœ‚๏ธ๐Ÿ’พ๐Ÿ“‹ Cymraeg Emoji Copi A Gludo | Emojis In Welsh

๐Ÿ’ฏ emojis mwyaf poblogaidd, ๐Ÿ˜€ wynebau ac emosiynau, ๐Ÿ‘‹ pobl a chorff, ๐Ÿต anifeiliaid a natur, ๐ŸŽ bwyd a diodydd, ๐ŸŒ teithio a lleoedd, ๐ŸŽƒ gweithgareddau, ๐Ÿ‘“ gwrthrychau, ๐Ÿง symbolau ac arwyddion, ๐Ÿ baneri, ๐Ÿง’ rhyw, ๐Ÿฝ tonau croen

๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ Unfortunately, we couldn't find any matching emojis. ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™€๏ธ Please try again โฃ

  emojis: ๐Ÿ’ฏ emojis mwyaf poblogaidd

  • ๐Ÿ˜€

   wyneb yn gwenu รข cheg agored

  • ๐Ÿคฃ

   rholio ar y llawr yn chwerthin

  • ๐Ÿ˜‚

   wyneb รข dagrau hapusrwydd

  • ๐Ÿ˜‰

   llygaid yn wincio

  • ๐Ÿ˜Š

   wyneb yn gwenu รข gwรชn yn y llygaid

  • ๐Ÿฅฐ

   wyneb yn gwenu รข thair calon

  • ๐Ÿ˜

   wyneb yn gwenu รข chalonnau yn y llygaid

  • ๐Ÿคฉ

   wyneb รข ser yn y llygaid

  • โ˜บ๏ธ

   wyneb yn gwenu

  • ๐Ÿ˜‹

   wyneb yn blasu bwyd blasus

  • ๐Ÿค‘

   wyneb symbol arian

  • ๐Ÿค—

   wyneb yn rhoi cwtsh

  • ๐Ÿซฃ

   wyneb gyda llygad syโ€™n sbรฏo

  • ๐Ÿค”

   wyneb yn meddwl

  • ๐Ÿซก

   wyneb saliwt

  • ๐Ÿฅต

   wyneb poeth

  • ๐Ÿฅณ

   wyneb yn partรฏo

  • ๐Ÿ˜Ž

   wyneb yn gwenu รข sbectol haul

  • ๐Ÿค“

   wyneb clyfar

  • ๐Ÿฅน

   wyneb yn dal dagrau yn รดl

  • ๐Ÿ˜ข

   wyneb yn crio

  • ๐Ÿ˜ญ

   wyneb yn beichio crio

  • ๐Ÿ˜ก

   wyneb pwdu

  • ๐Ÿ˜ 

   wyneb dig

  • ๐Ÿ˜ˆ

   wyneb yn gwenu รข chyrn

  • ๐Ÿ’€

   penglog

  • ๐Ÿ’ฉ

   pentwr o faw

  • ๐Ÿค–

   wyneb robot

  • โค๏ธโ€๐Ÿ”ฅ

   calon ar dรขn

  • โค๏ธ

   calon goch

  • ๐Ÿฉท

   calon binc

  • ๐Ÿ’ฌ

   balลตn deialog

  • ๐Ÿ‘‹

   llaw yn chwifio

  • ๐Ÿ‘‰

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r dde

  • ๐Ÿ‘‡

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i lawr

  • ๐Ÿ‘

   bys bawd i fyny

  • ๐Ÿ™Œ

   person yn codi dwylo

  • ๐Ÿซถ

   dwylo calon

  • ๐Ÿค

   ysgwyd dwylo

  • ๐Ÿ™

   dwylo wedi plygu

  • ๐Ÿ’ช

   cyhyrau deuben wedi eu hystwytho

  • ๐Ÿ‘€

   llygaid

  • ๐Ÿ‘๏ธ

   llygad

  • ๐Ÿคท

   codi gwar

  • ๐Ÿถ

   wyneb ci

  • ๐Ÿ•

   ci

  • ๐Ÿ’

   tusw

  • ๐ŸŒธ

   blodeuyn ceirios

  • ๐Ÿชท

   lotws

  • ๐ŸŒบ

   hibisgws

  • ๐ŸŒป

   blodyn haul

  • ๐ŸŒผ

   blodeuyn

  • ๐ŸŒท

   tiwlip

  • ๐ŸŒฑ

   eginblanhigyn

  • ๐ŸŒฟ

   llysieuyn

  • ๐ŸŽ‚

   cacen pen-blwydd

  • ๐ŸŒŽ

   glรดb yn dangos yr Americas

  • โœˆ๏ธ

   awyren

  • ๐Ÿš€

   roced

  • ๐ŸŒ‘

   lleuad newydd

  • ๐ŸŒ’

   lleuad gilgant ar ei chynnydd

  • ๐ŸŒ“

   lleuad chwarter cyntaf

  • ๐ŸŒ”

   lleuad amgrwm ar ei chynnydd

  • ๐ŸŒ–

   lleuad amgrwm ar ei chil

  • ๐ŸŒ—

   lleuad chwarter olaf

  • โ˜€๏ธ

   haul

  • โญ

   seren ganolig wen

  • ๐ŸŒŸ

   seren yn tywynnu

  • โšก

   foltedd uchel

  • ๐Ÿ”ฅ

   tรขn

  • โœจ

   gwreichion

  • ๐ŸŽ‰

   popiwr parti

  • ๐ŸŽ€

   rhuban

  • ๐ŸŽ

   anrheg wediโ€™i lapio

  • ๐Ÿ†

   tlws

  • โšฝ

   pรชl droed

  • ๐ŸŽฏ

   ergyd uniongyrchol

  • ๐Ÿ‘‘

   coron

  • ๐Ÿ’Ž

   gemfaen

  • ๐Ÿ“ข

   uchelseinydd

  • ๐Ÿ’ป

   cluniadur

  • ๐Ÿ’ก

   bwlb golau

  • ๐Ÿ“š

   llyfrau

  • ๐Ÿ’ฐ

   bag arian

  • ๐Ÿ“…

   calendr

  • ๐Ÿ“

   pin crwn

  • ๐Ÿ—ฟ

   moai

  • โš ๏ธ

   rhybudd

  • โžก๏ธ

   saeth iโ€™r dde

  • โฌ‡๏ธ

   saeth i lawr

  • โ—

   ebychnod

  • โœ…

   marc tic gwyn trwm

  • โœ”๏ธ

   marc tic trwm

  • โŒ

   marc croes

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ

   baner: Canada

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

   baner: Y Deyrnas Unedig

  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ

   baner: India

  • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ

   baner: Y Philipinau

  • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

   baner: Yr Unol Daleithiau

  emojis: ๐Ÿ˜€ wynebau ac emosiynau

  • ๐Ÿ˜€

   wyneb yn gwenu รข cheg agored

  • ๐Ÿ˜ƒ

   wyneb yn gwenu รข cheg agored a llygaid mawr

  • ๐Ÿ˜„

   wyneb yn gwenu รข cheg agored a gwรชn yn y llygaid

  • ๐Ÿ˜

   wyneb yn lledwenu รข gwรชn yn y llygaid

  • ๐Ÿ˜†

   wyneb yn gwenu รข cheg agored a llygaid ynghau

  • ๐Ÿ˜…

   wyneb yn gwenu รข cheg agored a chwys

  • ๐Ÿคฃ

   rholio ar y llawr yn chwerthin

  • ๐Ÿ˜‚

   wyneb รข dagrau hapusrwydd

  • ๐Ÿ™‚

   wyneb ag ychydig o wรชn arni

  • ๐Ÿ™ƒ

   wyneb รขโ€™i ben i waered

  • ๐Ÿซ 

   wyneb toddi

  • ๐Ÿ˜‰

   llygaid yn wincio

  • ๐Ÿ˜Š

   wyneb yn gwenu รข gwรชn yn y llygaid

  • ๐Ÿ˜‡

   wyneb yn gwenu ag eurgylch

  • ๐Ÿฅฐ

   wyneb yn gwenu รข thair calon

  • ๐Ÿ˜

   wyneb yn gwenu รข chalonnau yn y llygaid

  • ๐Ÿคฉ

   wyneb รข ser yn y llygaid

  • ๐Ÿ˜˜

   wyneb yn chwythu cusan

  • ๐Ÿ˜—

   wyneb yn rhoi cusan

  • โ˜บ๏ธ

   wyneb yn gwenu

  • ๐Ÿ˜š

   wyneb yn rhoi cusan รข llygaid ynghau

  • ๐Ÿ˜™

   wyneb yn rhoi cusan รข gwรชn yn y llygaid

  • ๐Ÿฅฒ

   wyneb yn gwenu gyda deugryn

  • ๐Ÿ˜‹

   wyneb yn blasu bwyd blasus

  • ๐Ÿ˜›

   wyneb รข thafod yng ngolwg

  • ๐Ÿ˜œ

   wyneb รข thafod yng ngolwg a llygaid yn wincio

  • ๐Ÿคช

   wyneb penwan

  • ๐Ÿ˜

   wyneb รข thafod yng ngolwg a llygaid ynghau

  • ๐Ÿค‘

   wyneb symbol arian

  • ๐Ÿค—

   wyneb yn rhoi cwtsh

  • ๐Ÿคญ

   wyneb gyda llaw dros y geg

  • ๐Ÿซข

   wyneb gyda llygaid agored a llaw dros geg

  • ๐Ÿซฃ

   wyneb gyda llygad syโ€™n sbรฏo

  • ๐Ÿคซ

   wyneb hisht

  • ๐Ÿค”

   wyneb yn meddwl

  • ๐Ÿซก

   wyneb saliwt

  • ๐Ÿค

   wyneb รข sip dros y geg

  • ๐Ÿคจ

   wyneb gydag ael wedi codi

  • ๐Ÿ˜

   wyneb niwtral

  • ๐Ÿ˜‘

   wyneb difynegiant

  • ๐Ÿ˜ถ

   wyneb heb geg

  • ๐Ÿซฅ

   wyneb llinell dotiog

  • ๐Ÿ˜ถโ€๐ŸŒซ๏ธ

   wyneb mewn cymylau

  • ๐Ÿ˜

   wyneb yn cilwenu

  • ๐Ÿ˜’

   wyneb ddi-ddifyr

  • ๐Ÿ™„

   wyneb รข llygaid yn rholio

  • ๐Ÿ˜ฌ

   wyneb ag ystum

  • ๐Ÿ˜ฎโ€๐Ÿ’จ

   wyneb anadlu allan

  • ๐Ÿคฅ

   wyneb celwydd

  • ๐Ÿซจ

   wyneb sydd ysgwyd

  • ๐Ÿ˜Œ

   wyneb o ryddhad

  • ๐Ÿ˜”

   wyneb synfyfyriol

  • ๐Ÿ˜ช

   wyneb cysglyd

  • ๐Ÿคค

   wyneb glafoerio

  • ๐Ÿ˜ด

   wyneb yn cysgu

  • ๐Ÿ˜ท

   wyneb รข mwgwd meddygol

  • ๐Ÿค’

   wyneb รข thermomedr

  • ๐Ÿค•

   wyneb รข rhwymyn iโ€™r pen

  • ๐Ÿคข

   wyneb chwydlyd

  • ๐Ÿคฎ

   wyneb yn chwydu

  • ๐Ÿคง

   wyneb tisian

  • ๐Ÿฅต

   wyneb poeth

  • ๐Ÿฅถ

   wyneb oer

  • ๐Ÿฅด

   wyneb meddw

  • ๐Ÿ˜ต

   wyneb wedi llorio

  • ๐Ÿ˜ตโ€๐Ÿ’ซ

   wyneb รข llygaid troellog

  • ๐Ÿคฏ

   pen yn ffrwydro

  • ๐Ÿค 

   wyneb het cowboi

  • ๐Ÿฅณ

   wyneb yn partรฏo

  • ๐Ÿฅธ

   wyneb mewn cuddwisg

  • ๐Ÿ˜Ž

   wyneb yn gwenu รข sbectol haul

  • ๐Ÿค“

   wyneb clyfar

  • ๐Ÿง

   wyneb gyda monocl

  • ๐Ÿ˜•

   wyneb cymysglyd

  • ๐Ÿซค

   wyneb รข cheg letraws

  • ๐Ÿ˜Ÿ

   wyneb gofidio

  • ๐Ÿ™

   wyneb รข pheth gwg arni

  • โ˜น๏ธ

   wyneb gwgus

  • ๐Ÿ˜ฎ

   wyneb รข cheg agored

  • ๐Ÿ˜ฏ

   wyneb distewi

  • ๐Ÿ˜ฒ

   wyneb wedi rhyfeddu

  • ๐Ÿ˜ณ

   wyneb yn gwrido

  • ๐Ÿฅบ

   wyneb yn pledio

  • ๐Ÿฅน

   wyneb yn dal dagrau yn รดl

  • ๐Ÿ˜ฆ

   wyneb gwgus รข cheg agored

  • ๐Ÿ˜ง

   wyneb dirboen

  • ๐Ÿ˜จ

   wyneb ofnus

  • ๐Ÿ˜ฐ

   wyneb รข cheg agored a chwys o ofid

  • ๐Ÿ˜ฅ

   wyneb siomedig ond รข rhyddhad

  • ๐Ÿ˜ข

   wyneb yn crio

  • ๐Ÿ˜ญ

   wyneb yn beichio crio

  • ๐Ÿ˜ฑ

   wyneb yn sgrechian ag ofn

  • ๐Ÿ˜–

   wyneb dryslyd

  • ๐Ÿ˜ฃ

   wyneb dyfal

  • ๐Ÿ˜ž

   wyneb siomedig

  • ๐Ÿ˜“

   wyneb yn chwysu o ofid

  • ๐Ÿ˜ฉ

   wyneb lluddedig

  • ๐Ÿ˜ซ

   wyneb blinedig

  • ๐Ÿฅฑ

   wyneb yn dylyfu gรชn

  • ๐Ÿ˜ค

   wyneb รข stรชm yn dod oโ€™r trwyn

  • ๐Ÿ˜ก

   wyneb pwdu

  • ๐Ÿ˜ 

   wyneb dig

  • ๐Ÿคฌ

   wyneb รข symbolau dros y ceg

  • ๐Ÿ˜ˆ

   wyneb yn gwenu รข chyrn

  • ๐Ÿ‘ฟ

   wyneb dig รข chyrn

  • ๐Ÿ’€

   penglog

  • โ˜ ๏ธ

   penglog ac esgyrn croes

  • ๐Ÿ’ฉ

   pentwr o faw

  • ๐Ÿคก

   wyneb clown

  • ๐Ÿ‘น

   anghenfil

  • ๐Ÿ‘บ

   bwgan

  • ๐Ÿ‘ป

   ysbryd

  • ๐Ÿ‘ฝ

   estron

  • ๐Ÿ‘พ

   anghenfil estron

  • ๐Ÿค–

   wyneb robot

  • ๐Ÿ˜บ

   wyneb cath yn gwenu รข cheg agored

  • ๐Ÿ˜ธ

   wyneb cath yn gwenu รข cheg agored a gwรชn yn y llygaid

  • ๐Ÿ˜น

   wyneb cath รข dagrau o hapusrwydd

  • ๐Ÿ˜ป

   cath yn gwenu รข chalonnau yn y llygaid

  • ๐Ÿ˜ผ

   wyneb cath รข gwรชn ar gam

  • ๐Ÿ˜ฝ

   wyneb cath yn cusanu รข llygaid ynghau

  • ๐Ÿ™€

   wyneb cath luddedig

  • ๐Ÿ˜ฟ

   wyneb cath yn crio

  • ๐Ÿ˜พ

   wyneb cath yn pwdu

  • ๐Ÿ™ˆ

   mwnci gweld dim drwg

  • ๐Ÿ™‰

   clywed dim drwg

  • ๐Ÿ™Š

   siarad dim drwg

  • ๐Ÿ’Œ

   llythyr caru

  • ๐Ÿ’˜

   calon รข saeth trwyddi

  • ๐Ÿ’

   calon รข rhuban

  • ๐Ÿ’–

   calon yn disgleirio

  • ๐Ÿ’—

   calon yn tyfu

  • ๐Ÿ’“

   calon yn curo

  • ๐Ÿ’ž

   calonnau yn troelli

  • ๐Ÿ’•

   dwy galon

  • ๐Ÿ’Ÿ

   addurn calon

  • โฃ๏ธ

   ebychiad trwm galon

  • ๐Ÿ’”

   calon wedi torri

  • โค๏ธโ€๐Ÿ”ฅ

   calon ar dรขn

  • โค๏ธโ€๐Ÿฉน

   trwsio calon

  • โค๏ธ

   calon goch

  • ๐Ÿฉท

   calon binc

  • ๐Ÿงก

   calon oren

  • ๐Ÿ’›

   calon felen

  • ๐Ÿ’š

   calon werdd

  • ๐Ÿ’™

   calon las

  • ๐Ÿฉต

   calon las golau

  • ๐Ÿ’œ

   calon borffor

  • ๐ŸคŽ

   calon frown

  • ๐Ÿ–ค

   calon ddu

  • ๐Ÿฉถ

   calon lwyd

  • ๐Ÿค

   calon wen

  • ๐Ÿ’‹

   รดl cusan

  • ๐Ÿ’ฏ

   cant o bwyntiau

  • ๐Ÿ’ข

   symbol dicter

  • ๐Ÿ’ฅ

   trawiad

  • ๐Ÿ’ซ

   penysgafn

  • ๐Ÿ’ฆ

   defnynnau chwys

  • ๐Ÿ’จ

   rhuthro

  • ๐Ÿ•ณ๏ธ

   twll

  • ๐Ÿ’ฌ

   balลตn deialog

  • ๐Ÿ‘๏ธโ€๐Ÿ—จ๏ธ

   llygad mewn cwmwl

  • ๐Ÿ—จ๏ธ

   swigen siarad iโ€™r chwith

  • ๐Ÿ—ฏ๏ธ

   swigen ddig iโ€™r dde

  • ๐Ÿ’ญ

   cwmwl meddwl

  • ๐Ÿ’ค

   zzz

  emojis: ๐Ÿ‘‹ pobl a chorff

  • ๐Ÿ‘‹

   llaw yn chwifio

  • ๐Ÿคš

   cefn llaw wediโ€™i chodi

  • ๐Ÿ–๏ธ

   llaw wedi ei chodi รข bysedd wedi eu lledu

  • โœ‹

   llaw wedi codi

  • ๐Ÿ––

   saliwt fulcanaidd

  • ๐Ÿซฑ

   llaw iโ€™r dde

  • ๐Ÿซฒ

   llaw iโ€™r chwith

  • ๐Ÿซณ

   llaw palmwydd i lawr

  • ๐Ÿซด

   llaw palmwydd i fyny

  • ๐Ÿซท

   llaw yn gwthio iโ€™r chwith

  • ๐Ÿซธ

   llaw yn gwthio iโ€™r dde

  • ๐Ÿ‘Œ

   llaw ocรช

  • ๐ŸคŒ

   bysedd wediโ€™u pinsio

  • ๐Ÿค

   bysedd yn pinshio

  • โœŒ๏ธ

   llaw fuddugol

  • ๐Ÿคž

   bysedd wediโ€™u croesi

  • ๐Ÿซฐ

   llaw gyda bys mynegai a bawd wediโ€™i chroesi

  • ๐ŸคŸ

   arwydd caru ti

  • ๐Ÿค˜

   arwydd y cyrn

  • ๐Ÿค™

   llaw ffonia fi

  • ๐Ÿ‘ˆ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r chwith

  • ๐Ÿ‘‰

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r dde

  • ๐Ÿ‘†

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i fyny

  • ๐Ÿ–•

   bys canol

  • ๐Ÿ‘‡

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i lawr

  • โ˜๏ธ

   mynegfys yn pwyntio i fyny

  • ๐Ÿซต

   bys mynegai yn pwyntio at y gwyliwr

  • ๐Ÿ‘

   bys bawd i fyny

  • ๐Ÿ‘Ž

   bys bawd i lawr

  • โœŠ

   dwrn wedi codi

  • ๐Ÿ‘Š

   dwrn yn agosรกu

  • ๐Ÿค›

   dwrn tuaโ€™r chwith

  • ๐Ÿคœ

   dwrn tuaโ€™r dde

  • ๐Ÿ‘

   dwylo yn curo

  • ๐Ÿ™Œ

   person yn codi dwylo

  • ๐Ÿซถ

   dwylo calon

  • ๐Ÿ‘

   dwylo agored

  • ๐Ÿคฒ

   cledrau dwylo yn yr awyr gydaโ€™u gilydd

  • ๐Ÿค

   ysgwyd dwylo

  • ๐Ÿ™

   dwylo wedi plygu

  • โœ๏ธ

   dwylo yn ysgrifennu

  • ๐Ÿ’…

   farnais ewinedd

  • ๐Ÿคณ

   hunlun

  • ๐Ÿ’ช

   cyhyrau deuben wedi eu hystwytho

  • ๐Ÿฆพ

   braich fecanyddol

  • ๐Ÿฆฟ

   coes fecanyddol

  • ๐Ÿฆต

   coes

  • ๐Ÿฆถ

   troed

  • ๐Ÿ‘‚

   clust

  • ๐Ÿฆป

   clust gyda chymorth clyw

  • ๐Ÿ‘ƒ

   trwyn

  • ๐Ÿง 

   ymennydd

  • ๐Ÿซ€

   Y galon

  • ๐Ÿซ

   Yr ysgyfaint

  • ๐Ÿฆท

   dant

  • ๐Ÿฆด

   asgwrn

  • ๐Ÿ‘€

   llygaid

  • ๐Ÿ‘๏ธ

   llygad

  • ๐Ÿ‘…

   tafod

  • ๐Ÿ‘„

   ceg

  • ๐Ÿซฆ

   brathu gwefus

  • ๐Ÿ‘ถ

   babi

  • ๐Ÿง’

   plentyn

  • ๐Ÿ‘ฆ

   bachgen

  • ๐Ÿ‘ง

   merch

  • ๐Ÿง‘

   person

  • ๐Ÿ‘ฑ

   person รข gwallt golau

  • ๐Ÿ‘จ

   dyn

  • ๐Ÿง”

   person: barf

  • ๐Ÿง”โ€โ™‚๏ธ

   dyn: barf

  • ๐Ÿง”โ€โ™€๏ธ

   menyw: barf

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฐ

   dyn: gwallt coch

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฑ

   dyn: gwallt cyrliog

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆณ

   dyn: gwallt gwyn

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฒ

   dyn: moel

  • ๐Ÿ‘ฉ

   menyw

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฐ

   menyw: gwallt coch

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฐ

   person: gwallt coch

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฑ

   menyw: gwallt cyrliog

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฑ

   person: gwallt cyrliog

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆณ

   menyw: gwallt gwyn

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆณ

   person: gwallt gwyn

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฒ

   menyw: moel

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฒ

   person: moel

  • ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ

   menyw รข gwallt golau

  • ๐Ÿ‘ฑโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข gwallt golau

  • ๐Ÿง“

   oedolyn oedranus

  • ๐Ÿ‘ด

   hen ddyn

  • ๐Ÿ‘ต

   hen fenyw

  • ๐Ÿ™

   person yn gwgu

  • ๐Ÿ™โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwgu

  • ๐Ÿ™โ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwgu

  • ๐Ÿ™Ž

   person yn pwdu

  • ๐Ÿ™Žโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn pwdu

  • ๐Ÿ™Žโ€โ™€๏ธ

   menyw yn pwdu

  • ๐Ÿ™…

   person yn ystumio nad ywโ€™n iawn

  • ๐Ÿ™…โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ystumio nad ywโ€™n iawn

  • ๐Ÿ™…โ€โ™€๏ธ

   menyw yn ystumio nad ywโ€™n iawn

  • ๐Ÿ™†

   person yn ystumio iawn

  • ๐Ÿ™†โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ystumio iawn

  • ๐Ÿ™†โ€โ™€๏ธ

   menyw yn ystumio iawn

  • ๐Ÿ’

   person yn gwyro llaw

  • ๐Ÿ’โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwyro ei law

  • ๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwyro ei llaw

  • ๐Ÿ™‹

   person yn codi llaw

  • ๐Ÿ™‹โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi ei law

  • ๐Ÿ™‹โ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi ei llaw

  • ๐Ÿง

   person byddar

  • ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ

   dyn byddar

  • ๐Ÿงโ€โ™€๏ธ

   menyw fyddar

  • ๐Ÿ™‡

   person yn ymgrymu

  • ๐Ÿ™‡โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ymgrymuโ€™n isel

  • ๐Ÿ™‡โ€โ™€๏ธ

   menyw yn ymgrymuโ€™n isel

  • ๐Ÿคฆ

   cledr iโ€™r wyneb

  • ๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi cledr iโ€™w wyneb

  • ๐Ÿคฆโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi cledr iโ€™w wyneb

  • ๐Ÿคท

   codi gwar

  • ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi gwar

  • ๐Ÿคทโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi gwar

  • ๐Ÿง‘โ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd

  • ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd gwrywaidd

  • ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd benywaidd

  • ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ“

   person syโ€™n astudio

  • ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽ“

   myfyriwr

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽ“

   myfyrwraig

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿซ

   person syโ€™n addysgu

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿซ

   athro

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿซ

   athrawes

  • ๐Ÿง‘โ€โš–๏ธ

   person syโ€™n barnu

  • ๐Ÿ‘จโ€โš–๏ธ

   barnwr

  • ๐Ÿ‘ฉโ€โš–๏ธ

   barnwres

  • ๐Ÿง‘โ€๐ŸŒพ

   person syโ€™n ffermio

  • ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŒพ

   ffermwr

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŒพ

   ffarmwraig

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿณ

   person syโ€™n coginio

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿณ

   cogydd

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ

   cogyddes

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ง

   mecanig

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ง

   peiriannydd gwrywaidd

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ง

   peiriannydd benywaidd

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿญ

   person syโ€™n gweithio mewn ffatri

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿญ

   gweithiwr ffatri

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿญ

   gweithwraig ffatri

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa gwrywaidd

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa benywaidd

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ฌ

   person syโ€™n ymwneud รข gwyddoniaeth

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ฌ

   gwyddonydd

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ฌ

   gwyddonwraig

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ป

   technolegydd

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ป

   technolegwr

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ป

   technolegwraig

  • ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽค

   person syโ€™n canu

  • ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽค

   cantor

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽค

   cantores

  • ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽจ

   artist

  • ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽจ

   arlunydd

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽจ

   arlunwraig

  • ๐Ÿง‘โ€โœˆ๏ธ

   peilot

  • ๐Ÿ‘จโ€โœˆ๏ธ

   peilot gwrywaidd

  • ๐Ÿ‘ฉโ€โœˆ๏ธ

   peilot benywaidd

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿš€

   gofod-deithiwr

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš€

   gofodwr

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš€

   gofodwraig

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿš’

   diffoddwr tรขn

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš’

   dyn tรขn

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš’

   menyw tรขn

  • ๐Ÿ‘ฎ

   heddwas

  • ๐Ÿ‘ฎโ€โ™‚๏ธ

   swyddog heddlu gwrywaidd

  • ๐Ÿ‘ฎโ€โ™€๏ธ

   swyddog heddlu benywaidd

  • ๐Ÿ•ต๏ธ

   ditectif

  • ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™‚๏ธ

   ditectif gwrywaidd

  • ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™€๏ธ

   ditectif benywaidd

  • ๐Ÿ’‚

   gwarchodfilwr

  • ๐Ÿ’‚โ€โ™‚๏ธ

   gwarchodydd gwrywaidd

  • ๐Ÿ’‚โ€โ™€๏ธ

   gwarchodydd benywaidd

  • ๐Ÿฅท

   ninja

  • ๐Ÿ‘ท

   adeiladwr

  • ๐Ÿ‘ทโ€โ™‚๏ธ

   gweithiwr adeiladu gwrywaidd

  • ๐Ÿ‘ทโ€โ™€๏ธ

   gweithiwr adeiladu benywaidd

  • ๐Ÿซ…

   person รข choron

  • ๐Ÿคด

   tywysog

  • ๐Ÿ‘ธ

   tywysoges

  • ๐Ÿ‘ณ

   person yn gwisgo twrban

  • ๐Ÿ‘ณโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข thwrban

  • ๐Ÿ‘ณโ€โ™€๏ธ

   menyw รข thwrban

  • ๐Ÿ‘ฒ

   dyn รข chap Tsieineaidd

  • ๐Ÿง•

   menyw รข phensgarff

  • ๐Ÿคต

   person mewn siaced ginio

  • ๐Ÿคตโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn siaced ginio

  • ๐Ÿคตโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn siaced ginio

  • ๐Ÿ‘ฐ

   person yn gwisgo llen

  • ๐Ÿ‘ฐโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwisgo llen

  • ๐Ÿ‘ฐโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwisgo llen

  • ๐Ÿคฐ

   menyw feichiog

  • ๐Ÿซƒ

   dyn beichiog

  • ๐Ÿซ„

   person beichiog

  • ๐Ÿคฑ

   bwydo oโ€™r fron

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿผ

   menyw yn bwydo babi

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿผ

   dyn yn bwydo babi

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿผ

   person yn bwydo babi

  • ๐Ÿ‘ผ

   babi angel

  • ๐ŸŽ…

   Siรดn Corn

  • ๐Ÿคถ

   Siรขn Corn

  • ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ„

   mx claus

  • ๐Ÿฆธ

   archarwr

  • ๐Ÿฆธโ€โ™‚๏ธ

   archarwr gwrywaidd

  • ๐Ÿฆธโ€โ™€๏ธ

   archarwr benywaidd

  • ๐Ÿฆน

   archleidr

  • ๐Ÿฆนโ€โ™‚๏ธ

   archleidr gwrywaidd

  • ๐Ÿฆนโ€โ™€๏ธ

   archleidr benywaidd

  • ๐Ÿง™

   dewin

  • ๐Ÿง™โ€โ™‚๏ธ

   dewin gwrywaidd

  • ๐Ÿง™โ€โ™€๏ธ

   dewin benywaidd

  • ๐Ÿงš

   tylwyth teg

  • ๐Ÿงšโ€โ™‚๏ธ

   tylwythen teg

  • ๐Ÿงšโ€โ™€๏ธ

   tylwythen deg

  • ๐Ÿง›

   fampir

  • ๐Ÿง›โ€โ™‚๏ธ

   fampir gwrywaidd

  • ๐Ÿง›โ€โ™€๏ธ

   fampir benywaidd

  • ๐Ÿงœ

   mรดrberson

  • ๐Ÿงœโ€โ™‚๏ธ

   morwas

  • ๐Ÿงœโ€โ™€๏ธ

   mรดr-forwyn

  • ๐Ÿง

   coblyn

  • ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ

   coblyn gwrwywaidd

  • ๐Ÿงโ€โ™€๏ธ

   coblyn benywaidd

  • ๐Ÿงž

   genie

  • ๐Ÿงžโ€โ™‚๏ธ

   genie gwrywaidd

  • ๐Ÿงžโ€โ™€๏ธ

   genie benywaidd

  • ๐ŸงŸ

   sombi

  • ๐ŸงŸโ€โ™‚๏ธ

   sombi gwrywaidd

  • ๐ŸงŸโ€โ™€๏ธ

   sombi benywaidd

  • ๐ŸงŒ

   ellyll

  • ๐Ÿ’†

   person yn derbyn tyluniad

  • ๐Ÿ’†โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb

  • ๐Ÿ’†โ€โ™€๏ธ

   menyw yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb

  • ๐Ÿ’‡

   person yn cael ei wallt wediโ€™u torri

  • ๐Ÿ’‡โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn cael ei wallt wediโ€™u torri

  • ๐Ÿ’‡โ€โ™€๏ธ

   menyw yn cael ei gwallt wediโ€™u torri

  • ๐Ÿšถ

   person yn cerdded

  • ๐Ÿšถโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn cerdded

  • ๐Ÿšถโ€โ™€๏ธ

   menyw yn cerdded

  • ๐Ÿง

   person yn sefyll

  • ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn sefyll

  • ๐Ÿงโ€โ™€๏ธ

   menyw yn sefyll

  • ๐ŸงŽ

   person yn penlinio

  • ๐ŸงŽโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn penlinio

  • ๐ŸงŽโ€โ™€๏ธ

   menyw yn penlinio

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฏ

   person รข ffon gerdded

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฏ

   dyn รข ffon wen

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฏ

   menyw รข ffon wen

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆผ

   person mewn cadair olwyn drydan

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆผ

   dyn mewn cadair olwyn fodur

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆผ

   menyw mewn cadair olwyn fodur

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฝ

   person mewn cadair olwyn รข llaw

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฝ

   dyn mewn cadair olwyn

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฝ

   menyw mewn cadair olwyn

  • ๐Ÿƒ

   person yn rhedeg

  • ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn rhedeg

  • ๐Ÿƒโ€โ™€๏ธ

   menyw yn rhedeg

  • ๐Ÿ’ƒ

   menyw yn dawnsio

  • ๐Ÿ•บ

   dyn yn dawnsio

  • ๐Ÿ•ด๏ธ

   dyn mewn gwisg fusnes yn ymddyrchafu

  • ๐Ÿ‘ฏ

   pobl mewn parti

  • ๐Ÿ‘ฏโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn parti

  • ๐Ÿ‘ฏโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn parti

  • ๐Ÿง–

   person mewn ystafell llawn stรชm

  • ๐Ÿง–โ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn ystafell llawn stรชm

  • ๐Ÿง–โ€โ™€๏ธ

   menyw mewn ystafell llawn stรชm

  • ๐Ÿง—

   person yn dringo

  • ๐Ÿง—โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn dringo

  • ๐Ÿง—โ€โ™€๏ธ

   menyw yn dringo

  • ๐Ÿคบ

   ffensiwr

  • ๐Ÿ‡

   rasio ceffylau

  • โ›ท๏ธ

   sgรฏwr

  • ๐Ÿ‚

   eirafyrddiwr

  • ๐ŸŒ๏ธ

   person yn chwarae golff

  • ๐ŸŒ๏ธโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae golff

  • ๐ŸŒ๏ธโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae golff

  • ๐Ÿ„

   person yn syrffio

  • ๐Ÿ„โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn syrffio

  • ๐Ÿ„โ€โ™€๏ธ

   menyw yn syrffio

  • ๐Ÿšฃ

   person yn rhwyfo cwch

  • ๐Ÿšฃโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn rhwyfo cwch

  • ๐Ÿšฃโ€โ™€๏ธ

   menyw yn rhwyfo cwch

  • ๐ŸŠ

   person yn nofio

  • ๐ŸŠโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn nofio

  • ๐ŸŠโ€โ™€๏ธ

   menyw yn nofio

  • โ›น๏ธ

   person รข phรชl

  • โ›น๏ธโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข phรชl

  • โ›น๏ธโ€โ™€๏ธ

   menyw รข phรชl

  • ๐Ÿ‹๏ธ

   person yn codi pwysau

  • ๐Ÿ‹๏ธโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi pwysau

  • ๐Ÿ‹๏ธโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi pwysau

  • ๐Ÿšด

   person yn beicio

  • ๐Ÿšดโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn beicio

  • ๐Ÿšดโ€โ™€๏ธ

   menyw yn beicio

  • ๐Ÿšต

   person yn beicio mynydd

  • ๐Ÿšตโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn beicio mynydd

  • ๐Ÿšตโ€โ™€๏ธ

   menyw yn beicio mynydd

  • ๐Ÿคธ

   olwyn droi

  • ๐Ÿคธโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwneud olwyn dro

  • ๐Ÿคธโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwneud olwyn dro

  • ๐Ÿคผ

   taflwyr codwm

  • ๐Ÿคผโ€โ™‚๏ธ

   dynion yn reslo

  • ๐Ÿคผโ€โ™€๏ธ

   menywod yn reslo

  • ๐Ÿคฝ

   polo dลตr

  • ๐Ÿคฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae polo dลตr

  • ๐Ÿคฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae polo dลตr

  • ๐Ÿคพ

   pรชl-law

  • ๐Ÿคพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae pรชl law

  • ๐Ÿคพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae pรชl law

  • ๐Ÿคน

   jyglo

  • ๐Ÿคนโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn jyglo

  • ๐Ÿคนโ€โ™€๏ธ

   menyw yn jyglo

  • ๐Ÿง˜

   person mewn ystum lingroes

  • ๐Ÿง˜โ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn ystum lingroes

  • ๐Ÿง˜โ€โ™€๏ธ

   menyw mewn ystum lingroes

  • ๐Ÿ›€

   person mewn bath

  • ๐Ÿ›Œ

   person mewn gwely

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘

   pobl yn dal dwylo

  • ๐Ÿ‘ญ

   dwy fenyw yn dal dwylo

  • ๐Ÿ‘ซ

   dyn a menyw yn dal dwylo

  • ๐Ÿ‘ฌ

   dau ddyn yn dal dwylo

  • ๐Ÿ’

   cusan

  • ๐Ÿ‘ฉโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ

   cusan: menyw, dyn

  • ๐Ÿ‘จโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ

   cusan: dyn, dyn

  • ๐Ÿ‘ฉโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ

   cusan: menyw, menyw

  • ๐Ÿ’‘

   pรขr a chalon

  • ๐Ÿ‘ฉโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ

   pรขr a chalon: menyw, dyn

  • ๐Ÿ‘จโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ

   pรขr a chalon: dyn, dyn

  • ๐Ÿ‘ฉโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ

   pรขr a chalon: menyw, menyw

  • ๐Ÿ‘ช

   teulu

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆ

   teulu: dyn, menyw, bachgen

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง

   teulu: dyn, menyw, merch

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ

   teulu: dyn, menyw, merch, bachgen

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ

   teulu: dyn, menyw, bachgen, bachgen

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง

   teulu: dyn, menyw, merch, merch

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆ

   teulu: dyn, dyn, bachgen

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ง

   teulu: dyn, dyn, merch

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ

   teulu: dyn, dyn, merch, bachgen

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ

   teulu: dyn, dyn, bachgen, bachgen

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง

   teulu: dyn, dyn, merch, merch

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆ

   teulu: menyw, menyw, bachgen

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง

   teulu: menyw, menyw, merch

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ

   teulu: menyw, menyw, merch, bachgen

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ

   teulu: menyw, menyw, bachgen, bachgen

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง

   teulu: menyw, menyw, merch, merch

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆ

   teulu: dyn, bachgen

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ

   teulu: dyn, bachgen, bachgen

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ง

   teulu: dyn, merch

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ

   teulu: dyn, merch, bachgen

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง

   teulu: dyn, merch, merch

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆ

   teulu: menyw, bachgen

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ

   teulu: menyw, bachgen, bachgen

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง

   teulu: menyw, merch

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ

   teulu: menyw, merch, bachgen

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง

   teulu: menyw, merch, merch

  • ๐Ÿ—ฃ๏ธ

   pen yn siarad

  • ๐Ÿ‘ค

   penddelw mewn silwรฉt

  • ๐Ÿ‘ฅ

   penddelwau mewn silwรฉt

  • ๐Ÿซ‚

   pobl yn cofleidio

  • ๐Ÿ‘ฃ

   olion traed

  emojis: ๐Ÿต anifeiliaid a natur

  • ๐Ÿต

   wyneb mwnci

  • ๐Ÿ’

   mwnci

  • ๐Ÿฆ

   gorila

  • ๐Ÿฆง

   orangwtan

  • ๐Ÿถ

   wyneb ci

  • ๐Ÿ•

   ci

  • ๐Ÿฆฎ

   ci tywys

  • ๐Ÿ•โ€๐Ÿฆบ

   ci cymorth

  • ๐Ÿฉ

   pwdl

  • ๐Ÿบ

   blaidd

  • ๐ŸฆŠ

   llwynog

  • ๐Ÿฆ

   racลตn

  • ๐Ÿฑ

   wyneb cath

  • ๐Ÿˆ

   cath

  • ๐Ÿˆโ€โฌ›

   cath ddu

  • ๐Ÿฆ

   wyneb llew

  • ๐Ÿฏ

   wyneb teigr

  • ๐Ÿ…

   teigr

  • ๐Ÿ†

   llewpard

  • ๐Ÿด

   wyneb ceffyl

  • ๐ŸซŽ

   elc

  • ๐Ÿซ

   asyn

  • ๐ŸŽ

   ceffyl

  • ๐Ÿฆ„

   wyneb uncorn

  • ๐Ÿฆ“

   sebra

  • ๐ŸฆŒ

   carw

  • ๐Ÿฆฌ

   bual

  • ๐Ÿฎ

   wyneb buwch

  • ๐Ÿ‚

   ych

  • ๐Ÿƒ

   byfflo dwr

  • ๐Ÿ„

   buwch

  • ๐Ÿท

   wyneb mochyn

  • ๐Ÿ–

   mochyn

  • ๐Ÿ—

   baedd

  • ๐Ÿฝ

   trwyn mochyn

  • ๐Ÿ

   hwrdd

  • ๐Ÿ‘

   dafad

  • ๐Ÿ

   gafr

  • ๐Ÿช

   camel

  • ๐Ÿซ

   camel dau dwmpath

  • ๐Ÿฆ™

   lama

  • ๐Ÿฆ’

   jirรกff

  • ๐Ÿ˜

   eliffant

  • ๐Ÿฆฃ

   mamoth

  • ๐Ÿฆ

   rhinoseros

  • ๐Ÿฆ›

   afonfarch

  • ๐Ÿญ

   wyneb llygoden

  • ๐Ÿ

   llygoden

  • ๐Ÿ€

   llygoden fawr

  • ๐Ÿน

   wyneb bochdew

  • ๐Ÿฐ

   wyneb cwningen

  • ๐Ÿ‡

   cwningen

  • ๐Ÿฟ๏ธ

   gwiwer resog

  • ๐Ÿฆซ

   afanc

  • ๐Ÿฆ”

   draenog

  • ๐Ÿฆ‡

   ystlum

  • ๐Ÿป

   wyneb arth

  • ๐Ÿปโ€โ„๏ธ

   arth wen

  • ๐Ÿจ

   coala

  • ๐Ÿผ

   wyneb panda

  • ๐Ÿฆฅ

   diogyn

  • ๐Ÿฆฆ

   dyfrgi

  • ๐Ÿฆจ

   drewgi

  • ๐Ÿฆ˜

   cangarลต

  • ๐Ÿฆก

   mochyn daear

  • ๐Ÿพ

   olion pawen

  • ๐Ÿฆƒ

   twrci

  • ๐Ÿ”

   iรขr

  • ๐Ÿ“

   ceiliog

  • ๐Ÿฃ

   deoriad cywion

  • ๐Ÿค

   cyw bach

  • ๐Ÿฅ

   cyw iรขr yn blaen-wynebu

  • ๐Ÿฆ

   aderyn

  • ๐Ÿง

   pengwin

  • ๐Ÿ•Š๏ธ

   colomen

  • ๐Ÿฆ…

   eryr

  • ๐Ÿฆ†

   hwyaden

  • ๐Ÿฆข

   alarch

  • ๐Ÿฆ‰

   tylluan

  • ๐Ÿฆค

   dodo

  • ๐Ÿชถ

   pluen

  • ๐Ÿฆฉ

   fflamingo

  • ๐Ÿฆš

   paun

  • ๐Ÿฆœ

   parot

  • ๐Ÿชฝ

   adain

  • ๐Ÿฆโ€โฌ›

   *black bird

  • ๐Ÿชฟ

   gwydd

  • ๐Ÿธ

   broga

  • ๐ŸŠ

   crocodeil

  • ๐Ÿข

   crwban y mรดr

  • ๐ŸฆŽ

   madfall

  • ๐Ÿ

   neidr

  • ๐Ÿฒ

   wyneb draig

  • ๐Ÿ‰

   draig

  • ๐Ÿฆ•

   sawropod

  • ๐Ÿฆ–

   T-Rex

  • ๐Ÿณ

   morfil yn chwythu dลตr

  • ๐Ÿ‹

   morfil

  • ๐Ÿฌ

   dolffin

  • ๐Ÿฆญ

   morlo

  • ๐ŸŸ

   pysgodyn

  • ๐Ÿ 

   pysgod trofannol

  • ๐Ÿก

   chwydd bysgodyn

  • ๐Ÿฆˆ

   siarc

  • ๐Ÿ™

   octopws

  • ๐Ÿš

   cragen droellog

  • ๐Ÿชธ

   cwrel

  • ๐Ÿชผ

   slefren fรดr

  • ๐ŸŒ

   malwoden

  • ๐Ÿฆ‹

   pili-pala

  • ๐Ÿ›

   pryf

  • ๐Ÿœ

   morgrugyn

  • ๐Ÿ

   gwenynen

  • ๐Ÿชฒ

   chwilen

  • ๐Ÿž

   chwilen y wraig

  • ๐Ÿฆ—

   criciedyn

  • ๐Ÿชณ

   chwilen ddu

  • ๐Ÿ•ท๏ธ

   pry copyn

  • ๐Ÿ•ธ๏ธ

   gwe pry cop

  • ๐Ÿฆ‚

   sgorpion

  • ๐ŸฆŸ

   mosgito

  • ๐Ÿชฐ

   pry

  • ๐Ÿชฑ

   mwydyn

  • ๐Ÿฆ 

   microb

  • ๐Ÿ’

   tusw

  • ๐ŸŒธ

   blodeuyn ceirios

  • ๐Ÿ’ฎ

   blodyn gwyn

  • ๐Ÿชท

   lotws

  • ๐Ÿต๏ธ

   rhosglwm

  • ๐ŸŒน

   rhosyn

  • ๐Ÿฅ€

   blodyn wedi gwiwo

  • ๐ŸŒบ

   hibisgws

  • ๐ŸŒป

   blodyn haul

  • ๐ŸŒผ

   blodeuyn

  • ๐ŸŒท

   tiwlip

  • ๐Ÿชป

   hiasinth

  • ๐ŸŒฑ

   eginblanhigyn

  • ๐Ÿชด

   planhigyn mewn pot

  • ๐ŸŒฒ

   bythwyrdd

  • ๐ŸŒณ

   coeden gollddail

  • ๐ŸŒด

   palmwydden

  • ๐ŸŒต

   cactws

  • ๐ŸŒพ

   ysgub o reis

  • ๐ŸŒฟ

   llysieuyn

  • โ˜˜๏ธ

   samrog

  • ๐Ÿ€

   meillionen pedair deilen

  • ๐Ÿ

   deilen masarnen

  • ๐Ÿ‚

   deilen yn cwympo

  • ๐Ÿƒ

   deilen yn crynu yn y gwynt

  • ๐Ÿชน

   nyth gwag

  • ๐Ÿชบ

   nythu gydag wyau

  emojis: ๐ŸŽ bwyd a diodydd

  • ๐Ÿ„

   madarch

  • ๐Ÿ‡

   grawnwin

  • ๐Ÿˆ

   melon

  • ๐Ÿ‰

   melon dลตr

  • ๐ŸŠ

   tanjerin

  • ๐Ÿ‹

   lemwn

  • ๐ŸŒ

   banana

  • ๐Ÿ

   pinafal

  • ๐Ÿฅญ

   mango

  • ๐ŸŽ

   afal coch

  • ๐Ÿ

   afal gwyrdd

  • ๐Ÿ

   peren

  • ๐Ÿ‘

   eirinen wlanog

  • ๐Ÿ’

   ceirios

  • ๐Ÿ“

   mefus

  • ๐Ÿซ

   llus

  • ๐Ÿฅ

   ffrwyth ciwi

  • ๐Ÿ…

   tomato

  • ๐Ÿซ’

   olewydd

  • ๐Ÿฅฅ

   cneuen goco

  • ๐Ÿฅ‘

   afocado

  • ๐Ÿ†

   ลตylyst

  • ๐Ÿฅ”

   taten

  • ๐Ÿฅ•

   moron

  • ๐ŸŒฝ

   tywysen o gorn

  • ๐ŸŒถ๏ธ

   pupur twym

  • ๐Ÿซ‘

   pupryn

  • ๐Ÿฅ’

   ciwcymber

  • ๐Ÿฅฌ

   gwyrdd deiliog

  • ๐Ÿฅฆ

   brocoli

  • ๐Ÿง„

   garlleg

  • ๐Ÿง…

   winwns

  • ๐Ÿฅœ

   cnai ddaear

  • ๐Ÿซ˜

   ffa

  • ๐ŸŒฐ

   castan

  • ๐Ÿซš

   gwraidd sinsir

  • ๐Ÿซ›

   pod pys

  • ๐Ÿž

   bara

  • ๐Ÿฅ

   croissant

  • ๐Ÿฅ–

   ffon fara

  • ๐Ÿซ“

   Bara fflat

  • ๐Ÿฅจ

   pretsel

  • ๐Ÿฅฏ

   bagel

  • ๐Ÿฅž

   crempogau

  • ๐Ÿง‡

   woffl

  • ๐Ÿง€

   darn o gaws

  • ๐Ÿ–

   cig ar yr asgwrn

  • ๐Ÿ—

   coes o ffowls

  • ๐Ÿฅฉ

   toriad o gig

  • ๐Ÿฅ“

   bacwn

  • ๐Ÿ”

   hambyrgyr

  • ๐ŸŸ

   sglodion

  • ๐Ÿ•

   pitsa

  • ๐ŸŒญ

   selsigen mewn bynen

  • ๐Ÿฅช

   brechdan

  • ๐ŸŒฎ

   taco

  • ๐ŸŒฏ

   burrito

  • ๐Ÿซ”

   tamale

  • ๐Ÿฅ™

   bara gwastad wediโ€™i stwffio

  • ๐Ÿง†

   ffalaffel

  • ๐Ÿฅš

   wy

  • ๐Ÿณ

   coginio

  • ๐Ÿฅ˜

   padell fas o fwyd

  • ๐Ÿฒ

   llestr o fwyd

  • ๐Ÿซ•

   fondue

  • ๐Ÿฅฃ

   bowlen รข llwy

  • ๐Ÿฅ—

   salad gwyrdd

  • ๐Ÿฟ

   popgorn

  • ๐Ÿงˆ

   menyn

  • ๐Ÿง‚

   halen

  • ๐Ÿฅซ

   bwyd tun

  • ๐Ÿฑ

   bocs bento

  • ๐Ÿ˜

   cracer reis

  • ๐Ÿ™

   pรชl reis

  • ๐Ÿš

   reis wediโ€™i goginio

  • ๐Ÿ›

   reis cyrri

  • ๐Ÿœ

   bowlen yn stemio

  • ๐Ÿ

   sbageti

  • ๐Ÿ 

   taten felys wediโ€™i rostio

  • ๐Ÿข

   oden

  • ๐Ÿฃ

   swshi

  • ๐Ÿค

   berdysyn wediโ€™i ffrio

  • ๐Ÿฅ

   cacen bysgod gyda chwyrlรฏad

  • ๐Ÿฅฎ

   cacen lleuad

  • ๐Ÿก

   dango

  • ๐ŸฅŸ

   twmplen

  • ๐Ÿฅ 

   bisgeden lwcus

  • ๐Ÿฅก

   bocs prydau parod

  • ๐Ÿฆ€

   cranc

  • ๐Ÿฆž

   cimwch

  • ๐Ÿฆ

   berdysyn

  • ๐Ÿฆ‘

   ystifflog

  • ๐Ÿฆช

   wystrys

  • ๐Ÿฆ

   hufen iรข meddal

  • ๐Ÿง

   iรข wediโ€™i siafio

  • ๐Ÿจ

   hufen iรข

  • ๐Ÿฉ

   toesen

  • ๐Ÿช

   bisgeden

  • ๐ŸŽ‚

   cacen pen-blwydd

  • ๐Ÿฐ

   cacen fer

  • ๐Ÿง

   cacen cwpan

  • ๐Ÿฅง

   pei

  • ๐Ÿซ

   bar o siocled

  • ๐Ÿฌ

   losin

  • ๐Ÿญ

   lolipop

  • ๐Ÿฎ

   cwstard

  • ๐Ÿฏ

   pot mรชl

  • ๐Ÿผ

   botel babi

  • ๐Ÿฅ›

   gwydraid o laeth

  • โ˜•

   diod boeth

  • ๐Ÿซ–

   tebot

  • ๐Ÿต

   cwpan te heb ddolen

  • ๐Ÿถ

   sake

  • ๐Ÿพ

   potel gyda chorcyn yn popian

  • ๐Ÿท

   gwydr gwin

  • ๐Ÿธ

   gwydr coctel

  • ๐Ÿน

   diod drofannol

  • ๐Ÿบ

   mwg cwrw

  • ๐Ÿป

   mygiau cwrw yn clincian

  • ๐Ÿฅ‚

   gwydrau yn tincian

  • ๐Ÿฅƒ

   tymbler

  • ๐Ÿซ—

   arllwys hylif

  • ๐Ÿฅค

   cwpan รข gwellt yfed

  • ๐Ÿง‹

   te swigod

  • ๐Ÿงƒ

   blwch diodydd

  • ๐Ÿง‰

   matรฉ

  • ๐ŸงŠ

   ciwb iรข

  • ๐Ÿฅข

   gweill bwyta

  • ๐Ÿฝ๏ธ

   fforc a chyllell gyda phlรขt

  • ๐Ÿด

   fforc a chyllell

  • ๐Ÿฅ„

   llwy

  • ๐Ÿ”ช

   cyllell cegin

  • ๐Ÿซ™

   jar

  • ๐Ÿบ

   llestri

  emojis: ๐ŸŒ teithio a lleoedd

  • ๐ŸŒ

   glรดb yn dangos Ewrop-Affrica

  • ๐ŸŒŽ

   glรดb yn dangos yr Americas

  • ๐ŸŒ

   glรดb yn dangos Asia-Awstralia

  • ๐ŸŒ

   glรดb gyda meridianau

  • ๐Ÿ—บ๏ธ

   map oโ€™r byd

  • ๐Ÿ—พ

   map o Japan

  • ๐Ÿงญ

   cwmpawd

  • ๐Ÿ”๏ธ

   mynydd wediโ€™i orchuddio mewn eira

  • โ›ฐ๏ธ

   mynydd

  • ๐ŸŒ‹

   llosgfynydd

  • ๐Ÿ—ป

   mynydd Fuji

  • ๐Ÿ•๏ธ

   gwersyllu

  • ๐Ÿ–๏ธ

   traeth ag ymbarรฉl

  • ๐Ÿœ๏ธ

   anialwch

  • ๐Ÿ๏ธ

   ynys anghyfannedd

  • ๐Ÿž๏ธ

   parc cenedlaethol

  • ๐ŸŸ๏ธ

   stadiwm

  • ๐Ÿ›๏ธ

   adeilad clasurol

  • ๐Ÿ—๏ธ

   adeiladwaith adeilad

  • ๐Ÿงฑ

   bricsen

  • ๐Ÿชจ

   carreg

  • ๐Ÿชต

   pren

  • ๐Ÿ›–

   cwt

  • ๐Ÿ˜๏ธ

   tai

  • ๐Ÿš๏ธ

   tลท gwag

  • ๐Ÿ 

   tลท

  • ๐Ÿก

   tลท gyda gardd

  • ๐Ÿข

   adeilad o swyddfa

  • ๐Ÿฃ

   swyddfa bost Japaneaidd

  • ๐Ÿค

   swyddfa bost

  • ๐Ÿฅ

   ysbyty

  • ๐Ÿฆ

   banc

  • ๐Ÿจ

   gwesty

  • ๐Ÿฉ

   gwesty cariad

  • ๐Ÿช

   siop gyfleus

  • ๐Ÿซ

   ysgol

  • ๐Ÿฌ

   siop adrannol

  • ๐Ÿญ

   ffatri

  • ๐Ÿฏ

   castell Japaneaidd

  • ๐Ÿฐ

   castell

  • ๐Ÿ’’

   priodas

  • ๐Ÿ—ผ

   tลตr Tokyo

  • ๐Ÿ—ฝ

   Cerflun Rhyddid

  • โ›ช

   eglwys

  • ๐Ÿ•Œ

   mosg

  • ๐Ÿ›•

   teml hindwaidd

  • ๐Ÿ•

   synagog

  • โ›ฉ๏ธ

   cysegrfa shinto

  • ๐Ÿ•‹

   kaaba

  • โ›ฒ

   ffynnon

  • โ›บ

   pabell

  • ๐ŸŒ

   niwlog

  • ๐ŸŒƒ

   noson รข sรชr

  • ๐Ÿ™๏ธ

   dinaslun

  • ๐ŸŒ„

   codiad haul dros fynyddoedd

  • ๐ŸŒ…

   codiad haul

  • ๐ŸŒ†

   dinaslun cyfnos

  • ๐ŸŒ‡

   machlud haul

  • ๐ŸŒ‰

   pont gydaโ€™r nos

  • โ™จ๏ธ

   tarddelli poeth

  • ๐ŸŽ 

   ceffyl carwsรฉl

  • ๐Ÿ›

   sleid maes chwarae

  • ๐ŸŽก

   olwyn fawr

  • ๐ŸŽข

   cert sglefrio

  • ๐Ÿ’ˆ

   polyn barbwr

  • ๐ŸŽช

   tent syrcas

  • ๐Ÿš‚

   locomotif

  • ๐Ÿšƒ

   car rheilffordd

  • ๐Ÿš„

   trรชn tra chyflym

  • ๐Ÿš…

   trรชn tra chyflym gyda thrwyn fel bwled

  • ๐Ÿš†

   trรชn

  • ๐Ÿš‡

   metro

  • ๐Ÿšˆ

   rheilffordd ysgafn

  • ๐Ÿš‰

   gorsaf

  • ๐ŸšŠ

   tram

  • ๐Ÿš

   trรชn un gledren

  • ๐Ÿšž

   rheilffordd fynydd

  • ๐Ÿš‹

   car tram

  • ๐ŸšŒ

   bws

  • ๐Ÿš

   bws yn dod iโ€™ch cwrdd

  • ๐ŸšŽ

   bws trydan

  • ๐Ÿš

   bws mini

  • ๐Ÿš‘

   ambiwlans

  • ๐Ÿš’

   peiriant tรขn

  • ๐Ÿš“

   car yr heddlu

  • ๐Ÿš”

   car heddlu syโ€™n dod iโ€™ch cwrdd

  • ๐Ÿš•

   tacsi

  • ๐Ÿš–

   tacsi syโ€™n dod iโ€™ch cwrdd

  • ๐Ÿš—

   modur

  • ๐Ÿš˜

   modur syโ€™n dod iโ€™ch cwrdd

  • ๐Ÿš™

   cerbyd hamdden

  • ๐Ÿ›ป

   lori pickup

  • ๐Ÿšš

   lori dosbarthu

  • ๐Ÿš›

   lori gymalog

  • ๐Ÿšœ

   tractor

  • ๐ŸŽ๏ธ

   car rasio

  • ๐Ÿ๏ธ

   beic modur

  • ๐Ÿ›ต

   sgwter modur

  • ๐Ÿฆฝ

   cadair olwyn heb beiriant

  • ๐Ÿฆผ

   cadair olwyn รข pheiriant

  • ๐Ÿ›บ

   ricshio รข pheiriant

  • ๐Ÿšฒ

   beic

  • ๐Ÿ›ด

   sgwter cicio

  • ๐Ÿ›น

   sgrialfwrdd

  • ๐Ÿ›ผ

   esgid sglefrio

  • ๐Ÿš

   arhosfan bws

  • ๐Ÿ›ฃ๏ธ

   traffordd

  • ๐Ÿ›ค๏ธ

   trac rheilffordd

  • ๐Ÿ›ข๏ธ

   drwm olew

  • โ›ฝ

   pwmp tanwydd

  • ๐Ÿ›ž

   olwyn

  • ๐Ÿšจ

   golau car yr heddlu

  • ๐Ÿšฅ

   golau traffig llorweddol

  • ๐Ÿšฆ

   golau traffig fertigol

  • ๐Ÿ›‘

   arwydd stop

  • ๐Ÿšง

   adeiladwaith

  • โš“

   angor

  • ๐Ÿ›Ÿ

   bwi cylch

  • โ›ต

   cwch hwylio

  • ๐Ÿ›ถ

   canลต

  • ๐Ÿšค

   cwch gwib

  • ๐Ÿ›ณ๏ธ

   llong deithwyr

  • โ›ด๏ธ

   fferi

  • ๐Ÿ›ฅ๏ธ

   cwch modur

  • ๐Ÿšข

   llong

  • โœˆ๏ธ

   awyren

  • ๐Ÿ›ฉ๏ธ

   awyren fach

  • ๐Ÿ›ซ

   ymadawiad awyren

  • ๐Ÿ›ฌ

   dyfodiad awyren

  • ๐Ÿช‚

   parasiwt

  • ๐Ÿ’บ

   sedd

  • ๐Ÿš

   hofrennydd

  • ๐ŸšŸ

   rheilffordd grog

  • ๐Ÿš 

   rhaffbont fynydd

  • ๐Ÿšก

   tramffordd awyrol

  • ๐Ÿ›ฐ๏ธ

   lloeren

  • ๐Ÿš€

   roced

  • ๐Ÿ›ธ

   soser hedegog

  • ๐Ÿ›Ž๏ธ

   porthor

  • ๐Ÿงณ

   bagiau

  • โŒ›

   awrwydr

  • โณ

   awrwydr gyda thywod yn llifo

  • โŒš

   oriawr

  • โฐ

   cloc larwm

  • โฑ๏ธ

   stop wats

  • โฒ๏ธ

   cloc ag amserydd

  • ๐Ÿ•ฐ๏ธ

   cloc silff ben tรขn

  • ๐Ÿ•›

   deuddeg oโ€™r gloch

  • ๐Ÿ•ง

   hanner awr wedi deuddeg

  • ๐Ÿ•

   un oโ€™r gloch

  • ๐Ÿ•œ

   hanner awr wedi un

  • ๐Ÿ•‘

   dau oโ€™r gloch

  • ๐Ÿ•

   hanner awr wedi dau

  • ๐Ÿ•’

   tri oโ€™r gloch

  • ๐Ÿ•ž

   hanner awr wedi tri

  • ๐Ÿ•“

   pedwar oโ€™r gloch

  • ๐Ÿ•Ÿ

   hanner awr wedi pedwar

  • ๐Ÿ•”

   pump oโ€™r gloch

  • ๐Ÿ• 

   hanner awr wedi pump

  • ๐Ÿ••

   chwech oโ€™r gloch

  • ๐Ÿ•ก

   hanner awr wedi chwech

  • ๐Ÿ•–

   saith oโ€™r gloch

  • ๐Ÿ•ข

   hanner awr wedi saith

  • ๐Ÿ•—

   wyth oโ€™r gloch

  • ๐Ÿ•ฃ

   hanner awr wedi wyth

  • ๐Ÿ•˜

   naw oโ€™r gloch

  • ๐Ÿ•ค

   hanner awr wedi naw

  • ๐Ÿ•™

   deg oโ€™r gloch

  • ๐Ÿ•ฅ

   hanner awr wedi deg

  • ๐Ÿ•š

   un ar ddeg oโ€™r gloch

  • ๐Ÿ•ฆ

   hanner awr wedi un ar ddeg

  • ๐ŸŒ‘

   lleuad newydd

  • ๐ŸŒ’

   lleuad gilgant ar ei chynnydd

  • ๐ŸŒ“

   lleuad chwarter cyntaf

  • ๐ŸŒ”

   lleuad amgrwm ar ei chynnydd

  • ๐ŸŒ•

   lleuad lawn

  • ๐ŸŒ–

   lleuad amgrwm ar ei chil

  • ๐ŸŒ—

   lleuad chwarter olaf

  • ๐ŸŒ˜

   lleuad cilgant ar ei chil

  • ๐ŸŒ™

   lleuad gilgant

  • ๐ŸŒš

   wyneb lleuad newydd

  • ๐ŸŒ›

   lleuad chwarter cyntaf gydag wyneb

  • ๐ŸŒœ

   lleuad chwarter olaf gydag wyneb

  • ๐ŸŒก๏ธ

   thermomedr

  • โ˜€๏ธ

   haul

  • ๐ŸŒ

   lleuad lawn gydag wyneb

  • ๐ŸŒž

   lleuad ag wyneb

  • ๐Ÿช

   planed cylchog

  • โญ

   seren ganolig wen

  • ๐ŸŒŸ

   seren yn tywynnu

  • ๐ŸŒ 

   seren wib

  • ๐ŸŒŒ

   y llwybr llaethog

  • โ˜๏ธ

   cwmwl

  • โ›…

   haul tu รดl i gwmwl

  • โ›ˆ๏ธ

   cwmwl รข mellt a glaw

  • ๐ŸŒค๏ธ

   haul tu รดl i gwmwl bach

  • ๐ŸŒฅ๏ธ

   haul tu รดl i gwmwl mawr

  • ๐ŸŒฆ๏ธ

   haul tu รดl i gwmwl gyda glaw

  • ๐ŸŒง๏ธ

   cwmwl gyda glaw

  • ๐ŸŒจ๏ธ

   cwmwl gydag eira

  • ๐ŸŒฉ๏ธ

   cwmwl gyda mellt

  • ๐ŸŒช๏ธ

   corwynt

  • ๐ŸŒซ๏ธ

   niwl

  • ๐ŸŒฌ๏ธ

   wyneb gwyntog

  • ๐ŸŒ€

   seiclon

  • ๐ŸŒˆ

   enfys

  • ๐ŸŒ‚

   ymbarรฉl ar gau

  • โ˜‚๏ธ

   ymbarรฉl

  • โ˜”

   ymbarรฉl gyda glaw

  • โ›ฑ๏ธ

   ymbarรฉl ar lawr

  • โšก

   foltedd uchel

  • โ„๏ธ

   pluen eira

  • โ˜ƒ๏ธ

   dyn eira

  • โ›„

   dyn eira heb eira

  • โ˜„๏ธ

   comed

  • ๐Ÿ”ฅ

   tรขn

  • ๐Ÿ’ง

   defnyn

  • ๐ŸŒŠ

   ton ddลตr

  emojis: ๐ŸŽƒ gweithgareddau

  • ๐ŸŽƒ

   jack-o-lantern

  • ๐ŸŽ„

   coeden nadolig

  • ๐ŸŽ†

   tรขn gwyllt

  • ๐ŸŽ‡

   ffon wreichion

  • ๐Ÿงจ

   gwialen tรขn

  • โœจ

   gwreichion

  • ๐ŸŽˆ

   balลตn

  • ๐ŸŽ‰

   popiwr parti

  • ๐ŸŽŠ

   pelen gonffeti

  • ๐ŸŽ‹

   coeden tanabata

  • ๐ŸŽ

   addurn pinwydden

  • ๐ŸŽŽ

   doliau Japaneaidd

  • ๐ŸŽ

   baner y carp

  • ๐ŸŽ

   clychsain wynt

  • ๐ŸŽ‘

   seremoniโ€™r lleuad

  • ๐Ÿงง

   amlen goch

  • ๐ŸŽ€

   rhuban

  • ๐ŸŽ

   anrheg wediโ€™i lapio

  • ๐ŸŽ—๏ธ

   rhuban atgoffa

  • ๐ŸŽŸ๏ธ

   tocynnau mynediad

  • ๐ŸŽซ

   tocyn

  • ๐ŸŽ–๏ธ

   medal filwrol

  • ๐Ÿ†

   tlws

  • ๐Ÿ…

   medal chwaraeon

  • ๐Ÿฅ‡

   medal aur

  • ๐Ÿฅˆ

   medal arian

  • ๐Ÿฅ‰

   medal efydd

  • โšฝ

   pรชl droed

  • โšพ

   pรชl fas

  • ๐ŸฅŽ

   pรชl feddal

  • ๐Ÿ€

   pรชl fasged

  • ๐Ÿ

   pรชl-foli

  • ๐Ÿˆ

   pรชl droed Americanaidd

  • ๐Ÿ‰

   pรชl rygbi

  • ๐ŸŽพ

   tenis

  • ๐Ÿฅ

   disg hedfan

  • ๐ŸŽณ

   bowlio

  • ๐Ÿ

   criced

  • ๐Ÿ‘

   hoci cae

  • ๐Ÿ’

   cnap a ffon hoci iรข

  • ๐Ÿฅ

   lacrรณs

  • ๐Ÿ“

   ping-pong

  • ๐Ÿธ

   badminton

  • ๐ŸฅŠ

   maneg bocsio

  • ๐Ÿฅ‹

   gwisg y crefftau ymladd

  • ๐Ÿฅ…

   rhwyd gรดl

  • โ›ณ

   baner mewn twll

  • โ›ธ๏ธ

   sglefrio iรข

  • ๐ŸŽฃ

   polyn pysgota

  • ๐Ÿคฟ

   masg deifio

  • ๐ŸŽฝ

   crys rhedeg

  • ๐ŸŽฟ

   sgรฎs

  • ๐Ÿ›ท

   sled

  • ๐ŸฅŒ

   carreg cyrlio

  • ๐ŸŽฏ

   ergyd uniongyrchol

  • ๐Ÿช€

   io-io

  • ๐Ÿช

   barcud

  • ๐Ÿ”ซ

   pistol dลตr

  • ๐ŸŽฑ

   biliards

  • ๐Ÿ”ฎ

   pรชl grisial

  • ๐Ÿช„

   ffon hud

  • ๐ŸŽฎ

   gรชm fideo

  • ๐Ÿ•น๏ธ

   ffon reoli

  • ๐ŸŽฐ

   peiriant slot

  • ๐ŸŽฒ

   dis

  • ๐Ÿงฉ

   jig-so

  • ๐Ÿงธ

   tedi bรชr

  • ๐Ÿช…

   piรฑata

  • ๐Ÿชฉ

   pรชl ddrych

  • ๐Ÿช†

   doliau syโ€™n nythu

  • โ™ ๏ธ

   siwt rhofiau

  • โ™ฅ๏ธ

   siwt calonnau

  • โ™ฆ๏ธ

   siwt diemwntau

  • โ™ฃ๏ธ

   siwt clybiau

  • โ™Ÿ๏ธ

   gwerinwr gwyddbwyll

  • ๐Ÿƒ

   cellweiriwr

  • ๐Ÿ€„

   draig goch mahjong

  • ๐ŸŽด

   cardiau chwarae blodau

  • ๐ŸŽญ

   celfyddydau perfformiadol

  • ๐Ÿ–ผ๏ธ

   ffrรขm gyda llun

  • ๐ŸŽจ

   palet arlunydd

  • ๐Ÿงต

   edafedd

  • ๐Ÿชก

   nodwydd wnรฏo

  • ๐Ÿงถ

   edau

  • ๐Ÿชข

   cwlwm

  emojis: ๐Ÿ‘“ gwrthrychau

  • ๐Ÿ‘“

   sbectol

  • ๐Ÿ•ถ๏ธ

   sbectol haul

  • ๐Ÿฅฝ

   gogls

  • ๐Ÿฅผ

   cot lab

  • ๐Ÿฆบ

   siaced ddiogelwch

  • ๐Ÿ‘”

   tei

  • ๐Ÿ‘•

   crys T

  • ๐Ÿ‘–

   jรฎns

  • ๐Ÿงฃ

   scarff

  • ๐Ÿงค

   menyg

  • ๐Ÿงฅ

   cรดt

  • ๐Ÿงฆ

   sanau

  • ๐Ÿ‘—

   ffrog

  • ๐Ÿ‘˜

   cimono

  • ๐Ÿฅป

   sari

  • ๐Ÿฉฑ

   siwt nofio

  • ๐Ÿฉฒ

   trรดns

  • ๐Ÿฉณ

   siorts

  • ๐Ÿ‘™

   bicini

  • ๐Ÿ‘š

   dillad menywod

  • ๐Ÿชญ

   ffan llaw plyg

  • ๐Ÿ‘›

   pwrs

  • ๐Ÿ‘œ

   bag llaw

  • ๐Ÿ‘

   cwd

  • ๐Ÿ›๏ธ

   bagiau siopa

  • ๐ŸŽ’

   bag ysgol

  • ๐Ÿฉด

   sandal thong

  • ๐Ÿ‘ž

   esgid dyn

  • ๐Ÿ‘Ÿ

   esgidiau rhedeg

  • ๐Ÿฅพ

   esgid gerdded

  • ๐Ÿฅฟ

   esgid fflat

  • ๐Ÿ‘ 

   esgidiau sodlau uchel

  • ๐Ÿ‘ก

   sandal menyw

  • ๐Ÿฉฐ

   esgidiau bale

  • ๐Ÿ‘ข

   esgid fenyw

  • ๐Ÿชฎ

   pig gwallt

  • ๐Ÿ‘‘

   coron

  • ๐Ÿ‘’

   het fenyw

  • ๐ŸŽฉ

   het silc

  • ๐ŸŽ“

   cap graddio

  • ๐Ÿงข

   cap pรชl fas

  • ๐Ÿช–

   helmed filitaraidd

  • โ›‘๏ธ

   helmed รข chroes wen

  • ๐Ÿ“ฟ

   gleiniau gweddรฏo

  • ๐Ÿ’„

   minlliw

  • ๐Ÿ’

   modrwy

  • ๐Ÿ’Ž

   gemfaen

  • ๐Ÿ”‡

   seinydd wediโ€™i ddiffodd

  • ๐Ÿ”ˆ

   seinydd

  • ๐Ÿ”‰

   seinydd ymlaen

  • ๐Ÿ”Š

   seinydd uchel

  • ๐Ÿ“ข

   uchelseinydd

  • ๐Ÿ“ฃ

   megaffon

  • ๐Ÿ“ฏ

   corn bost

  • ๐Ÿ””

   cloch

  • ๐Ÿ”•

   cloch a slaes

  • ๐ŸŽผ

   sgรดr cerddorol

  • ๐ŸŽต

   nodyn cerddorol

  • ๐ŸŽถ

   nodau cerddorol

  • ๐ŸŽ™๏ธ

   meicroffon stiwdio

  • ๐ŸŽš๏ธ

   llithrydd lefel

  • ๐ŸŽ›๏ธ

   dyrnau rheoli

  • ๐ŸŽค

   meicroffon

  • ๐ŸŽง

   clustffon

  • ๐Ÿ“ป

   radio

  • ๐ŸŽท

   sacsoffon

  • ๐Ÿช—

   acordion

  • ๐ŸŽธ

   gitรขr

  • ๐ŸŽน

   allweddell

  • ๐ŸŽบ

   trwmped

  • ๐ŸŽป

   ffidl

  • ๐Ÿช•

   banjo

  • ๐Ÿฅ

   drwm

  • ๐Ÿช˜

   drwm hir

  • ๐Ÿช‡

   maracas

  • ๐Ÿชˆ

   ffliwt

  • ๐Ÿ“ฑ

   ffรดn symudol

  • ๐Ÿ“ฒ

   ffรดn symudol รข saeth

  • โ˜Ž๏ธ

   ffรดn

  • ๐Ÿ“ž

   derbynnydd ffรดn

  • ๐Ÿ“Ÿ

   peiriant galw

  • ๐Ÿ“ 

   peiriant ffacs

  • ๐Ÿ”‹

   batri

  • ๐Ÿชซ

   batri isel

  • ๐Ÿ”Œ

   plwg trydanol

  • ๐Ÿ’ป

   cluniadur

  • ๐Ÿ–ฅ๏ธ

   cyfrifiadur

  • ๐Ÿ–จ๏ธ

   argraffydd

  • โŒจ๏ธ

   bysellfwrdd

  • ๐Ÿ–ฑ๏ธ

   llygoden gyfrifiadurol

  • ๐Ÿ–ฒ๏ธ

   pelen lwybro

  • ๐Ÿ’ฝ

   disg mini

  • ๐Ÿ’พ

   disg hyblyg

  • ๐Ÿ’ฟ

   disg optegol

  • ๐Ÿ“€

   dvd

  • ๐Ÿงฎ

   abacws

  • ๐ŸŽฅ

   camera ffilm

  • ๐ŸŽž๏ธ

   fframiau ffilm

  • ๐Ÿ“ฝ๏ธ

   taflunydd ffilm

  • ๐ŸŽฌ

   clepiwr

  • ๐Ÿ“บ

   teledu

  • ๐Ÿ“ท

   camera

  • ๐Ÿ“ธ

   camera รข fflach

  • ๐Ÿ“น

   camera fideo

  • ๐Ÿ“ผ

   casรฉt fideo

  • ๐Ÿ”

   chwyddwydr yn wynebuโ€™r chwith

  • ๐Ÿ”Ž

   chwyddwydr yn wynebuโ€™r dde

  • ๐Ÿ•ฏ๏ธ

   cannwyll

  • ๐Ÿ’ก

   bwlb golau

  • ๐Ÿ”ฆ

   tortsh

  • ๐Ÿฎ

   llusern bapur coch

  • ๐Ÿช”

   lamp diya

  • ๐Ÿ“”

   llyfr nodiadau gyda chlawr addurnol

  • ๐Ÿ“•

   llyfr ynghau

  • ๐Ÿ“–

   llyfr agored

  • ๐Ÿ“—

   llyfr gwyrdd

  • ๐Ÿ“˜

   llyfr glas

  • ๐Ÿ“™

   llyfr oren

  • ๐Ÿ“š

   llyfrau

  • ๐Ÿ““

   llyfr nodiadau

  • ๐Ÿ“’

   cyfriflyfr

  • ๐Ÿ“ƒ

   tudalen gyda chwrl

  • ๐Ÿ“œ

   sgrรดl

  • ๐Ÿ“„

   tudalen yn wynebu i fyny

  • ๐Ÿ“ฐ

   papur newydd

  • ๐Ÿ—ž๏ธ

   papur newydd wediโ€™i rolio

  • ๐Ÿ“‘

   tabiau nodau tudalen

  • ๐Ÿ”–

   nod tudalen

  • ๐Ÿท๏ธ

   label

  • ๐Ÿ’ฐ

   bag arian

  • ๐Ÿช™

   darn arian

  • ๐Ÿ’ด

   papur arian yen

  • ๐Ÿ’ต

   papur arian doler

  • ๐Ÿ’ถ

   papur arian ewro

  • ๐Ÿ’ท

   papur arian punt

  • ๐Ÿ’ธ

   arian gydag adenydd

  • ๐Ÿ’ณ

   cerdyn credyd

  • ๐Ÿงพ

   derbynneb

  • ๐Ÿ’น

   siart yn cynyddu รข yen

  • โœ‰๏ธ

   amlen

  • ๐Ÿ“ง

   e-bost

  • ๐Ÿ“จ

   amlen yn dyfod i mewn

  • ๐Ÿ“ฉ

   amlen gyda saeth

  • ๐Ÿ“ค

   hambwrdd blwch allan

  • ๐Ÿ“ฅ

   hambwrdd mewnflwch

  • ๐Ÿ“ฆ

   parsel

  • ๐Ÿ“ซ

   blwch post caeedig gyda banner wediโ€™i chodi

  • ๐Ÿ“ช

   blwch post caeedig gyda banner wediโ€™i gostwng

  • ๐Ÿ“ฌ

   blwch post agored gyda banner wediโ€™i chodi

  • ๐Ÿ“ญ

   blwch post agored gyda banner wediโ€™i gostwng

  • ๐Ÿ“ฎ

   blwch post

  • ๐Ÿ—ณ๏ธ

   blwch pleidlais gyda phleidlais

  • โœ๏ธ

   pensil

  • โœ’๏ธ

   nib du

  • ๐Ÿ–‹๏ธ

   ysgrifbin

  • ๐Ÿ–Š๏ธ

   beiro

  • ๐Ÿ–Œ๏ธ

   brwsh paent

  • ๐Ÿ–๏ธ

   pensil lliw

  • ๐Ÿ“

   memo

  • ๐Ÿ’ผ

   cas friff

  • ๐Ÿ“

   ffolder ffeiliau

  • ๐Ÿ“‚

   agor ffolder ffeiliau

  • ๐Ÿ—‚๏ธ

   rhanwyr mynegai cardiau

  • ๐Ÿ“…

   calendr

  • ๐Ÿ“†

   calendr rwygo

  • ๐Ÿ—’๏ธ

   llyfr nodiadau troellog

  • ๐Ÿ—“๏ธ

   calendr troellog

  • ๐Ÿ“‡

   mynegai cardiau

  • ๐Ÿ“ˆ

   siart yn cynyddu

  • ๐Ÿ“‰

   siart yn gostwng

  • ๐Ÿ“Š

   siart bar

  • ๐Ÿ“‹

   clipfwrdd

  • ๐Ÿ“Œ

   pin

  • ๐Ÿ“

   pin crwn

  • ๐Ÿ“Ž

   clip papur

  • ๐Ÿ–‡๏ธ

   clipiau papur wediโ€™u cysylltu

  • ๐Ÿ“

   pren mesur

  • ๐Ÿ“

   pren mesur trionglog

  • โœ‚๏ธ

   siswrn

  • ๐Ÿ—ƒ๏ธ

   blwch ffeilio cardiau

  • ๐Ÿ—„๏ธ

   ffeil gabinet

  • ๐Ÿ—‘๏ธ

   bin sbwriel

  • ๐Ÿ”’

   clรด

  • ๐Ÿ”“

   clรด agored

  • ๐Ÿ”

   clรด ac ysgrifbin

  • ๐Ÿ”

   clรด ynghau gydag allwedd

  • ๐Ÿ”‘

   allwedd

  • ๐Ÿ—๏ธ

   hen allwedd

  • ๐Ÿ”จ

   morthwyl

  • ๐Ÿช“

   bwyell

  • โ›๏ธ

   caib

  • โš’๏ธ

   morthwyl a chaib

  • ๐Ÿ› ๏ธ

   morthwyl a sbaner

  • ๐Ÿ—ก๏ธ

   dagr

  • โš”๏ธ

   cleddyfau wedi croesi

  • ๐Ÿ’ฃ

   bom

  • ๐Ÿชƒ

   bwmerang

  • ๐Ÿน

   bwa saeth

  • ๐Ÿ›ก๏ธ

   tarian

  • ๐Ÿชš

   llif gwaith coed

  • ๐Ÿ”ง

   sbaner

  • ๐Ÿช›

   sgriwdreifar

  • ๐Ÿ”ฉ

   nyten a bollt

  • โš™๏ธ

   gรชr

  • ๐Ÿ—œ๏ธ

   cywasgedd

  • โš–๏ธ

   clorian

  • ๐Ÿฆฏ

   ffon wen

  • ๐Ÿ”—

   dolen

  • โ›“๏ธ

   cadwyni

  • ๐Ÿช

   bachyn

  • ๐Ÿงฐ

   blwch offer

  • ๐Ÿงฒ

   magnet

  • ๐Ÿชœ

   ysgol ddringo

  • โš—๏ธ

   distyllydd

  • ๐Ÿงช

   tiwb profi

  • ๐Ÿงซ

   dysgl petri

  • ๐Ÿงฌ

   dna

  • ๐Ÿ”ฌ

   microsgop

  • ๐Ÿ”ญ

   telesgop

  • ๐Ÿ“ก

   antena lloeren

  • ๐Ÿ’‰

   chwistrell

  • ๐Ÿฉธ

   diferyn o waed

  • ๐Ÿ’Š

   pilsen

  • ๐Ÿฉน

   bandej glynu

  • ๐Ÿฉผ

   bagl

  • ๐Ÿฉบ

   stethosgop

  • ๐Ÿฉป

   pelydr-x

  • ๐Ÿšช

   drws

  • ๐Ÿ›—

   lifft

  • ๐Ÿชž

   drych

  • ๐ŸชŸ

   ffenestr

  • ๐Ÿ›๏ธ

   gwely

  • ๐Ÿ›‹๏ธ

   soffa a lamp

  • ๐Ÿช‘

   cadair

  • ๐Ÿšฝ

   toiled

  • ๐Ÿช 

   offeryn sugno

  • ๐Ÿšฟ

   cawod

  • ๐Ÿ›

   twba bath

  • ๐Ÿชค

   trap llygod

  • ๐Ÿช’

   rasel

  • ๐Ÿงด

   potel hufen

  • ๐Ÿงท

   pin diogelwch

  • ๐Ÿงน

   ysgubell

  • ๐Ÿงบ

   basged

  • ๐Ÿงป

   rholyn o bapur

  • ๐Ÿชฃ

   bwced

  • ๐Ÿงผ

   sebon

  • ๐Ÿซง

   swigod

  • ๐Ÿชฅ

   brwsh dannedd

  • ๐Ÿงฝ

   sbwng

  • ๐Ÿงฏ

   diffoddydd tรขn

  • ๐Ÿ›’

   troli siopa

  • ๐Ÿšฌ

   ysmygu

  • โšฐ๏ธ

   arch

  • ๐Ÿชฆ

   carreg fedd

  • โšฑ๏ธ

   wrn angladd

  • ๐Ÿงฟ

   amwled nazar

  • ๐Ÿชฌ

   hamsa

  • ๐Ÿ—ฟ

   moai

  • ๐Ÿชง

   placard

  • ๐Ÿชช

   cerdyn adnabod

  emojis: ๐Ÿง symbolau ac arwyddion

  • ๐Ÿง

   arwydd peiriant codi arian

  • ๐Ÿšฎ

   arwydd sbwriel mewn bin

  • ๐Ÿšฐ

   dลตr yfed

  • โ™ฟ

   cadair olwyn

  • ๐Ÿšน

   ystafell ymolchi i ddynion

  • ๐Ÿšบ

   ystafell ymolchi i fenywod

  • ๐Ÿšป

   ystafell ymolchi

  • ๐Ÿšผ

   symbol babi

  • ๐Ÿšพ

   tลท bach

  • ๐Ÿ›‚

   arolygaeth pasbort

  • ๐Ÿ›ƒ

   tollau

  • ๐Ÿ›„

   hawlio bagiau

  • ๐Ÿ›…

   bagiau wediโ€™u gadael

  • โš ๏ธ

   rhybudd

  • ๐Ÿšธ

   plant yn croesi

  • โ›”

   dim mynediad

  • ๐Ÿšซ

   wediโ€™i wahardd

  • ๐Ÿšณ

   dim beiciau

  • ๐Ÿšญ

   dim ysmygu

  • ๐Ÿšฏ

   dim sbwriel

  • ๐Ÿšฑ

   dลตr na ellir ei yfed

  • ๐Ÿšท

   dim cerddwyr

  • ๐Ÿ“ต

   dim ffonau symudol

  • ๐Ÿ”ž

   neb o dan un deg wyth oed

  • โ˜ข๏ธ

   ymbelydrol

  • โ˜ฃ๏ธ

   bioberyg

  • โฌ†๏ธ

   saeth i fyny

  • โ†—๏ธ

   saeth i fyny-dde

  • โžก๏ธ

   saeth iโ€™r dde

  • โ†˜๏ธ

   saeth i lawr-dde

  • โฌ‡๏ธ

   saeth i lawr

  • โ†™๏ธ

   saeth i lawr-chwith

  • โฌ…๏ธ

   saeth iโ€™r chwith

  • โ†–๏ธ

   saeth i fyny-chwith

  • โ†•๏ธ

   saeth i fyny-lawr

  • โ†”๏ธ

   saeth chwith-dde

  • โ†ฉ๏ธ

   saeth iโ€™r dde yn troi iโ€™r chwith

  • โ†ช๏ธ

   saeth iโ€™r chwith yn troi iโ€™r dde

  • โคด๏ธ

   saeth iโ€™r dde yn troi i fyny

  • โคต๏ธ

   saeth iโ€™r dde yn troi i lawr

  • ๐Ÿ”ƒ

   saethau clocwedd fertigol

  • ๐Ÿ”„

   botwm saethau gwrthglocwedd

  • ๐Ÿ”™

   saeth BACK

  • ๐Ÿ”š

   saeth END

  • ๐Ÿ”›

   saeth ON!

  • ๐Ÿ”œ

   saeth SOON

  • ๐Ÿ”

   saeth TOP

  • ๐Ÿ›

   man addoli

  • โš›๏ธ

   symbol o atom

  • ๐Ÿ•‰๏ธ

   om

  • โœก๏ธ

   seren Dafydd

  • โ˜ธ๏ธ

   olwyn dharma

  • โ˜ฏ๏ธ

   yin yang

  • โœ๏ธ

   croes ladin

  • โ˜ฆ๏ธ

   croes uniongred

  • โ˜ช๏ธ

   seren a chilgant

  • โ˜ฎ๏ธ

   symbol hedd

  • ๐Ÿ•Ž

   menorah

  • ๐Ÿ”ฏ

   seren chwe ochr dotiog

  • ๐Ÿชฏ

   khanda

  • โ™ˆ

   yr Hwrdd

  • โ™‰

   y Tarw

  • โ™Š

   yr Efeilliaid

  • โ™‹

   y Cranc

  • โ™Œ

   y Llew

  • โ™

   y Forwyn

  • โ™Ž

   y Fantol

  • โ™

   y Sgorpion

  • โ™

   y Saethydd

  • โ™‘

   yr Afr

  • โ™’

   y Dyfrwr

  • โ™“

   y Pysgod

  • โ›Ž

   ophiuchus

  • ๐Ÿ”€

   botwm cymysgu traciau

  • ๐Ÿ”

   botwm ailadrodd

  • ๐Ÿ”‚

   botwm ailadrodd sengl

  • โ–ถ๏ธ

   botwm chwarae

  • โฉ

   botwm blaenyrru cyflym

  • โญ๏ธ

   botwm trac nesaf

  • โฏ๏ธ

   botwm chwarae neu saib

  • โ—€๏ธ

   botwm cildroi

  • โช

   botwm cildroi cyflym

  • โฎ๏ธ

   botwm trac olaf

  • ๐Ÿ”ผ

   botwm i fyny

  • โซ

   botwm i fyny cyflym

  • ๐Ÿ”ฝ

   botwm i lawr

  • โฌ

   botwm i lawr cyflym

  • โธ๏ธ

   botwm saib

  • โน๏ธ

   botwm stop

  • โบ๏ธ

   botwm recordio

  • โ๏ธ

   botwm allfwrw

  • ๐ŸŽฆ

   sinema

  • ๐Ÿ”…

   botwm pylu

  • ๐Ÿ”†

   botwm disglair

  • ๐Ÿ“ถ

   barau antena

  • ๐Ÿ›œ

   diwifr

  • ๐Ÿ“ณ

   modd dirgryniad

  • ๐Ÿ“ด

   ffรดn symudol wediโ€™i ddiffodd

  • โ™€๏ธ

   arwydd benyw

  • โ™‚๏ธ

   arwydd gwrw

  • โšง๏ธ

   symbol trawsryweddol

  • โœ–๏ธ

   lluosi

  • โž•

   adio

  • โž–

   tynnu

  • โž—

   rhannu

  • ๐ŸŸฐ

   arwydd hafal trwm

  • โ™พ๏ธ

   anfeidredd

  • โ€ผ๏ธ

   ebychnod dwbl

  • โ‰๏ธ

   marc cwestiwn ag ebychnod

  • โ“

   marc cwestiwn

  • โ”

   marc cwestiwn gwyn

  • โ•

   ebychnod gwyn

  • โ—

   ebychnod

  • ใ€ฐ๏ธ

   llinell donnog

  • ๐Ÿ’ฑ

   cyfnewid arian cyfredol

  • ๐Ÿ’ฒ

   arwydd doler drom

  • โš•๏ธ

   arwydd meddygol

  • โ™ป๏ธ

   symbol ailgylchu

  • โšœ๏ธ

   gellesgen

  • ๐Ÿ”ฑ

   arwyddlun tryfer

  • ๐Ÿ“›

   bathodyn enw

  • ๐Ÿ”ฐ

   symbol Japaneaidd am ddechreuwr

  • โญ•

   cylch coch gwag

  • โœ…

   marc tic gwyn trwm

  • โ˜‘๏ธ

   blwch pleidlais gyda thic

  • โœ”๏ธ

   marc tic trwm

  • โŒ

   marc croes

  • โŽ

   botwm croes

  • โžฐ

   dolen gyrliog

  • โžฟ

   dolen gyrliog ddwbl

  • ใ€ฝ๏ธ

   marc aryneilio rhannol

  • โœณ๏ธ

   asterics wyth pwynt

  • โœด๏ธ

   seren wyth pwynt

  • โ‡๏ธ

   fflachiad

  • ยฉ๏ธ

   hawlfraint

  • ยฎ๏ธ

   cofrestredig

  • โ„ข๏ธ

   nod masnach

  • #๏ธโƒฃ

   gorchudd bysell: #

  • *๏ธโƒฃ

   gorchudd bysell: *

  • 0๏ธโƒฃ

   gorchudd bysell: 0

  • 1๏ธโƒฃ

   gorchudd bysell: 1

  • 2๏ธโƒฃ

   gorchudd bysell: 2

  • 3๏ธโƒฃ

   gorchudd bysell: 3

  • 4๏ธโƒฃ

   gorchudd bysell: 4

  • 5๏ธโƒฃ

   gorchudd bysell: 5

  • 6๏ธโƒฃ

   gorchudd bysell: 6

  • 7๏ธโƒฃ

   gorchudd bysell: 7

  • 8๏ธโƒฃ

   gorchudd bysell: 8

  • 9๏ธโƒฃ

   gorchudd bysell: 9

  • ๐Ÿ”Ÿ

   gorchudd bysell: 10

  • ๐Ÿ” 

   mewnbwn llythrennau mawr ladin

  • ๐Ÿ”ก

   mewnbwn llythrennau bach lladin

  • ๐Ÿ”ข

   mewnbwn rhifedd

  • ๐Ÿ”ฃ

   mewnbwn symbylau

  • ๐Ÿ”ค

   mewnbwn llythrennau lladin

  • ๐Ÿ…ฐ๏ธ

   botwm A (grwp gwaed)

  • ๐Ÿ†Ž

   botwm AB (grwp gwaed)

  • ๐Ÿ…ฑ๏ธ

   botwm B (grwp gwaed)

  • ๐Ÿ†‘

   botwm CL

  • ๐Ÿ†’

   botwm COOL

  • ๐Ÿ†“

   botwm FREE

  • โ„น๏ธ

   gwybodaeth

  • ๐Ÿ†”

   botwm ID

  • โ“‚๏ธ

   llythyren M mewn cylch

  • ๐Ÿ†•

   botwm NEW

  • ๐Ÿ†–

   botwm NG

  • ๐Ÿ…พ๏ธ

   botwm O (grwp gwaed)

  • ๐Ÿ†—

   botwm OK

  • ๐Ÿ…ฟ๏ธ

   botwm P

  • ๐Ÿ†˜

   botwm SOS

  • ๐Ÿ†™

   botwm UP!

  • ๐Ÿ†š

   botwm VS

  • ๐Ÿˆ

   katakana koko mewn sgwรขr

  • ๐Ÿˆ‚๏ธ

   katakana sa mewn sgwรขr

  • ๐Ÿˆท๏ธ

   ideograff lleuad mewn sgwรขr

  • ๐Ÿˆถ

   ideograff bodoli mewn sgwรขr

  • ๐Ÿˆฏ

   ideograff bys mewn sgwรขr

  • ๐Ÿ‰

   ideograff mantais mewn cylch

  • ๐Ÿˆน

   ideograff rhannu mewn sgwรขr

  • ๐Ÿˆš

   ideograff negyddiad mewn sgwรขr

  • ๐Ÿˆฒ

   ideograff gwaharddiad mewn sgwรขr

  • ๐Ÿ‰‘

   ideograff derbyn mewn cylch

  • ๐Ÿˆธ

   ideograff cais mewn sgwรขr

  • ๐Ÿˆด

   ideograff gydaโ€™i gilydd mewn sgwรขr

  • ๐Ÿˆณ

   ideograff gwag mewn sgwรขr

  • ใŠ—๏ธ

   ideograff cyfarchion mewn cylch

  • ใŠ™๏ธ

   ideograff cyfrinach mewn cylch

  • ๐Ÿˆบ

   ideograff gweithredu mewn sgwรขr

  • ๐Ÿˆต

   ideograff llawnder mewn sgwรขr

  • ๐Ÿ”ด

   cylch coch

  • ๐ŸŸ 

   cylch oren

  • ๐ŸŸก

   cylch melyn

  • ๐ŸŸข

   cylch gwyrdd

  • ๐Ÿ”ต

   cylch glas

  • ๐ŸŸฃ

   cylch piws

  • ๐ŸŸค

   cylch brown

  • โšซ

   cylch du

  • โšช

   cylch gwyn

  • ๐ŸŸฅ

   sgwรขr coch

  • ๐ŸŸง

   sgwรขr oren

  • ๐ŸŸจ

   sgwรขr melyn

  • ๐ŸŸฉ

   sgwรขr gwyrdd

  • ๐ŸŸฆ

   sgwรขr glas

  • ๐ŸŸช

   sgwรขr piws

  • ๐ŸŸซ

   sgwรขr brown

  • โฌ›

   sgwรขr mawr du

  • โฌœ

   sgwรขr mawr wyn

  • โ—ผ๏ธ

   sgwรขr canolig du

  • โ—ป๏ธ

   sgwรขr canolig gwyn

  • โ—พ

   sgwรขr canolig-bach du

  • โ—ฝ

   sgwรขr canolig-bach gwyn

  • โ–ช๏ธ

   sgwรขr bach du

  • โ–ซ๏ธ

   sgwรขr bach gwyn

  • ๐Ÿ”ถ

   diemwnt mawr oren

  • ๐Ÿ”ท

   diemwnt mawr glas

  • ๐Ÿ”ธ

   diemwnt bach oren

  • ๐Ÿ”น

   diemwnt bach glas

  • ๐Ÿ”บ

   triongl coch yn pwyntio tuag i fyny

  • ๐Ÿ”ป

   triongl coch yn pwyntio tuag i lawr

  • ๐Ÿ’ 

   diemwnt รข dot

  • ๐Ÿ”˜

   botwm radio

  • ๐Ÿ”ณ

   botwm sgwรขr gwyn

  • ๐Ÿ”ฒ

   botwm sgwรขr du

  emojis: ๐Ÿ baneri

  • ๐Ÿ

   baner frith

  • ๐Ÿšฉ

   baner drionglog

  • ๐ŸŽŒ

   baneri wedi croesi

  • ๐Ÿด

   chwifio baner ddu

  • ๐Ÿณ๏ธ

   chwifio baner wen

  • ๐Ÿณ๏ธโ€๐ŸŒˆ

   baner enfys

  • ๐Ÿณ๏ธโ€โšง๏ธ

   baner las, pinc a gwyn

  • ๐Ÿดโ€โ˜ ๏ธ

   baner mรดr-leidr

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡จ

   baner: Ynys Ascension

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ

   baner: Andorra

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช

   baner: Emiradau Arabaidd Unedig

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ

   baner: Afghanistan

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ

   baner: Antigua a Barbuda

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎ

   baner: Anguilla

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ

   baner: Albania

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ

   baner: Armenia

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด

   baner: Angola

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ถ

   baner: Antarctica

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท

   baner: Yr Ariannin

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ

   baner: Samoa America

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น

   baner: Awstria

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ

   baner: Awstralia

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ

   baner: Aruba

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ

   baner: Ynysoedd ร…land

  • ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ

   baner: Aserbaijan

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ

   baner: Bosnia a Herzegovina

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง

   baner: Barbados

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ

   baner: Bangladesh

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช

   baner: Gwlad Belg

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ

   baner: Burkina Faso

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ

   baner: Bwlgaria

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ

   baner: Bahrain

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ

   baner: Burundi

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ

   baner: Benin

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฑ

   baner: Saint Barthรฉlemy

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ

   baner: Bermuda

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ

   baner: Brunei

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด

   baner: Bolifia

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ถ

   baner: Antilles yr Iseldiroedd

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท

   baner: Brasil

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ

   baner: Y Bahamas

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น

   baner: Bhutan

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ป

   baner: Ynys Bouvet

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ

   baner: Botswana

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ

   baner: Belarws

  • ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ

   baner: Belize

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ

   baner: Canada

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡จ

   baner: Ynysoedd Cocos (Keeling)

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ

   baner: Y Congo - Kinshasa

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ

   baner: Gweriniaeth Canolbarth Affrica

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ

   baner: Y Congo - Brazzaville

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ

   baner: Y Swistir

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ

   baner: Cรดte dโ€™Ivoire

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ

   baner: Ynysoedd Cook

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ

   baner: Chile

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ

   baner: Camerลตn

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ

   baner: Tsieina

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด

   baner: Colombia

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต

   baner: Ynys Clipperton

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท

   baner: Costa Rica

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ

   baner: Ciwba

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป

   baner: Cabo Verde

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผ

   baner: Curaรงao

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฝ

   baner: Ynys y Nadolig

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ

   baner: Cyprus

  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ

   baner: Tsiecia

  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

   baner: Yr Almaen

  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฌ

   baner: Diego Garcia

  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ

   baner: Djibouti

  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ

   baner: Denmarc

  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ

   baner: Dominica

  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด

   baner: Gweriniaeth Dominica

  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ

   baner: Algeria

  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฆ

   baner: Ceuta a Melilla

  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ

   baner: Ecuador

  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช

   baner: Estonia

  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ

   baner: Yr Aifft

  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ญ

   baner: Gorllewin Sahara

  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท

   baner: Eritrea

  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ

   baner: Sbaen

  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น

   baner: Ethiopia

  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ

   baner: Yr Undeb Ewropeaidd

  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ

   baner: Y Ffindir

  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ

   baner: Fiji

  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฐ

   baner: Ynysoedd y Falkland/Malvinas

  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ

   baner: Micronesia

  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด

   baner: Ynysoedd Ffaro

  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท

   baner: Ffrainc

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ

   baner: Gabon

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

   baner: Y Deyrnas Unedig

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ

   baner: Grenada

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช

   baner: Georgia

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ

   baner: Guyane Ffrengig

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ

   baner: Ynys y Garn

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ

   baner: Ghana

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ

   baner: Gibraltar

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ

   baner: Yr Ynys Las

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ

   baner: Gambia

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ

   baner: Gini

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต

   baner: Guadeloupe

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ

   baner: Gini Gyhydeddol

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท

   baner: Gwlad Groeg

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ธ

   baner: De Georgia ac Ynysoedd Sandwich y De

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น

   baner: Guatemala

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ

   baner: Guam

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ

   baner: Guinรฉ-Bissau

  • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ

   baner: Guyana

  • ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ

   baner: Hong Kong SAR Tsieina

  • ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฒ

   baner: Ynys Heard ac Ynysoedd McDonald

  • ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ

   baner: Honduras

  • ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท

   baner: Croatia

  • ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น

   baner: Haiti

  • ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ

   baner: Hwngari

  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡จ

   baner: Yr Ynysoedd Dedwydd

  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ

   baner: Indonesia

  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

   baner: Iwerddon

  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ

   baner: Israel

  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฒ

   baner: Ynys Manaw

  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ

   baner: India

  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ด

   baner: Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India

  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ

   baner: Irac

  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท

   baner: Iran

  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ

   baner: Gwlad yr Iรข

  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น

   baner: Yr Eidal

  • ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช

   baner: Jersey

  • ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ

   baner: Jamaica

  • ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด

   baner: Gwlad Iorddonen

  • ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต

   baner: Japan

  • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช

   baner: Kenya

  • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ

   baner: Kyrgyzstan

  • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ

   baner: Cambodia

  • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ

   baner: Kiribati

  • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ

   baner: Comoros

  • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ

   baner: Saint Kitts a Nevis

  • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต

   baner: Gogledd Corea

  • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท

   baner: De Corea

  • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ

   baner: Kuwait

  • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ

   baner: Ynysoedd Cayman

  • ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ

   baner: Kazakhstan

  • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ

   baner: Laos

  • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง

   baner: Libanus

  • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ

   baner: Saint Lucia

  • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ

   baner: Liechtenstein

  • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ

   baner: Sri Lanka

  • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท

   baner: Liberia

  • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ

   baner: Lesotho

  • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น

   baner: Lithwania

  • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ

   baner: Lwcsembwrg

  • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป

   baner: Latfia

  • ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ

   baner: Libya

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ

   baner: Moroco

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ

   baner: Monaco

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ

   baner: Moldofa

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช

   baner: Montenegro

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ

   baner: Saint Martin

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ

   baner: Madagascar

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ

   baner: Ynysoedd Marshall

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ

   baner: Gogledd Macedonia

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ

   baner: Mali

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ

   baner: Myanmar (Burma)

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ

   baner: Mongolia

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด

   baner: Macau SAR Tsieina

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต

   baner: Ynysoedd Gogledd Mariana

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ

   baner: Martinique

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท

   baner: Mauritania

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ

   baner: Montserrat

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น

   baner: Malta

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ

   baner: Mauritius

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป

   baner: Y Maldives

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ

   baner: Malawi

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ

   baner: Mecsico

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ

   baner: Malaysia

  • ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ

   baner: Mozambique

  • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ

   baner: Namibia

  • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ

   baner: Caledonia Newydd

  • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช

   baner: Niger

  • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ซ

   baner: Ynys Norfolk

  • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ

   baner: Nigeria

  • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ

   baner: Nicaragua

  • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ

   baner: Yr Iseldiroedd

  • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด

   baner: Norwy

  • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต

   baner: Nepal

  • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท

   baner: Nauru

  • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡บ

   baner: Niue

  • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ

   baner: Seland Newydd

  • ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ

   baner: Oman

  • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ

   baner: Panama

  • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช

   baner: Periw

  • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ

   baner: Polynesia Ffrengig

  • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ

   baner: Papua Guinea Newydd

  • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ

   baner: Y Philipinau

  • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ

   baner: Pakistan

  • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ

   baner: Gwlad Pwyl

  • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฒ

   baner: Saint-Pierre-et-Miquelon

  • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ณ

   baner: Ynysoedd Pitcairn

  • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท

   baner: Puerto Rico

  • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ

   baner: Tiriogaethau Palesteinaidd

  • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น

   baner: Portiwgal

  • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ

   baner: Palau

  • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ

   baner: Paraguay

  • ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ

   baner: Qatar

  • ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช

   baner: Rรฉunion

  • ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด

   baner: Rwmania

  • ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ

   baner: Serbia

  • ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ

   baner: Rwsia

  • ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ

   baner: Rwanda

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ

   baner: Saudi Arabia

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง

   baner: Ynysoedd Solomon

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ

   baner: Seychelles

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ

   baner: Swdan

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช

   baner: Sweden

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ

   baner: Singapore

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ญ

   baner: Saint Helena

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ

   baner: Slofenia

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฏ

   baner: Svalbard a Jan Mayen

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ

   baner: Slofacia

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ

   baner: Sierra Leone

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ

   baner: San Marino

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ

   baner: Senegal

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด

   baner: Somalia

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท

   baner: Suriname

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ

   baner: De Swdan

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡น

   baner: Sรฃo Tomรฉ a Prรญncipe

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป

   baner: El Salvador

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝ

   baner: Sint Maarten

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ

   baner: Syria

  • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ

   baner: Eswatini

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฆ

   baner: Tristan da Cunha

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ

   baner: Ynysoedd Turks a Caicos

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ

   baner: Tsiad

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ซ

   baner: Tiroedd Deheuol ac Antarctig Ffrainc

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ

   baner: Togo

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ

   baner: Gwlad Thai

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ

   baner: Tajicistan

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฐ

   baner: Tokelau

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ

   baner: Timor-Leste

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ

   baner: Tyrcmenistan

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ

   baner: Tiwnisia

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด

   baner: Tonga

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท

   baner: Twrci

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น

   baner: Trinidad a Tobago

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ป

   baner: Tuvalu

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ

   baner: Taiwan

  • ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ

   baner: Tanzania

  • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ

   baner: Wcrรกin

  • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ

   baner: Uganda

  • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

   baner: Ynysoedd Pellennig UDA

  • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ

   baner: y Cenhedloedd Unedig

  • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

   baner: Yr Unol Daleithiau

  • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ

   baner: Uruguay

  • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ

   baner: Uzbekistan

  • ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆ

   baner: Y Fatican

  • ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ

   baner: Saint Vincent aโ€™r Grenadines

  • ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช

   baner: Venezuela

  • ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ

   baner: Ynysoedd Gwyryf Prydain

  • ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ

   baner: Ynysoedd Gwyryf yr Unol Daleithiau

  • ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ

   baner: Fietnam

  • ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ

   baner: Vanuatu

  • ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ซ

   baner: Wallis a Futuna

  • ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ

   baner: Samoa

  • ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ

   baner: Kosovo

  • ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช

   baner: Yemen

  • ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น

   baner: Mayotte

  • ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ

   baner: De Affrica

  • ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ

   baner: Zambia

  • ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ

   baner: Zimbabwe

  • ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ

   baner: Lloegr

  • ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ

   baner: Yr Alban

  • ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ

   baner: Cymru

  tonau croen: ๐Ÿป tôn croen ysgafn, ๐Ÿผ tôn croen canolig-golau, ๐Ÿฝ tôn croen canolig, ๐Ÿพ tôn croen canolig-tywyll, ๐Ÿฟ tôn croen tywyll, ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ lliweddau croen lluosog

  emojis: ๐Ÿป tôn croen ysgafn

  • ๐Ÿ‘‹๐Ÿป

   llaw yn chwifio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคš๐Ÿป

   cefn llaw wediโ€™i chodi: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ–๐Ÿป

   llaw wedi ei chodi รข bysedd wedi eu lledu: arlliw croen golau

  • โœ‹๐Ÿป

   llaw wedi codi: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ––๐Ÿป

   saliwt fulcanaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿป

   llaw iโ€™r dde: arlliw croen golau

  • ๐Ÿซฒ๐Ÿป

   llaw iโ€™r chwith: arlliw croen golau

  • ๐Ÿซณ๐Ÿป

   llaw palmwydd i lawr: arlliw croen golau

  • ๐Ÿซด๐Ÿป

   llaw palmwydd i fyny: arlliw croen golau

  • ๐Ÿซท๐Ÿป

   llaw yn gwthio iโ€™r chwith: arlliw croen golau

  • ๐Ÿซธ๐Ÿป

   llaw yn gwthio iโ€™r dde: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘Œ๐Ÿป

   llaw ocรช: arlliw croen golau

  • ๐ŸคŒ๐Ÿป

   bysedd wediโ€™u pinsio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿค๐Ÿป

   bysedd yn pinshio: arlliw croen golau

  • โœŒ๐Ÿป

   llaw fuddugol: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคž๐Ÿป

   bysedd wediโ€™u croesi: arlliw croen golau

  • ๐Ÿซฐ๐Ÿป

   llaw gyda bys mynegai a bawd wediโ€™i chroesi: arlliw croen golau

  • ๐ŸคŸ๐Ÿป

   arwydd caru ti: arlliw croen golau

  • ๐Ÿค˜๐Ÿป

   arwydd y cyrn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿค™๐Ÿป

   llaw ffonia fi: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿป

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r chwith: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘‰๐Ÿป

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r dde: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘†๐Ÿป

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i fyny: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ–•๐Ÿป

   bys canol: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘‡๐Ÿป

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i lawr: arlliw croen golau

  • โ˜๐Ÿป

   mynegfys yn pwyntio i fyny: arlliw croen golau

  • ๐Ÿซต๐Ÿป

   bys mynegai yn pwyntio at y gwyliwr: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘๐Ÿป

   bys bawd i fyny: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘Ž๐Ÿป

   bys bawd i lawr: arlliw croen golau

  • โœŠ๐Ÿป

   dwrn wedi codi: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘Š๐Ÿป

   dwrn yn agosรกu: arlliw croen golau

  • ๐Ÿค›๐Ÿป

   dwrn tuaโ€™r chwith: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคœ๐Ÿป

   dwrn tuaโ€™r dde: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘๐Ÿป

   dwylo yn curo: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™Œ๐Ÿป

   person yn codi dwylo: arlliw croen golau

  • ๐Ÿซถ๐Ÿป

   dwylo calon: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘๐Ÿป

   dwylo agored: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคฒ๐Ÿป

   cledrau dwylo yn yr awyr gydaโ€™u gilydd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿค๐Ÿป

   ysgwyd dwylo: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™๐Ÿป

   dwylo wedi plygu: arlliw croen golau

  • โœ๐Ÿป

   dwylo yn ysgrifennu: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’…๐Ÿป

   farnais ewinedd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคณ๐Ÿป

   hunlun: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’ช๐Ÿป

   cyhyrau deuben wedi eu hystwytho: arlliw croen golau

  • ๐Ÿฆต๐Ÿป

   coes: arlliw croen golau

  • ๐Ÿฆถ๐Ÿป

   troed: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘‚๐Ÿป

   clust: arlliw croen golau

  • ๐Ÿฆป๐Ÿป

   clust gyda chymorth clyw: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ƒ๐Ÿป

   trwyn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ถ๐Ÿป

   babi: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง’๐Ÿป

   plentyn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿป

   bachgen: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ง๐Ÿป

   merch: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿป

   person: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿป

   person รข gwallt golau: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   dyn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง”๐Ÿป

   person: arlliw croen golau, barf

  • ๐Ÿง”๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn: arlliw croen golau, barf

  • ๐Ÿง”๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw: arlliw croen golau, barf

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฐ

   dyn: arlliw croen golau, gwallt coch

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฑ

   dyn: arlliw croen golau, gwallt cyrliog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆณ

   dyn: arlliw croen golau, gwallt gwyn

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฒ

   dyn: arlliw croen golau, moel

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป

   menyw: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฐ

   menyw: arlliw croen golau, gwallt coch

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆฐ

   person: arlliw croen golau, gwallt coch

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฑ

   menyw: arlliw croen golau, gwallt cyrliog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆฑ

   person: arlliw croen golau, gwallt cyrliog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆณ

   menyw: arlliw croen golau, gwallt gwyn

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆณ

   person: arlliw croen golau, gwallt gwyn

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฒ

   menyw: arlliw croen golau, moel

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆฒ

   person: arlliw croen golau, moel

  • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw รข gwallt golau: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข gwallt golau: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง“๐Ÿป

   oedolyn oedranus: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ด๐Ÿป

   hen ddyn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ต๐Ÿป

   hen fenyw: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™๐Ÿป

   person yn gwgu: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwgu: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwgu: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™Ž๐Ÿป

   person yn pwdu: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™Ž๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn pwdu: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™Ž๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn pwdu: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™…๐Ÿป

   person yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™…๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™…๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™†๐Ÿป

   person yn ystumio iawn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™†๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ystumio iawn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™†๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn ystumio iawn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’๐Ÿป

   person yn gwyro llaw: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwyro ei law: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwyro ei llaw: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™‹๐Ÿป

   person yn codi llaw: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™‹๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi ei law: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™‹๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi ei llaw: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง๐Ÿป

   person byddar: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn byddar: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw fyddar: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™‡๐Ÿป

   person yn ymgrymu: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™‡๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ™‡๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคฆ๐Ÿป

   cledr iโ€™r wyneb: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคฆ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคฆ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคท๐Ÿป

   codi gwar: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคท๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi gwar: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคท๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi gwar: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd gwrywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd benywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŽ“

   person syโ€™n astudio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐ŸŽ“

   myfyriwr: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐ŸŽ“

   myfyrwraig: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿซ

   person syโ€™n addysgu: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿซ

   athro: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿซ

   athrawes: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โš–๏ธ

   person syโ€™n barnu: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โš–๏ธ

   barnwr: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โš–๏ธ

   barnwres: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŒพ

   person syโ€™n ffermio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐ŸŒพ

   ffermwr: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐ŸŒพ

   ffarmwraig: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿณ

   person syโ€™n coginio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿณ

   cogydd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿณ

   cogyddes: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿ”ง

   mecanig: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿ”ง

   peiriannydd gwrywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿ”ง

   peiriannydd benywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿญ

   person syโ€™n gweithio mewn ffatri: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿญ

   gweithiwr ffatri: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿญ

   gweithwraig ffatri: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa gwrywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa benywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿ”ฌ

   person syโ€™n ymwneud รข gwyddoniaeth: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿ”ฌ

   gwyddonydd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿ”ฌ

   gwyddonwraig: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿ’ป

   technolegydd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿ’ป

   technolegwr: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿ’ป

   technolegwraig: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŽค

   person syโ€™n canu: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐ŸŽค

   cantor: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐ŸŽค

   cantores: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŽจ

   artist: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐ŸŽจ

   arlunydd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐ŸŽจ

   arlunwraig: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โœˆ๏ธ

   peilot: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โœˆ๏ธ

   peilot gwrywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โœˆ๏ธ

   peilot benywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿš€

   gofod-deithiwr: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿš€

   gofodwr: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿš€

   gofodwraig: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿš’

   diffoddwr tรขn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿš’

   dyn tรขn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿš’

   menyw tรขn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿป

   heddwas: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   swyddog heddlu gwrywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   swyddog heddlu benywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ•ต๐Ÿป

   ditectif: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ•ต๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   ditectif gwrywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ•ต๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   ditectif benywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’‚๐Ÿป

   gwarchodfilwr: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’‚๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   gwarchodydd gwrywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’‚๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   gwarchodydd benywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿฅท๐Ÿป

   ninja: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ท๐Ÿป

   adeiladwr: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ท๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   gweithiwr adeiladu gwrywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ท๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   gweithiwr adeiladu benywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿซ…๐Ÿป

   person รข choron: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคด๐Ÿป

   tywysog: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ธ๐Ÿป

   tywysoges: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿป

   person yn gwisgo twrban: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข thwrban: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw รข thwrban: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฒ๐Ÿป

   dyn รข chap Tsieineaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง•๐Ÿป

   menyw รข phensgarff: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคต๐Ÿป

   person mewn siaced ginio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคต๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn siaced ginio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคต๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn siaced ginio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿป

   person yn gwisgo llen: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwisgo llen: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwisgo llen: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคฐ๐Ÿป

   menyw feichiog: arlliw croen golau

  • ๐Ÿซƒ๐Ÿป

   dyn beichiog: arlliw croen golau

  • ๐Ÿซ„๐Ÿป

   person beichiog: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคฑ๐Ÿป

   bwydo oโ€™r fron: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿผ

   menyw yn bwydo babi: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿผ

   dyn yn bwydo babi: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿผ

   person yn bwydo babi: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ผ๐Ÿป

   babi angel: arlliw croen golau

  • ๐ŸŽ…๐Ÿป

   Siรดn Corn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคถ๐Ÿป

   Siรขn Corn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŽ„

   mx claus: arlliw croen golau

  • ๐Ÿฆธ๐Ÿป

   archarwr: arlliw croen golau

  • ๐Ÿฆธ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   archarwr gwrywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿฆธ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   archarwr benywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿฆน๐Ÿป

   archleidr: arlliw croen golau

  • ๐Ÿฆน๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   archleidr gwrywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿฆน๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   archleidr benywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง™๐Ÿป

   dewin: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง™๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dewin gwrywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง™๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   dewin benywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿงš๐Ÿป

   tylwyth teg: arlliw croen golau

  • ๐Ÿงš๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   tylwythen teg: arlliw croen golau

  • ๐Ÿงš๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   tylwythen deg: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง›๐Ÿป

   fampir: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง›๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   fampir gwrywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง›๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   fampir benywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿงœ๐Ÿป

   mรดrberson: arlliw croen golau

  • ๐Ÿงœ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   morwas: arlliw croen golau

  • ๐Ÿงœ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   mรดr-forwyn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง๐Ÿป

   coblyn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   coblyn gwrwywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   coblyn benywaidd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’†๐Ÿป

   person yn derbyn tyluniad: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’†๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’†๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’‡๐Ÿป

   person yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’‡๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’‡๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn cael ei gwallt wediโ€™u torri: arlliw croen golau

  • ๐Ÿšถ๐Ÿป

   person yn cerdded: arlliw croen golau

  • ๐Ÿšถ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn cerdded: arlliw croen golau

  • ๐Ÿšถ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn cerdded: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง๐Ÿป

   person yn sefyll: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn sefyll: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn sefyll: arlliw croen golau

  • ๐ŸงŽ๐Ÿป

   person yn penlinio: arlliw croen golau

  • ๐ŸงŽ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn penlinio: arlliw croen golau

  • ๐ŸงŽ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn penlinio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆฏ

   person รข ffon gerdded: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฏ

   dyn รข ffon wen: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฏ

   menyw รข ffon wen: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆผ

   person mewn cadair olwyn drydan: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆผ

   dyn mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆผ

   menyw mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆฝ

   person mewn cadair olwyn รข llaw: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฝ

   dyn mewn cadair olwyn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฝ

   menyw mewn cadair olwyn: arlliw croen golau

  • ๐Ÿƒ๐Ÿป

   person yn rhedeg: arlliw croen golau

  • ๐Ÿƒ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn rhedeg: arlliw croen golau

  • ๐Ÿƒ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn rhedeg: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’ƒ๐Ÿป

   menyw yn dawnsio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ•บ๐Ÿป

   dyn yn dawnsio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ•ด๐Ÿป

   dyn mewn gwisg fusnes yn ymddyrchafu: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง–๐Ÿป

   person mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง–๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง–๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง—๐Ÿป

   person yn dringo: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn dringo: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn dringo: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‡๐Ÿป

   rasio ceffylau: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‚๐Ÿป

   eirafyrddiwr: arlliw croen golau

  • ๐ŸŒ๐Ÿป

   person yn chwarae golff: arlliw croen golau

  • ๐ŸŒ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae golff: arlliw croen golau

  • ๐ŸŒ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae golff: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ„๐Ÿป

   person yn syrffio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ„๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn syrffio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ„๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn syrffio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿšฃ๐Ÿป

   person yn rhwyfo cwch: arlliw croen golau

  • ๐Ÿšฃ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn rhwyfo cwch: arlliw croen golau

  • ๐Ÿšฃ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn rhwyfo cwch: arlliw croen golau

  • ๐ŸŠ๐Ÿป

   person yn nofio: arlliw croen golau

  • ๐ŸŠ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn nofio: arlliw croen golau

  • ๐ŸŠ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn nofio: arlliw croen golau

  • โ›น๐Ÿป

   person รข phรชl: arlliw croen golau

  • โ›น๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข phรชl: arlliw croen golau

  • โ›น๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw รข phรชl: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‹๐Ÿป

   person yn codi pwysau: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‹๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi pwysau: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‹๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi pwysau: arlliw croen golau

  • ๐Ÿšด๐Ÿป

   person yn beicio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿšด๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn beicio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿšด๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn beicio: arlliw croen golau

  • ๐Ÿšต๐Ÿป

   person yn beicio mynydd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿšต๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn beicio mynydd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿšต๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn beicio mynydd: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคธ๐Ÿป

   olwyn droi: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคธ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwneud olwyn dro: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคธ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwneud olwyn dro: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคฝ๐Ÿป

   polo dลตr: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคฝ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae polo dลตr: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคฝ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae polo dลตr: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคพ๐Ÿป

   pรชl-law: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคพ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae pรชl law: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคพ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae pรชl law: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคน๐Ÿป

   jyglo: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคน๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn jyglo: arlliw croen golau

  • ๐Ÿคน๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw yn jyglo: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง˜๐Ÿป

   person mewn ystum lingroes: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง˜๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn ystum lingroes: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง˜๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn ystum lingroes: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ›€๐Ÿป

   person mewn bath: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ›Œ๐Ÿป

   person mewn gwely: arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿป

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ญ๐Ÿป

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ซ๐Ÿป

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿป

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’๐Ÿป

   cusan: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ’‘๐Ÿป

   pรขr a chalon: arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen golau

  • ๐Ÿป

   arlliw croen golau

  emojis: ๐Ÿผ tôn croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘‹๐Ÿผ

   llaw yn chwifio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคš๐Ÿผ

   cefn llaw wediโ€™i chodi: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ–๐Ÿผ

   llaw wedi ei chodi รข bysedd wedi eu lledu: arlliw croen canolig-golau

  • โœ‹๐Ÿผ

   llaw wedi codi: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ––๐Ÿผ

   saliwt fulcanaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿผ

   llaw iโ€™r dde: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซฒ๐Ÿผ

   llaw iโ€™r chwith: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซณ๐Ÿผ

   llaw palmwydd i lawr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซด๐Ÿผ

   llaw palmwydd i fyny: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซท๐Ÿผ

   llaw yn gwthio iโ€™r chwith: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซธ๐Ÿผ

   llaw yn gwthio iโ€™r dde: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘Œ๐Ÿผ

   llaw ocรช: arlliw croen canolig-golau

  • ๐ŸคŒ๐Ÿผ

   bysedd wediโ€™u pinsio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿค๐Ÿผ

   bysedd yn pinshio: arlliw croen canolig-golau

  • โœŒ๐Ÿผ

   llaw fuddugol: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคž๐Ÿผ

   bysedd wediโ€™u croesi: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซฐ๐Ÿผ

   llaw gyda bys mynegai a bawd wediโ€™i chroesi: arlliw croen canolig-golau

  • ๐ŸคŸ๐Ÿผ

   arwydd caru ti: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿค˜๐Ÿผ

   arwydd y cyrn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿค™๐Ÿผ

   llaw ffonia fi: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿผ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r chwith: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘‰๐Ÿผ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r dde: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘†๐Ÿผ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i fyny: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ–•๐Ÿผ

   bys canol: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘‡๐Ÿผ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i lawr: arlliw croen canolig-golau

  • โ˜๐Ÿผ

   mynegfys yn pwyntio i fyny: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซต๐Ÿผ

   bys mynegai yn pwyntio at y gwyliwr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘๐Ÿผ

   bys bawd i fyny: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘Ž๐Ÿผ

   bys bawd i lawr: arlliw croen canolig-golau

  • โœŠ๐Ÿผ

   dwrn wedi codi: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘Š๐Ÿผ

   dwrn yn agosรกu: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿค›๐Ÿผ

   dwrn tuaโ€™r chwith: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคœ๐Ÿผ

   dwrn tuaโ€™r dde: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘๐Ÿผ

   dwylo yn curo: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ

   person yn codi dwylo: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซถ๐Ÿผ

   dwylo calon: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘๐Ÿผ

   dwylo agored: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคฒ๐Ÿผ

   cledrau dwylo yn yr awyr gydaโ€™u gilydd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿค๐Ÿผ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™๐Ÿผ

   dwylo wedi plygu: arlliw croen canolig-golau

  • โœ๐Ÿผ

   dwylo yn ysgrifennu: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’…๐Ÿผ

   farnais ewinedd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคณ๐Ÿผ

   hunlun: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’ช๐Ÿผ

   cyhyrau deuben wedi eu hystwytho: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿฆต๐Ÿผ

   coes: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿฆถ๐Ÿผ

   troed: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘‚๐Ÿผ

   clust: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿฆป๐Ÿผ

   clust gyda chymorth clyw: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ƒ๐Ÿผ

   trwyn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ถ๐Ÿผ

   babi: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง’๐Ÿผ

   plentyn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿผ

   bachgen: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ง๐Ÿผ

   merch: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผ

   person: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿผ

   person รข gwallt golau: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   dyn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง”๐Ÿผ

   person: arlliw croen canolig-golau, barf

  • ๐Ÿง”๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn: arlliw croen canolig-golau, barf

  • ๐Ÿง”๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw: arlliw croen canolig-golau, barf

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฐ

   dyn: arlliw croen canolig-golau, gwallt coch

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฑ

   dyn: arlliw croen canolig-golau, gwallt cyrliog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆณ

   dyn: arlliw croen canolig-golau, gwallt gwyn

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฒ

   dyn: arlliw croen canolig-golau, moel

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ

   menyw: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฐ

   menyw: arlliw croen canolig-golau, gwallt coch

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆฐ

   person: arlliw croen canolig-golau, gwallt coch

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฑ

   menyw: arlliw croen canolig-golau, gwallt cyrliog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆฑ

   person: arlliw croen canolig-golau, gwallt cyrliog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆณ

   menyw: arlliw croen canolig-golau, gwallt gwyn

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆณ

   person: arlliw croen canolig-golau, gwallt gwyn

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฒ

   menyw: arlliw croen canolig-golau, moel

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆฒ

   person: arlliw croen canolig-golau, moel

  • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw รข gwallt golau: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข gwallt golau: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง“๐Ÿผ

   oedolyn oedranus: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ด๐Ÿผ

   hen ddyn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ต๐Ÿผ

   hen fenyw: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™๐Ÿผ

   person yn gwgu: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwgu: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwgu: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™Ž๐Ÿผ

   person yn pwdu: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™Ž๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn pwdu: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™Ž๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn pwdu: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™…๐Ÿผ

   person yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™…๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™…๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™†๐Ÿผ

   person yn ystumio iawn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™†๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ystumio iawn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™†๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn ystumio iawn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’๐Ÿผ

   person yn gwyro llaw: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwyro ei law: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwyro ei llaw: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™‹๐Ÿผ

   person yn codi llaw: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™‹๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi ei law: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™‹๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi ei llaw: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง๐Ÿผ

   person byddar: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn byddar: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw fyddar: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™‡๐Ÿผ

   person yn ymgrymu: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™‡๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ™‡๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคฆ๐Ÿผ

   cledr iโ€™r wyneb: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคฆ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคฆ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคท๐Ÿผ

   codi gwar: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคท๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi gwar: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคท๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi gwar: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd benywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŽ“

   person syโ€™n astudio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐ŸŽ“

   myfyriwr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐ŸŽ“

   myfyrwraig: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿซ

   person syโ€™n addysgu: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿซ

   athro: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿซ

   athrawes: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โš–๏ธ

   person syโ€™n barnu: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โš–๏ธ

   barnwr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โš–๏ธ

   barnwres: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŒพ

   person syโ€™n ffermio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐ŸŒพ

   ffermwr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐ŸŒพ

   ffarmwraig: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿณ

   person syโ€™n coginio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿณ

   cogydd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿณ

   cogyddes: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ”ง

   mecanig: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿ”ง

   peiriannydd gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿ”ง

   peiriannydd benywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿญ

   person syโ€™n gweithio mewn ffatri: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿญ

   gweithiwr ffatri: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿญ

   gweithwraig ffatri: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa benywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ”ฌ

   person syโ€™n ymwneud รข gwyddoniaeth: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿ”ฌ

   gwyddonydd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿ”ฌ

   gwyddonwraig: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ’ป

   technolegydd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿ’ป

   technolegwr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿ’ป

   technolegwraig: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŽค

   person syโ€™n canu: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐ŸŽค

   cantor: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐ŸŽค

   cantores: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŽจ

   artist: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐ŸŽจ

   arlunydd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐ŸŽจ

   arlunwraig: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โœˆ๏ธ

   peilot: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โœˆ๏ธ

   peilot gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โœˆ๏ธ

   peilot benywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿš€

   gofod-deithiwr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿš€

   gofodwr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿš€

   gofodwraig: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿš’

   diffoddwr tรขn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿš’

   dyn tรขn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿš’

   menyw tรขn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿผ

   heddwas: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   swyddog heddlu gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   swyddog heddlu benywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ•ต๐Ÿผ

   ditectif: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ•ต๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   ditectif gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ•ต๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   ditectif benywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’‚๐Ÿผ

   gwarchodfilwr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’‚๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   gwarchodydd gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’‚๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   gwarchodydd benywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿฅท๐Ÿผ

   ninja: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ท๐Ÿผ

   adeiladwr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ท๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   gweithiwr adeiladu gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ท๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   gweithiwr adeiladu benywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซ…๐Ÿผ

   person รข choron: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคด๐Ÿผ

   tywysog: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ธ๐Ÿผ

   tywysoges: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿผ

   person yn gwisgo twrban: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข thwrban: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw รข thwrban: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฒ๐Ÿผ

   dyn รข chap Tsieineaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง•๐Ÿผ

   menyw รข phensgarff: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคต๐Ÿผ

   person mewn siaced ginio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคต๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn siaced ginio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคต๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn siaced ginio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿผ

   person yn gwisgo llen: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwisgo llen: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwisgo llen: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคฐ๐Ÿผ

   menyw feichiog: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซƒ๐Ÿผ

   dyn beichiog: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซ„๐Ÿผ

   person beichiog: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคฑ๐Ÿผ

   bwydo oโ€™r fron: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿผ

   menyw yn bwydo babi: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿผ

   dyn yn bwydo babi: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿผ

   person yn bwydo babi: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ผ๐Ÿผ

   babi angel: arlliw croen canolig-golau

  • ๐ŸŽ…๐Ÿผ

   Siรดn Corn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคถ๐Ÿผ

   Siรขn Corn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŽ„

   mx claus: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿฆธ๐Ÿผ

   archarwr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿฆธ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   archarwr gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿฆธ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   archarwr benywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿฆน๐Ÿผ

   archleidr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿฆน๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   archleidr gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿฆน๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   archleidr benywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง™๐Ÿผ

   dewin: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง™๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dewin gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง™๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   dewin benywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿงš๐Ÿผ

   tylwyth teg: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿงš๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   tylwythen teg: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿงš๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   tylwythen deg: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง›๐Ÿผ

   fampir: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง›๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   fampir gwrywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง›๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   fampir benywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿงœ๐Ÿผ

   mรดrberson: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿงœ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   morwas: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿงœ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   mรดr-forwyn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง๐Ÿผ

   coblyn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   coblyn gwrwywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   coblyn benywaidd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’†๐Ÿผ

   person yn derbyn tyluniad: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’†๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’†๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’‡๐Ÿผ

   person yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’‡๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’‡๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn cael ei gwallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿšถ๐Ÿผ

   person yn cerdded: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿšถ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn cerdded: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿšถ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn cerdded: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง๐Ÿผ

   person yn sefyll: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn sefyll: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn sefyll: arlliw croen canolig-golau

  • ๐ŸงŽ๐Ÿผ

   person yn penlinio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐ŸงŽ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn penlinio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐ŸงŽ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn penlinio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆฏ

   person รข ffon gerdded: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฏ

   dyn รข ffon wen: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฏ

   menyw รข ffon wen: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆผ

   person mewn cadair olwyn drydan: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆผ

   dyn mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆผ

   menyw mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆฝ

   person mewn cadair olwyn รข llaw: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฝ

   dyn mewn cadair olwyn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฝ

   menyw mewn cadair olwyn: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿƒ๐Ÿผ

   person yn rhedeg: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿƒ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn rhedeg: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿƒ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn rhedeg: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’ƒ๐Ÿผ

   menyw yn dawnsio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ•บ๐Ÿผ

   dyn yn dawnsio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ•ด๐Ÿผ

   dyn mewn gwisg fusnes yn ymddyrchafu: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง–๐Ÿผ

   person mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง–๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง–๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง—๐Ÿผ

   person yn dringo: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง—๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn dringo: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง—๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn dringo: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‡๐Ÿผ

   rasio ceffylau: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‚๐Ÿผ

   eirafyrddiwr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐ŸŒ๐Ÿผ

   person yn chwarae golff: arlliw croen canolig-golau

  • ๐ŸŒ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae golff: arlliw croen canolig-golau

  • ๐ŸŒ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae golff: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ„๐Ÿผ

   person yn syrffio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ„๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn syrffio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ„๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn syrffio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿšฃ๐Ÿผ

   person yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿšฃ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿšฃ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolig-golau

  • ๐ŸŠ๐Ÿผ

   person yn nofio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐ŸŠ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn nofio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐ŸŠ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn nofio: arlliw croen canolig-golau

  • โ›น๐Ÿผ

   person รข phรชl: arlliw croen canolig-golau

  • โ›น๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข phรชl: arlliw croen canolig-golau

  • โ›น๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw รข phรชl: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‹๐Ÿผ

   person yn codi pwysau: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‹๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi pwysau: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‹๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi pwysau: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿšด๐Ÿผ

   person yn beicio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿšด๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn beicio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿšด๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn beicio: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿšต๐Ÿผ

   person yn beicio mynydd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿšต๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn beicio mynydd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿšต๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn beicio mynydd: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคธ๐Ÿผ

   olwyn droi: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคธ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwneud olwyn dro: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคธ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwneud olwyn dro: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคฝ๐Ÿผ

   polo dลตr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคฝ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae polo dลตr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคฝ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae polo dลตr: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคพ๐Ÿผ

   pรชl-law: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคพ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae pรชl law: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคพ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae pรชl law: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคน๐Ÿผ

   jyglo: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคน๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn jyglo: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿคน๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw yn jyglo: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง˜๐Ÿผ

   person mewn ystum lingroes: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง˜๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn ystum lingroes: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง˜๐Ÿผโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn ystum lingroes: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ›€๐Ÿผ

   person mewn bath: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ›Œ๐Ÿผ

   person mewn gwely: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ญ๐Ÿผ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ซ๐Ÿผ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿผ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’๐Ÿผ

   cusan: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ’‘๐Ÿผ

   pรขr a chalon: arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿผ

   arlliw croen canolig-golau

  emojis: ๐Ÿฝ tôn croen canolig

  • ๐Ÿ‘‹๐Ÿฝ

   llaw yn chwifio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคš๐Ÿฝ

   cefn llaw wediโ€™i chodi: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ–๐Ÿฝ

   llaw wedi ei chodi รข bysedd wedi eu lledu: arlliw croen canolog

  • โœ‹๐Ÿฝ

   llaw wedi codi: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ––๐Ÿฝ

   saliwt fulcanaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿฝ

   llaw iโ€™r dde: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซฒ๐Ÿฝ

   llaw iโ€™r chwith: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซณ๐Ÿฝ

   llaw palmwydd i lawr: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซด๐Ÿฝ

   llaw palmwydd i fyny: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซท๐Ÿฝ

   llaw yn gwthio iโ€™r chwith: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซธ๐Ÿฝ

   llaw yn gwthio iโ€™r dde: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘Œ๐Ÿฝ

   llaw ocรช: arlliw croen canolog

  • ๐ŸคŒ๐Ÿฝ

   bysedd wediโ€™u pinsio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿค๐Ÿฝ

   bysedd yn pinshio: arlliw croen canolog

  • โœŒ๐Ÿฝ

   llaw fuddugol: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคž๐Ÿฝ

   bysedd wediโ€™u croesi: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซฐ๐Ÿฝ

   llaw gyda bys mynegai a bawd wediโ€™i chroesi: arlliw croen canolog

  • ๐ŸคŸ๐Ÿฝ

   arwydd caru ti: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿค˜๐Ÿฝ

   arwydd y cyrn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿค™๐Ÿฝ

   llaw ffonia fi: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿฝ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r chwith: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘‰๐Ÿฝ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r dde: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘†๐Ÿฝ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i fyny: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ–•๐Ÿฝ

   bys canol: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘‡๐Ÿฝ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i lawr: arlliw croen canolog

  • โ˜๐Ÿฝ

   mynegfys yn pwyntio i fyny: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซต๐Ÿฝ

   bys mynegai yn pwyntio at y gwyliwr: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘๐Ÿฝ

   bys bawd i fyny: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘Ž๐Ÿฝ

   bys bawd i lawr: arlliw croen canolog

  • โœŠ๐Ÿฝ

   dwrn wedi codi: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘Š๐Ÿฝ

   dwrn yn agosรกu: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿค›๐Ÿฝ

   dwrn tuaโ€™r chwith: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคœ๐Ÿฝ

   dwrn tuaโ€™r dde: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘๐Ÿฝ

   dwylo yn curo: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™Œ๐Ÿฝ

   person yn codi dwylo: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซถ๐Ÿฝ

   dwylo calon: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘๐Ÿฝ

   dwylo agored: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคฒ๐Ÿฝ

   cledrau dwylo yn yr awyr gydaโ€™u gilydd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿค๐Ÿฝ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™๐Ÿฝ

   dwylo wedi plygu: arlliw croen canolog

  • โœ๐Ÿฝ

   dwylo yn ysgrifennu: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’…๐Ÿฝ

   farnais ewinedd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคณ๐Ÿฝ

   hunlun: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’ช๐Ÿฝ

   cyhyrau deuben wedi eu hystwytho: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿฆต๐Ÿฝ

   coes: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿฆถ๐Ÿฝ

   troed: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘‚๐Ÿฝ

   clust: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿฆป๐Ÿฝ

   clust gyda chymorth clyw: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ƒ๐Ÿฝ

   trwyn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ถ๐Ÿฝ

   babi: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง’๐Ÿฝ

   plentyn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿฝ

   bachgen: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ง๐Ÿฝ

   merch: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝ

   person: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฝ

   person รข gwallt golau: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   dyn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง”๐Ÿฝ

   person: arlliw croen canolog, barf

  • ๐Ÿง”๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn: arlliw croen canolog, barf

  • ๐Ÿง”๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw: arlliw croen canolog, barf

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฐ

   dyn: arlliw croen canolog, gwallt coch

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฑ

   dyn: arlliw croen canolog, gwallt cyrliog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆณ

   dyn: arlliw croen canolog, gwallt gwyn

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฒ

   dyn: arlliw croen canolog, moel

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ

   menyw: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฐ

   menyw: arlliw croen canolog, gwallt coch

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฐ

   person: arlliw croen canolog, gwallt coch

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฑ

   menyw: arlliw croen canolog, gwallt cyrliog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฑ

   person: arlliw croen canolog, gwallt cyrliog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆณ

   menyw: arlliw croen canolog, gwallt gwyn

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆณ

   person: arlliw croen canolog, gwallt gwyn

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฒ

   menyw: arlliw croen canolog, moel

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฒ

   person: arlliw croen canolog, moel

  • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw รข gwallt golau: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข gwallt golau: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง“๐Ÿฝ

   oedolyn oedranus: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ด๐Ÿฝ

   hen ddyn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ต๐Ÿฝ

   hen fenyw: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™๐Ÿฝ

   person yn gwgu: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwgu: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwgu: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™Ž๐Ÿฝ

   person yn pwdu: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™Ž๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn pwdu: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™Ž๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn pwdu: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™…๐Ÿฝ

   person yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™…๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™…๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™†๐Ÿฝ

   person yn ystumio iawn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™†๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ystumio iawn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™†๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn ystumio iawn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’๐Ÿฝ

   person yn gwyro llaw: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwyro ei law: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwyro ei llaw: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™‹๐Ÿฝ

   person yn codi llaw: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™‹๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi ei law: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™‹๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi ei llaw: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง๐Ÿฝ

   person byddar: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn byddar: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw fyddar: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™‡๐Ÿฝ

   person yn ymgrymu: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™‡๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ™‡๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคฆ๐Ÿฝ

   cledr iโ€™r wyneb: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคฆ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคฆ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคท๐Ÿฝ

   codi gwar: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคท๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi gwar: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคท๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi gwar: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd gwrywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd benywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŽ“

   person syโ€™n astudio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐ŸŽ“

   myfyriwr: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐ŸŽ“

   myfyrwraig: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿซ

   person syโ€™n addysgu: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿซ

   athro: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿซ

   athrawes: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โš–๏ธ

   person syโ€™n barnu: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โš–๏ธ

   barnwr: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โš–๏ธ

   barnwres: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŒพ

   person syโ€™n ffermio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐ŸŒพ

   ffermwr: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐ŸŒพ

   ffarmwraig: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿณ

   person syโ€™n coginio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿณ

   cogydd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿณ

   cogyddes: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ง

   mecanig: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ง

   peiriannydd gwrywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ง

   peiriannydd benywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿญ

   person syโ€™n gweithio mewn ffatri: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿญ

   gweithiwr ffatri: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿญ

   gweithwraig ffatri: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa gwrywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa benywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ฌ

   person syโ€™n ymwneud รข gwyddoniaeth: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ฌ

   gwyddonydd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ฌ

   gwyddonwraig: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ป

   technolegydd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ป

   technolegwr: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ป

   technolegwraig: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŽค

   person syโ€™n canu: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐ŸŽค

   cantor: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐ŸŽค

   cantores: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŽจ

   artist: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐ŸŽจ

   arlunydd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐ŸŽจ

   arlunwraig: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โœˆ๏ธ

   peilot: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โœˆ๏ธ

   peilot gwrywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โœˆ๏ธ

   peilot benywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿš€

   gofod-deithiwr: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿš€

   gofodwr: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿš€

   gofodwraig: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿš’

   diffoddwr tรขn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿš’

   dyn tรขn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿš’

   menyw tรขn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฝ

   heddwas: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   swyddog heddlu gwrywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   swyddog heddlu benywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ•ต๐Ÿฝ

   ditectif: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ•ต๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   ditectif gwrywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ•ต๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   ditectif benywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’‚๐Ÿฝ

   gwarchodfilwr: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’‚๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   gwarchodydd gwrywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’‚๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   gwarchodydd benywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿฅท๐Ÿฝ

   ninja: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ท๐Ÿฝ

   adeiladwr: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ท๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   gweithiwr adeiladu gwrywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ท๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   gweithiwr adeiladu benywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซ…๐Ÿฝ

   person รข choron: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคด๐Ÿฝ

   tywysog: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ธ๐Ÿฝ

   tywysoges: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฝ

   person yn gwisgo twrban: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข thwrban: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw รข thwrban: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฒ๐Ÿฝ

   dyn รข chap Tsieineaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง•๐Ÿฝ

   menyw รข phensgarff: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคต๐Ÿฝ

   person mewn siaced ginio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคต๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn siaced ginio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคต๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn siaced ginio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฝ

   person yn gwisgo llen: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwisgo llen: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwisgo llen: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคฐ๐Ÿฝ

   menyw feichiog: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซƒ๐Ÿฝ

   dyn beichiog: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซ„๐Ÿฝ

   person beichiog: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคฑ๐Ÿฝ

   bwydo oโ€™r fron: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿผ

   menyw yn bwydo babi: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿผ

   dyn yn bwydo babi: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿผ

   person yn bwydo babi: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ผ๐Ÿฝ

   babi angel: arlliw croen canolog

  • ๐ŸŽ…๐Ÿฝ

   Siรดn Corn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคถ๐Ÿฝ

   Siรขn Corn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŽ„

   mx claus: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿฆธ๐Ÿฝ

   archarwr: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿฆธ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   archarwr gwrywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿฆธ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   archarwr benywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿฆน๐Ÿฝ

   archleidr: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿฆน๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   archleidr gwrywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿฆน๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   archleidr benywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง™๐Ÿฝ

   dewin: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง™๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dewin gwrywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง™๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   dewin benywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿงš๐Ÿฝ

   tylwyth teg: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿงš๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   tylwythen teg: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿงš๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   tylwythen deg: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง›๐Ÿฝ

   fampir: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง›๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   fampir gwrywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง›๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   fampir benywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿงœ๐Ÿฝ

   mรดrberson: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿงœ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   morwas: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿงœ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   mรดr-forwyn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง๐Ÿฝ

   coblyn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   coblyn gwrwywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   coblyn benywaidd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’†๐Ÿฝ

   person yn derbyn tyluniad: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’†๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’†๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’‡๐Ÿฝ

   person yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’‡๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’‡๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn cael ei gwallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿšถ๐Ÿฝ

   person yn cerdded: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿšถ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn cerdded: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿšถ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn cerdded: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง๐Ÿฝ

   person yn sefyll: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn sefyll: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn sefyll: arlliw croen canolog

  • ๐ŸงŽ๐Ÿฝ

   person yn penlinio: arlliw croen canolog

  • ๐ŸงŽ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn penlinio: arlliw croen canolog

  • ๐ŸงŽ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn penlinio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฏ

   person รข ffon gerdded: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฏ

   dyn รข ffon wen: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฏ

   menyw รข ffon wen: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆผ

   person mewn cadair olwyn drydan: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆผ

   dyn mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆผ

   menyw mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฝ

   person mewn cadair olwyn รข llaw: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฝ

   dyn mewn cadair olwyn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฝ

   menyw mewn cadair olwyn: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿƒ๐Ÿฝ

   person yn rhedeg: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿƒ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn rhedeg: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿƒ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn rhedeg: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’ƒ๐Ÿฝ

   menyw yn dawnsio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ•บ๐Ÿฝ

   dyn yn dawnsio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ•ด๐Ÿฝ

   dyn mewn gwisg fusnes yn ymddyrchafu: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง–๐Ÿฝ

   person mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง–๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง–๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง—๐Ÿฝ

   person yn dringo: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง—๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn dringo: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง—๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn dringo: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‡๐Ÿฝ

   rasio ceffylau: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‚๐Ÿฝ

   eirafyrddiwr: arlliw croen canolog

  • ๐ŸŒ๐Ÿฝ

   person yn chwarae golff: arlliw croen canolog

  • ๐ŸŒ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae golff: arlliw croen canolog

  • ๐ŸŒ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae golff: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ„๐Ÿฝ

   person yn syrffio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ„๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn syrffio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ„๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn syrffio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿšฃ๐Ÿฝ

   person yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿšฃ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿšฃ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolog

  • ๐ŸŠ๐Ÿฝ

   person yn nofio: arlliw croen canolog

  • ๐ŸŠ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn nofio: arlliw croen canolog

  • ๐ŸŠ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn nofio: arlliw croen canolog

  • โ›น๐Ÿฝ

   person รข phรชl: arlliw croen canolog

  • โ›น๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข phรชl: arlliw croen canolog

  • โ›น๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw รข phรชl: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‹๐Ÿฝ

   person yn codi pwysau: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‹๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi pwysau: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‹๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi pwysau: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿšด๐Ÿฝ

   person yn beicio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿšด๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn beicio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿšด๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn beicio: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿšต๐Ÿฝ

   person yn beicio mynydd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿšต๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn beicio mynydd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿšต๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn beicio mynydd: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคธ๐Ÿฝ

   olwyn droi: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคธ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwneud olwyn dro: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคธ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwneud olwyn dro: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคฝ๐Ÿฝ

   polo dลตr: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคฝ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae polo dลตr: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคฝ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae polo dลตr: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคพ๐Ÿฝ

   pรชl-law: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคพ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae pรชl law: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคพ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae pรชl law: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคน๐Ÿฝ

   jyglo: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคน๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn jyglo: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿคน๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn jyglo: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง˜๐Ÿฝ

   person mewn ystum lingroes: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง˜๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn ystum lingroes: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง˜๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn ystum lingroes: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ›€๐Ÿฝ

   person mewn bath: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ›Œ๐Ÿฝ

   person mewn gwely: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ญ๐Ÿฝ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ซ๐Ÿฝ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿฝ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’๐Ÿฝ

   cusan: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ’‘๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿฝ

   arlliw croen canolog

  emojis: ๐Ÿพ tôn croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘‹๐Ÿพ

   llaw yn chwifio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคš๐Ÿพ

   cefn llaw wediโ€™i chodi: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ–๐Ÿพ

   llaw wedi ei chodi รข bysedd wedi eu lledu: arlliw croen canolig-tywyll

  • โœ‹๐Ÿพ

   llaw wedi codi: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ––๐Ÿพ

   saliwt fulcanaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿพ

   llaw iโ€™r dde: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿซฒ๐Ÿพ

   llaw iโ€™r chwith: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿซณ๐Ÿพ

   llaw palmwydd i lawr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿซด๐Ÿพ

   llaw palmwydd i fyny: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿซท๐Ÿพ

   llaw yn gwthio iโ€™r chwith: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿซธ๐Ÿพ

   llaw yn gwthio iโ€™r dde: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘Œ๐Ÿพ

   llaw ocรช: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐ŸคŒ๐Ÿพ

   bysedd wediโ€™u pinsio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿค๐Ÿพ

   bysedd yn pinshio: arlliw croen canolig-tywyll

  • โœŒ๐Ÿพ

   llaw fuddugol: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคž๐Ÿพ

   bysedd wediโ€™u croesi: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿซฐ๐Ÿพ

   llaw gyda bys mynegai a bawd wediโ€™i chroesi: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐ŸคŸ๐Ÿพ

   arwydd caru ti: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿค˜๐Ÿพ

   arwydd y cyrn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿค™๐Ÿพ

   llaw ffonia fi: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿพ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r chwith: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘‰๐Ÿพ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r dde: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘†๐Ÿพ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i fyny: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ–•๐Ÿพ

   bys canol: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘‡๐Ÿพ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i lawr: arlliw croen canolig-tywyll

  • โ˜๐Ÿพ

   mynegfys yn pwyntio i fyny: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿซต๐Ÿพ

   bys mynegai yn pwyntio at y gwyliwr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘๐Ÿพ

   bys bawd i fyny: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘Ž๐Ÿพ

   bys bawd i lawr: arlliw croen canolig-tywyll

  • โœŠ๐Ÿพ

   dwrn wedi codi: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘Š๐Ÿพ

   dwrn yn agosรกu: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿค›๐Ÿพ

   dwrn tuaโ€™r chwith: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคœ๐Ÿพ

   dwrn tuaโ€™r dde: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘๐Ÿพ

   dwylo yn curo: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™Œ๐Ÿพ

   person yn codi dwylo: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿซถ๐Ÿพ

   dwylo calon: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘๐Ÿพ

   dwylo agored: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคฒ๐Ÿพ

   cledrau dwylo yn yr awyr gydaโ€™u gilydd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿค๐Ÿพ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™๐Ÿพ

   dwylo wedi plygu: arlliw croen canolig-tywyll

  • โœ๐Ÿพ

   dwylo yn ysgrifennu: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’…๐Ÿพ

   farnais ewinedd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคณ๐Ÿพ

   hunlun: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’ช๐Ÿพ

   cyhyrau deuben wedi eu hystwytho: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿฆต๐Ÿพ

   coes: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿฆถ๐Ÿพ

   troed: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘‚๐Ÿพ

   clust: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿฆป๐Ÿพ

   clust gyda chymorth clyw: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ƒ๐Ÿพ

   trwyn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ถ๐Ÿพ

   babi: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง’๐Ÿพ

   plentyn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿพ

   bachgen: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ง๐Ÿพ

   merch: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพ

   person: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿพ

   person รข gwallt golau: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   dyn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง”๐Ÿพ

   person: arlliw croen canolig-tywyll, barf

  • ๐Ÿง”๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn: arlliw croen canolig-tywyll, barf

  • ๐Ÿง”๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw: arlliw croen canolig-tywyll, barf

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฐ

   dyn: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt coch

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฑ

   dyn: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt cyrliog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆณ

   dyn: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt gwyn

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฒ

   dyn: arlliw croen canolig-tywyll, moel

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ

   menyw: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฐ

   menyw: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt coch

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆฐ

   person: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt coch

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฑ

   menyw: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt cyrliog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆฑ

   person: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt cyrliog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆณ

   menyw: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt gwyn

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆณ

   person: arlliw croen canolig-tywyll, gwallt gwyn

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฒ

   menyw: arlliw croen canolig-tywyll, moel

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆฒ

   person: arlliw croen canolig-tywyll, moel

  • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw รข gwallt golau: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข gwallt golau: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง“๐Ÿพ

   oedolyn oedranus: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ด๐Ÿพ

   hen ddyn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ต๐Ÿพ

   hen fenyw: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™๐Ÿพ

   person yn gwgu: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwgu: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwgu: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™Ž๐Ÿพ

   person yn pwdu: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™Ž๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn pwdu: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™Ž๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn pwdu: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™…๐Ÿพ

   person yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™…๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™…๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™†๐Ÿพ

   person yn ystumio iawn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™†๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ystumio iawn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™†๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn ystumio iawn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’๐Ÿพ

   person yn gwyro llaw: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwyro ei law: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwyro ei llaw: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™‹๐Ÿพ

   person yn codi llaw: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™‹๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi ei law: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™‹๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi ei llaw: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿพ

   person byddar: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn byddar: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw fyddar: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™‡๐Ÿพ

   person yn ymgrymu: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™‡๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ™‡๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคฆ๐Ÿพ

   cledr iโ€™r wyneb: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคฆ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคฆ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคท๐Ÿพ

   codi gwar: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคท๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi gwar: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคท๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi gwar: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŽ“

   person syโ€™n astudio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐ŸŽ“

   myfyriwr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐ŸŽ“

   myfyrwraig: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿซ

   person syโ€™n addysgu: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿซ

   athro: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿซ

   athrawes: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โš–๏ธ

   person syโ€™n barnu: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โš–๏ธ

   barnwr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โš–๏ธ

   barnwres: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŒพ

   person syโ€™n ffermio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐ŸŒพ

   ffermwr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐ŸŒพ

   ffarmwraig: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿณ

   person syโ€™n coginio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿณ

   cogydd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿณ

   cogyddes: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿ”ง

   mecanig: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿ”ง

   peiriannydd gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿ”ง

   peiriannydd benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿญ

   person syโ€™n gweithio mewn ffatri: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿญ

   gweithiwr ffatri: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿญ

   gweithwraig ffatri: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿ”ฌ

   person syโ€™n ymwneud รข gwyddoniaeth: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿ”ฌ

   gwyddonydd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿ”ฌ

   gwyddonwraig: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿ’ป

   technolegydd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿ’ป

   technolegwr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿ’ป

   technolegwraig: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŽค

   person syโ€™n canu: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐ŸŽค

   cantor: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐ŸŽค

   cantores: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŽจ

   artist: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐ŸŽจ

   arlunydd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐ŸŽจ

   arlunwraig: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โœˆ๏ธ

   peilot: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โœˆ๏ธ

   peilot gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โœˆ๏ธ

   peilot benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿš€

   gofod-deithiwr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿš€

   gofodwr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿš€

   gofodwraig: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿš’

   diffoddwr tรขn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿš’

   dyn tรขn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿš’

   menyw tรขn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿพ

   heddwas: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   swyddog heddlu gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   swyddog heddlu benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ•ต๐Ÿพ

   ditectif: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ•ต๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   ditectif gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ•ต๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   ditectif benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’‚๐Ÿพ

   gwarchodfilwr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’‚๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   gwarchodydd gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’‚๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   gwarchodydd benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿฅท๐Ÿพ

   ninja: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ท๐Ÿพ

   adeiladwr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ท๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   gweithiwr adeiladu gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ท๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   gweithiwr adeiladu benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿซ…๐Ÿพ

   person รข choron: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคด๐Ÿพ

   tywysog: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ธ๐Ÿพ

   tywysoges: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿพ

   person yn gwisgo twrban: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข thwrban: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw รข thwrban: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฒ๐Ÿพ

   dyn รข chap Tsieineaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง•๐Ÿพ

   menyw รข phensgarff: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคต๐Ÿพ

   person mewn siaced ginio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคต๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn siaced ginio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคต๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn siaced ginio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿพ

   person yn gwisgo llen: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwisgo llen: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwisgo llen: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคฐ๐Ÿพ

   menyw feichiog: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿซƒ๐Ÿพ

   dyn beichiog: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿซ„๐Ÿพ

   person beichiog: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคฑ๐Ÿพ

   bwydo oโ€™r fron: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿผ

   menyw yn bwydo babi: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿผ

   dyn yn bwydo babi: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿผ

   person yn bwydo babi: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ผ๐Ÿพ

   babi angel: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐ŸŽ…๐Ÿพ

   Siรดn Corn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคถ๐Ÿพ

   Siรขn Corn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŽ„

   mx claus: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿฆธ๐Ÿพ

   archarwr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿฆธ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   archarwr gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿฆธ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   archarwr benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿฆน๐Ÿพ

   archleidr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿฆน๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   archleidr gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿฆน๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   archleidr benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง™๐Ÿพ

   dewin: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง™๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dewin gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง™๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   dewin benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿงš๐Ÿพ

   tylwyth teg: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿงš๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   tylwythen teg: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿงš๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   tylwythen deg: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง›๐Ÿพ

   fampir: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง›๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   fampir gwrywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง›๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   fampir benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿงœ๐Ÿพ

   mรดrberson: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿงœ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   morwas: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿงœ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   mรดr-forwyn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿพ

   coblyn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   coblyn gwrwywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   coblyn benywaidd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’†๐Ÿพ

   person yn derbyn tyluniad: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’†๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’†๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’‡๐Ÿพ

   person yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’‡๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’‡๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn cael ei gwallt wediโ€™u torri: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿšถ๐Ÿพ

   person yn cerdded: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿšถ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn cerdded: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿšถ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn cerdded: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿพ

   person yn sefyll: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn sefyll: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn sefyll: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐ŸงŽ๐Ÿพ

   person yn penlinio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐ŸงŽ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn penlinio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐ŸงŽ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn penlinio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆฏ

   person รข ffon gerdded: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฏ

   dyn รข ffon wen: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฏ

   menyw รข ffon wen: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆผ

   person mewn cadair olwyn drydan: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆผ

   dyn mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆผ

   menyw mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆฝ

   person mewn cadair olwyn รข llaw: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฝ

   dyn mewn cadair olwyn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฝ

   menyw mewn cadair olwyn: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿƒ๐Ÿพ

   person yn rhedeg: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿƒ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn rhedeg: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿƒ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn rhedeg: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’ƒ๐Ÿพ

   menyw yn dawnsio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ•บ๐Ÿพ

   dyn yn dawnsio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ•ด๐Ÿพ

   dyn mewn gwisg fusnes yn ymddyrchafu: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง–๐Ÿพ

   person mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง–๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง–๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง—๐Ÿพ

   person yn dringo: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง—๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn dringo: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง—๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn dringo: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‡๐Ÿพ

   rasio ceffylau: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‚๐Ÿพ

   eirafyrddiwr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐ŸŒ๐Ÿพ

   person yn chwarae golff: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐ŸŒ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae golff: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐ŸŒ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae golff: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ„๐Ÿพ

   person yn syrffio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ„๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn syrffio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ„๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn syrffio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿšฃ๐Ÿพ

   person yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿšฃ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿšฃ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn rhwyfo cwch: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐ŸŠ๐Ÿพ

   person yn nofio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐ŸŠ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn nofio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐ŸŠ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn nofio: arlliw croen canolig-tywyll

  • โ›น๐Ÿพ

   person รข phรชl: arlliw croen canolig-tywyll

  • โ›น๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข phรชl: arlliw croen canolig-tywyll

  • โ›น๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw รข phรชl: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‹๐Ÿพ

   person yn codi pwysau: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‹๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi pwysau: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‹๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi pwysau: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿšด๐Ÿพ

   person yn beicio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿšด๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn beicio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿšด๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn beicio: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿšต๐Ÿพ

   person yn beicio mynydd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿšต๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn beicio mynydd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿšต๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn beicio mynydd: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคธ๐Ÿพ

   olwyn droi: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคธ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwneud olwyn dro: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคธ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwneud olwyn dro: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคฝ๐Ÿพ

   polo dลตr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคฝ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae polo dลตr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคฝ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae polo dลตr: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคพ๐Ÿพ

   pรชl-law: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคพ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae pรชl law: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคพ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae pรชl law: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคน๐Ÿพ

   jyglo: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคน๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn jyglo: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿคน๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn jyglo: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง˜๐Ÿพ

   person mewn ystum lingroes: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง˜๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn ystum lingroes: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง˜๐Ÿพโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn ystum lingroes: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ›€๐Ÿพ

   person mewn bath: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ›Œ๐Ÿพ

   person mewn gwely: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ญ๐Ÿพ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ซ๐Ÿพ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿพ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’๐Ÿพ

   cusan: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ’‘๐Ÿพ

   pรขr a chalon: arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿพ

   arlliw croen canolig-tywyll

  emojis: ๐Ÿฟ tôn croen tywyll

  • ๐Ÿ‘‹๐Ÿฟ

   llaw yn chwifio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคš๐Ÿฟ

   cefn llaw wediโ€™i chodi: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ–๐Ÿฟ

   llaw wedi ei chodi รข bysedd wedi eu lledu: arlliw croen tywyll

  • โœ‹๐Ÿฟ

   llaw wedi codi: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ––๐Ÿฟ

   saliwt fulcanaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿฟ

   llaw iโ€™r dde: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซฒ๐Ÿฟ

   llaw iโ€™r chwith: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซณ๐Ÿฟ

   llaw palmwydd i lawr: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซด๐Ÿฟ

   llaw palmwydd i fyny: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซท๐Ÿฟ

   llaw yn gwthio iโ€™r chwith: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซธ๐Ÿฟ

   llaw yn gwthio iโ€™r dde: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘Œ๐Ÿฟ

   llaw ocรช: arlliw croen tywyll

  • ๐ŸคŒ๐Ÿฟ

   bysedd wediโ€™u pinsio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿค๐Ÿฟ

   bysedd yn pinshio: arlliw croen tywyll

  • โœŒ๐Ÿฟ

   llaw fuddugol: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคž๐Ÿฟ

   bysedd wediโ€™u croesi: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซฐ๐Ÿฟ

   llaw gyda bys mynegai a bawd wediโ€™i chroesi: arlliw croen tywyll

  • ๐ŸคŸ๐Ÿฟ

   arwydd caru ti: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿค˜๐Ÿฟ

   arwydd y cyrn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿค™๐Ÿฟ

   llaw ffonia fi: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿฟ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r chwith: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘‰๐Ÿฟ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio iโ€™r dde: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘†๐Ÿฟ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i fyny: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ–•๐Ÿฟ

   bys canol: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘‡๐Ÿฟ

   mynegfys yr wrthlaw yn pwyntio i lawr: arlliw croen tywyll

  • โ˜๐Ÿฟ

   mynegfys yn pwyntio i fyny: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซต๐Ÿฟ

   bys mynegai yn pwyntio at y gwyliwr: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘๐Ÿฟ

   bys bawd i fyny: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘Ž๐Ÿฟ

   bys bawd i lawr: arlliw croen tywyll

  • โœŠ๐Ÿฟ

   dwrn wedi codi: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘Š๐Ÿฟ

   dwrn yn agosรกu: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿค›๐Ÿฟ

   dwrn tuaโ€™r chwith: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคœ๐Ÿฟ

   dwrn tuaโ€™r dde: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘๐Ÿฟ

   dwylo yn curo: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™Œ๐Ÿฟ

   person yn codi dwylo: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซถ๐Ÿฟ

   dwylo calon: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘๐Ÿฟ

   dwylo agored: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคฒ๐Ÿฟ

   cledrau dwylo yn yr awyr gydaโ€™u gilydd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿค๐Ÿฟ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™๐Ÿฟ

   dwylo wedi plygu: arlliw croen tywyll

  • โœ๐Ÿฟ

   dwylo yn ysgrifennu: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’…๐Ÿฟ

   farnais ewinedd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคณ๐Ÿฟ

   hunlun: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’ช๐Ÿฟ

   cyhyrau deuben wedi eu hystwytho: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿฆต๐Ÿฟ

   coes: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿฆถ๐Ÿฟ

   troed: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘‚๐Ÿฟ

   clust: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿฆป๐Ÿฟ

   clust gyda chymorth clyw: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ƒ๐Ÿฟ

   trwyn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ถ๐Ÿฟ

   babi: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง’๐Ÿฟ

   plentyn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿฟ

   bachgen: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ง๐Ÿฟ

   merch: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟ

   person: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฟ

   person รข gwallt golau: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   dyn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง”๐Ÿฟ

   person: arlliw croen tywyll, barf

  • ๐Ÿง”๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn: arlliw croen tywyll, barf

  • ๐Ÿง”๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw: arlliw croen tywyll, barf

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฐ

   dyn: arlliw croen tywyll, gwallt coch

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฑ

   dyn: arlliw croen tywyll, gwallt cyrliog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆณ

   dyn: arlliw croen tywyll, gwallt gwyn

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฒ

   dyn: arlliw croen tywyll, moel

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ

   menyw: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฐ

   menyw: arlliw croen tywyll, gwallt coch

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฐ

   person: arlliw croen tywyll, gwallt coch

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฑ

   menyw: arlliw croen tywyll, gwallt cyrliog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฑ

   person: arlliw croen tywyll, gwallt cyrliog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆณ

   menyw: arlliw croen tywyll, gwallt gwyn

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆณ

   person: arlliw croen tywyll, gwallt gwyn

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฒ

   menyw: arlliw croen tywyll, moel

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฒ

   person: arlliw croen tywyll, moel

  • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw รข gwallt golau: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข gwallt golau: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง“๐Ÿฟ

   oedolyn oedranus: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ด๐Ÿฟ

   hen ddyn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ต๐Ÿฟ

   hen fenyw: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™๐Ÿฟ

   person yn gwgu: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwgu: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwgu: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™Ž๐Ÿฟ

   person yn pwdu: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™Ž๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn pwdu: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™Ž๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn pwdu: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™…๐Ÿฟ

   person yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™…๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™…๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn ystumio nad ywโ€™n iawn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™†๐Ÿฟ

   person yn ystumio iawn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™†๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ystumio iawn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™†๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn ystumio iawn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’๐Ÿฟ

   person yn gwyro llaw: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwyro ei law: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwyro ei llaw: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™‹๐Ÿฟ

   person yn codi llaw: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™‹๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi ei law: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™‹๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi ei llaw: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿฟ

   person byddar: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn byddar: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw fyddar: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™‡๐Ÿฟ

   person yn ymgrymu: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™‡๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ™‡๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn ymgrymuโ€™n isel: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคฆ๐Ÿฟ

   cledr iโ€™r wyneb: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคฆ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคฆ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi cledr iโ€™w wyneb: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคท๐Ÿฟ

   codi gwar: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคท๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi gwar: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคท๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi gwar: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd gwrywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd benywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŽ“

   person syโ€™n astudio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐ŸŽ“

   myfyriwr: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐ŸŽ“

   myfyrwraig: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿซ

   person syโ€™n addysgu: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿซ

   athro: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿซ

   athrawes: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โš–๏ธ

   person syโ€™n barnu: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โš–๏ธ

   barnwr: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โš–๏ธ

   barnwres: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŒพ

   person syโ€™n ffermio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐ŸŒพ

   ffermwr: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐ŸŒพ

   ffarmwraig: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿณ

   person syโ€™n coginio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿณ

   cogydd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿณ

   cogyddes: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿ”ง

   mecanig: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿ”ง

   peiriannydd gwrywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿ”ง

   peiriannydd benywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿญ

   person syโ€™n gweithio mewn ffatri: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿญ

   gweithiwr ffatri: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿญ

   gweithwraig ffatri: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa gwrywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa benywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿ”ฌ

   person syโ€™n ymwneud รข gwyddoniaeth: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿ”ฌ

   gwyddonydd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿ”ฌ

   gwyddonwraig: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ป

   technolegydd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ป

   technolegwr: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ป

   technolegwraig: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŽค

   person syโ€™n canu: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐ŸŽค

   cantor: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐ŸŽค

   cantores: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŽจ

   artist: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐ŸŽจ

   arlunydd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐ŸŽจ

   arlunwraig: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โœˆ๏ธ

   peilot: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โœˆ๏ธ

   peilot gwrywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โœˆ๏ธ

   peilot benywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿš€

   gofod-deithiwr: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿš€

   gofodwr: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿš€

   gofodwraig: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿš’

   diffoddwr tรขn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿš’

   dyn tรขn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿš’

   menyw tรขn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฟ

   heddwas: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   swyddog heddlu gwrywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   swyddog heddlu benywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ•ต๐Ÿฟ

   ditectif: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ•ต๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   ditectif gwrywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ•ต๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   ditectif benywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’‚๐Ÿฟ

   gwarchodfilwr: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’‚๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   gwarchodydd gwrywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’‚๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   gwarchodydd benywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿฅท๐Ÿฟ

   ninja: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ท๐Ÿฟ

   adeiladwr: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ท๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   gweithiwr adeiladu gwrywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ท๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   gweithiwr adeiladu benywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซ…๐Ÿฟ

   person รข choron: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคด๐Ÿฟ

   tywysog: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ธ๐Ÿฟ

   tywysoges: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฟ

   person yn gwisgo twrban: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข thwrban: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw รข thwrban: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฒ๐Ÿฟ

   dyn รข chap Tsieineaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง•๐Ÿฟ

   menyw รข phensgarff: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคต๐Ÿฟ

   person mewn siaced ginio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคต๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn siaced ginio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคต๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn siaced ginio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฟ

   person yn gwisgo llen: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwisgo llen: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwisgo llen: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคฐ๐Ÿฟ

   menyw feichiog: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซƒ๐Ÿฟ

   dyn beichiog: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซ„๐Ÿฟ

   person beichiog: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคฑ๐Ÿฟ

   bwydo oโ€™r fron: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿผ

   menyw yn bwydo babi: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿผ

   dyn yn bwydo babi: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿผ

   person yn bwydo babi: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ผ๐Ÿฟ

   babi angel: arlliw croen tywyll

  • ๐ŸŽ…๐Ÿฟ

   Siรดn Corn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคถ๐Ÿฟ

   Siรขn Corn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŽ„

   mx claus: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿฆธ๐Ÿฟ

   archarwr: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿฆธ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   archarwr gwrywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿฆธ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   archarwr benywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿฆน๐Ÿฟ

   archleidr: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿฆน๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   archleidr gwrywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿฆน๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   archleidr benywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง™๐Ÿฟ

   dewin: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง™๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dewin gwrywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง™๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   dewin benywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿงš๐Ÿฟ

   tylwyth teg: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿงš๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   tylwythen teg: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿงš๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   tylwythen deg: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง›๐Ÿฟ

   fampir: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง›๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   fampir gwrywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง›๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   fampir benywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿงœ๐Ÿฟ

   mรดrberson: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿงœ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   morwas: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿงœ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   mรดr-forwyn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿฟ

   coblyn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   coblyn gwrwywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   coblyn benywaidd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’†๐Ÿฟ

   person yn derbyn tyluniad: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’†๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’†๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’‡๐Ÿฟ

   person yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’‡๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn cael ei wallt wediโ€™u torri: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’‡๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn cael ei gwallt wediโ€™u torri: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿšถ๐Ÿฟ

   person yn cerdded: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿšถ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn cerdded: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿšถ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn cerdded: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿฟ

   person yn sefyll: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn sefyll: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn sefyll: arlliw croen tywyll

  • ๐ŸงŽ๐Ÿฟ

   person yn penlinio: arlliw croen tywyll

  • ๐ŸงŽ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn penlinio: arlliw croen tywyll

  • ๐ŸงŽ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn penlinio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฏ

   person รข ffon gerdded: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฏ

   dyn รข ffon wen: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฏ

   menyw รข ffon wen: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆผ

   person mewn cadair olwyn drydan: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆผ

   dyn mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆผ

   menyw mewn cadair olwyn fodur: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฝ

   person mewn cadair olwyn รข llaw: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฝ

   dyn mewn cadair olwyn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฝ

   menyw mewn cadair olwyn: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿƒ๐Ÿฟ

   person yn rhedeg: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿƒ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn rhedeg: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿƒ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn rhedeg: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’ƒ๐Ÿฟ

   menyw yn dawnsio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ•บ๐Ÿฟ

   dyn yn dawnsio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ•ด๐Ÿฟ

   dyn mewn gwisg fusnes yn ymddyrchafu: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง–๐Ÿฟ

   person mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง–๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง–๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn ystafell llawn stรชm: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง—๐Ÿฟ

   person yn dringo: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง—๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn dringo: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง—๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn dringo: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‡๐Ÿฟ

   rasio ceffylau: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‚๐Ÿฟ

   eirafyrddiwr: arlliw croen tywyll

  • ๐ŸŒ๐Ÿฟ

   person yn chwarae golff: arlliw croen tywyll

  • ๐ŸŒ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae golff: arlliw croen tywyll

  • ๐ŸŒ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae golff: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ„๐Ÿฟ

   person yn syrffio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ„๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn syrffio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ„๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn syrffio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿšฃ๐Ÿฟ

   person yn rhwyfo cwch: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿšฃ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn rhwyfo cwch: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿšฃ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn rhwyfo cwch: arlliw croen tywyll

  • ๐ŸŠ๐Ÿฟ

   person yn nofio: arlliw croen tywyll

  • ๐ŸŠ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn nofio: arlliw croen tywyll

  • ๐ŸŠ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn nofio: arlliw croen tywyll

  • โ›น๐Ÿฟ

   person รข phรชl: arlliw croen tywyll

  • โ›น๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข phรชl: arlliw croen tywyll

  • โ›น๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw รข phรชl: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‹๐Ÿฟ

   person yn codi pwysau: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‹๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi pwysau: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‹๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi pwysau: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿšด๐Ÿฟ

   person yn beicio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿšด๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn beicio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿšด๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn beicio: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿšต๐Ÿฟ

   person yn beicio mynydd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿšต๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn beicio mynydd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿšต๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn beicio mynydd: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคธ๐Ÿฟ

   olwyn droi: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคธ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwneud olwyn dro: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคธ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwneud olwyn dro: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคฝ๐Ÿฟ

   polo dลตr: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคฝ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae polo dลตr: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคฝ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae polo dลตr: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคพ๐Ÿฟ

   pรชl-law: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคพ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae pรชl law: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคพ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae pรชl law: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคน๐Ÿฟ

   jyglo: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคน๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn jyglo: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿคน๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw yn jyglo: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง˜๐Ÿฟ

   person mewn ystum lingroes: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง˜๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn ystum lingroes: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง˜๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn ystum lingroes: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ›€๐Ÿฟ

   person mewn bath: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ›Œ๐Ÿฟ

   person mewn gwely: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ญ๐Ÿฟ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ซ๐Ÿฟ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿฟ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’๐Ÿฟ

   cusan: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ’‘๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿฟ

   arlliw croen tywyll

  emojis: ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ lliweddau croen lluosog

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿปโ€๐Ÿซฒ๐Ÿผ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿปโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฝ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿปโ€๐Ÿซฒ๐Ÿพ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿปโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฟ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿผโ€๐Ÿซฒ๐Ÿป

   ysgwyd dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿผโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฝ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿผโ€๐Ÿซฒ๐Ÿพ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿผโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฟ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿฝโ€๐Ÿซฒ๐Ÿป

   ysgwyd dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen golau

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿฝโ€๐Ÿซฒ๐Ÿผ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿฝโ€๐Ÿซฒ๐Ÿพ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿฝโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฟ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿพโ€๐Ÿซฒ๐Ÿป

   ysgwyd dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿพโ€๐Ÿซฒ๐Ÿผ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿพโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฝ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿพโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฟ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿฟโ€๐Ÿซฒ๐Ÿป

   ysgwyd dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿฟโ€๐Ÿซฒ๐Ÿผ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿฟโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฝ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿซฑ๐Ÿฟโ€๐Ÿซฒ๐Ÿพ

   ysgwyd dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿป

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿป

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿป

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿป

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ

   pobl yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ

   dwy fenyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   dyn a menyw yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   dau ddyn yn dal dwylo: arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿผ

   cusan: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ

   cusan: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿพ

   cusan: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ

   cusan: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿป

   cusan: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ

   cusan: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿพ

   cusan: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ

   cusan: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿป

   cusan: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿผ

   cusan: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿพ

   cusan: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ

   cusan: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿป

   cusan: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿผ

   cusan: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ

   cusan: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ

   cusan: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿป

   cusan: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿผ

   cusan: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ

   cusan: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿพ

   cusan: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   cusan: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   cusan: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ

   cusan: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿป

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿป

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿป

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿป

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ

   pรขr a chalon: person, person, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   pรขr a chalon: menyw, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ

   pรขr a chalon: dyn, dyn, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-golau, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen canolig-tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolog, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen canolig-tywyll, arlliw croen tywyll

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-golau

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolog

  • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ

   pรขr a chalon: menyw, menyw, arlliw croen tywyll, arlliw croen canolig-tywyll

  rhyw: ๐Ÿง’ rhyw: person, ๐Ÿ‘ฆ rhyw: male, ๐Ÿ‘ง rhyw: benywaidd

  emojis: ๐Ÿง’ rhyw: person

  • ๐Ÿง’

   plentyn

  • ๐Ÿง‘

   person

  • ๐Ÿ‘ฑ

   person รข gwallt golau

  • ๐Ÿง”

   person: barf

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฐ

   person: gwallt coch

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฑ

   person: gwallt cyrliog

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆณ

   person: gwallt gwyn

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฒ

   person: moel

  • ๐Ÿง“

   oedolyn oedranus

  • ๐Ÿ™

   person yn gwgu

  • ๐Ÿ™Ž

   person yn pwdu

  • ๐Ÿ™…

   person yn ystumio nad ywโ€™n iawn

  • ๐Ÿ™†

   person yn ystumio iawn

  • ๐Ÿ’

   person yn gwyro llaw

  • ๐Ÿ™‹

   person yn codi llaw

  • ๐Ÿง

   person byddar

  • ๐Ÿ™‡

   person yn ymgrymu

  • ๐Ÿคฆ

   cledr iโ€™r wyneb

  • ๐Ÿคท

   codi gwar

  • ๐Ÿง‘โ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd

  • ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ“

   person syโ€™n astudio

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿซ

   person syโ€™n addysgu

  • ๐Ÿง‘โ€โš–๏ธ

   person syโ€™n barnu

  • ๐Ÿง‘โ€๐ŸŒพ

   person syโ€™n ffermio

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿณ

   person syโ€™n coginio

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ง

   mecanig

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿญ

   person syโ€™n gweithio mewn ffatri

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ฌ

   person syโ€™n ymwneud รข gwyddoniaeth

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ป

   technolegydd

  • ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽค

   person syโ€™n canu

  • ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽจ

   artist

  • ๐Ÿง‘โ€โœˆ๏ธ

   peilot

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿš€

   gofod-deithiwr

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿš’

   diffoddwr tรขn

  • ๐Ÿ‘ฎ

   heddwas

  • ๐Ÿ•ต๏ธ

   ditectif

  • ๐Ÿ’‚

   gwarchodfilwr

  • ๐Ÿ‘ท

   adeiladwr

  • ๐Ÿ‘ณ

   person yn gwisgo twrban

  • ๐Ÿ‘ฒ

   dyn รข chap Tsieineaidd

  • ๐Ÿคต

   person mewn siaced ginio

  • ๐Ÿ‘ฐ

   person yn gwisgo llen

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿผ

   person yn bwydo babi

  • ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ„

   mx claus

  • ๐Ÿฆธ

   archarwr

  • ๐Ÿฆน

   archleidr

  • ๐Ÿง™

   dewin

  • ๐Ÿง›

   fampir

  • ๐Ÿงœ

   mรดrberson

  • ๐Ÿง

   coblyn

  • ๐Ÿงž

   genie

  • ๐ŸงŸ

   sombi

  • ๐Ÿ’†

   person yn derbyn tyluniad

  • ๐Ÿ’‡

   person yn cael ei wallt wediโ€™u torri

  • ๐Ÿšถ

   person yn cerdded

  • ๐Ÿง

   person yn sefyll

  • ๐ŸงŽ

   person yn penlinio

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฏ

   person รข ffon gerdded

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆผ

   person mewn cadair olwyn drydan

  • ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฝ

   person mewn cadair olwyn รข llaw

  • ๐Ÿƒ

   person yn rhedeg

  • ๐Ÿ•ด๏ธ

   dyn mewn gwisg fusnes yn ymddyrchafu

  • ๐Ÿง–

   person mewn ystafell llawn stรชm

  • ๐Ÿง—

   person yn dringo

  • ๐Ÿคบ

   ffensiwr

  • ๐ŸŒ๏ธ

   person yn chwarae golff

  • ๐Ÿ„

   person yn syrffio

  • ๐Ÿšฃ

   person yn rhwyfo cwch

  • ๐ŸŠ

   person yn nofio

  • โ›น๏ธ

   person รข phรชl

  • ๐Ÿ‹๏ธ

   person yn codi pwysau

  • ๐Ÿšด

   person yn beicio

  • ๐Ÿšต

   person yn beicio mynydd

  • ๐Ÿคธ

   olwyn droi

  • ๐Ÿคฝ

   polo dลตr

  • ๐Ÿคพ

   pรชl-law

  • ๐Ÿคน

   jyglo

  • ๐Ÿง˜

   person mewn ystum lingroes

  • ๐Ÿ›€

   person mewn bath

  • ๐Ÿ›Œ

   person mewn gwely

  emojis: ๐Ÿ‘ฆ rhyw: male

  • ๐Ÿ‘ฆ

   bachgen

  • ๐Ÿ‘จ

   dyn

  • ๐Ÿง”โ€โ™‚๏ธ

   dyn: barf

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฐ

   dyn: gwallt coch

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฑ

   dyn: gwallt cyrliog

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆณ

   dyn: gwallt gwyn

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฒ

   dyn: moel

  • ๐Ÿ‘ฑโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข gwallt golau

  • ๐Ÿ‘ด

   hen ddyn

  • ๐Ÿ™โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwgu

  • ๐Ÿ™Žโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn pwdu

  • ๐Ÿ™…โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ystumio nad ywโ€™n iawn

  • ๐Ÿ™†โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ystumio iawn

  • ๐Ÿ’โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwyro ei law

  • ๐Ÿ™‹โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi ei law

  • ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ

   dyn byddar

  • ๐Ÿ™‡โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn ymgrymuโ€™n isel

  • ๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi cledr iโ€™w wyneb

  • ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi gwar

  • ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd gwrywaidd

  • ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽ“

   myfyriwr

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿซ

   athro

  • ๐Ÿ‘จโ€โš–๏ธ

   barnwr

  • ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŒพ

   ffermwr

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿณ

   cogydd

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ง

   peiriannydd gwrywaidd

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿญ

   gweithiwr ffatri

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa gwrywaidd

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ฌ

   gwyddonydd

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ป

   technolegwr

  • ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽค

   cantor

  • ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽจ

   arlunydd

  • ๐Ÿ‘จโ€โœˆ๏ธ

   peilot gwrywaidd

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš€

   gofodwr

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš’

   dyn tรขn

  • ๐Ÿ‘ฎโ€โ™‚๏ธ

   swyddog heddlu gwrywaidd

  • ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™‚๏ธ

   ditectif gwrywaidd

  • ๐Ÿ’‚โ€โ™‚๏ธ

   gwarchodydd gwrywaidd

  • ๐Ÿ‘ทโ€โ™‚๏ธ

   gweithiwr adeiladu gwrywaidd

  • ๐Ÿคด

   tywysog

  • ๐Ÿ‘ณโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข thwrban

  • ๐Ÿคตโ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn siaced ginio

  • ๐Ÿ‘ฐโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwisgo llen

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿผ

   dyn yn bwydo babi

  • ๐Ÿฆธโ€โ™‚๏ธ

   archarwr gwrywaidd

  • ๐Ÿฆนโ€โ™‚๏ธ

   archleidr gwrywaidd

  • ๐Ÿง™โ€โ™‚๏ธ

   dewin gwrywaidd

  • ๐Ÿงšโ€โ™‚๏ธ

   tylwythen teg

  • ๐Ÿง›โ€โ™‚๏ธ

   fampir gwrywaidd

  • ๐Ÿงœโ€โ™‚๏ธ

   morwas

  • ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ

   coblyn gwrwywaidd

  • ๐Ÿงžโ€โ™‚๏ธ

   genie gwrywaidd

  • ๐ŸงŸโ€โ™‚๏ธ

   sombi gwrywaidd

  • ๐Ÿ’†โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb

  • ๐Ÿ’‡โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn cael ei wallt wediโ€™u torri

  • ๐Ÿšถโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn cerdded

  • ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn sefyll

  • ๐ŸงŽโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn penlinio

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฏ

   dyn รข ffon wen

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆผ

   dyn mewn cadair olwyn fodur

  • ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฝ

   dyn mewn cadair olwyn

  • ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn rhedeg

  • ๐Ÿ•บ

   dyn yn dawnsio

  • ๐Ÿง–โ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn ystafell llawn stรชm

  • ๐Ÿง—โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn dringo

  • ๐ŸŒ๏ธโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae golff

  • ๐Ÿ„โ€โ™‚๏ธ

   dyn yn syrffio

  • ๐Ÿšฃโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn rhwyfo cwch

  • ๐ŸŠโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn nofio

  • โ›น๏ธโ€โ™‚๏ธ

   dyn รข phรชl

  • ๐Ÿ‹๏ธโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn codi pwysau

  • ๐Ÿšดโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn beicio

  • ๐Ÿšตโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn beicio mynydd

  • ๐Ÿคธโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn gwneud olwyn dro

  • ๐Ÿคฝโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae polo dลตr

  • ๐Ÿคพโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn chwarae pรชl law

  • ๐Ÿคนโ€โ™‚๏ธ

   dyn yn jyglo

  • ๐Ÿง˜โ€โ™‚๏ธ

   dyn mewn ystum lingroes

  emojis: ๐Ÿ‘ง rhyw: benywaidd

  • ๐Ÿ‘ง

   merch

  • ๐Ÿง”โ€โ™€๏ธ

   menyw: barf

  • ๐Ÿ‘ฉ

   menyw

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฐ

   menyw: gwallt coch

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฑ

   menyw: gwallt cyrliog

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆณ

   menyw: gwallt gwyn

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฒ

   menyw: moel

  • ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ

   menyw รข gwallt golau

  • ๐Ÿ‘ต

   hen fenyw

  • ๐Ÿ™โ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwgu

  • ๐Ÿ™Žโ€โ™€๏ธ

   menyw yn pwdu

  • ๐Ÿ™…โ€โ™€๏ธ

   menyw yn ystumio nad ywโ€™n iawn

  • ๐Ÿ™†โ€โ™€๏ธ

   menyw yn ystumio iawn

  • ๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwyro ei llaw

  • ๐Ÿ™‹โ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi ei llaw

  • ๐Ÿงโ€โ™€๏ธ

   menyw fyddar

  • ๐Ÿ™‡โ€โ™€๏ธ

   menyw yn ymgrymuโ€™n isel

  • ๐Ÿคฆโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi cledr iโ€™w wyneb

  • ๐Ÿคทโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi gwar

  • ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธ

   gweithiwr iechyd benywaidd

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽ“

   myfyrwraig

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿซ

   athrawes

  • ๐Ÿ‘ฉโ€โš–๏ธ

   barnwres

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŒพ

   ffarmwraig

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ

   cogyddes

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ง

   peiriannydd benywaidd

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿญ

   gweithwraig ffatri

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ผ

   gweithiwr swyddfa benywaidd

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ฌ

   gwyddonwraig

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ป

   technolegwraig

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽค

   cantores

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽจ

   arlunwraig

  • ๐Ÿ‘ฉโ€โœˆ๏ธ

   peilot benywaidd

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš€

   gofodwraig

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš’

   menyw tรขn

  • ๐Ÿ‘ฎโ€โ™€๏ธ

   swyddog heddlu benywaidd

  • ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™€๏ธ

   ditectif benywaidd

  • ๐Ÿ’‚โ€โ™€๏ธ

   gwarchodydd benywaidd

  • ๐Ÿ‘ทโ€โ™€๏ธ

   gweithiwr adeiladu benywaidd

  • ๐Ÿ‘ธ

   tywysoges

  • ๐Ÿ‘ณโ€โ™€๏ธ

   menyw รข thwrban

  • ๐Ÿง•

   menyw รข phensgarff

  • ๐Ÿคตโ€โ™€๏ธ

   menyw mewn siaced ginio

  • ๐Ÿ‘ฐโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwisgo llen

  • ๐Ÿคฐ

   menyw feichiog

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿผ

   menyw yn bwydo babi

  • ๐Ÿฆธโ€โ™€๏ธ

   archarwr benywaidd

  • ๐Ÿฆนโ€โ™€๏ธ

   archleidr benywaidd

  • ๐Ÿง™โ€โ™€๏ธ

   dewin benywaidd

  • ๐Ÿงšโ€โ™€๏ธ

   tylwythen deg

  • ๐Ÿง›โ€โ™€๏ธ

   fampir benywaidd

  • ๐Ÿงโ€โ™€๏ธ

   coblyn benywaidd

  • ๐Ÿงžโ€โ™€๏ธ

   genie benywaidd

  • ๐ŸงŸโ€โ™€๏ธ

   sombi benywaidd

  • ๐Ÿ’†โ€โ™€๏ธ

   menyw yn derbyn tyluniad iโ€™w wyneb

  • ๐Ÿ’‡โ€โ™€๏ธ

   menyw yn cael ei gwallt wediโ€™u torri

  • ๐Ÿšถโ€โ™€๏ธ

   menyw yn cerdded

  • ๐Ÿงโ€โ™€๏ธ

   menyw yn sefyll

  • ๐ŸงŽโ€โ™€๏ธ

   menyw yn penlinio

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฏ

   menyw รข ffon wen

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆผ

   menyw mewn cadair olwyn fodur

  • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฝ

   menyw mewn cadair olwyn

  • ๐Ÿƒโ€โ™€๏ธ

   menyw yn rhedeg

  • ๐Ÿ’ƒ

   menyw yn dawnsio

  • ๐Ÿง–โ€โ™€๏ธ

   menyw mewn ystafell llawn stรชm

  • ๐Ÿง—โ€โ™€๏ธ

   menyw yn dringo

  • ๐ŸŒ๏ธโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae golff

  • ๐Ÿ„โ€โ™€๏ธ

   menyw yn syrffio

  • ๐Ÿšฃโ€โ™€๏ธ

   menyw yn rhwyfo cwch

  • ๐ŸŠโ€โ™€๏ธ

   menyw yn nofio

  • โ›น๏ธโ€โ™€๏ธ

   menyw รข phรชl

  • ๐Ÿ‹๏ธโ€โ™€๏ธ

   menyw yn codi pwysau

  • ๐Ÿšดโ€โ™€๏ธ

   menyw yn beicio

  • ๐Ÿšตโ€โ™€๏ธ

   menyw yn beicio mynydd

  • ๐Ÿคธโ€โ™€๏ธ

   menyw yn gwneud olwyn dro

  • ๐Ÿคฝโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae polo dลตr

  • ๐Ÿคพโ€โ™€๏ธ

   menyw yn chwarae pรชl law

  • ๐Ÿคนโ€โ™€๏ธ

   menyw yn jyglo

  • ๐Ÿง˜โ€โ™€๏ธ

   menyw mewn ystum lingroes


  *Emoji names in English that currently don't have a translation in Welsh (1 in total)

  🔝